NEWSLETER 10. Maj / Maggio Turizam Turismo. Finansije Finanza. Građevinarstvo Construction. Pravo Diritto. Događaj Evento

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NEWSLETER 10. Maj / Maggio Turizam Turismo. Finansije Finanza. Građevinarstvo Construction. Pravo Diritto. Događaj Evento"

Transcript

1 NEWSLETER 10 Maj / Maggio 2015 Finansije Finanza Pravo Diritto Građevinarstvo Construction Turizam Turismo Događaj Evento

2 IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih privrednika Urednik - Redattore Oliver Lepori Tim - Team Marija Savić Mirjana Kojić Nada Tuvić Gianluca Gerli Dizajn i grafički urednik Design e grafica Zoran Jocić Air Serbia Banca Intesa Beograd ad Biters service d.o.o Bojovic&partners aod Beograd DDOR-a Novi Sad a.d.o Dan company doo Ernst&Young d.o.o. FCA Serbia d.o.o Kragujevac Framinia services d.o.o. Glob Metropoliten Tours JPM- Janković Popović Mitić a.o.d MIB school of management Republički zavod za statistiku Spasić&partners Schenker d.o.o SADRŽAJ/INDICE Simple media d.o.o Unicredit bank Srbija a.d. 1. Sa novih 30 miliona evra italijanska vlada će kreditirati mikro, mala, srednja i javna preduzeća u Srbiji preko domaćih banaka pod najpovoljnijim uslovima na našem finansijskom tržištu / Valore 30 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese serbe e delle aziende municipalizzate locali 5. Željko Sertić - Ministar privrede/ministro dell Economia - Ekonomski razvoj-prioritet srpske vlade / Sviluppo economico-priorita del Governo serbo 10. Bojovic&partners aod Beograd - Subvencionisanje novih investitora / Sovvenzionare nuovi investitori 13. UniCredit Bank Srbija a.d. - Kroz unapređenje mreže do zadovoljnih klijenata UniCredit Banke / Attraverso il miglioramento della rete per soddisfare i clienti di Banca Unicredit 15. Spasić&partners - Podrška malim i srednjim preduzećima (MSPP) u Srbiji / Sostegno alle piccole e medie imprese (PMII) in Serbia 18. Sekretarijat za privredu Grada Beograda - Vodič kroz Beograd (Uvod u redovnu rubriku koju će Grad Beograd imati u našem Newsletter-u) / Guida di Belgrado (L introduzione nella rubrica regolare della Città di Belgrado nella nostra newsletter) 23. Advokatska kancelarija JPM Janković Popović Mitić - Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravom EU oporezivanje energenata akcizama / Armonizzazione della legislazione della Repubblica di Serbia con quelli dell Unione europea riguardo l applicazione delle accise sui prodotti energetici 26. Banca Intesa Beograd ad - Banca Intesa uvodi HCE tehnologiju na tržište Srbije / Banca Intesa introduce la tecnologia HCE nel mercato serbo 30. Republički zavod za statistiku 44. Ernst & Young - Poslovne transakcije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi u godini / Transazioni d affari nell Europa Centrale e Sud est Europa nel Schenker d.o.o - Novi logistički terminal kompanije DB Schenker Srbija / Il nuovo terminale logistico della società DB Schenker Srbija 51. Glob Metropoliten Tours - Sa Globom do EXPA / Con Glob all EXPO 54. Simple media d.o.o - Sajam Vinitaly - istinita priča o vinu / Fiera Vinitaly: il racconto veritiero del vino 57. Partneri biltena / Partner della newsletter Klikni za željenu stranu Clicca qui Oliver Lepori Generalni sekretar / Segretario generale Uvaženi članovi, dragi prijatelji, Tradicionalno dobru i otvorenu bilateralnu saradnju Italije i Srbije protekli mesec obeležilo je predstavljanje nove kreditne linije italijanske vlade vredne 3o miliona evra namenjene za kreditiranje malih, sredjih i javnih preduzeća u Srbiji. U ovom broju detaljnije ćemo Vas upoznati sa uslovima kreditiranja. Sa ministrom privrede Željkom Sertićem razgovarali smo o Vladinim programima podrške izvozu, preduzećima u restrukturiranju, povećanju konkurentnosti srpske privrede ali i izazovima koje ovo ministarstvo očekuje u narednom periodu. O programu podrške malim i srednjim preduzecima, subvencionisanju novih investitora, barometaru u poslovnim transakcijama u CSE u 2014, novim modelima bankarstva i tehnologija, usklađivanju prava Republike Srbije sa pravom EU- detaljno će Vas informisati naši članovi-partneri. Kako će Svetska izložba EXPO 2015 svoja vrata zvanično otvoriti 1. maja, ukoliko planirate da putujete u Italiju, ovde možete dobiti detaljne informacije i o uslovima kupovine najpovoljnijih avio karata. Pored ovih tema, na narednim stranicama našeg NL-a očekuje Vas i mnoštvo drugih, nadamo se, korisnih informacija. Kao i do sada i ovog puta želim da se zhvalim svima koji su proteklog meseca uzeli aktivno učešće u radu Komore i ostvarili zavidne rezultate. Zbog toga pozivam i ostale članove im se pridruže uz napomenu da je naš tim i dalje prava adresa za sve vaše sugestije, inicijative i upite. S poštovanjem, Oliver Lepori Generalni sekretar Illustri soci, cari amici, La collaborazione bilaterale tradizionalmente proficua e aperta tra la Serbia e l Italia è stata segnata dalla presentazione della nuova linea di credito del Governo Italiano dal valore di 30 milioni di euro, linea rivolta sia alle piccole e medie imprese che a quelle pubbliche in Serbia. In questa edizione, vi presenteremo più in dettaglio le condizioni di credito. Con il Ministro dell Economia, Sig. Željko Sertić, abbiamo parlato dei programmi governativi di sostegno alle esportazioni, delle aziende in ristrutturazione, dell aumento della concorrenza nell economia serba, ma anche delle sfide che lo stesso Ministero si attende in futuro. Per quanto riguarda il sostegno alle piccole e medie imprese, le sovvenzioni per i nuovi investitori, il barometro delle transazioni commerciali nel CSE nel 2014, i nuovi modelli di banking e le relative tecnologie, l armonizzazione dei diritti della Repubblica di Serbia con quelli dell EU, verrete informati dettagliatamente dai nostri soci partner. Dato che l Esposizione mondiale EXPO 2015 aprirà ufficialmente le proprie porte il 1 maggio, qui potrete ottenere informazioni approfondite in merito alle condizioni d acquisto dei voli più convenienti nel caso aveste in programma di viaggiare in Italia. Oltre ai sopracitati temi, sulle pagine della nostra newsletter vi aspettano molte altre informazioni che speriamo possano esservi utili. Come in precedenza, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all operato della Camera e che hanno raggiunto dei notevoli risultati. Invito perciò anche gli altri soci ad aggiungersi a loro, permettendomi di far notare che la nostra squadra è ancora il referente da contattare inviando tutti i vostri suggerimenti, iniziative e richieste. Distinti saluti, Oliver Lepori Segretario Generale

3 Sa novih 30 miliona evra italijanska vlada će kreditirati mikro, mala, srednja i javna preduzeća u Srbiji preko domaćih banaka pod najpovoljnijim uslovima na našem finansijskom tržištu Valore 30 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese serbe e delle aziende municipalizzate locali U Privrednoj komori Srbije predstavljena je kreditna linija, druga koju je odobrila italijanska vlada za privredu u Srbiji. Za razliku od prve italijanske kreditne linije, ova akcenat stavlja na mikro preduzeća, a novina je što mogu da konkurišu i javna preduzeća. Prioritet Italije i Srbije je rast, a za rast su potrebni novi finansijski resursi i, dugoročno gledano, podizanje preduzetničke svesti, rekao je ambasador Italije u Beogradu Đuzepe Manco na predstavljanju kreditne linije Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća. Ambasador je rekao da ova kreditna linija podstiče rast jer unosi novih 30 miliona evra, pružiti podršku razvoju privatnog sektora i unapređenju osnovnih usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća u Srbiji. Nova kreditna linija daje još povoljnije uslove u odnosu na uspešno realizovanu prethodnu italijansku kreditnu liniju, vrednu 33,25 miliona evra, koju je koristilo više od 160 malih i srednjih preduzeća. Sredstva nove kreditne linije odobravaju se po efektivnoj kamatnoj stopi koja iznosi 4,35 odsto na period od osam godina uz period počeka kredita do dve godine. Manco je naveo da je uklonjeno niz rigidnih uslova koje su do sada postavnjale banke i tako malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima otežavale pristup sredstvima. Il governo italiano ha messo a disposizione una linea di credito di 30 milioni di euro a supporto delle micro, piccole e medie imprese serbe e delle aziende municipalizzate locali. Lo ha annunciato questa mattina alla Camera di commercio della Serbia l ambasciatore italiano a Belgrado, Giuseppe Manzo, durante la presentazione della linea di credito italiana, co-organizzata dall ambasciata, dalla Camera di commercio, dal ministero dell Economia e dall Agenzia nazionale per lo sviluppo regionale. Si tratta della seconda linea di credito dopo il successo del primo finanziamento del valore di 33,25 milioni di euro e di cui hanno fruito oltre 160 tra piccole e medie imprese serbe. - Le condizioni ancora piu vantaggiose di questa nuova linea di credito - ha dichiarato Manzo - sono un ulteriore conferma del forte impegno del governo italiano a sostegno della crescita economica e sociale della Serbia, con particolare attenzione allo sviluppo delle piccole e medie imprese serbe che, come in Italia, rappresentano la spina dorsale dell economia di questo paese e che ci auguriamo possano acquisire e utilizzare sempre piu tecnologie e macchinari italiani. Insieme all ambasciatore, all incontro presso la Camera di commercio serba hanno partecipato anche il segretario di Stato del ministero dell Economia, Milos Petrovic, e il vicepresidente della Camera di commercio serba, Na prezentaciji koju su organizovali Ambasada Italije u Beogradu, Privredna komora Srbije i Nacionalna agencija za regionalni razvoj istaknuto je da krediti imaju klauzlu da najmanje 70 odsto sredstava koje privredno društvo dobije, mora da se iskoristi za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla, dok preostalih 30 odsto može da se koristi za pokrivanje troškova u zemlji - obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta. Karakterišući ovu kreditnu liniju kao win-win situaciju, državni sekretar u Ministarstvu privrede Miloš Petrović rekao je da će ona za kratko vreme doneti rezultate i ubrzati razvoj naše privrede, jer je nama osim novca, potrebna i oprema, u čijoj je proizvodnji Italija lider. On je podsetio da je Vlada Srbije donela Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća, smatrajući ih stubom razvoja privrede, kao i da je zajednički problem te vrste preduzeća nedostatak adekvatnih oblika finansiranja. Odgovarajuće finansiranje poslovanja jedan je od najvažnijih izazova sa kojima se privrednici susreću, istakao je potpredsednik PKS Nemanja Žugić, podsećajući da je Privredna komora Srbije, u nameri da pruži podršku u rešavanju tog problema, pokrenula portal poslovanje.rs. Između ostalog, portal sadrži i jedinstveni filter koji na osnovu unetih zahteva privrednika obezbeđuje informacije samo o onim Tra le condizioni che rendono la nuova linea di credito italiana uno strumento finanziario molto conveniente sul mercato serbo si segnalano il tasso di interesse effettivo annuo del 4,35 per cento, un periodo di grazia fino a due anni e un periodo di ripagamento del debito fino a otto anni. Il credito sara inoltre diviso in due componenti: almeno il 70 per cento dei fondi sara utilizzato per l acquisto di beni e servizi di origine italiana, mentre il rimanente 30 per cento potra essere utilizzato per coprire i costi locali, quali il capitale circolante, attrezzature e materie prime in relazione ai requisiti del progetto di investimento. Questa seconda linea di credito si indirizzera infine non solo alle micro, piccole e medie imprese ma anche alle aziende municipalizzate locali, che grazie alle eccellenti condizioni offerte possono cogliere l occasione per realizzare i loro percorsi di rinnovamento organizzativo e tecnologico. Il credito sara erogato dalle seguenti banche: Banca Intesa, Cacanska banka, Erste Bank, Eurobank, Jumbes banka, Kbm Banka, Komercijalna banka, Sberbank Srbija, Unicredit Bank Srbija, cui gli imprenditori interessati potranno rivolgersi per conoscere i dettagli e le condizioni per fruire dei finanziamenti agevolati. Per maggiori informazioni sulla linea di credito a supporto delle PMI serbe attraverso il sistema bancario nazionale e a sostegno dello sviluppo locale attraverso le Aziende Mu- 1 2

