NOVIGRADSKI LIST. IL GAZZETTINO DI CITTANOVA Novigrad - Cittanova, prosinac / dicembre broj / numero 38 godina / anno IX

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NOVIGRADSKI LIST. IL GAZZETTINO DI CITTANOVA Novigrad - Cittanova, prosinac / dicembre 2011. broj / numero 38 godina / anno IX"

Transcript

1 ISSN NOVIGRADSKI LIST IL GAZZETTINO DI CITTANOVA Novigrad - Cittanova, prosinac / dicembre broj / numero 38 godina / anno IX Sretno! Auguri! Foto: Alen Hlaj Intervju s gradonačelnikom Anteom Milosom U teškim vremenima zajedničkim snagama izvukli najbolje Str 2. Novigradske božićne radosti za sve generacije Str. 6 Bilancio per il 2012 Più di metà del bilancio destinata per migliorare l ambiente Pag. 15 I dolci vanno sempre in moda Pag. 33

2 2 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Razgovor s Anteom Milosem, gradonačelnikom Grada Novigrada-Cittanova U teškim vremenima zajedničkim snagama izvukli najbolje Za nama je još jedna teška krizna godina. Kako se Novigrad u njoj snašao? Što je unatoč teškim prilikama (ipak) učinjeno, a što će možda sačekati bolja vremena..? Prema svim gospodarskim pokazateljima kriza je zahvatila cijelu našu regiju, tako da ni privreda na novigradskom području nije pošteđena negativnih efekata pada proizvodnje i manjih prihoda, kako direktno za građane, tako i indirektno za gradski proračun. To je za nas svakodnevno veliki problem i težak izazov jer se iz tih prihoda moraju financirati osnovne gradske funkcije, kao i pružanje raznih usluga građanima, kao što su dječji vrtići, sport, kulturni programi, uređenje grada, ali i programi u okviru zdravstva i socijale. Naš je stav bio da se svi moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, te su svi korisnici gradskog proračuna, pa i sama gradska administracija, podnijeli dio tereta smanjenjem rashoda od oko 10 posto. To je direktna posljedica krize i takva će politika potrajati sve dok nam gospodarske prilike ne omoguće veće porezne prihode u gradski proračun. Kada zbrajamo rezultate na kraju ove godine moram izraziti zadovoljstvo što smo usprkos teškoj recesiji za gospodarstvo uspjeli održati kvalitetu društvenog standarda i realizirati sve javne projekte koji su planirani proračunom za ovu godinu. Odricanja je svakako bilo, ali sustav javne uprave je uspješno odradio sve postavljene zadatke, što se najbolje vidi iz realizacije proračuna, koja je - protivno svim najavama - povećana za 50 posto u odnosu na plan i rezultirala je rekordnim proračunom Grada Novigrada u iznosu od 64 milijuna kuna. Moram reći da smo u teškim vremenima uspjeli zajedničkim snagama izvući najbolje iz naše sredine i da smo pored redovnih programa društvenih djelatnosti, održavanja, izgradnje i planiranja, uspješno priveli kraju veliku sanaciju svih šteta od prošlogodišnjih poplava, a trenutno se dovršava i novi sustav odvodnje bujičnih tokova područja Lako. Prošireni su i nadograđeni prostori hrvatskog i talijanskog dječjeg vrtića u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna, čime su zadovoljeni svi standardi propisani za boravak djece i stvoreni uvjeti da u budućnosti u predškolske ustanove primimo svu djecu s našeg područja. Započet je i projekt poticane stanogradnje u režiji lokalne samouprave, koji je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije, a čiju izgradnju očekujemo krajem godine. Za sada moramo biti zadovoljni i ustrajati u pozitivnom razmišljanju da se uz kvalitetno planiranje može puno postići, pogotovo vodeći računa o skorom ulasku u EU i otvaranju realnih mogućnosti za privlačenjem puno većeg kapitala u našu sredinu. Zanimljivo je kako je unatoč recesijskom okruženju gradski proračun za godinu u dva navrata rebalansom povećan na najveći iznos u povijesti Grada...? Da, iako zvuči nerealno u ovim vremenima, brojke su transparentne i konačna realizacija pokazala je da uz izniman trud možemo osigurati dobar rezultat. Treba reći i to da su oba rebalansa koji su donijeli povećanje jednoglasno podržani od strane svih vijećnika i da je to dodatna snaga koja Novigrad već dugi niz godina vuče naprijed. Postoji ravnoteža, jedinstvo i međusobno poštovanje i povjerenje kada se radi o projektima od interesa za cijeli grad. Proračun je temeljni dokument na kojem svi moramo pružiti najbolje i kojeg jedino zajedništvom, pogotovo u kriznim trenucima, možemo uspješno realizirati. Oba rebalansa donijela su zato povećanja prihoda koja su usmjerena isključivo na kapitalne investicije. Radi se o investicijama u komunalnu infrastrukturu, akviziciji zemljišta radi izgradnje novih sportskih terena u sportskoj zoni Marketi, te sredstvima koja smo rezervirali radi kandidiranja kanalizacijskog sustava Bužinija na IPARD program. Važno je i to što nastojimo novac od kapitalnih investicija zadržati u gradu zapošljavajući domaće izvođače u njihovoj realizaciji. Time postižemo dvostru-

3 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 3 ku korist jer se dio novca kroz porezne prihode vraća u gradski proračun. Koji su važniji javni projekti koje Grad planira realizirati u doglednoj budućnosti? Godina koja je pred nama prema svim najavama bit će i dalje teška i neizvjesna. Proračun koji namjeravamo realizirati vrijedan je 54 milijuna kuna i u njemu zadržavamo postotak od preko 30 milijuna kuna koji idu u unaprjeđenje sredine i izgradnju novih infrastruktura i javnih sadržaja. Naselja kao što su Fakinija, Strada Kontesa i Vidal opremit će se javnom rasvjetom, odvodnjom i uredit će se nove ceste unutar naselja. U realizaciju ide i prvi veliki projekt sufinanciran sredstvima europskih fondova Adria. MOVE IT! kojim ćemo biciklističkim i pješačkim stazama povezati udaljena naselja Dajlu i Kršin sa središtem grada, a sve u cilju poboljšanja alternativnih načina prijevoza. Pred nama je i raspisivanje natječaja za uređenje središnjeg gradskog trga i starogradske jezgre, kao i projekt preuređenja gradskog kina, čime bi nakon izgradnje Muzeja Lapidarium, Gradske knjižnice, sportskog centra u Dajli i gradske sportske dvorane zatvorili ciklus stvaranja kvalitetne javne infrastrukture za sve potrebe i sve uzraste. Velika sredstva uložit ćemo i u uređenje plaža na području Rivarele, Karpinjana i Dajle, obzirom da je tu riječ o nama izrazito važnoj turističkoj infrastrukturi. Vrijedi spomenuti i dovršetak osvjetljenja gradskih zidina s morske strane, kao i postavljanje javnih WC-a na području starogradske jezgre za potrebe nautičara i mnogobrojnih gostiju. Pred dovršetkom je i sustav za zaštitu od poplava i bujica na području od radne zone Vidal do mora. To je iznimno važan zahvat jer se na tom području nalaze praktično sve javne ustanove, od Doma umirovljenika i sportske dvorane, ambulante, preko vrtića i škola, do nogometnog igrališta. Projekt je vrijedan više od tri milijuna kuna i sufinancirat će se sredstvima hrvatskih voda. Posebno bih ovdje želio istaknuti i kako nas očekuje realizacija projekta poticane stanogradnje u režiji Grada, kojim će mlade novigradske obitelji na prihvatljiv način moći riješiti svoje stambeno pitanje. Stanovi po modelu POS-a gradit će se u naselju Stancijeta. Što Novigradu donosi pogled u budućnost? S jedne strane tu su i dalje globalno nesigurne gospodarske prilike, a s druge približavanje Hrvatske EU-u... Prevladava li kod Vas zabrinutost ili optimizam? Gospodarska kriza i ulazak u EU su procesi koji svakako, svaki na svoj način, utječu i utjecat će na društveni standard naših građana. Ja sam danas ipak optimist, jer smo u ovim teškim vremenima znali sačuvati stabilnost u funkcioniranju i financiranju Grada i stvoriti istovremeno realne pretpostavke za razvoj i realizaciju novih kvalitetnih projekata na našem području. Pozitivne promjene očekujemo i od nove državne vlasti. Očekujemo veću potporu u realizaciji naših lokalnih projekata, veću decentralizaciju ovlasti prema nižim razinama i puno veći povrat novca u lokalne ruke nego je bio slučaj do sada. Uz pozitivan efekt ulaska na europsko tržište i dostupnost sredstava strukturnih fondova, pozitivno ozračje stvaraju i privatni projekti koji će krenuti i prije toga, kao što su novi trgovački centar, ruska klinika ili novi turistički resort kapaciteta oko 400 ležajeva. Potencijal imamo i u proširenju naše poslovne zone Vidal, koja se do sada pokazala kao vrlo značajan pokretač novigradskog gospodarstva. Možemo zaključiti da dobrih pretpostavki za razvoj ima, investitori su oprezni, ali spremni uložiti kapital. Konačni će rezultat u punoj mjeri ovisiti i o nama samima i našem transparentnom i fleksibilnom pristupu u realizaciji navedenih projekata. Vrijeme je božićno-novogodišnjih blagdana i dobrih želja... Što bi Vi kao gradonačelnik Novigrada poželjeli i kakvu bi poruku uputili svojim sugrađanima u ovo blagdansko vrijeme, ali i pogleda upućenog u godinu koja je pred nama? Godina koja je pred nama neka nam donese toliko potrebnu političku stabilnost i ekonomsku sigurnost našim građanima. Potrebe i očekivanja su veliki. Zato ću i dalje - kao i do sada - pozivati sve da zajednički potražimo najbolja rješenja za ovaj grad i njegove građane. Ove dvije protekle godine, iako teške, pokazale su zavidnu razinu zajedništva i zavidne rezultate, pa uz izraze zahvale upućujem svima najiskrenije čestitke povodom nadolazećih Božićnih blagadana i Nove godine.

4 4 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Intervista con Anteo Milos, sindaco della Città di Cittanova In un periodo di crisi, si è raggiunto un ottimo risultato con forze comuni E trascorso un altro difficile anno di crisi. Come se l è cavata Cittanova? Cos è stato fatto ciononostante il periodo difficile, e cosa attenderà tempi migliori? Secondo tutti gli indicatori economici, la crisi ha colpito tutta la nostra regione e nemmeno l economia sul territorio di Cittanova è stata risparmiata dagli effetti negativi di diminuzione della produzione e calo d introiti come lo è stato direttamente per i cittadini, così anche indirettamente per il bilancio cittadino. Per noi questo è un grande problema quotidiano e una sfida difficile perché trattasi di entrate dalle quali bisogna finanziare le elementari funzioni della Città, come anche l offerta di differenti servizi ai cittadini quali la scuola materna, sport, programmi culturali, assetto della città ma anche i programmi nell ambito della sanità e del segmento sociale. La nostra opinione era quella che tutti devono adeguarsi alla nuova situazione creatasi, e di conseguenza tutti gli utenti del bilancio cittadino, come l amministrazione cittadina stessa, hanno portato parte di questo fardello con la diminuzione delle spese del 10%. E una conseguenza diretta della crisi e tale politica resterà in vigore fino a quando la situazione economica non ci renderà possibile maggiori entrate fiscali nel bilancio cittadino. Quando sommiamo i risultati alla fine di quest anno, devo esprimere soddisfazione che ciononostante il difficile periodo di recessione per l economia, siamo riusciti a mantenere la qualità dello standard sociale e realizzare tutti i progetti pubblici che erano definiti tramite il bilancio di quest anno. Ci sono stati dei sacrifici, ma il sistema della pubblica amministrazione ha svolto con successo tutti i compiti prefissi il che è visibile dalla realizzazione del bilancio, che - contrariamente a tutte le previsioni - è aumentato del 50 per cento rispetto al piano ed è risultato come il bilancio record della Città di Cittanova pari a 64 milioni di kune. Devo dire che in un periodo difficile insieme siamo riusciti ad ottenere il meglio dal nostro ambiente e oltre al regolare programma di attività sociali, di manutenzione, costruzione e pianificazione, abbiamo portato a termine con successo il grande recupero di tutti i danni causati dalle alluvioni dello scorso anno ed è attualmente in fase di completamento il nuovo sistema di drenaggio delle acque torrenziali della zona di Laco. Sono stati ampliati e ristrutturati gli spazi della scuola materna croata e quella italiana per un valore di 3,5 milioni di kune e di conseguenza sono stati soddisfatti tutti gli standard previsti per il soggiorno dei bambini presso la scuola materna e create le condizioni per poter in un futuro accogliere tutti bambini in età prescolare della nostra zona. E stato avviato anche il progetto dell edilizia agevolata promossa dall autonomia locale, che è attualmente in fase di preparazione della documentazione progettuale e la cui costruzione è prevista per la fine del Per ora dobbiamo essere soddisfatti e continuare a pensare che con una pianificazione di qualità si può fare molto, soprattutto tenendo conto dell imminente entrata in UE e la creazione di opportunità reali nel poter ottenere molti più capitali destinati alla nostra zona. E interessante che nonostante un atmosfera di recessione, il bilancio cittadino per il 2011 tramite modifiche ed integrazioni è stato aumentato in due occasioni fino ad arrivare al più alto importo nella storia della Città? Si, anche se in questi tempi sembra irreale, i numeri sono trasparenti e la realizzazione finale ha dimostrato che con notevoli sforzi possiamo ottenere ottimi risultati. Bisogna dire che entrambe le modifiche ed integrazioni che hanno portato all aumento, sono state appoggiate unanimemente da parte di tutti i consiglieri e che si tratta di un ulteriore forza che già da anni porta avanti Cittanova. Esiste un equilibrio, un unità, rispetto reciproco e fiducia quando si parla di progetti per l interesse comune di tutta la città. Il bilancio è il documento base sul quale tutti dobbiamo dare il meglio e il quale può essere realizzato con successo soltanto con il lavoro comune, soprattutto in momenti di crisi. Per questo motivo entrambe le modifiche ed integrazioni hanno portato all aumento delle entrate che sono poi state dirette esclusivamente verso gli investimenti capitali. Trattasi di investimenti nell infrastruttura comunale, l acquisizione di terreni per la costruzione di nuovi campi sportivi nella zona sportiva Marchetti, e di mezzi che abbiamo riservato per il progetto del sistema di canalizzazione a Businia da essere candidato al programma IPARD. E importante sottolineare che nella realizzazione degli investimenti capitali cerchiamo di mantenere i soldi nella città offrendo lavoro a ditte nostrane. Facendo ciò, realizziamo il beneficio doppio perché parte dei soldi tramite entrate fiscali rientra nel bilancio cittadino. Quali sono i grandi progetti pubblici che la Città prevede di attuare nel prossimo futuro? Secondo ogni previsione, l anno che sta arrivando sarà difficile e incerto. Il bilancio che abbiamo intenzione di realizzare ha un valore

5 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 5 di 54 milioni di kune dei quali una percentuale di oltre 30 milioni di kune va a migliorare l ambiente e la costruzione di nuove infrastrutture e strutture pubbliche. Le zone residenziali come Facchinia, Strada Contessa e Vidal saranno dotate di illuminazione pubblica, sistema di drenaggio e saranno sistemate strade nuove all interno del quartiere. Si comincia con l implementazione del primo grande progetto cofinanziato dai fondi dell UE Adria.MOVE IT! con il quale collegheremo le zone residenziali di Daila e Carsin tramite piste ciclabili e pedonali con il centro della città, il tutto per migliorare le modalità di trasporto alternativo. E in piano anche la gara d appalto per la sistemazione della piazza centrale cittadina e del centro storico, così come il progetto di ristrutturazione del cinema cittadino il che dopo la costruzione del Museo Lapidarium, della biblioteca civica, del centro sportivo a Dajla e della palestra, terminerebbe il ciclo di creazione dell infrastruttura pubblica di qualità per i bisogni di tutte le età. Investiremo ingenti mezzi nella ristrutturazione delle spiagge nella zona di Rivarella, Carpignano e Daila, considerando che si tratta di un importante infrastruttura turistica. Bisogna ricordare anche la realizzazione dell illuminazione delle mura della città dal mare, così come l installazione di bagni pubblici nel centro storico per i navigatori e i numerosi ospiti. E in fase di completamento il sistema per la protezione contro le inondazioni e alluvioni nella zona imprenditoriale Vidal fino al mare. Questa è una procedura molto importante perché in questa zona si trovano praticamente tutte le istituzioni pubbliche, dalla casa di riposo e centri sportivi, ambulatori, asili e scuole e il campo di calcio. Il progetto vale più di tre milioni di kune e sarà cofinanziato dalla società Hrvatske vode. Vorrei sottolineare che ci attende la realizzazione del progetto di edilizia agevolata promosso dalla Città, che vedrà le giovani famiglie cittanovesi risolvere in un modo accettabile il loro problema della casa. Gli appartamenti sul modello dell edilizia agevolata saranno costruiti nella zona residenziale di Stanzietta. Che cosa porta a Cittanova il futuro? Da un lato ci sono ancora le condizioni economiche globali incerte, e dall altro l avvicinamento dell adesione della Croazia all UE... Quell è per lei la sensazione predominante, la preoccupazione o l ottimismo? La crisi economica e il processo di adesione all UE sono processi che, ognuno a modo suo, influenzano e influenzeranno gli standard sociali dei nostri cittadini. Io oggi sono ancora ottimista, perché in questi tempi difficili abbiamo saputo preservare la stabilità nel funzionamento e nel finanziamento della Città e al tempo stesso creare un potenziale reale per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi progetti di qualità sul nostro territorio. Ci aspettiamo cambiamenti positivi anche dal nuovo governo. Ci aspettiamo un maggiore sostegno nella realizzazione dei nostri progetti locali, una maggiore decentralizzazione delle autorità verso i livelli più bassi e un maggiore rientro dei soldi nelle mani locali come non è stato fatto fino ad ora. Con l effetto positivo di entrata nel mercato europeo e la disponibilità di fondi strutturali, un clima favorevole viene creato dai progetti privati che partiranno anche prima, come il nuovo centro commerciale, la clinica russa o il nuovo resort turistico di 400 posti letto. Abbiamo il potenziale anche nell espansione della nostra zona imprenditoriale Vidal, che finora ha dimostrato di essere un importante fattore dell economia di Cittanova. Possiamo concludere dicendo che i buoni presupposti per lo sviluppo ci sono, gli investitori sono cauti, ma disposti ad investire il capitale. Il risultato finale dipenderà completamente da noi stessi e dal nostro approccio trasparente e flessibile nell attuazione di questi progetti. E il periodo delle feste di Natale, di Capodanno e degli auguri... Cosa vorrebbe augurare lei come sindaco di Cittanova e quale messaggio destinerebbe in questo periodo di festa a propri concittadini, anche riguardo all anno che sta arrivando? Che l anno prossimo ci porti la tanto necessaria stabilità politica e la sicurezza economica ai nostri cittadini. Le esigenze e le aspettative sono tante. Per questo continuerò - come fin ora ad invitare tutti nel cercare insieme una soluzione migliore per questa città e i suoi cittadini. Gli ultimi due anni, anche se difficili, hanno dimostrato un notevole livello di unità e di risultati importanti, e ringraziando rivolgo a tutti i miei più sinceri auguri in occasione del Natale e del Capodanno.

