con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA"

Transcript

1

2 con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Comune di Gorizia Mestna Občina Nova Gorica Comune Ronchi dei Legionari Comune di Monfalcone project manager Dr. Bruno Gomiscech [revisore contabile - consulenze aziendali]

3 ALBO D ORO - ZLATA KNJIGA 2005 Tarvisio Sella Nevea Roberta Ressi [Soc. Alpina Slovena_SPDG] Mattia Cargnel [Sci CAI trieste] SK Gorica 2006 Kranjska Gora Slo Ana Bucik [Sk Gorica] Mattia Cargnel [Sci CAI Trieste] Sk Matajur 2007 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG] Mattia Cargnel [Sci CAI Trieste] Sci Club Due 2010 Bovec Kanin Nicole Bellotto [Sci Cai Trieste ] Samuel Borovinšek [SK Idrija] Sci Club Due 2011 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG ] Samuel Borovinšek [SK Idrija] Sci Club Due 2012 Cerkno Slo Nina Gantar [SK Idrija] Miha Sirk [SK Gorica] Sci Club Due 2008 Kranjska Gora Sella Nevea Debora Gorjan [SK Gorica] Gianluca Gabrielli [SK Devin] Sci Club Due 2013 Piancavallo Nina Jan [SK Matajur] Miha Sirk [SK Gorica] Sci Club Due 2009 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG ] Mattia Cargnel [Sci Vesuvio Posillipo] Sci Club Due 2014 Kranjska Gora Slo?

4 Debora Serracchiani Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Predsednica Dežele Furlanije Julijske krajine Lo sport ha spesso anticipato e accompagnato i cambiamenti della politica. Lo dimostra l iniziativa del Comitato della Federazione Italiana Sport Invernali di Gorizia, che da dieci anni ormai ha voluto dare ai suoi campionati provinciali un carattere transfrontaliero, estendendo la partecipazione anche ad atleti dell area di Nova Gorica. In una città che ha subito come poche i condizionamenti della Guerra fredda e della divisione dell Europa, le scelte della politica hanno cambiato e stanno cambiando il futuro di Gorizia: l ingresso della Slovenia nell Unione europea, la caduta della barriera fisica dei confini, la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale fra i Comuni limitrofi di Italia e Slovenia. Ma le scelte politiche non bastano se non sono accompagnate da un fitto tessuto connettivo di rapporti, di scambi quotidiani. Solo così Gorizia e Nova Gorica possono diventare un unica città europea. Il ruolo delle associazioni, e di quelle sportive in particolare, è in questo senso fondamentale. A tutti gli atleti che prendono parte alla prova transfrontaliera del campionato provinciale, agli accompagnatori e al pubblico, desidero rivolgere il più caloroso saluto a nome dell Amministrazione regionale, con l augurio di vivere l appuntamento di Kranjska Gora come un autentica festa dello sport nel segno dell Europa. Šport je pogostokrat bil predhodnik in spremljevalec političnih sprememb. Dokaz tega je pobuda, ki jo prireja goriški pokrajinski smučarski odbor FISI, ki že celo desetletje organizira čezmejno smučarsko prvenstvo z razžirjeno udeležbo smučarjev iz novogoriškega prostora. V mestu, ki je bolj kot drugo utrpelo posledice hladne vojne in delitve Evrope, politika je pisala in še piše usodo Gorice: vstop Slovenije v Evropsko skupnost, padec fizičnih mejnih pregrad, ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje med obmejnimi občinami Italije in Slovenije. Politične izbire niso dovolj, če jih ne spremlja gosta mreža vsakodnevnih čezmejnih prijateljskih odnosov. Samo s temi lahko Gorica in Nova Gorica postaneta eno samo evropsko mesto. Pri tem je vloga društev, predvsem športnih, poglavitnega pomena. V imenu deželnega sveta FJK pozdravljam vse tekmovalce, ki se bodo preizkusili na pokrajinskem prvenstvu, spremljevalce, gledalce z željo da bi bila kranjskogorska prireditev pravi evropski športni praznik. Enrico Gherghetta, Vesna Tomsic Provincia Gorizia Goriška Pokrajina Saluto a nome mio e della Giunta provinciale che rappresento la 10^ edizione dei Campionati provinciali Transfronatlieri di sci alpino, prestigiosa manifestazione sportiva che ha la grande capacità di unire i territori contigui della nostra provincia. Un evento sportivo che, tuttavia, non è rivolto soltanto agli appassionati di sci, ma a tutti gli isontini e non che volessero vivere un weekend all insegna dello stare assieme sulle incantevoli montagne di Kranjska Gora, tifando per i propri atleti e festeggiando in allegria. Lo sport al servizio della socializzazione, dunque, che attraverso il gesto atletico celebra la nostra comunità isontina ed europea, ormai senza stupide e anacronistiche divisioni. Rinnovo, dunque, il mio saluto alla manifestazione e agli organizzatori, porgendo a tutti gli atleti e al pubblico presente il mio augurio affinché questo appuntamento possa dare i risultati meritati e auspicati. Z veseljem pozdravljam, v svojem osebnem imenu in v imenu goriške pokrajinske uprave, 10. izvedbo čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva, ki je za naš obmejni pas izrednega pomena, saj druži tu živeče ljudi. Športna prireditev ni namenjena le ljubiteljem smučanja ampak vsem, ki bi želeli preživeti, v prazničnem vzdušju, prijetni vikend v prekrasnem okolju, ki ga ponuja Kranjska Gora. Šport torej postane sredstvo socializacije naše posoške in evropske skupnosti, brez nikakršnih nepotrebnih razhajanj. Ponovno pozdravljam prireditev in prireditelje, športnikom in gledalcem pa želim, da bi na prireditvi uživali in dosegli pričakovani uspeh. progettazione e realizzazione di macchinari per l industria Ardea s.r.l. Viale Verdi, 15 Monfalcone (GO) T

5 Giorgio Brandolin Il Presidente CR Coni FVG Predsednik deželnega odbora CONI FJK Sono passati 10 anni da quando, allora nella veste di Presidente della Provincia di Gorizia e del Comitato Provinciale Coni Gorizia, assieme a Bruno Gomiscech e a Livio Rozic, abbiamo avuto l ambizione di pensare che, vista la nostra particolare situazione territoriale posta a cavallo tra i confini italiano e sloveno, lo sport non avesse timore di essere rappresentato da un unica bandiera: nostra intenzione infatti era quella di dimostrare, attraverso lo sport, che abbattere quei confini politici che la storia martoriata del 900 ci aveva imposto era davvero facile, giocando di anticipo a ciò che di lì a breve sarebbe successo. Ovvero l entrata in Europa della Slovenia. L idea di un campionato transfrontaliero di sci alpino ai più pareva irrealizzabile: ma la caparbietà dimostrata, unitamente a quella della Delegazione Provinciale FISI di Gorizia e dello Sci Club Due di Ronchi-Monfalcone, ha avuto la meglio su quanti non la pensavano come noi e su quanti, forse troppi, hanno apposto ostacoli il più delle volte inesistenti. Anno dopo anno la manifestazione ha avuto sempre più successo e sostenitori, con un crescendo di atleti e di risalto mediatico, entrando di diritto a far parte del calendario federale nazionale sia italiano che sloveno. Quindi non più da Presidente della Provincia di Gorizia, ma da Presidente del Comitato Regionale Coni Friuli Venezia Giulia è con grande piacere che porto a nome mio personale e dell intero movimento sportivo regionali il più sincero e caloroso saluto di benvenuto, a quanti prenderanno parte al Campionato Transfrontaliero di sci alpino giunto quest anno al traguardo della 10^ Edizione. Infine un plauso sincero alla Federazione Sci Provinciale e al gruppo di amici dello Sci Club Due per la costanza dimostrata nel portare avanti questo nostro progetto transfrontaliero. Pred desetimi leti, v vlogi pokrajinskega predsednika italijanskega olimpijskega komiteja in v sodelovanju z Brunom Gomiscechom in Liviom Rožičem smo si, glede na specifiko našega teritorija na italijansko slovenski meji, zamislili čezmejno prireditev pod skupnim športnim imenovalcem: naš namen je bil sicer dokazati, da preko športa se da z lahkoto podirati nesrečno zarisane zgodovinske mejne pregrade 20.stoletja in prav s to prireditvijo smo bili predhodniki nečesa, kar se je za tem tudi uresničilo; Slovenija je pristopila k Evropski uniji. Večini se je organizacija čezmejnega smučarskega prvenstva zdela neuresničljiva: odločnost vseh nas ter sodelovanje pokrajinskega odbora FISI in Sci Club Due iz Tržiča in Ronk je premagala vse ovire, tudi tiste neobstoječe, ki so jih nekateri namerno postavljali. Z leta v leto si je prireditev nabirala vedno večjo podporo, z vse večjo udeležbo in medijskim kritjem, do uradne vključitve v letne programe italijanske in slovenske smučarske zveze. Danes, ne več v vlogi predsednika pokrajinskega temveč deželnega odbora italijanskega olimpijskega komiteja, v svojem imenu in v imenu športnega gibanja v deželi FJK, z veseljem pozdravljam vse udeležence čezmejnega smučarskega prvenstva, ki dosega letos svojo jubilejno 10. izvedbo. Na zadnje pa naj gre moja zahvala še pokrajinskemu odboru FISI in Sci Club Due za prikazano vztrajnost pri organizaciji te prekrasne čezmejne prireditve. 5