4 programima finansiranja koji odgovaraju potrebama konkretnog preduzeća. nicipalizzate Locali contattare: o consultare il sito: Na portalu se takođe nalaze i brojni obrazovni materijali, kako bi se postojeći vlasnici preduzeća i oni koji žele da započnu sopstveni biznis upoznali sa različitim mogućnostima finansiranja. Žugić je istakao i da je Privredna komora Srbije partner svim finansijskim institucijama u zemlji, tako da se na portalu njima obezbeđuju kvalitetni podaci o domaćoj privredi, njenoj strukturi i pravcima razvoja. Zahvaljujući ovim podacima, finansijske institucije mogu unapređivati svoju ponudu u skladu sa identifikovanim potrebama srpskih preduzeća, istakao je potpredsednik PKS. Na prezentaciji je istaknuto da će se iznos kredita za mikro preduzeća i preduzetnike kretati od 5000 do milion evra za mikro, od do milion za mala i srednja preduzeća, dok će javan preduzeća moći da dobiju kredit u iznou do dva miliona evra. Sredstvaima druge kreditne linije moguća je pristupiti preko Banke Inteza, Čačanske banke, Erste, Eurobank, Jumbes, KBM, Komercijalne banke, Sberbank Srbija i Unikredit banke. Za više informacija o kreditu za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća kontaktirajte nas: ili posetite sajt: italiancreditlineserbia.org/sr.html 3 4

5 INTERVJU Ministarstvo privrede Republike Srbije Ministero dell Economia Repubblica di Serbia Željko Sertić Ministar privrede Ministro dell Economia Ekonomski razvoj-prioritet srpske vlade Sviluppo economico-priorita del Governo serbo 1. Da li Ministarstvo privrede i Vlada spremaju programe podrške izvozu i u kojim sektorima privrede? Jedan od naših osnovnih ciljeva je obezbediti uslove za povećanje izvoza i otvaranje novih tržišta za proizvode iz Srbije jer se tako povećavaju prihodi i privrede i države. U ovoj godini nastavićemo sa kreditnim programima Fonda za razvoj. Novac iz Fonda usmerićemo na najbolji mogući način, pre svega kroz podršku izvoznicima i preduzećima sa kvalitetnim izvoznim programima. Fond će obezbediti dugoročna investiciona sredstva i novac za obrtni kapital, za malu privredu i za one nešto veće. Cilj nam je, naime, da se uz programe koje finansira Fond za razvoj, što više ljudi zaposli u malim i srednjim preduzećima, jer su se te firme pokazale kao najsnažnije, a mnoge od njih imaju i dobar prizvod za izvoz. Privredne delatnosti koje mogu da generišu izvoz podržaćemo i kroz druge institucije, kao što su AOFI i SIEPA. Srbija je jedina zemlja van Carinske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana koja ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, što omogućava da se proizvodi proizvedeni u Srbiji plasiraju u Rusiju bez ili sa minimalnim carinama. Osim šanse za povećanje izvoza na to veliko tržište, to je i dobar argument za privlačenje investitora iz drugih zemalja. Radimo na realizaciji kompletno novog koncepta operativnog i stvarnog razvoja, na privlačenju stranih investicija, umrežavanju sa našim malim i srednjim preduzećima i niz drugih mera koje treba da doprinesu boljem pozicioniranju domaće privrede na svetskom tržištu. 2. Kakvi su planovi i akcije Ministarstva privrede u vezi sa preduzećima u restrukturiranju? U skladu sa Akcionim planom Vlade Srbije privatizacija će u 188 preduzeća, za koje nema zainteresovanih kupaca, biti okončana pokretanjem stečaja. Deo radnika iz tih preduzeća kroz privatizaciju i investicione programe pokušaćemo da prebacimo u druge firme kojima nedostaje kvalifikovana radna snaga. Pored toga, za socijalne programe u budžetu za godinu obezbeđeno je 16 milijardi dinara. Jedan broj preduzeća, koja imaju tržišni potencijal, kadrove i proizvodnju, ali niko ne želi da ih kupi zbog dugova, moći će da za oživljavanje ili novu privatizaciju iskoriste mehanizam unapred pripremljenog plana reorganizacije, UPPR. Za ostala preduzeća u restrukturiranju, nad kojima neće biti pokrenut stečaj, Agencija za privatizaciju priprema dokumentaciju i uskoro će biti raspisani javni pozivi za privatizaciju. Za ta preduzeća primenjivaće se neki od zakonom predviđenih modela privatizacije, odnosno, prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade. 3. Šta je neophodno uraditi i šta Ministarstvo privrede radi na povećanju konkurentnosti srpske privrede? Da bismo mogli da se uspešno takmičimo sa najboljim kompanijama i zemljama u okruženju i celoj Evropi mora- 1. Il Ministero e il Governo preparano dei programmi di sostegno all esportazione e in che settori dell economia? Uno dei nostri obiettivi primari è quello di fornire le condizioni per aumentare le esportazioni e l apertura di nuovi mercati per i prodotti provenienti dalla Serbia perché così aumentano i ricavi sia dell economia che dello Stato. Quest anno continueremo con i programmi di credito del Fondo per lo sviluppo. Il denaro del Fondo sarà indirizzato nel miglior modo possibile, in primo luogo attraverso il sostegno agli esportatori ed alle società con programmi di qualità per quanto riguarda l esportazione. Il fondo fornirà i mezzi per gli investimenti a lungo termine e per il capitale circolante per le piccole imprese e per quelle un po più grandi. Il nostro obiettivo è dare lavoro con i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo a più persone nelle piccole e medie imprese, aziende dimostratesi più forti, e molte di loro hanno un buon prodotto per l esportazione. Supporteremo le attività economiche che possono generare esportazioni anche attraverso altre istituzioni, come AOFI e SIEPA. La Serbia è l unico paese al di fuori dell Unione doganale di Russia, Bielorussia e Kazakistan, che ha firmato un accordo di libero scambio con la Russia, che permette ai prodotti fabbricati in Serbia l immissione sul mercato Russo senza dazi o con dazi doganali minimi. Oltre alla possibilità di aumentare le esportazioni verso questo grande mercato, esso costituisce un buon argomento per attrarre gli investitori di altri paesi. Stiamo lavorando per la realizzazione di un concetto completamente nuovo di funzionamento e di sviluppo effettivo così come sull attrazione di investimenti stranieri, mettiamo in rete le nostre piccole e medie imprese e attuiamo una serie di altre misure che dovrebbero contribuire ad un migliore posizionamento dell economia locale nel mercato globale. 2. Quali sono i piani e le azioni del Ministero dell Economia in relazione alle le società in ristrutturazione? In conformità con il piano d azione del governo della Serbia, la privatizzazione di 188 aziende per le quali non ci sono acquirenti interessati, sarà completata con l avvio della procedura fallimentare. Cercheremo di trasferire una parte dei lavoratori di queste imprese ad altre imprese che non dispongono di una forza lavoro qualificata attraverso programmi di privatizzazione e di investimento. Inoltre, per i programmi sociali in bilancio per il 2015 è assicurato l importo di 16 miliardi di dinari serbi. Un certo numero di aziende che hanno il potenziale di mercato, le risorse umane e la produzione -ma che nessuno vuole comprare a causa dei debiti- avra la possibiltà di approfittare grazie al piano di riorganizzazione UPPR preparato in anticipo di poter rivivere-rianimare o privatizzare la stessa azienda. Per le altre aziende in ristrutturazione, dove non ci sarà l avvio della procedura fallimentare, l Agenzia per la privatizzazione prepara dei documenti e presto sarà emanato l invito pubblico per la privatizzazione. Per queste imprese 5 6