6 6 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Održan trodnevni božićni sajam Novigradske božićne radosti za sve generacije Riječ je o trećem izdanju manifestacije koja se ove godine održala na Velikom trgu, u velikom grijanom šatoru, u kojem se kroz tri dana moglo razgledati i kupiti ponešto iz ponude 20-ak izlagača, mahom Novigrađanki i Novigrađana različitih uzrasta, koji su ovom prigodom izložili svojih ruku dijela, kreativne uratke koji mogu poslužiti kao prigodni blagdanski ukras ili lijepi poklon u vremenu darivanja. U programu su pak sudjelovale brojne novigradske snage svih uzrasta, od vrtića do Doma za starije i nemoćne osobe, pa je i sam program bio za sve generacije. Sredinom prosinca, od 16. do 18. održan je u organizaciji i uz pokroviteljstvo Grada Novigrada-Cittanova, te suorganizacijsku pomoć niza drugih ustanova i institucija, božićni sajam pod nazivom Novigradske božićne radosti. Riječ je o trećem izdanju manifestacije koja se ove godine održala na Velikom trgu, u velikom grijanom šatoru, u kojem se kroz tri dana moglo razgledati i kupiti ponešto iz ponude 20-ak izlagača, mahom Novigrađanki i Novigrađana različitih uzrasta, koji su ovom prigodom izložili svojih ruku dijela, kreativne uratke koji mogu poslužiti kao prigodni blagdanski ukras ili lijepi poklon u vremenu darivanja. Pored štandova s izlagačkom ponudom, u šatoru su bila smještena i dva punkta na jednom su članovi galerijeateliera Agata tijekom trajanja sajma provodili kreativne radi-

7

8

9 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 9 onice, od izrade ukrasa i decoupagea, do zanimljive slikarske tehnike slikanja vinom, dok se na drugom tzv. make over punktu, moglo besplatno dobiti kratki tretman uljepšavanja. U programu su pak sudjelovale brojne novigradske snage svih uzrasta, od vrtića do Doma za starije i nemoćne osobe, pa je i sam program bio za sve generacije. U petak su tako, nakon što su gradonačelnik Anteo Milos i župnik Luka Pranjić svečano otvorili božićni sajam, nastupile Novigradske mažoretkinje, a nakon njih i Mali balunaši te pjevački zbor iz Dječjeg vrtića Tičići. Uslijedila je predstava Tko će biti Djed Mraz u izvođenju dramske grupe Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova, a program prve večeri zaključio je svojim nastupom Bulea Folk Orchestra, glazbom za ples. Bila je to plesna večer na koju su prije svega pozvani novigradski umirovljenici, no treba nažalost priznati kako pravog odaziva baš i nije bilo. No, nadamo se kako će ova inicijativa prerasti u tradiciju, pa će se i navike polako stvoriti... U subotu prijepodne nastupili su kratkim kolaž programom štićenici Doma za starije i nemoćne osobe, da bi popodnevni program otvorio scenski igrokaz živih jaslica u izvođenju Dječjeg vrtića pri TOŠ Novigrad. Nastupile su potom članice vokalne skupine Zajednice talijana Cittanova Vocalensemble, a nakon njih i zbor OŠ Rivarela te mali glazbenici iz Osnovne glazbene škole Novigrad. Drugu večer svojim plesnim nastupom zatvorile su skupine Storm i Kikice. U nedjelju je u pratnji novigradskih bikera u šator stigao najdraži dječji gost, Djed Mraz, te podijelio poklone mališanima vrtićke dobi koji ne polaze vrtić. Uslijedila je potom lutkarska predstava Pahuljica, te neizbježno fotografiranje s omiljenim djedicom. U Muzeju Lapidarium moglo se pak pogledati projekcije prigodnih božićnih crtića i filmskih klasika, a u organizaciji Lapidariuma održao se i prigodni popratni program pod nazivom Alberi d artista, u kojem su prigodne umjetničke instalacije predstavili novigradski umjetnici. Glazbeni nastup publici je podario ženski zbor Lavanda, a na pozornici su zaplesali i folkloraši iz KUD-a Novigrad-Cittanova. Nakon proglašenja najljepšeg blagdanski prigodno uređenog izloga, onog Cvjetnog ateliera Florea, uslijedila je modna revija frizerskih i odjevnih kreacija te make up-a, koja je protekla u zabavnom tonu, zahvaljujući među ostalom i tome što su kreacije nosile Novigrađanke koje i nemaju nekog manekenskog iskustva, ali su se okuražile u ovoj prigodi prošetati modnom pistom. Zahvaliti treba i novigradskim cvjećarkama koje su pomogle u uređenju pozornice, kako za modnu reviju tako i kroz sva tri dana. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se naš sugrađanin Sandi Čakalo. U neposrednoj blizini šatora u kojem se održavao božićni sajam bio je i manji šator s prigodnom ponudom kuhanog vina i toplog čaja, te jednostavnih prigodnih zalogaja, što se odlično uklopilo u atmosferu manifestacije. U subotu su pak članovi novigradske podružnice Gljivarskog društva Boletus priredili malo kulinarsko iznenađenje, gljivarski kotlić kojeg su okupljeni začas pojeli. Posebno je pak bio atraktivan vizualni doživljaj velikog šatora u kojem su se događale Novigradske božićne radosti, zahvaljujući prije svega neuobičajenoj, prozirnoj prednjoj fasadi, koja je omogućavala da se izvana vidi ono što se u šatoru događa... Vizualnom dojmu doprinijelo je i bogatstvo rukotvorina, ukrasa, domaćih proizvoda i drugih izložaka kojima su bogato i raskošno bili ispunjeni izlagački stolovi unutar šatora. Da doživljaj i atmosfera ovog božićnog sajma budu potpuni, falio je možda još samo snježni pokrivač, prirodna kulisa koja pak nije nedostajala na prva dva izdanja Novigradskih božićnih radosti... Održan tradicionalni blagdanski objed u Tičićima Svečani ručak s gradonačelnikom Djeca i tete novigradskog Dječjeg vrtića Tičići organizirali su sredinom prosinca tradicionalni svečani blagdanski ručak, na kojem im se također tradicionalno pridružio i novigradski gradonačelnik. Novigradskom sindaku Anteu Milosu društvo u posjetu vrtićkim mališanima društvo su ovoga puta pravile predsjednica Gradskoga Vijeća Sonja Jurcan i zamjenica gradonačelnika, ujedno i predsjednica Upravnog vijeća vrtića, Sonja Šikanić. Tradicionalni ručak s gradonačelnikom održava se već šest godinu zaredom, a ove godine bilo je posebno lijepo i svečano, budući da se ručak odvijao u prostoru nove blagovaone, uređene u okviru nedavnog uređenja i proširenja vrtićke zgrade. Za ovu svečanu prigodu djeca se i svečano odjenu, pa se kod dječaka moglo vidjeti raznovrsnih kravata i leptir mašni, dok su djevojčice s ponosom pokazale svoje nove svečane haljinice. Dodajmo na kraju kako se na meniju svečanog ručka našla bistra juhica, mesna štruca s pečenim krumpirom, zelena salata, te mufin s čokoladnim mrvicama, a sve je zaliveno - cedevitom!

10 10 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Privodi se kraju izgradnja sustava odvodnje bujičnih voda od Vidala prema moru Cjelovita i kvalitetna zaštita od poplava Buzetskoj Vodoprivredi povjereni su poslovi iskopa i betoniranja kanala, odnosno ugradnje prefabriciranih armirano betonskih elemenata, na području Lako, od velikog parkirališta ispred dvorane do mora, ukupno dugog četiristotinjak, širokog dva i dubokog 1,3 metra. Druga faza projekta predviđa zatvorenu dionicu kanala od propusta na cesti Novigrad - Antenal do utoka u more. U tijeku je izgradnja druge faze novog sustava zaštite od poplava i vodenih bujica, projektiranog za učinkovitije reguliranje bujičnih tokova na slivnom području od zone Vidal do mora, gdje su, osim dvorane, smješteni i Dom za starije i nemoćne, škole, vrtići i ambulanta. Buzetskoj Vodoprivredi povjereni su poslovi iskopa i betoniranja kanala, odnosno ugradnje prefabriciranih armirano betonskih elemenata, na području Lako, od velikog parkirališta ispred dvorane do mora, ukupno dugog četiristotinjak, širokog dva i dubokog 1,3 metra. Druga faza projekta predviđa zatvorenu dionicu kanala od propusta na cesti Novigrad - Antenal do utoka u more. Za dovršetak projekta trebat će stoga još prekopati županijsku cestu Poreč - Novigrad, što je ostavljeno za nakon novogodišnjih blagdana. Posao je započet početkom prosinca, ugovorom je za zahvat predviđeno 75 kalendarskih dana, pa bi cijeli posao trebao biti dovršen u drugoj polovici veljače, ovisno naravno i o vremenskim prilikama. Zahvat je vrijedan približno dva milijuna kuna, a financiraju ga Hrvatske vode. Za prethodnu je fazu, uključujući zatvorene i otvorene dionice kanala, spuštanje visine parkirališta i takozvanu retenciju s potpornim zidom (prostor koji može skupiti veliku količinu vode i zatim je postupno otpuštati u sustav odvodnje), iz gradskog proračuna izdvojeno oko milijun kuna, a taj je posao dovršen prije ljeta godine. Nakon druge faze, uslijedit će i treća, završna faza izgradnje ovog cjelovitog i kvalitetnog sustava odvodnje, a prema idejnom projektu Gianantonia Santina iz tvrtke Vodoprivreda treća faza predviđa još čišćenje i održavanje postojeće kanalske mreže uzvodno od Doma za starije i nemoćne. I lavori di costruzione del sistema di drenaggio delle acque torrenziali da Vidal al mare stanno giungendo alla fine Protezione completa contro le inondazioni I lavori di scavo e cementificazione del canale sono stati affidati alla ditta Vodoprivreda di Pinguente ovvero quelli d installazione degli elementi prefabbricati in cemento armato nella zona di Laco, dal parcheggio grande davanti alla palestra fino al mare m di lunghezza, due di larghezza e 1,3 metri di profondità. La seconda fase del progetto prevede la tratta chiusa del canale dal condotto sotterraneo sulla strada Cittanova - Antenal allo sbocco nel mare. E in corso la costruzione della seconda fase del nuovo sistema di protezione contro le inondazioni e i torrenti di acqua, progettato per una regolamentazione più efficace dei flussi torrenziali nel bacino idrografico della zona Vidal al mare, dove, oltre alla palestra sportiva, si trova la casa per anziani e disabili, scuole, asili e ambulatorio. I lavori di scavo e cementificazione del canale sono stati affidati alla ditta Vodoprivreda di Pinguente ovvero quelli d installazione degli elementi prefabbricati in cemento armato nella zona di Laco, dal parcheggio grande davanti alla palestra fino al mare m di lunghezza, due di larghezza e 1,3 metri di profondità. La seconda fase del progetto prevede la tratta chiusa del canale dal condotto sotterraneo sulla strada Cittanova - Antenal allo sbocco nel mare. Per completare il progetto si dovrà scavare la strada statale Parenzo - Cittanova, lavori che saranno svolti dopo le feste di capodanno. I lavori sono iniziati ai primi di dicembre, il contratto prevedeva un lavoro di 75 giorni di calendario, per cui l intera opera dovrebbe essere completata nella seconda metà di febbraio, a seconda naturalmente della situazione meteorologica. L intervento ha un valore di circa due milioni di kune ed è finanziato dalla società Hrvatske vode. Per la fase precedente, comprese le tratte chiuse e quelle scoperte del canale, l abbassamento dell altezza del parcheggio e il cosiddetto supporto con il muro di sostegno (uno spazio che può raccogliere una grande quantità di acqua e poi gradualmente rilasciarla nel sistema di drenaggio), dal bilancio cittadino sono stati stanziati mezzi pari a circa un milione di kune. Questo lavoro è stato completato prima dell estate Dopo la seconda fase seguirà anche la terza ed ultima fase di costruzione del sistema completo di drenaggio, e secondo il progetto di massima di Gianantonio Santin della società Vodoprivreda, la terza fase prevede la pulizia e la manutenzione della rete di drenaggio esistente dalla Casa per gli anziani in poi.

11 Gradi se infrastruktura u zoni Marketi Komunalni zahvat vrijedan 2,13 milijuna kuna Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 11 Izgradnja dviju prometnica do završnog sloja prije asfaltiranja zahvat je težak pola milijuna kuna, 400 tisuća odnosi se na radove javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije, a 1,23 milijuna kuna vrijedan je dio investicije koji obuhvaća izgradnju vodovoda, fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje. Ukupna vrijednost investicije je 2,13 milijuna kuna, a financira se iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova. U (budućoj) stambenoj zoni Marketi, u neposrednoj blizini sportske dvorane, u tijeku su radovi na izgradnji pristupnih prometnica i prateće infrastrukture. Ugovorom su obuhvaćeni radovi prve faze izgradnje kolnika i pješačkih površina dviju pristupnih prometnica, do faze prometnice pred samo asfaltiranje, s pratećom komunalnom infrastrukturom: vodovodom, fekalnom kanalizacijom, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom (stupovi s rasvjetnim tijelima montirat će se u drugoj fazi) i telefonskim instalacijama. Jedna je prometnica duga 160, a druga 220 metara, širine su šest odnosno 5,5 metara, a uz njih će biti i 26 novih parkirnih mjesta. Izgradnja dviju prometnica do završnog sloja prije asfaltiranja zahvat je težak pola milijuna kuna, 400 tisuća odnosi se na radove javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije, a 1,23 milijuna kuna vrijedan je dio investicije koji obuhvaća izgradnju vodovoda, fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje. Ukupna vrijednost investicije je 2,13 milijuna kuna, a financira se iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova. Izvođač radova je Cesta d.o.o. Pula. Završetak radova predviđen je prije kraja siječnja godine, što će naravno ovisiti i o vremenskim prilikama, prvenstveno kiši. In costruzione l infrastruttura nella zona Marchetti Investimento comunale del valore di 2,13 milioni di kune Nella futura zona residenziale di Marchetti, vicino alla palestra sportiva, sono in corso i lavori di costruzione delle strade d accesso e della relativa infrastruttura. Il contratto prevede i lavori della prima fase di costruzione della strada e delle zone pedonali lungo le due strade d accesso, fino alla fase che precede la stesura dell asfalto con relativa infrastruttura: approvvigionamento idrico, depurazione delle acque reflue, sistema di drenaggio, illuminazione pubblica (i pali con corpi illuminanti verranno collocati nella seconda fase) e installazioni telefoniche. Una delle strade è lunga 160, e l altra 220 metri, hanno una larghezza di sei ovvero 5,5 metri, e a loro fianco ci saranno 26 nuovi posti auto. I lavori di costruzione di due strade fino allo strato finale che precede la stesura dell asfalto hanno un valore di mezzo milione di kune, 400 mila sono destinate ai lavori di illuminazione pubblica e quelli delle condotte elettriche. La parte dell investimento che include la costruzione del sistema di approvvigionamento idrico, del sistema di depurazione delle acque reflue e del sistema di drenaggio ha un valore di 2,13 milioni di kune e viene finanziato dal bilancio cittadino. L appaltatore è la ditta Cesta d.o.o. di Pola. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del gennaio 2012, il che ovviamente dipenderà dalle condizioni climatiche, soprattutto dalla pioggia.

12 12 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Nova javna rasvjeta u Fakiniji i Vidalu U naselju Fakinija nastavlja se opremanje infrastrukturom, ovoga puta javnom rasvjetom u tri spojne ulice s glavnom cestom koja prolazi kroz naselje Strada Kontesa. Postavljeno je sedam rasvjetnih stupova, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 70-ak tisuća kuna (bez PDV-a). Pripremne građevinske radove obavila je Građevinska mehanizacija Robi, a elektroinstalaterske radove trvtka Carbonera. Illuminazione pubblica nuova a Facchinia e Vidal Novu javnu rasvjetu dobio je i dio naselja Vidal, i to ukupno 14 rasvjetnih stupova. Sredinom prosinca preostalo je još postaviti četiri stupa javne rasvjete, a prema najavama taj je posao trebao biti okončan do pred Božić, ovisno o isporuci stupova. Vrijednost radova je kuna (+ PDV), građevinske radove izvela je Građevinska mehanizacija Robi, a elektroinstalaterske tvrtka Brolex. Si continua con la realizzazione dell infrastruttura nella zona residenziale di Facchinia, questa volta con l illuminazione pubblica in tre vie collegate con la strada principale che attraversa la zona di Strada Contessa. Sono stati installati sette palli della luce per i quali dal bilancio cittadino sono state stanziate 70 mila kune (IVA esclusa). I lavori preliminari di preparazione sono stati assegnati alla ditta Građevisnka mehanizacija Robi, mentre le installazioni elettriche sono state realizzate dalla ditta Carbonera. Nuova illuminazione pubblica anche per la zona residenziale di Vidal, un totale di 14 pali della luce. Verso metà dicembre i lavori da svolgere prevedevano l installazione di quattro pali per l illuminazione pubblica e secondo le previsioni questo lavoro doveva essere svolto entro Natale, dipendentemente dalla consegna dei pali. Il valore dei lavori è pari a 64 mila kune (più IVA), i lavori edili sono stati svolti da Građevinska mehanizacija Robi mentre le installazioni elettriche dalla ditta Brolex.

13 Sanira se krovište zgrade u ulici Gradskih vrata Početkom prosinca započeli su radovi na uređenju krovišta zgrade u ulici Gradskih vrata, na kućnim brojevima 1 i 3. Riječ je o građevinskom zahvatu u okviru upravljanja stambenim zgradama koje provodi poduzeće Neapolis. Ukupna investicija procijenjena je na 185 tisuća kuna (bez PDV-a). Grad Novigrad-Cittanova suvlasnik je dijela zgrade u 24,56 postotnom udjelu, te u investiciji sanacije krova sudjeluje s kuna (s PDV-om). Radovi su povjereni poduzeću Ponjo d.o.o., a sredinom prosinca bilo je planirano da posao bude okončan do Božića. Svijetleći znak upozorenja za sigurnost pješaka Sredinom prosinca na državnoj prometnici Novigrad- Buje postavljen je svjetleći prometni znak s bljeskalicama na solarno napajanje, radi povećane sigurnosti u prometu pješaka prilikom prelaska ove prometnice. Projekt prometne regulacije radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu za naselja Stancijetu i Fakiniju izradio je Emi projekt d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost izvedbe spomenute prometne vertikalne signalizacije iznosi ukupno 44 tisuće kuna, dok je vrijednost horizontalne prometne signalizacije sukladno projektu 15-ak tisuća Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 13 Il tetto dell edificio in Via delle porte è in ristrutturazione Con gli inizi di dicembre sono cominciati i lavori di ristrutturazione del tetto sull edificio in Via delle porte, ai numeri civici 1 e 3. Trattasi di un intervento edilizio nell ambito della gestione di condomini che svolge la società Neapolis. Il lavoro ha un valore di 185 mila kune (IVA esclusa). La Città di kuna. Ovim je jedan za pješake opasan dio prometnice osobito za školsku djecu iz naselja Cittanova è comproprietario di parte dell edificio ovvero del 24.56% e partecipa alla ristrutturazione con mila kune (IVA inclusa). La ristrutturazione sarà svolta dalla ditta Ponjo d.o.o. mentre a metà dicembre la previsione era che i lavori si sarebbero conclusi entro Natale. Stancijeta i Fakinija odnosno Strada Kontesa riješen na siguran i učinkovit način. Segnale stradale luminoso per la sicurezza dei pedoni A metà dicembre sulla strada statale Cittanova-Buie è stato posto il segnale stradale con luci lampeggianti ad energia solare per una maggiore sicurezza dei pedoni quando attraversano la strada. Il progetto della regolamentazione del traffico al fine di aumentare la sicurezza dei partecipanti nel traffico per le zone residenziali di Stanzietta e Facchinia è stato realizzato da Emi projekt d.o.o. di Fiume. Il valore di realizzazione della segnaletica verticale ammonta a 44 mila kune mentre il valore della segnaletica orizzontale secondo il progetto ammonta a 15 mila kune. Con questo, una parte della strada pericolosa per i pedoni - soprattutto per i bambini che vanno a scuola da Stanzietta, Facchinia e da Strada Contesa - è stata risolta in modo sicuro ed efficace.

14 14 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Proračun za godinu Više od polovice proračuna u unaprjeđenje sredine, infrastrukturu i javne sadržaje Proračun Grada Novigrada- Cittanova, usvojen 21. prosinca na posljednjoj sjednici Vijeća u godini, iznosi 54 milijuna kuna. Riječ je o proračunu koji zadržava udio od preko 30 milijuna kuna namijenjenih unaprjeđenju sredine i izgradnji novih infrastruktura i javnih sadržaja. Istovremeno, proračun za godinu društveno je osjetljiv i odgovoran, jer zadržava sve dosad postignute i dosegnute standarde društvenog segmenta upravljanja gradom. Što se važnijih projekata koji će se financirati proračunom za godinu tiče, među ostalim tu je projekt izgradnje pješačkih i bike staza od Kršina do Novigrada, te od Dajle do Novigrada, u okviru europskog projekta Adria.MO- VE IT!, kao i izrada projektne dokumentacije ornitološkog rezervata na ušću Mirne. U Dajli se planira nastavak radova na kanalizacijskoj mreži, kao i javna rasvjeta uz šetnicu. U Fakiniji i Stradi Kontesi u planu je nastavak radova na infrastrukturi - javnoj rasvjeti, vodovodu, asfaltu i kanalizaciji, čime će 90 posto naselja biti pokriveno asfaltom i javnom rasvjetom. U sportskoj zoni Marketi u izgradnji je kompletna infrastruktura, pri čemu su radovi započeti u godini, a okončat će se u godini. U naselju Novigrad predviđa se primjerena rasvjeta gradskih zidina, kanalizacija ambulante (kao priprema infrastrukture za buduću kliniku), nova oborinska odvodnja na nekoliko kritičnih gradskih lokacija, uređenje plaža na Rivareli i u Krapinjanu, itd. Proračunom za rezervirana su sredstva za početak projekta poticane stanogradnje (POS), a treba istaknuti kako će idejni projekti stanova biti javno predstavljeni u siječnju, kako bi potencijalni kupci dobili uvid u izgled budućih stanova, dok se početak izgradnje na već utvrđenoj lokaciji u Stancijeti očekuje krajem iduće godine. U Vidalu će se nastaviti s izgradnjom javne rasvjete i asfalta u dijelovima gdje nedostaju, dok će dio Šaina dobiti oborinsku odvodnju koje dosad nije bilo. Proširit će se prometnica od Karpinjana do Pinete, a u suradnji sa Županijskom upravom za ceste obnovit će se i županijska prometnica od Celege do rotora u Šainima. U Bužiniji se planira izgradnja kanalizacijske mreže, a sredstva potrebna za zahvat od oko četiri milijuna kuna pokušat će se pribaviti iz europskih fondova.

15 Bilancio per il 2012 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 15 Più di metà del bilancio destinata per migliorare l ambiente, infrastruttura e strutture pubbliche Il bilancio della Città di Cittanova è stato approvato il 21 dicembre durante l ultima seduta del Consiglio nel 2011 ed ammonta a 54 milioni di kune. Trattasi di bilancio con oltre 30 milioni di kune destinati al miglioramento dell ambiente e alla costruzione di nuove infrastrutture e strutture pubbliche. Allo stesso tempo, il bilancio per il 2012 è socialmente sensibile e responsabile volto a mantenere tutti gli standard conseguiti fin ora nel segmento sociale delle gestione cittadina. Per quanto riguarda i progetti più importanti finanziati dal bilancio per il 2012, è in piano il progetto di costruzione pedonale e pista ciclabile da Carsin a Cittanova, e da Daila a Cittanova, nell ambito del progetto europeo Adria.MOVE IT!, così come l elaborazione della documentazione progettuale della riserva ornitologica alla foce del fiume Quieto. A Daila è in programma il seguito dei lavori sulla rete fognaria e sul sistema dell illuminazione pubblica lungo il viale. A Facchinia e Strada Contessa si prevede di continuare con i lavori sulle infrastrutture - sistema di illuminazione pubblica, impianti idraulici, asfalto e canalizzazione, il che vedrà il 90 per cento delle zone residenziali dotate di asfalto e illuminazione pubblica. Nella zona sportiva Marchetti è in costruzione l infrastruttura completa, i lavori sono iniziati nel 2011 e saranno completati nel Nella zona residenziale di Cittanova è prevista un adeguata illuminazione delle mura cittadine, realizzazione della canalizzazione presso l ambulatorio (preparazione per l infrastruttura della futura clinica), nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche nei punti critici della città, sistemazione delle spiagge a Rivarella e Carpignano ecc. Nel bilancio per il 2012 sono stati riservati i fondi per l inizio del progetto di edilizia agevolata, e bisogna sottolineare che i progetti di massima degli appartamenti saranno presentati pubblicamente nel mese di gennaio, in modo da rendere possibile ai potenziali clienti di ottenere informazioni sugli appartamenti futuri, mentre l inizio della costruzione nel punto già definito a Stanzietta è previsto per la fine dell anno prossimo. A Vidal si continuerà con la costruzione dell illuminazione pubblica e con la stesura dell asfalto nelle aree che necessitano di tale procedura, mentre una parte di Saini otterrà lo scarico per le acque meteoriche fin ora inesistente. Sarà ampliata la strada da Carpignano a Pineta e in collaborazione con l Amministrazione regionale delle strade sarà ristrutturata anche la strada regionale da Celega alla rotonda a Saini. A Businia è i piano la costruzione della rete fognaria, mentre i mezzi necessari per l intervento pari a quattro milioni di kune si cercherà di ottenerli dai fondi europei.

