HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN"

Transcript

1 S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I CO M O N D O N A S CO S TO HRVATSKA-ISTRA MEDULIN CROAZIA/ISTRIA/MEDULIN

2 Rimljani su otkrili ljepote Medulina Medulin turističko središte, koje u ljetnim mjesecima pohode tisuće turista može se pohvaliti svojom bogatom antičkom poviješću. Medulinski arhipelag koji se rasprostire na osamdesetak kilometara razvedene obale, zaljevi zaštićeni od morskih struja i vjetrova, netaknuta priroda, blaga klima, plodna zemlja pogodna za uzgoj žitarica, maslina i vinove loze sve je to predstavljalo ugodno ozračje za život te nije neobično da se u antičko doba na području današnje Medulinske Riviere intenzivno živjelo. U Medulinu, na poluotoku Vižula otkriven je značajan rimski arheološki lokalitet patricijskog i carskog rezidencijskog ljetnikovca. S obzirom na smještaj i značaj ovog ljetnikovca, te njegovu višestoljetnu povijest i bogatstvo u kulturnom i civilizacijskom okruženju Rimskog Carstva, zaslužuje posebnu pažnju znanstvenika, istraživača, konzervatora, turističkih djelatnika i posjetilaca. 2

3 I Romani scoprirono le bellezze di Medulin Medulin, centro turistico, che nei mesi estivi viene visitato da migliaia di turisti, può vantarsi della sua ricca storia antica. L arcipelago e il territorio di Medulin che si estendono lungo un ottantina di chilometri di costa frastagliata, le insenature protette dalle correnti marine e dai venti, la natura intatta, il clima mite, la terra fertile adatta alla coltivazione dei cereali, dell olivo e della vite tutto ciò costituiva un ambiente piacevole per la vita, per cui non è strano che nei tempi antichi nella zona dell attuale riviera di Medulin si vivesse intensamente. A Medulin, sulla penisola di Vižula, è stata scoperta un importante località archeologica romana, i resti di una villa patrizia e imperiale. Tenuto conto della sua ubicazione e importanza, della sua storia plurisecolare e della sua ricchezza nell ambiente culturale e civile dell Impero Romano, merita un attenzione particolare da parte degli scienziati, ricercatori, conservatori, operatori turistici e dei visitatori. 3

4 Vižula otkriva tragove rimskog blaga Na Vižuli ste! Usred Medulinskog zaljeva. Danas je to poluotok koji se rasprostire na 24 hektara, a pretpostavlja se da je Vižula u srednjem vijeku i doba venecijanske uprave bila otok, odvojen izgrađenim kanalom od obale. Tada se nazivala Isola del Vescovo Biskupov otok. Vižula scopre le tracce del tesoro romano Vi trovate a Vižula! Al centro del golfo di Medulin. Oggidì è una penisola che si estende su 24 ettari; si pensa che Vižula nel Medioevo e sotto l amministrazione veneziana fosse stata un isola staccata dalla terraferma, in seguito alla costruzione di un canale. All epoca si chiamava Isola del Vescovo. 4

5 Prošećite iznimnim arheloškim lokalitetom Vidjet ćete građevinske ostatke carskog i kasnoantičkog maritimnog kompleksa građevina i, sada pod morem, peristilne dijelove šetnice, pristanišnih uređaja i skladišta za domaće žito i ulje, ali i uvezeno vino u keramičkim amforama i staklenim bocama. Razne vrste mramora za uređenje velebnog ljetnikovca te zlatni nakit njihovih stanovnika ukazuju na bogatstvo duha i imanja. Dosadašnja arheološka istraživanja ( ) sa sigurnošću su utvrdila da je na zapadnoj strani poluotoka Vižula bio smješten luk suzan stambeni rezidencijalni dio vile, a na jugoistočnoj pristanište sa skladišnim prostorima i kućama za trgovce, poslugu i robove. Fate una passeggiata per la straordinaria località archeologica Vedrete i resti edilizi di un complesso marittimo imperiale e tardo antico ora sommerso dalle acque, di segmenti della passeggiata col peristilio, delle strutture di approdo e dei magazzini per il frumento e l olio del luogo, ma anche del vino importato nelle anfore di ceramica e nei recipienti di vetro. I vari tipi di marmo usati nell arredamento dell imponente villa ma anche i gioielli in oro dei suoi abitatori, testimoniano della ricchezza dello spirito e del possedimento. Le ricerche archeologiche svolte f inora ( ) hanno stabilito con certezza che nella parte occidentale della penisola di Vižula si trovava la lussuosa parte residenziale della villa, mentre in quella sud orien- 5

6 Analizom ostataka arhitekture, zaključeno je da se može razlikovati nekoliko faza gradnje i namjene otkrivenih prostorija od 1. do 7. stoljeća. Radi se o maritimno rezidencijskom kompleksu sklopa građevina, koje su u skladu s rimskim pravilima gradnje, projektirane stepeničasto prema uzvisini poluotoka u tri i više terasa. Dijelovi vile građeni su na prirodnim terasama, djelomično priklesani u kamenu vapnencu na padini uzvisine, koja se blago spušta prema morskoj obali. Idealno su se uklapali u prirodno okruženje. Eto, već su Rimljani razmišljali o zaštiti prirodnog okoliša i gradili svoje građevine u skladu s prirodom. Ova spoznaja je svakako zanimljiva i danas kada je devastacija prirode i prostora nazočna u gotovo svim dijelovima svijeta. Rimska rezidencijska vila, zvana i Krispova vila, na Vižuli i danas, premda u manjem dijelu istražena, djeluje veličanstveno sa sačuvanim zidovima na morskoj obali ili u borovoj šumi u visini do dva i više metara. Promatrajući stupove Augustovog hrama u Puli s korintskim kapitelima i akantusovim lišćem visoke preko 8 metara, može se zamisliti njihov preslik na peristil i šetnice rimske vile uz more. Visoki glatki stupovi vile s jonskim kapitelima širine 60 centimetara, asociraju na impozantnu fasadu palače rasčlanjene prema zapadu s pogledom na susjednu vilu u Pomeru. Ovi ukrasni mramorni ulomci kao i blago zaobljeni nadvratnici volti i niša ukrašeni jajolikim i nazubljenim reljefima, ukazuju na raskoš arhitekture ovog rezidencijskog ljetnikovca carskog doba 1. i 2. st.. Fragmenti štukature i fresaka u svim bojama od crvene do roza, svijetlo-plave, žute i crne, često ukrašene moti- Burle, rimska ogrlica od stakla, 3. st. Burle, bracciale romano in 6 vetro, III sec.

7 Burle, ogrlica od stakla s portretima bračnog para, 1. st. Burle, girocollo in vetro con i ritratti di una coppia di sposi, I sec. tale, il molo con i magazzini e le abitazioni per i commercianti, la servitù e gli schiavi. Con l analisi dei resti architettonici, sono state individuate alcune fasi nella costruzione e destinazione d uso dei vani dal I al VII secolo. Si tratta di un complesso residenziale marittimo di costruzioni, in linea con le regole edilizie romane, progettate a scalinata verso la parte superiore della penisola, a 3 e più terrazze. Alcune parti della villa erano costruite sulle terrazze naturali, parzialmente scolpite nella roccia viva sul pendio dell altura che dolcemente scende verso la costa marina. Si sono idealmente integrate con l ambiente naturale. Ecco, già i Romani pensavano alla tutela dell ambiente e realizzavano le loro costruzioni in armonia con la natura. Questo dato è sicuramente interessante anche oggi, quando la devastazione dell ambiente è presente in quasi tutto il mondo. La villa residenziale romana a Vižula, chiamata pure villa di Crispo, anche oggi, seppur esplorata in minima parte, ha un effetto di maestosità con i muri conservati sulla costa del mare o nella pineta, alti fino a 2 metri e passa. Osservando le colonne del Tempio di Augusto a Pola con i capitelli corinzi e le foglie di acanto alte più di 8 metri, si può immaginare la loro trasposizione sul peristilio e la passeggiata della villa romana sul mare. Le alte e lisce colonne della villa con i capitelli ionici larghi 60 centimetri, fanno pensare all imponente facciata del palazzo articolato verso ovest, con vista sulla vicina villa a Pomer. Questi frammenti decorativi in marmo, come pure le architravi dolcemente arrotondate delle volte e delle nicchie decorate da rilievi dentellati e ovali, indicano lo sfarzo architettonico della villa risalente all epoca imperiale del I e II secolo. I frammenti di stucchi e affreschi in tutti i colori dal rosso al rosa, celeste, giallo e nero spesso 7

8 Vižula, crno-bijeli mozaik peristila uz more, 1. st. Vižula, mosaico bianco e nero del peristilio lungo il mare, I sec. vima ljudi i životinja, te oblogama od najfinijeg uvoznog glačanog zelenog, crnog, žutog i bijelog mramora dio su opločenja podova i zidova vile u tehnici opus sectilae. Sačuvani podni mozaici ukrašeni su crno-bijelim geometrijskim ornamentima i bordurama poput tepiha na šetnici uz more iz doba cara Augusta. Uz morsku obalu, kojom je uvijek ugodno prošetati, uočljiv je potpuno sačuvan sustav kanalizacije za otpadne vode s kamenom rešetkom, koja ih je odvodila iz građevine u more. Nađeni su i tragovi olovnih cijevi, koje su provodile vodu kroz prostorije. Voda je bila uvijek izvor života, ali nitko kao Rimljani nije njegovao kult vode. Bili su okruženi njome u kupkama (termae), bazenima i fontanama. Voda je provođena savršenom tehnikom, grijana najsloženijim sustavom peći loženim na drva u tzv prefurniju (praefurnium) i hipokaustu (hypocaustum). Na Vižuli je utvrđeno postojanje pet cisterni, decorati con motivi di vita quotidiana e di animali, nonché i rivestimenti in marmo importato, verde, nero, giallo e bianco molto raffinato e lucidato, fanno parte del rivestimento dei pavimenti e dei muri della villa, eseguito con la tecnica dell opus sectile. I mosaici del pavimento ben conservati, sono decorati con ornamenti geometrici e bordature bianco-nere, come il tappeto mosaicale sulla passeggiata lungo il mare al tempo dell imperatore Augusto. Sulla costa marina lungo la quale è sempre piacevole passeggiare, si può 8 Vižula, dio rimske vile s mozaikom, 4. st. Vižula, parte della villa romana con il mosaico, IV sec.

