RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l."

Transcript

1 RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l.

2 Nuna mprsa pur mnma ch sa può avr cmncamnt fn snza qust tr cs, cè: snza ptr, snza sapr, snza cn amr vlr. Dal Brv dll Art d Pttr d Sna ; XIII Scl

3 INDICE Aznda CFD Prv d labratr Banch prva pr sstm vntlant Vntlazn Prgtt pr nautca Prgtt Arnautc Indagn dnamch trch sprmntal

4 aznda Passn, Cnscnza Dvrsfcazn RP Rsarch & Prjct S.r.l. s rcnsc da smpr n qust tr lmnt. Passn sgnfca affrntar pstvamnt nuv cntst, vncl prgtt ntrprtandl smpr cm nuv sfd. Dvrsfcar cmprta maggr cntnu sfrz pr acqusr knw-hw, ma garantsc nl tmp cnscnza, cmptnza prsnza nl mrcat. Labratr d va Enaud, 20 Esprnza RP nasc nl 2003 dalla plurdcnnal sprnza prfssnal d fndatr vn ntgrata dal 2010 n un nuv asstt sctar ch n ha prmss un ultrrmnt ptnzamnt cm Sctà d Engnrng. La RP è rvlta alla sddsfazn dll rchst d srvz tcnc, d strumnt d msura da labratr, d cnsulnza d sftwar prvnnt da dvrs sttr, ndustral, cvl tcnlgc. L attvtà svluppat n un cntst ntrdscplnar sn da smpr cnsdrat patrmn przs dll aznda da utlzzar pr una crscta cntnua cn l clnt. Prncpal camp ndustral d applcazn dll sprnz maturat: Arnautca Nautca Elttrdmstc Turbmacchn gnratr lc Vcl da trasprt da cmptzn (F1, F3, mt, tc.) Vntlazn Anals dnamch applcat a macchnar d a dfc d rlvanza artstca anch n zn ssmch Snsrstca Innvazn affdabltà Nll ttca d ptr rspndr al mgl all sgnz d una clntla dvrsfcata, RP Rsarch & Prjct S.r.l. nvst da smpr n strumnt d calcl, d msura, d labrazn d dsgn aggrnat cmplt, ma sprattutt sulla prfssnaltà cmptnza d prpr dpndnt. D par pass alla crscta prfssnal d tcnc, anch l labratr, a dspszn dlla clntla pr vrfch sprmntal, ha subt var mdfch fn all attual sstmazn n ambnt amp funznal. Altr ntrvnt sn stat panfcat pr amplar ultrrmnt l capactà camp d applcazn, sa nll ambt trc sa nll attrzzatur sprmntal. 4

5 cfd Mtacmp Tchnlgs Bynd cnvntnal cmputng Fn dagl nz, l sttr arspazal pù rcntmnt l sttr autmblstc hann affrntat trcamnt prblm d mccanca d flud. Ogg, anch graz al cntnu aumnt dlla ptnza d calcl d cmputr, è smpr pù frqunt cnstatar ch svarat altr sttr ndustral d rcrca s dvn cnfrntar cn qusta dscplna. La mccanca d flud ntrssa ad smp: Il sttr arspazal Il sttr autmblstc (nclus qull sprtv) La nautca La vntlazn L aracustca L turbmacchn Gl lttrdmstc La cmbustn d l trasprt d calr La gnrazn d ptnza L ndustra chmca Fluss cn suprfc lbr Immagn pr cncssn d Mtacmp Tchnlgs Pr tutt qust applcazn la RP mtt a dspszn strumnt mlt avanzat, d us rlatvamnt smplc da cst cntnut, affancand la prpra ampa sprnza acqusta n svarat sttr dlla prgttazn ndustral dlla rcrca applcata. Il rcrs alla sut sftwar CFD++ dlla Mtacmp Tchnlgs (http://www.mtacmptch.cm) prmtt d ntgrar vantaggsamnt, gà a partr dall fas prlmnar, la smulazn fluddnamca nl prgtt d nuv prdtt cn una sgnfcatva rduzn dl tm-t-markt dl numr d prttp fsc. S tratta d una sut mdulabl d strumnt d Cmputatnal Flud Dynamcs d nuva gnrazn, cntnuamnt aggrnata all avanzamnt dlla rcrca. Opratr d CFD++ sn, ltr a numrs unvrstà: USAF - US Navy - US Army, quattr grand ndustr arnautch dgl USA, ndustr sudamrcan, gappns d urp (Itala cmprsa). 5

6 Mtacmp Tchnlgs Bynd cnvntnal cmputng La RP, n cllabrazn cn Mtacmp Tchnlgs, Inc., può prvvdr a svlupp prsnalzzat (WIZARD) pr l sgnz spcfch d prpr clnt ncludnd ad smp: Spcal strumnt d pr pst prcssng St-up autmatc d cas d ntrss tpc dl clnt cfd++ Cmputatnal Flud Dynamcs Sftwar Sut CFD++ è un slutr dll quazn d Navr- Stks cn un apprcc a vlum fnt, ch prmtt d rslvr cntmpranamnt prblm d fluddnamca d 6DOF. CFD++ è una sut d strumnt pr la Cmputatnal Pr cncssn d Pagg Ar Industrs S.p.A Flud Dynamcs ch garantsc facltà d us, una strardnara rbustzza accuratzza, pr trattar tutt rgm d fluss, dall ncmprmbl all prsnc anch n prsnza d una grgla nn strutturata cn cll ad alt aspct rat, mlt strtchd dstrt. CFD++ s basa su una mtdlga d unfd grd, unfd physcs and unfd cmputng n un quadr d avanzat tcnch d dscrtzzazn numrca d sluzn. caa++ csm++ Cmputatnal Aracustcs Sftwar Sut CAA++ è una sut d strumnt pr la smulazn d prblm aracustc, svluppata pr prar n snrga cn CFD++. CAA++ frnsc all utnt una grand vartà d mtd analtc numrc pr smular la gnrazn la trasmssn dll nd snr attravrs flud. Cmputatnal Structural Mchancs CSM++ é un smulatr prmtt d rslvr prblm d ntrazn flud struttura, sa nl camp dll frqunz ch nl camp tmpral. Svluppat fn dall nz pr ntragr n manra cmplta cn CFD++ CAA++. mm Multpurps Intllgnt Mshng Envrnmnt MIME (Multpurps Intllgnt Mshng Envrnmnt) prmtt d prdurr grgl (msh) rducnd ntvlmnt tmp d mprtazn vrfca dlla gmtra. MIME funzna cn tutt sstm CAD ch pssn prdurr mdll sld (ad s. ACIS, Parasld, Grant). 6

