FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke:"

Transcript

1 FUTUR I- FUTURO SEMPLICE Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke: PARLARE io parlerò tu parleraì lui,lei Lei parlerà noi parleremo voi parlerete loro parleranno SCRIVERE io scriverò tu scriveraì lui, lei, Lei scriverà noi scriveremo voi scriverete loro scriveranno Za I i II konjugaciju dodajemo iste nastavke. PARTIRE io partirò tu partiraì lui,lei, Lei partirà noi partiremo voi partirete loro partiranno Nepravilni glagoli Glagoli prve konjugacije dare,stare čuvaju a iz infinitiva. io starò tu staraì lui, lei, Lei starà noi staremo voi starete loro staranno Neki galagoli II konjugacije, s naglaskom na infinitivnom nastavku ere, pred nastavcima gube vokla e, odnosno dolazi do kontrahovanja: vedere, potere, avere, dovere, sapere io vedrò tu vedraì lui, lei Lei vedrà noi vedremo voi vedrete loro vedranno

2 io avrò tu avraì lui,lei Lei avrà noi avremo voi avrete loro avranno Ako se u infinitivnoj osnovi nađu suglasnici n i l, dolazi do kontarhovanja i asimilacije u rr, jer italijanski ne trpi konsonantske grupe nr i lr: venire, rimanere, tenere, volere. io verrò tu verraì lui, lei Lei verrà noi verremo voi verete loro veranno I kod glagola bere koji je pre glasio bevere, dolazi do kontrahovanja i asimilacije i on glasi berrò. Isto važi i za glagol tradure-tradurrò Futur od andare: io andrò tu andraì lui, lei Lei andrà noi andremo voi andrete loro andranno Futur od dire: io dirò tu diraì lui, lei Lei dirà noi diremo voi direte loro diranno Futur od fare: io farò tu faraì lui, lei Lei farà noi faremo voi farete loro faranno Glagoli prve konjugacije na care, gare, scare zadržavaju glasove k i g u svim licima, ali se u pisanju ispred e dodaje slovo h: cercare,pagare, pescare io pagherò tu pagheraì noi pagheremo voi pagherete

3 lui, lei Lei pagherà loro pagheranno Futur glagola ESSERE- nepravilan io sarò tu saraì lui, lei Lei sarà noi saremo voi sarete loro saranno Upoterba futura Futur se upotrebljava da označi radnju ili stanje: 1) u budućnosti (posle priloga i priloškog izraza): domani, fra poco, fra un mese, fra un anno, il mese prossimo : Domani telefonerò a mia sorella. Sutra ću telefonirati mojoj sestri. 2)za radnju koja je neizvesna ili nismo sigurni u njreno ostvarenje: Dove saranno i miei occhiali? Gde li su mi naočari? Gde bi mogle biti moje naočari? Saranno le sei. Moglo bi biti šest sati. 3)kao zamena za imperativ: Adesso sarai buono e mangerai la minestra. Sad ćeš biti dobar i poješćeš supu. U italijanskom, posebno za blisku budućnost česta je i upotreba prezenta: Domani parto(partirò) per Roma. Sutra idem/ću ići u Rim. FUTUR II- FUTURO COMPOSTO Futur drugi ili predbuduće vreme je složeno vreme koje se gradi od futura pomoćnih glagola essere i avere i participa prošlog odgovarajućeg glagola: sarò venuto, avrò finito. Koristi se posle priloških izraza: dopo che-čim, appena-tek, quando-kada, subito dopo che-čim budem, tosto che-tek što

4 Futur II se koristi za iskazivanje buduće radnje koja će se dogoditi pre neke druge buduće radnje i zato se naziva futuro anteriore. Quando avrò trovato l appartamento, ti telefonerò. Kad budem pronašao stan, telefoniraću ti. Uscirò dopo che avrò finito il lavoro. Izaći ću pošto završim posao. Ovo vreme se može upotrebiti da označi prošlu radnju koja pobuđuje sumnju: Sarà anche stato buono, ma ho i miei dubbi. Možda je i bio dobar, ali sumnjam. Dove sarà andato? Gde li je otišao? Gde li je mogao otići? Moguća je i nezavisna upotreba futura II. Kao neka vrsta pretpostavke. Alle otto sarà troppo tardi. Il dottore sarà già partito. U osam će biti kasno. Doktor će već otići. Kod vremenskih rečenica kada je mala razmak između budućih radnji, italijanski koristi budući futur. Quando mi aiuterai, io sarò già tornata. Kada se dete bude probudilo, ja ću se već vratiti. Le stagioni la primavera-proleće l estate-leto l autunno-jesen l inverno-zima I mesi gennaio-januar febbraio-februar marzo-mart aprile-april maggio-maj giugno-jun luglio-jul

5 agosto-avgust settembre-septembar ottobre-oktobar novembre-novembar dicembre-decembar

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

U italijanskom jeziku postoje 3 konjugacije na ARE, ERE, IRE. Postoje pravilni i nepravilni glagoli.