9 Vižula, rimska cisterna, st. Vižula, cisterna romana, I IV sec. notare il sistema di canalizzazione ben conservato delle acque di scolo con una griglia in pietra, che dalla villa le faceva defluire in mare. Sono state rinvenute anche tracce di tubature in piombo che trasportavano l acqua attraverso i vani. L acqua era sempre sorgente di vita, e nessuno ne coltivava il culto come i Romani. Essa li circondava alle termae, nelle piscine e nelle fontane, veniva riscaldata nel praefurnium e nell hypocaustum. A Vižula è stata accertata l esistenza di 5 cisterne, di cui una esplorata vicino alla caldaia per il riscaldamento dell acqua e dell aria. Con un po di fantasia si possono immaginare gli abitatori della villa che fanno il bagno, i massaggi e riposano nella parte termale della costruzione, insomma trattamenti di benessere. Curati e rinfrescati, adornati di ricchi gioielli in oro e argento, si preparano per la cena nel triclinio la sala da pranzo con pavimenti rivestiti in tappeti di mosaico. La fragranza dei profumi e del cibo preparato, impregnava la gente e gli ambienti. Qui si faceva l amore, venivano alla luce i bambini, si sprigionavano passioni ma c era anche sofferenza. Si consumavano tragedie, si curavano le malattie e si moriva. I resti edilizi di oggi sono i muti testimoni di questi lontani avvenimenti. od kojih je jedna istražena uz samu peć za zagrijavanja zraka i vode. Treba s malo mašte zamisliti stanovnike vile koji se kupaju, masiraju i odmaraju u termalnom dijelu građevine. Uređeni i osvježeni, urešeni bogatim zlatnim i srebrnim nakitom, spremaju se na večeru u trikliniju - blagovaonici popločenoj tepisima mozaika. Tada je miris parfema i zgotovljene hrane prožimao te ljude i prostore. U njima se vodila ljubav, rađala su se djeca, izražavale strasti i patnje. Tu su se događale tragedije, liječile bolesti i umiralo. Današnji građevinski ostaci nijemi su svjedoci tih dalekih zbivanja. 9

10 Zavirite u rimske ruševine Vižula, sektor II, tloris dijela rimske vile, st. Vižula, settore II, pianta di parte della villa romana, I VI sec. Tijekom iskapanja koje je započelo a traje do danas na zapadnom obalnom dijelu vile (sektor 2) utvrđena su četiri glavna razdoblja gradnje i rekonstrukcije s međufazama iz razdoblja rimskih careva Augusta (63.pr.Kr.-14.g. posl.kr.), Hadrijana ( g.), Konstantina Velikog ( g.) i biz ant skog c ar a Justinijana ( g.). Istražen dio vile se od morske obale blago sa zapadne strane poluotoka (sektor 2) uzdiže prema vrhu brežuljka, te se uočavaju četiri terase (tloris I.). Na prvoj terasi uz more otkriven je natkriveni hodnik (prostorija 1) sa stupovima (peristil) popločen crnobijelim mozaikom (1. st.). Hodnik je vodio do bazena (5) popločenog istim tipom crno-bijelih mozaičkih kockica, koji je korišten kroz tri carska razdoblja (1.-3. st.). Sačuvan je i kanalizacijski sustav za odvodnju vode u veliki kanal prema moru s popločenim odvodom i kamenom rešetkom (2, 3). 10 Dominantna široka vrata s jednom stepenicom vodila su iz predvorja (vestibulum) s morske strane u vilu (8) i prema bazenu. Prostorije zapadno od peristilnog zida kojeg oplakuje more, bile su popločene trokutastim raznobojnim mramornim pločicama (opus sectilae) žute, crne, zelene i bijele boje (3, 4). Veliki ulaz iz ophodnog peristilnog hodnika u dvoranu obrubljenu crno-bijelim mozaikom i u dio kupki (termae) (5) zaokružuje 1. i 2. st. izgradnje i korištenja vile na terasi. To je bilo vrijeme vladavine cara Augusta (63.pr.Kr.-14.g.posl. Kr.) do cara Hadrijana ( g.), doba najvećeg prosperiteta Rimskog Carstva. Drugi dio građevine na višoj drugoj terasi pripadao je velikoj vodospremi bačvastog svoda korištenoj generacijama (1.- 6.st.) s pobočnim popločenim prostorijama. Cisterna je smještena u stariji, julijevsko-klaudijevski dio vile (23, 34, 25, 30, 45, 48, 51), koji je u jednom razdoblju izgo-

11 Soffermatevi un attimo a guardare le rovine romane Nel corso degli scavi iniziati nel 1995 che durano tutt oggi, nella parte ovest, costiera della villa (settore 2), sono state individuate quattro epoche principali di costruzione e ricostruzione con fasi intermedie dei tempi degli imperatori romani Augusto (63 a.c d.c.), Adriano (76-138, ), Costantino il Grande ( ) e dell imperatore bizantino Giustiniano. La parte indagata della villa s innalza dolcemente dalla costa sul versante ovest della penisola (settore 2), verso la sommità del colle e sono visibili quattro terrazze (pianta I). Sulla prima terrazza sul mare, è stato rinvenuto un corridoio coper to (ambiente 1) con colonne (peristilio) e pavimentazione in mosaico bianco - nero ( pag.1). Il corridoio portava alla piscina (5) rivestita dello stesso tipo di tessere mosaicali, usata in tre epoche imperiali (I - III sec.). È rimasto conservato anche il sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque nel grande canale verso il mare con scarico lastricato e griglia verticale in pietra che faceva da filtro (2,3). Un imponente porta con uno scalino portava dal vestibolo (vestibulum) dalla parte marina, nella villa (8) e verso la piscina. I vani a ovest del muro del peristilio baciato dal mare, erano rivestiti da variopinte piastrine triangolari in marmo (opus sectilae), di colore giallo, nero, verde e bianco (3,4). La grande entrata dal corridoio d osservazione del peristilio nella sala ornata da un mosaico bianco-nero e in parte delle termae, conclude il I e II secolo di costruzione e uso della villa sulla prima terrazza. Questa era l epoca del potere dell imperatore Augusto (63 a.c d.C) fino all imperatore Adriano (76-138), l epoca della maggior prosperità dell Impero Romano. La seconda parte della costruzione sulla terrazza superiore (precisamente la seconda terrazza) era in effetti una grande cisterna d acqua sormontata da una volta a botte, usata da generazioni e generazioni (I - VI sec.) con vani rivestiti lateralmente. La cisterna è collocata nella parte più vecchia della villa, quella giulio-claudia (23, 24, 25, 30, 45, 48, 51) che in un determinato periodo fu incendiata. Il pavimento a mosaico bianco - nero a nord della sala vicina (48), era ricoperto da cenere e più tardi da una pavimentazione in terra battuta. Sulla terza terrazza, vicino alla cisterna dell acqua, si trova un sistema di caldaie con una camera poggiante su colonnine per il riscaldamento dell aria e dell acqua, il cosiddetto ipocausto (hypocaustum) (33, 36, 37, 47) che 11

12 Vižula, dio rimske vile: hipokaust, mozaički pod u prostorijama, cisterna, nimfej, st. Vižula, parte della villa romana: l ippocausto, il pavimento musivo nei vani, la cisterna e il ninfeo, I IV sec. rio. Crno-bijeli mozaički pod sjeverno od susjedne prostorije (48) je bio pokriven pepelom i kasnije prekriven nabijenim zemljanim podom. Na trećoj terasi izgrađen je uz vodospremu sustav s peći i komorom na stupiće za grijanje zraka i vode (hypocaustum) (33, 36, 37, 47), koji je popravljan i korišten stoljećima. Rimljani su već u svoje vrijeme poznavali podno grijanje. Dovodni keramički kanali i odvodi od olovnih cijevi okružuju kupališni centar vile (31, 32, 46, 52, 55) s malim zapadnim nimfejom (11), svetištem nimfi voda. Tu su otkriveni mali bijeli mramorni korintski kapitel, dio male mramorne skulpture i ručica Puta. Velika vodoveniva riparato e usato per secoli. Già ai loro tempi i Romani conoscevano il riscaldamento del pavimento. Il settore della villa per il bagno (31, 32, 46, 52, 55) era circondato da canali in ceramica per l afflusso dell acqua e da deflussi in tubi di piombo, con un piccolo ninfeo a ovest (11), il santuario della ninfa delle acque. Qui sono stati scoperti un piccolo capitello di marmo bianco, una parte di una scultura marmorea e la manina di un putto. La grande cisterna d acqua di pianta rettangolare domina su questa parte della villa (27). È costruita con l uso di grandi blocchi monolitici in pietra, con le pareti rivestite da intonaco idraulico ben conservato. Il pavimento 12

13 sprema pravokutnog tlorisa dominira ovim dijelom vile (27), kvalitetno je g r ađena s monolitnim kamenim zidovima obloženim dobro očuvanom hidrauličnom žbukom. Pod je popločen keramičkim pločicama u imitaciji riblje kosti (opus spicatum) s kamenom taložnicom u sredini i monolitnim kamenim vijencem iznad nje. (Danas je zbog konzer vatorskog zahvata dio cisterne pokriven zemljom). Istraživanje godine sjeverno od hipokausta na trećoj terasi otkrilo je prostoriju s kasnoantičkim kockastim plavo-oker mozaikom (44). Ova je soba vjerojatno ranije služila kao svlačionica kupatila, a kasnije kao sala za audijencije. U zapadnogotskoj i ranoj bizantskoj fazi (5. i 6.st.) preuređena je u veliku rezidencijsku dvoranu s četverokutnim nosivim stupovima krova. Podovi triju prostorija na trećoj terasi, istočno od hipokausta, pokriveni su gustim jedinstvenim geometrijskim višebojnim mozaikom, karakterističnim za 4. stoljeće (50, 56, 57). U tim prostorijama prevladavaju geometrijski ukrasi pletenica i rombova. Latinski i grčki križevi u kvadratima i rombovima su od plavih i crnih kamenih kockica, uokvireni bijelim mozaikom. U ovoj mlađoj fazi ukrašavanja iz doba cara Konstantina Velikog ( g.) uočena je nova orijentacija cijelog krila kasnoantičke vile. Središnje polje šetnice (50) duge 27 metara popločeno je mozaikom è rivestito da piastrine disposte a spina di pesce (opus spicatum) con al centro il bacino di sedimentazione in pietra e sopra di esso la vera in pietra monolitica. (Oggidì causa l intervento di conser vazione, una par te della cisterna è ricoperta dalla terra). Le ricerche effettuate nel 2006 a nord dell ipocausto sulla terza terrazza hanno portato alla scoperta di un mosaico tardo antico a tessere azzurro - ocra (44). Questo vano in precedenza era usato probabilmente come vestibolo del bagno e più tardi come sala per le udienze. All epoca dei Goti occidentali e nella fase paleo bizantina (V e VI sec.) la camera venne trasformata in una grande sala residenziale con colonne quadrangolari portanti del tetto. I pavimenti dei tre vani sulla terza terrazza a est dell ipocausto, sono ricoperti da un variopinto fitto mosaico geometrico unitario, caratteristico del IV sec. (50, 56, 57). In questi vani predominano gli ornamenti geometrici di trecce e rombi. Le croci latine e greche nei rombi e quadrati, sono di tessere in pietra nera e azzurra, incorniciate in mosaico bianco. In questa prima fase di decorazione dell epoca dell imperatore Costantino il Grande ( ) è stato individuato un nuovo orientamento dell intera ala della villa tardo antica. Il campo centrale della passeggiata (50) lunga 27 metri è rivestito con un mosaico dello stesso motivo geometrico di base, e veniva usato come passaggio (larghezza 2,66 metri) dalla seconda alla terza terrazza. 13

