jesenautunno10

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "jesenautunno10 www.istra.hr"

Transcript

1 jesenautunno10

2 Savudrija Salvore Umag Umago Novigrad Cittanova Plovanija Poreč Parenzo Funtana Fontane Vrsar Orsera Rovinj Rovigno SLO Buje Buie Tar-Vabriga Torre-Abrega I SLO Kaštel Brtonigla Verteneglio Limski kanal Grožnjan Grisignana Vižinada Visinada Kaštelir-Labinci Castellier-Santa Domenica Višnjan Visignano Sv. Lovreč Kanfanar Bale Valle Oprtalj Portole Motovun Montona Karojba Tinjan Požane Pazin Sv. Petar u Šumi Žminj Buzet Svetvinčenat Barban Jelovice Ć I Ć A R I J A Hum Roč Cerovlje Gračišće Pićan Lupoglav Zagreb Rijeka Labin Tunel Učka Kršan Raša U Č K A Zagreb Rijeka Rabac enjoyistra [no. 15/2010] jesenautunno sadržajsommario enjoychivalry enjoyhistory enjoymusic enjoyart enjoytradition enjoygourmet enjoyadventure enjoyevents enjoyattractions enjoymuseums addressbook impresumimpressum Nakladnik: Turistička zajednica Istarske županije Editore: Ente per il turismo dell Istria Pionirska 1, HR Poreč, +385 (0) Za nakladnika Per l editoriale: Denis Ivošević Urednica Redattrice: Vesna Ivanović (Sedam i pol, Pula) Oblikovanje Design: Sedam i pol, Pula Fotografije Fotografie: Igor Zirojević, Renco Kosinožić, Goran Šebelić, Vladimir Bugarin, Davor Šišović, Stojan Babić, Teddy-Lee Akelić, Đani Celija & Arhiv TZIŽ Archivio ETI Tisak Stampa: Kerschoffset Zagreb 2010 Fažana Fasana Vodnjan Dignano Marčana Podaci su prikupljeni zaključno s 15/07/2010. Izdavač nije odgovoran za naknadne promjene datuma ili neodržavanje manifestacije. Uza sav trud uložen u objavljivanje potpunih i točnih informacija, uredništvo ne može preuzeti odgovornost za eventualne pogreške. I presenti dati sono stati aggiornati il 15/07/2010. L editore non risponde di eventuali cambiamenti di date o di appuntamenti rimandati. Nonostante l attenzione rivolta alla raccolta e alla pubblicazione di dati esatti, la redazione non risponde di eventuali errori riscontrabili nella presente pubblicazione. NP Brijuni National park TuristiËka zajednica Istarske županije Istria Tourist Board Tourismusverband Istrien Ente per il Turismo dell Istria Info & Booking Centre Istria +385 (0) Pula Pola Rt Kamenjak Ližnjan Medulin Pogledi/Immagini Naslovnica: Rakalj Desno: Sv. Lovreč Najzanimljiviji spomenik u gradiću je župna crkva sv. Martina iz sredine 11. stoljeća, trobrodna s tri polukružne apside i dijelom očuvanim freskama iz istog vremena. Uz južni zid crkve smjestila se gradska loža u kojoj se danas nalazi lapidarij. Copertina: Rakalj A destra: S. Lorenzo Il monumento di maggiore interesse è la chiesa parrocchiale di S. Martino, della metà dell XI sec., a tre navate e tre absidi semicircolari, i cui affreschi della stessa epoca si sono parzialmente conservati. Sulla parete meridionale della chiesa si appoggia la loggia civica, che oggi accoglie un lapidario. 3

3 enjoychivalry Giostra, natjecanje porečkih vitezova Poreč, Konjička utrka Giostra održava se prema zapisima o viteškom nadmetanju održanom u Poreču 14. veljače godine. Bartolomeo Rigo, vitez natjecatelj i općinski kancelar, zapisao je kako je na obali bilo podignuto raskošno trkalište dužine oko sto koraka, široko na početku oko deset stopa, a koje se prema kraju sužavalo na samo pet stopa. Na trkalištu je bila smještena raskošna bina s koje je plemstvo i promatralo natjecanje, a na desnoj strani trkališta garda od sto vojnika i časnika koji su jamčili red. Gradske su zidine i prozori koji su gledali na trkalište bili raskošno okićeni najrjeđim uresima koji su se mogli pronaći u Poreču, a u luci su se nalazile podjednako raskošno ukrašene galije. U njihovoj je pratnji bilo šest manjih neukrašenih galijica. More je bilo prekriveno lađicama s kojih su znatiželjnici pratili svečanost. U igri je sudjelovalo osam konjanika. Svaki od njih imao je svog predvodnika (pješaka) i sekundanta (kuma) na konju. Nadzirao ih je Mastro di campo, glavni Meštar, sa svom silom svite, konjanicima i trubačima te rezervnim konjima. Svi konjanici i kumovi prije turnira na konjima bi se uputili prema palači Meštra igara, na prijem i raskošni domjenak, nakon kojeg su oko 20 sati predvođeni Meštrom, zaputili prema trkalištu. Koplja su im nosili kumovi, a u povorci su išli poredani po starosti. Prodefilirali bi trkalištem u dva smjera, imena prijavili Tribunalu gospode sudaca. Trubači bi zasvirali tri takta. Na prvi takt kum bi predao koplje natjecatelju, na drugi je znak predvodnik prodefilirao trkalištem do krajnjeg dijela kako bi zastupao prava vezano uz podvige svog konjanika. Na treći znak konjanik bi započeo trku rukujući kopljem u područjima utvrđenim znakovima. Na isti su se način natjecali i svi ostali i to u tri trke. Nakon posljednje, gospoda suci i njihovi poslanici na meti su provjeravali rezultate sudionika i proglasili najboljeg. Tribunal bi pozvao najboljeg i opasao ga dvama vrhunskim pištoljima koji su se nosili na bokovima, uobičajenim darom za pobjednika Giostre. La Giostra di Parenzo Parenzo, Il torneo cavalleresco viene eseguito in base agli scritti sul torneo cavalleresco svoltosi a Parenzo il 14 febbraio del Bartolomeo Rigo, uno dei cavalieri partecipanti e cancelliere comunale ha annotato che sulla costa fu eretta una lizza sontuosa della lunghezza di cento passi, all inizio lunga circa dieci piedi, la quale verso la fine era larga soltanto cinque passi. Sulla lizza veniva posta anche una tribuna sontuosa per la nobiltà che seguiva la gara. Dalla parte destra della lizza stavano cento soldati e ufficiali che assicuravano l ordine. Le mura cittadine e le finestre rivolte verso la lizza furono abbellite nel modo più esclusivo. Le galee in porto furono altrettanto sontuose e accompagnate da altre sei galee più piccole prive di abbellimenti. Dal mare si vedevano le numerose barchette con gli spettatori che seguivano la festa. Furono otto i cavalieri a partecipare alla gara. Ognuno di loro aveva la sua guida (fante) ed il secondo (padrino) a cavallo. Il Mastro di campo supervisionava la gara assieme a tutto il seguito numeroso, i cavalieri, i trombettieri e i cavalli di riserva. Prima del torneo i cavalieri ed i loro padrini venivano verso il palazzo del mastro principale dei giochi per il ricevimento e per un pasto sontuoso dopo il quale, verso le 20, condotti dal Mastro, andavano verso la lizza. I padrini portavano le lance sistemati in colonna in base all età. Facevano una sfilata sulla lizza in due sensi e annunciavano i nomi al Tribunale dei Signori Giudici. I trombettieri suonavano tre tempi, il padrino consegnava la lancia al partecipante alla gara. Al secondo segno, la guida sfilava fino al punto finale della lizza per poter rappresentare i diritti relativi alle prodezze del suo cavaliere. Al terzo segno, il cavaliere iniziava la gara maneggiando la lancia nelle zone indicate dai segni. Allo stesso modo gareggiavano anche tutti gli altri in tutte e tre le gare. Dopo l ultima gara, i signori giudici ed i loro legati controllavano la meta i risultati dei partecipanti proclamando il migliore. Il Tribunale chiamava il migliore cingendolo con due pistole eccellenti da portare sui fianchi. Fu questo il solito regalo per il vincitore della Giostra.

4 chivalry chivalry La Femme Musketeer Jaques D Artagnan, najpopularniji mušketir u cijeloj Francuskoj, upoznat je s kćerinim snom da postane prva žena mušketir te je šalje u Pariz. Da bi dokazala svoje sposobnosti, Valentine se pridružuje sinovima trojice mušketira koji su jahali s njezinim ocem. Mušketiri dobivaju poseban zadatak - osloboditi otetu zaručnicu kralja Louisa XIV. No, otmica je samo paravan koji skriva veći problem. Naime, u rukama zle Lady Bolton nalazi se pismo koje bi moglo uništiti kraljev ugled. Osim toga, Lady Bolton optužuje Valentinu za ubojstvo te je zatoči. Mušketiri se nakon toga ponovno okupljaju i pod krilaticom Svi za jednog - jedan za sve kreću spasiti mladu mušketirku od sigurne smrti. Želite li bar maštajući doživjeti djelić D Artagnanove priče, krenite od Pazina do proplanaka Učke i Boljuna gdje su snimane scene filma Le Femme Musketeer s Nastassjom Kinski, Michaelom Yorkom i Gerardom Depardieuom u glavnim ulogama. I, svakako ponesite fotoaparat jer krajolik kojim ćete prolaziti zaista nadahnjuje - dolina Boljunčice, Vranje i Boljunsko Polje kojima, kao da u dalekoj magli, odjekuju udarci mača D Artagnanovih pobjeda. Povijesna priča o Boljunu, sačuvana u bastionima, okrugloj kuli, crkvici Sv. Jurja, romantičnoj veduti sjeveroistočnog dijela Istre, podsjeća na francuski pejzaž 17. stoljeća. Jednom pristigli u ovaj tajnoviti gradić, upitajte mještane za Pikuliće i rodnu kuću filmske junakinje Valentine D Artagnan - dom obitelji Buretić. Nastavite putovanje do Draguća, važnog punkta iz D Artagnanove priče. Zaobiđite Istarski ipsilon i moderna vremena i krenite prema Cerovlju starom cestom kojom ćete se vinuti u brda. Ali požurite da stignete prije mraka jer u Draguću ne smijete propustiti zalazak sunca, kao ni trg s fontanom i stolom sudaca te kapelice na romantičnom proplanku koje samozatajno skrivaju blago - srednjovjekovne freske. La Femme Musketeer Il più noto moschettiere della Francia, Jaques D Artagnan viene a sapere del sogno della figlia di diventare la prima donna moschettiere e la manda a Parigi. Per provare le sue abilità, Valentine si unisce ai figli di tre moschettieri che una volta cavalcavano assieme a suo padre. I moschettieri ricevono un compito particolare, quello di liberare la fidanzata di re Luigi XIV. Il rapimento però è solo un paravento dietro al quale si nasconde un problema maggiore: la cattiva Lady Bolton è in possesso di una lettera che potrebbe rovinare la reputazione del re. Oltre a ciò Lady Bolton accusa Valentina di omicidio e la prende prigioniera. Dopo questo evento i moschettieri si riuniscono e col motto Tutti per uno, uno per tutti si precipitano a salvare la giovane ragazza da morte sicura. Qualora desideriate almeno con la fantasia rivivere parte della storia di D Artagnan, avviatevi da Pisino verso le radure del Monte Maggiore e di Bogliuno dove furono girate le scene del film Le Femme Musketeer con Nastassja Kinski, Michael York e Gerardom Depardieu nei ruoli principali. Non dimenticate la macchina fotografica perché il paesaggio che attraverserete sicuramente v ispirerà: nella valle del fiume Boljunčica, a Vragna e ai Piani di Bogliuno, come in una lontana nebbia, vi sembrerà di sentire l eco dei colpi della spada di D Artagnan. Il racconto storico su Bogliuno, conservato nei bastioni, nella torre rotonda, nella chiesetta di S. Giorgio e nella vista romantica del lato nord-orientale dell Istria, evocano il paesaggio francese del XVII secolo. Una volta arrivati in quest arcana cittadina, chiedete alla gente del luogo di indicarvi la località di Pikulići e il luogo in cui nacque l eroina cinematografica Valentina D Artagnan - la casa della famiglia Buretić. Seguite il vostro percorso fino a Draguccio, punto importante della storia di D Artagnan, distogliete la vostra attenzione dall Ipsilon istriana e dai tempi moderni, e incamminatevi verso Cerreto lungo la strada vecchia che vi porterà in collina. Sbrigatevi però ad arrivare prima che si faccia scuro, perché a Draguccio non dovete perdervi il tramonto del sole, la piazza con la fontana, il tavolo dei giudici ed infine le cappellette situate in una radura romantica che celano timidamente un tesoro - degli affreschi medievali. Trka na prstenac Giostra dell anello Barban,

5 history history enjoyhistory Rimljani u Istri Rimljani uvode na područje Istre novu organizaciju, provode kao i u cijeloj Europi, prvu urbanizaciju, grade ceste i povezuju gradove čime znatno pomažu razvoju trgovine. Da je Istra poznata po kvalitetnom kamenu, znali su to još i stari Rimljani pa se danas, uz cijelu zapadnu obalu Istre, naziru mjesta antičkih kamenoloma odakle su uzimali materijal za svoje velebne građevine. A i pulski je amfiteatar građen od domaćeg vapnenca. Upotrebu kamena doveli su Rimljani do savršenstva kroz nov način gradnje, obradu i ukrašavanje kamena. Velike dijelove najboljih zemljišnih posjeda pretvaraju u državne posjede, ager publicus, na koje naseljavaju rimske kolone i umirovljene vojnike-veterane. Mnogi su posjedi pripadali carevima, članovima njihovih obitelji i njihovim prijateljima. Grade ville rusticae koje služe za stalno stanovanje ili povremeno ljetovanje gospodara te za proizvodnju različitih proizvoda. Niz nalazišta, od kojih je u Istri zabilježeno gotovo 300 antičkih lokaliteta, govori o postojanju različitih radionica: za pečenje gline i izradu lončarskih proizvoda, za izradu i bojanje tkanine, ciglane, radionice amfora od kojih je ona u Červaru kod Poreča izrađivala amfore čak i za potrebe careva. I Romani in Istria I Romani introdussero in Istria una nuova organizzazione amministrativa, e vi effettuarono, come dappertutto in Europa, la prima urbanizzazione, costruirono strade collegando fra loro le città e diedero una spinta determinante allo sviluppo dei commerci. L Istria è nota per essere ricca di ottima pietra da costruzione, come i Romani ben sapevano, talché lungo tutta la costa occidentale si possono ancora riconoscere i posti dove si trovavano le antiche cave da cui ricavavano il materiale per i loro maestosi edifici. Anche l anfiteatro polese è costruito in calcare istriano. L uso che i Romani seppero fare della pietra con nuovi metodi di costruzione, di lavorazione, di decorazione, ha toccato la perfezione. I Romani trasformarono i migliori appezzamenti agricoli in grandi possedimenti statali, ager publicus, sui quali si insediarono coloni romani e veterani dell esercito. Molti erano proprietà degli imperatori, delle loro famiglie e amici. I Romani costruirono villae rusticae destinate all abitazione o alla villeggiatura e alla produzione di beni vari. Innumerevoli siti, e in Istria quelli antichi sono quasi 300, confermano l esistenza delle più diverse officine: per la cottura dell argilla e la produzione di ceramiche, per la produzione e la colorazione dei tessuti, per la produzione di laterizi e di anfore, di cui quella di Cervera, nei pressi di Parenzo, produceva anfore anche per le necessità degli imperatori. Doba rimskih imperatora Vrsar U 1. st. pr.kr. Rimljani su pokorili i Liburne pa je tako čitav poluotok za nekoliko stoljeća ušao u sustav velikog Rimskog Carstva. Na istarskim obalama ubrzo su se razvile rimske kolonije Pola i Parentium, Pula i Poreč između kojih je granica tekla prirodnim limesom, Limskim zaljevom. Početkom rimske vlasti u Istri nije prestalo živjeti naselje na mjestu predrimskog Vrsara, ali je zatim uz more, ispod brežuljaka, nastalo novo naselje s privatnim i javnim zgradama. To naselje se naročito razvilo u kasnoantičko doba. I na području Vrsara imali su neki bogati rimski aristokrati agrarna dobra sa stambeno-gospodarskim zgradama, villae rusticae. Vrsar je u rimsko doba bio više od običnog vicusa, sela. Predstavljao je prilično važno istarsko trgovište za proizvode ratarstva i stočarstva od vina, ulja i žita do sira, mesa... Blizina Ravenne, na suprotnoj strani Jadrana povoljno je utjecala na razvoj trgovine u Vrsaru i u drugim rimskim istarskim centrima. Proizvodi istarske poljoprivrede bili su cijenjeni na rimskom tržištu. Vrsarskim zaleđem prolazila je rimska cesta Via Flavia: Pola - Parentium - Tergeste - Aquilea. Il tempo degli imperatori romani Orsera Nel primo secolo a.c. gli antichi Romani sottomisero anche i Liburni, per cui l intera panisola entrò a far parte, in un paio di secoli, del grande Impero Romano. Ben presto sulle coste istriane sorsero diverse colonie romane, come Pola e Parenzo. Il confine tra le zone di queste due colonie passava il Canale di Leme, dal latino limes. All inizio del domino romano in Istria, l abitato preromano di Orsera continuò a vivere. Con il passare del tempo, però, lungo il mare, ai piedi dei colli, sorse un nuovo abitato con edifici pubblici e privati, che si sviluppò soprattutto nell evo antico. Anche nella zona di Orsera dei ricchi aristocratici romani avevano poderi con ville rustiche. Al tempo degli antichi Romani, comunque, Orsera era più di un semplice vicus, villaggio. Essa rappresentava un centro istriano abbastanza importante per il commercio dei prodotti agricoli e dall allevamento come il vino, l olio, il grano, il formaggio, la carne... La vicinanza di Ravenna, sulla sponda opposta dell Adriatico, influiva favorevolmente sullo sviluppo del commercio ad Orsera ed altri centri istriani romani. I prodotti agricoli istriani erano molto apprezzati sul mercato dell antica Roma. Nel retroterra di Orsera passava la Via Flavia, che da Pola portava a Parentium, Tergeste-Trieste ed Aquileia. 8 9

6 history history infomust infomust Pomorstvo U rovinjskom muzeju sačuvan je velik broj predmeta snažne dokumentarno-povijesne i umjetničke vrijednosti: makete brodova, ex voto pomoraca, prikazi važnih pomorskih bitaka, pejzaži obale, suveniri s putovanja u egzotične zemlje, portreti brodova i druga građa. Marineria Nel museo rovignese si custodiscono anche innumerevoli oggetti di grande valore storicodocumentaristico ed artistico: modelli di navi, Ex voto dei marittimi, vedute di importanti battaglie navali, paesaggi del litorale, oggetti ricordo da viaggi in paesi esotici, ritratti di navi ed altro materiale. Baron Gautsch Rovinj-Rovigno Austrijski putnički brod, izgrađen 1908, potonuo je naletjevši na minu godine. Prevozio je članove obitelji austrijskih oficira na ruti Boka Kotorska - Mali Lošinj - Trst. U želji da skrati vrijeme putovanja brod je pokušao proći kroz minsko polje 9 nm izvan Rovinja jer je tom rutom, navodno neposredno prije njega, prošao i jedan trgovački brod. Lijevim bokom, oko sredine broda, brod je dodirnuo jednu minu i u vrlo kratkom roku potonuo. Povodom obljetnice potonuća, 13. kolovoza, organizira se memorijalno ronjenje i spuštanje vijenaca u počast žrtvama najveće pomorske tragedije Prvoga svjetskog rata na Jadranu. Ronjenje na olupinu moguće je samo preko ronilačkih centara koji posjeduju posebno odobrenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a ulazak u brod dozvoljen je samo kroz prve dvije palube iz sigurnosnih razloga. La nave passeggeri austriaca, costruita nel 1908 affondò nel 1914 a causa di una mina. Trasportava i membri delle famiglie degli ufficiali austriaci sulla rotta che portava dalle Bocche di Cattaro a Lussinpiccolo e a Trieste. Nel desiderio di accorciare i tempi di navigazione, la nave tentò di attraversare un campo minato a 9 miglia nautiche da Rovigno, perché sembra che questo tragitto fosse stato attraversato subito prima, da una nave commerciale. La nave urtò una mina con la parte centrale del suo fianco sinistro e s inabissò in pochi minuti. In ricorrenza dell anniversario d affondamento, il 13 agosto viene organizzata un immersione e la posa delle corone di fiori in onore delle vittime della più grossa tragedia marittima della Prima guerra mondiale nell Adriatico. L immersione è possibile soltanto tramite i centri d immersione che possiedono un autorizzazione particolare del Ministero della cultura della Repubblica di Croazia. Per motivi di sicurezza è permesso entrare nella nave soltanto attraverso i primi due ponti. Tar-Torre Poput drugih malih feudalnih gospoštija Istre, npr. Momjana, Završja i Vižinade, a nakon rata između Austrije i Mletačke Republike, Tar je godine, pripao Veneciji, čime je započelo razdoblje jurisdikcije novigradskoga podestata. U mjestu opustošenom kugom tada je živjelo tek osamnaest obitelji pa je upravo zbog toga mletački Senat, potičući ponovno naseljavanje područja, u Tar naselio nekoliko obitelji sa zadarskog područja. Početkom 17. stoljeća, 77% zemljoposjednika Tara imalo je 0,195 ha zemlje, a radilo se o vinogradima i maslinicima. Čak 41% zemljišta otpadalo je na maslinike s vinogradom što svjedoči o rasprostranjenom uzgoju maslina na tom području. Iz knjige pastoralne vizitacije porečkog biskupa Giovanbattiste del Giudica iz godine doznajemo da je te godine u Taru bilo 260 stanovnika. Come avvenne per molte piccole signorie feudali dell Istria, per esempio Momiano, Piemonte e Visinada, dopo la guerra tra l Austria e la Repubblica di Venezia il che dette inizio al periodo della giurisdizione del Podestà di Cittanova. Nella località, allora devastata dalla peste, vivevano appena diciotto famiglie, e proprio questa fu la ragione che indusse il Senato della Repubblica di Venezia a favorire l immigrazione di alcune famiglie provenienti dall entroterra zarratino nel territorio di Torre. Agli inizi del XVII secolo, il 77 per cento dei possidenti di Torre disponeva almeno di 0,195 ettari di terra. Il 41 per cento era coperto da oliveti con vigneti che comprova la diffusione della coltivazione degli ulivi. Dal libro delle visite pastorali del vescovo parentino Giovanbattista del Giudice del 1653, veniamo a sapere che in quell anno Torre contava 260 abitanti. Muzej Palača Bettica Museo Palazzo Bettica Ulica-Via Castello 7 Vodnjan-Dignano Vodnjanski muzej Palača Bettica svakodnevno je otvoren za posjetitelje koji u prizemlju muzeja mogu vidjeti i upoznati se s arheološkim istraživanjima na Vodnjanštini. Na prvom se katu muzeja može razgledati vodnjanska zbirka slika starih majstora, dok je na drugom katu organizirana izložba na temu U susret budućem Muzeju. Svakako je zanimljivo i poučno posjetiti vodnjansku Palaču Betticu koja svim znatiželjnicima osigurava besplatan ulaz. Il museo dignanese Palazzo Bettica è aperto giornalmente. Al pianterreno il pubblico può vedere e conoscere le ricerche archeologiche compiute nel dignanese. Al primo piano del museo si può ammirare la collezione dignanese di quadri dei vecchi maestri, mentre al secondo piano è organizzata una mostra dal tema: Incontro al futuro Museo. Il Palazzo Bettica è assolutamente interessante e istruttivo da visitare. L entrata è libera

