MANUAL DE INSTALARE {I UTILIZARE PENTRU PLITE PC 631,PC 640X,BK,T AX,TX, TGH,T,750,730,760

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MANUAL DE INSTALARE {I UTILIZARE PENTRU PLITE PC 631,PC 640X,BK,T AX,TX, TGH,T,750,730,760"

Transcript

1 MANUAL DE INSTALARE {I UTILIZARE PENTRU PLITE PC 631,PC 640X,BK,T AX,TX, TGH,T,750,730,760

2 !!! Produs ce functioneaza cu regulator de presiune Presiunea nominal\ a gazului 20 mbar. Aten]ie: Instalarea pentru folosirea în siguran]\ a produsului. Se recomand\ montarea unui regulator de presiune certificat tehnic [i metrologic, pentru respectarea presiunii gazului metan de 20 mbar, ce contribuie la respectarea condi]iilor de exploatare în siguran]\ a produsului, conforme cu condi]iile de garan]ie, enun]ate de produc\tor în certificatul de garan ]ie aferent produsului. Instalarea [i punerea în func]iune se va efectua doar de c\tre tehnicieni autoriza]i. Dac\ aceast\ condi]ie NU este respectat\, produc\torul prin serice-ul autorizat, î[i asum\ dreptul de a suspenda garan]ia produsului, pân\ ce, acesta va fi instlat, în condi]iile impuse de produc\tor. Dezambalarea produsului. Înaintea instal\rii, produsul trebuie dezambalat integral. Se vor scoate toate elementele de protec]ie ale aparatului, pentru transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acoper\ integral suparfa]a exterioar\ produsului aplicat\ în mod compact cu rol de a proteja produsul având aspect adeziv, care se desface manual prin tragere de la col]urile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în asemenea fel. Nerespectarea modalit\]ii de dezambalare în mod integral, poate afecta starea produsului, pe perioada utiliz\rii în mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garan]ie a produsului. Este important s\ p\stra]i acest manual de instruc]iuni [i s\-l consulta]i în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serve[te noului proprietar în vederea instal\rii, utiliz\rii [i remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citi]i cu aten]ie instruc]iunile con]inute în acest manual: ve]i g\si informa]ii referitoare la instalare, utilzare [i siguran]\. 2

3 Instalare Poziţionare Alimentarea cu curent Racordarea la reţeaua de gaz Plăcuţa cu date tehnice Caracteristicile arzătoarelor şi duzelor Descrierea aparatului Vedere de ansamblu PLITE PC 631,PC 640X,BK,T AX,TX, TGH,T,750,730,760 Cuprins Punere în funcţiune şi utilizare Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor Sfaturi practice pentru utilizarea plitelor electrice Măsuri de siguranţă şi recomandări Măsuri generale de siguranţă Scoaterea din uz Curăţare şi întreţinere Oprirea aparatului Curăţarea aparatului Întreţinerea robinetelor de gaz Depanare 3