14 istog osnovnog geometrijskog motiva, te je obrubljeno i dvoprutastom višebojnom pletenicom. Ovo polje, kao posebno umetnut tepih, služilo je kao ulaz (širine 2,66 metara) od praga iz druge na treću terasu. Kasnoantički hodnik (ambulacrum) (50), ukrašen opisanim mozaikom, pregrađen je i dijelom uništen ugradnjom ognjišta izgrađenih od komada baza kamenih preša za masline i stupova kolonade (spolia) u doba upada barbara (Avaro-Slavena), krajem 6. stoljeća. Iz sredine hodnika ukrašenog u doba cara Konstantina i princa Krispa, velika monumentalna vrata vodila su u susjednu istočnu dvoranu. Pristup hodniku omogućen Vižula, višebojni mozaik, 4. st. Vižula, mosaico multicolore, IV sec. Il corridoio tardo antico (ambulacrum) (50), decorato con il mosaico descritto, è tramezzato e in par te distrutto in seguito alla collocazione di focolari costruiti con pezzi delle basi in pietra delle presse per le olive e con parti del colonnato (spolia). Ciò avvenne al tempo dell incursione dei barbari (Avaro - Slavi), alla fine del VI sec. Dalla metà del corridoio decorato al tempo dell imperatore Costantino il Grande e del principe Crispo, una grande porta monumentale portava alla sala vicina a est. L accesso al corridoio era possibile grazie a una scalinata dalla terza terrazza della villa. Si calcola che i vani scoperti con le pavimentazioni a mosaico già descritte, fossero una parte delle sale rinnovate e usate al tempo dell imperatore Costantino il Grande. Una monetina di questo imperatore è stata trovata murata nell angolo nord orientale del pavimento a mosaico nel corridoio. Da qui si usciva attraverso una porta monumentale con un gradino, in una sala trapezoidale (56), con mosaico a tappeto geometrico, di color giallo, formato da rombi collegati con larga cornice ocra di tessere in ceramica. Anche il pavimento di questa sala è stato successivamente distrutto con la costruzione di un focolare ad angolo (pag.6). Due gradini della prima fase di costruzione della villa portano ai vani successivi sulla quarta terrazza, la cui funzione non è stata individuata. Più tardi, nell Alto Medioevo, nella parte 14

15 je stepeništem s treće terase vile. Smatra se, da su otkriveni prostori s opisanim mozaičkim podovima dio soba vile obnovljene i korištene u doba cara Konstantina Velikog. Novčić cara Konstantina Velikog nađen je uzidan u sjeveroistočni ugao mozaičkog poda hodnika. Iz hodnika se izlazilo, kroz monumentalna vrata s jednom stepenicom u trapezoidnu prostoriju (56) prekrivenu mozaičkim tepihom geometrijskog uzorka žute boje od vezanih rombova sa širokim oker okvirom od keramičkih kockica. Pod ove prostorije je također kasnije uništen izgradnjom kutnog ognjišta (6. st.). Dvije stepenice iz mlađe faze gradnje vile vode u slijedeće prostorije na četvrtoj terasi, čija funkcija nije utvrđena. Kasnije, u ranom srednjem vijeku je uz nju s vanjske strane izgrađena četverokutna kula od keramičkih tegula, možda krušna peć, kakvi su slučajevi utvrđeni i na drugim lokalitetima kod Bala i Guranu kod Vodnjana. U vrijeme upada barbara u Istru, carska vila je promijenila namjenu. Izbjeglice s kopna bježale su u rezidencijski kompleks na poluotoku, a svaku prostoriju koristila je jedna ili više obitelji s ognjištem za grijanje i kuhanje hrane tijekom kraja 6. i u 7. stoljeću. Ovaj povijesni tijek promijenio je izgled i život u svim rimskim vilama na zapadnoj obali Istre (Kastrum na Brijunima, Barbariga, Červar Porat, Katoro, Sipar). Vižula, višebojni mozaik, 3. st. Vižula, mosaico multicolore, III sec. esterna vicino alla terrazza è stata costruita una torre quadrangolare, realizzata in tegole in ceramica. Forse era un forno per il pane ed esempi del genere sono stati rinvenuti anche in altre località presso Valle e Guran vicino a Dignano. Al tempo delle incursione dei Barbari in Istria, la villa imperiale cambiò la sua funzione. I fuggiaschi dalla terraferma trovarono rifugio nel complesso residenziale sulla penisola, e ogni sala era usata da una o più famiglie. Alla fine del VI e nel VII sec. le sale avevano il focolare per il riscaldamento e la cottura dei cibi. Questa fase storica cambiò l aspetto e la vita in tutte le 15

16 Burle, nadgrobni spomenik Eliodora, 2. st. Burle, lapide tombale di Aeliodorus, II sec. Vižula, kasnoantička fibula, 4. st. Vižula, fibula dell epoca tardo-antica, IV sec. Na Vižuli su pronađeni mnogobrojni arheološki nalazi koji su ujedno i vremenska odrednica života u vili: staklene čaše, prozorsko staklo, brončani okovi, željezni č avli, poljopr ivredno oruđe kao lopate, čekići i dio pluga, f ina stolna i gruba kuć a n s k a k e r a m i k a, u k r a s n e kopče i novac r imskih c areva ( Augu sta, 27.g.pr.Kr.-14.g.posl. Kr., Klaudija, g.posl.Kr. i Valentinijana II. 392.g.posl.Kr.), amfore za vino i ulje, dolije za žito, tegule - keramički crijepovi označeni radioničkim žigovima (Q. Clodius Ambrosius, Pansiana) za pokrivanje krovova i oblogu kanala. Iz inventara izdvajaju se dio jedinstvene kasnoantičke čaše u reljefu ukrašene propetim konjem i brončana T f ibula u obliku samostrela iz 4. stoljeća. Keramički predmeti uvezeni s Bliskog Istoka, Grčke, Egipta, Italije i Galije pronađeni su u svim dijelovima luksuzne vile, a datiraju se u razdoblje života u njoj od 1. do 6. stoljeća. Pored potonulog rimskog pristaništa dužine 35 metar a na jugoistočnoj strani poluotoka i u strukturi njegove obnove uočljivi su brojni fragmenti amfora, keramičkih zdjela i vrčeva, koštanih falusoidnih i brončanih amuleta, ulomaka štukature i fresaka, žutog, crnog, zelenog, sivo-bijelog mra- 16

17 Burle, kasnoantičko posuđe, st. Burle, vasellame dell epoca tardo-antica, I IV sec. Burle, brončani žig upraviteljice Akvilije Oklatine (A. Oclatinae), 2. st. Burle, timbro in bronzo dell amministratrice Oclatina (A. Oclatinae), II sec. ville romane sulla costa occidentale dell Istria (Castrum a Brioni, Barbariga, Porto Cervera, Catoro, Sipar). A Vižula sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici che nel contempo indicano le fasi storiche della vita nella villa: bicchieri in vetro, vetro da finestra, cerniere in bronzo, chiodi in ferro, arnesi agricoli come le vanghe, martelli e parte di un vomere, ceramica a uso domestico raffinata e grezza, fibbie decorate e le monete degli imperatori romani (Augusto, 27 d.c.; Claudio, d.c.; Valentiniano II, 392), anfore per il vino e l olio, i dolia per il frumento, tegole in ceramica, contrassegnate dal timbro della bottega (Q. Clodius Ambrosius, Pansiana) usate per la copertura dei tetti e il rivestimento dei canali. Di questo inventario risalta il frammento di un bicchiere tardo antico veramente unico intarsiato con il motivo di un cavallo rampante e una fibbia in bronzo a T, a forma di balestra del IV sec. Gli oggetti in ceramica importati dal Vicino Oriente, dalla Grecia, dall Egitto, dall Italia e dalla Gallia sono stati trovati in tutte le parti della lussuosa villa e risalgono alla vita che in essa si svolgeva, dal I al VI sec. Vicino al molo romano sommerso lungo 35 metri nella parte sud orientale della penisola e nella struttura della riparazione, sono visibili numerosi frammenti di anfora, recipienti in ceramica e boccali, amuleti fallici in 17

18 mora, što je odbačeno iz dekoracije vile datirane u 1. i 2. st. U zatrpanim i zarušenim skladištima operativne obale, koja je do sada istražena u dužini od oko 200 metara, otkrivene su amfore kao osnovni inventar gospodarskog dijela, različitog podrijetla s područja Mediterana i otoka Krete. Uz obalu je otkrivena cisterna povezana kanalima sa skladištima na obali i zgradama koje se pružaju više od 50 metara uronjene pod morsku površinu obale. Veliki ovalni bazen (12,ox5,0 m) i dvoapsidalne zgrade dio su potonule arhitekture u more, nepoznate namjene, u sustavu operativne obale. Poluotok je na sjevernoj strani, koja gleda prema Burlama i Biškupiji, bio povezan s kopnom u stijenu urezanim i popločenim putom (170,0x1,5m), koji presjeca morski zaljev. Ova cestovna poveznica ili nasip s kopnom, na dubini od 1,5 metara pod morem, bila je pred dvije tisuće godina komunikacija u funkciji vjerojatno i vodovoda (aquaeductus), kojim se u rezidencijski dio vile dovodila voda iz kaptiranih izvora na kopnu Arheološka istraživanja na Vižuli, kojom danas možete prošetati, odvest će vas u davna vremena rimskih careva koji su uživali tu nadomak Medulina. Prošećite stoga Vižulom i uživajte, udahnite i vi duh nekih prošlih vremena! Prisjetite se Krispa i dvorskih spletki koje su tada više bile pravilo nego iznimka! Vižula, falus, koštani amulet, st. Vižula, fallo, amuleto d osso, II III sec. 18

19 osso e bronzo, frammenti di stucco e affreschi, marmo giallo, nero, verde e grigio-bianco che sono stati scartati dalla decorazione della villa risalente al I e II sec. Nei magazzini ormai crollati e sepolti della riva operativa, finora esplorata nella lunghezza di 200 metri, sono venute alla luce le anfore come inventario fondamentale del settore economico della villa, di provenienza varia dalle zone del Mediterraneo e dell isola di Creta. Lungo la costa è stata scoperta una cisterna collegata mediante canali con i magazzini sulla riva e con gli edifici che si estendono per oltre 50 metri sulla superficie della costa ora sommersa dal mare. Una grande piscina ovale (12 x 5 m) e gli edifici biapsidali di cui non si conosce la funzione, fanno parte dell architettura sommersa dal mare, nel complesso della riva operativa. Nella parte settentrionale, la penisola che guarda verso Burle e Biškupija, era collegata alla terraferma con un sentiero pavimentato scolpito nella roccia (170 x 1,5 m), che taglia la baia marina. Questo collegamento o diga con la terraferma a 1,5 metri di profondità marina, duemila anni fa era anche in funzione di acquedotto (aquaeductus): l acqua veniva fatta arrivare nella parte residenziale della villa dal captaggio delle sorgenti sulla terraferma. Le ricerche archeologiche a Vižula, dove oggi si può pa sseggiare, vi faranno tornare indietro ai lontani Vižula, dio staklene kupe, 4. st. Vižula, parte di una coppa di vetro, IV sec. tempi degli imperatori romani che qui gustavano i piaceri della vita a un passo dall odierna Medulin. Pertanto passeggiate lungo Vižula, respirate anche voi lo spirito dei tempi passati! Ricordatevi di Crispo e degli intrighi di corte che all epoca erano più una regola che un eccezione! 19

