HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN"

Transcript

1 S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I CO M O N D O N A S CO S TO HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN

2 Rimljani su otkrili ljepote Medulina Medulin turističko središte, koje u ljetnim mjesecima pohode tisuće turista može se pohvaliti svojom bogatom antičkom poviješću. Medulinski arhipelag koji se rasprostire na osamdesetak kilometara razvedene obale, zaljevi zaštićeni od morskih struja i vjetrova, netaknuta priroda, blaga klima, plodna zemlja pogodna za uzgoj žitarica, maslina i vinove loze sve je to predstavljalo ugodno ozračje za život te nije neobično da se u antičko doba na području današnje Medulinske Riviere intenzivno živjelo. U Medulinu, na poluotoku Vižula otkriven je značajan rimski arheološki lokalitet patricijskog i carskog rezidencijskog ljetnikovca. S obzirom na smještaj i značaj ovog ljetnikovca, te njegovu višestoljetnu povijest i bogatstvo u kulturnom i civilizacijskom okruženju Rimskog Carstva, zaslužuje posebnu pažnju znanstvenika, istraživača, konzervatora, turističkih djelatnika i posjetilaca. 2

3 I Romani scoprirono le bellezze di Medulin Medulin, centro turistico, che nei mesi estivi viene visitato da migliaia di turisti, può vantarsi della sua ricca storia antica. L arcipelago e il territorio di Medulin che si estendono lungo un ottantina di chilometri di costa frastagliata, le insenature protette dalle correnti marine e dai venti, la natura intatta, il clima mite, la terra fertile adatta alla coltivazione dei cereali, dell olivo e della vite tutto ciò costituiva un ambiente piacevole per la vita, per cui non è strano che nei tempi antichi nella zona dell attuale riviera di Medulin si vivesse intensamente. A Medulin, sulla penisola di Vižula, è stata scoperta un importante località archeologica romana, i resti di una villa patrizia e imperiale. Tenuto conto della sua ubicazione e importanza, della sua storia plurisecolare e della sua ricchezza nell ambiente culturale e civile dell Impero Romano, merita un attenzione particolare da parte degli scienziati, ricercatori, conservatori, operatori turistici e dei visitatori. 3

4 Vižula otkriva tragove rimskog blaga Na Vižuli ste! Usred Medulinskog zaljeva. Danas je to poluotok koji se rasprostire na 24 hektara, a pretpostavlja se da je Vižula u srednjem vijeku i doba venecijanske uprave bila otok, odvojen izgrađenim kanalom od obale. Tada se nazivala Isola del Vescovo Biskupov otok. Vižula scopre le tracce del tesoro romano Vi trovate a Vižula! Al centro del golfo di Medulin. Oggidì è una penisola che si estende su 24 ettari; si pensa che Vižula nel Medioevo e sotto l amministrazione veneziana fosse stata un isola staccata dalla terraferma, in seguito alla costruzione di un canale. All epoca si chiamava Isola del Vescovo. 4

5 Prošećite iznimnim arheloškim lokalitetom Vidjet ćete građevinske ostatke carskog i kasnoantičkog maritimnog kompleksa građevina i, sada pod morem, peristilne dijelove šetnice, pristanišnih uređaja i skladišta za domaće žito i ulje, ali i uvezeno vino u keramičkim amforama i staklenim bocama. Razne vrste mramora za uređenje velebnog ljetnikovca te zlatni nakit njihovih stanovnika ukazuju na bogatstvo duha i imanja. Dosadašnja arheološka istraživanja ( ) sa sigurnošću su utvrdila da je na zapadnoj strani poluotoka Vižula bio smješten luk suzan stambeni rezidencijalni dio vile, a na jugoistočnoj pristanište sa skladišnim prostorima i kućama za trgovce, poslugu i robove. Fate una passeggiata per la straordinaria località archeologica Vedrete i resti edilizi di un complesso marittimo imperiale e tardo antico ora sommerso dalle acque, di segmenti della passeggiata col peristilio, delle strutture di approdo e dei magazzini per il frumento e l olio del luogo, ma anche del vino importato nelle anfore di ceramica e nei recipienti di vetro. I vari tipi di marmo usati nell arredamento dell imponente villa ma anche i gioielli in oro dei suoi abitatori, testimoniano della ricchezza dello spirito e del possedimento. Le ricerche archeologiche svolte f inora ( ) hanno stabilito con certezza che nella parte occidentale della penisola di Vižula si trovava la lussuosa parte residenziale della villa, mentre in quella sud orien- 5

6 Analizom ostataka arhitekture, zaključeno je da se može razlikovati nekoliko faza gradnje i namjene otkrivenih prostorija od 1. do 7. stoljeća. Radi se o maritimno rezidencijskom kompleksu sklopa građevina, koje su u skladu s rimskim pravilima gradnje, projektirane stepeničasto prema uzvisini poluotoka u tri i više terasa. Dijelovi vile građeni su na prirodnim terasama, djelomično priklesani u kamenu vapnencu na padini uzvisine, koja se blago spušta prema morskoj obali. Idealno su se uklapali u prirodno okruženje. Eto, već su Rimljani razmišljali o zaštiti prirodnog okoliša i gradili svoje građevine u skladu s prirodom. Ova spoznaja je svakako zanimljiva i danas kada je devastacija prirode i prostora nazočna u gotovo svim dijelovima svijeta. Rimska rezidencijska vila, zvana i Krispova vila, na Vižuli i danas, premda u manjem dijelu istražena, djeluje veličanstveno sa sačuvanim zidovima na morskoj obali ili u borovoj šumi u visini do dva i više metara. Promatrajući stupove Augustovog hrama u Puli s korintskim kapitelima i akantusovim lišćem visoke preko 8 metara, može se zamisliti njihov preslik na peristil i šetnice rimske vile uz more. Visoki glatki stupovi vile s jonskim kapitelima širine 60 centimetara, asociraju na impozantnu fasadu palače rasčlanjene prema zapadu s pogledom na susjednu vilu u Pomeru. Ovi ukrasni mramorni ulomci kao i blago zaobljeni nadvratnici volti i niša ukrašeni jajolikim i nazubljenim reljefima, ukazuju na raskoš arhitekture ovog rezidencijskog ljetnikovca carskog doba 1. i 2. st.. Fragmenti štukature i fresaka u svim bojama od crvene do roza, svijetlo-plave, žute i crne, često ukrašene moti- Burle, rimska ogrlica od stakla, 3. st. Burle, bracciale romano in 6 vetro, III sec.

7 Burle, ogrlica od stakla s portretima bračnog para, 1. st. Burle, girocollo in vetro con i ritratti di una coppia di sposi, I sec. tale, il molo con i magazzini e le abitazioni per i commercianti, la servitù e gli schiavi. Con l analisi dei resti architettonici, sono state individuate alcune fasi nella costruzione e destinazione d uso dei vani dal I al VII secolo. Si tratta di un complesso residenziale marittimo di costruzioni, in linea con le regole edilizie romane, progettate a scalinata verso la parte superiore della penisola, a 3 e più terrazze. Alcune parti della villa erano costruite sulle terrazze naturali, parzialmente scolpite nella roccia viva sul pendio dell altura che dolcemente scende verso la costa marina. Si sono idealmente integrate con l ambiente naturale. Ecco, già i Romani pensavano alla tutela dell ambiente e realizzavano le loro costruzioni in armonia con la natura. Questo dato è sicuramente interessante anche oggi, quando la devastazione dell ambiente è presente in quasi tutto il mondo. La villa residenziale romana a Vižula, chiamata pure villa di Crispo, anche oggi, seppur esplorata in minima parte, ha un effetto di maestosità con i muri conservati sulla costa del mare o nella pineta, alti fino a 2 metri e passa. Osservando le colonne del Tempio di Augusto a Pola con i capitelli corinzi e le foglie di acanto alte più di 8 metri, si può immaginare la loro trasposizione sul peristilio e la passeggiata della villa romana sul mare. Le alte e lisce colonne della villa con i capitelli ionici larghi 60 centimetri, fanno pensare all imponente facciata del palazzo articolato verso ovest, con vista sulla vicina villa a Pomer. Questi frammenti decorativi in marmo, come pure le architravi dolcemente arrotondate delle volte e delle nicchie decorate da rilievi dentellati e ovali, indicano lo sfarzo architettonico della villa risalente all epoca imperiale del I e II secolo. I frammenti di stucchi e affreschi in tutti i colori dal rosso al rosa, celeste, giallo e nero spesso 7

8 Vižula, crno-bijeli mozaik peristila uz more, 1. st. Vižula, mosaico bianco e nero del peristilio lungo il mare, I sec. vima ljudi i životinja, te oblogama od najfinijeg uvoznog glačanog zelenog, crnog, žutog i bijelog mramora dio su opločenja podova i zidova vile u tehnici opus sectilae. Sačuvani podni mozaici ukrašeni su crno-bijelim geometrijskim ornamentima i bordurama poput tepiha na šetnici uz more iz doba cara Augusta. Uz morsku obalu, kojom je uvijek ugodno prošetati, uočljiv je potpuno sačuvan sustav kanalizacije za otpadne vode s kamenom rešetkom, koja ih je odvodila iz građevine u more. Nađeni su i tragovi olovnih cijevi, koje su provodile vodu kroz prostorije. Voda je bila uvijek izvor života, ali nitko kao Rimljani nije njegovao kult vode. Bili su okruženi njome u kupkama (termae), bazenima i fontanama. Voda je provođena savršenom tehnikom, grijana najsloženijim sustavom peći loženim na drva u tzv prefurniju (praefurnium) i hipokaustu (hypocaustum). Na Vižuli je utvrđeno postojanje pet cisterni, decorati con motivi di vita quotidiana e di animali, nonché i rivestimenti in marmo importato, verde, nero, giallo e bianco molto raffinato e lucidato, fanno parte del rivestimento dei pavimenti e dei muri della villa, eseguito con la tecnica dell opus sectile. I mosaici del pavimento ben conservati, sono decorati con ornamenti geometrici e bordature bianco-nere, come il tappeto mosaicale sulla passeggiata lungo il mare al tempo dell imperatore Augusto. Sulla costa marina lungo la quale è sempre piacevole passeggiare, si può 8 Vižula, dio rimske vile s mozaikom, 4. st. Vižula, parte della villa romana con il mosaico, IV sec.