6 6

7 ENZO Smrekar Predsednik Smučarske zveze Slovenije Presidente Federazione Slovena Sci Smučarska zveza Slovenije že veliko let sodeluje tudi pri čezmejnih projektih, ki krepijo ne samo smučarsko temveč tudi kulturno zavest in sodelovanje med sosednjimi državami. Goriško pokrajinsko smučarsko prvenstvo je zagotovo dogodek, ki zahteva našo pozornost, podporo in soudeležbo. Smučanje je prekrasen šport, ki tudi združuje na veliko načinov. Predvsem pa športni duh pride do izraza na takšnih tekmovanjih, kot je prvenstvo, ki nam bo predstavilo uradnega»goriškega prvaka«. Smučarska zveza Slovenije, bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri projektih te vrste s poudarkom na smučanju mladih, ki nas bodo v prihodnosti razveseljevali z izvrstnimi rezultati. Organizatorjem želim uspešno prireditev, tekmovalcem pa obilo športne sreče. La Federazione Slovena di Sci da diversi anni collabora ai progetti transfrontalieri, che stimolano, non solo nuove amicizie tra gli sciatori, ma anche le conoscienze culturali e la collaborazione tra popoli vicini. I Campionati transfrontalieri di sci Goriziani sono un evento che merita certamente la nostra attenzione e collaborazione. Lo sci è uno sport che unisce in vari modi. Lo spirito sportivo emerge in gare come questa dalla quale uscirà ufficialmente il Campione Goriziano. La Federazione Slovena di Sci anche in futuro collaborerà a questo progetto rivolto ai giovani i quali in un prossimo futuro ci potranno dare grandi soddisfazioni. Agli organizzatori auguro una ottima edizione dei campionati, agli sciatori invece un in bocca al lupo. Flavio Roda Presidente Nazionale F.I.S.I. Predsednik italijanske smučarske zveze FISI L appuntamento con i Campionati Provinciali Transfrontalieri di sci è già una tradizione consolidata che va ben oltre l evento sportivo, gemellando diversi Paesi in una giornata di gare e di amicizia. Dopo l edizione dello scorso anno di Piancavallo è la volta di Kranjska Gora quale sede dell edizione 2014 dei Campionati, che vedranno in pista oltre 200 atleti di tutte le età. Sarà una giornata di grande festa, per lo sport come superamento delle frontiere geografiche e per gli appassionati dello sci del Friuli Venezia Giulia. Agli atleti va un grosso in bocca al lupo per le gare, agli organizzatori e al Comitato Provinciale F.I.S.I. di Gorizia i migliori complimenti per la creazione di un evento di grande importanza culturale e sportiva. Čezmejno pokrajinsko smučarsko prvenstvo je že tradicionalni dogodek, ki ni zgolj športna prireditev temveč priložnost povezovanja dveh sosednjih držav na tekmah in družabnosti. Po lanskem uspehu v Piancavallu je leta 2014 na vrsti Kranjska Gora. Na prireditvi bo nastopilo preko 200 tekmovalcev vseh starosti. Smučarski praznik, bo podiral geografske pregrade in družil ljubitelje smučanja iz Furlanije Julijske krajine. Tekmovalcem želim uspešne nastope, prirediteljem in goriškemu pokrajinskemu odboru FISI pa čestitam za organizacijo tako pomembnega kulturno-športnega dogodka. Manuele Ferrari Presidente Regionale F.I.S.I. Deželni Predsednik italijanske smučarske zveze FISI Porto con piacere il mio saluto personale e del Consiglio del Comitato Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia a tutto il Comitato organizzatore della X^ Edizione dei Campionati Provinciali Transfrontalieri di sci alpino. In tale occasione desidero esprimere la gratitudine della Federazione per il prezioso e insostituibile lavoro svolto a favore del mondo dello sci e la mia sincera condivisione sulle finalità da Voi perseguite con l organizzazione di questi Campionati Provinciali, al fine di trasmettere un chiaro messaggio di pace e unione tra le diverse Nazioni. Auguro a tutti Voi buon lavoro e un importante successo organizzativo. A tutti gli atleti e partecipanti a questa iniziativa, unica nel suo genere, porgo il mio sincero augurio affinché possiate ottenere i migliori risultati, condividendo anche valori importanti, non solo nello sport, ma anche nella vita quali il rispetto e l amicizia. In attesa di incontrarvi sui campi di gara auguro a tutti Voi un sereno Z veseljem pozdravljam, v svojem imenu in v imenu deželne smučarske zveze FISI za Furlanijo Julijsko krajino, organizacijski odbor 10. čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva Gorica Nova Gorica. V imenu smučarske zveze se vam zahvaljujem za opravljeno delo in trud, ki ga vlagate v razvoj in rast smučarskega športa ter popolnoma podpiram čezmejno obliko tekmovanja, ki ima kot osnovni cilj zbliževanje in sožitje med različnimi narodi. Vsem udeležencem te edinstvene tekme želim uspešne nastope, predvsem pa prisrčno družabnost v spoštljivem in prijateljskem duhu. V pričakovanju na snidenje na smučarskih progah, želim vsem vam srečno

8 PAOLO TAVIAN Presidente del Comitato provinciale FISI di Gorizia Predsednik goriškega pokrajinskega odbora FISI Una storia che dura da 10 anni, tante sono le edizioni che hanno visto il nostro piccolo Comitato provinciale combattere per far diventare importante un campionato che altrimenti poteva spegnersi nel tempo e scomparire. Molte sono state le edizioni svolte nella nostra terra di confine al di qua ed al di la di una linea scritta dai governanti, lo Sport supera comunque ogni confine e barriera. Una regione, che ha visto il susseguirsi di imperi, regni e repubbliche, che quest anno ricorda il centenario della prima guerra mondiale, unita alle genti di oltre confine dalla passione per una pratica sportiva. Sicuramente un saluto sportivo a tutti gli Atleti che si impegneranno per onorare i propri colori ed un grazie ai volontari impegnati nella difficile organizzazione di un Grande Evento. Zgodba, ki traja že 10 let; toliko je izvedb, ki jim sledi naš mali pokrajinski odbor z namenom, da bi dvignil kakovost prvenstva, ki bi se drugače po vsej verjetnosti ugasnilo. Veliko je bilo prireditev v tem našem obmejnem prostoru na obeh straneh tiste meje, ki so jo začrtali vladajoči in ki jo šport uspešno podira. Pokrajina, ki je dala skozi kar nekaj cesarstev, kraljevin, republik in ki bo letos zabeležila stoletnico začetka prve svetovne vojne, je ravno v športu tesno povezana s sosednjim čezmejnim prostorom. Prisrčen pozdrav naj gre torej vsem športnikom, ki bodo nstopali, zahvala pa vsem prostovoljcem, ki se trudijo za uspešno organizacijo velike prireditve. 8

9 9

10 10

11 ETTORE ROMOLI Sindaco di Gorizia Župan občine Gorica Quando si dice che i giovani sono il nostro futuro non si ricorre necessariamente ad un luogo comune, ad una frase fatta, talmente tanto utilizzata da essere ormai inflazionata, quasi retorica, se non addirittura priva di contenuti concreti Se, infatti, i giovani sono degli sportivi che, con ambiziosi sogni di gloria, partecipano ad un campionato transfrontaliero di sci alpino e se il futuro rappresenta per essi la possibilità di esprimere se stessi, divertendosi e facendo divertire con la propria abilità un pubblico vasto e interessato, allora tutto cambia: perché le speranze di questi giovani, il loro impegno, la loro professionalità, la loro voglia di emergere e il loro entusiasmo si fanno sostanza che fluisce, gradualmente, sino a riempire di significato le loro vite, i loro sogni, il loro domani. Se, poi, a questi ingredienti si aggiunge anche l amicizia che viene a crearsi tra gli atleti e che si erge al di sopra dei confini nazionali, allora la formula che, ormai da dieci anni, garantisce il successo dei Campionati provinciali transfrontalieri di sci alpino è svelata! Nella certezza che sulle piste di Kranjska Gora, anche quest anno, non mancheranno emozioni e divertimento per tutti, colgo l occasione per augurare a questa bella manifestazione sportiva buon compleanno. Ko stalno govorimo da so mladi naša bodočnost ni nujno, da gre za stereotip, ali za v naprej sestavljen stavek, ki je že tako zrabljen, skoraj retoričen, če ne celo brezpredmeten Sicer, če obstajajo mladi športniki, ki s sanjami po uspehu sodelujejo na čezmejnem pokrajinskem smučarskem prvenstvu in če se s tem lahko uveljavijo in ob tem uživajo ter zabavajo tudi številno publiko, to pomeni, da se nekaj spreminja: upanje teh mladih, njihov trud, profesionalnost, želja po iztopanju in njihovo navdušenje se spajajo v neko celoto, ki lahko zapolni njihova življenja, njihove sanje in njihovo bodočnost. Če k vsemu temu dodamo še nove čezmejne prijateljske vezi med športniki udeleženci, je recept desetletne uspešnosti čezmejnega smučarskega prvenstva razktit! V trdnem prepričanju, da niti letos na progah v Kranjski Gori, ne bo zmanjkalo trenutkov veselja in zabave, iskreno želim vse najboljše tej res lepi športni prireditvi. Matej Arčon Župan MO Nova Gorica Sindaco di Nova Gorica Z velikim veseljem vnovič pozdravljam organizatorje in udeležence čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva, ki letos slavi okroglo deseto obletnico. Omenjeni dogodek podpiramo že od samega začetka, saj si tudi mi kot občinska uprava prizadevamo, da bi se v našem skupnem prostoru odvijalo čim več dogodkov, ki spodbujajo širitev vrednot športnega duha in prispevajo k utrjevanju medsebojnih vezi ter sodelovanja. Deseta obletnica prireditve pomeni potrditev in obenem predstavlja veliko spodbudo za nadaljnjo krepitev skupnih prizadevanj in nadgradnjo prijateljskih odnosov, ki so se z leti oblikovali. Vsem udeležencem in organizatorjem prireditve čestitam in obenem želim prijetno druženje ter veliko uspehov. E con grande piacere che nuovamente saluto gli organizzatori dei Campionati transfrontalieri di sci, che quest anno festeggiano il loro decimo anniversario. L evento transfrontaliero fin dal inizio, viene patrocinato dalla nostra amministrazione con l obbiettivo di creare in quest area comune più iniziative possibili, con il fine di promuovere lo spirito sportivo e intensificare i rapporti e la cooperazione tra la gente. La decima edizione dei campionati rappresenta allo stesso tempo una conferma ma anche un ulteriore passo avanti nei rapporti di amicizia, che si sono formati negli anni. A tutti i partecipanti e organizzatori auguro dunque un buon divertimento con degli ottimi risultati. 11

