La seduta inizia alle 15,25; gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono 43; all'appello sono presenti 29 consiglieri.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La seduta inizia alle 15,25; gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono 43; all'appello sono presenti 29 consiglieri."

Transcript

1 TARATLL ATI T H. ASI L L, 1 6 A v - (XX) - -fbbri 87 Vi Tnt, 4 - Tl Mntfisn (VT) Spd. in bb. pstl gr inf. 7% «l V» mnsil di Mntfisn - Ditt: Agstin Bllrn- Rspnsbil Angl Grgili - Dizin, dzin, mministrzin: 17 Mntfisn. Vi Tnt, 4 - Tl p intstt : Prrhi di S. Mrghrit - 17 Mntfisn (VT) - Atrizzzin Tribnl Vitrb n. 7 dl Tip Lit «S, Plli» s.d.f. di Mrrni. - Vi. Brghsi / -M.fisn Tl. 867 DMIA 11 GAI IL PAPA ALL'A..I. Pr ss smp più nspvli dll llbrzin si lt h vi ssi ll vzin pstli missinri dll his è nssri n slid pprzin intri. Snd l spirit dl vstr Sttt h srt ntribi ll lizzzin dll finlità dll vstr Assizin «n l pghir n il srifìi, n l stdi n l'zin», sn rt h vi spt f di qsti 4 pnti i pisldi dl vstr impgn. Anzittt l pghir: ss, è m l spin drsl dll vstr spiritlità dl vstr pstlt. Alimnttl n n slid vit litrgi srmntl, inntrt sll'ssid fqnz ll S. Mss sll pità risti sll dvzin ll Mdnn. n trsrt pi qll frm trdizinli di pità h hnn frmt innmvli shi di si dll'azin ttli. A nssn di vi pi sfgg l'imprtnz dll Stdi in n mmnt in i l'pstlt si f smp più diffiil d è pr lni vrsi ntrstt. rrn nvinzini prfnd frm. L nvinzini nn si pssn imprvvis. m sign n dgt pprzin. r v dimstihzz n l Prl di Di nll'anti nl v Tstmnt, n i dmnti dl nili, n gli tti dl mgistr rdinri dll his. r stdi pr ss ll'ltzz di tmpi pr ss smp prnti ndr rgin dll prpri fd hinq png dmnd (f. 1 Pt. 15). 'è inlt il smp nssri spirit di srifii, h nn ss di ss di ttlità. n bisgn mi prd di vist il vl frmtiv dl srifii. L'Azin ttli è fir di ss stt nl psst n pstigis sl di frti vlntà, frmt l sns dll bngzin dl dmini di sè; ss nn h vt pr di insgn l'm l srifii, vist ll l dll : dl rist rifiss. h i h dnti st dl s sng. Infin vi rird l frmzin dll'zin, d i vi pndt il nm il prgrmm. Il vstr Sttt, ispirndsi l nili, vi h dishis ttt il mp dll ltà tmprli, in i ptt, nzi dvt ss psnti. ss h sttlint l llbrzin ll svilpp dll fmiglj. h. m his dmsti, dv ss n spzi in i il Vngl è trsmss d i il Vngl si irrdi. sì si di di ttti gli ltri sttri dll vit mdrn: dll prfssin ll sl, l lvr, l tmp libr i mzzi di mnizin sil. n lsit inprsi i tlnti h il Sign vi h ffidti, m trffitli nll spirit dll prbl vngli. L'Azin ttli h bisgn ggi di prsn gnrs h sppin gi dismnt giismnt pr il Rgn di Di. SIGLI MUAL dl 9 dimb 1986 di Vittri Apllni L'ltim nsigli dl 1986 ptv ss n bn sin pr hid l'nn ll'insgn dll llbrzin fr lr h dvbbr mministr il ps; inv mlt pliti srsi risltti. Grv sprs sbit d n nsigli. L sdt inizi ll 15,5; gli rgmnti isritti ll'rdin dl girn sn 4; ll'ppll sn psnti 9 nsigliri. Il Sind p i lvri lggnd n mssggi di gri h i rppsntnti dll stmp hnn frmlt, in sin dl nv nn, pr il rp nsili pr ttt l ittdinnz. m l slit, l intrpllnz l intrrgzini sn l v dll'ppsizin: Bi Snsi iritin il Sind pr vr ssirt n fqnz mnsil dl nsigli; sn trsrsi qsi t msi snz n rinin, nssn rispst i prblmi sllvti n nv ml di ltri d dist. Snsi rmmnt h l'art. 4 dl Rglmnt mnl dispn h «L rispst ll intrpllnz dbbn ss sitt ntr 1 girni dll lr frmlzin». Il nsigli Bttilr dnni lni prblmi ltivi nz di fgnt srihi ntiiginii. Imprtnt l'intrvnt di Sttimi Mstti: hid hirimnti sll pplizin dll Lgg 57, ltiv i ntribti d rg gli griltri h hnn sbit dnni gli livti nll glt dl I sprlghi sn stti ffttti nn si mpnd prhé i 1 milini stnziti pr l nstr zn nn sn stti nr distribiti. Rispnd il nsigli Mrzintni, pisnd h dbbn ss smint 8 prtih il prsnl è qsi insistnt; srà diffiil hid l'sm ntr il 7 fbbri; dp qst dt il s srà dmndt ll'ispttrt Prvinil dll'agriltr, n ltriri ritrdi dnn dgli griltri h spttn d trpp tmp. Uni slzin ni sprnz è h il Sind disthi qlh impigt mnl ssgnndl, tmprnmnt, ll'sm dll prtih. A qst pnt Snsi hid h vng vtt n rdin dl girn d li psntt; il prblm è grv in qnt si trtt di ttl l'tnmi di nsigliri mnli; n spnim n sintsi. Il nsigli Ald Plini dl PSI, dipndnt dll USL VT/1 è stt sttpst pdimnt disiplin ll ritnt di 1/1 dll stipndi, pr n ms, in qnt st di vr dnigrt l'nt l ql pprtin. Il Plini, in sin dll'pprvzin dl bilni dll USL VT/1. drnt n nsigli mnl, spss p ntrri nll dihirzin di vt ntstò dll sps sstnt dll'spdl, d li ritnt intili, inlt dnniò sri dissrvizi. Pr sn qst sprs il Snsi hid l mplt slidrità i llghi dl nsigli n mnzin di dplrzin ni nfrnti dl Psidnt dll USL VT/1. Ttti sn nrdi slidli, m psntndsi n prblm grv l disin vin dmndt ll Sdt Sgt. n pi itim l'intrvnt di Mrizi Minitti: «L figr dl nsigli dv ss ps in dbit nsidrzin disss. nh s nn rtt prsnl. / nsigliri hnn diritt di sprim, viv v, l prpri pinini, nh s vlt qst pssn ss distrt. S qnt d lr spst nn dvss rispnd vrità, l qstin dvrà ss rislt nll'mbit dl nsigli mnl: il nsigli nn dv ss, in nssn s, prsgit fri dl nsigli; sl nl s il ftt psnti dl pnl, l Gistizi ptrà intrvni pnd prvvdimnti». (sv pg. 6) ALL'ITR Dispzin in mnt pg. 4 Spii'rm: l lv him rdy- 5 L stri di Vsvi di Mntfisn pg. 7-1 Mti prim s pg. 11..,..... Assistnz dmiili n K 1 Girtnd ttrn l pln pg. 15

2 pg. LA V L V... di nstri missinri D Pd nri rissim Dn Agstin, i sn mmnti in i bn ml l fim d llntn l bn ispirzini, m in qst prid di tl, nn l'h ftt, d mi qi vói. Tnt s sdn in n nn h pr l s d f smbr smp tnt rt, sprtttt s si hnn dll sdnz d risptt. L'nn h i h sltt h prtt tnti frtti è lizzzini nll nstr missin. Ad pril bbim ingrt il nstr prt mtrnità, mplmnt dl dispnsri trmint fnzinnt d d nni. Ad ttb bbim prt l sl mdi dll Missin, intitlt l Pp Givnni II, d r fqntt d 9 lnni. D nt h bbim dvt stri ttt: l mtrnità n 9 ltti; n pdiglin di x9 n sl prt, pprtmnt dll lvtri, srvizi mgzzini. L sl è mpst di 5 stt sprt di 1 m. x6. Il 5 pril bbim p bndtt l prim pitr dl nstr stdntt ll pitl. Prpri l ntt dl 5 pril pssv pr l'ltim vlt spr il il mlgsi l mt di Hlly nll prgmn h h ftt mtt stt l pitr h sritt: «Un bn spii pr qst s di frmzin di ppini mlgsi è il pssggi dll mt di Hlly». Qln i h ris... m pr m è smp n sgn dl il. A prpsit dll mt, i mlgsi l himn «l stll n l d», m pi vdnd h l d l'vv dvnti hnn dt rgin ni h l himim stll n l him. A, Psq bbim ftt si il prim nmr dl nstr bllttin prrhil (è l'ni nll nstr disi). V n mnd n pi. Spt h titl gli h dt?: L V di Andvv!!!! Tnt prsn mi hnn sritt d h smp vt pmr di rispnd. Tnt lt hnn dt dll ffrt, hnn ftt dll rlt tr pnti d mii: sbb bll frs nh gist nmin qst prsn, m pfris lsi sritt il lr nm nl di Di pittst h sll pgin (nh s bllissim) d «L V» di Mntfisn. Anh l Bn ttli si è rirdt dl mi plmin-mblnz mi h invit 1 milin... pr frl mmin. Grzi di ttti. «hi it l'pstl, vrà l stss rimpns dll'pstl». Qnd h ftt l'lbr di tl, qst vlt di pin vr (stnd Tnnriv i pini i sn - sim 1.4 mt. - mi sn prmss di dpitrn n) r n vi vi di bmbini ll Missin pr vni vd qst strn lbr n l li tnt s linti lrt. n mi st h gr ttti n Snt tl, pin di gii d n Fli Ann v i ttti. Vstr Pd nri Anr sptt...! Gntil Ditt, sim (l bitnti di Mntfisn h il 5 gnni i sim t in visit d n nstr pnt spit dll s di Rips PI pr s bbim ssistit d n ftt h i h mlt trbt Un'nzin pnsint, l signr rmini Dnti, frs in sgit d n dt, vv riprtt l frttr d! fm. L dttss di srvizi vv dispst pr il rivr in - spdl. rn l 9. l trdzin nn si ptv fftt nn ssnd dispnibil l'mblnz. D Dn Lin rissim Dn Agstin, d d msi h riminit il lvr qi pin ritm. Apprfitt dll'pprssimrsi dll fst pr invi n slt ringrzi t, i prrhini ttt l ittà pr l bnvlnz dimstrtmi nr n vlt, nn tnt m. m ll Missin h in nm vstr r di svlg. L grtitdin pr l'mbilità l gnrsità dimstrtmi si f intnzin di pghir pr ttti nll Mss di gni girn. Spr h l Missini bbin rinnvt il di ttti d ntsismt sgi nr più il rist h il tl prti mpimnt l'pr già inizit. Qi l s dl pnt di vist sil vnn mgli: l stgin dll pigg è stt ttim il rlt bn. Qst'nn ni villggi nn vm prblmi: l gnt h il pitt di «sgbò» ssirt. In ittà prtrpp i dispti, l fmigli di lr h hnn prdt il lvr, i givni snz prspttiv l vdv rimngn i prblii'i più grvi d rislv gni girn tnt gnt pss sppli n l lr rihist di it. St tilizznd i sldi h gnrsmnt mi vt nfidt. Frò in sgit n lzin più dttglit. Dl pnt di vist snitri prtrpp l s nn vnn bn: è spls già l'pidmi di PRSAGGI DL MS All 1 ir sivm pr pi ritrn ll 14.: l'infrtnt r nr in tts dl mzz di srs. L'mblnz dll s, in vri, nn è dispnibil d qlh ms, ql rihist ll'spdl ll 9.. è gint sl ll 15.. Pnsi s pitv n s dl gn n rivrt lpit d tt rdivsl. Il nstr intss è gistifit d n sns di mnità m nh dl ftt h l nstr pnt nn pss v l'ssistnz nssri. Sim rti h Li vrrà d pbblizin sl S girnl, dll nstr lttr glim l'sin pr frml gri slti. Lttr firmt mrbill di bmbini n l grvi mplizini plmnri, mnt gli ltri nni iniziv nl prid dl grn ld, vrs fbbri. In prrhi gli impgni, sprtttt n i givni d i rgzzi, nn mi mnn: bbim prgrmmt ttt l ttività frmtiv fin lgli 1987 n l nlsin di mpi di frmzin. Apprfitt pr gr t ttti Bn tl n frtts Ann v. Frtrnmnt. Dn Lin Rii rispnd Bl Dnti Rispnd bvmnt i mii d intrltri - Gispp Bl Vinnz Dnti - i qli, più mn grbtmnt, hnn spss dll risrv s qnt d m sritt, s «L V», in órdin l ripristin dll rs in slit Lg-Mntfisn. risrvt ll tsprt. d n rt «bli» dimstrt dll Gint mnl in qsti ltimi tmpi. A Gispp Bl, h vd nl ritrn dll lssi gr tmbilisti, n tstrf nmi pr i pvri gstri di ristrnti rivi- ' rshi, di h l s ppnsini sn sgrt. L strd nn rimrrà his pr n sttimn. m d li pvntt, m sl l dmni qlh r il sbt pdnt ll gr. tvli inv sbbr gli pprti - nmii pr gli prtri d! lg. Rigrd pi ll sistmzin dll strd < Fndi» h dl Fr nd ll Vntn. mi trv mpltmnt d'rd; sprim h l sin nh l trità ppst ll lizzzin dll'pr. Al sind Dnti, n i h prlt, ribdis qnt dtt: li «glirdimnt» mi d dll'sin pi di di ssrmi mi! St in bn mpgni. Pi l rispst ll s lttr si trv in l ll stss, s «L V», bst grd l ftgrfi sl dgrd di Mntfisn. dl llg Gffd Blstr. mnq, si di Bl h di Dnti, mi pt mi nn mi ritng pr nint ffs di tr rimbrtti... i mnhbb ltr! Umbrt G. Rii Grzi, signr! r Pd Agstin. sn l mgli di Lnid Fzi d ssnd l mpgn di n «girnlist», h ps d li il vizi di sriv. m vd l ld n pzztt pr «L V». S v bn l tilizzi, s nn v llnghi n mn l btti nl stin. Allg il rinnv dll' bbnmnt: è mzz ssgn. n mi strilli, m f l fil in qst prid gli ffii pstli è n vr prblm. rdilissimi slti nh d prt di mi mrit. Bn 1987! Ann Rstini Fzi Grzi... pns h II si rtil, m qll di s mrit, si di vr grdimnt pr ttti I nstri lttri. L trvrà pbblit pg. 15 d «L V». Rinnv il Bn Ann nh nm di lttri.