9 Vižula, rimska cisterna, st. Vižula, cisterna romana, I IV sec. notare il sistema di canalizzazione ben conservato delle acque di scolo con una griglia in pietra, che dalla villa le faceva defluire in mare. Sono state rinvenute anche tracce di tubature in piombo che trasportavano l acqua attraverso i vani. L acqua era sempre sorgente di vita, e nessuno ne coltivava il culto come i Romani. Essa li circondava alle termae, nelle piscine e nelle fontane, veniva riscaldata nel praefurnium e nell hypocaustum. A Vižula è stata accertata l esistenza di 5 cisterne, di cui una esplorata vicino alla caldaia per il riscaldamento dell acqua e dell aria. Con un po di fantasia si possono immaginare gli abitatori della villa che fanno il bagno, i massaggi e riposano nella parte termale della costruzione, insomma trattamenti di benessere. Curati e rinfrescati, adornati di ricchi gioielli in oro e argento, si preparano per la cena nel triclinio la sala da pranzo con pavimenti rivestiti in tappeti di mosaico. La fragranza dei profumi e del cibo preparato, impregnava la gente e gli ambienti. Qui si faceva l amore, venivano alla luce i bambini, si sprigionavano passioni ma c era anche sofferenza. Si consumavano tragedie, si curavano le malattie e si moriva. I resti edilizi di oggi sono i muti testimoni di questi lontani avvenimenti. od kojih je jedna istražena uz samu peć za zagrijavanja zraka i vode. Treba s malo mašte zamisliti stanovnike vile koji se kupaju, masiraju i odmaraju u termalnom dijelu građevine. Uređeni i osvježeni, urešeni bogatim zlatnim i srebrnim nakitom, spremaju se na večeru u trikliniju - blagovaonici popločenoj tepisima mozaika. Tada je miris parfema i zgotovljene hrane prožimao te ljude i prostore. U njima se vodila ljubav, rađala su se djeca, izražavale strasti i patnje. Tu su se događale tragedije, liječile bolesti i umiralo. Današnji građevinski ostaci nijemi su svjedoci tih dalekih zbivanja. 9

10 Zavirite u rimske ruševine Vižula, sektor II, tloris dijela rimske vile, st. Vižula, settore II, pianta di parte della villa romana, I VI sec. Tijekom iskapanja koje je započelo a traje do danas na zapadnom obalnom dijelu vile (sektor 2) utvrđena su četiri glavna razdoblja gradnje i rekonstrukcije s međufazama iz razdoblja rimskih careva Augusta (63.pr.Kr.-14.g. posl.kr.), Hadrijana ( g.), Konstantina Velikog ( g.) i biz ant skog c ar a Justinijana ( g.). Istražen dio vile se od morske obale blago sa zapadne strane poluotoka (sektor 2) uzdiže prema vrhu brežuljka, te se uočavaju četiri terase (tloris I.). Na prvoj terasi uz more otkriven je natkriveni hodnik (prostorija 1) sa stupovima (peristil) popločen crnobijelim mozaikom (1. st.). Hodnik je vodio do bazena (5) popločenog istim tipom crno-bijelih mozaičkih kockica, koji je korišten kroz tri carska razdoblja (1.-3. st.). Sačuvan je i kanalizacijski sustav za odvodnju vode u veliki kanal prema moru s popločenim odvodom i kamenom rešetkom (2, 3). 10 Dominantna široka vrata s jednom stepenicom vodila su iz predvorja (vestibulum) s morske strane u vilu (8) i prema bazenu. Prostorije zapadno od peristilnog zida kojeg oplakuje more, bile su popločene trokutastim raznobojnim mramornim pločicama (opus sectilae) žute, crne, zelene i bijele boje (3, 4). Veliki ulaz iz ophodnog peristilnog hodnika u dvoranu obrubljenu crno-bijelim mozaikom i u dio kupki (termae) (5) zaokružuje 1. i 2. st. izgradnje i korištenja vile na terasi. To je bilo vrijeme vladavine cara Augusta (63.pr.Kr.-14.g.posl. Kr.) do cara Hadrijana ( g.), doba najvećeg prosperiteta Rimskog Carstva. Drugi dio građevine na višoj drugoj terasi pripadao je velikoj vodospremi bačvastog svoda korištenoj generacijama (1.- 6.st.) s pobočnim popločenim prostorijama. Cisterna je smještena u stariji, julijevsko-klaudijevski dio vile (23, 34, 25, 30, 45, 48, 51), koji je u jednom razdoblju izgo-

11 Soffermatevi un attimo a guardare le rovine romane Nel corso degli scavi iniziati nel 1995 che durano tutt oggi, nella parte ovest, costiera della villa (settore 2), sono state individuate quattro epoche principali di costruzione e ricostruzione con fasi intermedie dei tempi degli imperatori romani Augusto (63 a.c d.c.), Adriano (76-138, ), Costantino il Grande ( ) e dell imperatore bizantino Giustiniano. La parte indagata della villa s innalza dolcemente dalla costa sul versante ovest della penisola (settore 2), verso la sommità del colle e sono visibili quattro terrazze (pianta I). Sulla prima terrazza sul mare, è stato rinvenuto un corridoio coper to (ambiente 1) con colonne (peristilio) e pavimentazione in mosaico bianco - nero ( pag.1). Il corridoio portava alla piscina (5) rivestita dello stesso tipo di tessere mosaicali, usata in tre epoche imperiali (I - III sec.). È rimasto conservato anche il sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque nel grande canale verso il mare con scarico lastricato e griglia verticale in pietra che faceva da filtro (2,3). Un imponente porta con uno scalino portava dal vestibolo (vestibulum) dalla parte marina, nella villa (8) e verso la piscina. I vani a ovest del muro del peristilio baciato dal mare, erano rivestiti da variopinte piastrine triangolari in marmo (opus sectilae), di colore giallo, nero, verde e bianco (3,4). La grande entrata dal corridoio d osservazione del peristilio nella sala ornata da un mosaico bianco-nero e in parte delle termae, conclude il I e II secolo di costruzione e uso della villa sulla prima terrazza. Questa era l epoca del potere dell imperatore Augusto (63 a.c d.C) fino all imperatore Adriano (76-138), l epoca della maggior prosperità dell Impero Romano. La seconda parte della costruzione sulla terrazza superiore (precisamente la seconda terrazza) era in effetti una grande cisterna d acqua sormontata da una volta a botte, usata da generazioni e generazioni (I - VI sec.) con vani rivestiti lateralmente. La cisterna è collocata nella parte più vecchia della villa, quella giulio-claudia (23, 24, 25, 30, 45, 48, 51) che in un determinato periodo fu incendiata. Il pavimento a mosaico bianco - nero a nord della sala vicina (48), era ricoperto da cenere e più tardi da una pavimentazione in terra battuta. Sulla terza terrazza, vicino alla cisterna dell acqua, si trova un sistema di caldaie con una camera poggiante su colonnine per il riscaldamento dell aria e dell acqua, il cosiddetto ipocausto (hypocaustum) (33, 36, 37, 47) che 11

12 Vižula, dio rimske vile: hipokaust, mozaički pod u prostorijama, cisterna, nimfej, st. Vižula, parte della villa romana: l ippocausto, il pavimento musivo nei vani, la cisterna e il ninfeo, I IV sec. rio. Crno-bijeli mozaički pod sjeverno od susjedne prostorije (48) je bio pokriven pepelom i kasnije prekriven nabijenim zemljanim podom. Na trećoj terasi izgrađen je uz vodospremu sustav s peći i komorom na stupiće za grijanje zraka i vode (hypocaustum) (33, 36, 37, 47), koji je popravljan i korišten stoljećima. Rimljani su već u svoje vrijeme poznavali podno grijanje. Dovodni keramički kanali i odvodi od olovnih cijevi okružuju kupališni centar vile (31, 32, 46, 52, 55) s malim zapadnim nimfejom (11), svetištem nimfi voda. Tu su otkriveni mali bijeli mramorni korintski kapitel, dio male mramorne skulpture i ručica Puta. Velika vodoveniva riparato e usato per secoli. Già ai loro tempi i Romani conoscevano il riscaldamento del pavimento. Il settore della villa per il bagno (31, 32, 46, 52, 55) era circondato da canali in ceramica per l afflusso dell acqua e da deflussi in tubi di piombo, con un piccolo ninfeo a ovest (11), il santuario della ninfa delle acque. Qui sono stati scoperti un piccolo capitello di marmo bianco, una parte di una scultura marmorea e la manina di un putto. La grande cisterna d acqua di pianta rettangolare domina su questa parte della villa (27). È costruita con l uso di grandi blocchi monolitici in pietra, con le pareti rivestite da intonaco idraulico ben conservato. Il pavimento 12

13 sprema pravokutnog tlorisa dominira ovim dijelom vile (27), kvalitetno je g r ađena s monolitnim kamenim zidovima obloženim dobro očuvanom hidrauličnom žbukom. Pod je popločen keramičkim pločicama u imitaciji riblje kosti (opus spicatum) s kamenom taložnicom u sredini i monolitnim kamenim vijencem iznad nje. (Danas je zbog konzer vatorskog zahvata dio cisterne pokriven zemljom). Istraživanje godine sjeverno od hipokausta na trećoj terasi otkrilo je prostoriju s kasnoantičkim kockastim plavo-oker mozaikom (44). Ova je soba vjerojatno ranije služila kao svlačionica kupatila, a kasnije kao sala za audijencije. U zapadnogotskoj i ranoj bizantskoj fazi (5. i 6.st.) preuređena je u veliku rezidencijsku dvoranu s četverokutnim nosivim stupovima krova. Podovi triju prostorija na trećoj terasi, istočno od hipokausta, pokriveni su gustim jedinstvenim geometrijskim višebojnim mozaikom, karakterističnim za 4. stoljeće (50, 56, 57). U tim prostorijama prevladavaju geometrijski ukrasi pletenica i rombova. Latinski i grčki križevi u kvadratima i rombovima su od plavih i crnih kamenih kockica, uokvireni bijelim mozaikom. U ovoj mlađoj fazi ukrašavanja iz doba cara Konstantina Velikog ( g.) uočena je nova orijentacija cijelog krila kasnoantičke vile. Središnje polje šetnice (50) duge 27 metara popločeno je mozaikom è rivestito da piastrine disposte a spina di pesce (opus spicatum) con al centro il bacino di sedimentazione in pietra e sopra di esso la vera in pietra monolitica. (Oggidì causa l intervento di conser vazione, una par te della cisterna è ricoperta dalla terra). Le ricerche effettuate nel 2006 a nord dell ipocausto sulla terza terrazza hanno portato alla scoperta di un mosaico tardo antico a tessere azzurro - ocra (44). Questo vano in precedenza era usato probabilmente come vestibolo del bagno e più tardi come sala per le udienze. All epoca dei Goti occidentali e nella fase paleo bizantina (V e VI sec.) la camera venne trasformata in una grande sala residenziale con colonne quadrangolari portanti del tetto. I pavimenti dei tre vani sulla terza terrazza a est dell ipocausto, sono ricoperti da un variopinto fitto mosaico geometrico unitario, caratteristico del IV sec. (50, 56, 57). In questi vani predominano gli ornamenti geometrici di trecce e rombi. Le croci latine e greche nei rombi e quadrati, sono di tessere in pietra nera e azzurra, incorniciate in mosaico bianco. In questa prima fase di decorazione dell epoca dell imperatore Costantino il Grande ( ) è stato individuato un nuovo orientamento dell intera ala della villa tardo antica. Il campo centrale della passeggiata (50) lunga 27 metri è rivestito con un mosaico dello stesso motivo geometrico di base, e veniva usato come passaggio (larghezza 2,66 metri) dalla seconda alla terza terrazza. 13