7 history history Zakon o kotlu Labin Iz prošlosti Labina značajna je godina Legge del paiolo Albona Il 1341 è un anno significativo nella storia di Albona, Savudrijski svjetionik Mistični i veličanstveni, osamljeni na grebenima po- Il faro di Salvore I fari, mistici e maestuosi, isolati su rocce come se kada akvilejski patrijarh Bertrand potvrđuje njegov statut, kojeg su donijeli sami građani. On se bitno nije razlikovao od ostalih istarskih statuta, osim u onom dijelu koji se odnosi na utvrđivanje krivice kod teških prijestupa. Radi se o takozvanom Zakonu o kotlu koji se primjenjivao na sljedeći način: kotao pun vode stavio bi se na vatru koja bi se zapalila u sredini središnje lađe župne crkve u Labinu. U njega se, kada je voda zakuhala bacao kamenčić privezan za špagu, a kotao bi se skinuo s vatre. Optuženik je tada morao uroniti ruku u kipuću vodu i u tri pokušaja nastojao izvući kamenčić. Ukoliko je u tome imao uspjeha, tada bi njegovu ruku i podlakticu stavili u navoštenu rukavicu i odveli ga u gradsku ložu. Tu bi pod nadzorom čuvara ostao tri dana, a potom se zapečaćena rukavica skidala u nazočnosti dvojice sudaca. Ukoliko ruka i lakat nisu imali opekline optuženik je oslobođen svake krivnje, a u protivnom bio bi kažnjen! quando il patriarca d Aquileia Bertrand ne confermò lo Statuto, emanato dai cittadini stessi; questo non era molto diverso dagli altri statuti istriani, ad eccezione della parte riguardante l accertamento della colpa nei reati pesanti. Si tratta della cosiddetta Legge del paiolo che veniva applicata nel modo seguente: un paiolo pieno d acqua veniva messo sul fuoco a scaldare in mezzo alla navata centrale della chiesa parrocchiale di Albona. Quando l acqua iniziava a bollire, introducevano nel paiolo un sassolino legato ad uno spago, dopo di che lo toglievano dal fuoco. L imputato doveva allora immergere la mano nell acqua bollente, e in tre tentativi cercare di estrarre il sassolino. Se ci riusciva, allora mettevano la sua mano e l avambraccio in un guanto intriso di cera e lo portavano alla loggia cittadina, dove rimaneva sorvegliato dalle guardie per tre giorni, dopo di che il guanto veniva tolto alla presenza di due giudici. Se la mano e l avambraccio risultavano senza ustioni, l imputato veniva prosciolto da tutte le colpe; in caso contrario, seguiva la punizione. put kakvih zaboravljenih divova, svjetionici su oduvijek predmet fascinacije. Mnoge od njih obilježile su brojne priče i mitovi koje ih čine još tajnovitijima Savudrijski svjetionik izgrađen je godine te kao takav najstariji je aktivni svjetionik na Jadranu, ujedno i najsjeverniji na području Hrvatske. Zdanje visoko 36 metara dosljedno je mističnoj atmosferi koja se stoljećima obavija oko svjetionika - i ono svoju legendu ima Lokalne priče često uz savudrijski svjetionik vežu tužnu ljubav austrijskog grofa Metternicha koji se navodno na bečkom balu zaljubio u prekrasnu hrvatsku damu i samo za nju dao sagraditi svjetionik i pripadajuću mu kućicu. Nažalost, sudba kleta učinila je da grofova odabranica premine od teške bolesti nikada ne ugledavši svjetlost svjetionika, zaloga njihove ljubavi i neiskorištena ljubavna gnijezda. Posve očajan, grof Metternich odlučio je nikada više ne posjetiti svjetionik, a pojedinci se zaklinju kako se kroz prazne prostore dan danas čuju koraci očajnog zaljubljenika koji traži svoju dragu... fossero dei giganti dimenticati, sono da sempre oggetto di fascino. Molti di essi sono legati a storie e miti che li rendono ancora più misteriosi Il faro di Salvore fu costruito nel 1818 e come tale è il più antico faro attivo dell Adriatico ed il più settentrionale in Croazia. La costruzione alta 36 metri corrisponde all atmosfera mistica che da secoli avvolge il faro - anch esso è legato ad una leggenda Le storie locali legano spesso il faro alla triste storia del conte austriaco Matternich che ad un ballo viennese si innamorò di una bellissima dama croata ed fece costruire solo per lei il faro con la casetta. Sfortunatamente, il triste destino volle che l amata morisse di una malattia grave prima di aver visto il faro che era pegno del loro amore ed un nido amoroso mai consumato. Il conte Matternich, completamente disperato, decise di non visitare mai più il faro e ci sono alcuni che giurano di sentire ancor oggi i passi dell amante disperato che cerca la sua amata 12 13

8 music music enjoymusic U pulskoj Areni All Arena di Pola Gregorian, Impresivnim scenskim nastupom s light showom i posebnim efektima koji prate gregorijansku kantonsku izvedbu rock i pop klasika, njemački zbor Gregorian oborit će vas s nogu! Njihov genijalni spoj klasične izvedbe i modernih skladbi prepoznat je i cijenjen u cijelom svijetu, a uvršten je i u hollywoodske blockbustere (Gospodar prstenova, Ratovi zvijezda, Harry Potter ). Volite Snow Patrol ili Guns n Roses, U2 ili Depeche Mode? Prožet će vas trnci oduševljenja kad osjetite nepoznato u poznatom kroz energičnu, a nevidljivu vezu stvorenu od zborske pjesme uprizorene s osam vrhunskih pjevača odjevenih u odore monaha. Scena i zvuk koji se ne zaboravlja! L esibizione scenica affascinante del coro tedesco Gregorian la cui esecuzione dei classici rock e pop è accompagnata dal light show e altri effetti speciali, vi lascerà senza fiato! L interpretazione geniale consistente nel proporre composizioni moderne in una chiave classica, è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo ed è entrata a far parte dei blockbuster hollywoodiani (Il re degli anelli, Guerre stellari, Harry Potter...). Vi piacciono gli Snow Patrol, i Guns n Roses, gli U2 o i Depeche Mode? Il legame al contempo nuovo e familiare, creato dalla musica corale di otto cantanti d eccellenza vestiti da monaci, vi entusiasmerà. Una scena e un suono che non dimenticherete! Urban Summer Beats, Na koncertnom partyju koji će vam u skladu s ljetom osigurati poželjnu zabavu do ranojutarnjih sati nastupit će Stereo MC s, Grammyjem ovjenčani britanski house trio Dirty Vegas i nova popularna britanska atrakcija Crazy Cousinz feat. Kyla. Stereo MC s glazbeno je raznolik, zabavan, a ujedno i ozbiljan bend. Prvi je hip hop bend koji je nastupao na rock festivalima, a to što su među vodećim izvođačima već dva desteljeća dovoljno govori o njihovoj glazbenoj kvaliteti i umijeću! Dirty Vegas potpisuje mnoge remikseve poznatih hitova, a sami su najpoznatiji po klupskom dance hitu Days Go By, dok su Crazy Cousinz prepoznatljivi po jedinstvenom zvuku koji im je osigurao emitiranja na underground, kao i na najvećim mainstream radio postajama, a suradnja s Kyleom na singlu Do You Mind plasirala na visoko 4. mjesto UK Dance top liste. Al concerto party che nelle notti d estate vi farà divertire fino alle prime ore del mattino, si esibiranno gli Stereo MC s, il trio britannico di musica house Dirty Vegas premiato col Grammy e la nuova attrazione britannica Crazy Cousinz feat. Kyla. Gli Stereo MC s hanno una musica variegata, al contempo seria e divertente; essi sono la prima hip hop band ad essersi esibita ai rock festival, mentre il fatto di essere da oltre vent anni sulla cresta dell onda, ne testimonia la qualità e maestria musicale! Il complesso Dirty Vegas firma numerosi remix di vari brani conosciuti, mentre i Crazy Cousinz sono caratterizzati da un suono unico che ha loro assicurato la presenza nell underground e sulle maggiori stazioni radio mainstream. Paco de Lucia & Band, Live on Tour 2010 Sinonim za španjolski flamenco užarit će večer u pulskoj Areni melodioznim zvucima voljene mu gitare. Dođite osjetiti nevjerojatnu energiju, srdačnost i virtuoznost zanosnih skladbi koje Paco de Lucia tijekom višesatnog spektakla pruža publici i time neumorno slavi španjolsku glazbu kao i svih 40 godina dosad i 25 albuma kroz karijeru. Grazie ai suoni melodiosi della sua chitarra, il famoso chitarrista Paco de Lucia, sinonimo del flamenco spagnolo, renderà incandescente l atmosfera nell Arena polese. Venite a sentire la straordinaria energia, la cordialità e il virtuosismo delle composizioni entusiasmanti di questo artista che, nel corso di uno spettacolo di diverse ore, offre al pubblico una celebrazione instancabile della musica spagnola, come d altronde lo ha fatto nei suoi quarant anni di carriera con 25 album pubblicati. La Bina Labin-Albona Prvi glazbeni festival grada Labina svoj program smješta u amfiteatar, u starom gradu, na mjestu gdje se zelenilo Istre stapa s morskim plavetnilom Labin, zahvaljujući svojoj povijesti i tradiciji, zaslužuje festival koji se inovativnim glazbenim izričajem uklapa u mir i svježinu okolne prirode. Tako će se u ovom već priznatom gradu umjetnika okupiti zanimljivo društvo glazbenika različitih muzičkih izričaja. Il primo festival musicale della città di Albona colloca il suo programma in città vecchia, nell anfiteatro, in un luogo dove il verde dell Istria si fonde con l azzurro del mare. Grazie alla sua storia e tradizione, Albona merita un festival la cui innovativa espressione musicale si sposa con la pace e la freschezza della natura circostante. Così questa ormai rinomata città d artisti raccoglierà un gruppo interessante di musicisti appartenenti a diverse espressioni musicali Stephan Stoney Steiner & Hotel Palindrone Monika Stadler & Aqua, Bronze Trio Branimir Gazdik Friendly: Branimir Gazdik, Maasej Kovačević, Goran Rukavina, Elvis Penava, Branko Sterpin 14 15

9 music music Umag, Stella Maris Kiril Djakovski, Lifestyle destinacija Umag ovog će kolovoza zračiti romantičnim i elegantnim zvucima koji će se prožimati uz morsku obalu nadolazećih toplih večeri. Putanja jedinstvenih tonova započinje u predivnom sportskom centru Stella Maris koji će ugostiti makedonskog glazbenika Kirila Djakovskog. Kroz bogati repertoar i fascinantni stil ovaj umjetnik ujedinjuje elektronsku glazbu i makedonski etno u kojem se osjećaju dodiri cijelog Balkana. Durante le serate calde di agosto ad Umago i suoni romantici ed eleganti del musicista macedone Kiril Djakovski echeggeranno lungo la costa. La melodia dai suoni straordinari inizia nello stupendo centro sportivo Stella Maris. Nel suo ricco repertorio, contraddistinto da uno stile avvincente, questo artista unisce la musica elettronica all etnos macedone, caratterizzato da influssi provenienti dall intera zona balcanica. Teresa Garcia & Cubismo Zvukove Kube i latinoameričkog melosa osjetit ćete pod vedrim nebom na koncertu Terese Garcia i Cubisma. Puna života i ljubavi prema glazbi, cijenjena gošća s Kube, članica popularnog benda Buena Vista Social Club, oduševljava publiku svojom vrhunskom glazbenom izvedbom i nevjerojatnom vitalnošću. Al concerto di Teresa Garcia e del gruppo Cubismo, sotto un cielo stellato, sentirete un misto di musica cubana e melodia latinoamericana. Piena di vita e d amore per la musica, l ospite cubana, appartenente alla nota band Buena Vista Social Club, riscalda il pubblico con la sua eccellente esecuzione musicale e una vitalità incredibile. Chico Castillo - The Gipsy Želite li biti svjedokom prave umjetničke vrijednosti i izvođačke kvalitete dođite u Umag na originalni nastup jedinstvenih umjetnika koji će vas zvucima flamenco gitara zavesti i navesti na ples u ritmu gipsy melosa. Koncert Chica Castilla je autentični primjer izražaja osjećaja slobode i ljubavi na način kroz koji se oslobađa energija i ispunjava publiku i svakog ponaosob. Se desiderate assistere ad una vera interpretazione artistica e un invidiabile qualità esecutiva, venite a Umago all esibizione originale di artisti straordinari che con la melodia delle chitarre da flamenco vi ispireranno a danzare al ritmo della melodia gipsy. L energia emanata durante concerto di Chico Castillo è un esempio autentico di espressione dei sentimenti di libertà e amore, sufficiente ad appagare l animo di chiunque l ascolti. Monte Paradiso Pula-Pola, Za trajanja trodnevnog festivala Pula postaje europsko središte subkulturnih događanja. Prvi festival održan je godine u austrougarskoj tvrđavi Casoni Vecchi na Monteparadisu, današnjem Vidikovcu gdje se, osim godine, održavao sve do godine kada se premješta u dvorište društvenog centra Karlo Rojc. Ove se godine obilježava 18. izdanje festivala na kojem iz godine u godinu sudjeluju brojni bendovi iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, a postao je jedan od najznačajnijih događaja hardcore punk glazbene scene. U tri dana osim dobre svirke, raznolika je ponuda starih, ali vječnih, ploča i bedževa, cd-a gostujućih bendova te hrane i pića. Nei tre giorni di durata del festival, Pola diventa il centro europeo degli avvenimenti subculturali. Il primo festival è stato organizzato nel 1992 a Monte Paradiso, nella fortezza austroungarica Casoni Vecchi, dove, ad eccezione del 1994, si è tenuto fino al 2001, anno in cui venne trasferito nel cortile del centro sociale Rojc. Quest anno ricorre la 18a edizione del festival al quale di anno in anno partecipano numerosi complessi musicali della Croazia e di altri paesi europei. Questo è diventato uno degli avvenimenti più importanti della scena musicale hard core punk. Durante questi tre giorni oltre ad ascoltare buona musica, si possono acquistare numerosi dischi vecchi, distintivi, cd dei complessi ospiti, il tutto accompagnato da una ricca offerta di cibi e bevande. infomust Future Nature: Underwater Experience 2010 Pula, Monumenti Viva La Pola! Pula, Club Uljanik Outlook Festival Croatia Pula, Fort Punta Christo

10 music music 13. Organum Histriae: Čarobni zvuci orgulja Melodia magica dell organo Umag - Pula - Buje - Motovun Umago - Pola - Buie - Montona Orgulje su radi svoje veličine, složenosti, prilagodljive snage tona i skladne zvučnosti prihvatljive svim društvenim slojevima. Namjena im je bila liturgijska, ali i koncertna. Nije ih imala svaka crkva, a svjedočile su o ekonomskoj moći i kulturnoj razini sredine u kojoj su postojale. Crkva koja je imala orgulje upošljavala je jednog ili dva profesionalna glazbenika, kapelnika i orguljaša što je utjecalo na razvoj glazbene umjetnosti. Istra se stoljećima razvijala u okvirima dva etnička kruga, romansko-talijanskom i slavensko-hrvatskom. U svakom su istarskom žitelju sadržane vrijednosti obje kulture, stoga o istarskim identitetima valja govoriti u množini, a tražiti ih na istarskoj obali, brežuljkastoj unutrašnjosti, urbanim oazama i skrivenim zaseocima. Tragovi istarskih identiteta skrivaju se unutar crkava, a svaka je crkva bila na razmeđi između elitne i narodne umjetnosti. Jedan od istarskih identiteta pronalazimo upravo unutar njegove sakralne arhitekture. Orguljaško blago koje skriva istarski poluotok pridonijelo je očuvanju spomeničke baštine diljem Istre. Per la sua grandezza, la complessità, l adattabilità nella scelta delle tonalità e il suono armonioso, l organo è amato da tutti gli strati sociali. Una volta questo strumento era destinato alle liturgie, ma anche ai concerti e non era presente in ogni chiesa, bensì dimostrava la potenza economica e il livello culturale di un determinato luogo. La chiesa che aveva l organo dava impiego ad uno o due musicisti professionisti, il maestro di musica e l organista. Questo fatto influì sullo sviluppo dell arte musicale. L Istria si è per secoli sviluppata all interno di due cerchie etniche, quella romanico-italiana e quella slavo-croata. In ogni abitante dell Istria sono presenti i valori di entrambe le culture e perciò le identità istriane vanno spiegate in un contesto più complesso e ricercate nella costa istriana, nell entroterra collinoso, nelle oasi urbane e nei casali nascosti. Le tracce delle identità istriane si celano all interno delle chiese, ed ognuna di esse rappresentava una linea di mezzo fra l arte d élite e quella popolare. Una delle identità istriane va trovata proprio all interno della sua architettura sacra. Questo tesoro custodito qui nella penisola istriana, ha contribuito alla tutela del patrimonio monumentale di tutta l Istria. Eufrazijana Antonio Janigro Poreč-Parenzo, Jedinstveno međunarodno natjecanje violončelista Antonio Janigro koje se bijenalno odvija u Poreču, okuplja nadarene mlade violončeliste i njihove pedagoge. U svrhu razmjene iskustava i pedagoškog rada organizira se seminar za sve sudionike natjecanja koji vodi međunarodni ocjenjivački sud. U sklopu natjecanja održava se koncert dobrodošlice učenika Osnovne glazbene škole Slavka Zlatića i koncerti renomiranih virtuoza na violončelu. Ovo se međunarodno natjecanje iz godinu u godinu sve više razvija i dobiva na međunarodnoj reputaciji, a priznato je i od European Union of Music Competitions for Youth, europske mreže koja promovira, podržava i predstavlja europska natjecanja za mlade glazbenike. Na zadnjem natjecanju, održanom u listopadu godine, sudjelovalo je 97 natjecatelja iz 26 zemalja svijeta. Il singolare concorso Antonio Janigro che ogni due anni si tiene a Parenzo, raduna giovani violoncellisti talentuosi e i loro insegnanti. Nell occasione viene organizzato un seminario per tutti i partecipanti al concorso, tenuto da una commissione valutativa internazionale. Durante questa manifestazione vengono organizzati un concerto degli alunni della Scuola elementare di musica Slavko Zlatić e numerose esibizioni di rinomati virtuosi al violoncello. Questa gara internazionale cresce di anno in anno, acquistando una reputazione internazionale ed è riconosciuta anche dall European Union of Music Competitions for Youth, una rete internazionale che promuove e rappresenta le gare europee per giovani musicisti. All ultimo concorso, tenutosi nell ottobre del 2008 hanno partecipato 97 concorrenti provenienti da 26 paesi del mondo

11 art enjoyart Istarska lopica Kao posebnost pučke istarske arhitekture javlja se u razdoblju baroka lopica - natkriti trijem, otvoren s tri strane te poduprt stupovima. Ponekad troslivni krov trijema nose kameni likovi anđela kao crkvica Sv. Marije od Muora kod Žminja. Ovakav novi prostor, dograđen na male starije crkvice iz razdoblja srednjeg vijeka, služio je za okupljanje vjernika i vrlo je sličan arhitekturi istarskih gradskih loža. Dograđene lopice naći ćemo na nizu crkvica unutar cijelog poluotoka te možemo reći da je to jedan od zaštitnih znakova lokalne istarske crkvene arhitekture. Portichetto istriano Una singolarità dell architettura popolare istriana, che risale proprio all epoca barocca, è il portichetto aperto da tre lati e sostenuto da colonne di alcune chiesette. Talvolta il tetto a tre spioventi è retto da statue in pietra raffiguranti angeli, come nel caso della chiesetta di S. Maria del Mare o degli Angeli presso Gimino (Žminj). Questi nuovi spazi vennero aggiunti alle chiesette più antiche, di epoca medievale, come riparo e punto di raduno dei fedeli. La loro architettura è assai somigliante a quella delle logge civiche. Di questi portichetti aggiunti alle chiese se ne incontrano lungo tutta la penisola; si può anzi affermare che sono una specie di marchio distintivo dell architettura ecclesiastica locale. Crkva i samostan Sv. Franje u Puli vezani su uz spomen i štovanje blaženog Otona, najpoznatijeg i najslavnijeg sina pulskog franjevačkog samostana. Život i djelovanje blaženog Otona, a isto tako i njegove subraće u samostanu bili su povodom da je cijeli grad zavolio malu braću. Posebno su se prema franjevcima u Puli iskazali ondašnji upravitelji iz ugledne i moćne obitelji Castropola potkraj 13. stoljeća. Tako ovdje danas imamo romaničku crkvu s počecima gotike u svoj svojoj franjevačkoj jednostavnosti i skromnosti, kao vrhunsko umjetničko djelo od klesanog kamena. Crkva je široka 12,5 metara, visoka 16, a dugačka 45 metara. Uz crkvu na dva kata nalazi se samostan u romaničkom stilu. Svaki od stupova u lijepom klasutru ima poseban oblik na drugom katu, dok su u prizemlju jednaki. Pročelje crkve ističe se ulazom od grčkog mramora i divnom rozetom. U crkvi se posebno doima gotički prezbiterij s prepoznatljivim lukovima. Ipak, najpoznatije umjetničko djelo svakako je glasoviti drveni poliptih smješten iza glavnog oltara. Izrađen je u drvetu početkom 15. stoljeća, a odiše čistom gotikom. art La chiesa e il convento di San Francesco a Pola sono legati alla memoria e al culto del Beato Ottone, il figlio più conosciuto e più famoso del convento francescano polese. La vita e l opera del Beato Ottone come pure quelle dei suoi confratelli, sono la ragione per cui i frati minori sono sempre stati cari alla loro città. E i francescani godettero in modo particolare della simpatia degli amministratori cittadini, della stimata famiglia dei Castropola (fine del XIII secolo). Così oggi abbiamo, in tutta la sua semplicità e umiltà francescana, una chiesa in stile romanico, con elementi del primo gotico, che è un autentico capolavoro artistico in pietra scolpita. La chiesa è larga 12.5 metri, alta 16 e lunga 45. Accanto alla chiesa, su due piani si erge il convento, costruito in forme romaniche. Nel grazioso chiostro, ognuna delle colonne del piano superiore ha una forma differente, mentre quelle al pianterreno sono tutte uguali. La facciata della chiesa vanta un portale in marmo greco e un bellissimo rosone. All interno colpisce particolarmente lo splendido presbiterio gotico con le sue belle arcate. Tuttavia, l opera d arte più importante di quetsa chiesa rimane pur sempre il famoso polittico ligneo, situato dietro l altar maggiore. Quest opera d arte gotica risale al XV secolo

