con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA"

Transcript

1

2 con l alto patrocinio della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Comune di Gorizia Mestna Občina Nova Gorica Comune Ronchi dei Legionari Comune di Monfalcone project manager Dr. Bruno Gomiscech [revisore contabile - consulenze aziendali]

3 ALBO D ORO - ZLATA KNJIGA 2005 Tarvisio Sella Nevea Roberta Ressi [Soc. Alpina Slovena_SPDG] Mattia Cargnel [Sci CAI trieste] SK Gorica 2006 Kranjska Gora Slo Ana Bucik [Sk Gorica] Mattia Cargnel [Sci CAI Trieste] Sk Matajur 2007 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG] Mattia Cargnel [Sci CAI Trieste] Sci Club Due 2010 Bovec Kanin Nicole Bellotto [Sci Cai Trieste ] Samuel Borovinšek [SK Idrija] Sci Club Due 2011 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG ] Samuel Borovinšek [SK Idrija] Sci Club Due 2012 Cerkno Slo Nina Gantar [SK Idrija] Miha Sirk [SK Gorica] Sci Club Due 2008 Kranjska Gora Sella Nevea Debora Gorjan [SK Gorica] Gianluca Gabrielli [SK Devin] Sci Club Due 2013 Piancavallo Nina Jan [SK Matajur] Miha Sirk [SK Gorica] Sci Club Due 2009 Piancavallo Mateja Nanut [Soc. Alpina Slovena_SPDG ] Mattia Cargnel [Sci Vesuvio Posillipo] Sci Club Due 2014 Kranjska Gora Slo?

4 Debora Serracchiani Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Predsednica Dežele Furlanije Julijske krajine Lo sport ha spesso anticipato e accompagnato i cambiamenti della politica. Lo dimostra l iniziativa del Comitato della Federazione Italiana Sport Invernali di Gorizia, che da dieci anni ormai ha voluto dare ai suoi campionati provinciali un carattere transfrontaliero, estendendo la partecipazione anche ad atleti dell area di Nova Gorica. In una città che ha subito come poche i condizionamenti della Guerra fredda e della divisione dell Europa, le scelte della politica hanno cambiato e stanno cambiando il futuro di Gorizia: l ingresso della Slovenia nell Unione europea, la caduta della barriera fisica dei confini, la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale fra i Comuni limitrofi di Italia e Slovenia. Ma le scelte politiche non bastano se non sono accompagnate da un fitto tessuto connettivo di rapporti, di scambi quotidiani. Solo così Gorizia e Nova Gorica possono diventare un unica città europea. Il ruolo delle associazioni, e di quelle sportive in particolare, è in questo senso fondamentale. A tutti gli atleti che prendono parte alla prova transfrontaliera del campionato provinciale, agli accompagnatori e al pubblico, desidero rivolgere il più caloroso saluto a nome dell Amministrazione regionale, con l augurio di vivere l appuntamento di Kranjska Gora come un autentica festa dello sport nel segno dell Europa. Šport je pogostokrat bil predhodnik in spremljevalec političnih sprememb. Dokaz tega je pobuda, ki jo prireja goriški pokrajinski smučarski odbor FISI, ki že celo desetletje organizira čezmejno smučarsko prvenstvo z razžirjeno udeležbo smučarjev iz novogoriškega prostora. V mestu, ki je bolj kot drugo utrpelo posledice hladne vojne in delitve Evrope, politika je pisala in še piše usodo Gorice: vstop Slovenije v Evropsko skupnost, padec fizičnih mejnih pregrad, ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje med obmejnimi občinami Italije in Slovenije. Politične izbire niso dovolj, če jih ne spremlja gosta mreža vsakodnevnih čezmejnih prijateljskih odnosov. Samo s temi lahko Gorica in Nova Gorica postaneta eno samo evropsko mesto. Pri tem je vloga društev, predvsem športnih, poglavitnega pomena. V imenu deželnega sveta FJK pozdravljam vse tekmovalce, ki se bodo preizkusili na pokrajinskem prvenstvu, spremljevalce, gledalce z željo da bi bila kranjskogorska prireditev pravi evropski športni praznik. Enrico Gherghetta, Vesna Tomsic Provincia Gorizia Goriška Pokrajina Saluto a nome mio e della Giunta provinciale che rappresento la 10^ edizione dei Campionati provinciali Transfronatlieri di sci alpino, prestigiosa manifestazione sportiva che ha la grande capacità di unire i territori contigui della nostra provincia. Un evento sportivo che, tuttavia, non è rivolto soltanto agli appassionati di sci, ma a tutti gli isontini e non che volessero vivere un weekend all insegna dello stare assieme sulle incantevoli montagne di Kranjska Gora, tifando per i propri atleti e festeggiando in allegria. Lo sport al servizio della socializzazione, dunque, che attraverso il gesto atletico celebra la nostra comunità isontina ed europea, ormai senza stupide e anacronistiche divisioni. Rinnovo, dunque, il mio saluto alla manifestazione e agli organizzatori, porgendo a tutti gli atleti e al pubblico presente il mio augurio affinché questo appuntamento possa dare i risultati meritati e auspicati. Z veseljem pozdravljam, v svojem osebnem imenu in v imenu goriške pokrajinske uprave, 10. izvedbo čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva, ki je za naš obmejni pas izrednega pomena, saj druži tu živeče ljudi. Športna prireditev ni namenjena le ljubiteljem smučanja ampak vsem, ki bi želeli preživeti, v prazničnem vzdušju, prijetni vikend v prekrasnem okolju, ki ga ponuja Kranjska Gora. Šport torej postane sredstvo socializacije naše posoške in evropske skupnosti, brez nikakršnih nepotrebnih razhajanj. Ponovno pozdravljam prireditev in prireditelje, športnikom in gledalcem pa želim, da bi na prireditvi uživali in dosegli pričakovani uspeh. progettazione e realizzazione di macchinari per l industria Ardea s.r.l. Viale Verdi, 15 Monfalcone (GO) T

5 Giorgio Brandolin Il Presidente CR Coni FVG Predsednik deželnega odbora CONI FJK Sono passati 10 anni da quando, allora nella veste di Presidente della Provincia di Gorizia e del Comitato Provinciale Coni Gorizia, assieme a Bruno Gomiscech e a Livio Rozic, abbiamo avuto l ambizione di pensare che, vista la nostra particolare situazione territoriale posta a cavallo tra i confini italiano e sloveno, lo sport non avesse timore di essere rappresentato da un unica bandiera: nostra intenzione infatti era quella di dimostrare, attraverso lo sport, che abbattere quei confini politici che la storia martoriata del 900 ci aveva imposto era davvero facile, giocando di anticipo a ciò che di lì a breve sarebbe successo. Ovvero l entrata in Europa della Slovenia. L idea di un campionato transfrontaliero di sci alpino ai più pareva irrealizzabile: ma la caparbietà dimostrata, unitamente a quella della Delegazione Provinciale FISI di Gorizia e dello Sci Club Due di Ronchi-Monfalcone, ha avuto la meglio su quanti non la pensavano come noi e su quanti, forse troppi, hanno apposto ostacoli il più delle volte inesistenti. Anno dopo anno la manifestazione ha avuto sempre più successo e sostenitori, con un crescendo di atleti e di risalto mediatico, entrando di diritto a far parte del calendario federale nazionale sia italiano che sloveno. Quindi non più da Presidente della Provincia di Gorizia, ma da Presidente del Comitato Regionale Coni Friuli Venezia Giulia è con grande piacere che porto a nome mio personale e dell intero movimento sportivo regionali il più sincero e caloroso saluto di benvenuto, a quanti prenderanno parte al Campionato Transfrontaliero di sci alpino giunto quest anno al traguardo della 10^ Edizione. Infine un plauso sincero alla Federazione Sci Provinciale e al gruppo di amici dello Sci Club Due per la costanza dimostrata nel portare avanti questo nostro progetto transfrontaliero. Pred desetimi leti, v vlogi pokrajinskega predsednika italijanskega olimpijskega komiteja in v sodelovanju z Brunom Gomiscechom in Liviom Rožičem smo si, glede na specifiko našega teritorija na italijansko slovenski meji, zamislili čezmejno prireditev pod skupnim športnim imenovalcem: naš namen je bil sicer dokazati, da preko športa se da z lahkoto podirati nesrečno zarisane zgodovinske mejne pregrade 20.stoletja in prav s to prireditvijo smo bili predhodniki nečesa, kar se je za tem tudi uresničilo; Slovenija je pristopila k Evropski uniji. Večini se je organizacija čezmejnega smučarskega prvenstva zdela neuresničljiva: odločnost vseh nas ter sodelovanje pokrajinskega odbora FISI in Sci Club Due iz Tržiča in Ronk je premagala vse ovire, tudi tiste neobstoječe, ki so jih nekateri namerno postavljali. Z leta v leto si je prireditev nabirala vedno večjo podporo, z vse večjo udeležbo in medijskim kritjem, do uradne vključitve v letne programe italijanske in slovenske smučarske zveze. Danes, ne več v vlogi predsednika pokrajinskega temveč deželnega odbora italijanskega olimpijskega komiteja, v svojem imenu in v imenu športnega gibanja v deželi FJK, z veseljem pozdravljam vse udeležence čezmejnega smučarskega prvenstva, ki dosega letos svojo jubilejno 10. izvedbo. Na zadnje pa naj gre moja zahvala še pokrajinskemu odboru FISI in Sci Club Due za prikazano vztrajnost pri organizaciji te prekrasne čezmejne prireditve. 5