14 istog osnovnog geometrijskog motiva, te je obrubljeno i dvoprutastom višebojnom pletenicom. Ovo polje, kao posebno umetnut tepih, služilo je kao ulaz (širine 2,66 metara) od praga iz druge na treću terasu. Kasnoantički hodnik (ambulacrum) (50), ukrašen opisanim mozaikom, pregrađen je i dijelom uništen ugradnjom ognjišta izgrađenih od komada baza kamenih preša za masline i stupova kolonade (spolia) u doba upada barbara (Avaro-Slavena), krajem 6. stoljeća. Iz sredine hodnika ukrašenog u doba cara Konstantina i princa Krispa, velika monumentalna vrata vodila su u susjednu istočnu dvoranu. Pristup hodniku omogućen Vižula, višebojni mozaik, 4. st. Vižula, mosaico multicolore, IV sec. Il corridoio tardo antico (ambulacrum) (50), decorato con il mosaico descritto, è tramezzato e in par te distrutto in seguito alla collocazione di focolari costruiti con pezzi delle basi in pietra delle presse per le olive e con parti del colonnato (spolia). Ciò avvenne al tempo dell incursione dei barbari (Avaro - Slavi), alla fine del VI sec. Dalla metà del corridoio decorato al tempo dell imperatore Costantino il Grande e del principe Crispo, una grande porta monumentale portava alla sala vicina a est. L accesso al corridoio era possibile grazie a una scalinata dalla terza terrazza della villa. Si calcola che i vani scoperti con le pavimentazioni a mosaico già descritte, fossero una parte delle sale rinnovate e usate al tempo dell imperatore Costantino il Grande. Una monetina di questo imperatore è stata trovata murata nell angolo nord orientale del pavimento a mosaico nel corridoio. Da qui si usciva attraverso una porta monumentale con un gradino, in una sala trapezoidale (56), con mosaico a tappeto geometrico, di color giallo, formato da rombi collegati con larga cornice ocra di tessere in ceramica. Anche il pavimento di questa sala è stato successivamente distrutto con la costruzione di un focolare ad angolo (pag.6). Due gradini della prima fase di costruzione della villa portano ai vani successivi sulla quarta terrazza, la cui funzione non è stata individuata. Più tardi, nell Alto Medioevo, nella parte 14

15 je stepeništem s treće terase vile. Smatra se, da su otkriveni prostori s opisanim mozaičkim podovima dio soba vile obnovljene i korištene u doba cara Konstantina Velikog. Novčić cara Konstantina Velikog nađen je uzidan u sjeveroistočni ugao mozaičkog poda hodnika. Iz hodnika se izlazilo, kroz monumentalna vrata s jednom stepenicom u trapezoidnu prostoriju (56) prekrivenu mozaičkim tepihom geometrijskog uzorka žute boje od vezanih rombova sa širokim oker okvirom od keramičkih kockica. Pod ove prostorije je također kasnije uništen izgradnjom kutnog ognjišta (6. st.). Dvije stepenice iz mlađe faze gradnje vile vode u slijedeće prostorije na četvrtoj terasi, čija funkcija nije utvrđena. Kasnije, u ranom srednjem vijeku je uz nju s vanjske strane izgrađena četverokutna kula od keramičkih tegula, možda krušna peć, kakvi su slučajevi utvrđeni i na drugim lokalitetima kod Bala i Guranu kod Vodnjana. U vrijeme upada barbara u Istru, carska vila je promijenila namjenu. Izbjeglice s kopna bježale su u rezidencijski kompleks na poluotoku, a svaku prostoriju koristila je jedna ili više obitelji s ognjištem za grijanje i kuhanje hrane tijekom kraja 6. i u 7. stoljeću. Ovaj povijesni tijek promijenio je izgled i život u svim rimskim vilama na zapadnoj obali Istre (Kastrum na Brijunima, Barbariga, Červar Porat, Katoro, Sipar). Vižula, višebojni mozaik, 3. st. Vižula, mosaico multicolore, III sec. esterna vicino alla terrazza è stata costruita una torre quadrangolare, realizzata in tegole in ceramica. Forse era un forno per il pane ed esempi del genere sono stati rinvenuti anche in altre località presso Valle e Guran vicino a Dignano. Al tempo delle incursione dei Barbari in Istria, la villa imperiale cambiò la sua funzione. I fuggiaschi dalla terraferma trovarono rifugio nel complesso residenziale sulla penisola, e ogni sala era usata da una o più famiglie. Alla fine del VI e nel VII sec. le sale avevano il focolare per il riscaldamento e la cottura dei cibi. Questa fase storica cambiò l aspetto e la vita in tutte le 15

16 Burle, nadgrobni spomenik Eliodora, 2. st. Burle, lapide tombale di Aeliodorus, II sec. Vižula, kasnoantička fibula, 4. st. Vižula, fibula dell epoca tardo-antica, IV sec. Na Vižuli su pronađeni mnogobrojni arheološki nalazi koji su ujedno i vremenska odrednica života u vili: staklene čaše, prozorsko staklo, brončani okovi, željezni č avli, poljopr ivredno oruđe kao lopate, čekići i dio pluga, f ina stolna i gruba kuć a n s k a k e r a m i k a, u k r a s n e kopče i novac r imskih c areva ( Augu sta, 27.g.pr.Kr.-14.g.posl. Kr., Klaudija, g.posl.Kr. i Valentinijana II. 392.g.posl.Kr.), amfore za vino i ulje, dolije za žito, tegule - keramički crijepovi označeni radioničkim žigovima (Q. Clodius Ambrosius, Pansiana) za pokrivanje krovova i oblogu kanala. Iz inventara izdvajaju se dio jedinstvene kasnoantičke čaše u reljefu ukrašene propetim konjem i brončana T f ibula u obliku samostrela iz 4. stoljeća. Keramički predmeti uvezeni s Bliskog Istoka, Grčke, Egipta, Italije i Galije pronađeni su u svim dijelovima luksuzne vile, a datiraju se u razdoblje života u njoj od 1. do 6. stoljeća. Pored potonulog rimskog pristaništa dužine 35 metar a na jugoistočnoj strani poluotoka i u strukturi njegove obnove uočljivi su brojni fragmenti amfora, keramičkih zdjela i vrčeva, koštanih falusoidnih i brončanih amuleta, ulomaka štukature i fresaka, žutog, crnog, zelenog, sivo-bijelog mra- 16

17 Burle, kasnoantičko posuđe, st. Burle, vasellame dell epoca tardo-antica, I IV sec. Burle, brončani žig upraviteljice Akvilije Oklatine (A. Oclatinae), 2. st. Burle, timbro in bronzo dell amministratrice Oclatina (A. Oclatinae), II sec. ville romane sulla costa occidentale dell Istria (Castrum a Brioni, Barbariga, Porto Cervera, Catoro, Sipar). A Vižula sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici che nel contempo indicano le fasi storiche della vita nella villa: bicchieri in vetro, vetro da finestra, cerniere in bronzo, chiodi in ferro, arnesi agricoli come le vanghe, martelli e parte di un vomere, ceramica a uso domestico raffinata e grezza, fibbie decorate e le monete degli imperatori romani (Augusto, 27 d.c.; Claudio, d.c.; Valentiniano II, 392), anfore per il vino e l olio, i dolia per il frumento, tegole in ceramica, contrassegnate dal timbro della bottega (Q. Clodius Ambrosius, Pansiana) usate per la copertura dei tetti e il rivestimento dei canali. Di questo inventario risalta il frammento di un bicchiere tardo antico veramente unico intarsiato con il motivo di un cavallo rampante e una fibbia in bronzo a T, a forma di balestra del IV sec. Gli oggetti in ceramica importati dal Vicino Oriente, dalla Grecia, dall Egitto, dall Italia e dalla Gallia sono stati trovati in tutte le parti della lussuosa villa e risalgono alla vita che in essa si svolgeva, dal I al VI sec. Vicino al molo romano sommerso lungo 35 metri nella parte sud orientale della penisola e nella struttura della riparazione, sono visibili numerosi frammenti di anfora, recipienti in ceramica e boccali, amuleti fallici in 17

18 mora, što je odbačeno iz dekoracije vile datirane u 1. i 2. st. U zatrpanim i zarušenim skladištima operativne obale, koja je do sada istražena u dužini od oko 200 metara, otkrivene su amfore kao osnovni inventar gospodarskog dijela, različitog podrijetla s područja Mediterana i otoka Krete. Uz obalu je otkrivena cisterna povezana kanalima sa skladištima na obali i zgradama koje se pružaju više od 50 metara uronjene pod morsku površinu obale. Veliki ovalni bazen (12,ox5,0 m) i dvoapsidalne zgrade dio su potonule arhitekture u more, nepoznate namjene, u sustavu operativne obale. Poluotok je na sjevernoj strani, koja gleda prema Burlama i Biškupiji, bio povezan s kopnom u stijenu urezanim i popločenim putom (170,0x1,5m), koji presjeca morski zaljev. Ova cestovna poveznica ili nasip s kopnom, na dubini od 1,5 metara pod morem, bila je pred dvije tisuće godina komunikacija u funkciji vjerojatno i vodovoda (aquaeductus), kojim se u rezidencijski dio vile dovodila voda iz kaptiranih izvora na kopnu Arheološka istraživanja na Vižuli, kojom danas možete prošetati, odvest će vas u davna vremena rimskih careva koji su uživali tu nadomak Medulina. Prošećite stoga Vižulom i uživajte, udahnite i vi duh nekih prošlih vremena! Prisjetite se Krispa i dvorskih spletki koje su tada više bile pravilo nego iznimka! Vižula, falus, koštani amulet, st. Vižula, fallo, amuleto d osso, II III sec. 18

19 osso e bronzo, frammenti di stucco e affreschi, marmo giallo, nero, verde e grigio-bianco che sono stati scartati dalla decorazione della villa risalente al I e II sec. Nei magazzini ormai crollati e sepolti della riva operativa, finora esplorata nella lunghezza di 200 metri, sono venute alla luce le anfore come inventario fondamentale del settore economico della villa, di provenienza varia dalle zone del Mediterraneo e dell isola di Creta. Lungo la costa è stata scoperta una cisterna collegata mediante canali con i magazzini sulla riva e con gli edifici che si estendono per oltre 50 metri sulla superficie della costa ora sommersa dal mare. Una grande piscina ovale (12 x 5 m) e gli edifici biapsidali di cui non si conosce la funzione, fanno parte dell architettura sommersa dal mare, nel complesso della riva operativa. Nella parte settentrionale, la penisola che guarda verso Burle e Biškupija, era collegata alla terraferma con un sentiero pavimentato scolpito nella roccia (170 x 1,5 m), che taglia la baia marina. Questo collegamento o diga con la terraferma a 1,5 metri di profondità marina, duemila anni fa era anche in funzione di acquedotto (aquaeductus): l acqua veniva fatta arrivare nella parte residenziale della villa dal captaggio delle sorgenti sulla terraferma. Le ricerche archeologiche a Vižula, dove oggi si può pa sseggiare, vi faranno tornare indietro ai lontani Vižula, dio staklene kupe, 4. st. Vižula, parte di una coppa di vetro, IV sec. tempi degli imperatori romani che qui gustavano i piaceri della vita a un passo dall odierna Medulin. Pertanto passeggiate lungo Vižula, respirate anche voi lo spirito dei tempi passati! Ricordatevi di Crispo e degli intrighi di corte che all epoca erano più una regola che un eccezione! 19