3 LA V pg. Vhi ft LASS III A I fil sdti d sinistr: pr stntin, mii Frdinnd. Mnzi Slvt. Mnghini Ligi. Lnrdi Girgi. Drntini li. Mini Amri. il fil in pidi d sinistr: Mntgnini Agst. Plbsti Vinnz. nlli Pitr. Mini Armnd. Mini Gglilm. mii lind. Mini ns. rltti Gili. Plzztti Itl. rllni Ligi. Ftni Iv. Trpè Angl, nn rinsit. ptst Frns. Ili fil in lt d sinistr: Fmminll Ald. Drntini Mll. Lz.zi Rggr. Firi Pris. mii Tlli. Pintini Mri. Lnzi Bndtt. ttri Pl. Plini Fli, snsit. Fms Sttimi. Dnti Albrt. hini Gispp. L pil rn di nstri nnni r di Ginrl Bl Il prblm dll plizi dl ps è vhi m Mntfisn stss. l sitzin nl 199. I MURI IMBRATTATI DI ART È n dll prhri h si vdn sl d ni. Dl girn dll lzini gnrli - sn rmi divrsi msi - l fit dll s sn rimst in n stt vrggns. L frr i Vlpini l Ptr smbrn d brni di brttini! Pzzi di rt d ttt l prti, di ttti i lri, di ttt l dimnsini. pi s'impn i prpritri di riplir l s! n ptbb il nstr sind, i st rtmnt il dr ittdin, ripr qst vr indnz? Si trtt di ph li di sps. Sprim h nn sm sttti ritrnri spr.» d IL FALIS, lgli 199 d nr: TR Pr l trz vlt dmndim l sind s sn trminti gli stdi pr pr in ttzin il prgtt invr mlt rd rigrdnt i pzzi di rt h sprn nr dlizismnt ttt il rs vr. Frnmnt, qst tstrdggin sì idit nn rrivim prpri npi!» d IL FALIS, 5 gst 199 vidntmnt l ditt d IL FALIS, st Brghsi, nn fv diftt né il sns riti né l'irni, spilmnt ni nfrnti dll'mministrzin mnl dll'p, h r in mn i si vvrsri plitii, vrs l ql nn risprmiv stii tthi nh pr qstini di p nt. Intnt nll mpgn i mtdi di ltivzin si mdifivn lntmnt pr dgrsi ll mtt signz, n signifitiv dilg trtt d «t Agril». Rss: pr qll pint h nn hnn l rdi sì frt d ttrvrs d sl l trr spingrsi mlt in bss, dbbim itrl fnd n mggs prfnd. Bin: bisgn llr rinni l nstr rtr Virgilin (1) qist l ltrin in frr. M h sps! Rss: nn di h si dbbn mtt sbit fri d's, m grdtmnt, mn mn h invhin dri il bn srvit. Bin: prò n l ltrin in frr l tr si impvrisn. Rss: m l tr nn sn ftt pr prdr? I mri imbrttti di rt: nll ft è visibil l'ingss dl Ristrnt Trtll h divrrà in sgit Albrg d'itli qindi Ristrnt Itli. Qnd nl 19-5 il vhi difii vnn dmlit, l s pst si insdiò il ffè Risrgimnt h ps pi il nm di Br ntrl. I mnifsti lttrli prtn il nm di Gispp Asli di Pitr Lli h risltò vinit. Inftti il nt Pitr Lli vnn ltt pr l prim vlt nl 189 sssivmnt pr lt inq lgislt. pi qnd si stbbin! Bin: l nst bsti shittn trpp. Rss: ntrlmnt, l bsti dvn st in stll dbbim ni sd sll'rtr. Gli è m s n nn vlss mngi più prhé mngind si lgrn i dnti si fftin l stm l'intstin. Bin: pi nn s più l'rb sll lt (). Rss: già Bhi, Mri, Trqini. dhé mggsn n l ltrin in frr hnn dvt vnd l p! pi l'rb vrrà smp bbndntmnt sll lt finhé mntrm il sistm trzri (), finhé l p l vin pslrnn librmnt. Prhé l'rb l sminn l bsti in prt d in prt svilppn d sl nl grn. Dimmi, pittst, d'stt, in Lgli Agst hi è h mggs? Bin: è vr. Mrn rshi l trr. M l Fndi h vist f rt mggsi in pin Lgli d Agst h pvn n sssllt. Rss: pi s l bndit risn pv nvin smin in mzz l grn dl blgnin (4). hi vl mlt grn ltivi mlt blgnin..» d IL FALIS, 5 gst 199 T 1r nr in s nll nst zn l ltrin di vhi tip, dtt nh prtir. Mggirmnt diffs in Umbri, si distingv pr ss lizzt mpltmnt in lgn d zin dl vm. ) lt è l dnminzin dl mp di stppi nl ql s pi dl frggi spntn pdntmnt smint n il frmnt. ) Qst mtd nsist nll'fftt l rtzin dll ltivzin grn gni t nni, l prim nn rips mggs. 4) Il blgnin è n vrità di triflim prtns h gnrlmnt vin smint in primvr in mzz l frmnt; nll'nn dll smin s prd p, mnt l più frt prdzin si h nll'nn sssiv. Inlt qsti tipi di pint rrihisn il trn fissnd I' zt tmsfri s di bttri psnti ni ndli dll rdii.

4 pg. 4 LA V RIFIUTI GABBI PR IGLI Mntfisn è sirmnt l'ni mn - nn diim d'itli m rtmnt dli prvini di Vitrb nn vr nr dttt, pr l rlt di rifiti dmstii i fmsi «ssntti» sì iginii fnzinli risptt ll ntiqt, ntiginih indrs «gbbi» dissmint lng l strd rbn prifrih. Qst gbbi h rirdn mlt qll st pr llv nigli (nn pr nll spi in qlh frzin rrl gni tnt n spris qln), sn rmi ltmnt sprt pr l'inmnt dll «prdzin» di rifiti pr n insim di rgini h ttti pssn immgin. Bst d n'hit in qi lghi dv qst mis gbbi sn stt llt pr ndrsi nt dll lr inpità svlg il rl di rlt di tmprn ltmnt di shtti dll immndizi. In tts h pssi il min pr l lr L Gint mnl di Mntfisn h spss p fvvl ll rihist dll ditt T di instll n disri pr l rlt di rifiti slidi in llità «mmnd», ll'ltzz dl Km. 8, dll strd prvinil mnim. Il p dll Gint p si in ntrst n qlli - spssi dl ditt dll'ffii snitri dll USL, dr. Gispp Brtlshi mlgrd l'infrmtiv ngtiv dl vigil snitri, Gilin lndlli. Un rirs l R, vvrs l dlibr in qstin (n. 149 dl 9/1/1986) è già stt inltrt di «Vrdi» lli, mnt n irstnzit dnni pr bl l strzin dll disri è stt inltrt d n tntin di pi-fmigli dll zn, ll Prr dll Rpbbli di Vitrb. L dnni ll Mgistrtr, h dvv srvi di spprt pr dll intrrgzini prlmntri, p h ntng dll insttzz. In ss si lgg inftti: «Il nsigli mnl di Mntfisn h dlibrt h in llità strd mmnd dvrà srlt pr il trsprt nn si s bn dv, qst gbbi sn «ssdit» d din di shi shtti h i ni rndgi rmpn in r di ib. L spttl è di più vvilnti indrsi pssibili. Un ntr m Mntfisn (1. bitnti, snz nsidr ttt il st) è sprt, pr qnt nrn il srvizi di nttzz rbn, d n pil ps, m pdimnt - tnt pr f il prim smpi h i vin in mnt - h, n ttt risptt, è dii vlt più pil, pp è mlt plit, dtt di ssntti di qi rglitri pr il vtr. Il srvizi dll.u. è dnq ssi nt nh prhé - lt ll mnhvlzz di i spr - mn di n qlsisi glmnt pr il dpsit di shtti. i smbr, pi, h nmmn il min h smltis i rifiti, risptti di tmpi dgli rri pisi. Insmm l'intr mtri di rifiti, Mntfisn, v rivist, si stt l'sptt nrmtiv h igini-snitri pr fr sì h si s d n spi di «mdiv» pr qnt rigrd ppnt il dlit stt dll rlt, dl trsprt smltimnt di rifiti. MALAPA LA USL HA DAT PARR GATIV PRTST ALLA «MMDA» PR LA DISARIA s instllt n disri pbbli h rglirà rifiti slidi dl mn di Mntfisn, di Vitrb di ltri 15 mni limitrfi...». Pr l vrità inv nn è stt il nsigli did, m l Gint d n p fvvl d n rihist di trzi; inlt l disri dvbb srvi pr i sli rifiti di Mntfisn nn di Vitrb di ltri mni. L'qiv ptbb ss srt ni rirnti pihé il trritri di Mntfisn è stt, in fftti, individt dll Rgin Lzi pr l'instllzin di n grnd zn di stzinmnt prvvisri di rifiti di nmrsi mni dll'alt Lzi. Pr trn, mnq, l tst dll dnni, lggim, fr l'ltr: «... L llità in qstin è intsst "d nmrsi insdimnti mni, mps n vvit ristrnt-pizzri mlt nsit... è impnsbil h in n mmnt in i ttt l frz plitih sili sn rivlt ll ttl dll'mbint dll slt dll'm, n mn pss dlibr l'instllzin di Vi fidt i ntmjst Brn SSS ISI U S ffll] USA i SSISI USA i 7 fv/a/m/u/s/a/t/i Và mgli!!! Aprt nh il sbt pmriggi. STRADA STATAL ASSIA Km. 94 MTFIAS n disri pbbli pr l rlt di ntini di tnnllt di rifiti, in n zn intsst d ivili bitzini, ttività gril ztnih, ttività mmrili tristih. n mn imprtnt - prsg l dnni - è l irstnz h l pdtt disri srgrà in n zn intsst d n ri fld qifr h vrrà sirmnt inqint, m l'ri d il sl irstnt.» P h nh l srgnt dll'qdtt dll «mmnd» ptbb risnti ngtivmnt dll psnz di n disri, smbr mnq h i lvri di strzin di qst disri in llità «mp Rin», d prt dll T sin tttr sspsi. U.G.R. AH MTFIAS È IVSTIT LA GRAV PIAGA DLLA DISUPAZI Sn 7 i dispti di Mntfisn, di i 4 givni in r di n prim lvr. Qsti dti s nfrntti n qlli innti l pplzin sidnt (ir 1. bitnti) l pplzin ttiv, vl di in tà mps tr i i 6 nni (srnn ir 4.5) dnn l misr dll grvità dl fnmn. Di qst prblm si è ftt prtv in nsigli mnl l stss llt Fli tmm h è nh nsigli dmristin. «In lni si - sriv tmm nll s intrrgzin l sind Dnti - sist girnlmnt il bisgn di tnd l mn girnli lli prsn mih pr tir vnti l prpri fmigli. Attlmnt Mntfisn nn sistn insdimnti indstrili, rtiginli mmrili h pssn grnti n pzin prmnnt. Anzi, girnlmnt pil ditt rtigin mmrili ssn l lr ttività pr mnnz di rdintivi qindi lt prsn nflisn nll list di dispti. rgnt h l'intr Amministrzin mnl - sriv nr tmm - nll s prt di spnsbilità, si dpri pr fvri nvi svilppi di pzin. È nssri rivd il P.R.G. vignt pr il rilsi di nv nssini dilizi, rdin prim pr l'pzin in ttti i sttri. È indispnsbil h I' ssss i lvri pbblii l Gint ptndn, ngli pplti pbblii, l'pzin di lvrtri lli. È inlt rgnt prvvd lm l pint rgni mnl n ssnzini trmit nrsi ssnzin di prsnl prttt dll lgg 48, tnnd psnt, prò, l stt di bisgn dll'spirnt l ndizini sili in i viv. Bisgn infin - nld il llt mnl - rivd l ssnzini trimstrli di nità strrdinri pr i srvizi mnli, tndnd mggirmnt in nsidrzin l stt di bisgn d il ri fmili di nrnti». A tl prpsit hidim l sind: h n è di nrsi mnli qnti pri vrrnn ssnti pr l mtnizzzin? U.G.Rii