4 re questo libretto per poterlo ento. In caso di vendita, di assicurarsi che resti insieme siano essi vuoti o parzialmente pieni, non debbono INSTALAREA APARATULUI rmare il nuovo proprietario sul essere installati o depositati in locali o vani a livello più ativi avvertimenti. basso del suolo (cantinati, ecc.). É opportuno tenere Instrucţiunile ce urmează se adresează instalatorului trebui să luăm în considerare următoarele le istruzioni: ci sono în vederea importanti nel locale solo il bidone in utilizzo, collocato in modo da realizării operaţiilor precauţii : ione, sull uso de instalare, e sulla reglare sicurezza. non essere soggetto all azione diretta di sorgenti di şi întreţinere tehnică calore (forni, camini, stufe, ecc.) capaci di portarlo a cât mai correct posibil şi în concordanţă cu temperature a) Mobilele superiori situate ai 50 C. în apropiere, a căror normele în vigoare. înălţime depăşeşte planul de lucru, trebuie o giocattoli per bambini e ATENŢIE: orice intervenţie de reglare, Incasso să fie situate la cel puţin 600 mm distanţă le norme întreţinere per la raccolta trebuie să fie executată în I piani a gas de plită. e misti sono predisposti con grado di uzioni absenţa e consigli). oricărei conectări la reţeaua protezione b) contro Hotele i trebuie riscaldamenti să fie instalate eccessivi în di tipo X, è tuata secondo electrică queste din bucătărie. istruzioni e pertanto possibile concordanţă l installazione cu instrucţiunile a fianco conţinute di mobili la cui almente qualificato. Una errata altezza non în manualul superi quella de instrucţiuni del piano di furnizat lavoro. de Per una re danni Poziţionare: a persone, animali o cose. corretta installazione producător (la del o piano distanţă cottura minimă vanno de 650 osservate uò essere! Ambalajele installato nu e constituie funzionarejucării pentru le seguenti mm) precauzioni: temente copii ventilati şi vor secondo fi eliminate le în concordanţă c) Se permite montarea dulapurilor suspendate, dar marginea inferioară a acestora tre- I mobili situati a fianco, la cui altezza superi quella del UNI-CIG cu normele 7129 e 7131 în vigoare in vigore (a se evedea cap. piano di lavoro, debbono essere situati ad almeno 600 ti. Debbono «Precauţii essere şi sfaturi osservati»). i buie să fie la o înălţime minimă faţă de blat mm dal bordo del piano stesso. de 420 mm. (fig. C) ere un Important: sistema di Acest scarico aparat poate fi instalat Le şi cappe debbono essere installate secondo i requisiti ella combustione, poate funcţiona realizzato doar în locuri bine ventilate richiesti nei libretti istruzioni delle cappe stesse, tramite în un concordanţă elettroventilatore cu normele che în vigoare. Trebuie să ogni citiţi cu volta atenţie che si următoarele: Posizionare i pensili adiacenti alla cappa ad un altezza comunque ad una distanza minima di 650 mm. e in funzione io. a) Gazul petrolier lichefiat, mai greu decât minima dal top di 420 mm (vedi figura). aerul, coboară spre sol. Prin urmare, camerele ce conţin butelii GPL trebuie să fie installato sotto un pensile, 600mm Allorchè min. il piano di cottura venga echipate cu orificii spre exterior astfel încât să permită evacuarea eventualelor scurgeri de gaz. Buteliile goale sau parţial goale nu 600mm min. quest ultimo dovrà mantenere una distanza minima dal top pari a 700 mm (vedi figura). trebuie instalate sau depozitate în locuri cu un nivel inferior solului (pivniţe). Este important să păstrăm all esterno doar butelia pe care o folo- Direttamente sim, pozitionată astfel încât să nu fie subiect Il vano del mobile dovrà avere ere un de sistema acţiune che directă consenta a surselor de caldură le dimensioni indicate nella figura. Sono previsti dei essaria (cuptor, alla regolare vatră, sobă), combustione. factori de creştere a ganci di d) fissaggio Dacă plita che este consentono instalată sub di un fissare dulap, il piano su essaria temperaturii alla combustione buteliei non cu peste 50º C. top da acesta 20 a 40 din mm. urmă di trebuie spessore. să menţină Per un o buon fissaggio a 2 m 3 /h per kw di potenza del piano distanţă è consigliabile minimă faţă usare de blat tutti de i ganci 700 mm a (a Instalarea plitelor încorporabile disposizione. se vedea fig.) Il sistema Instalarea può se essere poate realizzato face în apropierea 555 mm prelevando mobilelor direttamente a căror înălţime l aria nu depăşeşte dall esterno nivelul dell edificio plitei. Dacă aparatul tramite un este plasat în condotto apropierea di almeno pereţilor, 100 cm a vitrinelor 2 di sau a dulapurilor, utile acestea e tale che din non urmă trebuie să reziste la sezione possa o essere temperatură accidentalmente superioară cu 50º C în raport ostruito. cu temperatura camerei. Pentru o corectă instalare a aragazului va ificata ra) Ovvero, in maniera indiretta da locali adiacenti, dotati di un condotto di ventilazione con l esterno come sopra descritto, e 700mm min. l esterno così da permettere l evacuazione dal basso delle eventuali fughe di gas. Pertanto i bidoni di GPL, 700mm min. 55 mm 4 Schema di fissaggio dei ganci 600mm min. 600mm min. 475 mm