20 Legenda o Krispu U luksuznom zdanju uz more na današnjoj Medulinskoj Rivieri živjeli su članovi upravne i vojne vlasti, a jedan od slavnih stanovnika carske vile bio je i veliki rimski vojskovođa, omiljen u narodu i među vojnicima Cezar Krispo, prvorođeni sin Konstantina Velikog. Postoji velika vjerojatnost da je Krispo nakon što ga je njegova maćeha Fausta optužila za silovanje i namjeru svrgavanja njegovog oca s prijestolja, prije pogubljenja pronašao utočište na Vižuli. Na žalost, Konstantin Veliki, koji je na nagovor svoje supruge dao pogubiti svoga sina prvorođenca, prekasno je shvatio da je Krispo žrtva dvorskih spletki. Suprugu, koja je bila kćerka suvladara Maksencija, kad je shvatio što je učinila, neposredno nakon porođaja kćeri, dao je ugušiti u vrućoj kupelji. Krispo je, zapisao je Ammian, osuđen na pulskom lokalnom sudu 326. g. i ubijen u carskoj vili nedaleko Pule. Možda je pio iz staklene č aše ukrašene likom propetog konja što je bio uobičajen motiv Konstantinovog srebrnog posuđa. Je li se ubojstvo dogodilo baš na Vižuli nije sa sigurnošću utvrđeno. La leggenda di Crispo Nella lussuosa costruzione sul mare nell odierna riviera di Medulin vivevano i componenti del potere amministrativo e militare e uno dei gloriosi abitatori della villa imperiale era anche il grande condottiero romano, amato dal popolo e dai soldati Cesare Crispo, figlio primogenito di Costantino il Grande. Esiste una grande probabilità che Crispo avesse trovato rifugio a Vižula prima di esser giustiziato in seguito alla denuncia di violenza carnale da parte della matrigna che voleva destituire suo padre dal trono. Purtroppo Costantino il Grande che istigato dalla moglie lasciò condannare a morte il suo primogenito, comprese troppo tardi che suo f iglio era in realtà vittima degli intrighi di corte. Fece soffocare nel bagno bollente la moglie, che era figlia del coregnante Massenzio, dopo aver compreso quello che la donna aveva fatto. Crispo, come ha scritto Ammian, venne condannato al tribunale locale di Pola nel 326 e giustiziato nella villa imperiale, non lontano dalla città. Forse per bere usava un bicchiere in vetro decorato con l immagine di un cavallo rampante che era un motivo abituale del ser vizio da tavola in argento di Costantino. Non è stato stabilito con certezza se l esecuzione fosse avvenuta proprio a Vižula. 20

21 21

22 22 Priču o Krispu i njegovoj mučkoj smrti ispričat će vam predstava koja se tijekom ljetnih mjeseci svake godine igra na Vižuli, odvest će vas u 326. g. i vrijeme smaknuća ovog nesretnog legendarnog rimskog vojskovođe. Predstava u osam scena zbiva se na izvornim arheološkim iskopinama, zaista je zanimljiva i vrijedi je pogledati. Pogledajte i vi kako je Fausta pokušala zavesti Krispa, kako ga je okrutni Konstantin smaknuo i kako je Konstantinova majka Helena razotkrila zavjeru i krenula put Jeruzalema u potrazi za Kristovim grobom.

23 La vicenda di Crispo e della sua tribolata morte viene raccontata nella rappresentazione che ogni anno nei mesi estivi va in scena a Vižula. Tornerete cosi indietro nell anno 326 quando questo sfortunato leggendario condottiero venne giustiziato. La rappresentazione in otto scene, ambientata negli scavi archeologici, è veramente originale per cui vale la pena assistervi. Guardate anche voi come Fausta tentò di sedurre Crispo, come il crudele Costantino lo fece giustiziare e come la madre di Crispo Elena, scoprì l intrigo e partì per Gerusalemme alla ricerca della tomba di Cristo. 23

24 Raskošan nakit za bogate Rimljane Krenete li prema Vižuli svakako morate proći pokraj hotela Arcus, i evo vas opet na jednom iznimnom arheološkom lokalitetu. Prevlaka je to Burle. Put za Vižulu nije išao današnjom cestom od Burla. To je područje na sjeveroistočnoj strani kopna bilo posvećeno «gradu mrtvih»: nekropoli, kasnije groblju cemeteriju. Tu je otkrivena prostrana carska i kasnoantička nekropola, koja je na sjeveroistoku bila omeđena cemeterijalnim zidom sličnim današnjim grobljanskim zidovima. Istraživanja ovog područja vršena su u nekoliko etapa. Tijekom prvog iskapanja ( ) otkriveno je 40 skeletnih grobova (1. 6.st.). U druge dvije etape arheološkog istraživanja ( , ) pronađena su i dokumentir ana 272 žarna i skeletna ukopa, a otkrivena su i dva olovna sarkofaga u zidanim grobnicama. Ukupno je istraženo 312 ukopa. Stanovnici, bogati i siromašni, robovi i oslobođenici, pokapani su na ovom području od 1. do 6. st. Prema otkrivenim nadgrobnim spomenicima poznato nam je da je kućnim bogovima Manima jedna Marcija (Marcia) postavila za svog života dragome mužu Eliodoru (Aeliodorus) s kojim je živjela osam godina i dragom sinu Valeriju Firminu (Valerius Firmin) Gioielli sfarzosi per i ricchi Romani Se vi met tete in cammino verso Vižula dovete passare vicino all albergo Arcus, ed eccovi nuovamente in un eccezionale località archeologica: questo braccio di terra è denominato Burle. La via per Vižula non passava lungo l odierna strada: questa zona nella parte nord orientale della terraferma era dedicata alla città dei morti, la necropoli, più tardi il cimitero. Qui è stata scoperta una necropoli imperiale tardo antica che a nord est era limitata da un muro simile a quello degli odierni cimiteri. Le ricerche in questa zona sono state effettuate in alcune tappe. Durante i primi scavi ( ) sono venute alla luce 40 fosse con resti di scheletri (I VI sec.) Nelle altre due tappe di scavi archeologici ( , ) sono state rinvenute 272 sepolture documentate, con urne e scheletri. Nelle fosse murate sono stati trovati anche due sarcofaghi in piombo. Complessivamente sono state fatte ricerche su 312 tombe. Gli abitanti, ricchi e poveri, schiavi e liberati venivano sepolti in questa zona dal I al VI sec. In base ai monumenti funebri rinvenuti, risulta noto che una certa Marzia (Marcia) fece collocare per le divinità domestiche, i cosiddetti Mani, la lapide del caro marito Aeliodorus con il quale visse 8 anni e del caro figlio Valerius Firmin. Un altro abitante di Vižula era lo schiavo 24

25 Burle, rimski zlatni nakit od smaragda i ametista, st. Burle, gioielli d oro romani con smeraldi e ametista, I IV sec. 25

26 Burle, brončani stilos, st. Burle, stilo in bronzo, I II sec. nadgrobni spomenik. Drugi stanovnik Vižule bio je rob Sabin (Sabinus), sluga pulskih kolona, koji je podigao spomenik dragoj ženi Klaudiji Pusili (Claudia Pusilla). Na lomači (ustrinum) su paljeni pokojnici, u procesiji uz naricanje i svjetla baklji i uljanica, živi su pratili drage pokojnike uz piće i žrtve ljevanice i razbijanje posuda na posljednji počinak. Nakon spaljivanja, pepeo i kosti (bustum) s predmetima pokojnika dragim mu u životu, polagani su u iskopane škrape i jame ili kamene žare. To su bili grobovi siromašnijih stanovnika. Bogatiji su polagali ostatke pokojnika u staklene posude (olae) i zatim u kamene žare. U 2. st., od doba cara Hadrijana, posebno priznanjem kršćana i njihovih običaja od Konstantina Velikoga, tijela pokojnika se ne spaljuju već ukapaju u zidane grobnice, nadzemne kamene i olovne sarkofage. Siromašniji puk i djeca sahranjivali su se u razbijene amfore ili direktno u grobne jame pokrivene zemljom. O bogatstvu i značaju pokojnika govore pronađeni u olovnom muškom sarkofagu jedinstveni setovi staklenih boca s monogramima V. D. i palminim granama na dnu boce. Zlatna ogrlica sa smaragdima i zlatne naušnice s ametistima bile su uložene s pokoj- Sabinus, servitore dei coloni polesi che fece erigere un monumento alla cara consorte Claudia Pusilla. Sul rogo (ustrinum) venivano arsi i pentiti; nella processione i vivi accompagnavano i cari defunti con lamenti funebri, torce, lumini, libagioni e frantumando i recipienti usati alla fine del rito. Dopo l incenerimento, le ceneri e le ossa (bustum) assieme agli oggetti cari al defunto, venivano deposti in buche scavate oppure nelle urne in pietra. Queste erano le fosse degli abitanti più poveri. I più ricchi deponevano i resti dei defunti in recipienti di vetro (olae) e quindi nelle urne in pietra. A partire dal II sec. dall epoca dell imperatore Adriano, in seguito al riconoscimento dei cristiani e dei loro usi da parte di Costantino il Grande, i corpi dei defunti non vengono più inceneriti ma sepolti nelle tombe murate e nei sarcofaghi sopratterra in pietra e piombo. Il popolo più povero e i bambini venivano tumulati nelle anfore appositamente tagliate oppure direttamente nelle fosse poi ricoperte dalla terra. Della ricchezza e del significato dei def unti testimoniano le serie veramente uniche di bottiglie in vetro con i monogrammi V.D. e rami di palma sul fondo. In un altro sarcofago in piombo accanto alla salma della defunta, sono state deposte una collana in oro 26