7 prv d labratr La RP dspn d un labratr st n Padrn Dugnan d crca 1000 m2 attrzzat pr l scuzn d tutt l prv d prstazn rchst dal mrcat l vrfch dlla cnfrmtà all nrmatv vgnt ch rguardan n gnral tr grand sttr: calrmtra, araulca acustca. Gl strumnt attualmnt dspszn dl labratr sn dvrs banch d dvrs tagl a partr da prtat massm da 500 m3/h fn a m3/h ralzzat scnd la nrma AMCA nltr, banch sn dtat d camr smancch pr la ralzzazn d tst d lvll snr. Sn n svlupp d banch calrmtrc pr la dtrmnazn dll prstazn d scamb trmc d battr. Il sstma d acquszn d banch prmtt l rlvamnt l labrazn d mglaa d dat durant gn tst cn accss drtt al databas dl clnt (Accss, Sql, Oracl, Etc). La RP mpga un staff d prfssnst altamnt qualfcat, nlla rcrca svlupp nl camp dlla fluddnamca nn sl, qual ltr a svlgr nrmal attvtà d labratr, tst su apparcch vrfch d funznamnt, può vntualmnt ndvduar ar d mglramnt dll prfrmancs attravrs nuv sluzn. La RP garantsc a prpr clnt, ltr alla cnsldata cmptnza tcnca, la massma rsrvatzza affancandl anch nlla rcrca l svlupp d prpr prdtt. 7

8 banch prva pr sstm vntlat La RP prgtta ralzza banch prva pr dtrmnar l prstazn d sstm pr l trattamnt d l cndznamnt dll ara cncpt sprssamnt pr dar una rspsta ffcac all sgnz sprmntal d cstruttr d: Apparcch d clmatzzazn Attrzzatur d strazn d fum Cndtt accssr araulc Dumdfcatr Fltr dll ara Gnratr d ara calda Mt-vntlatr Rcupratr d calr Vntlatr Vntlcnvttr La sprmntazn prmtt d dtrmnar l prstazn d sstm pr l trattamnt d l cndznamnt dll ara n frma nrmalzzata, prmttnd d crtfcar l prstazn d un sstma, d cnfrntars cn altr prdtt sml d ttnr prstazn vrtr da rprtar su catalgh dl prdtt. L camra d prva l prcdur d prva pssn ssr ralzzat scnd dvrs standard nrmatv (qual AMCA, BS, DIN, UNI, ISO tc..) n funzn dll sgnz dl clnt. In mlt cas prò, pur sttstand all strtt sgnz mpst dall nrm, è pssbl dfnr un mpant ddcat a msur d prstazn dl sstma vntlant n cndzn mlt sml a qull d mpg ral. 8

9 In tal crcstanz, graz all accuratzza alla rptbltà dll msur, s pssn trarr valutazn sull nflunza d alcun varazn prgttual cstruttv dl sstma vntlant stss, vntualmnt crrdat d scambatr d calr (ad smp pr studar l fluss ch ntrssa la grant ch lambsc raffrdda l mtr...). In qust cas l banc prva dvnta a tutt gl fftt un strumnt d labratr, spss cn prcsn suprr a qull rchst dll nrmatv d rfrmnt, ch prmtt svlupp d prgtt d ttmzzazn dll prstazn. L prncpal grandzz acqusbl sn: Grandzz Araulch (Prtata, prssn, Etc.) Grandzz Elttrch (Ptnz, Tnsn, Crrnt, Etc.) Grandzz Fnmtrch (Ptnz snr, Cmpnnt spttral, Etc.) Grandzz Vbraznal (Acclrazn, anals md prp, Etc.) Il sstma d acquszn dat è gstt va sftwar, svluppat da RP, vntualmnt prsnalzzabl n funzn dll sgnz dl clnt. L ntrfacca grafca a dspszn dll utnt csttusc l pannll d cntrll dlla prva sprmntal attravrs l qual l pratr ntragsc cl sstma. Il lnguagg d prgrammazn grafc adttat cnsnt d avr una ftgrafa mlt sprssva dl funznamnt n tmp ral dll mpant durant tutta la prva. Sn stat svluppat tcnch prcdur sftwar d calbrazn dlla strumntazn, d trasduttr d tutt l sstma lttrnc d acquszn ch garantsc nl tmp la qualtà la prcsn dll msur ffttuat. 9

10 vntlazn Mtd avanzat pr l prgtt la ralzzazn d vntlatr d lch La RP può mttr a dspszn tcnch strumnt pr l prgtt ardnamc basat prncpalmnt sulla Cmputatnal Flud Dynamcs sulla sprmntazn ch, asscat a tcnch d prttpazn rapda, prmttn l dsgn la ralzzazn d vntlatr d lch pr l pù svarat applcazn. La Rp utlzza dvrs tls prpr ch pssn ssr mss a dspszn dlla clntla pr svlupp n cmplta autnma. L sprnza l capactà prmttn alla RP d affrntar cn succss la dfnzn d: Vntlatr pr la vntlazn ndustral pr una vasta gamma d applcazn Elch ntubat Vntl pr gallr dl vnt Pccl vntlatr ch lavran a bass numr d Rynlds (s. vntl pr: ascugacapll, untà d cndznamnt, frn, l raffrddamnt d mtr srpntn... ) Elch pr la prpulsn ara (s. avazn gnral, ultralggr) Rtr prncpal d cda d lcttr Elch pr la prpulsn nautca Prfl ad Hc Accant all ttmzzazn dll carattrstch gmtrch dgl lmnt dl vntlatr, la rcrca d RP s è ndrzzata vrs la dfnzn d prfl studat ad hc, nn sl pr ttnr un mglr rndmnt fluddnamc, ma anch pr rdurr cst d prduzn. nfatt, facnd rcrs a prfl alar studat appstamnt, s pssn tnr prsnt sa l rchst d ffcnza d prgtt ardnamc (al numr d Rynlds d Mach d funznamnt) ch l sgnz struttural cstruttv. 10

11 prgtt pr nautca L cmptnz nlla fluddnamca dlla RP nn ptvan nn prtar ad affrntar ambzs prgtt nl sttr nautc, n partclar l sprnz maturat prmttn alla RP d ptr affrntar prblmatch d: Ottmzzazn dll appndc (bulb wnglts) Stud d vl Tra Ardnamca 2D & 3D cn ntrfrnza Sprmntazn Cstruzn al vr Mdll d gallra Mdll d vasca VPP (Vlcty Prfrmac Prgram) Mdll d smulazn a 6 grad d lbrtà Anals prv n gallra Anals prv n vasca Rduzn Dat Intgrazn cn la tlmsura (/ altrnatv alla tlmsura) Ond prdtt da un mbarcazn Dttagl dl bulb Mdll d vasca scala 1:10 d Itala 1 Dstrbuzn d prssn Rprgtt dlla chgla dlla class Star Vsualzzazn d fluss sull Wnglts 11