5 LA V pg. 5 T DI AGRILTURA LATRIA: drzin dll'sin Tr i mii rirdi slstii 'è nh n strn prl: nltri, h vl di nsidr l'sin n divinità. Inftti gli bi d nh i primi ristini, frn spss sti di nltri. Qnd pnsim Gsù Bmbin nll grtt di Btlmm risldt dll'lit dl b dll'sinli, frs bbinim l psnz dll'sin ll'id dll pvrtà, pp pnsim h ss fss stt psnt pr s. Inv, pr gli ntihi bi, l'sin r nsidrt il più imprtnt niml dmsti. Rirdimi h fin phi nni f, pr i nstri villni è stt l'ni fnt di nrgi pr lvr l mpgn spss dv nh l misr dl bnss; inftti lni villni pssdvn n sm qlh vlt nh d, ltri inv nn n vvn fftt. ll'ntihità l'sin vv divrsi rli spss r tnt in grn nsidrzin. Snd n lggnd, Mid, dll Frigi, nl gidi n gr msil tr A- pll Pn, spss p ngtiv pr A- pll d ss gli f s l hi d'sin. L sritt Apli, dll'nti Rm, ni si ndii libri d «L mtmrfsi», rmnz nt nl Mdiv m «L'sin d'r», nrr di n givn h pr mgi vin trsfrmt in n sin. Il rnt è intit di signifiti llgrii, n qll ntrl dll ddnz prifizin dll'nim mn. Pr i gidtri di hi r l rppsntzin di n divinità prtttri. ll'anti Tstmnt è itt n lb pisdi h h pr prtgnist n'sin. Il mg bbilns Blm f invitt d Bl, di Mb, snfigg n l ptnz dll s mgi, gli Isliti h invdvn l s tr. M l'sin s i r vll, imprvvismnt si rstò nn vll più prsgi. Stt n sri di bstnt si mis prl diss h nn ptv prsgi prhé n ngl gli sbrrv l strd. «L'sin» r il titl di n sttimnl il- lstrt sfnd stiri stmpt Rm vll tr il sl srs il nstr. Il pridi bb mlt pplrità pr l'ttggimnt ntilril, spss n sptti ssi grsslni pr l rit plitih. Asin è nh il nm di n lbris ittà di ir. bitnti in Unin Sviti, ttiv prt flvil fms pr l indstri dll lvrzin dl lgn dll llls. Qst mit qdrpd h mlti nmi: - sin, ii, smr i. Ai mii tmpi slstii, smr r l stdnt n srs prfitt h rivlv n ignrnz grssln, ggi tl prgn è dt in diss nll sl, frs... pr risptt l smr. L'sin nn h n lin snll d lgnt m il vll, è di sttr bss, h l hi lngh pls, l tst grss, vnt mpi, rinir ispid d m' di pnnzz. È n niml mlt rsti, rbst, p di tilizz frggi sdnt d il s ndimnt lvrtiv è spri qll dl vll. Lvr m n i signifi ss p di n grnd spprtzin fisi, ss pzint tn. L'sin è nh n p' filsf, nn s si di: vr l pzinz dl smr. Inlt, lg l'sin dv vl il pdrn, signifi bbdi, n pssività, pr qit viv, hi mnd. i tmpi ndti, il vll vniv impigt nll bttgli d bbdiv l s vli fin sfinrsi; ni nstri tmpi, drnt l g, bbdis l fntin fin l spm srifii. Il smr, il ii il i m dir si vgli, nn è dispst f simili rbllri; d n rt mmnt si impnt, sli nn v più vnti. D iò driv l nvinzin dll it tstrdggin dl smr. Allr l'm rl, bstn vl nd vnti ttti i sti, fin ll distrzin s dll pvr bsti. hi è più smr? GIMBRT DFIIZI ATURA DLL SMALTIMT DI RIFIUTI Pr smltimnt di rifiti si intnd il mplss dll ttività qi lnt: 1) Spzzmnt: l przini di rimzin di rifiti ginti sll strd d pbblih, sll strd d privt mnq sggtt d s pbbli, sll spigg mrittim, lli,.; ) Rlt: l przini di pliv llttmnt di rifiti fin ll'ml in ppsit ttzztr impint; ) nfrimnt: l mdlità snd l qli i rifiti vngn tmprnmnt mlti sssivmnt nsgnti l srvizi di rlt; 4) rnit: l przini di slzin di mtrili di rifit, i fini dl rii ggi, ritilizzzin pr dgli stssi; 5) Trsprt: l przini di trsfrimnt, di rifiti d ttzztr impint l lg di trttmnt; 6) Trttmnt: l przini di trsfrmzin nssri pr il ritilizz, l rignrzin, il pr, il riil, l'innizzzin. l'mmss, il dpsit l disri sl sl nl sl di rifiti in impinti d intrrmnt ntrllt. Il Ditt dl Srvizi Igin Pbbli (Dr. Sili Tsitti) Spll'rm! ln Qst è l'ln di rgzzi flisi h vstirnn l divis milit: srit: I. sglin - prtnz 5-6 fbbri Pltti Rnt Slrn; Stfnni Antni Mrn; Tfi Rnt 4- IH. 7 Mrnn II. sglin - prtnz 11-1 mrz lli Mr L; Psqlini Annibl d Albng. vigni d ;l F - prtnz 5-6 fbbri Minitti nri Rm - pnnll (Sl Antinndi). Qi di sgit trvim inv l'ln di givni h sn himti dll'uffii Lv di prtnti di Milit di Vitrb visit slttiv pss l srm Frtbri di Prgi, il girn 16 fbbri 1987: nti Anslm ; nnvil L ; Sntini nri ; Brhin Rnz 4--69; Fshi Mr 9--69; Piglivnt Rnz 1--69; Firi Mssim ; Drè Mssimilin 1--69; Stfnni Gispp --69; lpni Mr 6--69; stllni mill -4-69; Snn Stfn ; tzi And ; Di Fnz Tmms il ; lli Vinnz -4-69; lli Rbrt --68; Mnghini A- lssndr ; Dnnin Fdri ; himti visit rinti Vinnz 1--69; Mnzi Pl 6--69; Pzzt Wltr 9--69; iripihi Stfn ; Brtlshi Stfn --69; Artmi Mr --69; Alssndri Mssim 4--69; Albnsi Vltr ; Pltti Pl ; Mzztti And ; Mzztti Ginfrns ; Sig Fdri ; Sà Alssi ; Grffitti Mrizi I nti nl snd qdrimst 69 srnn himti visit slttiv il -6-87, mnt i nti nl trz qdrimst '69 srnn sminti nll sdt dl IMPRSA FUBR À.L.. SD TRAL MMRIAL MTFIAS Vi dl stgn. 7 Tl STUFA!. SUURSAL VALTA Pizzl Diz, 1 bbiglimnt SRVIZI FUBRI AZIALI D STRI VIA DLLA R,8 - MTFIAS

6 pg. 6 LA V Argzi bn m Dn Dmni rini (dl nmr pdnt) pp 'r, il sprri l'infihttmnt in ql frg di ntin sl in rhi n gli hi n l ling si ftti ltri;,r nh qls di bn, di mi pr smpi, d'istrttiv. Un spi di mmdi d'rt fr mmri llg h mmri, il prt sl nt d'n vi: vvr n spi d'gnzi ppl ri di ntizi fsh, sprit... mlizistt. ttt in svrbbndnz, di grn ling bn mrt. Vlv l pn di srvirsn Dn Snt s n srvì più di n vlt, dv qnd l sntim dll viv v dl prtgist smp vri smp mn.«qnd mi sntiv in vn ris di ns i ftti d i misftti dl girn, mi v dl brbi là, dv si trvvn lr, l lingit fr mmnll, lì, sns drn l'ri, sltnd intrrgnd vniv sp ql h mi intssv sp sprtttt spri s pnsvn sl mi nt: prhè è più fil ns gli ltri h s stssi. ' n sl nh qll. rbn, n vlt, rird, in n llqi pittst viv, s n ftti dt qlh girn prim, d n rt pnt, n di qll n p'più rdit n p' più ttivll, si prmis di lld hirmnt d n rt Dn Snt h s tmp s md, spv di nh l prl: l nfrmv riprtnd l grss psthi h mi sppò di b qnd,s l lng vst impiglitsi tr l rt dll biiltt, pitmbli giù snz grn dnn pr frtn hi si mrvigliv vi dtt n p' st: qnd i vl i vl. All'ingrss il ftt r vr: tnti n p' mldstrmnt di rimdi. Snnhè sl più bll, n'ltr di qll nn mnrdit nn mn ttivll sbttò ll'imprvvis «Dn S vi m pt n m». Prpri sì, s s. «Vi m pt n m». Un sppi di ris ttt finì lì. Prò l'mmnimnt fù bn. Rirdrsi di ss mini: è fil dimntirsl: lmn m ni pti i pit spss. Un'ltr vhitt, ttt ling ttt pp, drnt i pprtivi pr n fst, in n mmnt di nfsin, mi grid: «Dn Sà nfsstmi n pl». «Prpri dss, pi i s nfss i pti nn i pli». «S vi, nn dit minhinri, i h ftt, nfsstmi n plin». «h f? mi tò di nfss pl plin. M h pzinz: ling sifftt nn l finisn mi npp l nfssinl pi nn risn mi dirti n pt ftt bn. Ingribili. L'ni è ridri spr. A pdimnt, in s, pst n p' di srvizi, 'r l mgli dl vhi sstn, di.nm Mril. Un dnntt smilz, sst, nr in gmb, m pin di srpli. Qnd sntiv bisgn di rilssrmi n p' spssrmi s sps, fingndmi dirt pr qlh s h nn ndv bn, gli gridv:«mriò; v piss n rp». qll sndlizzt strln gli hi sngir:«pr rità, Dn Sà, nn dit prl: nn stnn bn in b di n pt, ndt dritt ll'infrn». Finit l sn, bisgnv rbbnirl pr frl ggingv:«mriò, prim di sndlizzrsi mndrmi ll'infrn, ftmi fini: V piss n rp si, m di frtn.l frtn si. SITÀ IMMBILIAR RVIT gnzi ffri disbrig prtih mrrtinistrtiv RVIT (TRI Vi Di Qltlrl. «Tl 7*i *1* MTFIAS (VT) vi Dni* Aiifiri. IT Tl 7I ***** Mntfisn - trn H 7 ir zn mmnd Trni - zind di H 1 di i 8 smintivi, di pippt, il st bs, sl bitbil pr d fmigli, q, l, risldmnt gs, ttzztr mplt, pnnn mq.. Mt gvlt ss ntdin Mntfisn - mmnd, trn H,5 ir, smintiv, frnt strd, l Mntfisn - pprtmnt libr bitbil, risldmnt tnm, p.t.: sggirn n mintt trmi, inin, ripstigli; 1.p.: m, bgn, trrzz; p.s.: ntin,.t., trn mq. 4 ir n pzz Mntfisn - ntr bitt, pprtmnt 1.p.: f\" * <T VmHSUmSVMM HilÉdflw 1 %A \ HP*nB " fjstléi sntifiv il lp, di lp finiv sndl infrn. sì l v: simpti ntipti, ris pint, li d mb: qst è il tsst dll vit. Sggi è il prvrbi, h giv ript m nlsin: «hihi fgli mtt hi l rgli. Mgli l mmdi h l trgdi. Il ris si il mlm f smp bn sng. Dn Snt insgn. Fitt rss: L ling tgli s fi il fss ti rmp l'ss, nn vnd l'ss. RIRD DI D SAT Dn Snt, srdt p sbri, pr vi dl vin h trpp trnnv, dl Vsv s f himt l sgli : «... l gnt di Li mi rntv dl dl vin trnggit brh.» «llnz mi vnd snt, l st mi nn din qll bh h l'rsr mi snt smp tnt!» Un dì h Snt Mss li di<. ll Grdi, di ntdini l frzin Tbrnl d pri s'ing d i psnti dr lr l mnin. Qsti ivi n ivtt vn nsst h. sffi t sll'istnt mis, qnd snti l hiv nll tpp. Dn Snt ripns nn si mis. vrs i fdli si girò imminnt: L ttivri vstr è si tnt h il Smm Di - d i nn 'ntr nint - pni vl l vstr trtnz. A prtzin n ivtt h mss di rist, s Figlil qi inrnt, pr impdi vi dl Sr ds l'nim sntir sì rignrt.» ldi rb ingss, in, sl grnd, mr grnd, mr, bgn, rridi, grg tip tvrn dll stss grndzz dll'pprtmnt, risldmnt tnm Mntfisn - sl di vni 5 d str, trn mq.. ir, q, l nll viinnz, strd bn Grsst - zind di ttri 5 (vndit nh frzint) sli, pnnni, pssibilità mt gvlt ss ntdin ttr trttbili Mntfisn - Km. dl ntr bitt, sl d ristrttr di mq. 15 ir, q, l, trn mq. 15 ir Mntfisn - vill bifmili, p.s.: grg di mq. 7 ir,.t.; p.t.: ingss, stdi, sl, in, tinll, bgn, prti; 1.p.: m ltt, bgn, trrzz, sttttt prtibil n trrzz. Trn mq. 6 ir. v strzin, vist lg mmnd - trn H 1 smintiv pinggint, di i H 1,5 di bs Mntfisn - ltti difibili s trn gri di mq.. ir, q, l, frnt strd, n pssibilità di qist ttt il trn di ttr n, pzzi bni. SIGLI MUAL DL 9 DIMBR 1986 (dll prim pgin) Altri intrvnti: Vittri: il vigil snitri nn rislt impigt snd l mnsini ffidtgli; il Sind, ql Uffiil di Gvrn, dvrà rtrsi s sistn vntli dfiinz ltiv ll Sizz ll Snità. Plini: n tmzz dl srvizi Sl Bs è stt dnnggit d è frm dl ms di sttmb; inv di prvvd ll riprzin è stt nlggit n plmn h h sri diffiltà di trnsit nll strd sttt st, ll'mministrzin, bn mil li l girn. L'mblnz dll'pi, nh qst dnnggit d n inidnt, è stt bbndnt in vi ntdini, n nt sì imprtnt è rimst snz mzzi di srs h dbbn ss priti ll'strn. Al imitr l fgntr di srvizi iginii si è rtt sriv il prt viin d ln tmb; il ll è stt his; hi si l imitr nn dv v nssità fisilgih. Inizi l sri di rtifih h pssn, qsi ttt, ll'nnimità, sls: «L rihist di mnt dl nn ll ditt pplttri dl srvizi di rlt trsprt rifiti slidi rbni». rti h l'mnt ndrà grv si ittdini, i silisti vtn ntr, i mnisti si stngn; l'rgmnt vin pprvt n i vti dll D. Altr rgmnt h ssit ir n'r di disssin è l «Rtifi pint rgni v dll dlibr rigrdnt il glmnt rgni dl prsnl». L'ppsizin si btt n frmzz; ntrri ll pprvzin dl glmnt è nh l'ssss l prsnl Fmminll. Il Sind, vist l'impssibilità di ging d n rd, ritir il pnt ll'rdin dl Girn. Il prblm vrrà smint disss in sgit. L sdt pbbli si sigli n I pprvzin dll mmissini nsiliri qi di sgit riprtt: 1. mmissin: lvri pbblii - sprt - illminzin pbbli - qdtt Blrdi, Spni, Minitti, Finr, Bihri, Vittri, Gitti.. mmissin: prsnl - trsprti -.U. - P I. - trism - mmri - imitr tmm, Fmminll, Ftni, Svlli, Prdis, Bttilr, Plini.. mmissin: snità - ssistnz - PI - istrzin - bilni ptrimni Mrsintni, gni, Rnldi, Dll Mnh, Mstti, Bi, Lnrdi, Snsi. 4. mmissin: Trpè, Anglni, Mini, Mrlshi, Vinnzni, Bttilr, Snsi..d.R.: i infrmn h nll sdt sgt, lt gli rgmnti pprvti, l qstin ltiv l nsigli Plini si è rislt n n rdin dl Girn di Slidrità vtt d ttt il nsigli slv l'stnsin dll stss Plini qll dl nsigli Dll Mnh. Mntfisn - vill ntr bitt: p.t.: lli grndi n bgn, ntin; 1.p.: m ltt, sl, in, bgni, 4 blni, sffitt prtibil tip mnsrd, trn mq. ir, risldmnt fnzinnt, libr bitbil trttbili Mntfisn - ntr stri, plzztt tnm d str; p.t.: lli n ntin lvti; 1.p.: m, in, sl, bgn, sffitt prtibil tip mnsrd plbi Mrin - villin tnm, p.t.: pti, sggirn, in, bgn, mr, ripstigli; l.p.: mr, bgn, trrzz, slrim. Girdin Mntfisn - ntr stri, plzztt tnm, p '7 di mq. 5 ir, s d pini, più smintrrt, pnrmi. Aff Mntfisn - ntr stri, ll ni, vn di mq. 9 pnrmi, ttim nh s bitzin Mntfisn - ntr stri, plzztt tnm, strt, bitbil s t pini, pnrmi, risldmnt tnm, pnnlli slri trttbili