U italijanskom jeziku postoje 3 konjugacije na ARE, ERE, IRE. Postoje pravilni i nepravilni glagoli. PREZENT U italijanskom jeziku postoje 3 konjugacije na ARE, ERE, IRE. Postoje pravilni i nepravilni glagoli. Pravilni glagoli I KONJUGACIJA-ARE Primer: aspettare-čekati Prezent se gradi tako što oduzmemo

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 1 - Lekcija 1 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ L

Dettagli

Passato prossimo. Marco, quando sei arrivato?

Passato prossimo. Marco, quando sei arrivato? Passato prossimo Passato prossimo (perfekat) je složeni glagolski oblik što znači da nema posebne lične nastavke već se gradi od pomoćnog glagola (avere i essere) koji je u prezentu i participa prošlog

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 4 - Lekcija 4 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

Il Futuro IL FUTURO È UN TEMPO DEL MODO INDICATIVO. italianolinguadue.altervista.org 1

Il Futuro IL FUTURO È UN TEMPO DEL MODO INDICATIVO. italianolinguadue.altervista.org 1 Il Futuro IL FUTURO È UN TEMPO DEL MODO INDICATIVO. italianolinguadue.altervista.org franca.riccardi@me.com 1 L indicafvo futuro indica un azione futura, che deve ancora avvenire rispeko al momento in

Dettagli

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe)

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe) L ALFABETO ITALIANO Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe) 7. g (gi) 8. h (acca) 9. i (i) 10. l (elle) 11. m (emme) 12. n (enne) 13. o (o)

Dettagli

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (effe) 6. f (effe)

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (effe) 6. f (effe) L ALFABETO ITALIANO Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (effe) 6. f (effe) 7. g (gi) 8. h (acca) 9. i (i) 10. l (elle) 11. m (emme) 12. n (enne) 13.

Dettagli

Lezione 16. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni

Lezione 16. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni Lezione 16 Coordinatrice didattica: Paola Baccin Collaborazione: Sandra Gazzoni IL FUTURO In questa ultima lezione del corso guarderemo avanti, faremo qualche riflessione sul futuro e impareremo il tempo

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ I

Dettagli

GRAMATIKA. Realna hipoteza može da bude cela u prošlosti ili da sadrži uslov u prošlosti:

GRAMATIKA. Realna hipoteza može da bude cela u prošlosti ili da sadrži uslov u prošlosti: GRAMATIKA A PESCA Periodo ipotetico Hipotetički period ili hipotetička rečenica sastavljena je od dve rečenice tzv. protaze (zavisne rečenice koja sadrži uslov čije ispunjenje omogućava ostvarenje radnje

Dettagli

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe)

L ALFABETO ITALIANO. Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe) L ALFABETO ITALIANO Italijanska azbuka ima dvadesetjedno slovo: 1. a (a) 2. b (bi) 3. c (ci) 4. d (di) 5. e (e) 6. f (effe) 7. g (gi) 8. h (acca) 9. i (i) 10. l (elle) 11. m (emme) 12. n (enne) 13. o (o)

Dettagli

I VERBI 1 DARE INDICATIVO Trapassato remoto 2^ p. 2 FARE GERUNDIO Presente 0. 3 VENIRE INDICATIVO Imperfetto 3^ s

I VERBI  1 DARE INDICATIVO Trapassato remoto 2^ p. 2 FARE GERUNDIO Presente 0. 3 VENIRE INDICATIVO Imperfetto 3^ s I VERBI Alunno/a data 1 DARE INDICATIVO Trapassato remoto 2^ p 2 FARE GERUNDIO Presente 0 3 VENIRE INDICATIVO Imperfetto 3^ s 4 VOLERE INDICATIVO Presente 2^ p 5 SCRIVERE INDICATIVO Trapassato prossimo

Dettagli

Lezione 16. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni

Lezione 16. Coordinatrice didattica: Paola Baccin. Collaborazione: Sandra Gazzoni Lezione 16 Coordinatrice didattica: Paola Baccin Collaborazione: Sandra Gazzoni IL FUTURO In questa ultima lezione del corso guarderemo avanti, faremo qualche riflessione sul futuro e impareremo il tempo

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Colloquio

Dettagli

GRAMATIKA. Verbi riflessivi e pronominali

GRAMATIKA. Verbi riflessivi e pronominali GRAMATIKA Verbi riflessivi e pronominali Povratni glagoli su oni koji uz sebe imaju povratnu zamenicu, npr. lavarsi prati se. Za razliku od srpskog jezika koji za sva lica koristi istu povratnu zamenicu

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Riparliamo

Dettagli

jeans e il mio peluche berretto Bene grazie: sono contenta perché partirò domani Vai sola o con la famiglia? E dove vai?