27 nicom u drugom olovnom sarkofagu. Prsten od jantara (s likom Herakla), zlatne naušnice, geme s likom ribara boga Glauka i škorpiona, keramičke i staklene kupe, šalice i svjetiljke - pokazuju da su stanovnici Vižule bili bogati Rimljani koji su živjeli u luksuznom okruženju. Bogatstvo im je omogućavalo uvoz prekomorskih predmeta, koji su ujedno određivali njihov gospodarski i politički status. U jednom razdoblju upraviteljica (villica) je bila Oklatina (Oclatina), žena koja je koristila brončani žig za obilježavanje robe, pišući perom (stilos) tintom iz luksuzne tintarnice, priborom koji je s njom pokopan. Predmeti koji su polagani u grob služili su za života svojim vlasnicima i gospodarima. Svi nalazi omogućuju mašti modernog čovjeka trećeg tisućljećja da za trenutak uroni u rimsku svakodnevnicu na Vižuli. Bogate patricijske članice i članovi carske obitelji šeću peristilom uz more ili primaju goste u atriju, dvorištu s vodoskokom ili večer aju u tr ikliniju odijeveni u fine tunike i toge, con smeraldi e orecchini in oro con ametiste. Un anello in ambra gialla (con l immagine di Ercole), orecchini in oro, gemme con l immagine del dio delle acque Glauco e dello scorpione, coppe in ceramica e vetro, tazzine e lampade ci dicono che gli abitatori di Vižula erano Romani ricchi che vivevano in un ambiente lussuoso. La ricchezza permetteva loro di importare oggetti provenienti d oltremare che definivano anche il loro status economico e politico. In un determinato periodo l amministratrice (villica) era Oclatina, che usava il timbro di bronzo per segnare le merci e scriveva con la penna (stilos) attingendo l inchiostro da un lussuoso calamaio. Questi oggetti vennero sepolti con lei. Gli oggetti depositati nella tomba venivano usati dai loro proprietari mentre erano in vita. I resti venuti alla luce permettono alla fantasia dell uomo moderno del terzo millennio di immergersi per un attimo nella quotidianità romana a Vižula. Le ricche patrizie e i componenti della famiglia imperiale passeggiano sul peristilio lungo il Burle, srebrni prsten s gemom s likom boga Glauka, 2. st. Burle, anello d argento con gemma raffigurante il dio Glauco, II sec. 27

28 ukrašene zlatnim nakitom i dragim kamenjem. Bogate žene trgovaca i moreplovaca obilazile su pristanište i trgovine ukrašene srebrnim narukvicama i prstenjem s gemama, dok su ribari i robovi u radionicama štitili se koštanim i brončanim privjescima u obliku falusa zazivajući plodnost i sreću u trgovini, ulovu i zemljoradnji, a matrone i sluškinje plodnost svojim potomcima. Bogate muške osobe su na stolovima točile vino iz staklenih boca posebno izrađenih u inozemnim radionicama, te miješale vino s vodom staklenim žlicama (trulla) da jačina istarskog ili uvoznog vina ne opije prerano sudionike večera. Crne narukvice, ogrlice, pojasevi od gagata (vrsta smole uvezene iz daleke Indije), ukrašavale su matrone prilikom vjerskih i pogrebnih svečanosti, koje su uz zabavu bile sastavni dio svakodnevnog života. Jugoistočni i sjeverozapadni dio medulinske nekropole s najstarijim paljevinskim ukopima stanovnika rezidencijske vile iz doba Cezara i Augusta nalazi se danas pod morem, na dnu medulinske luke odnosno uvale u Burlama. Burle, rimska emajlirana kopča, st. Burle, fermaglio romano smaltato, III IV sec. mare o ricevono gli ospiti nell atrio, nel cortile con la fontana, oppure cenano nel triclinio vestiti con raffinate tuniche e toghe decorate di gioielli in oro e pietre preziose. Le ricche mogli dei commercianti e dei navigatori facevano il giro del porto e dei negozi, ornate con braccialetti e anelli d argento con gemme. I pescatori e gli schiavi nelle botteghe si proteggevano con ciondoli in osso e di bronzo a forma di fallo invocando cosi buoni affari e fortuna nel lavoro, nella pesca e nella coltivazione della terra. Le matrone e le schiave invocavano fertilità ai loro discendenti. Gli uomini ricchi a tavola versavano il vino da bottiglie in vetro appositamente prodotte in botteghe estere e lo mescolavano con l acqua, usando mestoli di vetro (trulla) per evitare che i partecipanti alla cena si inebriassero troppo presto. I guanti neri, le collane e le cinture in gagate (resina importata dalla lontana India), ornavano le matrone nei riti religiosi e funebri che assieme al divertimento erano parte integrante della vita giornaliera. La parte sud orientale e nord occidentale della necropoli di Medulin con le sepolture delle ceneri più antiche degli abitatori della villa residenziale dei tempi di Cesare e Augusto, oggi è sommersa dal mare, sul fondale della baia di Burle. 28

29 Burle, staklene kozmetičke bočice, 1.-3.st. Burle, bottigliette di vetro per cosmetici, I III sec. Što dodati? Bogati patriciji i članovi carskih obitelji uživali su u carskoj vili na Vižuli u zalasku sunca sjedeći u raskošnom trikliniju ili šećući peristilom uz morsku obalu i promatrajući živost prirode, galebove, trgovce i mornare na brodicama. Noći su provodili uz zvukove glazbala, pjesme, raskalašenog smijeha i ponašanja ili umno izgovorenih stihova i filozofskih misli. Što na s dijeli od tih vizur a i s a- držaja? Samo dvije tisuće godina i različitost pogleda na svijet davnine i svakidašnjice. Prilikom posjeta Medulinskoj Rivieri prošetajte Vižulom, posjetite ostatke bogate rimske baštine, osjetite dah prošlosti i uvjerite se sami u ljepotu njezine kulturne i prirodne baštine! Cosa aggiungere? Al tramontar del sole i ricchi patrizi e i componenti della famiglia imperiale godevano la vita nella villa a Vižula, nello sfarzoso triclinio oppure passeggiando sul peristilio lungo il mare e osservando la vitalità della natura, i gabbiani, i commercianti e i navigatori sulle loro imbarcazioni. Trascorrevano le notti al suono degli strumenti, di canti, risate e compor tamenti sf renati oppure pronunciando versi e pensieri filosofici a memoria. Che cosa ci separa oggi da tali visioni e contenuti? Solamente duemila anni e la diversità nel modo di vedere il mondo e la quotidianità di tanti anni fa. Passeggiate per Vižula, respirate lo spirito del passato, sbirciate nei resti del ricco patrimonio romano e percepirete così la bellezza della sua cultura e della sua natura. Sicuramente comprenderete perché già duemila anni fa l odierna riviera di Medulin fosse la scelta numero uno dei ricchi Romani. 29

30 Vižula LITERATURA/BLBLIOGRAFIA ČULE Suzana, Potopljena arhitektura poluotok Vižula kod Medulina, Istraživanje podvodne kulturne baštine, Priručnik, Zadar 2009., DŽIN Kristina, Sjaj antičkih nekropola Mutile/Splendour of antique Mutila s Necropoles, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 58, Pula 2000., DŽIN Kristina, I gioielli d oro della necropoli di Burle (Medolino), Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 34, Rovigno-Trieste 2004, DŽIN Kristina, Antička i kasnoantička nekropola Burle u Medulinu/ Antique and Late Antique Necropolis of Burle in Medulin, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 76, Pula 2008., DŽIN Kristina, A unique emerald Nicklace from the Antique Necropolis of Burle near Medulin in Istria, Histria antiqua, sv. 18-1, Pula 2009., GNIRS Anton, Römische Luxusvilla in Medolino, Jahrbuch für Altertumskunde, sv. 2, Wien 1908, 157. GOBIĆ BRAVAR Đeni, Antički mramori s arheološkog lokaliteta Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., JURIŠIĆ Mario, Podmorska arheološka istraživanja na Vižuli - pokretni nalazi, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Medolino e i suoi dintorni dalla preistoria al medioevo, Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 11, Rovigno-Trieste 1981, JURKIĆ GIRARDI Vesna, Antička i kasnoantička nekropola Burle kod Medulina. Prethodni izvještaj, , Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 11/2, Pula 1987., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Archaeological Research of the Maritime/ Late Roman Villa on the Vižula Penisula (Isola del Vescovo) near Medulin in and 2007,Histria antiqua, sv. 15, Pula 2007., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Rezidencijska antička vila na Vižuli/Antique Residential Villa at Vižula, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 76, Pula 2008., S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I C O M O N D O N A S C O S T O JURKIĆ GIRARDI Vesna, Spoznaje o antičkoj maritimnoj vili na Vižuli kod Medulina (istraživanja i godine, I. Porečki susret arheologa. Rezultati arheoloških istraživanja na području Istre, sv. 1, Poreč 2008., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Scavi recenti di una villa dell epoca constantiniana a Medulin (Croazia), Il Cristianesimo in Istria fra Tarda Antichità e Alto Medioevo. Novità e riflessioni, Città di Vaticano 2009, JURKIĆ GIRARDI Vesna DŽIN Kristina, Značaj rimskih nekropola u Istri / The importance of the Roman Necropolises in Istria, Monografije i katalozi: Sjaj antičkih nekropola Istre, sv. 13, Pula 2002., JURKIĆ GIRARDI Vesna DŽIN Kristina, Isola del Vescovo (Vižula). Complesso marittimo residenziale antico e tardoantico nei pressi di Medolino, Campagna di ricerche 2005, Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 36, Rovigno-Trieste 2006, ; MIHOLJEK Igor, Podmorska arheološka istraživanja ostataka arhitekture poluotoka Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., ORLIĆ Mario, Podmorsko arheološko istraživanje dijela arheološkog kompleksa Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 1, Pula 1995., SCHIAVUZZI Bernardo, Attraverso l agro colonico di Pola, Atti e memorie della Società di archeologia e storia Patria, vol. 24, Parenzo 1908, STARČIĆ ETTINGER Zrinka, Rimski carski novac s lokaliteta Vižula kod Medulina. Arheološka istraživanja , Jurišićev zbornik, Zagreb 2009., STARČIĆ ETTINGER Zrinka, Rimski carski novac s lokaliteta Vižula kod Medulina. Arheološka istraživanja , Histria antiqua, sv. 19, Pula 2010., CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli UDK 904:72>( Istra) 652 GIRARDI-Jurkić, Vesna Vižula : skriveni svijet antike : = un antico mondo nascosto / <tekst, testi Vesna Girardi Jurkić, Kristina Džin ; fotografije, fotografie Duško Marušić Čiči... et al. ; prijevod na talijanski, traduzione italiana Valmer Cusma>. - Medulin : Turistička zajednica općine Medulin, Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. Bibliografija. ISBN Džin, Kristina 30 Tekst/Testi: prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, mr. sc. Kristina Džin Fotografije/Fotografie: Duško Marušić Čići, Igor Zirojević, Kristina Džin, Ivan Bile (Novasol d.o.o.), Robert Mosković Urednica/Redattrice: Eni Ambrozić Prijevod na talijanski/traduzione italiana: Valmer Cusma Izdavač/Editore: TZO Medulin Za izdavača/per l editore: Renata Kuharić Tisak/Stampa: Kerschoffset Zagreb d.o.o. Dizajn/Allestimento grafico: Mara d.o.o. & Jana

31 31

32 S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I C O M O N D O N A S C O S T O Turistička zajednica općine Medulin Ente per il turismo di Medulin

IL CIELO PER GLI ANTICHI I fenomeni celesti più appariscenti e l influsso che hanno avuto sulla storia

IL CIELO PER GLI ANTICHI I fenomeni celesti più appariscenti e l influsso che hanno avuto sulla storia IL CIELO PER GLI ANTICHI I fenomeni celesti più appariscenti e l influsso che hanno avuto sulla storia Affronteremo un breve viaggio per scoprire il significato che la volta celeste aveva per i popoli

Dettagli

La bellezza è la perfezione del tutto

La bellezza è la perfezione del tutto La bellezza è la perfezione del tutto MERANO ALTO ADIGE ITALIA Il generale si piega al particolare. Ai tempi di Goethe errare per terre lontane era per molti tutt altro che scontato. I viandanti erano

Dettagli

A NE T O I S AZ I C O S VE AS

A NE T O I S AZ I C O S VE AS ASSOCIAZIONE VESTA L'Associazione Culturale Vesta nasce nel 2013 dall idea di creare un laboratorio di idee destinate alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico

Dettagli

Dimore di La o. Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore. Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore

Dimore di La o. Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore. Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore g Dimore di La o Ville, Castelli, Parchi e Personaggi della sponda piemontese del Lago Maggiore Scenari S.r.l. - Andrea Lazzarini Editore Dimore di Lago Dimore di Lago, terzo volume storico della Collana

Dettagli

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni.