6 mo razvijati domaće kapacitete. Srbija je bila jedina zemlja regiona iz koje su i tokom krize dolazile vesti o investicionim projektima velikih kompanija kao što su Bosch, Benetton ili Continental i drugih lidera u svojim industrijama. Pored privlačenja velikih investicija, Ministarstvo privrede radi i na podsticaju razvoja malih i srednjih preduzeća. Pripremili smo Predlog startegije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od do godine, koja na celovit i konzistentan način definiše okvir mera za podsticanje jednog izuzetno važnog dela privrede i predviđa načine njihovog ostvarivanja. 4. Šta će biti najveći izazovi za privredni rast u ovoj i narednoj godini i kakve su projekcije Minsitarstva privrede? Aktivnosti Ministarstva privrede u sklopu mera Vlade Srbije usmerene su na poboljšanje privrednog ambijenta i ekonomski rast ove, a posebno narednih godina. Težimo ka tome da ove godine ostvarimo pozitivan rezultat. Važan preduslov za to je privlačenje novih investicija u privredu i infrastrukturu, koje će omogućiti novo zapošljavanje. Rešenje problema Železare Smederevo i stvaranje uslova za dugoročan razvoj ove kompanije takođe otvaraju prostor za rast ukupne industrijske proizvodnje i bruto domaćeg proizvoda Srbije. Istovremeno, moramo konačno da zaključimo pitanje preduzeća u restrukturiranju i okončamo privatizaciju. U tom cilju prvi korak je objavljivanje spiska za 188 preduzeća koja idu u stečaj. Najveći broj tih preduzeća već dugo nema nikakvu privrednu aktivnost, a formalno-pravno nisu ugašena, jer nismo imali model i način da to učinimo. Sada je faktički stečaj način gašenja tih preduzeća, koja nam prave negativne bilanse, a u realnom životu zapravo ne postoje. Za mnoga preduzeća, međutim, stečaj neće značiti kraj već čišćenje od nagomilanih dugova i izdvajanje zdravih delova koji mogu da nastave da rade. Država, privreda i građani ne mogu više da grcaju pod teretom neprivatizovanih preduzeća. Pripremamo i niz drugih mera koje treba da olakšaju poslovanje i razvoj privrede. Među njima su i izmene i dopune zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju koje treba da doprinesu sistemskom rešavanju problema nelikvidnosti privrede. Preduslov za stvaranje institucionalnog okvira za čišćenje privrednog ambijenta, odvajanje žita od kukolja, na ozbiljan način je i donošenje zakona o privremenim ograničenjima prava na obavljanje privredne delatnosti. Pripremamo i novi zakon o stečaju kako bismo potpuno reformisali ovu oblast, ali i zakon o ulaganju i izmene zakona o standardizaciji. 5.Kako će reforma javnih preduzeća doprineti privrednom rastu? Reforma javnih preduzeća u koju je krenula Vlada Srbije podrazumeva ozbiljne promene sa kojima niko do sada nije želeo da se uhvati u koštac. Za subvencije i garancije za javna preduzeća primenjivaće se tvrdo budžetsko ograničenje. Prema poslovnim planovima koje su nam dostavila javna preduzeća koja pratimo, ove godine tresi applicano alcuni dei modelli di privatizzazione prescritti dalla legge, vale a dire, la vendita di capitale, vendita degli immobili, partnership strategica e trasferimento del capitale senza interessi. 3. Che cosa bisogna fare e cosa sta facendo il Ministero dell Economia per aumentare la competitività dell economia serba? Per essere in grado di competere con successo con le migliori aziende e con i paesi della regione e con tutta l Europa dobbiamo sviluppare la capacità nazionale. La Serbia era l unico paese della regione da cui provenivano le notizie sui progetti di investimento di grandi aziende come Bosch, Benetton, Continental e altri leader nei loro settori, anche durante la crisi. Oltre ad attirare grandi investimenti, il Ministero dell Economia sta lavorando per stimolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Abbiamo preparato una proposta di strategia per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l imprenditoria e la competitività per il periodo , che in un modo globale e costante definisce un quadro di misure per incoraggiare una parte estremamente importante dell economia e prevede le modalità per la loro realizzazione. 4. Quali saranno le maggiori sfide per la crescita economica di quest anno el anno prossimo e quali sono le proiezioni del Ministero dell Economia? Le Attività del Ministero dell Economia all interno delle misure di governo della Serbia sono volte a migliorare il contesto economico e la crescita economica di quest anno e soprattutto per i prossimi anni. Ci sforziamo di realizzare quest anno un risultato positivo. Un presupposto importante per questo è di attrarre nuovi investimenti nell economia e nelle infrastrutture, che consentiranno di creare nuovi posti di lavoro. La soluzione del problema dell acciaieria di Smederevo e la creazione di condizioni per lo sviluppo a lungo termine di questa società creano lo spazio per la crescita della produzione industriale e del prodotto interno lordo della Serbia. Allo stesso tempo, dobbiamo finalmente porre fine alla questione delle imprese in ristrutturazione e terminare la privatizzazione. A tal fine, il primo passo è la pubblicazione di un elenco di 188 aziende in fallimento. La maggior parte di queste aziende non ha alcuna attività economica da tempo e formalmente e legalmente è inattiva, perché non abbiamo avuto un modello e il modo per farlo. Ora è praticamente il fallimento il modo di far chiudere queste aziende che ci stanno dando un saldo negativo, e che in realtà non esistono. Per molte aziende, tuttavia, il fallimento non significherà la fine, ma la pulizia di debiti accumulati e l estrazione delle parti sane che possono continuare a lavorare. Lo Stato, l economia e i cittadini non possono più soffrire il peso delle aziende non privatizzate. Stiamo preparando una serie di altre misure per facilitarel operato e lo sviluppo ecobalo bi da budu ostvarene uštede u subvencijama za oko 15 odsto, uz smanjenje kumulativnog gubitka za oko 36 milijardi dinara. Država više neće plaćati visoku cenu neuspešnog poslovanja javnih preduzeća. Odlučni smo da iskorenimo stare i loše navike i jasno smo poručili direktorima tih preduzeća da moraju da štede i smanje troškove. Ozbiljan posao predstoji na reformisanju četiri velika javna preduzeća, EPS, Putevi Srbije, Srbijagas i Železnice Srbije. Sprovođenje procesa restrukturiranja tih javnih preduzeća biće pokazatelj uspešnosti ukupnih reformi, jer će ono u krajnjoj instanci doprineti boljem radu javnih preduzeća i boljim rezultatima poslovanja privrede. nomico. Tra queste ci sono emendamenti alla legge sulla ristrutturazione finanziaria consensuale che dovrebbero contribuire a risolvere il problema della mancanza di liquidità nell economia. Una precondizione per la creazione di un quadro istituzionale per la pulizia dell ambiente economico che separi il buono dal marcio in maniera seria, è la presentazione della legge relativa ai diritti delle restrizioni temporanee sulle attività economiche. Stiamo preparando una nuova legge sul fallimento, al fine di riformare completamente questo settore, ma anche la legge sugli investimenti e sulle modifiche alla legge sulla standardizzazione. 5. In che modo la riforma delle imprese pubbliche contribuirà alla crescita economica? La riforma delle imprese pubbliche iniziata dal governo della Serbia comporta gravi cambiamenti che nessuno, fino ad oggi, ha voluto affrontare. Per le sovvenzioni e le garanzie alle aziende pubbliche si applicheranno difficili vincoli di budget. Secondo i piani aziendali consegnati dalle aziende pubbliche che seguiamo, quest anno dovrebbero essere realizzati risparmi del 15% sulle sovvenzioni, riducendo la perdita cumulata di circa 36 miliardi di dinari. Lo Stato non pagherà piu un prezzo elevato per il cattivo operato delle imprese pubbliche. Siamo determinati a sradicare le vecchie cattive abitudini e abbiamo chiaramente mandato il messaggio agli amministratori di tali società che hanno bisogno di risparmiare e ridurre i costi. Ci aspetta un lavoro serio per riformare le quattro grandi aziende pubbliche, EPS, Strade di Serbia, Srbijagas e Ferrovie serbe. L attuazione del processo di ristrutturazione di queste imprese pubbliche sarà un indicatore del successo della riforma complessiva, in quanto contribuirà al migliore funzionamento delle aziende pubbliche e a migliori risultati in campo economico. 7 8

7 Bojovic&partners aod Beograd Subvencionisanje novih investitora Sovvenzionare nuovi investitori Ekonomska klima u Srbiji je takva da zahteva određene stimulacije i subvencije da bi investitori, kako strani tako i domaći, bili motivisani da ulažu u srpsku privredu. Stoga je Vlada Republike Srbije pre nešto više od mesec dana usvojila Uredbu o uslovima i načinima privlačenja direktnih investicija koja uvodi izuzetne podsticajne mere za nove investitore. Cilj ove Uredbe je pre svega otvaranje novih radnih mesta i ublažavanje hroničnog problema nezaposlenosti, imajući u vidu da Srbija ima jedan od najvećih procenata nezaposlenih u Evropi. Što se tiče konkretnih podsticaja uvedenih ovom Uredbom, njihov obračun se vrši u odnosu na opravdane troškove pri ulaganju, koji podrazumevaju ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (uključujući i troškove zakupa nepokretnosti), ali i troškove bruto zarada ostvarenih u dvogodišnjem periodu. Iznos subvencije zavisi od grupe jedinica lokalne samouprave kojoj pripada područje na kojem je planiran investicioni projekat. Pri ovoj podeli uzima se u obzir stepen ekonomskog razvoja pojedinih jedinica lokalne samouprave, na osnovu koga se favorizuju naročito ugrožena područaja, radi podsticanja decentralizacije i ravnomerne disperzije radne snage na teritoriji Republike Srbije. Tako na primer u opštinama koje pripadaju najnerazvijenijoj kategoriji da bi investitor ostvario pravo na podsticaj neophodno je da uloži najmanje evra i Il clima economico in Serbia è tale da richiedere determinati incentivi e sovvenzioni per gli investitori, sia esteri che nazionali, per motivarli a investire nell economia serba. Pertanto, il governo della Repubblica di Serbia, da poco più di un mese fa, ha adottato un Regolamento sulle condizioni e le modalità per attrarre investimenti esteri diretti, il quale introduce incentivi eccezionali per nuovi investitori. Lo scopo del presente Regolamento è in primo luogo la creazione di nuovi posti di lavoro e l alleviamento dei problemi persistenti di disoccupazione, tenendo presente che Serbia ha una delle percentuali piu elevate dei disoccupati in Europa. Per quanto riguarda gli incentivi specifici introdotti dal presente Regolamento, il loro calcolo viene effettuato in relazione ai costi ammissibili dell investimento, che comprendono le immobilizzazioni materiali e immateriali (tra cui il costo di affitto di beni immobili), ma anche il costo del reddito lordo realizzato nel periodo di due anni. L importo della sovvenzione dipende dal gruppo delle unità di governo locale a cui appartiene la zona del progetto di investimento previsto. Questa classificazione tiene conto del livello di sviluppo economico di alcune unità di governo locale, sulla base del quale vengono favorite le zone particolarmente vulnerabili, per incoraggiare il decentramento e la dispersione uniforme della manodopera sul 9 10

8 da otvori najmanje 30 novih radnih mesta. Iznos subvencije koju dobija je povraćaj od čak 40% opravdanih troškova dvogodišnjih bruto zarada, do gornjeg iznosa od 7,000 evra po novootvorenom radnom mestu. S druge strane, da bi se ostvarilo pravo na ovu vrstu podsticaja na teritoriji najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave neophodno je uložiti najmanje evra i zaposliti 70 ljudi. Ovde podsticaj čini povraćaj u iznosu od 20% opravdanih troškova dvogodišnjih bruto zarada, s tim da iznos ne može da bude veći od evra po novootvorenom radnom mestu. Bitno je istaći da investitor mora da poštuje svoje ugovorne obaveze sve do realizacije investicionog projekta. Obaveze se sastoje u održavanju broja zaposlenih i investicije najmanje 5 godina ukoliko se radi o velikom, odnosno 3 godine ukoliko se radi o malom ili srednjem privrednom subjektu. Takođe, neophodno je da poslodavac isplaćuje zaradu koja je najmanje 20% veća od minimalne zarade. Važno je napomenuti da investicioni projekat mora biti realizovan najkasnije 3 godine od zaključenja ugovora o dodeli subvencije, odnosno u roku od 5 godina ako je takav zahtev odobren od strane posebne Vladine komisije. Ukoliko neki od gore navedenih uslova nisu ispunjeni povlači se odgovornost investitora koja je obezbeđena bankarskom garancijom plativom na prvi poziv, koju je obavezan da priloži pri zaključeterritorio della Repubblica di Serbia. Ad esempio, nei comuni che appartengono alla categoria dei sottosviluppati, un investitore si qualificherebbe per un incentivo solo se investisse almeno euro, e se creasse almeno 30 nuovi posti di lavoro. L importo della sovvenzione è un rimborso di perfino il 40% dei costi ammissibili del reddito lordo biennale, fino all importo massimo di euro per ogni nuovo posto di lavoro creato. D altra parte, al fine di poter beneficiare di questo tipo di incentivo nel territorio dei governi locali più sviluppati ci vuole investire almeno 1 milione di euro ed assumere 70 persone. Qui, l incentivo è un rimborso pari al 20% dei costi ammissibili del reddito lordo biennale, a condizione che l importo non possa essere superiore a euro per ogni nuovo posto di lavoro creato. È importante sottolineare che l investitore deve rispettare i suoi obblighi contrattuali fino alla realizzazione del progetto di investimento. Gli obblighi consistono nel mantenere il numero di dipendenti e gli investimenti per almeno 5 anni nel caso di grande impresa o 3 anni nel caso di piccola o media impresa. Inoltre, è necessario che il datore di lavoro paga il salario che sia almeno del 20% superiore al salario minimo. È importante notare che il progetto di investimento deve essere realizzato entro e non oltre tre nju ugovora o dodeli subvencije. Postupak ostvarenja prava na poreske olakšice započinje javnim pozivom Ministarstva privrede. Prijave na javni poziv se podnose Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza koja obavlja stručnu analizu pristiglih projekata i prosleđuje dokumentaciju posebnoj Vladinoj komisiji koja donosi odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Potencijalni investitori svakako treba da imaju u vidu podsticajne mere iz pomenute Uredbe pošto se njihovim korišćenjem mogu znatno umanjiti troškovi investicije i optimizirati planirano ulaganje. anni dopo la conclusione dell accordo sulla concessione delle sovvenzioni, o entro cinque anni se tale richiesta sia approvata da una speciale commissione governativa. Se una delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta, la responsabilità degli investitori viene ritirata, il che è garantito da una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta, che deve essere allegata nella sede della conclusione del contratto di concessione delle sovvenzioni. L esercizio del diritto di agevolazioni fiscali viene iniziato all invito pubblico del Ministero dell Economia. Le domande di partecipazione di cui all invito pubblico sono a presentare all Agenzia per gli investimenti esteri e la promozione delle esportazioni, che effettua delle analisi speciali dei progetti presentati e che inoltra la documentazione alla commissione governativa speciale che decide sulla concessione delle sovvenzioni. I potenziali investitori dovrebbero comunque prendere in considerazione gli incentivi del suddetto Regolamento, in quanto il loro utilizzo può ridurre notevolmente i costi di investimento e ottimizzare l investimento previsto

