RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l."

Transcript

1 RP RESEARCH & PROJECTS s.r.l.

2 Nuna mprsa pur mnma ch sa può avr cmncamnt fn snza qust tr cs, cè: snza ptr, snza sapr, snza cn amr vlr. Dal Brv dll Art d Pttr d Sna ; XIII Scl

3 INDICE Aznda CFD Prv d labratr Banch prva pr sstm vntlant Vntlazn Prgtt pr nautca Prgtt Arnautc Indagn dnamch trch sprmntal

4 aznda Passn, Cnscnza Dvrsfcazn RP Rsarch & Prjct S.r.l. s rcnsc da smpr n qust tr lmnt. Passn sgnfca affrntar pstvamnt nuv cntst, vncl prgtt ntrprtandl smpr cm nuv sfd. Dvrsfcar cmprta maggr cntnu sfrz pr acqusr knw-hw, ma garantsc nl tmp cnscnza, cmptnza prsnza nl mrcat. Labratr d va Enaud, 20 Esprnza RP nasc nl 2003 dalla plurdcnnal sprnza prfssnal d fndatr vn ntgrata dal 2010 n un nuv asstt sctar ch n ha prmss un ultrrmnt ptnzamnt cm Sctà d Engnrng. La RP è rvlta alla sddsfazn dll rchst d srvz tcnc, d strumnt d msura da labratr, d cnsulnza d sftwar prvnnt da dvrs sttr, ndustral, cvl tcnlgc. L attvtà svluppat n un cntst ntrdscplnar sn da smpr cnsdrat patrmn przs dll aznda da utlzzar pr una crscta cntnua cn l clnt. Prncpal camp ndustral d applcazn dll sprnz maturat: Arnautca Nautca Elttrdmstc Turbmacchn gnratr lc Vcl da trasprt da cmptzn (F1, F3, mt, tc.) Vntlazn Anals dnamch applcat a macchnar d a dfc d rlvanza artstca anch n zn ssmch Snsrstca Innvazn affdabltà Nll ttca d ptr rspndr al mgl all sgnz d una clntla dvrsfcata, RP Rsarch & Prjct S.r.l. nvst da smpr n strumnt d calcl, d msura, d labrazn d dsgn aggrnat cmplt, ma sprattutt sulla prfssnaltà cmptnza d prpr dpndnt. D par pass alla crscta prfssnal d tcnc, anch l labratr, a dspszn dlla clntla pr vrfch sprmntal, ha subt var mdfch fn all attual sstmazn n ambnt amp funznal. Altr ntrvnt sn stat panfcat pr amplar ultrrmnt l capactà camp d applcazn, sa nll ambt trc sa nll attrzzatur sprmntal. 4

5 cfd Mtacmp Tchnlgs Bynd cnvntnal cmputng Fn dagl nz, l sttr arspazal pù rcntmnt l sttr autmblstc hann affrntat trcamnt prblm d mccanca d flud. Ogg, anch graz al cntnu aumnt dlla ptnza d calcl d cmputr, è smpr pù frqunt cnstatar ch svarat altr sttr ndustral d rcrca s dvn cnfrntar cn qusta dscplna. La mccanca d flud ntrssa ad smp: Il sttr arspazal Il sttr autmblstc (nclus qull sprtv) La nautca La vntlazn L aracustca L turbmacchn Gl lttrdmstc La cmbustn d l trasprt d calr La gnrazn d ptnza L ndustra chmca Fluss cn suprfc lbr Immagn pr cncssn d Mtacmp Tchnlgs Pr tutt qust applcazn la RP mtt a dspszn strumnt mlt avanzat, d us rlatvamnt smplc da cst cntnut, affancand la prpra ampa sprnza acqusta n svarat sttr dlla prgttazn ndustral dlla rcrca applcata. Il rcrs alla sut sftwar CFD++ dlla Mtacmp Tchnlgs (http://www.mtacmptch.cm) prmtt d ntgrar vantaggsamnt, gà a partr dall fas prlmnar, la smulazn fluddnamca nl prgtt d nuv prdtt cn una sgnfcatva rduzn dl tm-t-markt dl numr d prttp fsc. S tratta d una sut mdulabl d strumnt d Cmputatnal Flud Dynamcs d nuva gnrazn, cntnuamnt aggrnata all avanzamnt dlla rcrca. Opratr d CFD++ sn, ltr a numrs unvrstà: USAF - US Navy - US Army, quattr grand ndustr arnautch dgl USA, ndustr sudamrcan, gappns d urp (Itala cmprsa). 5

6 Mtacmp Tchnlgs Bynd cnvntnal cmputng La RP, n cllabrazn cn Mtacmp Tchnlgs, Inc., può prvvdr a svlupp prsnalzzat (WIZARD) pr l sgnz spcfch d prpr clnt ncludnd ad smp: Spcal strumnt d pr pst prcssng St-up autmatc d cas d ntrss tpc dl clnt cfd++ Cmputatnal Flud Dynamcs Sftwar Sut CFD++ è un slutr dll quazn d Navr- Stks cn un apprcc a vlum fnt, ch prmtt d rslvr cntmpranamnt prblm d fluddnamca d 6DOF. CFD++ è una sut d strumnt pr la Cmputatnal Pr cncssn d Pagg Ar Industrs S.p.A Flud Dynamcs ch garantsc facltà d us, una strardnara rbustzza accuratzza, pr trattar tutt rgm d fluss, dall ncmprmbl all prsnc anch n prsnza d una grgla nn strutturata cn cll ad alt aspct rat, mlt strtchd dstrt. CFD++ s basa su una mtdlga d unfd grd, unfd physcs and unfd cmputng n un quadr d avanzat tcnch d dscrtzzazn numrca d sluzn. caa++ csm++ Cmputatnal Aracustcs Sftwar Sut CAA++ è una sut d strumnt pr la smulazn d prblm aracustc, svluppata pr prar n snrga cn CFD++. CAA++ frnsc all utnt una grand vartà d mtd analtc numrc pr smular la gnrazn la trasmssn dll nd snr attravrs flud. Cmputatnal Structural Mchancs CSM++ é un smulatr prmtt d rslvr prblm d ntrazn flud struttura, sa nl camp dll frqunz ch nl camp tmpral. Svluppat fn dall nz pr ntragr n manra cmplta cn CFD++ CAA++. mm Multpurps Intllgnt Mshng Envrnmnt MIME (Multpurps Intllgnt Mshng Envrnmnt) prmtt d prdurr grgl (msh) rducnd ntvlmnt tmp d mprtazn vrfca dlla gmtra. MIME funzna cn tutt sstm CAD ch pssn prdurr mdll sld (ad s. ACIS, Parasld, Grant). 6

7 prv d labratr La RP dspn d un labratr st n Padrn Dugnan d crca 1000 m2 attrzzat pr l scuzn d tutt l prv d prstazn rchst dal mrcat l vrfch dlla cnfrmtà all nrmatv vgnt ch rguardan n gnral tr grand sttr: calrmtra, araulca acustca. Gl strumnt attualmnt dspszn dl labratr sn dvrs banch d dvrs tagl a partr da prtat massm da 500 m3/h fn a m3/h ralzzat scnd la nrma AMCA nltr, banch sn dtat d camr smancch pr la ralzzazn d tst d lvll snr. Sn n svlupp d banch calrmtrc pr la dtrmnazn dll prstazn d scamb trmc d battr. Il sstma d acquszn d banch prmtt l rlvamnt l labrazn d mglaa d dat durant gn tst cn accss drtt al databas dl clnt (Accss, Sql, Oracl, Etc). La RP mpga un staff d prfssnst altamnt qualfcat, nlla rcrca svlupp nl camp dlla fluddnamca nn sl, qual ltr a svlgr nrmal attvtà d labratr, tst su apparcch vrfch d funznamnt, può vntualmnt ndvduar ar d mglramnt dll prfrmancs attravrs nuv sluzn. La RP garantsc a prpr clnt, ltr alla cnsldata cmptnza tcnca, la massma rsrvatzza affancandl anch nlla rcrca l svlupp d prpr prdtt. 7