6 6

7 ENZO Smrekar Predsednik Smučarske zveze Slovenije Presidente Federazione Slovena Sci Smučarska zveza Slovenije že veliko let sodeluje tudi pri čezmejnih projektih, ki krepijo ne samo smučarsko temveč tudi kulturno zavest in sodelovanje med sosednjimi državami. Goriško pokrajinsko smučarsko prvenstvo je zagotovo dogodek, ki zahteva našo pozornost, podporo in soudeležbo. Smučanje je prekrasen šport, ki tudi združuje na veliko načinov. Predvsem pa športni duh pride do izraza na takšnih tekmovanjih, kot je prvenstvo, ki nam bo predstavilo uradnega»goriškega prvaka«. Smučarska zveza Slovenije, bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri projektih te vrste s poudarkom na smučanju mladih, ki nas bodo v prihodnosti razveseljevali z izvrstnimi rezultati. Organizatorjem želim uspešno prireditev, tekmovalcem pa obilo športne sreče. La Federazione Slovena di Sci da diversi anni collabora ai progetti transfrontalieri, che stimolano, non solo nuove amicizie tra gli sciatori, ma anche le conoscienze culturali e la collaborazione tra popoli vicini. I Campionati transfrontalieri di sci Goriziani sono un evento che merita certamente la nostra attenzione e collaborazione. Lo sci è uno sport che unisce in vari modi. Lo spirito sportivo emerge in gare come questa dalla quale uscirà ufficialmente il Campione Goriziano. La Federazione Slovena di Sci anche in futuro collaborerà a questo progetto rivolto ai giovani i quali in un prossimo futuro ci potranno dare grandi soddisfazioni. Agli organizzatori auguro una ottima edizione dei campionati, agli sciatori invece un in bocca al lupo. Flavio Roda Presidente Nazionale F.I.S.I. Predsednik italijanske smučarske zveze FISI L appuntamento con i Campionati Provinciali Transfrontalieri di sci è già una tradizione consolidata che va ben oltre l evento sportivo, gemellando diversi Paesi in una giornata di gare e di amicizia. Dopo l edizione dello scorso anno di Piancavallo è la volta di Kranjska Gora quale sede dell edizione 2014 dei Campionati, che vedranno in pista oltre 200 atleti di tutte le età. Sarà una giornata di grande festa, per lo sport come superamento delle frontiere geografiche e per gli appassionati dello sci del Friuli Venezia Giulia. Agli atleti va un grosso in bocca al lupo per le gare, agli organizzatori e al Comitato Provinciale F.I.S.I. di Gorizia i migliori complimenti per la creazione di un evento di grande importanza culturale e sportiva. Čezmejno pokrajinsko smučarsko prvenstvo je že tradicionalni dogodek, ki ni zgolj športna prireditev temveč priložnost povezovanja dveh sosednjih držav na tekmah in družabnosti. Po lanskem uspehu v Piancavallu je leta 2014 na vrsti Kranjska Gora. Na prireditvi bo nastopilo preko 200 tekmovalcev vseh starosti. Smučarski praznik, bo podiral geografske pregrade in družil ljubitelje smučanja iz Furlanije Julijske krajine. Tekmovalcem želim uspešne nastope, prirediteljem in goriškemu pokrajinskemu odboru FISI pa čestitam za organizacijo tako pomembnega kulturno-športnega dogodka. Manuele Ferrari Presidente Regionale F.I.S.I. Deželni Predsednik italijanske smučarske zveze FISI Porto con piacere il mio saluto personale e del Consiglio del Comitato Regionale F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia a tutto il Comitato organizzatore della X^ Edizione dei Campionati Provinciali Transfrontalieri di sci alpino. In tale occasione desidero esprimere la gratitudine della Federazione per il prezioso e insostituibile lavoro svolto a favore del mondo dello sci e la mia sincera condivisione sulle finalità da Voi perseguite con l organizzazione di questi Campionati Provinciali, al fine di trasmettere un chiaro messaggio di pace e unione tra le diverse Nazioni. Auguro a tutti Voi buon lavoro e un importante successo organizzativo. A tutti gli atleti e partecipanti a questa iniziativa, unica nel suo genere, porgo il mio sincero augurio affinché possiate ottenere i migliori risultati, condividendo anche valori importanti, non solo nello sport, ma anche nella vita quali il rispetto e l amicizia. In attesa di incontrarvi sui campi di gara auguro a tutti Voi un sereno Z veseljem pozdravljam, v svojem imenu in v imenu deželne smučarske zveze FISI za Furlanijo Julijsko krajino, organizacijski odbor 10. čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva Gorica Nova Gorica. V imenu smučarske zveze se vam zahvaljujem za opravljeno delo in trud, ki ga vlagate v razvoj in rast smučarskega športa ter popolnoma podpiram čezmejno obliko tekmovanja, ki ima kot osnovni cilj zbliževanje in sožitje med različnimi narodi. Vsem udeležencem te edinstvene tekme želim uspešne nastope, predvsem pa prisrčno družabnost v spoštljivem in prijateljskem duhu. V pričakovanju na snidenje na smučarskih progah, želim vsem vam srečno

8 PAOLO TAVIAN Presidente del Comitato provinciale FISI di Gorizia Predsednik goriškega pokrajinskega odbora FISI Una storia che dura da 10 anni, tante sono le edizioni che hanno visto il nostro piccolo Comitato provinciale combattere per far diventare importante un campionato che altrimenti poteva spegnersi nel tempo e scomparire. Molte sono state le edizioni svolte nella nostra terra di confine al di qua ed al di la di una linea scritta dai governanti, lo Sport supera comunque ogni confine e barriera. Una regione, che ha visto il susseguirsi di imperi, regni e repubbliche, che quest anno ricorda il centenario della prima guerra mondiale, unita alle genti di oltre confine dalla passione per una pratica sportiva. Sicuramente un saluto sportivo a tutti gli Atleti che si impegneranno per onorare i propri colori ed un grazie ai volontari impegnati nella difficile organizzazione di un Grande Evento. Zgodba, ki traja že 10 let; toliko je izvedb, ki jim sledi naš mali pokrajinski odbor z namenom, da bi dvignil kakovost prvenstva, ki bi se drugače po vsej verjetnosti ugasnilo. Veliko je bilo prireditev v tem našem obmejnem prostoru na obeh straneh tiste meje, ki so jo začrtali vladajoči in ki jo šport uspešno podira. Pokrajina, ki je dala skozi kar nekaj cesarstev, kraljevin, republik in ki bo letos zabeležila stoletnico začetka prve svetovne vojne, je ravno v športu tesno povezana s sosednjim čezmejnim prostorom. Prisrčen pozdrav naj gre torej vsem športnikom, ki bodo nstopali, zahvala pa vsem prostovoljcem, ki se trudijo za uspešno organizacijo velike prireditve. 8

9 9

10 10

11 ETTORE ROMOLI Sindaco di Gorizia Župan občine Gorica Quando si dice che i giovani sono il nostro futuro non si ricorre necessariamente ad un luogo comune, ad una frase fatta, talmente tanto utilizzata da essere ormai inflazionata, quasi retorica, se non addirittura priva di contenuti concreti Se, infatti, i giovani sono degli sportivi che, con ambiziosi sogni di gloria, partecipano ad un campionato transfrontaliero di sci alpino e se il futuro rappresenta per essi la possibilità di esprimere se stessi, divertendosi e facendo divertire con la propria abilità un pubblico vasto e interessato, allora tutto cambia: perché le speranze di questi giovani, il loro impegno, la loro professionalità, la loro voglia di emergere e il loro entusiasmo si fanno sostanza che fluisce, gradualmente, sino a riempire di significato le loro vite, i loro sogni, il loro domani. Se, poi, a questi ingredienti si aggiunge anche l amicizia che viene a crearsi tra gli atleti e che si erge al di sopra dei confini nazionali, allora la formula che, ormai da dieci anni, garantisce il successo dei Campionati provinciali transfrontalieri di sci alpino è svelata! Nella certezza che sulle piste di Kranjska Gora, anche quest anno, non mancheranno emozioni e divertimento per tutti, colgo l occasione per augurare a questa bella manifestazione sportiva buon compleanno. Ko stalno govorimo da so mladi naša bodočnost ni nujno, da gre za stereotip, ali za v naprej sestavljen stavek, ki je že tako zrabljen, skoraj retoričen, če ne celo brezpredmeten Sicer, če obstajajo mladi športniki, ki s sanjami po uspehu sodelujejo na čezmejnem pokrajinskem smučarskem prvenstvu in če se s tem lahko uveljavijo in ob tem uživajo ter zabavajo tudi številno publiko, to pomeni, da se nekaj spreminja: upanje teh mladih, njihov trud, profesionalnost, želja po iztopanju in njihovo navdušenje se spajajo v neko celoto, ki lahko zapolni njihova življenja, njihove sanje in njihovo bodočnost. Če k vsemu temu dodamo še nove čezmejne prijateljske vezi med športniki udeleženci, je recept desetletne uspešnosti čezmejnega smučarskega prvenstva razktit! V trdnem prepričanju, da niti letos na progah v Kranjski Gori, ne bo zmanjkalo trenutkov veselja in zabave, iskreno želim vse najboljše tej res lepi športni prireditvi. Matej Arčon Župan MO Nova Gorica Sindaco di Nova Gorica Z velikim veseljem vnovič pozdravljam organizatorje in udeležence čezmejnega pokrajinskega smučarskega prvenstva, ki letos slavi okroglo deseto obletnico. Omenjeni dogodek podpiramo že od samega začetka, saj si tudi mi kot občinska uprava prizadevamo, da bi se v našem skupnem prostoru odvijalo čim več dogodkov, ki spodbujajo širitev vrednot športnega duha in prispevajo k utrjevanju medsebojnih vezi ter sodelovanja. Deseta obletnica prireditve pomeni potrditev in obenem predstavlja veliko spodbudo za nadaljnjo krepitev skupnih prizadevanj in nadgradnjo prijateljskih odnosov, ki so se z leti oblikovali. Vsem udeležencem in organizatorjem prireditve čestitam in obenem želim prijetno druženje ter veliko uspehov. E con grande piacere che nuovamente saluto gli organizzatori dei Campionati transfrontalieri di sci, che quest anno festeggiano il loro decimo anniversario. L evento transfrontaliero fin dal inizio, viene patrocinato dalla nostra amministrazione con l obbiettivo di creare in quest area comune più iniziative possibili, con il fine di promuovere lo spirito sportivo e intensificare i rapporti e la cooperazione tra la gente. La decima edizione dei campionati rappresenta allo stesso tempo una conferma ma anche un ulteriore passo avanti nei rapporti di amicizia, che si sono formati negli anni. A tutti i partecipanti e organizzatori auguro dunque un buon divertimento con degli ottimi risultati. 11