5 e) Mobilierul trebuie să aibă dimensiunile indicate în figură. Sunt furnizate cârlige de fixare care permit fixarea plitei de blat la o distanţă cuprinsă între: mm. Pentru o bună fixare a plitei este recomandat să folosiţi toate cârligele disponibile. Schemă de fixare a cârligelor isolamento. Esso dovrà essere posizionato ad una Aerazione distanza minima di 20 mm. dalla parte inferiore del pi Per stesso. garantire una buona aerazione è necessario elimina parete pe două posteriore panouri del din vano. lemn; È în preferibile cazul unui installare il forno Aerazione modo plan continuu che appoggi de sprijin, su due acesta listelli in trebuie legno oppure să su un piano Per aibă garantire o continuo deschidere una che buona posterioară abbia aerazione un apertura de è cel necessario di puţin almeno elimina 45 x 5 mm parete 45*560 (vedi posteriore mm. figure). del vano. È preferibile installare il forno modo che appoggi su due listelli in legno oppure su un piano continuo che abbia un apertura di almeno 45 x 5 mm (vedi figure). 560 mm. 45 mm. Poziţie cârlig pentru blat H-20 mm: Poziţie cârlig pentru blat H-30 mm 560 mm. 45 mm. Avanti Poziţie cârlig pentru blat H- 40 mm Nel caso di installazione sopra un forno da incas senza În cazul ventilazione instalării deasupra forzata unui di raffreddamento, cuptor per consentire încorporabil deve essere un adeguata fără realizzato ventilare separatamente, areazione forţată de sia all interno răcire, per ragioni didel pentru sicurezza a permite elettrica o che aerisire per facilitare corespunzătoare l eventuale estraibilità mobile Nel caso vanno di installazione garantite delle sopra prese forno d aria da di incas ingre del forno. e senza în di interiorul uscita ventilazione (vedi blatului, figure). forzata trebuie di create raffreddamento, prize de per consentire aer (de Allacciamento pătrundere un adeguata del şi cavo di evacuare areazione alimentazione a aerului). all interno alla rete del mobile Montare sul cavo una spina normalizzata per carico Exemple vanno posibile garantite de montare delle sunt prese ilustrate d aria di ingre indicato nella targhetta caratteristiche. e în di figurile uscita de (vedi mai jos: figure). In caso di collegamento diretto alla rete è necessario interporre tra l apparecchio e la rete un interruttore onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm Posizione gancio per Dietro dimensionato al carico e rispondente alle norme in vigore Din Avanti top faţă H=40mm deve essere realizzato separatamente, (il filo di sia terra per non ragioni deve di essere interrotto dall interruttore). Il! Usare i ganci contenuti nella "confezione sicurezza accessori" elettrica che per facilitare cavo l eventuale di alimentazione estraibilità deve essere IT posizionato in modo del forno. tale che in nessun punto superi di 50 C la temperatura Nel caso in cui il piano non sia installato su di un forno ambiente. incasso, è necessario inserire un Allacciamento pannello di legno del cavo comedi alimentazione alla rete isolamento. Esso dovrà essere posizionato ad una! L installatore è responsabile del corretto collegamento Montare sul cavo una spina normalizzata per il carico distanza minima di 20 mm. dalla parte inferiore del piano elettrico e dell osservanza delle norme di sicurezza. indicato nella targhetta caratteristiche. Collegamento elettrico stesso. In caso di collegamento diretto alla Prima rete di è necessario effettuare l allacciamento accertarsi che: Aerazione interporre tra l apparecchio I e piani la rete dotati un la presa interruttore di abbia cavo la messa di alimentazione a terra e sia a norma tripolare, di legge; sono onnipolare con apertura minima predisposti fra i la contatti presa per di sia il 3 in funzionamento mm grado di sopportare con il carico corrente massimo alternata di r Dietro Per garantire una buona aerazione dimensionato è necessario al eliminare carico e la rispondente Collegamento potenza alle norme della in macchina, elettrico vigore Din parete spate posteriore del vano. È preferibile installare il forno in tensione Conectarea e frequenza la sursa di de alimentazione indicato nella targhetta gaz indicate sulla (il filo di terra non deve essere interrotto caratteristiche; dall interruttore). Il modo che appoggi su due listelli in legno oppure su un nuti nella "confezione accessori" cavo di alimentazione deve targhetta I Braşamentul piani dotati essere posizionato caratteristiche di la cavo conductă di alimentazione in modo (posta sau la sulla butelia parte tripolare, de inferiore sono del piano continuo che abbia un apertura di almeno 45 x 560 la tensione di alimentazione sia compresa nei valori Notă: Folosiţi doar cârlige făcând tale che in parte nessun din punto superi iano non sia gaz trebuie efectuat conform standarde- mm installato (vedi su figure). di un forno piano). predisposti 50 C nella Il conduttore la per temperatura il funzionamento targhetta caratteristiche; di terra del cavo con corrente è contraddistinto alternata ambiente. ario inserire pachetul un pannello de di legno accesorii. come colori tensione în giallo-verde. vigoare e frequenza la presa sia în compatibile România Nel di caso alimentazione con (UNI-CIG di la installazione spina 7129 indicate dell apparecchio. sopra sulla un fo ovrà essere posizionato ad una! L installatore è responsabile del corretto collegamento În cazul în care plita nu a fost instalată deasupra unui cuptor încorporabil, este necesar da targhetta şi 7131) incasso In la caso caratteristiche data l allaccio contrario achiziţionării elettrico sostituire (posta la del presa aragazului, sulla piano o parte la spina; e quello inferiore non del del forn i 20 mm. dalla parte inferiore del piano elettrico e dell osservanza delle norme di sicurezza. usare prolunghe e multiple. piano). dar numai Il conduttore după ce a di fost terra verificat del cavo tipul è contraddistinto Prima di effettuare l allacciamento accertarsi che: de! Ad apparecchio installato, il cavo elettrico e la presa să instalaţi un panou de lemn ca izolaţie. colori gaz cu giallo-verde. della care corrente va fi devono alimentat. Nel caso essere În di facilmente caz installazione contrar, sopra un fo la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge; raggiungibili. Acesta trebuie poziţionat la o distanţă da na aerazione è necessario eliminare la executaţi incasso! Il cavo operaţiile l allaccio elettrico non deve subire indicate del piegature în paragraful piano e quello o compressioni. : del forn la presa sia in grado di sopportare il carico massimo potenza della macchina, indicato nella targhetta vano. È preferibile minimă installare de 20 il mm forno în in raport cu partea «Adaptare! Il cavo deve la diferitele essere controllato tipuri de periodicamente gaz». La e caratteristiche; u due listelli inferioară legno oppure a plitei su unînsăşi. anumite sostituito modele, solo da alimentarea tecnici autorizzati cu (vedi gaz Assistenza). se bbia un apertura Nel di caso almeno di installazione 45 x 560 sopra un la tensione forno da di incasso alimentazione sia compresa nei valori! L azienda declina ogni responsabilità qualora queste senza ventilazione forzata di raffreddamento, nella targhetta caratteristiche; per poate face indiferent de poziţionare : stânga norme non vengano rispettate. Ventilaţie consentire un adeguata areazione la presa all interno sia compatibile del sau con la dreapta, spina dell apparecchio. în funcţie de caz; pentru schimbarea la presa conexiunii, o la spina; non este necesară inversarea mobile vanno garantite delle prese d aria di ingresso Collegamento gas Pentru a garanta o bună ventilaţie In caso este contrario sostituire e di uscita (vedi figure). usare prolunghe e multiple. Il collegamento dell apparecchio alla tubazione o alla necesară eliminarea peretelui posterior al furtunului bombola de del susţinere gas dovrà essere cu acela effettuato al dopului! Ad apparecchio installato, il cavo elettrico e la presa come prescritto mobilierului încorporabil. Este della de corrente preferat devono essere de facilmente închidere dalle Norme raggiungibili. şi UNI-CIG susţinerea 7129 e garniturii 7131 e successivi (în dotare). să instalaţi cuptorul astfel încât să se sprijine aggiornamenti, In cazul alimentării solo dopo cu essersi gaz accertati lichid che de la esso è! Il cavo non deve subire piegature o compressioni. regolato per il tipo di gas con cui sarà alimentato. In caso! Il cavo deve essere controllato 5 periodicamente contrario eseguire e le operazioni indicate al paragrafo sostituito solo da tecnici autorizzati Adattamento (vedi Assistenza). ai diversi tipi di gas. Nel caso di! L azienda declina ogni responsabilità alimentazione qualora queste con gas liquido, da bombola, utilizzare norme non vengano rispettate. regolatori di pressione conformi alle Norme UNI-EN mm. 45 mm. zione sopra un forno da incasso forzata di raffreddamento, per uata areazione all interno del 560 mm. 45 mm.

