ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del"

Transcript

1 Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un numrsprt It pgn mn: n Rm ctxts; nl Rgn mtjj urm cntj; nlrgn cntó; ll'estr cntÿ S t' grnl s cmpn ltr zntmnt 6 pgn przz umnt prpr Innr mn Annz guzr L 060 pr gn lú clnn Altr vvs 000 ) spz ln L pgn dstnt pr Ic nsrzn gl fftt dl ctuput dll ln dg: spz lnn s cnsdrnsmpr vs n quttrclnnvrtcl Gl rgnl dgl vvs dbb'nd sr rdtt su crt ' bll d Lr DUE d ccmpgnt d dps fvntv l rgnt Lr SESSANTA (L d) pr gn pgn snscrtt Gl bbnmnt s prndn prss /Ammnstrzn t'gl Ufc pstl d L rdtst pr It nstrn </tmn ssr rtt sdsssvmnt ll Am c rrn dl 0 d'gn ms sstrzn dll Gn:tt uffcl prss ) MINISTERO DELLE FINANZE m I I I I Alfnspárt cssn vgl pstlt rnr tlgr s gg n ruspr l ts ll d cnrsm cngu c prscrtt tlrt 48 l ttr ) dll trff (llgt A) dl tst c pprvl rsr/xturgytífwpuksmúl n rr dl gtsÿ s dl suçctssrm trst//lt Issgtprsst s] A VV I SO CII ufr dll " Gzztt utll sn stt trsfrt dl Mnstr dll'ntrn «gull dll Annz Prtnt tutt I rchst pr nscrzn bbssmnt dbbn ssr d'r nnnlt tt mlusvmnt ll' Anmnstrzn str Gzztt urnl prss II Mnstr dll Snnz Prvvtrnt Gnrl dll Stt LEGGI E DECRETI Rgl dcrt 5 mrz 93 n 0 ch sttusc tss d'n grss pr l mnumntl Crts Clc (Ps) VITTORIO EMANUELE III pr grz D pr vlnt dll Nzn RE D'ITALIA Vdut l lgg 7 mgg 8Í5 n 554 (sr 6) ; Vdut l'rt 4 dll lgg 6 cmbr 90 n 54 ; SOMMARIO LEGGI E DECRETI REGIO DECRETO 5 mrz 93 n 0 ch sttusc tss d'ngrss pr l mnumntl Crts l Clc (Ps) REGIO DECRETO 6 mgg93 n 054 rltp ll'rnmnt dll struzn m d cnvtt nznl REGI Í)ECRETI nn rflttnt : Rrnmnt scul prfssnl mfczn sttut DECRETO MINISTERIALE 7 sngg93 cnërnntl nrm trnstr pr pgmnt d dnn gurr DECRETO MINISTERIALE crc tl fzr dll'istt Vtl Emnul III pr crrt grr nll Clbr DISPOSIZIONI E COMUNICATI Mntr pr Pndustr cmmrcf: Crs m dl cmb M d cnsldt ngzt cntnt Mnstr dll fnnz: Prt crtfct Smrrmnt rcvut dll'ntrn : Bllttn sntrí st tmnl dl bstm n 3 dl 6 mrz l pr 98 TE BER I Og I Vdut R dcrtlgg 3 gugn 90 n 86 ; Sull prpst dl Nstr Mnstr sgrtr Stt pr l'struzn pubblc cncrt cl Mnstr dll fnnz ; Abbm dcrtt dcrtm : Artcl c Pr l'ngrss ll mnumntl Crts Clc (Pr) srà pgt tss lr du dgl dult lr d fncull tà nfrr dc nn L dmnc l'ntrt srà grtut Ornm ch prsnt dcrt mt dl sgl dll Stt s nsrt nll rcclt uffcl dll lgg d dcrt dl Rgn d'itl mndnd ch qu sptt ssrvrl frl ssrvr Dt Rm ddì 5 mrz 93 YITTORIO EMANUELE Yst Gurdgglä OllGIJO DE STEFANI GENTILE

2 4350 GAZZETTÄ UFFICIALE DEL REGNO D'ÌTALI I I I IIIII Rg ddéf 6 ngg& f3 n05 rldtvö ll'rnmnt dll struzn n d cnvtt nznl VITTORIO EAIANUELE III pr grz D pr vlntò dll Nzn RE D'ITALIA In vrtù dll dlgzn d ptr cnfrt l Nstr vrn cn l lgg 3 cmbr 9 n 00 ; Ut Cnsgl d mnstr; ßull prps t dl Nstr Mnstr Sgrtr Stt pr l pubblc struzn cncrt cn dll fnnz ; Ãbbm dcrtt dcrtm: TITOLO I Dll'struzn m Alnstr lrfssr étrrmrw Srmss prfssr rnr pu prd rnnl pröv Qußr: Ì prvž nn sn fvr'vl prfssr strrnr è simt dl srvz ll fn dl trnn d nch prh prfssr strrnr ch pr fltt cn þìss lsttttt prm d Isttut scnd grd d tn Istut d llr t:p vrs dll stss grd d ns)pnnt ll'ltr stss Isttf dl nrs lf èÿth dël n l cs suprr dl gnns sfssö cmplb nl nuv Isttut nl nuv nsgnmnt nl stprr dl g'hns: prd trrµnc prv prfssr rnr tc ns cntrnplt dl prcdnt cmmcnsrv ttl rnr gl cftt dll stpn l prpr nzntà r m su pssgg vnt dfntv dp nn prv Art 7 L nmn cd pssgg cu ll'rtcl prcdnt dcrrn dl ttbr Art 8 CAP L Dll scul n gnr dll stt d prsl d prfssr A rt Gl Isttut m struzn sn prm d scnd grd Sn prm grd: l scul cmplmntr gnns chsfffttr dlltsttut tcãt cdrb rfrr dlltsttut" mgstrl rs'n cnd grd: lèc suprr dll'isttut tcnc suprr dll'isttut mgstrl IIcc scntßc lc fmmn Art Nss nuv scul m ccttut l scul cmplmnft guò"st sttult s hn pr lggè sl cs trfófgzn rgfczn : slvá ët qunt Vgurd gl Isttut mgstrl spst cu H3rt 58dl prsnt dccrt' pr h splntìfc spst dll rt 64 pr lc ftumnl spst dll'rt 69 Art 3 I prfssr dgl Isttut m sn nnlntprcnc sscnd l'rn dll grdutr ; m nll ssgnzn dll sd s tn cnt nztytt dll rcnscut sgnz fmgl Art 4 I cncrs hnn lug pr ttl pr sm; s pr ccdr ll cttdr dlf s prm À mprtnz (cncrs spbl) s pr ncdèr qull dll s scndrn mprtnz (cncrs gntl) Tuttv pr fftt cn spcl s ptró ccdr ltrst ll cttdr dlj s scndr mprtnz rglmnt stbsc qul sn l s prmr mprtnt Art 5 A cncrs sn mmss cttn tfn gl tln nn rgncl prvvdut dl lgl t:tl stu dgl ltr rqust rchst dl rglmènf Pr dcrt Rcl vrrnn nct ttlncssrpr l'mmssn cncrs sc'nd l vr scpln grupp scpln Art 6 vnctr cn ch bb fcut d cctnt l nmnt ssum ttl prfssrc strrnr I prfssr strrnr d rnr sn strbut pr vr tp Isttut pr l vr scpln n rul A B C gust l'nnss tbll n ArL9 A prfssr strrnr d rnr sn dvut gl stpn cu ll'nnss tbll n Ad ss nltr à crrspst ndnntà stu nn cmputb gl fftt dll pnsn nll msurp stbt dll tbll stss ' prfssr cnsgu dll prmzn d rnrquttr umnt qudrnnl stpn c du umnt qunqnl prfssrrnr ghct mrt stnt cnsgu l'umnt stpn cn Pntcpzn nn L qulfc mrt stnt nn può ttrburs nn pr pnn pr csc scpln grupp scpln n clsc tp grd Isttut d numr prfssr suprr d dcm clr c3 s trvn nll dntc cnzn nzntà Art 0 prfssr ch bb' ftnut du umnt ntcptstpn pr mrt stnt ntrà fr prt dl rspttv Rul d'nr q lynnss tbll n3 cn stpn dtrm nt n ss úll ptà;ad ñznntà ltr Pndnnt:\ stu prfssgd'âþprttnd F rdl d'nr l qu s nflítt utm pzòf)if gkâÿc thö l cénsut srà tstttt l rul cm fvmvr pst l stpn ch vrbb ttnut s nn n fss m usct Art I prfssr hnn bblg mprtr gl nsgnmnt stbt pr csc 0 grd Isttut nll clss nct dll rspllk tblt Slv cs nd ct nll dtt tbll prfssr nn puð mprtr ltr nsgnmntnprsssprpr Isttut n prss ltr Isttut stuzn m pubblc prvt È vtt mprtr lzn prvt pr pù 'r grn gl ln dl prpd Isttut Anch dll prfssn IIbr cnsntt dll lgg può ssr vtt l'srcz s prfgsr v s dch csì d ssr strtt dll tu dll pgpr scpln n md scnvnnt ll gntà su dll scul Art A cp gn Isttut è prsd ct n h gvrn nsm cn Cllg d prfssr