12 art art Pogledi Istarska sabornica izvorno predstavlja gotičku franjevačku crkvu iz 13. stoljeća, a nalazi se između parka Jurja Dobrile i Laginjine obale. Unutrašnjost zgrade uređena je u baroknom stilu polovicom 18. stoljeća, dok se na stropu nalazi barokna štukatura s iluzionističkim freskama smještenim u medaljonima. Immagini La sala della dieta Istriana, originariamente chiesa francescana gotica dell XIII secolo. è situata tra il parto Jurja Dobrile e la riva Laginjina. L interno é stato ristrutturato in stile barocchi ed affreschi in medaglioi. 50. Annale Poreč-Parenzo (od 10-13, 19-22h) U galerijskom prostoru s baroknim štukaturama i freskama, u Istarskoj sabornici, smještenoj u starogradskoj jezgri Poreča, višestoljetno arhitektonsko naslijeđe stapa se sa suvremenim likovnim izričajem. Tematski karakter Annala prikazuje modernu i suvremenu umjetnost kvalitetnim izborom domaćih i međunarodnih likovnih autora. Izložba će biti podijeljena na dvije makro cjeline: povijesnu i suvremenu s ciljem da se posjetiteljima dočara prošlost Annala te njegov razvoj i utjecaj na sadašnjost. Annale je svojim postojanjem stvorilo okružje prepoznatljivog likovnog života, nadovezujući priču prošlosti sadašnjošću, uvijek vezanu snažnom crtom umjetnosti. Nel vano della galleria della Dieta Istriana ubicata nel centro storico di Parenzo, caratterizzata da decorazioni barocche e affreschi, l eredita architettonica plurisecolare si fonde con l espressione artistica moderna. Il carattere tematico dell Annale esprime un arte moderna e contemporanea con una scelta qualitativa di artisti figurativi croati e internazionali. La mostra sarà divisa in due macro complessi, storico e contemporaneo, finalizzati ad evocare nei visitatori il passato dell Annale, il suo sviluppo e l influsso sull arte moderna. La manifestazione ha creato con la sua esistenza un contesto artistico riconosciuto, unendo il passato al presente, sempre legati da una marcata linea artistica. Sedam dana stvaranja Sette giorni di creatività Pazin-Pisino, Pazinski kaštel je u 10. i 11. stoljeću bio mala utvrda, ali su pojava vatrenog oružja i nov način ratovanja zahtijevali neprekidne pregradnje i dogradnje sve do 18. stoljeća. Do kaštela se dolazilo preko pokretnog mosta koji je premošćivao jarak, a zatrpan je tek u 19. stoljeću. U Kaštelu se od 15. do 21. kolovoza održava festival s temom SVEjednoISTRA koji će svojim posjetiteljima ponuditi opširan i raznovrsan kulturni sadržaj. Naime, u sklopu festivala odvijat će se radionice, umjetnička kolonija, predavanja, okrugli stol, tribine, Festival fantastične književnosti, ali i izložbe djela već priznatih autora i umjetnika u usponu kao i brojni koncerti i performansi. Nel X e nell XI sec. il maniero non era che una modesta fortezza, ma l invenzione delle armi da fuoco e le nuove tecniche belliche resero necessari ingrandimenti e rinforzi fino a tutto il Settecento. Al castello si accedeva tramite un ponte levatoio che attraversava un fossato, che fu interrato solamente nell Ottocento. Dal 15 al 21 agosto, al maniero di Pisino si svolgerà il festival Sette giorni di creatività dal tema TUTT unoistria, che offrirà ai visitatori un programma culturale ampio e vario. Infatti, nell ambito del festival si terranno laboratori, una colonia artistica, lezioni, tavole rotonde, tribune, Festival della letteratura fantastica, mostre, concerti e performance. Crkva Blažene Djevice Marije od Karmela Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo Novigrad-Cittanova Crkva je sagrađena krajem 15. st., obnavljana u drugoj polovici 18. st. i prvoj polovici 19. st. Primjer je tipa jednobrodne dvoranske građevine svojstvene venecijanskoj Istri druge polovice settecenta s klasicističkom raščlambom pročelja. Pored crkve je nekad bio mali samostan u kojemu su djelovali dominikanci ( st.), augustinci (druga polovica 17. st.) i franjevci trećoreci-glagoljaši (sredina 18. st.). La chiesa fu eretta alla fine del XV secolo, restaurata nella seconda metà del XVIII e nella prima metà del XIX secolo. È un esempio di costruzione a una sola navata, tipica dell Istria veneziana della seconda metà del Settecento, e caratterizzata da un frontale in stile classico. Accanto alla chiesa c era un tempo un piccolo monastero in cui operarono i domenicani (sec. XV-XVII), gli agostiniani (seconda metà del sec. XVII) e i francescaniglagoliti del terzo ordine (metà sec. XVIII). Attualmente il cattivo stato di conservazione della chiesa ne preclude le funzioni liturgiche

13 tradition tradition enjoytradition Ribarske fešte u Funtani Feste dei pescatori a Fontane / Turistička ponuda diljem Istre odiše kreativnošću i raznovrsnošću. Svaki grad ili selo, bilo smješteni uz obalu mora ili u unutrašnjosti Istre nude svojim posjetiteljima tradicionalan način zabave, autohtone gastronomske specijalitete i toplu dobrodošlicu. Upravo ćete sve to doživjeti odazovete li se pozivu na pučke zabave u Funtani, gradiću koji se ponosi svojom ribarskom tradicijom. U mjesnoj marini dočekat će vas ponajbolja istarska vina, raznovrsni riblji specijaliteti te zvuci glazbe koja poziva na ples. Pridružite se veselim domaćinima i u toplim ljetnim noćima osjetite duh starih ribara koji su uz pjesmu pleli mrežu, odlazili na more i vraćali se brodicama punim morskih plodova i ribe. L offerta turistica in Istria è creativa e variegata. Ogni città o paese, situati lungo la costa marina o nell entroterra istriano, offrono ai loro visitatori un intrattenimento tradizionale, varie specialità gastronomiche autoctone e un caldo benvenuto. Ed è proprio questo che sentirete venendo alle sagre di Fontane, località orgogliosa della sua tradizione peschereccia. Nel marina locale avrete l occasione di assaporare i migliori vini istriani e varie specialità a base di pesce, il tutto accompagnato da una musica che fa venir voglia di ballare. Unitevi all allegra gente del luogo e, nelle calde serate estive, sentirete lo spirito dei pescatori istriani che cantando tessevano le loro reti e andavano in mare per ritornare con i pescherecci colmi di pesce e frutti di mare. Tradicijske večeri Serate tradizionali Fažana-Fasana, srijedom/ogni mercoledì : 20-24; : Na fažanskoj rivi, uz ljepotu narodnih nošnji i plesnih pokreta tradicionalnih plesova, sajam autohtonih proizvoda i istarskih suvenira inspirirat će vas da izaberete što ćete iz Istre ponijeti kući kao uspomenu na putovanje i poklon dragoj osobi te upotpuniti dojmove o istarskoj tradiciji. Kažuni, šterne, bukalete, sopele, roženice... sitnice su to koje će vas uvijek podsjećati na Fažanu, dok će dodatni obol jelima dati ponuđeno djevičansko maslinovo ulje i nezaobilazna vina malvazije i terana. Coronata dalla bellezza degli abiti popolari e delle danze tradizionali, la Fiera dei prodotti autoctoni e dei souvenir istriani sulla riva fasanese, Vi offrirà l ispirazione per scegliere l articolo da portare a casa, in segno di ricordo del vostro viaggio in Istria e come dono ad una cara persona, completando così le impressioni sulla tradizione istriana. Le casite, i pozzi, i boccali, i flauti sono delle piccole cose che Vi ricorderanno sempre Fasana, mentre l olio extravergine d oliva e gli inevitabili vini istriani malvasia e terano, arricchiranno ulteriormente le vostre pietanze. Fešta Sv. Roka Festa di San Rocco Brtonigla-Verteneglio Na tradicionalnoj fešti u Brtonigli možete uživati u glazbenim programima koji će se odvijati u večernjim satima, ali i ponudi enogastronomskih proizvoda ovog područja. Ponudu će obogatiti i međunarodni gosti koji će vas upoznati s okusima i mirisima proizvoda iz drugih krajeva. U istim će se danima obilježiti tradicionalne vjerske manifestacije poput Svete mise i tradicionalne procesije posvećene Sv. Roku, ali i sportske manifestacije koje su posljednjih godina postale prepoznatljivi znak Brtonigle: pješački pohod, boćarski turnir, biciklističko natjecanje, razni nogometni turniri te ostali sportski događaji u kojima će ljubitelji sporta i prirode zasigurno pronaći svoje mjesto. Posjetite Brtoniglu u danima fešte Svetog Roka i kušajte brojne gastronomske specijalitete, degustirajte renomirana vina, i sudjelujte u raznim sportskim zbivanjima! Gli ospiti della Festa di San Rocco potranno godere dei tanti programmi musicali presenti in serata. Verranno offerti svariati prodotti enogastronomici del territorio, ma anche sapori e profumi di terre lontane che porteranno con sé gli ospiti internazionali. Negli stessi giorni accanto ai tradizionali eventi religiosi dedicati a San Rocco, si terranno anche diversi eventi sportivi quali: camminate all aperto, torneo di bocce, maratona ciclistica ed i campionati di calcio e calcetto. Visitate la città di Verteneglio durante la Festa di San Rocco e avrete modo di assaporare le specialità gastronomiche, degustare vini prelibati e partecipare a numerosi eventi sportivi e culturali

14 tradition tradition infomust Slatka Istra L Istria dolce Vižinada-Visinada, Jedan od najljepših pogleda na Zelenu i Plavu Istru s brežuljku što se izdiže nad dolinom Mirne pruža se iz gradića Vižinade, čije će Vas ulice zasigurno očarati mirisom kolača tijekom manifestacije Slatka Istra. Una delle più belle vedute sull Istria Verde e su quella Azzurra, da una collina che sovrasta la vallata del Quieto, vi viene offerta da Visinada, cittadina nelle cui vie vi conquisterà il profumo di dolci, in occasione della manifestazione L Istria dolce. Klinasto ruho U doba velike seobe naroda pojava klinaste odjeće zahvaća gotovo cijeli europski kontinent (6-8. st.). Posredstvom Normana, Angla i Sasa zahvaća zapadnu Europu i Britansko otočje, seobom Langobarda iz istočne Europe dolazi u sjevernu Italiju, s Vizigotima prodire sve do Španjolske, a kao stari element potvrđena je kod slavenskih naroda: Čeha, Moravaca, Rusa pa tako i kod Hrvata. Klinasto ruho, vrlo slično istarskom, potvrđeno je i u vikinškim naseljima na Grenlandu ( st.). U kasnom srednjem vijeku, osobito nakon križarskih ratova, klinasto se ruho prilagođava širokim istočnjačkim tkaninama koje se moraju opremati prorezima da bi se u njih umetali klinovi. Tada ono postaje specifično ruho visokih društvenih slojeva, zabranjeno prostom puku. Kao najotmjeniji oblik pojavljuje se tzv. burgundska moda, kojom konačno u kasnom 15. st. prestaje taj način odijevanja. U renesansi je klinasto ruho zamijenila odjeća sastavljena od prslučića i nabrane suknje. Klinasto ruho sačuvalo se do 19. i 20. st. jedino u folklornom izdanju na periferiji njegova nekadašnjega širokog rasprostranjenja pa tako i u Istri, na jugozapadu Slovenije te u Transilvaniji, Ukrajini, Bjelorusiji i Skandinaviji. Ovo ruho u Hrvatskoj nepobitan je primjer prisutnosti Hrvata u kulturnoj slici na sjeverozapadnom i srednjoeuropskom području u dalekoj prošlosti, a istarski primjerci dokazuju rijetku postojanost u čuvanju tradicijskoga kulturnog blaga kroz stoljeća. Tradicijska odjeća, Etnografski muzej Istre, Pazin L abbigliamento a cunei Nel periodo delle grandi migrazioni dei popoli la comparsa dell abbigliamento a cunei comprende quasi tutto il continente europeo (VI-VIII sec.). Per mezzo dei Normanni, deli Angli e degli Sassoni si estende all Europa occidentale e le isole britanniche, con la migrazione dei Longobardi dall Europa orientale arriva all Italia settentrionale, con i Visigoti penetra fino alla Spagna, e come vecchio elemento e stata confermata presso i popoli slavi: Cechi, Moravi, Russi, e cosi anche i Croati. La presenza dell abbigliamento a cunei, molto simile a quello istriano, e stata confermata negli abitati vichinghi in Groenlandia (XI-XV sec.). Nel tardo medio evo, in particolare dopo le guerre crociate, l abbigliamento a cunei si adegua agli ampi tessuti orientali sui quali bisogna tagliare degli spacchi per introdurvi i cunei. Eccolo allora diventare un abbigliamento caratteristico delle classi alte, vietato al comune volgo. La forma più elegante appare la cosiddetta moda di Borgogna, con la quale, finalmente, nel tardo XV secolo, finisce questo modo di vestire. Nel Rinascimento l abito a cunei è stato sostituito da indumenti costituiti da un corpetto e da una gonna pieghettata. L abbigliamento a cunei si è conservato fino al XIX e XX secolo esclusivamente nell abbigliamento folcloristico, ben lontano dal largo uso che se ne faceva una volta; cosi è presente in Istria, nel sud-ovest della Slovenia, in Transilvania, Ucraina, Bielorussia e Scandinavia. L abbigliamento a cunei in Croazia è un esempio inoppugnabile della presenza dei Croati nel quadro culturale del lontano passato della zona nord-occidentale e mitteleuropea, mentre gli esemplari istriani dimostrano una costanza rara nel conservare il patrimonio culturale artistico attraverso i secoli. Abiti tradizionali, Museo etnografico dell Istria, Pisino Maša po starinski Sv. Petar u Šumi, Sa željom da se očuva tradicijska glazba ove se godine održava 3. smotra starocrkvenog pučkog pjevanja. Vrijeme je to kada, u sklopu supetarskog kulturnog ljeta, nastupaju crkveni pjevački zborovi, vokalne skupine te individualni izvođači pučkog crkvenog pjevanja iz raznih dijelova Istre, Hrvatske i inozemstva. Smotra je popraćena raznolikim sadržajnim događanjima i etnomuzikološkim stručnim skupom. Sveti Petar u Šumi mjesto je susreta izvođača i ljubitelja starocrkvenog pučkog pjevanja, a njegovi su stanovnici vrijedni čuvari svoje baštine. Messa all antica maniera San Pietro in Selve, Col desiderio di conservare la musica tradizionale quest anno si tiene la 3a rassegna del canto popolare religioso. È questo un periodo in cui, durante l estate culturale di San Pietro in Selve, si esibiscono i cori canori ecclesiastici, i gruppi vocali e interpreti individuali del canto popolare religioso provenienti da varie parti dell Istria, della Croazia e dall estero. La rassegna è accompagnata da vari contenuti, avvenimenti e da un incontro etnomusicologico. San Pietro in Selve è la località che riunisce gli amanti della musica popolare religiosa, mentre i suoi abitanti custodiscono appassionatamente il loro patrimonio

15 gourmet enjoygourmet Bijeli tartuf u kuhinji Tartuf je ušao u pijemontsku kuhinju zahvaljujući kraljevskoj obitelji Savoia (čiji su kuhari već odavno koristili crni tartuf). Tijekom proteklog stoljeća, Tuber magnatum postao je svjetski poznat, osvojivši najfinije restorane svih kontinenata. Njegova višestruka primjena te sposobnost da svako jelo obogati na poseban način, mnogo su pridonijele njegovoj slavi. Mnogi kulinarski recepti nastali su baš zahvaljujući toj višestrukoj upotrebi i činjenici da tek nekoliko grama može obogatiti jelo, koje često nije ni zamišljeno za tartuf. Najbolje se degustira sirov, svježe nariban (posebnim nožem za tartufe) uz jela neutralnog okusa, koja najbolje ističu njegov artikuliran, jak i zanosan miris. Sirovo sjeckano meso, pečeno jaje, tjestenina in bianco kao i fondue, možda su najbolji primjeri uz koje će vas miris tartufa iznenaditi. Il tartufo bianco in cucina Il tartufo è entrato quasi defilato nella cucina piemontese, grazie ai cuochi savoiardi (già abituati ad usare quello nero). Nel corso dell ultimo secolo la fama del Tuber magnatum ha fatto il giro del mondo, conquistando le tavole che fanno tendenza nei quattro angoli del pianeta. La voluttuosa versatilità e la capacità unica di rendere grande ogni piatto contribuiscono in modo determinante a rendere assolutamente speciale questo fungo ipogeo. Bastano pochi grammi, una decina appena, per impreziosire abbondantemente una portata. Le ricette per impiegare il tartufo nascono dalla versatilità del prodotto, dalla caratteristica di dare valore ad ogni piatto senza che questo sia stato creato apposta per il tartufo stesso. Qualche consiglio per gustare appieno il tartufo bianco: lo si consumi crudo, lamellato con l apposito taglia-tartufi su piatti tendenzialmente neutri, base essenziale per valorizzarne il profumo articolato, intenso e travolgente. La carne cruda battuta al coltello, l uovo fritto, i tajarin in bianco e la fonduta sono forse i migliori esempi di come il profumo del tartufo possa stupire. Lov na tartufe Za lov na tartufe, lovac/tartufar mora imati posebno dresiranog psa s vrlo istančanim osjetom njuha, posebnu licencu i plaćati godišnju pristojbu. Osim toga, mora se pridržavati kalendara berbe koji se mijenja ovisno o vrsti Tubera. Nakon što pas nanjuši tartuf, lovac ga s iznimnom nježnošću vadi iz zemlje pomoću posebne vrste motike nazvane vanga ili otka. Da bi se razvili novi korijeni, koji će kasnije stvoriti mikorizu, zemlja koja je bila pomaknuta mora se ponovno vratiti na isto mjesto. Na taj će način na istom mjestu možda ponovno narasti plodonosno tijelo. La cerca Per scovare un tartufo, il cercatore o trifolao deve avvalersi della collaborazione di un cane dal fiuto finissimo ed addestrato al riconoscimento dell aroma di questo fungo. Nel bosco quando il cane fiuta il tartufo lo indica al cercatore il quale con un particolare zappino lo estrae con la massima delicatezza. Per dedicarsi all attività di cercatore di tartufo è necessario possedere un tesserino in regola con il pagamento di una tassa annuale. Esistono inoltre calendari di raccolta riferiti alle differenti specie di Tuber e che sono variabili per ogni regione in cui si possono trovare tartufi. Per permettere la formazione di nuove radichette (che saranno a loro volta micorrizate) è di fondamentale importanza che il cercatore rimetta a posto il terreno rimosso, così da poter ben sperare nella formazione di un nuovo corpo fruttifero. Lažna vjerovanja i stvarne zanimljivosti U prošlosti su neki smatrali da je tartuf hrana vještica, drugi da je to životinjska vrsta, a neki i da se radi o mineralu. Tartuf nije gomolj, krumpir ili pak (zamislite!) bolest tla, već simbiotska gljiva. Nisu svinje (kažu da se teško dresiraju) te koje se koriste za traženje tartufa, već psi (tipični tabui). Bijeli tartuf ne može se pronaći tijekom cijele godine, već isključivo u razdoblju od rujna do siječnja. Tartufe se može tražiti i po danu. Nije točno da je to moguće samo noću. gourmet False credenze e vere curiosità In passato il tartufo era considerato da alcuni il cibo delle streghe, da altri un organismo animale e da altri ancora un minerale. Il tartufo non è un tubero, una patata e neppure (questa poi!) una malattia del terreno, bensì un fungo simbionte. Non sono affatto i maiali (dicono siano difficili da addestrare) ad essere usati per la cerca dei tartufi, ma i cani (i tipici tabui). Il tartufo bianco non si trova tutto l anno, ma soltanto in un periodo ben preciso: da settembre a gennaio. Si può andare in cerca di tartufi anche di giorno; che si vada soltanto di notte è un mito

16 gourmet gourmet infomust Tinjan, ISAP Međunarodni sajam pršuta Fiera internazionale del prosciutto Istarski pršut Za pravilno sušenje i zrenje pršuta te stvaranje prirodnih uvjeta, najzaslužniji su vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog smjera te istočni vjetar s Učke. Prirodni uvjeti Istre pružaju idealno okruženje za tradicionalnu proizvodnju istarskog pršuta, jer zbog utjecaja mediteranske klime izostaju ekstremno niske temperature, a područje hlade česti vjetrovi. Prosciutto istriano I venti di tramontana, quelli di nord-est (la bora) e il vento levantino da Monte Maggiore sono i più meritevoli per l asciugatura e la stagionatura giusta, nonché per la creazione delle condizioni ambientali naturali. L ambiente naturale dell Istria è molto adatto alla produzione tradizionale del prosciutto istriano visto che, per l influsso benigno del clima mediterraneo, le temperature estremamente basse capitano di raro e la regione è spesso raffreddata da venti freddi. Zarebnjak, ombolo ili žlomprt Jedno od najznačajnijih obilježja istarske tradicijske gastronomije svakako je praščina, odnosno klanje i obrada svinje u seoskim domaćinstvima. Nakon ovog obreda ostajalo je desetak, petnaestak, tradicijskih proizvoda, u kojima se poslije uživalo tjednima i mjesecima. Danas tih plodova praščine ima manje nego nekad, a najzastupljeniji su zarebnjak, kobasice i panceta. Zarebnjak, ombolo ili žlomprt, nazivi su kojima u pojedinim krajevima Istre nazivaju mesni dio svinjskog kotleta. Meso u komadu odvojeno od kostiju natrlja se solju, izmrvljenim paprom i sitno izmrvljenim listovima lovora. Tako pripremljeno meso ostavlja se sušiti dva do tri tjedna. Poslužuje se izrezan na ploške kao hladni narezak ili popržen na gradelama ili u tavi na malo maslinova ulja. La lombata di maiale (ombolo) Una tra le peculiarità più importanti della gastronomia tradizionale istriana è sicuramente il cibo di maiale, altresì la macellazione e la lavorazione del maiale presso i tradizionali poderi dell interno istriano. Da tale rito si otteneva una quindicina di prodotti tradizionali che si gustavano per diverse settimane o mesi seguenti. Di tali prodotti oggidì se né trova sempre meno, e i più presenti tra quelli in circolazione sono la lombata (ombolo), le salsicce e la pancetta. Zarebnjak, ombolo o žlomprt sono i nomi più comuni di questo prodotto nelle rispettive zone dell Istria. La carne, separata dall osso e lasciata intera, viene ricoperta con sale, pepe trittato e foglie d alloro finemente trittate. La carne preparata in tal modo viene poi fatta stagionare per un periodo di due, fino a tre settimane. Normalmente si serve affettato o arrostito sulla graticola, oppure in padella con un po di olio d oliva. Istarske kobasice Pripremaju se od biranih komada svinjskog mesa, začinjenog smjesom od soli, papra i vina, u kojem je prokuhano nekoliko glavica češnjaka, par listova lovora i grančica ružmarina. Ta tekućina se procijedi, prelije preko mesa, dobro promiješa a potom se njome nadijevaju svinjska crijeva. Kobasice se suše petnaestak dana, a pripremaju se na gradele, kuhane u kupusu, s jajima, a kad se dovoljno prosuše i sirove. Le salsicce (luganighe) Vengono fatte con i pezzi migliori della carne di maiale, aggiungendovi un impasto di sale, pepe e vino, nel quale sono stati fatti bollire alcuni bulbi d aglio, un paio di foglie d alloro ed un ramoscello di rosmarino. Tale liquido viene filtrato, cosparso sulla carne ed il tutto viene mescolato per bene per poi venir insaccato nelle budella del maiale. Le salsicce vengono poi fatte stagionare per una quindicina di giorni e normalmente si preparano alla graticola, bollite con i crauti, con le uova strapazzate e, quando sono asciutte a dovere, pure crude. Panceta Nekad se pripremala istog dana kad se klala svinja. Najprije bi se, zarezom na bokovima, označavala granica između pancete-potrbušine i špeka, odnosno leđne slanine. Potom bi se panceta natrljala solju, zgnječenim paprom i sitno izmrvljenim lovorovim listom te ostavljala petnaestak dana da se prosuši. U nekim se dijelovima Istre nastavljala sušiti kao ploča a u nekim se savijala, rolala, pa vezivala debljim špagom ili stavljala u što deblje crijevo da sačuva okrugli oblik (zamotana potrbušina). La pancetta di maiale In passato veniva preparata nello stesso giorno della macellazione del maiale. In primo luogo, con un incisione sui fianchi, veniva segnato il limite tra la pancetta ed il lardo. Dopodiché la pancetta veniva ricoperta strofinandoci sopra del sale, del pepe schiacciato e della foglie d alloro finemente tritate, e fatta stagionare per una quindicina di giorni. In alcune zone dell Istria, la pancetta viene stagionata lasciandola di forma piatta, in altre zone veniva piegata, arrotolata e poi legata con uno spago oppure insaccata in una cotenna molto spessa per mantenerne la forma rotonda (pancetta arrotolata)