12 prgtt pr fv Alcun prgtt ralzzat cn FIV (Fdrazn Vla Italana) pssn dar vdnza dll cmptnz n qust camp dlla RP. AC: Classnza l d V Il Mr l d tutt b d a.i. ns a 12m S la (rsp tt d rcrc dc) a n at It prg dll app sndac dl 1987 l p r p u p 1 svl Itala all dzn a Amrca) Max t p n p a rn C cp ta nt ad (part Prth dlla a g r a pr la d Whtbr R O n al m 60 W Star Class lb dl bu 6 & a l g d 199 lla ch tt d ll Olmpa al 1997) g dlla r rp gtt TAR rc d mnd Rpr dlla S 4 d (vnct mpnat 0 la 0 ca chg lmpad O d l l n d M atrc dl dmn Campnat Atn h Olmpc nn) F Class (470, r, alb tt d S Prg d tmn h IM v r arc t b d d pr campna ) l ndc r App nctrc d lt a sgu v 0 m Garda 3 C RA dlr barch da IL l 1995 p r E t B r I a L a c p SE (a p mnd CLAS Appnd C n class c r a) pa Am p Catamara C bl ccla vara r la P n p G r Sgn mmrs anca L le ad s s (M Chg az nant pla lch n Car l dll n tunn n nstall 12

13 Prgtt Arnautc Pr assstrv fn da prm pass d un nuv prgtt, la RP rnd dspnbl l sprnza acqusta durant l svlupp la crtfcazn d numrs vlvl. Nll fas prlmnar l rcrs all sprnza è ssnzal pr rdurr rsch ch pssn drvar da un nadguat apprfndmnt da rrr d valutazn dgl asptt tcnc, dlla maturtà dll tcnlg, dll mplcazn d rqust. Mtd rqust sn nflunzat da rsultat dll stud rchdn cntnu aggrnamnt n crs d pra. Dstrbuzn d prssn su un vlvl d fantasa Mvng msh Dfnzn/anals crtca dll carattrstch ncssar pr l calcl dll prstazn dlla mccanca dl vl. Anals dll pssbl mdfch d una cnfgurazn pr raggungr bttv mglr, anch rcrrnd a strumnt d prgtt d sprmntazn. Rcstruzn dll prstazn d un vlvl sstnt rcrrnd a un data bas d dat strc. Dstrbuzn d prssn su un ultralggr Sprmntazn n gallra dl vnt 13

14 La RP v può autar a rslvr prblm d: Dfnzn anals d rqust Prgtt prlmnar Prgtt, vrfca, anals dll carattrstch ardnamch a dvrs lvll d apprssmazn Dfnzn dll spcfch ralzzazn d mdll, prv ardnamch anals d rsultat Valutazn d carch Prncpal vrfch d mccanca dl vl Dmnsnamnt vrfch prlmnar struttural Anals d rsultat d prv d vl Valutazn d cst dl ccl d vta (DOC - LCC) Valutazn d ps Prgtt prlmnar dll nstallazn mtr Prgtt prlmnar dlla cnfgurazn tnnd cnt d vncl rlatv a vlum ntrn dll archtttura struttural Calcl dll prstazn Prgtt (ttmzzazn) vrfca ardnamca d prfl alar, anch prsstntat, n subsnc transnc Prgtt vrfca ardnamca d cnfgurazn cmplss n fluss subsnc, suprsnc prsnc, cn prgramm a pannll 3D capac d trattar anch asptt nn lnar Prgtt vrfca ardnamca 3D cn tcnch CFD d ultma gnrazn Valutazn dlla dnamca dl crp rgd a 6 grad d lbrtà Calcl d carch ardnamc nrzal, anch pr vlvl dfrmabl Vrfca struttural d dttagl prgttazn scutva Gallra dl vnt Esmp d vsualzzazn su cnfgurazn cmplta Anals trca sprmntal d un tmn Nll var fas d un prgtt arnautc, bttv d sgnz sn mltplc. D vlta n vlta, dvn ssr adguat sa l apprcc mntal d prgttst, sa gl strumnt. I prncpal strumnt d prgtt a dspszn dlla la RP - Rsrch & Prjcts srl cmprndn una sr d sftwar dat d calcl, d dvrsa cmplsstà cst, adatt pr l dvrs fas dl prgtt. 14

15 ndagn dnamch trch sprmntal La RP ralzza sluzn d mntragg struttural, d anals d cntrll dll vbrazn pr dffrnt tplg d dfc struttur. Tra l pssbl tcnch d ndagn anch attravrs l us d snsr a fbr ttch, studat n qust ann, l tcnch basat sull anals dnamca sn l pù prmttnt, sa pr la rapdtà cn la qual pss ssr ffttuat, sa sprattutt pr la lr cmplta nn nvasvtà. L svlupp dll tcnlg nfrmatch d lttrnch cnsnt d applcar tal tcnch nnvatv cn cst mnr rsptt all tcnch tradznal. La RP s prpn cm partnr pr la ralzzazn d sstm cmplt d mntragg pr struttur d dfc, anch d valr strc qual trr, campanl, chs puttst ch cas partclar d dfc cn arch trantat, ma anch d anals dnamca pr cllaud sstm d srvglanza dll struttur tramt msur prdch cntnu n zn ssmch. Cntrll dnamc d pnt strallat pdnal RP è nltr n grad d applcar l sprnza sull stud dll vbrazn mccanch pr svluppar lttrdmstc, macchn pù n gnral, apparcchatur pù ffcnt slnzs. nfatt, pr ptr agr sull caus dl rumr mtgarn gl fftt, è ncssar sa cnscr a fnd l rgn d tal sun ch avr a dspszn tcnch quanttatv ch prmttan d valutar s l varazn apprtat n fas d prgtt d scuzn san ffcac. Mdll pr prv su pattafrma vbrant d dfc strc prtghs Esmp d anals d sgnal 15

16 RP Rsarch & Prjcts srl Va Enaud, 20/ Padrn Dugnan - (MI) - ITALY Tl

Esercizi sullo studio di funzione

Esercizi sullo studio di funzione Esrcizi sullo studio di funzion Prima part Pr potr dscrivr una curva, data la sua quazion cartsiana splicita f () occorr procdr scondo l ordin sgunt: 1) Dtrminar l insim di sistnza dlla f () ) Dtrminar

Dettagli

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' '

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' ' LINGUAGGICREATIVITA ESPRESSIONE 3 4ANNI 5ANNI Mniplrmtrilidivritipin finlizzt. Fmilirizzrindivrtntcnil cmputr Ricnsclmntidl mnd/rtificilcglindn diffrnzprfrmmtrili Distingugliggttinturlidqulli rtificili.