9 UniCredit Bank Srbija a.d. Kroz unapređenje mreže do zadovoljnih klijenata UniCredit Banke Attraverso il miglioramento della rete per soddisfare i clienti di Banca Unicredit Idući u korak sa svetskim trendovima i prateći potrebe klijenata, UniCredit Banka je početkom godine pokrenula projekat implementacije novog uslužnog modela u svojim ekspoziturama,koji je u potpunosti prilagođen klijentima i ima za cilj da maksimalno pospeši njihovo zadovoljstvo i skrati vreme od njihovog ulaska do izlaska iz ekspoziture. Akcenat je stavljen i na dizajn i funkcionalnost koji su usklađeni sa rezultatima istraživanja sprovedenih na nivou čitave UniCredit Grupe i koja su težila da identifikuju one vrednosti koje su za klijente jedne banke najvažnije. Upravo na osnovu ovih rezultata kreiran je servisni model omogućava klijentima da sve bankarske operacije, bilo da se radi, recimo, o domaćim ili međunarodnim plaćanjima, podnošenju zahteva za gotovinski ili stambeni kredit, ponovnom izdavanju kreditne kartice, ili nekoj drugoj bankarskoj transakciji, obave kod jednog zaposlenog, bez prelaska sa jednog šaltera na drugi. Zahvaljujući tome klijenti UniCredit Banke sada imaju direktan kontakt sa svojim savetnicima, što znači da su eliminisane sve fizičke prepreke, kao što su stakla na šalterima ili recimo žute linije koje označavaju granicu do koje klijent može da priđe. Ovakav najsavremeniji model bankarstva, zahteva i vrhunski dizajn enterijera kao i najmodernije uređaje koji klijentima omogućavaju da brže i jednostavnije obave željene bankarske transakcije. Per tenere il passo con le tendenze globali e le esigenze dei clienti, Banca UniCredit, all inizio del 2014, ha avviato un progetto di implementazione del nuovo modello di servizio nelle proprie filiali che è fatto su misura per i clienti e mira ad un ulteriore miglioramento della loro soddisfazione e ad abbreviare il tempo fra l entrata e l uscita dalla filiale. L attenzione è anche posta su design e funzionalità che sono in linea con i risultati delle indagini svolte in tutto il Gruppo UniCredit, indagini che hanno cercato di identificare i valori che sono più importanti per i clienti di una banca. Sulla base di questi risultati, è stato creato un modello di servizio che consente ai clienti di eseguire tutte le operazioni bancarie, come ad esempio pagamenti nazionali o internazionali, richiesta di denaro o mutuo ipotecario, emissione di carte di credito, o qualsiasi altra operazione bancaria, senza la necessità di passare da uno sportello all altro, poichè vengono effettuate da un solo dipendente. Grazie a questo, i clienti di Banca UniCredit hanno ora un contatto diretto con i loro consulenti, che significa che tutte le barriere fisiche sono eliminate, come il vetro agli sportelli o per esempio le linee gialle che indicano la misura in cui il cliente può avvicinarsi. Questo modello bancario moderno richiede un interior design al top così come dispositivi più moderni che consentano di eseguire rapidamente e facilmente le operazioni bancarie Prva moderna ekspozitura otvorena je u Beogradu još u februaru Godine. Od tog trenutka do danas, ovaj model bankarstva je primenjen u preko 40 ekspozitura širom Srbije, a planirano je da do kraja godine on zaživi u čitavoj mreži, koja obuhvata ukupno 71 ekspozituru u 47 gradova u Srbiji. Uvođenje ovakvog koncepta bankarstva je izuzetno značajno, jer on treba da doprinese dodatnom unapređenju i jačanju odnosa sa klijentima, što i jeste imperativ za UniCredit Banku da klijenti budu zadovoljni uslugama i proizvodima UniCredit Banke. desiderate. La prima filiale moderna è stata inaugurata a Belgrado nel febbraio Da quel momento fino ad oggi, questo modello bancario viene applicato in più di 40 filiali in tutta la Serbia, ed il piano è, entro la fine del 2015, quello di applicarlo all interno dell intera rete, la quale comprende un totale di 71 filiali in 47 città della Serbia. L introduzione di questo genere di concetto bancario è estremamente importante, dal momento che dovrebbe contribuire a migliorare e rafforzare le relazioni con i clienti, che è un imperativo per Banca UniCredit - che i clienti siano soddisfatti dei servizi e dei prodotti di Banca UniCredit

10 Spasić&partners Podrška malim i srednjim preduzećima (MSPP) u Srbiji Sostegno alle piccole e medie imprese (PMII) in Serbia Vlada Republike Srbije je u martu godine donela Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od do godine, koja utvrđuje okvir mera za unapređenje MSPP i konkurentnosti u narednom srednjoročnom periodu koji je prikazan kroz šest stubova, i to: 1) Unapređenje poslovnog okruženja; 2) Unapređenje pristupa izvorima finansiranja; 3) Kontinuirani razvoj ljudskih resursa; 4) Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPP; 5) Unapređenje pristupa novim tržištima, i 6) Razvoj i primocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva. Plan je da se sprovođenje ove strategije zasniva na godišnjim akcionim planovima koji će se pripremati u saradnji i sa svim resorno nadležnim državnim institucijama i kroz dijalog sa privatnim sektorom. S tim u vezi, planira se i obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost sa zadatkom da nadzire i koordinira sprovođenje strategije. Institucionalnu i/ili finansijsku podršku MSPP u Srbiji, kroz razne programe podrške, pružaju, između ostalih: - Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NAPP); Governo della Repubblica di Serbia in marzo dell anno 2015 ha emanato la Strategia per il sostegno alle imprese piccole e medie, imprenditorialità e competività per il periodo dall anno 2015 all anno 2020, che stabilisce l ambito delle misure per il miglioramento PMII e concorrenza nel periodo a tempo medio indicato in sei punti, come in seguito: 1) Miglioramento del contesto imprenditoriale; 2) Miglioramento di accesso alle risorse di finanziamento; 3) Sviluppo continuo delle risorse umane; 4) Miglioramento di sostenibilità e competivita delle piccole e medie imprese 5) Miglioramento di approcio ai nuovi mercati, e 6) Sviluppo e promozione dello spirito imprenditoriale ed istigazione all imprenditorialità delle donne, giovani e sociale. Il piano è che lo svolgimento della strategia venga basato sui piani d azione annuali che saranno preparati in cooperazione con tutte le istituzioni di stato competenti e attraverso il dialogo con il settore privato. In questo riguardo, è in programma anche l istruzione del Consiglio per le piccole e medie imprese, imprenditorialità e competività con il compito di monitoraggio e coordinamento di svolgimento della strategia. - Fond za razvoj; - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA); - Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI); - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; - Fond za inovacionu delatnost (u oblasti podrške inovativnim preduzećima); - Nacionalna služba za zapošljavanje (u oblasti podrške za samozapošljavanje i novo zapošljavanje); - Evropska preduzetnička mreža, i - Privredna komora Srbije. Takođe, poslovne banke plаsirаju krеditne liniјe оbеzbеđеne uz gаrаnciјu držаvе pоput Аpеks krеditа EIB - Еvrоpskе invеsticiоnе bаnkе. U samoj Strategiji je konstatovano i da pоvоlјnih krеditnih liniја i dаlје nеmа dоvоlјnо, pоgоtоvо zа оdrеđеnе sеgmеntе МSPP. Fоnd zа rаzvој је gоtоvо јеdinа instituciја u Rеpublici Srbiјi kоја finаnsirа pоčеtnikе u pоslоvаnju krоz krеditnu liniјu zа nоvооsnоvаnа privrеdnа društvа i prеduzеtnikе. Uputno je da potencijalno zainteresovani se blagovremeno informišu i pripreme za ostvarivanje podrške u konkretnim projektima zavisno od delatnosti. Il sostegno istituzionale e/o finanziaro alle PMII in Serbia, tramite diversi programmi di sostegno, lo prestano, fra gli altri: - Agenzia Nazionale per lo sviluppo regionale (NAPP); - Fondo per lo sviluppo; - Agenzia per gli investimenti stranieri e la promozione dell esporto (SIEPA); - Agenzia per l assicurazione e finanziamento dell esporto della Repubblica di Serbia (AOFI); - Ministero dell Istruzione, scienza e lo sviluppo tecnologico; - Fondo per l attività d investimento (nell ambito di sostegno alle imprese inovative); - Servizio nazionale per l occupazione (nell ambito di sostegno al lavoro autonomo e l occupazione nuova); - Rete Imprenditoriale Europea, e - Camera di Commercio di Serbia. Nello stesso tempo, le banche commerciali promuovono le linee di credito assicurate con la garanzia dello stato come Apeks del credito della Banca Europea Istituzionale. Nella stessa Strategia è stato constatato che le convenienti linee di credito non bastano ancora, soprattutto per certi settori di PMII. Fondo per lo sviluppo è quasi l unica istituzione nella Repubblica di Serbia che finanzia i principianti nella gestione affari attraverso la linea di credito per le nuove società e imprenditori. E consigliabile che i potenzialmente interessati si informino regolarmente e preparino per la realizzazione del sostegno nei progetti concreti, a seconda dell attività