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. 8 regioni settentrionali: il Piemonte (Torino), la Val d Aosta (Aosta),

Dettagli

Classe V A a.s. 2012/2013 Liceo Classico Vitruvio Pollione

Classe V A a.s. 2012/2013 Liceo Classico Vitruvio Pollione Classe V A a.s. 2012/2013 Liceo Classico Vitruvio Pollione Algebra Geometria Il triangolo è una figura piana chiusa, delimitata da tre rette che si incontrano in tre vertici. I triangoli possono essere

Dettagli

PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE VEŠTAR 2008. 2010. RICERCHE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE NELLA BAIA DI VESTRE 2008 2010

PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE VEŠTAR 2008. 2010. RICERCHE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE NELLA BAIA DI VESTRE 2008 2010 Zavièajni muzej grada Rovinja Museo civico della citta di Rovigno Luka Bekiæ Josip Višnjiæ Mladen Pešiæ Mario Bloier PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE VEŠTAR 2008. 2010. RICERCHE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE

Dettagli

5ª tappa L annuncio ai Giudei

5ª tappa L annuncio ai Giudei Centro Missionario Diocesano Como 5 incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie 3 anno Febbraio 09 Paolo: la Parola di Dio non è incatenata 5ª tappa L annuncio ai Giudei Pagina

Dettagli

passione coinvolgente

passione coinvolgente passione coinvolgente Arte ed eleganza impreziosiscono gli interni di una villa appena ristrutturata. L arredo moderno incontra la creatività di artisti internazionali. progettazione d interni far arreda

Dettagli

le più belle ville del Mediterraneo

le più belle ville del Mediterraneo le più belle ville del Mediterraneo le ville più belle del Mediterraneo Istria, Mediterraneo verde Dettaglio della penisola istriana Ricchezza della Tradizione Scoprite gli angoli ancora inesplorati del

Dettagli

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it -

Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - Hotel Parco dei Principi Lungomare Zara - Giulianova (TE) - Tel. 085 8008935 - Fax 085 8008773 www.giulianovaparcodeiprincipi.it - info@giulianovaparcodeiprincipi.it La Vostra Vacanza Benvenuti La Famiglia

Dettagli

wewelcomeyou fate la vostra scelta

wewelcomeyou fate la vostra scelta wewelcomeyou fate la vostra scelta State cercando la vostra prossima destinazione per l estate? Volete combinare spiagge splendide con gite in montagna e nella natura? Desiderate un atmosfera familiare

Dettagli

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco Sul far della sera la famiglia si riunisce in casa per la preghiera. Ove fosse possibile si suggerisce di

Dettagli

Se dico la parola TEMPO che cosa ti viene in mente?

Se dico la parola TEMPO che cosa ti viene in mente? Se dico la parola TEMPO che cosa ti viene in mente? Ognuno di noi ha espresso le proprie opinioni, poi la maestra le ha lette ad alta voce. Eravamo proprio curiosi di conoscere le idee ti tutti! Ecco tutti

Dettagli

ROVERETO: PERCORSO NELLE TRINCEE

ROVERETO: PERCORSO NELLE TRINCEE ROVERETO: PERCORSO NELLE TRINCEE Introduzione Il quindici e il sedici ottobre siamo andati in viaggio d'istruzione a Rovereto con la 3 C. Rovereto è una città a sud di Trento ricco di molte attrazioni

Dettagli

Livello CILS A2. Test di ascolto

Livello CILS A2. Test di ascolto Livello CILS A2 GIUGNO 2012 Test di ascolto numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. Alla fine del test di ascolto,

Dettagli

OGGI LA BIANCHI PER FORTUNA NON C'E' MA L'ITALIANO LO SAI ANCHE TE PER OGNI PAROLA DICCI COS'E', E NUOVE ISTRUZIONI AVRAI PER TE.

OGGI LA BIANCHI PER FORTUNA NON C'E' MA L'ITALIANO LO SAI ANCHE TE PER OGNI PAROLA DICCI COS'E', E NUOVE ISTRUZIONI AVRAI PER TE. 1 SE UNA SORPRESA VOLETE TROVARE ATTENTAMENTE DOVETE CERCARE. VOI ALLA FINE SARETE PREMIATI CON DEI GOLOSI DOLCINI INCARTATI. SE ALLE DOMANDE RISPONDERETE E NON CADRETE IN TUTTI I TRANELLI, SE TROVERETE

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull importazione e il rimpatrio di beni culturali

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull importazione e il rimpatrio di beni culturali Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull importazione e il rimpatrio di beni culturali Concluso il 20 ottobre 2006 Entrato in vigore mediante

Dettagli

La terra di Punt. Per saperne di più. Ricostruire la storia

La terra di Punt. Per saperne di più. Ricostruire la storia Ricostruire la storia La terra di Punt Tuthmosi II ebbe, come tutti gli altri faraoni, molte mogli, ma la sua preferita era Hatshepsut, da cui però ebbe soltanto figlie femmine. Alla morte di Tuthmosi

Dettagli

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo

Frisch. unità 1. 1 Leggi il testo unità 1 1 Leggi il testo Frisch Frisch era un abitudinario, come lo sono del resto quasi tutte le persone della sua età. Ogni mattina nei tre giorni che passava alla villa si alzava puntualmente alle sette

Dettagli

TONNARA di SCOPELLO Comunione Tonnare Scopello & Guzzo

TONNARA di SCOPELLO Comunione Tonnare Scopello & Guzzo Vi preghiamo di tener presente che le sistemazioni offerte sono in linea con lo spirito del luogo, lontane dal comfort e dagli standard delle strutture ricettive. In particolare, alcune abitazioni hanno

Dettagli

Progetto, realizzazione e manutenzione di un laghetto da giardino - Direttive generali -

Progetto, realizzazione e manutenzione di un laghetto da giardino - Direttive generali - Progetto, realizzazione e manutenzione di un laghetto da giardino - Direttive generali - (tratto dalla relazione di Martino Buzzi del 17.09.06) Lo stagno: un angolo di natura Avere uno stagno nel proprio

Dettagli

Oppure si lavorava l argilla con il tornio (figg. 4 5).

Oppure si lavorava l argilla con il tornio (figg. 4 5). Ceramica Nell antichità il vaso non era un semplice un semplice oggetto utile nella vita quotidiana, ma era anche merce di scambio. Il lavoro del vasaio, inizialmente era collegato alle stagioni e dunque

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi ISTITUTO COMPRENSIVO G. Mazzini Erice - Trentapiedi come Anno scolastico 2012-2013 Classe 2 a D 1 Istituto Comprensivo G. Mazzini Erice Trentapiedi Dirigente Scolastico: Filippo De Vincenzi Ideato e realizzato

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO

ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO 1 2. Economia e società nel mondo romano-germanico. ECONOMIA E SOCIETÀ NEL MONDO ROMANO-GERMANICO mondo romano germanico mondo bizantino mondo arabo Cartina 1 UN MONDO CON MOLTI BOSCHI, POCHI UOMINI E

Dettagli

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1

Università per Stranieri di Siena. Centro. Certificazione CILS. Certificazione. di Italiano come Lingua Straniera. Sessione: Dicembre 2012 Livello: A1 Università per Stranieri di Siena Centro CILS Sessione: Dicembre 2012 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto - Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi e annunci. Poi completa le frasi.

Dettagli

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7.

Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 2 Dov è Piero Ferrari e perché non arriva E P I S O D I O 25 Milano, Corso di Porta Ticinese, 18. Terzo piano, interno 7. 1 Leggi più volte il testo e segna le risposte corrette. 1. Piero abita in un appartamento

Dettagli

INDICE. 1. Recupero ambientale..pag.2. 2. Calcolo economico delle operazioni di recupero ambientale...3

INDICE. 1. Recupero ambientale..pag.2. 2. Calcolo economico delle operazioni di recupero ambientale...3 INDICE 1. Recupero ambientale..pag.2 2. Calcolo economico delle operazioni di recupero ambientale....3 M.F.G. service s.a.s. di A.L Incesso 1. Recupero ambientale Istanza di ampliamento di calcare Prima

Dettagli

La Ville Radieuse di Le Corbusier

La Ville Radieuse di Le Corbusier Modelli 8: la città funzionale La Ville Radieuse di Le Corbusier Riferimenti bibliografici: - Le Corbusier, Verso una architettura, a cura di P. Cerri e P. Nicolin, trad. it., Longanesi, Milano, 1987 -

Dettagli

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ====================================================== -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia ====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

Dettagli

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Commento al Vangelo Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione fra Luca Minuto Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte

Dettagli

Gioielli per ogni occasione

Gioielli per ogni occasione GUIDA REGALO Gioielli per ogni occasione I gioielli di una donna sono generalmente gli oggetti di maggior valore economico che possiede e spesso anche i più cari dal punto di vista affettivo. Oggi sul

Dettagli

Gli altri Saloni. 9 / 30 settembre 2012

Gli altri Saloni. 9 / 30 settembre 2012 9 / 30 settembre 2012 Il progetto 2012 Il progetto 2012 di DimoreDesign, sulla scia del successo dell edizione 2011, ne riprende e amplia l obiettivo fondamentale di rendere fruibile il patrimonio artistico,

Dettagli

Cognome... Nome... LE CORRENTI MARINE

Cognome... Nome... LE CORRENTI MARINE Cognome... Nome... LE CORRENTI MARINE Le correnti marine sono masse d acqua che si spostano in superficie o in profondità negli oceani: sono paragonabili a enormi fiumi che scorrono lentamente (in media

Dettagli

Un workshop eccezionale

Un workshop eccezionale Un posto splendido Ischia, l isola bella nel Golfo di Napoli, nata da un vulcano. Al sud dell Isola si trova un albergo in mezzo alla natura, 200 m sopra il mare, in un giardino romantico con le palme,

Dettagli

ANNO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE In relazione all attività di gestione svolta nell anno 2011, si riportano i dati riguardanti le undici aree cimiteriali di Roma Capitale: Verano, Flaminio, Laurentino,

Dettagli

Fondazione Memofonte onlus Studio per l elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

Fondazione Memofonte onlus Studio per l elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche c. 1 Illustrissimi signori Per la maggior facilità e chiarezza della stima dei mobili del patrimonio dell illustrissimo signor marchese bali Vincenzio Riccardi, incaricatami con il decreto delle signorie

Dettagli

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte)

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte) La canzone dei colori Rosso rosso il cane che salta il fosso giallo giallo il gallo che va a cavallo blu blu la barca che va su e giù blu blu la barca che va su e giù Arancio arancio il grosso cappello

Dettagli

Flame of Hope maggio 2015

Flame of Hope maggio 2015 Flame of Hope maggio 2015 Cari amici, Quand è che si apprezza maggiormente la vita e si è consapevoli di essere vivi e ne siamo grati? Quando quel dono prezioso è minacciato e poi si apprezza la vita il

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.)