8 banch prva pr sstm vntlat La RP prgtta ralzza banch prva pr dtrmnar l prstazn d sstm pr l trattamnt d l cndznamnt dll ara cncpt sprssamnt pr dar una rspsta ffcac all sgnz sprmntal d cstruttr d: Apparcch d clmatzzazn Attrzzatur d strazn d fum Cndtt accssr araulc Dumdfcatr Fltr dll ara Gnratr d ara calda Mt-vntlatr Rcupratr d calr Vntlatr Vntlcnvttr La sprmntazn prmtt d dtrmnar l prstazn d sstm pr l trattamnt d l cndznamnt dll ara n frma nrmalzzata, prmttnd d crtfcar l prstazn d un sstma, d cnfrntars cn altr prdtt sml d ttnr prstazn vrtr da rprtar su catalgh dl prdtt. L camra d prva l prcdur d prva pssn ssr ralzzat scnd dvrs standard nrmatv (qual AMCA, BS, DIN, UNI, ISO tc..) n funzn dll sgnz dl clnt. In mlt cas prò, pur sttstand all strtt sgnz mpst dall nrm, è pssbl dfnr un mpant ddcat a msur d prstazn dl sstma vntlant n cndzn mlt sml a qull d mpg ral. 8

9 In tal crcstanz, graz all accuratzza alla rptbltà dll msur, s pssn trarr valutazn sull nflunza d alcun varazn prgttual cstruttv dl sstma vntlant stss, vntualmnt crrdat d scambatr d calr (ad smp pr studar l fluss ch ntrssa la grant ch lambsc raffrdda l mtr...). In qust cas l banc prva dvnta a tutt gl fftt un strumnt d labratr, spss cn prcsn suprr a qull rchst dll nrmatv d rfrmnt, ch prmtt svlupp d prgtt d ttmzzazn dll prstazn. L prncpal grandzz acqusbl sn: Grandzz Araulch (Prtata, prssn, Etc.) Grandzz Elttrch (Ptnz, Tnsn, Crrnt, Etc.) Grandzz Fnmtrch (Ptnz snr, Cmpnnt spttral, Etc.) Grandzz Vbraznal (Acclrazn, anals md prp, Etc.) Il sstma d acquszn dat è gstt va sftwar, svluppat da RP, vntualmnt prsnalzzabl n funzn dll sgnz dl clnt. L ntrfacca grafca a dspszn dll utnt csttusc l pannll d cntrll dlla prva sprmntal attravrs l qual l pratr ntragsc cl sstma. Il lnguagg d prgrammazn grafc adttat cnsnt d avr una ftgrafa mlt sprssva dl funznamnt n tmp ral dll mpant durant tutta la prva. Sn stat svluppat tcnch prcdur sftwar d calbrazn dlla strumntazn, d trasduttr d tutt l sstma lttrnc d acquszn ch garantsc nl tmp la qualtà la prcsn dll msur ffttuat. 9

10 vntlazn Mtd avanzat pr l prgtt la ralzzazn d vntlatr d lch La RP può mttr a dspszn tcnch strumnt pr l prgtt ardnamc basat prncpalmnt sulla Cmputatnal Flud Dynamcs sulla sprmntazn ch, asscat a tcnch d prttpazn rapda, prmttn l dsgn la ralzzazn d vntlatr d lch pr l pù svarat applcazn. La Rp utlzza dvrs tls prpr ch pssn ssr mss a dspszn dlla clntla pr svlupp n cmplta autnma. L sprnza l capactà prmttn alla RP d affrntar cn succss la dfnzn d: Vntlatr pr la vntlazn ndustral pr una vasta gamma d applcazn Elch ntubat Vntl pr gallr dl vnt Pccl vntlatr ch lavran a bass numr d Rynlds (s. vntl pr: ascugacapll, untà d cndznamnt, frn, l raffrddamnt d mtr srpntn... ) Elch pr la prpulsn ara (s. avazn gnral, ultralggr) Rtr prncpal d cda d lcttr Elch pr la prpulsn nautca Prfl ad Hc Accant all ttmzzazn dll carattrstch gmtrch dgl lmnt dl vntlatr, la rcrca d RP s è ndrzzata vrs la dfnzn d prfl studat ad hc, nn sl pr ttnr un mglr rndmnt fluddnamc, ma anch pr rdurr cst d prduzn. nfatt, facnd rcrs a prfl alar studat appstamnt, s pssn tnr prsnt sa l rchst d ffcnza d prgtt ardnamc (al numr d Rynlds d Mach d funznamnt) ch l sgnz struttural cstruttv. 10

11 prgtt pr nautca L cmptnz nlla fluddnamca dlla RP nn ptvan nn prtar ad affrntar ambzs prgtt nl sttr nautc, n partclar l sprnz maturat prmttn alla RP d ptr affrntar prblmatch d: Ottmzzazn dll appndc (bulb wnglts) Stud d vl Tra Ardnamca 2D & 3D cn ntrfrnza Sprmntazn Cstruzn al vr Mdll d gallra Mdll d vasca VPP (Vlcty Prfrmac Prgram) Mdll d smulazn a 6 grad d lbrtà Anals prv n gallra Anals prv n vasca Rduzn Dat Intgrazn cn la tlmsura (/ altrnatv alla tlmsura) Ond prdtt da un mbarcazn Dttagl dl bulb Mdll d vasca scala 1:10 d Itala 1 Dstrbuzn d prssn Rprgtt dlla chgla dlla class Star Vsualzzazn d fluss sull Wnglts 11

12 prgtt pr fv Alcun prgtt ralzzat cn FIV (Fdrazn Vla Italana) pssn dar vdnza dll cmptnz n qust camp dlla RP. AC: Classnza l d V Il Mr l d tutt b d a.i. ns a 12m S la (rsp tt d rcrc dc) a n at It prg dll app sndac dl 1987 l p r p u p 1 svl Itala all dzn a Amrca) Max t p n p a rn C cp ta nt ad (part Prth dlla a g r a pr la d Whtbr R O n al m 60 W Star Class lb dl bu 6 & a l g d 199 lla ch tt d ll Olmpa al 1997) g dlla r rp gtt TAR rc d mnd Rpr dlla S 4 d (vnct mpnat 0 la 0 ca chg lmpad O d l l n d M atrc dl dmn Campnat Atn h Olmpc nn) F Class (470, r, alb tt d S Prg d tmn h IM v r arc t b d d pr campna ) l ndc r App nctrc d lt a sgu v 0 m Garda 3 C RA dlr barch da IL l 1995 p r E t B r I a L a c p SE (a p mnd CLAS Appnd C n class c r a) pa Am p Catamara C bl ccla vara r la P n p G r Sgn mmrs anca L le ad s s (M Chg az nant pla lch n Car l dll n tunn n nstall 12

13 Prgtt Arnautc Pr assstrv fn da prm pass d un nuv prgtt, la RP rnd dspnbl l sprnza acqusta durant l svlupp la crtfcazn d numrs vlvl. Nll fas prlmnar l rcrs all sprnza è ssnzal pr rdurr rsch ch pssn drvar da un nadguat apprfndmnt da rrr d valutazn dgl asptt tcnc, dlla maturtà dll tcnlg, dll mplcazn d rqust. Mtd rqust sn nflunzat da rsultat dll stud rchdn cntnu aggrnamnt n crs d pra. Dstrbuzn d prssn su un vlvl d fantasa Mvng msh Dfnzn/anals crtca dll carattrstch ncssar pr l calcl dll prstazn dlla mccanca dl vl. Anals dll pssbl mdfch d una cnfgurazn pr raggungr bttv mglr, anch rcrrnd a strumnt d prgtt d sprmntazn. Rcstruzn dll prstazn d un vlvl sstnt rcrrnd a un data bas d dat strc. Dstrbuzn d prssn su un ultralggr Sprmntazn n gallra dl vnt 13