12 UROŠ JUG Direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Direttore Ente Pubblico per lo sport di Nova Gorica Čezmejna srečanja in prireditve so že dolgo stalnica v letnih koledarjih dogajanja na našem področju in pomembno prispevajo k dvigu kvalitete našega življenja. Letošnje deseto čezmejno pokrajinsko prvenstvo v smučanju, ki se bo odvijalo v Kranjski Gori je dokaz več, da so se prireditve med udeleženci prijele ter postale tradicionalne. V desetih letih se je zaradi termina izvedbe prvenstva velikokrat spraševalo ali bo dovolj snega, ali je napovedana odjuga, ali bojo odlični pogoji, Po precej zeleni in deževni zimi je narava spet pokazala svojo moč in nepredvidljivost z obilnimi, nekje preveč obilnimi snežnimi padavinami, ki pa so dobrodošle za smučarske delavce in vse ljubitelje smučanja bodisi tekmovalce kot tudi rekreativce. Prvenstvo v smučanju namreč ni le športno tekmovanje temveč pomembno prispeva k promociji regije in povezovanju ljudi na tem področju ter tako vpliva na razvoj turizma. Prav množična udeležba, zadovoljstvo udeležencev, možnost sklepanja novih prijateljstev in nenazadnje odmevnost prireditev so nagrada organizatorjem za vsakoletni trud. Ob tej priložnosti želim organizatorjem, tekmovalcem in ostalim udeležencem veliko uspehov in dobrega počutja v Kranjski Gori. Gli incontri e le iniziative transfrontaliere ogni anno rappresentano un punto fermo nei calendari degli eventi che hanno luogo sul nostro territorio e che contribuiscono a migliorare notevolmente il nostro stile di vita. Il 10 campionato provinciale transfrontaliero di sci di quest anno, che si terrà a Kranjska Gora è una dimostrazione di come tali eventi siano diventati una tradizione tra i numerosi partecipanti. Nei dieci anni, a causa del periodo della gara, ci siamo più volte chiesti se ci sarà neve sufficiente, se ci sarà il scirocco, se ci saranno le condizioni ideali, Dopo un inverno verdeggiante e piovoso, la natura ha mostrato nuovamente la sua forza e imprevedibilità con copiose precipitazioni nevose, che hanno però aiutato gli operatori dei centri sciistici e che hanno rallegrato gli agonisti e gli appassionati dello sci. I Campionati di sci non sono soltanto una comune competizione bensì concorrono alla promozione dell intera regione avvicinando la gente e dando ulteriore impulso al turismo. Proprio la numerosa partecipazione, la possibilità di allacciare nuove amicizie e non per ultimo l importanza della competizione sono il premio migliore per il grande impegno dimostrato dagli organizzatori. In questa occasione auguro agli organizzatori, ai concorrenti e a tutti i partecipanti una piacevole e intensa esperienza a Kranjska Gora. Blaž Lešnik Predsednik ZUTS Slovenije Presidente ZUTS Slovenija (Ass. maestri e all. sci Slovenia) Kot smučarskega delavca me iskreno veseli, da organizacija uradnega prvenstva Goriške krajine z leti dobiva razsežnosti vse pomembnejšega smučarskega tekmovanja. To postaja tradicionalno, hkrati pa dobiva vse glasnejši prizvok krepitve dobrih odnosov dveh sosednjih narodov. Prizadevnost organizatorjev tekmovanja je nagrajena z vedno novimi pomembnimi potrditvami. Te se kažejo tako z udeležbo vse večjega števila tekmovalcev, kot tudi dobro odmevnostjo, ki lahko zagotovo veliko pripomore k popularizaciji smučarskega športa v Sloveniji in v Italiji. V prihodnosti bi si seveda želeli še več takih in podobnih smučarskih tekmovanj, ki bi k sodelovanju privabila prav vse. Zato zagotovo velja v tej smeri nadaljevat. Come operatore in ambito sciistico sono sinceramente soddisfatto che il Campionato Provinciale Transfrontaliero negli anni acquisisca sempre più importanza. E diventato ormai una tradizione e nel contempo contribuisce allo sviluppo dei rapporti tra i due paesi confinanti. L impegno degli organizzatori viene determinato attraverso la continuità data all evento che di anno in anno vanno a proporre e migliorare. Questo si può notare sia con una sempre maggiore adesione dei concorrenti sia con un ampia visibilità/pubblicità, che sicuramente è di aiuto alla promozione dello sci sia in Slovenia che in Italia. Per il futuro mi auguro vengano realizzati altri campionati simili a questo, che potranno attirare e unire numerose altre persone. Per questo motivo ritengo sia importante continuare sulla strada intrapresa. Ivan Peterlin Predsednik ZSŠDI (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji) Presidente ZSŠDI (Unione delle Ass. Sportive Slovene in Italia) Dragi športniki, v veliko čast si štejemo, da smo lahko tudi mi nosilci tako pomembnega projekta kot je Čezmejno pokrajinsko smučarsko prvenstvo! Je že res, da gre za športno tekmovanje, za merjenje moči na smučeh, za športni nastop, ki je povezan z adrenalinom. To je res! A to tekmovanje skriva v sebi še druge vsebinske naboje, ki so prav tako očarljivi kot športni. Gre za soočanje ljudi v pravem stilu fair playa, za ljudi dveh različnih narodnosti, za nastop športnikov, ki so v svojih glavah podrli mejne barikade in živijo danes v skupnem prostoru, v Evropi. Športni svet posebno obmejni je bil vedno zelo izostreno uglašen na note in melodijo sožitja, tudi takrat, ko je še obstajala takozvana železna zavesa. V tem pogledu smo bili športniki vedno v prvi vrsti v vlogi zagovornikov stiska rok, dialoga in prijateljstva. Danes nam je vse to dano. Naloga vseh nas je, da to dragocenost skrbno ohranjamo, da jo gojimo in nadgrajujemo. In mi športniki smo tega sposobni! Vsem srečno in uspešno tekmovanje! Cari sportivi, siamo veramente orgogliosi di poter essere anche noi portatori di un iniziativa che sicuramente travalica i confini stretti di una semplice competizione sportiva. E vero! Il nostro incontro porta sicuramente il marchio indiscusso di una sana manifestazione a carattere sportivo che porta tanta adrenalina nel confrontarci sugli sci! Ma è anche vero che la manifestazione è portatrice anche di valenze ben più nobili di quelle che possono essere messe in evidenza solo in una semplice competizione sportiva. Il confronto tra atleti di due nazioni diverse, di due lingue diverse, di due culture diverse, che hanno saputo e voluto negli anni a battere le barriere confinarie per dare posto al dialogo ed all amicizia è sicuramente qualcosa di diverso e di più accentuato. Il dialogo, la stretta di mano e l amicizia sono valori che esaltano, valori che di questa manifestazione ne innalzano la portata. Oggi le barriere confinarie non esistono più: è nostro compito conservare con certosina pazienza e con cura questo bene che ci è stato regalato! Noi sportivi ne siamo consci, lo eravamo in passato e lo saremo anche in futuro. Auguro a tutti i partecipanti una buona gara. 12

13 13

14 14

15 adriano orsi, BRUNO Gomiscech Presidente Sci Club 2 Predsednik Sci Club 2 Project Manager Campionati Project Manager Prvenstva 10, la nostra storia: potrebbero iniziare cosi queste brevi righe di saluto per la festa del decennale, la festa dello sci Isontino. Diffidenze iniziali, timori del nuovo, incertezze del futuro, ma anche entusiasmo e voglia di provare, stimoli degli amici, tenacia: il coraggio di allora, credendo nei valori dello sport e dell amicizia, prima ancora della caduta dei confini fisici, faceva dimenticare ogni problema e fatica, dando il la ad una bellissima manifestazione di sci, sport e amicizia. E ora, guardando indietro, rimembrando il passato e cogliendone i giusti segni, con rinnovata fiducia ed entusiasmo proiettiamo il nostro sguardo alle future edizioni, consci di aver iniziato anni fa un innovativo percorso lungi dall essere breve. Come disse un giorno un certo Mennea: sono un uomo che non si sente mai arrivato, sono sempre pronto a ripartire. Noi proseguiamo!!!. A tutti coloro che in questi anni hanno dato (e certamente continueranno a dare) il loro grande contributo ed entusiasmo (atleti, allenatori, genitori, amici, sponsor, autorita ) semplicemente, senza retorica: GRAZIE DI TUTTO. Ai presenti a Kranjska Gora: festeggiate alla grande il nostro compleanno!!!! 10, naša zgodovina: lahko bi začeli prav tako najin kratek pozdrav ob desetletnici posoškega smučarskega praznika. Začetno nezaupanje, bojazen pred novim, negotova bodočnost ampak tudi navdušenje, trdna volja, spodbuda prijateljev, vztrajnost: takratni pogum in vera v vrednote športa in prijateljstva, pred padcem fizičnih meja, sta premostili vse težave in pripomogli k uresničitvi prekrasne smučarske prireditve. Danes, ko s pogledom se oziramo v preteklost, lahko s pravim pristopom zremo v bodočnost tega tekmovanja v prepričanju, da smo pred leti začeli nekaj, kar se bo obnavljalo v času. Kot je nekoč trdil Mennea: sem človek, ki nikoli ne doseže cilja, ampak, ki je vedno na startu. Mi gremo naprej!!! Vsem tistim, ki so v vseh teh letih prispevali k uspehu prireditve (športnikom, trenerjem, strašem, prijateljem, sponzorjem, raznim javnim predstavnikom), brez retorike: NAJLEPŠA HVALA. Prisotnim v Kranjski Gori pa: lepo praznujte naš rojstni dan!!! 15