17 gourmet gourmet Istarska gastronomija: Utjecaj Venecije Na istarsku gastronomiju svakako je najvećeg traga ostavila gastronomija Venecije čija je uprava, u ovim krajevima, trajala gotovo pet stoljeća - sve do godine. Venecijanska je kuhinja bila izuzetno maštovita i raznolika stoga što je koristila namirnice iz gotovo cijelog svijeta. Ništa čudno za bogatu državu s jakom flotom i razvijenim trgovačkim odnosima s gotovo cijelim svijetom: od sjevera Europe do Dalekog istoka. Zahvaljujući takvim trgovačkim vezama na venecijanskim se stolovima mogao naći bakalar iz baltičkih zemalja i rijetki začini iz Azije. Bilo je tu i svježeg povrća s okolnih ušća, divljači iz zaleđa, maslinovog ulja i vina iz Istre te škampa iz Kvarnera. Naravno, put je bio i obrnut. Tadašnji gradovi smješteni na zapadnoj obali Istre (Kopar i Poreč), došli su, preko Venecije, u doticaj s mnogim novim jelima, pa tako i s bakalarom, ali su naučili koristiti i nove začine: papar, cimet, korijandar, kimel, muškatni oraščić, klinčiće i sl. Budući da je, bar u početku Serenissime, riba u Veneciji bila žigosana kao pučka, čak sirotinjska, hrana - o načinu pripreme ribe i ostalih plodova mora moglo se više naučiti od ribara iz Chioggie. Ovi su, pak, bili vezani za istarske ribare koji su tada obitavali u ribarskim naseljima: Piranu, Izoli, Novigradu i Rovinju. Razmjenjivala su se, tako, iskustva o pripremi: zuppe (guste juhe), rižota i buzare, s jedne strane Jadrana, ali i pečenih rakova, brodeta od grmalja ili od priljepaka, s druge. To međusobno prožimanje ostavilo je traga u istarskoj primorskoj gastronomiji sve do današnjih dana. Gastronomia istriana: L impronta di Venezia La gastronomia Veneta ha sicuramente esercitato l influenza maggiore su quella istriana, se non altro per il fatto che in queste terre la Serenissima Repubblica di Venezia ha esercito il suo potere per almeno cinque secoli, fino al La cucina Veneta era particolarmente fantasiosa e varia, anche perché usava alimenti provenienti da ogni parte del mondo. Questo non stupisce se consideriamo che all epoca Venezia era uno stato con una poderosa flotta navale e con rapporti commerciali instaurati con quasi tutto il mondo: dall Europa settentrionale fino all estremo Oriente. Grazie a tali collegamenti commerciali, sulle tavole Venete si potevano gustare sia il baccalà proveniente dai paesi Baltici, ma anche rarissimi condimenti Asiatici. Si poteva trovare, inoltre, verdura fresca proveniente dalle foci circostanti, selvaggina cacciata nelle zone interne, oltre all olio d oliva e al vino Istriano, il tutto completato dagli scampi del Quarnaro. Naturalmente, lo stesso discorso valeva anche nel senso opposto. Le cittadine d allora, situate sulla costa occidentale Istriana (Capodistria e Parenzo) vennero, tramite Venezia, in contatto con numerose pietanze nuove tra cui ad esempio il baccalà, ed impararono anche ad usare condimenti e spezie di cui, fino a quel momento, ignoravano l esistenza: il pepe, la cannella, il coriandolo, il cumino, la noce moscata, i chiodi di garofano. Sembrerà strano, ma agli inizi della Serenissima il pesce era considerato un cibo plebeo, o addirittura per poveri. I modi di preparazione del pesce e degli altri frutti di mare erano perciò di gran lunga più sviluppati dai pescatori di Chioggia. Questi ultimi collaboravano inoltre con i pescatori Istriani che all epoca erano maggiormente presenti nei villaggi dei pescatori come: Pirano, Isola, Cittanova e Rovigno. A vicenda si scambiavano esperienze sulla preparazione della zuppa (brodetto), del risotto e della buzara (l intingolo) da una sponda dell Adriatico, fino ai granchi arrosti, al brodetto fatto di favelli o erifie pelose (tipo di granchio) oppure di patelle dall altra. Questa reciproca disponibilità ha lasciato una rilevante impronta nella gastronomia litoranea, che si è mantenuta fino ai giorni nostri

18 adventure enjoyadventure Brijunski akvatorij značajan je kao mrijestilište riba te reprezentativna oaza (morski park) za tipične morske organizme sjevernog Jadrana, odnosno njihovih naselja i zajednica. Od morskih organizama koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode u podmorju Brijuna utvrđena je prisutnost periske (Pinna nobilis) i prstaca (Lithophaga lithophaga). Od zaštićnih morskih kralježnjaka povremeno more oko Brijuna posjećuju kornjače i dupini. Postoji nekoliko endemskih vrsta organizama npr. smeđa alga Jadranski bračić ili plaštenjak Jadranski ciganin. Podmorje obiluje raznim vrstama spužvi, školjkaša, ježinaca, rakova, riba i drugim. Među ribama najzastupljeniji su lubini, orade, cipli, listovi, škarpine, ugori, zubaci, kavale U prošlosti je u podmorju Brijuna utvrđeni velik broj vrsta koj se po prvi put spominju u Jadranu. Ovdje su opisane i neke za znanost nove vrste, kao rožnati koralj Alcyonium brionense (Kuekenthal 1906.), ili varijetet spužve Ircinia variabilis fistulata (Szymanski, 1904.). Razvedenost obala, raznolikost podloga, batimetrijska konfiguracija te specifični hidrodinamički uvjeti se odražavaju i u velikoj raznolikosti litoralnih biocenoza - životnih zajednica - koje su karakteristične za sjevernojadransku regiju i još uvijek nepromijenjene izvan utjecaja izravnih izvora onečišćenja. U podmorju Nacionalnog parka Brijuni postoje velike mogućnosti za autonomno ronjenje, i to kroz organizirano vođenje ronilačkih grupa koje će podmorje u nacionalnom parku, razgledavati ili snimati. adventure Lo specchio di mare delle Brioni è un importante fregolatoio e un oasi rappresentativa (parco marino) di organismi marini dell Alto Adriatico, delle loro comunità e dei loro habitat. Tra gli organismi marini protetti dalla legge sulla tutela ambientale, nelle acque delle Brioni è presente la pinna (Pinna nobilis) e i datteri (Lithophaga lithophaga). Tra i vertebrati marini protetti, trovano saltuaria dimora in quest area le tartarughe di mare e i delfini. Esistono pure delle specie endemiche, come ad esempio l alga marrone adriatica faco (Phacus). Il mondo subacqueo abbonda di vari tipi di spugne, molluschi, ricci, granchi, pesci, ecc. Tra questi ultimi i più comuni sono i branzini, le orate, i cefali, le sogliole, gli scorfani, i gronghi, i dentici, le corvine... Nel passato in queste acque furono scoperte molte specie mai notate prima nell Adriatico. Qui vennero ritrovate anche delle specie del tutto nuove per la scienza, come ad esempio il corallo corneo Alcyonium brionense (Kuekenthal 1906), oppure la varietà di spugna Ircinia variabilis fistulata (Szymanski, 1904). La costa frastagliata, la diversità dei fondali, la configurazione batimetrica e le particolari caratteristiche idrodinamiche si riflettono anche sull eccezionale diversità eccezionale delle biocenosi litoranee - comunità animali tipiche della regione adriatica settentrionale e tuttora invariate perché non toccate da fonti inquinanti dirette. Il mondo marino sommerso delle Brioni offre innumerevoli possibilità di immergersi, appoggiandosi alle guide per immersioni di gruppo che permettono di visitare e di riprendere i suoi fondali

19 adventure adventure Istra Bike: Novigrad Staza Sv. Pelagija Dužina staze: 34.1 km Težina staze: lagana Tip staze: asfalt i makadam Vrijeme vožnje: 2:30-3:00 h Dobro došli na stazu Sv. Pelagija koja će vas povesti antičkim Neapolisom, odnosno šarmantnim urbanim spletom ulica srednjovjekovne Civitas Novae ili Aemonie, kako se sve od 9. do 13. stoljeća u dokumentima nazivao današnji Novigrad. Izniknuo na otočiću koji je tek u 18. stoljeću spojen s kopnom, a prvi se put spominje davne 599. godine. Novigrad i danas čuva svoju lijepu srednjovjekovnu strukturu. Između odličnih restorana, konoba i simpatičnih terasa s kojih se uživa u pravoj mediteranskoj dokolici, ne propustite zaustaviti se bar na kratko u čarobnoj gradskoj loži s koje se pogled pruža na morsku pučinu. Razgledajte i fasade nekoliko lijepih gotičkih kuća i stambenih palača poput patricijske palače Rigo iz godine. Naravno, ne zaboravite na zidine i župnu crkvu sv. Marije, sv. Maksimilijana i sv. Pelagija koja, unatoč tome što je barokizirana sredinom 18. stoljeća, u sebi čuva romaničke pa čak i fragmente starokršćanske bazilike. Za arheoloških istraživanja godine, kada se tragalo za temeljima starokršćanske bazilike u trobrodnoj ranoromaničkoj kripti ove crkve, jedinoj u Istri i jednoj od rijetkih takvih u Hrvatskoj, nađeni su mnogi ulomci ranosrednjovjekovnog liturgijskog namještaja, danas pohranjenog u zbirci gradskog Lapidarija. Zanimaju li vas ovi tragovi prošlosti, ne propustite obići glasoviti novigradski lapidarij u kojem se nalazi i dobro sačuvani Mauricijev ciborij s kraja 8. stoljeća, jedan od rijetkih primjera rane karolinške umjetnosti na ovom području. Ispunjeni spoznajama bogate novigradske povijesti i slojevima vremena ovjekovječenim u artefaktima sakralne umjetnosti, krenite dalje prema Antenalu, obližnjem naselju te preko slikovitih zaselaka Sv. Dionizija i Serbana u zaleđu, odvezite se do turističkog naselja Karigador. Smješten uz morsku obalu na sjevernom dijelu luke Dajla, ime Karigador potječe od talijanskog caricare što znači ukrcavanje, budući da se na tom mjestu nalazila luka za ukrcaj hrastovih trupaca namijenjenih mletačkom arsenalu, a poslije i za izvoz poljodjelskih proizvoda s područja Brtonigle. Nastavite li dalje stazom, eto vas preko Marede ponovno do Novigrada. Il percorso di S. Pelagio Lunghezza del percorso: 34.1 km Difficoltà del percorso: Lieve Tipo di percorso: Asfalto e Sterrato Tempo di guida: 2:30-3:00 h Benvenuti sul percorso di S. Pelagio che vi condurrà attraverso l antica Neapolis, altresi per l affascinante intreccio urbano di vie della medievale Civitas Nova ovvero Aemonia, come la contemporanea Cittanova veniva denominata nei documenti originari a partire dal IX e fino al XIII secolo a.c. Sorta su un isola che appena nel XVIII secolo a.c. venne congiunta alla terra ferma, per la prima volta menzionata nel lontanissimo 599, Cittanova tuttora preserva la bella struttura originaria medievale. Tra gli eccellenti ristoranti, le simpatiche tavernette (konobe) e le terrazze dalle quali si può assaporare l autentico ozio mediterraneo, non mancate di sostare almeno per poco nell incantevole loggia cittadina dalla quale spicca la vista sull orrizonte marino e si possono ammirare le facciate di un paio di belle case costruite in stile gotico e di palazzi residenziali come ad esempio il palazzo patrizio Rigo risalente al Non dimenticatevi comunque di fare una sortita fino alle mura cittadine e presso la chiesa parrocchiale dei SS. Maria, Massimiliano e Pelagio, la quale, nonostante verso la metà del XVIII secolo sia stata barocchizata, al proprio interno custodisce i frammenti Romani, o addirittura di una basilica del tardo cristianesimo. In occasione delle ricerche archeologiche eseguite nel 1895 quando, nella cripta a tre navate del primo periodo Romano, l unica in Istria e una delle poche del genere dell intera Croazia, si cercavano le fondamenta della basilica del tardo cristianesimo, furono rinvenuti diversi frammenti di mobili liturgici del primo medioevo, oggi custoditi nella raccolta presso il Lapidario civico. Appagati dalle conoscenze apprese sulla ricca storia di Cittanova e degli strati temporali immortalati negli artefatti dell arte sacrale, proseguite alla volta di Antenal - il vicino villaggio e oltre per l entroterra attraverso i pittoreschi villaggi di S. Dionisio e Serbani, fino al villaggio turistico Carigador. Situato in riva al mare a nord del porto di Dajla, il nome Carigador trae origine dal verbo della lingua italiana caricare, considerando che qui un tempo c era il porto d imbarco dei tronchi di quercia destinati all arsenale Veneziano, destinato nel tempo ad ricoprire anche all esportazione dei prodotti agricoli provenienti dai dintorni di Verteneglio. Se proseguite oltre lungo il percorso, attraversate Mareda ed eccovi nuovamente giunti a Cittanova

20 adventure adventure infomust Windsurfing Škole jedrenja na dasci, najam opreme Corsi e noleggio windsurf Novigrad, Camp Mareda +385 (0) V - IX: Speleo avantura Jama Radota peć nalazi se u blizini Raspadalice kraj Buzeta i klasičan je primjer jamskog speleološkog objekta, odnosno vertikalnog spuštanja u unutrašnjost zemlje. Na ulazu, sudionici dobivaju potrebnu opremu za spuštanje u jamu. Ulaz je dovoljno velik i lako prohodan, a nakon prvih 20 m spuštanja i ugodnog osvježenja na temperaturi daleko nižoj od vanjske, ulazi se u veliku dvoranu visine 25 m i širine 65 m. Put dalje vodi do druge još veće dvorane visine 40 m i širine 83 m. Nakon koje slijedi spuštanje niz kosinu gdje će biti upotrijebljena speleološka tehnika spuštanja konopcem. Ovakvo spuštanje sudionike čeka na dva mjesta, a uz osiguranje stručnih speleologa potpuno je bezopasno i pruža osjećaj prave avanture duboko u carstvu mraka. Dubina jame doseže 180 m, a sudionici se spuštaju do 70 m u dubinu jer je nakon toga potrebna brojna spelološka oprema i stručno znanje da bi se doprlo do samog kraja koji nije prilagođen turističkim obilascima. Speleo-objekt Radotova jama najveći je na Ćićariji i izuzetno je bogat spiljskim ukrasima. Pristup jami do ulaza lako je dostupan, a nalazi se 200 m od ceste. Speleo avventura La grotta Radota si trova nelle vicinanze di Raspadalica (Pinguente) ed è un tipico esempio di abisso verticale nel sottosuolo. All entrata i visitatori ricevono l equipaggiamento necessario per calarsi nella grotta. L accesso alla grotta è sufficientemente largo e facilmente percorribile. Dopo i primi 20 metri di discesa e gradevole refrigerio ad una temperatura molto più bassa di quella esterna, si arriva in una stanza di 25 m di altezza e 65 m di larghezza. Proseguendo il percorso ci porta in un altra stanza di 40 m di altezza e 83 m di larghezza. Dopo questa stanza segue la discesa lungo una parete inclinata usando la tecnica speleologica della discesa con la corda. Questo tipo di discesa è necessario in due punti. La discesa, con l aiuto di speleologi esperti, non comporta alcun rischio, ed offre una sensazione di vera avventura nel profondo del regno delle tenebre. La grotta è profonda 180 m, mentre i visitatori raggiungono la profondità di 70 m. La grotta Radota è la maggiore della Cicciaria ed è ricca di ornamenti sia stalattitici che stalagmitici. L ingresso alla grotta è facilmente accessibile, si trova a 200 m dalla strada. Trajanje/Durata: 3 sata/ore; Min: 4 osobe/persone +385 (0) , +385 (0) Kajakom oko Rovinja Rovinjski arhipelag jedan je od prirodnih bisera Istre i njene zapadne obale. Sačinjavaju ga 20 otočića i hridi rasutih po kristalno čistom moru azurne boje. Pogled s mora pružit će vam nesvakidašnji i očaravajući doživljaj Rovinja. Zaveslajte mirnim morem prema otocima Sv. Katarina, Crveni otok, Maškin, Sturag, Sv. Ivan te ostalim otočićima i hridima. Veslajući u kajaku, lagano i opušteno, doživjet ćete romantične vizure grada te raznobojne zgrade izgrađene uz samu obalu kao priljubljene za more u njihovoj punoj ljepoti i šarenilu. In kayak attorno a Rovigno L arcipelago rovignese, costituito da 20 isolotti e scogli sparsi per il mare azzurro cristallino, è una delle perle naturali dell Istria e della sua costa occidentale. Guardando dal mare, vi si presenterà una vista di Rovigno unica e incantevole. Iniziate tranquillamente a remare sul mare calmo verso le isole di S. Caterina, l Isola rossa, Maschin, Sturago, S. Giovanni e gli altri isolotti e scogli: vi si presenteranno i panorami romantici della città e gli edifici variopinti costruiti lungo la costa che, con la loro bellezza di colori, si fondono col mare sottostante. Ad Natura +385 (0) za grupe po najavi/per gruppi su preavviso Istrian Kayak Adventures, Rovinj, Carera 69, +385 (0) Rovinjski arhipelag: (9 km/lagano) Arcipelago rovignese: (9 km/andatura lenta) Vožnja uz zalazak sunca: (5 km/lagano) Giro al tramontar del sole: (5 km/andatura lenta) Valbandon, Bi-village +385 (0) V - IX: Medulin, Camp Medulin +385 (0) IV - X: Premantura Camp Stupice +385 (0) IV - X:

21 UMAG/NOVIGRAD Umag TN Kanegra Svaki dan/every day/jedes Täge/Ogni giorno Sportsko-rekreativna manifestacija Sports and recreation event Veranstaltung für Sport und Entspannung Manifestazione sportivo-ricreativa Umag Hotel Sipar Cocktail party Ponedjeljkom, srijedom i petkom Mondays, Wednesdays, Fridays Montags, Mittwochs und Freitags Ogni lunedi, mercoledi e venerdi Umag Hotel Sol Aurora Istriens Geschmack, Geruch und Klang Sapori, profumi e suoni dell Istria Degustacija i prodaja istarskih domaćih proizvoda Degustation and selling of local artisans products Darstellung und Verkauf von istrischen hausgemachten Produkten Presentazione e vendita di prodotti istriani artigianali Umag Hotel Sol Garden Istra White Night Chill Out Party Umag Hotel Sol Coral Dan vjeverica Squirrrel day Tag der Eichhörnchen La giornata degli scoiattoli Umag TN Savudrija Ribarske noći Fishing evenings Fischernächte Le notti dei pescatori Umag TN Sol Polynesia Sportski dan/sports Day Sport Tage/Giornata dello sport Umag Hotel Sol Aurora Bella Italia Karaoke Show & Spaghetti Umag Hotel Sol Aurora Istarska kuhinja Istrian cuisine Istrische Küche La cucina istriana Natjecanje gostiju u pripremi hrane Umag Stella Maris Concert: Teresa Garcia (Buena Vista Social Club) & Cubismo Lovrečica Sv. Lovro Umag Stella Maris Concert: Zdravko Čolić Brtonigla Sveti Rok Fešta Svetog Roka St Roch Festivity Fest zu Ehren des Hl. Rochus Festa di San Rocco Novigrad Lapidarium Pop Art & Beyond Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Umag Stella Maris Chico Castillo - The Gipsy Koncert/Concert/Konzert/Concerto Umag Župna crkva Koncert ozbiljne glazbe Classical music concert Konzert der klassischen Musik Concerto di Musica colta 17/24/ Umag Hotel Sol Coral Degustacija bijelih vina Tasting of white wines Degustation weißer Weine in der Wein Bar Degustazione di vini bianchi Umag Trg slobode Umaške noći/umag Nights Umag Nächte/Le notti umaghesi Završna ljetna priredba Ending summer show Schluss Sommerveranstaltung Spettacolo di chiusura della stagione estiva Umag Galerija Marin Darko Bakliža Izložba fotografija Photography exhibition Photoausstelung Mostra fotografica Novigrad Festival vizualnih umjetnosti Visual arts festival Festival der darstellende Kunst Festival di arti visive Savudrija Golf Kempinski Liga vinara i maslinara Bujštine Wine and olive-growers association from the Buje area Wein- und Olivenölherstellervereinigung von dem Bujegebiet Torneo dei viticoltori e degli olivicoltori del Buiese Golf turnir/golf tournament Golfturnier/Torneo di golf Umag Nova obala Caravan Stage Company Tall Ship Theatre Putujući suvremeni scenski show Travelling contemporary scene show Performance on a boat Gegenwärtige, reisende Show Performance auf dem Boot Show scenografico moderno itinerante/performance sulla nave Umag Stella Maris Teniski turnir za djecu do 12 godina Tennis tourament for children under 12 years old Tennisturnier für Kinder bis zu 12 Jh. Torneo di tennis per bambini fino ai 12 anni Buje Eko Bike Marathon Četvrtkom/Thursadys Donnerstags/ Ogni giovedì Tematske večeri Thematic evenings Thematische Abend Serate a tema Umag Hotel Sol Koral Srijedom/Wednesdays Mittwochs/Ogni mercoledi Istarska večera Istrian evenings Istrischer Abend Serata istriana Umag Hotel Sipar Četvrtkom/Thursadys Donnerstags/Ogni giovedì Istarska večera Istrian evenings Istrischer Abend Serata istriana Umag Sol Polynesia Četvrtkom/ThursadysDonnerstags/ Ogni giovedì Istarske večeri Istrian evenings Istrische Abende Serate istriane Umag TN Sol Stella Maris, Istrian Villas Petkom/Fridays/Freitags/Ogni venerdi Chill Out DJ Party Umag Camping Park Umag Okusi, mirisi i zvuci Istre Flavors, scents and sounds of Istria uz pomoć hotelskih kuhara Contest between guests in making dishes with the help of hotel cooks Wettbewerb der Gäste in der Zubereitung von Speisen mit Hilfe von Hotelköchen Competizione degli ospiti nella preparazione dei cibi con l aiuto dei cuochi dell albergo Umag Hotel Sipar Bella Italia Karaoke Show & spaghetti Novigrad Lapidarium, Galerija Rigo Aleksandar Srnec Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Umag Galerija Marin Klaus Holsting (DK) Izložba fotografija Exhibition of photographs Ausstellung von Fotos Mostra fotografica Umag Trg slobode Sepomaia Viva 9. Međunarodni festival antike International Antique Festival Internationales Antike Festival Festival internazionale dell antichità Umag Stella Maris Parni valjak Koncert/Concert/Konzert/Concerto Umag Stella Maris Concert: Kiril Džajkovski Brtonigla Sv. Lovro Novigrad Susret mažoretkinja Majorettes Meeting Treffen der Majoretten Incontro di majorettes Novigrad Galerija Rigo Damir Fabijanić Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Momjan Vino i Gitare Wine and Guitars Wein und Gitarre Vino e le chitarre Umag, Buje 13. Organum histriae Međunarodni festival orgulja International organ festival Internationales Orgelfestival Festival internazionale dell organo Brtonigla 17. Auto Rally Novigrad Sv. Pelagije Proslava dana zaštitnika grada Celebration if the patron of the city Feier des Stadtpatrons Festa del patrono della città Novigrad Porporela Caravan stage company Tall Ship Theatre Putujući suvremeni scenski show - Performance na brodu Travelling contemporary scene show - performance on a boat Gegenwärtige, reisende Show Performance auf dem Boot Show scenografico moderno itinerante/performance sulla nave Umag Međunarodne utakmice lovačkih pasa/international dog races Internationaler Bewerb der Jagdhunden/Concorso internazionale per cani da caccia Umag Murine Gospa žalosna Buje Kroz Istru/Through Istra Durch Istrien/Per l Istria I. etapa cestovne biciklističke utrke 1st and cycling race I. Etappe - Fahrradlauf 1a tappa di corsa ciclistica su strada Novigrad 6. Foto ex-tempore Međunarodni foto-natječaj International photography competition Internationaler Foto-Wettkampf Concorso fotografico internazionale Umag Međunarodne utakmice lovačkih pasa/international dog races Internationaler Bewerb der Jagdhunden/Concorso internazionale per cani da caccia Umag Župna crkva Proslava 250. godišnjice crkve Celebration of the 250th anniversary of the Parish church 250. Jahrestag der Stadtkirche Festeggiamenti del 250 anniversario della Chiesa parrocchiale Buje Praznik grožđa/grapes Festival Traubenfest/Festa dell uva