14 La RP v può autar a rslvr prblm d: Dfnzn anals d rqust Prgtt prlmnar Prgtt, vrfca, anals dll carattrstch ardnamch a dvrs lvll d apprssmazn Dfnzn dll spcfch ralzzazn d mdll, prv ardnamch anals d rsultat Valutazn d carch Prncpal vrfch d mccanca dl vl Dmnsnamnt vrfch prlmnar struttural Anals d rsultat d prv d vl Valutazn d cst dl ccl d vta (DOC - LCC) Valutazn d ps Prgtt prlmnar dll nstallazn mtr Prgtt prlmnar dlla cnfgurazn tnnd cnt d vncl rlatv a vlum ntrn dll archtttura struttural Calcl dll prstazn Prgtt (ttmzzazn) vrfca ardnamca d prfl alar, anch prsstntat, n subsnc transnc Prgtt vrfca ardnamca d cnfgurazn cmplss n fluss subsnc, suprsnc prsnc, cn prgramm a pannll 3D capac d trattar anch asptt nn lnar Prgtt vrfca ardnamca 3D cn tcnch CFD d ultma gnrazn Valutazn dlla dnamca dl crp rgd a 6 grad d lbrtà Calcl d carch ardnamc nrzal, anch pr vlvl dfrmabl Vrfca struttural d dttagl prgttazn scutva Gallra dl vnt Esmp d vsualzzazn su cnfgurazn cmplta Anals trca sprmntal d un tmn Nll var fas d un prgtt arnautc, bttv d sgnz sn mltplc. D vlta n vlta, dvn ssr adguat sa l apprcc mntal d prgttst, sa gl strumnt. I prncpal strumnt d prgtt a dspszn dlla la RP - Rsrch & Prjcts srl cmprndn una sr d sftwar dat d calcl, d dvrsa cmplsstà cst, adatt pr l dvrs fas dl prgtt. 14

15 ndagn dnamch trch sprmntal La RP ralzza sluzn d mntragg struttural, d anals d cntrll dll vbrazn pr dffrnt tplg d dfc struttur. Tra l pssbl tcnch d ndagn anch attravrs l us d snsr a fbr ttch, studat n qust ann, l tcnch basat sull anals dnamca sn l pù prmttnt, sa pr la rapdtà cn la qual pss ssr ffttuat, sa sprattutt pr la lr cmplta nn nvasvtà. L svlupp dll tcnlg nfrmatch d lttrnch cnsnt d applcar tal tcnch nnvatv cn cst mnr rsptt all tcnch tradznal. La RP s prpn cm partnr pr la ralzzazn d sstm cmplt d mntragg pr struttur d dfc, anch d valr strc qual trr, campanl, chs puttst ch cas partclar d dfc cn arch trantat, ma anch d anals dnamca pr cllaud sstm d srvglanza dll struttur tramt msur prdch cntnu n zn ssmch. Cntrll dnamc d pnt strallat pdnal RP è nltr n grad d applcar l sprnza sull stud dll vbrazn mccanch pr svluppar lttrdmstc, macchn pù n gnral, apparcchatur pù ffcnt slnzs. nfatt, pr ptr agr sull caus dl rumr mtgarn gl fftt, è ncssar sa cnscr a fnd l rgn d tal sun ch avr a dspszn tcnch quanttatv ch prmttan d valutar s l varazn apprtat n fas d prgtt d scuzn san ffcac. Mdll pr prv su pattafrma vbrant d dfc strc prtghs Esmp d anals d sgnal 15

16 RP Rsarch & Prjcts srl Va Enaud, 20/ Padrn Dugnan - (MI) - ITALY Tl

Come Vendere AdWords. Programma Agenzie QUalificate AdWords

Come Vendere AdWords. Programma Agenzie QUalificate AdWords Cm Vndr Prgrmm Agnz QUlfct 1 Pt frz PERTINENZA PERTINENZA Rggg Rggg clt clt nl nl mmnt mmnt tt tt mstr mstr gl gl nnc nnc ptnzl ptnzl clt clt mntr mntr stnn stnn ttvmnt ttvmnt crcnd crcnd 'ttvtà 'ttvtà

Dettagli

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE!

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE! QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IMPIANTO DENTALE? TESTIMONIANZE Mglra dl cfrt dlla qutà d vta Dnqu Mastcazn ffic, 4 8 n UNO O PIU DENTI MANCANTI? prvav dlrs dd a dvat a fr r l lt l ld «Il st acvl cn l ca udn.

Dettagli

PRESENTAZIONE ISTRUZIONI

PRESENTAZIONE ISTRUZIONI INTRODUZIONE Librvit prgtta sistmi idraulici di ffrazin pr unità di sccrs, vigili dl fuc rganizzazini militari civili da ltr stt anni. Nl sttmbr dl 1999 la Librvit è stata cntattata dall unità brach dl

Dettagli

Ogni anno a Padenghe si ripete la magia!

Ogni anno a Padenghe si ripete la magia! Ogn anno a Padngh s rpt la maga! C ra una volta un pas ncantvol ch s spcchava nl lago. Ogn anno, pr poch gorn, nl pccolo pas avvnva una maga: l asfalto l slcato s coprvano d rba, l v lascavano posto a

Dettagli

Scheda Prodotto Prestito Personale. Agenti e Mediatori. Luglio 2009. Marketing Department (Ver. 1 PP 07/2009) 1

Scheda Prodotto Prestito Personale. Agenti e Mediatori. Luglio 2009. Marketing Department (Ver. 1 PP 07/2009) 1 Schd Prdtt Prstit Prsn Agnti Mtri Lugli 2009 Mrkting Dprtmnt (Vr. 1 PP 07/2009) 1 INDICE Prdtt Prfil Richidnt Prfil d Età Richidnt Ctgri Finnzibili Richidnt Ctgri nn Finnzibili Evntu Cbbligzin Dcumntzin

Dettagli

S O L U Z I O N I + 100

S O L U Z I O N I + 100 S O L U Z I O N I Nl 00 un farmaco vnva vnduto a 70 a) Nll pots ch ogn anno l przzo aumnt dl 3% rsptto all anno prcdnt quanto vrrbb a costar lo stsso farmaco nl 0? b) Supponamo ch l przzo dl farmaco nl

Dettagli

LE NUOVE SCUOLE NEL GIARDINO POZZATI

LE NUOVE SCUOLE NEL GIARDINO POZZATI COMUNE DI BOLOGNA Sttr Lavri Pubblici Quartir Rn LE NUOVE SCUOLE NEL GIARDINO POZZATI LABORATORIO PARTECIPATO PROGETTIAMO INSIEME IL QUARTIERE Assmbla pubblica cnclusiva Prsntazin risultati finali dl Labratri

Dettagli

Capgemini Italia Spa. Ingegneria del Software. Roma, 11 Dicembre 2009

Capgemini Italia Spa. Ingegneria del Software. Roma, 11 Dicembre 2009 Capgmn Ita Spa Inggnra dl Softwar Roma, 11 Dcmbr 2009 Soc Ntwork Gorfrnzato su Mobl Fzon Rzzar soc ntwork (tpo facbook o lnkn) n cu è possbl aggornar nl propro proflo propra poszon attu (tt longt) rndr

Dettagli

Makita Flash 01 APRILE - GIUGNO 2015 TAKE THE POWER NOW! EDIZIONE LIMITATA SPECIALE ANNIVERSARIO 100 ANNI! Offerte all interno! Vostro specialista :