3 RIEEETWE UFPRIZEE DEE ENTND D mwtt 435 I prs sn sct dl Mnstr tr prfssr rnr prvvdut lur cn lmn qudrnn nzntà rnrd Dll sclt sn sclus l dnn Fprs sn strbut n durtl: spprtngnsiru<d Ifrs gínns slt scul cmplmntr; tutt gl ' ltr þr pprtngn l I rul È cnsntt pssgg dll' ll'ltr rul scnd l nrm ch srnn dttt dl rglmnt I prs pssn su dmrd d'utrtà csr rsttt nl rul d'nsgnnt l qul pprtnvn ll'tt dll nmn prs Art 3 prsd h l stpn gl umnt prc cu l nnm tbll n 4 Al'pfsd ch rtrn l rul rgn sn þr dmnd s d'utrtà vrrà ttrbut l stpn ch vrbb cnsgut s fss smpr rmst nl rul stss Art 4 dgl Isttut I prs d lcgnns dgl Isttut tcnc mgsrl sn spnst dll'nsgnmnt Sn nltr spnst dll'nsgnmnt prs dgl ltr Isttut l cu pplzn sclst c s d bnn suprr l 50 ln prsd cn nsgnmnt h pr l su scpln l stss r à drbblg d' prfssr Al prs ò ftt vt nsgnr n ltr Isttut mprtr lzn prvt srctr qulqu prfssn lbr Art 5 Al prs è dt ltr l stpn spcl ndnntà crc ch vr scnd dll pplzn sclstc cmç ò stbt nll'nnss tbll n 5 Art 6 Cn l'uffc prfssr prsd ngl Inttut m g Vrntv ò ncmptb qulqu ltr uttc rul ll pndnz dll Stt Ent mrl Art 7 I trsfrmnt d prfssr c d prs sn spst su dmnd pr rgn srvz tl sprr su dmnd trsfrmnt d prfssrl M Hstr vrà rgurd l mrt ll rcnscut sgnz fmjg prtà cnzn ll'nzántà rt 'Ñèl sprr su dmnd trsfrmnt d prs Mnstr vrà rgurd l mrtȧrt 8 S f lug l trsfrmnt pr rgn srvz prfcssr prsd qund l'ultrr su prmnnz nl PIsttut nll sd pss rcr prguz ll scul qund trttnds prsd l su pr s prtclrmnt ncssrí 'ltrv ' Art 9 Cntr trsfrmnt ò mmss r l Mnstr qul dcd nts prr dll ppst Cmmssn cnsultv sstnt prss Mnstr Tl dcsn h crttr prvvmnt dfntv Art 0 I prfssr d prs sn cllct rps dl dll'nn n cu cmpn sttnt nn ttbr þnstr nts prr dll Cmmssn cu ll'rtcl 9 ýuð spnsr prfssr d prs dl srvz n qîìlá qu tmÿ qund rcnsc nn pù dnc fscmnt ntllttulmnt mrlmnt scul Art prstr pr prflu ll A prs d prfssr s pplcn l stss nm ch gl mpgt cv rgurd ll'sptttv d cngqund snchst pr cmprvt mt slut Fr mrz 3 lugl nn può ssr cncss l'spt ttv pr mtv fmgl cn scdnz ntrr l 30 gèt tmbr Egulmnt vrà trmn cl 30 sttmbr qulntyh n s l'nz l'sptttv pr mtv fmgl pr pkld tmp supr:r tr ms I cng pr mtv fmgl nn pssn óltrpssr Hl dll'nn Eclstc l durt cmplssv qunc grn Art A prfssr prs pssn ssr nfltt scnd l grvtà dll mncnz l sgt pzn scplnr: l'mmnzn : l cnsur; 3 l sspnsn dll stpn fn d ms; 4 l sspnsn dll stpn dll' uffc fn d ms ; 5 l sspnsn dll'ffc dll stpn d ltr ms d nn; 6 l dsttuzn dll'uffc snz prt dl rtt' pnn d ssgn; 7 l dsttuzn cn prt dl rtt pnsn d s sgn prsd l qul s nfltt pzn pù grv ch l cnsur è rsttut snz'ltr l rul cu pprtnv ll'tt dll nmn Art 3 Pr tutt l mncnz dvr d uffc ch nn sn tl d cmprmttr l'nr l gntà dll'nsgnnt dl gsd nn csttuscn grv nsubrnzn s pplcân scnd cs l pzn cu numr 3 dl prcdnt rtcl Pr l rcv n ftt ch bbn dt lug ll'mmù zn s pplc l cnsur pr l rcv nl ftt ch bbn dt lug ll cnsur s pplc l sspnsn cu l n dl prcdnt rtcl Pr l' nsubrnzn grv pr l btul rrglrtà cndtt pr ftt ch cnprmttn l'nr ó l gntå s pplcn scndó l grvtà d cs dll crcsduzé) ltr pzn scplnr Art 4 L pzn cu nutnr dll'rt sn nfltt dt prs dl prvvtr gl stu s s trtt prfssr d prvvctr gl stu s s trtt prs l pzh cu l n 3 dl prvvtr gl stu; tutt l ptnstngpp dl Mnstrch pr qull nct nmur 5 6 d 7 dvó ur prcr dll Cmmssn nct nlprt 9 Cntr l pzn cu l n 3 qund s nfltt dl prv vtrc ò mmss r l Mnstr ch dcd nts prr dll Cmmssn cu ll'rt 9 Art 5 I prvvtr gl stu prs ptrnn n cs d'urgnz pr grv mtv ntrr Pccss ll scul pr fssr slv rfrrn mmtmnt l Mnstr Arf 6 A prs prfssr ò pplcb n mtr scplnr gn ltr spszn vgnt pr gl mpgt cv dll Stt

4 450 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE lá qunt nn s n Cnt st cn Ic nrm cu l prsnt dccrt Art 7 L supplnzc pst rul gl'ncr;h nsgnmnt qulqu spc'snó cnfrt dl prsd ch scglrà tnnd cnt nztutt dl srv s mtr n rprt cmntnt dl rsultt cnsgut n pubblc cncrs cttdr scul m Cntr cnfrmnt dll supplnz è dgl ncrchè mnss r l prvvétr gl stu l cu dcsn h crttr dfntv L msur dll rtrbuzn pr l supplnz gl ncrch qulqu spc è stbt nll'nnss tbll n 6 In nss cs l'rr dl supplnt dll'ncrct può suprr l : stthnnl lzn Art 8 Nss clss può vr pù 35 ln numr d crs cmplt dll cttdr cnsgtmnt numr d pst rul dtrmnt gn bnn n bs ll nrm stbnt pr csc tp Isttut cn dcrt dl Mnstr dll'struzn d' ccrd cn qull dll fnnz IX rprtzn dll ctcr tr vr Isttut è spst cn dct dl Mnstr dlpstruzn Art 9 Prss gn Prvvtrt gl stu è sttut Gt pr struzn m nmnt cn dcrt Rl cmpst dl prvvtr gl stu p sdnt prfssr vrs trl ltr psn mnnt mrt lttrr scntl du prs cul Ig s prfssr rnr Isttut m scnd grd I cmpnnt dtt Gt durn n crc quttr nn lssn vnr cnfrmt Art 30 L scul m dl Cllg mtr sn gvrnt dll nrm ylgnt pr crrspndnt tp scul pndnt dl Mnstr dll'struzn Spttn cmndnt d Cllg mdsm tutt ptr dfrt prs dll scul m Ar t 3 Pr nsgnmnt nl Cllg mtr Mnstr dll'struzn mtt spszn dl Mnstr dll gurr prfssr ncssr umntnd ltrttntl pst rspttv rul Tl prfssr pssn ssr sclt sltnt fr gl nsgnnt rul ch bbn vnt cn spcl pr qull mtrl pr qul grd Isttut pr qul sn mss sp szn Pr tutt l durt dll'nsgnmnt prss Cllg mtr prfssr cu prccdnt cmm cntnun d ssr sttpst ll lgg d rglmntpr prsnl dll scul m pndnt dl Mnstr dl 'struzn Art 3 I prfssr prs pprtncnt ll scul m pndnt dl Mnstr dll'struzn ch sn prsclt dcl Mnstr dgl fr str d quc dll clnc cn cnsns dl Mnstr dll'struzn pr l rspttv scul cntnucrnn d pprtnr pr tutt gl lltt n rul prvnnz dll scul m dl Rgn qul srnn umntt ltrttnt pst Art 33 Ogg gg pslg cpr mgg g ggn ll)gr pr fcznrs nll lnguc strnr vnt nsgnn rul qul gd nn ltr l stpn 'ndntà mssn d dtrmnrs vlt pr vlt cncrt cn Mnstr dll fnnz vut rgurd ll prtclr crcstnz lug tmp L mssn nn può ssr rnnvt pr pù nn CAr II Dll'struzn cmplmntr Art 34 L'struzn cmplmntr f sgut qull ch s'mprtsc nll scul clmntrc l cmp È dt nll scul cmplmntr Art 35 L scul cmplmntr ò tr nn rgl h sgt nsgnmnt: lngu tln str ggrfl; mtmtc scnz nturl cmputstr; sgn; lngu strnr; stngrf; cllgrfl Inltr ò mtr d'sm l dttgrf Art 36 Nss scul cmplmntr pubvr numr clsy suprr vntquttr Art 37 È cnsntt l frmzn clss ggt nn csttt cmplt Un clss può ssr sdppt sltnt s numr d su ln s suprr qull nct dll'rt 8 Art 38 L'nnss tbll n7 stbsc pr l vr scpln grupp scpln dl rnr l cttdr rul gl nsgnmnt d cnfrrs pr ncrc l clss nll qul csc prfssr rul è tnut d nsgnr Pr csc scpln grupp scpln csttt c nsgnmnt s prvvd ll sttuzn pù cttdr rul ltr qull dl rnr n bs l numr cmplssv dll r d'nsgnmnt mprtt pr qull scpln grupp scpln nll'isttut d lmn bnn cn l nrm d stbrs nl rglmnt qul sr mnt su prpst dl Mnstr dll'struzn cncrt cn qull dll fnnz CAP III Dll'struzn clssc Art 33 L'struzn clssc h pr fn prprr ll Unvrstå d gl Isttut suprr È du gr: prm grd n gnns scnd n lcc Art 40 gnns ò cnqu nn: prm tr csttuscn nfrr gl ltr du qull suprr Nl nfrr s nsgnn: lngu tln lngu ltn str ggrf; mtmtc; lngustrnrdl scnd nn Nl suprr s msgnn: lngu tln lngu ltn lngu grc str ggrf; mtmtc l stss lngu4 strnr ch nl nfrr

5 GIZZETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIX 4353 Art 4 All cttdr dll mtr lttr s nl ccd sltnt mnt cn Art 4 suprr s lc è tr nn V s nsgnn: lttr tln ltn grch; fsfl str d cnm pltc; mtmtc fsc; scnz nturl chmc ggrf; str dll'rt Art 43 Ogn lcgnns h rgl sl cmplt clss In nnpù trz d lccgnns può ssr sttut fn d qurt cmplt clss pr gnns fn d trz cmplt clss pr lc È vtt l'sttuzn clss ggt ltr crs cmplt cu prcdnt cmm Art 44 L'nnss tbll n 8 stbsc numr dll cttdr d stturs n gn lcgnns lc slt gnns slt pr l vr scpln grupp scpln nsgnmnt cnfrrs pr ncrc l clss nll qul csc prfssr rul è tnut d nsgnr Ogn lchgnns lc slt h mcclnst n srvz d gbntt scntfc L stpn d ncchnst è stbt dll'znss tbll n 7 Cw IV T)ll'struzn tcnc Art 45 L'struzn tcnc h pr fn prprr ll'srcz ltm prfssn E' mprtt nll' Isttut tcnc Art 46 IX Isttut tcmc à tt nn I prm quttr nn csttuscn nfrr gl ultm quttr suprr Art 47 Nl nfrr s nsgnn: lngutln ltn; str ggrf; mtmtc ; sgn; lngu strnr; stngrf Inltr ò mtr d'sn l dtlgrf Art 48 suprr può ssr csttut dll Szn dmmrc rgnr dll szn grmnsur d sl dll dtt szn Art 49 L szn cmmrc rjnr prpr ll'srcz uffc mmnstrtv c'cmmrcl V s nsgnn: lttr tln str; mtmtc fsc; scnz nturl gcgrf ; du lngr strnr; cmputtstr rgnr; sttuzn rtt ; ccnm pltc scnz fnnzr sttstc ; chmc mrclgc; cllgrf Art 50 L szn grmnsur prpr ll prfssn gmtr V s ns nn: lttr tlnc str: mtmtc fsc; scnz nturl ggrll: grrcmputstrrurlstm tcnlg rurl; cstruzn sgu cstruzn; tpgrf sgn tpgrfc; chmc; lgslzn rurl; sgn Art 5 Ogn Isttut tcnc h rgl cmplt clss pr prm qudrnn pr csc szn dl qudrnn suprr In nn pù trz dgl Isttut tcnc pssn sttufsí fn tr crs cmplt pr prm qudrnn pr l szn cmmrc rgnr E' vtt l sttuzn clss ggt ltr crs cnplt Art 5 L'nnss tbll n 9 stbsc pr csc Isttut tcnc numr dll cttdr rul pr gn scpln gruþp scpln gl nsgnmnt d cnfrrs pr ncrc l clss nll qul csc prfssr rul ò tnut d nsgnr CkP V Dll' struzn mgstrl Art 53 L'struzn mgstrl h pr fn prprr gl nsgnnt d]i scul lmntr E' mprtt ngl Isttut mgstrl L'Isttut mgstrl ò stt nn; prm quttr csttuscn nfrr gl ltr tr qull suprr Art 54 Nl nfrr s nsgnn: lngu tln lngu ltn dl scnd nn str ggrf ; mtmtc ; lngu strnr ; sgn ; lmnt musc cnt crl stu strumnt musclc Art 55 Nl suprr s nsgnn: lngu lttr tlán ; lngu lttr ltn c str ; f3sf pdgg : mtmtc fsc y scnz nturl ggrf d gn; sgn lmnt musc cnt crl : stu strumnt nnscl Art 56 Ogn Isttut mgstrl h pr prm quttr nn du c rs cmpcs clss: pr gl ltr tr sl In nn pû 40 Isttut può stturs trz cmplt n prm quttr nn scnd cmplt ngl ltr tr Nll s n cu sst lcc fmmn è cnsntt l frmzn qur cmplt nll prm quttr clss dll'isttut mgstrl trz cmplt pr gl ltr tr nn : vtt l'stuzn kss ggt ltr crs cmplt Art 57 Ad gn Isttut mgstrl è nnss Grn d'nfnz Cs d bmbn Art 58 Gl Isttut mgstrl sn lnct nll'nnss tbll n 0 L s d dtt Isttut pssn ssr vrt pr dcrt Rl m nn pu ssr umntt numr ttl ss Art 59 Unnnss nbll n stbsc numr dll cttdr d stturst n gn Isttut mgstrl pr l vr scpln grupp scpn gl nsgn:nnnt d cnfrrs pr Lcrc l clss nll qut clstn grfssr rul ò msgnr tnut d