jeans e il mio peluche berretto Bene grazie: sono contenta perché partirò domani Vai sola o con la famiglia? E dove vai? IN PARTENZA Bene grazie: sono contenta perché partirò domani E dove vai? Vai sola o con la famiglia? Ciao Ling, come va? Dormirete in albergo? Avete già fatto le valigie? Andrò a Firenze a trovare gli

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

I numeri da 100 in poi

I numeri da 100 in poi I numeri I numeri da 100 in poi L articolo Larticolo determinativo 1 Plurale dei nomi L articolo Larticolo determinativo 2 Genere dei nomi e l articolo indeterminativo Formulare le domande Formulare le

Dettagli

COMUNE DI URBANIA Provincia di Pesaro e Urbino UFFICIO PERSONALE

COMUNE DI URBANIA Provincia di Pesaro e Urbino UFFICIO PERSONALE DISTINTI PER MESE DI GENNAIO 2010 Istituzionali 5,39 3,11 8,50 91,50 Territorio 6,03 14,35 20,38 79,62 finanziaria 13,42 5,79 19,21 80,79 Attività Culturali 4,23 0 4,23 95,77 DISTINTI PER MESE DI FEBBRAIO

Dettagli

Esempio : Esercizio 1

Esempio : Esercizio 1 Completare con il verbo essere o avere al presente. se la frase inizia con Sig. (Signor) un nome e una virgola, usare il "Lei" Giorgio, sei stanco? Sig. Rossi, ha il passaporto? Esercizio 1 Elena e Bruna

Dettagli

LEZIONE 06 IL FUTURO. LEZIONE 06 pagina1 NOTA

LEZIONE 06 IL FUTURO. LEZIONE 06 pagina1 NOTA pagina1 LEZIONE 06 IL FUTURO NOTA In questo documento: i nomi delle persone che parlano sono sottolineati le parole, le frasi e gli schemi che compaiono nel video sono scritti in corsivo le note sono segnate

Dettagli

La nostra gita scolastica Put u Italiju

La nostra gita scolastica Put u Italiju La nostra gita scolastica Put u Italiju Stručna ekskurzija učenika osmih razreda iz talijanskog jezika: Padova Verona Gardaland 27. 28.10.2017. Voditeljice: Renata Matošić i Kristina Štefiček Put u Italiju

Dettagli

LEZIONE SUL FUTURO E LE SUE ESPRESSIONI

LEZIONE SUL FUTURO E LE SUE ESPRESSIONI LEZIONE SUL FUTURO E LE SUE ESPRESSIONI Con questo capitolo, concluderemo lo studio della concordanza dei tempi in italiano. I - Il futuro dell indicativo o futuro semplice I.1 - Costruzione del futuro

Dettagli

Modulo. La patente di guida

Modulo. La patente di guida Modulo 6 La patente di guida MateriAli Situazione Comunicativa Obiettivi linguistico/comunicativi Contenuti linguistici Dominio Pubblico Ambito Pubblico Oggetti Certificato medico Bollettini postali Marca

Dettagli

Un ultimo suggerimento Per capire se ci vuole l'h

Un ultimo suggerimento Per capire se ci vuole l'h Altre informazioni, per capire bene leggi attentamente! possedere Avere HAI sentire agire a chi? AI dove? come? possedere HANNO sentire agire N.B. : ANNO è quello del calendario HANNO significa AVERE Un

Dettagli

FUTURO ESERCIZI. 1. Frequenterò un corso di spagnolo. 2. Cercherò un nuovo lavoro. 3. Spedirò il pacco subito. 5. Stella uscirà dal lavoro alle 5.

FUTURO ESERCIZI. 1. Frequenterò un corso di spagnolo. 2. Cercherò un nuovo lavoro. 3. Spedirò il pacco subito. 5. Stella uscirà dal lavoro alle 5. FUTURO ESERCIZI 1. Trasformate secondo il modello: Partirai fra dieci giorni. Partirete fra dieci giorni. 1. Frequenterò un corso di spagnolo. 2. Cercherò un nuovo lavoro. 3. Spedirò il pacco subito. 4.

Dettagli

U Corso di italiano, Lezione Ventisei

U Corso di italiano, Lezione Ventisei 1 U Corso di italiano, Lezione Ventisei M What are you doing? U Cosa stai facendo? M What are you doing? F I am eating. D Sto mangiando F I am eating. M And you? What are you doing? U E tu? Cosa stai facendo?