Makita Flash 01 APRILE - GIUGNO 2015 TAKE THE POWER NOW! EDIZIONE LIMITATA SPECIALE ANNIVERSARIO 100 ANNI! Offerte all interno! Vostro specialista : Makta Flash 0 APRILE - GIUGNO 205 TAKE THE POWER NOW! EDIZIONE LIMITATA SPECIALE ANNIVERSARIO 00 ANNI! Vostro spcalsta : Offrt all ntrno! 95 a! t k a M n 00 an l a c Sp 00 ann al srvzo d nostr clnt! In

Dettagli

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Rpg vutzn p Cs Lu Ann ccmc 010/011 S Bsc Fctà FACOLTA' DI SCIENZE ATEATICHE,FISICHE E NATURALI Cs Lu ATEATICA (L) Dt stzn t 10/0/011 UNIERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE utzn ssfzn g stunt (Lgg 0/1) Rpg

Dettagli

DAL LICEO ALL UNIVERSITA LE SCELTE E LE OPZIONI PROFESSIONALI I DATI DAL 2001 AL 2011

DAL LICEO ALL UNIVERSITA LE SCELTE E LE OPZIONI PROFESSIONALI I DATI DAL 2001 AL 2011 DAL LICEO ALL UNIVERSITA LE SCELTE E LE OPZIONI PROFESSIONALI I DATI DAL 2001 AL 2011 Ar d scrzon 70 2001 60 50 2003 40 30 20 2004 10 0 Altro Ara MEDICO-FARMAC.- PSICOLOGICA Ara SCIENTIFICA Ara SOCIALE

Dettagli

www.superleagueformula.com

www.superleagueformula.com Dal sit www.wikipdia.it Suprlagu Frmula Da Wikipdia, l'nciclpdia libra. Suprlagu Frmula Catgria Nazin autmbilism Intrnazinal Prima dizin 2008 Mtri Pnumatici Pilta campin (2010) Squadra campin (2010) Sit

Dettagli

Il Progress Test nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Il Progress Test nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Il Pgss Tst n Cs d Lu dll Pfssn Snt Pl Pllstn (Psdnt C.d.L. n Fstp) Luc Btzz (Cdnt C.d.L. n Fstp) Unvstà d Blgn 1 Pgss Tst Infm Fstpst PROFESSIONI CHE HANNO PARTECIPATO Osttch (ch hnn sgut un pcdu plll)

Dettagli

Biennio CLEM - Prof. B. Quintieri. Anno Accademico 2012-2013, I Semestre. (Tratto da: Feenstra-Taylor: International Economics)

Biennio CLEM - Prof. B. Quintieri. Anno Accademico 2012-2013, I Semestre. (Tratto da: Feenstra-Taylor: International Economics) CONOMIA INTRNAZIONAL Bnno CLM - Prof. B. Quntr IL TASSO DI CAMBIO Anno Accadmco 2012-2013, I Smstr (Tratto da: Fnstra-Taylor: Intrnatonal conomcs) S propon, d sguto, una brv rassgna d prncp fondamntal

Dettagli

Doni speciali. Dona all ospedale i tuoi momenti felici. Per informazioni: Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico: tel. 030 399.

Doni speciali. Dona all ospedale i tuoi momenti felici. Per informazioni: Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico: tel. 030 399. Dna Dna al tu Ospdal i tui mmnti flici al tu Ospdal i tui mmnti flici BOMBONIERE SPEDALI CIVILI BOMBONIERE SPEDALI CIVILI 1 BOMBONIERE SPEDALI CIVILI 2 Dna all spdal i tui mmnti flici AIUTATECI A COMPLETARE

Dettagli

Eriberto de Munari Referente per la qualità dell aria ARPA Emilia-Romagna

Eriberto de Munari Referente per la qualità dell aria ARPA Emilia-Romagna Convgno Nazonal LA MOBILITA SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE Vnrdì 30 novmbr 007 Padova Caffè Pdrocch, Sala Ross Inquamnto atmosfrco poltch dll ara Panura Padana Erbrto d Munar Rfrnt pr la qualtà dll ara

Dettagli

Descrizione prestazionale degli elementi di arredo del progetto MOVIlinea.

Descrizione prestazionale degli elementi di arredo del progetto MOVIlinea. . 11 Dscrizin prstzinl dgli lmi di rrd dl prgtt Vlin. Pnnll infrmzini dll pnsilin cstituit dll qui tvl dll schinl sull qul vin incllt un lmirin di llumini 2 mm di spssr, vrnicit binc. Du pnnlli in plicrb

Dettagli

OSSERVATORIO SULL EFFICIENZA ENERGETICA: LE FAMIGLIE E LO SMALL BUSINESS ITALIANI

OSSERVATORIO SULL EFFICIENZA ENERGETICA: LE FAMIGLIE E LO SMALL BUSINESS ITALIANI OSSERVATORIO SULL EFFICIENZA ENERGETICA: LE FAMIGLIE E LO SMALL BUSINESS ITALIANI Luca Dal Fabbr Prsdn Dmcnca SpA Quara Cnfrnza naznal pr l rnnvabl rmch Mlan, Lundì 13 Magg 2013 CHI SIAMO LA RETE DOMOTECNICA

Dettagli

Aspettative, produzione e politica economica

Aspettative, produzione e politica economica Lzion 18 (BAG cap. 17) Aspttativ, produzion politica conomica Corso di Macroconomia Prof. Guido Ascari, Univrsità di Pavia 2 1 L aspttativ la curva IS Dividiamo il tmpo in du priodi: 1. un priodo corrnt

Dettagli

RAPPRESENTAZIONE DI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA: CASO DEI SEGNALI APERIODICI

RAPPRESENTAZIONE DI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA: CASO DEI SEGNALI APERIODICI RAPPRESENTAZIONE DI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA: CASO DEI SEGNALI APERIODICI Da un sgnal aprdc s(), la sua rapprsnazn nl dmn dlla frqunza è frna dalla sgun dfnzn d rasfrmaa d Furr: S( ) F[s()]

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

Caratteristiche, funzioni e modalità di determinazione del prezzo. Alessandro Scopelliti

Caratteristiche, funzioni e modalità di determinazione del prezzo. Alessandro Scopelliti Carattrstch, funzon modaltà d dtrmnazon dl przzo Alssandro Scopllt Unvrstà d Rggo Calabra Unvrsty of Warwck alssandro.scopllt@unrc.t Gl strumnt fnanzar Gl strumnt fnanzar sono contratt d natura fnanzara

Dettagli

COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 4 agosto 2015 ALL. A) COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 VOLUME 4 SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Dettagli

Tekla Structures Guida di riferimento per le opzioni avanzate. Versione del prodotto 21.1 agosto 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Guida di riferimento per le opzioni avanzate. Versione del prodotto 21.1 agosto 2015. 2015 Tekla Corporation Tkla Structurs Guda d rfrmnto pr l opzon avanzat Vrson dl prodotto 21.1 agosto 2015 2015 Tkla Corporaton Indc 1 Guda d rfrmnto pr l opzon avanzat... 17 1.1 Catgor nlla fnstra d dalogo Opzon avanzat...