11 Ime firme Sekretarijat za privredu Grada Beograda Šta je korporativna bezbednost? Vodič kroz Beograd (Uvod u redovnu rubriku koju će Grad Beograd imati u našem Newsletter-u) Che cos è la sicurezza aziendale? Guida di Belgrado (L introduzione nella rubrica regolare della Città di Belgrado nella nostra newsletter) Parafrazirajući jednu staru misao, možemo uporediti bezbednost sa kiseonikom dok ga ima, niko nije svestan njegovog prisustva; kada nestane, nastaje panika. Druga podjednako korisna analogija nam poredi bezbednost preduzeća i ljudsko zdravlje. Većina ljudi ne misli o imunitetu dok se ne razboli. Retki pojedinci vode računa o umerenoj ishrani i fizičkoj aktivnosti dok ne čuje alarmantne podatke o stanju sopstvenih krvnih sudova. Slično je i u korporativnom okruženju. Menadžment je pretežno orijentisan ka ostvarenju profita, pokušavajući da, formalno-logički pravilno, smanji rashode koji ne deluju nužni kako bi krajnji rezultat poslovanja bio optimalan. Ovo podseća na čoveka u poteri za zaradom, karijerom i drugim životnim prioritetima, ophrvanog brigama, koji vremenom naruši zdravlje kao veću vrednost od onih za kojima je uporno, često i besomučno, tragao. Drugim rečima, pitanje bezbednosti je pitanje korporativnog opstanka, a ne pitanje prihoda i rashoda. U današnjim uslovima, bezbedno poslovati znači opstati u društvu surove (često i nefer, nelegitimne, nelegalne pa i kriminalne) konkurencije, čestih Vorrei parafrasare una vecchia idea, possiamo paragonare la sicurezza con l ossigeno fino a quando c è, nessuno è cosciente della sua presenza; quando scompare, si crea il panico. Un altra analogia ugualmente utile paragona la sicurezza aziendale e la salute umana. La maggior parte della gente non pensa al sistema immunitario finché non si ammala. Sono pochi gli individui che prestano attenzione alla nutrizione moderata e all attività fisica finché non sentono i dati allarmanti sullo stato dei propri vasi sanguigni. La cosa è molto simile anche nell ambito aziendale. Il management è prevalentemente orientato verso la realizzazione del profitto, cercando di, in un modo formale-logico corretto, ridurre le spese che non risultano necessarie in modo di ottimizzare il risultato finale della gestione. Ciò assomiglia all uomo a caccia di guadagno, carriera e altre priorità di vita, afflitto da preoccupazioni, che col tempo distrugge la salute come valore maggiore rispetto a quelli che inseguiva con tenacia e spesso freneticamente. In altre parole, la questione di sicurezza è la questione di sopravvivenza aziendale, e non la questione Kažu da grad Beograd čine ljudi i njihova energija. Energija koja stvara nove ideje, nove poslovne poduhvate, nova poslovna kretanja i razvoj inovativnih tehnologija i industrije. U Beogradu posluje više od privrednika čiji broj iz godine u godinu raste. Beograd postaje lider u regionu svojim pozitivnim poslovnim okruženjem i magnat za sve veći priliv investicija. Veliki infrastrukturalni projekti, kao što je Beograd na vodi, Deponija u Vinči, izgradnja metroa promeniće sliku Beograda ne samo u regionu nego u celom svetu čime Beograd preuzima primat i pomera granice na svim nivoima poslovnog okruženja koje stvara za svoje privrednike. Krupnim koracima ka budućnosti i ka velikim investitorima Beograd, s druge strane ne zaboravlja na svoju unutrašnju snagu mikropreduzeća koja čine ovaj grad stvarnim mestom za život lokalnog stanovnika. Miris svežeg peciva na ulicama, stalna vreva gradskih pijaca, zanatske radionice koje sprečavaju zaborav naše prošlosti, mala prodavnica komšije do nas razoružaju svakog ko prošeta ulicama grada i pruži mu osmeh na lice. Beograd je grad u kojem se turisti rado vraćaju i sećaju sa istim tim osmehom. Beograd se smatra gradom sa trećim najlepšim položajem na svetu, odmah iza Istanbula i Rio de Žaneira. Beograd, najveći poslovni, kongresni i kulturni centar u regionu, Si dice che sia la gente e la sua energia a fare di Belgrado ciò che è. L energia che crea nuove idee, nuove sfide, nuovi ritmi di lavoro e di sviluppo delle tecnologie e delle industrie innovative. A Belgrado operano più di imprenditori e il loro numero cresce annualmente. Belgrado sta diventando leader regionale per l ambiente lavorativo e il baricentro del crescente afflusso di investimenti. I grandi progetti infrastrutturali come ad esempio Belgrado Sull Acqua, la discarica a Vinca, la costruzione della metropolitana cambieranno l immagine di Belgrado, non solo nella regione ma nel mondo intero. Belgrado raggiungerà con queste iniziative un nuovo primato e sposterà i confini di ogni livello del contesto imprenditoriale che crea per i propri imprenditori. A grandi passi verso il futuro e verso i grandi investitori, Belgrado d altronde non scorda la sua forza interiore che sono le micro imprese che fanno di questa città un posto reale per la vita del cittadino. L odore di pasta a sfoglia fresca per le strade, il trambusto costante dei mercati locali, artigiani che impediscono la dimenticanza del nostro passato, il piccolo negozio del vicino di casa che disarma tutti coloro che fanno due passi per le strade della città e li fanno sorridere. Belgrado è una città nella quale i turisti tornano volentieri e della quale si ricordano con un sorriso

12 Tijana Maljković Sekretar Sekretarijata za privredu Segretario del Segretariato per l Economia turističko mesto prve kategorije, jedan je od najstarijih evropskih gradova, bogate istorije sve se više pozicionira na turističkoj mapi Evrope i sveta. Veliki broj svetskih medija uvrstio je Beograd među top destinacije za godinu. Ono što strane turiste privlači Beogradu svakako je bogata gastronomska ponuda, raznolikost, multukulturalnosti kao i otvorenost za nove investicione poduhvate. Kruna i srce Beograda je Kalemegdanski park i Beogradska tvrđava,koja se nalazi na vrhu grebena koji se nadvija nad ušćem Save u Dunav. Gosti Beograda pored bogate gastronomske ponude imaju priliku da uživaju i u raznim manifestacijama, festivalima, sportskim takmienjima poput, Dani Beograda, Fest, viteški turniri, Karneval brodova na Dunavu, Dani Evropske Baštine, BEER FEST najveći pivski festival u jugoistočnoj Evropi. Za 5 dana koliko traje, Festival poseti preko ljudi, Festival je dobio mnogobrojna priznanja, među njima je preporuka britanskog lista The Independent, koji je Belgrade Beer Fest koji je uvrstioovaj festival među 20 svetskih događaja koje bi obavezno trebalo posetiti, potom koncert Robbia Wiliamsa u junu 2015 i još mnogih drugih zanimljivih događaja koji Vas čekaju u Beogradu.U Beogradu se trenutno odvija Beogradski festival proleća, Spring fest, manifestacija koju po prvi put organizuje Grad Beograd. Ovaj festival trajaće od aprila do maja i objediniće veliki broj programskih aktivnosti iz različitih oblasti kao što su kultura, moda, sport, turizam, obrazovanje, rad sa osobama sa invaliditetom, saobraćaj i dr. Programi će se održavati na najatraktivnijim lokacijama u Gradu kao što su Beogradska tvrđava, Knez Mihailova, Trg Republike, Trg Nikole Pašića, Hram Svetog Save, Ada Ciganlija, Avala, Tašmajdanski park i sl. Belgrado è considerata la terza città del mondo per la sua posizione geografica, subito dopo Istanbul e Rio de Janeiro. Belgrado, il più grande centro lavorativo, culturale e congressuale della regione, il sito turistico di prima categoria, è una delle più antiche città europee, ricca di storia, e si sta posizionando sempre di più sulla mappa turistica dell Europa e del mondo. Un grande numero di media mondiali ha incluso Belgrado tra le top destinazioni per il Quello che attira i turisti stranieri a Belgrado è certamente una ricca offerta gastronomica, la varietà, il multiculturalismo, così come l apertura verso nuovi progetti di investimento. La perla e il cuore di Belgrado sono il parco di Kalemegdan e la fortezza di Belgrado che si trovano sulla cima del crinale che sovrasta la confluenza dei fiumi Sava e Danubio. Gli ospiti di Belgrado, oltre alla ricca offerta gastronomica, hanno la possibilità di godere delle varie manifestazioni, festival, competizioni sportive come le Giornate di Belgrado, il FEST, i tornei cavallereschi, il Carnevale delle navi sul Danubio, le Giornate del Patrimonio Europeo, il BEER FEST, il più grande festival della birra in Europa sud-orientale. In 5 giorni il festival è visitato da oltre persone. Il festival è stato riconosciuto con tanti premi quali anche la raccomandazione del giornale britannico The Independent che ha incluso lo stesso festival tra i 20 eventi mondiali da visitare assolutamente. Bisogna menzionare anche il concerto di Robby Wiliams che si terrà a giugno del 2015 oltre a tanti altri eventi che vi aspettano a Belgrado. Attualmente, a Belgrado si svolge il Festival primaverile di Belgrado Spring fest, la manifestazione organizzata per la prima volta da parte della Città di Bel- Za najmlađe i najbitnije sugrađane grad Beograd je u okviru ovog festivala pripremio niz edukativnih manifestacija, Festival slatkiša, Teniski vikend na 25 maju Fondacija Novaka Đokovića, Ekološka radionica Plava školjka i još mogo drugih. Beograd je spreman da svoje brojne neiskorišćene a značajne potencijale razvija u turističku privredu i da turistima ponudi širok asortiman proizvoda i usluga, zahvaljujući kulturnom, istorijskom, umetničkom i ambijentalnom nasleđu. Beograd je grad novih ideja, poslovnih mogućnost, grad kulture, sporta, manifestacija, Beograd je grad koji se voli. Dođite i posetite Beograd!. Potencijali glavnog grada Grad Beograd, pozicioniran na Dunavu i raskrsnici nekoliko evropskih suvozemnih i vazdušnih koridora, sve više postaje ekonomski i politički centar regiona, kroz jačanje regionalne saradnje i podsticanje privredne razmene i investicija. U prilog tome, Beograd se može pohvaliti održanim prvim Samitom gradonačelnika, krajem aprila godine, gde se okupilo 14 gradonačelnika i predstavnika glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope. Na ovaj način, Beograd je uveo tradiciju susreta i razmene ideja glavnih gradova, i pokazao da se u međunarodnim odnosima vraća na mesto koje mu pripada. Po prvi put Beograd ima Vodič za investitore ( gov.rs) dokument gde su na jednom mestu date sve komparativne prednosti koje Beograd ima u odnosu na gradove okruženja, potencijale kojima raspolaže u svim oblastima (energetika, infrastruktura, saobraćaj, i sl), sa pregledom svih projekata koji su urađeni ili su u nekoj od faze izrade. grado. Il festival si terrà da aprile a maggio e comprenderà una serie di attività in diversi ambiti quali la cultura, la moda, lo sport, il turismo, l educazione, il lavoro con le persone con disabilità, il trasporto ecc. Le attività avranno luogo nelle sedi più belle della città come la fortezza di Belgrado, Knez Mihailova, Piazza della Repubblica, Piazza di Nikola Pasic, Tempio di San Sava, Ada Ciganlija, Avala, parco di Tasmajdan, ecc. Per i più semplici e i più importanti cittadini, la città di Belgrado ha preparato all interno del festival una serie di eventi formativi quali il Festival dei dolci, il Tennis weekend presso il parco del 25 maggio - Fondazione Novak Djokovic, l eco-laboratorio Conchiglia blu e tanti altri eventi. Belgrado è pronta a sviluppare il grande potenziale non sfruttato all interno dell economia turistica e ad offrire ai turisti una vasta gamma di prodotti e servizi, tutto grazie al patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale. Belgrado è una città di nuove idee, opportunità di business, cultura, sport, eventi, Belgrado è una città che si ama. Venite a visitare Belgrado!. Il potenziale della Capitale La città di Belgrado posizionata sul Danubio e all intersezione di diversi corridoi europei sia terrestri che aerei, sta diventando sempre di più un centro politico ed economico della regione tramite il rafforzamento della cooperazione regionale e l incentivazione dello scambio economico e degli investimenti. A sostegno di ciò, Belgrado vanta il primo Summit dei sindaci che si è tenuto nel mese di aprile 2015, dove si sono radunati 14 sindaci e rappresentanti delle principali città dell Europa centrale e del Sudest europeo. In questo modo, Belgrado ha introdotto la tradizione 19 20