Dettagli

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga Provvdimnto di Prdisposizion dl Programma Annual dll'srcizio finanziario 2014 Il Dsga Visto Il Rgolamnto crnnt l istruzioni gnrali sulla gstion amministrativotabil dll Istituzioni scolastich Dcrto 01 Fbbraio

Dettagli

3) MECCANISMI DI RILASSAMENTO

3) MECCANISMI DI RILASSAMENTO 3) MECCANSM D RLASSAMENTO nuclei eccitati tendn a cedere l'energia acquisita ed a ritrnare nella "psizine" di equilibri. meccanismi del rilassament sn mlt cmplessi (sprattutt nei slidi) e pssn essere classificati

Dettagli

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 1

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 1 ITRODUZIOE ALLA BUSIESS PROCESS MODELIG OTATIO (BPM) 1 1. Prsntazin La ntazin BPM (http://www.bpn.rg) è sviluppata dalla Businss Prcss Managnt Initiativ dall Objct Managnt Grup (http://www.g.rg), assciazini

Dettagli

Le politiche per l equilibrio della bilancia dei pagamenti

Le politiche per l equilibrio della bilancia dei pagamenti L politich pr l quilibrio dlla bilancia di pagamnti Politich pr ottnr l quilibrio dlla bilancia di pagamnti (BP = + MK = 0) nl lungo priodo BP 0 non è sostnibil prchè In cambi fissi S BP0 si sauriscono

Dettagli

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE nno 213 Tipologia Istituzione U - UNIT' SNIT LCLI Istituzione 9565 - SL VNZI - MSTR 12 Contratto SSN - SRVIZI SNIT NZINL Fase/Stato Rilevazione: pprovazione/ttiva Data Creazione Stampa: 19/6/215 14:15:25

Dettagli

GUIDE ITALIA Un confronto sulle ultime tendenze a supporto della semplificazione e dell efficienza

GUIDE ITALIA Un confronto sulle ultime tendenze a supporto della semplificazione e dell efficienza GUIDE ITALIA Un confronto sull ultim tndnz a supporto dlla smplificazion dll fficza L voluzion dll architttur IT Sogi RELATORE: Francsco GERBINO 16 novmbr 2010 Agnda Prsntazion dlla Socità Architttur IT

Dettagli

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Distrtto Scolastico N 53 Nocra Infrior (SA) SCUOLA MEDIA STATALE Frsa- Pascoli Vial Europa ~ 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) Tl. 081 933111-081 931395- fax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mcc.: SAMM28800N

Dettagli

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II Università degli Studi di Lecce Facltà di Ingegneria Infrmatica N.O. A.A. /4 esina Esame di Elettrnica Analgica II Studentessa: Laura Crchia Dcente: Dtt. Marc Panare INDICE Presentazine del prgett del

Dettagli

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G. M. MONTANI CONVITTO ANNESSO AZIENDA AGRARIA 63900 FERMO Via Montani n. 7 - Tl. 0734-622632 Fax 0734-622912 www.istitutomontani.it -mail aptf010002@istruzion.it Coc

Dettagli

LA COMPATIBILITA tra due misure:

LA COMPATIBILITA tra due misure: LA COMPATIBILITA tra due msure: 0.4 Due msure, supposte affette da error casual, s dcono tra loro compatbl quando la loro dfferenza può essere rcondotta ad una pura fluttuazone statstca attorno al valore

Dettagli

REPORT DELLA VALUTAZIONE COLLETTIVA

REPORT DELLA VALUTAZIONE COLLETTIVA CONCORSO DI PROGETTAZIONE UNA NUOVA VIVIBILITA PER IL CENTRO DI NONANTOLA PROCESSO PARTECIPATIVO INTEGRATO CENTRO ANCH IO! REPORT DELLA VALUTAZIONE COLLETTIVA ESITO DELLE VOTAZIONI RACCOLTE DURANTE LE

Dettagli

Progetto I CARE Progetto CO.L.O.R.

Progetto I CARE Progetto CO.L.O.R. Attori in rt pr la mobilità di risultati dll apprndimnto Dirtta WEB, 6 dicmbr 2011 Progtto I CARE Progtto CO.L.O.R. Elmnti distintivi complmntarità Michla Vcchia Fondazion CEFASS gli obittivi Facilitar

Dettagli

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci JOH EBTI BCH Invnzon a u voc BWV 772 7 cura Lug Catal trascrzon ttuata con UP htt//ckngmuscarchvorg/ c 200 Lug Catal (lucatal@ntrrt) Ths ag s ntntonally lt ut urchtg nltung Wormt nn Lbhabrn s Clavrs, bsonrs

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO Nm prcmnt Dscrizin Fasi (dscrizin sinttica da input ad utput) Nrm rifrimnt rspnsabil istruttria Rspnsabil prcmnt mcgmmatricla richista infrmazini prcmnt incar tlf, fax pc inrizz Trmin cnclusi n prcm nt

Dettagli

DIODO E RADDRIZZATORI DI PRECISIONE

DIODO E RADDRIZZATORI DI PRECISIONE OO E AZZATO PECSONE raddrzzar ( refcar) sn crcu mpega per la rasfrmazne d segnal bdreznal n segnal undreznal. Usand, però, dd per raddrzzare segnal, s avrà l svanagg d nn per raddrzzare segnal la cu ampezza

Dettagli

- Radioattività - - 1 - 1 Ci = 3,7 1010 dis / s. ln 2 T 2T = e ln 2 2 = e 2ln 2 = 1 4

- Radioattività - - 1 - 1 Ci = 3,7 1010 dis / s. ln 2 T 2T = e ln 2 2 = e 2ln 2 = 1 4 Radioattività - Radioattività - - - Un prparato radioattivo ha un attività A 0 48 04 dis / s. A quanti μci (microcuri) si riduc l attività dl prparato dopo du tmpi di dimzzamnto? Sapndo ch: ch un microcuri

Dettagli

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn 65 86 30 All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un

Dettagli

Aggiornamento remoto della chiave hardware

Aggiornamento remoto della chiave hardware AMV S.r.l. Via San Lrenz, 106 34077 Rnchi dei Leginari (Grizia) Italy Ph. +39 0481.779.903 r.a. Fax +39 0481.777.125 E-mail: inf@amv.it www.amv.it Cap. Sc. 10.920,00 i.v. P.Iva: IT00382470318 C.F. e Iscriz.

Dettagli

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità.

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità. 0. Risrs uman cinvl nlla prima fas dl prg Cis cmunià. funzini n. n. r Oprari di Prg Prgazin, pianificazin dl prg O p r a ri d l p r g prari di bas prari cnici cn qualifica prfssinal prari spcializzai Op.