6 4354 GAzzETTA' UFFICIALE DEL BEGNO D'ITALIX CÀPO VI D lc scntfc Art 60 CV VIII Dgl sm dgl studnt I lc scntíc hnn pr fn svuppr d pprfnr Ar t 70 Pstruzn d g:vn ch sprn gl stu vrstr nll L nn sclstc ncnnc 6 ttbr fnsc 30 gu Ecltà scnz mcn chrurg cn prtclr r gn ; l lzn hnn lug n tutt grn mn qull fstv gurd ll cultur scntfc d ltr dc vcnz Art 6 Art 7 lc scntfc è quttr nn Ogn lc scntfc può vr fn tr crs È vtt l frmzn clss ggt ltr n crs cmpltt Art 6 Nllcscntfcsnsgnn: lttr tln ltn: str fsf d cnm pltc ; mtmtc fsc ; scnz nturl chmc ggrf ; lngu lttrtur strnr; sgn Art 63 Dnnss tbll n stbsc numr dll cttdr d s grs n csc lc scntfc pr gn scpln grupp gàiscpln gl nsgnmnt d cnfrrs pr ncrc l clss nll qul csc prfssr rul é tnut d nsgnr Art 64 Gl sm dll scul m sn nssn dntà prmzn lcnz btznc mturtà Cn sm mmssn s ccd ll prm clss dll scul m prm scnd grd ll qurt clss dl gnns Cn sm dntà ccdn ll clss pr cu nn ò prscrtt sm mmssn gl lut prvnnt d scul pubblc nn prgg l d scul prvt ptrn Esm prmzn hnn lug sltnt nl cs prvst dll'rt 83 L'sm lcnz è sstnut ll fn dl sul cmplmntr lc fmmn nss ln può s sfrn snrt L'sm btzn è sstnut ll fn d3 dgl stu prpr dgl Isttut mgstrl dgl Isttut tcnc Mnt l'sm mturtù s cctt ll Unvrstà gl Isttut suprr slv gl Isttut snyrr Mgstr Art 7 D lcî fmmn Art 65 I lc fmmn hnn pr fn d'mprtr cmplmnt cultur gnrt ll gvntt ch nn sprn nè gl stu suprr nè l cnsgumnt plm prfssnl All'sttuzn d RB lc scntfc può prvvdrs cn d" Un sm c mmssn dù ccss nstntmnt cgtpþl d mrrs) su prpst dl Mnstr dlpstruzl l gnns l nfrr dll'isttut tcnc d l cprs cncrt cn qull dll fnnz nfrr dll'isttut mgstrl; vrs së nmssn dà ccss ll scul cmplmntr Agl sm cu l prcdnc cmm può prsntrs sl ch cmp nll'nn n lmn dcm nn tà Art 73 Può prsntrs d sm d'mmssn vrs d qull pr l l clss scul m prm grd clu ch bb cnsgut l'mmssn nfrr tnt nn prm qunt n nrml stu ccrrn pr cndt ll'sm mmssn l lc scntfc 'l Art 66 lc fmm l dvrà vr cnsgut lmn quttr nn lc fmmn ò tr nn prm l'mmssn scul m prm grd Ogn lc fmmn nn può vr pù du crs cn L'ln prvnnt d scul nn gvrntv nò prggt ch bb cnsgut lmn cnqu nn prm l'mmssn l Vtt l frmzn clss ggt ltr crs cm gnns puù sprr ll'mmssn l lc snz vr cnplt sgut fmmssn ll qurt gnnsl Art 74 Art 67 Puù Nl lc fmmn snsgnn: lngu lttrtur tln prsntrs ll's:n mturtà ll bb cnsgut ltn str ggrfl fsf rtt d cnm pltc: du l'mmssn scu: scnd grd tnt nn prm qunt lngu strnr dllqulbblgtr l'ltrfclttv; n ccrrn n qust pr nrml dgl stu str dll'rt sgn lvr fmmn d cnm dm Ch cmp nll'nn n 3 nn tà puð prsntrs ll'sm mturtà : Àc; musc cnt; strumnt muscl dnz snz vrsstnut lc sm * Art 68 L'ntrvll fr du sm tumssn fr l'sm m Unnss tbf n 3 stbsc numr dll cttdr d stturs n csc lc fpmmn pr gn sc:pln grupp mmss n Art 75 mssnc ll scul scnd grd qull mturt scpln gl nsgntt d cnfrrs pr ncrc l lcnz dl lc fmmn può ssr bbrvt nn $ÔÂ nll qul csc nsgnnt rul è tnut d n~ pr csc grd scul s cncrrn spcll cnzn sgnr tà prftt Art 09' Art 76 È utrzzt l'sttuzn pr dcrt Rn' nn ltr 0 g lcc fmmn n tutt Rgn All clss pr l qulnn à prscrtt Fsm mms

7 GAZZETT UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIX 4355 sfn gl äln dll scul Rg prggt ccdn pr prmzn dll clss mm<tmnt nfrr n bs l rsultt scrutn cllgl l trmn dll lzn slv j spst dll'rt 83 gu ln prvnnt d scul pubblc nn prg l prvt ptrn ccdn pr sm dntà l qul pssn prsutrs purchè bbn cnsgut l'mmssn ll prm chst dll scul dll stss grd cull cu s prn tnt nn prm qunt n ccrrn pr nrml dgl stu Art 77 Gl ln scul cmplmntrc lc fmmn llg prggnt ll fn dl trz nn sstngn sm lcnz l qul sn mmss ltrs gl l nn prvnnt d scul pubblc nn prggt prvt ptrn ch bbn cgsggt d lmn tr nn l'nmssn ll prm clss dll scul st:s Gl sm hnn lut dp Art g'ug L prv prvst nll'rt 83 hnn lug nrmlmnt n prm cc grn ttbr Art 79 rsultt dlpsm s sprm cn clssfczn n dcm pr csc mtr grpp mtr ffn ξ stss md s clssfcn prftt l cndtt nl dll nn Art 80 Al trmn csc hmstr scul l trmn dll lzn Cllg dl prfssr dlbr vt prlt cndtt dgl ln Art 8 Pr ttnr l'mmssn l'dntù l lcnz I'rb'ltzn l mturtà ò ncssr vr cnsgut nl rltv sm vt nn nfrr s dcm n csc mtr n csc grupp mtr ffn Art 8 L prmzn à cnfrt gl lu ch nll scrutn fnl bbn ttnut vt nn nfrr s dcmt n csc mtrn cmplss:v nnt n csc grupp mtr ffn d tt dcn n cndtt Idntä lcnz ò prsdut dl prsd dll'isttut n cu l'sm h lug d ô crýst : pr rsm mmssp : prfëssr scul dl tp dl grd cu sprn cndt mstr cul lmntr pubblc pr l'mm ssn ll scul prm; grd uu nsgnnt scul dl tp dl grd d cu t cndt prngn pr l ltr nmsssn pr l sn dntà: prfssr dll clss cu cndt spr; 3 pr l'sm lcnz: prfssr dll scul scysn I cmpnnt l Cmmssn dll'sm mgssp sg nmnt dl prvvtr gl stu qull dlfem jdntà lcnz dl prsd Art 88 Sn s dgl sm btzn: ) ll prfssn cu prpr l'istut tcnc l ctt cplug Prvnc; b) l'nsgnmnt lmntr lc cttà ín cu sn Prvvtrt gl stu Arl 89 Ogn Cnmssn guctrc dl l'sm btzn cu ll lttr ) dl prcdnt rtcl è cmpst:n mggrnz prfssr dgl Istt tcnc lg Prvngl du prsn ch bbn dt prv ntvl prt ll srcz dll prfssncu cndt spr Ess ò prsdut dl prfssr pù nzn Ogn Cmmssn guctrc dll'sm btzn cu ll lttrs b) dl prcd nt rtcl ò cmpst: n mggrnz prfssr Isttut mgstrl d' prfssr vrstr ch l prsd d' rttr dttc Art 90 L Cmmssn cu l prcdnt rtcl sn nmnt dl Mnstr su prpst d pr \ctr bl stu dbn ssr rnnvt gn nn pr ntr At t 9 fxl sm mtur'à pr prvnnt dl lc clssc hnn lug n qurnt sdt ch slnn nct nl rglrgntgl' sm mturt pr prvnnt dl lc sc ntlgvnnn pù vnt s In cu stss sd può ssr csttut pù Cmmssn Art 83 Art 9 Un stss c!ss scr'n gvrntv prggt può frqtrst sltnt p6r du nn Art 85 I prgnmm dgl sm sn dtrmnt t cn l stss dcrt Rl ch stbr gl rl d mgnmnt Art 86 Sn sd dgl rml mr ln dntä prmsns lcnz tutt t scul sg prgg 'Ogn C mssn I It 87 g uctc dl 'st m n mssn Chnllstrutnfnl pr s prnzncnqulsssm Cgn Cmmssn guctrc dll'sm mturtà è cstdl lugl bb cnsgut mn s dcm n nn pù tut: ducmtpr grupp mtr nn bb ptut nl lugl ) pr lmn du trz prfssrscul scrd cmncr cmpr l'sm scrtt prsntrs lfrl ò grd; mmss sstnr rptt l rltv prv sm nll b) pr nn pù trz prfssr vrstr sssn utnl br dcnt Art 8 All Cmmssn csì csttut s ggg nsgunt pprtnnt scul prvt prsn strn ll'nsgnmnt L Cmmssn mturtå sn nmnt dl Mnstr Nál mmnnz d'sm l ssttuzn d cmmssr chnngn mncr pr qulss cus ò spst dl prvvtr gl stu Csc c Emssr dv stnrs dl gucr nnt ch suo Ett d ss prvtmnt plbblcm nt strut Art 93 Erà crrspst cmpns ru ll msur cn l mdllt d sbrs pr rg<lmnt n cmpnnt l Cmmssn

