1 Storia e geografia Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l Europa e il Mediterraneo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1 Storia e geografia Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l Europa e il Mediterraneo"

Transcript

1 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg 1 St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt

2 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt 1 Su qust st c s scz tttv fl.pdf. lcu ctut s ccssbl tutt, lt s svt. SE VUOI CCEDERE I CONTENUTI ONLINE RISERVTI Studt S s gstt: 1. V su slz Pcd c l gstz. 2. Sgu t pssgg p gstt cm studt. T và u -ml: clcc sul lk p cmplt l gstz. Isgt S s gstt: 1. V su slz Pcd c l gstz. 2. Sgu t pssgg p gstt cm dct. T và u -ml: clcc sul lk p cmplt l gstz. S s gstt*: L ccss è gtut. 1. Cc l tu chv d ttvz stmpt vtcl sul bll gtt qust pg sscl l cmp ttvz uv p ll tu psl su 2. V ll sz L m pplcz clcc sull pplcz dl lb. D p pt t ll pttt ( S s gstt*: 1. V su 2. Nll sz L m pplcz dll tu psl clcc sull pplcz dl lb. ) dl st dl lb c l tu dzz -ml l psswd. * L gstz su è uc p tutt l p dl ctlg. S t s gà gstt, p ccd ll ss d lt vlum cc gsts d uv. P mgg fmz: scul.zchll.t/ttvz

3 Cpyght 2011 Zchll dt S.p.., Blg [6272d] I dtt d lbz qulss fm p, d mmzzz ch dgtl su suppt d qulss tp (clus mgtc ttc), d pduz d dttmt ttl pzl c qulss mzz (cmps mcflm l cp ftsttch), dtt d lgg, d pstt d tduz s svt p tutt ps. L cqust dll pst cp dll p mplc l tsfmt d suddtt dtt é l susc. L ftcp p us psl (cè pvt dvdul, c sclus qud d stumt d us cllttv) pss ss ffttut, lmt dl 15% d cscu vlum, dt pgmt ll S.I..E dl cmps- pvst dll t. 68, cmm 4 5, dll lgg 22 pl Tl ftcp pss ss ffttut gl scz cmmcl cvzt S.I..E. c lt mdltà dct d S.I..E. P l pduz d us psl (d smp: pfssl, cmc, cmmcl, stumt d stud cllttv, cm dsps sml) l dt ptà ccd pgmt l utzzz pdu u um d pg sup l 15% dll pg dl pst vlum. L chst p tl tp d pduz v ltt sscz Itl p Dtt d Rpduz dll Op dll gg (IDRO) Cs d Pt Rm, Ml -ml st wb L dt, p qut d pp spttz, csd l p fu dl pp ctlg dtl, csultbl l st L ftcp d sl smpl sstt ll bbltch d tl p è cstt, lt l lmt dl 15%, ssd cczl ll p. N pss csds l p d cu sst, l ctlg dll dt, u succssv dz, l p pst ctlgh d lt dt l p tlgch. N cttt d css è sclus, p bbltch, sttut d stuz, mus d chv, l fcltà d cu ll t t lgg dtt d ut. Mgg fmz sul st st: Rlzzz dtl: Rdz: T, Vtt Bld Pgtt gfc mpgz: D Z, Stud Idc, Ml Dsg: Mc Mll, Rbt Tch Ct: Bd Mucc, Rbt Tch Rcc Icgfc: Cstz Pst, Vtt Bld Ft dll llustz dll pt d ggf p. G1: Phtstp; p. G5: Gl Bsky / Shuttstck; p. G8: Gub; p. G12: ssguy/ Shuttstck; p. G13: (). Pstls/ TIPS; p. G14: s spgu/lmy; p. G17: () wy Tpptts/lmy; (b) v dz/mk; p. G23: H Yg T/Shuttstck; p. G26: () E. Nth/lmy; (b) C/lmy; p. G27: chv Mtcss - Rbt Mstd; p. G29: () Sylv Cdy Pht Lby Ltd/lmy; (b). Hk/lmy; p. G30: Réu ds Musés Ntux, Pg; p. G34: () Fdch Stk/lmy; p. G35: () Th t chv/lmy; (b) Tty M/Mpx/lmy; p. G37: SPL/Gz N; p. G45: (b) DLR/ES; p. G49: () 2010 U.S. Cst Gud/Gtty Imgs; (b) N.Ptt/lmy; p. G51: NS; p. G52: Nth Wd Pctu chvs/lmy; p. G53: I. Mstt/lmy; p. G55: () EmmP Tvl/lmy; p. G57: Bbltc Ncl d Mdd; p. G63: jvm/shuttstck; p. G65:. Gbucc, Rm tc, Elct, Ml 2000 (G. Rld); p. G67: R. Ml; p. G68: G.. Rss/Img Bk; p. G75: c Imgs/lmy; p. G77: G. Bv; p. G79: Stb/Shuttstck; p. G80: R.R. Bl/lmy. Ctbut: Rlttu ctc dl tst stsu dl pgf 12.2: Cstz Pst Rlttu ctc dl cptl 4: M P Cstt Cpt: Pgtt gfc: Mgul Sl & C., Blg Rlzzz: Rbt Mchtt Immg d cpt: Stu d th P, Dlf. llg/shuttstck Pm dz: g 2011 L mpg mt vt l ctut d qust vlum p u ququ (t. 5 lgg. 169/2008) è cmuct l ctlg Zchll, dspbl ch l sul st ss dl DM 41 dll 8 pl 2009, ll. 1/B. Fl p dvsmt bl L dt mtt dspsz dgl studt vdt, pvdt, dsbl mt c dstub spcfc d ppdmt fl pdf cu s mmzzt l pg d qust lb. Il fmt dl fl pmtt l gdmt d ctt dl tst l lttu mdt sftw sc d. L fmz su cm tt fl s sul st Suggmt sglz dgl Rlzz u lb è u pz cmplss, ch chd ums ctll: sul tst, sull mmg sull lz ch s stblsc t ss. L spz suggsc ch è ptcmt mpssbl pubblc u lb pv d. Sm qud gt ltt ch v sglcl. P sglz suggmt ltv qust lb scv l sgut dzz: L cz d vtul pst l tst s pubblct ll sz t cg dl st dll p (www.l.zchll.t/stggf) Zchll dt S.p.. p c sstm qultà ctfct CtCGf. 477 scd l m UNI EN ISO 9001:2008 Ftcmpsz: Ftll Sl

4 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt 1

5 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p Ots l tmp, ll ft, ll spz (c tvl d tlt) p Ps l tmp dll st p Tcc, dz, dcumt p Gl spz dll st tc Sct vst d du mmt Ötz, l um dl Smlu Cm du l p dl Tv? 10 scz tttv p. 14 Gl z dll st l pm cvltà p Ntu cultu: l tpp dll pst p I du tmp dl pplmt dll T p mbt tmp dll pst p Ccct ccgltc dl Plltc sup p L gd tsfmz dl Nltc Impt ch cct u st Dpt dll gtt Csqu L cclt dl ml L pttu upst Tssl gl ut U mssc ltc p. 22 L mmg d Ndtl p. 35 L scl dll sctà Glcz dffus d Hm sps L gd stz U cmbmt vsbl Il fut dl fuc 10 scz tttv p L pm cvltà dll Msptm p L cttà l scttu p L pm fmz sttl p L tc mp bbls L ubzzz d Uuk L tmb l d U Gl chv d Ebl Il cdc d Hmmub Il pm d Glgmsh p. 43 L scttu, tcc pt I pblm dll gcltu tsv 10 scz tttv p L Egtt d f p L g dll cvltà gz p I t Rg dll Egtt tc p Rlg sctà dll tc Egtt L fdz d Mf L stl d Rstt l dcfz d gglf c U ltt dll chv d Tll l-m Ppgd g ltà dl lv Il gudz d Osd l scb dl cu p Il Vc Ot l Eg l II mll.c. p. 72 L mch dv l tcz Il Fyyum su lgh L st d Suh L st d mst 10 scz tttv p Nuv sc: l cvll l f p Cts Mc p l mg dgl mp Stgf httt L lggd d Mss l Lbt Gl ffsch d T p. 81 Gl Idup p. 91 Qul sctà cct pm mc? 10 scz tttv p I Fc l Mdt p Il ppl d Isl p ss Bbls: gl ultm mp msptmc Il scfg dl hm L Tvl dll Lgg Il sps d u stlg d ct p. 104 L Bbb t fd, st cultu Esplt fc sud dll Equt L cmpg d Tgltpls I 10 scz tttv p. 112 Lbt p l cmptz 1. Itptz d u gf c: l pplmt dll t 2. Cft d dcumt: l mt dl Dluv uvsl 3. ls d dcumt: l bttgl d Qdsh ll ppgd gz 4. Ch cs vd l chlg: l plzz d Css p. 116 Il md l tmp d Rmss II Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

6 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 118 Il md gc p L Gc dll cttà p Fmz dl md gc p L gd clzzz p L gzzz dll pls p L dttà cmu dgl Ell Ts l scsm dll ttc L fdz d C L «pubblctà» dll pls ll mt L stl d vt dgl àst L lc l sctà dll pls p. 130 Cl, clzzz, cllsm U dff cl ppt f um mbt 10 scz tttv p I sstm d gv d Spt t p Spt l Plps p Lgslt t d t p L csttuz dmctc d t Gl Sptt cmbttmt L kypté Elg d Sl p. 155 L dmcz ts l dmcz md 10 scz tttv p L pls ct l mp ps p L mp uvsl d Ps p L gu ps L cdut d Mlt L pltc vl d Tmstcl L clmt ps L gu ps ll tgd d Eschl p.163 Cscz ggf c pt pltc Cs pg d C 10 scz tttv p t l tà clssc dll Gc p Gl z dll mp ts p L tà d Pcl p L tà clssc: ctltà dll ss um dl pst Il tmt d Spt l vlt dgl Ilt L dmcz l mss d t scd Pcl I lv pubblc d Pcl U d st d t p. 183 L dmcz mpl Fltt fst 10 scz tttv p Cfltt cs dll pls p L gu dl Plps p Fzmt pltc cs dll pls l IV scl.c. p Sctà cultu f V IV scl.c. L g dl pù ft L f d t L tmb l mcd Il pm d Tucdd p. 208 Ch cs c è m? Il cs dll Mcd p lssd Mg l sps dl md gc 10 scz tttv p L mp uvsl d lssd Mg p L cvltà d p I gd stt ttl p L cvltà llstc lssd ll s d Sw L vgtz dl dst Il ms d sk Pgm, l lt l cttà chmd l tcc p. 229 L s ctl d lssd Mg l «Gd Gc» L dcdz dll cvltà dll Id 10 scz tttv p. 238 Lbt p l cmptz 1. Itptz cft d gf c: l umt d pplz Gc 2. Lttu: put d vst sull pls 3. Imp mp: l spt lmpc gg 4. Sp gmt: Twtt l gà, dbttt sull dmcz tc md 5. Itpt u mmg: tc md ll bbltc d lssd p. 244 Il md l tmp d Sl Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