20 Legenda o Krispu U luksuznom zdanju uz more na današnjoj Medulinskoj Rivieri živjeli su članovi upravne i vojne vlasti, a jedan od slavnih stanovnika carske vile bio je i veliki rimski vojskovođa, omiljen u narodu i među vojnicima Cezar Krispo, prvorođeni sin Konstantina Velikog. Postoji velika vjerojatnost da je Krispo nakon što ga je njegova maćeha Fausta optužila za silovanje i namjeru svrgavanja njegovog oca s prijestolja, prije pogubljenja pronašao utočište na Vižuli. Na žalost, Konstantin Veliki, koji je na nagovor svoje supruge dao pogubiti svoga sina prvorođenca, prekasno je shvatio da je Krispo žrtva dvorskih spletki. Suprugu, koja je bila kćerka suvladara Maksencija, kad je shvatio što je učinila, neposredno nakon porođaja kćeri, dao je ugušiti u vrućoj kupelji. Krispo je, zapisao je Ammian, osuđen na pulskom lokalnom sudu 326. g. i ubijen u carskoj vili nedaleko Pule. Možda je pio iz staklene č aše ukrašene likom propetog konja što je bio uobičajen motiv Konstantinovog srebrnog posuđa. Je li se ubojstvo dogodilo baš na Vižuli nije sa sigurnošću utvrđeno. La leggenda di Crispo Nella lussuosa costruzione sul mare nell odierna riviera di Medulin vivevano i componenti del potere amministrativo e militare e uno dei gloriosi abitatori della villa imperiale era anche il grande condottiero romano, amato dal popolo e dai soldati Cesare Crispo, figlio primogenito di Costantino il Grande. Esiste una grande probabilità che Crispo avesse trovato rifugio a Vižula prima di esser giustiziato in seguito alla denuncia di violenza carnale da parte della matrigna che voleva destituire suo padre dal trono. Purtroppo Costantino il Grande che istigato dalla moglie lasciò condannare a morte il suo primogenito, comprese troppo tardi che suo f iglio era in realtà vittima degli intrighi di corte. Fece soffocare nel bagno bollente la moglie, che era figlia del coregnante Massenzio, dopo aver compreso quello che la donna aveva fatto. Crispo, come ha scritto Ammian, venne condannato al tribunale locale di Pola nel 326 e giustiziato nella villa imperiale, non lontano dalla città. Forse per bere usava un bicchiere in vetro decorato con l immagine di un cavallo rampante che era un motivo abituale del ser vizio da tavola in argento di Costantino. Non è stato stabilito con certezza se l esecuzione fosse avvenuta proprio a Vižula. 20

21 21

22 22 Priču o Krispu i njegovoj mučkoj smrti ispričat će vam predstava koja se tijekom ljetnih mjeseci svake godine igra na Vižuli, odvest će vas u 326. g. i vrijeme smaknuća ovog nesretnog legendarnog rimskog vojskovođe. Predstava u osam scena zbiva se na izvornim arheološkim iskopinama, zaista je zanimljiva i vrijedi je pogledati. Pogledajte i vi kako je Fausta pokušala zavesti Krispa, kako ga je okrutni Konstantin smaknuo i kako je Konstantinova majka Helena razotkrila zavjeru i krenula put Jeruzalema u potrazi za Kristovim grobom.

23 La vicenda di Crispo e della sua tribolata morte viene raccontata nella rappresentazione che ogni anno nei mesi estivi va in scena a Vižula. Tornerete cosi indietro nell anno 326 quando questo sfortunato leggendario condottiero venne giustiziato. La rappresentazione in otto scene, ambientata negli scavi archeologici, è veramente originale per cui vale la pena assistervi. Guardate anche voi come Fausta tentò di sedurre Crispo, come il crudele Costantino lo fece giustiziare e come la madre di Crispo Elena, scoprì l intrigo e partì per Gerusalemme alla ricerca della tomba di Cristo. 23

24 Raskošan nakit za bogate Rimljane Krenete li prema Vižuli svakako morate proći pokraj hotela Arcus, i evo vas opet na jednom iznimnom arheološkom lokalitetu. Prevlaka je to Burle. Put za Vižulu nije išao današnjom cestom od Burla. To je područje na sjeveroistočnoj strani kopna bilo posvećeno «gradu mrtvih»: nekropoli, kasnije groblju cemeteriju. Tu je otkrivena prostrana carska i kasnoantička nekropola, koja je na sjeveroistoku bila omeđena cemeterijalnim zidom sličnim današnjim grobljanskim zidovima. Istraživanja ovog područja vršena su u nekoliko etapa. Tijekom prvog iskapanja ( ) otkriveno je 40 skeletnih grobova (1. 6.st.). U druge dvije etape arheološkog istraživanja ( , ) pronađena su i dokumentir ana 272 žarna i skeletna ukopa, a otkrivena su i dva olovna sarkofaga u zidanim grobnicama. Ukupno je istraženo 312 ukopa. Stanovnici, bogati i siromašni, robovi i oslobođenici, pokapani su na ovom području od 1. do 6. st. Prema otkrivenim nadgrobnim spomenicima poznato nam je da je kućnim bogovima Manima jedna Marcija (Marcia) postavila za svog života dragome mužu Eliodoru (Aeliodorus) s kojim je živjela osam godina i dragom sinu Valeriju Firminu (Valerius Firmin) Gioielli sfarzosi per i ricchi Romani Se vi met tete in cammino verso Vižula dovete passare vicino all albergo Arcus, ed eccovi nuovamente in un eccezionale località archeologica: questo braccio di terra è denominato Burle. La via per Vižula non passava lungo l odierna strada: questa zona nella parte nord orientale della terraferma era dedicata alla città dei morti, la necropoli, più tardi il cimitero. Qui è stata scoperta una necropoli imperiale tardo antica che a nord est era limitata da un muro simile a quello degli odierni cimiteri. Le ricerche in questa zona sono state effettuate in alcune tappe. Durante i primi scavi ( ) sono venute alla luce 40 fosse con resti di scheletri (I VI sec.) Nelle altre due tappe di scavi archeologici ( , ) sono state rinvenute 272 sepolture documentate, con urne e scheletri. Nelle fosse murate sono stati trovati anche due sarcofaghi in piombo. Complessivamente sono state fatte ricerche su 312 tombe. Gli abitanti, ricchi e poveri, schiavi e liberati venivano sepolti in questa zona dal I al VI sec. In base ai monumenti funebri rinvenuti, risulta noto che una certa Marzia (Marcia) fece collocare per le divinità domestiche, i cosiddetti Mani, la lapide del caro marito Aeliodorus con il quale visse 8 anni e del caro figlio Valerius Firmin. Un altro abitante di Vižula era lo schiavo 24

25 Burle, rimski zlatni nakit od smaragda i ametista, st. Burle, gioielli d oro romani con smeraldi e ametista, I IV sec. 25

26 Burle, brončani stilos, st. Burle, stilo in bronzo, I II sec. nadgrobni spomenik. Drugi stanovnik Vižule bio je rob Sabin (Sabinus), sluga pulskih kolona, koji je podigao spomenik dragoj ženi Klaudiji Pusili (Claudia Pusilla). Na lomači (ustrinum) su paljeni pokojnici, u procesiji uz naricanje i svjetla baklji i uljanica, živi su pratili drage pokojnike uz piće i žrtve ljevanice i razbijanje posuda na posljednji počinak. Nakon spaljivanja, pepeo i kosti (bustum) s predmetima pokojnika dragim mu u životu, polagani su u iskopane škrape i jame ili kamene žare. To su bili grobovi siromašnijih stanovnika. Bogatiji su polagali ostatke pokojnika u staklene posude (olae) i zatim u kamene žare. U 2. st., od doba cara Hadrijana, posebno priznanjem kršćana i njihovih običaja od Konstantina Velikoga, tijela pokojnika se ne spaljuju već ukapaju u zidane grobnice, nadzemne kamene i olovne sarkofage. Siromašniji puk i djeca sahranjivali su se u razbijene amfore ili direktno u grobne jame pokrivene zemljom. O bogatstvu i značaju pokojnika govore pronađeni u olovnom muškom sarkofagu jedinstveni setovi staklenih boca s monogramima V. D. i palminim granama na dnu boce. Zlatna ogrlica sa smaragdima i zlatne naušnice s ametistima bile su uložene s pokoj- Sabinus, servitore dei coloni polesi che fece erigere un monumento alla cara consorte Claudia Pusilla. Sul rogo (ustrinum) venivano arsi i pentiti; nella processione i vivi accompagnavano i cari defunti con lamenti funebri, torce, lumini, libagioni e frantumando i recipienti usati alla fine del rito. Dopo l incenerimento, le ceneri e le ossa (bustum) assieme agli oggetti cari al defunto, venivano deposti in buche scavate oppure nelle urne in pietra. Queste erano le fosse degli abitanti più poveri. I più ricchi deponevano i resti dei defunti in recipienti di vetro (olae) e quindi nelle urne in pietra. A partire dal II sec. dall epoca dell imperatore Adriano, in seguito al riconoscimento dei cristiani e dei loro usi da parte di Costantino il Grande, i corpi dei defunti non vengono più inceneriti ma sepolti nelle tombe murate e nei sarcofaghi sopratterra in pietra e piombo. Il popolo più povero e i bambini venivano tumulati nelle anfore appositamente tagliate oppure direttamente nelle fosse poi ricoperte dalla terra. Della ricchezza e del significato dei def unti testimoniano le serie veramente uniche di bottiglie in vetro con i monogrammi V.D. e rami di palma sul fondo. In un altro sarcofago in piombo accanto alla salma della defunta, sono state deposte una collana in oro 26

27 nicom u drugom olovnom sarkofagu. Prsten od jantara (s likom Herakla), zlatne naušnice, geme s likom ribara boga Glauka i škorpiona, keramičke i staklene kupe, šalice i svjetiljke - pokazuju da su stanovnici Vižule bili bogati Rimljani koji su živjeli u luksuznom okruženju. Bogatstvo im je omogućavalo uvoz prekomorskih predmeta, koji su ujedno određivali njihov gospodarski i politički status. U jednom razdoblju upraviteljica (villica) je bila Oklatina (Oclatina), žena koja je koristila brončani žig za obilježavanje robe, pišući perom (stilos) tintom iz luksuzne tintarnice, priborom koji je s njom pokopan. Predmeti koji su polagani u grob služili su za života svojim vlasnicima i gospodarima. Svi nalazi omogućuju mašti modernog čovjeka trećeg tisućljećja da za trenutak uroni u rimsku svakodnevnicu na Vižuli. Bogate patricijske članice i članovi carske obitelji šeću peristilom uz more ili primaju goste u atriju, dvorištu s vodoskokom ili večer aju u tr ikliniju odijeveni u fine tunike i toge, con smeraldi e orecchini in oro con ametiste. Un anello in ambra gialla (con l immagine di Ercole), orecchini in oro, gemme con l immagine del dio delle acque Glauco e dello scorpione, coppe in ceramica e vetro, tazzine e lampade ci dicono che gli abitatori di Vižula erano Romani ricchi che vivevano in un ambiente lussuoso. La ricchezza permetteva loro di importare oggetti provenienti d oltremare che definivano anche il loro status economico e politico. In un determinato periodo l amministratrice (villica) era Oclatina, che usava il timbro di bronzo per segnare le merci e scriveva con la penna (stilos) attingendo l inchiostro da un lussuoso calamaio. Questi oggetti vennero sepolti con lei. Gli oggetti depositati nella tomba venivano usati dai loro proprietari mentre erano in vita. I resti venuti alla luce permettono alla fantasia dell uomo moderno del terzo millennio di immergersi per un attimo nella quotidianità romana a Vižula. Le ricche patrizie e i componenti della famiglia imperiale passeggiano sul peristilio lungo il Burle, srebrni prsten s gemom s likom boga Glauka, 2. st. Burle, anello d argento con gemma raffigurante il dio Glauco, II sec. 27