Dettagli

Esercizi sullo studio di funzione

Esercizi sullo studio di funzione Esrcizi sullo studio di funzion Prima part Pr potr dscrivr una curva, data la sua quazion cartsiana splicita f () occorr procdr scondo l ordin sgunt: 1) Dtrminar l insim di sistnza dlla f () ) Dtrminar

Dettagli

Moduli e-learning ABB Istruzioni per la frequenza ai corsi. Sommario

Moduli e-learning ABB Istruzioni per la frequenza ai corsi. Sommario Moduli -larning ABB Istruzioni pr la frqunza ai corsi Il prsnt documnto ha lo scopo di dscrivr l principali carattristich di corsi -larning: com rgistrarsi d accdr al sistma, iscrivrsi ad un corso, frquntarlo

Dettagli

sono una realtà consolidata sul mercato. Superati permangono perô alcune cautele che ne frenano l' ancora generalizzata pareri Paolo de Leo tutti:

sono una realtà consolidata sul mercato. Superati permangono perô alcune cautele che ne frenano l' ancora generalizzata pareri Paolo de Leo tutti: & prgtt sstnz rutzzr l nch rsrs prr 1 busss llmnt c AMR Suprt dzn pssbtà Nn cs prcpl M trss srvz N dt : 317-01/03/2008 Dffusn : 20000 Prctà : Mnthly Pg : 94 DtMn_317_95_306pdf Dmns : 90 % Wb St: wwwdtmngrt

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

Istruzioni per l uso. www.qlocktwo.com

Istruzioni per l uso. www.qlocktwo.com Isruzn pr l us www.qlckw.cm IT Gdv l mp Isruzn pr l us Prma dl prm ulzz dl QLOCKTWO TOUCH lggr anamn l prsn sruzn pr l us prsar anzn all ndcazn d scurzza rpra n fnd all sruzn. Il prsn dcumn è rprbl anch

Dettagli

ANNO 2007 IMPORTO TOTALE ANNUO 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000

ANNO 2007 IMPORTO TOTALE ANNUO 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 N. 1 COGNOME NOME 2 RC 3 PM 4 RP 5 NU GD FINALITA' DEL BENEFICIO CONCESSO IMPORTO TOTALE ANNUO RIFERIMENTI LEGISLATIVI 6 AV 7 PD 8 KN 9 AL 10 AR 11 TG 12 LD 13 GL 14 DD 15 DL 16 BM 17 BM 18 BE 19 AM 20

Dettagli

QUASI ZERO. minimi. destinati. poco perlasciare asaggi consoni aile medie storiche interessepiù. per. ancora. alcuni. portafogli.

QUASI ZERO. minimi. destinati. poco perlasciare asaggi consoni aile medie storiche interessepiù. per. ancora. alcuni. portafogli. trmn rflssn pr l prsdnt vdrs tss ch ssgn l cntrr Bnch suprr I %% prssm cmprr frl ntrss 4 c us sgg mstrzn rpprsnt nuv qull sstm nnul 89%% cu ttl urbr bun mnm scnt tss mutu Bnc tutt Stt pr C' ch 4 %% tr

Dettagli

Regimi di cambio. In questa lezione: Studiamo l economia aperta nel breve e nel medio periodo. Studiamo le crisi valutarie.

Regimi di cambio. In questa lezione: Studiamo l economia aperta nel breve e nel medio periodo. Studiamo le crisi valutarie. Rgimi di cambio In qusta lzion: Studiamo l conomia aprta nl brv nl mdio priodo. Studiamo l crisi valutari. Analizziamo brvmnt l Ar Valutari Ottimali. 279 Il mdio priodo Abbiamo visto ch gli fftti di politica

Dettagli

WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI CAVAZZO CARNICO (UD) Data: 21 luglio 2015

WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI CAVAZZO CARNICO (UD) Data: 21 luglio 2015 1 WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI CAVAZZO CARNICO (UD) D: 21 lugl 2015 Gupp d lv: Lz Old P Fd Fl Slv Sfll (ECUBA S..l.) (ECUBA S..l.) (Rg FVG) 2 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE Cmu d: CAVAZZO CARNICO

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, L UNIVERSITA DEGLI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, L UNIVERSITA DEGLI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA, L UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA, L UNIVERSITA CA FOSCARI E L AZIENDA REGIONALE PER

Dettagli

TEMPI SOGGETTI AZIONI Gennaio- Docenti dei due ordini di scuola e Pianificazione del progetto ponte per gli Anno

TEMPI SOGGETTI AZIONI Gennaio- Docenti dei due ordini di scuola e Pianificazione del progetto ponte per gli Anno PROGETTO PONTE TRA ORDINI DI SCUOLA Pr favorir la continuità ducativo didattica nl momnto dl passaggio da un ordin di scuola ad un altro, si labora un pont, sul modllo di qullo sottolncato. TEMPI SOGGETTI

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

CARNET DEI SERVIZI DEDICATI AL SOCIO. Pronti ad aiutarti!

CARNET DEI SERVIZI DEDICATI AL SOCIO. Pronti ad aiutarti! CARNET DEI SERVIZI DEDICATI AL SOCIO Pr d ur! A Pccl vgg d grd! www.crmprs.cm S vu rsprmr FINO A! 3000/ANNO lf sub ll 0432 54 62 58 Prd dsrbu dllʼe Eurp dl Lvr dllʼimprs FVG cllbrz c Assmcrmprs. INFORMAZIONI

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

Creato e Distribuito da

Creato e Distribuito da a P ap e n z u tr e h g n U c R z z l t U d e t Sn l e G t t d ed Pr Creat e Dtrbut da WWW.PICSNAILS.COM Manuale d Rctruzne Unghe n Gel dedcat alla prva de Prdtt per Unghe Ft Indurent Snte d Utlzz de Prdtt

Dettagli

Procedura Operativa Standard. Internal Dealing. Rev. 0 In vigore dal 28 marzo 2012 COMITATO DI CONTROLLO INTERNO. Luogo Data Per ricevuta

Procedura Operativa Standard. Internal Dealing. Rev. 0 In vigore dal 28 marzo 2012 COMITATO DI CONTROLLO INTERNO. Luogo Data Per ricevuta REDATTO: APPROVATO: APPROVATO: INTERNAL AUDITOR COMITATO DI CONTROLLO INTERNO C.D.A. Luogo Data Pr ricvuta INDICE 1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 3.0 DEFINIZIONI 4.0 RUOLI

Dettagli

Casi clinici Una Esperienza di Trattamento ACUDETOX Antifumo in Fabbrica

Casi clinici Una Esperienza di Trattamento ACUDETOX Antifumo in Fabbrica Una Esprinza di Trattamnto ACUDETOX Antifumo in Fabbrica Rmo ANGELINO Dirttor SC Dipndnz Patologich - ASL 10 Pinrolo TO, Antonio POTOSNJAK I.P. SC Dipndnz Patologich - ASL 10 Pinrolo TO Prmssa La rlazion

Dettagli

WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI VERZEGNIS (UD) Data: 21 luglio 2015

WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI VERZEGNIS (UD) Data: 21 luglio 2015 1 WP4 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE DI VERZEGNIS (UD) D: 21 lugl 2015 Gupp d lv: Lz Old P Fd Fl Slv Sfll (ECUBA S..l.) (ECUBA S..l.) (Rg FVG) 2 BILANCIO ENERGETICO COMUNALE Cmu d: VERZEGNIS A d fm dl bl

Dettagli

Monitoraggio permanente delle reti

Monitoraggio permanente delle reti n di mpon o c a r po: di misu s di cam u n b a m Stru nnt r r uura p oraggio prma ork infrastr it tw i mon shoong, N s o n g ia l ion d, troub war, Cond r ll d So mnt Manag g. rin Monito Monitoraggio prmannt

Dettagli

-LE ASPETTATIVE: NOZIONI DI - MERCATI FINANZIARI E BASE ASPETTATIVE

-LE ASPETTATIVE: NOZIONI DI - MERCATI FINANZIARI E BASE ASPETTATIVE 1 -LE ASPETTATIVE: NOZIONI DI BASE - MERCATI FINANZIARI E ASPETTATIVE DUE DEFINIZIONI PER IL TASSO DI INTERESSE Il tasso di intrss in trmini di monta è chiamato tasso di intrss nominal (i). Il tasso di