Dettagli

Something that has occurred, but continues for a while in the past, i.e.:

Something that has occurred, but continues for a while in the past, i.e.: Indicative Mode: Conditional Mode Present Present Imperfect Passato Prossimo Future Imperfect: -vo -vi -va -vamo -vate -vano Video camera to capture the action. When do we use it? Something that has occurred,

Dettagli

La Santa Sede INIZIATIVA "IL TRENO DEI BAMBINI" PROMOSSA DAL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

La Santa Sede INIZIATIVA IL TRENO DEI BAMBINI PROMOSSA DAL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO La Santa Sede INIZIATIVA "IL TRENO DEI BAMBINI" PROMOSSA DAL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO Atrio dell'aula Paolo VI Sabato, 3 giugno 2017 [Multimedia] Ragazzi e ragazze,

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

A R R I V O I N I T A L I A

A R R I V O I N I T A L I A CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI DI LIVELLO A1-A2 3 MariaTeresa Frattegiani Rosella Baldelli SOMMAR I O PREMESSA 07 INTRODUZIONE 08 L ALFABETO ITALIANO 08-09 LE SILLABE 10-11 I NUMERI 11

Dettagli

Novogodišnji minjoni - Dolcetti natalizi

Novogodišnji minjoni - Dolcetti natalizi Novogodišnji minjoni - Dolcetti natalizi Per vedere la ricetta in lingua italiana, andate sotto. page 1 / 11 page 2 / 11 Potrebno: - 125 g maslaca - 120 g šećera u prahu - 5 jaja - 120 g brašna - 1 ekstrat

Dettagli

Esame scritto per passare al quarto livello (Unita 9-12) ( 9-12)

Esame scritto per passare al quarto livello (Unita 9-12) ( 9-12) Esame scritto per passare al quarto livello (Unita 9-12) ( 9-12) Compilate le prime tre righe e aspettate le istruzioni dell insegnante Nome Cognome Classe Punti (Totale ) Percentuale Promosso/respinto

Dettagli

2A-RS_11tempo2. SCUOLA primaria G. PASCOLI INSEGNANTE RS CLASSE II A DATA MAGGIO 2011

2A-RS_11tempo2. SCUOLA primaria G. PASCOLI INSEGNANTE RS CLASSE II A DATA MAGGIO 2011 SCUOLA primaria G. PASCOLI INSEGNANTE RS CLASSE II A DATA MAGGIO 2011 2A-RS_11tempo2 RS08_11tempo2 RS08: la talpa esce dalla da- dalla sua # casa. # dopo # eh lancia la neve # dopo mette il cappello #

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA TEST D USCITA Prova n. 1 - Provjera 1. Lezione 1 - Lekcija 1 Completa

Dettagli

Test di Livello lingua Italiana

Test di Livello lingua Italiana Test di Livello lingua Italiana NOME COGNOME... DATA... Indicare con una x la risposta corretta: 1. Piacere! Il mio nome è Anna. Come chiami, tu? # ti sei VALUTAZIONE:... DOCENTE:... 2. Io abito Pordenone.

Dettagli

L IMPERATIVO (informale) - 2 persona singolare (tu)

L IMPERATIVO (informale) - 2 persona singolare (tu) L IMPERATIVO (informale) - 2 persona singolare (tu) L imperativo si usa per dare consigli, suggerimenti, ordini, istruzioni, avvertimenti, fare una richiesta o un invito. L imperativo, in italiano, ha

Dettagli

LEZIONE 10 IL CONDIZIONALE

LEZIONE 10 IL CONDIZIONALE pagina1 LEZIONE 10 IL CONDIZIONALE NOTA In questo documento: i nomi delle persone che parlano sono sottolineate le parole, le frasi e gli schemi che compaiono nel video sono scritti in corsivo le note

Dettagli

Parole del Santo Padre ai bambini che partecipano all iniziativa Il Treno dei Bambini promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura

Parole del Santo Padre ai bambini che partecipano all iniziativa Il Treno dei Bambini promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura N. 0385 Sabato 03.06.2017 Parole del Santo Padre ai bambini che partecipano all iniziativa Il Treno dei Bambini promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura Alle ore 12 di oggi, nell Atrio dell Aula

Dettagli

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Scuola per l arte applicata e il design Zagabria ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 6. 23. svibnja 2013. 6 23 maggio 2013 IZLOŽBA

Dettagli

Accreditato MIUR ai sensi del DM 177/00 e del DM 90/2003, Prot. 3297/C/3 del 10 giu 2003 Centro esami autorizzato. Sessione autunno 2015

Accreditato MIUR ai sensi del DM 177/00 e del DM 90/2003, Prot. 3297/C/3 del 10 giu 2003 Centro esami autorizzato. Sessione autunno 2015 Sessione autunno 2015 Scadenza KET December venerdì 04 dicembre 2015 25 gennaio November sabato 14 novembre 2015 mattina 11 dicembre 2015 December venerdì 04 dicembre 2015 11 gennaio November 158 1 ottobre

Dettagli

Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu

Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu Radmila Lazarević Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu Apstrakt Nastava italijanskog kao prvog stranog jezika na Filozofskom

Dettagli

2 Ascolta tutta la conversazione e verifica le risposte al punto 1.

2 Ascolta tutta la conversazione e verifica le risposte al punto 1. 1 Ascolta e rispondi alle domande. 12 1. Chi sono le persone che parlano? a. Madre e figlio. b. Fratello e sorella. c. Marito e moglie. 2. Qual è l argomento della conversazione? a. Lasciare la vecchia