7 ) < 5 «5 * 8 8 ( ( D È ) A * <v 8. 8 ( «> Si n " 5 -<D SZ «w i «'.i «( n ( < 1 jd ) JS '. S. X; «r = v (. T ( - È._ k_ " ( "55 D. 8 > 5 ' T «< "D ( H- S. ' * "5 <n «5». s. 5 - r A 8 "5. «t d) ) t r 1 > >* TJ <5! «i_ 1. T -S " «1- ). 81 A k- 8.. <= "5 > & " >». : & - -» l.. Si s L > ' 6 - r jd 5 ' 5 )? - 6 '? (. js 8». : «i 5 s = T D 6 - S «H 5 t ) = S- ( 1 5 % <D. 5 " T ' 8.S - t '5 r,<d ««> ( - m k- G b ) > T - < ) = I 5U I s: I T '" T? j.«n I ) T b.1 D >. «-!? t i J J_ - l 1 1 ' $. 8 T = I $ 1 = 5 ' ' 8 %, ' f -S g.? s &.«-B.. HI s > S 5 «T 5= J? - w 81 > ' = i 1 " A SS. IL T ' A "D T > 8 - ~ JD. Li- k. T 4-» B, < w 8 > T i M È I 1 " 8 i $ =1 <n V > 5 5 k <. -> s. Q KJ ) «-.< «< i. «s:. K? fs?. "W 1 IX 1 J tj t<5 ~ "" «s R Si.. U " s 5.* -Si s- «J 5 -S fi 5 S - -Si -S "5 :. 69 ( 5 "9 5 -Si - &? - 1 fi " 1 " I»» j fi 6 5 s I. r, KV S > 8 I > = g Sì ffl 15 5 U _ " r > = «S B = ) Z n *- A '

8 >' ( «n» " ) 1» S 5? r X * < t U> i _L <D > n 9 < T j; D 5' 7 P - w A Q> & w rt;! DJ S, ) 5' P I II DJ T T. A 5T (fi DJ < 5" ì -i &? I <. g- DJ è «T $ 1 fi? 5 DJ fi ««8 < 1 / % b 15 I és 1 S

9 Ui I- <. < S < V) r IM k. Hi MB 1 b r " " > ) LU '> w L ) d " * > k. ) k- "5 > ' i "5 k G ì Ò g T _ > t _ - T n D " T < 5 ' ) - ò 5 'k. T _ w ' - k- Q- - Q k.. - I rzz 'k. * D w 'n *L. T '. T SG > - r T ) 9? «b >. ). ' ~ ) "D ) «t in Z n TJ -? > > > r n ' s ) > > Q, ~ w <D L. >J k. tv K) < S j : 15 «> -i > </i i- 1 1 ) )._ Q--S. ~ I? «i J «.Q m _ < i.9» I * r «- I in ( 1 ( L Q - HI II - (/) 5 Ì _ 1 5 Z li ) 1 tó i. ) 1 w j 6 I = 1 5 «5 5 5 v - «i DI

10 5 ) ; Ì <"S <" - > ) m < ' m < ( 1 h < TX <D r-t- -g '» n 9 ) =r. r. ' «9:» 9. 8 Q> A 5. <S. I TX - <_ s. = A 1 * -. 5 i « ". " 5' " " < I 4 9:» < s-» 1' =. 5T TX < 5'. TI. 55" Q) <f> Q-' D / " sr 1 " / A TX / - (Q 5' ss. 5. I.» W s..» 5T =f. S ) = SS.. ' TX < ' * I: 5.; -Q I t 1 I k I n / _. T m ' 5'. 9r. / - "»? <. 5' 8 5' -Q TX " n L 1 * 5; & fi & v > 5. T n 5' 5' ' ' BJ T Xl» T 1 >. ' ' Q? r> - t S' S" - S' I S- ì?, -»<. S > " _ ij S; * 5" >J S" - G 9 s à"» ) > H w r w & ti. 5' <. 55. <' / T f-. S < ' -1. " ' n 5". '. r-* ' '. 5' = 1. ÒT <[ ' - '» r\. T < ( 5L - 5' ' 5S?» D ' ) PJ 8 <... ' S- TX s = J S / -?. I _. ' *. W.. s' 1 - ' ' st -1 ' TX s.? 1 TX. p. < ( ' ' L ' y ) " 8 5 d 8 1 =: " 1 D <D U) l m m z </> sr 5 m n 5' m > m 8 )

11 LA V pg. 11 TAUI MI TRIBUTARI Pr mlti vrsi, l'inizi dll'nn 1987 vd s l sptttiv di rdin psitiv in lzin i tmi trttti dll nstr rbri: inftti, l'nn' ppn trsrs h lsit in dità n flssin dll'inflzin, mpgnt d n stbilità dll nstr mnt ni nfrnti dll prinipli vlt st, m è stt dimstrt dl nt rillinmnt nll SM; n vività ni mrti finnziri h h vist l brs rgging livlli mi gistrti in psst; n miglirmnt ni nti dl stt pbbli h dvbb sgn il ntnimnt dl fbbisgn 1986 dl Tsr intrn i 11 mil milirdi, mnt il gttit tribtri dll stss nn, sprnd l pvisini, è mntt dl 5% risptt l 1985 ni primi ndii msi. mpltn il qdr 1986 l stim di n snsibil miglirmnt nl disvnz mmril nll bilni di pgmnti, insim qll di n sit, s pr ntnt, ni risltti dl prdtt nzinl. È nr pst, vvimnt, pr dlin n bilni mplt: tttvi l'ttimism, nh s dvrsmnt t, smbr ss d'bblig in qst inizi dl 1987, h h frs ttt l rt in gl, stt l'sptt nmi, pr nsntiri n rginvl fidi nl ftr. vnim l tin finnziri tribtri h psnt il sgnt pnrm di infrmzini: Vi./// AGZIA immbili ASASL mprvn» Immbili - illm* - sfflrh MTFUS (VT V.i..15 T,l f/11 B6ÓA6 84G»G/ ivri V-. Divin Amr. T /HI 9771 r di Frn Rditi MUTUI AGVLATI PR LA ASA L lgg n. 891, pbblit sll G.U. dl 4/1/ 86, h nfrmt l dispsizini in prt già ntiipt nll srs nmr d «L V». Si riprtn gli lmnti ssnzili: Bnfiiri Lvrtri dipndnti fin 45 nni di tà n lmn nni di nzinità lvrtiv inintrrtt h nn bbin già frit di gvlzini pr l'qist di n bitzin. ndizini Il mt è rgbil ndizin h il rihidnt si sprvvist di bitzin h l'llggi pssdt si indgt ll signz dl nl fmili. iò si vrifi pr hi bit d lmn d nni in lli privi di srvizi iginii, pp in n stss llggi n ltr nl fmili, in llggi sprffllti h spitn più di d prsn vn di bitzin. Pr nl fmili si intnd il nig i figli nvivnti, sls gnitri ltri pnti ffini. Mti rgbili Imprt mssim. 6 milini, n il limit dl vl minim tr l'mmnt rrispndnt,5 vlt l tribzin nn di ttti i mpnnti il nl fmili, il 75% dl pzz di qist. È pvist n drt mssim di nni pr il rimbrs, srà pplit n tss di intss vribil in lzin ll tribzin n n minim dl 1% n mssim dl 1%. prtività Mnt srivim dv ss stiplt l nvnzin n l ss Dpsiti Pstiti, ll ql dvrnn sgi gli rdi n i singli Istitti di dit rgnti. Si pò priò pvd h l mplt prtività dll lgg nn dvbb trd lt d t msi. T IKT SA ITARI Il dt lgg n. 91/86 h stbilit n snsibil ridzin dll qt ri di mtti pr l pstzini rgt dl Sistm Snitri zinl. ll tbll pbblihim i nvi tikt: Pstzini Imp. tikt Pr gni ritt (mssim.. psrizini) Frmi: fin. 5. d 5 5 mil. 1.5 «lt 5 mil.. Anlisi linih Un bn ntizi, qindi, pr ttti lr h sn sttti rir ll pstzini snitri. IMPSTA DI SUSSI DAZI L triff dll liqt dll impst di sssin dnzin è stt mdifit vntggi di ntribnti dll Lgg n. 88/86, pbblit il /1/86. L nv nrm, h trgisn n fftt sll sssini dnzini intrvnt prti dl 1/7/86, pvdn tr l'ltr l snzin dll'impst pr l sssini fv dl nig, figli gnitri, fin d n vl dll'ss ditri pri. 1 milini, mnt l'snzin vl fin. 6 milini s l sssin è fv di frtlli, sll pp gnri n: pr ttti gli ltri bnfiiri è stbilit inv n snzin fin. 5 milini. lt iò, è stt ridtt il nmr dgli sglini, sn diminit l liqt sn stt mdifit l mdlità di ll dl vl dll'ss ditri: nh i limiti l ndizini dll vri gvlzini sn stti miglirti in sns gnrlmnt più fvvl l ntribnt. DIHIARAZI AUAL IVA Sn stti pbbliti sll G.U. n. 94 dl 19/1/ 86 i mdlli pr l Dihirzin IVA pr l'nn di impst 1986, h sd il 5//87. Si nsigli tttvi di ntiip l nsgn dll dihirzini risptt tl trmin qéi ntribnti h intndn rihid il rimbrs dll'impst dll ql risltn dit, in qnt i rimbrsi sn sgiti in rdin rnlgi snd l prirità di psntzin dll Dihirzin. RGISTRATRI DI ASSA A prti dll'1//87 sd pr ttti i dttglinti sggtti ll'bblig di rilsi l sntrin fisl il trmin ltim pr mnirsi dl ltiv gistrt di ss. I lttri intssti gli rgmnti trttti pssn pr qsiti l rt dll rbri srivnd ll dzin d «L V» pp dittmnt ll Stdi mmril Dtt. Frn Rditi, Vi D. Alighiri, 16/ - Mntfisn - Tl. 761/8679. A Mntfisn ntr stri: s l.p. mpst d: slnin, in, m ltt, bgn trrzzin.... s rpt n ingss- indipndnt mpst: sggirn, ngl di ttr, mr bgn l p.t.; l 1.p.: 1 mr; l.p.: 1 mr.... s rpt n ingss indipndnt s d pini, l 1.p.: sggirn, ngl ttr, sl; l.p.: m ltt bgn. Pnrmi sl lg s rpt n ingss indipndnt di mq. 6 ir mpst: ingss, in, sl, mr bgn. Grg mq. 5, rtill privt Apprtmnt l 1.p. di mq. 1 ir: sln n min, sggirn, ngl di ttr, m ltt, bgni, blni, grg, mgzzin girdin. Ttlmnt rdt (Brtin) Vill pnrmiissim sl lg mpst: sln, in, bgn ripstigli l p.t., l l.p.: 4 m ltt bgn. Girdin privt mq. 5 ttt intt ntnti mt l tss 8,5% (Mss) Vill pnrmi sl lg, girdin mq ntr stri lli mninti tr lr pr n ttl di mq. 16, vndit nh frzint A Km. trn gril di H 1,5 idn pr strzin vill A Km. sl s t pini di mq. 6 dn, strtt slid. D ristrttr, trn nnss mq A Km. 4 trn gril di H, livt sl s d pini. Al p.t.: mgzzini, bgn pnnn, l 1.p.: m, in, sggirn bgn A Km. 4 trn di H, pinggint n frnt strdl sll S.S. ssi Appzzmnti di trn ll Vll dl Lg d mq , pzzi d nvni in gnzi. Zn hinti lssi: zind gril H 5 dl llin n vill sli vri, ntin pr H l grsstn zind gril di H 1.15 pin irrig H 6, smipingginti H 95, pint H 1, sght H 6, bshi di H 5, ntr zindl, s pdrnl, fstri, s pr 4 fmigli, 14 sli di i 9 bitbili n q, l, ttzzt..... «LA V» È GRATA Al SUI SSTITRI: Mnihlli Mri, Ròstt Ligi, Zppiri Ann, Mst Pi pdimnt, Brhin Alssndr, Brhin Ginfrn, ts Frnnd, Frnini Rsmnd, Pliri D. Angl, Vlpi Vr, Vhi Slvt, Fivn dini, Dll s Ali, lsi Shttini rl, nziti Agst, lpni Rs, Mrni Brn, Lnzi nri, ii Givnni, Gindri Ligi, Mnnni Ligi, Girgini Silvi, D. Lin Trpè, Trpè Ginrl, Sltti Sni Flvi, tti Antni, Qtrnni A- dl, Firi Pris, Pppni Lr, Sgn Tmms, Rssi Gstn, rlni Gispp, imll Sbtin, Blstr Gffd, Ptrngli Bllini Gilin, Psi limpi, rfi Vr, S Dmni, Sità Sprtiv li, Rstini Fzi Ann, Pll s, infi Frn Girgi, pli Sndr, Fbn Alvr, rltti Mr, Dl nt Mri, Ms Antni Mrin, hiritt Gllin, Bhirri Gispp, Lnzni rl, Psittini Alfd sll, Mnzi Li, Grti Gilin, Prrni Frns, Bllrtt Rbrt, Lntti Ln, Prrni Pitr, nlli Albrt, Mini Tndi, lpni Antli, Lnrdi mpnri, Frig Ann, Frti Fs, rn Ann, rllni nri, Fmglli Wltr, Anzllini Psq, lli Dmni, Uglini Mrghrit, Trpè Lin, Ubldi rl, Tfnihi Pir, Gmbrt Rin, Sprtlni Albrt, Piill Lidi, Lmbrdlli Stfn, Tdri Mssimin, Fpprd rrd, Brhin ll, Girld Snt, Stfnni ltild, Z.G., rdini Zpp Antnitt, Ppli Flvi, fmigli Pgi, Firi Fdri, Pitrpli Gispp, Brni Vinnz, Trpè Alid, Fnli Givnni, Brtlshi Mri, Mrn Mri. AMII: Gisti Fill, Ppptti Gispp, Lzzi rbrt, Tni Mll, vl Antni, Piill Pitr, Srpll Tnin Lin, Angltti Givnni, lpni Ubld, D Girgi Gind, Uglini Dri, Brl Vinnz, lpni Gin, Fr Ald, Rni ll, Prftti ntt, Trili Lin, Ambrsi ll, ppnnll Mssimin, Mrizi A- stlf, Pri Mrghrit Pitti, Rii Mssim, Rii Gnin, Ptrslli Ligi, Slvtri Rffl, Mzzpihi Dnil, Zni rnll, lli il, Lzzi Mri, Rmiti Drind, Prrni Rmn, Pltti Sttimi, Snsi Rslb, Pstri Sstili, hivlli vndr, Mtrzz nz, Pzzt Rinld, Mrizi Rs, D Grssi Uni, Simnnini Rs, Rstt Angl, ignini Sttimi, Pltti Girgi, Brtlshi Dntll, Ldvisi Stfn, Trpè Fdri, rltti Pl, rltti livi, Trpè rnst, Firtt Insri, Mnnni Givnni, Bllim Rizzir, Grrini Brnrdin, Mstti Rggr, limpiri Givnn, Bhirri Gim, Gnvsi Angl, Pinr Frn, Fbbr Mnli, pli Filmn, Sis Rit, Fmminll Mri Lis, Bntt nri, pri Vittri, lmnti Angl, Fnli Qint, Pltti nz, Apllni Lidi, Prrni Givnni, Plrss Arnld, Sig nri, Frri Rsnn, iprini Ligi, iprini Dmni, rigli Avini, Filiè Gid, Ginlnz Antni, Lnrdi rl, Pglii Agst, Pnihi Mri, Bnlli Mri, Rstt Gispp. BMRITI: Brlni Pitr, Ftni Gispp, Rstt Rbrt, Lzzi Gispp, rigli Frns, rltti Vinnz, Glsmini Givnni. AMII DLLA ATTDRAL Sn ntrti fr prt dgli «Amii dll ttdrl»: Zmptt Filmn, Trri mi, Mgr Pl, Mnzi Li, Uglini Mrghrit, Mini Vinnz, Lnrdi nz, Mnnni Ligi, S.M.. 6., F.G AAGRAF ITTADIA ATI: Sr Mrinlli di stntin iri Simntt, Mr Briglizzi di Pitr Aglli Mri ili, Dnil Mnzi di Amnzi iprini Sbrin, Dbr Svlli di Rbrt Fms Gild, Mihl Prni di Mri Mii Antnll, Pl Filiè di Fst Flini Mri, Stfn Piffri di Agstin Fginlli Dnil, inzi Mli di Fli stnz Mrinlli Angl, Fbrizi lnntt di Pitr Mnzi Mri Fliit. MATRIMI: Fntr Mr Stfnni Ann Rit, Prvvdi Alssndr Angli inzi. MRTI: Bllim Rs 197, Mf Zlind 191, Grr Gispp 194, Trpè Pitr 191, Di Fnz Vitntni 191, Spigliti Tizin 1955, Frn Fliit 199, Spdr Givnnin 191, Plidi Gispp 1916, Prrni Tmms 191.