16 16 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Temeljem novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, donijete su i odgovarajuće odluke na razini Grada Određeni uvjeti za legalizaciju nezakonite izgradnje Jedinični iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utvrđen je u okviru zakonom propisanih okvira, temeljem podjele na tri položajne zone, istovjetno podjeli za određivanje obveze komunalnog doprinosa. Za prvu zonu određena je naknada u iznosu od 25 kuna, za drugu zonu 14,99 kuna te za treću zonu 4,99 kuna. Temeljem novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Gradsko vijeće Grada Novigrada- Cittanova usvojilo je Odluku o jediničnom iznosu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, kao i Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Jedinični iznos naknade utvrđen je u okviru zakonom propisanih okvira, temeljem podjele na tri položajne zone, istovjetno podjeli za određivanje obveze komunalnog doprinosa, dakle prema pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture koje Grad Novigrad Cittanova treba ostvariti. Za prvu zonu određena je naknada u iznosu od 25 kuna, za drugu zonu 14,99 kuna te za treću zonu 4,99 kuna. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru je prihod proračuna Grada Novigrada Cittanova u iznosu od 50 posto i proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 50 posto. Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja su prihod proračuna Grada Novigrada Cittanova koriste se namjenski za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji Gradsko vijeće Grada Novigrada Cittanova mora donijeti do 31. prosinca godine. Što se broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi tiče, prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, može se ozakoniti još jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja, a odlukom Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova mogu se ozakoniti još dvije etaže, od kojih je jedna podrum ili suteren, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja. Requisiti specifici per la legalizzazione delle costruzioni abusive In base alla nuova Legge sulla procedura con i fabbricati costruiti illegalmente, il Consiglio cittadino ha approvato la delibera sull ammontare unitario dell indennità per il mantenimento dei fabbricati costruiti illegalmente come pure la delibera sul numero di piani legalizzabili nell ambito dei fabbricati costruiti illegalmente. L ammontare dell indennità è definito a seconda dell appartenenza a tre zone territoriali, le stesse applicate per il computo del contributo comunale, quindi in base al valore della zona e al grado di equipaggiamento infrastrutturale che la Città di Novigrad-Cittanova è tenuta a realizzare. Per la prima zona l indennità ammonta a 25 kune, per la seconda zona 14,99 kune mentre per la terza zona l indennità ammonta a 4,99 kune. L indennità per il mantenimento dei fabbricati costruiti illegalmente è provente del Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova nella misura del 50% mentre il rimanente 50% è a favore del Bilancio della Repubblica di Croazia. I mezzi derivanti dall indennità per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente che rappresentano provente del Bilancio cittadino sono destinati al miglioramento dell infrastruttura in base al programma che il Consiglio cittadino deve emanare entro il 31 dicembre Per quanto riguarda il numero di piani legalizzabili, ai sensi della Legge sulla procedura con i fabbricati costruiti illegalmente, oltre a due piani dei quali uno è il sottotetto, è possibile legalizzare ancora un piano, se l edificio si trova all interno dell area edificabile, mentre ai sensi della delibera del Consiglio cittadino si possono legalizzare altri due piani se uno dei due piani è seminterrato o interrato, se tale edificio si trova fuori dall area edificabile.

17 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 17 Svijetleći ukrasi za blagdansku atmosferu grada Addobbi luminosi per l atmosfera natalizia in città Novigrad je ovogodišnje blagdane prigodno ukrašen dočekao na svetog Nikolu, 6. prosinca, kada su zasvijetlili blagdanski ukrasi na gradskim ulicama, kako u centru Novigrada tako i u ostalim naseljima na području čitavog grada. Grad Novigrad-Cittanova je za blagdansko uređenje ove godine izdvojio 120 tisuća kuna, u što je uključeno postavljanje i skidanje svjetlećih ukrasa, nabava novih lampica i nešto novih ukrasa, te pet borova, dekoriranih i smještenih na nekoliko lokacija u gradu. Postavljanje ukrasa povjereno je poduzeću Neapolis. Cittanova quest anno il 6 dicembre, giornata di San Nicolò, ha salutato l arrivo delle feste bella decorata quando nelle strade cittadine e nelle zone residenziali sul territorio di Cittanova, si sono illuminati gli addobbi natalizi. La Città di Cittanova ha stanziato 120 mila kune per le decorazioni di quest anno, il che include l installazione e la rimozione delle decorazioni luminose, l acquisto di nuove luci, di alcuni addobbi e di cinque alberi di Natale decorati e posti in alcuni punti della città. Gli addobbi sono stati installati dalla ditta Neapolis. Blagdanski paketi za umirovljenike i socijalno potrebite Prema već ustaljenoj dugogodišnjoj tradiciji Grad je i ovih blagdana prigodno darivao umirovljenike i starije osobe bez vlastitih prihoda s prijavljenim prebivalištem na području Grada Novigrada- Cittanova. U prigodnim blagdanskim paketima čija je pojedinačna vrijednost 70 kuna, a koji su osigurani za oko 800 osoba, našao se pandoro, pjenušac i kava. Prema utvrđenom popisu od strane gradskog Socijalnog vijeća, uobičajeno su podijeljeni i paketi za 140 potrebitih osoba s područja Grada. U paketu su bile zastupljene osnovne živežne namirnice i blagdanski pandoro, te osnovne higijenske potrepštine, ukupno 20-ak artikala, a vrijednost paketa iznosila je oko 300 kuna. Paketi su podijeljeni u drugoj polovici prosinca, u prostorijama Crvenog križa. Regali natalizi per i pensionati e i bisognosi Come da tradizione, anche per queste feste natalizie la Città ha preparato i regali per i pensionati e per le persone senza entrate proprie, residenti nel comprensorio di Cittanova. I regali, ciascuno del valore di 70 HRK, contenevano un pandoro, uno spumante e il caffé. Sono stati assicurati circa 800 pacchi regalo. Secondo la lista del Consiglio sociale, sono stati consegnati tradizionalmente 140 pacchetti alle persone bisognose del territorio cittadino. Il pacchetto comprendeva ingredienti alimentari principali e il pandoro natalizio nonché i prodotti per l igiene indispensabili, un totale di 20 articoli mentre il valore del pacco ammontava a circa 300 HRK. I regali sono stati consegnati nella seconda metà del mese di dicembre negli ambienti della Croce rossa.

18 18 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Lijepa i humana gesta austrijskog poduzetnika i njegova hrvatskog partnera Tvrtke Herz i Petrokov pomogle u sanaciji dvorane Poduzeću Petrokov povjeren je naime posao dobave instalacija podnog grijanja u dvorani, kako prije havarije koja je zadesila dvoranu, tako i nakon njezine sanacije. Naknadno je međutim vijest o nepogodi koja je snašla dvoranu stigla do vlasnika tvrtke Herz Gerharda Glinzerera, te je on u dogovoru sa svojim hrvatskim partnerom Petrokovom odlučio dobavljene instalacije u cijelosti donirati. Austrijska tvrtka Herz armaturen sa sjedištem u Beču donirala je Gradu Novigradu- Cittanova eura, kao pomoć u sanaciji posljedica poplave koja je u rujnu prošle godine zadesila novu gradsku dvoranu. Sredstva su uplaćena na račun Grada, a vlasnik i generalni direktor tvrtke Herz, Gerhard Glinzerer, gradonačelniku Anteu Milosu u prostoru dvorane simbolično je uručio uvećanu repliku čeka na donirani iznos. Pored vlasnika tvrtke Herz i gradonačelnika Novigrada, ovom simboličnom činu prisustvovali su i direktor predstavništva Herz-a za Hrvatsku i BiH Petar Jelić, Kruno Petrokov, vlasnik zagrebačke tvrtke Petrokov, koja je dugogodišnji Herzov poslovni partner, te Alen Luk, direktor poduzeća Neapolis sport koje upravlja dvoranom. Poduzeću Petrokov povjeren je naime posao dobave instalacija podnog grijanja u dvorani, kako prije havarije koja je zadesila dvoranu, tako i nakon njezine sanacije. Naknadno je međutim vijest o nepogodi koja je snašla dvoranu stigla do vlasnika tvrtke Herz Gerharda Glinzerera, te je on u dogovoru sa svojim hrvatskim partnerom Petrokovom odlučio dobavljene instalacije u cijelosti donirati. Kako je roba već bila fakturirana, odlučili su da će fakturirani iznos vratiti, odnosno donirati Gradu, što su i učinili. - U ovih devet godina koliko obnašam funkciju gradonačelnika, prvi puta imam priliku zahvaliti se na donaciji jednoj stranoj tvrtki, ustvrdio je gradonačelnik Milos, naglasivši kako zahvale svakako idu i Herzovu partneru tvrtki Petrokov. - Za nas je to svakako materijalna pomoć, ali i velika gesta, primjer zajedništva i solidarnosti na koji bi se mnogi mogli i trebali ugledati. Za našu malu sredinu poplava u rujnu prošle godine bila je prava katastrofa, stoga izuzetno cijenimo ovu humanu gestu, ne samo zbog doniranog iznosa, već prije svega zbog same poruke koja je ovim pohvalnim činom upućena, rekao je Milos, te u znak zahvalnosti Glinzereru i Petrokovu poklonio dvije fotomonografije Novigrada. Kruno Petrokov naglasio je kako je njihov austrijski partner i ranije pomagao nekim sredinama u Hrvatskoj i BiH, posebno onima pogođenima ratom, ali i kako se nada da je sada sve poduzeto kako do sličnih havarija u dvorani više ne bi dolazilo. Gerhard Glinzerer istaknuo je kako u odnosu na štetu koju je dvorana pretrpjela ovaj donirani prilog možda jest simboličan, ali sigurno dolazi od srca, iskoristivši pritom malu igru riječi, obzirom da herz, kako glasi naziv tvrtke, na njemačkom jeziku znači - srce. Izrazio je i nadu kako se slične nepogode više neće dešavati, ali bude li potrebe njegova tvrtka i dalje će biti na raspolaganju, naglasio je.

19 Održana 3. radionica Lokalne akcijske grupe (LAG) Sjeverna Istra Priprema za formalno osnivanje LAG-a Organizator radionice bio je Organizacijski odbor LAG-a uz stručnu pomoć Agencije za ruralni razvoj Istre. Cilj radionice bio je informiranje i uključivanja javnosti u proces osnivanja LAG-a Sjeverne Istre, te priprema za formalno osnivanje LAG-a. Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 19 Treća po redu radionica za dionike Lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra održana je početkom prosinca u vijećnici Grada Buzeta. Nakon uvodnog pozdrava gradonačelnik Buzeta Valtera Flega, predstavnici AZRRI-a prisutne su upoznali s trenutnim stanjem provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj, te novostima vezanim za izradu pravilnika o provedbi mjere 202. IPARD Programa. Zamjenik gradonačelnika Grada Buzeta i član Organizacijskog odbora LAG-a Siniša Žulić podsjetio je potom na dosad održane aktivnosti u sklopu osnivanja LAG-a, te je najavio predstojeću Osnivačku Skupštinu. Naglašena je i važnost uključivanja dionika u osnivanje i rad LAG-a Sjeverna Istra, jer će se na taj način spremno dočekati ulazak u EU i mogućnost korištenja fondova za razvoj područja obuhvaćenog LAG-om Sjeverna Istra. Ratka Jurković iz Svan Consulting-a prikazala je praktične primjere i savjete s ciljem što uspješnije prijave i implementacije projekata financiranih iz EU fondova. Organizator radionice bio je Organizacijski odbor LAG-a uz stručnu pomoć Agencije za ruralni razvoj Istre. Cilj radionice bio je informiranje i uključivanja javnosti u proces osnivanja LAG-a Sjeverne Istre, te priprema za formalno osnivanje LAGa. Javnost i već uključeni dionici biti će pravovremeno informirani o svim pojedinostima vezanima za Osnivačku Skupštinu LAG-a. Svoltosi il terzo laboratorio del Gruppo locale di azione (GLA) Istria settentrionale Preparazione per la fondazione ufficiale del GLA Il terzo laboratorio per i membri del Gruppo locale di azione Istria settentrionale si è svolto agli inizi di dicembre presso la sala del consiglio della Città di Pinguente. Dopo le parole d inizio del sindaco di Pinguente Valter Flega, i rappresentanti dell AZRRI hanno illustrato ai presenti la situazione che riguarda la realizzazione del progetto LEA- DER nella Repubblica di Croazia nonché le novità legate alla elaborazione del regolamento sulla realizzazione della misura 202 del programma IPARD. Il vicesindaco della Città di Pinguente e membro del Comitato organizzativo del GLA Siniša Žulić, ha parlato delle attività svolte nell ambito della fondazione del GLA ed ha annunciato l Assemblea costitutiva. E stata sottolineata anche l importanza dell inclusione dei vari membri nella fondazione e nel lavoro del GLA Istria settentrionale, perché in questo modo si arriverà pronti al momento dell adesione all UE e alla possibilità di utilizzo dei fondi per lo sviluppo delle zone appartenenti al GLA Istria settentrionale. Ratka Jurković della Svan Consulting ha illustrato esempi pratici e consigli con lo scopo di realizzare una domanda ed un implementazione dei progetti finanziati dai fondi europei. L organizzatore del laboratorio era il Comitato organizzativo del GLA con l aiuto professionale dell Agenzia per lo sviluppo rurale dell Istria. Lo scopo del laboratorio era l informazione e l inclusione dei cittadini nel processo di fondazione del GLA Istria Settentrionale e la preparazione della fondazione ufficiale del GLA. Il pubblico e i membri già inclusi saranno informati in tempo su tutti i dettagli riguardanti l Assemblea costitutiva del GLA.

20 20 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Održana prva fokus grupa u sklopu projekta Adria.MOVE IT! Raspravljali o prometu i održivoj mobilnosti Zaključci ove fokus grupe su da postoji potreba daljnjeg razvoja i uređenja biciklističkih staza, te razvoja javnog lokalnog prijevoza (morskog i cestovnog) kako bi Novigrad bio bolje povezan s okolnim mjestima. Prisutna je i potreba povećanja kapaciteta parkirališta za automobile i bicikle, te unaprjeđenja prometne regulacije, kako bi se rasteretilo središte grada tijekom turističke sezone. U sklopu projekta Adria.MO- VE IT! sufinanciranom od strane EU kroz program IPA Adriatic CBC, koncem studenog u Novigradu je održana prva fokus grupa na temu održive mobilnosti i prometa. Na fokus grupi su se okupili predstavnici gradske uprave Grada Novigrada Cittanova, Turističke zajednice grada Novigrada, Lagune Novigrad d.d., poduzeća Neapolis d.o.o., Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, Osnovne škole Rivarela i Talijanske osnovne škole Novigrad, biciklističkog kluba Bičikleta, taxi službe Goran Radetić, auto škole MADCAR, te obrta Nino, pružatelja usluga prijevoza turističkim vlakićem. Sastanak fokusne grupe vodile su predstavnice tvrtke Oikos d.o.o. Teme ove fokus grupe bile su prometna situacija u Novigradu, broj parkirnih mjesta, prometne gužve tijekom turističke sezone, sigurnost školske djece u prometu, biciklistički promet, javni cestovni i lokalni morski promet, potrebe turista u smislu javnog prijevoza, infrastrukture i povezanosti s okolnim mjestima. Zaključci ove fokus grupe su da postoji potreba daljnjeg razvoja i uređenja biciklističkih staza, te razvoja javnog lokalnog prijevoza (morskog i cestovnog) kako bi Novigrad bio bolje povezan s okolnim mjestima. Prisutna je i potreba povećanja kapaciteta parkirališta za automobile i bicikle, te unaprjeđenja prometne regulacije, kako bi se rasteretilo središte grada tijekom turističke sezone. Slijedeća aktivnost u sklopu projekta bila je zatim zajednička fokus grupa koja se održala u Dubrovniku 6. prosinca, a na kojoj su prisustvovali predstavnici fokus grupa svih partnera na projektu. Informacije, zaključci i smjernice koje će proizaći iz fokus grupa koristit će se u provedbi projekta Adria.MOVE IT! kako bi se razvijali lokalni planovi održive mobilnosti. Opći cilj ovog projekta je promicanje održive mobilnosti, te razvoj i provedba rješenja za održivu mobilnost u partnerskim gradovima i općinama (Dubrovnik, Umag, Novigrad - Cittanova, Lopar, Piran i Kotor). Specifični ciljevi su poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti kroz održiva prometna rješenja i unaprjeđenje kvaliteta i privlačnost javnog prijevoza. Ukupna vrijednost projekta Adria.MO- VE IT! je ,70 eura (ili kuna), a troškovi odobrenog projekta će se sa 85 posto sufinancirati iz fonda IPA, dok će se 15 posto financirati iz vlastitih proračuna partnera. Dio koji se odnosi na Grad Novigrad Cittanova iznosi eura. Više informacija o programu IPA Adriatic CBC može se doznati na slijedećem linku: www. adriaticipacbc.org Tenutosi il primo focus group nell ambito del progetto Adria.MOVE IT! All ordine del giorno il traffico e la mobiltà sostenibile Nell ambito del progetto Adria.MOVE IT! coofinanziato dall UE tramite il programma IPA Adriatic CBC, il 29 novembre 2011 a Cittanova ha avuto luogo il primo focus group, ossia il primo gruppo di discussione sul tema della mobilità sostenibile del traffico. Il focus group ha radunato i rappresentanti dell amministrazione cittadina della Città di Novigrad Cittanova, dell Ente per il turismo della città di Cittanova, della Laguna Novigrad s.p.a., dell azienda cittadina Neapolis s.r.l., della Facoltà di scienze del traffico di Zagabria, delle scuole elementari croata e italiana, del club ciclistico Bičikleta, del servizio taxi Goran Radetić, della scuola guida MADCAR, nonchè dell artigianato Nino titolare del trenino turistico. La riunione del gruppo è stata moderata dalle rappresentanti dell azienda Oikos s.r.l. I temi analizzati sono stati la situazione del traffico a Cittanova, il numero di parcheggi, gli ingorghi durante la stagione estiva, la sicurezza degli alunni, il traffico ciclistico, il traffico stradale e marittimo, le necessità turistiche del trasporto pubblico, l infrastruttura e il collegamento con i luoghi limitrofi. Alla fine dei lavori il gruppo è arrivato ad alcune conclusioni e precisamente che esiste la necessità di un ulteriore sviluppo della rete ciclabile, del trasporto pubblico (stradale e marittimo) per migliorare il collegamento tra Cittanova e i paesi limitrofi, che esiste inoltre la necessità di nuovi parcheggi sia per le automobili che per le biciclette, che è necessario un miglioramento della regolazione del traffico per alleggerire il centro urbano durante la stagione turistica. La prossima attività nell ambito del progetto è un altro gruppo di discussione che avrà luogo a Dubrovnik-Ragusa il 6 dicembre prossimo al quale prenderanno parte i rappresentanti dei gruppi di discussione di tutti i partner del progetto. Le informazioni, le conclusioni e le direttive che risulteranno da questo prossimo gruppo di discussione verranno utilizzate nella realizzazione del progetto Adria.MO- VE IT! a favore dello sviluppo dei piani locali della mobilità sostenibile. Lo scopo principale del progetto è quello di sviluppare e realizzare determinate soluzioni che porteranno al miglioramento della mobilità sostenibile nelle cittadine e nei comuni partner (Dubrovnik- Ragusa, Umago, Novigrad - Cittanova, Lopar, Pirano e Kotor). Gli scopi specifici sono il miglioramento della mobilità e dell accessibilità attraverso soluzioni di traffico sostenibile e il miglioramento della qualità e dell interesse per il trasporto pubblico. Il valore complessivo del progetto Adria.MOVE IT! ammonta a ,70 EUR (pari a ,00 kune), mentre le spese del progetto già accordato verranno coperte per l 85% come coofinanziamento dal fondo IPA, mentre il restante 15% verrà finanziato direttamente dai bilanci dei singoli partner. La parte che si riferisce alla Città di Novigrad-Cittanova ammonta a euro. Ulteriori informazioni riguardo al programma IPA Adriatic CBC sono reperibili al seguente link: Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije kroz instrument za predpristupnu pomoć IPA. / The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance. Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Novigrada Cittanova i ne mora odražavati stavove Europske Unije. / The contents of this publication are the sole responsibility of City of Novigrad-Cittanova and can in no way be taken to refl ect the views of the European Union.