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske

Dettagli

Indice. Gioco, Caffè culturale, Bilancio. Facciamo il punto (I) pagg

Indice. Gioco, Caffè culturale, Bilancio. Facciamo il punto (I) pagg Indice 1. Primi contatti pagg. 8 15 salutare, chiedere il nome; presentarsi; chiedere e indicare la provenienza; congedarsi i pronomi soggetto: io, tu, Lei; essere, avere, chiamarsi (al singolare); l articolo

Dettagli

Esercizi generali d'italiano I-Comprensione A. Leggere il testo: Sono Elena, oggi è sabato e non vado a scuola. Abbiamo fatto l'accordo io ed i miei

Esercizi generali d'italiano I-Comprensione A. Leggere il testo: Sono Elena, oggi è sabato e non vado a scuola. Abbiamo fatto l'accordo io ed i miei Esercizi generali d'italiano I-Comprensione A. Leggere il testo: Sono Elena, oggi è sabato e non vado a scuola. Abbiamo fatto l'accordo io ed i miei amici Giulia e Alssia di andare la sera a casa del nostro

Dettagli

VERBO IN are (1 a coniugazione) PORTARE

VERBO IN are (1 a coniugazione) PORTARE INDICATIVO io porto tu porti egli porta noi portiamo voi portate essi portano io portavo tu portavi egli portava noi portavamo voi portavate essi portavano remoto io portai tu portasti egli portò noi portammo

Dettagli

AGGETTIVO QUALIFICATIVO NOME FEMMINILE SINGOLARE PLURALE MASCHILE * AGGETTIVO QUALIFICATIVO ASTRATTO COMUNE PERSONA FEMMINILE PRIMITIVO SINGOLARE

AGGETTIVO QUALIFICATIVO NOME FEMMINILE SINGOLARE PLURALE MASCHILE * AGGETTIVO QUALIFICATIVO ASTRATTO COMUNE PERSONA FEMMINILE PRIMITIVO SINGOLARE SINGOLARE AGGETTIVO QUALIFICATIVO 1 2 PLURALE * AGGETTIVO QUALIFICATIVO COMUNE PERSONA SINGOLARE ASTRATTO PRIMITIVO NOME 1 2 COSA 3 4 5 6 PROPRIO ANIMALE PLURALE CONCRETO DERIVATO * NOME DETERMINATIVO

Dettagli

Progetto Pilota Valutazione della scuola italiana. Anno Scolastico 2003 2004 PROVA DI MATEMATICA. Scuola Elementare. Classe Seconda.

Progetto Pilota Valutazione della scuola italiana. Anno Scolastico 2003 2004 PROVA DI MATEMATICA. Scuola Elementare. Classe Seconda. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Gruppo di lavoro per la predisposizione degli indirizzi per l attuazione delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio scolastico

Dettagli

Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017

Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017 Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017 Message Given Through Mirjana Medjugorje October 2, 2017 A.D. Dear children, I am speaking to you as a mother with simple words, but words filled with much love

Dettagli

Pronomi. Giulia Sarullo

Pronomi. Giulia Sarullo Pronomi I pronomi personali persone soggetto toniche complemento 1 a singolare io me mi 2 a singolare tu te ti atone 3 a singolare m egli, esso, lui lui, sé lo, gli, ne, si 3 a singolare f ella, essa,

Dettagli

Elenco dei verbi irregolari italiani più usati

Elenco dei verbi irregolari italiani più usati Elenco dei verbi irregolari italiani più usati Verbi della I coniugazione Andare Indicativo futuro Ir Vado, vai, va, andiamo, andate, vanno Andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno Vada, vada,

Dettagli

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Livello UNO A1

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Livello UNO A1 Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@e-univerzitet.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore sa

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA - Vili LEGISLATURA - (N, 1119) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980 (V, Stampato n. 1100) presentato dal Ministro degli Affari

Dettagli

I T A L I J A N S K I J E Z I K

I T A L I J A N S K I J E Z I K I T A L I J A N S K I J E Z I K Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test iz gramatike, leksike i pisanja traje 100 minuta. Za vrijeme rada na testu nije

Dettagli

IL VERBO. GIOCARE GIOC radice ARE desinenza

IL VERBO. GIOCARE GIOC radice ARE desinenza IL VERBO Il verbo è una parte VARIABILE del discorso ed è la parola che sostiene la frase. Le caratteristiche più importanti del verbo sono: La PERSONA Il TEMPO Il MODO Le forme verbali sono costituite

Dettagli

5. Mettere la preposizione giusta (semplice o articolata) Non posso continuare A camminare. Non riesco A leggere senza occhiali

5. Mettere la preposizione giusta (semplice o articolata) Non posso continuare A camminare. Non riesco A leggere senza occhiali Materiale d esame L ITALIANO come 2-a lingua 2-o anno DOTTORESSA: N.I.Brutskaya 1-o semestre I parte (scritta): 1. Dettato 2. Ascolto - scelta multipla - rispondere alle domande 3. Test lessico-grammaticale