16 il Magazine TV della provincia di Gorizia su eemi iit tteennt tee teel t lleevvi iissi iivvaa ddeel ll Frri iiuul lli ii Veenneezzi iiaa Gi iiuul lli iiaa eemi iit tteennt tee teel t lleevvi iissi iivvaa ddeel ll FFr ri iiuul lli ii Veenneezzi iiaa Gi iiuul lli iiaa 16

17 PROGRAMMA program Kranjska Gora (SLO), Hotel Kompas Sabato Sobota 15 h Kranjska Gora (SLO), Pista Proga Dolenčev Rut Domenica Nedelja h h Dance gala Dinner Slavnosta večerja Consegna pettorali Porazdelitev startnik številk Ricognizione tracciati Ogled proge h h Partenza 1 Atleta Začetek te kmovanja Premiazioni, pranzo, musica Nagrajevanje, kosilo, glasba Comitato Organizzatore Prireditveni Odbor Paolo Travian Presidente Predsednik Livio Rožič Vice Presidente Podpredsednik Adriano Orsi Presidente Predsednik Sci Club 2 Marco Bucik Presidente Predsednik SK Gorica Riccardo Leonardi - Alessandro Troiano Segreteria generale Tajništvo Fabio Bertotto logistica logistika Marina Braida - Cristina Zampar Ospitalità Stiki z javnostjo Igor Tomasetig rapporti con la Slovenia Stiki s Slovenijo Bruno Gomiscech Project Manager TROFEO A SQUADRE EKIPNI POKAL verrà assegnato alla società che totalizzerà il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi realizzati secondo la tabella della CdM. Bo prejelo društvo, ki bo zbralo največ točk po tabelah, ki veljajo za svetovni pokal. XIII Trofeo XIII. Pokal Cap. Franco Trodella Verrà assegnato alla miglior atleta femmina partecipante alla categoria DAME C3 ( ), se ciò non fosse possibile, concorrerà all assegnazione la migliore atleta delle categorie DAME C2 e DAME C4, più vicina di età alla classe 1973! Bo prejela najboljše uvrščena ženska v kat. DAME C3(letnik ). V primeru, da med tekmovalkami ne bi bilo prisotnih dam omenjenih letnikov, bo nagrado prejela ženska v kat. DAME C2 in DAME C4, najbližja letniku 1972! Comitato Tecnico e Giuria Tehnični Odbor in Sodniki Livio Rožič direttore pista vodja proge Sergio d Isep capo controlli vodja kontrol Timing Mojstrana cronometraggio časomerilstvo in sestava lestvic ASK Kranjska Gora tracciatore postavljalec proge Enrico Ferigutti Oss. giudice C.R. FVG opazovalec sodnikov Allenatore Designato Poverjeni Trener arbitro sodnik Adriano Orsi direttore di gara vodja tekme Giudice designato Poverjeni sodnik Giudice di partenza Startni sodnik Mitja Kobal giudice Slovenia startni sodnik Slovenije GRS Kranjska Gora soccorso medico Zdravstvena in varnostna služba 17

18 REGOLAMENTO PRAVILNIK Organizzazione Organizacija GO 06 Sci Club 2 Sci Club 2 Tipo di Gara Naziv tekmovanja Codice di Gara kodeks tekmovanja Località Kraj tekmovanja Data Datum Pista Proga Ricognizione Ogled progre Partenza 1 Atleta Start tekme Ordine di Partenza Startna lista Ammissione Atleti Nastopajoči Iscrizioni Vpisovanje Sorteggio Pettorali Žrebanje startnih številk Distribuzione Pettorali Porazdelitev startnih številk Ritiro Pettorali Oddaja startnih številk Premiazioni Nagrajevanje Quota Iscrizioni Vpisnina Ufficio Gara Tekmovalni urad Campionato Provinciale Open Slalom Gigante Gorizia/Nova Gorica Pokrajinsko smučarsko prvenstvo open Gorica / Nova Gorica - veleslalom Super B-B-C.M/F-R-A.M/F-G-SM/F-M/A-B-C GA Kranjska Gora (SLO) Dolenčev Rut Dalla ore alle Od 09:15 do 09: Come da accordo preso in sede di riunione con le società. Kot po dogovoru na srečanju z društvi Tutte le categorie previste dall Art. 3.1 del RTF. Vse kategorije, ki jih predvideva člen 3.1 R.T.F. Entro le ore di mercoledì 12 marzo allla Mail: (Fax: ) Do 18. ure v sredo 12. marca na mail: ( fax / ) Presso sala riunioni ZSŠDI Corso Verdi, 51 int. Gorizia (ore giovedi 13) Dne 13. marca ob na sedežu ZSŠDI C.so Verdi, 51 Int. - Gorica Al rappresentante di squadra presso campo gara, dalle ore Predstavnikom društev na kraju tekmovanja od 08:30 dalje Al rappresentante della società organizzatrice sul traguardo. Predstavniku društva organizatorja na kraju tekmovanja Sul campo gara 1 ora dopo il termine della stessa, verranno premiati i primi 3 di ogni categoria, i primi 10 cat. baby e cuccioli, tutti i superbaby, primi 5 maschi e prime 5 femmine dei ragazzi e allievi e tutte le società. Na prizorišču približno eno uro po končanem tekmovanju; nagrado bodo prejeli prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji m/ž in prvih 10 v kat. baby in miški, vsi superbaby, prvih 5 moških in prvih 5 žensk v kat. Dečki/ce in Naraščajniki/ce ter vsa udeležena društva. Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi 11 Altre categorie 13 Cauzione pettorali 50 Superbaby, baby, miški, dečki in naraščajniki 11 Ostale Kat. 13 Varščina za startne številke (na društvo) 50 Hotel Kompas > Kranjska Gora (SLO) 18

19 Comitato d Onore / Častni odbor Debora Serracchiani Pres. Giunta regionale F.V.G. Manuele Ferrari Presidente Regionale F.I.S.I Predsednik Dežele Furlanije Julijske Krajine Deželni predsednik FISI Sergio Bolzonello Vice Pres. Giunta regionale F.V.G. Vojko Orel Resp. Prog. Sportivi Ente pubblico per lo sport di Nova Gorica Podpredsednik Dežele Furlanije Julijske Krajine Vodja športnih programov na Javnem zavodu za šport Nova Gorica Franco Iacop Presidente Cons. Regionale Uroš Jug Dir. Ist. per lo sport Nova Gorica Predsednik deželnega sveta Direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Giorgio Brandolin Pres. Reg. le F.V.G. del C.O.N.I Deputato della Repubblica Gabriella Paruzzi Campionessa Olimpica Deželni predsednik Olimpijskega komiteja FJK Poslanec v državnem parlamentu Olimpijska prvakinja Gianni Torrenti Ass. Reg.le allo Sport F.V.G Franco Fontana Past President FISI FVG Deželni odbornik za šport FJK Bivši predsednik FISI FJK Sara Vito Ass. Reg.le Ambiente ed Energia Luciano Zanier Commentatore Televisivo RAI Deželni odbornik FJK za okolje Televizijski komentator Vittorio Zappalorto Prefetto di Gorizia Ivan Peterlin Pres. Un. Ass. sportive slovene - ZSŠDI Goriški Prefekt Pred. Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Enrico Gherghetta Pres. Provincia Gorizia Gianluca Madriz Pres. C.C.I.A.A. di Gorizia Predsednik Goriške pokrajine Predsednik trgovinske Zbornice v Gorici Dr. Pier R. Piovesana Questore di Gorizia Giuseppe Bono Pres. Confindustria Prov. Gorizia Goriški Kvestor Predsednik industrijcev Goriške pokrajine Vesna Tomsic Ass. Prov. allo Sport Giorgio Mazza Pres. Panathlon Gorizia Pokrajinska odbornica za šport Predsednik Panathlon Gorica Mara Černic Ass. Prov. Ambiente Arturo Campanella Dir. CSA Gorizia Pokrajinska odbornica za okolje Direktor CSA Gorica Roberto Fontanot Sindaco Comune Ronchi dei Legionari Chiara Calligaris Pres. Atleti Olimpici Azzurri d'italia Župan občine Ronke Predsednica Olimpijcev Azzurri d Italia Ettore Romoli Sindaco Comune Gorizia Larissa Nevierov Team Manager Stelle Olimpiche Župan občine Gorica Team Manager Stelle olimpiche Matej Arčon Sindaco Comune Nova Gorica M. Giovanna Elmi Madrina Župan Mestne občine Nova Gorica Častna pokroviteljica Alessandro Vascotto Ass. allo Sport Comune Gorizia Emilio Sgarlata Presidente Consorzio Sviluppo Università Go Goriški občinski odbornik za šport Predsednik zadruge za razvoj univerze Gorica Giovanni Malagò Pres. Nazionale C.O.N.I. Lucia Mazzotti Ex azzurra coppa del mondo discesa Presednik italijanskega olimpijskega komiteja Bivša tekmovalka v svetovnem pokalu Franco Roda Presidente Naz. Fed. Italiana Sport Invernali Jure Franko Med. Argento GS olimpiadi Sarajevo 1984 Državni predsednik italijanske smučarske zveze FISI Srebrna kolajna Sarajevo 1984 Enzo Smrekar Presidente Fed. Sci Slovenija Manuela Di Centa Membro onorario del CIO, Campionessa Olimpica Predsednik Smučarske zveze Slovenije Častna članica MOK, Olimpijska prvakinja Blaž Lešnik Presidente Ass. Maestri e Allenatori Sci Slovenia Predsednik ZUTS Slovenije 19

20 20

Skiroll KO Sprint. h 18:30. Coppa Italia Italijanski pokal. Sabato - Sobota 12-07-2014. Opicina, Via Prosecco Opčine, Proseška ulica

