1 Storia e geografia Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l Europa e il Mediterraneo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1 Storia e geografia Dalla preistoria a Roma repubblicana I problemi globali, l Europa e il Mediterraneo"

Transcript

1 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg 1 St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt

2 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt 1 Su qust st c s scz tttv fl.pdf. lcu ctut s ccssbl tutt, lt s svt. SE VUOI CCEDERE I CONTENUTI ONLINE RISERVTI Studt S s gstt: 1. V su slz Pcd c l gstz. 2. Sgu t pssgg p gstt cm studt. T và u -ml: clcc sul lk p cmplt l gstz. Isgt S s gstt: 1. V su slz Pcd c l gstz. 2. Sgu t pssgg p gstt cm dct. T và u -ml: clcc sul lk p cmplt l gstz. S s gstt*: L ccss è gtut. 1. Cc l tu chv d ttvz stmpt vtcl sul bll gtt qust pg sscl l cmp ttvz uv p ll tu psl su 2. V ll sz L m pplcz clcc sull pplcz dl lb. D p pt t ll pttt ( S s gstt*: 1. V su 2. Nll sz L m pplcz dll tu psl clcc sull pplcz dl lb. ) dl st dl lb c l tu dzz -ml l psswd. * L gstz su è uc p tutt l p dl ctlg. S t s gà gstt, p ccd ll ss d lt vlum cc gsts d uv. P mgg fmz: scul.zchll.t/ttvz

3 Cpyght 2011 Zchll dt S.p.., Blg [6272d] I dtt d lbz qulss fm p, d mmzzz ch dgtl su suppt d qulss tp (clus mgtc ttc), d pduz d dttmt ttl pzl c qulss mzz (cmps mcflm l cp ftsttch), dtt d lgg, d pstt d tduz s svt p tutt ps. L cqust dll pst cp dll p mplc l tsfmt d suddtt dtt é l susc. L ftcp p us psl (cè pvt dvdul, c sclus qud d stumt d us cllttv) pss ss ffttut, lmt dl 15% d cscu vlum, dt pgmt ll S.I..E dl cmps- pvst dll t. 68, cmm 4 5, dll lgg 22 pl Tl ftcp pss ss ffttut gl scz cmmcl cvzt S.I..E. c lt mdltà dct d S.I..E. P l pduz d us psl (d smp: pfssl, cmc, cmmcl, stumt d stud cllttv, cm dsps sml) l dt ptà ccd pgmt l utzzz pdu u um d pg sup l 15% dll pg dl pst vlum. L chst p tl tp d pduz v ltt sscz Itl p Dtt d Rpduz dll Op dll gg (IDRO) Cs d Pt Rm, Ml -ml st wb L dt, p qut d pp spttz, csd l p fu dl pp ctlg dtl, csultbl l st L ftcp d sl smpl sstt ll bbltch d tl p è cstt, lt l lmt dl 15%, ssd cczl ll p. N pss csds l p d cu sst, l ctlg dll dt, u succssv dz, l p pst ctlgh d lt dt l p tlgch. N cttt d css è sclus, p bbltch, sttut d stuz, mus d chv, l fcltà d cu ll t t lgg dtt d ut. Mgg fmz sul st st: Rlzzz dtl: Rdz: T, Vtt Bld Pgtt gfc mpgz: D Z, Stud Idc, Ml Dsg: Mc Mll, Rbt Tch Ct: Bd Mucc, Rbt Tch Rcc Icgfc: Cstz Pst, Vtt Bld Ft dll llustz dll pt d ggf p. G1: Phtstp; p. G5: Gl Bsky / Shuttstck; p. G8: Gub; p. G12: ssguy/ Shuttstck; p. G13: (). Pstls/ TIPS; p. G14: s spgu/lmy; p. G17: () wy Tpptts/lmy; (b) v dz/mk; p. G23: H Yg T/Shuttstck; p. G26: () E. Nth/lmy; (b) C/lmy; p. G27: chv Mtcss - Rbt Mstd; p. G29: () Sylv Cdy Pht Lby Ltd/lmy; (b). Hk/lmy; p. G30: Réu ds Musés Ntux, Pg; p. G34: () Fdch Stk/lmy; p. G35: () Th t chv/lmy; (b) Tty M/Mpx/lmy; p. G37: SPL/Gz N; p. G45: (b) DLR/ES; p. G49: () 2010 U.S. Cst Gud/Gtty Imgs; (b) N.Ptt/lmy; p. G51: NS; p. G52: Nth Wd Pctu chvs/lmy; p. G53: I. Mstt/lmy; p. G55: () EmmP Tvl/lmy; p. G57: Bbltc Ncl d Mdd; p. G63: jvm/shuttstck; p. G65:. Gbucc, Rm tc, Elct, Ml 2000 (G. Rld); p. G67: R. Ml; p. G68: G.. Rss/Img Bk; p. G75: c Imgs/lmy; p. G77: G. Bv; p. G79: Stb/Shuttstck; p. G80: R.R. Bl/lmy. Ctbut: Rlttu ctc dl tst stsu dl pgf 12.2: Cstz Pst Rlttu ctc dl cptl 4: M P Cstt Cpt: Pgtt gfc: Mgul Sl & C., Blg Rlzzz: Rbt Mchtt Immg d cpt: Stu d th P, Dlf. llg/shuttstck Pm dz: g 2011 L mpg mt vt l ctut d qust vlum p u ququ (t. 5 lgg. 169/2008) è cmuct l ctlg Zchll, dspbl ch l sul st ss dl DM 41 dll 8 pl 2009, ll. 1/B. Fl p dvsmt bl L dt mtt dspsz dgl studt vdt, pvdt, dsbl mt c dstub spcfc d ppdmt fl pdf cu s mmzzt l pg d qust lb. Il fmt dl fl pmtt l gdmt d ctt dl tst l lttu mdt sftw sc d. L fmz su cm tt fl s sul st Suggmt sglz dgl Rlzz u lb è u pz cmplss, ch chd ums ctll: sul tst, sull mmg sull lz ch s stblsc t ss. L spz suggsc ch è ptcmt mpssbl pubblc u lb pv d. Sm qud gt ltt ch v sglcl. P sglz suggmt ltv qust lb scv l sgut dzz: L cz d vtul pst l tst s pubblct ll sz t cg dl st dll p (www.l.zchll.t/stggf) Zchll dt S.p.. p c sstm qultà ctfct CtCGf. 477 scd l m UNI EN ISO 9001:2008 Ftcmpsz: Ftll Sl

4 Luc Msld Ml Ducc Cl Pllg St ggf Dll pst Rm pubblc I pblm glbl, l Eup l Mdt 1

5 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p Ots l tmp, ll ft, ll spz (c tvl d tlt) p Ps l tmp dll st p Tcc, dz, dcumt p Gl spz dll st tc Sct vst d du mmt Ötz, l um dl Smlu Cm du l p dl Tv? 10 scz tttv p. 14 Gl z dll st l pm cvltà p Ntu cultu: l tpp dll pst p I du tmp dl pplmt dll T p mbt tmp dll pst p Ccct ccgltc dl Plltc sup p L gd tsfmz dl Nltc Impt ch cct u st Dpt dll gtt Csqu L cclt dl ml L pttu upst Tssl gl ut U mssc ltc p. 22 L mmg d Ndtl p. 35 L scl dll sctà Glcz dffus d Hm sps L gd stz U cmbmt vsbl Il fut dl fuc 10 scz tttv p L pm cvltà dll Msptm p L cttà l scttu p L pm fmz sttl p L tc mp bbls L ubzzz d Uuk L tmb l d U Gl chv d Ebl Il cdc d Hmmub Il pm d Glgmsh p. 43 L scttu, tcc pt I pblm dll gcltu tsv 10 scz tttv p L Egtt d f p L g dll cvltà gz p I t Rg dll Egtt tc p Rlg sctà dll tc Egtt L fdz d Mf L stl d Rstt l dcfz d gglf c U ltt dll chv d Tll l-m Ppgd g ltà dl lv Il gudz d Osd l scb dl cu p Il Vc Ot l Eg l II mll.c. p. 72 L mch dv l tcz Il Fyyum su lgh L st d Suh L st d mst 10 scz tttv p Nuv sc: l cvll l f p Cts Mc p l mg dgl mp Stgf httt L lggd d Mss l Lbt Gl ffsch d T p. 81 Gl Idup p. 91 Qul sctà cct pm mc? 10 scz tttv p I Fc l Mdt p Il ppl d Isl p ss Bbls: gl ultm mp msptmc Il scfg dl hm L Tvl dll Lgg Il sps d u stlg d ct p. 104 L Bbb t fd, st cultu Esplt fc sud dll Equt L cmpg d Tgltpls I 10 scz tttv p. 112 Lbt p l cmptz 1. Itptz d u gf c: l pplmt dll t 2. Cft d dcumt: l mt dl Dluv uvsl 3. ls d dcumt: l bttgl d Qdsh ll ppgd gz 4. Ch cs vd l chlg: l plzz d Css p. 116 Il md l tmp d Rmss II Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