22 Novigrad Lapidarium Alekxandra Paperno Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Mandrač Gnam-Gnam Fest: More na stolu Sea on the table Das meer auf dem Tisch Il mare sul tavolo Gastronomska manifestacija Gastronomic event Gastronomische Events Manifestazione gastronomica Umag Međunarodni turnir u mini rukometu International Handball tournament Internationaler Handballturnier Torneo internazionale di mini-pallamano Novigrad Galerija Rigo Fedor Vučemilović Ambijentalna instalacija Ambient art-installation Kunstinstallation Installazione ambientale Umag Wellness centers & hotels Sol Umag, Sol Garden Istra, Melia Coral Umag Welldays Petrovija Dan mjesnog odbora Pučka fešta Folk festival Volksfest Festa popolare Novigrad Kino (Cinema) Susret hrvatskih pjevačkih zborova Encounter of Croatian Choirs Treffen der kroatischen Singchöre Incontro dei cori canori croati Savudrija Brtonigla Gljivarijada Mushroom Festival Pilzfest Sagra dei funghi Umag Finida Martinje Momjan Martinje Umag Proslava 20. obljetnice klape Lungomare Celebration of the 20th anniversary of the klapa Lungomare 20. Jahrestag der Klappe Lungomare Celebrazione del 20⁰ anniversario del gruppo vocale Klapa Lungomare Savudrija Proslava Sv. Andrije Umag Puhački orkestar Naša sloga Wind Orchestra Naša sloga Blasorchester Naša sloga Orchestra cittadina a fiato Naša sloga Brtonigla Božićni sajam/christmas Fair Weichnachsmesse/Fiera di Natale Novigrad Lapidarium Luigi Parentin, Carlo D Ambrsi Izložba/Exhibition Ausstelung/Mostra Brtonigla Klapa Volta & Friends Božićni koncert POREČ Koncerti u Eufrazijani Concerts in the Euphrasian Basilica Konzerte in der Euphrasiana Concerti nell Euphrasiana Poreč Marco Graziani Stjepan Hauser Trio Amoreli Tamara Jurkić, Endrew Balio Saša Dejanović & Guests Tartini Gudački kvartet/string quartet Streichquartett Quartetto d archi Jazz u Lapidariju Lapidarium Jazz Jazz im Lapidarium Tar-Vabriga Solaris Lanterna Ljetni karneval Summer carnival Sommerkarneval Carnevale estivo Poreč Borik Fešta Borik/Borik Festival Fest Borik/Festa Borik Poreč Zelena laguna Plava laguna Summer Games Vabriga Santa Marina Fešta od pedoči Mussels Festival Miesmuschel-Fest Festa delle cozze Poreč Žatika Poreč Handball Cup Međunarodni rukometni turnir International Volleyball Tournament Internationales Handballturnier Torneo internazionale di pallamano Funtana Rotonda Fešta Sv. Bernarda Volkfest/Festa popolare Poreč Riva Poreč 24 sata Poreč 24 Hours Poreč 24 Stunden Poreč 24 ore Turistička fešta/tourist festival Touristenfest/Festa turistica Vrbanovica Kaštelir - Tar - Vižinada Tradicionalni susret općina Traditional Meeting of Municipalities Traditionelles Treffen der Gemeinden Incontro tradizionale dei comuni Tar Međunarodni nogometni turnir Svjetsko prventsvo u pljočkanju International championship in pljočkanje Weltmeisterschaft in Pljočkanje Mondiali di Pljočkanje Savudrija Golf Kempinski 1. Istra Proam Golf turnir Golf tournament Golfturnier Torneo di golf Umag/Novigrad 3. Dani švoja Days of Sole Fish Tage der Flunder Le giornate delle Sogliola Marušići Dom kulture Susret pjevačkih klapa Istre i Kvarnera Meeting of Klapa of Istria and Kavarner Treffen der Gesangsgruppen Klapa aus Istrien und der Kvarner-Bucht Incontro di gruppi canori (klape) dell Istria e del Quarnero Umag POU Ante Babić Dani otvorenih vrata Open Days Ante Babić Tag der offenen Türe Giornate delle porte aperte Novigrad Lapidarium Predstavljanje zbirke Mujo Adrović Izložba/Exhibition Ausstelung/Mostra Babići 3. Babićansko Martinje Fešta mladega vina New Wine Festivity Fest des Federweißen Festa del Vino Novello Christmas concert Weihnachtskonzert Concerto natalizio Buje-Grožnjan Pješački pohod Parenzanom Pedestrian Walj Through Parenzana Wanderung entlang der Parenzana Passeggiata celebrativa lungo la Parenzana Umag/Novigrad Istra u vašem srcu Istria in Your Heart Istrien in euren Herzen Istria nel vostro cuore 5. Ultra-promo marathon Buje Božićno-novogodišnje svečanosti Christmas and New Year Festivities Weihnachts-Neujahrsfestlichkeite Celebrazioni di Natale e Capodanno Umag Umagični blagdani Christmas holidays Weihnachtsferien Le festività magiche umaghesi Babići Božić u našem mjestu Christmas in Our Town Weihnachten in unserem Ort Natale da noi Umag Doček Nove Godine New Year s Eve Party Silvesterfeier Veglione di Fine Anno Jazz al Lapidario Poreč, Lapidarij Anders Bergkrantz Byron Motley Branimir Gazdik band Koncerti u crkvi Concerts in Church Konzerten in der Kirche Concerti in chiesa Tar, Crkva sv. Martina Lidija Ljubičić, Emma Stein Hrvoje Hrešč, Martina Fotivec Monika Cerovčec, Tomislav Fačini Tartini Gudački kvartet/string quartet Streichquartett/Quartetto d archi Poreč Trg slobode Porečko ljeto Poreč Summer Porečer Sommer L estate a Parenzo Kaštelir Gramperijada Fešta od krumpira Potato festival Kartoffelfest Festa delle patate Poreč Plaža Jedro (Beach) Fešta Brulo/Brulo Festival Fest Brulo/Festa Brulo Poreč Street Art Festival Ulični teatar Street theatre Strassen theater Teatro di strada veterana International Veteran Football Tournament Internationales Fußballturnier der Veteranen Torneo internazionale di calcio tra veterani Tar Turistička fešta/tourist festival Touristenfest/Festa turistica Poreč 11. Porečki delfin Plivački maraton Poreč Dolphin Swimming marathon Porečer Delphin Schwimm-Maraton Delfino parentino Maratona di nuoto Tar 5. Mini Marathon Lanterna Run Cup Poreč Giostra Povijesni festival Historical festival Historische Festival Festival storico Funtana/Vrsar, Tar/Kaštelir, Vižinada Istra MTB Tartufi Tour - Parenzana Cannondale MTB utrka/mtb race/mtb Rennen & Parenzana Vižinada Rekreativni biciklistički maraton Recreational cycling marathon Radmarathon für Jedermann Maratona ciclistica ricreativa Lanterna Tamaris Lanterna Bike Week

23 Poreč Trg slobode Trči i budi sretna 4. atletska međunarodna utrka za žene / 4th International Athlete Race for Women / 4. International Athlete Race for Women / 4 Corri e sii felice, mezza maratona femminile Kaštelir Sv. Kuzma i Damijan Volkfest/Festa popolare Lanterna Tamaris Tar-Lanterna Olive Harvest Week Sportska manifestacija Sport event Sportveranstaltung Manifestazione sportiva Poreč Karting 15. Istarska rivijera Auto utrka/car race Auto-Bergrennen Corsa automobilistica Kaštelir Dani kruha Prezentacija pečenja kruha u krušnoj peći Bread Festival Demonstration of baking bread in a wood-burning bread oven Brot-Tage Präsentation des Brotbackens im Backofen Giornate del pane Presentazione della cottura del pane nell apposito forno Poreč Hotel Valamar Diamant, Tamaris Zaplešite i otkrijte Istru Dance and Discover Istria Tanzen und entdecken Sie Istrien VRSAR/FUNTANA More i gitare Sea and Guitars Meer und Gitarre Mare e le Chitarre Vrsar Bazilika sv. Marije od Mora Flaute & Guitar Duo Night: Massimo Mercelli, Saša Dejanović Piano & Guitar Evening: Jose Emanuel, Francisco Cuenca Morales Jazz & Latino Night: Camila Meza Trio: Camila Meza, Pablo Menares, Claudio Rubio Valse Musette, Sinti-swing, Czardas & Canzone Italiana: Quartet Bluesette: Katharina Wibmer, Salvatore Panunzio, Frank Eisele, Christian Brinkschmidt Violoncelo & Guitar Evening: Mineo Hayashi, Saša Dejanović Izložba/Exibition Ausstelung/Mostra Vrsar Riva Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Funtana 21h Trg sv. Bernarda Jazz & Latino Night Franciska Fis Trio (HR) Funtana Crkva sv. Bernarda Jazz & Latino Night Vrsar Crkva sv. Martina Koncerti u crkvi Concerts in Church Konzerten in der Kirche Concerti in chiesa Bruno Krajcar Funtana Rotonda Fešta sv. Bernarda St. Bernard Festivity Fest des Hl. Bernhards Festa di S. Bernardo Funtana 21h Trg sv. Bernarda Valse Musette, Sinti-Swing, Czardas & Canzone Italiana Koncert/Concert Konzert/Concerto Vrsar Riva, Franko Krajcar & Indivia band Koncert/Concert Konzert/Concerto Vrsar Kamenolom Montraker 20. međunarodna studentska kiparska škola / 20th international students sculpture school 20. internationale Studenten-Bildhauerschule / 20 Scuola internazionale studentesca di scultura ROVINJ Rovinjski ljetni festival Rovinj Summer Festival Rovinjer Sommerfestival Festival estivo rovignese Crkva sv. Franje Charlene Ferrugia Crkva sv. Franje Gudački kvartet Paganini String quartet/streichquartett Crkva sv. Franje Carlos Lama, Sofia Cabruja Crkva sv. Eufemije Quintetto Roma Classica Crkva sv. Eufemije Alessandro Cesaro Otok sv. Katarina Wiener Vogl Streichtrio Crkva sv. Eufemije Zagrebački puhački ansambl Crkva sv. Eufemije Barocco sempre Chamber ensamble Ballate e scoprite l Istria Poreč 8. Antonio Janigro Međunarodno natjecanje nadarenih mladih violončelista International Competition of Gifted Youth Violincellists Internationaler Wettbewerb von begabten jungen Violoncellisten Gara internazionale di violoncelisti Tar Tarska vala Fešta od cipli Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Kaštelir Izložba gljiva Mushroom exhibition Pilze Ausstellung Mostra dei funghi Vabriga Sv. Marija Vjerska proslava Religious festivity Kirchenfest Festività religiosa Tar Izložba maslinova ulja Olive Oil Exhibition Olivenöl-Ausstelung Rassegna dell olio d oliva Tar Dan Općine Municipality Day Tage der Gemeinde Giornata del Comune Vrsar Kamp Orsera Dan kampa Camp Istra Day Tag des Campingplatzes Istra Giornata del campeggio Istra Funtana 21 Trg sv. Bernarda Massimo Mercelli & Saša Dejanović Koncert flaute i gitare Flute and guitar concert Flöte- und Gitarrenkonzert Concerto per flauto e chitarra Vrsar Crkva sv. Martina Koncerti u crkvi Concerts in Church Konzerten in der Kirche Concerti in chiesa Božidar Brajković, Zoran Jašek Vrsar Belvedere Vaterpolo kup Vrsar Međunarodni vaterpolo turnir International Waterpolo Tournament Internationales Wasserball-Turnier Torneo internazionale di pallanuoto Funtana Marina Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Vrsar Naturist Koversada Izbor miss Koversade Miss Koversade Wahl der Miss/Elezione di Miss Funtana 21h Trg Sv. Bernarda Klapska večer Klape Evening Abend des volkstümlichen Gesangs Serata dedicata ai gruppi corali Funtana Zgor murve Ana Božac Funtana 21h Trg sv. Bernarda Mineo Hayashi, Saša Dejanović Koncert violončela i gitare Cello and guitar concert Cello- und Gitarrenkonzert Concerto di violoncello e chitarra Funtana Marina, Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Funtana Crk. sv. Bernarda, 21 Neda Božić Koncert/Concert/Konzert/Concerto Vrsar Riva Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Vrsar Riva, Ribarska fešta Fisherman Festival Fischer-Fest Festa dei pescatori Funtana Istra MTB Tartufi Tour - Parenzana Cannondale MTB utrka/mtb race/mtb Rennen/ Gara MTB Vrsar Riva Kup Koversada Međunarodni ribolovni kup International fishing cup Internationaler Cup im Fischfang Coppa internazionale di pesca Vrsar Trg Degrassi Fešta sv. Martina Povorka batane s feralom Display of batana with Lanterns Schiffsparade der Batana mit Schiffsleuchte Sfilata di batane illuminate da fanali Rovinj Riva - Spacio 03/05/10/12/17/19/24/26/ Rovinj Lungomare 3. festival lavande u Istri 3rd Lavender Festival in Istria 3. Lavendelfestival in Istrien 3 Festival della lavanda d Istria Rovinj Crkva sv. Tome R.A.P. - Rovinj Art Program Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Rovinj Zavičajni muzej R.A.P. - Rovinj Art Program Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Bale Castrum Vallis Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Rovinj Trg Riviera, Trio Kikiricky - Etno koncert/ethno music concert/konzert der Ethno- Musik/Concerto di musica etnica Bale Last Minute Open Jazz Festival Rovinj ZT Rovinj, MMC, Gandusio 10. dani talijanskog filma 10th Italian film days 10. Tage des italienischen Films 10 le giornate del film italiano Rovinj Trg maršala Tita, Mažoretkinje grada Rovinja Town of Rovinj Majorettes

24 Majoretten der Stadt Rovinj Majorettes di Rovigno Rovinj Trg Riviera, Folk grupa Batana - Etno koncert/ Ethno music concert/konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica Rovinj Hotel Monte Mulini Kemal Monteno, Matija Dedić Koncerti na bazenu Pool concerts Konzert am Pool Concerti in piscina Bale Trg la Musa Dan Turističke zajednice Tourist Board Day Susret modernih plesova Modern dances meeting Bale Trg la Musa Baljanska noć/bale Night Balenacht/Notte Vallese Bale AC Colone & San Polo Jedriličarska regata/sailing regatta Segelregatta/Regata di vela Rovinj Grisia Jednodnevna izložba One-day art exhibition Eintägige Ausstellung Mostra artistica di un intera giornata Rovinj Trg Riviera, Sergio Preden Gato & Kvartet Ethno music concert/konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica Rovinj Villas Rubin, AC Polari Zabavne igre i plesna zabava Fun & games & dance entertainment Unterhaltungsspiele und Tanzvergnügen Giochi e intrattenimento danzante Rovinj MMC Jednodnevna slikarska kolonija Rovinj Trg maršala Tita KUD Stjepan Žiža Folklorni nastup/folklore event Folklore-Veranstaltung Manifestazione folkloristica Bale Trg Tomaso Bembo Mon Perin Koncert limene glazbe Brass band concertm Blaskonzert Concerto della banda d ottoni Rovinj Trg Riviera Folk grupa Batana - Etno koncert Ethno music concert/konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica Rovinj Hotel Park, London Jazz/Soul Fiesta feat. Mandy Bell, Michael Lesirge, Paul Francis, Petar Ćurić Rovinj Večer ribarske tradicije Evening dedicated to fishing tradition Abend der Fischereitradition Serata e tradizione marinara Bale Trg Tomaso Bembo Jazz concert: Franciska Fiss Rovinj Trg Riviera, Sergio Preden Gato & kvartet Etno koncert/ethno music Concert Konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica Rovinj Trg maršala Tita KUD Plesarin Folklorni nastup/folklore event Folklore-Veranstaltung Manifestazione folkloristica Rovinj Trg Riviera, Duo On line - Etno koncert/ethno music concert/konzert der Ethno-Musik Rovinj Rovinj MMC Jedna od 10, projekt posvećen ženama oboljelih od karcinoma dojke One in Ten, a project dedicated to women with breast cancer Eine von 10 Una su 10, progetto dedicato alle donne malate di tumore al seno Rovinj Sajam cvijeća/flower Fair Blumenmesse/Fiera dei fiori Rovinj Weekend Media Festival Rovinj MMC Goran Farkaš Glazbeni poučak/music summary Musikalischer Unterricht Teorema musicale Rovinj Festival argentinskog tanga Argentinean Tango Festival Festival des argentinischen Tangos Festival del tango argentino Rovinj Okusi jeseni/tastes of Autumn Herbstgeschmack/Sapori autunnali Rovinj Međunarodni festival zborske glazbe International Festival of Choral Music Internationales Festival der Chormusik Festival di musica corale Rovinj MMC Umjetnici koji slikaju ustima i nogama Skupna prodajna izložba Mouth and foot painting artists Joint selling exhibition Gruppen, Veraufsausstellung Gli artisti che dipingono con la bocca Mostra collettiva Hand Made Fair Sajam originalnih, istarskih suvenira i rukotvorina / Fair of original Istrian souvenirs and handicrafts Ausstellung von originellen istrischen Souvenirs und Kunsthandwerk Fiera dei souvenir e manufatti istriani originali Pula Forum Pon/Mon/Mon/Lun Uto/Tue/Die/Mar ( ) Fažana Riva Sri/Wen/Mit/Mer Medulin Riva Čet/Thu/Don/Gio Premantura Trg Pet/Fri/Fre/Ven Pula Forum Pon/Mon/Mon/Lun Uto/Tue/Die/Mar IstrArt Pula Forum Sri/Wen/Mit/Mer Medulin Riva Sub/Sat/Sam/Sab Premantura Trg Ned/Sun/Son/Dom Medulinsko koncertno ljeto Medulin Concert Summer Meduliner Konzertsommer Estate concertistica a Medulino Medulin Crkva sv. Agneze, Stjepan Hauser Amadej Herzog One-day art colony Eintägige Malerkolonie Colonia artistica di una giornata Bale Trg Bembo Talijanska večer/talian Evening Italianisches Abend/Serata italiana Rovinj Hotel Eden Miroslav Tadić, Rade Šerbedžija Koncert/Concert/Konzert/Concerto Rovinj Trg Riviera, Duo On Line - Etno koncert/ethno music concert/konzert der Ethno- Musik/Concerto di musica etnica Rovinj Noć sv. Lovre St. Lawrence s Night Die Nacht des hl. Laurentius Notte di S. Lorenzo Rovinj ZT Rovinj Sergio Preden Gato & Kvartet Ethno music concert/konzert der Ethno-Musik/Concerto di musica etnica Bale Galerija Ulika Izložba kaktusa/ Exhibition of Cactuses Kakteenausstellung Mostra dei cactus Rovinjsko Selo Studio Golo brdo, Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Bale Trg Bembo Matteo Fabris Književna večer/poetry evening Literarischer Abend/Serata letteraria Rovinj Otok sv. Andrije Ronald Braus Koncert/Concert/Konzert/Concerto Rovinj Trg Riviera, Trio Kikiricky - Ethno music concert Rovinjska noć Rovinj Night Rovinjer Nacht Notte rovignese Rovinj Trg Riviera Trio Kikiricky - Ethno music concert Rovinj Hotel Monte Mulini Design Event with Lovegrove Rovinj Zavičajni muzej, Mala galerija Dražen Trogrlić Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Rovinj Trg Riviera Duo Online - Etno koncert/ethno music concert/konzert der Ethno-Musik Rovinj Rovinj Open Međunarodni teakwondo turnir International teakwondo championship Internationales Taekwondo-Turnier Torneo internazionale di teakwondo Rovinj ZT Rovinj Serata in Famiglia Tradicionalno okupljanje rovinjskih iseljenika / Traditional gathering of Rovinj s emigrants Traditionelle Versammlung der Rovinjer Auswanderer / Incontro tradizionale degli esuli rovignesi Rovinj Proslava sv. Eufemije Dan grada Rovinja Town of Rovinj Celebration Tag der Stadt Rovinj Giornata della Città di Rovigno Rovinj Monkodonja - Mušego 8. biciklijada / 8th Bicycle race 8. Radfahrt / 8 Giro ciclistico PULA/MEDULIN Istra Gourmet Medulin Riva Pon/Mon/Mon/Lun Premantura Trg Uto/Tue/Die/Mar Fažana Riva Sri/Wen/Mit/Mer Barbariga Čet/Thu/Don/Gio Pula Forum Pet/Fri/Fre/Ven Istrafešt 06/13/20/ Pula Giardini Mila Soldatić, Martin Marić Kristian Keil Vodnjan Rotonda, 20 Uto/Tue/Die/Mar Čet/Thu/Don/Gio Ljetno kino/summer cinema Sommerkino/Cinema estivo Pula Circolo IX. Arena International Glazbena radionica Music workshop Musik Workshop Laboratorio di musica Galižana Veliki trg, Klapa Nevera A capella group concert Konzert der a capella Chor Concerto di gruppo corale Pula Portarata Jazzbina Summer Jazz Fažana TZ Fažana Tea Paškov Vukojević Exhibition/Ausstellung/Mostra Medulln Vižula Crispo Kazališna predstava Theatrical performance Theatervorstellung Rappresentazione teatrale Pula Kaštel Željko Pervan Stand Up Comedy Banjole Peroj Placa, Patrola 1 - Kazališna predstava Theatre play/theatervorstellung Rappresentazione teatrale