12 UROŠ JUG Direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Direttore Ente Pubblico per lo sport di Nova Gorica Čezmejna srečanja in prireditve so že dolgo stalnica v letnih koledarjih dogajanja na našem področju in pomembno prispevajo k dvigu kvalitete našega življenja. Letošnje deseto čezmejno pokrajinsko prvenstvo v smučanju, ki se bo odvijalo v Kranjski Gori je dokaz več, da so se prireditve med udeleženci prijele ter postale tradicionalne. V desetih letih se je zaradi termina izvedbe prvenstva velikokrat spraševalo ali bo dovolj snega, ali je napovedana odjuga, ali bojo odlični pogoji, Po precej zeleni in deževni zimi je narava spet pokazala svojo moč in nepredvidljivost z obilnimi, nekje preveč obilnimi snežnimi padavinami, ki pa so dobrodošle za smučarske delavce in vse ljubitelje smučanja bodisi tekmovalce kot tudi rekreativce. Prvenstvo v smučanju namreč ni le športno tekmovanje temveč pomembno prispeva k promociji regije in povezovanju ljudi na tem področju ter tako vpliva na razvoj turizma. Prav množična udeležba, zadovoljstvo udeležencev, možnost sklepanja novih prijateljstev in nenazadnje odmevnost prireditev so nagrada organizatorjem za vsakoletni trud. Ob tej priložnosti želim organizatorjem, tekmovalcem in ostalim udeležencem veliko uspehov in dobrega počutja v Kranjski Gori. Gli incontri e le iniziative transfrontaliere ogni anno rappresentano un punto fermo nei calendari degli eventi che hanno luogo sul nostro territorio e che contribuiscono a migliorare notevolmente il nostro stile di vita. Il 10 campionato provinciale transfrontaliero di sci di quest anno, che si terrà a Kranjska Gora è una dimostrazione di come tali eventi siano diventati una tradizione tra i numerosi partecipanti. Nei dieci anni, a causa del periodo della gara, ci siamo più volte chiesti se ci sarà neve sufficiente, se ci sarà il scirocco, se ci saranno le condizioni ideali, Dopo un inverno verdeggiante e piovoso, la natura ha mostrato nuovamente la sua forza e imprevedibilità con copiose precipitazioni nevose, che hanno però aiutato gli operatori dei centri sciistici e che hanno rallegrato gli agonisti e gli appassionati dello sci. I Campionati di sci non sono soltanto una comune competizione bensì concorrono alla promozione dell intera regione avvicinando la gente e dando ulteriore impulso al turismo. Proprio la numerosa partecipazione, la possibilità di allacciare nuove amicizie e non per ultimo l importanza della competizione sono il premio migliore per il grande impegno dimostrato dagli organizzatori. In questa occasione auguro agli organizzatori, ai concorrenti e a tutti i partecipanti una piacevole e intensa esperienza a Kranjska Gora. Blaž Lešnik Predsednik ZUTS Slovenije Presidente ZUTS Slovenija (Ass. maestri e all. sci Slovenia) Kot smučarskega delavca me iskreno veseli, da organizacija uradnega prvenstva Goriške krajine z leti dobiva razsežnosti vse pomembnejšega smučarskega tekmovanja. To postaja tradicionalno, hkrati pa dobiva vse glasnejši prizvok krepitve dobrih odnosov dveh sosednjih narodov. Prizadevnost organizatorjev tekmovanja je nagrajena z vedno novimi pomembnimi potrditvami. Te se kažejo tako z udeležbo vse večjega števila tekmovalcev, kot tudi dobro odmevnostjo, ki lahko zagotovo veliko pripomore k popularizaciji smučarskega športa v Sloveniji in v Italiji. V prihodnosti bi si seveda želeli še več takih in podobnih smučarskih tekmovanj, ki bi k sodelovanju privabila prav vse. Zato zagotovo velja v tej smeri nadaljevat. Come operatore in ambito sciistico sono sinceramente soddisfatto che il Campionato Provinciale Transfrontaliero negli anni acquisisca sempre più importanza. E diventato ormai una tradizione e nel contempo contribuisce allo sviluppo dei rapporti tra i due paesi confinanti. L impegno degli organizzatori viene determinato attraverso la continuità data all evento che di anno in anno vanno a proporre e migliorare. Questo si può notare sia con una sempre maggiore adesione dei concorrenti sia con un ampia visibilità/pubblicità, che sicuramente è di aiuto alla promozione dello sci sia in Slovenia che in Italia. Per il futuro mi auguro vengano realizzati altri campionati simili a questo, che potranno attirare e unire numerose altre persone. Per questo motivo ritengo sia importante continuare sulla strada intrapresa. Ivan Peterlin Predsednik ZSŠDI (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji) Presidente ZSŠDI (Unione delle Ass. Sportive Slovene in Italia) Dragi športniki, v veliko čast si štejemo, da smo lahko tudi mi nosilci tako pomembnega projekta kot je Čezmejno pokrajinsko smučarsko prvenstvo! Je že res, da gre za športno tekmovanje, za merjenje moči na smučeh, za športni nastop, ki je povezan z adrenalinom. To je res! A to tekmovanje skriva v sebi še druge vsebinske naboje, ki so prav tako očarljivi kot športni. Gre za soočanje ljudi v pravem stilu fair playa, za ljudi dveh različnih narodnosti, za nastop športnikov, ki so v svojih glavah podrli mejne barikade in živijo danes v skupnem prostoru, v Evropi. Športni svet posebno obmejni je bil vedno zelo izostreno uglašen na note in melodijo sožitja, tudi takrat, ko je še obstajala takozvana železna zavesa. V tem pogledu smo bili športniki vedno v prvi vrsti v vlogi zagovornikov stiska rok, dialoga in prijateljstva. Danes nam je vse to dano. Naloga vseh nas je, da to dragocenost skrbno ohranjamo, da jo gojimo in nadgrajujemo. In mi športniki smo tega sposobni! Vsem srečno in uspešno tekmovanje! Cari sportivi, siamo veramente orgogliosi di poter essere anche noi portatori di un iniziativa che sicuramente travalica i confini stretti di una semplice competizione sportiva. E vero! Il nostro incontro porta sicuramente il marchio indiscusso di una sana manifestazione a carattere sportivo che porta tanta adrenalina nel confrontarci sugli sci! Ma è anche vero che la manifestazione è portatrice anche di valenze ben più nobili di quelle che possono essere messe in evidenza solo in una semplice competizione sportiva. Il confronto tra atleti di due nazioni diverse, di due lingue diverse, di due culture diverse, che hanno saputo e voluto negli anni a battere le barriere confinarie per dare posto al dialogo ed all amicizia è sicuramente qualcosa di diverso e di più accentuato. Il dialogo, la stretta di mano e l amicizia sono valori che esaltano, valori che di questa manifestazione ne innalzano la portata. Oggi le barriere confinarie non esistono più: è nostro compito conservare con certosina pazienza e con cura questo bene che ci è stato regalato! Noi sportivi ne siamo consci, lo eravamo in passato e lo saremo anche in futuro. Auguro a tutti i partecipanti una buona gara. 12

13 13

14 14

15 adriano orsi, BRUNO Gomiscech Presidente Sci Club 2 Predsednik Sci Club 2 Project Manager Campionati Project Manager Prvenstva 10, la nostra storia: potrebbero iniziare cosi queste brevi righe di saluto per la festa del decennale, la festa dello sci Isontino. Diffidenze iniziali, timori del nuovo, incertezze del futuro, ma anche entusiasmo e voglia di provare, stimoli degli amici, tenacia: il coraggio di allora, credendo nei valori dello sport e dell amicizia, prima ancora della caduta dei confini fisici, faceva dimenticare ogni problema e fatica, dando il la ad una bellissima manifestazione di sci, sport e amicizia. E ora, guardando indietro, rimembrando il passato e cogliendone i giusti segni, con rinnovata fiducia ed entusiasmo proiettiamo il nostro sguardo alle future edizioni, consci di aver iniziato anni fa un innovativo percorso lungi dall essere breve. Come disse un giorno un certo Mennea: sono un uomo che non si sente mai arrivato, sono sempre pronto a ripartire. Noi proseguiamo!!!. A tutti coloro che in questi anni hanno dato (e certamente continueranno a dare) il loro grande contributo ed entusiasmo (atleti, allenatori, genitori, amici, sponsor, autorita ) semplicemente, senza retorica: GRAZIE DI TUTTO. Ai presenti a Kranjska Gora: festeggiate alla grande il nostro compleanno!!!! 10, naša zgodovina: lahko bi začeli prav tako najin kratek pozdrav ob desetletnici posoškega smučarskega praznika. Začetno nezaupanje, bojazen pred novim, negotova bodočnost ampak tudi navdušenje, trdna volja, spodbuda prijateljev, vztrajnost: takratni pogum in vera v vrednote športa in prijateljstva, pred padcem fizičnih meja, sta premostili vse težave in pripomogli k uresničitvi prekrasne smučarske prireditve. Danes, ko s pogledom se oziramo v preteklost, lahko s pravim pristopom zremo v bodočnost tega tekmovanja v prepričanju, da smo pred leti začeli nekaj, kar se bo obnavljalo v času. Kot je nekoč trdil Mennea: sem človek, ki nikoli ne doseže cilja, ampak, ki je vedno na startu. Mi gremo naprej!!! Vsem tistim, ki so v vseh teh letih prispevali k uspehu prireditve (športnikom, trenerjem, strašem, prijateljem, sponzorjem, raznim javnim predstavnikom), brez retorike: NAJLEPŠA HVALA. Prisotnim v Kranjski Gori pa: lepo praznujte naš rojstni dan!!! 15