8 Art A3M ŒAZZETT3 UFFICIALL DEL BEGNO D'ITALIX guctrc btrn mturtà mstr lmntr fcnt prt dll Cmmssn dll'sm mmssn rglmnt sr mnt su prpst dl Mnstr dll strzön cncrt cn qtll dll fnnz A cmmssr srnn nltr rmbrsl l sps vgg Art 94 cndt gl sm mmssn scul scnd grd btzn b mturtà dv prsntr l pgll dll'ultm nn s prvvng d scu prvt ptrn dcumnt ch ttst dgl stu cmput Sr gn nn pubblct nl flttn uffcl dl Mnstr llnc dgl Isttut qul ngl sm d prpr ln bbn dt mglr rsultt Art 95 L prmzn l'dntà l'mmssn vlgn pr prsgur gl stu n qulss Isttut gvrntv prggt Art 96 L tss sclstch sn qu!i nct nll nnss tbll n 4 Cn dcrt Rl su prpst d Mnstr dll'struzn dll fnnz srnn stbt l mdltà pr l'snr ttl przl dl pgmnt dll tss fvr dgl ln bsgns Cw Dl prsnl sgrtr dgl ssstnt d mcchnst hdll Art 97 prsnl sgrtr d lc gnns dgl sttut Ingstrl ò crc dlló:stt qull dll scul cmplmntr d lcc fmutrt ò crc d Cm qull d lc scntfc è dëýl Isttut tcnc crc dll prvnc Ïr drg l prcdnt cmpl è crc dll Stt prsnl sgrtr dll sul dmplmntr dll Bsct ln Šrdgn dgl!isftut tcnc dll ntdrt rgn Mc Gl ssstnt mcchnst dgl Isttut tcnc d lc scntfc sn crl dll Rrvncl ccttnt qull dgl Isttut tcnc dll Bsct dll Srdgn qul sn crc dll þtt Sn nltr crc dll Stt gl ssslnt dgl Isttut tcnc Mc Un 98 rul dl sgrtr dll scul m è c I sgrtr hm gl spn cu ll'nnss tbll n 5 sn nmïntn sgut cn l qul pssn prlcptc cttn lnkmt dl ttl stu dgl ltr rqust stbt dnl rglmnt Ogn lcgmss gn Isttut mgstrl h sgrtr rul Prss lc gnnt slt vnt d bnn lmn 03 lu l'ufflc sgrtr è ffdt pr ncr:c cn l'nnu rtrbuzìn lr ml Gl ssstnt sn n nutnr tr n csc Isttut tcnc cd hnn gl stpn cu ll'nnss tbll n 6 Art 99 I mcchnst d l gns sn crc dll Stt ccttut qull d lcl gnns dll Sc c l sn n trc d Cm Ess sn nmnt dn l stss nrm d s<grtr ccttchè pr qunt rgurd ttl ttstnt l prprzn culturl tcnc A tt 00 prsnl srvz dl lc gnss è crc dll Stt qull dgl Isttut tngstrll d lcc fmmn dll scul cmplmntr crc dc Cm qull d lc scntfc dgl Isttut tcnc crc dll Prvnc In drg l prcdnt cmm è crc d Cm prsnl srvz d lcgnns dll Sc crc dll Stt qull dll scul cmplmntr dgl Isttut mgstrl dll Bsct dll Srdgn dgl Isttut tcnc dll nzdtt rgn Mc Art 0 prsnl srvz crc dll Stt è csttut d bdll qul ttndn ll cmplt pulz ll cust d lcl dtupn qulqu ltr ncrc lr ffdt d prs I bdp hnn gl stpn cu ll'nnss tbll n 8 rglmnt stbtrà l mdltà pr l lr nmn lr lcnzmnt l pzn cu sn sggtt Art 0 Ogn lcgnns Isttut mgstrl d Isttut tcnc h numr bdll vrb nscnd dll pplzn sclstc d du s; gn lc gnns slt scul cnplmntr numr bdll vrlb scnd dll ppltnc sclstc d quttr numr cmplfsv d pst bdll srá gn ur stbt cn dcrt dl hästr dll'struzn d'ccrd dtt qttll dll fnnz cw X Dgl fc sclstc Arl If3 dll'rrdmnt L Prvnc pr gl Isttut tcnc lc scntfc d Cm pr gn ltr rn scul m sn bblgt d pprstr l'fc sclstc mntnrl n bun stt L gl ltr sn bblgt ltrst ll'rrdmnt ll'lumnzn l rsnldmnt dll'fc d gn sps d'uffc sl pr cò ch rgurd gl Isttut tcnc d lcc scntfc l mtrl dttc dfntfc Al mtrl dfttc scntfc gn ltr rn scul prvvd l Stt I Cm hnn nltr l'bblg prvvcdr ll cust ll'lumnzbn l rsdidmnt dll plstr dgl st p'pr:tà dlfent nznl pr l'duczn fsc Pr l cstruzn Art 0 rslur dgl fz sclstc gl Ent bblgt trmtt dll'rtcl prcdnt sn mmss gdr d mggr bhlc ccrdt dll Stt Cmpr l cstruzn dgl fc dsßnt ll scul lmntr C XL Dgl Isttyt prgg t Art 05 L scul mc d pczn dgl Isttut mgstrl mntnut d Enl mrnl pssr ssr prggt ll Rg pr qunt rgurd vlr dgl stu n ss cmpht Art 0 L nmn l prmcz n c lcfn:nt dgl nsgnnt

9 GAZZETTE URFICIALE DEL REGN0 DÏITALIA 4357 sûl m prggt hnn lug scnd l nrm n vgr pr l crrspndnt scul gvrntv Pr l nmn gl Ent pssn drgr dlcn s gl nsgnnt d nmnr ccupn gà pst rul pr l stss scpln grupp scpln n scul Rgc prggt dll stss tp grd sn cmprs n grdtr vnctr cncrs tl cttdr n tts nmn Art 07 Gl nsgunt rul ch ptsc d d ltr scul prggt dll stss tp gnd pàr chmát cnsrvn rtt cqust Gl nsgnnt scul prggt ch pssn d ccupr cttdr n scul Rg cumuln n fn dll pnsn cl srvz gvrntv qull prstt ll pndnz dll'nt ch mntn l scul prggt In tl cs l sps dll pnsn srà rprtt tr l'ent mdsm c l Stt n cnfrmtà dll'rt 48 dll lgg fbbr 895 n 70 Art 08 L'uffc prsd n scul m prggt è cnfrt mnt cn pr ttl fr gl nsgnnt rngr dll stss scul frnt lur d vnt lmn stt nn srvz rul n scul gvrntv prgt N prm stt nn succssvl l prggmnt l'uffc rttv è cnfkté nn pr nn ttl supplnz d dgl nsgnntl dll scul frnt lur /uffc' prsd può ssr cnfrt snz cn ch ccup l stss uffc n ltr scul prggt dll stss lp grd Art 09 A prs gl nsgnnt dll scul m prggt s pplcn qunt ll pzn l nrm stbt dgl rtcl dl prsnt dcrt Art 0 rglmnt d mnrs su prpst dl hnstr dll'struz'n cncrt cn qull dll fnnz dtrmn n cs rgìlczn dll scul m prggt l cnzn pr Ysszn' n srvz dcll Stt dl prsnl rttv d nsgnnt dll scul stss Art In cs spprssn scul m prggt gl nsgnnt rul dll scul mdsm hnn rtt cncrrr ll cttdr gvrntv pr l qul pssggn lgl ttl btzn qulqu s l lr tt Art Agl nsgnnt scul m ptggt ch pssn pr cttt rgfczn cn l srvz dll Stt sn pplcb pr qunt s rfrsc l prd prv l nrm stbt clll'rt 6 dl prsnt drt Agl stss l prs ò rbnscut ut gl lltt dll stpn srvz rul prstt nll scul prggt CAP XII Dgl Isttut prvt bbn rsptlytãnt rqpstàlúl pc nsgnr n u scul mén gvfähtv tlcílf qtdplltt ch g tgnmnt s dfn cnfrthtù dl prgrmm n cu srà stt nnct6 pubblc l'prtur dll'isttut Mfczn l svrfrnt prg tnm dbbnõ xsr nnct cn gul pubblcfå; 3* ch l'isttut s smpr àprt l prvvtr gl stu d gn prsn cu Mnstr bb dt spcl ncrc spznrl; 4 ch pr l'duczn fsc s udïfrm qunt ò stbt prg) ll d?l scul mc gvrntv Art 4 Ch vul usr dll fcltà c rprcdnt rtcl dv frn dmnd scrtt l prvttrp gl stt tr ms prm dll'nz dll léz All dmnd dbbn ssr nnss prgrmm dgl nsgnmch d cm dgl' nsgndnt cl ttl cu sn tut d pnt d lcl dsbnt ll'istt prvvtrrscntrt l rglrtà d dócumnt dv ccrtrs cn gn mzz dll dntà d lcl d ssumr túlt l ncssr nfrmzn sull mörltà t rcgdnt S ntr du msdll dmnd nn ntrvn pr prt dl prvvtr 'ppszn mtv uffclmnt ntfct l rchdnt l'isttut può ssr prt fnchè s mtttp nll cnzn ccnnt ll'rtcl prcdnt nn può ssr chus s nn pr cus grv n cu s mpgt l cnsrvzn dll'rn mrl l tutêl d Drncp ch gvrnn l'rn scl pubblc dll Stt l slut dgl llv S prb PIsttut nn srà prt ntr s ms dl grn n cu può ssrl tnr qust'rtcl l dmnd srã cusdrt cm nn vvnut Art 4 I mtv dll'ppszn ll'prtur Isttut pssn y sr sttpst sullstng dl rch'dttl l guz dll Qánt pr l'struzn m Al guz dll stéss G dvn ssr smpr ypltpst l cus ch pssn rndr ncssr l chusurg qust Isttut In gn ds ll chusur nn s può frlug s nn pdm crt Mnstrl Art 6 N cs durgnz prvvtr gl stu rsrvt l gurntg dll'rtcl prcdnt pgð fr prcdr ll cëh surn tmprn Isttut prvt Art 7 Gl Isltut d crs d'struznc út ch vngn prt snm c3 s s dmput ll prscrzn dégl rtcl 8 4 sn snz'ltr chus clr ch l hnn prt sn pssb mult stnsb dll ml ll cnqums lg In cs rcv ll mutt può ssr ggt l dtnzn d s grn tr ms TITOLO II D cnvttj nznl Art 3 CAP I Ù dt f lt sd gn cttn ch bb l'tà 30nncm T)l ptrmn dll'mmnstrzn pnt d ncssrl rqtst mrlí prr l pubblc Isttuf cì struzn m cn snz cnvtt purchè snp Art 8 ssrvt l sgt cnzn : I cnvtt nznl hnn pr scp curr l'duczn * ch l prsn cu srnn ffdt vrs nsgnmnt l sypp ntlttul fsc dgvn ch v sn cclt