Skiroll KO Sprint. h 18:30. Coppa Italia Italijanski pokal. Sabato - Sobota 12-07-2014. Opicina, Via Prosecco Opčine, Proseška ulica Skiroll KO Sprint Sabato - Sobota 12-07-2014 Coppa Italia Italijanski pokal Opicina, Via Prosecco Opčine, Proseška ulica h 18:30 2 PROVA DI COPPA ITALIA SKIROLL 2014 K.O. SPRINT - 1 TROFEO INSIEME A OPICINA

Dettagli

Skiroll. h 15.00 - Samatorca. Sabato - Sobota 26-05-2012. 1 Trofeo Adriaker. 1. preizkušnja italijanskega pokala. 1 prova di Coppa Italia

Skiroll. h 15.00 - Samatorca. Sabato - Sobota 26-05-2012. 1 Trofeo Adriaker. 1. preizkušnja italijanskega pokala. 1 prova di Coppa Italia Skiroll Sabato - Sobota 26-05-2012 1 Trofeo Adriaker KO Sprint del Carso Kraški KO Sprint a 1 prova di Coppa Italia 1. preizkušnja italijanskega pokala h 15.00 - Samatorca dai migliori produttori najboljše

Dettagli

09:00 09:30 Registrazione Prijava udeležencev. 09:30 10:00 Conferenza stampa d apertura. Tiskovna konferenca. Uvodni pozdravi:

09:00 09:30 Registrazione Prijava udeležencev. 09:30 10:00 Conferenza stampa d apertura. Tiskovna konferenca. Uvodni pozdravi: Conferenza di mid-term/ Vmesna konferenca 26 febbraio 2014 / 26. februar 2014 Nova Gorica, sala conferenze Hotel Perla/ Nova Gorica, konferenčna dvorana Hotela Perla Riunione convocata da: LP / Srečanje

Dettagli

Temu Tonale 26-28 febbraio 2016

Temu Tonale 26-28 febbraio 2016 CAMPIONATI ITALIANI MASTER > Sci alpino < Temu Tonale 26-28 febbraio 2016 Trofeo CAMPIONATI ITALIANI MASTER A-B-C-D REGOLAMENTO Lo Sci Cai Vedano e lo sci club Sport Due, TEMU - TONALE con l approvazione

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012. Rassegna per ricerca personalizzata

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012. Rassegna per ricerca personalizzata PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 15 GENNAIO 2012 Rassegna per ricerca personalizzata Testate/Edizioni in ricerca: Affari&Finanza Corriere della Sera Espresso Il Friuli Il Gazzettino Nazionale

Dettagli

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER

SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER SETTEMBRE DICEMBRE / SEPTEMBER DECEMBER Park, Casino & Hotel Delpinova 5 Slovenija t +386 5 336 23 66 marketing.park@hit.si www.thecasinopark.com www.hit.si Gentile signora / Egregio signore, qualche volta

Dettagli

Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care

Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care Ai legali rappresentanti dei partners del progetto TRANS2CARE Odgovornim osebam projektnih partnerjev znotraj TRANS2CARE PP1 Kemijski Inštitut Ljubljana Director Prof. Dr. Janko Jamnik Hajdrihova, 19 POB

Dettagli

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano

ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano ADRIA A Delibera della prima seduta del Forum metropolitano Bruxelles, 24 maggio 2011 Partecipanti: vedi Allegato 1 lista partecipanti Come previsto dalla scheda progettuale, la prima seduta del Forum

Dettagli

SAPPADA dolomiti 15-16/marzo

SAPPADA dolomiti 15-16/marzo SAPPADA dolomiti 15-16/marzo campetti sappada 2010 srl Il GranPremio Giovanissimi è la più importante competizione sportiva di sci rivolta ai giovani allievi delle Scuole Sci Italiane di età compresa tra

Dettagli

GARE SCI ALPINO 2014/2015 REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE E GARE DI CALENDARIO

GARE SCI ALPINO 2014/2015 REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE E GARE DI CALENDARIO GARE SCI ALPINO 2014/2015 REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE E GARE DI CALENDARIO Articolo 1 NORME COMUNI ALLE GARE DI SCI ALPINO 1.1 ACCESSO ALLA PISTA DI GARA. Nel corso della prima riunione

Dettagli

FOLGARIA FONDO GRANDE (TN) - 08/02/2015 Inizio gara ore 10.30

FOLGARIA FONDO GRANDE (TN) - 08/02/2015 Inizio gara ore 10.30 FOLGARIA FONDO GRANDE (TN) - 08/02/2015 Inizio gara ore 10.30 PISTA AGONISTICA- Prova di Slalom Gigante in UNICA manche. ASSISTENZA TECNICA - CRONOMETRAGGIO - PREPARAZIONE PISTE A CURA DELLA SOCIETÀ IMPIANTI

Dettagli

IPC ALPINE SKIING WORLD CUP FINALS 2014 EUROPA CUP. IPC Paralympic ski World Cup in Friuli Venezia Giulia Aspettando i Mondiali 2017

IPC ALPINE SKIING WORLD CUP FINALS 2014 EUROPA CUP. IPC Paralympic ski World Cup in Friuli Venezia Giulia Aspettando i Mondiali 2017 IPC Paralympic ski World Cup in Friuli Venezia Giulia Aspettando i Mondiali 2017 Il 09 e 10 febbraio 2014 Piancavallo ospiterà la IPC Alpine Skiing Europa Cup - Coppa Europa di sci alpino paralimpico,

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O R E G O L A M E N T O 1. L A.S.D. Trofeo TOPOLINO Sci indice ed organizza, con l'approvazione della F.I.S.I. e del Comitato Trentino FISI, una gara valida quale Selezione Nazionale per il 54 Trofeo Topolino

Dettagli

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a tocka punto z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a GOZDNE KRESNICKE Bližin ina Vi ci nanznz a Udobje Comfort Varnost Sicurezza Tišina Tranquillità Čistost Purezza nasa lokacija Naše mesto

Dettagli

- cronometraggio con rilevamento elettronico dei tempi / tabellone luminoso al traguardo

- cronometraggio con rilevamento elettronico dei tempi / tabellone luminoso al traguardo (TN) Italia 13-20 marzo 2016 Trento, 10 novembre 2015 Cari Soci, il Panathlon Club di Trento (Ita) - Area l, con il patrocinio del Panathlon International, ha il piacere di annunciare l'organizzazione

Dettagli

SCI CLUB MESTRE. Via Dante A., 39 30172 Venezia Mestre Tel e fax 041 972996. Sito internet: www.sciclubmestre.it e-mail: info@sciclubmestre.

SCI CLUB MESTRE. Via Dante A., 39 30172 Venezia Mestre Tel e fax 041 972996. Sito internet: www.sciclubmestre.it e-mail: info@sciclubmestre. SCI CLUB MESTRE Via Dante A., 39 30172 Venezia Mestre Tel e fax 041 972996 Sito internet: www.sciclubmestre.it e-mail: info@sciclubmestre.it La sede è aperta da settembre a maggio il Martedì e il Giovedì

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013. Rassegna per ricerca personalizzata

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013. Rassegna per ricerca personalizzata PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA DOMENICA 16 GIUGNO 2013 Rassegna per ricerca personalizzata Testate/Edizioni in ricerca: Affari&Finanza Corriere della Sera Espresso Il Friuli Il Gazzettino Nazionale

Dettagli

Diritto di essere un campione, diritto di non esserlo. I valori del C.A.S.

Diritto di essere un campione, diritto di non esserlo. I valori del C.A.S. Diritto di essere un campione, diritto di non esserlo Questa frase richiama il decimo articolo della carta dei diritti del bambino nello sport e riassume gli obbiettivi del nostro operare. Ogni bambino

Dettagli

48 Campionati Nazionali Sci. Avvocati e Magistrati

48 Campionati Nazionali Sci. Avvocati e Magistrati 48 Campionati Nazionali Sci Avvocati e Magistrati Tarvisio 13-16 febbraio 2014 48 Campionati Nazionali Sci Avvocati e Magistrati Programma: Giovedì 13 febbraio Arrivo dei partecipanti e sistemazione negli

Dettagli

Progetto Acqua Senza Barriere ORI E VALORI

Progetto Acqua Senza Barriere ORI E VALORI Progetto Acqua Senza Barriere ORI E VALORI 4 Campionato Italiano Nuoto Pinnato DISABILI 1 Prova Camp. Reg. FVG Open Velocità Trofeo Pinna Sub Raccolta Fondi Fai Crescere un Campione COMUNICATO STAMPA (v.

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA VENERDÌ 13 GENNAIO 2012. Rassegna per testata/edizione

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA VENERDÌ 13 GENNAIO 2012. Rassegna per testata/edizione PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA VENERDÌ 13 GENNAIO 2012 Rassegna per testata/edizione N Titolo Testata-Edizione Data 1 Dalla parte degli animali Il Friuli 13-01-2012 Provincia di Gorizia - 2 Wi-fi

Dettagli

VI EUROMARATHON CAPODISTRIA MUGGIA (KM

VI EUROMARATHON CAPODISTRIA MUGGIA (KM VI EUROMARATHON CAPODISTRIA MUGGIA (KM 21,097) Gara Nazionale FIDAL di corsa su strada sulla distanza della mezza maratona CRITERIUM REGIONALE AMATORI E CAMPIONATO REGIONALE MASTER DI MEZZA MARATONA -

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

IL COMITATO REGIONALE FVG - FIC

IL COMITATO REGIONALE FVG - FIC IL COMITATO REGIONALE FVG - FIC ORGANIZZA IL CAMPIONATO REGIONALE 2013 APERTO ALLE REGIONI E NAZIONI CONFINANTI SAN GIORGIO DI NOGARO 27 / 28 LUGLIO 2013 C.O.N.I. FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO COMITATO