6 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 118 Il md gc p L Gc dll cttà p Fmz dl md gc p L gd clzzz p L gzzz dll pls p L dttà cmu dgl Ell Ts l scsm dll ttc L fdz d C L «pubblctà» dll pls ll mt L stl d vt dgl àst L lc l sctà dll pls p. 130 Cl, clzzz, cllsm U dff cl ppt f um mbt 10 scz tttv p I sstm d gv d Spt t p Spt l Plps p Lgslt t d t p L csttuz dmctc d t Gl Sptt cmbttmt L kypté Elg d Sl p. 155 L dmcz ts l dmcz md 10 scz tttv p L pls ct l mp ps p L mp uvsl d Ps p L gu ps L cdut d Mlt L pltc vl d Tmstcl L clmt ps L gu ps ll tgd d Eschl p.163 Cscz ggf c pt pltc Cs pg d C 10 scz tttv p t l tà clssc dll Gc p Gl z dll mp ts p L tà d Pcl p L tà clssc: ctltà dll ss um dl pst Il tmt d Spt l vlt dgl Ilt L dmcz l mss d t scd Pcl I lv pubblc d Pcl U d st d t p. 183 L dmcz mpl Fltt fst 10 scz tttv p Cfltt cs dll pls p L gu dl Plps p Fzmt pltc cs dll pls l IV scl.c. p Sctà cultu f V IV scl.c. L g dl pù ft L f d t L tmb l mcd Il pm d Tucdd p. 208 Ch cs c è m? Il cs dll Mcd p lssd Mg l sps dl md gc 10 scz tttv p L mp uvsl d lssd Mg p L cvltà d p I gd stt ttl p L cvltà llstc lssd ll s d Sw L vgtz dl dst Il ms d sk Pgm, l lt l cttà chmd l tcc p. 229 L s ctl d lssd Mg l «Gd Gc» L dcdz dll cvltà dll Id 10 scz tttv p. 238 Lbt p l cmptz 1. Itptz cft d gf c: l umt d pplz Gc 2. Lttu: put d vst sull pls 3. Imp mp: l spt lmpc gg 4. Sp gmt: Twtt l gà, dbttt sull dmcz tc md 5. Itpt u mmg: tc md ll bbltc d lssd p. 244 Il md l tmp d Sl Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

7 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 246 L Itl tc l pdm d Rm p L Itl dll pst ll st p Cultu dll tà dl Bz p Il msc-itl p L Itl pm I bztt sd L bbd dll tm 10 scz tttv p Gc, Ctgs, Clt p Gl Etusch p Cultu cvltà dgl Etusch U bttgl vl l M dtc Gl Etusch dmt dl m p. 270 L g dgl Etusch Il psgg dll m 10 scz tttv p Rm d mch pubblc p L tc Lz l g d Rm p Rm dvt u cttà-stt p L sctà d Rm cc E l Lz Il pm tttt f Rm Ctg U mmgt dà g ll gs Clud Il tmp d Gv l «td Cptl» p L cqust m l gzzz dll Itl Bsch, tt plud f cll d Rm 10 scz tttv p L pubblc f V VI scl.c.: gu cfltt scl p Il gv dll pubblc p L cqust dll Itl mdl p L mcch d gu m p L gzzz d u stt sps L lgg dll XII Tvl Sg dl pt d mgstt m L cm dl tf Gl z dll cm mt p. 306 L gu «gust» Psgg d Rm f st lggd L gu pvt d Fb 10 scz tttv p. 312 Lbt p l cmptz 1. Imp mp: u vst vtul Tqu 2. Cmucz l bs u tcc 3. Itptz d u pgf 4. Lttu: Cvltà cft. Etusch, Gc, Rm 5. Lttu: L cltl Rm. L p d du stc p. 316 Il md l tmp d P Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

8 Cptl/Pgf Tstm Qust/Gst Ec-st Ol p. 318 Rm: l supptz mdt p L sct c Ctg p Ctg, dmtc dl m p L pm gu puc uv tss d Rm p L gu blc L pgf d G Dul l v d Msl I ppt d fz ll z dll scd gu puc Qust mt cct u st? p. 323 Gudz pgudz. I Ctgs vst dgl «lt» L cchzz dl tt d Ctg 10 scz tttv p L mp mdt d Rm p L gm sul md llstc p Dll gm l dm sul Mdt p L sctà m l tmp dll cqust p L fluz dll cultu gc Eml Pl Dlf Il pstg d Rm vst d lt L tmb dgl Scp p.347. Sctà schvstch L tsfmz dll Pu pd Cltu spclzzt mms pscl Stcsult d Bcchlbus 10 scz tttv p L cs dll pubblc stctc p L dstbuz dll t pubblch p Tttv d fm scl: Gcch p G M l fm dll sct p U qust sps: l cttdz gl Itlc p L sct ll ltt p l pt Tb Gcc l ppl Cl l f gl G M hm vus U d d Itl p. 363 Cttd sldt p I sg dll gu l f dll pubblc L gzzz dl tt gcl I tcc dll ctuz L cttdz dl pt ch L ppgd d Mtdt 10 scz tttv p L pubblc m gl p Gul Cs cqust l pt p L dtttu d Cs l Id d mz p Gl ultm sussult dll pubblc p Sctà cultu ll ultm scl dll pubblc Ncsstà dll gu Mtdt L sctà d Gll l cct d Cs L cm dl tf Immg d Cs Clpt Rm Vc d d p. 388 M stum, u d mpl U d cggs ll gu cvl 10 scz tttv p. 394 Lbt p l cmptz 1. Itptz d u tbll dmgf c 2. U dscuss dl II scl.c. 3. ls d u dcumt 4. Lttu 5. Imp mp: u dss sull mmg d Cs l tmp p. 398 Il md l tmp d Cs p. 400 Idc dll vc d glss Idc d m dgl gmt Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

9 Utà/Pgf St&Ggf ttvtà Ggf. I pblm glbl, L Eup l Mdt p. G2 L st cmu g p. G5. Il pplmt dl pt p. G6 1. L csct dmgf c p. G11 2. L ubsm p. G16 3. I fluss mgt p. G23 B. Il msc dl md p. G24 B1. L lgu p. G28 B2. L cultu p. G8 Qud l Sh dvtò u dst p. G13 I pblm dll tc Rm dtc gl ttul p. G20 L pù gd mgz fzt: l ttt tstltc dgl schv fc p. G27 Nll lgu l st st p. G31 I ts smms dll tc Egtt p. G22 p. G36 p. G32 B3. L lg p. G37 C. L tsfmz dll mbt tul p. G34 Il cfl tt f ptstt cttlc Ild p. G38 C1. Il dgd mbtl p. G43 Mt d u cvltà p. G50 p. G44 C2. L qumt p. G51 D. Il csct csum gtc p. G47 L qumt d pmb ll mp m p. G52 D1. L squlb gtc p. G57 D2. L cs f l ll p. G63 E. L Eup l Mdt p. G64 E1. L Itl l su g p. G70 E2. L Eup p. G76 E3. Il Mdt l Md Ot Ol Stumt dll ggf Rg tl Eup: Rg Ut, Fc, Gm, Spg, Russ Md Ot: b Sudt p. G52 L «pt ch d» p. G57 L «l d us p cd m p d» p. G62 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

10 Ots l tmp, ll ft, ll spz 1. L cqu cf dl md Rff guz d Oc u msc m dl II scl d.c. N cct tdzl ch fm l mtlg gc, Oc u tt, u ss d svum ptz f gl d U (l Cl) d G (l T); l psf cz dll cqu ch s psv ccdss l t cscut btt. I qust mss scf t d cqu s tvv l sgt d gd f um dl md: l Nl l cu dll fc, l Dub ttvs l Eup, l D ch scv gl spz mms dll stpp ustc, l Id gl stm cf dl md cultul gc-m. TUNISI, MUSEO DEL BRDO C..C. / d.c. Pst cp. 2 Plltc Nltc Bbls cp. 3 ss cp. 3 Ps cp. 9 Sum cp. 3 Mc cp. 5 Egz cp. 4 Mc cp. 5 Httt cp. 5 Cvltà gc cc cpp. 7-8 Cvltà g dll Id cp. 12 Cvltà gc clssc d llstc cpp Eb cp. 6 Fc cp. 6 IItl Rm mchc pubblc cpp Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