Dettagli

soluzioni per tentata vendita e raccolta ordini

soluzioni per tentata vendita e raccolta ordini sluzn er tentata vendta e racclta rdn Wndws Mble SO F TW AR E ZIPPY XP Racclta rdn - Tentata vendta Zy X All n ne. ZyXP è un sftware dedcat alla gestne della tentata vendta e racclta rdn, svluat er l sstema

Dettagli

RIFLETTOMETRIA NEL DOMINIO DEL TEMPO (TDR)

RIFLETTOMETRIA NEL DOMINIO DEL TEMPO (TDR) RFLETTOMETRA NEL DOMNO DEL TEMPO (TDR) Scopo dll srctaon La rflttomtra nl domno dl tmpo è una tcnca frquntmnt utlata, mpgando prncp dll co, pr carattrar ln d comuncaon, localar guast sa nll ln d trasmsson

Dettagli

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa. FABI DIRCREDITO SINFUB

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa. FABI DIRCREDITO SINFUB In rlazion a quanto prvisto dall art.2120 C.C., dall norm di lgg dagli accordi collttivi vignti, convngono ch, in aggiunta alla casistica sprssamnt prvista, il dipndnt possa chidr la anticipazion dl proprio

Dettagli

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Fondazione Ordine Mauriziano

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Fondazione Ordine Mauriziano , Fondazion Ordin Mauriziano LE PROPOSTE PER I CENTRI ESTIVI ESTATE 2014 IN PALAZZINA: DIVERTIRSI IMPARANDO VISITE A TEMA E LABORATORI PER I CENTRI ESTIVI Dalla primavra 2014 la palazzina di caccia offr

Dettagli

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' '

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' ' LINGUAGGICREATIVITA ESPRESSIONE 3 4ANNI 5ANNI Mniplrmtrilidivritipin finlizzt. Fmilirizzrindivrtntcnil cmputr Ricnsclmntidl mnd/rtificilcglindn diffrnzprfrmmtrili Distingugliggttinturlidqulli rtificili.

Dettagli

Lezione 16 (BAG cap. 15) Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Università di Pavia. Schema Lezione

Lezione 16 (BAG cap. 15) Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Università di Pavia. Schema Lezione Lzion 6 (BAG cap. 5) Mrcati finanziari aspttativ Corso di Macroconomia Prof. Guido Ascari, Univrsità di Pavia Schma Lzion Ruolo dll aspttativ nl dtrminar ii przzi di azioni obbligazioni Sclta fra tanti

Dettagli

Alessandro Ottola matr. 208003 lezione del 11/3/2010 ora 10:30-13:30. Parete omogenea sottoposta a differenze termiche e diffusione

Alessandro Ottola matr. 208003 lezione del 11/3/2010 ora 10:30-13:30. Parete omogenea sottoposta a differenze termiche e diffusione Alssandro Ottola matr. 0800 lzon dl //00 ora 0:0-:0 Indc Dagramma d Glasr... Part omogna sottoosta a dffrnz trmch dffuson... Dagramma d Glasr r art omogna... 4 Dagramma d Glasr r art multstrato... 5 Esrczo

Dettagli

Teoria dell integrazione secondo Riemann per funzioni. reali di una variabile reale.

Teoria dell integrazione secondo Riemann per funzioni. reali di una variabile reale. Capitolo 2 Toria dll intgrazion scondo Rimann pr funzioni rali di una variabil ral Esistono vari tori dll intgrazion; tutt hanno com comun antnato il mtodo di saustion utilizzato dai Grci pr calcolar l

Dettagli

INFORMAZIONE TECNICA. Conoscere e gestire i reflui dell industria enologica: è possibile un loro riutilizzo?

INFORMAZIONE TECNICA. Conoscere e gestire i reflui dell industria enologica: è possibile un loro riutilizzo? INFORMAZIONE TECNICA Csr gstr rflu dll dustr lg: è pssbl u lr rutlzz? Rr Fzt dll Rg Pmt Assssrt Agrltur El Str Pl Blsr Uvrstà dgl Stud d Tr Dprtmt d Em Iggr Agrr, Frstl Ambtl Pù dl 20% dll prduz lg è sttut

Dettagli

Ulteriori esercizi svolti

Ulteriori esercizi svolti Ultriori srcizi svolti Effttuar uno studio qualitativo dll sgunti funzioni ) 4 f ( ) ) ( + ) f ( ) + 3) f ( ) con particolar rifrimnto ai sgunti asptti: a) trova il dominio di f b) indica quali sono gli

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

Lettera 32. Lettera 32. Sistema Ufficio. Sistema Ufficio

Lettera 32. Lettera 32. Sistema Ufficio. Sistema Ufficio Lttra 32 Sistma Ufficio INDUSTRIE VALENTINI SPA via Rigoltto 27-47900 Rimini Tl. +39 0541 368888 - Fax +39 0541 774233 www.valntini.com Lttra 32 Sistma Ufficio L 2 3 a r t t inif, l nzia nano s s bi gn

Dettagli

SIMT-POS 042 GESTIONE INDICATORI E MIGLIORAMENTO CONTINUO SIMT

SIMT-POS 042 GESTIONE INDICATORI E MIGLIORAMENTO CONTINUO SIMT 1 Prima Stsura Data: 14-08-2014 Rdattori: Gasbarri, Rizzo SIMT-POS 042 GESTIONE INDICATORI E MIGLIORAMENTO CONTINUO SIMT Indic 1 SCOPO... 2 2 CAMPO D APPLICAZIONE... 2 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 4

Dettagli

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007 Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Milano, 25 febbraio 2009 CONTENUTI 1. I risultati della nuova statistica annuale RC Auto gli

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE. del (...)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE. del (...) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxlls, xxx COM (2001) yyy final Progtto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dl (...) modificando la raccomandazion 96/280/CE rlativa alla dfinizion dll piccol mdi

Dettagli

All Albo dell Istituto Tutte le sedi Al sito www.iisdirocco.org

All Albo dell Istituto Tutte le sedi Al sito www.iisdirocco.org ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Sn. Anglo Di Rocco Ist. Tcnico Agrario Sn. A. Di Rocco - Caltanisstta Ist. Prof.l di Stato pr i Srvizi Albrghiri di Ristorazion - Caltanisstta Ist. Prof.l di Stato pr l

Dettagli

Servizi di Issuing e Acquiring: sempre più alleati nella War on Cash. Fausto Bolognini CEO

Servizi di Issuing e Acquiring: sempre più alleati nella War on Cash. Fausto Bolognini CEO Srvizi Issuing Acquiring: smpr più allati nlla War on Cash Fausto Bolognini CEO Qurcia Softwar: Company Profil Qurcia Softwar nasc nl 1987 con la mission sviluppar soluzioni srvizi pr l banch nl mondo

Dettagli

per tutti i visitatori disponibile tutti i giorni gratuito con il biglietto della mostra Contiene un album una matita una gomma questo manuale

per tutti i visitatori disponibile tutti i giorni gratuito con il biglietto della mostra Contiene un album una matita una gomma questo manuale pr tutti i visitatori disponibil tutti i giorni gratuito con il biglitto dlla mostra Contin un album una matita una gomma qusto manual Un manual pr visitar la mostra ossrvar 1 chi è già un po sprto chi

Dettagli

L energia potenziale della forza elettrostatica

L energia potenziale della forza elettrostatica L ngia ptnzial dlla fza lttstatica L ngia ptnzial dlla fza di Culmb Cnsidiam una caica di pva q ch si spsta dal punt inizial A al punt final B stt l azin dlla fza di Culmb F, scitata dalla sgnt q. Il lav

Dettagli

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi. IT I Grazi pr avr sclto un tlcomando Mliconi. Consrvar il prsnt librtto pr futur consultazioni. Il tlcomando Facil 1 è stato studiato pr comandar un tlvisor. Grazi alla sua ampia banca dati è in grado