Dettagli

NOTE DI ENERGIA TESTO VINCITORE DEL PRIMO CONCORSO SCRIVO UNA CANZONE E M'ILLUMINO DI PREMI

NOTE DI ENERGIA TESTO VINCITORE DEL PRIMO CONCORSO SCRIVO UNA CANZONE E M'ILLUMINO DI PREMI NOTE DI ENERGIA TESTO VINCITORE DEL PRIMO CONCORSO SCRIVO UNA CANZONE E M'ILLUMINO DI PREMI Rit: Al mondo di energie ce ne son tante risparmiarle è davvero assai importante! Al mondo di energie ce ne son

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

Benvenuti al.. By Teacher Carmine Celentano

Benvenuti al.. By Teacher Carmine Celentano Benvenuti al.. By Teacher Carmine Celentano Il tempo presente The present tense The use The future has got 2 tenses: The futuro semplice e the futuro anteriore The futuro semplice is used especially: To

Dettagli

I- [ A ] Leggi il seguente testo : Samar è una studentessa egiziana del Cairo. Lei frequenta un corso di letteratura

I- [ A ] Leggi il seguente testo : Samar è una studentessa egiziana del Cairo. Lei frequenta un corso di letteratura Prova scritta( 2) 2011 I- [ A ] Leggi il seguente testo : Samar è una studentessa egiziana del Cairo. Lei frequenta un corso di letteratura italiana di tre mesi a Milano. Le sue colleghe Laila e Samira

Dettagli

Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica

Lezione 1 Un furto. Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Lezione 1 Un furto Pronomi accoppiati združeni oblici nenaglašenih zamenica Nenaglašene dativne zamenice MI (meni), TI (tebi), GLI (njemu), LE (njoj), CI (nama), VI (vama), GLI (njima) i nenaglašene akuzativne

Dettagli

parti del bollettino, cedole spazio a forma quadrata la persona che riceve qualcosa

parti del bollettino, cedole spazio a forma quadrata la persona che riceve qualcosa Unità 12 In questa unità imparerai: che cos è un bollettino postale e come si compila le parole legate alla posta e ad alcuni servizi postali la forma del futuro semplice dei verbi irregolari e dei principali

Dettagli

L IMPERATIVO. Per ragioni didattiche dividiamo l imperativo in due sezioni: Poi procederò alla spiegazione sviluppando lo schema seguente:

L IMPERATIVO. Per ragioni didattiche dividiamo l imperativo in due sezioni: Poi procederò alla spiegazione sviluppando lo schema seguente: L IMPERATIVO Per ragioni didattiche dividiamo l imperativo in due sezioni: Imperativo diretto Imperativo indiretto Poi procederò alla spiegazione sviluppando lo schema seguente: IMPERATIVO DIRETTO: 1.

Dettagli

Form 1 ITALIAN 20012/2013 SEPTEMBER/OCTOBER NOVEMBER DECEMBER UNITÀ INTRODUTTIVA

Form 1 ITALIAN 20012/2013 SEPTEMBER/OCTOBER NOVEMBER DECEMBER UNITÀ INTRODUTTIVA Form 1 ITALIAN 20012/2013 Libri di testo: Progetto Italiano Junior 1 I Verbi Italiani Collins Italian Dictionary ELI Magazines Azzurro Teaching Block 1 SEPTEMBER/OCTOBER NOVEMBER DECEMBER UNITÀ INTRODUTTIVA

Dettagli

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

2. Scrivi i contrari dei seguenti aggettivi: a. Pulito:. b. Aperto:. c. Sincero:.

2. Scrivi i contrari dei seguenti aggettivi: a. Pulito:. b. Aperto:. c. Sincero:. REVISION WORK GRAMMATICA/FUNZIONI/LESSICO 1. Cinzia e Stefania stanno parlando al telefono. Completa la loro conversazione usando le parole sotto il dialogo. Cinzia: Ciao, Stefania. Come? Stefania: Mi

Dettagli

LA SOLITUDINE di Laura Pausini Michela Giovannini

LA SOLITUDINE di Laura Pausini Michela Giovannini LA SOLITUDINE di Laura Pausini Michela Giovannini La didattizzazione è presente anche nel sito www.itals.it Livello degli studenti Elementi linguistico-grammaticali Elementi linguistico-culturali ed interculturali

Dettagli

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017.

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017. Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Katedra za italijanski jezik i književnost Prof. dr Julijana Vučo Doc. dr Katarina Zavišin PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI

Dettagli

I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione

I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione Presentando, nel 1990, la traduzione inglese dei Messaggi di Meðugorje (Messages of Our Lady to the Parish of Medjugorje) fr. Philip Pavich l accompagnava

Dettagli

In ogni frase troverai una coppia di parole dal suono simile, fai. attenzione a come sono scritte e cancella quella sbagliata.