28 ukrašene zlatnim nakitom i dragim kamenjem. Bogate žene trgovaca i moreplovaca obilazile su pristanište i trgovine ukrašene srebrnim narukvicama i prstenjem s gemama, dok su ribari i robovi u radionicama štitili se koštanim i brončanim privjescima u obliku falusa zazivajući plodnost i sreću u trgovini, ulovu i zemljoradnji, a matrone i sluškinje plodnost svojim potomcima. Bogate muške osobe su na stolovima točile vino iz staklenih boca posebno izrađenih u inozemnim radionicama, te miješale vino s vodom staklenim žlicama (trulla) da jačina istarskog ili uvoznog vina ne opije prerano sudionike večera. Crne narukvice, ogrlice, pojasevi od gagata (vrsta smole uvezene iz daleke Indije), ukrašavale su matrone prilikom vjerskih i pogrebnih svečanosti, koje su uz zabavu bile sastavni dio svakodnevnog života. Jugoistočni i sjeverozapadni dio medulinske nekropole s najstarijim paljevinskim ukopima stanovnika rezidencijske vile iz doba Cezara i Augusta nalazi se danas pod morem, na dnu medulinske luke odnosno uvale u Burlama. Burle, rimska emajlirana kopča, st. Burle, fermaglio romano smaltato, III IV sec. mare o ricevono gli ospiti nell atrio, nel cortile con la fontana, oppure cenano nel triclinio vestiti con raffinate tuniche e toghe decorate di gioielli in oro e pietre preziose. Le ricche mogli dei commercianti e dei navigatori facevano il giro del porto e dei negozi, ornate con braccialetti e anelli d argento con gemme. I pescatori e gli schiavi nelle botteghe si proteggevano con ciondoli in osso e di bronzo a forma di fallo invocando cosi buoni affari e fortuna nel lavoro, nella pesca e nella coltivazione della terra. Le matrone e le schiave invocavano fertilità ai loro discendenti. Gli uomini ricchi a tavola versavano il vino da bottiglie in vetro appositamente prodotte in botteghe estere e lo mescolavano con l acqua, usando mestoli di vetro (trulla) per evitare che i partecipanti alla cena si inebriassero troppo presto. I guanti neri, le collane e le cinture in gagate (resina importata dalla lontana India), ornavano le matrone nei riti religiosi e funebri che assieme al divertimento erano parte integrante della vita giornaliera. La parte sud orientale e nord occidentale della necropoli di Medulin con le sepolture delle ceneri più antiche degli abitatori della villa residenziale dei tempi di Cesare e Augusto, oggi è sommersa dal mare, sul fondale della baia di Burle. 28

29 Burle, staklene kozmetičke bočice, 1.-3.st. Burle, bottigliette di vetro per cosmetici, I III sec. Što dodati? Bogati patriciji i članovi carskih obitelji uživali su u carskoj vili na Vižuli u zalasku sunca sjedeći u raskošnom trikliniju ili šećući peristilom uz morsku obalu i promatrajući živost prirode, galebove, trgovce i mornare na brodicama. Noći su provodili uz zvukove glazbala, pjesme, raskalašenog smijeha i ponašanja ili umno izgovorenih stihova i filozofskih misli. Što na s dijeli od tih vizur a i s a- držaja? Samo dvije tisuće godina i različitost pogleda na svijet davnine i svakidašnjice. Prilikom posjeta Medulinskoj Rivieri prošetajte Vižulom, posjetite ostatke bogate rimske baštine, osjetite dah prošlosti i uvjerite se sami u ljepotu njezine kulturne i prirodne baštine! Cosa aggiungere? Al tramontar del sole i ricchi patrizi e i componenti della famiglia imperiale godevano la vita nella villa a Vižula, nello sfarzoso triclinio oppure passeggiando sul peristilio lungo il mare e osservando la vitalità della natura, i gabbiani, i commercianti e i navigatori sulle loro imbarcazioni. Trascorrevano le notti al suono degli strumenti, di canti, risate e compor tamenti sf renati oppure pronunciando versi e pensieri filosofici a memoria. Che cosa ci separa oggi da tali visioni e contenuti? Solamente duemila anni e la diversità nel modo di vedere il mondo e la quotidianità di tanti anni fa. Passeggiate per Vižula, respirate lo spirito del passato, sbirciate nei resti del ricco patrimonio romano e percepirete così la bellezza della sua cultura e della sua natura. Sicuramente comprenderete perché già duemila anni fa l odierna riviera di Medulin fosse la scelta numero uno dei ricchi Romani. 29

30 Vižula LITERATURA/BLBLIOGRAFIA ČULE Suzana, Potopljena arhitektura poluotok Vižula kod Medulina, Istraživanje podvodne kulturne baštine, Priručnik, Zadar 2009., DŽIN Kristina, Sjaj antičkih nekropola Mutile/Splendour of antique Mutila s Necropoles, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 58, Pula 2000., DŽIN Kristina, I gioielli d oro della necropoli di Burle (Medolino), Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 34, Rovigno-Trieste 2004, DŽIN Kristina, Antička i kasnoantička nekropola Burle u Medulinu/ Antique and Late Antique Necropolis of Burle in Medulin, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 76, Pula 2008., DŽIN Kristina, A unique emerald Nicklace from the Antique Necropolis of Burle near Medulin in Istria, Histria antiqua, sv. 18-1, Pula 2009., GNIRS Anton, Römische Luxusvilla in Medolino, Jahrbuch für Altertumskunde, sv. 2, Wien 1908, 157. GOBIĆ BRAVAR Đeni, Antički mramori s arheološkog lokaliteta Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., JURIŠIĆ Mario, Podmorska arheološka istraživanja na Vižuli - pokretni nalazi, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Medolino e i suoi dintorni dalla preistoria al medioevo, Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 11, Rovigno-Trieste 1981, JURKIĆ GIRARDI Vesna, Antička i kasnoantička nekropola Burle kod Medulina. Prethodni izvještaj, , Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 11/2, Pula 1987., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Archaeological Research of the Maritime/ Late Roman Villa on the Vižula Penisula (Isola del Vescovo) near Medulin in and 2007,Histria antiqua, sv. 15, Pula 2007., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Rezidencijska antička vila na Vižuli/Antique Residential Villa at Vižula, Katalog Arheološkog muzeja Istre, br. 76, Pula 2008., S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I C O M O N D O N A S C O S T O JURKIĆ GIRARDI Vesna, Spoznaje o antičkoj maritimnoj vili na Vižuli kod Medulina (istraživanja i godine, I. Porečki susret arheologa. Rezultati arheoloških istraživanja na području Istre, sv. 1, Poreč 2008., JURKIĆ GIRARDI Vesna, Scavi recenti di una villa dell epoca constantiniana a Medulin (Croazia), Il Cristianesimo in Istria fra Tarda Antichità e Alto Medioevo. Novità e riflessioni, Città di Vaticano 2009, JURKIĆ GIRARDI Vesna DŽIN Kristina, Značaj rimskih nekropola u Istri / The importance of the Roman Necropolises in Istria, Monografije i katalozi: Sjaj antičkih nekropola Istre, sv. 13, Pula 2002., JURKIĆ GIRARDI Vesna DŽIN Kristina, Isola del Vescovo (Vižula). Complesso marittimo residenziale antico e tardoantico nei pressi di Medolino, Campagna di ricerche 2005, Atti, Centro di ricerche storiche, vol. 36, Rovigno-Trieste 2006, ; MIHOLJEK Igor, Podmorska arheološka istraživanja ostataka arhitekture poluotoka Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 14, Pula 2006., ORLIĆ Mario, Podmorsko arheološko istraživanje dijela arheološkog kompleksa Vižula kod Medulina, Histria antiqua, sv. 1, Pula 1995., SCHIAVUZZI Bernardo, Attraverso l agro colonico di Pola, Atti e memorie della Società di archeologia e storia Patria, vol. 24, Parenzo 1908, STARČIĆ ETTINGER Zrinka, Rimski carski novac s lokaliteta Vižula kod Medulina. Arheološka istraživanja , Jurišićev zbornik, Zagreb 2009., STARČIĆ ETTINGER Zrinka, Rimski carski novac s lokaliteta Vižula kod Medulina. Arheološka istraživanja , Histria antiqua, sv. 19, Pula 2010., CIP - Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Puli UDK 904:72>( Istra) 652 GIRARDI-Jurkić, Vesna Vižula : skriveni svijet antike : = un antico mondo nascosto / <tekst, testi Vesna Girardi Jurkić, Kristina Džin ; fotografije, fotografie Duško Marušić Čiči... et al. ; prijevod na talijanski, traduzione italiana Valmer Cusma>. - Medulin : Turistička zajednica općine Medulin, Tekst usporedo na hrv. i tal. jeziku. Bibliografija. ISBN Džin, Kristina 30 Tekst/Testi: prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, mr. sc. Kristina Džin Fotografije/Fotografie: Duško Marušić Čići, Igor Zirojević, Kristina Džin, Ivan Bile (Novasol d.o.o.), Robert Mosković Urednica/Redattrice: Eni Ambrozić Prijevod na talijanski/traduzione italiana: Valmer Cusma Izdavač/Editore: TZO Medulin Za izdavača/per l editore: Renata Kuharić Tisak/Stampa: Kerschoffset Zagreb d.o.o. Dizajn/Allestimento grafico: Mara d.o.o. & Jana

31 31

32 S K R I V E N I S V I J E T A N T I K E U N A N T I C O M O N D O N A S C O S T O Turistička zajednica općine Medulin Ente per il turismo di Medulin

Vižula Medulin 21.06. - 20.30 h 12.07. - 20 h 16.08. - 19.30 h Hotel Arcus

Vižula Medulin 21.06. - 20.30 h 12.07. - 20 h 16.08. - 19.30 h Hotel Arcus Kazališna predstava Drama performance Theatervorstellung Spettacolo teatrale Vižula Medulin 21.06. - 20.30 h 12.07. - 20 h 16.08. - 19.30 h Hotel Arcus Nakon predstave gozba Crispu u čast! After the performance

Dettagli

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare.

Ci hanno impressionato le grandi fosse rotondeggianti dove i romani facevano la calce: le calcare. Secondo noi le cose significative della zona archeologica di Villa Clelia sono molte: innanzitutto la cappella di San Cassiano, di cui oggi restano solo le fondamenta in sassi arrotondati, di forma quadrata.

Dettagli

SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA Reggio Emilia CLASSI 5^A e 5^B Anno scolastico 2010-2011

SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA Reggio Emilia CLASSI 5^A e 5^B Anno scolastico 2010-2011 SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA Reggio Emilia CLASSI 5^A e 5^B Anno scolastico 2010-2011 Gli Etruschi dell Etruria Padana, nel VI secolo a.c., vivevano vicino al fiume Eridano ( il Po ), in villaggi di capanne

Dettagli

OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE. Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità.

OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE. Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità. OSTIA ANTICA DAL CASTRUM ALLA CITTA IMPERIALE Un viaggio nel tempo tra Storia e curiosità. Prof.sse Cinque Caterina, Martani Rita, Rossi Francesca V., Sabatini Francesca, Tarsi Stefania Ficana e il re

Dettagli

BODRUM e EFESO. foto di Paola Battisti. di Patrizia Civeli

BODRUM e EFESO. foto di Paola Battisti. di Patrizia Civeli BODRUM e EFESO foto di Paola Battisti 18 di Patrizia Civeli mente aperta, un inalterabile serenità di spirito. Proprio come Erodoto, il primo vero reporter della storia, il primo che per scrivere le sue

Dettagli

Dall area del Grande Palazzo proviene una colonna romana del II secolo d.c.