NEWSLETER 8. Mart/Marzo 2015. Bezbednost Sicurezza. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento

NEWSLETER 8. Mart/Marzo 2015. Bezbednost Sicurezza. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento NEWSLETER 8 Mart/Marzo 2015 Finansije Finanza Pravo Diritto Bezbednost Sicurezza Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih privrednika Urednik - Redattore

Dettagli

NEWSLETTER NO 3/2014

NEWSLETTER NO 3/2014 NEWSLETTER NO 3/2014 Finansije Finanze Osiguranje Assicurazione Pravo Diritto Porez Imposte Zdravstvo Sanita Andrea Simoncelli, Predsednik Komore italijansko srpskih privrednika Presidente della Camera

Dettagli

Italia-Serbia: fare business insieme

Italia-Serbia: fare business insieme CONFINDUSTRIA SERBIA Italia-Serbia: fare business insieme Confindustria Serbia Pescara, 31 maggio 2016 ...Dall anno 2000 la Serbia ha attirato 24.5 miliardi di euro di investimenti diretti esteri... Perché

Dettagli

Projekt SITOUR CVX POTPORA TURIZMU U PANEUROPSKIM MULTIMODALNIM KORIDORIMA V X

Projekt SITOUR CVX POTPORA TURIZMU U PANEUROPSKIM MULTIMODALNIM KORIDORIMA V X Projekt SITOUR CVX POTPORA TURIZMU U PANEUROPSKIM MULTIMODALNIM KORIDORIMA V X (POTPORA TURIZMU) Progetto sulla cooperazione con i Paesi dei Balcani nell ambito della Legge 84/2001 Disposizione per la

Dettagli

Quadro di sintesi della Legge sugli incentivi agli investimenti

Quadro di sintesi della Legge sugli incentivi agli investimenti Quadro di sintesi della Legge sugli incentivi agli investimenti Nel 2012 il Governo della Repubblica di Croazia ha dato attuazione a una nuova legge riguardante l incentivazione agli investimenti e il

Dettagli

Opportunità commerciali in Serbia

Opportunità commerciali in Serbia Opportunità commerciali in Serbia Stabilizzazione economica Nel corso degli ultimi anni, l economia serba ha notato una crescita grazie ai grandi investimenti stranieri e un miglioramento continuo del

Dettagli

NEWSLETER 17. Februar / Febbraio 2016. Sport Sport. Događaj Evento. Finansije Finanza. Arhitektura Architettura. Pravo Diritto.

NEWSLETER 17. Februar / Febbraio 2016. Sport Sport. Događaj Evento. Finansije Finanza. Arhitektura Architettura. Pravo Diritto. NEWSLETER 17 Februar / Febbraio 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Događaj Evento Arhitektura Architettura Sport Sport Zdravstvo Sanita IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

BLIC 09/07/14. Estratto da pag. 1. Peso: 100%

BLIC 09/07/14. Estratto da pag. 1. Peso: 100% BLIC 09/07/14 Estratto da pag. 1 Peso: 100% 000-109-080 BLIC 09/07/14 Estratto da pag. 1 Peso: 100% 000-109-080 Ambasciata d Italia Belgrado fonte: quotidiano Blic, 8 luglio 2014, pag. 7 INTERVISTA Debora

Dettagli

Le NEWS di internationalize.co. Fare affari in LITUANIA.

Le NEWS di internationalize.co. Fare affari in LITUANIA. Fare affari in LITUANIA 1 Sommario INQUADRAMENTO GENERALE... 12 Il Sistema di Istruzione... 12 Stabilire contatti... 13 Incontri d'affari... 13 L ECONOMIA... 14 Repubblica Parlamentare... 18 Il trattamento

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

Strumenti innovativi per la creazione d impresa

Strumenti innovativi per la creazione d impresa I Seminario: competitività Modulo n. 2: Strumenti innovativi per la creazione d impresa Fondo Perequativo Accordo di Programma MISE Unioncamere 2010 Progetto n. 89 } } La valutazione della redditività

Dettagli

NEWSLETER 20. Jun / Giugno Turizam Turismo. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento

NEWSLETER 20. Jun / Giugno Turizam Turismo. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento NEWSLETER 20 Jun / Giugno 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Turizam Turismo Događaj Evento Đorđo Markeđani/Giorgio Marchegiani Predsednik Komore italijansko srpskih privrednika Presidente della Pozdrav

Dettagli

Capitolo otto. L economia politica degli investimenti. Ideologie politiche e IDE. Nazionalismo pragmatico. Anti-IDE. Liberista 8-3

Capitolo otto. L economia politica degli investimenti. Ideologie politiche e IDE. Nazionalismo pragmatico. Anti-IDE. Liberista 8-3 EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO Capitolo otto L economia politica degli investimenti Ideologie politiche e IDE 8-3 Anti-IDE Nazionalismo pragmatico Liberista La posizione anti-ide 8-4 Visione marxista: le

Dettagli

Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali Politiche Giovanili Attività Produttive -Servizio

Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali Politiche Giovanili Attività Produttive -Servizio 1 Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali Politiche Giovanili Attività Produttive -Servizio Attività Produttive- CONVENZIONE SOSTEGNO allo SVILUPPO SCHEDA INFORMATIVA Marzo 2011

Dettagli

Banca europea per gli investimenti

Banca europea per gli investimenti Banca europea per gli investimenti La banca dell UE Gli strumenti finanziari BEI Andrea Clerici Bologna, 23.01.2015 Il Gruppo BEI Eroga finanziamenti e consulenza per la realizzazione di progetti d investimento

Dettagli

D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI D E L E G A Z I O N E D I B R U X E L L E S LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI Serie La lente sull Ue n 14 Nota di presentazione del documento pubblicato dalla Commissione

Dettagli

Finanza Innovativa e Banche Locali Febbraio 2008 Giuseppe Mistretta Pres. Banca Don Rizzo

Finanza Innovativa e Banche Locali Febbraio 2008 Giuseppe Mistretta Pres. Banca Don Rizzo Finanza Innovativa e Banche Locali Febbraio 2008 Giuseppe Mistretta Pres. Banca Don Rizzo Il Credito Cooperativo in Italia Il sistema a rete delle BCC Comunità di banche, banche di comunità *socio di Confcooperative

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

La garanzia si può richiedere anche per il breve: fido di cassa, SBF e anticipi fatture.

La garanzia si può richiedere anche per il breve: fido di cassa, SBF e anticipi fatture. Accesso al Credito. UFFICIO CREDITO E SERVIZIO DI CONSULENZA BANCARIA L'area intrattiene rapporti con le istituzioni e gli Istituti bancari in esecuzione delle linee politiche sul credito. L'ufficio è

Dettagli

NEWSLETER 19. April / Aprile Informacione tehnologije Information Technology. Pravo Diritto. Finansije Finanza.

NEWSLETER 19. April / Aprile Informacione tehnologije Information Technology. Pravo Diritto. Finansije Finanza. NEWSLETER 19 April / Aprile 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Informacione tehnologije Information Technology Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 1 - Lekcija 1 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO

ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO ELENCO AGEVOLAZIONI DEL MOMENTO NUOVE IMPRESE E INVESTIMENTI PRODUTTIVI TITOLO IMPRESE BENEFICIARIE AGEVOLAZIONE PREVISTA TERMINI DI Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto Nuove imprese con

Dettagli

Finanziamenti dell Unione europea: funzionamento e fonti di informazione on-line

Finanziamenti dell Unione europea: funzionamento e fonti di informazione on-line Finanziamenti dell Unione europea: funzionamento e fonti di informazione on-line Cascina (PI), 29 aprile 2016 Grosseto, 30 aprile 2016 La Strategia Europa 2020 3 Priorità Crescita intelligente Crescita

Dettagli

Gli strumenti di sostegno agli investimenti e forme di garanzia

Gli strumenti di sostegno agli investimenti e forme di garanzia Gli strumenti di sostegno agli investimenti e forme di garanzia Intervento di Andrea Ricci Responsabile Area Territoriale Imprese e Corporate Crédit Agricole Carispezia www.credit-agricole.it www.credit-agricole.it

Dettagli

Piano d azione di Lisbona: Ambiti fondamentali di

Piano d azione di Lisbona: Ambiti fondamentali di 1. Estendere e rafforzare il mercato interno BOZZA PRELIMINARE MARZO 2005 (da rivedersi continuamente durante il 2005) Piano d azione di Lisbona e Politica di Coesione: un legame biunivoco tra le due strategie

Dettagli

ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L INNOVAZIONE A FAVORE DI MICRO e PMI

ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L INNOVAZIONE A FAVORE DI MICRO e PMI A tutti i Clienti Monza, 7 marzo 2012 Oggetto: BANDI, CORSI E OPPORTUNITA PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Gentili Clienti, Segnaliamo finanziamenti disponibili per il deposito di brevetti e modelli.

Dettagli

IL PIANO JUNCKER A DUE ANNI DALLA NASCITA

IL PIANO JUNCKER A DUE ANNI DALLA NASCITA IL PIANO JUNCKER A DUE ANNI DALLA NASCITA Antonia CARPARELLI, Consigliere Economico, 1 Rappresentanza #InvestEU della Commissione Europea in Italia #InvestEU Struttura della presentazione: 1. Cos'è il

Dettagli

più credito per la tua impresa

più credito per la tua impresa Sei un impresa che vuole acquistare nuovi macchinari, impianti o attrezzature? più credito per la tua impresa : Agevolazioni anche per i settori di pesca e agricoltura Beni strumentali, l agevolazione

Dettagli

Fondo Rotativo Piccolo Credito. Fondo di Riassicurazione. Garanzia Equity. Voucher Garanzia

Fondo Rotativo Piccolo Credito. Fondo di Riassicurazione. Garanzia Equity. Voucher Garanzia FARE LAZIO La Regione dà credito ai tuoi progetti 62,5 milioni di euro per l accesso al credito di piccole e medie imprese e liberi professionisti CON FARE CREDITO QUATTRO STRUMENTI INNOVATIVI PER OFFRIRE

Dettagli

Iva all'8% e zone franche: ecco i Paesi stranieri in cui conviene investire

Iva all'8% e zone franche: ecco i Paesi stranieri in cui conviene investire Impresa & Territori INTERNAZIONALIZZAZIONE Iva all'8% e zone franche: ecco i Paesi stranieri in cui conviene investire Qual è il Paese straniero che offre maggiori sbocchi commerciali a chi investe? Dove

Dettagli

Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le imprese. Marzo 2017

Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le imprese. Marzo 2017 Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le imprese Marzo 2017 Contesto economico e produttivo 1 Il mancato rinnovamento tecnologico dei macchinari e degli impianti determina

Dettagli

PINOT GRIGIO Castel Novo (I.G.T.) Vinarija/Cantina: Castelnuovo del Garda, (BS). Sorta/Uvaggio: Pinot Grigio.