In ogni frase troverai una coppia di parole dal suono simile, fai. attenzione a come sono scritte e cancella quella sbagliata. CANCELLA L ERRORE In ogni frase troverai una coppia di parole dal suono simile, fai attenzione a come sono scritte e cancella quella sbagliata. - Vicino al lago/l ago cè una casetta bianca. - La mamma

Dettagli

2. Completa il dialogo con le espressioni date. Poi ascoltalo di nuovo e controlla le tue risposte.

2. Completa il dialogo con le espressioni date. Poi ascoltalo di nuovo e controlla le tue risposte. 1. Ascolta il dialogo e rispondi alle domande. In un agenzia immobiliare 1. In un agenzia immobiliare 2. Vogliono comprare una casa. 3. In campagna. 4. Deve avere almeno due camere da letto, una cucina,

Dettagli

1. Il condizionale presente. 1. Completa le frasi con il verbo al condizionale. 2. Combina i soggetti con i verbi giusti.

1. Il condizionale presente. 1. Completa le frasi con il verbo al condizionale. 2. Combina i soggetti con i verbi giusti. 1. Il condizionale presente 1. Completa le frasi con il verbo al condizionale. 1. Marta. (pulire) l appartamento, ma non ha tempo. 2. Alberto, che cosa (fare) al mio posto? 3. Gli studenti. (organizzare)

Dettagli

1 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO

1 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO L'organizzazione dell'anno 1 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO 1.1 Lettura primo testo Giovanna lavora in una radio locale come speaker. Ha trenta giorni all anno di ferie retribuite. Qui riflette su come passare

Dettagli

sheme spajanja - sistem 4+n

sheme spajanja - sistem 4+n sheme spajanja - sistem +n SC0-A T CA (C.0) - kontakti na slušalici (, )napon je (+.Vdc) - kontakt preklapa masu na el. bravu (VX.00) (VX.0) 0 za osvjetljenje T CA (VX.0) (VX.00) (VX.0) 0 (C.0) RETE transformator

Dettagli

Il primo giorno di scuola. Rita Sabatini

Il primo giorno di scuola. Rita Sabatini Il primo giorno di scuola Rita Sabatini IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MARINELLA È EMOZIONATA, È IL SUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA E NON VEDE L ORA DI CONOSCERE LA SUA MESTRA E I NUOVI AMICI. MARTINO SI È OFFERTO

Dettagli

Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta. Furlan Maria, Torcegno nata nel 1928

Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta. Furlan Maria, Torcegno nata nel 1928 Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta Furlan Maria, Torcegno nata nel 1928 Perché ha deciso di emigrare? Nel 1946 mia mamma mi ha detto

Dettagli

KONVERZIJA U ITALIJANSKOM JEZIKU

KONVERZIJA U ITALIJANSKOM JEZIKU RIJEČ, nova serija, br. 2, Nikšić, 2009. UDK 811.131.1'36 Mila SAMARDŽIĆ (Beograd) KONVERZIJA U ITALIJANSKOM JEZIKU Ovaj rad bavi se problemom konverzije u italijanskom jeziku, odnosno promenom gramatičke

Dettagli

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

DAL 22 al 28 Febbraio 2014

DAL 22 al 28 Febbraio 2014 DAL 22 al 28 Febbraio 2014 Acquario In amore tutto sarà più facile ma per qualcuno prima di impegnarsi ci vorrà un po di tempo. Nelle prossime settimane riuscirete a superare le vostre incertezze. Ci saranno

Dettagli

============================================================================

============================================================================ Usiamo la chat? Scritto da Stefano - 26/01/2011 09:43 Sicuramente è stato trattato più volte questo argomento, c'è anche un sondaggio nella home del sito... Allora vogliamo stabilire una serata della settimana

Dettagli

Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove

Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove www.samoborka.hr Opločenja Vrhunski opločnici i betonske ploče Idealno za okućnice, staze i trgove PO1 30x30cm Pompej kreativ sivi PO2 15x20cm PO3 15x7,5x21cm PO4 15x15cm Pompej SIVI - 83, 48 kn/m2 CRVENI,

Dettagli

U Corso di italiano, Lezione Ventotto

U Corso di italiano, Lezione Ventotto 1 U Corso di italiano, Lezione Ventotto M I would like to eat a portion of spaghetti U Vorrei mangiare una porzione di spaghetti M I would like to eat a portion of spaghetti U Vorrei mangiare una porzione

Dettagli

20. Un attrice per mamma

20. Un attrice per mamma 20. Un attrice per mamma 122 1 Verifica della comprensione. Metti la crocetta X alla risposta esatta Anna per rilassarsi o beve un caffé amaro. o beve una tisana al tiglio. Anna reciterà in teatro o come

Dettagli

INDICATIVO/PRESENTE VERBO ESSERE TO BE I am io sono you are tu sei he/she/it is egli/ella/esso è we are noi siamo you are voi siete they are essi sono