6 butelie, utilizaţi regulatori de presiune conform Normelor în vigoare (UNI-CIG 7432). Important : pentru o funcţionare sigură, pentru uzul adecvat al energiei şi pentru o durată de utilizare mai îndelungată a aparatului, asiguraţi-vă că presiunea de alimentare respectă valorile indicate în tabelul 1 «Caracteristici ale arzătoarelor şi ale duzelor» Conectarea unui furtun (cupru sau oţel) Conectarea la instalaţia de gaz trebuie efectuată astfel încât să nu se producă daune de nici un fel aparatului. Pe dispozitivul de alimentare al aparatului se găseşte un racord «L» orientabil, a cărui susţinere este asigurată de o garnitură. În cazul în care este necesar să rotiţi racordul, înlocuiţi garnitura de susţinere (în dotare). Racordul de pătrundere a gazului este de ½ ţoli. Conectarea unui furtun flexibil din inox cu filet Racordul de pătrundere a gazului este de ½ ţoli. Utilizaţi doar furtunuri în conformitate cu Norma UNI-CIG 9891 şi garnituri în conformitate cu Norma UNI-CIG Instalarea furtunurilor trebuie efectuată astfel încât lungimea acestora, în condiţii de maximă întindere, să nu depăşească 2000 mm. La instalarea acestora asiguraţi-vă că furtunul metalic flexibil nu intră în contact cu părţile mobile sau nu este deteriorat. Controlul furtunului Important : controlaţi dacă racordurile sunt bine închise, folosind pentru aceasta o soluţie cu săpun şi apă dar niciodată o flacără. Branşament electric Plitele dotate cu cablu de alimentare tripolar sunt predispuse pentru funcţionarea cu curent alternativ (tensiune şi frecvenţă de alimentare indicate pe eticheta cu date tehnice situată în partea de jos a plitei). 6 Conductorul cablului este desemnat prin culorile galben-verzui. În cazul instalării deasupra unui cuptor încorporabil, conectarea electrică a plitei şi a cuptorului trebuie realizată separat, fie din motive de siguranţă electrică, fie pentru a facilita operaţia de scoatere a cuptorului. Conectarea cablului de alimentare la reţeaua electrică Trebuie să existe o priză conformă cu indicaţiile; în cazul conectării directe la reţea este necesar să existe între aparat şi reţea un întrerupător unipolar cu o deschidere minimă a contactelor de 3 mm. Acest întrerupător trebuie reglat în funcţie de încărcătură şi trebuie să respecte normele legale. Cablul de alimentare trebuie poziţionat astfel încît să nu atingă o temperatură mai mare de 50 ºC în raport cu cea a camerei. Înainte de efectuarea conectării, verificaţi ca : valva limitatoare şi instalaţia să poată suporta sarcina aparatului (a se vedea eticheta aparatului) instalaţia de alimentare să beneficieze de o împământare conformă cu normele şi dispoziţiile legii ; există acces facil la priză şi la întrerupatorul omnipolar N.B : Nu utilizaţi reducători, adaptori sau derivaţi pentru că aceştia ar putea provoca încălziri sau arsuri. Adaptarea aparatului la diferite tipuri de gaz Pentru adaptarea aparatului la un tip de gaz diferit de cel pentru care este predispus (indicat pe eticheta fixată pe partea de jos a plitei sau pe ambalaj) este necesar să înlocuiţi duzele arzătoarelor, efectuând urmatoarele operaţii: - scoateţi grătarele plitei şi îndepărtaţi arzătoarele din locaşurile acestora - îndepărtaţi duzele, folosind o cheie de 7