25 Pula Portarata, Forum Čarobnjakov šešir/magician s Hat Magischer Hut/Il cappello del mago Pula Arena, Concert: Gregorian Pula Forum, Evergreen concert: Trio Val Pula Rojc 18. Monteparadiso Festival Pula Kaštel, Rock concert: Goran Bare & Majke Peroj Plaža, MUF - Koncert mladih bendova Youth concert bands Jugend festival Concerto di giovani gruppi musicali Pješčana Uvala Noć Pješčane Uvale Rakalj Crkva sv. Agnije Concert: Rakalj In My Heart Mali Brijun Tvrđava Minor, Theatre Ulysses W. Shakespeare: Oluja/The Tempest Kazališna predstava Theater Performance Theatervorstellung Rappresentazione teatrale Pula Arena Urban Summer Beats Stereo MC s & Dirty Vegas & Guests Koncert/Concert/Konzert/Concerto Štinjan Brodet Cup Fažana Riva Fešta od sardela/pilchard Festival Sardellenfest/Festa della sardella Vodnjan Narodni trg Polenta Cup & Dan grada Town of Vodnjan Celebration Tag der Stadt Vodnjan Giornata della Città Dignano Premantura Placa, Lovrečeva Pula Forum, Portarata Prezentacija istarske baštine Istrian heritage Traditioneller Hinterlassenschaften Patrimonio tradizionale Pula Forum, KUD Panče Pešev (Kumanovo) Folklorna večer/folklore evening Folklore-Abend/Serata del folklore Peroj Placa, Pucko i Packo Dječja kazališna predstava Kinderveranstaltung Children s theatre-performance Spettacolo teatrale per bambini Vodnjan Kreativna kuća, Dani stvaralaštva/ Creativity Days Tage der Schöpfung/ Giornate della creatività Vodnjan Cr. G. Karmelske, 21 Zbor ZT Vodnjan Koncert zbora/choir concert Chorkonzert/Concerto di cori Pula Forum, Evergreen Quartet Pula Portarata, susret mažoretkinja Meeting of majorettes Majorettes Treffen Incontro delle majorettes Premantura Placa, Premantura Open Air Concert: Angels Vodnjan Narodni trg Bumbarska fešta Pomer Pomerska noć Štinjan Štinjanska noć Hrboki 9. Dan sela/village Day Tag des Dorfs/Giornata del villaggio Pula Kaštel, Concert: Massimo Savić Fažana Crkva Sv. Kuzme i D. Velika Gospa/Assumption Day/Mariä Himmelfahrt/Assunzione della Vergine Galižana Fešta od puži/snail Festival Schneckenfest/Festa delle cioche Vodnjan Iza zvonika, Favelà Literarni natječaj na vodnjanskom dijalektu/competition of literary works in Vodnjan s dialect/literaturwettbewerb im Vodnjaner Dialekt/ Concorso letterario in dialetto dignanese Pula Portarata, Forum Čarobnjakov šešir/magician s Hat Magischer Hut/Il cappello del mago Fažana TZ Fažana Goranka Supin Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Pula Forum, Medulin Vespa Rally Vodnjan Kreativna kuća Julijana Kocanović-Grubić Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Medulin Bijeca Picigin Open Medulin Pula Arena, Concert: Paco de Lucia Fažana Crkva Sv. Kuzme i D. Fažanski sutoni Fažana s twilights Dämmerung von Fažana Tramonti fasanesi Koncerti klasične glazbe Classical music concerts Konzert klassischer Musik Concerti di musica classica Pula Katedrala, Organum Histriae Međunarodni festival orgulja International organ festival Internationales Orgelfestival Festival internazionale dell organo Vodnjan Forno Grande XXIII. Ex tempore Likovni natječaj na zadanu temu Art competition on a given theme Die Künstler schaffen auf das gegebene Thema Concorso artistico su tema stabilito Pula Forum, Evergreens: Ad Libitum Trio Vodnjan Susret generacija Generations meeting Generationentreffen Incontro tra generazioni Kamenjak Fool Moon Vodnjan Narodni trg, Slatko ljeto/sweet Summer Süßes Sommer/Dolce estate Premantura Placa, Folk grupa Batana Koncert etno glazbe Ethno music festival Konzert der Ethno-Musik Concerto di musica etnica Puntera Oj, Punterci Village Day Tag des Dorfs Orihi Giornata del villagio di Orihi Galižana Veliki trg, Plesna večer/dance Evening Tanzabend/Serata di ballo Medulin Riva, Medulinka Folklorna večer/folklore evening Folklore-Abend/Serata del folklore Medulin Riva, Igre Šanpjero/Šanpjero Games Šanpjero-Spiele/Giochi Sanpiero Fažana Riva Ča ribari znaju Ribarska fešta/fisherman festival Fischer-Fest/Festa dei pescatori Pula Portarata, Jazzbina Summer Jazz Fažana Crkva Sv. Kuzme i D. Fažanski sutoni Fažana s twilights Dämmerung von Fažana Tramonti fasanesi Koncerti klasične glazbe Classical music concerts Konzert klassischer Musik Concerti di musica classica Pula Arena, Concert: Joss Stone & Solomon Burke Pula Forum Večer tanga/evening of tango Tango-Abend/Serata di tango Galižana Trg Toro, Degustacija tradicionalnih jela Sampling of traditional food Verkostung der traditionellen Speise Degustazione dei cibi tradizionali Vodnjan Casa Rosina Arte in situ Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Pula Katedrala, Organum Histriae Međunarodni festival orgulja International organ festival Internationales Orgelfestival Festival internazionale dell organo Medulin Susret vespista/vespists Encounter Zusammenkunft von Motorroller-Fahrern/ Incontro di vespisti Pula Klub Uljanik Viva La Pola! 2010 Međunarodni festival alternativne glazbe/international alternative music festival/internationales Alternativ- Musikfestival/Festival internazionale della musica alternativa Mali Brijun Tvrđava Minor, Kazalište Ulysses M. Krleža: Pijana noć 1918 A Drunk Night 1918 Trunkene Nacht 1918 Una notte ubriaca 1918 Kazališna predstava/theater Performance/Theatervorstellung/Rappresentazione Teatrale Evergreen Quartet Medulin Vižula Crispo Kazališna predstava Theatrical performance Theatervorstellung Rappresentazione teatrale Peroj Placa Gastro fest Pula Forum KUD Uljanik Folklorni nastup/folklore evening Folklore-Abend/Serata del folklore Pula Forum, Evergreens: Trio Val Mali Brijun Tvrđava Minor, Kazalište Ulysses W. Shakespeare: Kralj Lear/King Lear Kazališna predstava/theater Performance/Theatervorstellung/Rappresentazione Teatrale Galižana Trg Toro, Open Air D.J. s Party Night Vodnjan Narodni trg 10. Leron Mmeđunarodni festival folklora International Folklore festival Internationales Folkorefestival Festival folcloristico internazionale Barban 35. trka na prstenac Tilting at the Ring Ringstechen Giostra dell anello Valbandon Plaža (Beach) 18h Valbandon ispod čripnje Valbandon under the baking lid Valbandon unter der Tonglocke Valbandon sotto la campana Biciklijada u noći punog mjeseca Recreational cycling on a full moon night/radfahrt für Jedermann in der Vollmond-Nacht/Giro ricreativo in bicicletta con la luna piena Sutivanac Sutivanjica Pula Forum, 21.00h Evergreens: Trio Val Fažana TZ Fažana Zoltan Nađ: Body Land Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Pula Monumenti 16. Twin Horn Beach Party Biker Days Pula Kaštel, Concert: Tereza Kesovija Fažana Riva Rapsodija u plavom Rhapsody in Blue Rhapsodie in Blau Rapsodia in blu Gastronomic event Gastroperformance Performance gastronomico Vodnjan Kreativna kuća Ex tempore: Phototurist Barban 2. obrtnički sajam Trades and Handicrafts Fair Gewerbemesse Fiera dell artigianato di Istria Barban Fešta smokve i smokvenjaka Feast of fig and fig cakes Fest der Feigen und der Feigenbäume Festa del fico e del dolce di fichi secchi

26 Fažana TZ Fažana Jasna Mihovilović Izložba/Exhibition/Ausstelung/Mostra Pula Dom hrvatskih branitelja Istra Altera Magica Sajam alternative/alternative fair Alternative Messe/Fiera esoterica Fažana Crkva Sv. Kuzme i D. Dan Fažanske župe Day of Fažana s Parish Tag der Pfarre von Fažana Giornata della Parrocchia fasanese Fažana Jela od gljiva i švoja Soles and Mushrooms Speisen mit Seezungen und Pilzen Pietanze a base di sogliole e funghi Pula Pula Boat Fair Pula Dom hrv. branitelja 8. Hand Made Fest Festival ručnih izrada, maštovitosti i dizajna/festival of handicrafts, imagination and design Festival von Handarbeiten, phantasievollen Werken und Designs Festival dei prodotti fatti a mano, della fantasia e del design Pula INK, Jazzbina Pula Jazz 2010 John Scofield Trio Pula Dom hrv. branitelja, 20 Flauta, sax & prijatelji Flute, sax and Friends Flöte, sax und Freunde Flauto, sax e amici Pula Hotel Histria Economica Sajam/Fair/Messe/Fiera LABIN/RABAC Klasično ljeto Classical Summer Klassischer Sommer Estate classica Labin Župna crkva Puhački orkestar Grada Labina Carlos Lama, Sofia Cabruja Labin Gradska galerija: Marino Cetina Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Labin Gradska galerija: Zdravko Đerek Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Labin Narodni muzej Izložba umjetnika, Manzano (IT) Exhibition of artists Ausstellung der Autoren Our grandmother s cooking Was unsere Omas gekocht haben Che cosa cucinavano le nostre nonne Rabac Šetnica Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Evenings of entertainment with dance music Unterhaltungsabende bei Tanzmusik Serate d intrattenimento con musica da ballo Sv. Lovreč Labinski Lovrečeva Pučka fešta/popular festivity Volksfest/Sagra popolare Labin Stari grad LAR: Labin Art Republika Noćni razgled starog grada Night tour of the Labin old town Nächtliche Stadtbesichtigung in der Altstadt von Labin Una visita notturna al centro storico di Labin Labin Stari grad Dani Grada Labina Town of Labin Celebration Tage der Stadt Labin Giornate della Città Labin Kulturno-zabavni program Program of culture and entertainment Kultur- Unterhaltungs-Programm Programma culturale e d intrattenimento Labin Gradska galerija Orlando Mohorović Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Labin Stari grad Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Labin Narodni muzej Zsuzsa Farkas (H) Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Rabac Šetnica Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Labin Kod špine LAR: Ziuzao Južnoamerički ritmovi The rhythms of South America Südamerikanische Rhythmen Ritmi latino-americani Rabac Riva, Gradski orkestar & gosti Koncert/Concert/Konzert/Concerto Raša Bortulja Rabac Šetnica Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Rabac Šetnica Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Rabac Riva Klapa Intrade Nastup klape/a capella group concert/konzert der A capella Chor/ Bičići Martinja Fažana Istarska maneštra i jela s plodovima mora / Istrian maneštra and seafood Istriusche Minestra und Speisen mit Meerfrüchten La minestra istriana e cibi ai frutti di mare Barban 3. kantajmo i svirimo za Romana Susret svirača tradicijske glazbe Meeting of traditional music players Treffen von Musikern traditioneller Musik/Incontro di suonatori di musica tradizionale Pula Dom hrvatskih branitelja Sa(n)jam knjige 16. pulski festival knjige i autora Pula festival of books and authors Buch- und Autorenfestival Pula Festival polese del libro e degli autori Barban 2. smotra maslinovih ulja Exposition of olive oils Ausstellung von Olivenöl Rassegna degli oli d oliva Pula Giardini Božićni hand made sajam Christmas Hand Made Fair Weihnachtsmesse von Handmade-Arbeiten Fiera natalizia del manufatto Mostra di artisti Dubrova Mediteranski kiparski simpozij Mediterranean Sculptors Symposium Mediterrans Symposium für Bildhauerei Simposio mediterraneo di scultura Labin Stari grad LAR: Labin Art Republika Noćni razgled starog grada Night tour of the Labin old town Nächtliche Stadtbesichtigung in der Altstadt von Labin/Una visita notturna al centro storico di Labin Rabac Šetnica, Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Rabac Šetnica, Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Labin Stari grad, SIC Swing Orchestra Koncert/Concert/Konzert/Concerto Labin Stari grad Festival vizualnog kazališta Visual Theatre Festival Visuelles Theaterfestival Festival del teatro visivo Ravni Ravni by Night Turistička fešta/tourist festival Touristenfest/Festa turistica Rabac Riva, Ca su kuhale naše noni Elvis Presley Cover Band Rabac Riva, Sweet Home & Elvis Presley Show Zabavne večeri uz plesnu glazbu Entertainment evenings/unterhaltungsabende bei Tanzmusik/Serate d intrattenimento con musica da ballo Labin Galerija Alvona Zvonimir Kamenar Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Labin Stari grad, Concert: Grupa Nola Labin Stari grad, Atletska utrka Grada Labina Labin athletic race Labiner Athletenwettlauf Corsa atletica di Labin Labin Boćalište Josip Ružić Memorijalni boćarski turnir Memorial Boules tournament Memorial Turnier im Boccia Torneo memoriale di bocce Kršan Stari grad, Istarska romantična večer Istrian Romantic Night Istrische romantische Nacht Romantica notte istriana Labin Stari grad LAR: Labin Art Republika Noćni razgled starog grada Night tour of the Labin old town Nächtliche Stadtbesichtigung in der Altstadt von Labin Una visita notturna al centro storico di Labin Rabac Šetnica Trio Boom Zabavne večeri uz plesnu glazbu Concerto di gruppo corale Labin Galerija Alvona Ivan Balažević Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Koromačno Sekovanja Most Raša Fešta od ugara Gastronomska manifestacija Gastronomic event Gastronomische Events Manifestazione gastronomica Čepić Mola svetica Rabac Riva, Ca su kuhale naše noni Our grandmother s cooking Was unsere Omas gekocht haben Che cosa cucinavano le nostre nonne Rabac Riva,20.30 Gradski orkestar & gosti Koncert/Concert/Konzert/Concerto Rabac Fiat Bertone X 1/9 Croatia Tour Labin Gradska galerija: Amela Frankl Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Rabac Kroz Istru/Tour d Istrie Durch Istrien/Attravero l Istria 51. međunarodna juniorska biciklistička utrka/international junior cycling race/internationales Junioren- Radrennen/Gara ciclistica internazionale per juniores

27 Labin Narodni muzej Simone Beck Mocenni Izložba slika i skulptura/exhibition of paintings and sculptures/ausstellung der Bilder und Skulpturen/Mostra di pittura e scultura Dubrova Bikers Meeting Rabac Jedriličarska regata Sailing regatta Segelregatta Regata di vela Labin Galerija Alvona Jeni Noltcheva Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Rabac Valamar Bellevue Hotel & Residence Alice Guschelbauer, Balazs Ekker Plesna zabava/dance party Tanzvergnügen/Festa di ballo Plomin Bela nedelja Labin Gradska galerija Gordana Bakić Izložba/Exibition/Ausstelung/Mostra Koromačno Pjesnička večer/evening of poetry Liederabend/Serata letteraria Raša Dan Općine/Municipality Days Tage der Gemeinde/ Giornata del Comune Raša Dan sv. Barbare/Celebration of St. Barbara/Tag der hl. Barbara/Giornata di S. Barbara Jeunesses Musicales Junior Orchestra (JMJO), Strings International Music (US) Tečaj violine/violin Courses Kurse für Violine/Corsi di violino East Meets West in Croatia Ljetni seminar udaraljkaša Summer percussion seminar Sommerseminar für Schlagzeuger Seminario estivo di percussioni međunarodni arhitektonski simpozij s radionicom International Symposium for Theory and Desing in Digital Age and Workshop in Architecture Internationale Symposion der Architektur mit Workshop Simposio internazionale d architettura con laboratorio Glazba za film, tv i kazalište Music for Film/TV/Theatre workshop Laboratorio di musica per il film, tv e teatro Majstorski tečaj violončela Cello Masterclass Violoncello-Meisterunterricht Corso per maestri di violoncello Majstorski tečaj flaute Flaute Masterclass Meisterunterricht für Flaute Corso per maestri di flauto Majstorski tečaj klarineta Clarinet Masterclass Pazin Kaštel Duo Em ma Lee Koncert/Concert/Konzert/Concerto Pazin Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre/Festival of Central Istrian folk music and dances/darbietung volkstümlicher Musik und Tänze aus Zentral/Rassegna di musiche e balli tradizionali dell Istria centrale Buzet Paragliding Open Championship Grožnjan Šterna Sv. Marija Snježna Pazin Rim 2010 Najveća godišnja pučka fešta u središnjoj Istri/The greatest annual folk festival in central Istria/Größtes jährliches Volksfest in Zentralistrien La più grande festa popolare dell Istria centrale Sveti Lovreč Lovrečeva Grožnjan Fonticus Simonida Filipovska Kitanovska, Mario Šunjić Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Buzet Stari grad Buzet Classic Car Motovun Dan Općine/Town Day/Tag der Gemeinde/Giornata del Comune Pazin Kaštel Goran Krivokapić, Danijel Cerović Koncert gitara/guitar Concert Gitarrenkonzert/Festival chitarristico tung traditioneller Gesangsgruppen Pićan Rokova Muntrilj Rokova Rakotule Rokova Motovunski Novaki Rokova Žminj Mežunarodna biciklistička utrka International bicycle race Internationales Radrennen Gara internazionale Žminj Biciklijada za sve uzraste Cycling race for all ages Radfahrten für alle Altersklassen Gara in bicicletta per tutte le età Žminj Bartulja Grožnjan Proslava sv. Antona - Bijele Zemlje Vjerska proslava/religious festivity Kirchenfest/Festività religiosa Motovun MO Sveti Bartul Bartulja Buzet Petkotina Kocert alternativnih bendova Concert of alternative music bands Konzert alternativer Bands Concerto di band alternative SREDIŠNJA ISTRA ISTRIA CENTRAL Grožnjansko glazbeno ljeto Grožnjan Music Summer Musiksommer in Grožnjan Estate musicale di Grisignana Majstorski tečaj violine/violin Masterclass/Geigenunterricht Corso per maestri di violino Majstorski tečaj pjevanja/vocal Masterclass/Meisterunterricht für Singen/Corso per maestri di canto Fritz Brass Blechblaser Ensemble des Landes Jugendorchesters (NRW) Tobias Füller (DE) Meisterunterricht für Klarinette Corso per maestri di clarinetto Tečaj kontrabasa/double Bass Class Bassgeigenunterricht/Corso di contrabbasso Tečaj saksofona/saxophone course Saxophonkurs/Corso di sassofono Radionica/Workshop/Laboratorio Suzana Nikolić, Uli Meyer Horsch, Jesper Michelsen Zagrebački glumački studio Zagreb Actor s Studio Zagreber Schauspielstudio Studio zagabrese di recitazione Tečaj glasovira/piano Class Klavierunterricht/Corso di pianoforte Schüler-symphonie-orchestar Stuttgart, Frank Kleinheins (DE) Višnjan Galerija Sincich Rok Zelenko, Giampietro Casisa Izložba/Exhibition/Ausstellung/Mostra Pazin Pazinski kolegij Kazališni kamp/theatre Camp Theater-Camp/Campo teatrale Svetvinčenat Kaštel Josipa Lisac Trviž Večer hrvatskih klapa/evening of Croatian Harmony Singing Groups/ Abend der kroatischen Sängergruppen/Serata dedicata alle klape Vižinada Slatka Istra/Sweet Istria Süsses Istrien/L Istria dolce Izložba istarskih kolača Exhibition of Istrian pastries Ausstellung von istrischem Backwerk Mostra di dolci istriani & Concert: Gustafi Pazin Trg slobode Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre/Festival of Central Istrian folk music and dances/darbietung volkstümlicher Musik und Tänze aus Zentral Istrien/Rassegna di musiche e balli tradizionali dell Istria centrale Cerovlje Single Adventure Race Vižinada Sv. Marija Vela Feast of the Assumption Mariä Himmelfahrt Sv. Marija Vela - Assunta Cerovlje Sv. Marija Vela Kringa Sv. Marija Vela Pazin Pazinski kaštel Sedam dana stvaranja Seven Days of Creativity Sieben Tage schöpferische Tätigkeiten/Sette giorni di creatività Pazin Višnjan Festival fantastične književnosti Festival of Science Fiction Literature Festival der phantastischen Literatur Il Festival della letteratura fantastica Sv. Petar u Šumi Maša po starinski/messa all antica maniera/the Mass of Yore/Darbie Sveti Petar u Šumi 4. smotra klapa Istre i Kvarnera Festival of harmony-singing groups of Istria and Kvarner Darbietung von Gesangsgruppen aus Istrien und dem Kvarner Rassegna di gruppi canori (klape) dell Istria e del Quarnero Pazin Pazin - Učka Team Race Utrka tročlanih ekipa: trčanje, vožnja biciklom i trekking/race of threemember teams: running, bicycling and trekking /Rennen von Gruppen mit 3 Mitgliedern: Laufen, Radfahren und Trekking/Gara a squadre di tre atleti: corsa, bicicletta e trekking Buzet Stari grad Subotina po starinski Starinska pučka fešta Subotina in an Old Fashioned Way Old-time folk festivity Sonnabend der alten Bräuche Altertümliches Volksfest Subotina all antica Sagra popolare all antica Buzet Međunarodna brdsko-brzinska auto utrka/international speed hill-climb car race/internationales Auto-Bergrennen/Corsa automobilistica montana a cronometro Grožnjan Ex-tempore Pazin Dan Istarske županije/istrian County Day/Tag der Gespanschaft Istrien Giornata della Regione Istriana Grožnjan

28 Izložba crvenih vina, bijelog tartufa i gljiva/exhibit of red wine, white truffles and mushrooms Ausstellung von Rotweinen, weißer Trüffel und Pilzen/Rassegna del vino rosso, del tartufo bianco e di funghi Vižinada Trg sv. Jeronima Parenzana Biciklistički rekreativni maraton Recreational cycling marathon Radmarathon für Jedermann Maratona ciclistica ricreativa Žminj Makarunijada Gastronomska manifestacija Gastronomic event Gastronomische Events Manifestazione gastronomica Gračišće Downhill Gračišće MTB race/mtb Rennen/Gara MTB Trviž Rožarova Vjerska proslava/religious festivity Kirchenfest/Festività religiosa Borut Bijela nedilja Kaldir Fešta od fruti/fruit Festival Obstfest/Festa della frutta Pazin Spomen dom Izbor najuzornije hrvatske seoske žene/ideal Croatian Rural Woman Competition/Wahl der vorbildlichsten kroatischen Dorffrau/Elezione della donna di paese croata più esemplare Oprtalj Kestenijada Fešta od kestena/chesnut festival Gara internazionale di pesca Beram Martinja Sv. Martin Martinja Belaj Martinja Dragućska vala Gračišće Božićne žive jaslice Live nativity scene Weihnachtliche Lebende Krippe Il presepe vivente enjoytruffledays Dani tartufa u Istri Truffle Days Trüffeltage Giornate del tartufo Buzet Trg Fontana Subotina, pučka fešta uz divovsku fritadu s tartufima (2010 jaja i 10 kg tartufa) Subotina with Giant Truffles Omelette (2010 eggs and 10 kg truffles) Subotina beim Riesenrührei mit Trüffeln (2010 Eier und 10 kg Trüffel) Subotina, festa popolare in concomitanza della frittata gigantesca con tartufi (2010 uova e 10 kg di tartufo) Vodnjan, Degustacije domaćih proizvoda Tastings of traditional products Verkostung der traditioneller erzeugnisse Degustazioni dei prodotti tipici Za individualne dolaske bez najave For individual arrivals without announcement / Für individuelle besucher ohne vorherige anmeldung Per visite singole senza preaviso Tonin Vodnjan, Istarska 28 Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Svakodnevno/Every day Jeden Tag/Ogni giorno Fiore Krnjaloža, Krnjaloža 50 Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: Giacometti-Moscarda Vodnjan, Vladimira Nazora bb Ulje, vino, rakije Olio, vino, grappe Oil, wine, grappa Olivenöl, wein, schnaps Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: Oil & Art Vodnjan, Castello 14a Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Po-Su/Mo-Sa/Lu-Sa: Su/Sa: 9-11 Brist - S. Lorenzo Olive Sajmovi u Istri Fiere in Istria Fairs in Istria Jahrmärkte in Istrien... u mjesecu... of the month... im Monat... del mese Bale (Valle) / Barban (Barbana) druge subote second Saturday jeden zweiten Samstag ogni secondo sabato Buje (Buie) prve srijede first Wednesday jeden ersten Mittwoch primo mercoledi Buzet (Pinguente) prvog petka i trećeg četvrtka first Friday and third Thursday jeden ersten Freitag und jeden dritten Donnerstag primo venerdi e terzo giovedi Kaštelir (Castellier) petkom/venerdi Fridays/freitags Labin (Albona) treće srijede third Wednesday jeden dritten Mittwoch ogni terzo mercoledi Motovun (Montona) Kastanien Fest/Feste delle castagne Paz Lučinja Schau der weißen Trüffeln Fiera del tartufo istriano Žminj Dani gobic/mushroom Exhibition Pilze Ausstellung/Mostra dei funghi Tinjan ISAP 2010 Internacionalni sajam pršuta International prosciutto exhibition Internationale Rohschinkenmesse Fiera internazionale del prosciutto Livade XVII. Tuberfest Sajam bijelog tartufa The White Truffle Fair Schau der weißen Trüffeln Fiera del tartufo istriano Tinjan Šimunja Hum 10. smotra istarskih rakija Review of Istrian grappa Schau von Schnäpsen aus Istrien Rassegna delle acquaviti istriane Gradinje Svi Sveti Vjerska proslava/religious festivity Kirchenfest/Festività religiosa Grimalda Svi Sveti Vjerska proslava/religious festivity/ Kirchenfest/Festività religiosa Cerovlje Zimski kup Grada Pazina Međunarodno takmičenje u lovu ribe udicom/international angling competition/internationaler Angelwettbewerb/ Sovinjak Bela nedeja Pučka fešta s ponudom tartufa i domaćih proizvoda/popular festivity with the offer of truffles and homemade products/volksfest mit einem Angebot von Trüffeln und einheimischen Produkten/Festa popolare con offerta di tartufi e prodotti caserecci / / Livade XVII. Tuberfest Sajam Istarskog bijelog tartufa The white truffle fair Messe für Weiße Trüffel Fiera del tartufo bianco istriano Licitacija tartufa Truffle auction sale Versteigerung von Trüffel Messa all asta del tartufo Pokazno traženje tartufa Search demonstration Vorführung über die Trüffelsuche Ricerca dimostrativa del tartufo Buzet Vikend tartufa - izložba i sajam tartufa i domaćih autohtonih proizvoda Truffle Weekend - exhibition and fair of truffles and homemade autochthonous products Trüffelwochenende - Ausstellung und Messe von Trüffeln und einheimischen autochthonen Produkten Weekend del tartufo - esposizione e fiera del tartufo e dei prodotti caserecci autoctoni Vodnjan, Ulica 1. maja bb Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Po-Pe/Mo-Fr/Lu-Ve: 8-11, Meloto Vodnjan, San Rocco 22b Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Ut/Tu/Di/Ma: Agroturizam Sia Guran, Guran 21 Sir, tradicionalni proizvodi Formaggio, prodotti tipici istriani Cheese, traditional istrian products Käse, traditionellen istrischen erzeugnissen Ut/Tu/Di/Ma: Če/Th/Do/Gi: Cossara Vodnjan, Antifašističkih boraca 27 Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/ Olio d oliva Sr/We/Mi/Me: Istarski gušti Vodnjan, Fažanska 25 Pršut i suhomesnati proizvodi Prosciutto e insaccati istriani Istrian cured meat products Istrischen Räucherprodukten Če/Th/Do/Gi: Chiavalon Vodnjan, Vladimira Nazora 16 Maslinovo ulje/olive oil Olivenöl/Olio d oliva Su/Sa: trećeg ponedjeljka third Monday jeden dritten Montag ogni terzo lunedi Pazin (Pisino) prvog utorka first Tuesday jeden ersten Dienstag ogni primo martedi Svetvinčenat (Sanvincenti) treće subote third Saturday jeden dritten Samstag ogni terzo sabato Višnjan (Visignano) posljednjeg četvrtka last Thursday jeden letzten Donnerstag ultimo giovedi Vodnjan (Dignano) prve subote first Saturday jeden ersten Samstag ogni primo sabato Žminj (Gimino) svake druge srijede every other Wednesday jeden zweiten ogni secondo mercoledi