11 1. Ps l tmp dll st Rfltt sul mtd d stud U stc suggsc u put d vst ptcl p spmt l tmp dll st. Ptt pv qulch vlt f l stss «spmt» p cllc ftt psgg ll cctzz dl l tmp. «H smp tvt mlt dff cl ff l msu dl tmp ll st sctt md cvzl. L ut d qulss st cmpdt mll pù td slt c fcltà pd d tmp cu è ccdut ull d tvl; qust m h smp tubt. Qud l stc scv ccdtlmt cqut dp, dv fmm f l ct ch, s l pgf pcdt vv vt, dv v sttt, s vv cqut dv ss mt». D G. BIBBY, 4000 NNI F, EINUDI, TORINO 1966, P. XIII Pl p cp Il scl ( lt sculum) p Rm u pd d ct, csdt cm l dut mssm dll vt um. Rm, pbblmt dl 348.C., l z d g sculum clbt c sl fst, dtt lud sculs (gch scl). Du smp Qust smplc fs s fsc u psst mlt lt, m ut fltt sul md cu c cftm c l st. 1. Sct cqu d t l 470/469.C. mì, cdt ll p cptl, l 399.C. 2. Il csddtt «um dl Smlu», l cu mumm fu tvt l 1991 u ghcc dll lt dg, mì cc qutcqu d tà u mmt cmps f l 3350 l 3100.C. Nll stud dll st tc, spss cptà d ttt pch pg tmp lughssm, scl ddttu mll. È fcl ch tutt smb schcct dll pspttv, cm qud s ssv pm mms lt. Il sch s può vt, pt, ccd d f pg c l dut dll vt dgl ss um. Psm, p smp, u pd d ct, u scl. U scl f ptv ss bmb gt d vst ptst v stt qulcs d qul md d pt mc d fmgl, ddttu v cs qulch ggtt ch sl qu tmp lt. Il tmp d Sct D Sct (u flsf ch ctm l cp. 11) sppm mlt, gz gl sctt d su dscpl dgl stc tch. Cscm l su ps mlt ptcl dll su vt, ch s vss qus 2500 f lscò ull d sctt. I ptcl, sppm ch vv sttt qud mì. Qut cs và vst Sct, dut l su vt? Vd l su cttà, t, dvt cc ptt fu tstm dl su dcl dp u lug gu pdut, ll qul gl stss cmbtté. Cbb um pltc, tst pst ch h fluzt l md d ps ccdtl md. I u pd d sp ltt pltch, fu f cdt mt c l ccus d cmp gv p l su sgmt ch mttv dscuss l sp tdzl. Sct psv pbblmt, cm sttt d gg, ch mlt cs cmbt l cs dll su vt, mlt vvmt mptt ccdut. Sct vst d du mmt. Bust d Sct, IV scl.c. È l ttt pù tc dl flsf gut f, lzzt fs vt dp l mt. NPOLI, MUSEO NZIONLE Tstm Sct vst d du mmt F l umvl tstmz sctt su Sct pstm du. Etmb s stt sctt d dscpl dl flsf. Il pm b è u cd psl d Sft. Nl scd b l flsf Plt pt u dscs d lcbd, u psgg l dll t dll pc, ch vv cmbttut sm Sct. D Sct sst ch tstmz fgutv. [Fg. ] Sft, Mmbl d Sct, I, 1 Egl dv smp t l gt: l mtt pssgg gs, ll pù fqutt sull pzz; plv mlt, chuqu vlss ptv scltl. [ ] Rgv dll cs um, studd ch cs s ptà, ch cs mptà, ch cs st, ch cs vggs, ch cs gust, ch cs gust, ch cs l Stt, ch cs l um pltc, ch cs l t d gv. Rtv vtus st gl um cspvl d qust qust m d sv gl lt. TRD. F. CRI, IN GRNDE NTOLOGI FILOSOFIC, MRZORTI, MILNO Plt, Smps, C tvmm sm ll bttgl d Ptd, là vm cmpg d ms. Pm d tutt, ll ftch sup sl m, m ch tutt gl lt. Qud, std slt d qulch pt, cm vv gu, vm csttt m sz cb, gl lt, l sst ll fm, vlv ull su cft. [ ] Nll su sstz, p, fdd dll v ch là s tbl, fc cs mbl. TRD. G. RELE, IN TUTTE LE OPERE DI PLTONE, BOMPINI, MILNO 2 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

12 . Rcstuz dll um dl Smlu c l su bbglmt. B. sc d m c mpugtu d lg lcc pll. U tl ch bb gg pù d sttt è t l tmp dll scd gu mdl ( ), è stt bmb dut l cstuz dl dpgu h vssut l gvzz u pd d ps cmc. H vst l Itl tsfms d ps pvltmt gcl ps dustl. E u gzz qud (l 1957) l Cmutà up muvv pm pss, ssst qud l u ps (l 2002) l pst dll vcch mt, l l. L su fz è tscs sz l tlvs ( Itl, l tsmss TV z l 1954); vv cqut qud l cmput cmcv dffds ll cs dgl tl. Cm Sct, ch u sttt d gg h vst mlt cmbmt l su md. Il tmp dll um dl Smlu Dl pv Ötz (csì è stt ffttusmt spmt) sppm mlt cs, ch s su tmp Eup l scttu c. Mì mt ttvsv u lt vlc d mtg. Il su bbglmt gl ttzz tvt cct l cp s stt studt c tcch mdssm gl chlg h cstut l su sptt fsc, l stt d slut, l dt, l mbt cu s muvv, l cscz tcch d cu dspv. D su st è stt pssbl cstu md lstc l sptt d u dvdu d lt 5000 f. Dut l su vt và vst l md cmb? Pbblmt, pché ll pst tmp dl cmbmt ltssm, l pplz mlt scs l vz tcch ss. Pò f su ttzz c u ggtt pzsssm, p l pc, «ll vgud»: u sc c l lm d m. Duqu Ötz cscv l pgss, ch s vvv u lug slt dffcl. Ötz, l um dl Smlu Tstm Ötz, l um dl Smlu Nl sttmb 1991 u cpp d scusst tdsch v, pss u lt vlc dll lp Vst ( lgu tdsc Ötztl lp, d cu l spm Ötz), sul ghcc dl Smlu l cf f Itl ust, l cp mummfct d u um, ud p mtà glbt l ghcc. Fu vdt b pst ch s tttv d u pt mlt tc. Nll mmdt vcz, ftt, fu tvt pt dl vst dll ttzztu ch qull um ptv c sé. F gl ttzz spccv l lm m d u sc, u lug c, u pugl d pt lvgt, lcu sch p ccd l fuc. I st dl vst dcumt ch qull um b ttzzt p fft l fdd dll mtg: clztu ctcc d btull, gmbl d pll, u gubb ch ss d pll, u mtll ftt d gmc c tcct, u cpcp d pllcc d s. [Fgg. -B] L um dl Smlu è csvt Blz, l Mus chlgc, u tc d cstll -6 C d tmptu c u umdtà dl 98%. P stud Ötz l su ttzztu s stt mpgt tutt l tclg pù vzt. L dtz l dcb pmtt d ffm ch mì tt l 3300.C., fs p stchzz ft d u fcc, dut u utu bbstz cld scc. Il vt dv v dsscct l cp pm ch vss smms dl ghcc. N scl l spss dl ghcc è cmbt mlt vlt; p ftu l mvmt ghcc h smmbt l cp, ch dgt u pccl cc dl t. l mmt dll mt Ötz vv 45-50, lt 1,60 mt. Il su DN l cllg c l ttul pplz dl Nd Eup. ccut stud su dt sull dt d Ötz h ptt cclud ch gl vv psst l vt u gg d 60 km dl lug dl tvmt. Il cc stumt ch ptv c sé f ps ch gl fss u dvdu ch gdv d pstg ll su cmutà. L um dl Smlu pbblmt u pst, u vllg; l su tvmt è mptt ch p dcumt l ptz d cmutà um ll lp dut l pst. Il lug dl tvmt è ptclmt sgfctv, pché c gg sst, su qu vlch glcl, l tdz dll tsumz f du vst dll lp Vst. Vdd l mmg d u ggg ch ttvs l ghcc l st tmp, pssm tu cm ct ttvtà d gg ffd l g tmp ltssm. [Fg. C] C. Tsumz Vl Sls. 3 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