7 mm şi înlocuiţi-le cu cele adaptate noului tip de gaz (a se vedea tabelul 1 «Caracteristici ale arzătoarelor şi duzelor») - remontaţi toate componentele urmând operaţiile în sens invers - la încheierea operaţiei, înlocuiţi vechea etichetă cu eticheta corespunzătoare noului tip de gaz utilizat (în acest sens, contactaţi Service-ul autorizat) Înlocuirea arzătoarelor în cazul arzătorului TRIPLA COROANA îndepărtaţi grătarele şi scoateţi arzătoarele din lăcaşurile lor. Arzătorul este compus din două părţi separate: (a se vedea fig. E şi F) deşurubaţi arzătoarele, folosind o cheie de 7 mm. Arzătorul interior este echipat cu o duză, iar cel exterior cu 2 (având aceiaşi dimensiune). Înlocuiţi duzele cu unele corespunzătoare noului tip de gaz (a se vedea tabelul 1) reinstalaţi toate componentele, urmând operaţiile în ordine inversă. verificaţi ca, rotind rapid robinetul de la poziţia maxim la minim, arzătoarele să nu se stingă la aparatele prevăzute cu dispozitiv de siguranţă (termocuplu), în cazul nefuncţionării dispozitivului cu arzătoarele la minim, măriţi deschiderea minimelor, acţionând asupra şuruburilor de reglare. După ce aţi efectuat acest reglaj, înlocuiţi sigiliile aflate pe by-pass cu materiale echivalente. Acest aparat este produs în conformitate cu următoarele directive ale Comunităţii Economice Europene : Fig. E Fig. F Reglarea aerului la arzătoare: Arzătoarele nu necesită un reglaj al aerului. Reglarea minimelor la arzătoarele plitei fixaţi robinetul la minim scoateţi butonul de reglare şi actionaţi asupra şurubului de reglare aflat în interiorul sau în apropierea robinetului până la a obţine o mică flacără mică dar stabilă. N.B În cazul utilizării gazului lichid, şurubul de reglare trebuie să fie bine înşurubat 7-73/23/EEC din 19/02/73 (Tensiune scăzută) şi cele adiţionale acesteia ; - 89/336/EEC din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagnetică) şi cele adiţionale acesteia ; - 90/396/EEC din 29/06/90 (Gaz) şi cele adiţionale acesteia ; - 93/68/EEC din 22/07/93 şi cele adiţionale acesteia