29 enjoyattractions enjoyistra Špilje Grotte Caves Höhlen Brtonigla Mramornica +385 (0) /25 kn VIII: IX: , X: XI-XII: Zvjezdarnice Observatories Sternwarten Osservatorio astronomico Višnjan, Istarska (0) Pula Park Monte Zaro +385 (0) Boškarin Boscarin Višnjan, Zagrebačka 21 Stancija Boškarin +385 (0) , (0) kn Fabci, Fabci (0) , (0) kn VIII: , IX-XII: Istarski vrt leptira Butterfly Garden Istrischer Schmetterlingsgarten Giardino delle farfalle in Istria Bale - Krmed +385 (0) Gratis Poreč, Nova Vas Baredine +385 (0) /30 kn VIII: IX: , X: XI-XII: & Tractor Story VIII: , IX: /20 kn Žminj, Feštini Feštinsko kraljevstvo Regno di Festini Kingdom of Festini Königreich von Festini +385 (0) /25 kn IX-X: , XI-XII: Dinosaur Park Funtana +385 (0) /80 kn VIII: Akvariji Acquari Aquariums Aquarien Umag, 1. svibnja bb +385 (0) /20 kn VIII-15.IX.: IX.-X: Poreč, F. Glavinića (0) /20 kn VIII-15.IX.: IX.-X: Rovinj, Obala G. Paliaga (0) /10 kn VIII: IX-X: Pula, Fort Verudella 60/30 kn VIII: IX: X-XII: Posjet plantaži lavande Visit to the lavender plantation Besuch einer Lavendel-Plantage La visita alla piantagione di lavanda Vižinada, Vrbani 3 Lavanda Oklen +385 (0) , (0) Gratis VIII: , IX-XII: Svetvinčenat, Pekici 1 Sandra Pekica +385(0) (0) Mini Croatia Rovinj - Rovinjsko Selo +385 (0) /10 kn Go-kart Umag, Kart-kart Cross +385 (0) min = kn IX: , Tar, Frata, Istra Karting +385 (0) , VIII-IX: , X-IV: min = 80 kn Pula, Green Garden +385 (0) , VIII-15.IX: IX.-XII: 10 min = 70 kn Adrenalinski parkovi Adrenaline parks Adrenalin Parks Parco adrenalina Umag, Camping Stella Maris +385 (0) VIII: IX: X-XII: Poreč, Brulo, Akros +385 (0) VIII: IX-XII:

30 enjoymuseums enjoyistra Umag/Novigrad Muzej grada Umaga City of Umag Museum Umag Stadtmuseum Museo civico di Umago Umag, Trg sv. Martina (0) (0) VIII: , Zatv. Chiuso Closed Geschl. IX: , Zatv. Chiuso Closed Geschl. X - XII: Muzej-Museo Lapidarium Novigrad, Veliki trg 8a +385 (0) Zatvoreno Chiuso Closed Geschlossen VIII - IX: , X: , XI - XII: , GIallerion Pomorska zbirka austrougarske mornarice/the Austro-Hungarian Navy maritime collection /Seefahrtssam- Vrsar/Funtana Sakralna zbirka Funtane i Vrsara Sacral Collection Sakrale Sammlung Collezione di oggetti sacri Vrsar, Crkva Sv. Foške +385 (0) VIII: , IX - XII: , Rovinj Kuća o batani The Batana House Haus der Batana Casa della batana Rovinj, Obala P. Budicin (0) VIII - IX: , Zatv Chiuso Closed Geschlossen X - XII: , Zatv Chiuso Closed Geschlossen Zavičajni muzej Rovinja Rovinj Town Museum Heimatmuseum Museo civico Rovinj, Trg maršala Tita (0) VIII - 19.IX: , , Zatv Chiuso Closed Geschlossen 20.IX - XII: Zatvoreno Chiuso Closed Geschlossen Pula/Medulin Zatv Chiuso Closed Geschl. Povijesni muzej Istre Historical Museum of Istria Historisches Museum Museo storico dell Istria Pula, Gradinski uspon (0) , VIII - IX: X - XII: NP Brijuni +385 (0) , VIII: & IX: X: XI - XII: , Nezakcij-Vizače Valtura +385 (0) (0) VIII: , IX: , X - XII: , Zbirka sakralne umjetnosti Sacral Art Collection Sammlung der sakralen Kunst Collezione d arte sacra Vodnjan, Župna crkva sv. Blaža +385 (0) VIII: , IX: X - XII: Palača Bettica Vodnjan, Ulica Castello (0) VIII: Središnja Istra Central Istria Ples mrtvaca - Danse macabre Crkva Majke Božje na Škrilinah Fam. Šestan, Beram (0) VIII - XII: Zavičajni muzej Buzet Regional Museum Heimatsmuseum Museo civico Buzet, Trg rašporskih kapetana (0) VIII: IX - XII: Zatvoreno Chiuso Closed Geschlossen Etnografski muzej Istre Ethnographic Museum Ethnographisches Museum Museo etnografico dell Istria +385 (0) , VIII.- 15.X: X - XII: Zatv. Chiuso Closed Geschl. Muzej grada Pazina Pazin Town Museum Museum der Stadt Museo della Città di Pisino Pazin, Istarskog razvoda (0) , VIII.- 15.X: X - XII:

31 mlung der österreichisch-ungarischen Marine/La collezione marittima della Marina austro-ungarica Novigrad, Mlinska (0) VIII: , , IX: , , X: , , XI-XII: Poreč Eufrazijeva bazilika Euphrasian Basilica Euphrasius Basilika Basilica Eufrasiana Poreč, Eufrazijeva ulica 22 VIII: IX - XII: Muzejska zbirka Museum Collection Sammlung Collezione Museale VIII: IX Etnografska zbirka Ethnographic Collection Ethnographisches Museum Museo etnografico Kaštelir-Labinci +385 (0) , VIII: , IX - XII: , Amfiteatar Amphitheatre Amphitheater Anfiteatro Pula, Flavijevska bb +385 (0) VIII: IX: X: X - XII: Arheološki muzej Istre Archaeological Museum Archäologisches Museum Istriens Museo archeologico dell Istria Pula, Carrarina (0) , VIII - IX: X - XII: Zatvoreno Chiuso Closed Geschlossen Augustov hram Temple of Augustus Augustustempel Tempio d Augusto Pula, Forum +385 (0) , VIII: IX: X: X - XII: Antonio Smareglia Spomen soba Memorial Room Gedenkzimmer Stanza memoriale Pula, Augustov prolaz (0) VIII: , IX - XII: , IX - XII: Zatv Chiuso Closed Geschl. Labin/Rabac Narodni muzej Labin National Museum Volksmuseum der Stadt Museo popolare Labin, Prvog maja (0) VIII: , Zatv Chiuso Closed Geschl. IX - XII: Matija Vlačić Illyricus Memorijalna zbirka Memorial Collection Memorialsammlung Memoriale Labin, G. Martinuzzi (0) VIII: Zatv Chiuso Closed Geschl. IX - XII: Zbirka sakralnih umjetnina Sacral Art Collection Sammlung der sakralen Kunstwerke Collezione d arte sacra Labin, Crkva sv. Marije Tješiteljice +385 (0) VIII: Zatv Chiuso Closed Geschl. IX - XII: Zatv. Chiuso Closed Geschl. Juraj Dobrila Memorijalna zbirka Memorial Collection Memorialsammlung Memoriale Pazin, Veli Ježenj +385 (0) , VIII: , XI - XII Mini muzej Parenzana Mini-Museum Parenzana Livade +385 (0) , VIII - XII: Legenda/Leggenda Key/Zeichenerklärung Adresa Indirizzo Address Adresse Telefon Telefono Phone Telefon GSM Radno vrijeme Orario d apertura Opening hours Öffnungszeiten VIII - XII Uz najavu A richiesta By arrangement Nach Vereinbarung Dani u tjednu Giorni della settimana Weekdays Wochentage 1 = ponedjeljak lunedi Monday Montag 7 = nedjelja domenica Sunday Sonntag HOL = blagdan festivita Holidays Feiertage enjoymuseums enjoyistra

32 addressbook enjoyistra Turističke zajednice Tourist Offices Tourismusverbände Enti turistici BALE Rovinjska 1, Bale +385 (0) (0) BARBAN Barban 69, Barban +385 (0) (0) BRTONIGLA Glavna 3/A, Brtonigla +385 (0) (0) BUJE Istarska 2, Buje +385 (0) (0) BUZET Trg Fontana 7/1, Buzet +385 (0) (0) LABIN Aldo Negri 20, Labin +385 (0) , (0) LIÆNJAN Ližnjan 147, Medulin +385 (0) (0) MAR»ANA Krnica 19, Krnica +385 (0) (0) MEDULIN Centar 223, Medulin +385 (0) (0) MOTOVUN Trg Andrea Antico 1, Motovun +385 (0) (0) NOVIGRAD Porporela 1, Novigrad +385 (0) , (0) SVETVIN»ENAT Svetvinčenat 20, Svetvinčenat +385 (0) (0) TAR-VABRIGA Istarska 8/A, Tar +385 (0) (0) UMAG Trgovačka 6, Umag +385 (0) (0) VI NJAN Trg slobode 1, Višnjan +385 (0) (0) VIÆINADA Vižinada bb, Vižinada +385 (0) (0) VODNJAN Narodni trg 3, Vodnjan / +385 (0) Važni telefonski brojevi Important telephone numbers Wichtige Telefonnummern Numeri telefonici importanti 112 Jedinstveni broj za pomoć For all emergency situations Einheitsnummer für alle Notfälle Numero unico di pronto intervento 92 Policija Police Polizei Polizia 93 Vatrogasci Fire brigade Feuerwehr Vigili del fuoco 94 Hitna pomoê Ambulance Erste Hilfe Pronto soccorso 987 HAK - PomoÊ na cesti Road assistance Verkehrsnotruf Soccorso stradale 9155 Traganje i spaπavanje na moru Rescue at sea Notruf zur Suche und Rettung auf See Ricerca e salvataggio in mare +385 Meappleunarodni pozivni broj za Hrvatsku International dialling prefix for Croatia Internationale Rufnummer für Kroatien Preffiso internazionale per la Croazia

33 FAÆANA 43. istarske divizije 8, Fažana +385 (0) (0) OPRTALJ Matka Laginje 21, Oprtalj +385 (0) (0) VRSAR Rade Končar 46, Vrsar +385 (0) , (0) TuristiËka zajednica Istarske županije Istria Tourist Board Tourismusverband Istrien Ente per il Turismo dell Istria FUNTANA Bernarda Borisija 2, Funtana +385 (0) (0) GROÆNJAN Umberto Gorjan 3, Grožnjan +385 (0) (0) PORE» Zagrebačka 9, Poreč +385 (0) , (0) PULA Forum 3, Pula +385 (0) (0) ŽMINJ Čakavska kuća bb, Žminj +385 (0) (0) SREDIŠNJA ISTRA ISTRIA CENTRAL Franine i Jurine 14, Pazin +385 (0) (0) Pionirska 1, HR-52440, PoreË +385 (0) (0) KANFANAR Trg Marka Zelka 3, Kanfanar +385 (0) (0) KA TELIR-LABINCI Plac bb, Kaštelir / +385 (0) RA A Nikole Tesle 1, Raša / +385 (0) ROVINJ Obala Pino Budicin 12, Rovinj +385 (0) (0) ISTRA INFO Zagreb Vinoteka Bornstein Kaptol 19, Zagreb +385 (0) (0) Info i prodajni centar Istre Centro informazioni e prenotazioni dell Istria Info & Booking Center Istria Informations- und Buchungszentrum Istrien KR AN Vozilići 66, Plomin +385 (0) (0) SAVUDRIJA Istarska bb, Savudrija +385 (0) (0) addressbook enjoyistra

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti Obiettivi promuovere l idea che il bilinguismo è un investimento per il presente e per il futuro rafforzare la convivenza sociale tra maggioranza e minoranza e i gruppi etnici presenti sul territorio offrire

Dettagli

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu UNIONE ITALIANA/Talijanska Unija UNIVERSITA POPOLARE/ Narodno Sveučilište F I U M E/Rijeka TRIESTE/Trst COMUNE DI GRISIGNANA OPĆINA GROŢNJAN COMUNITA DEGLI ITALIANI ZAJEDNICA TALIJANA GRISIGNANA/GROŢNJAN

Dettagli

Praga Vie, Piazze e Quartieri

Praga Vie, Piazze e Quartieri Praga Vie, Piazze e Quartieri Legenda dei punti riportati sulla mappa A Malà Strana Il Piccolo Quartiere, o Malà Strana, è la zona più caratteristica di Praga. Ospitò le eleganti residenze della nobiltà

Dettagli

RELITTO BARON GAUTSCH RELITTO DRAGA

RELITTO BARON GAUTSCH RELITTO DRAGA RELITTO BARON GAUTSCH Distanza dal centro: 14 NM Massima profondità: 39 metri Minima profondità: 28 metri Lunghezza: 89 metri Questa e la nave di passeggeri Austriaca ed e la più conosciuta destinazione

Dettagli

ANTICHE CAMPANE ISTRIANE

ANTICHE CAMPANE ISTRIANE ANTICHE CAMPANE ISTRIANE Oscurate dalla tragedia della seconda guerra mondiale che ha sconvolto la popolazione dell Istria, le vicende di alcuni beni antichi di quella terra sono ben poco conosciute. Già

Dettagli

26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com

26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com 26.09. - 04.10.2015. photo: Upravni odjel za turizam IŽ. www.to-porec.com Iskusiti pravu autentičnu Istru sa svim njenim prirodnim bogatstvima, zdravom hranom, vrhunskim vinom i maslinovim uljima poseban

Dettagli

Giardini storici della Toscana e dell Umbria

Giardini storici della Toscana e dell Umbria Giardini storici della Toscana e dell Umbria Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

LA GITA NEL SALENTO. Il Presidente

LA GITA NEL SALENTO. Il Presidente LA GITA NEL SALENTO La gita autunnale del Club alla scoperta di bellezze artistiche nonché enogastronomiche della nostra penisola sta diventando quasi una tradizione. Quest anno sempre sotto la guida del

Dettagli

27.03. - 14.06. e 24.08. - 11.10. BALE / VALLE ISTRIA CROAZIA

27.03. - 14.06. e 24.08. - 11.10. BALE / VALLE ISTRIA CROAZIA 27.03. - 14.06. e 24.08. - 11.10. BALE / VALLE ISTRIA CROAZIA OGNI GIORNO 10:00-14:00 PER UN SOGGIORNO DI min. 4 NOTTI IN CASA MOBILE oppure min. 7 NOTTI SU PIAZZOLA / POSTO DI CAMPEGGIO PER VOI UN VOUCHER

Dettagli

Offerta per gruppi Istria 2015 4 Giorni / 3 Notti!!

Offerta per gruppi Istria 2015 4 Giorni / 3 Notti!! Tel.: +385 98 246 014 Fax: +385 52 741 760 www.touristra.hr E-mail: roman@touristra.hr Offerta per gruppi Istria 2015 4 Giorni / 3 Notti!! Hotel Maestral **** Novigrad ( 01.02.-26.03.2015. / 06.04.-24.04.2015.)

Dettagli

Tour della Liguria e della Toscana

Tour della Liguria e della Toscana Tour della Liguria e della Toscana Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com - info@tasteandslowitaly.com

Dettagli

Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia

Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia Ottima proprietà in vendita a Umago (Istria - Croazia) a pochi chilometri dall Italia Dal 1 luglio 2013 la Croazia è diventata il 28 Stato membro dell Unione europea e sono diverse le ragioni che hanno

Dettagli

camping village Poljana HHH campingpoljana.com

camping village Poljana HHH campingpoljana.com camping village Poljana CROAZIA - Mali Lošinj HHH campingpoljana.com Un oasi naturale per vacanze di relax Il Camping Village, che si trova nel punto più stretto dell isola, è inserito in un ambiente naturale

Dettagli

L affascinante Lago di Garda e l Opera lirica di Verona

L affascinante Lago di Garda e l Opera lirica di Verona L affascinante Lago di Garda e l Opera lirica di Verona Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

XX GIORNATA FAI DI PRIMAVERA Da 20 anni, ogni volta un Italia mai vista 24 25 marzo 2012 I BENI APERTI NEL MOLISE

XX GIORNATA FAI DI PRIMAVERA Da 20 anni, ogni volta un Italia mai vista 24 25 marzo 2012 I BENI APERTI NEL MOLISE XX GIORNATA FAI DI PRIMAVERA Da 20 anni, ogni volta un Italia mai vista 24 25 marzo 2012 I BENI APERTI NEL MOLISE Con il Patrocinio di:» Le Delegazioni FAI della Regione Molise ringraziano Controllare

Dettagli

LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA

LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA LA VALLE UMBRA: IL CUORE DEL UMBRIA Lo scenario di questo viaggio in bicicletta è la verde Valle Umbra, fertile e ricca d'acqua. In questa Valle, circondata da montagne e colline coperte da oliveti e vigneti,

Dettagli

FIRENZE, 15-17 APRILE 2016

FIRENZE, 15-17 APRILE 2016 FIRENZE, 15-17 APRILE 2016 CONCEPT Villa d Este ha da tempo valorizzato il proprio legame con la storia del design automobilistico, accogliendo nella sua collezione d arte una Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé

Dettagli

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco

Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Tour della Sicilia Orientale lo splendore del barocco Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

Tour della Puglia, storia, folklore ed enogastronomia

Tour della Puglia, storia, folklore ed enogastronomia Tour della Puglia, storia, folklore ed enogastronomia Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com

Dettagli

Piano UI 2015. Repubblica di Croazia: Regione Istriana. Repubblica di Slovenia: Ufficio per Nazionalità. Altri (R. Veneto + Residui F.P.

Piano UI 2015. Repubblica di Croazia: Regione Istriana. Repubblica di Slovenia: Ufficio per Nazionalità. Altri (R. Veneto + Residui F.P. Piano UI 2015 2 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI Il programma, per il 2015, è così articolato: N Attività Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 78/79 + Cap. 4545 e 4543 MAE) Repubblica Italiana: L. 19/91 + estensioni

Dettagli

Tanti luoghi, tanta storia, tanti volti nella memoria

Tanti luoghi, tanta storia, tanti volti nella memoria Tanti luoghi, tanta storia, tanti volti nella memoria 4 ottobre 2015 Giornata delle famiglie al Museo PROGETTO: Liliana Costamagna Progetto Grafico: Roberta Margaira Questo album ti accompagna a scoprire

Dettagli

Web Content Manager Short Travel redazione@short-travel.it

Web Content Manager Short Travel redazione@short-travel.it 1 Il progetto Short Travel è in continuo e costante miglioramento. I contenuti di questo documento sono ricavati da informazioni di pubblico dominio e in quanto tali possono contenere inesattezze o non

Dettagli

PERCORSO DANTESCO A VERONA

PERCORSO DANTESCO A VERONA PERCORSO DANTESCO A VERONA In giro per Verona sulle orme di Dante SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVALCHINI - MORO PIAZZA BRA Al tempo di Dante non esistevano i palazzi che vediamo ora, c'erano solo

Dettagli

La voce de "Gli Amici"

La voce de Gli Amici Gli Amici La voce de "Gli Amici" domenica 11 agosto 2002 La domenica con Gesù Tempo ordinario Domenica 11 agosto 2002 Gesù si ritira a pregare L'artista della settimana Carmela Parente La scuola della

Dettagli

BODRUM e EFESO. foto di Paola Battisti. di Patrizia Civeli

BODRUM e EFESO. foto di Paola Battisti. di Patrizia Civeli BODRUM e EFESO foto di Paola Battisti 18 di Patrizia Civeli mente aperta, un inalterabile serenità di spirito. Proprio come Erodoto, il primo vero reporter della storia, il primo che per scrivere le sue

Dettagli

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche.

ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. ITINERARIO 1. Sito UNESCO Orto Botanico dell Università di Padova ; Centro storico di Padova; Anello fluviale di Padova e Mura storiche. Elaborazione su immagine tratta dal sito www.padovanavigazione.it

Dettagli

L ITALIA, LA SUA LINGUA E LA SUA CULTURA: PROGRAMMA SENIOR A ROMA

L ITALIA, LA SUA LINGUA E LA SUA CULTURA: PROGRAMMA SENIOR A ROMA SENIOR 2015 L ITALIA, LA SUA LINGUA E LA SUA CULTURA: PROGRAMMA SENIOR A ROMA La scuola Torre di Babele offre corsi di lingua e cultura italiana per persone di tutte le età! Se sei una persona matura,

Dettagli

Festival Dani u Vali - Festival Giornate nella baia

Festival Dani u Vali - Festival Giornate nella baia Festival Dani u Vali - Festival Giornate nella baia Stari Grad Isola di Hvar 8 11 settembre 2016 Cronaves www.cronaves.com Regione spalatinodalmata 2400 anni dalla fondazione di Stari Grad Cari amanti

Dettagli

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni

ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE. Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni ANDRANO PATRIMONIO CULTURALE TERRITORIALE Si richiede di verificare la bontà delle informazioni e di suggerire eventuali beni territoriali che fossero sfuggiti al censimento. Cripta dello Spirito Santo

Dettagli

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia

Isola di Ortigia. Storia dell Isola di Ortigia Isola di Ortigia Isola di Ortigia costituisce la parte più antica della città di Siracusa. Il suo nome deriva dal greco antico ortyx che significa quaglia. È il cuore della città, la prima ad essere abitata

Dettagli

Centro Storico di Caltanissetta

Centro Storico di Caltanissetta Centro Storico di Caltanissetta L antica città sicana, Caltanissetta, ha il suo centro in Piazza Garibaldi, prima dell Unità d Italia Piazza Ferdinandea in onore al Re Ferdinando II di Borbone È qui che

Dettagli

Andalusia. Tour Guidato. www.vespucci-tours.com

Andalusia. Tour Guidato. www.vespucci-tours.com Andalusia Tour Guidato www.vespucci-tours.com T o u r G u i d a t o - A n d a l u s i a Andalusia - Tour Guidato Scoprite paesaggio panoramico, monumenti storici, villaggi pittoreschi e una diversità culturale

Dettagli

ISSN 1847-7674. enjoyistra. srpanjluglio13. www.istra.com

ISSN 1847-7674. enjoyistra. srpanjluglio13. www.istra.com ISSN 1847-7674 enjoyistra srpanjluglio13 www.istra.com Savudrija Salvore Jelovice Plovanija Kaštel Požane Umag Umago Novigrad Cittanova Tar-Vabriga Torre-Abrega I M R N A Buje Buie Brtonigla Verteneglio

Dettagli

Convention Europea Alphega Pharmacy 2011 Pacchetti week end

Convention Europea Alphega Pharmacy 2011 Pacchetti week end Convention Europea Alphega Pharmacy 2011 Pacchetti week end 1 TOUR DI MONTE CARLO MAGICO MONDO DEI SOGNI (escursione di mezza giornata) Incontro, dopo la prima colazione, nella hall dell hotel con la guida

Dettagli

ALLEGATO 3. mezza giornata

ALLEGATO 3. mezza giornata ALLEGATO 3 mezza giornata Parenzo in Istria Parenzo ha 37 km di spiagge, pulite, tranquille e con un acqua cristallina..parenzo (Porec in croato), ha un monumento da non perdere: la Basilica Eufrasiana,

Dettagli

TORRE CELERI TORRE MAGNONI TORRE FEDERICI

TORRE CELERI TORRE MAGNONI TORRE FEDERICI Il paese di Malonno si trova a cavallo della media e alta Valle Camonica, dista 92 Km da Brescia e sorge a596 m. s.l.m. Le popolazione, che consiste in 3350 abitanti è dislocata, oltre che nel capoluogo,

Dettagli

Grecia: il Sirtaki di tutti Martedì 27 Settembre 2011 14:37

Grecia: il Sirtaki di tutti Martedì 27 Settembre 2011 14:37 Le danze tradizionali greche sono numerose e molto antiche, ma il sirtaki creato per il film Zorba il Greco ha fatto conoscere a tutto il mondo un modo di ballare tipico dei greci, fatto di tradizione

Dettagli

L E C I T TA G E M E L L AT E

L E C I T TA G E M E L L AT E PERUGIA / IT L E C I T TA G E M E L L AT E C O N P o t s d a m POTSDAM / DE Sette città gemellate con Potsdam Sioux Falls USA FINNLAND Jyväskylä Potsdam POLEN Avendo un carattere internazionale, Potsdam

Dettagli

Affascinante Lisbona,

Affascinante Lisbona, Un libro una città: Lisbona Lisbona di Lorenzo Pini (Odoya) Affascinante Lisbona, tesoro urbano sul Tago di Bruga Nella bellissima collana dedicata ai Ritratti di città è appena uscito per le Edizioni

Dettagli

Castello di Montegibbio. Serate a Corte. dal 15 Luglio al 5 Settembre. tutti i mercoledì e sabato. h 20.00 INGRESSO GRATUITO

Castello di Montegibbio. Serate a Corte. dal 15 Luglio al 5 Settembre. tutti i mercoledì e sabato. h 20.00 INGRESSO GRATUITO Castello di Montegibbio Serate a Corte dal 15 Luglio al 5 Settembre tutti i mercoledì e sabato h 20.00 INGRESSO GRATUITO CUSTODI DELL ARTE DELL ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA Attività Dialettali

Dettagli

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi.