7 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 246 L Itl tc l pdm d Rm p L Itl dll pst ll st p Cultu dll tà dl Bz p Il msc-itl p L Itl pm I bztt sd L bbd dll tm 10 scz tttv p Gc, Ctgs, Clt p Gl Etusch p Cultu cvltà dgl Etusch U bttgl vl l M dtc Gl Etusch dmt dl m p. 270 L g dgl Etusch Il psgg dll m 10 scz tttv p Rm d mch pubblc p L tc Lz l g d Rm p Rm dvt u cttà-stt p L sctà d Rm cc E l Lz Il pm tttt f Rm Ctg U mmgt dà g ll gs Clud Il tmp d Gv l «td Cptl» p L cqust m l gzzz dll Itl Bsch, tt plud f cll d Rm 10 scz tttv p L pubblc f V VI scl.c.: gu cfltt scl p Il gv dll pubblc p L cqust dll Itl mdl p L mcch d gu m p L gzzz d u stt sps L lgg dll XII Tvl Sg dl pt d mgstt m L cm dl tf Gl z dll cm mt p. 306 L gu «gust» Psgg d Rm f st lggd L gu pvt d Fb 10 scz tttv p. 312 Lbt p l cmptz 1. Imp mp: u vst vtul Tqu 2. Cmucz l bs u tcc 3. Itptz d u pgf 4. Lttu: Cvltà cft. Etusch, Gc, Rm 5. Lttu: L cltl Rm. L p d du stc p. 316 Il md l tmp d P Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

8 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 318 Rm: l supptz mdt p L sct c Ctg p Ctg, dmtc dl m p L pm gu puc uv tss d Rm p L gu blc L pgf d G Dul l v d Msl I ppt d fz ll z dll scd gu puc Qust mt cct u st? p. 323 Gudz pgudz. I Ctgs vst dgl «lt» L cchzz dl tt d Ctg 10 scz tttv p L mp mdt d Rm p L gm sul md llstc p Dll gm l dm sul Mdt p L sctà m l tmp dll cqust p L fluz dll cultu gc Eml Pl Dlf Il pstg d Rm vst d lt L tmb dgl Scp p.347. Sctà schvstch L tsfmz dll Pu pd Cltu spclzzt mms pscl Stcsult d Bcchlbus 10 scz tttv p L cs dll pubblc stctc p L dstbuz dll t pubblch p Tttv d fm scl: Gcch p G M l fm dll sct p U qust sps: l cttdz gl Itlc p L sct ll ltt p l pt Tb Gcc l ppl Cl l f gl G M hm vus U d d Itl p. 363 Cttd sldt p I sg dll gu l f dll pubblc L gzzz dl tt gcl I tcc dll ctuz L cttdz dl pt ch L ppgd d Mtdt 10 scz tttv p L pubblc m gl p Gul Cs cqust l pt p L dtttu d Cs l Id d mz p Gl ultm sussult dll pubblc p Sctà cultu ll ultm scl dll pubblc Ncsstà dll gu Mtdt L sctà d Gll l cct d Cs L cm dl tf Immg d Cs Clpt Rm Vc d d p. 388 M stum, u d mpl U d cggs ll gu cvl 10 scz tttv p. 394 Lbt p l cmptz 1. Itptz d u tbll dmgf c 2. U dscuss dl II scl.c. 3. ls d u dcumt 4. Lttu 5. Imp mp: u dss sull mmg d Cs l tmp p. 398 Il md l tmp d Cs p. 400 Idc dll vc d glss Idc d m dgl gmt Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

9 Utà/Pgf St&Ggf ttvtà Ggf. I pblm glbl, L Eup l Mdt p. G2 L st cmu g p. G5. Il pplmt dl pt p. G6 1. L csct dmgf c p. G11 2. L ubsm p. G16 3. I fluss mgt p. G23 B. Il msc dl md p. G24 B1. L lgu p. G28 B2. L cultu p. G8 Qud l Sh dvtò u dst p. G13 I pblm dll tc Rm dtc gl ttul p. G20 L pù gd mgz fzt: l ttt tstltc dgl schv fc p. G27 Nll lgu l st st p. G31 I ts smms dll tc Egtt p. G22 p. G36 p. G32 B3. L lg p. G37 C. L tsfmz dll mbt tul p. G34 Il cfl tt f ptstt cttlc Ild p. G38 C1. Il dgd mbtl p. G43 Mt d u cvltà p. G50 p. G44 C2. L qumt p. G51 D. Il csct csum gtc p. G47 L qumt d pmb ll mp m p. G52 D1. L squlb gtc p. G57 D2. L cs f l ll p. G63 E. L Eup l Mdt p. G64 E1. L Itl l su g p. G70 E2. L Eup p. G76 E3. Il Mdt l Md Ot Ol Stumt dll ggf Rg tl Eup: Rg Ut, Fc, Gm, Spg, Russ Md Ot: b Sudt p. G52 L «pt ch d» p. G57 L «l d us p cd m p d» p. G62 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

10 Ots l tmp, ll ft, ll spz 1. L cqu cf dl md Rff guz d Oc u msc m dl II scl d.c. N cct tdzl ch fm l mtlg gc, Oc u tt, u ss d svum ptz f gl d U (l Cl) d G (l T); l psf cz dll cqu ch s psv ccdss l t cscut btt. I qust mss scf t d cqu s tvv l sgt d gd f um dl md: l Nl l cu dll fc, l Dub ttvs l Eup, l D ch scv gl spz mms dll stpp ustc, l Id gl stm cf dl md cultul gc-m. TUNISI, MUSEO DEL BRDO C..C. / d.c. Pst cp. 2 Plltc Nltc Bbls cp. 3 ss cp. 3 Ps cp. 9 Sum cp. 3 Mc cp. 5 Egz cp. 4 Mc cp. 5 Httt cp. 5 Cvltà gc cc cpp. 7-8 Cvltà g dll Id cp. 12 Cvltà gc clssc d llstc cpp Eb cp. 6 Fc cp. 6 IItl Rm mchc pubblc cpp Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

11 1. Ps l tmp dll st Rfltt sul mtd d stud U stc suggsc u put d vst ptcl p spmt l tmp dll st. Ptt pv qulch vlt f l stss «spmt» p cllc ftt psgg ll cctzz dl l tmp. «H smp tvt mlt dff cl ff l msu dl tmp ll st sctt md cvzl. L ut d qulss st cmpdt mll pù td slt c fcltà pd d tmp cu è ccdut ull d tvl; qust m h smp tubt. Qud l stc scv ccdtlmt cqut dp, dv fmm f l ct ch, s l pgf pcdt vv vt, dv v sttt, s vv cqut dv ss mt». D G. BIBBY, 4000 NNI F, EINUDI, TORINO 1966, P. XIII Pl p cp Il scl ( lt sculum) p Rm u pd d ct, csdt cm l dut mssm dll vt um. Rm, pbblmt dl 348.C., l z d g sculum clbt c sl fst, dtt lud sculs (gch scl). Du smp Qust smplc fs s fsc u psst mlt lt, m ut fltt sul md cu c cftm c l st. 1. Sct cqu d t l 470/469.C. mì, cdt ll p cptl, l 399.C. 2. Il csddtt «um dl Smlu», l cu mumm fu tvt l 1991 u ghcc dll lt dg, mì cc qutcqu d tà u mmt cmps f l 3350 l 3100.C. Nll stud dll st tc, spss cptà d ttt pch pg tmp lughssm, scl ddttu mll. È fcl ch tutt smb schcct dll pspttv, cm qud s ssv pm mms lt. Il sch s può vt, pt, ccd d f pg c l dut dll vt dgl ss um. Psm, p smp, u pd d ct, u scl. U scl f ptv ss bmb gt d vst ptst v stt qulcs d qul md d pt mc d fmgl, ddttu v cs qulch ggtt ch sl qu tmp lt. Il tmp d Sct D Sct (u flsf ch ctm l cp. 11) sppm mlt, gz gl sctt d su dscpl dgl stc tch. Cscm l su ps mlt ptcl dll su vt, ch s vss qus 2500 f lscò ull d sctt. I ptcl, sppm ch vv sttt qud mì. Qut cs và vst Sct, dut l su vt? Vd l su cttà, t, dvt cc ptt fu tstm dl su dcl dp u lug gu pdut, ll qul gl stss cmbtté. Cbb um pltc, tst pst ch h fluzt l md d ps ccdtl md. I u pd d sp ltt pltch, fu f cdt mt c l ccus d cmp gv p l su sgmt ch mttv dscuss l sp tdzl. Sct psv pbblmt, cm sttt d gg, ch mlt cs cmbt l cs dll su vt, mlt vvmt mptt ccdut. Sct vst d du mmt. Bust d Sct, IV scl.c. È l ttt pù tc dl flsf gut f, lzzt fs vt dp l mt. NPOLI, MUSEO NZIONLE Tstm Sct vst d du mmt F l umvl tstmz sctt su Sct pstm du. Etmb s stt sctt d dscpl dl flsf. Il pm b è u cd psl d Sft. Nl scd b l flsf Plt pt u dscs d lcbd, u psgg l dll t dll pc, ch vv cmbttut sm Sct. D Sct sst ch tstmz fgutv. [Fg. ] Sft, Mmbl d Sct, I, 1 Egl dv smp t l gt: l mtt pssgg gs, ll pù fqutt sull pzz; plv mlt, chuqu vlss ptv scltl. [ ] Rgv dll cs um, studd ch cs s ptà, ch cs mptà, ch cs st, ch cs vggs, ch cs gust, ch cs gust, ch cs l Stt, ch cs l um pltc, ch cs l t d gv. Rtv vtus st gl um cspvl d qust qust m d sv gl lt. TRD. F. CRI, IN GRNDE NTOLOGI FILOSOFIC, MRZORTI, MILNO Plt, Smps, C tvmm sm ll bttgl d Ptd, là vm cmpg d ms. Pm d tutt, ll ftch sup sl m, m ch tutt gl lt. Qud, std slt d qulch pt, cm vv gu, vm csttt m sz cb, gl lt, l sst ll fm, vlv ull su cft. [ ] Nll su sstz, p, fdd dll v ch là s tbl, fc cs mbl. TRD. G. RELE, IN TUTTE LE OPERE DI PLTONE, BOMPINI, MILNO 2 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