13 Pl p cp L dtz scd l cst è l uc gg ptct l md. I musulm clcl gl pt dll fug d Mmtt Md (dtt «g»), u ftt dcsv p l fdz dll lg slmc, ch cspd l 622 d.c. (s plà l scd vlum). c dvs l bc, ch z c l 3760.C., dt tdzl dll cz dl md. I qulch cs, qud s vul vt l fmt ll lg, s tv, l pst d.c., l bbvz..v. cè «pm dll vlg» (l cst è dtt vlg pché è qull dll dffus dll lgu zl, dtt vlg, cè ppl). Pv clcl Il clcl dll mt d Sct può ss ftt cm sgu. Ptd dll dt «ll gc»: 94x4 = 376 ( cspdt 94 lmpd cmplt) = 400 (l qut dll 94 lmpd cspd l 400.C.) Duqu l pm dll 95 lmpd è l 399.C. Ptd dll dt «scd l cst»: = 377 ( tct f l dt zl l mt d Sct) 377/4 = 94,25 (cè 94 qud cmplt + 1 ) Duqu, l 399.C. è l pm dll 95 lmpd. Ct gl ttbu u dt ctt gl vvmt è sszl p cct p stud l st, pché pmtt d stbl u pm u dp, cè d dsp ftt d clgc. ch l cvltà tch s s pst l pblm d ttbu u dt gl vvmt, l h slt md dvs. Gl Egz ppl dll tc Ot, Ps Cs umv gl d g d cscu sv, csdd g g cm u sé stt. lgmt, Gc, scd dll cttà s fcv fmt gl d gv dl ( Spt) dl pm mgstt cttd (ch d t l ct dtt pòm, cè «ch dà l m»). Sl pt dl III scl.c. gl stc gc cmc clcl gl bs gch Olmpc: qust fu sttut l 776.C., s svlgv g qutt uv tutt l md gc. Og vvmt vv dtt csì: «ll dll Olmpd». P t l st smp zl, Sct mì l pm dll 95 Olmpd. I Rm dcv gl c l m d csl ( l pù lt mgstt), ch pput stv cc u ; dl I scl d.c. cmc ctl pt dll fdz d Rm. È sl gz l pzt lv d cft ctll d mlt gz d stc ch pssm csc l dt dll st tc «tdtt» l st sstm btul. Il sstm d cmput dgl us l md ccdtl dtt l sct d Cst cm put d fmt. Og vvmt può duqu ss ttbut u pcdt l sct d Cst (vt Cst,.C.) u succssv (dp Cst, d.c.). Qust sstm, dtt dll cst fu tdtt l VI scl d u mc udt, Dg l Pccl. Dg stblì ch Gsù t ll 753 dll fdz d Rm, m fc u d clcl: ltà, Gsù sbb t l 6 7 «vt Cst». E l dt dll Um dl Smlu? L fbc d dt stblt p lu h u g dvs, dl tutt tclgc mdssm. P l lt pch dll pst, ftt, l tà può ss clclt c tcch dmtch, cè msud c stumt mlt cmplss l sstz dttv (spttutt l Cb 14) ch glmt s ctut, pcclssm quttà, gl gsm vvt ch l tmp, dp l l mt, s duc ltmt f scmp. St p-st Rtm Sct Ötz: cm sppm cò ch sppm d l? P Sct dspm d fmz sctt. P l Um dl Smlu, vc, c s sltt l tstmz mtl: ggtt, dumt, l su stss cp, l mbt cu è stt tvt. L pssbltà d us ft sctt è dcsv, pché mltplc mmt l quttà d fmz dspsz. P mlt tmp gl stc h tut ch s ptss cct dvv l st sl c l us d dcumt sctt. Ncqu csì l dstz f st pst («pm dll st»): fcv pt dll pst l pch cu gl ss um cscv l scttu, ch fu «vtt» p l pm vlt Md Ot Egtt cc cquml f. Ogg s ttbusc pù mptz sclusv ll ft sctt pché, gz pgss dll chlg, sm gd d cv mlt fmz ch dll stud d ggtt, mumt g g d tstmz mtl. È cmuqu utl mt l dstz f l st l pst: m qust ultm v csdt smplcmt cm «l st pù tc» dll umtà, qull d cu s s m. 4 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

14 2. Tcc, dz, dcumt Pl p cp Gl dz s tcc fmz d g g ch pmtt d cstu u pts gvl d cm s s svlt ftt. D tt lmt pzl è pssbl cstu u qud gl. Il tm ft è pplct ll st ss f gut: g lmt d cscz (tst sctt, ggtt, cct l, mumt) lmt l f um dll cscz stc. L mt pss ss csdt dcumt sctt pché ctg spss l m dll cttà dll stt ch l h mss, l m dl psgg ch td clb, qulch lt bv tst clbtv. L dscpl ch stud l mt è l umsmtc. L pgf (dl gc: «sctt sp») s scz su pt mtll ftt p ss spst pubblc. S dcumt mptt pché g s fsc lgg, p pubblch, cmmmz fub, fstvtà clbz. Nl md tc u md d cmucz pubblc fdmtl. L pl ctc dv dl gc kì, «scgl, dstgu, gudc» kìss, «sclt, gudz». Idc l ttvtà d tpt ftt dcumt ttvs l sm, l dscuss, l gmt l cft. Dcumt ft P cstu l psst, gl stc f us d tutt l fmz dspbl, sctt mtl. Tutt cò ch v dl psst c ff dz utl è u dcumt può ss ust cm ft stc s è tgt, lzzt, cllct l tmp, cftt c lt dcumt. S ft p l st: dcumt sctt (scz, lb, ltt, mt ), l tstmz mtl (st d tch dfc, p d t, ggtt dll vt qutd, ffguz d g g, spltu). L tstmz ptt dll ft pss ss vlt (ccc, stumt d lv, x-vt, st d dumt, ltt sctt d ctt pvt), ppu vlt (dcumt ftt ppst p sst l tmp, cm lgg, tttt, p ltt, mumt clbtv). lcu ft ppst u tstmz dtt dl psst, cm dcumt d chv, l pgf, l ltt, l utbgf, st chlgc, l mmg dll pc; lt s tstmz dtt ch v ttvs u flt sggttv, cm l p ltt gl sctt dgl stc d bgf, ch cct tpt vt bsds, l vlt, su ft dcumt. L stud dll ft chd l scz dll ctc, gudt d u s mtd d dg: è qust l ss d mlt ttvtà ppst qust lb. lzz u dcumt Qust schd pp u ggl d dmd utl p dscv lzz ctcmt l ft sctt. Può ss utlzzt, sm gl scz d vlt vlt ppst, p lv su dcumt dll ubc «Tstm». Ntulmt s ttt d u ggl gl, ch v dttt scd l csstà. Dscz dll ft Ntz sull ut Tmp/spz Dstt Ch h pdtt l ft? è ctmp gl vvmt dcumtt? è cvlt d ps gl vvmt dcumtt? Qul è l dtz dll ft? I ch lz è c l dt dgl vvmt dcumtt? Qul è l pvz dll ft? I ch lz è c lugh dgl vvmt? P qul mtv l ft è stt pdtt? È dzzt qulcu qulch ctg d ps? D ch cs l s cpsc? È u ft tzl, cè ftt ppst p d fmz sugl vvmt, ppu tzl? D ch cs l s cpsc? Tplg È u ft: chvstc (dcumt mmsttv, lgg, cdc) pgf c umsmtc (scz, gff t, mt, mdgl) ltt (ps, tt, tv, z) mmlstc (ltt, utbgf ) stgf c (sgg stc, bgf ) ls dll ft V csdt u ft dtt dtt? Ctut ttdbltà Su qul gmt l ft può f fmz? Qul fmz s pss cv? Cm s cllg qust fmz ll tu cscz d pd stc sm dl tm spcf c? C qul lt dcumt pu f cllgmt? I bs ll tzltà dll ft, ll scp p cu è stt pdtt, l cvlgmt dll ut, s può csd ttdbl l fmz? 5 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