Dettagli

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI wb Grazi pr avr sclto un tlcomando Mliconi. Consrvar il prsnt librtto pr futur consultazioni. Il tlcomando Facil wb è stato studiato pr comandar un tlvisor. Grazi alla sua ampia banca dati è in grado di

Dettagli

Il ruolo delle aspettative in economia

Il ruolo delle aspettative in economia Capiolo XV. Il ruolo dll aspaiv in conomia . Tassi di inrss nominali rali Il asso di inrss in rmini di mona è chiamao asso di inrss nominal. Il asso di inrss sprsso in rmini di bni è chiamao asso di inrss

Dettagli

Le Reti di Impresa: aspetti operativi e commerciali

Le Reti di Impresa: aspetti operativi e commerciali L Rti Imprsa: asptti oprativi commrciali Stfano COCCHIERI Had of Soft Loans Contributions & Subsis Prugia, 21 Novmbr 2012 IL CONTRATTO DI RETE ll Contratto rapprsnta una forma aggrgativa ibrida aggiuntiva

Dettagli

Marketing e Finanza. Strategie, marketing e innovazione finanziaria

Marketing e Finanza. Strategie, marketing e innovazione finanziaria Markting Multicanalità Stratgi, markting innovazion finanziaria Innovar attravrso la multicanalità: una sfida pr comptr nl mondo dl Privat Banking 4 Andra Ragaini, Banca Csar Ponti Giancarlo Cairoli, Banca

Dettagli

Compact-1401. Compact-1401. Listino prezzi F6 Marzo 2013 MICRON

Compact-1401. Compact-1401. Listino prezzi F6 Marzo 2013 MICRON Listino przzi F6 Marzo 013 UNI EN 1401 act-1401 UNI EN 1401 Carbonato di calcio,5 MICRON Tubi di PVC-U pr condott fognari civili d industriali costruiti scondo UNI EN 1401 GRESINTEX DALMINE RESINE Tubi

Dettagli

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013 ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013 A CURA DELL AREA PROFESSIONALE STATISTICA A.G. GENNAIO 2014 ANDAMENTO MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA

Dettagli

Opuscolo sui sistemi. Totogoal

Opuscolo sui sistemi. Totogoal Opuscolo sui sistmi Totogoal Più info Conoscnz calcistich pr vincr Jackpot alti Informazioni dttagliat costantmnt aggiornat sul Totogoal, sui programmi Toto sui risultati rpribili su Tltxt, a partir dalla

Dettagli

Prima edizione: 2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 2013 Editrice San Marco S.r.l., Bergamo Ponteranica www.editricesanmarco.it - info@editricesanmarco.

Prima edizione: 2013 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 2013 Editrice San Marco S.r.l., Bergamo Ponteranica www.editricesanmarco.it - info@editricesanmarco. Prm zn: 2013 Drzn tcnc d trl: Ctrn Crt Cn l cllbrzn dll Rdzn Cnsulnt dll CESM Curtr: Rbrt Trch Dsgn: Guspp Russ Impgnzn grfc: Punt & Ln Grl (BG) Cprtn: Vvssr & Vvssr Bnt Stt (BG) Stmp: Art Grfch Btt Frnc

Dettagli

1 Il concetto di funzione 1. 2 Funzione composta 4. 3 Funzione inversa 6. 4 Restrizione e prolungamento di una funzione 8

1 Il concetto di funzione 1. 2 Funzione composta 4. 3 Funzione inversa 6. 4 Restrizione e prolungamento di una funzione 8 UNIVR Facoltà di Economia Sd di Vicnza Corso di Matmatica 1 Funzioni Indic 1 Il conctto di funzion 1 Funzion composta 4 3 Funzion invrsa 6 4 Rstrizion prolungamnto di una funzion 8 5 Soluzioni dgli srcizi

Dettagli

Il metodo Zugeer Sabrina Tonielli Zugeer 05/01/2011

Il metodo Zugeer Sabrina Tonielli Zugeer 05/01/2011 Il metd Zugeer Sabrina Tnielli Zugeer 05/01/2011 IL METODO ZUGEER Il metd Zugeer Pag. 2 INDICE 1. COME E NATA L IDEA... 4 2. IL METODO... 4 3. PERCHE ZUGEER... 4 4. IN COSA CONSISTE... 5 5. LE REGOLE...

Dettagli

4.1 REQUISITI GENERALI (UNI EN ISO 9001: 2000-4.1) 2

4.1 REQUISITI GENERALI (UNI EN ISO 9001: 2000-4.1) 2 .R.S. l AURORA MANUAL DLLA QUALTA SSTMA D GSTON PR LA QUALTA Pag.: 1 di 9 NDC 4. SSTMA D GSTON PR LA QUALTA 4.1 RQUST GNRAL (UN N SO 9001: 2000-4.1) 2 4.2 RQUST RLATV ALLA DOCUMNTAZON (UN N SO 9001: 2000

Dettagli

ALLEGATO 1: SCHEDE 91 E 111 DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

ALLEGATO 1: SCHEDE 91 E 111 DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE LLGT 1: SCHD 91 111 DLL T CLGC GNL 148 149 150 151 152 153 154 155 SCHD DGL MBT D TSFMZN LLGT 2 MBT D TSFMZN SDNZL - SCHD D VLUTZN CMPNNT STUZN TTUL FFTT TTS CMPNSZN & MTGZN MNTGG Vicinanza di un allevamento,

Dettagli

AccessibilitàVoiceOver

AccessibilitàVoiceOver -LguddAhmd Assbltà Ind Psntazn... 1 n dttagl... 3 n Ma S X Snw Lpad... 3 Gst... 3 Assgna gst... 4 Il t... 4 Nagazn l... 5 Shm ball Blutth USB... 5 Suppt p shm ball... 6 Pannll Ball... 6 Mng ball... 6 bstà...

Dettagli

la tecnologia a fibre ottiche per illuminazione, arredo urbano ed effetti scenografici

la tecnologia a fibre ottiche per illuminazione, arredo urbano ed effetti scenografici Via Pitro Arto, 79 00137 ROMA tl.: 06/99922614 fax: 06/99922613 wb sit: www.mtfibrottich.com ma: : fo@mtfibrottich.com Emanul COSENTINO, rsponsab commrcial marktg tcnologia a fibr ottich lumazion, arrdo

Dettagli

De Rossi, profumo di primavera Sabato 23 Marzo 2013 10:49 - DANIELE GIANNINI

De Rossi, profumo di primavera Sabato 23 Marzo 2013 10:49 - DANIELE GIANNINI DANIELE GIANNINI Frsco com un fior sboccia nl primo giorno primavra Il gol Danil D Rossi al Brasil ha s gnato simbolicamnt la fin dll invrno Il risvglio dlla natura qullo dlla Nazional stava prdndo immritatamnt

Dettagli

Scenari di frenata per il comparto elettrico: il nodo della valorizzazione del prodotto

Scenari di frenata per il comparto elettrico: il nodo della valorizzazione del prodotto CRESME Scenar d frenata per l comparto elettrco: l nodo della valorzzazone del prodotto Il mercato elettrco rappresenta uno de pù nteressant compart economc del nostro paese, caratterzzato da profonde

Dettagli

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS Dpartment d Stud Umanstc Crs d Laurea nterclasse n Cmuncazne e DAMS (L-3 - Classe delle lauree n Dscplne delle art fguratve, della musca, dell spettacl e della mda & L-20 - Classe delle lauree n Scenze

Dettagli

Tariffe delle prestazioni sanitarie nelle diverse regioni italiane. Laura Filippucci

Tariffe delle prestazioni sanitarie nelle diverse regioni italiane. Laura Filippucci Consumatori in cifr Tariff dll prstazioni sanitari nll divrs rgioni italian Laura Filippucci La rcnt proposta dl Govrno di aggiornar il tariffario dll prstazioni sanitari di laboratorio ha sollvato un