12 . Rcstuz dll um dl Smlu c l su bbglmt. B. sc d m c mpugtu d lg lcc pll. U tl ch bb gg pù d sttt è t l tmp dll scd gu mdl ( ), è stt bmb dut l cstuz dl dpgu h vssut l gvzz u pd d ps cmc. H vst l Itl tsfms d ps pvltmt gcl ps dustl. E u gzz qud (l 1957) l Cmutà up muvv pm pss, ssst qud l u ps (l 2002) l pst dll vcch mt, l l. L su fz è tscs sz l tlvs ( Itl, l tsmss TV z l 1954); vv cqut qud l cmput cmcv dffds ll cs dgl tl. Cm Sct, ch u sttt d gg h vst mlt cmbmt l su md. Il tmp dll um dl Smlu Dl pv Ötz (csì è stt ffttusmt spmt) sppm mlt cs, ch s su tmp Eup l scttu c. Mì mt ttvsv u lt vlc d mtg. Il su bbglmt gl ttzz tvt cct l cp s stt studt c tcch mdssm gl chlg h cstut l su sptt fsc, l stt d slut, l dt, l mbt cu s muvv, l cscz tcch d cu dspv. D su st è stt pssbl cstu md lstc l sptt d u dvdu d lt 5000 f. Dut l su vt và vst l md cmb? Pbblmt, pché ll pst tmp dl cmbmt ltssm, l pplz mlt scs l vz tcch ss. Pò f su ttzz c u ggtt pzsssm, p l pc, «ll vgud»: u sc c l lm d m. Duqu Ötz cscv l pgss, ch s vvv u lug slt dffcl. Ötz, l um dl Smlu Tstm Ötz, l um dl Smlu Nl sttmb 1991 u cpp d scusst tdsch v, pss u lt vlc dll lp Vst ( lgu tdsc Ötztl lp, d cu l spm Ötz), sul ghcc dl Smlu l cf f Itl ust, l cp mummfct d u um, ud p mtà glbt l ghcc. Fu vdt b pst ch s tttv d u pt mlt tc. Nll mmdt vcz, ftt, fu tvt pt dl vst dll ttzztu ch qull um ptv c sé. F gl ttzz spccv l lm m d u sc, u lug c, u pugl d pt lvgt, lcu sch p ccd l fuc. I st dl vst dcumt ch qull um b ttzzt p fft l fdd dll mtg: clztu ctcc d btull, gmbl d pll, u gubb ch ss d pll, u mtll ftt d gmc c tcct, u cpcp d pllcc d s. [Fgg. -B] L um dl Smlu è csvt Blz, l Mus chlgc, u tc d cstll -6 C d tmptu c u umdtà dl 98%. P stud Ötz l su ttzztu s stt mpgt tutt l tclg pù vzt. L dtz l dcb pmtt d ffm ch mì tt l 3300.C., fs p stchzz ft d u fcc, dut u utu bbstz cld scc. Il vt dv v dsscct l cp pm ch vss smms dl ghcc. N scl l spss dl ghcc è cmbt mlt vlt; p ftu l mvmt ghcc h smmbt l cp, ch dgt u pccl cc dl t. l mmt dll mt Ötz vv 45-50, lt 1,60 mt. Il su DN l cllg c l ttul pplz dl Nd Eup. ccut stud su dt sull dt d Ötz h ptt cclud ch gl vv psst l vt u gg d 60 km dl lug dl tvmt. Il cc stumt ch ptv c sé f ps ch gl fss u dvdu ch gdv d pstg ll su cmutà. L um dl Smlu pbblmt u pst, u vllg; l su tvmt è mptt ch p dcumt l ptz d cmutà um ll lp dut l pst. Il lug dl tvmt è ptclmt sgfctv, pché c gg sst, su qu vlch glcl, l tdz dll tsumz f du vst dll lp Vst. Vdd l mmg d u ggg ch ttvs l ghcc l st tmp, pssm tu cm ct ttvtà d gg ffd l g tmp ltssm. [Fg. C] C. Tsumz Vl Sls. 3 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

13 Pl p cp L dtz scd l cst è l uc gg ptct l md. I musulm clcl gl pt dll fug d Mmtt Md (dtt «g»), u ftt dcsv p l fdz dll lg slmc, ch cspd l 622 d.c. (s plà l scd vlum). c dvs l bc, ch z c l 3760.C., dt tdzl dll cz dl md. I qulch cs, qud s vul vt l fmt ll lg, s tv, l pst d.c., l bbvz..v. cè «pm dll vlg» (l cst è dtt vlg pché è qull dll dffus dll lgu zl, dtt vlg, cè ppl). Pv clcl Il clcl dll mt d Sct può ss ftt cm sgu. Ptd dll dt «ll gc»: 94x4 = 376 ( cspdt 94 lmpd cmplt) = 400 (l qut dll 94 lmpd cspd l 400.C.) Duqu l pm dll 95 lmpd è l 399.C. Ptd dll dt «scd l cst»: = 377 ( tct f l dt zl l mt d Sct) 377/4 = 94,25 (cè 94 qud cmplt + 1 ) Duqu, l 399.C. è l pm dll 95 lmpd. Ct gl ttbu u dt ctt gl vvmt è sszl p cct p stud l st, pché pmtt d stbl u pm u dp, cè d dsp ftt d clgc. ch l cvltà tch s s pst l pblm d ttbu u dt gl vvmt, l h slt md dvs. Gl Egz ppl dll tc Ot, Ps Cs umv gl d g d cscu sv, csdd g g cm u sé stt. lgmt, Gc, scd dll cttà s fcv fmt gl d gv dl ( Spt) dl pm mgstt cttd (ch d t l ct dtt pòm, cè «ch dà l m»). Sl pt dl III scl.c. gl stc gc cmc clcl gl bs gch Olmpc: qust fu sttut l 776.C., s svlgv g qutt uv tutt l md gc. Og vvmt vv dtt csì: «ll dll Olmpd». P t l st smp zl, Sct mì l pm dll 95 Olmpd. I Rm dcv gl c l m d csl ( l pù lt mgstt), ch pput stv cc u ; dl I scl d.c. cmc ctl pt dll fdz d Rm. È sl gz l pzt lv d cft ctll d mlt gz d stc ch pssm csc l dt dll st tc «tdtt» l st sstm btul. Il sstm d cmput dgl us l md ccdtl dtt l sct d Cst cm put d fmt. Og vvmt può duqu ss ttbut u pcdt l sct d Cst (vt Cst,.C.) u succssv (dp Cst, d.c.). Qust sstm, dtt dll cst fu tdtt l VI scl d u mc udt, Dg l Pccl. Dg stblì ch Gsù t ll 753 dll fdz d Rm, m fc u d clcl: ltà, Gsù sbb t l 6 7 «vt Cst». E l dt dll Um dl Smlu? L fbc d dt stblt p lu h u g dvs, dl tutt tclgc mdssm. P l lt pch dll pst, ftt, l tà può ss clclt c tcch dmtch, cè msud c stumt mlt cmplss l sstz dttv (spttutt l Cb 14) ch glmt s ctut, pcclssm quttà, gl gsm vvt ch l tmp, dp l l mt, s duc ltmt f scmp. St p-st Rtm Sct Ötz: cm sppm cò ch sppm d l? P Sct dspm d fmz sctt. P l Um dl Smlu, vc, c s sltt l tstmz mtl: ggtt, dumt, l su stss cp, l mbt cu è stt tvt. L pssbltà d us ft sctt è dcsv, pché mltplc mmt l quttà d fmz dspsz. P mlt tmp gl stc h tut ch s ptss cct dvv l st sl c l us d dcumt sctt. Ncqu csì l dstz f st pst («pm dll st»): fcv pt dll pst l pch cu gl ss um cscv l scttu, ch fu «vtt» p l pm vlt Md Ot Egtt cc cquml f. Ogg s ttbusc pù mptz sclusv ll ft sctt pché, gz pgss dll chlg, sm gd d cv mlt fmz ch dll stud d ggtt, mumt g g d tstmz mtl. È cmuqu utl mt l dstz f l st l pst: m qust ultm v csdt smplcmt cm «l st pù tc» dll umtà, qull d cu s s m. 4 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

14 2. Tcc, dz, dcumt Pl p cp Gl dz s tcc fmz d g g ch pmtt d cstu u pts gvl d cm s s svlt ftt. D tt lmt pzl è pssbl cstu u qud gl. Il tm ft è pplct ll st ss f gut: g lmt d cscz (tst sctt, ggtt, cct l, mumt) lmt l f um dll cscz stc. L mt pss ss csdt dcumt sctt pché ctg spss l m dll cttà dll stt ch l h mss, l m dl psgg ch td clb, qulch lt bv tst clbtv. L dscpl ch stud l mt è l umsmtc. L pgf (dl gc: «sctt sp») s scz su pt mtll ftt p ss spst pubblc. S dcumt mptt pché g s fsc lgg, p pubblch, cmmmz fub, fstvtà clbz. Nl md tc u md d cmucz pubblc fdmtl. L pl ctc dv dl gc kì, «scgl, dstgu, gudc» kìss, «sclt, gudz». Idc l ttvtà d tpt ftt dcumt ttvs l sm, l dscuss, l gmt l cft. Dcumt ft P cstu l psst, gl stc f us d tutt l fmz dspbl, sctt mtl. Tutt cò ch v dl psst c ff dz utl è u dcumt può ss ust cm ft stc s è tgt, lzzt, cllct l tmp, cftt c lt dcumt. S ft p l st: dcumt sctt (scz, lb, ltt, mt ), l tstmz mtl (st d tch dfc, p d t, ggtt dll vt qutd, ffguz d g g, spltu). L tstmz ptt dll ft pss ss vlt (ccc, stumt d lv, x-vt, st d dumt, ltt sctt d ctt pvt), ppu vlt (dcumt ftt ppst p sst l tmp, cm lgg, tttt, p ltt, mumt clbtv). lcu ft ppst u tstmz dtt dl psst, cm dcumt d chv, l pgf, l ltt, l utbgf, st chlgc, l mmg dll pc; lt s tstmz dtt ch v ttvs u flt sggttv, cm l p ltt gl sctt dgl stc d bgf, ch cct tpt vt bsds, l vlt, su ft dcumt. L stud dll ft chd l scz dll ctc, gudt d u s mtd d dg: è qust l ss d mlt ttvtà ppst qust lb. lzz u dcumt Qust schd pp u ggl d dmd utl p dscv lzz ctcmt l ft sctt. Può ss utlzzt, sm gl scz d vlt vlt ppst, p lv su dcumt dll ubc «Tstm». Ntulmt s ttt d u ggl gl, ch v dttt scd l csstà. Dscz dll ft Ntz sull ut Tmp/spz Dstt Ch h pdtt l ft? è ctmp gl vvmt dcumtt? è cvlt d ps gl vvmt dcumtt? Qul è l dtz dll ft? I ch lz è c l dt dgl vvmt dcumtt? Qul è l pvz dll ft? I ch lz è c lugh dgl vvmt? P qul mtv l ft è stt pdtt? È dzzt qulcu qulch ctg d ps? D ch cs l s cpsc? È u ft tzl, cè ftt ppst p d fmz sugl vvmt, ppu tzl? D ch cs l s cpsc? Tplg È u ft: chvstc (dcumt mmsttv, lgg, cdc) pgf c umsmtc (scz, gff t, mt, mdgl) ltt (ps, tt, tv, z) mmlstc (ltt, utbgf ) stgf c (sgg stc, bgf ) ls dll ft V csdt u ft dtt dtt? Ctut ttdbltà Su qul gmt l ft può f fmz? Qul fmz s pss cv? Cm s cllg qust fmz ll tu cscz d pd stc sm dl tm spcf c? C qul lt dcumt pu f cllgmt? I bs ll tzltà dll ft, ll scp p cu è stt pdtt, l cvlgmt dll ut, s può csd ttdbl l fmz? 5 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