16 il Magazine TV della provincia di Gorizia su eemi iit tteennt tee teel t lleevvi iissi iivvaa ddeel ll Frri iiuul lli ii Veenneezzi iiaa Gi iiuul lli iiaa eemi iit tteennt tee teel t lleevvi iissi iivvaa ddeel ll FFr ri iiuul lli ii Veenneezzi iiaa Gi iiuul lli iiaa 16

17 PROGRAMMA program Kranjska Gora (SLO), Hotel Kompas Sabato Sobota 15 h Kranjska Gora (SLO), Pista Proga Dolenčev Rut Domenica Nedelja h h Dance gala Dinner Slavnosta večerja Consegna pettorali Porazdelitev startnik številk Ricognizione tracciati Ogled proge h h Partenza 1 Atleta Začetek te kmovanja Premiazioni, pranzo, musica Nagrajevanje, kosilo, glasba Comitato Organizzatore Prireditveni Odbor Paolo Travian Presidente Predsednik Livio Rožič Vice Presidente Podpredsednik Adriano Orsi Presidente Predsednik Sci Club 2 Marco Bucik Presidente Predsednik SK Gorica Riccardo Leonardi - Alessandro Troiano Segreteria generale Tajništvo Fabio Bertotto logistica logistika Marina Braida - Cristina Zampar Ospitalità Stiki z javnostjo Igor Tomasetig rapporti con la Slovenia Stiki s Slovenijo Bruno Gomiscech Project Manager TROFEO A SQUADRE EKIPNI POKAL verrà assegnato alla società che totalizzerà il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi realizzati secondo la tabella della CdM. Bo prejelo društvo, ki bo zbralo največ točk po tabelah, ki veljajo za svetovni pokal. XIII Trofeo XIII. Pokal Cap. Franco Trodella Verrà assegnato alla miglior atleta femmina partecipante alla categoria DAME C3 ( ), se ciò non fosse possibile, concorrerà all assegnazione la migliore atleta delle categorie DAME C2 e DAME C4, più vicina di età alla classe 1973! Bo prejela najboljše uvrščena ženska v kat. DAME C3(letnik ). V primeru, da med tekmovalkami ne bi bilo prisotnih dam omenjenih letnikov, bo nagrado prejela ženska v kat. DAME C2 in DAME C4, najbližja letniku 1972! Comitato Tecnico e Giuria Tehnični Odbor in Sodniki Livio Rožič direttore pista vodja proge Sergio d Isep capo controlli vodja kontrol Timing Mojstrana cronometraggio časomerilstvo in sestava lestvic ASK Kranjska Gora tracciatore postavljalec proge Enrico Ferigutti Oss. giudice C.R. FVG opazovalec sodnikov Allenatore Designato Poverjeni Trener arbitro sodnik Adriano Orsi direttore di gara vodja tekme Giudice designato Poverjeni sodnik Giudice di partenza Startni sodnik Mitja Kobal giudice Slovenia startni sodnik Slovenije GRS Kranjska Gora soccorso medico Zdravstvena in varnostna služba 17

18 REGOLAMENTO PRAVILNIK Organizzazione Organizacija GO 06 Sci Club 2 Sci Club 2 Tipo di Gara Naziv tekmovanja Codice di Gara kodeks tekmovanja Località Kraj tekmovanja Data Datum Pista Proga Ricognizione Ogled progre Partenza 1 Atleta Start tekme Ordine di Partenza Startna lista Ammissione Atleti Nastopajoči Iscrizioni Vpisovanje Sorteggio Pettorali Žrebanje startnih številk Distribuzione Pettorali Porazdelitev startnih številk Ritiro Pettorali Oddaja startnih številk Premiazioni Nagrajevanje Quota Iscrizioni Vpisnina Ufficio Gara Tekmovalni urad Campionato Provinciale Open Slalom Gigante Gorizia/Nova Gorica Pokrajinsko smučarsko prvenstvo open Gorica / Nova Gorica - veleslalom Super B-B-C.M/F-R-A.M/F-G-SM/F-M/A-B-C GA Kranjska Gora (SLO) Dolenčev Rut Dalla ore alle Od 09:15 do 09: Come da accordo preso in sede di riunione con le società. Kot po dogovoru na srečanju z društvi Tutte le categorie previste dall Art. 3.1 del RTF. Vse kategorije, ki jih predvideva člen 3.1 R.T.F. Entro le ore di mercoledì 12 marzo allla Mail: (Fax: ) Do 18. ure v sredo 12. marca na mail: ( fax / ) Presso sala riunioni ZSŠDI Corso Verdi, 51 int. Gorizia (ore giovedi 13) Dne 13. marca ob na sedežu ZSŠDI C.so Verdi, 51 Int. - Gorica Al rappresentante di squadra presso campo gara, dalle ore Predstavnikom društev na kraju tekmovanja od 08:30 dalje Al rappresentante della società organizzatrice sul traguardo. Predstavniku društva organizatorja na kraju tekmovanja Sul campo gara 1 ora dopo il termine della stessa, verranno premiati i primi 3 di ogni categoria, i primi 10 cat. baby e cuccioli, tutti i superbaby, primi 5 maschi e prime 5 femmine dei ragazzi e allievi e tutte le società. Na prizorišču približno eno uro po končanem tekmovanju; nagrado bodo prejeli prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji m/ž in prvih 10 v kat. baby in miški, vsi superbaby, prvih 5 moških in prvih 5 žensk v kat. Dečki/ce in Naraščajniki/ce ter vsa udeležena društva. Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi 11 Altre categorie 13 Cauzione pettorali 50 Superbaby, baby, miški, dečki in naraščajniki 11 Ostale Kat. 13 Varščina za startne številke (na društvo) 50 Hotel Kompas > Kranjska Gora (SLO) 18

19 Comitato d Onore / Častni odbor Debora Serracchiani Pres. Giunta regionale F.V.G. Manuele Ferrari Presidente Regionale F.I.S.I Predsednik Dežele Furlanije Julijske Krajine Deželni predsednik FISI Sergio Bolzonello Vice Pres. Giunta regionale F.V.G. Vojko Orel Resp. Prog. Sportivi Ente pubblico per lo sport di Nova Gorica Podpredsednik Dežele Furlanije Julijske Krajine Vodja športnih programov na Javnem zavodu za šport Nova Gorica Franco Iacop Presidente Cons. Regionale Uroš Jug Dir. Ist. per lo sport Nova Gorica Predsednik deželnega sveta Direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Giorgio Brandolin Pres. Reg. le F.V.G. del C.O.N.I Deputato della Repubblica Gabriella Paruzzi Campionessa Olimpica Deželni predsednik Olimpijskega komiteja FJK Poslanec v državnem parlamentu Olimpijska prvakinja Gianni Torrenti Ass. Reg.le allo Sport F.V.G Franco Fontana Past President FISI FVG Deželni odbornik za šport FJK Bivši predsednik FISI FJK Sara Vito Ass. Reg.le Ambiente ed Energia Luciano Zanier Commentatore Televisivo RAI Deželni odbornik FJK za okolje Televizijski komentator Vittorio Zappalorto Prefetto di Gorizia Ivan Peterlin Pres. Un. Ass. sportive slovene - ZSŠDI Goriški Prefekt Pred. Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Enrico Gherghetta Pres. Provincia Gorizia Gianluca Madriz Pres. C.C.I.A.A. di Gorizia Predsednik Goriške pokrajine Predsednik trgovinske Zbornice v Gorici Dr. Pier R. Piovesana Questore di Gorizia Giuseppe Bono Pres. Confindustria Prov. Gorizia Goriški Kvestor Predsednik industrijcev Goriške pokrajine Vesna Tomsic Ass. Prov. allo Sport Giorgio Mazza Pres. Panathlon Gorizia Pokrajinska odbornica za šport Predsednik Panathlon Gorica Mara Černic Ass. Prov. Ambiente Arturo Campanella Dir. CSA Gorizia Pokrajinska odbornica za okolje Direktor CSA Gorica Roberto Fontanot Sindaco Comune Ronchi dei Legionari Chiara Calligaris Pres. Atleti Olimpici Azzurri d'italia Župan občine Ronke Predsednica Olimpijcev Azzurri d Italia Ettore Romoli Sindaco Comune Gorizia Larissa Nevierov Team Manager Stelle Olimpiche Župan občine Gorica Team Manager Stelle olimpiche Matej Arčon Sindaco Comune Nova Gorica M. Giovanna Elmi Madrina Župan Mestne občine Nova Gorica Častna pokroviteljica Alessandro Vascotto Ass. allo Sport Comune Gorizia Emilio Sgarlata Presidente Consorzio Sviluppo Università Go Goriški občinski odbornik za šport Predsednik zadruge za razvoj univerze Gorica Giovanni Malagò Pres. Nazionale C.O.N.I. Lucia Mazzotti Ex azzurra coppa del mondo discesa Presednik italijanskega olimpijskega komiteja Bivša tekmovalka v svetovnem pokalu Franco Roda Presidente Naz. Fed. Italiana Sport Invernali Jure Franko Med. Argento GS olimpiadi Sarajevo 1984 Državni predsednik italijanske smučarske zveze FISI Srebrna kolajna Sarajevo 1984 Enzo Smrekar Presidente Fed. Sci Slovenija Manuela Di Centa Membro onorario del CIO, Campionessa Olimpica Predsednik Smučarske zveze Slovenije Častna članica MOK, Olimpijska prvakinja Blaž Lešnik Presidente Ass. Maestri e Allenatori Sci Slovenia Predsednik ZUTS Slovenije 19