PINOT GRIGIO Castel Novo (I.G.T.) Vinarija/Cantina: Castelnuovo del Garda, (BS). Sorta/Uvaggio: Pinot Grigio. BELA VINO VINO BIANCO REGIONE PIEMONTE GAVI (D.O.P.) Vinarija/Cantina: Caldirola, Lecco. Sorta/Uvaggio: Cortese. Alkohol/Alc.Vol.: 12,00% Čaša 0.15/Bicchiere 0.15... 270,oo Flaša 0.75/Bottiglia 0.75...

Dettagli

Giovani Imprenditori in Agricoltura: Gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività

Giovani Imprenditori in Agricoltura: Gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Giovani Imprenditori in Agricoltura: Gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività Convegno OIGA 2009-10

Dettagli

Domande sull Unione Europea?.....Può aiutarti!

Domande sull Unione Europea?.....Può aiutarti! Domande sull Unione Europea?.....Può aiutarti! Erasmus per Giovani Imprenditori Presentare una proposta di progetto Comune di Agrigento Giovedì 14 Maggio 2015 Programma europeo Erasmus per Giovani Imprenditori

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA - Vili LEGISLATURA - (N, 1119) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980 (V, Stampato n. 1100) presentato dal Ministro degli Affari

Dettagli

Strumenti finanziari e di Microcredito a supporto dell avviamento di autoimpresa

Strumenti finanziari e di Microcredito a supporto dell avviamento di autoimpresa Strumenti finanziari e di Microcredito a supporto dell avviamento di autoimpresa Introduzione e obiettivi strategici: Valorizzazione del capitale umano Qualsiasi ipotesi di crescita e di sviluppo non può

Dettagli

Bando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito R E G O L A M E N TO

Bando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito R E G O L A M E N TO Bando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito Art. 1 Finalità R E G O L A M E N TO La Camera di Commercio di Como, nell ambito delle iniziative promozionali

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI Circolare prot. n. 20080117666 del 18 luglio 2008 Attuazione per il 2008 dell Accordo quadro siglato il 12 Dicembre

Dettagli

High tech in Liguria. Moving to next level

High tech in Liguria. Moving to next level High tech in Liguria. Moving to next level Il futuro della Liguria è adesso. La Digital Transformation è già in atto. Struttura dell high tech in Liguria tra le più qualificate in Italia: 450 aziende high

Dettagli

Come finanziare la tua attività (ovvero la ricerca delle fonti di finanziamento)

Come finanziare la tua attività (ovvero la ricerca delle fonti di finanziamento) Come finanziare la tua attività (ovvero la ricerca delle fonti di finanziamento) Se hai in mente di intraprendere una nuova attività o un nuovo progetto, avrai bisogno di un capitale iniziale per il pagamento

Dettagli

Opportunità di accesso al credito per le nuove imprese

Opportunità di accesso al credito per le nuove imprese Opportunità di accesso al credito per le nuove imprese Maria Paola Cometti Responsabile Settore Promozione Estero Tutela e regolazione del mercato IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI Il Fondo sostiene

Dettagli

Azioni e strumenti per la creazione di nuove imprese. Il sostegno pubblico all imprenditorialità giovanile. Beatrice Pernarella - Invitalia

Azioni e strumenti per la creazione di nuove imprese. Il sostegno pubblico all imprenditorialità giovanile. Beatrice Pernarella - Invitalia Azioni e strumenti per la creazione di nuove imprese Il sostegno pubblico all imprenditorialità giovanile Beatrice Pernarella - Invitalia Diamo valore all'italia Invitalia è l'agenzia nazionale per l attrazione

Dettagli

ll valore pubblico nella riforma della PA

ll valore pubblico nella riforma della PA ll valore pubblico nella riforma della PA La Catena del Valore Pubblico Alberto Padula Università di Roma Tor Vergata padula.alberto@gmail.com Forum PA 2016 Roma, Palazzo dei Congressi, 25 Maggio 2016

Dettagli

Legge di Bilancio 2018 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese. Materiale uso esterno

Legge di Bilancio 2018 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese. Materiale uso esterno Legge di Bilancio 2018 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese Materiale uso esterno Torino, gennaio 2018 Contesto economico e produttivo Il mancato rinnovamento tecnologico dei macchinari

Dettagli

Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese

Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese Internazionalizzazione e servizi SACE per le imprese Giorgio Tellini Amministratore Delegato SACE Forum Internazionalizzazione Roma, 26 giugno 2006 I cambiamenti del mercato dell assicurazione ai finanziamenti

Dettagli

Servizi finanziari per lo sviluppo delle imprese

Servizi finanziari per lo sviluppo delle imprese Servizi finanziari per lo sviluppo delle imprese Illustrazione sintetica dei servizi finanziari forniti da Banca Finnat e selezionati dall ANPIT per i propri Associati Presentazione curata da: ANPIT Ufficio

Dettagli

SCHEDA PRODOTTI INIZIATIVE AMMISSIBILI. Interventi di supporto finanziario ex Misura Anticrisi Mancati Pagamenti

SCHEDA PRODOTTI INIZIATIVE AMMISSIBILI. Interventi di supporto finanziario ex Misura Anticrisi Mancati Pagamenti DISPOSIZIONE UNICHE PER DISPOSIZIONE UNICHE PER DISPOSIZIONE UNICHE PER FONDO DI ROTAZIONE PER L IMPRENDITORIA FEMMINILE L.R. 1/2000 ATTUALMENTE SOSPESO PER MANCANZA DI FONDI Imprese individuali di cui

Dettagli

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Premessa Dal 2 novembre 2016 è diventata operativa la riforma dei finanziamenti agevolati per l internazionalizzazione delle imprese. Sono molto le novità introdotte,

Dettagli

Business Plan PROF. FRANCESCO SCHIAVONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Business Plan PROF. FRANCESCO SCHIAVONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE Introduzione al Business Plan PROF. FRANCESCO SCHIAVONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE Argomenti del giorno 2 1. Finalità e obiettivi; 2. Struttura; 3. Idea imprenditoriale; 4. Team 0. Cosa

Dettagli

Le GRANDI GUIDE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE di internationalize.co. Fare affari in TURCHIA.

Le GRANDI GUIDE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE di internationalize.co. Fare affari in TURCHIA. Fare affari in TURCHIA Sommario LA GEOGRAFIA DELLA TURCHIA... 7 ABSTRACT... 10 OTTENERE UN PERMESSO DI LAVORO IN TURCHIA... 11 Stranieri che presentano la domanda di permesso di lavoro nel proprio paese

Dettagli

Economia Politica e Istituzioni Economiche. Barbara Pancino Lezione 5

Economia Politica e Istituzioni Economiche. Barbara Pancino Lezione 5 Economia Politica e Istituzioni Economiche Barbara Pancino Lezione 5 Riepilogo il tasso d interesse è determinato dall uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta; variando l offerta di moneta,

Dettagli

Comitato Unitario delle Professioni in collaborazione con

Comitato Unitario delle Professioni in collaborazione con Le agevolazioni ai professionisti nella nuova programmazione 2014-20202020 Comitato Unitario delle Professioni in collaborazione con www.finanziamentinews.it Dal 2016, iliberi professionisti possono accedere

Dettagli

Camera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009

Camera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009 Camera di Commercio di Milano INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI ANNO 2009 2 milioni di euro per

Dettagli

Provincia Autonoma di Vojvodina. PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE tra

Provincia Autonoma di Vojvodina. PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE tra Provincia Autonoma di Vojvodina Regione Umbria PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE tra Provincia Autonoma di Vojvodina (Repubblica di Serbia), rappresentata dal Dott. Siniša Lazić Assessore per l economia e Regione

Dettagli

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI EDIZIONE Presentazione 28 aprile 2010

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI EDIZIONE Presentazione 28 aprile 2010 LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI MILANESI EDIZIONE 2010 Presentazione 28 aprile 2010 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO EDIZIONE 2010 Le iniziative a sostegno dell

Dettagli

BANDI POR (R&S e INNOVAZIONE)

BANDI POR (R&S e INNOVAZIONE) BANDI POR (R&S e INNOVAZIONE) PREMESSA La Regione Toscana con decisione GR n 3 del 17.3.2014 ha avviato la gestione in anticipazione dei Programmi Operativi Regionali FESR del ciclo finanziario 2014 2020.

Dettagli

Andamento mercato immobiliare

Andamento mercato immobiliare Andamento mercato immobiliare Saluti del Presidente dell ANCE AIES Salerno Vincenzo Russo 18 maggio 2017 Camera di Commercio di Salerno Il mercato Immobiliare italiano Il mercato immobiliare residenziale

Dettagli

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016 GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016 UNA GUIDA PER TE Alla luce delle ultime novità su agevolazioni e detrazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 abbiamo creato per te una mini guida al fine di permetterti

Dettagli

VI Bando Bersani. Profilo di impresa (Business Plan)

VI Bando Bersani. Profilo di impresa (Business Plan) VI Bando Bersani Profilo di impresa (Business Plan) DENOMINAZIONE IMPRESA Allegato 2 Business Plan Nome impresa Indirizzo (sede legale) Forma giuridica Data di costituzione Numero dei soci Capitale sociale

Dettagli

IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita.

IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita. IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita. Il presente documento é destinato a organizzare informazioni per valutare al meglio le strategie aziendali e

Dettagli

IL MERCATO DEL MICROCREDITO IN ITALIA

IL MERCATO DEL MICROCREDITO IN ITALIA IL MERCATO DEL MICROCREDITO IN ITALIA E N T E N A Z I O N A L E P E R I L M I C R O C R E D I T O P R I N C I PA L I R I S U L TA T I D E L M O N I T O R A G G I O D E L L E I N I Z I A T I V E D I M I

Dettagli

Il piano di investimenti per l'europa Bologna, 12 Maggio 2017

Il piano di investimenti per l'europa Bologna, 12 Maggio 2017 Il piano di investimenti per l'europa Bologna, 12 Maggio 2017 Giorgio Chiarion Casoni Capo Unità Commissione Europea - DG Affari Economici e Finanziari Finanziamento cambiamento climatico, politiche infrastrutturali

Dettagli

IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA

IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONSULTA GENERALE PER L AUTOTRASPORTO E PER LA LOGISTICA IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA 2011-2020 EFFETTI SUL TERRITORIO LIGURE Genova, 4 Luglio

Dettagli

La domanda di consulenza manageriale da parte delle pmi italiane Stato dell arte e prospettive. Roma, 9 Giugno 2016

La domanda di consulenza manageriale da parte delle pmi italiane Stato dell arte e prospettive. Roma, 9 Giugno 2016 La domanda di consulenza manageriale da parte delle pmi italiane Stato dell arte e prospettive Roma, 9 Giugno 2016 Abbiamo intervistato un campione di 408 titolari e manager di imprese italiane con fatturato

Dettagli

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u godini,

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u godini, REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 550-01/17-01/03 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3 52 000

Dettagli

Economia politica: MACRO vs. MICRO

Economia politica: MACRO vs. MICRO Economia politica: MACRO vs. MICRO L economia politica, nell ambito delle scienze sociali, è la scienza che studia il comportamento umano in relazione all allocazione di risorse scarse MICROeconomia: studia

Dettagli

Lecce, Castello Carlo V 19 gennaio

Lecce, Castello Carlo V 19 gennaio Lecce, Castello Carlo V 19 gennaio 2016 DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 analisi territoriale e analisi SWOT esperienze delle precedenti programmazioni coinvolgimento degli stakeholder Strategia:

Dettagli

MODELLO DI RELAZIONE/BUSINESS PLAN DI PROGETTO IN CASO DI DOMANDA IN FORMA AGGREGATA (ATI RETI DI IMPRESE CONTRATTO)

MODELLO DI RELAZIONE/BUSINESS PLAN DI PROGETTO IN CASO DI DOMANDA IN FORMA AGGREGATA (ATI RETI DI IMPRESE CONTRATTO) MODELLO DI RELAZIONE/BUSINESS PLAN DI PROGETTO IN CASO DI DOMANDA IN FORMA AGGREGATA (ATI RETI DI IMPRESE CONTRATTO) PARAGRAFO 1 DESCRIZIONE DELLE IMPRESE PROPONENTI, DELL ATTIVITA SVOLTA E DEI PRODOTTI/SERVIZI

Dettagli

Il contesto economico nel 2013

Il contesto economico nel 2013 Il contesto economico nel 2013 Gran parte del mondo è ancora alle prese con i problemi e le cicatrici ereditate dalla crisi Gli Stati Uniti si interrogano sulla sostenibilità di lungo periodo della politica

Dettagli

Giovani Imprenditori in Agricoltura: gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività. Dario De Pascale Responsabile Funzione Valutazione

Giovani Imprenditori in Agricoltura: gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività. Dario De Pascale Responsabile Funzione Valutazione Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Giovani Imprenditori in Agricoltura: gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività Dario De Pascale Responsabile

Dettagli

2 CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA IMPRESE DELL INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA

2 CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA IMPRESE DELL INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA IMPRESE DELL INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA L accesso alle agevolazioni previste dal Titolo

Dettagli

Per partire con una nuova impresa

Per partire con una nuova impresa #RESTOALSUD Per partire con una nuova impresa #RESTOALSUD COS È COS È Resto al Sud sostiene la nascita di nuove imprese promosse da giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Dettagli

I nuovi bandi della Regione Lazio per la patrimonializzazione delle imprese

I nuovi bandi della Regione Lazio per la patrimonializzazione delle imprese POR FESR Lazio 2014-2020 I nuovi bandi della Regione Lazio per la patrimonializzazione delle imprese Il Fondo di Fondi FARE Lazio Unindustria 13 febbraio 2018 Annalisa De Benedictis Lazio Innova Il Fondo

Dettagli

NEWSLETER 15. Oktobar / Ottobre Gastronomija Gastronomia. Finansije Finanza. Marketing Marketing. Pravo Diritto.

NEWSLETER 15. Oktobar / Ottobre Gastronomija Gastronomia. Finansije Finanza. Marketing Marketing. Pravo Diritto. NEWSLETER 15 Oktobar / Ottobre 2015 Finansije Finanza Pravo Diritto Marketing Marketing Gastronomija Gastronomia Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Dichiarazione comune. Stresa, 3 luglio 2009

Dichiarazione comune. Stresa, 3 luglio 2009 Dichiarazione comune Stresa, 3 luglio 2009 G8 Young Business Summit Dichiarazione comune Stresa, 3 luglio 2009 Introduzione Noi giovani imprenditori degli Stati del G8, ci siamo riuniti in Stresa (Italia),

Dettagli

Business development per le piccole medie imprese

Business development per le piccole medie imprese Business development per le piccole medie imprese La Nostra Mission Spezzare le catene che frenano la crescita delle imprese, liberandone il reale potenziale Il nostro approccio è ispirato da tre principi

Dettagli

L internazionalizzazione delle. imprese: come fare Sistema al MAE e all estero

L internazionalizzazione delle. imprese: come fare Sistema al MAE e all estero L internazionalizzazione delle teri imprese: come fare Sistema al MAE e all estero Dott. Marco Lattanzi Ufficio I Internazionalizzazione del sistema economico italiano Direzione Generale Promozione del

Dettagli

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita.

IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita. IL MERCATO BRASILIANO Una visione generale, come primo approccio ad un economia in crescita. Il presente documento é destinato a organizzare informazioni per valutare al meglio le strategie aziendali e

Dettagli

Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA. II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio

Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA. II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio Capitolo II LE DEBOLEZZE STRUTTURALI DELL ECONOMIA ITALIANA II.1 La Performance dell Economia nell ultimo Decennio I recenti dati di contabilità nazionale confermano un passaggio difficile per l economia

Dettagli

Strumenti di sostegno SIMEST per lo sviluppo sui mercati esteri. Gloria Targetti Dipartimento Sviluppo e Advisory Desk Italia

Strumenti di sostegno SIMEST per lo sviluppo sui mercati esteri. Gloria Targetti Dipartimento Sviluppo e Advisory Desk Italia Strumenti di sostegno SIMEST per lo sviluppo sui mercati esteri Gloria Targetti Dipartimento Sviluppo e Advisory Desk Italia ASSOLOMBARDA Milano 17 settembre 2014 MISSIONE SIMEST promuove l internazionalizzazione

Dettagli

8MODULO. L economia e il mondo

8MODULO. L economia e il mondo L economia e il mondo 1 8MODULO Coloro che sono favorevoli al... scambio affermano che esso permette a ogni paese di... nella produzione dei beni e servizi per i quali ha più... e di consumare i beni di

Dettagli

NEWSLETTER NO 6/2014

NEWSLETTER NO 6/2014 NEWSLETTER NO 6/2014 Finansije Finanze Pravo Diritto Marketing Marketing Turizam Turismo Poljoprivreda Agricoltura Poštovani članovi, Decembar je vreme kada polako svodimo račune za tekuću i završavamo

Dettagli

Leggi a sostegno della creazione d impresad. Il pacchetto Autoimpiego La Microimpresa

Leggi a sostegno della creazione d impresad. Il pacchetto Autoimpiego La Microimpresa Leggi a sostegno della creazione d impresad Il pacchetto Autoimpiego La Microimpresa 1 Microimpresa I riferimenti normativi Decr. Lgs. 185 del 2000; Regolamento attuativo n. 295 del 2001 2 Destinatari

Dettagli

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso (Roma, 27 Giugno 1997 Scambio di Lettere) Roma, 27. giugno 1997. A Sua

Dettagli

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR Punto 2.3 Sistema degli Aiuti e Strumenti finanziari (SF) DGR n. 46/8 del 22.9.2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2"Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese".

Dettagli

NEWSLETTER NO 4/2014

NEWSLETTER NO 4/2014 NEWSLETTER NO 4/2014 Finansije Finanze Porez Imposte Pravo Diritto Marketing Marketing Obrazovanje Educazione Zdravstvo Sanita Poštovani članovi, dragi čitaoci, Impresum Izdavač - Editore Camera di Commercio

Dettagli

I principi dello Small Business Act in Italia. Il supporto alle PMI per la crescita all estero. Università di Catania 29 febbraio 2012

I principi dello Small Business Act in Italia. Il supporto alle PMI per la crescita all estero. Università di Catania 29 febbraio 2012 I principi dello Small Business Act in Italia Il supporto alle PMI per la crescita all estero Paolo Di Marco Dipartimento Promozione e Marketing Università di Catania 29 febbraio 2012 SIMEST Partner d

Dettagli

Migliora l andamento economico del settore e crescono i consumi in cultura INDAGINE SULLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Migliora l andamento economico del settore e crescono i consumi in cultura INDAGINE SULLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE Roma, 20 settembre 2017 Migliora l andamento economico del settore e crescono i consumi in cultura INDAGINE SULLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE Dopo alcuni anni di difficoltà, cresce il clima di fiducia

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI FORUM TEMATICO Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Innovazione Taranto, 25 Luglio 2008 1 LE NOSTRE PROPOSTE 1. FONDAZIONE PER LA R&S 2. PROGETTO TARANTO WIRELESS 2 LE NOSTRE PROPOSTE

Dettagli

Il budget degli investimenti, elaborato all inizio dell esercizio 2016, contiene i seguenti elementi.

Il budget degli investimenti, elaborato all inizio dell esercizio 2016, contiene i seguenti elementi. Istituto Tecnico - Settore economico Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing Esame di Stato anno scolastico 2016/2017 Svolgimento seconda prova di Economia aziendale La traccia assegnata come seconda

Dettagli

COSTRUZIONE DELL INDICE [% migliorati] + [% invariati diviso 2]

COSTRUZIONE DELL INDICE [% migliorati] + [% invariati diviso 2] ANDAMENTO ECONOMICO Il clima di fiducia Il 17,7% delle imprese culturali creative hanno dichiarato un miglioramento nell andamento economico generale degli ultimi due anni, il dato sale al 32% nella previsione

Dettagli

Il 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'unione Europea. Nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale UE il Paese potrà

Il 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'unione Europea. Nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale UE il Paese potrà Section Title 1 Il 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'unione Europea. Nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale UE 2014-2020 il Paese potrà contare su finanziamenti fino a ca. 11.7

Dettagli

Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti

Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti 8-1 Facoltà di Scienze Politiche Università di Bari Corso di Economia Internazionale Prof. Gianfranco Viesti Modulo 14 L economia politica degli investimenti diretti esteri Hill, cap. 8 C.W.L. Hill, International

Dettagli

Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese. Materiale uso esterno

Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese. Materiale uso esterno Legge di Stabilità 2017 Incentivi fiscali su nuovi investimenti per le Imprese Materiale uso esterno Torino, Febbraio 2017 Contesto economico e produttivo Il mancato rinnovamento tecnologico dei macchinari

Dettagli

I FONDI STRUTTURALI IN ROMANIA. Letizia Penza Milano, 30 Gennaio

I FONDI STRUTTURALI IN ROMANIA. Letizia Penza Milano, 30 Gennaio I FONDI STRUTTURALI IN ROMANIA 2014-2020 Letizia Penza Milano, 30 Gennaio PROSPETTIVE PER IL NUOVO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 Nell ambito del Summit Europeo sul Quadro Finanziario Multiannuale

Dettagli

Legge Nuova Sabatini. Roma, 06/03/2014

Legge Nuova Sabatini. Roma, 06/03/2014 Legge Nuova Sabatini Roma, 06/03/2014 Agenda Contesto normativo Soggetti beneficiari Investimenti ammissibili Finanziamento Tipologia agevolazione Artigiancassa a sostegno delle imprese Gantt 2 Contesto

Dettagli

AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTITORI

AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTITORI AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTITORI Premesso che la normativa vigente equipara gli investitori stranieri a quelli nazionali (la società costituita in Croazia anche con capitale al 100% straniero diventa,

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/ , fax: 052/

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/ , fax: 052/ REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/14-01/166 URBROJ: 2163/1-05/2-14-2 Labin, 4. lipnja 2014.

Dettagli