15 1. Esmp d ct tplgc. I cmbmt ll fm dll sc pstch ll utmbl pmtt d mtt gl ggtt u squz clgc. 2. U smp d scv sttgf c ll cttà sum d Nppu. d g ctll cspd u dvs lvll. L chlg L tstmz mtl dll vt dl psst s l cmp d stud dll chlg (dl gc «scz dll cs tch»). I mlt cs st ff dl t: bst ps tt tmpl gc ct tmb tumul tusch. I lt cs s splt l t mg vg ll luc csulmt gz lv d st d cstuz; spss l cttà md s cscut ll stss lug d qull pù tch sult dffcl cp l ctst cu s cllcv gl tch mumt. vlt s tv fd l m ltt d mbcz c l l cc; l chlg subcqu h ptt ll luc, tmp ct, ums cplv, m ch u cc dcumtz sul cmmc tc. vlt tvmt s ftut, m plpù s ttt d ttvtà pgmmt: p smp gl scv scp pvtv mcct dll svlupp ubstc qull dv l sptdz, l uvstà lt sttuz sgu scv d mplmt d st gà t. C mtd gs, gl chlg scv l t, spl gtt fdl m gstd ccutmt l stt cllcz d cò ch tv, p pt stbl cs è pù tc (pché splt pù pfdtà) cs pù ct. Cft gl ggtt, stud mtl l tcch d lzzz. I bs tp d muftt, ll dcz, lugh d tvmt cc d stbl l pvz l tà. L cscz chlgc Il mtd dll chlg s bs su pch lmt fdmtl: l tclg, cè l tcch d cstuz dgl ggtt, l tplg, cè l fm mtl c cu s ftt, l sttgf, cè l lvll dl t l qul gl ggtt vg tvt. Il ct dll tclg stblsc ch u ggtt può ppt u pd pcdt l dffus dll tcc c l qul è stt lzzt. Gl ggtt ch l um dl Smlu vv c sé ptv ss dtt tmp ss tch, m l psz d u lm d m mst ch ptv ppt l Plltc (u pc ll qul s lvv c l mtll), é l Mdv (u pc ll qul, p cstu u lm, s usv l m, m l f). L tplg dgl ggtt (cè l stl c cu s cstut, l l fm, l l dcz) cst d stbl l pfz, gl us, l cpctà tcch d u pc. Gl chlg h cstut l tmp dll s d tp d ggtt cttstc d u ct pc d u ct lug (p smp, vs ggtt d cmc); qust md, p cft, è pssbl cllc sull l dl tmp vtul uv tvmt. Bsdc su u ct lg pssm, p smp, f u scl dll tchtà d mdll d utmbl, bsdc sull l fm dms. [Fg. 1] Il pcp dll sttgf ffm ch l tstmz mtl dll ttvtà um s mmsst cs, m stt dl t ch v dl pù ct supfc, l pù tc m m ch s scv pfdtà. Il ctt mtd d scv chd ch p g stt vg lzzt u mpp pcs d tvmt, p vt ch l fmz vd pdut. Il t è p l chlg cm u lb d st; m g vlt ch s g u pg, qust può pù ss mss l su pst. [Fg.2] 6 Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

16 3. Gl spz dll st tc Pl p cp L pl cum dv dl vb gc ké, «bt» dc l sm dll t btt. H l stss dc d ks, «cs, ucl fml»; d qust dv pl md cm clg d cm, cè, spttvmt, l stud dll mbt cu c è vt l stud d cm gzz gst l ss dll cs dll stt. 3. Il md scd Etst, III scl.c. L dscz dll t L pl ggf dv dl gc sgfc s «dsg dll t», s «dscz dll t». Nl su sgfct md l pl fu ust pbblmt p l pm vlt l III scl.c. d u tllttul gc, Etòst d C [> Cp. 12.4]. E u stm mtmtc fms, f l lt, clclò l lughzz dl md tst c bu pcs. L su p dl ttl Ggf è vt f, m sppm ch fms ll tchtà. Nll ct ch vv lbt, Etst dvdv l md du pt, dvs d u l zztl, u spc d plll, ch dv d Cdc (pss l sttt d Gblt) ll s ctl. L t btt (ch Gc chmv cum ) s dspv d sud d qull l, ch ttvsv l Mdt, l gd t dl md gc. [Fg. 3] M vgg d splz zt, su m fum, mlt pm, d u p d mll; d qulch scl dspbl l pm dscz sctt d lugh. U gd stc gc, Eòdt, l V scl.c. stt ch u vggt u ttt pt. Ism spz vssut pm ps vv tsmss l fmz cclt d lt, dscutv d pblm ggfc (qul s cf dl md? cm s spg l p dl fum Nl Egtt?) vv tut ch l t btt s mlt pù vst d qut s ps. ch ppl pù lt, ftt, csc lt ch vv l d là d l cf. Il md d Gc P Gc d tmp d Etst l md cscut dv dll cst tltch dll Eup dll ttul Mcc, Occdt, f ll Id Ot. I fc cmpdv u sttt fsc sul Mdt l vll dl Nl f l Sud, m ttvs l v cv dl dst lbc dl Sh, pcs d md bb ch llvv l dmd, c cttt c l g dll fc tpcl. L tt vl f l M Rss, l cst dll b mdl l Glf Psc b t d mlt scl, mt l cllgmt Tul O C E N O T L N T I C O O M R E E S T E R N O CELTI IBERI TURISCI Rm t MRE Rd SICULO Ct MURUSII Ctg C lssd C Btt Lb ETIOPI ssu Nl NUBI Bst M O C E N O T LNTICO PONTO EUSINO Bc Plud Mtd Euft CUCSO Bct Ecbt M. DEL TURO Ps Sus Pspl Bbl Tg b SBEI MRE ERITREO MRE CSPIO O M R E E S T E R N O Oss IRCNI Isst Id Gds Sgd Scz Gg Id Tpb (Cyl) 7 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

17 8 Pl p cp L dmz d Vc Ot ( ch tc Ot) è d us tdzl f gl stc dll tchtà, p dc l ch cmpd l Psl tlc, l Egtt tt f l cst dl Mdt l ttul Iq l I ccdtl. Qust g csttusc u cmp d stud ut p chlg stc. S ttt vdtmt d u tm ct Eup, sptt ll qul pput qull g s tv Lvt. Nll us ct p l st ttul s pl puttst d Md Ot p td, sm qust, ch l g pù st, f l Pkst ll fghst. Vd l tvl dll tlt pg. 13. Lv c l tlt ggfc Mlt scz l vlum chd l us dll tlt ggf c, sszl p v u d pcs d lugh, dll mbt f sc dll ttul stuz pltc. P slvl s suff ct l tvl d pp , m è csglbl l us d u tlt d mgg fmt. È cm s dvssm gzz u vgg. Dv s l sl dl M Eg, tt ftt ch d d qul ttt d m s vg sz vd t? Dv l gd cttà dll mp m? Qul s l cttstch fsch dl Md Ot, dv s svlupp l pm cvltà? L tlt sv ch p v u d pcs dll dstz, dgl stcl tul ch sct mct dvv sup l spstmt. Itduz Cptl 1. Ots l tmp, ll ft, ll spz v m c l vll dll Id, gà ptct du mll pm, stt sl d ct scpt l tmp dl gd mp ps ch vv ufct, l VI scl.c., l Md Ot. d l md cscut cmpdv l Eup, m d tutt l pt ctl cpt d u mptbl clt d fst l tz vgh. Sl l 325.C. u vggt vvtus, l gc Pt, vgò f ll sl btch ll cst vgs dscss l fm dl «sl mzztt». Dll vstssm pu stpp d dl M N dl Csp s spv ch btt d pplz md d llvt ch s stdv sz f: s vv tz dll pplz d ccct gclt ch btv dll lt pt dll stpp, bsch t fum dll Sb. D tt tt u pplz dll stpp pmv mccs su g l cttà dll Gc dll s M, ttvsv l vll dl Cucs vs l m l Msptm. U gd cqustt, lssd Mg d Mcéd, vs l 330.C. s spt vs st l d là dll ltp d dst dll I f dst dll s ctl ll ltssm mtg dl Pm, l ttt dl md. Il su mp s stdv f gl ttul fghst Pkst. M c pù st c g d, c qul l md gc tt cttt. Pù lt, spt d u mms dsts dstc ll qus supbl, l tt d u lt tchssm cvltà, l C. P mlt tmp du md st spt, m lug l pst dl dst d d gd ltp dl Pm dl Tbt s stbl cttt tffc f d tmp tchssm. Pbblmt ssu gc dl tmp d Etst vd m u cs, m l st l gd, gz u g um d tmd dl cmmc, ggus l Occdt. D ct, l II scl d.c. gl mpt dll C d Rm vv qulch tz l u dll lt. Null s spv dl md ldlà dll Oc tltc, dv sstv lt cvltà. L Oc csdt l cf ch ccdv l cum, l md btt. [Fg. pg. 1] L st tc ch è ggtt dl st stud s svlg qus tutt ll t d qul md, ch vv l su ct f l Mdt, l M N l Vc Ot, dv cqu l pù tch cvltà. Ggf st L st può ss spt dll ggf, qust è v du ss. Iztutt, l mbt ggfc, l mflg dl tt, l clm fluz l pssbltà d c sdmt. I md d vt, l cultu, l svlupp dll cvltà s ftmt lgt ll ggf d lugh. P smp, u dll pù dmch sctà tch, qull d Fc, s svluppò ll ttul Lb, u spz sttt f l mtg l m: pv d t, Fc dv blssm cmmct vgt. L ggf flusc ch sull fm d gggz pltc: dst, pccl gupp gzzt tbù ptcv l mdsm; ll g spt d lmt tul, cm l pccl vll dll Gc, l cttà fu gzzt cm pccl stt utm dpdt. I scd lug l z dll cmutà um mdfc l mbt. È qust u fm mlt mct ll tà md ctmp, m pmt tt ch l md tc: fum dvt clzzt, l plud pscugt, l fst tglt, pst std cv cllgmt tfcl, l cttà gzzv l tt ccstt. U dscpl spcfc, l ggf stc, s pp d dscv Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