20 20

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Bilancio della competizione di Judo alle Olimpiadi di Londra 2012

Bilancio della competizione di Judo alle Olimpiadi di Londra 2012 Bilancio della competizione di Judo alle Olimpiadi di Londra 2012 Qualche giorno dopo la fine della competizione olimpica di judo è venuto il momento di analizzare quanto successo a Londra. Il mondo del

Dettagli

Riflessioni a margine dei Campionati Italiani di kendo, Novara 2010

Riflessioni a margine dei Campionati Italiani di kendo, Novara 2010 Riflessioni a margine dei Campionati Italiani di kendo, Novara 2010 di Luca Navaglia Campionati Italiani dunque. Saprete già i risultati (Serena Ricciuti, Giuseppe Giannetto e Kodokan Alessandria). Per

Dettagli

ANNUNCI SEGRETERIA NUOTO

ANNUNCI SEGRETERIA NUOTO ANNUNCI SEGRETERIA NUOTO Le comunicazioni che seguono sono suggerimenti che serviranno ad una buona gestione della Manifestazione e ad ottenere una uniformità interpretativa in tutte le gare. Sono suggerimenti

Dettagli

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori 1 Dalla lettura di una poesia del libro di testo Un ponte tra i cuori Manca un ponte tra i cuori, fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti, che vivono sui monti e sui

Dettagli

Progetto Baseball per tutti Crescere insieme in modo sano

Progetto Baseball per tutti Crescere insieme in modo sano Progetto Baseball per tutti Crescere insieme in modo sano Il baseball, uno sport. Il baseball, uno sport di squadra. Il baseball, uno sport che non ha età. Il baseball, molto di più di uno sport, un MODO

Dettagli

CALENDARIO REGIONALE 2014/2015

CALENDARIO REGIONALE 2014/2015 CALENDARIO REGIONALE 2014/2015 www.federnuoto.piemonte.it nuoto@federnuoto.piemonte.it INDICE REGOLAMENTO ATTIVITÀ...pag.4 AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE...pag.5 ISCRIZIONI...pag.6 Norme generali...pag.6

Dettagli

FIN - Comitato Regionale Ligure

FIN - Comitato Regionale Ligure FIN - 1. 0 NORMATIVE GENERALI Iscrizioni alle gare 1. Le iscrizioni alle gare vanno effettuate tramite procedura online dal sito http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php utilizzando il software

Dettagli

Tesi per il Master Superformatori CNA

Tesi per il Master Superformatori CNA COME DAR VITA E FAR CRESCERE PICCOLE SOCIETA SPORTIVE di GIACOMO LEONETTI Scorrendo il titolo, due sono le parole chiave che saltano agli occhi: dar vita e far crescere. In questo mio intervento, voglio

Dettagli

DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014

DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 DOSSIER Lunedì, 29 dicembre 2014 Articoli 28/12/2014 Il Piccolo (ed. ) Pagina 25 Presenza di immigrati: supera Gradisca 1 28/12/2014 Il Piccolo (ed. ) Pagina 31 «Cormons

Dettagli

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA MCP 2015

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA MCP 2015 Poschiavo, 14 febbraio 2014 PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA MCP 2015 L assemblea generale ordinaria del 2015 si è svolta presso il ristorante La Tana del Grillo a Pedemonte, in data 31 gennaio

Dettagli

La convenzione internazionale sui diritti dell infanzia riscritta dai bambini. Comune di OSNAGO. Associazione ALE G. dalla parte dei bambini

La convenzione internazionale sui diritti dell infanzia riscritta dai bambini. Comune di OSNAGO. Associazione ALE G. dalla parte dei bambini La convenzione internazionale sui diritti dell infanzia riscritta dai bambini Associazione ALE G. dalla parte dei bambini Comune di OSNAGO AI BAMBINI E ALLE BAMBINE Il 20 novembre 1989 è entrata in vigore

Dettagli

23 APRILE 2015 L IDEA

23 APRILE 2015 L IDEA IL PROGETTO 23 APRILE 2015 L IDEA Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d autore, è il giorno di San Giorgio a Barcellona, è il giorno della World Book Night in Inghilterra, è il

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio III Coordinamento Regionale del Servizio di Educazione Motoria Fisica e

Dettagli

CORSO PER SOMMELIER. Diventare. Sommelier

CORSO PER SOMMELIER. Diventare. Sommelier Sommelier, nella prestigiosa realtà della Sommellerie di Roma e del Lazio, significa Professionismo nel vino. Chiediamo agli appassionati di essere professionisti del buon bere in maniera concreta, nella

Dettagli

Proposta per un Nuovo Stile di Vita.

Proposta per un Nuovo Stile di Vita. UNA BUONA NOTIZIA. I L M O N D O S I P U ò C A M B I A R E Proposta per un Nuovo Stile di Vita. Noi giovani abbiamo tra le mani le potenzialità per cambiare questo mondo oppresso da ingiustizie, abusi,

Dettagli

30-APRILE/03 MAGGIO-2015.

30-APRILE/03 MAGGIO-2015. INFORMAZIONI GENERALI Il corso ISA 2015 DISCIPLINE OLIMPICHE è un corso formativo ed evolutivo relativamente alle discipline della Fossa Olimpica Skeet Double Trap, e viene organizzato per la 1 volta in

Dettagli

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER SCRITTORI EMERGENTI IL RACCONTO NEL CASSETTO - PREMIO CITTA DI VILLARICCA XII EDIZIONE ANNO 2014/15 REGOLAMENTO

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER SCRITTORI EMERGENTI IL RACCONTO NEL CASSETTO - PREMIO CITTA DI VILLARICCA XII EDIZIONE ANNO 2014/15 REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER SCRITTORI EMERGENTI IL RACCONTO NEL CASSETTO - PREMIO CITTA DI VILLARICCA XII EDIZIONE ANNO 2014/15 REGOLAMENTO Art. 1 - L, con sede sociale in Villaricca (Napoli), alla

Dettagli

Comitato Regionale del Piemonte

Comitato Regionale del Piemonte Il Comitato Regionale ha programmato anche per quest anno il Progetto Giovani, il cui Regolamento Nazionale presenta una novità importante riguardante le sedi di svolgimento che saranno abbinate alle tappe

Dettagli

47 Anno Domini Triathlon Festival

47 Anno Domini Triathlon Festival 47 Anno Domini Triathlon Festival Campionati Italiani Assoluti di Triathlon Sprint Staffetta a squadre Coppa Crono a Squadre Sabato 05 ottobre 2013 Domenica 06 ottobre 2013 Parco Le Bandie, Lovadina (TV)

Dettagli

lanzo torinese Gran Fondo Internazionale del Punt del Diau - 25 km (D+ 1450) 4 ottobre 2014 prova A PRENDERmi gara femminile - 1 a EDIZIONE

lanzo torinese Gran Fondo Internazionale del Punt del Diau - 25 km (D+ 1450) 4 ottobre 2014 prova A PRENDERmi gara femminile - 1 a EDIZIONE lanzo torinese Gran Fondo Internazionale del Punt del Diau - 25 km (D+ 1450) 4 ottobre 2014 prova A PRENDERmi gara femminile - 1 a EDIZIONE l originale www.casadelcammino.it for SI RINGRAZIANO IN MODO

Dettagli

Convenzione tra. Federazione Italiana Nuoto F.I.N. e Centro Nazionale Sportivo FIAMMA C.N.S.FIAMMA

Convenzione tra. Federazione Italiana Nuoto F.I.N. e Centro Nazionale Sportivo FIAMMA C.N.S.FIAMMA Convenzione tra Federazione Italiana Nuoto F.I.N. e Centro Nazionale Sportivo FIAMMA C.N.S.FIAMMA Convenzione F.I.N. C.N.S. FIAMMA La Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), con sede legale in Roma, rappresentata

Dettagli

XX ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA Corsa internazionale su strada Juniores/Promesse/Seniores M/F. GLADIATORVM RACE Corsa su strada Seniores M/F

XX ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA Corsa internazionale su strada Juniores/Promesse/Seniores M/F. GLADIATORVM RACE Corsa su strada Seniores M/F MAGGIO 2015 VENERDÌ 1 ODERZO (TV) Piazza Grande XX ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA Corsa internazionale su strada Juniores/Promesse/Seniores M/F GLADIATORVM RACE Corsa su strada Seniores M/F XIX Trofeo Mobilificio

Dettagli

ENTRY FORM/ISCRIZIONI SQUADRE ITALIANE

ENTRY FORM/ISCRIZIONI SQUADRE ITALIANE ENTRY FORM/ISCRIZIONI SQUADRE ITALIANE Il Comitato Organizzatore dell INTERNATIONAL SWIM MEETING AZZURRI D ITALIA ha il piacere di informare le Nazioni interessate, le Squadre e gli Atleti che la manifestazione