15 1. Esmp d ct tplgc. I cmbmt ll fm dll sc pstch ll utmbl pmtt d mtt gl ggtt u squz clgc. 2. U smp d scv sttgf c ll cttà sum d Nppu. d g ctll cspd u dvs lvll. L chlg L tstmz mtl dll vt dl psst s l cmp d stud dll chlg (dl gc «scz dll cs tch»). I mlt cs st ff dl t: bst ps tt tmpl gc ct tmb tumul tusch. I lt cs s splt l t mg vg ll luc csulmt gz lv d st d cstuz; spss l cttà md s cscut ll stss lug d qull pù tch sult dffcl cp l ctst cu s cllcv gl tch mumt. vlt s tv fd l m ltt d mbcz c l l cc; l chlg subcqu h ptt ll luc, tmp ct, ums cplv, m ch u cc dcumtz sul cmmc tc. vlt tvmt s ftut, m plpù s ttt d ttvtà pgmmt: p smp gl scv scp pvtv mcct dll svlupp ubstc qull dv l sptdz, l uvstà lt sttuz sgu scv d mplmt d st gà t. C mtd gs, gl chlg scv l t, spl gtt fdl m gstd ccutmt l stt cllcz d cò ch tv, p pt stbl cs è pù tc (pché splt pù pfdtà) cs pù ct. Cft gl ggtt, stud mtl l tcch d lzzz. I bs tp d muftt, ll dcz, lugh d tvmt cc d stbl l pvz l tà. L cscz chlgc Il mtd dll chlg s bs su pch lmt fdmtl: l tclg, cè l tcch d cstuz dgl ggtt, l tplg, cè l fm mtl c cu s ftt, l sttgf, cè l lvll dl t l qul gl ggtt vg tvt. Il ct dll tclg stblsc ch u ggtt può ppt u pd pcdt l dffus dll tcc c l qul è stt lzzt. Gl ggtt ch l um dl Smlu vv c sé ptv ss dtt tmp ss tch, m l psz d u lm d m mst ch ptv ppt l Plltc (u pc ll qul s lvv c l mtll), é l Mdv (u pc ll qul, p cstu u lm, s usv l m, m l f). L tplg dgl ggtt (cè l stl c cu s cstut, l l fm, l l dcz) cst d stbl l pfz, gl us, l cpctà tcch d u pc. Gl chlg h cstut l tmp dll s d tp d ggtt cttstc d u ct pc d u ct lug (p smp, vs ggtt d cmc); qust md, p cft, è pssbl cllc sull l dl tmp vtul uv tvmt. Bsdc su u ct lg pssm, p smp, f u scl dll tchtà d mdll d utmbl, bsdc sull l fm dms. [Fg. 1] Il pcp dll sttgf ffm ch l tstmz mtl dll ttvtà um s mmsst cs, m stt dl t ch v dl pù ct supfc, l pù tc m m ch s scv pfdtà. Il ctt mtd d scv chd ch p g stt vg lzzt u mpp pcs d tvmt, p vt ch l fmz vd pdut. Il t è p l chlg cm u lb d st; m g vlt ch s g u pg, qust può pù ss mss l su pst. [Fg.2] 6 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

16 3. Gl spz dll st tc Pl p cp L pl cum dv dl vb gc ké, «bt» dc l sm dll t btt. H l stss dc d ks, «cs, ucl fml»; d qust dv pl md cm clg d cm, cè, spttvmt, l stud dll mbt cu c è vt l stud d cm gzz gst l ss dll cs dll stt. 3. Il md scd Etst, III scl.c. L dscz dll t L pl ggf dv dl gc sgfc s «dsg dll t», s «dscz dll t». Nl su sgfct md l pl fu ust pbblmt p l pm vlt l III scl.c. d u tllttul gc, Etòst d C [> Cp. 12.4]. E u stm mtmtc fms, f l lt, clclò l lughzz dl md tst c bu pcs. L su p dl ttl Ggf è vt f, m sppm ch fms ll tchtà. Nll ct ch vv lbt, Etst dvdv l md du pt, dvs d u l zztl, u spc d plll, ch dv d Cdc (pss l sttt d Gblt) ll s ctl. L t btt (ch Gc chmv cum ) s dspv d sud d qull l, ch ttvsv l Mdt, l gd t dl md gc. [Fg. 3] M vgg d splz zt, su m fum, mlt pm, d u p d mll; d qulch scl dspbl l pm dscz sctt d lugh. U gd stc gc, Eòdt, l V scl.c. stt ch u vggt u ttt pt. Ism spz vssut pm ps vv tsmss l fmz cclt d lt, dscutv d pblm ggfc (qul s cf dl md? cm s spg l p dl fum Nl Egtt?) vv tut ch l t btt s mlt pù vst d qut s ps. ch ppl pù lt, ftt, csc lt ch vv l d là d l cf. Il md d Gc P Gc d tmp d Etst l md cscut dv dll cst tltch dll Eup dll ttul Mcc, Occdt, f ll Id Ot. I fc cmpdv u sttt fsc sul Mdt l vll dl Nl f l Sud, m ttvs l v cv dl dst lbc dl Sh, pcs d md bb ch llvv l dmd, c cttt c l g dll fc tpcl. L tt vl f l M Rss, l cst dll b mdl l Glf Psc b t d mlt scl, mt l cllgmt Tul O C E N O T L N T I C O O M R E E S T E R N O CELTI IBERI TURISCI Rm t MRE Rd SICULO Ct MURUSII Ctg C lssd C Btt Lb ETIOPI ssu Nl NUBI Bst M O C E N O T LNTICO PONTO EUSINO Bc Plud Mtd Euft CUCSO Bct Ecbt M. DEL TURO Ps Sus Pspl Bbl Tg b SBEI MRE ERITREO MRE CSPIO O M R E E S T E R N O Oss IRCNI Isst Id Gds Sgd Scz Gg Id Tpb (Cyl) 7 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

17 8 Pl p cp L dmz d Vc Ot ( ch tc Ot) è d us tdzl f gl stc dll tchtà, p dc l ch cmpd l Psl tlc, l Egtt tt f l cst dl Mdt l ttul Iq l I ccdtl. Qust g csttusc u cmp d stud ut p chlg stc. S ttt vdtmt d u tm ct Eup, sptt ll qul pput qull g s tv Lvt. Nll us ct p l st ttul s pl puttst d Md Ot p td, sm qust, ch l g pù st, f l Pkst ll fghst. Vd l tvl dll tlt pg. 13. Lv c l tlt ggfc Mlt scz l vlum chd l us dll tlt ggf c, sszl p v u d pcs d lugh, dll mbt f sc dll ttul stuz pltc. P slvl s suff ct l tvl d pp , m è csglbl l us d u tlt d mgg fmt. È cm s dvssm gzz u vgg. Dv s l sl dl M Eg, tt ftt ch d d qul ttt d m s vg sz vd t? Dv l gd cttà dll mp m? Qul s l cttstch fsch dl Md Ot, dv s svlupp l pm cvltà? L tlt sv ch p v u d pcs dll dstz, dgl stcl tul ch sct mct dvv sup l spstmt. Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz v m c l vll dll Id, gà ptct du mll pm, stt sl d ct scpt l tmp dl gd mp ps ch vv ufct, l VI scl.c., l Md Ot. d l md cscut cmpdv l Eup, m d tutt l pt ctl cpt d u mptbl clt d fst l tz vgh. Sl l 325.C. u vggt vvtus, l gc Pt, vgò f ll sl btch ll cst vgs dscss l fm dl «sl mzztt». Dll vstssm pu stpp d dl M N dl Csp s spv ch btt d pplz md d llvt ch s stdv sz f: s vv tz dll pplz d ccct gclt ch btv dll lt pt dll stpp, bsch t fum dll Sb. D tt tt u pplz dll stpp pmv mccs su g l cttà dll Gc dll s M, ttvsv l vll dl Cucs vs l m l Msptm. U gd cqustt, lssd Mg d Mcéd, vs l 330.C. s spt vs st l d là dll ltp d dst dll I f dst dll s ctl ll ltssm mtg dl Pm, l ttt dl md. Il su mp s stdv f gl ttul fghst Pkst. M c pù st c g d, c qul l md gc tt cttt. Pù lt, spt d u mms dsts dstc ll qus supbl, l tt d u lt tchssm cvltà, l C. P mlt tmp du md st spt, m lug l pst dl dst d d gd ltp dl Pm dl Tbt s stbl cttt tffc f d tmp tchssm. Pbblmt ssu gc dl tmp d Etst vd m u cs, m l st l gd, gz u g um d tmd dl cmmc, ggus l Occdt. D ct, l II scl d.c. gl mpt dll C d Rm vv qulch tz l u dll lt. Null s spv dl md ldlà dll Oc tltc, dv sstv lt cvltà. L Oc csdt l cf ch ccdv l cum, l md btt. [Fg. pg. 1] L st tc ch è ggtt dl st stud s svlg qus tutt ll t d qul md, ch vv l su ct f l Mdt, l M N l Vc Ot, dv cqu l pù tch cvltà. Ggf st L st può ss spt dll ggf, qust è v du ss. Iztutt, l mbt ggfc, l mflg dl tt, l clm fluz l pssbltà d c sdmt. I md d vt, l cultu, l svlupp dll cvltà s ftmt lgt ll ggf d lugh. P smp, u dll pù dmch sctà tch, qull d Fc, s svluppò ll ttul Lb, u spz sttt f l mtg l m: pv d t, Fc dv blssm cmmct vgt. L ggf flusc ch sull fm d gggz pltc: dst, pccl gupp gzzt tbù ptcv l mdsm; ll g spt d lmt tul, cm l pccl vll dll Gc, l cttà fu gzzt cm pccl stt utm dpdt. I scd lug l z dll cmutà um mdfc l mbt. È qust u fm mlt mct ll tà md ctmp, m pmt tt ch l md tc: fum dvt clzzt, l plud pscugt, l fst tglt, pst std cv cllgmt tfcl, l cttà gzzv l tt ccstt. U dscpl spcfc, l ggf stc, s pp d dscv Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

18 gl mbt dll tchtà, svds d dcumt, dll chlg, dll tpmstc, dll cch d chbtc, d glg smm sfuttd tutt l cscz l tcch dspbl p l stud dl tt. L cst I lugh, gl mbt fsc psgg h subt mlt mdfch l cs dll pst dll st tc, pt dvut ftt tul, pt dvut ll um: l z dstch dll fc stttl s sts quttml f cus d cmbmt clmtc; l tduz dll gcltu vs l f dll pst mdfcò vsblmt l vgtz dll z tmpt duss l fst; l bfch d tà tusc m tsfm m dcsv l pu Pd. L ft stch c mtt spss cttt c gl tvt um sull mbt tul: dsbscmt, ubzzz, bfch sfuttmt dll cqu, mplmt dl tt gcl. Mlt tstmz f cp ch gl tch cspvl dll tcc f pblm mbtl pltc c mtt dttmt cttt c l ggf dll pc. Cm du l p dl Tv? L mdfch mbtl pblm clgc, duqu, s sclusv dl md ctmp; ch s l tclg dgl tch m ptt d gg, ptv ss ss dstuttv. P v u d d cm dvv ss l psgg vc ll tch m pssm clcl qut fst css dsbsc p f fuz f putll l gll. Pssm mmg qut lgm svss p scld l cs. Il md tc ( ch qull mdvl) vv «fm» d lgm lcu z, cm mt dl Lb, l psl Clcdc d dll Gc l Itl mdl fu sfuttt c gd tstà tà gc m, p f mt pm ll cstuz vl, ll lzzz d std ll fdz d cttà. N cptl dl tst, lcu pgf, ppstmt ctssgt, dscv cs ptclmt tsst cus d «cst»; f ch ss pt tgt dll ffsc stc ch cptl sgut dm scp. Tstm Cm du l p dl Tv? Tct, l I, 79. L stc m Cl Tct pt u dscuss st, l 15 d.c., p fft l qust d cm ptgg Rm dll p dl Tv. uz t dscuss p st s, p gl l p dl Tv, s dvss dv l cqu d fum d lgh ch l gf. Fu scltt l lgz d mucp dll cl: Ft pgv ch l Ch fss dvt dl su ltt dtt ll, pché qul pvvdmt sbb stt l l v. Qull d Itm 1 sps lgh mtv: 1 Itm è l cttà d T, ch vv qul m pché s tvv f (t) du m dl fum N. vbb vut d l cmpg pù ftl d Itl, s l fum N, dmt uscll, cm stt pgttt, vss fmt cqu stgt. Né tcv qull d Rt, vld ch s stuss l lg Vl 2 là dv sbcc ll N, pché vbb llgt l cmpg ccstt: l tu vv mblmt pvvdut ll cs dgl um, ssgd fum l l spd, l l cs, l sgt, l fc; s dvv ch v gud ll usz lgs dgl llt, ch pt fum vv ddct tmptt, bsch lt; ch z l Tv stss vbb, pvt d su fflut, vd dtt l msts bbz dll su cqu. ll f, fss l stz dll cl, l dffcltà dl lv gl scupl lgs, fu ccttt l p d G Ps, l qul vv ppst d ppt vz. TRD.. REST BRRILE, ZNICHELLI, BOLOGN S ttt dl lg d Pdluc, f Rt T. 9 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