18 gl mbt dll tchtà, svds d dcumt, dll chlg, dll tpmstc, dll cch d chbtc, d glg smm sfuttd tutt l cscz l tcch dspbl p l stud dl tt. L cst I lugh, gl mbt fsc psgg h subt mlt mdfch l cs dll pst dll st tc, pt dvut ftt tul, pt dvut ll um: l z dstch dll fc stttl s sts quttml f cus d cmbmt clmtc; l tduz dll gcltu vs l f dll pst mdfcò vsblmt l vgtz dll z tmpt duss l fst; l bfch d tà tusc m tsfm m dcsv l pu Pd. L ft stch c mtt spss cttt c gl tvt um sull mbt tul: dsbscmt, ubzzz, bfch sfuttmt dll cqu, mplmt dl tt gcl. Mlt tstmz f cp ch gl tch cspvl dll tcc f pblm mbtl pltc c mtt dttmt cttt c l ggf dll pc. Cm du l p dl Tv? L mdfch mbtl pblm clgc, duqu, s sclusv dl md ctmp; ch s l tclg dgl tch m ptt d gg, ptv ss ss dstuttv. P v u d d cm dvv ss l psgg vc ll tch m pssm clcl qut fst css dsbsc p f fuz f putll l gll. Pssm mmg qut lgm svss p scld l cs. Il md tc ( ch qull mdvl) vv «fm» d lgm lcu z, cm mt dl Lb, l psl Clcdc d dll Gc l Itl mdl fu sfuttt c gd tstà tà gc m, p f mt pm ll cstuz vl, ll lzzz d std ll fdz d cttà. N cptl dl tst, lcu pgf, ppstmt ctssgt, dscv cs ptclmt tsst cus d «cst»; f ch ss pt tgt dll ffsc stc ch cptl sgut dm scp. Tstm Cm du l p dl Tv? Tct, l I, 79. L stc m Cl Tct pt u dscuss st, l 15 d.c., p fft l qust d cm ptgg Rm dll p dl Tv. uz t dscuss p st s, p gl l p dl Tv, s dvss dv l cqu d fum d lgh ch l gf. Fu scltt l lgz d mucp dll cl: Ft pgv ch l Ch fss dvt dl su ltt dtt ll, pché qul pvvdmt sbb stt l l v. Qull d Itm 1 sps lgh mtv: 1 Itm è l cttà d T, ch vv qul m pché s tvv f (t) du m dl fum N. vbb vut d l cmpg pù ftl d Itl, s l fum N, dmt uscll, cm stt pgttt, vss fmt cqu stgt. Né tcv qull d Rt, vld ch s stuss l lg Vl 2 là dv sbcc ll N, pché vbb llgt l cmpg ccstt: l tu vv mblmt pvvdut ll cs dgl um, ssgd fum l l spd, l l cs, l sgt, l fc; s dvv ch v gud ll usz lgs dgl llt, ch pt fum vv ddct tmptt, bsch lt; ch z l Tv stss vbb, pvt d su fflut, vd dtt l msts bbz dll su cqu. ll f, fss l stz dll cl, l dffcltà dl lv gl scupl lgs, fu ccttt l p d G Ps, l qul vv ppst d ppt vz. TRD.. REST BRRILE, ZNICHELLI, BOLOGN S ttt dl lg d Pdluc, f Rt T. 9 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

19 u Zug Schwyz Lg d Zug Itlk S Gttd d lp Glus R 2115 Splug Bgz VDUZ l Zugsptz N B 12 hp. d lt Otls 3905 Blz/ dg (Sud Tl) dg M. Cstll C Cch Dv ch 945 t Lb 2277 Hchschwb Obdch S 849 Schbpss Es Klgfut C Tvs 15 t us Plp Sty u TI Lz 14 T R l t Bdgst B s s Mu T Mutdf Gssglck u 2863 Dchst ghs Slsbug 2941 Bschfshf Hchkg Lz Bss/ Bx Ct d mpzz l p t s Pss dl Vtt d Itl 2912 B Slsbu USlzchS Ktzbuhl Isbuck I I p Pl Rshm Mc I Schtz c Rs t 1507 l p Pll Bc 3738 t M/ R lp Vs M St. t 2962 I pst. Mtz Stlv dg lt 2758 C 11 v s B l p Gsch Kufst P Kmpt LIECHTENSTEIN ppzll Mmmg M R W Nustdt D v Mb Mu Gz ch 16 Széksfhévá I Lg Blt S l v Sófk 47 BUDPEST Ttbáy Dub Gyö Bltksztú Ngykzs Kömd Z 18 SLOVCCHI U N G H E R I Szmbtly Sp Esstdt Lg d Nusdl 17 Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1 m Rt T Tmll 2216 Rm S Bdtt dl Tt 2912 P vzz 2795 Tvl L Mll S Dm Isl Tmt d Kt D t L. d Tml Ls T f S Sv Cht Lc Vst Psc Mtslv b u z z L qul C Gd G Sss d Itl P dlm b Sulm Fuc s uz C Mt E 2064 c z c l Mt s Mttd Tt Fm M. Vtt Tm Rst dgl buzz p CITTÀ DEL VTICNO C ll Fumc lb lb L. d Bcc L z Mt Cm Vtb L. d Bls Ggl M. gt sc Mtcst Gut Tqu Cvtvcch g Tv jcc l Obtll m p ( F. ) Csc p c T Nc Splt Ps Ovt 2476 l 42 Clv Om Flg Umb t P scl Pc Cvtv Mch M. C c M zc h hg 1738 Lg Pug Tsm 572 Es Fb Mct M b M. mt Pmb M Ptf U c -M Gsst t Mtpulc Tv bl S t Isl d Elb S Quc d Oc Fllc p. Gubb p Dug Otk Zd 1758 l K 1056 Gg L. d V Vst Hv t Lstv Kcul Bc Splt m Pschc Bsv Slt Tg Vdc Sbc O z Mljt SRJEVO Dubvk (Rgus) Cvsc 2228 Pljsc Bst zz b Cll Mtllf 1060 h S Tsc C m Cp I s M Cc Lv 1654 Rm Rcc Cttlc Ps SN MRINO F Ub Fz M. Fuml 1407 S Gmg Empl Em Cs Gg Lgu - Flì l M. Flt sc c dl P Rv Cv Cstc 43 M 932 T Pt Pst Lucc Ps 2165 P. d. Ptt bt Iml Fz C S L O V E N I Cs V t FulVz Gul l Vgg Vsl C Mss Ft d Mm M. Cm u h Nzz MONCO Glf d Gv 1945 L Spz Lc E m l - R m g Mc c pp p Vtmgl Chv lbg Sv Gv u d lp Imp Sm Bdgh g g I C N Tt d m lc L m b d d 44 d l p Cll M Td ttm gt P C Mddl T P m t L R lp h g 2323 t lm Tg L Tc F B. l c V D sc P D Um p s l Vb 4049 v Cvdl Bz Jôf d Bm 3769 S t Gtvc S Smp Md Mmld m v Mts 2558 Bllz B Pl d Vzd d Cmpgl d Pècs l Kj Tl R l 2939 S Mt Zmtt V l t l Tc Bllu Kpvc M. Chdt 46 D dd Lg Sd z L. d l p P M. Rs Mgg Lug Lg 3824 Flt Ud lp Ob 2473 Cv Tt 4634 d c 4478 S Vb Pd 4807 LUBIN Cm Bd Rvt M. Gpp Vtt Gz Mt Bc G S.st ZGBRI Vt Lcc D Cm V v Vs Cgl Psub C Nv Mst Lg P Bgm d Is Pccl Vll d st 2235 v S Gd Duv Pstj Lg S. Bd Tst Bss Tvs v z Bll Bust sz B Sch dl Gpp s d G. d Mz G 4061 Lg Tst Bsc Gd Bb Sbbd Vcz S. S. Gv p G Pds Iv Nv Klvc l Mst Cpdst V Jsl Ssk Dlc Ml bbtgss Nv Gdsk s Mcs Slvsk Bd Cll Vz v Vcll 2083 Ist Eug Pdv 2541 C T Pv Ld Glf d Vz Rjc Pc Féjus D v Csl Mf. Cm Ogl Chgg R. Rvl (Fum) Ckvc P S Lgg dg L m ll Ch Mgv 45 Mtv Rvj t 1851 Sst Vgh Kk Rvg stlssd P Sj f z Pcz M Tt Otcc Dubj Bj Luk 3841 Bhc lb F Cs Pm Nv Lgu Pul Mvs Bbb F Rb Sluzz Pss d Rgg ll Eml Bmd Gv L Md gu 472 l Vll d Gspc R Pss 1996 Sssul p BOSNI -ERZEGOVIN p Cmcch Blg Cu dll Cs Cll dll b Pg p Vzz Jjc Lg d Cstz S Gll R 10 ltp Svv-Bvs E Rvsbug G S V I Z Z E R us ltdf Gl Luc Wtthu R Duschg 9 s 4158 Lpt B Jugfu l p p l Pss dl Fbug Ls Bl 1607 Bsl BERN Nuchâtl Lg d Nuchâtl Lg d Gv G 47 Blft 1493 F R N C I Fdbg Mulhus 8 Fbug P l p 7 t S 48 G u Bs