Dall area del Grande Palazzo proviene una colonna romana del II secolo d.c. GRANDE PALAZZO Palatium Magnum Il Grande o Sacro Palazzo fu impiantato dall imperatore Costantino (324-337). Come modello fu assunto il Palazzo di Diocleziano a Spalato. Si estendeva per 100.000 mq fra

Dettagli

La posizione dei nostri monumenti

La posizione dei nostri monumenti Foro romano Autori: Luca Gray Beltrano, Irene Bielli, Luca Borgia, Alessandra Caldani e Martina Capitani Anno: 2013, classe: 1 N Professoressa: Francesca Giani La posizione dei nostri monumenti Tempio

Dettagli

Rispondi alle seguenti domande

Rispondi alle seguenti domande Gli affreschi e i rilievi delle pareti di templi e piramidi raccontano la storia dell antico Egitto. Si potrebbero paragonare a dei grandi libri illustrati di storia. Gli studiosi hanno così potuto conoscere

Dettagli

Palazzo Stanga Trecco

Palazzo Stanga Trecco Palazzo Stanga Trecco Venerdì 21 novembre 2014, in occasione della Festa del Torrone, il piano nobile di palazzo Stanga, in via Palestro, è stato eccezionalmente aperto al pubblico. Le nostre classi, la

Dettagli

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi

Corso di Storia delle Arti visive. 4. Gli Etruschi Corso di Storia delle Arti visive 4. Gli Etruschi 1 Le civiltà classiche: gli Etruschi Il popolo etrusco si era insediato nel territorio corrispondente alle attuali Toscana, Umbria e Lazio intorno al IX

Dettagli

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi.

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi. 1.Introduzione Venezia nasce nel 452 e poco dopo la fondazione della città i commercianti veneziani cominciano a portare dall Oriente prodotti che gli Europei non conoscono: le spezie, il cotone, i profumi

Dettagli

Sepolcro di Cartilio Poplicola

Sepolcro di Cartilio Poplicola Sepolcro di Cartilio Poplicola Il sepolcro di Cartilio Poplicola fu eretto tra il 25-20 a.c. Esso poggia su un basamento quadrato rivestito di travertino, una roccia calcarea particolarmente usata a Roma,

Dettagli

LE CIVILTÀ CRETESE E MICENEA

LE CIVILTÀ CRETESE E MICENEA LE CIVILTÀ CRETESE E MICENEA Creta è l isola più grande dell arcipelago greco. Si trova al centro del Mar Mediterraneo. L isola aveva un territorio fertile. Queste caratteristiche dell isola hanno permesso

Dettagli

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608

ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608 ROMA SEGRETA DALLA A ALLA Z UN NUOVO ITINERARIO CON VISITE GUIDATE E ATTIVITA CULTURALI NEI TESORI ARCHEOLOGICI INFO 060608 Sabato 3 marzo MONTE TESTACCIO Via Zabaglia, 24 / angolo Via Galvani È una collina

Dettagli

Germania: Potsdam La Versailles degli Hohenzollern

Germania: Potsdam La Versailles degli Hohenzollern Il re prussiano Federico II salì al trono nel 1740 alla giovane età di 28 anni.. sotto il suo regno la Prussia diventò la quinta potenza europea per importanza, fu un politico eccezionale, un guerriero,

Dettagli

tici, tra cui uccelli, arieti, cervi e pesci. mentre i manici delle tazze, rivestiti d'oro, sono a forma di animali selvaggi.

tici, tra cui uccelli, arieti, cervi e pesci. mentre i manici delle tazze, rivestiti d'oro, sono a forma di animali selvaggi. Il 15 marzo prossimo si inaugura a Milano (Palazzo Reale) 110ro. Il mistero dei Sarmati e degli Scitil1, una mostra di eccezionale interesse dedicata a un fenomeno particolare dell'arte antica, il cosiddetto

Dettagli

POMPEI ERCOLANO TORRE ANNUNZIATA CASTELLAMMARE DI STABIA

POMPEI ERCOLANO TORRE ANNUNZIATA CASTELLAMMARE DI STABIA POMPEI ERCOLANO CASTELLAMMARE DI STABIA Torre Annunziata custodisce nel suo sottosuolo le Ville di Oplontis. Tra le località archeologiche vesuviane, seppellite a seguito della drammatica eruzione del

Dettagli

LA FORNACE DI SANT'ARPINO*

LA FORNACE DI SANT'ARPINO* LA FORNACE DI SANT'ARPINO* * L'articolo è tratto da uno dei cartelli esplicativi preparati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Caserta e Benevento in collaborazione con l'architetto

Dettagli

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board bogova ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: PUT EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board Srce Istre KulTURA i baština Istre,

Dettagli

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele

Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Classe 2 N Ha adottato il Colombario Costantiniano Con il progetto: Adotta un monumento I professori: Susanna Arganelli Alessandra Primicieli Michele Marinaccio Il Colombario Costantiniano è situato nel

Dettagli

CATTEDRALE DI SALERNO: I MOSAICI PAVIMENTALI BASILICA DI SAN PIETRO, TUSCANIA (VT): IL ROSONE DELLA FACCIATA

CATTEDRALE DI SALERNO: I MOSAICI PAVIMENTALI BASILICA DI SAN PIETRO, TUSCANIA (VT): IL ROSONE DELLA FACCIATA SCHEDA DESCRITTIVA OPERE CATTEDRALE DI SALERNO: I MOSAICI PAVIMENTALI Marmi dai colori brillanti impreziosiscono gli intarsi geometrici e i motivi a dischi e fasce intrecciate dei mosaici della Cattedrale

Dettagli

LA CIVILTÀ CINESE. Dove. Lavoro sul testo. La civiltà cinese è nata lungo il Fiume Giallo, che scende dalla catena dell Himalaya.

LA CIVILTÀ CINESE. Dove. Lavoro sul testo. La civiltà cinese è nata lungo il Fiume Giallo, che scende dalla catena dell Himalaya. LA CIVILTÀ CINESE Dove La civiltà cinese è nata lungo il iume Giallo, che scende dalla catena dell Himalaya. Perché si chiama iume Giallo? Giallastro: un colore giallo sporco, non brillante. Perché in

Dettagli

ACQUEDOTTO VERGINE. (min 10 / max 20 persone a visita) Visite guidate a cura dell associazione culturale M ARTE Info e prenotazioni 392.

ACQUEDOTTO VERGINE. (min 10 / max 20 persone a visita) Visite guidate a cura dell associazione culturale M ARTE Info e prenotazioni 392. ACQUEDOTTO VERGINE Via del Nazareno, 9/a Unico acquedotto antico tuttora in funzione, fu realizzato nel 19 a.c. per rifornire le terme di Agrippa nel Campo Marzio. Il percorso consiste nell illustrazione

Dettagli

BASILICA DI SANTA SOFIA LA NECROPOLI

BASILICA DI SANTA SOFIA LA NECROPOLI BASILICA DI SANTA SOFIA LA NECROPOLI BASILICA DI SANTA SOFIA LA NECROPOLI L odierna basilica di Santa Sofia si erge nel centro della principale necropoli dell antica città di Serdica. Questa zona presenta

Dettagli

la Tomba dei dolii la tomba dei vasi greci la tomba dei letti e dei sarcofagi

la Tomba dei dolii la tomba dei vasi greci la tomba dei letti e dei sarcofagi la Tomba dei dolii la tomba dei vasi greci Il tumulo della capanna (Recinto della necropoli della Banditaccia), oltre alla tomba omonima, ospita altre tre sepolture monumentali. Si tratta di un fenomeno

Dettagli

LA CULTURA VILLANOVIANA

LA CULTURA VILLANOVIANA LA CULTURA VILLANOVIANA Percorso per le classi quinte della scuola primaria Col termine villanoviano si definisce convenzionalmente un aspetto culturale dell Italia protostorica (IX-VIII secolo a.c.),

Dettagli

Palazzo di Cnosso XV secolo a.c.

Palazzo di Cnosso XV secolo a.c. Palazzo di Cnosso XV secolo a.c. L isola di Creta è una immensa cittadella con il tempio incorporato nel palazzo circondata dal mare che la cingeva come un invalicabile fossato. Nel palazzo di Minosse

Dettagli

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA

Vol I, pp. 176-217. ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA Vol I, pp. 176-217 ARTE PALEOCRISTIANA BIZANTINA e BARBARICA II sec. 476 d.c. Decadenza dell impero romano Dal II sec. al 476 è il periodo della decadenza dell impero romano L esercito era incapace di

Dettagli

Laboratori didattici di archeologia e storia per le scuole a cura dell Associazione culturale L INFO-ATTIVA di Ostia Antica 2015/2016

Laboratori didattici di archeologia e storia per le scuole a cura dell Associazione culturale L INFO-ATTIVA di Ostia Antica 2015/2016 Laboratori didattici di archeologia e storia per le scuole a cura dell Associazione culturale L INFO-ATTIVA di Ostia Antica 2015/2016 I. LA STORIA IN GIOCO: terza, quarta e quinta elementare II. LA STORIA

Dettagli

Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il --

Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il -- IT Cognome : - Nome : - Istituto scolastico : - Ho visitato le catacombe il -- Realizzato da Catacombe di San Sebastiano tutti i diritti riservati www.catacombe.org - twitter @catacombsrome Seguimi alla

Dettagli

Il cimitero di Voghera Antonio Monestiroli, Tommaso M onestiroli

Il cimitero di Voghera Antonio Monestiroli, Tommaso M onestiroli Il cimitero di Voghera Antonio Monestiroli, Tommaso M onestiroli I progetti che oggi vi illustrerò (il V ampliamento del cimitero di Voghera e il concorso per l ampliamento del cimitero sull isola di San

Dettagli

COME SI VIVEVA IN UN INSULA? COMPLETA. Si dormiva su Ci si riscaldava con Si prendeva luce da.. Si prendeva acqua da. Al piano terra si trovavano le..

COME SI VIVEVA IN UN INSULA? COMPLETA. Si dormiva su Ci si riscaldava con Si prendeva luce da.. Si prendeva acqua da. Al piano terra si trovavano le.. ROMA REPUBBLICANA: LE CASE DEI PLEBEI Mentre la popolazione di Roma cresceva, si costruivano case sempre più alte: le INSULAE. Erano grandi case, di diversi piani e ci abitavano quelli che potevano pagare

Dettagli

Alle origini del gusto. Il Cibo a Pompei e nell Italia antica Asti, Palazzo Mazzetti 7 marzo 5 luglio 2015

Alle origini del gusto. Il Cibo a Pompei e nell Italia antica Asti, Palazzo Mazzetti 7 marzo 5 luglio 2015 Alle origini del gusto. Il Cibo a Pompei e nell Italia antica Asti, Palazzo Mazzetti 7 marzo 5 luglio 2015 Didascalie immagini ad uso ufficio stampa Immagine guida Piatti da pesce dalle necropoli di Paestum

Dettagli

L urbanistica di Segesta è ancora in corso di indagine: sono segnalati alcuni probabili tracciati viari, l area dell agorà e alcune abitazioni.