Dettagli

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla II I RELAZIONE TECNICA t relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio. sita nel comune di AF.EZZO (AR) PROPRIET A' AP{EZZO MULTISERVIZI SRL Valutazione del rischio dovuto al

Dettagli

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste NUCLEO DI VALUTAZIONE

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste NUCLEO DI VALUTAZIONE Cnsrvari Musica Giuspp Tartini Trist NUCLEO DI VALUTAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE sull dll a.a.2010/11 (DPR 28/2/03 n.132, art.10 cmma 2 ltt. b) Nucl valutazin Waltr Grbin Prsidnt

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA ANUGA COLONIA 05-09 OTTOBRE 2013 Ragione Sociale Inviare a : all'attenzione di : Padiglione Koelnmesse Srl Giulia Falchetti/Alessandra Cola Viale Sarca 336 F tel. 02/86961336 Stand 20126 Milano fax 02/89095134

Dettagli

Corrente elettrica e circuiti

Corrente elettrica e circuiti Corrente elettrca e crcut Generator d forza elettromotrce Intenstà d corrente Legg d Ohm esstenza e resstvtà esstenze n sere e n parallelo Effetto termco della corrente Legg d Krchhoff Corrente elettrca

Dettagli

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede 1 I.C. Slvo Pllco Portoplo Cpo Pssro 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO V Crnnà 4 c..p. 96018 - PACHINO (SR) Tl. 0931/801226-0931597094 ml :src853002q@struzon.t www.pllcopchno.t Coc Fscl 83001430897.

Dettagli

Parcheggi e altre rendite aeroportuali

Parcheggi e altre rendite aeroportuali Argomnti Parchggi altr rndit aroportuali Marco Ponti Elna Scopl La rgolamntazion dl sistma aroportual italiano fino al 2007 non ha vitato la formazion di rndit ingiustificat. In particolar l attività non-aviation,

Dettagli

MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO

MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO Riepilg dcumentazine 1 2 Istanza di autrizzazine all scaric in crp idric

Dettagli

CORSO. FIM Via. associazione geometri liberi professionisti. della provincia di Modena. Sede. Costi. Colleg. 2 Pia. rispettivi tecnica.

CORSO. FIM Via. associazione geometri liberi professionisti. della provincia di Modena. Sede. Costi. Colleg. 2 Pia. rispettivi tecnica. CORSO MASTER associazion gomtri libri profssionisti dlla provincia Modna novmbr, cmbr 2014 gnnaio, fbbraio PERCORSO FORMATIVO DI 48 ORE Sd Il corsoo è organizzato prsso la sala convgni dl Collg io Gomm

Dettagli

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione RETTE Definizine intuitiva La retta linea retta è un dei tre enti gemetrici fndamentali della gemetria euclidea. Viene definita da Euclide nei sui Elementi cme un cncett primitiv. Un fil di ctne di spag

Dettagli

T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori

T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori T13 Oneri per Indennita e Compensi Accessori Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo I IND. IND RZ. INDNNITÀ VACANZA STRUTT. ART. 42, D MARIA PROFSSION CONTRATTU COMP. SCLUSIVITA POSIZION POSIZION - RISULTATO

Dettagli

Alberi di copertura minimi

Alberi di copertura minimi Albr d coprtur mnm Sommro Albr d coprtur mnm pr grf pst Algortmo d Kruskl Algortmo d Prm Albro d coprtur mnmo Un problm d notvol mportnz consst nl dtrmnr com ntrconnttr fr d loro dvrs lmnt mnmzzndo crt

Dettagli

Soci. Posteggio barche/canoa. Categoria Socio Tassa base Uso barche Uso natante Uso tutto. Socio attivo 150 350 550 800

Soci. Posteggio barche/canoa. Categoria Socio Tassa base Uso barche Uso natante Uso tutto. Socio attivo 150 350 550 800 TARIFFARIO 2015 Valid dal 01.02.2015 Sci Categria Sci Tassa base Us barche Us natante Us tutt Psteggi barche/cana Sci attiv 150 350 550 800 Sci attiv famiglia 160 400 600 800 Sci attiv Junir 50 *1) 100

Dettagli

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010 Corso di ordinmnto - Sssion suppltiv -.s. 9- PROBLEMA ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO CORSO DI ORDINAMENTO SESSIONE SUPPLETIA Tm di: MATEMATICA. s. 9- Dt un circonrnz di cntro O rggio unitrio, si prndno

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

1. Microsoft Power Point: costruire una presentazione

1. Microsoft Power Point: costruire una presentazione Dtt. Pal Mnella Labratri di Infrmatica Specialistica per Lettere Mderne 2 semestre, A.A. 2009-2010 Dispensa n. 3: Presentazini Indice Dispensa n. 3: Presentazini...1 1. Micrsft Pwer Pint: cstruire una

Dettagli

Guida allʼesecuzione di prove con risultati qualitativi

Guida allʼesecuzione di prove con risultati qualitativi TitoloTitl Guida allʼscuzion di prov con risultati qualitativi Guid to prform tsts with qualitativ rsults SiglaRfrnc DT-07-DLDS RvisionRvision 00 DataDat 0602203 Rdazion pprovazion utorizzazion allʼmission

Dettagli

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario Prot. Novara, 20 luglio 20 OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI SETTEMBRE 20 Date Impegni Orario 1 settembre Collegio Docenti :00 2 settembre Prove studenti con giudizio sospeso (vedi elenco) 8:30 3 settembre

Dettagli

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche TP ISLAMENT ACUSTIC DAI RUMRI DI CALPESTI Prdtti sluzini tcnich Lina Irvnti islamnt stic in nuvi fabbricati ristrutturazini igrali Islamnt stic di pavimnti su slai in latr-cmnt Bnifica stica snza dmlizini

Dettagli

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME 10216 Parte 1 - TR2 Non 3059-1:87 Acciaio al Carbonio 3601:87 Acciaio al Carbonio 1629:84 1630 49-111:78 (p Usi Generali Temperatura Ambiente

Dettagli

L ELLISSOIDE TERRESTRE

L ELLISSOIDE TERRESTRE L ELLISSOIDE TERRESTRE Fin dll scond mtà dl XVII scolo (su propost di Nwton) l suprfici più dtt ssr ssunt com suprfici di rifrimnto pr l Trr è stt individut in un ELLISSOIDE DI ROTAZIONE. E l suprfici

Dettagli

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino:

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino: Prof. Emnul ANDRISANI Studio di funzion Funzioni rzionli intr n n o... n n Crttristich: sono funzioni continu drivbili in tutto il cmpo rl D R quindi non sistono sintoti vrticli D R quindi non sistono

Dettagli

Dati dai questionari. Report preliminare. Maggio 2015

Dati dai questionari. Report preliminare. Maggio 2015 Dati dai questinari Reprt preliminare Maggi 2015 Dati Scule Regine Abruzz 3,9% 16 Basilicata 0,5% 2 Calabria 2,4% 10 Campania 3,9% 16 Emilia Rmagna 4,6% 19 Friuli Venezia Giulia 3,4% 14 Lazi 4,1% 17 Liguria

Dettagli

Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 10 V GN 10 serie 1X pressione d esercizio max. 210 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94

Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 10 V GN 10 serie 1X pressione d esercizio max. 210 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94 RI 26 864/05.02 Sostituisce: 2.95 Valvole riduttrici di pressione pilotate, tipo ZDRK 0 V GN 0 serie X pressione d esercizio max. 20 bar portata max. 80 L/min H/A 4085/94 tipo ZDRK 0 VP5-X/ Sommario Caratteristiche