12 pg. 1 LA V Qttr hihi tr hippn Trippnr - Frnbà, è pssibil h m t'è ps l pzzi d prlà ' l rlind? - rtmnt, è n diritt, i h ftt l'm... - n è qstin d diritt m, snn m, d pi. Prò l vhi fimm d givntù h fnit l'li è divntt n lùi. - Qiinn i vv I zir pin llr mi l dih! t nn iè ftt m frin, nn t'h m vlt viin, t'h smp shift. - Prhé nn gli h m prlt, ftt nt, sl sri... - Vtt ngstì! - Dimm n p': s t vò vdll l rlind t'h d ntntà d grdll qnn pss in tmrbid. - Brv, qll è l fgtr, h' pit? ' st'tmrbid nn s ris più vdé prlà ' gnn, t sppn vi dvnt ll'hi, nvnt vlt s nt nn ris ns nmmn hi 'è dntr. Vwws... pss n'tmrbid. Vwws... n pss n'ntr Vvvws... n pssn nt mill diimil, vd n p' si n p' n l'mbr d l fi nn s snt v ll'infr d qll dl mt. - Qll h st dì t è vr, l, pr ismpi, srà più d t nn h'h d sntì l v d Pitri. pp strn prt prt. 'L ftt è h qnn vin s, bb 'I g ' ttt l mghin, pò hid l prt, pin l slt h v s m l in nn spp più. - gdmbi t: h t n f d l v d Pitri? l pgbb p' nn sntill. pp m t sntill prhé vin lvrà d mnl viin s mi, qll'inini plnt! - Prlv tnt bn... - T prgrà prhé è tnt h n l snt più. n 'st s h d ringrzià l'tmrbid. - D ftt l'tmrbid rinhidn l v. l mnnn, pr md di di, in gir, m prim. P' strd nn s snt più litià nssn rispttiv d prim h l gnt, m s'nntrn, s'ingrmgnvn sntiv bstimi, prl, mzzn, n p' d ttt. - M l'm i h gdmbit: gnn st sl s, bll ll d'invrn, bll fs d istt. L'tmrbid, ftt nt, è n stt ' l rt, t pò litià h gnn t snt, pò rttà h gnn t di pr. - D'invnzin bll in gg sò d: l'tmrbid I nnn, l prò sjbb smp l'tmrbid. - Pr'i! h t n f dl nnn?! È vr h p I nnn è n bll'ritrt, m vin stà n p' trpp, mi p' mprn, p' mntnll: l rih stn. - l sò sl impnsirit d n s: h prim p bbligrnn mprn p' f pgà n p' più tss. n h vist qnt'rilm fnn l tlvisin? Qll nn è n bn sgn. - In gg n nnn è md, h 'ntr, m p' tné n nnn vòl n g grss, nn è n tmrbid h l'imbh d pr ttt. l ptnt? - M l givntù h vin s dss nn h pr pijà l ptnt pl nnn. Si 'è n h j f n pl d sl, pijn p qll p' l bmb tmi. - l di, pr md di di, h sm nr inditr rispttiv dll'lt nzin. sm nr ll'tmrbid l'lt sò rivt l stll. - S è pr qst nh n pst sm p. 'è Rbrt d Rstt h l vnn... - hè? - L stll. - qnt stn? - Un tnt l rn. p di h s pò fbbrià. S l mn, qnn vin l'rdin d l Rgin, minirnn dà vi l linz. - l d m h i h sl gzz qll stll bll in dizin d Pinsn. - Mrt? - Un pò più q d Mrt. - È n p' lntn, m rt d mllssù s vd n bl pnrm: ttt 'I l, I ps p l vll. - Sm l stll l gnt n vnn in tmrbid. Sm! - Ttt st h vvin vnn p vd qnt mprt. Spi s l pzz sò lt. lt hnn d èss prhé s l stll. - L s p' fà sqizzà l'hi m l'lt hnn, d stà. Hnn d èss grss, hipps, pnst h qnn l v pgà t'hnn d f girà i p finnt intntlitt ftt drmì. - Slv l stls mzzntt d qll h t'h vnnt l rbb nn l'h pgt. - Pns 'n s s 'n stll ptè dì: è ttt mi! h silnzi: gnnt tmrbid, gnnt rsp, gnnt trtt, gnnt nnn, gnnt gvrnnt, gnnt IVA, gnnt sntrin fisl, gnnt mgnrl, gnnt prtit, gnnt tlvisin! - Un pzztt rt, n pzztt prt, n pzztt vign, n mhitt p'nnà i, qttr gllin qttr p sè n ès... - vòl p n p' d mpgni qln h t prg in s d bisgn. - 'è 'I Pttrn d' pss: d n v vin. mn h d dì h nn t snt: l in tmrbid nn v! Frnbld vlini dtt hippn PRSAGGI H SMPAI RIRD DLLA MARIA DI LISADR Smigliv ttt s stss nssn ltr ll'infri di s stss, l Mri ili, figli di Lisndrn. r n vntgli di prl grbt, di mplimnti gntili, di mdi smplii, rstii dliti insim, h dv fshzz ll nst sst stiv sll pnhin di pitr ridss dll s s. L pntll, l ntin, il bihi rn i giilli dll s ffrt qtidin, fsh, mpgnl, tntih: n frigri pr il pssggr stn ldt, n ripndrsi dll spirit pr hi si trvv brt dl ps di qtidini ffnni. L Mri r l v dl vnt, il pihitt dll piggi, il brmtr dl bn m. Prfin gli lli si trstllvn n li. gli mini inqiti si rssnvn ll s prl smp infrit di rgzi di bntà. n ptv ss divrs l figli di Lisndrn. r nt sit in n «bivi di strd», dv si imprn tnt s si nsn tnt prsn: rttiri, tglibshi, zingri, sdiri, spzzmini, mbllri, stròlih, sntri di piffri girvghi in mpgni di rsi Mntnti. Ttti pssvn di lì gnn fv snti l prpri v dv n sggi dll s brvr: n lp d'tt, n pint dll frtn, n sn di piffr, n bll dll'rs, n slt dl Mntnt. d in mbi rivvn n lm pr l'mbr n bihi dll'r dl stlll h frizzv nll btti stt s. L'invrn, n l s mn di ghii, l'h ps l'h rpit, qsi in silnzi. finhé ss dr nssn si rgrà dll s ssnz, dll pn vt; l'invrn, l s mntll di tn grigi, minimizz mimtizz ttt l s. M primvr... h srà primvr! L rhrnn i pssggri, l rhrnn i villgginti, l rhrnn l psstt bitt ll s mllih, l rhrnn l gllin giù nl plli dv rrivv l shi dll sml d n fzzlttt di mplimnti pr l v rivt. L rhm ni n l'nim vvlt in n vl di tristzz. All Mri è lgt il rird dll nstr spnsirt givinzz: zz di sgni lntni, lzz di spigh drt, di dli strnlli, frgrnz di prti in fi, sspiri stillnti di gzz... Pr qst n sntim mggi l mnnz. Pr qst nn ptm mi dimntirl. Mi! Girgi Zrbini rf rlgii rs vr, 11 - Tl. 761/8615 rs vr, 1 - Tl. 761/8614 Mntfisn *in nm dll qlità dll nvninz * Lbrtri riprzini Pntlità srità trdizinli nssinri rlgi: LGIS - VTTA - MARGI - LA SIK - ASI GIILLI firmti di: U.A.RR - BALSTRA - STFAI DA GMMA - STLLA - D RGSUS GRAFFITTI dv l stmp è rt stmp tiplit spilizzt MAIFSTI ARVAL A LRI Vi Glflli Grfi GRAFFITTI