19 u Zug Schwyz Lg d Zug Itlk S Gttd d lp Glus R 2115 Splug Bgz VDUZ l Zugsptz N B 12 hp. d lt Otls 3905 Blz/ dg (Sud Tl) dg M. Cstll C Cch Dv ch 945 t Lb 2277 Hchschwb Obdch S 849 Schbpss Es Klgfut C Tvs 15 t us Plp Sty u TI Lz 14 T R l t Bdgst B s s Mu T Mutdf Gssglck u 2863 Dchst ghs Slsbug 2941 Bschfshf Hchkg Lz Bss/ Bx Ct d mpzz l p t s Pss dl Vtt d Itl 2912 B Slsbu USlzchS Ktzbuhl Isbuck I I p Pl Rshm Mc I Schtz c Rs t 1507 l p Pll Bc 3738 t M/ R lp Vs M St. t 2962 I pst. Mtz Stlv dg lt 2758 C 11 v s B l p Gsch Kufst P Kmpt LIECHTENSTEIN ppzll Mmmg M R W Nustdt D v Mb Mu Gz ch 16 Széksfhévá I Lg Blt S l v Sófk 47 BUDPEST Ttbáy Dub Gyö Bltksztú Ngykzs Kömd Z 18 SLOVCCHI U N G H E R I Szmbtly Sp Esstdt Lg d Nusdl 17 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1 m Rt T Tmll 2216 Rm S Bdtt dl Tt 2912 P vzz 2795 Tvl L Mll S Dm Isl Tmt d Kt D t L. d Tml Ls T f S Sv Cht Lc Vst Psc Mtslv b u z z L qul C Gd G Sss d Itl P dlm b Sulm Fuc s uz C Mt E 2064 c z c l Mt s Mttd Tt Fm M. Vtt Tm Rst dgl buzz p CITTÀ DEL VTICNO C ll Fumc lb lb L. d Bcc L z Mt Cm Vtb L. d Bls Ggl M. gt sc Mtcst Gut Tqu Cvtvcch g Tv jcc l Obtll m p ( F. ) Csc p c T Nc Splt Ps Ovt 2476 l 42 Clv Om Flg Umb t P scl Pc Cvtv Mch M. C c M zc h hg 1738 Lg Pug Tsm 572 Es Fb Mct M b M. mt Pmb M Ptf U c -M Gsst t Mtpulc Tv bl S t Isl d Elb S Quc d Oc Fllc p. Gubb p Dug Otk Zd 1758 l K 1056 Gg L. d V Vst Hv t Lstv Kcul Bc Splt m Pschc Bsv Slt Tg Vdc Sbc O z Mljt SRJEVO Dubvk (Rgus) Cvsc 2228 Pljsc Bst zz b Cll Mtllf 1060 h S Tsc C m Cp I s M Cc Lv 1654 Rm Rcc Cttlc Ps SN MRINO F Ub Fz M. Fuml 1407 S Gmg Empl Em Cs Gg Lgu - Flì l M. Flt sc c dl P Rv Cv Cstc 43 M 932 T Pt Pst Lucc Ps 2165 P. d. Ptt bt Iml Fz C S L O V E N I Cs V t FulVz Gul l Vgg Vsl C Mss Ft d Mm M. Cm u h Nzz MONCO Glf d Gv 1945 L Spz Lc E m l - R m g Mc c pp p Vtmgl Chv lbg Sv Gv u d lp Imp Sm Bdgh g g I C N Tt d m lc L m b d d 44 d l p Cll M Td ttm gt P C Mddl T P m t L R lp h g 2323 t lm Tg L Tc F B. l c V D sc P D Um p s l Vb 4049 v Cvdl Bz Jôf d Bm 3769 S t Gtvc S Smp Md Mmld m v Mts 2558 Bllz B Pl d Vzd d Cmpgl d Pècs l Kj Tl R l 2939 S Mt Zmtt V l t l Tc Bllu Kpvc M. Chdt 46 D dd Lg Sd z L. d l p P M. Rs Mgg Lug Lg 3824 Flt Ud lp Ob 2473 Cv Tt 4634 d c 4478 S Vb Pd 4807 LUBIN Cm Bd Rvt M. Gpp Vtt Gz Mt Bc G S.st ZGBRI Vt Lcc D Cm V v Vs Cgl Psub C Nv Mst Lg P Bgm d Is Pccl Vll d st 2235 v S Gd Duv Pstj Lg S. Bd Tst Bss Tvs v z Bll Bust sz B Sch dl Gpp s d G. d Mz G 4061 Lg Tst Bsc Gd Bb Sbbd Vcz S. S. Gv p G Pds Iv Nv Klvc l Mst Cpdst V Jsl Ssk Dlc Ml bbtgss Nv Gdsk s Mcs Slvsk Bd Cll Vz v Vcll 2083 Ist Eug Pdv 2541 C T Pv Ld Glf d Vz Rjc Pc Féjus D v Csl Mf. Cm Ogl Chgg R. Rvl (Fum) Ckvc P S Lgg dg L m ll Ch Mgv 45 Mtv Rvj t 1851 Sst Vgh Kk Rvg stlssd P Sj f z Pcz M Tt Otcc Dubj Bj Luk 3841 Bhc lb F Cs Pm Nv Lgu Pul Mvs Bbb F Rb Sluzz Pss d Rgg ll Eml Bmd Gv L Md gu 472 l Vll d Gspc R Pss 1996 Sssul p BOSNI -ERZEGOVIN p Cmcch Blg Cu dll Cs Cll dll b Pg p Vzz Jjc Lg d Cstz S Gll R 10 ltp Svv-Bvs E Rvsbug G S V I Z Z E R us ltdf Gl Luc Wtthu R Duschg 9 s 4158 Lpt B Jugfu l p p l Pss dl Fbug Ls Bl 1607 Bsl BERN Nuchâtl Lg d Nuchâtl Lg d Gv G 47 Blft 1493 F R N C I Fdbg Mulhus 8 Fbug P l p 7 t S 48 G u Bs

20 S Sv B s c Ld d Ost Mfd Cmpbss c Is Fs Fgg Lt Bltt Lzl pl Nttu z Cgl v l Mls 2241 c Vllt Pt-Vcch p p S 2050 M. Mltt T Mlftt Ggl g Pt Vltu Bfc Bcch d Bfc St Ts B d 41 L Cs d Pugl Bvt Fm Tc Gt Mddl Cp s Cst Smld 41 Cst Glf d Gt Gllu Glf dll s Cghs M u Mlf Mpl C m p Cmp Ip S.M Cpu Vt P u g l Ostu g Gv Pugl Cmp Flg Bds ltmu Mt Fc Bd Vsuv vll 1281 Pmp Sl Npl Pzzul Tvl Olb p Pt Ts p Plml Pz Isl Pz Tmp Pus Sss Mssf Mt Bst Bttpgl Ptz Sl Isch Cstllmm d Stb Vtt lgh C. Ccc Gttgl Mtpt Lcc Pst C. Cm S l t Bslct Pstum Glf d Sl Cp 1200 Nu Ott Tt Mtpt d P Os Ndò S L u c M. S 2005 Clt Cp d Ott Plc Glf d Os S d g Gllpl Sp Glf d Plu Mt G. d Plcst C. Plu Ggtu 1834 btx s t C. St M d Luc M. Pll 2248 Ost Ths Glf d Ost Tt l Bbg Scl O g su Nux Ct Rss M T P. lc b 1067 Iglss Csz Cmpd L Sl l 1928 Ct Cb Qutu St El Cgl 39 Glf d St tc Cgl C. Cb Iglst S Pt C C l b 39 Ctz C. Rzzut Ctz Ld Lmz Tm Glf d St Eufm C. Sptvt C. Tuld Stmbl Glf d Squllc Vb Vlt Isl El Ustc P p G Tu Lp Flcud lcud Sl 38 M p Scll Mss Vulc spmt 1955 Mlzz Bcll Pzz d Gtt Sttt d Mss Glf d Cstllmm M 38 Rgg d Clb M.t Plt Cflù Plm Bgh Ptc C. S Vt Mt Nbd lcm C. Sptvt Tm Et Md Blc Sgst Smt Isl Egd Tp Lvz Mttm Fvg Msl cl Ptò S c l Mf I Ct E Cltsstt Mz dl Vll Slut Glf d Ct Sccc ugust Pzz m Cctt Fv M Bst Cltg ggt Scus Mt Ibl 986 Rgus Lct Gl C. B Glf d Tus Glf d Gl vl d b Ctg C. Pss C. Isl dll Ct t Ptll TUNISI Bj SCL 1 : km 36 Hmmmt G. Zghu 1295 Glf d Hmmmt 36 ITLI Gz VLLETT MLT T U N I S I LGERI Mlt Ls Isl Plg Lmp Lmpdus Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. P E. R Svz szz pz - CNR L f sh s s mp pph ; p è pps pm pssbà p sss è ss vs, s s mp mq sz, ; s (, svh.) pss ss s z. I sh ss s spsv è sfvm fz m pph s p:

Dettagli

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA ANUGA COLONIA 05-09 OTTOBRE 2013 Ragione Sociale Inviare a : all'attenzione di : Padiglione Koelnmesse Srl Giulia Falchetti/Alessandra Cola Viale Sarca 336 F tel. 02/86961336 Stand 20126 Milano fax 02/89095134

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

Serie RTC. Prospetto del catalogo

Serie RTC. Prospetto del catalogo Serie RTC Prospetto del catalogo Bosch Rexroth AG Pneumatics Serie RTC Cilindro senza stelo, Serie RTC-BV Ø 16-80 mm; a doppio effetto; con pistone magnetico; guida integrata; Basic Version; Ammortizzamento:

Dettagli

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE nno 213 Tipologia Istituzione U - UNIT' SNIT LCLI Istituzione 9565 - SL VNZI - MSTR 12 Contratto SSN - SRVIZI SNIT NZINL Fase/Stato Rilevazione: pprovazione/ttiva Data Creazione Stampa: 19/6/215 14:15:25

Dettagli

Sistemi e modelli matematici

Sistemi e modelli matematici 0.0.. Sistemi e modelli matematici L automazione è un complesso di tecniche volte a sostituire l intervento umano, o a migliorarne l efficienza, nell esercizio di dispositivi e impianti. Un importante

Dettagli

Rexroth Pneumatics. Cilindro senz asta Cilindri senza stelo. Pressione di esercizio min/max Temperatura ambiente min./max.