Dettagli

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. P E. R Svz szz pz - CNR L f sh s s mp pph ; p è pps pm pssbà p sss è ss vs, s s mp mq sz, ; s (, svh.) pss ss s z. I sh ss s spsv è sfvm fz m pph s p:

Dettagli

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE La direttiva Servizi mira a ffrire ai cnsumatri più scelta, più qualità e un access più facile ai servizi in tutt il territri dell UE PERCHÉ LE NUOVE NORME

Dettagli

Sconti e agevolazioni speciali in CONVENZIONE em.01 14

Sconti e agevolazioni speciali in CONVENZIONE em.01 14 Sigeim Energia srl Ftvltaic Veicli elettrici Batterie slari Scnti e agevlazini speciali in CONVENZIONE em.01 14 Negli ultimi 6 anni la Sigeim Energia si è dedicata alla prgettazine e installazine di impianti

Dettagli

Comunità Europea (CE) International Accounting Standards, n. 36. Riduzione durevole di valore delle attività

Comunità Europea (CE) International Accounting Standards, n. 36. Riduzione durevole di valore delle attività Scopo contnuto dl documnto Comunità Europa (CE) Intrnational Accounting Standards, n. 36 Riduzion durvol di valor dll attività Riduzion durvol di valor dll attività SOMMARIO Finalità 1 Ambito di applicazion

Dettagli

T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori

T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori T13 Oneri per Indennita e Compensi Accessori Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo I IND. IND RZ. INDNNITÀ VACANZA STRUTT. ART. 42, D MARIA PROFSSION CONTRATTU COMP. SCLUSIVITA POSIZION POSIZION - RISULTATO

Dettagli

Abstract: una versione sintetica della tua relazione. Il lavoro di ricerca e progettazione svolto prima di cominciare gli esperimenti.

Abstract: una versione sintetica della tua relazione. Il lavoro di ricerca e progettazione svolto prima di cominciare gli esperimenti. COME SCRIVERE LA RELAZIONE DEL PROGETTO La tua relazine finale deve includere le seguenti sezini: Titl Abstract: una versine sintetica della tua relazine. Indice. Dmanda, variabili e iptesi. Il lavr di

Dettagli

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE 1. Esercizi Esercizio 1. Dati i punti A(1, 0, 1) e B(, 1, 1) trovare (1) la loro distanza; () il punto medio del segmento AB; (3) la retta AB sia in forma parametrica,

Dettagli

Strutture deformabili torsionalmente: analisi in FaTA-E

Strutture deformabili torsionalmente: analisi in FaTA-E Strutture deformabl torsonalmente: anals n FaTA-E Il comportamento dsspatvo deale è negatvamente nfluenzato nel caso d strutture deformabl torsonalmente. Nelle Norme Tecnche cò vene consderato rducendo

Dettagli

PROGRAMMA DI RlQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRlTORlO PRUSST CALIDONE. COLLEGIa DI VIGILANZA P.R.U.S.S.T.

PROGRAMMA DI RlQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRlTORlO PRUSST CALIDONE. COLLEGIa DI VIGILANZA P.R.U.S.S.T. PRUSST "CALDONE" Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo So sren i bi le del Terr it o r i o Collegio d i Vigilanza Via Traianc.tc- 821 ne-benevento. Tel.:0824/21549 Fax:0824/25432 Email: collegiodivigilanza@virgilio.it

Dettagli

1. CORRENTE CONTINUA

1. CORRENTE CONTINUA . ONT ONTNUA.. arica elettrica e crrente elettrica e e e e P N NP e e arica elementare carica dell elettrne,6 0-9 Massa dell elettrne m 9, 0 - Kg L atm è neutr. Le cariche che pssn essere spstate nei slidi

Dettagli

Relazioni tra variabili: Correlazione e regressione lineare

Relazioni tra variabili: Correlazione e regressione lineare Dott. Raffaele Casa - Dpartmento d Produzone Vegetale Modulo d Metodologa Spermentale Febbrao 003 Relazon tra varabl: Correlazone e regressone lneare Anals d relazon tra varabl 6 Produzone d granella (kg

Dettagli

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23 Untà Invlupp d vl secnd le nrme F.A.R. 3.1 Il dgrmm d mnvr Cn rferment qunt rprtt nel prgrf 1.4 dell precedente Untà s può scrvere: n f z L 1 ρscl 1 ρs CL v ( cs t) C v L uest sgnfc che per un dt qut (ρ)

Dettagli

Relazione funzionale e statistica tra due variabili Modello di regressione lineare semplice Stima puntuale dei coefficienti di regressione

Relazione funzionale e statistica tra due variabili Modello di regressione lineare semplice Stima puntuale dei coefficienti di regressione 1 La Regressone Lneare (Semplce) Relazone funzonale e statstca tra due varabl Modello d regressone lneare semplce Stma puntuale de coeffcent d regressone Decomposzone della varanza Coeffcente d determnazone

Dettagli

NUOVA LATODUE CHIUSURA LATERALE A SCATTO PER SCORREVOLI. Nuova versione con design arrotondato. Gamma completa. Fissaggio invisibile

NUOVA LATODUE CHIUSURA LATERALE A SCATTO PER SCORREVOLI. Nuova versione con design arrotondato. Gamma completa. Fissaggio invisibile NUOVA LATODUE CHIUSURA LATERALE A SCATTO PER SCORREVOLI Nuova versione con design arrotondato Gamma completa Fissaggio invisibile Ingombri ridotti e lavorazione standard I 04/04 DIN EN ISO 9001:00 Zertifikat:

Dettagli

Cos è il Master Essere HR Business Partner?

Cos è il Master Essere HR Business Partner? Cs è il Master Essere HR Business Partner? Un percrs che aiuta i prfessinisti HR ad andare ltre in termini di autrevlezza e fcalizzazine sul cliente e sui risultati. Quali biettivi permette di raggiungere?

Dettagli

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01. Ecoenergia. Idee da installare

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01. Ecoenergia. Idee da installare ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01 Ecoenergia Idee da installare La pompa di calore Eco Hot Water TEMP La pompa di calore a basamento Eco Hot

Dettagli

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE n.806 del 01/07/2014 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.806 del 01/07/2014 Proposta

Dettagli

SPINE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

SPINE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI SPINE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI Una spina elettrica è un cnnettre elettric che può essere inserit in una presa di crrente cmplementare. Per mtivi di sicurezza, il lat cstantemente stt tensine è sempre

Dettagli

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata.