INDICATIVO/PRESENTE VERBO ESSERE TO BE I am io sono you are tu sei he/she/it is egli/ella/esso è we are noi siamo you are voi siete they are essi sono Appunti Inglese INDICATIVO/PRESENTE VERBO ESSERE TO BE I am io sono you are tu sei he/she/it is egli/ella/esso è we are noi siamo you are voi siete they are essi sono INDICATIVO/PRESENTE VERBO AVERE TO

Dettagli

Pogača "Bela Rada"- Rustico Margherita

Pogača Bela Rada- Rustico Margherita Pogača "Bela Rada"- Rustico Margherita Per vedere la ricetta in lingua italiana, andate sotto. Hvala svima koji su na mojoj fb straniučestvovali u pronalaženju pravog imena za ovu pogaču, a posebno Mariji

Dettagli

ENTRA. questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal

ENTRA. questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal ESSERE O NON ESSERE questo è il sistema! il verbo è l'inizio di tutto, il punto di partenza, dal verbo dobbiamo cominciare, il verbo è quello c he rende un insieme di parole una frase, cioè un messaggio,

Dettagli

3. Una serata speciale 26

3. Una serata speciale 26 3. Una serata speciale 26 1 Guarda i nomi scritti nella tabella Guarda i nomi scritti nella tabella: tutti hanno davanti (sono preceduti da) l articolo indeterminativo. L articolo indeterminativo maschile

Dettagli

Indice. Ciao, come stai? Studi o lavori? Eserciziario pag 2. Eserciziario pag 8 UNITÀ UNITÀ. pag 8. pag 22. La pronuncia e la grafia

Indice. Ciao, come stai? Studi o lavori? Eserciziario pag 2. Eserciziario pag 8 UNITÀ UNITÀ. pag 8. pag 22. La pronuncia e la grafia Indice 1 iao, come stai? pag 8 hiedere hi è? e hiedere he cosa è? e Salutare. hiedere a una persona come sta Presentare una persona in modo informale. hiedere la nazionalità. Dire la nazionalità. Dire

Dettagli

VERBO IN BASE ALLA CONIUGAZIONE IN BASE AL GENERE IN BASE FORMA. FINITO (sono 4) IN BASE AL MODO (sono 7) INDEFINITO (sono 3) RISPETTO ALLA PERSONA

VERBO IN BASE ALLA CONIUGAZIONE IN BASE AL GENERE IN BASE FORMA. FINITO (sono 4) IN BASE AL MODO (sono 7) INDEFINITO (sono 3) RISPETTO ALLA PERSONA Il VERBO è quella parte variabile del discorso che indica un azione, un attività o uno stato. Il verbo è la parte più importante, infatti senza il verbo non sarebbe possibile esprimere un pensiero e quindi

Dettagli

CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI CIVALE Vincenzo Napoli 19/03/1977 CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI SOGGETTO DI ORIGINI SPAGNOLE

CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI CIVALE Vincenzo Napoli 19/03/1977 CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI SOGGETTO DI ORIGINI SPAGNOLE CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI CIVALE Vincenzo Napoli 19/03/1977 CONTATTO CON I FORNITORI SUDAMERICANI SOGGETTO DI ORIGINI SPAGNOLE PRINCIPALE COMMITTENTE LUPO Antonino Palermo 30/08/1963 COMMITTENT

Dettagli

LA STRUTTURA DEL PERIODO O FRASE COMPLESSA: RAPPORTO DI COORDINAZIONE E SUBORDINAZIONE. CHE COS E UN PERIODO?

LA STRUTTURA DEL PERIODO O FRASE COMPLESSA: RAPPORTO DI COORDINAZIONE E SUBORDINAZIONE. CHE COS E UN PERIODO? LA STRUTTURA DEL PERIODO O FRASE COMPLESSA: RAPPORTO DI COORDINAZIONE E SUBORDINAZIONE. CHE COS E UN PERIODO? E un testo formato da due o più proposizioni. Esso è costituito da tante proposizioni quanti

Dettagli

Fondazione Comunità La Torre a m. ANFFAS Onlus Corso Indipendenza, Rivarolo C.se (TO) Il nostro lavoro

Fondazione Comunità La Torre a m. ANFFAS Onlus Corso Indipendenza, Rivarolo C.se (TO) Il nostro lavoro Fondazione Comunità La Torre a m. ANFFAS Onlus Corso Indipendenza, 126 10086 Rivarolo C.se (TO) Il nostro lavoro Presentazione del gruppo: Patrizia Cammarota Matteo Grillo 77 Matteo Grillo 82 Patrizia

Dettagli

Voćni vanil kuglof - Ciambella vanigliata alla frutta

Voćni vanil kuglof - Ciambella vanigliata alla frutta Voćni vanil kuglof - Ciambella vanigliata alla frutta Per vedere la ricetta in lingua italiana, andate sotto. page 1 / 9 page 2 / 9 Potrebno za kuglof: - 4 jajeta - 200 g šećera - 250 g brašna - 100 ml

Dettagli