10 58 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA' Art 5) I snvtt nznl sn Isttut pubblcl cn pn prsnltà gprc H n sttpst ll tutl dll Gt pr l'struzln m ll'lt vgnt dl Mnstr dll'struzn Al prsnl rllv ductv cntb rul prvyd l Stt ; d gn ltr sps cnvtt nznl prvv AcáÑ cl l rnt dl prpr ptrmn cn l rtt d cnvttr Art 0 I cnvtt nznl nn sn tnut crrspndr ll Stt lc cntrbyt ggr gl stpn dl prsnl dll scul m gqvpptg pr plsy ggt dll scul stss pr gl pn d fznr d cnvtt mdsm I cppygg n nj gnv Nvr Trn Vghr hnn n pgpn d qulgs tss lbr us d fbbrct d tskssgnt cl gcrt Lugtnnzl gst 88 n777 sqld dcrt 4 ttbr 88 n 89 Art L'mmn:sÏrzn csc cnvtt è ffdt d Cnsgl crhpss: ) dl rttr prsdnt: sh) du dlgt l' dl Cnsgl prvncl l'ltr dl Cnsgl: cml dl lug dv h sd cnvtt sclt d Córggl gpp pch fur dl lr sn c) dl du prsn nmnt dl Mn str dll'struz'n dll qul sclt fr prsnl rgnt d nsgnnt dll scul m frqt d cnvtr; djà fznr dll Ammnstrzn fnnzrndsgñt Müftndnt fnnz dll Prvnc cmpnnt dl Cnsgl mmnstrzn durn n crc tr nn sn rggb lr uffc ò grtut cnsglr ch snz gustfct mtv nn ntrvng Ëëdnz cnscutv dcd dl su uffc Art ÏIS CnsgÏ6 'mmnstráìn smn d pprv bnc l rvsón utrzz rttr str n guz cur ch tutt l sps sn flt n lmt dl bnc stss prnd l (IÑlNz n ncssr l nrml fznmnt dlltsttut dfcnsrvzn ll'ut trsfrmzn d ll'ncrmnt dl tœ ptrmn A r t 3 P cntrtt ch nn ccdh vlr lr tr m Cnsgl mmnstrz ptrà prv utrzzzn dll Gnt pr l'struzn m pr gustfct mtv dttr lcítznxprjyt l smplc trtttv prvt r l frntur d ggr lmntr pr bsgn mmt dtisttut Cns4 mmnstrzn ptrà dlbr4rhp slprvvd nch d cnm All fn dll'srz fnnzrl Cpsgl mmnstr gn smn d pprv cnt cnstv I cmp nnt Cnsgl mmnstrzn sn rspnsb vrs l Isttut d dnn cnmc d ss rrct n sgut nssrvnz dll lggt : d rglmnt cn dl gg clp Art 4 TCrvttlfnl ptrnn rchdr pr l tutl d lr ntrss qund nn trtts cntstz:n cn l Stt l'ssstnz dll'avctur crrlj Art 5 g Cnsgl d'âmnnstrzn d cnvtt nznl può ssr sqt cn dcrt l p r grv mtv qµgndy chmt ll'ssrvnz nbblgtr m ss smpsd pn grst vrll In cs scglmntó l'mmn przn ò ffdt d cmmssr strrnr l cu ldnntà sn pst crc dl Cmtt CAP II I)l prsnl rttv ductv Art 6 prsnl d Cnvtt nznl cmprndc: ) sttutr; b) mstr lmntr; c) vccnm; d) Vcrttr; cntb ) cnm ; f) rttr rul rgnc dl dtt prsnl è stbt dll'nnss tbll n 9 Gl stpn rltv sn stbt scplnff dll' nnss tbll n 0 Art 7 Al pst sttutr s ccd mnt cn pubblt pr ttl pr sm Al cn sn mmss cttn tln gl tlnì nn rgncl frnt lur dgl ltr rqust stbt Òl rglmnt Nl bnd cn srá sprssmnt nct numr d pst d Cnvtt nznl fmmn qul ptrnn sprr sltnt l dnn I vnctr cnsgun ttl grd sttutr styrnr sn nmnt llttv sl dp nn ýrv Qulr l prv nn s fvrvl l'sttutr strrdñr ó lcnzt ll fn dll'nn nch prm Art 8 I mstr lmntr ntrâ dí Cnvtt nznl sn nmnt n sgut cn pr sm l qul ptrnn prtcpr sltnt mstr dll pubblch scul lmntr n tlvtá srvz cn grd rnr Al pst vc cnm s ccd mnt cn pubblc pr ttl pr sm Art 9 Al cn sn mmss cttn tln gl tln nn rgncl frnt dl ttl btzn pr "srcz dll prfsn rgnr Gl sttutr strrnr d ffttv nch s sfrnt dl ttl cu l scnd cmm dl prsnt rtclpssp ssr mmss l cn pu chè sn prvvst dll lur r: Jsct dll Fcltà gursprucïnz dgl Isttut stpkrt cmtnrc Vnctr cnsgun ttí grd vc cnm strrnr sn nmnt cffttv sl dp tm nn prv Qulr l prv nn s fvrvl vc cnm strrnr è lcnzt rsttut lu prcdnt grd sttutr ll fn dll'nn nch prut Art 30 I vc rttr sn sclf dl Mnstr sntt Cnsgl mnpstrzn dl Mnstr tr gh sttuprfnt lur cn lmn cnqu nn nzntà cm fíttv Gt cnm sn sclt dl ŠlnÏstr sntt O CnsglÏ mmnstrzn dl Mnstr tr vc cnm ch bbn lmn cnqu nn nzntà cm ttttv I rttr sn sclt dl Mnstr sntt Cnsgl mm

11 AZETTE ITFFICIALE DEL REGNÒ D'ITALTR nstrzn dl Mútstér tr Vc rttr frjt lur qul bbn prstt lmn du nn ldvl srvz nl grd vc rttr Art 3 rttr è cp dl cnvtt n h l rpprsntnz lgl Egl è rspnsb dl bun ndmnt mrl scplnr d cnmc dl cnvtt Art 3 L'cnm ch è tnut prstrc cutn nll msur stbt dl rglmnt ò ncrct stt l rcn l vgnz dl rttr tutt cò ch cncrn l'ammnstrzn l cntbtà srvz ntrn dl Cnvt Art 33 Qulr cnt cnstv nnul d' Cnvtt s chud cn svnz Mnstr dll struzn sprrå mmtmnt 'nchst cntb crc dl rttr dll'cnm Art 34 In csc Cnvtt nznl vrrnn ssu Î n srvz snz rtt s'btà sttutr ssstnt nlnumr rtnut ncssr d csc Cnsgl rmmnstrzn Pr l nmn pst sttutr ssstnt srà dt l prfrnz p clr ch r ultn nscrtt ll Fc tà lttr fsfl dll Rg UnvrstA dgl Isttut suprr Agl sttutr ssstnt vrr crrspst rtrbusn nnu nn nfrr lr dum ltr vtt l'llgg crc dl bnb dl Cnvtt Art 35 ldvl srvz prstt pr nn lmn n Cnvtt nznl n qultà d'sttutr rul d'sttutr ssstnt dp cnsgumnt dll lur srà cnsdrt gl fftt dl cncrs cttdr nll scul m ttl pr qull dll'nsgnmnt nll scul mdsm Art 36 I fznr rul d Cnvtl nznl pssn ssr mmss purchè clb sdr ll mns cllg l d usufrur dll stss vtt dll cmtà cn l'bblg crsspndr ll'ammnstrzn dl Cnvtt smm mns pr ll ffttv sps ccrtt dl Chsgl d'mmnstrzn sull bs dll m grnlr L cncssn cu l prcdnt cmm può ssr ftt nch fznr rul mmglt pr qul prl dll'nn nl qul bbn l fmgl mrnt ltrv qund sgnz srvz l rchdn Art 37 A fznr rul d cnvtt nznúl sn pplcb:ll l nrm rltv ll stt gurcq dgl mpgt cv L nrm pr Psszn n srvz d lcnzmnt dgl sttutr ssstnt pr l pzn lr crc srnn stbtll rglmnt qul scplnrá nch trttmnt dl prsnl pr gl nsgnmntntrn pr prsnl subltrn prpr csc Cnvtt CAP III D cnvttör sn lspcl cnzn pr l spns dl lmt ml m ta ÄrL 39 I cnvttr frqtn l scul lmntr ntrq u l scul pubblch struzn m Art 40 L msur dll rtt nnul dl cnvttr ò Osst dl frt sgl d'mmnstrzn d pprvt dlï tfrth tutr g sd bnc Art 4 All'duczn fsc d cnvttr prvvd csc cnvtt cn prpr nsgnnt Tult n csc cnvtt srà svlt sdnd nrm fsst dl rglmnt struzn prmtr su prgrmm stbt dl Mnstr dllâ gurr pr cn*(ttr ch bbn cmput scs!m nn tà I cnvtt't ch bbn frqtt prscrtt bnn suprt rltv snt cnsgurnn brvtt cmput struzn prmtr gdrnn d vntgg d ss nrnt Dspszn gnrl Art 4 fnl II Mnstr dll'struzn è nttrzzt d ppprr ll'r nmènt ntrn dgl IstÍtut dll nuv Prvtw qull lyrzn ch sn rs ncssr dll vrst ll lngu nsgnmnt snz prltr nfct n numr dll ct tdr csc Isttut nò gl stpn dl rfssr Art 43 L Gt pr l'struzn m cu ltrt9 gtturnn dl lugl 93 l ttul Gt prvncl pr l scul m Art 44 Srnn pplct cn fftt dl ttbr 93)c nrm rgurdnt Ip stt cnmc dg prs d prfssr rul rgnc dl prsnl ; ff cnfrmnt dll suppl ' dgl ncrch; I'rnmgnt dgl Isttut; l'ncmptbt ltr uffccnáull prsd prfssr; Lngdbl sptttv pr rgn fmgl Srnn pplct nvc cn Pnn sclstc 9594 l nrm rltv gl sm d ll'snr d prs dllnsgnmnt l tbll dll fss sclstch cl gnnà 94 l nrm cu ll'rt 0 Art 45 Sn brgt l lgg lugl 896 n 93 8 prd906 n 4; 8 pr 90) n 4; 6 luglndbtgu 479; cnbr 9 n; 057; ftt cczn pä l nrm rltv ll szn pr Ptruzn m dll Gt'dl Cnsgl suprr n qunt nnsn n cntrst cl prsnt dcrt E'nltr brgt qulqu ltr spszn cntrr l prsnt dcrt Art 46 Cn ltr dcrt srnn dttt l nrm trnsrrtr pr r: glr pssgg dl vcch l nuv rdftnnnt Ornm ch prsnt dcrttñèt dòú dll Stt sï nsrt nll säclt ufft dèlíâ d dcrg dl Rgn d'iïllá mndnd dlìùúút Art 38 At Cnvtt nznl sn mmss fncull tå m ntrlr l s nn nn suprr l dc JLrglmnt stbrà l nrm l mdltà pr l'mm sptt ssrvrl frl ssrvr Dt Rm d 6 mgg 938 /VITTORIO EMANUELE MUSSO4INI DE STEFANI GEMYILE Vs ; ßurdngn:*QIIg;