Dettagli

La bellezza è la perfezione del tutto

La bellezza è la perfezione del tutto La bellezza è la perfezione del tutto MERANO ALTO ADIGE ITALIA Il generale si piega al particolare. Ai tempi di Goethe errare per terre lontane era per molti tutt altro che scontato. I viandanti erano

Dettagli

1. Lo sport mens sana in corpore sano

1. Lo sport mens sana in corpore sano 1. Lo sport mens sana in corpore sano Mens sana in corpore sano è latino e vuol dire che lo sport non fa bene soltanto al corpo ma anche alla mente. E già ai tempi dei romani si apprezzavano le attività

Dettagli

Premiato nel 2008 dalla FIS e FISI come miglior sci club d Italia Riconosciuto nel 2010 dalla FIS tra i migliori 8 sci club al mondo

Premiato nel 2008 dalla FIS e FISI come miglior sci club d Italia Riconosciuto nel 2010 dalla FIS tra i migliori 8 sci club al mondo I corsi del C.A.S. in collaborazione con le Scuole Sci Monte Pora, Spiazzi, Vareno, 90 Foppolo e Alta Valle Brembana Stagione 2010-2011 Formula Località Giorno e Orario Livelli Età bus (*) White M. Pora

Dettagli

Pensieri per un genitore che non c è

Pensieri per un genitore che non c è Campus AIPD - Formia 16-22 giugno 2013 Pensieri per un genitore che non c è In questo Campus mi sembra di essere fuori dal mondo, perché qui la normalità è avere un figlio con la sdd... sono i fratelli

Dettagli

MEGLIO COSÌ: TRE EVENTI PER CELEBRARE CIÒ CHE CI UNISCE

MEGLIO COSÌ: TRE EVENTI PER CELEBRARE CIÒ CHE CI UNISCE 66 Bologna, 11 febbraio 2015 MEGLIO COSÌ: TRE EVENTI PER CELEBRARE CIÒ CHE CI UNISCE Per dare feste non serve sempre un motivo. Ma quelle di Meglio Così, il ciclo di eventi che si terrà a Bologna tra febbraio

Dettagli

PIAN DELLE BETULLE - L'ultimo Paradiso

PIAN DELLE BETULLE - L'ultimo Paradiso PIAN DELLE BETULLE - L'ultimo Paradiso L'ULTIMO PARADISO Lasciarsi alle spalle la vita caotica della città a partire alla volta di località tranquille, senza rumori nel completo relax sentendosi in paradiso,

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE AL SITO PER POTER ACCEDERE ALL'AREA PRIVATA E PER L INSERIMENTO DELLE ISCRIZIONI.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE AL SITO PER POTER ACCEDERE ALL'AREA PRIVATA E PER L INSERIMENTO DELLE ISCRIZIONI. ISTRUZIONI PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE AL SITO PER POTER ACCEDERE ALL'AREA PRIVATA E PER L INSERIMENTO DELLE ISCRIZIONI. REGISTRAZIONE: Cliccare su Registrati La procedura di registrazione prevede tre

Dettagli

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lazio

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lazio Croce Rossa Italiana Campagna Soci Ordinari CAMPAGNA SOCI ORDINARI Pagina 1 di 12 SOMMARIO 1. Premessa... 3 2. Quali sono gli obiettivi della Campagna Soci Ordinari... 4 3. Cosa vuol dire essere Soci Ordinari

Dettagli

ORGANIZZA Corsa podistica non competitiva su strada di km. 6.

ORGANIZZA Corsa podistica non competitiva su strada di km. 6. ASSOCIAZIONE MEZZAMARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO REGOLAMENTO CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA SU STRADA L Associazione MEZZAMARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO, con il patrocinio del Comune e della Provincia

Dettagli

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it -

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - info@giulianovaparcodeiprincipi.it La Vostra Vacanza Benvenuti La Famiglia

Dettagli

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa 2007 Scrivere.info Tutti i diritti di riproduzione, con qualsiasi mezzo, sono riservati. In copertina: Yacht

Dettagli

REGOLAMENTO CONCORSO UN MONDO TUTTO MIO

REGOLAMENTO CONCORSO UN MONDO TUTTO MIO REGOLAMENTO CONCORSO UN MONDO TUTTO MIO TEMA Il concorso Un mondo tutto mio è dedicato all ambiente in cui vivono i bambini, come è e come lo vorrebbero. L idea è far descrivere agli alunni il posto ideale

Dettagli

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015. CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE E CENTRI MINIBASKET Consiglio federale n. 6 del 10 maggio 2014

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015. CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE E CENTRI MINIBASKET Consiglio federale n. 6 del 10 maggio 2014 STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE E CENTRI MINIBASKET Consiglio federale n. 6 del 10 maggio 2014 COMUNICATO UFFICIALE N. 1097 del 10 maggio 2014 Indice

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

TRIBUTO AL GRAN PREMIO PARCO VALENTINO

TRIBUTO AL GRAN PREMIO PARCO VALENTINO TRIBUTO AL Fai sfilare la tua passione tra le strade di Torino. Iscrivi la tua vettura al DOMENICA, 14 GIUGNO 2015 la parata celebrativa delle automobili più importanti di sempre PARCO VALENTINO - SALONE

Dettagli

NORME GENERALI PER L ATTIVITA SPORTIVA NAZIONALE ORGANIZZATA IN ITALIA

NORME GENERALI PER L ATTIVITA SPORTIVA NAZIONALE ORGANIZZATA IN ITALIA FEDERAZIONE ITALIANA VELA Settore Programmazione Attività Sportiva Nazionale NORME GENERALI PER L ATTIVITA SPORTIVA NAZIONALE ORGANIZZATA IN ITALIA Edizione 2009 (versione n. 15 con variazioni del 25.03)

Dettagli

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

DOMENICA PROGRAMMA GARA: KARATE (SU 6/7 TATAMI) Stili divisi tra SHOTOKAN/SHOTOKAI ed INTERSTILE (SHITO,WADO,GOJU, SANKUKAY, ecc.).

DOMENICA PROGRAMMA GARA: KARATE (SU 6/7 TATAMI) Stili divisi tra SHOTOKAN/SHOTOKAI ed INTERSTILE (SHITO,WADO,GOJU, SANKUKAY, ecc.). A.s.d. KEN TO ZAZEN LIMBIATE ORGANIZZA: DOMENICA 21 DICEMBRE 2014 15 trofeo FESTA DI NATALE JITAKYOEI F.E.S.I.K. Settore Karate Categ. RAGAZZI-CADETTI-JUNIOR-SPECIAL CATEGORY La gara è aperta a tutti gli

Dettagli

METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2014

METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2014 METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2014 PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO Viene considerata tutta l attività svolta dalla prima settimana di novembre 2012 (5 11 novembre 2012 ), all ultima

Dettagli

Ospitalità stagione sportiva 2014-2015

Ospitalità stagione sportiva 2014-2015 Ospitalità STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 BENVENUTI A SAN SIRO Il nuovo modo di vivere la partita Amala e colora un emozione di nero e d azzurro. Inter Corporate 2014-15 è l esclusivo programma di Corporate

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

BANDO. II CONCORSO LETTERARIO - EDIZIONE 2015 Promosso dall Associazione Culturale Amico Libro in collaborazione con Fondazione Paolo Ferraris

BANDO. II CONCORSO LETTERARIO - EDIZIONE 2015 Promosso dall Associazione Culturale Amico Libro in collaborazione con Fondazione Paolo Ferraris BANDO II CONCORSO LETTERARIO - EDIZIONE 2015 Promosso dall Associazione Culturale Amico Libro in collaborazione con Fondazione Paolo Ferraris Spiegami i diritti dell uomo: diritto all Educazione, diritto

Dettagli

SCIARE AL CORNO ALLE SCALE

SCIARE AL CORNO ALLE SCALE SCIARE AL CORNO ALLE SCALE IL CORNO ALLE SCALE SPORT INVERNALI PER TUTTI E A TUTTI I LIVELLI, CALDA OSPITALITÀ E PIACEVOLI MOMENTI DI SVAGO E DI RELAX: È CIÒ CHE OFFRE IL CORNO ALLE SCALE, LA STAZIONE

Dettagli

Gran Fondo PUNT DEL DIAU

Gran Fondo PUNT DEL DIAU LANZO TORINESE - SABATO 04 OTTOBRE 2014 Gran Fondo PUNT DEL DIAU REGOLAMENTO LA GARA GRAN FONDO DI CORSA IN MONTAGNA PUNT DEL DIAU avrà una lunghezza di circa km.25 e un dislivello positivo di circa 1450

Dettagli

INFORMAZIONI e REGISTRAZIONE al TrailTrophy Plan de Corones 2015

INFORMAZIONI e REGISTRAZIONE al TrailTrophy Plan de Corones 2015 INFORMAZIONI e REGISTRAZIONE al TrailTrophy Plan de Corones 2015 PROGRAMMA/INFORMAZIONI La prima del TrailTrophy a Plan de Corones: alla fine di luglio la comunità del TrailTrophy si ritrova una seconda

Dettagli

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni.