Dettagli

PROGETTO GIOCO & GIOVANI

PROGETTO GIOCO & GIOVANI A.S. 2013-2014 PROGETTO GIOCO & GIOVANI PROF. LUCIANO MERCATI, PROF. ANTONIO MOSCATELLI SEDE BALDELLI (IPSIA) 2 PREMESSA Il prgtt Gic & Givani ha prs spunt dalla qutidiana ssrvazi, di alcuni insgnanti

Dettagli

PROGETTAZIONE MOLECOLARE PARTE B

PROGETTAZIONE MOLECOLARE PARTE B PROGETTAZIONE MOLECOLARE PARTE B Isttut d prvsta affrnza Isttut pr Matral Cmpst Bmdc Isttut d Mtdlg Chmch Isttut d Scnz Tcnlg Mlclar Isttut pr la Snts Organca la Ftrattvtà Isttut pr l Stud d Matral Nanstrutturat

Dettagli

I.M.G. S.r.l. SEZIONE A-A. PIANTA A Q.ta CAMERA D'ISPEZIONE. PIANTA A Q.ta POZZETTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SEZIONE B-B

I.M.G. S.r.l. SEZIONE A-A. PIANTA A Q.ta CAMERA D'ISPEZIONE. PIANTA A Q.ta POZZETTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SEZIONE B-B N Q.t MER 'SEZNE N Q.t ZZE SEZNE FGN V ESSENE FGN V ESSENE os.10 MER 'SEZNE ESSENE MER 'SEZNE ESSENE os.2 os.8 os.2 mcropl Ø240 rmt con tubo Ø193.7 12.5 L=15.00m mcropl Ø240 rmt con tubo Ø193.7 12.5 L=15.00m

Dettagli

Studio l italiano! 1. In questa lezione impari a: 1 Per iniziare. * salutare. * presentare te stesso e altre persone. * chiedere la provenienza

Studio l italiano! 1. In questa lezione impari a: 1 Per iniziare. * salutare. * presentare te stesso e altre persone. * chiedere la provenienza Studio l italiano! In qusta lzion impari a: * salutar * prsntar t stsso altr prson * chidr la provninza Pr iniziar Pr m l Italia è... Quando pnsi all Italia, ch cosa ti vin in mnt? * far domand in class

Dettagli

LE PROPOSTE PER I CENTRI ESTIVI Palazzina di Caccia di Stupinigi ESTATE 2015

LE PROPOSTE PER I CENTRI ESTIVI Palazzina di Caccia di Stupinigi ESTATE 2015 LE PROPOSTE PER I CENTRI ESTIVI ESTATE 2015 SPECIALE MOSTRA FRITZ. UN ELEFANTE A CORTE! 20 Maggio 13 sttmbr 2015 IN PALAZZINA: DIVERTIRSI IMPARANDO VISITE A TEMA E LABORATORI PER I CENTRI ESTIVI Anch nlla

Dettagli

Il Giornale delle costruzioni della provincia di Avellino - Anno 1 N. 5 - Dicembre 2008/Gennaio 2009. La mattonata. di Tore il muratore

Il Giornale delle costruzioni della provincia di Avellino - Anno 1 N. 5 - Dicembre 2008/Gennaio 2009. La mattonata. di Tore il muratore Cstrur FdrTrzar AVELLINO Sprtll Avlln www.cna.t COSTRUZIONI Il Grnal dll cstruzn dlla prvnca Avlln - Ann 1 N. 5 - Dcbr 2008/Gnna 2009 Gl augur dl Prsdnt D F Car ac ccc, alla fn un altr ann, a far l blanc

Dettagli

Novità: Correzione di errori: Altro

Novità: Correzione di errori: Altro Nvità: È stata aggiunta alle pzini di cnfigurazine generale del prgrama la pssibilità di cnfigurare il cllegament al server tramite prxy. Si accettan questi tipi di prxy: SOCKS v4, SOCKS v5, HTTP 1.1 e

Dettagli

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Cntr Rginal di Prgrammazin I n t POR Sardgna FESR 2007/2013 - ASSE VI COMPETITIVITÀ Lina di attività 6.1.1.A Prmzin sstgn all'attività

Dettagli

visto il Protocollo d Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli

visto il Protocollo d Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA BANDO DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INRICHI DIDATTICI NEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L ANNO ACDEMICO

Dettagli

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga Provvdimnto di Prdisposizion dl Programma Annual dll'srcizio finanziario 2014 Il Dsga Visto Il Rgolamnto crnnt l istruzioni gnrali sulla gstion amministrativotabil dll Istituzioni scolastich Dcrto 01 Fbbraio

Dettagli

Connessione Telecamera SE WF1031 al SiteManager tramite Access Point

Connessione Telecamera SE WF1031 al SiteManager tramite Access Point Manual Tcnico Rv. 1.1 Connssion Tlcamra SE WF1031 al SitManagr tramit Accss Point Sommario 1 Contnuto dlla confzion Tlcamra SE WF1031 2 2 Contnuto dlla confzion. 2 3 Mssa in funzion dll. 3 4 Connssion

Dettagli

ESERCIZI PARTE I SOLUZIONI

ESERCIZI PARTE I SOLUZIONI UNIVR Facoltà di Economia Corso di Matmatica finanziaria 008/09 ESERCIZI PARTE I SOLUZIONI Domini di funzioni di du variabili Esrcizio a f, = log +. L unica condizion di sistnza è data dalla disquazion

Dettagli

SCHEDE TECNICHE. di http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html

SCHEDE TECNICHE. di http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html Programmi finanziamnto SCHEDE TECNICHE Govrno dl Canada: Finanziamnti pr bors progtti ricrca Il Govrno dl Canada offr vrs opportunità finanziamnto rivolti a cittani straniri pr svolgr soggiorni /o attività

Dettagli

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero.

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero. L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero. Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici -ANIA Università LUISS Guido Carli Roma, 24 ottobre 2011

Dettagli

Per quanto riguarda le procedure di nulla osta bisogna rivolgersi direttamente alla direzione delle scuole.

Per quanto riguarda le procedure di nulla osta bisogna rivolgersi direttamente alla direzione delle scuole. INTRODUZIONE Il prsnt opuscolo contin una raccolta di indirizzi informazioni sull scuol stranir prsnti a Roma. Pr i contatti si suggrisc di utilizzar gli indirizzi in intrnt. Un sito util é anch www.romschools.org

Dettagli

"PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2010" MIMUV: Monitoraggio Interventi Manutenzione Urbana Venezia

PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2010 MIMUV: Monitoraggio Interventi Manutenzione Urbana Venezia "PREMIO BEST PRACTICE PATRIMOI PUBBLICI 2010" MIMUV Monitoraggio Intrvnti Manutnzion Urbana Vnzia MIMUV: Monitoraggio Intrvnti Manutnzion Urbana Vnzia Contsto patrimonial quo ant "PREMIO BEST PRACTICE

Dettagli

MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO VASCA IDRO SPA PORTATILE

MANUALE D INSTALLAZIONE E D USO VASCA IDRO SPA PORTATILE MANUAL D NSTALLAZON D USO VASCA DRO SPA PORTATL RVSD 05/2008 www.pdcspasinternational.eu QUSTO MANUAL È STATO TRADOTTO COM UNA CORTSA. L TSTO UFFCAL È QULLO CH S TROVA NLLA VRSON N LNGUA N- GLS D QUSTO

Dettagli

AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0056784.20-12-2013-I

AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0056784.20-12-2013-I AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0056784.20-12-2013-I Comun di Forlì COMUNE DI RAVENNA Convnzion pr la promozion dlla lgalità fiscal abitativa dgli studnti dll Univrsità di Bologna Poli Romagna pr il rilascio

Dettagli