12 C Tbll s Tbll s g Stpn d p'fssr pprtnnt rul cm Dstrbuzn d píf&r n vr rul lr ndnntà su Art 9) (Art78) (ul A Ru'l'B Rul C Rul A Rul B Rul C Ins=gnt: Insgnnt: d; lc clsc: mtr ltlrr: nl n"rr dl gnns: dl c scntfc () dl nfrr dl Isttut tcnc ; dl suprr dl nfrr d)pjsttut tcnc dll' Isttut mg (); strl; dllcfmmn(); scrlcmp!crtr : dl suprr sgn nlltsftut dll Ist tut rpgmgstrl nll'ists:rl () tuf tclc nl c scntfc nl lc fmmn d: gnns () Insgnnt: dl grn d'nfnz nnsc ll'isttut mgstrl; musc cnt nll'sttut mtgstrl Stpn dll strrnr L 7500 L 000 L 500 Stpn nzl d<lbrnr» St pn dl 'rnr cl umnt qudrn 9îCO qunq ' OO 0400 Indnrtà stu dll strrnr g Indnntù stu dfrnr g Vst d'rn Su Mst R : mnstr dlfstnzn pubblc mnstr dll frnz GENT(LE DE STEFANI Tbl 3 Stpn <l prfssr pprtnnt t:l d nr (A t 0) Rul Rul Rul d'nr d'nr d'nr A B C Stpn rnr cl * umr t qudrn L00 L0500 L 8500 () Purchè nn splctmnt ssgnl d llr rul 3* * * qunq Vst d'rn Su Mstä R : Mstr dlfstru:n pulblc Mnstr dll fnnz Vst d'rn Su Mstà R: mnstr dll'struzn pubblc mnstr dll fnnz GENTILE DE STEFANI GENTILE DE STEFANI

13 Tbll A Stpn d Prs (Art 3) Ctg I Ctg Dp qudrnn dll nmn d rnr cm nsgnnt L 4000 L 3000 Dp scnd qudrnn dll nmn d rnr Dp trz qudrnn dc nmn d rjnr Ã)p qurt qudrnn dll nmn d rnr Vst d'rn Su Mstå R: Mnstr dll pubblc struzn GENTILE 3nstr dll fnnz DE STEFANI Tbll 4 Indnntà crc dl Prs (Art 5) A Prs d'isttut l cu pplzn sclstc s suprr 600 ln L 4500 Akrs d'isttut l cu plzn sclstc s nfrr f 600 «Jun m suprr A Prs d'isttut l cu pplzn sclstc s nfr l 400 ln m suprr & Prs d'isttut l cu pplzn scls 'c s ntrr 00ln 000 Vst d'rn sens l R: Mnstr dll'struzn pul 'blc GENTILE Mnstr dll fnnz DE STEFANI Tbll Rtrbuzn d prfssr supplnt ncrct (Art 7) Al prfssr supplnt ncrct srà crrspst n ms lzl sm smpr pr srvz ffttvmnt prstt pr gn r s mnl lzn rtrbuzn n rgn nnu: ) L 350 pr l'nsgnmnt : tutt l mtr dl lc clssc dll lngu tln ltn grc dll str ggrf nl c su prr dl gnns dll mtmátc nl suprr dl gns dll lngu strnr nl gnns tutt l mtrc nl suprr dlnsltut tcnc cctnt jg 4 t sgn l cllgrf tutt l mtr nl suprr dl] sttut mgstrl ccttut sgn l musc cnt crl l strumnt muscl tutt l mtr nl lc scntfc ccttut sgn tuttl mtr nl lc fmmn ccttut sgn lvt fmmn l'cnm dmstc l musc cnt l strumnt muscl l dnz; b) L 300 pr l'nsgnmn' : tutt l mtr nll scul cmpl:nntr ccttut l stngrf l cllgrf tutt l mtr nl crs nfrr dl gnns ccttut l lngu strnr tutt l mtr nl cqrs nfrr dll'sttut tcnc ccttum l stngrf tutt l mtrl nl nfrr dll'sttut mgstrl ccttul l musc cnt crl l strumnt muscl dl sgn nl suprr dll'sttut tcnc dll'sttut még strl nl lc scntfl nl lc fmmn c) L 00 pr l'nsgnmnt: dll stngrf nll scul cmplmttr nl nfrr dl st tut tcnc dll cllgrf nll scul cmplmntr nl drs suprr d!"t tut tcnc dll musc dl cnt dll strumnt muscl dll'sttut mgstrl c nl lc fmmn d lvr fmmn dll'cnm dmstë dll dnz nl lc f:n mn All mstr gr nr supplnt srà crrsjst n ms lz:us sm pr srv ffttvmnt prstt l rtrbuzn mns L 400 st d'rn Su Mslå R: II AlÍnstr dll bblc struzn Mnstr dll fnnz GENTILE DE STEFANL

14 Tbll Tbll 8 CO Insgnmnt ttdr bblg d'rr ntpng nucg Insggmnt cttdr bblg d'rr nll scul cmplmntr lss c ultu glt (Art 38) (Art 44) MATERIE MATERIE Clssnllqul Clsstclcqul gr pp rc Nrm d vvrtnz grup M mtr r In\tttdr l cttdr gnr bfncrc gnr 0 ncrc Lngu tln n clss dl ltn str nfd Lngu tln Tr clss ggrf r dl gnnstr ggr 6ÎO f Lngu ttn Un clss dl 3 tm t c Clss pr ltp grc supscnz nturrcmplsstr grr dl gnrl cmputsv fn 4 grf ns str r sttmnl Dsgn S clss Mtmtc L clss du crs nl gnns slt Lngu strnr Id Lngu strnrn g 4 5 Stngrf Lnsgnmnt srà cnf" clss rts pr ncrc dl gnns Cllgrf Idm Lttr tln Lttr tlnn ltn n tutt l clss dl l Vst d'rd:n Su Mstä R: cn lttr ltn n Mnstr dll'sfruzu pubblc Mnstr dll fnnz clss dll stss crp GENTILE DE STEFANI ' Nrm d vvrtnc 3 Srnn sttut 6cttdr n gnns vnt dpp 9 n quéll vrt trplc Ir qull vnt qudru N plc Srnn sttut 4'cttdr n gnns vnt dpp 6 tth nl gnns vnt trplc 8 nttdrg ct nns vnt qudruplc Nl gnns slt Avnt tí quttr cys lfuggnmnt m n n du crs scnd d cs $ srà cnfrt pr c Q rc 8 Srnn sttut nttdr n gnns vnt duplc 3 cttdr n gnns vnt u trplc ; 4 cttdr n gnns nyrt t ѵd:uplc Srnn sttut cttdr nl lc vnt: dpp 3ctgdr µt lcc vnt 3 crs

15 MATERIE Clss nll qul ttlr dll grupp mtr c ttdr h Nrm d vvrtnz csttt l'bblg d'nsl cttdr\ gnr l'ncrc Lttr grch ltn Fsf str ' úd cnm ltc Mtrntc fsc Lttr grch n tutt l clsst dl lcc lttr ltn n du clss dll stss Lc clss µn dt lc Mtmtc nll clss df dl gnns dl c fsc nl cl ss dl l c; vvr mfmtc c Tsc' n clss du crs dl lc slt Scnz nturl L clss du chmc c gcrs lc grf Str dll'rt Srnn sttutcttdrc c lct vnt dpp crd ttdr g lg vnt tr crs Idm Srnn stt t cttdr n lclgnm vnt lmn du grs grnsl du crs Jcl; 3 cttdr n lccgnns vct lmn tm crs gnnsl tr crs lccl N cs cu rstn spn:þt pgcrs gnnsh I cl dp ch prfssr prfssrt ýtul bbn sstagrs blg Impgnmnt nl núcrs htps srà qufrt pr ncprc Ncc gntl tr cts në4nmct n cqrsmsrá cnfrt pr ncrc Ljnsgnrgg púñ cnfrt pr mursc Vst d'rn Su Mst R: It ngt dll'strsuzng pukblc fl Mpstr dll /Innz GENTILE DE STEFANL Inséghàmnt cttdr bblg rr nll'isctut tchc (Art 5) MATERIE Clssnllqul ttlr dll grupp mtr c ttdr h Nrm d vvrtnz dsttt l c t dr ]bblg d'n l'ncrc sgnr Crs nfrr LnguA tln Un clss 4 ltnä stl gdrf Mtmtc L clss du crs Dsgn Id Lngu strnr Id Stngrf Crs suprr Sz cmmrc rgnr Lttr tln L clss str Mtmtc fs clss c du crs Srnn sttutc8 c túdr ngl Jtttl h ù plc crs Ïrftf;' cttdr ngl sttut vn trplc nfrr Ngl lttut svnt trplc nfrr srà cnfr t pr ncrctnsgnmnt n n' d crs Idm Idm L' nsgnmnt sr cnfrt pr ncrc Srnn sttch= clldr ngf I tttgvén du cs pr szn cmmrc rggnprn 3;cqttdrngl t t vnt trò cfs dér l slln stss Qulr l'ist tut bb sl r l ñs cmmrc rgutlrl utlr dll cttdr ssumra snz rtrbuzc l'nsgnmnt dll szn g mnsur svr nn sstcd dtt scrsc Insgnnt n Wrs nfrr dl FIsttut stss ngl Isttut nvnt tr crs nfrr Ngl Isttut vnt tr'plc cr pr l ln cmmrc rgfnr l'nsgnmpt n up d crs srà cnfrt gr ncrc

16 MATERIE 6 f Clss nll qul grupp mtr ttlr dll csttt cttdr h l cttdr l'bblgd'ns gnr Fncrc Scn nturl L clss du A ggrf crs Prm lngu strnr (n stss dl d crs nfrr) Scnd lngu 3 t clss strnr Cmputsl r 3" 4" clss Rgnr c rs Isttuzn 3 4 clss rtt Ecnm pl L cls du tn scnz tcrs nnzr sttst:c Chm'c mrc lg=c Cll grf 4ATERIE Clss nllc qul tt Nrp d vvrtnz gru [mtcr l r dll Nrm d vvrtrz dsttt cttdr th ttdr l'bblg l'ncrc nsgnr E Ngl Isttut vnt tž crs prl szn cmmrc rgnrl srá cnfrt pr ncrc l'nsgnmnt n Qulr v s sl pr dtt szn ttlr dll cttdr ssumrù snz rtrbuzn l'nsgnmnt nll szn grmnsur L'nsgnmnt srù cnfrt pr ncrc Srnn sttut ntlt'r ngl Isttut vvln duplc pr l sznc cmmrc rgnr 3 cttdr ngl Isttut vnt tr crs pr l szn stss Idm Idm L cttdr rul sr sttut sl ngl Isttut vnt nmn dpp p l szn cmmrc rgnrn Ngl Isttut vnt sl pr dtt szn l'nsgnmnt srù cnfrt pr ncrc Ngl Isltut vnt tr crs pr l szn mdsm srà cnfrt pr ncrc l'nsgnmnt n L'nsgnmnt srà sst snz rtrbuzn r'l ttlr dll cttdr chmc dll szn grmnsur Srà cnfrt pr ncrc qulr nll'sttut nn sst l szn grmnsur L'nsgnmnt srà cnfrt pr ncrc Srn gr mnsur Lf cr tln L clss dl crstr s M4tmtc fd A sc S nz nturl ggrf Agrrs cmput 3 4 clss str rurl stm tcnlg rurl ( struzn 3 t clss sgn cstruzn ~ Tpgrf 3 4 clss sgn tpgrfc Cmc 3* 43 clss Lgslzn ru rl Dsgn L cttdr srà stut sl qund l'nsgn mnt nn pss ssr M cnfrt l ttlr dll cttdr pr l srfn cmmrc rgnr N L'nsgnmnt srà cnfc ¾ rt pr ncrc qund h:j nn pss ssr sst k=j dl ttlr dll cttdr pr l szn cmmrc rgnr L'nsgnmnt srà sst snz rtr buzn d «ttlr dll cttdr ½ sttuzn rtt dll szn cmmrc rgnr Nn sstnd tl szn srà cnfrt pr ncrc L'nsgnmntsrá sst snz rtrbutn dl ttlr dll tdr sgn ' dl nfrr Vst d rn Su Mst R: Mnstr dlfstruzn pubblc Mnstr dll Jns GENTILE DE STEFANI