8 Caracteristicile arzătoarelor şi duzelor RO Tipul arzătorulu i Diametr u (mm) Putere termică KW (pcs*) Bypass 1/100 (mm) (1) Gaz lichid Gaz natural Gaz urban Debit* Ajutaj Debit* Ajutaj g/h 1/100 l/h 1/100 *** ** (mm) (mm) Ajuta j 1/100 (mm) Debit* l/h Rapid (Mare) Rapid Redus (RR) Semi Rapid (Mediu) (S) Auxiliar (Mic) (A) Triplă Coroană (Tc) Presiune furnizată Nom Red 100 3,00 0, ,60 0, ,65 0, ,00 0, ,25 1,3 6 0 Nominală(mbar) Minimă(mbar) Maximă(mbar) ** 28-30*** 25** 20*** 45** 35*** (1) Doar pentru aparatele echipate cu dispozitiv de siguranţă împotriva scăpărilor de gaz (referinţa F) * La 15ºC şi 1013 mbar gaz uscat **Propan MJ/m3 ***Butan MJ/m3 Natural MJ/m3 Urban MJ/m3 Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor centrale ( două arzătoare eliptice pentru peşte ) Utilizarea celor două arzătoare eliptice pentru peşte (se rotesc la 90ºC) oferă o mai mare flexibilitate planului de lucru ţă ăă ţ Pentru a roti arzătoarele la 90ºC (două arzătoare eliptice pentru peşte), procedaţi astfel: asiguraţi-vă că arzătoarele sunt reci ridicaţi complet arzătoarele din lăcaşul lor reinstalaţi-le în poziţia dorită asiguraţi-vă că arzătoarele sunt poziţionate corect Cele două arzătoare pot fi utilizate împreună sau separat cu vase de diferite forme şi dimensiuni, după cum urmează: arzătoare duble (cele pentru peşte) pentru recipiente în formă ovală (fig. A) arzătoare duble pentru recipiente rectangulare sau pătrate de dimensiuni minime de 28x28 cm (fig. B) arzător pentru recipiente de dimensiuni medii (diametru cm) fig. C nu utilizaţi niciodată arzătorul dublu ca în configuraţia indicată în fig. D. 8

9 Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D R A Ø145 R A S RR A TC S S S PC 631 X/HA PC 631 /HA PC 640 X/HA PC 640 R/HA PC 640 /HA PC 640 T X/HA PC 640 T GH/HA PC 640 T AX/HA PC 640 T R/HA DC S TC RR A UR S S RR A TC S S RR A S A SP SP PC 730 RT GH /HA PC 730 RT X /HA PC 750 X /HA PC 750 AX /HA PC 750 T X /HA PC 750 T AX /HA PC 750 T GH /HA PC 750 T XX /HA PC 750 T R /HA PC 750 T /HA PC 760 F X /HA PC 760 F R /HA Probleme ce pot apărea: Se poate întâmpla ca aparatul să nu funcţioneze sau să nu funcţioneze bine. Înainte de a chema Service-ul, citiţi paragrafele de mai jos. Înainte de a efectua o anumită operaţie, verificaţi dacă nu a intervenit o întrerupere în alimentarea cu energie electrică şi, dacă robinetul de gaz este deschis. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă Aţi controlat dacă: 9

10 au fost obstrucţionate orificiile de gaz ale arzătorului părţile mobile care intră în componenţa arzătorului au fost montate corect există curenţi de aer în apropiere Flacăra nu se menţine aprinsă în variantele prevăzute cu siguranţă Aţi controlat dacă: aţi ţinut apăsat selectorul nu aţi menţinut apăsat selectorul pentru o perioadă suficientă de timp pentru a se activa dispozitivul de siguranţă au fost obstrucţionate orificiile de evacuare a gazului, corespunzătoare dispozitivului de siguranţă Arzătorul, în poziţia minimă nu rămâne aprins Aţi controlat dacă: au fost obstrucţionate orificiile de evacuare a gazului există curenţi de aer în apropiere reglajul minimelor nu este corect (a se vedea paragraful Reglajul minimelor ) Recipientele sunt instabile Aţi controlat dacă: fundul recipientului este perfect plan recipientul este centrat pe arzător grătarele au fost inversate Dacă, în ciuda tuturor verificărilor, plita nu funcţionează corect, iar defecţiunea persistă, apelaţi Serviceul autorizat. Folosiţi doar piese de schimb autorizate. 10