21 Predstavnici Novigrada sudjelovali na skupu u okviru projekta WELCOME Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 21 U Mađarskoj o vodi kao ekonomskom faktoru Ovaj skup u Mađarskoj drugi je u nizu od tri skupa na temu vode, koji će se održati u sklopu projekta WELCOME. Kao partner na projektu Grad Novigrad-Cittanova također će organizirati jedan takav susret građana, od 23. do 24. ožujka godine, na temu Voda kao teritorijalni partner. Na međunarodnom skupu koji se u sklopu projekta WELCO- ME financiranog od strane europske komisije i programa Europa za građane održao od 13. do 14. listopada u gradu Berettyoujfalu u Mađarskoj, sudjelovali su i predstavnici Grada Novigrada-Cittanova. Tema skupa bila je Voda kao ekonomski faktor, te je na tu temu održana konferencija i radionice, na kojima je sudjelovalo 50 inozemnih sudionika, predstavnika svih partnera na projektu, te 80-tak predstavnika domaćina. Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarstvo Grada Novigrada-Cittanova Sandra Rugani Kukuljan pripremila je prezentaciju na temu upravljanja vodenim resursima u Novigradu, kroz primjere sustava za pročišćavanje otpadnih voda, provođenja nacionalnog plana navodnjavanja na području Novigrada, te očuvanja i valorizacije područja ušća rijeke Mirne. Ovaj skup u Mađarskoj drugi je u nizu od tri skupa na temu vode, koji će se održati u sklopu projekta WELCO- ME. Kao partner na projektu Grad Novigrad-Cittanova također će organizirati jedan takav susret građana, od 23. do 24. ožujka godine, na temu Voda kao teritorijalni partner. Na susretu u Novigradu sudjelovat će predstavnici svih partnera na projektu, 90 domaćih i 55 stranih gostiju. Cilj projekta WELCOME je okupiti gradove i građane koji kao poveznicu imaju vodu (nalaze se uz more, rijeku ili jezero), a sve kako bi razgovarali i razmjenjivali iskustva vezano za vodene resurse, njihovu zaštitu, valorizaciju i promociju. Osnovni cilj Programa Europa za građane je promicanje ideje aktivnog europskog građanstva i okupljanje pripadnika lokalnih zajednica diljem Europe radi razmjene iskustava, mišljenja i vrednota, te bratimljenje gradova. Partneri na projektu su slijedeći gradovi i općine: Berettyoujfalu (Mađarska), Brugnera (Italija), Caneva (Italija), Fontanafredda (Italija), La Reole (Francuska), Marghita (Rumunjska), Novigrad (Hrvatska), Porcia (Italija), Sacile (Italija), Spittal an der Drau (Austrija). Više informacija o projektu WELCOME dostupno je na web stranici I rappresentanti della Città di Cittanova al convegno nell ambito del progetto WELCOME In Ungheria l acqua come fattore economico Al convegno internazionale che, nell ambito del progetto WELCOME finanziato dall Unione europea e del programma l Europa per i cittadini, ha avuto luogo dal 13 al 14 ottobre nella città di Berettyoujfalu in Ungheria, hanno partecipato pure i rappresentanti della Città di Novigrad-Cittanova. Il tema del convegno era L acqua come fattore economico, e sul tema si è svolta una conferenza e diversi laboratori ai quali hanno partecipato cinquanta partecipanti esteri, in rappresentanza di tutti i partner del progetto e un ottantina di rappresentanti casalinghi. L Assessore per il sistema comunale, l assetto territoriale e la tutela ambientale della Città di Novigrad-Cittanova Sandra Rugani Kukuljan ha preparato una presentazione sul tema della gestione delle risorse idriche a Cittanova, attraverso gli esempi del sistema di depurazione delle acque reflue, dell applicazione del piano nazionale di irrigazione, nonchè della salvaguardia e della valorizzazione della foce del fiume Quieto. L incontro che si è tenuto in Ungheria è il secondo della serie di tre incontri sul tema dell acqua che si svolgeranno nell ambito del progetto WELCOME. In qualità di partner nel progetto, pure la Città di Cittanova organizzerà un incontro di questo tipo e precisamente dal 23 al 24 marzo del prossimo anno, che avrà per tema L acqua come partner territoriale. All incontro di Cittanova prenderanno parte i rappresentanti di tutti i partner del progetto, ossia una novantina di ospiti casalinghi e 55 ospiti stranieri. Lo scopo del progetto WELCO- ME è quello di far incontrare le città e i cittadini che come punto in comune hanno l acqua (si trovano accanto al mare, al lago o al fiume), per lo scambio di opinioni e esperienze collegate alla risorse idriche, la loro salvaguardia, valorizzazione e promozione. Lo scopo principale del Programma L Europa per i cittadini è la promozione dell idea di una cittadinanza europea attiva e degli incontri tra le comunità locali per scambiare esperienze, pareri e valori e alla fine per un gemellaggio futuro. Sono partner nel progetto le città e i comuni di : Berettyoujfalu (Ungheria), Brugnera (Italia), Caneva (Italia), Fontanafredda (Italia), La Reole (Francia), Marghita (Romania), Cittanova (Croazia), Porcia (Italia), Sacile (Italia), Spittal an der Drau (Austria). Ulteriori informazioni inerenti il progetto WELCOME sono a disposizione alla pagina web Projekt je financiran od strane Europske Unije putem programa Europa za građane. / The project is funded by the European Union, Europe for Citizens Programme. Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Novigrada Cittanova i ne mora odražavati stavove Europske Unije. / The contents of this publication are the sole responsibility of City of Novigrad-Cittanova and can in no way be taken to refl ect the views of the European Union.

22 22 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Prijem povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi Zahvalnice i prigodni darovi jubilarcima Zahvalnice i poklone zaslužili su za pet darivanja krvi Meri Hanžek, Milka Šebalj i Majda Šušelj, za deset darivanja Dean Červar, Aleksandra Kostić, Novela Krt, Nenad Mijić i Tamara Zahtila, za 20 davanja Štefica Horvat, Ljubica Rupenović i Mirjana Župančić, za 35 darivanja Sonja Matejčić, za 40 Ivica Kantura, Marino Kmet, Ljubo Stanić i Florijan Šorgo, a za 45 darivanja krvi zahvalnicu i prigodni poklon dobio je Bruno Bačko. Povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u novigradskoj Gradskoj vijećnici održana je prigodna svečanosti na kojoj su darivateljima krvi s područja Novigrada uručena priznanja za njihove humane poduhvate. Priznanja i prigodne poklone uručili su darivateljima novigradski gradonačelnik Anteo Milos i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Buje Anica Matejčić. Pored Zahvalnica Hrvatskog Crvenog križa našli su se tu i prigodni pokloni gradonačelnika boca crnog vina i ukrasni podmetači za čaše s grbom Grada. Ricevimento in occasione della Giornata dei donatori di sangue volontari Ringraziamenti e regali ai donatori giubilari Zahvalnice i poklone zaslužili su za pet darivanja krvi Meri Hanžek, Milka Šebalj i Majda Šušelj, za deset darivanja Dean Červar, Aleksandra Kostić, Novela Krt, Nenad Mijić i Tamara Zahtila, za 20 davanja Štefica Horvat, Ljubica Rupenović i Mirjana Župančić, za 35 darivanja Sonja Matejčić, za 40 Ivica Kantura, Marino Kmet, Ljubo Stanić i Florijan Šorgo, a za 45 darivanja krvi zahvalnicu i prigodni poklon dobio je Bruno Bačko. Drago nam je da vas danas vidimo ovdje okupljene, ali nam je još draže kada se isto tako, pa i u većem broju, okupite i na darivanjima krvi, poručio je gradonačelnik okupljenim jubilarcima. Pored toga zahvalio je davateljima jubilarcima, ali i svim ostalim darivateljima, na njihovoj plemenitosti i humanosti, te ih pozvao da u tome ustraju i ubuduće. In ricorrenza della Giornata dei donatori di sangue nella sala del Consiglio cittadino è stata allestita una piccola cerimonia per festeggiare i donatori del sangue del comprensorio cittadino e consegnare loro i riconoscimenti per l opera umanitaria che hanno compiuto. I riconoscimenti e gli omaggi di circostanza sono stati consegnati ai donatori di sangue dal sindaco Anteo Milos e dalla presidente della Società cittadina della Croce rossa di Buie Anica Matejčić. Accanto ai riconoscimenti della Società della Croce rossa per i donatori di sangue ci sono stati pure gli omaggi del sindaco una bottiglia di vino rosso con dei sottobicchieri decorati con lo stemma della Città di Cittanova. Si sono meritati il riconoscimento e l omaggio per cinque donazioni Meri Hanžek, Milka Šebalj e Majda Šušelj, per dieci donazioni Dean Červar, Aleksandra Kostić, Novela Krt, Nenad Mijić e Tamara Zahtila, per venti donazioni 20 Štefica Horvat, Ljubica Rupenović e Mirjana Župančić, per 35 donazioni Sonja Matejčić, per 40 donazioni Ivica Kantura, Marino Kmet, Ljubo Stanić e Florijan Šorgo, mentre per 45 donazioni ha ricevuto il riconoscimento e l omaggio Bruno Bačko. Siamo felici di vedervi qui riuniti oggi, ma siamo ancora più felici quando vi riunite in numero ancora maggiore per donare il sangue, ha dichiarato il sindaco. Li ha ringraziati inoltre per la loro generosità e umanità invitandoli a continuare sulla strada intrapresa.

23 Muzej Lapidarium u The New York Timesu! U tiskanom izdanju jednog od najuglednijih američkih listova The New York Timesa, u sklopu reportaže New Design on Croatia s Coast u kojoj se govori o suvremenoj arhitekturi na hrvatskoj (istarskoj) obali Jadrana, među nekoliko razloga za posjet regiji naveden je i Muzej Lapidarium u Novigradu! Uz Muzej Lapidarium, autor članka čitateljima sugerira posjetu luksuznom hotelu Lone u Rovinju, kojem je u tekstu i posvećeno najviše pažnje, te Parku skluptura Dušana Džamonje u Vrsaru. Recimo kako se The New York Times dnevno prodaje u više od milijun primjeraka, dok njegovo internet izdanje mjesečno posjete deseci milijuna internet korisnika, pa ne treba previše isticati koliko takva (besplatna!) reklama znači za Novigrad, kao turističku destinaciju ali i grad općenito. Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 23 Il Museo Lapidarium nel The New York Times! È interessante l informazione che nella copia cartacea del noto quotidiano Newyorkese The New York Times nell ambito del reportage New Design on Croatia s Coast nel quale viene trattato l argomento dell architettura contemporanea della costa croata (istriana) dell Adriatico, accanto ad altri motivi per visitare la regione, è nominato anche il museo cittanovese Lapidarium. Accanto al Museo Lapidarium viene suggerita la visita all albergo di lusso Lone a Rovigno, al quale nel testo è dedicata l attenzione maggiore, nonchè il parco delle sculture di Dušan Džamonja a Orsera. Aggiungiamo che il The New York Times vende giornalmente più di un milione di copie, mentre la sua edizione internet ha una decina di milioni di visitatori al mese, quindi non è necessario precisare quanto questa pubblicità (gratuita) significhi per Cittanova, sia come destinazione turistica che come città in generale.

24 24 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Razgovor s vlč. Lukom Pranjićem, novim župnikom Novigrada i Dajle Neka nam ovaj Božić bude blagdan mira, prijateljstva i vjere u bolje sutra Župe Novigrad i Dajla od listopada ove godine dobile su novog župnika. Nakon 10 godina službe donedavni župnik vlč. Milivoj Koren preselio je u Labin, a na njegovo mjesto u Novigrad i Dajlu došao je vlč. Luka Pranjić. Velečasni Luka mlad je svećenik, rođen godine u Puli, diplomirao je teologiju u Rijeci, a svećenik je pet godina. S njim smo nakratko porazgovarali kako bi ga predstavili, ali i kako bi u ovo predbožićno vrijeme prenijeli poruku njegovim novim župljanima, Novigrađanima odnosno mještanima Dajle: Kako ste prihvatili vijest da napuštate svoju dotadašnju župu odnosno župe Grožnjan i Krasicu i selite u Novigrad? Vijest sam primio mirno i suzdržano, čak sam mislio da će mi promjena dobro doći. No međutim, kako se bribližavao taj dan, sve više me nešto stezalo oko srca, zavolio sam iskreno te ljude. Na oproštajnoj misi bilo je i mojih i njihovih suza. U novoj župi kratko ste vrijeme, no možete li već reći po čemu se ona razlikuje od prijašnjih, grožnjanske i one u Krasici? Novigrad je velika gradska župa, a ono su bile seoske župe. Ima puno više posla i obaveza. Način rada s ljudima ovdje je potpuno drugačiji. Ja sam još uvijek u duši "seoski župnik prete de campagna", trebat će mi vremena da se uživim u ulogu gradskog župnika, do tada molim za vaše strpljenje. Velečasni Koren na odlasku je rezimirao kako je njegovo službovanje u Novigradu i Dajli bilo u znaku materijalne obnove crkvenih dobara. Je li pred Vama nastavak tih aktivnosti, ili je veći dio potrebnog učinjen? Najveći posao tek slijedi. Pred nama je obnova fasade i zvonika Gospe Karmelske kao i veliki posao sanacije stropa župne crkve koji je u jako lošem stanju. Postoji li nešto što će biti u fokusu Vašeg pastoralnog djelovanja u novim župama Novigrad i Dajla? Isus Krist! Kao mladi svećenik uspijevate li se u svom pastoralnom radu možda lakše približiti mladima? Koliko je uopće danas teško mlade ljude usmjeriti i zadržati na putu vjere i istinskih vrijednosti koje crkva propovijeda? Započeli smo sa susretima mladih u župi. Rad s mladima jako je zahtjevan, oni očekuju mnogo i puno traže, potrebno je konstantno raditi s njima. Ali, kad se ''zapale'' za vjeru, nema boljih! Dokaz tome je i nedavni susret mladih s Papom u Zagrebu na kojeg su išli i mnogi mladi iz novigradske župe. Vrijeme je Božića, jednog od dva najveća kršćanska blagdana. Kakvu bi poruku tom prigodom uputili svojim novim župljanima, Novigrađanima odnosno mještanima Dajle? Želim da svima nama ovaj Božić uistinu bude blagdan mira, prijateljstva i zajedništva, obitelji, pomirenja, nade, utjehe i vjere u bolje sutra.

25 IZ GRADSKE KNJIŽNICE / DALLA BIBLIOTECA CIVICA Pripremila: Morena Moferdin Živi li Novigrad samo ljeti? Vođeni idejom da potaknemo mlade Novigrađane i Novigrađanke da razmišljaju o svom gradu, njegovom kulturnom i društvenom životu te načinu na koji oni mogu na njega utjecati organizirali smo 9. prosinca parlaonicu pod nazivom Živi li Novigrad samo ljeti?. Sudionici Parlaonice bili su učenici i učenice osmih razreda osnovne škole Rivarela, te novigradski srednjoškolci koji su nasumičnim izborom podijeljeni u dvije deseteročlane grupe, zastupajući tako onu tvrdnju koja im je dodijeljena, bez obzira na njihov subjektivni stav. Afirmacijska grupa je zastupala tezu da Novigrad živi samo ljeti, dok je negacijska grupa branila tezu da Novigrad živi tokom cijele godine, a ne samo zimi. Odluku o pobjedničkoj ekipi Parlaonice donio je tročlani žiri u sastavu: Marija Kovačić Paštar, Robert Bubalo i Petra Stojaković. Nakon uvodnih govora uslijedila je rasprava u kojoj su članovi obje grupe imali priliku iskazati svoje mišljenje, u skladu s pravilima Parlaonice. Tako smo se kroz raspravu dotaknuli brojnih tema koje se tiču života grada, počevši prvenstveno od toga što grad nudi zimi, a što ne. Afirmacijska ekipa je žustro tvrdila da grad ne pruža nikakve vrste aktivnosti, posebice ne za mlade, na što je negacijska ekipa odgovorila navođenjem brojnih aktivnosti koje se odvijaju u Sportskoj dvorani, Gradskoj knjižnici, Muzeju, Zajednici Talijana, Galeriji Agata Čvrsto stojeći pri svojim argumentima, afirmacijska ekipa nastojala je pobiti dokaze suprotne ekipe tvrdnjom da su sve te aktivnosti ili nedovoljno zanimljive ili slabo promovirane te stoga ne uspiju privući dovoljan broj posjetitelja. A kao veliki problem istaknuli su to da ne postoji mjesto koje bi zadovoljilo potrebu mladih za izlascima. Afirmacijska ekipa složila se s negacijskom da sportska dvorana zadovoljava one mlade koji pokazuju interes za sportom, Knjižnica one koji vole čitanje i takvu vrstu zabave, ali da ne postoji nikakav disko klub ili kafić u kojem bi mladi Novigrađani i Novigrađanke mogli izaći u večernjim satima i vikendom. O ovom problemu se dosta raspravljalo jer su svi čvrsto ostajali pri svojim argumentima, što je dokaz da je noćni život mladih glavna bolna točka Novigrada i njegov najveći nedostatak. Obje ekipe složile su se da ostale dobne skupine djeca, odrasli i starije dobne skupine sigurno žive gotovo podjednako dobro i zimi i ljeti (iako naravno daju prednost ljetu zbog vremenskih prilika i ostalih već navedenih razloga), ali da su upravo mladi najviše oštećeni tokom ostatka godine, upravo zbog tog nedostatka prostora u kojem bi se mogli družiti, slušati glazbu, i sl. Nakon završnih govora, suci su dali svoju ocjenu uz obrazloženje i kratko obraćanje sudionicima. Robert Bubalo svoj glas je dao negacijskoj ekipi, koja po njegovom mišljenju ima laganu prednost u uspješnosti argumentiranja i obrane svog stava. Petra Stojaković je također dala svoj glas negacijskoj ekipi, pohvalivši ih za dosljednost i čvrstinu. S obzirom na to da je i sama prije nekoliko godina bila tinejdžerica, Petra je iz perspektive osobe koja je donedavno imala iste probleme dala nekoliko korisnih savjeta sudionicima. Marija Kovačić Paštar je pohvalila cjelokupni događaj i obje grupe, kazavši kako ih je lijepo slušati kako promišljaju i raspravljaju o svom gradu. Svoj glas je dala negacijskog grupi zbog pokazanog truda i zalaganja. Tako je, prema glasovima žirija, pobjedu odnijela negacijska ekipa. Publika se također izjasnila za svog pobjednika, te su i oni u omjeru 17:7 svoj glas dali negacijskoj ekipi, čime je ona postala dvostruki pobjednik prve Parlaonice. Za zadovoljstvom zaključujemo da je Parlaonica prošla izuzetno uspješno, te da je novigradska mladež pokazala da želi da se njezin glas čuje jer ima puno toga za reći. Negacijska ekipa je dokazala da Novigrad živi tokom cijele godine, i iako postoji niz problema i nedostataka koje treba riješiti, pred Novigradom je svjetla budućnost. Ono u čemu se svi slažu jest da ako želimo promjene, sami moramo djelovati i pridonijeti u njihovom nastanku, ali u međuvremenu trebamo maksimalno iskoristiti ono što imamo. Grad nisu ulice i zgrade, nego ljudi koji u njemu žive. Pitanje živi li Novigrad samo ljeti? je pitanje živimo li mi samo ljeti?. Svatko od nas bi se to trebao zapitati. Predstavljanje knjige Popara i druge priče Umaška autorica Vedrana Štiglić Vidović predstavila je 15. studenog svoju novu knjigu Popara i druge priče. U knjizi, koja je satkana od deset novela, autorica progovara o temama koje su prisutne u svakodnevnom životu: radost, tuga, nastajanje i nestajanje. Radnja novela je u malom dalmatinskom mjestu, mjestu sličnom svim malim sredinama bilo gdje u Hrvatskoj te s lakoćom možemo prepoznati likove koja autorica opisuje. Knjigu je godine objavila Matica Hrvatska, ogranak Umag u Biblioteci Bujština.

26 Edukacija korištenja knjižničnih usluga Za vrtićarce i učenike hrvatske i talijanske osnovne škole organizirali smo već tradicionalnu edukaciju korištenja knjižničnih usluga pa smo tako ponovili pravila ponašanja u knjižnici. Kako je Mjesec hrvatske knjige ove godine bio posvećen pjesništvu i pjesnicima, s vrtićarcima i učenicima do šestog razreda čitali smo pjesme Zvonimira Baloga, Luke Paljetka, Grigora Viteza i Mire Gavrana. Sedmaše i osmaše podučavali smo kako koristiti online knjižnični katalog za pretraživanje građe koja se nalazi u našoj ili drugim umreženim knjižnicama, a nadovezali smo se i na pretraživanje informacija pomoću Googlea te doznali kako se koriste njegove napredne postavke za koje mnogi nisu ni zali da postoje. Dječje radionice U Mjesecu hrvatske knjige održali smo dječju radionicu izrade dnevnika i rokovnika, kao i večer posvećenu čitanju pjesama-zagonetki. Kako se približavao Božić bila je tu i radionica izrada božićnog nakita na koju se odazvao veliki broj djece od 8 do 14 godina. Fotografska izložba i romantični jazz koncert Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova obilježila je Mjesec hrvatske knjige brojnim događanjima. Ovaj svečani mjesec započeli smo 14. listopada otvaranjem fotografske izložbe Obscura Speleološkog društva Buje. Na fotografijama smo imali prilike vidjeti neke od najfascinantnijih spilja Bujštine koje su članovi Društva istraživali. Uz otvorenje izložbe, speleolozi su održali i predavanje o krškim fenomenima Bujštine, a zainteresiranoj publici ispričali su da spilje najčešće otkrivaju tako da im mještani dojave lokacije spilja koje speleolozi onda istražuju i bilježe na karte. Nakon izložbe mogli smo poslušati mladi romantični jazz duo Alba & Leo iz Rijeke koji su nas oduševili interpretacijom izvedbi popularnih pjesama, od Mine do megapopularne Adele. Ovaj duo čine dva školovana glazbenika, Alba Nacinovich, vokal, i Leo Škec, gitara, koji zajedno uspješno nastupaju nekoliko godina.