13 LA V pg. 1 IL SIGLI MUAL APPRVA IL «PRGTT AZIAI» ASSISTZA A DMIILI Av più di 6 nni, ndizini nmih disgit, trvrsi in stt di mltti invlidità, mnnz nt ssistnz fmili. Qsti i qisiti prinipli pr ptr ss mmssi ll pstzini di ssistnz dmiili, trtti dl «Prgtt nzini»; pprvt di nt dl nsigli mnl, s prpst dll'ssssrt ll Assistnz. I nsigliri riniti plzz Dri, hnn spst l tsi, snd i l slzin i prblmi dll trz tà, nn v rirt slmnt ttrvrs rivri in s di r, istitti rniri, snz pnd in nsidrzin l'mrginzin l slitdin h qst mprt. r d ll'nzin l pssibilità di ntin viv nll prpri bitzin, nl prpri mbint fmili. I srvizi h vrbbr ssirti, vnn dll prvvist pridi di gnri limntri, ll plizi dll'bitzin, l bt, ll stirtr dll binhri, ll'mpgnmnt nll strtt dll snità, d'ints n l Unità Snitri Ll, ll'ssistnz mdi infrmiristi. Abbim pps h pr il mmnt, qnti vglin sfrirn pssn vnz dmnd l srvizi di Assistnz dl mn. Dp tnt bltr sll trz tà, vdi i nmri pssti d «L V»; «Strttr spdlir ni», «Rinsrimnt dgli nzini», n p' di ntzz nn gst, l'ssistnz dmiili è n di qll ttività sili h l llttività dv grnti i più dbli bisgnsi. Qst l strd h n mministrzin ll ql stnn i bisgni dll gnt, dv sgi lsind d prt n bn vlt l pil ll fin ntrprdnti ltt di spmzi. LA DA MAMMA MAMMA L dnn è ttt il bn h pò d in qst mnd l md ntr. Bst n lrim pr imptr qlsisi grzi, qst tr. Bst n srris s pr nsl hi nn trv l s ml rimdi r. Qnt gii, dlzz, m, fftt qnd il s bimb in bri string l ptt. M qst dnn, bll bn r mil, dl, tnr givil vlt si trsfrm in blv rr ginnd s stss tnt ml. Dl s bl rp, f n brtt br mpind n rimin prdssl, qnd pns, ssssin grnd trt: - Uidrò mi figli! f l'brt. Gispp M. UG ARII PRDAT SAR DLLA MAAZA hi l'rm sgirà dl bn gvrn h ttt insgn l Snt dttrin pd nn srà mi dl R d'vrn m lt vn ll mggin divin nn ti illd ppl mdrn h hi è dvt ll Snt gin nn l ptrà ql srp insidit frl rrò m l prim gnit. Pr ttnr l grzi d! Sign bisgn ss frt sistnt nrr rist nstr slvt h è il fnt h gvrn gni srgnt sltr dll his l'rt h è d! ristinsim il dirignt viv n m frtllnz prhé tnt nl mnd ttt vnz. S qst psi nn h sstnz intnt nn fss il mi lit prdnt srò dll mnnz h sl ph sl h nsit. S il mi stil nn h l'lgnz mi ss nd ttti il mi slt: gri l Pp hid il nt mi viv l his l Mdnn Di. Ts imll LA VRITÀ I GIVAI Gli ltimi tmpi sn stti rttrizzti d vsti mvimnti stdntshi h hnn ttrvrst, si pò di, il pint dll in ll Frni. L'Itli è stt d è tttr intsst d qsti mvimnti h, v dtt sbit, nn hnn nll h vd n i fmsi mti stdntshi dl '68-'7. Allr si trttv di n prtst h, ll'inizi gnri prmttnt svilppi nh tivi, pi si è rislt nl s, s nn, ni si più grvi pr frtn più rri, nl trrrism. I frtti di mvimnti dl '68 - '7 sn mlt mdsti, nh stnd iò h di bn qi mvimnti hnn prtt. L stss rivndizin di tività, di librtà, di pr sé s ttim, si è rislt pi nl nfsinism, in n prtst gnri, in n ribllism nrid, in n riti distrtti- 1 v dll fmigli dll istitzini. mpltmnt divrs, nzi ppst, è iò h i givni rn hidn ggi: n sl più ggirnt, più ffiint, più rdint, n mggi librtà di rir, di inizitiv, di sbhi prfssinli sili n mggi più mplt dnz fr l istitzini l gnt. M sprtttt iò h mn i givni di ttt il mnd è l rir l risprt di grndi vlri h dnn sns finlità ll'sistnz. Qsti mvimnti nnnin l fin dl grnd mtrilism, dll grnd illsin llttivisti, dll grnd illsin dll stt pd-pdrn, md-mtrign, nniptnt, svrn, prvvidnt rssirnt. Si risprn, s n ltr pin, i grndi vlri dll vit dll stri, l fmigli, l ligin, l librtà di prl, di pnsir m n librtà h nn snfin in n ttggimnt nrid, m nzi è nrt ll ltà d i vlri individli sili. n qsti mvimnti si nnni rtmnt n mmnt nv: n rinsit dll spiritlità, n rinsit dll srità dll rir individl, l fin l'inizi dll fin di psd vlri fndti, sll'dnism qtidin sll rir dll'til immdit. 'è insmm in qsti givni n grnd rir, n grnd nssità d n grnd sprnz di vrità, di intllignz, di plizi di sp; ttti vlri h hnn prmss ll'mnità di sprvviv nll s lng stri. Ldvi Mini Il ngzi più bll dll'nn è FRA MIHLLI RS AVUR, 45/47 - Tl Mntfisn: è l «SLZI DI PRZISI» r giilli (DAMIAI rtiginli di Frn Mnihlli) ristlli rmih (slsiv plln: vhi Rihrd Ginri) rlgi (Bm Mrir - Znith)

14 pg. 14 LA V MPAGIA ARIRI FALISI Ann nv - risltti vhi Fin d'nn ll'insgn di risltti psitivi, qll dll mpgni Ariri Flisi. ll ltim g svltsi Mntfisn, Trni, Mntvrhi inftti sn stti nsgiti i sgnti risltti: t. Givnissimi: 1 prim pst n Rnldi Alssi, s. psti n Trntll G. Pl Rnldi Alssi, 1 qrt pst n Trntll G.Pl; t. Rgzzi: primi psti n D'Ambrsi Givnni, s. psti n hiritt Antni D'Ambrsi Givnni, trzi psti n Rnldi Alssi Prt Rbrt Frni, ntmnt nfrmt Psidnt dll S.S. Étrs bsbll Mntfisn, h rssgnt l s dimissini pr mtivi di lvr prsnli, nfrmnd prltr l s prtipzin m nsigli ll vit dll sità. Tli dimissini, nsidrt irvbili, sn stt gi-frz ttt dl nsigli Dittiv, h 1 h ringrzit pr l'pr svlt, mttnd in rislt sprtttt il ntvl mnt dì bilni ttnt stt l s gstin. ll rinin dl , nfrmmnt qnt pvist dll Sttt sil, è stt qindi ltt nv Psidnt 11 dtt. Astr prli, h h ttt l ri sbrdintmnt ll drt di msi rimnnti fi- h l rs pdisti h bn rdii, nh Mntfisn l si spv; nn è qindi gint insspttt il sss dl nstr Ginlnz Mssim, lss '48, IX. dll s tgri l nt Gir dll'umbri. Un gr rtt nzinl h vdv tr gli ltri, l prtipzin di rlnd Pizzlt, Bttil Pli vinit dll ltim dizin dll mrtn di w Yrk, nnhé dll Fgli dll Mrhisi, vinitri sslt dll lssifi fmminil. Un stiml pr i nstri rgzzi pr qnti - mn qst tip di sprt. Sll dstr il nstr Ginlnz n il n. 8. p più vnti Pizzlt n il n. h pnd il vl... Si è tnt l'nnl fst dl grpp sprtiv prim dll'inizi dl nv lndri Fdrl di psi jd, nll ql sn stti pmiti lni tlti pr mriti sprtivi 1986 pr v prtipt ll finli ginli nzinli: pr il stt psisti Rhi Gffd, Rhi And, Piv Fbi, il Gispp, Sbbtini Fbi, rdlli L, risti Mri, Vizzrdlli. Pr il stt jd: il grnd Ug Brdini Mr. ll stss rinin il mstr listrni gidi, spnsbil tni dl ntr rins pr l F.I.L.P.J. pr il 1987 i sgnti pssggi di intr: int Mrrni: tlini Ug, Vitrni Alfd, Dnti Rbrt, rlni Rmigi, Vr Mrzi, Di Vit- Mr, qrti psti n Prt Mr Rnldi Alssi; t. Allivi: s. psti n D'Ambrsi Mr; t. Jnis: 1 snd 1 qrt pst n Rnll Alssndr; t. Ar d: 1 qrt pst n hid rl; t. Mshil: 1 trz pst n Rnll Rnt; t. Fmminil: 1 dim pst n Dini In. iò dimstrzin dll'ttim pprzin qlità dll'ri Flis. Prssim ppntmnt Gbbi pr l prim gr dl TRUSA BASBALL Si è dimss il Psidnt PDISTIA Gir dll'umbri "G. S. FAUM" n ll nv lzini, pvist pr nvmb, nn dsidrnd ss nfrmt. ll stss rinin, ll sp di miglir l'rgnizzzin dll sità, è stt ltt n mitt stiv, h divrà d viin il lvr dl nv Psidnt, sì mpst: Vi-psidnt - Rbrt Bllrtt, n spnsbilità dll mnifstzini spili, stmp prpgnd; stt-sgtri: Di Frns Srgi; ssi: Lnzi Ginfrn; spnsbil stt impinti: Mnghini Rbrt; spnsbil dl mtril: Rstll s; spnsbil dll sqd: lpni Gispp; ditt tni: Frtnti Mssim; rdinmnt gnrl: dtti Mr. tri Mr, Pprzzi Pirpl. int Bl: Pntlli Pifi, Pntlli mili, Smbi Angl, Rmgnli zzn, Sgntti rl. int Vrdi: lstini L, lstini mnl, listrni Ssnn, listrni Alssi. int Arnini: Sntini s, Brnini Rlnd, Alisi Dnil, Gsprini Dig. rnr Mirk, Gsprini Mll, Fis Gimmri, Plidri Mrizi. Prssim gr inizi mpint di psi: Rm, mpint Rginl Jnis. Pr il Jd prssim gr di qlifizin intrginl pr il mpint Itlin Sprnz: pr l fin di gnni. DUAZI ALL SPRT Dl bmbin ll'tlt H il mpit di intrdr il disrs, prltr mlt mpi, sll ttività mtri prti dll fnillzz fin l prid dlsnzil. rhrò di sinttizz l vri tpp dll svilpp psi-fisi dividnd qst lng r di tmp in t prti: l prim h v di 5 gli 11 nni, l snd di 1 i 14 nni d infin l trz lt i 15 nni. I TRI LIMPIA I ntri limpi di frmzin fisi sprtiv, h vglin ffri i givni l pssibilità di s sni flii, si pngn m bittiv priritri, l svilpp psi-fisi ttrvrs n'ttività ldi, frmtiv plivlnt. ssi sn il mzz pr vviin i rgzzi ll prti sprtiv fin dll più tnr tà. h l'ttività fisi si nsidrt n dgli sptti fndmntli dll vit ivil è nfrmt nh di mdii h indin l prti sprtiv m ntidt i dnni dll vit mdrn dgli psilgi h l inqdrn nll nssità dll'ss mn di mni, sprimrsi,. I givni hnn bisgn dl mvimnt sprtiv pr l lr vlzin psi-fisi; d è gist h l bbin. Impgnrsi nll frmzin di ntri limpi vl di ssm n psizin di vngrdi in n sità dv nr trpp prsn ntmpln ritin l sprt dll pltrn di s dgli splti dgli stdi, snz v n sprinz ttiv dl s signifit sprtttt di si ntnti. Pss il ntr - limpi il rgzz nn sl trvrà l pssibilità di sprimrsi ttrvrs il mvimnt sri l tnsin mlt si bnhi di sl, m nh qll di fmilirizz nfrntrsi librmnt i mpgni impgnti nll s stss ttività, in n giis vit di grpp h nsnt l più ffi mplt dzin fr llivi di s sssi. (sg nl prssim nmr).m. IMPIATI SPRTIVI Apprvt l vrinti 4 milirdi ir il st Il nsigli mnl nll sdt dl h pprvt l vrinti l prgtt sgli impinti h stnn srgnd in llità Fntnll. st pvist: 4 milirdi ir. Gli ssssrti ll sprt i lvri pbblii di ints hnn gstit ttt l'przin. Il mplss sprtiv, vrrà sì rrihit n l strzin di tribn prt (1 psti ir), mp di llnmnt ltt pr il li, tribn, srvizi mplimnt dl mp, pr il bsbll, bidrm prt n qttr mpi, di zinl imprtnz il vldrm, (pist, tribn, srvizi) mp pr gli riri, mpi d tnnis, pist pr il pttinggi. r r qisi l mntlità pr sfri pin di qst mplss sprtiv. RTPDIA - SAITARIA MARZTTI AMD ARRZZLL SARP RTPDIH PLATARI SU MISURA BUSTI - RSTTI. DAMBULATRI TUTT PR L'ITIZA rs vr, 5 - Mntfisn Tl TR AUT di Mr Plbst AUTVTTUR VILI MMRIALI UVI TUTT L MARH AZIALI STR GARAZIA DI FABBRIA FFIIA ASSISTZA Vi. Sltti n 8 (Tng Brzz) Mntfisn (VT) - Tl 84 - b 81 [jylky F 5Ap\ F! Ss» K t J ""l ABBIGLIAMT UM - DA BIAHRIA Pr vsti smp givn sl MTFIAS - Vi A. Mr n. 1