20 S Sv B s c Ld d Ost Mfd Cmpbss c Is Fs Fgg Lt Bltt Lzl pl Nttu z Cgl v l Mls 2241 c Vllt Pt-Vcch p p S 2050 M. Mltt T Mlftt Ggl g Pt Vltu Bfc Bcch d Bfc St Ts B d 41 L Cs d Pugl Bvt Fm Tc Gt Mddl Cp s Cst Smld 41 Cst Glf d Gt Gllu Glf dll s Cghs M u Mlf Mpl C m p Cmp Ip S.M Cpu Vt P u g l Ostu g Gv Pugl Cmp Flg Bds ltmu Mt Fc Bd Vsuv vll 1281 Pmp Sl Npl Pzzul Tvl Olb p Pt Ts p Plml Pz Isl Pz Tmp Pus Sss Mssf Mt Bst Bttpgl Ptz Sl Isch Cstllmm d Stb Vtt lgh C. Ccc Gttgl Mtpt Lcc Pst C. Cm S l t Bslct Pstum Glf d Sl Cp 1200 Nu Ott Tt Mtpt d P Os Ndò S L u c M. S 2005 Clt Cp d Ott Plc Glf d Os S d g Gllpl Sp Glf d Plu Mt G. d Plcst C. Plu Ggtu 1834 btx s t C. St M d Luc M. Pll 2248 Ost Ths Glf d Ost Tt l Bbg Scl O g su Nux Ct Rss M T P. lc b 1067 Iglss Csz Cmpd L Sl l 1928 Ct Cb Qutu St El Cgl 39 Glf d St tc Cgl C. Cb Iglst S Pt C C l b 39 Ctz C. Rzzut Ctz Ld Lmz Tm Glf d St Eufm C. Sptvt C. Tuld Stmbl Glf d Squllc Vb Vlt Isl El Ustc P p G Tu Lp Flcud lcud Sl 38 M p Scll Mss Vulc spmt 1955 Mlzz Bcll Pzz d Gtt Sttt d Mss Glf d Cstllmm M 38 Rgg d Clb M.t Plt Cflù Plm Bgh Ptc C. S Vt Mt Nbd lcm C. Sptvt Tm Et Md Blc Sgst Smt Isl Egd Tp Lvz Mttm Fvg Msl cl Ptò S c l Mf I Ct E Cltsstt Mz dl Vll Slut Glf d Ct Sccc ugust Pzz m Cctt Fv M Bst Cltg ggt Scus Mt Ibl 986 Rgus Lct Gl C. B Glf d Tus Glf d Gl vl d b Ctg C. Pss C. Isl dll Ct t Ptll TUNISI Bj SCL 1 : km 36 Hmmmt G. Zghu 1295 Glf d Hmmmt 36 ITLI Gz VLLETT MLT T U N I S I LGERI Mlt Ls Isl Plg Lmp Lmpdus Msld, Ducc, Pllg STORI E GEOGRFI Zchll 2011 Vlum 1

Luciano Marisaldi Lineamenti di storia

Luciano Marisaldi Lineamenti di storia Luc Msd Lmt d st mbt sctà d pst Rm pubbc c Nvg tmp spz c Cttdz Csttuz 1 Luc Msd Lmt d st mbt sctà d pst Rm pubbc c Nvgtmpspz c Cttdz Csttuz 1 Cpyght 2012 Zch dt S.p.., Bg [6272d] www.zch.t I dtt d bz quss

Dettagli

La Voce. Perle N.6. Liceo scientifico G. Galilei - Trento As 2007/2008. Sondaggio scuole p.16. VIAGGIARE p.21. IN ITALIA p.14. Giustificazioni p.

La Voce. Perle N.6. Liceo scientifico G. Galilei - Trento As 2007/2008. Sondaggio scuole p.16. VIAGGIARE p.21. IN ITALIA p.14. Giustificazioni p. N.6 Lc ctfc G. G - Tt A 2007/2008 L Vc P UN BRINDISI PER RICORDARE NAJET P.7 p.5 SO OR PIATTUME p.9 LI DEL BI TRENTO, CITTÀ BELLA DAI TRENT ANNI IN SU p. 11 C N CO p.6 LA ZONA p.24 IRRAZIONALE LOTTA GENERAZIONALE?

Dettagli

Edizione. Motovariatori VARIMOT ed Accessori 09/2000. Istruzioni di Servizio 0922 1131 / IT

Edizione. Motovariatori VARIMOT ed Accessori 09/2000. Istruzioni di Servizio 0922 1131 / IT Mtvt VARIMOT d Accss Edz 9/2 Istz d Svz 922 3 / IT SEW-EURODRIVE Nt Imptt...4 2 Avvtz s Sczz...5 3 Sttt VARIMOT...6 3. Mtvt VARIMOT Sttt d Utà...6 3.2 Dsgz d Tp...6 3.3 Accss VARIMOT...7 4 Istz...8 4.

Dettagli

N 31 Anno 7 Marzo/Aprile 2001 Lire 3000 1,55

N 31 Anno 7 Marzo/Aprile 2001 Lire 3000 1,55 N 31 A 7 MzAl 2001 L 3000 1,55 APPROFONDIMENTI: CYBERPUNK VAMPIRI AVVENTURE: GIRSA AD&D II TROFEO ANONIMA GIDIERRE REDAZIONE F!Dbqfs! Jw!Lbuu! Mz! Scj!I! Xfy! Xxdb!! guss Bb!j!Uf! Csbbuf! Db! Ey! Esbh!Ofs!

Dettagli

speciale MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #miamiancora www.rockit.it

speciale MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #miamiancora www.rockit.it spcl MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 #mmncr www.rckt.t T R pr st D St r S F R F S P Ru R R c C S F F L R M s M M P C M spcl MI AMI ANCORA 2014 ROCKIT#51 tln brv gnt! Trtur 10.000 smplr Rgstrzn n. 135 dl 03/05/2013

Dettagli

INFORMAZIONE TECNICA

INFORMAZIONE TECNICA INFORMAZIONE TECNICA Tlg vtv pr l ttmzzz dll gst d fluss frmtv ll flr dll r bv Rr Fzt dll Rg Pmt Brg Pl Gy Pl Prl Ptr Trt Crst Dprtmt d Em Iggr Agrr, Frstl Ambtl dll Fltà d Agrr - Uvrstà dgl Stud d Tr

Dettagli

(da un discorso alla Camera del cittadino portavoce Federico D Incà)

(da un discorso alla Camera del cittadino portavoce Federico D Incà) NUMERO 3 MARZO 2014 EDITORIALE LA LEGGE ELETTORALE DEL M5S L gg ttr M5S v svut INSIEME g scrtt crtfct M5S ( gg crc 100.000) c surt A Gu ch ustr g sg sct qu sgurà u csutz. I vr st csutz h rtt frur u gg

Dettagli

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del

ilzzeíír : giugno Numero ISS Sabato, Le pagine destinate per Ic inserzioni, agli effetti del Arrtrt: Mnstr Avvs SO ZZÍÍR ÍtÍRÍ8 DEL RE Gl\TO E ITALIA Ann 93 Bm Sbt : gugn Numr ISS Atbnrnnt Ann Sm Trm dmc d n In Rut sn prss l'ammnstrzn ch L tutt Rgn 65 86 30 All'str (Ps dll' Unn pstl) 50» 0 Un

Dettagli

Siamo probabilmente il In questo settore abbiamo lavorato sul vedere le è l indirizzo on line della nostra

Siamo probabilmente il In questo settore abbiamo lavorato sul vedere le è l indirizzo on line della nostra ftt pnn dl nstr punt d vst STT MP R Dcbr 2009 Bstrl S rà pur sstt l pr pgn d L Mnd dl Nw Yrk Ts, bn, qust è l pr nur d L Nstr n s lt, lt rggls Su crt, n vd, n wb, scglt l vstr ch s nch l nstr 1 CO UTO