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. 8 regioni settentrionali: il Piemonte (Torino), la Val d Aosta (Aosta),

Dettagli

REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE

REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE REGOLAMENTO IMPRESA IN AZIONE Premessa Impresa in azione è il programma didattico dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore e pensato per valorizzare la creatività e lo spirito imprenditoriale

Dettagli

ENCICLOPEDIA DELLA FAVOLA. Fiabe di tutto il mondo per 365 giorni. Raccolte da Vladislav Stanovsky e Jan Vladislav

ENCICLOPEDIA DELLA FAVOLA. Fiabe di tutto il mondo per 365 giorni. Raccolte da Vladislav Stanovsky e Jan Vladislav Matite italiane ENCICLOPEDIA DELLA FAVOLA Fiabe di tutto il mondo per 365 giorni Raccolte da Vladislav Stanovsky e Jan Vladislav Edizione italiana a cura di Gianni Rodari Editori Riuniti I edizione in

Dettagli

Didattica per l Eccellenza. Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà. Romanae Disputationes

Didattica per l Eccellenza. Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà. Romanae Disputationes Didattica per l Eccellenza Libertà va cercando, ch è sì cara L esperienza della libertà Romanae Disputationes Concorso Nazionale di Filosofia 2014-2015 OBIETTIVI DEL CONCORSO Il Concorso Romanae Disputationes

Dettagli

UISP Toscana www.uisp.it/toscana/pallacanestro CUR 03-2013 COMUNICAZIONI

UISP Toscana www.uisp.it/toscana/pallacanestro CUR 03-2013 COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI Si comunica che al fine di disporre in tempo utile dei risultati delle gare per poterli trasmettere in tempo a giornali e televisioni locali, si invitano i responsabili delle società che

Dettagli

Concorso "La Fiorentina che vorrei". Chiara Portone (2^D) partecipa con questo bellissimo testo.

Concorso La Fiorentina che vorrei. Chiara Portone (2^D) partecipa con questo bellissimo testo. Concorso "La Fiorentina che vorrei". Chiara Portone (2^D) partecipa con questo bellissimo testo. Mi chiamo Chiara abito a Sesto Fiorentino e per iniziare voglio fare una premessa. Io di calcio ci capisco

Dettagli

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a Ci situiamo Probabilmente alla tua età inizi ad avere chiaro chi sono i tuoi amici, non sempre è facile da discernere. Però una volta chiaro,

Dettagli

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento.

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento. DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento Anno 2014 (B) E nato per tutti; è nato per avvolgere il mondo in un abbraccio

Dettagli

LA NAZIONE LIVORNO mer, 8 apr 2015 ROSIGNANO LE DOMANDE DOVRANNO ESSER PRESENTATE ENTRO IL 14 APRILE Bollette dell'acqua: un contributo dal Comuneper

LA NAZIONE LIVORNO mer, 8 apr 2015 ROSIGNANO LE DOMANDE DOVRANNO ESSER PRESENTATE ENTRO IL 14 APRILE Bollette dell'acqua: un contributo dal Comuneper LA NAZIONE LIVORNO mer, 8 apr 2015 ROSIGNANO LE DOMANDE DOVRANNO ESSER PRESENTATE ENTRO IL 14 APRILE Bollette dell'acqua: un contributo dal Comuneper le famiglie in condizioni economiche precarie ROSIGNANO

Dettagli

SETTORE NUOTO CALENDARIO ATTIVITA REGIONALE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI ANNO NATATORIO 2014 2015 BOZZA

SETTORE NUOTO CALENDARIO ATTIVITA REGIONALE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI ANNO NATATORIO 2014 2015 BOZZA SETTORE NUOTO CALENDARIO ATTIVITA REGIONALE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI ANNO NATATORIO 2014 2015 BOZZA Agg. al 31/10/2014 1 INDICE Calendario Attività Agonistica 2014-2015 e scadenze pag. 3 Norme

Dettagli

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE?

COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? COME SI PASSA DALL AFFIDAMENTO ALL ADOZIONE? Storia narrata da Teresa Carbé Da oltre 10 anni, con mio marito e i miei figli, abbiamo deciso di aprirci all affidamento familiare, e ciò ci ha permesso di

Dettagli

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA PERCORSI DI FORMAZIONE PER IMPARARE AD APPRENDERE DALL'ESPERIENZA: STORIE PROFESSIONALI, VISITE TRA NIDI, VIAGGI DI RICERCA EDUCATIVA L'uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perché,

Dettagli

WWW.JUNIORGOLFCADDIE.IT. L organizzazione e la gestione economica, didattica e agonistica dei Club dei Giovani

WWW.JUNIORGOLFCADDIE.IT. L organizzazione e la gestione economica, didattica e agonistica dei Club dei Giovani WWW.JUNIORGOLFCADDIE.IT L organizzazione e la gestione economica, didattica e agonistica dei Club dei Giovani Il programma ideato da Luigi Pelizzari con il Patrocinio del Comitato Regionale Lombardo della

Dettagli

EDUCARE. TRA ALLENATORI, GENITORI E DIRIGENTI

EDUCARE. TRA ALLENATORI, GENITORI E DIRIGENTI PER INIZIARE EDUCARE. TRA ALLENATORI, GENITORI E DIRIGENTI Dicesi dirigente un signore che dovrebbe non dirigere ma animare; non solo animare ma testimoniare, non solo testimoniare, ma motivare. Insomma,

Dettagli

GARA CICLISTICA per ELITE e UNDER 23

GARA CICLISTICA per ELITE e UNDER 23 GARA CICLISTICA per ELITE e UNDER 23 domenica 7 Ottobre 2012 - ore 9.45 GORLE - BERGAMO ARRIVEDERCI alla 42a Settimana Ciclistica Bergamasca dal 2 al 7 settembre 2013 REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA

Dettagli

-AUDAX 24h- 18-19 luglio 2015

-AUDAX 24h- 18-19 luglio 2015 -AUDAX 24h- 18-19 luglio 2015 Arcore 26/03/2015 REGOLAMENTO Art. 1 - ORGANIZZAZIONE Il GILERA CLUB ARCORE con sede in Arcore via N. Sauro 12 (mail : motoclubarcore@gmail.com) e il MOTO CLUB BIASSONO con

Dettagli

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Dipartimento della Pubblica Sicurezza Stagione sportiva 2011/2012 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Determinazione n. 26/2012 del 30 maggio 2012 L Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni

Dettagli

Livello CILS A2. Test di ascolto

Livello CILS A2. Test di ascolto Livello CILS A2 GIUGNO 2012 Test di ascolto numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del test di ascolto,

Dettagli

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7.

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 2 Dov è Piero Ferrari e perché non arriva E P I S O D I O 25 Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 1 Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette. 1. Piero abita in un appartamento

Dettagli

Sardegna. della memoria. Collana diretta da. Romano Cannas. Gli Archivi. Su Balente e sa Emina. con Michelangelo Pira

Sardegna. della memoria. Collana diretta da. Romano Cannas. Gli Archivi. Su Balente e sa Emina. con Michelangelo Pira Sardegna Gli Archivi della memoria Collana diretta da Romano Cannas Su Balente e sa Emina con Michelangelo Pira presentazione di Bachisio Bandinu Gli Archivi della memoria Collana diretta da Romano Cannas

Dettagli

ESPOSIZIONE ALLA 24 a EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI LUBIANA CATALOGO BIBLIOGRAFICO

ESPOSIZIONE ALLA 24 a EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI LUBIANA CATALOGO BIBLIOGRAFICO ESPOSIZIONE ALLA 24 a EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI LUBIANA CATALOGO BIBLIOGRAFICO PREDSTAVITEV NA 24. SLOVENSKEM KNJIŽNEM SEJMU BIBLIOGRAFSKI KATALOG PREDSTAVLJANJE NA 24. SLOVENSKOM KNJIŽEVNOM SAJMU

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

Che cosa fai di solito?

Che cosa fai di solito? Che cosa fai di solito? 2 1 Ascolta la canzone La mia giornata, ritaglia e incolla al posto giusto le immagini di pagina 125. 10 dieci Edizioni Edilingua unità 1 2 Leggi. lindylindy@forte.it ciao Cara

Dettagli

18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana

18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana 18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana Edizione giugno 2014 IndICe prefazione 3 Buon compleanno!! 5 chi è cittadino italiano per la legge? 6 perchè diventare cittadini italiani?

Dettagli

2- Quando entrambi hanno una vita di coppia soddisfacente per cui si vive l amicizia in modo genuino e disinteressato

2- Quando entrambi hanno una vita di coppia soddisfacente per cui si vive l amicizia in modo genuino e disinteressato L amicizia tra uomo e donna. Questo tipo di relazione può esistere? Che rischi comporta?quali sono invece i lati positivi? L amicizia tra uomini e donne è possibile solo in età giovanile o anche dopo?

Dettagli

Natale del Signore: annuncio di unità e di pace su tutta la terra: tempo di buone opere e di intensa carità. Papa Giovanni XXIII (28 dicembre 1958)

Natale del Signore: annuncio di unità e di pace su tutta la terra: tempo di buone opere e di intensa carità. Papa Giovanni XXIII (28 dicembre 1958) NOTIZIARIO PARROCCHIALE Anno XC - N 8 dicembre 2012 - L Angelo in Famiglia Pubbl. mens. - Sped. abb. post. 50% Bergamo Natale del Signore: annuncio di unità e di pace su tutta la terra: tempo di buone

Dettagli

PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda

PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda Rilevazione degli apprendimenti PROVA DI ITALIANO - Scuola Primaria - Classe Seconda Anno Scolastico 2011 2012 PROVA DI ITALIANO Scuola Primaria Classe Seconda Spazio per l etichetta autoadesiva ISTRUZIONI

Dettagli

Edizione N 8 Mese GIUGNO/LUGLIO 2011. Giorni da ricordare nei mesi di APRILE e MAGGIO. 28/05/2011 Qui affianco la nostra Elide che compie 100 anni!!!