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Veoma sam zahvalan kardinalu Bozaniću kao promicatelju svečane mise zahvalnice

Dettagli

farro medio o farro dicocco o semplicemente farro (Triticum dicoccum);

farro medio o farro dicocco o semplicemente farro (Triticum dicoccum); Farro Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il farro, nome comune usato per tre differenti specie del genere Triticum, rappresenta il più antico tipo di frumento coltivato, utilizzata dall'uomo come nutrimento

Dettagli

Unità VI Gli alimenti

Unità VI Gli alimenti Unità VI Gli alimenti Contenuti - Gusti - Preferenze - Provenienza Attività AREA ANTROPOLOGICA 1. Cosa piace all Orsoroberto L Orsoroberto racconta ai bambini quali sono i cibi che lui ama e che mangia

Dettagli

Che cosa è un museo: storia, finalità, organizzazione l ecomuseo

Che cosa è un museo: storia, finalità, organizzazione l ecomuseo Che cosa è un museo: storia, finalità, organizzazione l ecomuseo La storia del museo Il Museo deriva il suo nome da quello delle Muse, personaggi della mitologia greca. Le Muse erano 9 ed erano figlie

Dettagli

RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA,EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7) SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA,EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7) SISTEMA STATISTICO NAZIONALE RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA,EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001, art. 7) SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISTAT/PDC/NRE

Dettagli

L OLIVO E LA SUA STORIA

L OLIVO E LA SUA STORIA L OLIVO E LA SUA STORIA L olivo è una pianta che ancora oggi è presente nelle tradizioni e nella cultura dei popoli. Fin dalla antichità ha rappresentato un simbolo di pace e di prosperità ed è stata oggetto

Dettagli

HI- MACS vous presente son nouveau mobilier contemporain

HI- MACS vous presente son nouveau mobilier contemporain Communiqué de presse Octobre 2013 HI- MACS vous presente son nouveau mobilier contemporain Minimal e asimmetrici, due tavoli firmati Mjiila in HI-MACS Il design, è l arte di progettare degli oggetti per

Dettagli

5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF

5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF 5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità

Dettagli

La rappresentazione dello spazio nel mondo antico

La rappresentazione dello spazio nel mondo antico La rappresentazione dello spazio nel mondo antico L esigenza di creare uno spazio all interno del quale coordinare diversi elementi figurativi comincia a farsi sentire nella cultura egizia e in quella

Dettagli

GLI EGIZI UNITA DIDATTICA REALIZZATA DA: MARIANNA MEME

GLI EGIZI UNITA DIDATTICA REALIZZATA DA: MARIANNA MEME GLI EGIZI UNITA DIDATTICA REALIZZATA DA: MARIANNA MEME 1 PREMESSA Questa unità didattica è stata realizzata per bambini stranieri di livello linguistico A2 che frequentano la classe IV della Scuola Primaria.

Dettagli

Io ò bevuto circa due. mesi sera e mattina. d una aqqua d una. fontana che è a. quaranta miglia presso. Roma, la quale rompe. la pietra; e questa à

Io ò bevuto circa due. mesi sera e mattina. d una aqqua d una. fontana che è a. quaranta miglia presso. Roma, la quale rompe. la pietra; e questa à Io ò bevuto circa due mesi sera e mattina d una aqqua d una fontana che è a quaranta miglia presso Roma, la quale rompe la pietra; e questa à rotto la mia e fàttomene orinar gran parte. Bisògniamene fare

Dettagli

Pietra dei solstizi di Montevila Perca (Alto Adige)

Pietra dei solstizi di Montevila Perca (Alto Adige) Dott. Huber Josef Pietra dei solstizi di Montevila Perca (Alto Adige) La pietra dei solstizi di Montevila é un blocco di granito con un volume di ca. 1,3 m³. Ha cinque fori con un diametro di ca. 3 cm

Dettagli

SARDEGNA: LA SUA STORIA NELLA PIETRA. 30 Maggio - 5 Giugno 2015!

SARDEGNA: LA SUA STORIA NELLA PIETRA. 30 Maggio - 5 Giugno 2015! 30 Maggio - 5 Giugno 2015! 30 Maggio - 5 Giugno 2015! SARDEGNA: LA SUA STORIA NELLA PIETRA L'Archeotour, giunto quest'anno alla sua XI edizione, è un'iniziativa del Rotary Club Cagliari per far conoscere

Dettagli

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità,

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità, CANTATE AL SIGNORE (Sal 96) Fa Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Fa Benedite il suo nome perché è buono, annunziate ogni giorno la sua salvezza. Si- Narrate la sua

Dettagli

APPUNTAMENTO CON GLI ITINERARI DI SPIRITUALITA E INCONTRI ECUMENICI INTERRELIGIOSI

APPUNTAMENTO CON GLI ITINERARI DI SPIRITUALITA E INCONTRI ECUMENICI INTERRELIGIOSI APPUNTAMENTO CON GLI ITINERARI DI SPIRITUALITA E INCONTRI ECUMENICI INTERRELIGIOSI PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA con visita della Samaria e dei Monasteri della Palestina dal 28 Maggio al 4 Giugno 2015

Dettagli

PROGETTO PAIKULI - IRAQ

PROGETTO PAIKULI - IRAQ Dario Federico Marletto PROGETTO PAIKULI - IRAQ RAPPORTO TECNICO SUI LAVORI PER IL CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI OSTIA ANTICA Intervento sul mosaico pavimentale del Cortile

Dettagli

Rettangoli isoperimetrici

Rettangoli isoperimetrici Bruno Jannamorelli Rettangoli isoperimetrici Questo rettangolo ha lo stesso perimetro di quello precedente. E l area? È la stessa? Il problema di Didone Venere ad Enea: Poi giunsero nei luoghi dove adesso

Dettagli

Civilewww.edurisk.it. Care bambine, cari bambini,

Civilewww.edurisk.it. Care bambine, cari bambini, Cari bambini, Civile questo libretto che vi viene oggi proposto vi aiuterà a conoscere i rischi e ad imparare come difendervi, in particolare dai rischi legati al terremoto. Questo come tutti sapete è

Dettagli

Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar.

Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar. Tutt uno con la natura: godetevi le squisite specialità di speck e salumi dalle falde del Massiccio dello Sciliar. Tutto il fascino delle montagne dell Alto Adige, catturato nelle specialità L Alto Adige,

Dettagli

33. Dora perdona il suo pessimo padre

33. Dora perdona il suo pessimo padre 33. Dora perdona il suo pessimo padre Central do Brasil (1998) di Walter Salles Il film racconta la storia di una donna cinica e spietata che grazie all affetto di un bambino ritrova la capacità di amare

Dettagli

Il paracadute di Leonardo

Il paracadute di Leonardo Davide Russo Il paracadute di Leonardo Il sogno del volo dell'uomo si perde nella notte dei tempi. La storia è piena di miti e leggende di uomini che hanno sognato di librarsi nel cielo imitando il volo

Dettagli

Focolari ad alto livello

Focolari ad alto livello 34 & 35 1 Focolari ad alto livello Contura 34T e 35T sono due innovativi modelli di stufa in pietra ollare, caratterizzati da un desig n più moderno e slanciato, una migliore visibilità del fuoco e l usuale

Dettagli

DECORAZIONE 03. Posare la carta da parati

DECORAZIONE 03. Posare la carta da parati DECORAZIONE 03 Posare la carta da parati 1 Scegliere la carta da parati Oltre ai criteri estetici, una carta da parati può essere scelta in funzione del luogo e dello stato dei muri. TIPO DI VANO CARTA

Dettagli

VOLUME 2 CAPITOLO 2 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE. Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: ... ... ... ... ... ...

VOLUME 2 CAPITOLO 2 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE. Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: ... ... ... ... ... ... LA CITTÀ VOLUME 2 CAPITOLO 2 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE 1. Parole per capire Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: città... città industriale... pianta della città...

Dettagli

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI

CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI CAPITOLO 2 GLI AGGETTIVI A. LEGGETE IL SEGUENTE BRANO E SOTTOLINEATE GLI AGGETTIVI La mia casa ideale è vicino al mare. Ha un salotto grande e luminoso con molte poltrone comode e un divano grande e comodo.

Dettagli

Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l aldilà tra capolavori e realtà virtuale

Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l aldilà tra capolavori e realtà virtuale Comunicato stampa Venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 17.30 presso Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, 8 Bologna) inaugura la mostra Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l

Dettagli

DIECI ESPERIMENTI SULL ARIA

DIECI ESPERIMENTI SULL ARIA ANNARITA RUBERTO http://scientificando.splinder.com DIECI ESPERIMENTI SULL ARIA per i piccoli Straws akimbo by Darwin Bell http://www.flickr.com/photos/darwinbell/313220327/ 1 http://scientificando.splinder.com

Dettagli

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria Il luogo: la storia Castello Sforzesco Accademia Brera Montenapoleone Il complesso dei Chiostri dell Umanitaria nasce insieme all adiacente Chiesa di Santa Maria della Pace, voluta da Bianca di Visconti

Dettagli

STORIA DELL USO DELL ENERGIA IN ITALIA Cesare Silvi Presidente GSES

STORIA DELL USO DELL ENERGIA IN ITALIA Cesare Silvi Presidente GSES STORIA DELL USO DELL ENERGIA IN ITALIA Cesare Silvi Presidente GSES NEW LIGHT ON ROME, ROMA, MERCATI DI TRAIANO, 2000 ARTISTA PETER ERSKINE Gruppo per la storia dell'energia solare (GSES) www.gses.it

Dettagli

RELAZIONE MOSTRA: FOOD, LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO

RELAZIONE MOSTRA: FOOD, LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO RELAZIONE MOSTRA: FOOD, LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO La mostra è allestita nelle sale del Museo di Storia Naturale di Milano dal 28 Novembre 2014 al 28 Giugno 2015. Affronta il complesso tema del cibo

Dettagli

Con Rikke nei Parchi d Abruzzo di Kristiina Salmela

Con Rikke nei Parchi d Abruzzo di Kristiina Salmela di Kristiina Salmela Gole di Fara San Martino (CH) Hei! Ciao! Sono un bel TONTTU - uno gnometto mezzo finlandese mezzo abruzzese, e mi chiamo Cristian alias Rikke. Più di sei anni fa sono nato nel Paese

Dettagli

REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U.

REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. REGIONE SARDEGNA - DECRETO DELL ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 20 DICEMBRE 1983, N. 2266/U. DISCIPLINA DEI LIMITI E DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

Dettagli

Contesti ceramici dai Fori Imperiali

Contesti ceramici dai Fori Imperiali Contesti ceramici dai Fori Imperiali a cura di BAR International Series 2455 2013 Published by Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED England

Dettagli

Potrei dire a quell attimo: fermati dunque, sei così bello! Goethe (Faust)

Potrei dire a quell attimo: fermati dunque, sei così bello! Goethe (Faust) IL TEMPO DI MENTINA Potrei dire a quell attimo: fermati dunque, sei così bello! Goethe (Faust) E tempo di occuparci di Mentina, la mia cuginetta che mi somiglia tantissimo; l unica differenza sta nella

Dettagli

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste.

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste. FIGLI DI DIO Cosa significa essere un figlio di Dio? E importante essere figli di Dio? Se sono figlio di Dio che differenza fa nella mia vita quotidiana? Queste sono questioni importanti ed è fondamentale

Dettagli

NOVITÀ ASSOLUTA NEL PANORAMA DEL TURISMO SCOLASTICO SICILIANO, IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELLA GIOIA- FAVOLANDIA

NOVITÀ ASSOLUTA NEL PANORAMA DEL TURISMO SCOLASTICO SICILIANO, IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELLA GIOIA- FAVOLANDIA Il Museo Diocesano di Catania desidera, anche quest anno, proseguire con le scuole l impegno e la ricerca educativa con particolare attenzione ai Beni Culturali, Artistici e Ambientali. L alleanza fra

Dettagli

Collettori solari termici

Collettori solari termici Collettori solari termici 1 VELUX Collettori solari. Quello che cerchi. massima durabilità, facile installazione Estetica e integrazione A fferenza degli altri collettori solari termici presenti sul mercato,

Dettagli

EVENTI! LABORATORI! ESCURSIONI!

EVENTI! LABORATORI! ESCURSIONI! ESTATE 2015 EVENTI LABORATORI ESCURSIONI Con il patrocinio di: In collaborazione con www.sopraesottoilmare.net ESTATE 2015 UNA PROPOSTA INNOVATIVA SOPRA E SOTTO IL MARE PROPONE UN ATTIVITA UNICA IN ITALIA

Dettagli

STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO.

STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO. STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO. Provincia di BERGAMO Comune di Arzago d'adda. Provincia di CREMONA Comuni di Agn adello, Pandino, Palazzo Pignano, Monte Cremasco,

Dettagli

Ci relazioniamo dunque siamo

Ci relazioniamo dunque siamo 7_CECCHI.N 17-03-2008 10:12 Pagina 57 CONNESSIONI Ci relazioniamo dunque siamo Curiosità e trappole dell osservatore... siete voi gli insegnanti, mi insegnate voi, come fate in questa catastrofe, con il

Dettagli

Risanamento delle tubazioni dall interno

Risanamento delle tubazioni dall interno La soluzione di oggi per le tubazioni di ieri: Risanamento delle tubazioni dall interno Costi inferiori fino al 50% niente demolizioni, niente sporco, niente macerie nessuna interruzione nella gestione

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO

IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO IL DIALOGO NELL ARTE - L ARTE DEL DIALOGO P. F. Fumagalli, 31.10.2104 Il Dialogo è una componente essenziale dell essere umano nel mondo, in qualsiasi cultura alla quale si voglia fare riferimento: si

Dettagli

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti,

Dettagli

Magnifici focolari. Il tutto, ovviamente, contrassegnato dal marchio Svanen, per una scelta consapevole a favore dell ambiente.

Magnifici focolari. Il tutto, ovviamente, contrassegnato dal marchio Svanen, per una scelta consapevole a favore dell ambiente. Handöl 26 Magnifici focolari Handöl 26T e Handöl 26K sono le prime stufe di grandi dimensioni della serie Handöl 20. Un magnifico focolare di produzione svedese per tutti coloro che sono alla ricerca di

Dettagli

Edizione Agosto 2006. Il grande cerchio per una protezione naturale

Edizione Agosto 2006. Il grande cerchio per una protezione naturale Edizione Agosto 2006 Il grande cerchio per una protezione naturale FERRONDO -Innovazione astuto dinamico di valore Con un unico profilo FERRONDO GRANDE combina protezione dai rumori e Design. La sua forma

Dettagli

ALOIS RIEGL (1858-1905)

ALOIS RIEGL (1858-1905) ALOIS RIEGL (1858-1903 DER MODERNE DENKMALKULTUS : IL CULTO MODERNO DEI MONUMENTI ANTICHI... NEGLI ULTIMI ANNI SI E VERIFICATO UN PROFONDO CAMBIAMENTO NELLE NOSTRE CONCEZIONI SULLA NATURA E LE ESIGENZE

Dettagli

TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE 8 giorni / 7 notti

TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE 8 giorni / 7 notti 2014/2015 TOUR GRECIA CLASSICA & METEORE 8 giorni / 7 notti Atene / Canale di Corinto / Epidauro / Micene / Nauplia / Olympia Arachova / Delfi / Kalambaka / Monasteri Bizantini delle Meteore / Termopili

Dettagli

INDAGINE LAST CMR (COMMUNITY MEDIA RESEARCH) PER LA STAMPA

INDAGINE LAST CMR (COMMUNITY MEDIA RESEARCH) PER LA STAMPA INDAGINE LAST CMR (COMMUNITY MEDIA RESEARCH) PER LA STAMPA L epoca in cui viviamo, caratterizzata dalla velocità e dall informazione, vede limitate le nostre capacità previsionali. Non siamo più in grado

Dettagli

Classi di concorso (D.M. 39/98) e abilitazioni

Classi di concorso (D.M. 39/98) e abilitazioni Classi di concorso (D.M. 39/98) e abilitazioni Classi di concorso tabella A 1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche 2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche 3/A Arte del

Dettagli

REGIONE ABRUZZO ARAEN ENERGIOCHI

REGIONE ABRUZZO ARAEN ENERGIOCHI REGIONE ABRUZZO ARAEN ENERGIOCHI Presentazione per le scuole primarie A cura di Enrico Forcucci, Paola Di Giacomo e Alessandra Santini ni Promuovere la conoscenza e la diffusione delle energie provenienti

Dettagli

A San Felice dopo cinque

A San Felice dopo cinque - Džurnal Fondacijune "Agostina Piccoli" Periodico di informazione della Fondazione "Agostina Piccoli Gošte Anno 11 Numer Numero 1 Jenar/Abrija Gennaio/Aprile 2012 SOMARJ SOMMARIO 2 Lište na Filič 2 Lište

Dettagli

FONTI DI ENERGIA SFRUTTATE DALL UOMO NELL ANTICHITA

FONTI DI ENERGIA SFRUTTATE DALL UOMO NELL ANTICHITA FONTI DI ENERGIA SFRUTTATE DALL UOMO NELL ANTICHITA Lavoro della classe III H Scuola secondaria di 1 1 grado L. Majno - Milano a.s. 2012-13 13 Fin dall antichità l uomo ha saputo sfruttare le forme di

Dettagli

Tavola n. 20 Titolo: Peccato che sia una puttana Anno di produzione 2014 Tecnica mista su cartoncino Dimensioni: 55 cm x 34,5 Costo: 2850 euro

Tavola n. 20 Titolo: Peccato che sia una puttana Anno di produzione 2014 Tecnica mista su cartoncino Dimensioni: 55 cm x 34,5 Costo: 2850 euro Tavola n. 20 Titolo: Peccato che sia una puttana Dimensioni: 55 cm x 34,5 Costo: 2850 euro Tavola n. 30 Titolo: Presunte avventure di Lucrezia e Cesare Dimensioni: 50 cm x 35 cm Costo: 2625 euro Tavola

Dettagli

dai vita alla tua casa

dai vita alla tua casa dai vita alla tua casa SEMPLICE MENTE ENERGIA bioedilizia Una STRUTTURA INNOVATIVA PARETE MEGA PLUS N 10 01 struttura in legno 60/60 mm - 60/40 mm 02 tubazione impianto elettrico ø 21 mm 03 struttura portante

Dettagli

S.p.a. 24050 ZANICA (BG) Italia Via Stezzano, 16 tel +39 035 671 013 fax +39 035 672 265 www.styl-comp.it infostylcomp@styl-comp.

S.p.a. 24050 ZANICA (BG) Italia Via Stezzano, 16 tel +39 035 671 013 fax +39 035 672 265 www.styl-comp.it infostylcomp@styl-comp. CATTANEO & Co. - BG SC_I 01/2005 S.p.a. 24050 ZANICA (BG) Italia Via Stezzano, 16 tel +39 035 671 013 fax +39 035 672 265 www.styl-comp.it infostylcomp@styl-comp.it Realizzare un connubio perfetto fra

Dettagli

Tegola portoghese in cotto AA OMEGA 10. Tegole e coppi in cotto. IMERYS Toiture PER VOI, LA SCELTA MIGLIORE.

Tegola portoghese in cotto AA OMEGA 10. Tegole e coppi in cotto. IMERYS Toiture PER VOI, LA SCELTA MIGLIORE. Tegola portoghese in cotto AA IMERYS Toiture PER VOI, LA SCELTA MIGLIORE. Tegola di punta nella gamma Imerys-copertura, la sua onda molto pronunciata offre un compromesso ideale per i clienti alla ricerca

Dettagli

Favole per bambini grandi.

Favole per bambini grandi. Favole per bambini grandi. d. & d' Davide Del Vecchio Daria Gatti Questa opera e distribuita sotto licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/

Dettagli

by marktgerecht.jm.ohg strategische markenführung www.marktgerecht.com ADIOS VENTILOS! Perché si sono estinte le valvole. www.schiel.

by marktgerecht.jm.ohg strategische markenführung www.marktgerecht.com ADIOS VENTILOS! Perché si sono estinte le valvole. www.schiel. www.schiel.biz by marktgerecht.jm.ohg strategische markenführung www.marktgerecht.com ADIOS VENTILOS! Perché si sono estinte le valvole. Adios Ventilos! o Perché si sono estinte le valvole. Editore: Schiel

Dettagli