11 Descrierea APARATULUI Arzătoare gaz BRUCIATORI GAS PIASTRA Plită electrică * ELETTRICA* Grătar Griglie de di susținere appoggio per RECIPIENTI pentru vasele DI de COTTURA gătit Selectoare Manopole comandă di comando pentru dei arzătoare BRUCIATORI gaz și plitele GAS electrice o della PIASTRA ELETTRICA* Spia Indicator funzionamen luminos PIASTRA Plită electrică ELETTRIC Griglie Grătar di de appoggio susținereper RECIPIENTI pentru vasele DI COTTURA de gătit Arzătoare gaz BRUCIATORI GAS Manopole Buton arzătoare di comando gaz* dei BRUCIATORI GAS Dispozitive de O DI siguranță* * Candela Dispozitiv di accensione de aprindere dei BRUCIATORI pentru Arzătoare GAS * gaz* 11

12 PLITELE ELECTRICE au dimensiuni şi niveluri de putere diferite. Aceste niveluri de putere pot fi normal sau rapid (acesta din urmă se distinge faţă de restul prin punctul roşu din centrul plitei). INDICATORUL LUMINOS PENTRU PLITA ELECTRICĂ se aprinde la rotirea selectorului de comandă şi deplasarea acestuia din poziţia oprit. ARZĂTOARELE PE GAZ au dimensiuni şi puteri diferite. Alegeţi-le pe cele care corespund diametrului vasului de gătit pe care îl utilizaţi. Selectoarele de comandă ale ARZĂTOARELOR PE GAZ şi PLITELOR ELECTRICE* permit reglarea flăcării sau a nivelului de putere. Dispozitivul de aprindere al ARZĂTOARELOR PE GAZ* permite aprinderea automată a unui anumit arzător. DISPOZITIVUL DE SIGURANŢĂ* întrerupe gazul şi previne scurgerile de gaz în cazul stingerii accidentale a flăcării. * Disponibil numai pentru anumite modele. 12

13 PORNIRE {I UTILIZARE Utilizare Pe fiecare buton este indicată poziţia arzătorului de gaz corespunzător sau a plitei electrice (dacă există). Arzătoarele pe gaz Există diferite modele, în funcţie de dimensiuni şi putere. Alegeţi modelul potrivit, raportat la dimensiunea recipientului pe care îl utilizaţi. Arzătorul ales trebuie reglat cu ajutorul selectorului corespunzător, astfel : Închis Maxim Minim Pentru a aprinde arzătorul ales este suficient să apăsaţi până la capăt selectorul corespondent după care să-l rotiţi în sens contrar acelor de ceasornic până ajungeţi în dreptul poziţiei de putere maximă. La modelele echipate cu dispozitiv de siguranţă F, este necesar să ţineţi apăsat selectorul pentru circa 6 sec. până când se activează dispozitivul ce menţine automat flacăra aprinsă. La modelele echipate cu dispozitiv de aprindere D, pentru a aprinde arzătorul ales, apăsaţi mai întâi butonul de aprindere E, identificat prin simbolul,, după care apăsaţi până la capăt selectorul corespunzător, în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi în dreptul poziţiei de putere maximă. Anumite modele sunt echipate cu aprindere integrată în interiorul selectorului, iar, în acest caz este prezent dispozitivul de aprindere D, dar nu şi butonul E (simbolul se regăseşte în apropierea fiecărui selector). Pentru a aprinde arzătorul ales este suficient să apăsaţi mai întâi selectorul, 13 corespunzător, după care să-l rotiţi în sens invers acelor de ceasornic până ajungeţi în dreptul poziţiei de putere maximă, ţinându-l apăsat până la aprindere. Avertisment: În cazul unei stingeri accidentale a flăcării arzătorului, închideţi selectorul de comandă şi reluaţi operaţia de aprindere după cel puţin 1 min. Pentru a stinge arzătorul, rotiţi selectorul în sensul acelor de ceasornic până la oprire (marcată prin poziţia ). Plite electrice (doar la anumite modele) Pot fi de diametre şi puteri diferite: normale şi rapide, acestea din urmă pot fi uşor recunoscute prin prezenţa unui cerc roşu în centru. Reglarea poate fi făcută rotind selectorul corespunzător în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acestora pe 6 poziţii diferite: 0 Oprit 1 Putere minimă 2-5 Puteri intermediare 6 Putere maximă În cap. Sfaturi pentru utilizare se regăsesc corespondenţele între poziţiile indicate pe selectoare şi utilizarea plitelor. Pentru orice poziţie a selectorului, diferită de cea de oprit, se aprinde indicatorul de funcţionare H. Pentru orice poziţie, diferită de cea de oprire, ledul indicator de funcţionare H se va aprinde Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor În scopul obţinerii celor mai bune rezultate, reţineţi următoarele: a) Folosiţi vasele de gătit corespunzătoare fiecărui arzător (a se vedea tabelul) astfel încât flăcările să nu se depăşească suprafaţa lor.