17 Tbll 0 S dg¾ Isttut mgstrl (Art 58) Acrl 30 Fgg 59 Pnrl Alssndr 3 Frl 60 Ps 3 Angn 3 Gnv 6 Ptns 4 Ancn 33 Grgnt 6 Rvnn 5 Ast 3 Grz 63 Rgg Clbr 6 Aqu 35 Grsst 64 Rgg EmHs 7 Ascl Pcn 36 L cc 65 Rt 8 Asss 37 Lvrn 65 Rm 9 Arzz 88 L 67 Rm * 0 Avlln 39 Lucc 68 Rtg ' Br 40 Mntv 69 Slrn 8 Bll 4 Mssn 70 S PtrlNtsn 8 Bnvnt 4 Mn 7 Sssr 4 Brgm 43 Mdn 7 Svn 5 Blgn 44 Mndv 73 Sn 6 Blzn 45 Npl 74 Sndr 7 Brsc 46 Npl 75 Trm 8 Cglr 47 Npl 76 Tlmn 9 Cmrn 48 Nt 77 Trn 0 Cmpbss 49 Ongl 78 Trpn Ctn 50 Pdv 79 Trnt Ctnzr 6 Plrm 80 Trst 8 Cht 5 Plrm 8 Un 6 Cm 53 Prnz 8 Urbn 5 Csnz 54 Prm 83 Vnz 6 Crmn 55 Pv 84 Vrcll 7 C 56 Prug 8& Ýrn 8 Frrr 57 Pcnz 86 Vcnz 9 Frnz = 58 Pzz Armrn 87 Zr Vst d'rn Su Mst l R: * Mnstr dr'st; zn pubblc lmnstr dll (mnz GENTILE DE STEFANI Tbll 8 I l gnmnt cttdr d bblg d'rr nll'isttut mgstrl (rt 59) MATERIE Clssnll qul grupp d mtr ttlr dll csttt cttdr h t l cttdr l'bblgd'ns g l'ncrc gnr Lngu tln l 5 clss dl 4 ltn str nfr ggrf 3 4 clss dl stss LngustrnÏr 3 4 clss du crs nfrr lttr L clss tln str suprr pr l lngu lttr tln clss dl stss pr l str Lngu lttr L clss ltn str supnr pr l língu l lttr ltn du clss dl stss pr l str Fs pd L clss ggl suprr Mtmtc fsc Mtmtc nll clss nfrr suprr fsc nll clss supnr Nrm d vvrtnz O Srnn sttut 6cttdr n gl sttut cn trplc N nfrr 8 cttdr ngl Isttut cn qu 4 druplc nfrr Srnn sttut cttdr npl Isttut vnt gu druplc nfrrr Ngl Isttut vnt tr crs nfrr l'nsgnmnt n srå cnfrt pr ncrc Sr sttut cttdr ngl Isttut vnt du crs supr r 3 cttdr nll Isttut vnt tr crs suprr Idm ' Idm Srnn sttut cttdr nglisttutvntlmn du crs nfrr du sup rr 3 cttdr ngl lttut vnt lmn tr crs nfrr tr suprr L'nsgnmnt srà cnfrt pr ncrc n crs ch rstn vntulmnt pnb dp ch ttlr ttlr dll ttdr bbn sst crs bblgtr cmcr

18 MATERIE Clss tl qtlb grupp dêrntrl ttlèr dl s csttt c t dr h t Nrm d vvrtnz l cttdr l'bblg d'ngg l'ncrc sgnl Scnz nturl L clss du ggrl: d crstugkrgn r Ds(pò L clss du cr nfrr u c rs suprtr Msc cnt l clss dd crl c s nfrr d t crs su rr Strntnt mus l Udêsfrì g nr Vst d'rn Mnstr dff'strrflr pubblc GENTILE L cttdr srà s tut ngl Isltt v nu lmn du crs suprr Ngl Ist ut vnt sl t prs I nsg n nt srà cnfrst pr n rc Ngh sttu vnt tr rs: svprtn l'nsrnm nt sur cntrt pr nctrc Sdrnd st tlt strdr ng' Isttul vnt quttr crs ntsnr lmnò cu tprr L'nrnm nt srà cnfrt r ncrc nl nss ch r tng vlulmnt spn b Is dp ch th fr t t'm dll ct dr bbr sst crs d ër bl g Ngl I ( vnt quttr cr tufrr tr rp ì ldr särdrnd sf'ù t cttdr ur ds ur gráfusrt sumrà n t I cs "ns ynmn n ur fr r n rpr r9 Prtr n crs nf«r nr n supr Ngl Is'ut svnt ru sl cttdr srà cnfrt pr ncrc I"sgnmnt nl cr nl cw <h rs n vnfkmnt dfšnnò fl r g ch lts Irr dll cttdr bb sst crs d'' bl g L'nsn nn' srà cnfrt pr ncrc S Mstå R : Ít Mnttr dll fnnt DB STEPANI Tbll 0 Insgnmnt cttdr d bblg d'rr nl lc sdtl (Art 68) MATERIE Cdss tl l grupp mtr lf jr Ë!!: Nrm d vvrtnz csttt t dr h = l c ttdr l'bbhg d'nsjgg gnr 'ncrc s Lttr tln lt g y 4 Srnn st:ut 4 cttdr N ltn clss ngl lttut vnt dpp cr t clt<tr ng Isstu vnt trplc StrsfusFd L clss Srnn ttut stdr cnm pl null httul vnt tc dpp crv 3 «Mdr n pl stut vnt trplc crs Mtmtc B Id Idém sc Scnz n'url L lss du Nrgl sttut svntm (Mg chmc g crs crss l'ns gn mnt m grf sr cnfrtö pr nctc Lhnt lt'r L clss nu Srnn sttut crtdt ttr strnr n gl s tul ysnt dpp c r 3 c tdr ngl L' st vnt trptc D gn L clss du Ngl Tsttut vnt n trplc crs l'ns g mnt n n cr srå cnfrt pr ncrc Vst d'rdh St Mstå R: Ñlntò < fñstn:fn ptn Mnstr dáll f GENTLE DE STEP&NI

19 Tpbgl 8 Inspggmnt cgttdr d gbbfg d'rrg nl lgp mpmg (Art 68) Clss nll qu MATERIE 'c tlr d Nrm d vrtnz l'bblg d ngn r Lngu lttr L lss Srnn sttut pttdr tur tln ngl Mtut vnt ltn dpp Str ggr Id I Idm f fst rt t d cnm phtc Pr n lngu str L clss du L cttdr srà þttut nl nr (bblgcrs lc vrt dópp tr) L nsgmr vnt srà cnfrt pr ncrc nl lc \nt sl curs Scnd lngu L'nsgnmnt srà cnfstrnrtfcul rt pr ncrc ttk) Str dll rt Idm Dsgn L c ss du L cttdr rrà sttut nl drs lc snt tn dpp crs Nl lr vnt sl l'nsjµnt htä srå cnfrt pr ncrc Lvr fmmn' Lnsgnmnt sr cnfd cnm rt pr nclc dmstc stabll st Tss sclstch (rt 9 ) I Emm mmssn ll I* clss scul m l*grd IL Uc <clss scntfc): E m d'mmss n Inmtrclmn F qurz pr csc clss Esmd'dntà III Gnns: Immtrclzn Frqz pr csc dll c'nss l : 3* Fr qz pr c sc dl clss 4 P Esmd'dntà IV Isttu' tcnc: Crs nf r:r: Immtr cln Fr z pr c sc clss Est d'dntà Crs snrr: Esmd'mmssn Immrnlrtn Frqur pr csc clss Essmd'dntà Esmd'btznTss plm btzn V Tsftut mgstl: Crs nfrr: Immtrclzn Frqz pr csc clss Esm d'dntà L ( g O 40 y 0 30 Musc cnt Idm Crs suprr: Strumnt mus Idm Esm d%mmssn» 50 Immtrclzn 30 Dnz Í Idm Frqz pr c:sc clssė 50 Vst d'rn Su Mtstä R: Esm d'dntà 30 Mnstr dll's'rzn pubblc Mnstr dll ßnnz Esm d'btzn \ 50 GENTILE DE STEFANL Tss plm d'btzn 60

20 VI Lc fmmn: Esm d'mmssn L 00 Immtrclzn 50 Frqz pr csc clss 00 Esmd'dntà» 50 Esmlcnz 50 Tss plm lcnz 0 VII Scul cmplmntr: Immtrclzn 5 Frqz pr csc clss 00 Esmd'dntà 5 Esmlcnz» 50 Tss plm lcnz 0 VIIIEsmmturtà 300 Vst d'rn Su Mstä R : Mnstr dll'struzn pubblc Mnstr dll ßnnz GENTILE DE STEFANI Tbll 6 Stpn d sgrtr (Art 98) stpnnzl L4800 St:pn l cmpmnt dl 4 nn grd * * 700 0* 760 4* 800 6* 8500 Vst d'rn Su MstA R : Mnstr dll'strzn pubblc Mnstr dll /Innz GENTILE DE STEFANI Tbl' 8 Stpn dgl ssstnt (Art 98) Stpn nell L 4800 Stpn l cmpmnt dl 4* nn grd * * 700 0' * 800 Vst d'rn Su Mstä R: Mnstr dll'strzn pubblc Mnstr dll fnnz GENTILE DE STEFANI Tbll IT Stpn d mchnst (Art 44) Stpn nell L 4800 Stp n l cmpmnt dl 4 nn grd 600 8* * * 6800 t Vst d'rn Su Mstà R : Mnstr dll'struzn pubblc Mnstr dll fnnz GENTILE DE STEFANI Tbll s Stpn d bdll (Art 0) Stpn nzl L 4000 Stpn l cmpmnt dl 4* nn grd *» 4600 ' * 500 0* 5500 Vst d'rn S Mstå R : Mnstr dll'struzn pubblc Mnstr dll /Innz GENTILE DE STEPANI

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi ) Tempi di recapito medi in giorni feriali (lunedi venerdi), giorno d impostazione escluso. I tempi di consegna pubblicati

Dettagli

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008)

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) 1 Tabella n. 1 TIPO DI FORMULARIO (Casella 1 prima sottocasella) Descrizione