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata. 8.. STRUMENTI MATEMATICI 8. Equazini alle differenze. Sn legami statici che legan i valri attuali (all istante k) e passati (negli istanti k, k, ecc.) dell ingress e k e dell uscita u k : u k = f(e 0,

Dettagli

Progettare l ambiente di apprendimento. Valorizzare l esperienza e le conoscenze degli alunni

Progettare l ambiente di apprendimento. Valorizzare l esperienza e le conoscenze degli alunni Rendiam prduttive le riunini Per prgettare un mdell di scula: un apprcci culturale e filsfic un elabrazine pedaggica una prgettazine didattica frti cnscenze disciplinari L autnmia è: respnsabilità innvazine

Dettagli

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Prgett di un intervent sit in Pulsan, lc. La Fntana, viale dei Micenei n.70 inserit nei prgrammi integrati di rigenerazine urbana vlti a prmuvere la riqualificazine di città

Dettagli

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808 VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808 L ann duemilaundici il girn 11 del mese di Aprile alle re 10:00, press la sede della

Dettagli

Voto attribuito COME SI VOTA Voto non attribuito

Voto attribuito COME SI VOTA Voto non attribuito Voto attribuito O S VOT Voto non attribuito OO PU O RTURO TOS PPPO USPP VR PURO OO ROSS OR PTRO S PO TOO VV SPROO RO O Si può mettere un segno sul candidato alla presidenza e un altro sul simbolo del candidato

Dettagli

T12 Oneri per Competenze Stipendiali

T12 Oneri per Competenze Stipendiali T12 Oneri per Competenze Stipendiali Qualifica MENSLT' STPENO..S. R.../ PROGR. TRECESM MENSLT' RRETRT NNO RRETRT PER NN RECUPER PER RTR mporto Totale ECONOMC CORRENTE PRECEDENT SSENZE ECC. NZNT' N Mesi

Dettagli

RELAZIONE PROGETTO Breve descrizione del problema trattato

RELAZIONE PROGETTO Breve descrizione del problema trattato RELAZIONE PROGETTO Irene Maria Girnacci Fndamenti di prgrammazine I ann laurea triennale Breve descrizine del prblema trattat Il prblema assegnat cnsiste nell svilupp di una agenda elettrnica, cmpsta da

Dettagli

16 1 0,37 1,2 0,44 50 1,5 1,78 1 1/4 42,25 3 2,89 1,5 0,54 3 4,01 1 1/2 48,25 3 3,33 18 1 0,41 2 60,3 3 4,22

16 1 0,37 1,2 0,44 50 1,5 1,78 1 1/4 42,25 3 2,89 1,5 0,54 3 4,01 1 1/2 48,25 3 3,33 18 1 0,41 2 60,3 3 4,22 TUBI CARPENTERIA ELETTROSALDATI TUBI TONDI SALDATI DA NASTRO Diametro in pollici Diametro esterno Spessore Peso Kg/m DIMENSIONI SPESS. PESO DIMENSIONI SPESS. PESO Kg/m Kg/m /8 1,7 0,7 1 1 0, 8 1, 1, 1/

Dettagli

PER IMPIEGHI SPECIALI FINO A 1000 VOLT PROGRAMMA. T Giraviti VDE. T Assortimenti VDE. T Pinze VDE. T Cricchetti VDE

PER IMPIEGHI SPECIALI FINO A 1000 VOLT PROGRAMMA. T Giraviti VDE. T Assortimenti VDE. T Pinze VDE. T Cricchetti VDE ER IMIEGHI SECIALI FINO A 1000 VOL ROGRAMMA Giraviti VDE inze VDE Cricchetti VDE Assrtimenti VDE 1 2 UENSILI GEDORE VDE utti gli utensili i sicurezza GEDORE mlgati VDE in plastica mrbia sn tati i islament

Dettagli

MINIGUIDA SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA NELL'INDUSTRIA (ESCLUSO SETTORE EDILE)

MINIGUIDA SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA NELL'INDUSTRIA (ESCLUSO SETTORE EDILE) MINIGUIDA SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA NELL'INDUSTRIA (ESCLUSO SETTORE EDILE) "per la nzine di "industria" ai fini del trattament di cig ccrre fare riferiment alla legge 9 marz 1989 n. 88

Dettagli

IL MANAG. Ilibri di management solitamente si rivolgono PRIMA, DURAN PROFESSIONE

IL MANAG. Ilibri di management solitamente si rivolgono PRIMA, DURAN PROFESSIONE PROSSON PRM, URN L MN 14 al sapere al saper essere, passando per il saper fare e il saper far fare : dall età dell assunzione in azienda all età della post-pensione, ecco il percorso attraverso il quale

Dettagli

MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA. Catalogo Tecnico

MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA. Catalogo Tecnico MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA Catalogo Tecnico Aprile 21 L azienda Brevini Fluid Power è stata costituita nel 23 a Reggio Emilia dove mantiene la sua sede centrale. Brevini Fluid Power produce

Dettagli

Circuiti Elettrici. Elementi di circuito: resistori, generatori di differenza di potenziale

Circuiti Elettrici. Elementi di circuito: resistori, generatori di differenza di potenziale Circuiti Elettrici Corrente elettrica Legge di Ohm Elementi di circuito: resistori, generatori di differenza di potenziale Leggi di Kirchhoff Elementi di circuito: voltmetri, amperometri, condensatori

Dettagli

Serie RTC. Prospetto del catalogo

Serie RTC. Prospetto del catalogo Serie RTC Prospetto del catalogo Bosch Rexroth AG Pneumatics Serie RTC Cilindro senza stelo, Serie RTC-BV Ø 16-80 mm; a doppio effetto; con pistone magnetico; guida integrata; Basic Version; Ammortizzamento:

Dettagli

Scheda di sintesi Armenia

Scheda di sintesi Armenia VI. Prgramma prmzinale 2006: ARMENIA SCHEDA DI SINTESI ATTIVITA ne altri 1. EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA 1.1 Manifestazini fieristiche diffusine di ntizie tramite e-mail e Sit Internet dell Ambasciata

Dettagli

TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE

TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE V.00 AGOSTO 2012 CARATTERISTICHE TECNICHE Il modulo TRACER218 485 è un dispositivo con porta di comunicazione RS485 basata su protocollo MODBUS

Dettagli

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA AL SERVIZIO DELLE VIE ASIAGO, ORTIGARA, ROVIGO, COL DI TENDA E ALPE DI SIUSI

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA AL SERVIZIO DELLE VIE ASIAGO, ORTIGARA, ROVIGO, COL DI TENDA E ALPE DI SIUSI BS OHSAS 18001 - ISO 50001 viale E. Fermi 105 20900 Monza (MB) tel 039 262.30.1 fax 039 2140074 p.iva 03988240960 capitale sociale 29.171.450,00 brianzacque@legalmail.it www.brianzacque.it progetto: REALIZZAZIONE

Dettagli

CONTENUTO INTRODUZIONE. Descrizione della piattaforma Servizio di ricezione di dati Servizio di trading Materiale di supporto.