L urbanistica di Segesta è ancora in corso di indagine: sono segnalati alcuni probabili tracciati viari, l area dell agorà e alcune abitazioni. SEGESTA La città Situata nella parte nord-occidentale della Sicilia, Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione peninsulare che, secondo lo storico greco Tucidide,

Dettagli

IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA

IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA IL MUSEO AQUARIA SI PRESENTA Il Museo Archeologico Aquaria è molto giovane ed è nato per l intraprendenza di un gruppo di appassionati di archeologia di Gallignano, piccola frazione di Soncino. Anche i

Dettagli

Livia SORDINI. La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente

Livia SORDINI. La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente La villa di Livia Drusilla a Prima Porta, nell Agro Veiente CULTURA Introduzione A Prima Porta, località distante pochi chilometri dalla Scuola, a pochi passi dalla piazza Saxa Rubra, su Via della Villa

Dettagli

UN GIORNO NELLA CITTA ETERNA : ROMA CAPITALE

UN GIORNO NELLA CITTA ETERNA : ROMA CAPITALE UN GIORNO NELLA CITTA ETERNA : ROMA CAPITALE Lunedì, 23 Marzo 2015, noi alunni delle classi 5B e 5C della Scuola Primaria G. Cozzoli, accompagnati dalle maestre Cetta e Annamaria e da un gruppo di genitori,

Dettagli

LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto)

LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto) LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto) La Repubblica è una forma di governo. La Repubblica è un modo per governare uno Stato. Nella Repubblica romana c era un Senato e c erano

Dettagli

Laboratori didattici per bambini e ragazzi

Laboratori didattici per bambini e ragazzi Laboratori didattici per bambini e ragazzi SCUOLA DELL INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA (I CICLO) TEMATICA: ARCHEOLOGIA PER I Più PICCOLI Favole in museo Obiettivi: l'approccio alla storia avviene attraverso la

Dettagli

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA

Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Municipio Roma X Parco Regionale dell Appia Antica LE VILLE SUBURBANE IN ETA ROMANA Dalla tarda età repubblicana le ampie aree verdi che si affacciavano lungo le vie consolari, al di fuori dell antica

Dettagli

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI 1 MUSEI CAPITOLINI Le collezioni dei Musei Capitolini - itinerario - La Pinacoteca Capitolina - Il Tabularium e la Galleria Lapidaria - Il Palazzo dei Conservatori - Mito e storia nelle collezioni di Palazzo

Dettagli

PROGETTO SCUOLEINSIEME

PROGETTO SCUOLEINSIEME Bando Fondazione Cariplo PROMUOVERE PERCORSI DI INTEGRAZIONE INTERCULTURALE TRA SCUOLA E TERRITORIO PROGETTO SCUOLEINSIEME UNITÀ DIDATTICA SEMPLIFICATA Elaborata da: Dott.ssa Bellante Ilaria A cura di:

Dettagli

Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista politico.

Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista politico. Di Valeria Scarciafratte Il Palazzo del Quirinale è la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Italiana. Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal

Dettagli

Nel regno dei Saevates

Nel regno dei Saevates Nel regno dei Saevates Esplora il museo MANSIO SEBATVM! illustrationi: gruppegut La cartella di lavoro appartiene a Chi erano i Saevates? Nella seconda Età del Ferro il popolo dei Saevates insediava la

Dettagli

CITTÀ VESUVIANE. Il suburbio e l'agro di Pompei Ercolano - Oplontis - Stabiae

CITTÀ VESUVIANE. Il suburbio e l'agro di Pompei Ercolano - Oplontis - Stabiae CITTÀ VESUVIANE antichità e fortuna Il suburbio e l'agro di Pompei Ercolano - Oplontis - Stabiae Il suburbio e l agro di Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabiae Nel 1997 l UNESCO dichiara Pompei, Ercolano

Dettagli

LO SCAVO ARCHEOLOGICO

LO SCAVO ARCHEOLOGICO LO SCAVO ARCHEOLOGICO A. Caravale (acaravale@iol.it) Disegni di Valentina Ferrari 1. Gli operai nello scavo archeologico pag. 2 2. Chi lavora in un cantiere archeologico pag. 3 3. L area di scavo pag.

Dettagli

Gli Etruschi. Roma Caput Tour della D.ssa Marta De Tommaso telefono 333.4854287 www.romacaputour.it info@romacaputour.it partita iva 02158020566

Gli Etruschi. Roma Caput Tour della D.ssa Marta De Tommaso telefono 333.4854287 www.romacaputour.it info@romacaputour.it partita iva 02158020566 Gli Etruschi Ori, bronzi e terracotte etrusche nel Museo etrusco di Villa Giulia Alla scoperta dei corredi funerari etruschi nel Museo Gregoriano etrusco dei Musei Vaticani Dove riposano gli antenati dei

Dettagli

Rapporto preliminare alla Soprintendenza Archeologica per la Puglia

Rapporto preliminare alla Soprintendenza Archeologica per la Puglia 1 Lo scavo della villa romana di San Felice, territorio di Gravina in Puglia, giugno e luglio 2010. Rapporto preliminare alla Soprintendenza Archeologica per la Puglia La campagna di scavo effettuata durante

Dettagli

Scuola Primaria GIOVANNI XXIII CLASSI 5^A/B Anno Scol.2009/2010. Alla scoperta di Roma antica. Attività didattiche svolte in classe in relazione alla

Scuola Primaria GIOVANNI XXIII CLASSI 5^A/B Anno Scol.2009/2010. Alla scoperta di Roma antica. Attività didattiche svolte in classe in relazione alla Scuola Primaria GIOVANNI XXIII CLASSI 5^A/B Anno Scol.2009/2010 Alla scoperta di Roma antica Attività didattiche svolte in classe in relazione alla Gita scolastica del 12 aprile 2010 Programma della giornata:

Dettagli

Il racconto per immagini

Il racconto per immagini Arte cretese Pittura vascolare: Aiace e Achille Altare di Pergamo L opera artistica pittorica o scultorea talvolta riproduce immagini che descrivono episodi tratti da storie fantastiche o da fatti realmente

Dettagli

DENTRO E FUORI IL MUSEO INGRESSO LIBERO!

DENTRO E FUORI IL MUSEO INGRESSO LIBERO! DENTRO E FUORI IL MUSEO INGRESSO LIBERO! Attività didattica 2012-2013 del Civico Museo Luoghi e Genti dell Auser Presentazione Il Civico Museo Luoghi e Genti dell Auser si avvia a compiere il suo secondo

Dettagli

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e

I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e Pannello 1 I lavori per la realizzazione di un parcheggio nel centro storico, nei pressi di Palazzo de Curtis e nelle vicinanze della strada basolata di età imperiale messa in luce negli anni 60 del secolo

Dettagli

Mozia Residence. La Passione e il Fascino Mediterraneo racchiuse in un piccolo Paradiso solo per Voi

Mozia Residence. La Passione e il Fascino Mediterraneo racchiuse in un piccolo Paradiso solo per Voi Mozia Residence La Passione e il Fascino Mediterraneo racchiuse in un piccolo Paradiso solo per Voi La Storia La laguna dello Stagnone, una delle più belle riserve naturali orientate della provincia di

Dettagli

389 Nuoro-Bitti, Complesso nuragico di Noddule Il nuraghe

389 Nuoro-Bitti, Complesso nuragico di Noddule Il nuraghe Lungo la SS 389 Nuoro-Bitti, prima di raggiungere la Fonte sacra di Su Tempiesu, sono ubicati, vicino alla strada e quindi facilmente accessibili, i complessi monumentali di Noddule e di Su Pradu che si

Dettagli

12 TESORI CIVITA CASTELLANA STORIA E LEGGENDE D ITALIA 13

12 TESORI CIVITA CASTELLANA STORIA E LEGGENDE D ITALIA 13 Capitale del territorio falisco, Falerii Veteres sorgeva nel luogo dell odierna Civita Castellana, su un altopiano tufaceo delimitato dal Rio Maggiore a nord, dal Rio Filetto a sud e dal fiume Treja ad

Dettagli

I popoli italici. Mondadori Education

I popoli italici. Mondadori Education I popoli italici Fin dalla Preistoria l Italia è stata abitata da popolazioni provenienti dall Europa centrale. Questi popoli avevano origini, lingue e culture differenti e si stabilirono in diverse zone

Dettagli

L arte paleocristiana

L arte paleocristiana Storia dell Arte docente : Prof.ssa Addolorata RICCO L arte paleocristiana Il nuovo nella continuità della civiltà romana Panorama cronologico dei primi 6 secoli di cristianesimo Date importanti per il

Dettagli

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro.

BRESCIA ROMANA. Ricostruzione di piazza del Foro. BRESCIA ROMANA La città romana Se si pensa alle città romane, costruite su modello dell Urbe, non si può non pensare agli edifici che le accomunano tutte: il foro, la basilica, il capitolium, il teatro

Dettagli

I Cristiani e gli Ebrei

I Cristiani e gli Ebrei I Cristiani e gli Ebrei La casa del Papa: Basilica di San Pietro e Musei Vaticani Le catene di San Pietro e la neve estiva nella Basilica di San Pietro in vincoli e nella Basilica di Santa Maria Maggiore

Dettagli

Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia

Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia Dal 1 luglio 2013 la Croazia è diventata il 28 Stato membro dell Unione europea e sono diverse le ragioni che hanno

Dettagli

ANTICO Laboratorio Marmi Artistici. Prof Romeo Dall Era VENEZIA

ANTICO Laboratorio Marmi Artistici. Prof Romeo Dall Era VENEZIA ANTICO Laboratorio Marmi Artistici Prof. BRUNO Dall era 1910-2000 2 tradizioni secolari. ANTICO Laboratorio Marmi Artistici Una bottega d arte. Secoli di passione, abilità finissime, impegno e dedizione

Dettagli

RELIGIONE. In ogni città c era un dio preferito. Tutti però credevano in Baal e la moglie Astarte.

RELIGIONE. In ogni città c era un dio preferito. Tutti però credevano in Baal e la moglie Astarte. RELIGIONE I Fenici erano un popolo molto religioso: erano politeisti, cioè credevano in molti dei. Questi dei erano i fenomeni naturali: la pioggia, i tuoni, i fulmini, i fiumi, i mari, le stagioni, la

Dettagli

LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA

LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA Lo scenario di questo viaggio in bicicletta è la verde Valle Umbra, fertile e ricca d'acqua. In questa Valle, circondata da montagne e colline coperte da oliveti e vigneti,

Dettagli

PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Piazza Duomo Chiusi. -Cattedrale di S. Secondiano Piazza Duomo Chiusi

PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Piazza Duomo Chiusi. -Cattedrale di S. Secondiano Piazza Duomo Chiusi PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Ingresso: 2,00, 1,50 per gruppi 1,00 scuole Partendo da Piazza Baldini, già, è possibile visitare il Museo della Cattedrale, inaugurato nel 1984,

Dettagli

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia Isola di Ortigia Isola di Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa. Il suo nome deriva dal greco antico ortyx che significa quaglia. È il cuore della città, la prima ad essere abitata

Dettagli

Classe 2^A C.A.T. Progetto cl@sse2.0. Lavoro realizzato dagli allievi Dello Stritto, D Ambrosio e Ferraro

Classe 2^A C.A.T. Progetto cl@sse2.0. Lavoro realizzato dagli allievi Dello Stritto, D Ambrosio e Ferraro Lavoro realizzato dagli allievi Dello Stritto, D Ambrosio e Ferraro 1 La domus ecclesiae Struttura o caratteristiche Lessico Origini Impiego L arte Il termine catacomba, esteso a tutti i cimiteri cristiani,

Dettagli

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii.