Dettagli

CENSIMENTO OENERALE FOGLIO DI CONVIVENZA. 20 ottobre 7997. istituto nazionale di statistica. (Legge 9 gennaio 1991, n. 1 I)

CENSIMENTO OENERALE FOGLIO DI CONVIVENZA. 20 ottobre 7997. istituto nazionale di statistica. (Legge 9 gennaio 1991, n. 1 I) CWVlVEW Tip denminzine istitut nzinle di sttistic 3 DELLA PPWNE CENSMENT ENERALE 0 ttbre 7997 (Legge 9 genni 99, n. ) Tl. FGL D CNVVENZA AVVERTENZE Fgli di Cnvlvnz v cmpilt, cn rhrlment l 0 ttbre 99, dl

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

V 4!"#%$& '&($*) +"++,*- /.+,32546$) %!798:25;,*+&!2>#?!+-= *. A5+?B$C,*D2'E

Dettagli

PRODOTTI / RICAMBI PRODUCTS / SPARE PARTS PRODUITS / PIECES DETACHEES PRODUKTE / ERSATZTEILE PRODUCTOS / REPUESTOS. Esplosi: mod. 2-3-4 GR 02-12-2008

PRODOTTI / RICAMBI PRODUCTS / SPARE PARTS PRODUITS / PIECES DETACHEES PRODUKTE / ERSATZTEILE PRODUCTOS / REPUESTOS. Esplosi: mod. 2-3-4 GR 02-12-2008 PODOTT / CMB PODCTS / SP PTS PODTS / PCS DTCHS PODKT / STZT PODCTOS / PSTOS splosi: mod. 2-3-4 G 02-12-2008 N D C» TV 01 - COMPONNT GPPO CN CBNT PTS» TV 02 - COMPONNT GPPO NVOCO COMND CONTO PN PTS» TV

Dettagli

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA NORME COMUNI PER GLI ELABORATI ACCADEMICI A. COME REDIGERE IL TESTO DELL ELABORATO (1) Il testo dell elaborato accademico è da scrivere a interlinea doppia, su fogli bianchi

Dettagli

g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi !

g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi ! ì.i \ C Òì n ^ p u 'ì. q î luvrlwrlwf, lrzvrsrcll i1;iii i,1 i: * z:11',.;i'1 Zgli :i i ii u11 : i7:t1l ;i: i::: iz;iztri, i;:lll ;; "el::" ;íi* ;iii; tit: ziiu:;i iè*i it; ;ì Èi;l :,1: 'ii 12F :È i l;i

Dettagli

La sfilata delle associazioni per le vie 22. ASD Sirius e Pro loco Castelletto

La sfilata delle associazioni per le vie 22. ASD Sirius e Pro loco Castelletto NUV Città di Busca Città Medaglia d Argento al Merito Civile Città del Pane PSTE ITALIANE - TASSA PAGATA - INVII SENZA INDIRIZZ - AUT. 1368 DCB/CN DEL 21.07.04 Gemellata con San Marcos Sud e Cruz Alta

Dettagli

1 INCONTRO CHIMICA (PROF.SSA PAOLA BURANI) Ogni sostanza chimica è costituita dalla combinazione, in diverse proporzioni, di 92 tipi di atomi.

1 INCONTRO CHIMICA (PROF.SSA PAOLA BURANI) Ogni sostanza chimica è costituita dalla combinazione, in diverse proporzioni, di 92 tipi di atomi. 1 INCONTRO CHIMICA (PROF.SSA PAOLA BURANI) 1 Atomi e Legami Ogni sostanza chimica è costituita dalla combinazione, in diverse proporzioni, di 92 tipi di atomi. Il termine atomo significa indivisibile e

Dettagli

zeus TECNOLOGIA DI GODRONATURA --> GODRONI --> GODRONATORI A RICALCO --> GODRONATORI AD ASPORTAZIONE --> UTENSILI SPECIALI

zeus TECNOLOGIA DI GODRONATURA --> GODRONI --> GODRONATORI A RICALCO --> GODRONATORI AD ASPORTAZIONE --> UTENSILI SPECIALI zus TECNOLOGIA DI GODRONATURA --> GODRONI --> GODRONATORI A RICALCO --> GODRONATORI AD ASPORTAZIONE --> UTENSILI SPECIALI TECNOLOGIA. servizio. passione. BENvENUTI IN HOEL + KELLER präzisionswerkzeuge!

Dettagli

1. Conoscenze di base per le Scienze della Terra

1. Conoscenze di base per le Scienze della Terra . Conoscenze di base per le Scienze della Terra Il Lago Natron è un lago salino che si trova in Tanzania. Il suo bellissimo colore rosso non è dovuto a una bizzarra forma di inquinamento, ma deriva dalla

Dettagli

Dat Donat Dicat srl. Nuova Argos edizioni. Argos edizioni. clear edizioni. vicolo Savelli 10 00186 Roma fax 06 39387716 info@datdonatdicat.

Dat Donat Dicat srl. Nuova Argos edizioni. Argos edizioni. clear edizioni. vicolo Savelli 10 00186 Roma fax 06 39387716 info@datdonatdicat. Dat Donat Dicat srl Nuova Argos edizioni Argos edizioni clear edizioni vicolo Savelli 10 00186 Roma fax 06 39387716 info@datdonatdicat.it per informazioni: redazione@datdonatdicat.it www.dddsrl.it Sommario

Dettagli

Guida allʼesecuzione di prove con risultati qualitativi

Guida allʼesecuzione di prove con risultati qualitativi TitoloTitl Guida allʼscuzion di prov con risultati qualitativi Guid to prform tsts with qualitativ rsults SiglaRfrnc DT-07-DLDS RvisionRvision 00 DataDat 0602203 Rdazion pprovazion utorizzazion allʼmission

Dettagli

CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG ornamento DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 20t3. Redatto datta dr.ssa Claudia Tuoto e datla dr'ssa Maria Anna Caravita

CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG ornamento DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 20t3. Redatto datta dr.ssa Claudia Tuoto e datla dr'ssa Maria Anna Caravita I CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG RNAMENT DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 2t3 Redatt datta dr.ssa Claudia Tut e datla dr'ssa Maria Anna Caravita Smmari 1. R]FER]MENT/ NORMA TtVt... """""'3 2. EFFICIENZA DELLA

Dettagli

GUIDA PRATICA. la compilazione della Denuncia Lavoratori Occupati. (Mod. 03) in appendice: gli allegati. della denuncia

GUIDA PRATICA. la compilazione della Denuncia Lavoratori Occupati. (Mod. 03) in appendice: gli allegati. della denuncia GUIDA PRATICA la compilazione della Denuncia Lavoratori Occupati (Mod. 03) in appendice: gli allegati della denuncia www.cassaedile.fg.it Presentazione Nell intento di ampliare la gamma dei servizi a beneficio

Dettagli

Che cos è un contratto incompleto?

Che cos è un contratto incompleto? Che cos è un contrtto ncomleto? S defnsce ncomleto l contrtto sottoscrtto d due o ù soggett cu termn sno osservbl dlle rt contrttul m non verfcbl ed esegubl enforceble con certezz e n v forzos d terze

Dettagli

GUIDA ALLA DESCRIZIONE

GUIDA ALLA DESCRIZIONE Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo Sezione di Genesi, Classificazione e Cartografia del Suolo Regione Toscana Dipartimento Sviluppo

Dettagli

Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 210 bar

Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 210 bar Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 0 bar Catalogo HY07-75/IT Introduzione Introduzione L aggiunta di un trasduttore e dell'elettronica

Dettagli

Scheda MA. Norme per la catalogazione di monumenti archeologici

Scheda MA. Norme per la catalogazione di monumenti archeologici cricd 2006 REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione Dipartimento dei Beni Culturali, Ambientali e dell Educazione Permanente Centro Regionale per l Inventario,

Dettagli

- Radioattività - - 1 - 1 Ci = 3,7 1010 dis / s. ln 2 T 2T = e ln 2 2 = e 2ln 2 = 1 4

- Radioattività - - 1 - 1 Ci = 3,7 1010 dis / s. ln 2 T 2T = e ln 2 2 = e 2ln 2 = 1 4 Radioattività - Radioattività - - - Un prparato radioattivo ha un attività A 0 48 04 dis / s. A quanti μci (microcuri) si riduc l attività dl prparato dopo du tmpi di dimzzamnto? Sapndo ch: ch un microcuri

Dettagli

Sistemi Dinamici Lineari. tempo-discreti

Sistemi Dinamici Lineari. tempo-discreti Ssem Dmc Ler u empo-dscre y u u B Δ C y y u 3 y 3 S. Mrsl-Lbell: Ssem ler empo-dscre pg. Defzoe d ssem dmco lere Gl sem d gress, s e usce soo spz veorl Vle l prcpo d sovrpposzoe degl effe L relzoe Igresso/So/Usc

Dettagli

Olivier Durand L arabo di Tunisi: note di dialettologia comparata

Olivier Durand L arabo di Tunisi: note di dialettologia comparata Olivier Durand L arabo di Tunisi: note di dialettologia comparata 0. Premessa Se la recente affermazione da parte di due studiosi tunisini secondo i quali: «l arabe dialectal tunisien ne dispose pas de

Dettagli

Gateway di comunicazione Envoy

Gateway di comunicazione Envoy MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO Gtewy d comuczoe Evoy 141-00014, Rev 03 Mue d stzoe e uso d Evoy Corporte Hedqurters Cotct Iformto Ephse Eergy Ic. 1420 N. McDowe Bvd. Petum, CA 94954 USA Phoe: +1 707-763-4784

Dettagli

34. CILINDRI IN PRESSIONE

34. CILINDRI IN PRESSIONE G. Ptucc Lzon d Costuzon d Macchn 34. CILINDRI IN PRSSION quazon d obma astco In qusto catoo è sosto obma astco atvo a sod gomtcnt assasmmtc d oma cndca, ssso h costant, soggtt a cach agnt aant a ano otogona

Dettagli

FUNZIONE CARATTERISTICA DI UN FENOMENO ALEATORIO

FUNZIONE CARATTERISTICA DI UN FENOMENO ALEATORIO B. DE FINETTI (Rma - ItaKa) FUNZIONE CARATTERISTICA DI UN FENOMENO ALEATORIO 1. - Scp di questa cmunicazine è di mstrare cme il metd deka funzine caratteristica ( l ), già csì vantaggisamente intrdtt neka

Dettagli

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORM AZIONE E L EDITORIA COMMISSIONE

Dettagli

MATEMATICA C3 - GEOMETRIA 1 2. CONGRUENZA NEI TRIANGOLI

MATEMATICA C3 - GEOMETRIA 1 2. CONGRUENZA NEI TRIANGOLI MATEMATICA C3 - GEOMETRIA 1 2. CONGRUENZA NEI TRIANGOLI Indice Triangle Shapes Photo by: maxtodorov Taken from: http://www.flickr.com/photos/maxtodorov/3066505212/ License: Creative commons Attribution

Dettagli

Nei casi in cui si consideri significativa l interazione tra il terreno

Nei casi in cui si consideri significativa l interazione tra il terreno 6.4.3 FONDAZIONI SU PALI Il progetto di una fondazione su pali deve comprendere la scelta del tipo di palo e delle relative tecnologie e modalità di esecuzione, il dimensionamento i dei pali e delle relative

Dettagli