27 Gostovanje slovenske spisateljice Dese Muck Najpoznatija slovenska suvremena spisateljica Desa Muck odazvala se pozivu novigradske knjižnice da gostuje u Istri. U utorak, 8. studenog, susrela se s učenicima trećih i četvrtih razreda s kojima je razgovarala o svojim knjigama za djecu, posebno o nizu knjiga o djevojčici Anici. Osamdesetak učenika uživali su slušajući o neobičnim kućnim ljubimcima gđe Muck i o tome kako se djevojčica Anica u knjizi Anica i zečić borila s gubitkom voljenog ljubimca. Razgovarali smo o važnosti prijateljstva, o nesigurnosti koju ponekad osjećamo, o ljetu, roditeljima i još mnogo, mnogo čemu. Doznali smo da Desa Muck poznaje jako dobro Istru i da je već nekoliko puta ljetovala u Maredi, Savudriji, Poreču i Puli. Izuzetna nam je čast što je Desa Muck gostovala u našoj knjižnici, a zanimljivo je da je to bio njen prvi susret s učenicima u jednoj hrvatskoj knjižnici. Informatičke radionice za umirovljenike Mjesec hrvatske knjige nastavili smo pokretanjem Informatičke radionice za novigradske umirovljenike na koju se prijavilo 42 zainteresiranih. Prve dvije grupe s po 10 umirovljenika krenule su s tečajem 17. listopada, a do kraja radionica, 10. prosinca, umirovljenici su imali prilike naučiti osnovne računarske pojmove te osnove rada u Wordu, na Internetu i u. Budući da je većini ovo bio prvi susret s računalom procjenjujemo da su naši umirovljenici svojom upornošću i zainteresiranošću naučili izuzetno mnogo. Oni sada svojim prijateljima mogu poslati s fotografijom u prilogu, napisati dopis, čitati novine na Internetu ili pregledati internetske stranice koje ih zanimaju. Čestitamo našim umirovljenicima, a našim voditeljima-volonterima, Zoranu Ćatu i Marku Bukovcu i ovom prilikom se zahvaljujemo. Dvije nove grupe umirovljenika kreću s informatičkim radionicama 23. siječnja o čemu ćemo osobno kontaktirati prijavljene umirovljenike. Predstavljanje Planinarskog vodiča po Hrvatskoj Ljubitelje prirode početkom studenog pozvali smo u Knjižnicu kako bi od Alana Čaplara, autora knjige Planinarski vodič po Hrvatskoj, saznali sve što ih zanima o planinarskim putovima i planinarenju. Alen Čaplar pričao je o kulturi i povijesti planinarenja, o svojim omiljenim planinarskim stazama (Premužićeva staza na Velebitu) i o razlozima zašto smatra da su upravo hrvatske planine najljepše i najzanimljivije. U publici smo prepoznali aktivne planinare učlanjene u planinarski klub Planik iz Umaga te članove njihove podružnice iz Novigrada, kao i ljubitelje prirode iz Poreča. Zanimljivo je da je u svojoj knjizi Čaplar opisao samo jednu stazu na Bujštini, i to onu od Umaga do Buzeta, pa je dobio i upit iz publike u smislu zašto nema i drugih staza, odnosno općenito više opisanih istarskih staza. Čaplar je naglasio da mnogo staza u Istri zapravo nisu planinarski putovi, već šetnice, a cilj njegove knjige bio je opisati obilježene, znači od Hrvatskog planinarskog društva potvrđene putove. Alan Čaplar bio je izuzetno zanimljiv gost i pun znanja o materiji o kojoj govori, a to je publici znao prenijeti na zaista pristupačan način. Tako je i pripremio, odnosno napisao svoju knjigu. I iskusni planinari iz publike hvalili su njegovo umijeće da jednostavnim jezikom i preciznim informacijama opiše planinarske putove. Pratite nas na Facebook-u!

28 28 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Osnovna glazbena škola Novigrad Pregršt nagrada za mlade glazbene talente Ove školske godine u Osnovnu glazbenu školu u Novigradu upisano je 55 polaznika, koji su upisani u pripremni razred, te od prvog do šestog razreda glazbene škole. Od instrumenata zastupljeni su mandolina, gitara, harmonika i glasovir, a tu je naravno i nastava solfeggia te aktivnost pjevačkog zbora. Učenici su aktivni i nastupaju individualno na instrumentima, u sastavima ili s pjevačkim zborom, na svakoj manifestaciji ili svečanosti koja se organizira u osnovnoj školi, ali i manifestacijama u gradu ili na širem području. Tako su učenici na svojim instrumentima u ovoj kalendarskoj godini nastupali na školskom koncertu pod maskama, koncertu za Valentinovo, proljetnom i završnom koncertu, u povodu predstavljanja monografije o Novigradu, a tu su i nastupi u Domu umirovljenika, te zajednički koncerti glazbenih škola u Grožnjanu, Labinu i Poreču, kao i susreti harmonikaša u Puli. Ova kalendarska godina je za učenike bila uspješnija od dosadašnjih. Učenica Jana Opačić na međunarodnom gitarističkom natjecanju Omiš guitar fest osvojila je prvu nagradu, te je proglašena laureatom natjecanja s najviše osvojenih bodova u svojoj kategoriji. Na 49. državnom natjecanju u Dubrovniku, osvojila je treću nagradu, dok je na gitarističkom natjecanju II Porečki Tirando također osvojila treću nagradu. Gitarist Filip Opačić je u Omišu u svojoj kategoriji osvojio drugu, a u Poreču treću nagradu. U kategoriji komornih sastava na nedavno održanom državnom natjecanju u Opatiji duet učenika gitarista - Jana i Filip Opačić, osvojio je treću nagradu. Polaznica najmlađeg odjela na školi, odjela harmonikaša, Jesika Brajuha, sudjelovala je na 36. međunarodnom susretu harmonikaša u Puli, gdje je osvojila treću nagradu. Jesika je s harmonikašem Tonijem Fabrisom nastupila i na četvrtim Danima harmonike u Poreču, dok je Toni samostalno nastupio na trožupanijskom susretu harmonikaša koji se održao u Labinu. Učenica Vanja Modrušan, na klaviru, nastupila je kao gošća na Danima klavira u Poreču. Za veliki broj osvojenih nagrada zaslužni su pored samih mladih glazbenika i njihovi nastavnici - Svetlana Modrušan, Kristina Puh i Branislav Ostojić. Ovu kalendarsku godinu, odnosno kraj prvog polugodišta, učenici i njihovi profesori okončali su dvama tradicionalnim Božićnim koncertima.

29 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 29 Novosti iz Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad Edukacija i usavršavanje djelatnika Doma Pored ostalih brojnih aktivnosti u Domu za starije i nemoćne osobe Novigrad održan je osnovni tečaj Integrativne validacije prema Nicole Richard za stručne radnike i njegovateljice Doma. Predavač je bila ugledna stručnjakinja iz Švicarske Katijana Harasic. Ovaj tečaj imao je za cilj upoznati osoblje Doma s najnovijim trendovima u skrbi za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija. U Hrvatskoj kao i u cijelom svijetu raste broj starijih i nemoćnih osoba, a proporcionalno tome raste i broj osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Skrb o takvim bolesnicima zahtijeva posebne uvjeta smještaja, specifičan pristup i dodatnu edukaciju njegovatelja. Pored adaptacije jedinice za pojačanu njegu i skrb o korisnicima oboljelim od demencija, koje je financirala Istarska županija, novigradski Dom za starije i nemoćne osobe je kroz edukaciju svojih zaposlenika dodatno pokazao da želi osigurati najbolje uvjete za svoje korisnike treće životne dobi. Uređuje se rekreativni park S ciljem unaprjeđenja zdravlja kao i poboljšanja kvalitete života korisnika, Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad uz pomoć donacija počeo je uređivati rekreativni park sa spravama za vježbanje za korisnike i posjetitelje Doma. Sprave namijenjene za vježbanje na otvorenom prostoru prilagođene su starijim osobama, estetski se odlično uklapaju u okoliš, te će omogućiti korisnicima Doma ugodno vježbanje na zraku kroz čitavu godinu.

30 30 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Obiteljsko savjetovalište Ureda za obitelj Porečke i pulske biskupije Povećan angažman u godini Papina posjeta Zbog Papina posjeta Hrvatskoj ove je godine veći angažman djelatnika Ureda za obitelj bio potreban u radu s obiteljskim skupinama, pa je uz poslove oko preseljenja bila nužna i promjena radnog vremena djelatnice savjetovališta u Novigradu. U toku ove godine došlo je i do promjene predstojnika Ureda za obitelj - umjesto sada već bivšeg novigradskog župnika vlč. Milivoja Korena, predstojnik je postao vlč. Josip Kolega, vicerektor sjemeništa u Puli. Ured za obitelj Porečke i pulske biskupije u sklopu kojeg je Obiteljsko savjetovalište u Novigradu u tijeku godine doživio je razne promjene, između ostalog i zbog događaja i promjena koje su se dešavale u Biskupiji. Povratkom djelatnice s porodiljnog dopusta Ured je svoje sjedište iz Novigrada preselio u prostor Biskupije, gdje je otvoreno i savjetovalište. Zbog Papina posjeta Hrvatskoj ove je godine veći angažman djelatnika Ureda za obitelj bio potreban u radu s obiteljskim skupinama, pa je uz poslove oko preseljenja bila nužna i promjena radnog vremena djelatnice savjetovališta u Novigradu. U toku ove godine došlo je i do promjene predstojnika Ureda za obitelj - umjesto sada već bivšeg novigradskog župnika vlč. Milivoja Korena, predstojnik je postao vlč. Josip Kolega, vicerektor sjemeništa u Puli. Spomenute promjene utjecale su i na ostvarenje godišnjeg programa rada Ureda za obitelj i samog savjetovališta, koji je stoga u nekim segmentima izmijenjen. Međutim, ipak su se uz savjetovanje - koje je najvažnija i osnovna aktivnost Savjetovališta - odradile planirane aktivnosti i akcije. U veljači je obilježen Dan života, tribinom na temu Obitelj najveća pomoć djeci, predavača Ladislava Ilčića. U svibnju je u sklopu Međunarodnog dana obitelji organizirana akcija prikupljanja odjeće i hrane za pomoć obiteljima u potrebi, u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Novigrad, Crvenim križem i župnim Caritasom. U lipnju je obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga, edukativnoinformativnim susretom pod nazivom Nada koja se ponovo rađa, održanim u Zajednici Cenacolo. Vezano uz temeljnu djelatnost Savjetovališta treba istaknuti kako bez obzira na privremeno smanjenje sati rada djelatnice u Novigradu i apsolutno nikakvu klasičnu promidžbu Savjetovališta, ove godine broj klijenata nije se smanjio, a primjetan je veći broj klijenata iz ostalih istarskih mjesta i gradova (Umag, Motovun, Grožnjan, Oprtalj, Poreč...). Tako je u tijeku godine usluge Savjetovališta koristilo 103 klijenta, a ukupno je ostvareno 180 savjetovanja bez značajne razlike u frekvenciji dolazaka po mjesecima. U traženju podrške i pomoći u Savjetovalištu još uvijek prednjače žene, i to u dobi od oko 30 do 50-ak godina, ali kako se često radi o problemima u partnerskim i bračnim odnosima, klijenti postaju i muškarci, pa se shodno potrebama uključuju u individualno obiteljsko savjetovanje ili savjetovanje u paru. NOVIGRADSKI LIST IL GAZZETTINO DI CITTANOVA Uredništvo i suradnici Novigradskog lista svim svojim čitateljima, sugrađanima, prijateljima Novigrada i svim ljudima dobre volje žele čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu godinu! La redazione e i collaboratori del Gazzettino di Cittanova augurano a tutti i lettori, i concittadini, gli amici di Cittanova come anche a tutte le persone di buona volontà, un Felice Natale e tanto successo nel 2012!

31 Održan 44. susret hrvatskih pjevačkih zborova Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 31 Dvodnevni praznik zborskog pjevanja Po završetku službenog dijela svi zborovi sudionici 44. susreta zajednički su u atriju gradskog Muzeja Lapidarium zapjevali skladbu Vlahe Paljetka, na stihove Dragutina Domjanića, Popevke sam slagal, i time zaključili ovogodišnje druženje pjevačkih zborova Hrvatske, koje je u Novigradu održano po osmi puta. Pretposljednjeg vikenda u listopadu u novigradskoj kino dvorani održan je 44. susret hrvatskih pjevačkih zborova, koji je okupio 16 najboljih zborova iz cijele Hrvatske. Odlukom stručnog povjerenstva nakon dvodnevne smotre najboljim je proglašen pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca, kojim je dirigirala Senka Bašek Šamec. Srebrno odličje osvojio je ženski zbor Crkvenog pjevačkog društva Mir iz Belišća, pod ravnanjem Želimira Sušića dok je brončano priznanje pripalo mješovitom pjevačkom zboru Sveučilišta u Splitu Vox Animae, kojim je dirigirao Tomislav Veršić. Priznanja najboljim zborovima, rad likovnog umjetnika Roberta Vrane, dodijelili su tajnik Hrvatskog sabora kulture Dražen Jelavić i predsjednik stručnog povjerenstva Josip Jerković. Nagradu Hrvatskog društva skladatelja za izvedbu skladbe Linđo Vladimira Berdovića dobio je zbor Šibenskog pjevačkog društva Kolo pod ravnanjem Mladena Tutavca. Po završetku službenog dijela svi zborovi sudionici 44. susreta zajednički su u atriju gradskog Muzeja Lapidarium zapjevali skladbu Vlahe Paljetka, na stihove Dragutina Domjanića, Popevke sam slagal, i time zaključili ovogodišnje druženje pjevačkih zborova Hrvatske, koje je u Novigradu održano po osmi puta. Organizator susreta zborova tradicionalno je Hrvatski sabor kulture, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, dok suorganizaciju potpisuju Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad, Hrvatsko društvo skladatelja HDS-ZA- MP i Laguna Novigrad d.d.. Supokrovitelji su IŽ, Grad Novigrad-Cittanova i TZG Novigrada-Cittanova.

32 32 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Katedra čakavskog sabora za glazbu Novigrad Djelatnost u znaku izdavaštva i glazbe Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad održala je svoju godišnju skupštinu na kojoj je prihvaćeno izvješće o radu i financijski izvještaj za godinu, te isti izvještaji za prvu polovicu tekuće godine, a usvojen je i plan rada za godinu. Iz navedenih izvještaja vidljivo je kako su izdavačka i glazbena djelatnost glavne značajke dosadašnjeg rada Katedre. Izvještaje o radu podnijela je predsjednica Skupštine Katedre Ivana Paula Gortan Carlin. Među ostalim predstavljen je Zbornik radova sa 6. međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka, proizašao sa 6. Muzikološkog skupa na istu temu. Započet je projekt Nototeka «Iz istarske glazbene riznice» koji je iznjedrio i prve tiskane partiture Slavka Zlatića. Organizirane su radionice vokalne tehnike za pjevače amatere, a Katedra je bila i suorganizator 44. susreta Hrvatskih pjevačkih zborova. Sudjelovali su na raznim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu prenoseći na taj način istarsku, čakavsku riječ, tematiku, odnosno glazbu, dok su sa Ženskim pjevačkim zborom Lavanda nastupali na smotrama zborova te na raznim manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Brinuli su o glazbenoj baštini istarskih skladatelja, te surađivali s drugim Katedrama, institucijama i udrugama slične programske orijentacije kroz cijelu godinu. U pripremi su pak materijali za tiskanje 7. Zbornika radova s međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice - Slavko Zlatić: 100. obljetnica rođenja, te druge partiture iz Nototeke «Iz istarske glazbene riznice», komorne glazbe Nella Milottija. Organizirat će ponovo radionicu vokalne tehnike za pjevače amatere, koncert sa skladbama istarskih skladatelja, a u pripremi je i izdavanje CD-a s pjesmama o Novigradu, odnosno izvornim pjesmama iz Novigrada. U pripremi je i knjiga radnog naslova Novigrad pjeva Cittanova canta, čiji će autori biti mr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin i prof. Branislav Ostojić. Katedra će tradicionalno suorganizirati 45. susret Hrvatskih pjevačkih zborova koji će se održati u Novigradu u listopadu godine, a tu su i druge uobičajene aktivnosti, kao i jedan novi projekt radnoga naziva Glazba i priroda, kojega će Katedra realizirati u suradnji s udrugom Explora iz Višnjana. Izložba gljiva u holu novigradske dvorane U holu sportske dvorane održana je u koncem listopada izložba gljiva, koju tradicionalno jednom godišnje kao domaćini priređuju članovi novigradske podružnice Društva gljivara Bujštine Boletus. Uz pomoć članova Boletusa, kako onih iz Novigrada tako i njihovih kolega iz drugih podružnica Društva, na Mostra dei funghi nell atrio della palestra sportiva području Istre, ali i Gorskog kotara, ubrana je, a potom i izložena 121 vrsta gljiva. Bilo je tu jestivih, nejestivih i otrovnih primjeraka, a uz svakoga je bio istaknut i naziv gljive, dok su članovi Društva bili na raspolaganju posjetiteljima za pojašnjenja, savjete i tome slično. U poslijepodnevnim satima organizatori su priredili i gastronomsko iznenađenje, gljivarski kotlić u kojem se našlo nekoliko vrsta gljiva, nešto mesa i pokoji tajni začin, sve zajedno tako ukusno i primamljivo da se na koncu tražila porcija više... Na ulazu u dvoranu posjetitelje su dočekale i uvećane drvene skulpture gljiva, te im tako odmah na ulazu nagovijestile sadržaj koji ih u holu dvorane očekuje. Izložba je održana pod pokroviteljstvom Grada Novigrada-Cittanova, uz logističku podršku TZG Novigrada. Nell atrio della palestra sportiva cittanovese, domenica 30 ottobre, ha avuto lugo la tradizionale mostra di funghi, che ormai da anni, una volta all anno, viene allestita dai membri della sezione cittanovese della Società micologica del Buiese Boletus. Con l aiuto dei membri della Boletus, sia quelli cittanovesi che quelli apparteneti alle altre sezioni dell Istria e del Gorski kotar, sono stati raccolte e poi esposte 121 specie diverse di funghi. C erano esemplari commestibili, non commestibili e velenosi e accanto ad ogni esemplare c era il nome del fungo esposto, mentre i membri della Boletus erano a disposizione per tutte le spiegazioni. Nelle ore pomeridiane gli organizzatori hanno preparato pure una sorpresa gastronomica, un pentolone di funghi dove sono state preparate diverse specie di funghi. All entrata in palestra sono state collocate delle sculture di funghi che annunciavano i contenuti esposti all interno. La mostra è stata realizzata con il patrocinio della Città di Novigrad-Cittanova e con il supporto logistico dell Ente per il turismo della Città di Cittanova.

33 I dolci vanno sempre di moda Come ormai detta la tradizione, anche quest anno la Comunità degli Italiani di Cittanova ha ospitato massaie e professionisti nella gustosissima gara dei dolci. Il tutto è stato organizzato a «quattro mani» dalla CI Cittanova e dalla Condotta Slow Food istriana. Dopo le parole d inizio da parte della presidente della CI Paola Legovich Hrobat, la giuria, sotto la supervisione di Franko Lukež, si è messa a lavoro. La serata è stata ravvivata da un preludio musicale dei gruppi vocali Ad Libitum della CI di Verteneglio e di quello femminile di Cittanova. In gara c erano una decina di professionisti e 34 massaie giunte ache da altre Comunità dell Istria che hanno messo in tavola veri e propri capolavori. Sia l occhio che il palato hanno avuto la propria parte. Fra i professionisti, la giuria ha premiato la Laguna Novigrad con il primo e secondo posto e la pasticceria Villa Soši di Umago con il terzo posto. I premi sono stati ritirati rispettivamente da Ecio Zakinja, Larissa Sossa e Dragica Lukin. La Laguna ha proposto la Torta alla ricotta (I premio), Torta al cioccolato (II premio) e Villa Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 33 Soši (Fiocchhi istriani alias crostoli al III posto). Fra le massaie, la vittoria è andata a Petra Legović che ha proposto la Torta romantica, seguita da Luiza Štokovac, che ha portato in tavola il dolce di Ilva e da Maria Vlačić di Albona che ha proposto Banane in pigiama. Glauco Bevilacqua della Condotta Slow Food e Franko Lukež hanno assegnato due premi extra per le categorie Pan dolce e Buzolai che sono andati rispettivamente a Margherita Skopac della CI di Umago e Adriana Klabot, sempre della CI di Umago. L atmosfera dolce, la buona musica e l ottima compagnia hanno reso la serata un successo con la promessa di ritrovarsi l anno prossimo per una nuova battaglia di gusti e prelibatezze.