Che arriva a Venezia in macchina deve cercare un parcheggio in Piazzale Roma e poi andare in città con il vaporetto o a piedi. 1.Introduzione Venezia nasce nel 452 e poco dopo la fondazione della città i commercianti veneziani cominciano a portare dall Oriente prodotti che gli Europei non conoscono: le spezie, il cotone, i profumi

Dettagli

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo.

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo. PRESENTAZIONE Giornalino sul FATTO DA I BAMBINI DELLA 4^B CON L AIUTO DELL INS.TE (PISCHEDDA ELISABETTA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEINASCO ANNO SCOLASTICO 2005/2006

Dettagli

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar 2015 Kalendar priredbi Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar TurističkE zajednice enti per il turismo TOURIST BOARDS Tourismusverband Turistička zajednica Grada a Ente

Dettagli

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: - Mance ed extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato né la quota comprende

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: - Mance ed extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato né la quota comprende 1 GIORNO: partenza dalla Vostra sede alla volta di Pisa, città conosciuta già nel Medioevo grazie alle sue navi che intrattenevano rapporti commerciali con Africa settentrionale, Spagna e Oriente. Incontro

Dettagli

La Cella di Talamello

La Cella di Talamello La Cella di Talamello Posta a metà strada fra la residenza vescovile di campagna e quella entro le mura, la Cella venne eretta e decorata per volontà del vescovo di Montefeltro mons. Giovanni Seclani frate

Dettagli

le più belle ville del Mediterraneo

le più belle ville del Mediterraneo le più belle ville del Mediterraneo le ville più belle del Mediterraneo Istria, Mediterraneo verde Dettaglio della penisola istriana Ricchezza della Tradizione Scoprite gli angoli ancora inesplorati del

Dettagli

I.R.E. srl per il Piano di Valorizzazione Territoriale - Progetto Leggere Trame

I.R.E. srl per il Piano di Valorizzazione Territoriale - Progetto Leggere Trame 2.5 Pontestura PATRIMONI INDIVIDUATI 1: PALAZZO MUNICIPALE, ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO MUSEALE ENRICO COLOMBOTTO ROSSO Il Palazzo, edificato a fine 800, è stato donato al Comune dopo la metà degli anni

Dettagli

Web Content Manager Short Travel redazione@short-travel.it

Web Content Manager Short Travel redazione@short-travel.it 1 Il progetto Short Travel è in continuo e costante miglioramento. I contenuti di questo documento sono ricavati da informazioni di pubblico dominio e in quanto tali possono contenere inesattezze o non

Dettagli

Etiopia : Lalibela La Gerusalemme africana

Etiopia : Lalibela La Gerusalemme africana Nel lontano 1200, un re della dinastia etiope Zaguè, di nome Lalibela, decise di costruire nella sua città una copia dei monumenti esistenti a Gerusalemme. Ci mise tutto il suo impegno e la sua fede disponendoli

Dettagli

PALMA DI MAIORCA - SPAGNA

PALMA DI MAIORCA - SPAGNA MEDITERRANEO 2011 PALMA DI MAIORCA - SPAGNA PJ03 Città di Palma 4.00 h 45.00 USD Adulto 26.00 USD Bambino Esplorate al meglio cio che questo storico porto ha da offrirvi, dall architettura gotica della

Dettagli

Informazioni per la stampa. Castello di Schönbrunn. Castello. Dedalo, Labirinto & Labyrinthikon. Gloriette. Giardino del principe ereditario

Informazioni per la stampa. Castello di Schönbrunn. Castello. Dedalo, Labirinto & Labyrinthikon. Gloriette. Giardino del principe ereditario Informazioni per la stampa Castello di Schönbrunn Castello Dedalo, Labirinto & Labyrinthikon Gloriette Giardino del principe ereditario Museo per i bambini Vivere Schönbrunn Centro convegni Castello di

Dettagli

5-A2 adulti estero.qxd:5-a2 adulti estero.qxd 19-05-2010 9:45 Pagina 1

5-A2 adulti estero.qxd:5-a2 adulti estero.qxd 19-05-2010 9:45 Pagina 1 5-A2 adulti estero.qxd:5-a2 adulti estero.qxd 19-05-2010 9:45 Pagina 1 Giugno 2010 5-A2 adulti estero.qxd:5-a2 adulti estero.qxd 19-05-2010 9:45 Pagina 2 5-A2 adulti estero.qxd:5-a2 adulti estero.qxd 19-05-2010

Dettagli

Luigi Broggini. In fondo al Corso. poesie. Le Lettere

Luigi Broggini. In fondo al Corso. poesie. Le Lettere Luigi Broggini In fondo al Corso poesie Le Lettere Paesaggio romano con leone di pietra, 1932. Se qualcuno chiede di me digli che abito sul Corso dove i giorni sono ugualmente felici e le ragazze più belle.

Dettagli

enjoyistra jesenautunno14 kolovozagosto14 www.istra.com www.istra.com Official partner of Istria

enjoyistra jesenautunno14 kolovozagosto14 www.istra.com www.istra.com Official partner of Istria enjoyistra jesenautunno14 www.istra.com enjoyistra kolovozagosto14 www.istra.com Official partner of Istria Savudrija Salvore Jelovice Plovanija Kaštel Požane Umag Umago Novigrad Cittanova Tar-Vabriga

Dettagli

Proposta di restauro ex-convento domenicano di San Clemente in Brescia

Proposta di restauro ex-convento domenicano di San Clemente in Brescia Proposta di restauro ex-convento domenicano di San Clemente in Brescia Chiesa san Clemente Chiostro piccolo Cortile e Loggia dei frati Chiostro grande Situazione oggi Progetto del chiostro grande Associazione

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Step by Step - aperitivo danzante, Campiello hotel Splendid Venice - Mercerie Data: sabato 7 febbraio Orario: 17-19 Prezzo: 100

Step by Step - aperitivo danzante, Campiello hotel Splendid Venice - Mercerie Data: sabato 7 febbraio Orario: 17-19 Prezzo: 100 1 o weekend di Carnevale Step by Step - aperitivo danzante, Campiello hotel Splendid Venice - Mercerie Data: sabato 7 febbraio Orario: 17-19 Il primo evento del Venice Carnival in Costume che si svolge

Dettagli

BREVE CENNO STORICO SULLE ORIGINI E SULLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' JADROLINIJA

BREVE CENNO STORICO SULLE ORIGINI E SULLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' JADROLINIJA BREVE CENNO STORICO SULLE ORIGINI E SULLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' JADROLINIJA La Jadrolinija è una delle società croate con la più lunga tradizione nel settore dei trasporti marittimi. La Jadrolinija,

Dettagli

La chiesa, edificio di ieri e di oggi

La chiesa, edificio di ieri e di oggi La chiesa, edificio di ieri e di oggi Verso il III secolo l Ecclesiae domestica si trasforma in Domus Ecclesiae. L edificio ha la forma di un abitazione romana con il piano superiore destinato agli alloggi

Dettagli

Il Quotidiano in Classe

Il Quotidiano in Classe Il Quotidiano in Classe Classe III sez. B Report degli articoli pubblicati dagli studenti sul HYPERLINK "../Downloads/ ilquotidiano.it"ilquotidianoinclasse.it Allestimento di Laura Torelli Supervisione

Dettagli

PINEROLO INGRESSO LIBERO StREEt food PROdOttI tipici INcONtRI - LaBORatORI 1a tappa BIRRE artigianali MuSIca www.viveredigustotour.

PINEROLO INGRESSO LIBERO StREEt food PROdOttI tipici INcONtRI - LaBORatORI 1a tappa BIRRE artigianali MuSIca www.viveredigustotour. CON IL RICONOSCIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE PARTNER PINEROLO 17 18 19 APRILE Piazza Volontari della Libertà (fronte Cavallerizza Caprilli) INGRESSO LIBERO Street food Prodotti tipici Incontri - Laboratori

Dettagli

Lista di Nozze. Giulia & Claudio. 26 Agosto 06 Settembre. La lista non è divisa in quote, guardate l'itinerario di seguito!

Lista di Nozze. Giulia & Claudio. 26 Agosto 06 Settembre. La lista non è divisa in quote, guardate l'itinerario di seguito! Lista di Nozze Giulia & Claudio 26 Agosto 06 Settembre La lista non è divisa in quote, guardate l'itinerario di seguito! MONUMENT VIGI Snc Cari Amici & Parenti di Claudio e Giulia ecco a voi il primo Viaggio

Dettagli

GUIDE TURISTICHE G.I.A. ASCOM

GUIDE TURISTICHE G.I.A. ASCOM Con il sostegno di ==============================comunicato stampa Torino, 14 febbraio 2013 GUIDE TURISTICHE G.I.A. ASCOM DOMENICA 17 FEBBRAIO TOUR GUIDATI E GRATUITI CON LE GUIDE TURISTICHE DELL ASCOM

Dettagli

Il secondo Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze. Comune di Firenze Direzione Cultura, Turismo e Sport Ufficio Unesco

Il secondo Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze. Comune di Firenze Direzione Cultura, Turismo e Sport Ufficio Unesco Il secondo Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze Comune di Firenze Direzione Cultura, Turismo e Sport Ufficio Unesco Cos è il Piano di Gestione Obbligo principale di un sito UNESCO è quello di

Dettagli

ALLEGATO N.1 BRIEF DI PROGETTO

ALLEGATO N.1 BRIEF DI PROGETTO ALLEGATO N.1 BRIEF DI PROGETTO 1. Le origini della Fiera Ogni anno, la prima domenica di settembre, segna la ripresa dell anno pastorale della Parrocchia di Pieve di Cento. La Festa della Beata Vergine

Dettagli

NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA

NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA LA TOSCANA VERSO EXPO 2015 Viaggio in Toscana: alla scoperta del Buon Vivere www.expotuscany.com www.facebook.com/toscanaexpo expo2015@toscanapromozione.it La dolce

Dettagli

Patrimonio dell' Umanità dell'unesco SOFIA SILVIA ZAIN TIZIANO

Patrimonio dell' Umanità dell'unesco SOFIA SILVIA ZAIN TIZIANO Patrimonio dell' Umanità dell'unesco SOFIA SILVIA ZAIN TIZIANO Patrimonio dell' Unesco quando e perché Firenze è la città artistica per eccellenza, patria di molti personaggi che hanno fatto la storia

Dettagli

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board

bogova PUT I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board bogova ISTARSKI ARHEOLOŠKI PARKOVI: PUT EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION I PARCHI ARCHEOLOGICI ISTRIANI: The project activity is implemented by Istria Tourist Board Srce Istre KulTURA i baština Istre,

Dettagli

Eventi a Ferrara Luglio

Eventi a Ferrara Luglio Eventi a Ferrara Luglio Ferrara Sotto Le Stelle Il Festival di musica continua in Piazza Castello... Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ferrarasottolestelle.it Concerti nel mese di Luglio:

Dettagli

PROPOSTA DIDATTICA 2011/12

PROPOSTA DIDATTICA 2011/12 PROPOSTA DIDATTICA 2011/12 ATTIVITA DIDATTICHE 2011/12 SanGimignano1300 è uno spazio magico all interno del quale convivono armoniosamente Storia, Arte, Cultura e Tradizione. Un Museo particolarmente sensibile

Dettagli

MATRIMONI FIRMATI LEARDINI GROUP

MATRIMONI FIRMATI LEARDINI GROUP Wedding Season MATRIMONI FIRMATI LEARDINI GROUP Sì, lo voglio. Poche magiche parole, emozione, sorrisi, l inizio di un romantico capitolo, un giorno che desidererete rendere perfetto in ogni dettaglio.

Dettagli

ITINERARIO PLEIN-AIR: APPUNTAMENTO DI PRIMAVERA NEI MONTI DAUNI Troia, Giovedì 30 Aprile Domenica 3 Maggio 2015

ITINERARIO PLEIN-AIR: APPUNTAMENTO DI PRIMAVERA NEI MONTI DAUNI Troia, Giovedì 30 Aprile Domenica 3 Maggio 2015 ITINERARIO PLEIN-AIR: APPUNTAMENTO DI PRIMAVERA NEI MONTI DAUNI Troia, Giovedì 30 Aprile Domenica 3 Maggio 2015 Un itinerario per scoprire i borghi più suggestivi dei Monti Dauni e le migliori tradizioni

Dettagli

Kids Time Group. Creative Summer Center

Kids Time Group. Creative Summer Center Kids Time Group Creative Summer Center ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. MУЛЬТИ- ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА Opening 2015 28 July - 08 August Forte dei Marmi / Villa Bertelli Via Giuseppe Mazzini, 200 +39 391 457

Dettagli

LeMOBYGuide. Olbia Una città in continua espansione. Volume 1

LeMOBYGuide. Olbia Una città in continua espansione. Volume 1 LeMOBYGuide Olbia Una città in continua espansione Volume 1 STORIA Città cosmopolita ma sempre attenta alle tradizioni, Olbia è oggi una delle più belle realtà sarde. Dagli anni Sessanta la crescita della

Dettagli

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria

la storia Il luogo: Accademia Brera Castello Sforzesco Piazza alla Scala Duomo Palazzo di Giustizia Università Statale Chiostri Umanitaria Il luogo: la storia Castello Sforzesco Accademia Brera Montenapoleone Il complesso dei Chiostri dell Umanitaria nasce insieme all adiacente Chiesa di Santa Maria della Pace, voluta da Bianca di Visconti

Dettagli

Il Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia Il Carnevale di Venezia Adrienn Kádek 11/10/2011 Non sei tu che ti metti la maschera, ma è la maschera a mettersi te... (A. Scarsella) Punti principali Il Carnevale antico Le maschere Le feste Il Carnevale

Dettagli

Tour dell Italia in 11 giorni

Tour dell Italia in 11 giorni Tour dell Italia in 11 giorni Taste and Slow Italy - Trasimeno Travel Sas, Via Novella 1/F, 06061 Castiglione del Lago, Perugia. Tel. 075-953969, Fax 075-9652654 www.tasteandslowitaly.com - info@tasteandslowitaly.com

Dettagli

Test di ascolto Numero delle prove 2

Test di ascolto Numero delle prove 2 Test di ascolto Numero delle prove 2 Ascolto Prova n. 1 Ascolta i testi: sono brevi dialoghi. In quale luogo puoi ascoltare i dialoghi? Scegli una delle tre proposte che ti diamo. DEVI SCRIVERE LE TUE

Dettagli

Parigi e il meglio del Belgio

Parigi e il meglio del Belgio Parigi e il meglio del Belgio Programma: Dal 03 al 17 ottobre 2015 1 giorno: sabato 03 ottobre 2015 Courmayeur Ritrovo dei partecipanti, nel tardo pomeriggio o prima serata, nell area sosta camper di Courmayeur.

Dettagli

Speciale Romagna CAPODANNO

Speciale Romagna CAPODANNO Speciale Romagna CAPODANNO I nostri pacchetti in Romagna sono l ideale per coloro che viaggiano in autonomia e desiderano una breve vacanza per Capodanno a prezzi convenienti. Le escursioni che proponiamo

Dettagli

Albero di giullari di Paul Gugelmann Ottone, altezza 550 cm, 45 000 franchi

Albero di giullari di Paul Gugelmann Ottone, altezza 550 cm, 45 000 franchi In questi giorni mi viene costantemente chiesto cosa desidero per il mio prossimo 75 compleanno nel 2010. In realtà non mi manca nulla: ho una famiglia fantastica, amici fedeli, una professione che continuo

Dettagli

Mediterranea INTRODUZIONE

Mediterranea INTRODUZIONE 7 INTRODUZIONE guerrieri Palermo, anno 1076. Dopo che - per più di duecento anni - gli arabi erano stati i padroni della Sicilia, a quel tempo nell isola governavano i normanni, popolo d i guerrieri venuti

Dettagli

Repertorio dei beni storico ambientali 1

Repertorio dei beni storico ambientali 1 Repertorio dei beni storico ambientali 1 Indice Casate... 3 Oberga... 4 Pagliarolo... 5 Fontanelle... 6 Travaglino... 7 Oratorio di San Rocco... 8 Calvignano... 9 Castello... 10 Valle Cevino... 11 Repertorio

Dettagli

Architettura plateresca

Architettura plateresca SALAMANCA Geografia e storia Geografia 800 m s.l.m. 190.000 abitanti ca. Regione della Castilla y Leon Sulle rive del fiume Tormes È stata colonia romana (rimane il ponte) 712 invasa dagli Arabi e riconquistata

Dettagli

XVII LEGISLATURA. (Articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482)

XVII LEGISLATURA. (Articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482) S E N AT O D E L L A R E P U B B L I C A XVII LEGISLATURA Doc. LXXX-bis n. 3 R E L A Z I O N E CONCERNENTE L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RE- LATIVI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE LINGUE E DELLE CULTURE

Dettagli

SUL MATRIMONIO. Kahlil Gibran

SUL MATRIMONIO. Kahlil Gibran SUL MATRIMONIO Allora Almitra di nuovo parlò e disse: Che cos è il Matrimonio, maestro? E lui rispose dicendo: Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. Sarete insieme quando le bianche ali

Dettagli

Giorno 1 Check in Giorno2 Brescia Abbazia di Rodengo Saiano Visita a Cantina

Giorno 1 Check in Giorno2 Brescia Abbazia di Rodengo Saiano Visita a Cantina VINO E NATURA IN FRANCIACORTA 7 GIORNI IN HOTEL La Franciacorta è il punto di partenza ideale per conoscere l arte e la natura di questa parte d Italia. Ci divertiremo a piedi ed in bicicletta sul Lago

Dettagli

Mediet erranea. Sapori e profumi dal Mediterraneo. Festival del buon mangiare e del buon vivere

Mediet erranea. Sapori e profumi dal Mediterraneo. Festival del buon mangiare e del buon vivere Mediet erranea Sapori e profumi dal Mediterraneo Festival del buon mangiare e del buon vivere Piazza Armerina 16 19 marzo 2013 Chiostro dei Gesuiti centro storico Piazza: un modello di sviluppo Piazza

Dettagli

Scoprire L' Umbria. Programma del viaggio 7 notti/8 giorni

Scoprire L' Umbria. Programma del viaggio 7 notti/8 giorni Scoprire L' Umbria Ecologico Tours Via Sacro Tugurio 30 A 06081Rivotorto di Assisi Tel. 075 4650184 E-mail: info@ecologicotours.it www.ecologicotours.it www.meravigliosaumbria.com P.I. 02417390545 Questo

Dettagli

CAMMINARE NEL CUORE DELL ALTO ADIGE: LA VIA DELLE CASTAGNE E LA STRADA DEL VINO. un viaggio a piedi di 7 giorni

CAMMINARE NEL CUORE DELL ALTO ADIGE: LA VIA DELLE CASTAGNE E LA STRADA DEL VINO. un viaggio a piedi di 7 giorni CAMMINARE NEL CUORE DELL ALTO ADIGE: LA VIA DELLE CASTAGNE E LA STRADA DEL VINO un viaggio a piedi di 7 giorni Nelle ombre delle dolomiti a sud delle Alpi si cammina nel centro dell Alto Adige. Tra Bressanone,

Dettagli

INCONTRO DI MONDI (1876-1917)

INCONTRO DI MONDI (1876-1917) INCONTRO DI MONDI MATA HARI (1876-1917) E LA DANZA DEL VENTRE Incontro tra Oriente e Occidente. Culture che si fondono, mondi che si avvicinano. Abbiamo già parlato in questo sito dell antichissima, affascinante

Dettagli

SOLO ITALIA BRIDGE Il Bridge va in vacanza

SOLO ITALIA BRIDGE Il Bridge va in vacanza PROGRAMMA Sabato, 22 Febbraio: Aeroporto di Pisa Viareggio Arrivo all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e trasferimento in hotel a Viareggio. Il cocktail di benvenuto sara' servito in hotel prima della

Dettagli

PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Piazza Duomo Chiusi. -Cattedrale di S. Secondiano Piazza Duomo Chiusi

PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Piazza Duomo Chiusi. -Cattedrale di S. Secondiano Piazza Duomo Chiusi PERCORSO CRISTIANO (3 ore circa) -Museo della Cattedrale Ingresso: 2,00, 1,50 per gruppi 1,00 scuole Partendo da Piazza Baldini, già, è possibile visitare il Museo della Cattedrale, inaugurato nel 1984,

Dettagli

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar

Kalendar priredbi. Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar 2014 Kalendar priredbi Calendario delle manifestazioni Calendar of events Veranstaltungskalendar TurističkE zajednice enti per il turismo TOURIST Boards Tourismusverband Turistička zajednica Grada Umaga

Dettagli

Misano Adriatico Oltre a spiagge ed hotel

Misano Adriatico Oltre a spiagge ed hotel Misano Adriatico Oltre a spiagge ed hotel La guida su Misano Adriatico per scoprire storia, attrazioni, consigli e curiosità che pochi conoscono. Circondato da verdi colline che gli fanno da corona e con

Dettagli

PORSCHE PARADE EUROPA 2016 IN SLOVENIA E CROAZIA 1/5 GUGNO 2016

PORSCHE PARADE EUROPA 2016 IN SLOVENIA E CROAZIA 1/5 GUGNO 2016 PORSCHE PARADE EUROPA 2016 IN SLOVENIA E CROAZIA 1/5 GUGNO 2016 Cari Soci entusiasti della Porsche 356, è da pochi giorni che sono aperte le iscrizioni al più importante evento Porsche in Europa. I Club

Dettagli

FESTA DEL MARE e della MITILICOLTURA TARANTINA Edizione 2014 Venerdì 6 giugno

FESTA DEL MARE e della MITILICOLTURA TARANTINA Edizione 2014 Venerdì 6 giugno FESTA DEL MARE e della MITILICOLTURA TARANTINA Edizione 2014 Venerdì 6 giugno Sport I^ tappa Trofeo Velico dei Rioni Mar Piccolo La città vecchia dall interno e dal Mare visite guidate periplo citta vecchia

Dettagli

NAVIGANDO TRA I COLORI DI PUGLIA

NAVIGANDO TRA I COLORI DI PUGLIA NAVIGANDO TRA I COLORI DI PUGLIA Navigare per mare, castelli e abbazie, addentrarsi fra le cur ve dei muret ti a secco. Gustare la sapienza del vino dei trulli. TOUR IN BARCA CON BRUNCH A BORDO MONOPOLI

Dettagli