Dettagli

TROFEO HANS ERLACHER PROGRAMMA ATTIVITA INTERNAZIONALE PARALIMPICA FRIULI VENEZIA GIULIA

TROFEO HANS ERLACHER PROGRAMMA ATTIVITA INTERNAZIONALE PARALIMPICA FRIULI VENEZIA GIULIA TROFEO HANS ERLACHER PROGRAMMA ATTIVITA INTERNAZIONALE PARALIMPICA FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste Piazza Unità d Italia-2007 DESCRIZIONE GENERALE PROGETTO Dopo molti anni di esperienza nel settore della

Dettagli

Joint RRM initiatives : Promoting sustainable housing in Italy-Slovenia cross-border territories by involving SMEs of the wood sector

Joint RRM initiatives : Promoting sustainable housing in Italy-Slovenia cross-border territories by involving SMEs of the wood sector Standardni projekt, Javnega razpisa št. 02/2009 Prednostna naloga 1 - Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007-2013

Dettagli

38 GRANPREMIO Giovanissimi. 49 CAMPIONATO ITALIANO Maestri di sci APRICA 10-16 APRILE 2015

38 GRANPREMIO Giovanissimi. 49 CAMPIONATO ITALIANO Maestri di sci APRICA 10-16 APRILE 2015 38 GRANPREMIO Giovanissimi 49 CAMPIONATO ITALIANO Maestri di sci APRICA 10-16 APRILE 2015 Sono particolarmente lieta di salutare e dare il benvenuto a ciascuno dei partecipanti alla fase finale dell edizione

Dettagli

DOSSIER Lunedì, 28 dicembre 2015

DOSSIER Lunedì, 28 dicembre 2015 DOSSIER Lunedì, 28 dicembre 2015 DOSSIER Lunedì, 28 dicembre 2015 Articoli 27/12/2015 Il Piccolo (ed. ) Pagina 22 L' Accademia musicale a Palazzo Alvarez 1 27/12/2015 Il Piccolo (ed. ) Pagina 24 LAURA

Dettagli

XII MEETING ROMANA CALLIGARIS 2016 XII MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2016 V MEMORIAL BIANCA LOKAR 2016 In ricordo di MAURIZIA LENARDON

XII MEETING ROMANA CALLIGARIS 2016 XII MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2016 V MEMORIAL BIANCA LOKAR 2016 In ricordo di MAURIZIA LENARDON XII MEETING ROMANA CALLIGARIS 2016 XII MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2016 V MEMORIAL BIANCA LOKAR 2016 In ricordo di MAURIZIA LENARDON Trieste, 7-8 maggio 2016 Regolamento L A. S. D. Unione Sportiva Triestina

Dettagli

WORLD CUP IPC ALPINE SKIING SESTRIERE 18-23 GENNAIO 2010 17-22 GENNAIO 2011. presentata da. con il patrocinio di

WORLD CUP IPC ALPINE SKIING SESTRIERE 18-23 GENNAIO 2010 17-22 GENNAIO 2011. presentata da. con il patrocinio di WORLD CUP IPC ALPINE SKIING SESTRIERE 18-23 GENNAIO 2010 17-22 GENNAIO 2011 presentata da con il patrocinio di PROGETTO SPONSOR 2010-2011 ORGANIZZATORI DELL EVENTO Freewhite è un Associazione sportiva

Dettagli

Segreti e consigli della campionessa Italiana (17 volte) Barbara Rattazzi Presentazione di Sauro Amboni Intervista di Marcella Costato

Segreti e consigli della campionessa Italiana (17 volte) Barbara Rattazzi Presentazione di Sauro Amboni Intervista di Marcella Costato della Maestra Mery Anesa Mery Anesa Segreti e consigli della campionessa Italiana (17 volte) Barbara Rattazzi Presentazione di Sauro Amboni Intervista di Marcella Costato Giugno 2011 Osservazioni e commenti

Dettagli

SPI SIENA. Programma della giornata - Regolamento gara proposte per non sciatori - tariffe hotels. Comune di Abbadia San Salvatore

SPI SIENA. Programma della giornata - Regolamento gara proposte per non sciatori - tariffe hotels. Comune di Abbadia San Salvatore SPI SIENA Programma della giornata - Regolamento gara proposte per non sciatori - tariffe hotels Comune di Abbadia San Salvatore Festa provinciale di LiberEtà sulla Neve - Monte Amiata - 6 Febbraio 2010

Dettagli

SALUTO PRESIDENTE COMITATO VENETO FISI

SALUTO PRESIDENTE COMITATO VENETO FISI SALUTO PRESIDENTE COMITATO VENETO FISI É la competizione che rappresenta il fiore all occhiello della Fisi del Veneto, veicolo straordinario di promozione dello sci tra i giovani e punto di riferimento

Dettagli

Roma, 12.01.2016 Prot. n. 15. Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS Loro Sedi

Roma, 12.01.2016 Prot. n. 15. Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS Loro Sedi Roma, 12.01.2016 Prot. n. 15 Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS Loro Sedi Oggetto: SWIMMING GAMES AICS E OPEN - RICCIONE - 5-8 MAGGIO 2016 Riccione ospiterà,

Dettagli

Comitato Regionale Toscano

Comitato Regionale Toscano Comitato Regionale Toscano Calendario e Regolamento stagione invernale 2015/2016 CATEGORIA CAMPIONATI ASSOLUTI REGIONALI INVERNALI 5/6 Dicembre 2015 Livorno (piscina La Bastia) Sabato 5/12 pomeriggio 200SL

Dettagli

Alpe di Mera Scopello (VC)

Alpe di Mera Scopello (VC) Alpe di Mera Scopello (VC) PROGETTO SCUOLE IN MONTAGNA 2015/2016 Proposte dedicate alle Scuole Elementari, Medie e Superiori, Cral aziendali, Associazioni Sportive Alla cortese attenzione: Dirigenti scolastici

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011. Rassegna per testata/edizione

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011. Rassegna per testata/edizione PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011 Rassegna per testata/edizione N Titolo Testata-Edizione Data 1 Tutela delle minoranze a rischio Il Piccolo Gorizia/Monfalcone 24-08-2011 Mara

Dettagli

OGGETTO: Programma dello Ski Team Azzurra per la stagione 2014/15

OGGETTO: Programma dello Ski Team Azzurra per la stagione 2014/15 PROGRAMMA SKI TEAM 2014/2015 Cortina d Ampezzo, Luglio 2014 OGGETTO: Programma dello Ski Team Azzurra per la stagione 2014/15 Cari genitori, cari ragazzi La scuola Azzurra ha il piacere di proporvi il

Dettagli

12 TROFEO NEL BLU ORGANIZZAZIONE ENDAS CONI FIPSAS

12 TROFEO NEL BLU ORGANIZZAZIONE ENDAS CONI FIPSAS ENDAS CONI FIPSAS ORGANIZZAZIONE F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di TRIESTE 34100 Trieste, P.le dei Legnami 1/D tel. 040 382994 fax 040 383419 Presidente: Cav. Uff. RENATO DEL CASTELLO Consigliere responsabile

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2011. Rassegna per testata/edizione

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2011. Rassegna per testata/edizione PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2011 Rassegna per testata/edizione N Titolo Testata-Edizione Data 1 Dislessia, intesa Provincia-Burlo Il Piccolo Gorizia/Monfalcone 09-11-2011

Dettagli

MASCHILE E FEMMINILE - 6^ PROVA FINALE SABATO 15 DICEMBRE 2 0 1 2 CISERANO (BG), PALASPORT DI VIA CABINA, 5

MASCHILE E FEMMINILE - 6^ PROVA FINALE SABATO 15 DICEMBRE 2 0 1 2 CISERANO (BG), PALASPORT DI VIA CABINA, 5 F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A J U D O L O T T A K A R A T E A R T I M A R Z I A L I COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - SETT JUDO VIA G.B. PIRANESI N 46-2017 MILANO E FEMILE - 6^ PROVA FINALE SABATO

Dettagli

CHI SIAMO. Studio Borsetti Eventi cura la regia logistica e organizzativa di tutte le manifestazioni e iniziative della Scuderia.

CHI SIAMO. Studio Borsetti Eventi cura la regia logistica e organizzativa di tutte le manifestazioni e iniziative della Scuderia. E V E N T I La Scuderia San Giorgio, certamente la più antica nel panorama italiano dello sport amatoriale, prese vita nel lontano 17 ottobre 1947 grazie alla grande passione e alla tenacia di quattordici

Dettagli

Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo

Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo Lunedi 02 marzo Lunedi 09 marzo 2015 La Vasaloppet di 90 km a stile classico, è la gara più lunga e longeva della storia dello sci di fondo. La Vasaloppet,

Dettagli

17/18 OTTOBRE 2015 TORINO. Via Roma. inizio manifestazione ore 14,00. Parco del Valentino. inizio manifestazione ore 09,00. con il Patrocinio di:

17/18 OTTOBRE 2015 TORINO. Via Roma. inizio manifestazione ore 14,00. Parco del Valentino. inizio manifestazione ore 09,00. con il Patrocinio di: 17/18 OTTOBRE 2015 Via Roma inizio manifestazione ore 14,00 Parco del Valentino inizio manifestazione ore 09,00 ITALIANO Via Campiglia, 25-10147 Tel. 011/21.39.30-339/710.51.35 www.valangaonline.it - valanga@arpnet.it

Dettagli

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI UDINE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI UDINE CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI UDINE CAMPIONATO PROVINCIALE E REGIONALE CORSA IN MONTAGNA CSI CON L ASSEGNAZIONE DEI TROFEI : 35 Tr. Gianni Mirai 1 class. cat. maschili giovanili (E-R-C-A)

Dettagli

T R O F E O L O M B A R D I A < M A S T E R >

T R O F E O L O M B A R D I A < M A S T E R > F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A J U D O L O T T A K A R A T E A R T I M A R Z I A L I COMITATO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE JUDO VIA G.B. PIRANESI N 46-2017 MILANO T R O F E O L O M B A R D I A

Dettagli

ICampionati Italiani Giovani di Sci Alpino sono l espressione

ICampionati Italiani Giovani di Sci Alpino sono l espressione ICampionati Italiani Giovani di Sci Alpino sono l espressione tecnica e la più bella manifestazione giovanile in cui si può vedere il valore dei migliori atleti giovani Italiani. L A.S.D. SCI CLUB 2000,