Cinque occasioni da non perdere. Villa dei Misteri a. dagli scavi dell antica Pompei. Era sede dei giochi circensi e gladiatorii. Cinque occasioni da non perdere 1 Godere delle meraviglie riemerse di affreschi della sud-est della città. 2 L incredibile ciclo 3 L anfiteatro nell area dagli scavi dell antica Pompei. Villa dei Misteri

Dettagli

LA CASA PIÙ GRANDE DEL MONDO SEI UN TESORO! TERRA, ACQUA E SEMI

LA CASA PIÙ GRANDE DEL MONDO SEI UN TESORO! TERRA, ACQUA E SEMI LA CASA PIÙ GRANDE DEL MONDO Dai disegni dei bambini e dal loro concetto di casa, spazio vissuto o luogo magico, inizia l esplorazione del palazzo che, così importante per dimensioni e storia, è stato

Dettagli

stelle, perle e mistero

stelle, perle e mistero C A P I T O L O 01 In questo capitolo si parla di un piccolo paese sul mare. Elenca una serie di parole che hanno relazione con il mare. Elencate una serie di parole che hanno relazione con il mare. Poi,

Dettagli

Le spiagge della Liguria

Le spiagge della Liguria Le spiagge della Liguria 7)) IIll lliittoralle dii Nollii e Fiinalle Liigure Affrontiamo ora uno dei tratti di litorale più affascinanti della Riviera di Ponente. Si parte dall insenatura di Noli, chiusa

Dettagli

COME SI VESTIVANO NELL ANTICA ROMA?

COME SI VESTIVANO NELL ANTICA ROMA? COME SI VESTIVANO NELL ANTICA ROMA? Nell antica Roma tutti si mettevano un vestito lungo. Questo vestito si chiama tunica. Uomini e donne legavano la tunica con una cintura. Sopra la tunica le donne ricche

Dettagli

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

Il casale LA CASETTA UMBRA DI CAMPAGNA: ARMONIA DEI SENSI RUSTICA NEL VERDE. 84 Il mio casale

Il casale LA CASETTA UMBRA DI CAMPAGNA: ARMONIA DEI SENSI RUSTICA NEL VERDE. 84 Il mio casale Il casale LA CASETTA UMBRA DI CAMPAGNA: ARMONIA DEI SENSI RUSTICA NEL VERDE 84 Il mio casale Soltanto a pochi passi dalla splendida Rocca di Aries, testimonianza del dominio dei Fortebracci nel periodo

Dettagli

Itinerando Scuola. per conoscere il Litorale Romano

Itinerando Scuola. per conoscere il Litorale Romano Itinerando Scuola per conoscere il Litorale Romano Visite guidate per bambini e ragazzi alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storico-culturali e paesaggistiche del territorio Chi siamo Programma

Dettagli

Breve guida per diventare un valente archeologo, con qualche domanda per vedere quanto sei bravo. Nome e cognome. Classe

Breve guida per diventare un valente archeologo, con qualche domanda per vedere quanto sei bravo. Nome e cognome. Classe Comune di Anzola dell Emilia Breve guida per diventare un valente archeologo, con qualche domanda per vedere quanto sei bravo Nome e cognome Classe Forse avete già sentito la parola archeologia, oppure

Dettagli

ITINERARIO 5 1) Sepolcro a dado

ITINERARIO 5  1) Sepolcro a dado ITINERARIO 5 L ingresso all area archeologica è sul lato destro di via dell Arco di Travertino, a poca distanza dalla via Appia Nuova; nel parco è visibile un tratto di ca 450 metri dell antica via Latina,

Dettagli

(guida scritta per audio guide) 1) Introduzione. 2) Retrospezione. 3) Spiegazione delle Necropoli

(guida scritta per audio guide) 1) Introduzione. 2) Retrospezione. 3) Spiegazione delle Necropoli TOMBE DEI RE 1 (guida scritta per audio guide) 1) Introduzione 2) Retrospezione 3) Spiegazione delle Necropoli 4) Guida alle tombe 1,2,3,4,5,6,7,8 e al tumolo vicino alla tomba 2 INTRODUZIONE Uscendo dalla

Dettagli

ORA 2010 IL MANUFATTO RISULTA ABBATTUTO AD ECCEZIONE DELLA PALAZZINA DEGLI UFFICI

ORA 2010 IL MANUFATTO RISULTA ABBATTUTO AD ECCEZIONE DELLA PALAZZINA DEGLI UFFICI 1 1.1 Comune di Cismon, Cismon. Fabbrica ex Lancia. (ora in parte adibita a fungaia) ORA 2010 IL MANUFATTO RISULTA ABBATTUTO AD ECCEZIONE DELLA PALAZZINA DEGLI UFFICI LUOGO. Cismon, OGGETTO. Fabbrica ex

Dettagli

ffllffl EO! ITr Guida alle attività didattiche MUSEO REGIONE TOSCANA Comune di Grosseto MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA

ffllffl EO! ITr Guida alle attività didattiche MUSEO REGIONE TOSCANA Comune di Grosseto MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA Comune di Grosseto AL EO! Guida alle attività didattiche REGIONE TOSCANA ITr,M :,; I i[ 1,1.A MAREMMA MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA ffllffl MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA Coordinamento:

Dettagli

Vacanze a CIPRO. Durata della vacanza: 8 giorni. Pacchetti già organizzati per le seguenti settimane: PARTENZA 29 maggio RIENTRO 5 giugno

Vacanze a CIPRO. Durata della vacanza: 8 giorni. Pacchetti già organizzati per le seguenti settimane: PARTENZA 29 maggio RIENTRO 5 giugno Vacanze a CIPRO Durata della vacanza: 8 giorni Pacchetti già organizzati per le seguenti settimane: PARTENZA 29 maggio RIENTRO 5 giugno PARTENZA 23 agosto RIENTRO 30 agosto PARTENZA 6 settembre RIENTRO

Dettagli

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA SICILIA La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna)

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA SICILIA La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna) SCUBlMONDO 5 - GEOGRAlA ALLA SCOPERTA DELLE MERAIGLIE DELLA SICILIA La illa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna) In tutte le regioni italiane ci sono tesori d arte importantissimi. Nel cuore della

Dettagli

Mythos: dei ed eroi nelle sculture antiche della Galleria degli Uffizi

Mythos: dei ed eroi nelle sculture antiche della Galleria degli Uffizi Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze SEZIONE DIDATTICA 2011 Schede

Dettagli

EVOLUZIONE NELLA PREISTORIA

EVOLUZIONE NELLA PREISTORIA EVOLUZIONE NELLA PREISTORIA PREISTORIA SCIMMIE ANTROPOMORFE: SONO SIMILI ALL UOMO VIVONO SUGLI ALBERI NELLE FORESTE DELL AFRICA DIVENTANO ONNIVORE: MANGIANO TUTTO, ANCHE LA CARNE DA QUADRUPEDI DIVENTANO

Dettagli

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni territoriali che fossero sfuggiti al censimento. Cripta dello Spirito Santo

Dettagli

www.fantavolando.it AGRICOLTURA ETRUSCA

www.fantavolando.it AGRICOLTURA ETRUSCA AGRICOLTURA ETRUSCA Gli Etruschi svilupparono techiche agricole che permisero di ottenere prodotti di qualità come il vino e l olio oltre che il grano. La grande produzione di grano venne spesso esportata

Dettagli

TÇàÉÇxÄÄt hüüâ x `tâü é É géçát

TÇàÉÇxÄÄt hüüâ x `tâü é É géçát \Ä i tzz É w aéééx w TÇàÉÇxÄÄt hüüâ x `tâü é É géçát CROCIERA OLTRE LE COLONNE D ERCOLE ITINERARIO DI VIAGGIO 22 Settembre Savona Arrivo al porto di Savona, disbrigo delle operazioni d imbarco e sistemazione

Dettagli

Progetto per l ampliamento del cimitero di San Michele in Isola a Venezia

Progetto per l ampliamento del cimitero di San Michele in Isola a Venezia 0_5_CIL79_Monestiroli 26-0-200 5:27 Pagina 0 Progetti Carmen Murua Fotografie Stefano Topuntoli Il progetto per l ampliamento del cimitero di San Michele in Isola a Venezia, a parte la palese particolarità

Dettagli

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo.

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo. PRESENTAZIONE Giornalino sul FATTO DA I BAMBINI DELLA 4^B CON L AIUTO DELL INS.TE (PISCHEDDA ELISABETTA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEINASCO ANNO SCOLASTICO 2005/2006

Dettagli

DESCRIZIONE IMMOBILE IN VENDITA

DESCRIZIONE IMMOBILE IN VENDITA DESCRIZIONE IMMOBILE IN VENDITA 1 Villa Elisa in Mira- Riviera del Brenta Venezia progetto architetto Arnaldo Abate Città: Mira Provincia: Venezia Prezzo richiesto : 1.200.000,00 Proprietario : privato

Dettagli

VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15)

VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15) VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI GRECHE (13/03/15) Taranto fu fondata nel 706 a.c. dai coloni spartani, rendendo schiave le popolazioni indigene locali. Si estendeva dalla penisola del borgo antico fino alle

Dettagli

L Ipogeo di Via Livenza

L Ipogeo di Via Livenza L Ipogeo di Via Livenza Otto metri sotto l attuale livello stradale, durante la costruzione di un palazzo in via Livenza, si rinvenne nel 1923 una costruzione sotterranea di notevole interesse per l aspetto

Dettagli

L INCENDIO. In questa sezione i mparerai a conoscere il FUOCO, un fenomeno utile ma che può

L INCENDIO. In questa sezione i mparerai a conoscere il FUOCO, un fenomeno utile ma che può L INCENDIO Che cos è un incendio? In questa sezione i mparerai a conoscere il FUOCO, un fenomeno utile ma che può essere dannoso per le piante e per gli animali e pericoloso per tutti gli esseri viventi

Dettagli

Una passeggiata tra storie d'amore e di fantasmi. Da SS. Annunziata alla Chiesa di Dante.

Una passeggiata tra storie d'amore e di fantasmi. Da SS. Annunziata alla Chiesa di Dante. Una passeggiata tra storie d'amore e di fantasmi. Da SS. Annunziata alla Chiesa di Dante. Itinerario Libero non Guidato Segui il nostro consiglio, prendi per mano tua moglie o la tua fidanzata e portala

Dettagli

... Appena arrivati all Archeoparck...abbiamo fatto una piccola merenda... lasciati i bambini di 4,ci siamo diretti a Cividate Camuno

... Appena arrivati all Archeoparck...abbiamo fatto una piccola merenda... lasciati i bambini di 4,ci siamo diretti a Cividate Camuno Appena arrivati all Archeoparck i bambini di quarta sono scesi dal pullman mentre noi di quinta siamo restati in compagnia delle guide: Nicoletta e Michele e le maestre e ci siamo diretti verso la zona

Dettagli

VOLUME 3 CAPITOLO 7 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE. Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: ... ... ... ... ... ...

VOLUME 3 CAPITOLO 7 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE. Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: ... ... ... ... ... ... L AFRICA VOLUME 3 CAPITOLO 7 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE 1. Parole per capire Alla fine del capitolo scrivi il significato di queste parole nuove: deserto...... Sahara...... altopiano...... bacino......

Dettagli

ABITARE E LAVORARE A CHIOGGIA NEL TRECENTO. classi 4^ A-B-C Scuola Elementare "B. Caccin"

ABITARE E LAVORARE A CHIOGGIA NEL TRECENTO. classi 4^ A-B-C Scuola Elementare B. Caccin ABITARE E LAVORARE A CHIOGGIA NEL TRECENTO classi 4^ A-B-C Scuola Elementare "B. Caccin" INTRODUZIONE ALLA MOSTRA STORICA Quella illustrata in questa mostra è una Chioggia ormai scomparsa, di cui vogliamo

Dettagli