Rexroth Pneumatics. Cilindro senz asta Cilindri senza stelo. Pressione di esercizio min/max Temperatura ambiente min./max. Rexroth Pneumatics 1 Pressione di esercizio min/max 2 bar / 8 bar Temperatura ambiente min./max. -10 C / +60 C Fluido Aria compressa Dimensione max. particella 5 µm contenuto di olio dell aria compressa

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

Esercizi di Algebra Lineare. Claretta Carrara

Esercizi di Algebra Lineare. Claretta Carrara Esercizi di Algebra Lineare Claretta Carrara Indice Capitolo 1. Operazioni tra matrici e n-uple 1 1. Soluzioni 3 Capitolo. Rette e piani 15 1. Suggerimenti 19. Soluzioni 1 Capitolo 3. Gruppi, spazi e

Dettagli

INDICE TRATTAMENTO SUPERFICI

INDICE TRATTAMENTO SUPERFICI INDICE TRATTAMENTO SUPERFICI CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. 5752050 SPAZZOLE-PAG.8 ASTA PER SCOVOLI IN PPL MM.1400 SIT PEZZO 5752050 SPAZZOLE-PAG.8 ATTACCO FLESSIBILE IN ACCIAIO PER SCOVOLI M.12 SIT

Dettagli

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla II I RELAZIONE TECNICA t relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio. sita nel comune di AF.EZZO (AR) PROPRIET A' AP{EZZO MULTISERVIZI SRL Valutazione del rischio dovuto al

Dettagli

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA 1 esercizi in corrente continua completamente svolti ESERCIZI DI ELETTROTECNICA IN CORRENTE CONTINUA ( completamente svolti ) a cura del Prof. Michele ZIMOTTI 1 2 esercizi in corrente continua completamente

Dettagli

Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura

Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP

Dettagli

CAMPIONE DELL URSS MKKKKKKKKN I/@?@7@?0J I@#@?,#@?J I#@+$#@?$J I@?@?"?$3J I?@?@?@'@J I")&?@%@?J I?"!@?"!"J I@?@-2-6?J PLLLLLLLLO

CAMPIONE DELL URSS MKKKKKKKKN I/@?@7@?0J I@#@?,#@?J I#@+$#@?$J I@?@??$3J I?@?@?@'@J I)&?@%@?J I?!@?!J I@?@-2-6?J PLLLLLLLLO CAMPIONE DELL URSS Alla fine di novembre del 1956 cominciò a Tbilisi la semifinale del 24 campionato dell Urss. Tal vi prese parte. Aspiravano al diritto di giocare il torneo di campionato, tra gli altri,

Dettagli

LISTA TITOLI ACCESSI

LISTA TITOLI ACCESSI LISTA TITOLI ACCESSI La Lista Unica Titoli di Accesso, così come definita dal Provvedimento al punto 1.1.2, è memorizzata, come raggruppamento degli eventi del giorno, secondo tracciati ASCII a campi fissi

Dettagli

Unità Didattica N 28 Punti notevoli di un triangolo

Unità Didattica N 28 Punti notevoli di un triangolo 68 Unità Didattica N 8 Punti notevoli di un triangolo Unità Didattica N 8 Punti notevoli di un triangolo 0) ircocentro 0) Incentro 03) Baricentro 04) Ortocentro Pagina 68 di 73 Unità Didattica N 8 Punti

Dettagli

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede 1 I.C. Slvo Pllco Portoplo Cpo Pssro 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO V Crnnà 4 c..p. 96018 - PACHINO (SR) Tl. 0931/801226-0931597094 ml :src853002q@struzon.t www.pllcopchno.t Coc Fscl 83001430897.

Dettagli

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE

RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE 1. Esercizi Esercizio 1. Dati i punti A(1, 0, 1) e B(, 1, 1) trovare (1) la loro distanza; () il punto medio del segmento AB; (3) la retta AB sia in forma parametrica,

Dettagli

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO SPETTRO DI PROGETTO 1 (Ridis. con modifiche da M. De Stefano, 2009) 2 3 Concetto di duttilità 4 5 6 7 E necessario avere i valori di q dallo strutturista ( ma anche qo). Per

Dettagli

Se si insiste non si vince

Se si insiste non si vince Se si insiste non si vince Livello scolare: 2 biennio Abilità interessate Valutare la probabilità in diversi contesti problematici. Distinguere tra eventi indipendenti e non. Valutare criticamente le informazioni

Dettagli

DE e DTE: PROVA SCRITTA DEL 26 Gennaio 2015

DE e DTE: PROVA SCRITTA DEL 26 Gennaio 2015 DE e DTE: PROVA SCRITTA DEL 26 Gennaio 2015 ESERCIZIO 1 (DE,DTE) Un transistore bipolare n + pn con N Abase = N Dcollettore = 10 16 cm 3, µ n = 0.09 m 2 /Vs, µ p = 0.035 m 2 /Vs, τ n = τ p = 10 6 s, S=1

Dettagli

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' '

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' ' LINGUAGGICREATIVITA ESPRESSIONE 3 4ANNI 5ANNI Mniplrmtrilidivritipin finlizzt. Fmilirizzrindivrtntcnil cmputr Ricnsclmntidl mnd/rtificilcglindn diffrnzprfrmmtrili Distingugliggttinturlidqulli rtificili.

Dettagli

---- CIAO ---- 1967 CN - CE - CV 1001 12692 1968 CN - CE - CV 12693 145013 1969 CN - CE - CV 145014 226098 1970 CN - CE - CV 226099 236283

---- CIAO ---- 1967 CN - CE - CV 1001 12692 1968 CN - CE - CV 12693 145013 1969 CN - CE - CV 145014 226098 1970 CN - CE - CV 226099 236283 ---- CIAO ---- 1967 CN - CE - CV 1001 12692 1968 CN - CE - CV 12693 145013 1969 CN - CE - CV 145014 226098 1970 CN - CE - CV 226099 236283 CIAO SPECIAL 1969 C7E - C7V 800001 841911 1970 C7E - C7V 841912

Dettagli

Esercizi e Problemi di Termodinamica.

Esercizi e Problemi di Termodinamica. Esercizi e Problemi di Termodinamica. Dr. Yves Gaspar March 18, 2009 1 Problemi sulla termologia e sull equilibrio termico. Problema 1. Un pezzetto di ghiaccio di massa m e alla temperatura di = 250K viene

Dettagli

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23 Untà Invlupp d vl secnd le nrme F.A.R. 3.1 Il dgrmm d mnvr Cn rferment qunt rprtt nel prgrf 1.4 dell precedente Untà s può scrvere: n f z L 1 ρscl 1 ρs CL v ( cs t) C v L uest sgnfc che per un dt qut (ρ)

Dettagli

2AI 1AI 2BI 1BI CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE. Orario corretto : stampato 24/9/14 AULA AULA INSEGNANTE MATERIA INSEGNANTE MATERIA

2AI 1AI 2BI 1BI CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE. Orario corretto : stampato 24/9/14 AULA AULA INSEGNANTE MATERIA INSEGNANTE MATERIA UL UL UL UL CLSSE 1I CLSSE 2I 1 IT/ST 14 CSTELLI 2 IT/ST 14 CSTELLI 3 CHIMIC 20 4 CHIMIC 20 MNTGN DNI MNTGN DNI 1 LB.INFM 9 VINCIGUE 2 LB.INFM 9 VINCIGUE 3 LB.CHIMIC 20 NS 4 INGLESE 14 TLLID 1 TECN.GF

Dettagli

Integrali de niti. Il problema del calcolo di aree ci porterà alla de nizione di integrale de nito.

Integrali de niti. Il problema del calcolo di aree ci porterà alla de nizione di integrale de nito. Integrli de niti. Il problem di clcolre l re di un regione pin delimitt d gr ci di funzioni si può risolvere usndo l integrle de nito. L integrle de nito st l problem del clcolo di ree come l equzione

Dettagli

Alberi di copertura minimi

Alberi di copertura minimi Albr d coprtur mnm Sommro Albr d coprtur mnm pr grf pst Algortmo d Kruskl Algortmo d Prm Albro d coprtur mnmo Un problm d notvol mportnz consst nl dtrmnr com ntrconnttr fr d loro dvrs lmnt mnmzzndo crt

Dettagli

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E 104 CH (1) CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA Malattia maternità

Dettagli

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità.

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità. 0. Risrs uman cinvl nlla prima fas dl prg Cis cmunià. funzini n. n. r Oprari di Prg Prgazin, pianificazin dl prg O p r a ri d l p r g prari di bas prari cnici cn qualifica prfssinal prari spcializzai Op.

Dettagli

Programmazione TELXXC

Programmazione TELXXC Manuale Programmazione Versione 5.0 Programmazione TELXXC TELLAB Via Monviso, 1/B 24010 Sorisole (Bg) info@tellab.it INDICE Programmazione e comandi... 2 Messaggio comando multiplo.. Formato... 3 Messaggi

Dettagli

FACOLTA DI INGEGNERIA SCHEDA DIDATTICA N 1

FACOLTA DI INGEGNERIA SCHEDA DIDATTICA N 1 FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L AMBIENTE ED IL TERRITORIO CORSO DI STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA PROF. PASQUALE VERSACE SCHEDA DIDATTICA N ARGOMENTO: CALCOLO DELLE PROBABILITA

Dettagli

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 MOD.COM/VIT COMUNE di VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 1 SEMESTRE (scrivere a macchina o in stampatello) 2 SEMESTRE 01 Denominazione del Villaggio Turistico

Dettagli

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga Provvdimnto di Prdisposizion dl Programma Annual dll'srcizio finanziario 2014 Il Dsga Visto Il Rgolamnto crnnt l istruzioni gnrali sulla gstion amministrativotabil dll Istituzioni scolastich Dcrto 01 Fbbraio

Dettagli

Ventilatori centrifughi Elettroventilatori con coclee. Edizione 1.3 Novembre 2012

Ventilatori centrifughi Elettroventilatori con coclee. Edizione 1.3 Novembre 2012 Ventilatori centrifughi Elettroventilatori con coclee Edizione 1.3 Novembre 212 2 l bilancio totale è decisivo Sistemi completi di Nicotra Gebhardt n base alla Direttiva Er, a seconda del tipo di ventilatore,

Dettagli

SPECIFICHE DI UN SISTEMA IN ANELLO CHIUSO

SPECIFICHE DI UN SISTEMA IN ANELLO CHIUSO SPECIFICHE DI UN SISTEMA IN ANELLO CHIUSO Consideriamo il classico esempio di compensazione in cascata riportato in figura, comprendente il plant o sistema controllato con funzione di trasferimento G P

Dettagli

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn 65 86 30 All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un

Dettagli

l = 0, 1, 2, 3,,, n-1n m = 0, ±1,

l = 0, 1, 2, 3,,, n-1n m = 0, ±1, NUMERI QUANTICI Le autofuzioi soo caratterizzate da tre parametri chiamati NUMERI QUANTICI e soo completamete defiite dai loro valori: : umero quatico pricipale l : umero quatico secodario m : umero quatico

Dettagli

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici ACCREDIA L ente italiano di accreditamento Armonizzazione della documentazione dei Dipartimenti ACCREDIA Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici Adelina Leka - Funzionario