34 34 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Agatina likovno-kreativna igraonica Mladi umjetnici u tvornici kreativnog stvaralaštva Krajem godine ateliergalerija Agata započela je sa održavanjem likovno-kreativnih radionica za djecu. Svrha radionica bila je djeci kroz igru predstaviti boje, likovne tehnike i razviti njihovu maštu. Voditeljica radionice Denise Zlobec, te Slavica Oplanić i Karlo Bonačić željeli su roditeljima ponuditi dodatnu aktivnost kroz koju će njihova djeca naučiti nešto novo, a ideja se pokazala vrlo uspješnom. Mali su umjetnici u galeriju dolazili svakoga petka kroz osam mjeseci. U početku su to bile jednosatne radionice, ali veliki entuzijazam djece radionice je produžio i na tri sata. Odaziv je bio odličan, radionice su pohađala djeca od pet do 12 godina, Atelier-galerija Agata Niz aktivnosti kroz cijelu proteklu godinu a kao vrhunac njihovog stvaralaštva 1. travnja veselo i svečano otvorena je i prva izložba igraonice pod nazivom The Factory. Naziv The Factory (Tvornica) izložba je dobila jer se galerija pretvarala u svojevrsnu tvornicu u kojoj su radili neumorni radnici, mladi umjetnici, slikajući svoje portrete primjenjujući tehniku pop arta prema uzoru na Andya Warhola. Izložba je predstavljena i u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova. Polaznici dječje likovne radionice i novi članovi Agate su Marko Kocijančić, Karin Đurđević, Samuel Đurđević, Rino Malbašić, Manuela Malbašić, Ivona Novak, Elisa Stiz, Enia Jurišević, U godini atelier-galerija Agata nastavila je s djelatnostima započetima u prethodnoj godini. Pokrenuta je edukativna radionica slikanja akvarelom za odrasle. Svakog petka održavale su se radionice za polaznike treće dobi u Domu umirovljenika, pod vodstvom Zvjezdane Davanzo, te dječje likovno-kreativne igraonice, pod vodstvom Denise Zlobec. Atelier-galerija Agata uspješno je nastavila i suradnju s Turističkom zajednicom na manifestacijama od Šparugade, Sardelafesta, Večeri novigradske kapešante i do Etno pod zvonikom, Astro party Lunasa i Susreta zborova, na kojima su članovi izlagali svoje radove. Na većini tih manifestacija održavale su se i tematske dječje radionice pod vodstvom Zvjezdane Davanzo, Else Demark Mazalović, Slavice Oplanić i Denise Zlobec. Promovirala se galerija Agata i na likovnim natječajima, kao što su Ex tempore u Antea Grgić, Marcello Legocich, Elena Mačinković, Luca Crebel, Annadea Žužić, Jovana Podunavac, Dominik Krevatin, Megan Bassanese, Ivan Jugović i Agron Azizi. Novigradu,Taru, Sečovlju, Piranu, Grožnjanu..., zapaženim sudjelovanjima nekolicine članova, koji su osvajali i nagrade i priznanja stručnih komisija. Dvije članice, Zvjezdana Davanzo i Slavica Oplanić, sudjelovale su na 3. Danima stvaralaštva Pule, na radionicama keramike i mozaika. Organiziran je i edukativni posjet izložbi ekspresionista u Udinama. Bilo je tu i izložbi članica i članova Agate, kako u prostoru vlastite Galerije tako i u drugim izlagačkim prostorima, a posebno vrijedi izdvojiti izložbu Moj grad u okviru Fešte svetog Pelagija povodom Dana grada, kada je oživljen prostor Ribarničke ulice u kojem se Agata nalazi. Prosinac je pak obilježen pripremama i sudjelovanjem na božićnom sajmu, gdje su se na licu mjesta održale radionice izrade prigodnih poklona, ukrasa te slikanja vinom, Vinorel. Likovno-kreativne radionice ponovno će započeti s radom, a upisi će se odvijati 6. siječnja ili pak na telefon 099/ Folkloraši opet aktivni Nakon kratke pauze u djelovanju, zbog objektivnih okolnosti, prije svega obveza članova odnosno plesačica i plesača folklorne grupe KUD-a Novigrad-Cittanova, ova je amaterska družina početkom jeseni ponovno krenula s radom. Moguće da je podstrek za nastavak aktivnosti bio nastup na javnom snimanju emisije Lijepom našom, obzirom da su se novigradski folkloraši upravo za tu prigodu okupili nakon višemjesečne pauze i nenastupanja. Uz novog voditelja, iskusnog folklornog plesača Milana Valentu, folkloraši probe održavaju u svom starom prostoru, atriju Gradske knjižnice, odlučni da nastave s radom, pa pozivaju sve zainteresirane da im se priključe.

35 Za članicama zbora Lavanda aktivna i dinamična godina Niz nastupa, gostovanja i novina u repertoaru Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 35 Posebno zanimljivo i novo iskustvo za zborašice bilo je ovoljetno sudjelovanje u umjetničkom performansu njihove sugrađanke, mlade umjetnice Dragane Sapanjoš, kada su članice Lavande u dvosatnom programu izvodile, u posebno za tu priliku pripremljenoj garderobi, suvremenu zabavnu skladbu. Da su se dobro snašle te da im ni takva vrsta izvođenja nije strana, pokazuje i činjenica da su sredinom prosinca ponovo pozvane da nastupe u novom Draganinom performansu, u talijanskom Monfalconeu. Ova kalendarska godina za članice ženskog pjevačkog zbora Lavanda predstavlja jednu od značajnijih u njihovu dosadašnjem radu. Naime, ove godine su članice zbora obilježile šestu obljetnicu postojanja i rada, odnosno pjevanja, te su održale nekoliko značajnijih nastupa, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Svoju šestu obljetnicu obilježile su svečanim koncertom pod nazivom Šest godina s Vama, održanim u atriju Gradske knjižnice. Na vrlo uspješnom koncertu, na kojem su predstavile skladbe naučene tijekom proteklih godina, uz slavljenice su kao gosti nastupili i članovi mješovitog zbora Korona iz Umaga, te domaća vokalna skupina Zajednice Talijana, Cittanova Vocalensemble. Odabir gostiju nije slučajan, pogotovo kad se zna da su zajednički nastupi jedna od novina koju je u program uveo njihov voditelj, odnosno dirigent, Branislav Ostojić. Tako su do sada članice Lavande sa spomenutim zborašima zajednički nastupile u Novigradu, Brtonigli, Plovaniji te u Zreću (Slovenija). U Zreću su na poziv tamošnjeg KUD-a zajednički nastupile s umaškom Koronom i predstavile se zanimljivim programom. Važno je spomenuti i da zbor nastupa na susretima zborova i svečanim misama, na kojima se zborašice posebno dokazuju. Mnogi organizatori Lavandu rado pozivaju na svoje susrete, što dokazuje da se za naš novigradski zbor čuje, te da on svojim izvođenjem ne zaostaje za drugim izvođačima. Članice ističu da se rado i s veseljem odazivaju svakom pozivu, jer na taj način promoviraju kako sebe i zbor, tako i sam Novigrad. Na repertoaru zbora nalaze se sakralne i svjetovne vokalne skladbe, od renesansnih do skladatelja današnjeg vremena, umjetničkih skladbi, domaćih i stranih narodnih skladbi, skladbi istarskih autora, tradicijske te popularne zabavne skladbe. Od ove godine na bogatom repertoaru zbora nalaze se i stare crkvene skladbe, koje su se nekad izvodile u sklopu staroslavenskih misa. Kako se njihov dirigent bavi etnomuzikološkim istraživanjem tradicijskih skladbi, tako istražuje i stare crkvene napjeve. U okviru toga obilazi i snima pjevanje starijih članica crkvenih zborova širom Istre, pjevanje zapisuje, te obrađuje za zbor, a te je pjesme započeo izvoditi upravo novigradski zbor. S njima su zborašice Lavande ove godine po prvi put nastupile na glazbenoj manifestaciji Maša po starinski u Svetom Petru u Šumi. Oduševljeni nastupom organizatori su ih pozvali da nastupe i naredne godine te im ponudili mogućnost snimanja nosača zvuka, odnosno CDa s crkvenim skladbama. Također, s tim repertoarom nastupile su početkom godine u Portorožu, prigodom održavanja svečane mise u crkvi Svete Matere Božje Rožnovenske. Čuvši ih na tom nastupu, organizatori Monaldovog ljeta iz Kopra pozvali su Novigrađanke da nastupe u okviru obilježavanja 800-te obljetnice rođenja Sv. Monaldusa, čija je svečanost održana u studenom u nekadašnjoj crkvi Sv. Frančiška. Članice se u ovoj godini mogu pohvaliti i uspješnim nastupima u televizijskim emisijama - HTV-ovom showu Lijepom našom, koji je sniman u Novigradu, te gostovanjem na pulskoj TV Novi početkom prosinca. Posebno zanimljivo i novo iskustvo za zborašice bilo je ovoljetno sudjelovanje u umjetničkom performansu njihove sugrađanke, mlade umjetnice Dragane Sapanjoš, kada su članice Lavande u dvosatnom programu izvodile, u posebno za tu priliku pripremljenoj garderobi, suvremenu zabavnu skladbu. Da su se dobro snašle te da im ni takva vrsta izvođenja nije strana, pokazuje i činjenica da su sredinom prosinca ponovo pozvane da nastupe u novom Draganinom performansu, u talijanskom Monfalconeu. Osim spomenutih nastupa 19 aktivnih članica, koliko ih zbor trenutno broji, održani su nastupi i u Kašteliru, Kaldaniji, Poreču, Kućibregu i Puli. U svome gradu sudjelovale su na otvaranju 44. susreta zborova RH, na otvaranju likovne izložbe, skupštinama KUD-a i Katedre čakavskog sabora za glazbu, na podizanju Plave zastave... I na kraju, članice zbora Lavanda ovim putem pozivaju sve ljubitelje zborskog pjevanja, druženja i putovanja, da im se pridruže, jer pozivi za održavanje nastupa i koncerata stižu neprekidno, sa svih strana!

36 36 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Presentato il libro La città divisa di Ugussi Martedì 4 ottobre 2011 negli ambienti della Comunità degli Italiani è stato presentato il libro La città divisa di Claudio Ugussi. L autore, nato a Pola nel 1932, ha vinto nel 1981 il prestigioso premio letterario Istria Nobilissima per l opera La poltrona, nel 1987 per la prima parte de La città divisa e nel 1988 per il lungo racconto Viaggio di circostanza. Claudio Ugussi scrisse La città divisa fra il 1982 e il 1983, in un periodo in cui la componente italiana istriana si liberava dal giogo del silenzio in cui era stata per decenni relegata sia dalla fazione iugoslava che da quella italiana. Un silenzio che scaturiva dal divieto di recuperare la memoria dei fatti successivi alla firma del Trattato di Parigi e l impedimento di rielaborare il lutto causato dall esodo degli italiani dall Istria. La storia è indubbiamente la vera protagonista di cui non si parla direttamente in quanto è il soggetto e l oggetto di tutta l opera. Donne e fiori in mostra Giovedì 6 ottobre negli ambienti della Comunità degli Italiani è stata inaugurata la mostra dal titolo Donne e fiori della giovane pittrice e designer Tanja Ostojić di Castellier. L artista si è presentata con una ventina di opere realizzate con tecniche diverse da olio su tela fino a esperimenti con materiale edile e sabbia per le facciate. Tanja studia presso l Accademia di Belle Arti Brera a Milano dove attualmente frequenta il corso di laurea specialististica Produkt Design. La serata è stata ravvivata dal coro femminile Lavanda.

37 Presentata l antologia Istria Nobilissima Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 37 Martedì 18 ottobre l Unione Italiana Fiume e l Università Popolare di Trieste in collaborazione con la Comunità degli italiani di Cittanova hanno presentato il volume 41 dell antologia delle opere premiate al concorso d arte e di cultura Istria Nobilissima. L Antologia presenta una selezione dei lavori premiati alla quarantunesima edizione del Concorso d arte e di Cultura Istria Nobilissima, svolto nel Il nuovo volume è una testimonianza autentica d una specificità culturale da microcosmo e con una interessante articolazione di generi e presenze, proponendo al giudizio dei lettori un assaggio dei lavori premiati nel campo della poesia in lingua italiana, della poesia in uno dei dialetti della Comunità nazionale italiana, della narrativa e della saggistica. Un attenzione particolare è data ai lavori dei premiati nella Categoria Premio Giovani. Da rilevare anche il premio assegnato nella categoria riservata a cittadini di origine istriana e quarnerina. Un altra tessera dunque di un itinerario più che quarantennale - come osserva Elvio Guagnini nella prefazione di questo consistente volume - che documenta il gusto artistico e culturale di una comunità, e che rivela lo sviluppo delle forme della sua produzione, gli aggiornamenti, l attenzione al tempo che passa, la vitalità di una ricerca sempre attenta, una sensibilità linguistica ricca e significativa. Le Antologie, pubblicate finora regolarmente dal 1968, danno la misura della validità delle molteplici espressioni culturali alle quali il Concorso, fondato nel 1967, ha offerto la possibilità di manifestarsi. Želimo Vam vesele blagdane te sretnu i uspješnu Novu godinu! Vi auguriamo buone feste ed un 2012 pieno di successo e felicita! Laguna Novigrad hotels & campsites Škverska 8, Novigrad - Istra

38 38 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Za sigurnu kuću Istra prikupljeno više od 16 tisuća kuna Zumba party s humanim povodom Prvi Humanitarni aerobic day u Novigradu, održan 19. studenog u novigradskoj sportskoj dvorani, okupio je više stotina sudionica iz cijele Istre, ali i iz Rijeke i okolice. Sve one sudjelovale su u višesatnom programu, od 15 do 21 sat, rekreirajući se i zabavljajući uz različite pravce aerobica, a po završetku programa uslijedio je party i druženje u caffe baru Silver sport, također u dvorani. Kako je susret imao i humanitarni karakter, sav prihod od ulaznica i dobrotvornih priloga, ukupno više od 16-ak tisuća kuna, uplaćen je potom Sigurnoj kući Istra, udruzi koja skrbi o ženama i djeci žrtvama nasilja. Organizator prvog izdanja manifestacije, za koju je izgledno da će prerasti u tradicionalnu, je skupina zaljubljenica u aerobic okupljena pod nazivom Zumba Umag& Novigrad, predvođena Teutom Hodžaj i našom sugrađankom Majdom Šušelj. Upravo je zumba, nova vrsta plesa odnosno aerobic discipline, bila u fokusu interesa organizatora i sudionica 1. humanitarnog aerobic day-a u Novigradu. Manifestacija je održana uz potporu Grada Novigrada-Cittanova, novigradskog TZG-a i Lagune Novigrad, a u organizaciji su pomogli i članovi DVD-a Neapolis iz Novigrada, te drugi volonteri.

39 Wellnessu hotela Maestral priznanje u okviru akcije Turistički cvijet kvaliteta za Hrvatsku Nagrađena kvaliteta usluge, sadržaja i ponude U sklopu ovogodišnje, 15. po redu akcije Turistički cvijet kvaliteta za Hrvatsku, wellness centar hotela Maestral proglašen je najboljim gradskim wellnessom u Hrvatskoj! Ovo prestižno priznanje predstavnicima Lagune Novigrad d.d. uručeno je potom na Danima hrvatskog turizma u Šibeniku. Wellness hotela maestral uređen je prema najvišim standardima, na četvornih metara, te nudi prozračnu teretanu s više od 30 sprava, te beauty i SPA zonu. Posebnu atrakciju predstavlja unutrašnji 25-metarski bazen s grijanom morskom vodom, koji i tijekom hladnijih zimskih mjeseci omogućava uživanje u svim dobrobitima morske vode. Uoči novogodišnjih blagdana wellness centar hotela Maestral nudit će revitalizacijski paket baziran na autohtonim proizvodima od vinove loze, a kao posebnost u Laguni izdvajaju ritual vinoterapije na bazi peelinga sa smeđim šećerom i terra rossa maskom za tijelo. Nakon Silvestarske večere u ponudi je Long wellness night program, gdje se gostima u terminu od 21 do 24 sata nudi korištenje bazena te SPA zone (finska sauna, parna kupelj, biosauna, ledena fontana, whirlpool i relax zona). Za individualce željne ekskluziviteta, u ponudi je ekskluzivni SPA vip ritual za parove. Nastojeći kontinuirano se prilagođavati zahtjevima tržišta i trendovima, u Laguni od godine uvode mnoštvo noviteta i tretmana holističkog karaktera; od npr. lomi lomi masaže do masaža tibetanskim zdjelama. Od beauty tretmana u ponudi Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 39 će se naći tretmani permanentnog make up-a, a u pripremi je i medicinski SPA program, koji će uključivati dentalne usluge, te analizu minerala iz tkiva kose. U wellnessu se uz preparativnu kozmetiku nude i tretmani kozmetičke kirurgije, tretmani botoxom i hijaluronskim filerima. Nakon besplatne konzultacije s klijentom, obavlja se aplikacija koja je bezbolna i traje 20-tak minuta, a cijena takvih tretmana kreće se od kuna za filer, te 35 kuna po jedinici botoxa. Wellness centar nudi i prozračnu teretanu s više od 30 sprava. Iz programa izdvajamo: 3 put hura (trening u fitnessu + plivanje + boravak u sauni), trening 1 na 1 s osobnim trenerom, te mogućnost izrade mjesečnog plana prehrane s izradom plana i programa vježbanja. Riječ je o sadržajima koji su očito prepoznati i od strane struke, te su wellnessu novigradskog hotela Maestral priskrbili prestižnu nagradu u akciji Turistički cvijet kvaliteta za Hrvatsku.

40 40 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Nova dvorana, podrška publike i veliko zalaganje igrača donijeli su vedrije dane u novigradski rukometni klub Rukomet se vratio u Novigrad! S izgradnjom nove sportske dvorane dogodilo se upravo ono što su svi novigradski prijatelji rukometa čeznutljivo sanjali i tome se godinama potajice nadali: nova dvorana, novi, više no dobri uvjeti za rad, potaknuli su igrače da u svakoj utakmici daju svoj maksimum, da grizu i ginu na terenu, što je s vremenom naravno počelo davati i rezultate, te donositi i prve pobjede, koje su sve do nedavno bile tek sanak pusti... Godinama je rukomet u Novigradu, inače gradu koji ima svoju rukometnu povijest, bio na možemo slobodno reći niskim granama. Prvenstveno je razlog tome što novigradski rukometaši nisu imali adekvatne uvjete, nisu imali svoju dvoranu, već su utakmice kao domaćini odigravali ili na asfaltnom igralištu iza škole, u doba godine kada su im vremenske prilike to dozvoljavale, ili pak u dvoranama u susjednim gradovima, mahom u Bujama. Teško je stoga bilo motivirati igrače da ozbiljnije pristupe treninzima i utakmicama te od njih očekivati da ostvare iole zadovoljavajuće rezultate. Uglavnom su stoga rukometaši RK Novigrada posljednjih godina bili zaduženi za nošenje fenjera u 3. hrvatskoj rukometnoj ligi zapad, natjecateljskom razredu iz kojeg se nema kamo ispasti. Bili su Novigrađani u jednom trenutku prisiljeni i odustati od natjecanja, kada ni uvjeta ni igračkog kadra za nastavak natjecanja nije bilo... No, s izgradnjom nove sportske dvorane dogodilo se upravo ono što su svi novigradski prijatelji rukometa čeznutljivo sanjali i tome se godinama potajice nadali: nova dvorana, novi, više no dobri uvjeti za rad, potaknuli su igrače da u svakoj utakmici daju svoj maksimum, da grizu i ginu na terenu, što je s vremenom naravno počelo davati i rezultate, te donositi i prve pobjede, koje su sve do nedavno bile tek sanak pusti... S druge strane rukomet je u Novigradu dobio brojnu, vjernu i glasnu publiku, koja je u svakoj domaćoj utakmici osmi igrač i koja pokazuje da je Novigrad zapravo oduvijek rukometni grad, samo su određene nepovoljne okolnosti to neko vrijeme stavile na čekanje. Novigradski rukometaši, nošeni velikim htijenjem i podrškom brojne i glasne publike, daju od ulaska u novu dvoranu u svim domaćim utakmicama svoj maksimum, a voljni moment ne izostaje ni na gostovanjima. Zahvaljujući svemu tome, brigu o ligaškom fenjeru naši dečki već mjesecima prepuštaju drugima, a nakon što su godinama bili vreće za napucavanje, danas se ravnopravno nose s dobrim dijelom ligaških takmaca. Danas svatko tko dolazi u Novigradsku arenu zna da do pobjede i bodova neće samo tako, već će se za svaki gol trebati dobrano pomučiti i na terenu nadigrati više no motivirane pulene trenera Damira Beletića, a isto tako ne podleći atmosferi koju stvara gotovo fanatična publika na tribinama. Nošeni publikom novigradski su rukometaši došli do zaslužene pobjede i u posljednjem ligaškom susretu u prvom dijelu sezone, koji se odigrao sredinom prosinca, te su na najljepši mogući način dočekali kraj ove za njih uspješne godine, a publici tako zahvalili za podršku koju im pruža. Novigradska rukometna mladost uz nekolicinu iskusnih igrača živi tako posljednjih mjeseci jednu lijepu i sretnu rukometnu priču, a mi ćemo im u ovo doba godine, kada se obično upućuju dobre želje, poželjeti da priča potraje što duže, da pobjeda i u novoj godini bude što više, te da se rukomet na velika vrata ponovno vrati u Novigrad! Škola rukometa garancija dobre budućnosti A da je novigradska rukometna budućnost uistinu svijetla govori i činjenica kako već neko vrijeme s uspjehom djeluje i škola rukometa, koja pod vodstvom Jana Radizlovića okuplja 30-ak mališana dviju generacija, koji na taj način stječu prva rukometna znanja. Oni danas treniraju i igraju u daleko boljim uvjetima no što su to mogle generacije novigradskih rukometaša prije njih, pa se iskreno nadamo kako će to donijeti još bolje dane za novigradski rukomet.