CONTENUTO INTRODUZIONE. Descrizione della piattaforma Servizio di ricezione di dati Servizio di trading Materiale di supporto. CONTENUTO INTRODUZIONE Descrizine della piattafrma Servizi di ricezine di dati Servizi di trading Materiale di supprt INIZIARE A LAVORARE CON VISUAL CHART V Requisiti del sistema Cme ttenere i dati di

Dettagli

Unità Didattica N 25. La corrente elettrica

Unità Didattica N 25. La corrente elettrica Untà Ddattca N 5 : La corrente elettrca 1 Untà Ddattca N 5 La corrente elettrca 01) Il problema dell elettrocnetca 0) La corrente elettrca ne conduttor metallc 03) Crcuto elettrco elementare 04) La prma

Dettagli

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica,

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica, ppur Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv clus nl Qut d Aprtur Prtic, grntit d Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv tiv utmticmnt clus nl Qut d iscriz, iz ssicurt t d In clbrz z cn 34

Dettagli

LAVORAZIONE DI UTENSILI

LAVORAZIONE DI UTENSILI Creating Tool Performance A member of the UNITED GRINDING Group LAVORAZIONE DI UTENSILI Grinding Eroding Laser Measuring Software Customer Care WALTER ed EWAG sono aziende leader a livello mondiale per

Dettagli

AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI CAMB/2014/60 del 12 novembre 2014 CONSIGLIO D AMBITO Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria

Dettagli

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI nfo g e ne rai. - T T, T T U L T 9 0 n 4 " L" T T T T T T T T T T 4 T T 4 Q u a d ro c o m a n d i p ia c o n tro o fia a o rtin a d i p u iz ia T a n d a ta ris c a d a m e n to T ito rn o ris c a d a

Dettagli

direttiva [ ecodesign ]

direttiva [ ecodesign ] Nuova direttiva [ ecodesign ] Direttiva 2009/125/EC A partire dal 01/01/2013, le importazioni di prodotti a bassa efficienza energetica SEER e SCOP saranno vietate in Europa La nuova direttiva è stata

Dettagli

(Fonte: Vademecum Nextville 2013, Efficienza energetica, gli incentivi per il risparmio energetico, le rinnovabili termiche e la cogenerazione )

(Fonte: Vademecum Nextville 2013, Efficienza energetica, gli incentivi per il risparmio energetico, le rinnovabili termiche e la cogenerazione ) CERTIFICATI BIANCHI (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA TEE) (Fnte: Vademecum Nextville 2013, Efficienza energetica, gli incentivi per il risparmi energetic, le rinnvabili termiche e la cgenerazine ) 1) MECCANISMO

Dettagli

MARTINA ZIPOLI. Curriculum Vitae Martina Zipoli INFORMAZIONI PERSONALI. Sesso Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazionalità Italiana

MARTINA ZIPOLI. Curriculum Vitae Martina Zipoli INFORMAZIONI PERSONALI. Sesso Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazionalità Italiana INFORMAZIONI PERSONALI MARTINA ZIPOLI Sess Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazinalità Italiana ESPERIENZA PROFESSIONALE Archelga press cantieri di scav prgrammat ed emergenza, cn ruli di respnsabile

Dettagli

Lo spessore medio-intimale come marker di rischio cardiovascolare. Qual è il suo significato clinico e come si misura

Lo spessore medio-intimale come marker di rischio cardiovascolare. Qual è il suo significato clinico e come si misura Lo spessore medio-intimale come marker di rischio cardiovascolare. Qual è il suo significato clinico e come si misura Michele Liscio Riassunto L ecocolordoppler dei vasi sovraortici (TSA) rappresenta un

Dettagli

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA ARCHTETT JUNOR PROVA PRATCA TEMA 1 Stesura grafica di una planimetria catastale Avete ricevuto via fax, da un vostro cliente, la planimetria catastale allegata, riguardante una unità immobiliare residenziale.

Dettagli

MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-1200-SE MBC-300-N MBC-700-N

MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-1200-SE MBC-300-N MBC-700-N GasMultiBloc Combinato per regolazione e sicurezza Servoregolatore di pressione MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-10-SE MBC-300-N MBC-700-N 7.01 Max. pressione di esercizio 3 mbar (36 kpa) forma compatta grande

Dettagli

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici ACCREDIA L ente italiano di accreditamento Armonizzazione della documentazione dei Dipartimenti ACCREDIA Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici Adelina Leka - Funzionario

Dettagli

Università degli Studi di Messina Anno Accademico 2014/2015. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative

Università degli Studi di Messina Anno Accademico 2014/2015. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative Università degli Studi di Messina Ann Accademic 2014/2015 Dipartiment di Scienze Ecnmiche, Aziendali, Ambientali e Metdlgie Quantitative I MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA

Dettagli

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO 1 (Ridis. con modifiche da M. De Stefano, 2009) 2 3 Concetto di duttilità 4 5 6 7 E necessario avere i valori di q dallo strutturista ( ma anche qo). Per

Dettagli

La rappresentazione dei numeri. La rappresentazione dei numeri. Aritmetica dei calcolatori. La rappresentazione dei numeri

La rappresentazione dei numeri. La rappresentazione dei numeri. Aritmetica dei calcolatori. La rappresentazione dei numeri Artmetca de calcolator Rappresentazone de numer natural e relatv Addzone e sommator: : a propagazone d rporto, veloce, con segno Moltplcazone e moltplcator: senza segno, con segno e algortmo d Booth Rappresentazone

Dettagli

www.queen.it info@mbox.queen.it Gruppo Queen.it Listino Utente Finale Gennaio 2001

www.queen.it info@mbox.queen.it Gruppo Queen.it Listino Utente Finale Gennaio 2001 Listino Gennaio 2001 pag. 1 Gruppo Queen.it Listino Utente Finale Gennaio 2001 Profilo aziendale Chi è il Gruppo Queen.it Pag. 2 Listino connettività Listino Connettività RTC Pag. 3 Listino Connettività

Dettagli

GLI SPECIALISTI NELLA PROTEZIONE CONTRO FULMINI E SOVRATENSIONI I PIONIERI NELLA PROTEZIONE UN AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI SOLUZIONI INTEGRALI

GLI SPECIALISTI NELLA PROTEZIONE CONTRO FULMINI E SOVRATENSIONI I PIONIERI NELLA PROTEZIONE UN AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI SOLUZIONI INTEGRALI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E LE Cirprotec PROTEZIONE ESTERNA Gli specialisti nella Protezione contro Fulmini e Sovratensioni Gamma completa di sis temi per la pr otezione esterna contro i fulmini: Parafulmini

Dettagli

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. "-ì"* f &" '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. -ì* f & '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0 -r#s*ts*^ "-ì"* f &" '& fk **rr?r--w UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FALERMO Fr\COLTA' DI ECONOMIA Cotrltre.ro rlerrorale Sulla base dei verbali redatti dalla (lornmissione del Seggio elettorale presieduta dalla

Dettagli