Dettagli

n. contratti controvalore nominale prezzo minimo prezzo massimo AT 0 0,000 0,000 0,000 0,000 VT 0 0,000 0,000 0,000 0,000

n. contratti controvalore nominale prezzo minimo prezzo massimo AT 0 0,000 0,000 0,000 0,000 VT 0 0,000 0,000 0,000 0,000 Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa Iscritta all'albo delle Banche - Aderente al F.do Gar. dei Depos. del Cr.Coop. Sede legale: 40138 BOLOGNA (Bo) - via G. Mazzini n. 152 tel. 051.396911

Dettagli

Dipendenza dai dati iniziali

Dipendenza dai dati iniziali Dipendenza dai dati iniziali Dopo aver studiato il problema dell esistenza e unicità delle soluzioni dei problemi di Cauchy, il passo successivo è vedere come le traiettorie di queste ultime dipendono

Dettagli

Trattamento aria. Spedizione rapida - ordina oggi stesso allo

Trattamento aria. Spedizione rapida - ordina oggi stesso allo Trattamento aria Fin dal 1927, anno in cui Carl Norgren progettò il primo FRL, Norgren è stata all avanguardia nell ambito dei prodotti per il trattamento aria. In questa sezione troverete un ampia gamma

Dettagli

Equazioni differenziali ordinarie

Equazioni differenziali ordinarie Capitolo 2 Equazioni differenziali ordinarie 2.1 Formulazione del problema In questa sezione formuleremo matematicamente il problema delle equazioni differenziali ordinarie e faremo alcune osservazioni

Dettagli

Interfacce 24 V AC/DC con relé e zoccolo

Interfacce 24 V AC/DC con relé e zoccolo Interfacce V /D con relé e zoccolo ± Interfacce a giorno con comune ingresso negativo o positivo e comune contatti unico odice 0 0 0 0 0 0 0 00 V ± 0% V /D V /D V /D V /D V /D V /D V /D V /D contatti 0

Dettagli

1^A - Esercitazione recupero n 4

1^A - Esercitazione recupero n 4 1^A - Esercitazione recupero n 4 1 In un cartone animato, un gatto scocca una freccia per colpire un topo, mentre questi cerca di raggiungere la sua tana che si trova a 5,0 m di distanza Il topo corre

Dettagli

Fatture registro unico. Oggetto della fornitura

Fatture registro unico. Oggetto della fornitura .S.: - - IC GIOVNNI XXIII/CESTE MIICBC (CF: ) nno Finnzirio: Ftture registro unico Ftture trovte: Numero- Dt Prg Reg Procoll o /B - -- /B - -- /B - -- Tipo Doc fttur fttur fttur Numero Fttur V- /M Dt Fttur

Dettagli

Ultimo aggiornamento: luglio 2008. TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ORIENTAMENTI DAU. Pagina 1

Ultimo aggiornamento: luglio 2008. TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ORIENTAMENTI DAU. Pagina 1 TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ORIENTAMENTI DAU Pagina 1 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI NEGLI ORIENTAMENTI DAU ACP CDC CCIP NC DG TAXUD CE UE EUR.1 Gruppo di Stati dell Africa, dei Caraibi

Dettagli

F (x) = f(x) per ogni x I. Per esempio:

F (x) = f(x) per ogni x I. Per esempio: Funzioni Primitive (Integrali Indefiniti) (l.v.) Pur essendo un argomento che fa parte del Calcolo Differenziale, molti autori inseriscono funzioni primitive nel capitolo sul Calcolo Integrale, in quanto

Dettagli

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 1 Indice Descrizione...2 Installazione...3 Caratteristiche e parametri...7 Processo di aggiornamento... 10 2 Descrizione L`Indicatore Trading

Dettagli

6 fl. . di non aver subito condanne penali;. di assicurare la propria presènza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.

6 fl. . di non aver subito condanne penali;. di assicurare la propria presènza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I. FOn,l Éù.TTBUTTURQLI \àd, ia) EUROPEI 2047-2015.ÙMPETENZÉ PER LO SVILUPP (r e, - r{btenll P B L' APPNEN IMENTO {FC ) l-c.'sawétvlllll" ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SAIVEMIM" 74122 TARANTO. VIA GREGORIO VII,

Dettagli

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (art.4 CPR 305/2011)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (art.4 CPR 305/2011) 1) Codice di identificazione unico: 0/4-GF 85 2) Numero di tipo: SABBIA ASTICO 3) Uso previsto di prodotto: UNI EN 12620- Aggregati per calcestruzzo; rilasciato il Certificato di conformità del controllo

Dettagli

IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: FATTORIZZAZIONE IN NUMERI PRIMI.

IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: FATTORIZZAZIONE IN NUMERI PRIMI. IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL ARITMETICA: FATTORIZZAZIONE IN NUMERI PRIMI. PH. ELLIA Indice Introduzione 1 1. Divisori di un numero. 2 2. Numeri primi: definizioni. 4 2.1. Fare la lista dei numeri primi.

Dettagli

Valori di fondo di metalli e metalloidi nei suoli del Veneto

Valori di fondo di metalli e metalloidi nei suoli del Veneto AMBIENTE Valori di fondo di metalli e metalloidi nei suoli del Veneto Paolo Giandon, Adriano Garlato, Francesca Ragazzi ARPAV, Servizio Suoli, Dipartimento Provinciale di Treviso, via S. Barbara 5/A, 31100

Dettagli

Comprare l usato: conviene sempre?

Comprare l usato: conviene sempre? Inchiesta Comprare l usato: conviene sempre? Il mercato dell usato è sempre stato molto importante per il mondo della fotografia. Quali cambiamenti ha determinato l affermazione del digitale? Conviene

Dettagli

100 metri. 200 metri SERIE - RISULTATI Serie Unica Clas. 1. 800 metri

100 metri. 200 metri SERIE - RISULTATI Serie Unica Clas. 1. 800 metri 00 metri RISULTTI Serie Unica 6 TROFEO DELLOMODRME MEETING DI TLETI LEGGER - appr. 0/pista/0 Organizzazione: NO00 - MTORI MSTER NOVR - NOVR RISULT MPO DI ors. Pett. tleta nno at. Società Prestazione Punti

Dettagli

FORME DIFFERENZIALI IN R 3 E INTEGRALI

FORME DIFFERENZIALI IN R 3 E INTEGRALI FORME DIFFERENZIALI IN R 3 E INTEGRALI CLADIO BONANNO Contents 1. Spazio duale di uno spazio vettoriale 1 1.1. Esercizi 3 2. Spazi tangente e cotangente 4 2.1. Esercizi 6 3. Le forme differenziali e i

Dettagli

CONTROLLO AUTOMATICO DEI DEVIATOI Quadro normativo di riferimento

CONTROLLO AUTOMATICO DEI DEVIATOI Quadro normativo di riferimento CONTROLLO AUTOMATICO DEI DEVIATOI Quadro normativo di riferimento Ing. GianPiero Pavirani Bologna, 21 Novembre 2012 Sommario 1. Le attività di manutenzione 2. La normativa di riferimento: 1. 2. 3. Istruzione

Dettagli

Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab

Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab Università di Padova FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ing. dell' Informazione Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab Relatore: Prof. Alessandro Beghi Presentata

Dettagli

Catalogo attrezzature per il processo

Catalogo attrezzature per il processo Catalogo attrezzature per il processo Soluzioni di pompaggio per le industrie di processo Qualità Qualità collaudata. Tecnologia all avanguardia. Indice Guida dell acquirente per le attrezzature di processo

Dettagli

Corso di Informatica Industriale

Corso di Informatica Industriale Corso di Informatica Industriale Prof. Giorgio Buttazzo Dipartimento di Informatica e Sistemistica Università di Pavia E-mail: buttazzo@unipv.it Informazioni varie Telefono: 0382-505.755 Email: Dispense:

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

Comune di Frascati Provincia di Roma RELAZIONE TECNICA. Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il

Comune di Frascati Provincia di Roma RELAZIONE TECNICA. Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il Comune di Frascati Provincia di Roma pag. 1 RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il suo collegamento al collettore ACEA lungo Via Enrico Fermi.

Dettagli

Protezione degli apparecchi utilizzatori Acti 9

Protezione degli apparecchi utilizzatori Acti 9 Protezione degli apparecchi utilizzatori Acti 9 Interruttori per protezione motore P5M 68 Ausiliari per interruttore P5M 70 Sezionatori-fusibili STI 7 Limitatori di sovratensione di Tipo PRF Master 7 Limitatori

Dettagli

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA AL SERVIZIO DELLE VIE ASIAGO, ORTIGARA, ROVIGO, COL DI TENDA E ALPE DI SIUSI

REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA AL SERVIZIO DELLE VIE ASIAGO, ORTIGARA, ROVIGO, COL DI TENDA E ALPE DI SIUSI BS OHSAS 18001 - ISO 50001 viale E. Fermi 105 20900 Monza (MB) tel 039 262.30.1 fax 039 2140074 p.iva 03988240960 capitale sociale 29.171.450,00 brianzacque@legalmail.it www.brianzacque.it progetto: REALIZZAZIONE

Dettagli

Corso di Matematica finanziaria

Corso di Matematica finanziaria Corso di Matematica finanziaria modulo "Fondamenti della valutazione finanziaria" Eserciziario di Matematica finanziaria Università degli studi Roma Tre 2 Esercizi dal corso di Matematica finanziaria,

Dettagli

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci JOH EBTI BCH Invnzon a u voc BWV 772 7 cura Lug Catal trascrzon ttuata con UP htt//ckngmuscarchvorg/ c 200 Lug Catal (lucatal@ntrrt) Ths ag s ntntonally lt ut urchtg nltung Wormt nn Lbhabrn s Clavrs, bsonrs

Dettagli

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME 10216 Parte 1 - TR2 Non 3059-1:87 Acciaio al Carbonio 3601:87 Acciaio al Carbonio 1629:84 1630 49-111:78 (p Usi Generali Temperatura Ambiente

Dettagli

Capire gli ECM/EMM - Seconda Edizione -

Capire gli ECM/EMM - Seconda Edizione - Capire gli ECM/EMM - Seconda Edizione - Questo documento è un tentativo di raccolta e riorganizzazione dei vari post & thread esistenti sull'argomento SEKA 2, senza la pretesa di essere un trattato esaustivo.

Dettagli

ESERCIZI SVOLTI PER LA PROVA DI STATISTICA

ESERCIZI SVOLTI PER LA PROVA DI STATISTICA ESERCIZI SVOLTI PER LA PROVA DI STATISTICA Stefania Naddeo (anno accademico 4/5) INDICE PARTE PRIMA: STATISTICA DESCRITTIVA. DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA E FUNZIONE DI RIPARTIZIONE. VALORI CARATTERISTICI

Dettagli

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata.

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata. 8.. STRUMENTI MATEMATICI 8. Equazini alle differenze. Sn legami statici che legan i valri attuali (all istante k) e passati (negli istanti k, k, ecc.) dell ingress e k e dell uscita u k : u k = f(e 0,

Dettagli

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA ARCHTETT JUNOR PROVA PRATCA TEMA 1 Stesura grafica di una planimetria catastale Avete ricevuto via fax, da un vostro cliente, la planimetria catastale allegata, riguardante una unità immobiliare residenziale.