15 LA V pg. 15 Un figli è n tt d'm H dstt dst mlt prplssità l pdtrminzin dl sss dl nsitr prim dl npimnt, ltim vittri ( snfitt?) di qst nstr sinz, grndis d inliminbil stt rti sptti, prils d rrgnt pr ltri. Sì, rrgnt qnd snfin in mpi h nn dvbbr mptrl. hi glil prmtt s nn ni mini di qst mnd impzzit? Sim ni, inftti, nsnti h l sinz pvrihi l nstr dignità, shiffggi l nstr snsibilità, si intrd n vilnz nl nstr privt i trsfrmi spss in vi. È bll Ts Frr, l bmbin npltn h n ppi nn ptv v, priò fndt in prvtt: già s sqllid, prhé n figli è n tt d'm. Di li è stt prgrmmt ttt, mint pr mint, mnt l'm nn h prgrmmi... Pi il prfss di fm, l ql prmttim di rbri tlr l mzini più intim, n l'bil slzin di rmsmi h ntntt i gnitri nh sl sss d è nt Ts, prhé «n bmbin f più mpgni ll mmm!» m si mprtrnn l ppi dl dmni? rdinrnn figli mshi fmmin, n plli bindi nri, hi zzrri sri, mgri figli prftti in ttti i snsi? d i sntimnti d i pnsiri h mpgnn l'tts l srps dlissim ttti i mmnti intnsissimi h ndn l mtrnità n di ftti più grndisi dll vit dv finirnn qnd ttt, prpri ttt srà prgrmmt dll prpri tr? Diim ddi ll «psi» dll mtrnità! Pdim rmi vrs n mnd dismnizzt d n sinz h spi pr prgss nh l pvrizin in gni mp dll ntr, m è instt, mi p ddirittr si, dist prblmi di qst gn smp sl sgnd l'tti dll prpri nvinzini ligis gnstih, l nn nfrnt fd sinz, nn ntrppng l'n ll'ltr: mi ppll, inftti, nimnt ll rgin prhé ss sltnt pò fr rifltt ttti ni mini, dnti ti, nn h imprtnz, prhé mini, h l sinz st vlind trppi nfini. s n girn srà trdi pr di bst pr ripnd l nstr idntità di mini in n mnd di rbt? Prtrpp nn ptm dfiniri npp vittim innnti dl prgss, prhé bbim ftt di ss il nstr ni di. Sm, qindi, lpvli disprti. Mri Gltrd Fzi GIRTD ATTR Impri ns l ttdrl di Mntfisn qnd inntri li h dvv divni pi mi mrit, lssù Miln, l mi ittà, dv - gli r pprdt in r di lvr. Mi prlv di qll h, in nfrnt Miln, ptv ss dfinit «psll» nti, n l grnd ttdrl, l pl rtnd, il sn pssnt dll mpn h l svglivn ll Mss dl prim mttin. Pi, l'mmiri s qlh qdr h dipingv dll sri dll Prtill qnd l vidi vrmnt, mi smbrò di vrl nsit d smp. Mi r fmili. Qnd vd trv mi gin, h h n grzis stt giù pr l Prtill, mi sid dvnti ll finstr l ntmpl. rt, nn è il mi dm di Miln, trpp ri pr i mii gsti n ggli pinnli nn fini, m qll pl, svr l tmp stss gi, llit l spirit. Anh pr l fst sn vnt Mntfisn d r pr m d'bblig ntmpl, il pln. Qnd i si fìss s n s, è hir h l fntsi r diftti, frz di tn gli hi ppntti lssù, mi è vnt n pnsir bizzrr: h bl pnt pr f il mizi himnd rlt ttti i ittdini! s mpriss Gsù f il mizi diss: «ittdini, s h vi sit sntnti di ttt di ttti, nssn plitint vi sddisf dnq vtt pr mi Pd, Di. gli nn vi prmtt sgrvi fisli, mnti di slri ltr, m vi prmtt l vit trn s vi ssrvt i si mndmnti». ttti i ittdini: «Pr ql sgn dbbim vt?» Gsù: «Pr l rn di spin l'liv. L spin sn i trvgli dll vit d il mi m pr vi, l'liv è l glri dll Rsrzin». Snt il, mi di, grd t h s vd fntsti! Ditr di m, i pnti hihirn mn ml h nn ALkpUPQL sspttn l mi fntstihri, m il pln, ntrlmnt, st smp lì frsi rimir, d h mi vin n ltr pnsir bizzrr. s slissi i fin lssù himnd rlt ttti prhé n m vngn vd qnt è bll il t d tl ltzz tnndi pr mn fssim n grnd girtnd, dimntind gli ffnni qtidini ntilnnd m i piini: «gir girtnd, qnt è bll il mnd d qst pln di Mntfisn...» vidntmnt h ntihit snz vvdrmn prhé mi gin mi hid: «Ann, hi dtt qls?» - - rispnd rrssnd pr ss stt lt in flgrnt. 6 fbbri: Prim vnrdì dl ms. 7 fbbri: S. Gbril dll'addlrt - Si vnr nll his di S. And. 1 mrz: 1: Lg di Prsvrnz in ttdrl. 4 mrz: Mrldì dll nri - È digin stinnz. 17 in ttdrl: S. Mss n l Bndizin Impsizin dll nri. Inizi l Qsim mrz: Adrzin slnn in ttdrl. S. Mss n spsizin dl Srmnt ll 9 - S. Mss n psizin dl Srmnt ll mrz: Prim vnrdì dl ms. 8 mrz: Prim dmni di Qsim. DA RIRDAR gni vnrdì di Qsim è bbligtri l'stinnz dll rn. gni vnrdì di Qsim - ll 15, - Vi ris nll- ript di S. Li. Pr dfntis 1 fbbri: Vitntni Di Fnz; 14 fbbri: Fliit Frn; fbbri: Attili Pitti; 1 fbbri: rsili Rmnlli; 7 fbbri: Filmn ili 8 fbbri: Gili Gntili. h strni shrzi f l fntsi. pp sn stt qll d dit di vinsnt h mi gin mi h ftt b? Annt frt birihin, m l trmntn h sffi Snt Mrghrit zz, rd, l tmb h, bn llint, stnn giù l imitr. Prò, mi ml l nznin: «gir girtnd, qnt è bll il mnd, d qst pln di Mntfisn...» AA RUSTII FAZI

16 pg. 16 LA V hi li rins? RB* F*U S/} Pr t, sprtiv! A Trqini, l'11 gnni è nt Lr Brtini, h h vlt fr dimnti i gnitri tnt lrim vrst; tnt è vr h ppà Vinnz mmm Fliit iri nn ntrn più nll pll. h di pi di nnni... lr smbr di rimini viv. L'Intrlb Mntfisn rgnizz pr il l trsfrt ll stdi «Mzz» di Miln pr ssist ll prtit di mpint ITR - IUVTUS Pr infrmzini tlfn: Mr è il bimb tnt tts h h prtt immns gii l ppà Dtt. Pitr Briglizzi d ll mmm Mri ili Aglli. Al nstr llbrt d ll s intr fmigli i più sinri gri viv fliitzini d «L V». Spsi d mzz sl! Si trtt di Mri Mstti Irin Mstti, h hnn prnnzit il ftidi «sì» l'b fbbri dl 197. Hnn vlt rird tl dt hidnd l bndizin dl Sign, di frnt l ql hnn rinnvt il lr m, n l gii dll figli ln Mrghrit, di nipti: Tizin, Mr Rsll, Stfn, nnhé dl prnipt Dvid. ngrtlzini smp in gmb, in md di ging nr givni ll nzz di dimnt! -intrpt l ms di nvmb Lin Fbbr h nsgit, pss l Sl Intrpti di Rm, il diplm di Intrpt Trdttri nll ling ingls tds. H psntt l trdzin di n tst sll'nrgi ltrntiv, ssistit di prfssri Gispp Bisgni nri Asp. S l'inntrt pr l strd, nn prlt in itlin, prhé nn vi pibb... bnsì in ingls tds! mplimnti. Grtitdin Il sig. Vhi Slvt i h pgt di di ttti h è li h dv ringrzi il pbbli h, ssistit d li, gli h pprtt bnss trnqillità. È smp dispnibil, il Sig. Slvt, pr nsigli... nn pò vdrsi snz fr nll! Gli grim n lng sn rips! ll l di Di Sn, m è smp visst, strnt dl slit ml, s n'è ndt viv trnmnt in Di l signr Fliit Frn, sps mt dll'mi Antli Jpni. H nsit s his, dvt di S. Gbril dll'addlrt (l ltt prpt nll his di S. And è pr s), di S. Rit, fdlissim, ll s prrhi di S. Flvin, nh s il l'vv S. Mrghrit, prhé nt ll'mbr dl pln. r è in Di, m sirmnt smp viin ll sps l figli, i qli prgim l nst più viv prtipzini. Dmni 15 fbbri srà lbrt, pr l dfnt, n S. Mss nll his dll Mdnn dll Grzi ll 15, lndì 16 fbbri ll 17 nll his dl Divin A- m. AAGRAF ITTADIA 1986 mshi ATI 5 MRTI 88 Diffnz tr nti mrti: IMMIGRATI 14 MIGRATI 77 Diffnz tr immigrti d migrti: Inmnt: mshi: + 8 fmmin: + 4 ttl: +6 fmmin ttl mshi: 8 fmmin: 8 ttl: mshi: + 66 fmmin: -J- 6 ttl: + 18 Ttl pplzin: mshi: 6.17 fmmin: pplzin sidnt: 1.64 Inmnt pplzin risptt l 1985 (1.587): n. 55. FSTA ATALIZIA dll x-lnn dll'istitt Bndttin - Mntfisn Gli Istitti dtivi, h sprimn ntinità di rifrimnt, spilmnt qlli ffidti nggzini ligis, sritn smp n rihim più mn fftts nstlgi, i si tnd d n rispst. Il rdn ntlizi dll x lnn dll'istitt Bndttin di Mntfisn, pprt n mlt r dll Md Prir, dll mnh, d n grpp prmt, h vt rispst ntsisti d è stt n vr fst di miizi, di rirdi, di impgn. Hnn prtipt ir 15 x lnn. Si sn rlt l dsini; è stt stitit n grpp rgnizztiv n l dsignzin, i vri Uffii, di Annnzit Pirligi, Agst Rssi, Dli lis Mini, Antnll Rnldi, Milvi Sr, Ali Dnti,. I mmnti più signifitivi sn stti l nlbrzin n l'mli di S.. il Vsv Mns. Bdr, il slt ll x lnn dll Md Prir, n mmss rivzin dll vit di lnn stt l gid dll'indimntibil Md Givnn d prt di Agst Rssi, l psntzin dll'ttl sitzin d prt dll Prf.ss inzi pni, l lin prgrmmtih prpst d Librti Ann Mri. S qst si è intsst n ntrit nfrnt h si è prtrtt, n nti risltti, fin l prim pmriggi. II nrt di D. Gisy h tt l rd più intim di sntimnti mni ristini, ssitnd mmzin riflssin. A li n prtil ringrzimnt. hidv i lvri n lin prpsitiv, nll spirit bndttin, l'abt di S. Pl S.. rdin. L'ssmbl si rinvv pr n fst in sin dl rnvl pr n pllgringgi-ritir pr l Psq. Qst pr n snt di rn. All x lnn srà frnit n lzin più dttglit sll finlità il fnzinmnt dll flimnt nt ASSIAZI X ALU Ql sl sgli? L'ISTITUT «S. PITR» È di md dir ml dll sl. Ttti gridn h bisgn rifrmrl, i givni mnifstn prhé l vglin più sri in Prlmnt gi d nni n rifrm prblmti diffiil d vr. ll'tts dll sl h vrrà nn pssim rimn n l mni in mn. È nstr mpit ntiip nll'impgn i prinipi h dvrnn gid il ftr dll sl, iò h più nt, qll di nstri rgzzi. i dll'istitt Mgistrl «S. Pitr» in Mntfisn vglim prprti: n sl sri pr l pprzin dgli insgnnti pr l stiml ll stdi ntinmnt dt gli lnni pr l'impgn l ntinità snz ps di qlsisi gn n sl prt ll inizitiv intrdisiplinri ll'insrimnt di rgzzi nll mptizini rtt prvinil ginl. n sl prts vrs il ftr: sim in tts di ptr inizi l sprimntzin di rsi rtt pdggi lingisti snd l nrm pvist pr l sl di dmni n sl di ispirzin ristin: i nstri vlri sn qlli dll trdizin ristin ttli, bst sl vl l prmzin dll prsn mn nll s ssnzil lzin n Di n gli ltri. È vr h si pg n tt mnsil: sirmnt sn i sldi mgli spsi... n vl l pn! Gntili D. Filipp Rigrd nh t! Il girn 6 fbbri, ll 15, pss l'adtrim dll Sl lmnt Prifit «S. Li Filippini» diss Mimmi, il prfss nivrsitri P. Prini trrà n nfnz s: «dzión fnzinl - dzin dl prfnd». Dt l prsnlità dll'rt è grdit l psnz nn sl di prfssri, m di ttti lr h mn l ltr. Vi Un lvndri p di tgli qlnq spr di ti pnni? Rivlgiti ll nv Lvndri ff di Fs Frti, in Vi Mss, 9. gni mgli è mgli Un btiq dv trv filti di gni tip di mgliri, mri? Rivlgiti ll nv Btiq dl Filt in Vi D. Alighiri, 4. Vi trvri ttt qll h ti srv.... Un miii h ti fi mi s misr, snz prblmi di ritt bttni, ll md... rbst... m l vi t? Rivlgiti ll signr Angl Till in Vi Vntn, 6. Tl Bbb tl! m gni nn, nh il tl 1986 Mntfisns h vt il s Bbb tl ri di tntissim rmll iltini d distribi i bmbini h inntrv pr l strd ittdin. I bmbini d i gnitri mi divn dtmnt «grzi!», m i ritng dvrs prt nsnz h qnt i dnv mi r stt ffrt di mmrinti n tnt gnrsità dindmi: «S mnn ritrn». Bbb tl d i bimbi ringrzin din i mmrinti «qst'nn bstn, i rivdm l'nn prssim». Bn 1987 rrivdri l prssim 4 dimb. Bbb tl Spsi di fin nn Il 7 dimb dll'nn rmi trsrs, si sn niti pr smp, nll bsili di S. Flvin Vlri Fnli Frns Lnti. Più di ttti h gdt il nnn Rmigi, fms lzli di Vi S. Li. Agli spsi l nst migliri fliitzini. Viggi di nzz L'gnzi «Il Vindnt» rgnizzrà n bll ln di mil pr i si gstri: Lin Pplli inzi tlini h si nirnn in mtrimni nll his di S. Anslm ll'avntin in Rm il 8 fbbri prssim. Fliitzini!