Dettagli

Informazioni. cell.: 348 0500868 e-mail: info@emcdue.net

Informazioni. cell.: 348 0500868 e-mail: info@emcdue.net Informazioni cell.: 348 0500868 e-mail: info@emcdue.net Carissimi Amici e Colleghi, Il Foro di Sondrio ha aderito di buon grado all invito di patrocinare l organizzazione dei 47 Campionati Nazionali di

Dettagli

AtleticaCampania. Il Calendario Invernale Regionale 2015 Programmi e Regolamenti Tasse e diritti Federali

AtleticaCampania. Il Calendario Invernale Regionale 2015 Programmi e Regolamenti Tasse e diritti Federali AtleticaCampania n. 33 dicembre 2014 Notiziario periodico del Comitato Regionale Campano della FIDAL anno 5 Il Calendario Invernale Regionale 2015 Programmi e Regolamenti Tasse e diritti Federali 1 FIDAL

Dettagli

Roma, 17.02.2014 Prot. n. 145. Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS -------------------- Loro Sedi

Roma, 17.02.2014 Prot. n. 145. Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS -------------------- Loro Sedi Roma, 17.02.2014 Prot. n. 145 Ai Comitati Regionali AICS Ai Comitati Provinciali AICS Alle Società di Nuoto AICS -------------------- Loro Sedi Oggetto: SPORTINFIORE 2014 - Campionati Nazionale di Nuoto

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA DIRITTI AMMINISTRATIVI E TASSE 2013 (documento approvato dal Consiglio Regionale con delibera dd. 6.11.2012) Diritti

Dettagli

CERIMONIA DI GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DELL ACCADEMIA NAVALE Intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio ABRATE

CERIMONIA DI GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DELL ACCADEMIA NAVALE Intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio ABRATE CERIMONIA DI GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DELL ACCADEMIA NAVALE Intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio ABRATE Livorno, 3 dicembre 2011 Signor Ministro della Difesa, Ammiraglio Giampaolo

Dettagli

F.I.S.I. BRESCIA SOCIETA' CAMPIONE PROVINCIALE Stagione 2011-2012

F.I.S.I. BRESCIA SOCIETA' CAMPIONE PROVINCIALE Stagione 2011-2012 Brixia Sci nasce nel 1950 e subito diventa il riferimento della Brescia sciistica. Il Centro Agonistico Brescia nasce, invece, da una costola del Brixia nel 1977 sotto la spinta di Davide, Susanna ed Angelo

Dettagli

Le novità sul Programma / Novosti v okviru programa

Le novità sul Programma / Novosti v okviru programa Check list di autocontrollo sulle procedure di evidenza pubblica e sull affidamento di incarichi individuali adottati dai beneficiari pubblici e dagli Organismi di diritto pubblico. Beneficiari italiani

Dettagli

Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo

Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo Vasaloppet la più lunga gara di sci di fondo del mondo 06 marzo 2016 La Vasaloppet di 90 km a stile classico, è la gara più lunga e longeva della storia dello sci di fondo. La Vasaloppet, chiamata anche

Dettagli

Diritti di segreteria. Tasse per trasferimenti in regione. Quote tesseramento atleti. Tasse approvazione gare

Diritti di segreteria. Tasse per trasferimenti in regione. Quote tesseramento atleti. Tasse approvazione gare FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA DIRITTI AMMINISTRATIVI E TASSE 2011 Diritti di segreteria Per ogni società affiliata o riaffiliata: Per duplicato tessere:

Dettagli

T R O F E O L O M B A R D I A < M A S T E R >

T R O F E O L O M B A R D I A < M A S T E R > F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A J U D O L O T T A K A R A T E A R T I M A R Z I A L I COMITATO REGIONALE LOMBARDIA SETTORE JUDO VIA G.B. PIRANESI N 46-2017 MILANO T R O F E O L O M B A R D I A

Dettagli

CARI RAGAZZI E GENITORI, TERMINATE LE VACANZE ESTIVE CI APPRESTIAMO AD UNA NUOVA STAGIONE AGONISTICA.

CARI RAGAZZI E GENITORI, TERMINATE LE VACANZE ESTIVE CI APPRESTIAMO AD UNA NUOVA STAGIONE AGONISTICA. CARI RAGAZZI E GENITORI, TERMINATE LE VACANZE ESTIVE CI APPRESTIAMO AD UNA NUOVA STAGIONE AGONISTICA. COLGO QUINDI L OCCASIONE PER RIVOLGERE UN SALUTO DI BENTORNATO A VOI TUTTI ED UN AUGURIO DI BENVENUTO

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2012. Rassegna per testata/edizione

PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2012. Rassegna per testata/edizione PROVINCIA DI GORIZIA RASSEGNA STAMPA MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2012 Rassegna per testata/edizione N Titolo Testata-Edizione Data 1 Anche la rete si mobilita per la difesa del tribunale Il Gazzettino Udine 27-06-2012

Dettagli

Stagione Agonistica 2011-2012

Stagione Agonistica 2011-2012 Stagione Agonistica 2011-2012 Un Saluto a Tutti, oggi non posso essere li con voi, sono impegnato nella Finale dell ATP di Basilea, poi le Gemelline... In bocca al lupo per il vostro progetto!! I ragazzi

Dettagli

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo

1913-2013. l e t / a n n i. Tempo Mediterraneo 1913-2013 l e t / a n n i Tempo Mediterraneo Pogled v neskončno razsežnost morja, mediteranski ambient in gostoljubnost. V Hotelu Piran boste odkrili bogato kulturo beneške republike in doživeli naravne

Dettagli

PERO-CERCHIATE ATLETICA CALCIO PODISMO TENNIS. All altezza dei Bambini

PERO-CERCHIATE ATLETICA CALCIO PODISMO TENNIS. All altezza dei Bambini All altezza dei Bambini LA PAROLA AL PRESIDENTE Maggio, il mese più bello dell anno per lo sport. Tornei in corso, manifestazioni e tanto tanto altro. Per prima cosa devo fare un plauso a tutto lo staff

Dettagli

2 MEMORIAL FORTUNATO FAVARON SCHILPARIO (BG) DOMENICA 3 MARZO 2013

2 MEMORIAL FORTUNATO FAVARON SCHILPARIO (BG) DOMENICA 3 MARZO 2013 2 MEMORIAL FORTUNATO FAVARON SCHILPARIO (BG) DOMENICA 3 MARZO 2013 2 prova campionato provinciale C.S.I. di sci alpino www.sciclubschilpario.it info@sciclubschilpario.it REGOLAMENTO ALLA GARA SONO AMMESSI

Dettagli

PROGETTO GIOVANI MARCHE S.O. 2016

PROGETTO GIOVANI MARCHE S.O. 2016 Comitato Regionale F.I.S.E. Marche PROGETTO GIOVANI MARCHE S.O. 2016 IX. EDIZIONE PROGETTO GIOVANI PROMESSE PONY PROGETTO AMATORI MARCHE REGOLAMENTO Anche per il 2016 il PROGETTO GIOVANI MARCHE si riconferma,

Dettagli

EUROPEAN DAY OF INTEGRATED SPORT Udine, 23/05/2015

EUROPEAN DAY OF INTEGRATED SPORT Udine, 23/05/2015 Elenco invitati: EUROPEAN DAY OF INTEGRATED SPORT Udine, 23/05/2015 Presidente Regione: Debora Serracchiani Presidente del Consiglio Regionale: Franco Iacop Deputato Parlamento Europeo: Isabella De Monte

Dettagli

Il Bureau della LEN ha assegnato all Italia e a Bergamo i Campionati Europei Juniores di Tuffi del 2014. La Competizione accoglierà più di 20 Squadre

Il Bureau della LEN ha assegnato all Italia e a Bergamo i Campionati Europei Juniores di Tuffi del 2014. La Competizione accoglierà più di 20 Squadre Il Bureau della LEN ha assegnato all Italia e a i Campionati Europei Juniores di Tuffi del 2014. La Competizione accoglierà più di 20 Squadre Europee e più di 200 partecipanti tra Atleti, Tecnici e Delegati

Dettagli

STAGIONE INVERNALE 2014-2015

STAGIONE INVERNALE 2014-2015 Sestriere, 6 giugno 2014 Gent.mi Genitori ed Atleti, come di consueto, in questo periodo dell anno vi informiamo sui programmi e sulle attività per la prossima stagione invernale. STAGIONE INVERNALE 2014-2015

Dettagli

SALUTO CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI

SALUTO CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI SALUTO CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI Milano Expo Padiglione Italia Giovedì 2 luglio 2015 La città di Roma, con la votazione favorevole dell Assemblea Capitolina il 25 giugno scorso, ha detto sì alla candidatura

Dettagli

Proposte dedicate alle Scuole Elementari, Medie e Superiori, CAI & promosse in collaborazione con l A.S.D. ViviMottarone

Proposte dedicate alle Scuole Elementari, Medie e Superiori, CAI & promosse in collaborazione con l A.S.D. ViviMottarone Proposte dedicate alle Scuole Elementari, Medie e Superiori, CAI & promosse in collaborazione con l A.S.D. ViviMottarone Cari insegnanti, per l imminente stagione invernale vi proponiamo le offerte formative

Dettagli

Numero 3 Maggio 2008. A cura di Giuseppe Prencipe

Numero 3 Maggio 2008. A cura di Giuseppe Prencipe Numero 3 Maggio 2008 A cura di Giuseppe Prencipe Il nostro campione Meggiorini Riccardo nazionalità: Italia nato a: Isola Della Scala (VR) il: 4 Settembre 1985 altezza: 183 cm peso: 75 kg Società di appartenenza:

Dettagli

TABELLA TEMPI LIMITE FIN FEMMINE GARA MASCHI

TABELLA TEMPI LIMITE FIN FEMMINE GARA MASCHI L ASD Nuotatori Campani, con l approvazione ed il patrocinio del Comitato Regionale Campano FIN e della FINP Campania, per l anno 2015/2016 è lieta di presentare il I Meeting IL MIGLIO D'ORO. La manifestazione

Dettagli

Anno 8 Numero 05 14 febbraio 11

Anno 8 Numero 05 14 febbraio 11 Anno 8 Numero 05 14 febbraio 11 ATLETICA LAMBRO: Ritrovo AFGP Centro Padre Piamarta -Via Pusiano, 52 Milano Indirizzo e-mail: info@atleticalambro.it Il nostro sito lo trovi su www.atleticalambro.it Gli

Dettagli

NEWSLETTER NUMERO 3 3 agosto 2007

NEWSLETTER NUMERO 3 3 agosto 2007 NEWSLETTER NUMERO 3 3 agosto 2007 E..STATE A CANTALUPA - Bilancio favorevole per la «Tre Denti Bike» del 15 Luglio - Ferragosto cantalupese - 2 Settembre: «Di nuovo in volo per la vita»:festa del Freidour,

Dettagli

LO SPORT: STRUMENTO DI PACE, LEGALITA E INTERCULTURA

LO SPORT: STRUMENTO DI PACE, LEGALITA E INTERCULTURA LO SPORT: STRUMENTO DI PACE, LEGALITA E INTERCULTURA DOCUMENTO ELABORATO: CONSULTA DEGLI STUDENTI DELLA PROVINCIA DI CROTONE STUDENTI DELL ITIS G. DONEGANI GIOVANI DELLE ACLI I GIOCHI DELLA MAGNA GRECIA

Dettagli

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori 1 Dalla lettura di una poesia del libro di testo Un ponte tra i cuori Manca un ponte tra i cuori, fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti, che vivono sui monti e sui

Dettagli

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - U23 E GIOVANI DI SCI NORDICO

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - U23 E GIOVANI DI SCI NORDICO CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - U23 E GIOVANI DI SCI NORDICO 21. 23. 03. 2014 MADONNA DI CAMPIGLIO CAMPO CARLO MAGNO (TN) INFORMAZIONI GENERALI INVITO Il Centro Fondo Madonna di Campiglio e il Centro Sportivo

Dettagli

11 GRAN PREMIO ITALIA 2015 39 Trofeo Internazionale di Nuoto MUSSI LOMBARDI FEMIANO : Venerdì 13 e Sabato 14 novembre 2015: Riservato agli ASSOLUTI

11 GRAN PREMIO ITALIA 2015 39 Trofeo Internazionale di Nuoto MUSSI LOMBARDI FEMIANO : Venerdì 13 e Sabato 14 novembre 2015: Riservato agli ASSOLUTI Come disposto dalla Federazione Italiana Nuoto, questa manifestazione, per gli atleti Assoluti, che gareggeranno nei giorni del 13 e 14 novembre, è un test valido per il conseguimento dei tempi limite

Dettagli

Finali Under 12 maschile

Finali Under 12 maschile ennis si CAMPIONATO ITALIANO 2013 ussano 012 Finali Under 12 maschile 27-28 - 29 Settembre ussano C.T. GIUSSSANO COMITATO D ONORE Il saluto di ANTONIO MARIANI Presidente Comitato Regionale Lombardo FIT

Dettagli

L'INCREDIBILE STORIA DELLO ZEROSEI!!!

L'INCREDIBILE STORIA DELLO ZEROSEI!!! L'INCREDIBILE STORIA DELLO ZEROSEI!!! NUOTO RAGAZZI - 1976 NUOTO RAGAZZI E NUOTO PICCOLISSIMI - 1978 NUOTO PICCOLISSIMI SU FILODIRETTO 1978 NUOTO PICCOLISSIMI SU FILODIRETTO - 1979 VOLANTINO

Dettagli

Lega Nuoto Piemonte in collaborazione con il Comitato UISP Torino e il patrocinio del comune di Torino ORGANIZZANO

Lega Nuoto Piemonte in collaborazione con il Comitato UISP Torino e il patrocinio del comune di Torino ORGANIZZANO Lega Nuoto Piemonte in collaborazione con il Comitato UISP Torino e il patrocinio del comune di Torino ORGANIZZANO CAMPIONATO REGIONALE UISP NUOTO MASTER Manifestazione aperta Giovani - Agonisti OPEN Ai

Dettagli

LOCALITA : BARDONECCHIA ALTA VAL DI SUSA HOTEL: VILLAGGIO OLIMPICO ***

LOCALITA : BARDONECCHIA ALTA VAL DI SUSA HOTEL: VILLAGGIO OLIMPICO *** Oggetto: Proposta di Settimane Bianche LOCALITA : BARDONECCHIA ALTA VAL DI SUSA HOTEL: VILLAGGIO OLIMPICO *** Gentile cliente, La struttura che le stiamo proponendo, da noi direttamente gestita, ha ospitato

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. Norme di Partecipazione alla gare Stagione 2014/2015

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. Norme di Partecipazione alla gare Stagione 2014/2015 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO PROVINCIALE DI TORINO Norme di Partecipazione alla gare Stagione 2014/2015 1 2 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO PROVINCIALE DI TORINO Norme di

Dettagli

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013 GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013 13.00/14.00: pad.a c/o Skipass Events by SciareMag SKI CLINIC. Incontro con le aziende dello sci che presentano le 14.00/15.00: pad.a c/o Skipass Events by SciareMag SKI CLINIC.

Dettagli

PROGRAMMA ATTIVITA SALTO OSTACOLI 2014 (cavalli)

PROGRAMMA ATTIVITA SALTO OSTACOLI 2014 (cavalli) BOZZA del 16 gennaio 2014 PROGRAMMA ATTIVITA SALTO OSTACOLI 2014 (cavalli) 1. Circuiti Salto Ostacoli FISE Lazio 2. Concorso Ippico Fiera di Roma 2014 3. Progetto Giovani Regionale 4. Team Lazio Giovani

Dettagli

Il Vostro Sindaco Bruno Piva

Il Vostro Sindaco Bruno Piva Cari cittadini, Il Natale è ormai vicino e in questa occasione, di riflessione e di nuovo inizio, è con gioia che rivolgo a tutti i più sinceri auguri di buone festività. Il momento è sicuramente difficile

Dettagli

Nuovo Sito AL Più corsa per tutti

Nuovo Sito AL Più corsa per tutti Anno 8 Numero 06 21 febbraio 11 ATLETICA LAMBRO: Ritrovo AFGP Centro Padre Piamarta -Via Pusiano, 52 Milano Indirizzo e-mail: info@atleticalambro.it Il nostro sito lo trovi su www.atleticalambro.it Gli

Dettagli

Palasport di Monza 22 23-24 ottobre 2010

Palasport di Monza 22 23-24 ottobre 2010 Palasport di Monza 22 23-24 ottobre 2010 Numerose sono state le competizioni, per le varie discipline e per numerose classi. Mi limito qui ad uno scorcio che ho ritenuto di osservare con maggior interesse

Dettagli

PRESENTAZIONE LISTA Accendiamo l Atletica Bresciana quadrienno olimpico 2013/2016

PRESENTAZIONE LISTA Accendiamo l Atletica Bresciana quadrienno olimpico 2013/2016 Abbiamo tutti noi una passione nel cuore, l Atletica Leggera, che ci coinvolge giornalmente nella nostra vita. Una passione che ci ruba gran parte del nostro tempo libero e della nostra famiglia. La stessa

Dettagli

Gentilissimo dr. Carli,

Gentilissimo dr. Carli, 1) Mail inviata il giorno 6 marzo 2014 al dr. Guido Carli, Consigliere Federale FISI, con delega allo Sci di Fondo Gentilissimo dr. Carli, da questa mattina siamo in frenetica agitazione per la copiosa

Dettagli

XXII MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2015

XXII MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2015 CIRCOLO UNIVERSITARIO CRAL-IUAV SEZIONE TIRO A VOLO COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE UNIVERSITARIA TIRO A VOLO DELL ANCIU INDICONO ED ORGANIZZANO XXII MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO 2015 100

Dettagli

Corri per il FAI e proteggi un patrimonio unico al mondo!

Corri per il FAI e proteggi un patrimonio unico al mondo! Monza, 30 maggio 2016 Comunicato stampa Corri per il FAI e proteggi un patrimonio unico al mondo! Parco e Autodromo - Sport e Cultura Domenica 12 giugno 2016 FAIrun nasce dalla volontà di unire cultura

Dettagli

XI MEETING ROMANA CALLIGARIS 2015 XI MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2015 IV MEMORIAL BIANCA LOKAR 2015

XI MEETING ROMANA CALLIGARIS 2015 XI MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2015 IV MEMORIAL BIANCA LOKAR 2015 XI MEETING ROMANA CALLIGARIS 2015 XI MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS 2015 IV MEMORIAL BIANCA LOKAR 2015 Trieste, 9-10 maggio 2015 Regolamento L A. S. D. Unione Sportiva Triestina Nuoto in collaborazione con

Dettagli

CESENATICO E DINTORNI

CESENATICO E DINTORNI CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Regionale Lombardo SPORT in FESTA 2016 UNDER 10 - UNDER 12 - UNDER 14 ALLIEVI/E - JUNIORES - TOP JUNIOR DIVERSAMENTE ABILI CESENATICO E DINTORNI 2 / 6 PROGRAMMA DI MASSIMA

Dettagli

2.Cos è il nuoto sincronizzato...4-3. Penalità... 7-8. 4.Conclusione... 9

2.Cos è il nuoto sincronizzato...4-3. Penalità... 7-8. 4.Conclusione... 9 1.Introduzione... 2.Cos è il nuoto sincronizzato...4-3. Penalità... 7-8 4.Conclusione... 9 Elisa Boffi 2009/2010 Opzione Storia 2 1) Introduzione In questo lavoro parlerò del mio sport, il nuoto sincronizzato.

Dettagli