Dettagli

PI.EFFE.CI. Oltre 40 anni di esperienza

PI.EFFE.CI. Oltre 40 anni di esperienza Oltre 40 anni di esperienza mette a disposizione della propria clientela i 40 anni della sua esperienza nel mercato dei prodotti per il fissaggio delle tubazioni, utilizzati negli innumerevoli settori

Dettagli

DERIVATE DELLE FUNZIONI. esercizi proposti dal Prof. Gianluigi Trivia

DERIVATE DELLE FUNZIONI. esercizi proposti dal Prof. Gianluigi Trivia DERIVATE DELLE FUNZIONI esercizi proposti dal Prof. Gianluigi Trivia Incremento della variabile indipendente e della funzione. Se, sono due valori della variabile indipendente, y f ) e y f ) le corrispondenti

Dettagli

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio del diametro di 20 mm saldati per fusione con collettori diametro 34 mm

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio del diametro di 20 mm saldati per fusione con collettori diametro 34 mm BAT 20 W ESEMPIO D ORDE Per eseguire correttamente l ordine di questo modello seguire l esempio sotto riportato: PRODOTTO BA20#080050 0B1 ST 9010 BA20#080050 articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Dettagli

ITALIA REPUBBLICA POSTA ORDINARIA. 2-1-1-2 S.S. 2 C.E.I. Luog. 500. 60 c. 50 c 5-1-1-5 S.S. 5 C.E.I. 503. 9-1-1-9 S.S. 9 C.E.I. Luog. 507.

ITALIA REPUBBLICA POSTA ORDINARIA. 2-1-1-2 S.S. 2 C.E.I. Luog. 500. 60 c. 50 c 5-1-1-5 S.S. 5 C.E.I. 503. 9-1-1-9 S.S. 9 C.E.I. Luog. 507. 10 c 20 c 25 c 1-1-1-1 S.S. 1 C.E.I. Luog. 499 2-1-1-2 S.S. 2 C.E.I. Luog. 500 3-1-1-3 S.S. 3 C.E.I. 501 40 c 50 c 60 c 80 c 4-1-1-4 S.S. 4 C.E.I. Luog. 502 5-1-1-5 S.S. 5 C.E.I. 503 6-1-1-6 S.S. 6 C.E.I.

Dettagli

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010 Corso di ordinmnto - Sssion suppltiv -.s. 9- PROBLEMA ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO CORSO DI ORDINAMENTO SESSIONE SUPPLETIA Tm di: MATEMATICA. s. 9- Dt un circonrnz di cntro O rggio unitrio, si prndno

Dettagli

Soluzioni Esercitazione VIII. p(t)dt = R

Soluzioni Esercitazione VIII. p(t)dt = R S. a Si ha Soluioni Esercitaione VIII PT > + ptt ptt perché pt per t u + perché

Dettagli

Rette e piani con le matrici e i determinanti

Rette e piani con le matrici e i determinanti CAPITOLO Rette e piani con le matrici e i determinanti Esercizio.. Stabilire se i punti A(, ), B(, ) e C(, ) sono allineati. Esercizio.. Stabilire se i punti A(,,), B(,,), C(,, ) e D(4,,0) sono complanari.

Dettagli

Joomla! Import/Export Virtuemart

Joomla! Import/Export Virtuemart Joomla! Import/Export Virtuemart Queste funzionalità permettono di importare anagrafiche e prodotti all interno del componente Virtuemart 2.0.x, installato su un sito Joomla! 2.5 e di esportare da esso

Dettagli

Figurato. PowerLogic System Misura, controllo e qualità dell'energia Merlin Gerin

Figurato. PowerLogic System Misura, controllo e qualità dell'energia Merlin Gerin Merlin Gerin Figurato Amperometri e voltmetri digitali 182 Centrali di misura Power Meter 182 Centrali di misura Circuit Monitor 182 Micro Power Server 183 Gateway Ethernet EGX 183 Software SMS 183 Software

Dettagli

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II Università degli Studi di Lecce Facltà di Ingegneria Infrmatica N.O. A.A. /4 esina Esame di Elettrnica Analgica II Studentessa: Laura Crchia Dcente: Dtt. Marc Panare INDICE Presentazine del prgett del

Dettagli

Z>,n zorrr Reg. Gen. IL CAPO AREA AA.GG

Z>,n zorrr Reg. Gen. IL CAPO AREA AA.GG Piazza Toselli n. 1-96010 Buccheri (SR) Tel. 0931880359 - Fax 0931880559 DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI DETERMINAN,/UóDEL Z>,n zorrr Reg. Gen. Oggetto: Liquidazione fatîure a ll'associazio ne

Dettagli

Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 210 bar

Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 210 bar Cilindri idraulici HMIX con trasduttori integrati Cilindri metrici con feedback per pressioni di esercizio fino a 0 bar Catalogo HY07-75/IT Introduzione Introduzione L aggiunta di un trasduttore e dell'elettronica

Dettagli

GSM: Global System for Mobile communications

GSM: Global System for Mobile communications GSM: Global System for Mobile communications Sommario Introduzione Architettura di rete Tecnologia radio Canali GSM Procedure Introduzione Introduzione GSM è il primo standard di comunicazione cellulare

Dettagli

NUMERI DI OSSIDAZIONE

NUMERI DI OSSIDAZIONE NUMERI DI OSSIDAZIONE Numeri in caratteri romani dotati di segno Tengono conto di uno squilibrio di cariche nelle specie poliatomiche Si ottengono, formalmente, attribuendo tutti gli elettroni di valenza

Dettagli

Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata totale Leser modello 441 e 442 (DN 20-200)

Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata totale Leser modello 441 e 442 (DN 20-200) Pagina 1 di 9 6A.050 Ed. 6 IT - 2009 Leser modello 441 e 442 ( 20-200) Impiego Le valvole di sicurezza modello 441 e 442 sono utilizzabili con vapore, gas e liquidi. Versioni Mod. 4411 - Costruzione in

Dettagli

Norme Tecniche per il Progetto Sismico di Opere di Fondazione e di Sostegno dei Terreni

Norme Tecniche per il Progetto Sismico di Opere di Fondazione e di Sostegno dei Terreni 1/58 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Corso di aggiornamento professionale Dott. Ing. Giulio Pandini IX Corso Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Ingegneria Dalmine 21 novembre

Dettagli

MANUALE. GUIDA RAPIDA Alla ricarica con le impostazioni dell'ultimo programma

MANUALE. GUIDA RAPIDA Alla ricarica con le impostazioni dell'ultimo programma MNULE CONGRTULZIONI per l'acquisto di un nuovo professionale a tecnologia switc. Questo modello fa parte di una serie di professionali di CTEK SWEDEN B ed è dotato della tecnologia di ricarica delle batterie

Dettagli

Le pompe di calore II

Le pompe di calore II Le pompe di calore II G.L. Morini Laboratorio di Termotecnica Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale Viale Risorgimento 2, 40136 Bologna COP medio effettivo: SCOP COP

Dettagli

Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo WAGO INGRESSI/USCITE remoti e Fieldbus

Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo WAGO INGRESSI/USCITE remoti e Fieldbus Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo 86-W Sistema integrato compatto di valvole con I/O elettronici Sistemi personalizzati premontati e collaudati per il pilotaggio del

Dettagli

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility ERASMUS PLUS Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2015 Settore Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore KA1 School education staff mobility/ Adult education

Dettagli

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LIGURIA UFFICIO SCOLASTICO DI IMPERIA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LIGURIA UFFICIO SCOLASTICO DI IMPERIA IMPC040002 - LICEO CLASSICO G.D. Cassini Corso Felice Cavallotti, 57 - SANREMO - Distr. 002 - cap. 18038 00 - SEZIONE CLASSICA 02 - SEZIONE SCIENTIFICA HK - LING. COMM. BROCCA 7A - DISEGNO (2-2-2-2-2)

Dettagli

c o l l e z i o n e continuat i va

c o l l e z i o n e continuat i va c o l l e z i o n e continuat i va www.aleimport.it A.L.e. Import è un azienda solida e in grande espansione. Il suo servizio e professionalità è in grado di fornire consegne in tutt Italia, in tempi estremamente

Dettagli

PRINCIPI BASILARI DI ELETTROTECNICA

PRINCIPI BASILARI DI ELETTROTECNICA PRINCIPI BASILARI DI ELETTROTECNICA Prerequisiti - Impiego di Multipli e Sottomultipli nelle equazioni - Equazioni lineari di primo grado e capacità di ricavare le formule inverse - nozioni base di fisica

Dettagli

Appendice I. Principali procedure ed istruzioni per la gestione di files, l'analisi statistica di tipo descrittivo e la correlazione semplice

Appendice I. Principali procedure ed istruzioni per la gestione di files, l'analisi statistica di tipo descrittivo e la correlazione semplice . Principali procedure ed istruzioni per la gestione di files, l'analisi statistica di tipo descrittivo e la correlazione semplice Ordinamento di osservazioni: PROC SORT PROC SORT DATA=fa il sort è numerico

Dettagli

! "# !$ &'!$(* !$0 1 !$)+. ## +,. $! $*". +, % 5 $)* $/*" + $0 78# ($!+. ( %!909:!9/ ($)+ 5 ($- % ) 5 5 # )$! )$!+.

! # !$ &'!$(* !$0 1 !$)+. ## +,. $! $*. +, % 5 $)* $/* + $0 78# ($!+. ( %!909:!9/ ($)+ 5 ($- % ) 5 5 # )$! )$!+. ! "#!$!%!$&'!$(!$)*+,!$-*".!$/'!$0 1!$ &'!$!2!$*,344!$(*!$)+. ## +,. $! $*". +, % 5 $(*66" $)* $-2+ $/*" + $0 78# $*.# $9*" $!+. ( %!909:!9/ ($!78# ($*.!9: ($(*"% ($)+ 5 ($- % ($/;5

Dettagli

MAGIC.SENS rivelatore d'incendio automatico LSN

MAGIC.SENS rivelatore d'incendio automatico LSN Sistemi di Rivelazione Incendio MAGIC.SENS rivelatore d'incendio automatico LSN MAGIC.SENS rivelatore d'incendio automatico LSN Proprietà del rivelatore adatte all'utilizzo in ambienti interni Regolazione

Dettagli

Ore lezione, tirocinio, ricerca OS401 BAS1A-BIO

Ore lezione, tirocinio, ricerca OS401 BAS1A-BIO modulo & componenti ANNO 1 - LIVELLO 4 - YEAR 1BSc Scienze di base/mediche 1A: BIOSCIENZE Codice OS401 BAS1A-BIO Ore lezione, tirocinio, ricerca Ore di apprendimento Crediti UK 164 300 30 15 Crediti ECTS

Dettagli

Appendice A: tabelle descrittive residenti

Appendice A: tabelle descrittive residenti Appendice A: tabelle descrittive residenti 1. PARAMETRI EMATOCHIMICI DI BASE Nelle tabelle 1-12 sono riportati in dettaglio i risultati delle analisi descrittive riguardanti i parametri ematochimici di

Dettagli

Gli indicatori socio-sanitari. sanitari

Gli indicatori socio-sanitari. sanitari Gli indicatori socio-sanitari sanitari 1 1 INDICATORI SOCIO-SANITARI Misurare: EFFICACIA (rispetto degli obiettivi prefissati) EFFICIENZA (rispetto delle azioni e risorse impegnate) del sistema ospedaliero

Dettagli