Dettagli

Come restituire un senso alle parole

Come restituire un senso alle parole vr7.qxd:!45_5.qxd 9//.7 Pg XI mbl Pr ruprr l vt ll u ttltà, rr ur dll fr dl mdt trr rfrr l rl, ll um, l vr. ì l mu è d At Prtt, prfr rdr d Flf trt ll Uvrtà d Prug m rttur u ll prl At Prtt frtrm, qut trvt,

Dettagli

concre per mialiorare iamoconvinteche qualitàdellavitadelledonnenel nostropaesepossamiglioraremolto. Siamosicureche

concre per mialiorare iamoconvinteche qualitàdellavitadelledonnenel nostropaesepossamiglioraremolto. Siamosicureche I v qudgum 5 à du vst v cuturffus I frutt bbmchst pnm ch unvrtà d pr rufmr ttnndqustrsutt nstrps rg st prprcpctàprfsn E 15prpst spnntdptc A cs snc sctt bmb cmprtmnt ncssr puô scuss N dt 10002-01/02/2011

Dettagli

Piano degli obiettivi

Piano degli obiettivi Cmn d Rccn Pn scv d sn 2013 Pn dl bv ll 06.02..-UFF.LELE-CONTRTTI-SERV.DEOR.-URP-PROT. Dn CSTELLNI ENZO...1 RIEPILOO OBIETTIVI...1 RIEPILOO TTIVIT' ORDINRI...13 06.04 ESTIONE RISORSE UNE Dn FRINELLI CINZI...19

Dettagli

Make the World Your Studio

Make the World Your Studio CAGLISCONTIAISOCIAI WACOM DEDI E p m m m u v à m z z f u d v R h d u d p p q u. v d p y I @ W m. S v g d A :p f z u. NTO SCO 10% I up L v P&Tuhp p f.d p b d m p m mv à w u. Aqu NTO SCO 10% C q N u dbbd?

Dettagli

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html

Pubblicazione in http://www.thule-italia.net/diofumoso.html Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Scritt d Lrl Bghi Sbt 26 April 2014 14:49 - Ultim ggirnmnt Dmnic 22 Giugn 2014 20:09 Il Di Fums il Viggi nl Trr Cv Willis Grg Emrsn Pubbliczin http://www.thul-itli.nt/difums.html

Dettagli

ALLEGATO 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39

ALLEGATO 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39 IDETIFICATIVO ISTAZA 1 CI-ZFU_00000013 FIMETEK S.R.L. 0239 380 0921 B58G14000420001 28.132,39 2 CI-ZFU_00000015 AVIC SULCIS S.R.L. 0295 943 0923 B88G14000080001 27.579,38 3 CI-ZFU_00000016 L.G. COMMERCIALE

Dettagli

Non è mia abitudine, su queste colonne,

Non è mia abitudine, su queste colonne, Mrzo Dcmbr 20082009 Anno 45 - Numro 13 Il sco, gl ssssor sglr comunl, rzzno un mssggo d ugur tutt lonforts nl mondo I rttor Crmlo Pontorno tr sco Po Bonnno Consuntvo 2009 progtt 2010 Cmpo sportvo, rmoduzon

Dettagli

*d i riprod urre, d istrib uire, com unicare alpub b l. *d i cre are ope re d e rivate. e se gue nti cond izioni:

*d i riprod urre, d istrib uire, com unicare alpub b l. *d i cre are ope re d e rivate. e se gue nti cond izioni: Tu s b ro: *d rprod urr, d strb ur, com uncr pub b co, sporr n pub b co, rppr s ntr, s gur o r ctr 'op r *d cr r op r d rvt A s gu nt cond zon: *Attrb uzon. D v rconosc r contrb uto d 'utor orgnro. *Non

Dettagli

free press il sesto potere

free press il sesto potere fr pr t ptr Rm I Mn I Pv I Trv I Vnz I Pcr I Np I Srn I Ct Smr I Crtn Ampzz I Argntr I Ich I Pnz I Cpr I Crc I Ltr rmn I Ltr vnt I Ctr mftn I Rccr I Cpb I Frt Mrm cmunczn è pù ffcc qun vvn n u mbnt r 44

Dettagli

Congress Centre & Restaurant

Congress Centre & Restaurant Wlcm! Cg C & Ru L Hl Pi Plc è u md picvl uu iu i z idzil quill, pchi miui dl c dll mggii vi di cc ll Cpil, ch ff i ui pii u cmpl vià di vizi: L h l - cm di div iplgi p gi igz: dll cvi mplic Ecmy ll md

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

INCLUSA MONITOR CRT LG FLATRON 19" F900P, 0,24 D.P. 2048*1536 N.I. A 85 HZ, H=30-111 V=50-160, USB, TCO99 209,90

INCLUSA MONITOR CRT LG FLATRON 19 F900P, 0,24 D.P. 2048*1536 N.I. A 85 HZ, H=30-111 V=50-160, USB, TCO99 209,90 TL.091.6258000 ADA CTFCATA S 9001 ASSBLAGG, VDTA, ASSSTA, T LST VALD DAL 16.7.2007 STT DSC DTT AL UBBLC VA CLUSA T CT LG FLAT 19" F900, 0,24 D.. 2048*1536.. A 85 H, H=30-111 V=50-160, USB, TC99 209,90

Dettagli

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede 1 I.C. Slvo Pllco Portoplo Cpo Pssro 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO V Crnnà 4 c..p. 96018 - PACHINO (SR) Tl. 0931/801226-0931597094 ml :src853002q@struzon.t www.pllcopchno.t Coc Fscl 83001430897.

Dettagli

UNIVERSIEk DEGLISTUDI DI PALERMO

UNIVERSIEk DEGLISTUDI DI PALERMO UNIVERSIEk DEGLISTUDI DI PALERMO ) Rsos dvnt dll Sps Gnl conoscut nl pogtto. Un quot p l mssmo dl 50% dll sps gnl, nto l lmt mssmo dl 10% dll sos fnnz ntt povnnt dll Ent fnnzto, sà dstnt ll Atno utlzzt

Dettagli

Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP

Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP D mifrm Cud, ttrvrs hstig ASP I cbrzi c SOMMARIO Itrduzi... 3 I Cud... 8 D fv rtà: i Cud Srvic Prvidig... 9 I Cud vist d t d dmd... 10 I dt ctr Cud Eb... 14 L big ppictiv... 19 L ttimizzzi di csti di gsti

Dettagli

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi ) Tempi di recapito medi in giorni feriali (lunedi venerdi), giorno d impostazione escluso. I tempi di consegna pubblicati

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico IDETIFICATIVO 1 ME-ZFU_00000211 FRATELLI CHIOFALO S.R.L. 0318 305 0834 SI B49D14006870001 22.810,46 2 ME-ZFU_00000212 CALOGERO SEBASTIAO CLG SST 67A20 F158F B49D14006880001 2.281,04 3 ME-ZFU_00000217 AGRITECICA

Dettagli

DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO L 282/50 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.10.2013 DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2013 relativa alla posizione che dev essere adottata, a nome dell Unione europea, in sede di

Dettagli

$ffi. re ir féeé t;+èéíí$g*g. Í69íÉg ge ííegàíf gíéeíeé. HEf,g Fg6EEF. ilé; ae irf+é: i. XFo. iísiiiélrti3f. ,,: FraEn *[$r ih. rsf e.

$ffi. re ir féeé t;+èéíí$g*g. Í69íÉg ge ííegàíf gíéeíeé. HEf,g Fg6EEF. ilé; ae irf+é: i. XFo. iísiiiélrti3f. ,,: FraEn *[$r ih. rsf e. È,++3 E;; g+r r E Er+ t r;'ee? s E lè x[;e?èf re r féeé t;+èéíí$g*g H d(n rf r+ f. \t Í69íÉg ge ííegàí gíéeíeé É 9 tzs? e Er f; ÉÉEÉsrE se n 1 à 1++E ' E*Lfr'*u *+fe Éí+; +grs ; e*sh,+ E, n +* íéh.ér E

Dettagli

MISURARE IN RIABILITAZIONE: PRINCIPI E APPLICAZIONI - VERIFICA DEL RISULTATO RIABILITATIVO

MISURARE IN RIABILITAZIONE: PRINCIPI E APPLICAZIONI - VERIFICA DEL RISULTATO RIABILITATIVO ALMA MATER STUDIORUM Uvrà d Blg - Sd d C Cr d Lur Frp MISURARE IN RIABILITAZIONE: PRINCIPI E APPLICAZIONI - VERIFICA DEL RISULTATO RIABILITATIVO C 19 mrz 2004 Rlr: D. Gluc Acquvv Prz dl cr Obv: Ccr prcp

Dettagli

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008)

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) 1 Tabella n. 1 TIPO DI FORMULARIO (Casella 1 prima sottocasella) Descrizione

Dettagli