41 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova 41 Prvo izdanje malonogometnog turnira Silver sport cup Atraktivni futsal na parketu novigradske dvorane Pored ostalih zanimljivih sportskih i drugih sadržaja, novigradska sportska dvorana ugostila je i prvo izdanje međunarodnog malonogometnog turnira Silver sport cup Turnir je započeo 28. studenog, a završni dan planiran je 23. prosinca. Prvo izdanje turnira okupilo je 30 ekipa iz čitave Istre, Rijeke, Slovenije te jednu ekipu iz Srbije. Interesa je bilo i iz Bosne i Hercegovine, no zbog objektivnih okolnosti sudjelovanje momčadi iz ove susjedne države izostalo je. Turnir se odigravao po kombiniranom sustavu: prvi dio odigravao se u osam skupina, nakon čega su dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine nastavile put u osminu finala, kada je započela nokaut faza. U trenutku zaključenja ovog broja Lista upravo je bilo okončano natjecanje po skupinama, nakon kojega je 16 momčadi ušlo u završnicu i razigravanje na ispadanje. Uslijedilo je potom 21. prosinca četvrtfinale, dan kasnije dva polufinalna meča, a 23. prosinca najavljena je završnica turnira uz utakmicu za treće mjesto, revijalnu utakmicu između veterana NK Rijeke i VIP selekcije Istre, u kojoj bi prema najavama organizatora trebala nastupiti neka viđenija istarska lica iz svijeta medija, glazbe, sporta... Najavljen je i show program, te na koncu finale i borba za prvu nagradu kuna! Drugoplasiranoj momčadi organizatori su pripremili kuna, trećeplasiranom 7.000, a četvrtoplasiranoj ekipi kuna. Tu su i nagrade za najboljeg igrača, strijelca i golmana, a na svoje je tijekom cijelog turnira mogla doći i publika, koja je osim vrhunskog malog nogometa prigodom svake utakmice imala kroz izvlačenja ulaznica prigodu osvojiti neku od nagrada, poput poklon paketa, večera, putovanja, dresova... Recimo kako se turnir igrao po FIFA futsal pravilima, te 4+1 sastavu ekipa. Poznavatelji malonogometnih prilika složili su se kako je ovaj turnir kvalitetom najjači sve do zagrebačke Kutije šibica, a organizatori vele kako im je želja da Silver sport cup postane jedan od najjačih turnira u čitavoj regiji. U tome će im sigurno biti potrebna pomoć zajednice i sponzora, pa ih raduje činjenica da su već sada naišli na podršku Grada Novigrada i sponzora iz Novigrada i okolnih gradova. Zadovoljni su organizatori i odazivom publike, a posebno kvalitetom mečeva i pruženih partija na parketu, te općenito atmosferom koja se stvorila oko prvog izdanja turnira. Udružila se dva gradska boćarska kluba Zajedničkim snagama do boljih rezultata Dva novigradska boćarska kluba koji su godinama djelovali samostalno, od nedavno su udruženi u jedan zajednički klub. Udruženi su klubovi Fameia, koji je djelovao pri Zajednici Talijana Novigrad i Novigrad, pa novi klub nosi naziv BK Fameia Novigrad. Predsjednik kluba je Mario Knapić, dopredsjednik Guerino Miani, tajnik Marjan Merhar, a kapetan kluba Giuliano Krevatin. Izvršni odbor čine Knapić, Miani, Merhar, Krevatin i Milan Valenta, a Nadzorni odbor Franco Zugan, Jure Zulić i Aldo Zubin. Novi udruženi klub, pod novim nazivom i s novim logotipom, natječe se od rujna u 3. županijskoj ligi. O pozitivnim stranama udruživanja dvaju klubova novi predsjednik Knapić veli: Prije svega udruživanje će doprinijeti racionalizaciji i smanjenju troškova. S druge strane, one sportske odnosno natjecateljske, novi klub sada na raspolaganju ima veći broj kvalitetnih igrača, pa je za očekivati kako se ubuduće možemo nadati i boljim rezultatima. Knapić dodaje kako se mogu očekivati i organizacijski pomaci, pa će tako, među ostalim, jedan od članova kluba, Guerino Miani, biti upućen na trenersku edukaciju, čime će klub po prvi puta dobiti trenera s licencom.

42 42 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Rukometašice Hrvatske pobjedama nad Italijom i Srbijom okrunile nastupe u novigradskoj dvorani Na gostoprimstvu uzvratile pobjedama Novigradska sportska dvorana ugostila je 19. listopada još jedan značajan sportski događaj - rukometnu utakmicu ženskih reprezentacija Hrvatske i Italije, u okviru kvalifikacija za Prvenstvo europe koje će se godine održati u Nizozemskoj. Hrvatske rukometašice očekivano su ostvarile uvjerljivu pobjedu, a raduje i odličan odaziv publike. Utakmica se izravno prenosila i na 2. programu HTV-a, pa je ovo bila dodatna promocija za Novigrad i njegovu novu dvoranu. Izabranice Vladimira Canjuge svladale su Talijanke uvjerljivim rezultatom 40:15 (21:7), te time uknjižile dva boda u prvom kvalifikacijskom susretu unutar skupine. Na susretu s novinarima po završetku utakmice, izbornik Canjuga i jedina Istranka među reprezentativkama, Tanja Kiridžić, izrazili su zadovoljstvo pruženom partijom, odazivom publike, te još jednom pohvalili svoje novigradske domaćine. Konstatirano je i kako je ova prva ikad odigrana utakmica ženske rukometne reprezentacije u Istri okrunjena pobjedom. Novigrađani i drugi prijatelji sporta iz čitave Istre, mogli su potom ponovo bodriti naše reprezentativke već 26. studenog, kada su u okviru priprema u Poreču u novigradskoj dvorani odigrale pripremni meč s rukometašicama Srbije, te i njih bez većih problema savladale, dokazujući time solidnu formu pred put na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Rođeni ALEKSANDAR MARKOVIĆ (M), rođen u Rijeci, majka Fani Radizlović, otac Dražen Marković; NINA MO- ČIBOB (Ž), rođena u Puli, majka Suzana Beletić, otac Doris Močibob; LUKAS FERENAC SIQUEIRA (M), rođen u Puli, majka Vesna Ferenac, otac Neilson Dantas Siqueira; VEA CONJAR (Ž), rođena u Rijeci, majka Luiza Buršić, otac Daniel Conjar. Izvor: Matični ured Novigrad Održana izborna skupština NK Novigrada Pred novom upravom novi izazovi Roberto Bradić jednoglasno je izabran za osobu koja će kao predsjednik kluba naredne četiri godine voditi NK Novigrad. Novi je predsjednik izabrao Izvršni odbor kojeg čine Slavko Sinčić, Vladimir Torbica, Reuf Šerbečić, Sergio Makin, Ives Čakarun i Ivo Ponjavić. Novigradski nogometaši tradicionalno su kalendarsku godinu završili godišnjom Skupštinom, s time što je ova, održana sredinom prosinca, bila i izborna. Naime, prošlo je četiri godine od kako je na čelu kluba uprava s predsjednikom Ivom Ponjavićem, pa je po statutu kluba došlo vrijeme za izbor novog predsjednika i upravnog odbora. Osim članova kluba, skupštini je prisustvovao i gradonačelnik Anteo Milos, predstavnici NK Dajla i nekolicina roditelja mlađih nogometaša. Prisutnim članovima su se najprije obratili treneri svih uzrasnih kategorija predočivši rezultate svojih aktivnosti i planove za daljnji rad. Najzanimljivije je bilo izlaganje trenera seniorske momčadi Edgarda Balda, koji je ekipu preuzeo u četvrtom kolu, polučivši uspjeh vrijedan pažnje. Naime, cilj je plasirati se dovoljno visoko da bi se reorganizacijom takmičenja ušlo u viši rang. Naravno da tako nešto povlači i stepenicu više u radu i ostalih struktura kluba za što su, kako se iz ostalih izlaganja čulo, u klubu spremni. Izvještaji trenera jednoglasno su prihvaćeni, kao i financijski izvještaj po kojem je klub prihodovao kuna i isto toliko i potrošio. Skupu se obratio i dosadašnji predsjednik Ivo Ponjavić, zahvalivši se svim članovima, upravi, prijateljima kluba, navijačima, a posebnu Gradu na nesebičnoj podršci u radu tijekom njegovog mandata. Istaknuo je da su se zadaci postavljeni prije četiri godine ostvarili, pri čemu su najvažniji bili omasovljenje kluba kroz najmlađe kategorije i ulazak u savezni rang takmičenja. Tu je i rasvjeta na glavnom terenu, dovođenje stručnog kadra za rad s djecom, organizacija UEFA turnira itd. U izboru za novog predsjednika istaknut je samo jedan kandidat, Roberto Bradić. U predstavljanju svog programa, osim spomenutog ulaska u viši rang i daljnjem omasovljenju omladinskog igračkog kadra, spomenuta je i želja za što većim uključivanjem u rad kluba prijatelja i simpatizera, a najviše roditelja djece koja treniraju nogomet, jer rad u tako velikoj sportskoj zajednici ne može biti stvar samo nekolicine ljudi, istaknuo je novi predsjednik. Najavio je i kako predstoji zadatak vraćanja igrača koji su ponikli u Novigradu nazad u matični klub. Što će klub biti organiziraniji, taj će zadatak biti lakši, zaključio je. Nakon izlaganja svog programa, Bradić je jednoglasno izabran za osobu koja će naredne četiri godine voditi NK Novigrad. Novi je predsjednik izabrao Izvršni odbor kojeg čine Slavko Sinčić, Vladimir Torbica, Reuf Šerbečić, Sergio Makin, Ives Čakarun i Ivo Ponjavić. Impressum Osnivač / Fondatore: Grad Novigrad-Cittanova Città di Novigrad-Cittanova Glavni urednik / Caporedatore: Kristijan Nemet Suradnici / Collaboratori: Lorena Oplanić Marković, Davor Maul, Grazia Sinosini, Morena Moferdin, Ketrin Miličević Mijošek, Alen Riosa, Martina Legović Matošević, Branko Ostojić, Goran Jugovac, Alen Hlaj, Vanja Gorički Tisak / Stampa: H-media, Umag Grafičko oblikovanje / Elaborazione grafica: ACME, Split Naklada / Edizione: Adresa / Indirizzo: Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Rivarela 7, Novigrad-Cittanova

43 Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova sa suradnicima, svim sugrađanima žele čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu godinu! Sretno! Il Consiglio cittadino e il Sindaco della Città di Novigrad-Cittanova assieme ai collaboratori, augurano a tutti i concittadini un Buon Natale e felice anno nuovo 2012! Auguri!

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4

Sig. Amm. 013-04/2013-15/6 N Pr. 2170-67-02-13-4 UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr

Dettagli

Budući projekti Grada Umaga Progetti futuri della Cittá di Umago

Budući projekti Grada Umaga Progetti futuri della Cittá di Umago Budući projekti Grada Umaga Progetti futuri della Cittá di Umago Novi dječji vrtić Sportska zona Humago Srednja škola u Umagu Obnova područnih osnovnih škola Poticana stanogradnja POS Nova gradska tržnica

Dettagli

Realizirani projekti Grada Umaga Progetti realizzati della Cittá di Umago

Realizirani projekti Grada Umaga Progetti realizzati della Cittá di Umago Realizirani projekti Grada Umaga Progetti realizzati della Cittá di Umago Izgradnja Dječjeg vrtića BAMBI - Umag Rekonstrukcija Dječjeg vrtića CVRČAK - Umag Rekonstrukcija Dječjeg vrtića VJEVERICE Bašanija

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD

PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD Novigrad - Cittanova, lipanj - rujan / giugno - settembre broj / numero 34 godina/anno VII PREDSJEDNIK MESIĆ POSJETIO NOVIGRAD 2 Novigradski list Il Gazzettino di Cittanova Prvi službeni posjet hrvatskog

Dettagli

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Upute za prijavitelje za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske

Dettagli

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu UNIONE ITALIANA/Talijanska Unija UNIVERSITA POPOLARE/ Narodno Sveučilište F I U M E/Rijeka TRIESTE/Trst COMUNE DI GRISIGNANA OPĆINA GROŢNJAN COMUNITA DEGLI ITALIANI ZAJEDNICA TALIJANA GRISIGNANA/GROŢNJAN

Dettagli

Ove godine je slavljen 20. rođendan Smotre ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Ove godine je slavljen 20. rođendan Smotre ekstra djevičanskih maslinovih ulja. ATTINIANUM 2/2014 kolovoz / agosto Glasilo Grada Vodnjana Ove godine je slavljen 20. rođendan Smotre ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Quest anno si è festeggiato il ventesimo compleanno della Rassegna

Dettagli

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 Studijski profil (13) Italijanski jezik, književnost i kultura Naziv predmeta Savremeni italijanski jezik G-5 Status predmeta Obavezan predmet (OP) Trajanje Jedan semestar

Dettagli

I seduta ordinaria della

I seduta ordinaria della TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD CITTANOVA Via Emonia 2 52466 Novigrad Cittanova Tel.: 052/757-007 Fax.: 0527758-755 E-mail:tos-sei.novigrad@skole.hr KLASA - SIG.AMM.:130-04/15-01/02

Dettagli

Laureati Dana Grada: Regija Veneto, Obrt Nello Galižana i vodnjanski župnik Marijan Jelenić.

Laureati Dana Grada: Regija Veneto, Obrt Nello Galižana i vodnjanski župnik Marijan Jelenić. ATTINIANUM 1/2014 veljača / febbraio Glasilo Grada Vodnjana Laureati Dana Grada: Regija Veneto, Obrt Nello Galižana i vodnjanski župnik Marijan Jelenić. I laureati della Giornata della Città: la Regione

Dettagli

CDU 352:338(497.5Rovigno) Silvano Zilli 2. Saggio scientifico originale Rovigno Settembre 2007

CDU 352:338(497.5Rovigno) Silvano Zilli 2. Saggio scientifico originale Rovigno Settembre 2007 Sviluppo economico locale delle città: ruolo dei sondaggi nella sfera lavorativa e della raccolta di dati nella formulazione delle nuove e moderne politiche economiche cittadine Marko Paliaga 1 CDU 352:338(497.5Rovigno)

Dettagli

IL BILANCIO IN BREVE. Per la stabilità finanziaria e la crescita economica

IL BILANCIO IN BREVE. Per la stabilità finanziaria e la crescita economica IL BILANCIO IN BREVE Per la stabilità finanziaria e la crescita economica Il Presidente della Regione Valter Flego a proposito del Bilancio Care concittadine e concittadini, mr. sc. Valter Flego Presidente

Dettagli

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA a.s. 2014-2015 L.1 Prof. Vincenzo Ninni 1 FINALITA DEL CORSO IL CORSO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL AMBIENTE DI LAVORO HA IL COMPITO DI FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI

Dettagli

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011 IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011 JEDINA BANKA U HRVATSKOJ ČIJE JE POSLOVANJE POTVRĐENO OZNAKOM GREEN LABEL SAVEZA ZA ENERGETIKU ZAGREBA L UNICA BANCA IN CROAZIA LA CUI GESTIONE È ETICHETTATA

Dettagli

I T A L I J A N S K I J E Z I K

I T A L I J A N S K I J E Z I K I T A L I J A N S K I J E Z I K Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test iz gramatike, leksike i pisanja traje 100 minuta. Za vrijeme rada na testu nije

Dettagli

LAVORI PUBBLICI ULTIMATI NEL PERIODO DAL 2006 AL 2014 GRADBENA DELA DOKONČANA V OBDOBJU OD 2006 DO 2014

LAVORI PUBBLICI ULTIMATI NEL PERIODO DAL 2006 AL 2014 GRADBENA DELA DOKONČANA V OBDOBJU OD 2006 DO 2014 LAVORI PUBBLICI ULTIMATI NEL PERIODO DAL 2006 AL 2014 GRADBENA DELA DOKONČANA V OBDOBJU OD 2006 DO 2014 1) LEGGE REGIONALE 31.12.1986 N. 64. INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA DELLA

Dettagli

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)!

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! Predispit znanja iz talijanskog jezika 2012/ 13. A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! 1. Questa è un intervista

Dettagli

ATLANTIS SYSTEM GESTIONE ACQUE METEORICHE

ATLANTIS SYSTEM GESTIONE ACQUE METEORICHE ATLANTIS SYSTEM GESTIONE ACQUE METEORICHE Atlantis produce una serie di prodotti geosintetici in polipropilene (PP) pressofuso ad alta resistenza, anche rivestiti con geotessile, che trovano applicazione

Dettagli

LʼEuropa che vogliamo Diritti sociali e rappresentanza sindacale

LʼEuropa che vogliamo Diritti sociali e rappresentanza sindacale FRIULI VENEZIA GIULIA ISTARSKE ZŬPANIJE - REGIONE ISTRIANA VENETO Seminario Spi Cgil - Suh Sssh LʼEuropa che vogliamo Diritti sociali e rappresentanza sindacale Pola - 26 ottobre 2012 Seminar Suh Sssh

Dettagli

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar 2014 Kalendar priredbi Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar TurističkE zajednice enti per il turismo TOURIST Boards Tourismusverband Turistička zajednica Grada Umaga

Dettagli

26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com

26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com 26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com Iskusiti pravu autentičnu Istru sa svim njenim prirodnim bogatstvima, zdravom hranom, vrhunskim vinom i maslinovim uljima poseban

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Studi Tecnici e Specialistici, Requisiti e Prestazioni dell Intervento

Studi Tecnici e Specialistici, Requisiti e Prestazioni dell Intervento Studi Tecnici e Specialistici, Requisiti e Prestazioni dell Intervento La Relazione Geologica è allegata al presente progetto ed il suo contenuto ha approfondito le notizie generali di carattere geologico,

Dettagli

Laguna Novigrad. camping

Laguna Novigrad. camping Laguna Novigrad camping HR HR SLO IT 2015 Laguna Novigrad d.d. Škverska 8-52466 Novigrad, Istra - Hrvatska Škverska 8-52466 Novigrad, Istria - Croazia Tel.: +385 52 858 690 Fax: +385 52 757 314 e-mail:

Dettagli

ANALISI DELL ANDAMENTO TURISTICO DELLA CITTA DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2010 - confronti e analisi -

ANALISI DELL ANDAMENTO TURISTICO DELLA CITTA DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2010 - confronti e analisi - GRAD ROVINJ - ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EURPSKE FONDOVE SETTORE AMMINISTRATIVO PER IL BILANCIO, L'ECONOMIA E I FONDI EUROPEI ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE

Dettagli

ICE AGENZIA ZAGABRIA 06/2015 NEWSLETTER DESK. RURALE finanziamneti APPROVATO IL

ICE AGENZIA ZAGABRIA 06/2015 NEWSLETTER DESK. RURALE finanziamneti APPROVATO IL Le microimprese, le piccole e l'artigianato, Fondi provenienti dai fondi UE e Piu facile accesso ai finanziamenti. Per le micro e piccole imprese e l'artigianato sono previsti 119 milioni di kune (ca.

Dettagli

Demine Croatia. Razminirajmo Hrvatsku

Demine Croatia. Razminirajmo Hrvatsku Demine Croatia Razminirajmo Hrvatsku 2 3 In ogni iniziativa industriale non c é valore del successo economico se non c é anche l impegno nel progresso sociale. Aristide Merloni (1967) In ogni iniziativa

Dettagli

SCUOLA MEDIA EINSTEIN REGGIO EMILIA

SCUOLA MEDIA EINSTEIN REGGIO EMILIA SCUOLA MEDIA EINSTEIN REGGIO EMILIA ELEZIONE DEL 1 Qualora io venissi eletto, intendo proporre le seguenti 1) Abbellire la nostra scuola e costruire altre aule nuove. 2) Mettere più giochi per ragazzi

Dettagli

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti Obiettivi promuovere l idea che il bilinguismo è un investimento per il presente e per il futuro rafforzare la convivenza sociale tra maggioranza e minoranza e i gruppi etnici presenti sul territorio offrire

Dettagli

Light Brochure Kočioni Diskovi

Light Brochure Kočioni Diskovi Light Brochure Kočioni Diskovi Dischi Open Parts: alla scoperta di nuovi orizzonti Kočioni diskovi Radiance: Otkrivanje novih horizonata L esclusività è fatta di particolari unici, raggiunti con determinazione

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK 1 2 Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. Oblast Br. bodova 1. Ascolto - Slušanje 15 2. Comprensione della lettura - Čitanje 25 3. Analisi delle strutture

Dettagli

Željko Cetina. Roberto Starec,,

Željko Cetina. Roberto Starec,, 340 (104-105), djelo je Gordane alić Šverko. Vladimir Pernić u članku Smotre tradicijske glazbe u Humu (106-110) piše o smotrama narodne glazbe i plesa kao instituciji, ali i koncepciji i sadržaju tih

Dettagli

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a

z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a tocka punto z a n a š e b i v a nj e p e r l a n o s t r a v i t a GOZDNE KRESNICKE Bližin ina Vi ci nanznz a Udobje Comfort Varnost Sicurezza Tišina Tranquillità Čistost Purezza nasa lokacija Naše mesto

Dettagli

REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEĐA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEĐU

REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEĐA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEĐU REVITALIZACIJA ISTARSKOG ZALEĐA I TURIZMA U ISTARSKOM ZALEĐU HR Ljubitelj ste prirode i volite krea vno provodi vrijeme na otvorenom? Želite sazna nešto više o kažunima i suhozidima te prouči tehnike gradnje

Dettagli

Struttura gerachica degli indicatori

Struttura gerachica degli indicatori Struttura gerachica degli indicatori TURISMO Flussi turistici Tempi di permanenza dei turisti Arrivi Presenze Tempo di permanenza medio Arrivi medi giornalieri (lungo tutto l'anno) Presenze medie giornaliere

Dettagli

ISTRA regija kulture

ISTRA regija kulture ISTRA regija kulture ključnih točaka za Istru - regiju kulture 1. Kulturom za zapošljavanje 2. Produkcijom za zanimljivu kulturnu zimu 3. Povezivanjem za snažniju kulturu 4. Kvalitetnijom komunikacijom

Dettagli

Periodico della minoranza italiana della città di Zagabria Anno 2010/ Numero 3 ISSN 1847-0807

Periodico della minoranza italiana della città di Zagabria Anno 2010/ Numero 3 ISSN 1847-0807 INCONTRI Periodico della minoranza italiana della città di Zagabria Anno 2010/ Numero 3 ISSN 1847-0807 Canzoni popolari, proverbi e ninna nanne dei nostri genitori Canzone popolare della regione Abruzzo

Dettagli

IZGRADNJA ZVONIKA KATEDRALE U MAKARSKOJ. D a r k a B i l i ć

IZGRADNJA ZVONIKA KATEDRALE U MAKARSKOJ. D a r k a B i l i ć IZGRADNJA ZVONIKA KATEDRALE U MAKARSKOJ D a r k a B i l i ć UDK: 72.04 (497.5 Makarska) 17 Izvorni znanstveni rad Darka Bilić Institut za povijest umjetnosti, Zagreb Centar Cvito Fisković, Split Pomoću

Dettagli

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.)

Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Sveta misa zahvalnica za kanonizaciju Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Homilija Apostolskoga nuncija (Zagreb, 13. svibnja 2014.) Veoma sam zahvalan kardinalu Bozaniću kao promicatelju svečane mise zahvalnice

Dettagli

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA Comune di Livorno DIPARTIMENTO 4^- POLITICHE DEL TERRITORIO Ufficio Piani di Recupero e attuazione strumenti Urbanistici PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA ABITARE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE

Dettagli

Incontri. info INTRODUZIONE

Incontri. info INTRODUZIONE Incontri Incontri info INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2013/ Numero 7 REDATTRICE Stefania Madau Levak VICE REDATTORI Daniela Dapas Marina Kostenjak AUTORI Daniela Dapas

Dettagli

Istarska županija Regione Istriana. Programma pluriennale d incentivazione delle aree imprenditoriali della Regione Istriana

Istarska županija Regione Istriana. Programma pluriennale d incentivazione delle aree imprenditoriali della Regione Istriana Istarska županija Regione Istriana Programma pluriennale d incentivazione delle aree imprenditoriali della Regione Istriana Pola, lì settembre 2002 1. Programma di costituzione e dotazione delle aree imprenditoriali

Dettagli

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar 2015 Kalendar priredbi Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar TurističkE zajednice enti per il turismo TOURIST BOARDS Tourismusverband Turistička zajednica Grada a Ente

Dettagli

Comune di Vado Ligure Progetto di sviluppo portuale e di riqualificazione della fascia costiera di Vado Ligure

Comune di Vado Ligure Progetto di sviluppo portuale e di riqualificazione della fascia costiera di Vado Ligure Comune di Vado Ligure Progetto di sviluppo portuale e di riqualificazione della fascia costiera di Vado Ligure Illustrazione ai cittadini Prospetto passeggiata a mare da Porto Vado La piattaforma e il

Dettagli

DUBROVNIK, APRIL 23-24 WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM DUBROVNIK APRIL 23-24 TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES

DUBROVNIK, APRIL 23-24 WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM DUBROVNIK APRIL 23-24 TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES , WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM organised by in partnership with TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES Adriatic Sea Forum Cruise, Ferry, Sail & Yacht The European Union and

Dettagli

NEWSLETTER NO 6/2014

NEWSLETTER NO 6/2014 NEWSLETTER NO 6/2014 Finansije Finanze Pravo Diritto Marketing Marketing Turizam Turismo Poljoprivreda Agricoltura Poštovani članovi, Decembar je vreme kada polako svodimo račune za tekuću i završavamo

Dettagli

B i l t e n. Stella d Italia. Broj 14. Juni 2013g. / godina V

B i l t e n. Stella d Italia. Broj 14. Juni 2013g. / godina V B i l t e n Stella d Italia Broj 14 Juni 2013g. / godina V Sadrţaj: Pokrajina Ligurija 1 Novogodišnje druţenje 2 Maškare u Štivoru 4 Izloţba Karneval u Veneciji 6 Koncert 8 Putovanje u Rim 10 Posjeta Kutina

Dettagli

Otvoren prvi kolekcijski i matični nasad ulika u Hrvatskoj. Inaugurazione del primo oliveto collezione e oliveto - madre della Croazia

Otvoren prvi kolekcijski i matični nasad ulika u Hrvatskoj. Inaugurazione del primo oliveto collezione e oliveto - madre della Croazia ATTINIANUM 1/2011 travanj / aprile Glasilo Grada Vodnjana Otvoren prvi kolekcijski i matični nasad ulika u Hrvatskoj Inaugurazione del primo oliveto collezione e oliveto - madre della Croazia Potpisan

Dettagli

Incontri. info INTRODUZIONE

Incontri. info INTRODUZIONE Incontri Incontri info INTRODUZIONE INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2014/ Numero 9. Esce a aprile ed ottobre. REDATTORE Marijan Pavić VICE REDATTORI Daniela Dapas AUTORI

Dettagli

ASOLA IMPEGNO COMUNE PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014

ASOLA IMPEGNO COMUNE PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 ASOLA IMPEGNO COMUNE PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 La situazione economico e sociale dalla quale partiamo per la elaborazione del nostro programma elettorale è completamente variata rispetto

Dettagli

IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008

IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008 C M Y CM MY CY CMY K www.bpc.hr IZVJE ΔE O ODRÆIVOSTI SUSTAINABILITY REPORT BILANCIO SOCIALE 2007-2008 2 3 SADRÆAJ IZVJE ΔA TABLE OF CONTENTS INDICE RijeË predsjednika Uprave/ Letter of the Chairman of

Dettagli

Istraturist Umag Magazin / Rivista dell Istraturist Umag. Besplatan primjerak / Edizione gratuita. No.02. 2008.

Istraturist Umag Magazin / Rivista dell Istraturist Umag. Besplatan primjerak / Edizione gratuita. No.02. 2008. Istraturist Umag Magazin / Rivista dell Istraturist Umag. Besplatan primjerak / Edizione gratuita. No.02. 2008. UMAG SPOTLIGHT Umag / UMAG EDITORIAL Congress / UMAG NEARBY Savudrija / UMAG RELAX The Body

Dettagli

DOCUMENTO del gruppo La città accessibile

DOCUMENTO del gruppo La città accessibile DOCUMENTO del gruppo La città accessibile TITOLO DELLA PROPOSTA: Bella e accessibile Follonica /problemi di ieri e di oggi Fino al 1836 poco più di uno stradello collegava il primo forno fusorio, Forno

Dettagli

SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE LIMITROFE AI PLESSI SCOLASTICI

SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE LIMITROFE AI PLESSI SCOLASTICI PROVINCIA DI TORINO TAVOLO AGENDA 21 Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE

Dettagli

ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI. da finanziare 29.748. Amministrazione comunale Villa d'adda Proposta Bilancio di previsione 2009

ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI. da finanziare 29.748. Amministrazione comunale Villa d'adda Proposta Bilancio di previsione 2009 ORGANI ISTITUZIONALI Indennità al sindaco, assessori e cons. comunali 28.000,00 Spese diverse per il consiglio e la giunta municipale 700,00 Polizza Amministratori 1.048,00 da finanziare 29.748 SERVIZI

Dettagli

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv studija Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv kolegija Analiza prijevoda Status kolegija Obvezni Godina 2. Semestar I. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Ivana Škevin e-mail

Dettagli

PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI OPERANTI IN AREE PLURILINGUISTICHE CON PRESENZA DI LINGUA MINORITARIA

PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI OPERANTI IN AREE PLURILINGUISTICHE CON PRESENZA DI LINGUA MINORITARIA Metodički obzori 6(2011)2 Original scientific article UDK: 371.13:[378.7:811.131.1] Received: 23. 11. 2010. PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI OPERANTI IN AREE PLURILINGUISTICHE CON

Dettagli

ahvaljujući profesorici talijanskog jezika Danijeli Barešić si sta realizzando un iniziativa della filodrammatica che si

ahvaljujući profesorici talijanskog jezika Danijeli Barešić si sta realizzando un iniziativa della filodrammatica che si LA CICALA zaratina periodico d informazione della Comunit degli italiani di Zara Zadarski CVRČAK informativni časopis Zajednice Talijana Zadar giugno 2012, lipanj 2012. POTPUNO DRUGAČIJA PRIČA O PINOCCHIU

Dettagli

Lista GALLICANO CONCRETA E SOLIDALE

Lista GALLICANO CONCRETA E SOLIDALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 PROGRAMMA ELETTORALE Lista GALLICANO CONCRETA E SOLIDALE Meglio conoscere un poco di tutto che tutto di una sola cosa. L universale è sempre migliore. Pascal

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Che cos è una certificazione linguistica? Što je jezična diploma?

Dettagli

Periodico di informazione a cura dell Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo - N. 21 / Dicembre 2012

Periodico di informazione a cura dell Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo - N. 21 / Dicembre 2012 incomune news Periodico di informazione a cura dell Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo - N. 21 / Dicembre 2012 Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Auguri di Buon Natale

Dettagli

3/41%(!'* 5-%!+(%('(22/!6-)!'*!5-4+,/!"#$%&'%()*%)+#,#-&(

3/41%(!'* 5-%!+(%('(22/!6-)!'*!5-4+,/!#$%&'%()*%)+#,#-&( 3/41%(!'* 5-%!+(%('(22/!6-)!'*!5-4+,/!"#$%&'%()*%)+#,#-&( '()*+(,-.*/%( %&!"#$!!"#"$"%"&!"#$%&"'()'("&)$"#%*)+,"'("&&% 0*1%2-!3/41%-)( +--.//01',()! 7"&!,*81-)*9*3-.*/%(! 1,+-%-! '()! 3(%2,/! 52/,*3/!

Dettagli

QUESTIONARIO PER LE IMPRESE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE CAPITOLI DEL QUESTIONARIO

QUESTIONARIO PER LE IMPRESE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE CAPITOLI DEL QUESTIONARIO QUESTIONARIO PER LE IMPRESE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE CAPITOLI DEL QUESTIONARIO 1. Caratteristiche dell impresa 2. Addetti e Fatturato 3. L impresa e il Territorio 4. L impresa e il Consorzio 1 -QUESTIONARIO

Dettagli

TANTI QUARTIERI, UNA CITTÀ LAGHETTO

TANTI QUARTIERI, UNA CITTÀ LAGHETTO TANTI QUARTIERI, UNA CITTÀ LAGHETTO INDICAZIONI UTILI PER LA LETTURA DELLE SCHEDE La scheda è divisa in due parti. Nella prima parte sono elencati gli interventi realizzati nei quartieri interessati tra

Dettagli

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE DELL OVEST VICENTINO

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE DELL OVEST VICENTINO Aggiornato a 26/11/2009 IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ATTIVITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE: INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE CORSI DI FORMAZIONE PER I MEDIATORI CULTURALI INTERVENTI DI

Dettagli

Incontri. Incontri. Buona lettura! Marijan Pavić Redattore ISSN 1847-0807

Incontri. Incontri. Buona lettura! Marijan Pavić Redattore ISSN 1847-0807 Incontri Incontri Incontri INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2015./ Numero 11. Esce a aprile ed ottobre. REDATTORE Marijan Pavić VICE REDATTORI Daniela Dapas AUTORI Daniela

Dettagli

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board bogova ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: PUT EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board Srce Istre KulTURA i baština Istre,

Dettagli

R. MARTINI: Illustrazione popolari e medaglie devozionali..., VAMZ, 3. s., XLV (2012)

R. MARTINI: Illustrazione popolari e medaglie devozionali..., VAMZ, 3. s., XLV (2012) 369 RODOLFO MARTINI Gabinetto Numismatico e Medagliere, Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco rodolfo.martini@libero.it ILLUSTRAZIONE POPOLARI E MEDAGLIE DEVOZIONALI PRODOTTE IN OCCASIONE DELLE FESTE

Dettagli

Primo Incontro di ascolto in Zona 2

Primo Incontro di ascolto in Zona 2 Sintesi degli incontri di ascolto pubblici Primo Incontro di ascolto in Zona 2 Cascina Cattabrega,via Trasimeno 49 20 luglio 2015 All incontro hanno preso parte 36 persone. I partecipanti sono stati 25

Dettagli

SPORT & SLOBODNO VRIJEME / SPORT & TEMPO LIBERO. Zadar

SPORT & SLOBODNO VRIJEME / SPORT & TEMPO LIBERO. Zadar HRVATSKI / ITALIANO Ovdje Sredozemlje pokazuje svoju najbolju stranu. U jednom od najljepših klub hotela u Hrvatskoj ne morate se nizašto brinuti osim za sebe. Mi smo mislili na sve. Od početka do kraja

Dettagli

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI IN CROAZIA ANNO 2014. Fiere Città Data Organizzatore Sito web E-mail Telefono Fax. www.zv.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI IN CROAZIA ANNO 2014. Fiere Città Data Organizzatore Sito web E-mail Telefono Fax. www.zv. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI IN CROAZIA ANNO Fiere Città Data Organizzatore Sito web E-mail Telefono Fax ZAGREBAČKI SAJAM 19-23 nautika@zv.hr tel.: +.385.1.6503 582 fax:+.385.1.6503 112 NAUTIKE

Dettagli

Cittadini e Amministrazione insieme per progettare il nuovo volto del Centro Storico. Sala della Giostra 19/09/2015

Cittadini e Amministrazione insieme per progettare il nuovo volto del Centro Storico. Sala della Giostra 19/09/2015 Cittadini e Amministrazione insieme per progettare il nuovo volto del Centro Storico Sala della Giostra 19/09/2015 Presentazione Risultati - Il programma Accoglienza partecipanti e caffè di benvenuto Presentazione

Dettagli

PeR LAVORI. ESTATe 2008. COMUNE DI CURTAROLO Assessorato ai Lavori Pubblici

PeR LAVORI. ESTATe 2008. COMUNE DI CURTAROLO Assessorato ai Lavori Pubblici COMUNE DI CURTAROLO Assessorato ai Lavori Pubblici Poste Italiane Spa Tassa pagata Invii senza indirizzo AUT. DC/DCI/PD/7919/00/CS del 27-10-00 A tutte le Famiglie del Comune di Curtarolo ESTATe 2008 APeRTI

Dettagli

Il tempo misura la nostra Qualità

Il tempo misura la nostra Qualità azienda Il tempo misura la nostra Qualità DANTE BIANCHI Realizziamo opere fatte per durare. L esperienza ci sostiene, l innovazione ci guida. Perché l oggi e lo ieri sono le pietre con cui costruiamo il

Dettagli

MANIFESTAZIONI 22/10/07

MANIFESTAZIONI 22/10/07 GIORNALISTA PUBBLICISTA RESP. UFFICIO STAMPA CREATIVO PUBBLICITARIO COPYWRITER AUTORE TV, RADIO, TEATRO CONDUTTORE TV-TEATRO PROGETTISTA COMUNICAZIONE INTEGRATA- EVENTI - MANIFESTAZIONI NOVINAR, PUBLICISTA

Dettagli

Città di Sesto San Giovanni

Città di Sesto San Giovanni Il forum dei ragazzi INDICAZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI SESTO SAN GIOVANNI L assemblea del Forum dei Ragazzi, dopo aver ricevuto dall Amministrazione Comunale l incarico di elaborare indicazioni

Dettagli

Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005. Fondazione Ernesto Giammarco

Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005. Fondazione Ernesto Giammarco Rivista di cultura tra le due sponde 2/2005 Fondazione Ernesto Giammarco Composizione e impaginazione: Monica De Rosa Stampa e allestimento: Lit. Brandolini - Sambuceto In copertina: Disegno originale

Dettagli

Elena Poropat Pustijanac. Poreč - Parenzo, 2013.

Elena Poropat Pustijanac. Poreč - Parenzo, 2013. Elena Poropat Pustijanac Poreč - Parenzo, 2013. Svolgendo delle ricerche sulla Dieta istriana sono venuta a contatto con le relazioni che Carlo Hugues, direttore dell Istituto agrario di Parenzo, presentò

Dettagli

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE INDICE: TIPOLOGIA DI PAGAMENTI DA EFFETTUARE CON IL PBZCOM@NET... 2 PAGAMENTI DOMESTICI EFFETTUATI IN VALUTA NAZIONALE... 2 PAGAMENTI

Dettagli

2. VINCOLI L area oggetto di intervento è sottoposta ai seguenti vincoli:

2. VINCOLI L area oggetto di intervento è sottoposta ai seguenti vincoli: 1. PREMESSA Il presente progetto preliminare prevede la risoluzione sia delle problematiche evidenziate a seguito del verbale di sopralluogo effettuato dalla ASL 10 Firenze - Commissione di vigilanza sulle

Dettagli

Lista Civica CAVALIER GORGO NAVOLE - OBIETTIVO COMUNE

Lista Civica CAVALIER GORGO NAVOLE - OBIETTIVO COMUNE Lista Civica CAVALIER GORGO NAVOLE - OBIETTIVO COMUNE Programma Elettorale Elezioni Amministrative 25 Maggio 2014 1 Presentazione La lista civica OBIETTIVO COMUNE nasce dalla volontà di una numerosa squadra

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E - Art.1 OggettO ed ambito di applicazione - Art.2 Definizioni - Art.3 OrariO e sosta dei veicoli riservata al

Dettagli

VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L ELIMINAZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI NOVEMBRE 2013

VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L ELIMINAZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI NOVEMBRE 2013 COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA Provincia di Lucca VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L ELIMINAZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI NOVEMBRE 03 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dettagli

Le comunità resilienti

Le comunità resilienti Le comunità resilienti INCONTRO PUBBLICO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SARZANA GIOVEDÌ 3 APRILE 2014 L incontro L incontro All incontro organizzato nell ambito del Progetto Europeo Risc kit dalla

Dettagli

Provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo COME PIANIFICARE I TERRITORI PER FAVORIRE LO SPOSTAMENTO DI CHI HA DIFFICOLTA MOTORIE RAPPRESENTAZIONE di Un Percorso Metodologico Architetto Aldo Capodaglio - VENEZIA FASE PRELIMINARE

Dettagli

COMUNE DI PONSACCO PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO URBANISTICO ADOZIONE

COMUNE DI PONSACCO PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO URBANISTICO ADOZIONE COMUNE DI PONSACCO PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO URBANISTICO ADOZIONE Programma di intervento per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche ed Urbanistiche (P.A.B.A.) (L.R. 1/2006 art.55 comma 4, lettera

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA Facoltà di Ingegneria

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA Facoltà di Ingegneria PRIMA PROVA SCRITTA DEL 23 NOVEMBRE 2011 Tema n. 1 Il candidato illustri i tipi edilizi residenziali. Si discutano inoltre le principali relazioni tra tipologie edilizie e morfologie urbane. Si richiede,

Dettagli

I PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI CON I FONDI STRUTTURALI IN CROAZIA 2014/2015

I PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI CON I FONDI STRUTTURALI IN CROAZIA 2014/2015 ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la promozione degli scambi dell Ambasciata d Italia I PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI CON I FONDI

Dettagli

RELAZIONE SOMMARIA SULLA PREVISIONE DI SPESA PER L ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO FONTANELLE SCHEDA N. 1 DEL P.R.G.

RELAZIONE SOMMARIA SULLA PREVISIONE DI SPESA PER L ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO FONTANELLE SCHEDA N. 1 DEL P.R.G. RELAZIONE SOMMARIA SULLA PREVISIONE DI SPESA PER L ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO FONTANELLE SCHEDA N. 1 DEL P.R.G. 1. PREMESSA La presente relazione eseguirà una valutazione di massima per

Dettagli

QUESTIONARIO PER L ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE (CONTRACTORS ALL RISKS) E POSTUMA DECENNALE DI OPERE CIVILI PARTE I - GENERALITA

QUESTIONARIO PER L ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE (CONTRACTORS ALL RISKS) E POSTUMA DECENNALE DI OPERE CIVILI PARTE I - GENERALITA Helvetia Compagnia Svizzerad Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 20139 Milano, Via G.B. Cassinis, 21 Metro 3 - Staz. Porto di Mare Tel. 5351.1 (20 linee), Telefax 5520360

Dettagli

Prva Iskra Chemical Park Barič - Serbia www.picp.rs

Prva Iskra Chemical Park Barič - Serbia www.picp.rs Prva Iskra Chemical Park Barič - Serbia INDICE Proposta di investimento Situazione attuale Visione dello stato futuro Lotti e di capannoni disponibili Ambiente circostante e più vasto Serbia come destinazione

Dettagli

RELAZIONE PROGETTO S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI MONTE ROSA

RELAZIONE PROGETTO S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI MONTE ROSA RELAZIONE PROGETTO S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI MONTE ROSA Il presente progetto è relativo all attuazione delle previsioni del PGT vigente relativamente all AREA B9 (area di concentrazione

Dettagli

BEPPE GRILLO IL 1 MAGGIO A CASELLE TORINESE AL PRATO FIERA DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00

BEPPE GRILLO IL 1 MAGGIO A CASELLE TORINESE AL PRATO FIERA DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 BEPPE GRILLO IL 1 MAGGIO A CASELLE TORINESE AL PRATO FIERA DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 2012 Siamo cittadini qualunque; la nostra partecipazione a queste elezioni

Dettagli

( testo attuale e modificato)

( testo attuale e modificato) C O M U N E d i C R E S P I N A Servizi al Territorio Variante al Regolamento Urbanistico - Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione relative agli impianti e aree cimiteriali ( articoli 61 e 66 ) ( testo

Dettagli

PULA & MEDULIN ISTRIA CROATIA

PULA & MEDULIN ISTRIA CROATIA hr it PULA & MEDULIN ISTRIA CROATIA Sadržaj Contenuto Dobrodošli! Benvenuti! 2-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 Arenaturist kampovi campeggi Pula Pola Kamp Campeggio

Dettagli

Nancystrasse Un progetto urbanistico ecosostenibile

Nancystrasse Un progetto urbanistico ecosostenibile Nancystrasse Un progetto urbanistico ecosostenibile 140 unità abitative di differente taglio per 416 abitanti (persone singole, famiglie, anziani, comunità) su un area di 26.700 m 2 (inclusi vie pedonali,

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DI VARIANTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DI VARIANTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DI VARIANTE INTRODUZIONE La presente relazione descrive gli interventi previsti nella Perizia di Variante n 2 nell ambito degli interventi del progetto ELIMINAZIONE DEI

Dettagli

LA COLONIA MARITTIMA VITTORIO EMANUELE III V. CANTALUPO - D. CERAUDO - V. FRASCA - S. MASTROGIACOMO

LA COLONIA MARITTIMA VITTORIO EMANUELE III V. CANTALUPO - D. CERAUDO - V. FRASCA - S. MASTROGIACOMO LA COLONIA MARITTIMA VITTORIO EMANUELE III V. CANTALUPO - D. CERAUDO - V. FRASCA - S. MASTROGIACOMO 1 Argomento FASE STORICA 1 FASE : La prima colonia marina di Ostia nacque nel 1916, su progetto dell'architetto

Dettagli