Quiz Esami Guardia Venatoria - Sicilia

Quiz Esami Guardia Venatoria - Sicilia LGISLZIN VNTRI Quiz sami Guardia Venatoria - Sicilia N DMND RISPST RISPST RISPST RIS P ST S TT PU' UN GRILTR RINTR IL PRPRI FND? NI SITI NTUR L I ' SMPR VITT? NLL ZN SI ZPS L PR PRTUR LL'TTIVIT' VNTRI

Dettagli

Il compleanno di Gesù

Il compleanno di Gesù A II (VII)- 2- DICEMBRE 994 - Vi Tt 4-Tl. 826 - Mtfisc (VT) - Sp. bbmt pst. gr. - - if. 5% "L Vc" msil i Mtfisc - Ditt Agsti Bllr - Rspsbil Agl rgili - Dizi, zi, mmiistrzi: 27 Mtfisc, Vi Tt, 4 - Tl. 826

Dettagli

GIORGIO CASTOLDI. Nuovo Turismo. I prodotti. Seconda edizione HOEPLI

GIORGIO CASTOLDI. Nuovo Turismo. I prodotti. Seconda edizione HOEPLI GIORGIO CASTOLDI Nuv Turism I prdtti 3 Scnd dizin HOEPLI GIORGIO CASTOLDI NUOVO TURISMO 3 I prdtti Scnd dizin EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO UN TESTO PIÙ RICCO E SEMPRE AGGIORNATO Nl sit www.hpliscul.it

Dettagli

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Scritt d Lrl Bghi Sbt 26 April 2014 14:49 - Ultim ggirnmnt Dmnic 22 Giugn 2014 20:09 Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Pubbliczin http://www.thul-itli.nt/difums.html

Dettagli

incontri ARRIVANO I NOSTRI La psicoterapeuta che ama i gatti, il trekking e la buona cucina

incontri ARRIVANO I NOSTRI La psicoterapeuta che ama i gatti, il trekking e la buona cucina MAGGIO 2015 itri il Ntiziri dll Oprtr Sil ARRIVANO I NOSTRI L pitrpt h m i gtti, il trkkig l b i A PESCA DI SITI Nvigr i itrt pr trvr mpr vi, itrti pprdi Imprr gid Frfll vripit pr ftggir l bll tgi Editril

Dettagli

Anno XV (XXX) - N 8 - AGOSTO 1997 - Via Trento n 4 - Tel. 826050 - Montefiascone (VT) - Sped. in a.p. Legge 549/95 art. 2 comma 27

Anno XV (XXX) - N 8 - AGOSTO 1997 - Via Trento n 4 - Tel. 826050 - Montefiascone (VT) - Sped. in a.p. Legge 549/95 art. 2 comma 27 Ann XV (XXX) - 8 - AGST 1997 - Via Tnt n 4 - Tl. 8265 - Mntfiasn (VT) - Spd. in a.p. L 549/95 art. 2 a 27 «La V»- Mnsil di Mntfiasn - Ditt Astin Ballartt - Rspnsabil Anl Gariuli - Dizin, dazin: 127 Mntfiasn,

Dettagli

L'EMIGRAZIONE ITALIANA 1870-1970

L'EMIGRAZIONE ITALIANA 1870-1970 PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI70 LEMIGRAZIONE ITALIANA 1870-1970 Atti cqui Rm 19-20 sttmbr 1989; 29-31 ttbr 1990 28-30 ttbr 1991; 28-30 ttbr 1993 I vum rccgi i cntributi quttr incntri tnuti

Dettagli

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica,

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica, ppur Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv clus nl Qut d Aprtur Prtic, grntit d Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv tiv utmticmnt clus nl Qut d iscriz, iz ssicurt t d In clbrz z cn 34

Dettagli

ma l amore no! il matrimonio: valori, spese e storie d amore numero 3 / anno 1 maggio 2010 DEUX aldo losito: per completare la sua tela 33

ma l amore no! il matrimonio: valori, spese e storie d amore numero 3 / anno 1 maggio 2010 DEUX aldo losito: per completare la sua tela 33 u ptrimi l mtrimi? 10 strism suprstizi i pugli 24 ld lsit: pr cmpltr l su tl 33 ft di: Virgii Frigi - AFI cccitur di: Smvy Lk m l mr! il mtrimi: vlri, sps stri d mr umr 3 / 1 mggi 2010 Stcc l'isrt: u fumtt

Dettagli

Parte I : CONDIZIONI GENERALI

Parte I : CONDIZIONI GENERALI BANCA DI ANGHIARI E STIA CREOITO COOPERATIVO S.C, ÀrxCÀ tài'r *i*niì ns Sdè lgl Vi Mzzi 17 - Anghiri - AR Tlfn 0575-78761 Tlfx 0575-787898 Cd Fisc./Prt. IVA 01622460515 lscritt Alb l Bnch nr.5ro7 Adrnt

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO WWW.COMUNE.SAN-GIORGIO-DI-PIANO.BO.IT

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO WWW.COMUNE.SAN-GIORGIO-DI-PIANO.BO.IT COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO WWW.COMUNE.SAN-GIORGIO-DI-PIANO.BO.IT Il Ntzr ll Ammnstrzn Cmnl Il SngrgsNELLA SCUOLA SAN GIORGIO - SILLINGY Str n scmb: n sprnz nc ch h prtt vrtmnt cltr IL NOSTRO FUTURO

Dettagli

.y rieste : più bravi di. Monaco. punto contratto bidone. messa. del. Scarcerati Saba e Farioli: un altro colpo alla "pista rossa" di Viola

.y rieste : più bravi di. Monaco. punto contratto bidone. messa. del. Scarcerati Saba e Farioli: un altro colpo alla pista rossa di Viola _; > \ d n s :l ~I l ) :l I S r r s n l S ~ n t l :l d n d S :l s c n n b s n ~z ~tr r : n l jnl ~r j 0 s r ~: I O d DOMENICA 8 OTTOBRE 1972 Lr"' 50 CHIMICI A tmbur bttnt l dl mss ROMA 7 ttbr «Allr scnd

Dettagli

Società. (Pr) Cf/PI. ISDN P A Servizio. Nessun costo di attivazione, nessuna cauzione!*

Società. (Pr) Cf/PI. ISDN P A Servizio. Nessun costo di attivazione, nessuna cauzione!* Numr Cllulr Tstimni Intstzin Cntrtt Cgnm Nm INTESTATARIO (Rpprsntnt lg) C.F. Inrizz Lcità E-m Scità P.Iv Tl Dc. Idn. (Rppr. lg) C.I. Pt. Ps. N Dc. Scdnz Intstzin l Tlcm su cui ttivr srvizi (s vrs dl tstzin

Dettagli

speciale MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #miamiancora www.rockit.it

speciale MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #miamiancora www.rockit.it spcl MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #mmncr www.rckt.t T R pr st D St r S F R F S P Ru R R c C S F F L R M s M M P C M spcl MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 tln brv gnt! Trtur 10.000 smplr Rgstrzn n. 135 dl 03/05/2013

Dettagli

L inaugurazione della filiale di Preganziol. La Torch Run a Treviso. Terzopiano. Festa ed emozioni per le Special Olympics. Il Coworking firmato CMB

L inaugurazione della filiale di Preganziol. La Torch Run a Treviso. Terzopiano. Festa ed emozioni per le Special Olympics. Il Coworking firmato CMB Pste Itline Sp - Spedizine in Abbnment Pstle - DL 33572003 (cnv. in L. 27/02/2004 n.46) rt. 1 cmm 1/Trevis n. 81/03 - Ann 12 n. 39 - Agst 2014 L inugurzine dell filile di Pregnzil L Trch Run Trevis Fest

Dettagli

MAJAN RIPARTIAMO DA MAJANO LEZION 18 SEGNALI POSITIVI ARRIVANO DAL CANADA. TAXE PERÇUE TASSA RISCOSSA 33100 UDINE (Italia)

MAJAN RIPARTIAMO DA MAJANO LEZION 18 SEGNALI POSITIVI ARRIVANO DAL CANADA. TAXE PERÇUE TASSA RISCOSSA 33100 UDINE (Italia) Mnsil ur dll Ent Friuli nl Mondo, drnt ll F.U.S.I.E. - Dirzion, rdzion mministrzion: Csll Postl 242-33100 Un, vi dl Sl 9 tl. 0432.504970, fx 0432.507774, -mil: info@friulinlmondo.om, www.friulinlmondo.om

Dettagli

1. Informazioni Turistiche di Puebla. Estrella Roja. 2. Esperienze che potrete fare solo a Puebla. 3. Esperienze che potrete fare solo a Puebla. 4.

1. Informazioni Turistiche di Puebla. Estrella Roja. 2. Esperienze che potrete fare solo a Puebla. 3. Esperienze che potrete fare solo a Puebla. 4. 1. Infmzini Tistich di Publ. Estll Rj.. Espinz ch ptt f sl Publ. 3. Espinz ch ptt f sl Publ. 4. Espinz ch ptt f sl Publ.. Espinz ch ptt f sl Publ. 6. Scpi Publ: Si Nt, Mntgn Mgic. Zctlán. Mpp di Si Nt.

Dettagli

Prima edizione: 2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 2013 Editrice San Marco S.r.l., Bergamo Ponteranica www.editricesanmarco.it - info@editricesanmarco.

Prima edizione: 2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 2013 Editrice San Marco S.r.l., Bergamo Ponteranica www.editricesanmarco.it - info@editricesanmarco. Prm zn: 2013 Drzn tcnc d trl: Ctrn Crt Cn l cllbrzn dll Rdzn Cnsulnt dll CESM Curtr: Rbrt Trch Dsgn: Guspp Russ Impgnzn grfc: Punt & Ln Grl (BG) Cprtn: Vvssr & Vvssr Bnt Stt (BG) Stmp: Art Grfch Btt Frnc

Dettagli

INCENTIVI alle ASSUNZIONI AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

INCENTIVI alle ASSUNZIONI AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI INCENTIVI ll SSUNZINI GEVLZINI SU SPSIZINI NZINLI, REGINLI E PRVINCILI Guid 2013 PRGRMM PT Pinificzin trritril prtiv Vrs. 20130919 Smmri GIVNI... 3 Bnus ssunzin Givni Cntrtt di pprndistt DNNE... 5 Incntivi

Dettagli

8 REGIONEDEL VENETO) ^

8 REGIONEDEL VENETO) ^ nsigli Reginle del Venet - Uffii rhivi e prtll - 16/01/01-000073 fa-l 8 RGINL VNT) ^ giunt reginle ^ t 1 1 BN 01 Prtll N lss: F.010.05.1 Prt. Fse. Allegti N" ggett: Legge reginle 18 diembre 1993, n, 53,

Dettagli

Titolo del Progetto Istituto Proponente COLLEFERRO (ROMA) Finanziamento richiesto. Dirigente scolastico Simonetta Tofani

Titolo del Progetto Istituto Proponente COLLEFERRO (ROMA) Finanziamento richiesto. Dirigente scolastico Simonetta Tofani ,1)250$=,21,*(1(5$/, Titl dl Pgtt Istitut Ppnnt &LWWj Finnzimnt ichist,19,$**,275$,*(1(5,,7,6³6&$11,==$52 COLLEFERRO (ROMA) ¼ 5HIHUHQWHGHO3URJHWWR Nm cgnm Diignt sclstic Simntt Tfni 3DUWQHUVFRLQYROWL Istitut

Dettagli

magazine INCHIESTA educazione alimentare a scuola MENU RICETTE PRODOTTI DI STAGIONE VITAL o mega

magazine INCHIESTA educazione alimentare a scuola MENU RICETTE PRODOTTI DI STAGIONE VITAL o mega DIVITA mgzn F ch l cb s l tu mdcn ch l tu mdcn s l cb (Ippcrt) TRIMESTRALE d ttultà bnssr N 14 ANNO 5 gnn 2013 1,00 numr mgg duczn INCHIESTA scul lmntr MENU RICETTE PRODOTTI DI STAGIONE nvtà frmgg VITAL

Dettagli

WORLD CYCLING RECORD Juliana Buhring completa il giro del mondo in bicicletta in 140 giorni IN QUESTO NUMERO

WORLD CYCLING RECORD Juliana Buhring completa il giro del mondo in bicicletta in 140 giorni IN QUESTO NUMERO Rg. Trb. Npl N. 27 l 6/4/2012. 7 - A I/br 2012 WORLD CYCLING RECORD Jl Brg plt l gr l bltt 140 gr IN QUESTO NUMERO I r! U rbl z Il Pp l v Il l è l lt Sl /slt/ltz L prl pù lt l 2012 pg 2 r 7 - br 2012 Etrl

Dettagli

Territori di Cultura. La famiglia al centro dell azione politica 4 I volontari puliscono il Rio Fossà NUMERO 01 DICEMBRE 2010

Territori di Cultura. La famiglia al centro dell azione politica 4 I volontari puliscono il Rio Fossà NUMERO 01 DICEMBRE 2010 NUMERO 01 DIEMBRE 2010 L fmigli l centr dell zine plitic 4 I vlntri puliscn il Ri Fssà Territri di ultur INSERTO ULTURA Specile inizitive di Ntle 14 17 NUMERO 01 DIEMBRE 2010 NUMERO 01 DIEMBRE 2010 L fmigli

Dettagli

universo treviso basket tvb

universo treviso basket tvb univrs rvis bsk vb 1 2 3 indic vb bbiglimn 40 Mgli di gr Spr mgli 4 06 rvis bsk fnmn vb Un sri di pssin 08 Fnmn Spriv Fnmn Scil ivià Givnil Evni Scili I nsri impini Bm Mdiic Il ppl TVB in r Bsk in TV Cnsrzi

Dettagli

Siamo probabilmente il In questo settore abbiamo lavorato sul vedere le è l indirizzo on line della nostra

Siamo probabilmente il In questo settore abbiamo lavorato sul vedere le è l indirizzo on line della nostra ftt pnn dl nstr punt d vst STT MP R Dcbr 2009 Bstrl S rà pur sstt l pr pgn d L Mnd dl Nw Yrk Ts, bn, qust è l pr nur d L Nstr n s lt, lt rggls Su crt, n vd, n wb, scglt l vstr ch s nch l nstr 1 CO UTO

Dettagli

QUASI ZERO. minimi. destinati. poco perlasciare asaggi consoni aile medie storiche interessepiù. per. ancora. alcuni. portafogli.

QUASI ZERO. minimi. destinati. poco perlasciare asaggi consoni aile medie storiche interessepiù. per. ancora. alcuni. portafogli. trmn rflssn pr l prsdnt vdrs tss ch ssgn l cntrr Bnch suprr I %% prssm cmprr frl ntrss 4 c us sgg mstrzn rpprsnt nuv qull sstm nnul 89%% cu ttl urbr bun mnm scnt tss mutu Bnc tutt Stt pr C' ch 4 %% tr

Dettagli

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn 65 86 30 All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un

Dettagli

Come sfruttare le potenzialità del. e dei Big DATA riducendo i costi ed eccellendo nel business. 4 tavole rotonde per discutere di:

Come sfruttare le potenzialità del. e dei Big DATA riducendo i costi ed eccellendo nel business. 4 tavole rotonde per discutere di: 5 zn 4 znd znd Ospdlr Ospdl Ngurd C Grnd znd Ospdlr dll Prvnc Lcc znd Ospdlr Unvrstr Ospdl Runt ncn Bnc Pplr Mln Cllg Sn Crl Cmun Chmp Cst dutnmnt Frrv dll Stt Itln Fr Mln Mchl Krs Pst Itln Rch TNT Wlfr

Dettagli

In effetti ci mancava il nuovo

In effetti ci mancava il nuovo Ann II - Numr 176 - Dmnica 27 lugli 2013 Dirttr: Francsc Strac Rma, via Givanni Paisill n. 40 ANCHE ALEMANNO SI METTE A TIRARE FUORI UNA SUA RICETTA SOLITARIA SEMBRA UNA CORSA AD OSTACOLI IL CAMMINO DI

Dettagli