Edizione N 8 Mese GIUGNO/LUGLIO 2011. Giorni da ricordare nei mesi di APRILE e MAGGIO. 28/05/2011 Qui affianco la nostra Elide che compie 100 anni!!! 09/05/2011 e 16/05/2011 Fazzoletto Bandiera con i ragazzi del catechismo!! 12/05/2011 Uscita al mercato Paesano.. 18/04/2011 CINOTERAPIA!! 08/05/2011 FESTA DELLA MAMMA 03/04/2011 Canti e Balli con Rinaldo

Dettagli

163 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CATANZARO VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 DISCORSO DEL QUESTORE GIUSEPPE RACCA

163 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CATANZARO VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 DISCORSO DEL QUESTORE GIUSEPPE RACCA 163 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CATANZARO VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 DISCORSO DEL QUESTORE GIUSEPPE RACCA Sig. Prefetto, Sig. Sindaco, Sig. Presidente della Provincia, Eccellenza Reverendissima,

Dettagli

SOCIETA' 1 ZACCARO Vittorio 83 1804025 C. S. GEMELLI 56.84 1.5427 --- 125 10 192.85

SOCIETA' 1 ZACCARO Vittorio 83 1804025 C. S. GEMELLI 56.84 1.5427 --- 125 10 192.85 MASCHILE INDIVIDUALE CLASSE / CATEGORIA SE69 ASSOLUTI DISTENSIONE PARALIMPICA Vedano Olona (VA) 23//203 Gara: Luogo: Data: COGNOME e NOME CODICE FEDERALE RISULT. PT SOC. TOT. PUNTI ZACCARO Vittorio 83

Dettagli

unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B.

unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B. A. Ignone - M. Pichiassi unità 01 un intervista Attività di pre-ascolto Abbinate le parti della colonna A a quelle della colonna B. A B 1. È un sogno a) vuol dire fare da grande quello che hai sempre sognato

Dettagli

TITOLO I. Regolamento Organico F.I.N. INDICE CAPO I CAPO II CAPO III

TITOLO I. Regolamento Organico F.I.N. INDICE CAPO I CAPO II CAPO III Regolamento Organico F.I.N. INDICE TITOLO I CAPO I LE SOCIETA Art. 1 Affiliazione pag. 1 Art. 2 Domanda di affiliazione pag. 1 Art. 3 Domanda di riaffiliazione pag. 2 Art. 4 Accettazione della domanda

Dettagli

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE AzioneCattolicaItaliana ACR dell ArcidiocesidiBologna duegiornidispiritualitàinavvento CONMARIA PREPARIAMOCIADACCOGLIEREILSIGNORE Tutta l Azione Cattolica ha come tema dell anno l accoglienza. Anche la

Dettagli

all'italia serve una buona scuola,

all'italia serve una buona scuola, all'italia serve una buona scuola, che sviluppi nei ragazzi la curiosità per il mondo e il pensiero critico. Che stimoli la loro creatività e li incoraggi a fare cose con le proprie mani nell era digitale.

Dettagli

IL RAPPORTO CON SE STESSO E CON GLI ALTRI NEL BAMBINO CON ADHD

IL RAPPORTO CON SE STESSO E CON GLI ALTRI NEL BAMBINO CON ADHD IL RAPPORTO CON SE STESSO E CON GLI ALTRI NEL BAMBINO CON ADHD CHIARA DE CANDIA chiaradecandia@libero.it 1 IL CONCETTO DI SE È la rappresentazione delle proprie caratteristiche e capacità in relazione

Dettagli

Tip #2: Come siriconosceun leader?

Tip #2: Come siriconosceun leader? Un saluto alla Federazione Italiana Tennis, all Istituto Superiore di Formazione e a tutti gli insegnanti che saranno presenti al SimposioInternazionalechesiterràilprossimo10 maggio al ForoItalico. Durante

Dettagli

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 Automobile Club Reggio Emilia Non rimanere bloccato... usa il trasporto pubblico con MI MUOVOCARD o tieni in tasca il tuo biglietto multicorsa MI MUOVO CARD Abbonamenti mensili

Dettagli

Consigli di lettura alla Libreria "Rinascita"

Consigli di lettura alla Libreria Rinascita Consigli di lettura alla Libreria "Rinascita" Pagine d Estate: proposte di letture per l estate 2014 Quest'iniziativa vuole incentivare il gusto per la lettura e avvicinare i preadolescenti ai testi di

Dettagli

Esser Genitori dei Bambini Indaco e Cristallo: Crescerli col Cuore

Esser Genitori dei Bambini Indaco e Cristallo: Crescerli col Cuore Esser Genitori dei Bambini Indaco e Cristallo: Crescerli col Cuore Crescere un bambino Indaco o Cristallo è un privilegio speciale in questo momento di turbolenze e cambiamenti. Come genitori, state contribuendo

Dettagli

CON ADEGUAMENTO A NUOVI PRINCIPI INFORMATORI CONI APPORTATE DAL COMMISSARIO AD ACTA

CON ADEGUAMENTO A NUOVI PRINCIPI INFORMATORI CONI APPORTATE DAL COMMISSARIO AD ACTA STATUTO FEDERALE CON ADEGUAMENTO A NUOVI PRINCIPI INFORMATORI CONI APPORTATE DAL COMMISSARIO AD ACTA APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENTE CONI N. 130/56 E RATIFICATO DALLA GIUNTA C.O.N.I. IL 4/9/2012 INDICE

Dettagli

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica:

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica: Pasta per due 5 Capitolo 1 Libero Belmondo è un uomo di 35 anni. Vive a Roma. Da qualche mese Libero accende il computer tutti i giorni e controlla le e-mail. Minni è una ragazza di 28 anni. Vive a Bangkok.

Dettagli

CDS Allievi su pista - 2^ prova regionale 100 METRI MASTER F SERIE - RISULTATI. Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti

CDS Allievi su pista - 2^ prova regionale 100 METRI MASTER F SERIE - RISULTATI. Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti CDS Allievi su pista - 2^ prova regionale CDS Master Organizzazione: Trionfo Ligure - Genova RISULTATI 100 METRI MASTER F Serie Unica VILLA GENTILE - 18 Maggio 2013 Ora Inizio: 16:26 - Vento: +0.4 1 4

Dettagli

PENSA CHE MENSA SCOLASTICA!

PENSA CHE MENSA SCOLASTICA! PENSA CHE MENSA SCOLASTICA! Buona, pulita e giusta Linee guida per una mensa scolastica di qualità 1 A cura di: Valeria Cometti, Annalisa D Onorio, Livia Ferrara, Paolo Gramigni In collaborazione con:

Dettagli

EVENTI! LABORATORI! ESCURSIONI!

EVENTI! LABORATORI! ESCURSIONI! ESTATE 2015 EVENTI LABORATORI ESCURSIONI Con il patrocinio di: In collaborazione con www.sopraesottoilmare.net ESTATE 2015 UNA PROPOSTA INNOVATIVA SOPRA E SOTTO IL MARE PROPONE UN ATTIVITA UNICA IN ITALIA

Dettagli

IndICe. 18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza ItalIana

IndICe. 18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza ItalIana IndICe prefazione 3 Buon compleanno!! 5 chi è cittadino italiano per la legge? 6 cosa significa diventare cittadino italiano? 7 come muoverti? 8 senza cittadinanza 9 devi sapere 11 Prefazione Cari ragazzi,

Dettagli

2 GIUGNO 2013 FESTA DELLA REPUBBLICA

2 GIUGNO 2013 FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2013 FESTA DELLA REPUBBLICA Discorso del Prefetto Angelo Tranfaglia Piazza Maggiore Bologna, 2 giugno 2013 Autorità, cittadini tutti di Bologna e della sua provincia, un cordiale saluto a tutti.

Dettagli

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCOLASTICO Plesso di C.so Soleri

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCOLASTICO Plesso di C.so Soleri Scuola Primaria 1 Circolo di Cuneo PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCOLASTICO Plesso di C.so Soleri Responsabile del Progetto: Ins. Rosanna BLANDI 2 INDICE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO pag. 5 L

Dettagli

Editoriale. XX Congresso Fismad e riorganizzazione della SIED: comunicazioni del Presidente

Editoriale. XX Congresso Fismad e riorganizzazione della SIED: comunicazioni del Presidente XX Congresso Fismad e riorganizzazione della SIED: comunicazioni del Presidente Cari Associati, abbiamo da poco celebrato a Napoli il ventennale del Congresso Fismad, appuntamento scientifico riconosciuto

Dettagli

UN MONDO MIGLIORE: ne abbiamo il diritto

UN MONDO MIGLIORE: ne abbiamo il diritto Provincia di Ravenna Album fotografico UN MONDO MIGLIORE: ne abbiamo il diritto CONSIGLI/CONSULTE DEI COMUNI PARTECIPANTI SCUOLA Consulta ragazzi di Alfonsine Michelacci Andrea Scuola Primaria "Matteotti

Dettagli

Federazione Italiana Nuoto. Propaganda-Scuole Nuoto Prot. AP/pr/ar/2013/8904 Roma 15 novembre 2014

Federazione Italiana Nuoto. Propaganda-Scuole Nuoto Prot. AP/pr/ar/2013/8904 Roma 15 novembre 2014 Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni Federazione Italiana Nuoto F.I.N.A. LE.N. I.LS.E. I.L.S. Propaganda-Scuole Nuoto Prot. AP/pr/ar/2013/8904 Roma 15 novembre 2014 Ai Presidenti dei Comitati

Dettagli

OPERATORI TECNICI ALTA SCUOLA TECNICI ALTA SCUOLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

OPERATORI TECNICI ALTA SCUOLA TECNICI ALTA SCUOLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OPERATORI TECNICI ALTA SCUOLA TECNICI ALTA SCUOLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 1 GENERALITA L Alta Scuola nasce in Italia nel XV sec. I tra i grandi maestri, i più noti ci sono: Giambattista Pignatelli,

Dettagli