14 b) Nu folosiţi decât vase de gătit cu fundul plat. c) La atingerea punctului de fierbere, rotiţi selectorul până ajungeţi în dreptul poziţiei minim Arzător Ø Diametru vas de gătit (cm) Rapid (R) Rapid Redus (RR) Semi rapid (S) Auxiliar (A) Triplă coroană (TC) Pentru a identifica tipul arzătorului, urmăriţi desenele prezente în paragraful: Caracteristici ale arzătoarelor şi duze. Sfaturi practice pentru utilizarea plitelor electrice Pentru a evita dispersiile de căldură şi deteriorarea plitei este recomandat să utilizaţi recipiente cu fundul plat, iar diametrul acestora să nu fie mai mic decât cel al plitei folosite. Rumenire sau atingerea punctului de fierbere într-o perioadă scurtă de timp Setare Setare 0 Oprit 1 Preparare legume, peşte 2 Preparare cartofi (la aburi) supe, năut, fasole. 3 Continuarea preparării unor cantităţi mari de alimente, ciorbe. 4 Pentru prăjire (mediu) 5 Pentru prăjire (puternică) 6 Pentru rumenire şi atingerea punctului de fierbere în timp scurt 14

15 MĂSURI DE SIGURAN} {I RECOMAND RI Pentru a garanta eficienţa şi siguranţa acestui produs electrocasnic vă sfătuim să urmaţi aceste indicaţii : adresaţi-vă exclusiv centrelor de asistenţă tehnică autorizate solicitaţi întotdeauna piese de schimb originale 1. Acest aparat a fost conceput pentru folosirea non-profesională, în interiorul locuinţei. 2. Aceste instrucţiuni se adresează ţărilor ale căror simboluri apar pe coperta prezentului Manual de Instrucţiuni 3. Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, asiguraţi-vă că acest manual însoţeşte aparatul pentru a putea informa noul proprietar în ceea ce priveşte instalarea, funcţionarea şi respectivele avertismente. 4. Citiţi cu atenţie manualul: vă oferă informaţii importante referitoare la instalarea, utilizarea şi siguranţa aparatului. 5. Siguranţa electrică a acestui aparat este asigurată doar în cazul unei împământări corecte prevăzute de normele legale de siguranţă electrică. Vă sfătuim să evitaţi următoarele: Nu atingeţi aparatul având mâinile sau picioarele ude sau umede Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi desculţi operaţii improprii şi periculoase Nu utilizaţi, dacă nu este strict necesar, prelungitoare, adaptori sau prize multiple. Nu trageţi de cablul de alimentare sau de aparatul însuşi pentru a-l deconecta de la sursa electrică. Nu-l expuneţi la agenţi atmosferici (ploaie, soare, etc.) Nu permiteţi utilizarea lui de către copiii nesupravegheaţi şi de către persoanele care nu ştiu să opereze cu el. Nu utilizaţi lichide inflamabile (alcool, benzină) în apropierea aparatului în momentul utilizării. Nu obstrucţionaţi orificiile speciale pentru ventilare sau căldură. Dacă folosiţi mici articole electrocasnice în apropierea aparatului, asiguraţi-vă că părţile calde ale aparatului nu intră în contact cu cablul de alimentare al acelor aparate electrocasnice. Pentru a evita accidentele, nu folosiţi vase deformate sau instabile Nu lăsaţi arzătoarele în funcţiune inutil Operaţia de instalare trebuie efectuată doar de către un tehnician autorizat, iar cea de reparaţie de către personalul calificat, în conformitate cu reglementările legale. Folosirea unui astfel de aparat electric atrage după sine observarea unor reguli fundamentale. În particular: După ce aţi îndepărtat ambalajul, asiguraţivă de integritatea aparatului. În caz de dubii, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă personalului calificat. Elementele de ambalare (săculeţe în plastic, polisterol, cuie, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor pentru că pot reprezenta evidente surse de pericol. Anumite părţi ale aparatului rămân calde pentru o perioadă lungă de timp după folosire. Nu le atingeţi! Vă sfătuim să vă adresaţi Reţelei de Service în următoarele cazuri: Dacă aveţi dubii în ceea ce priveşte funcţionarea aparatului Dacă sunt necesare operaţii de reparaţie ale acestuia 15

16 Vă recomandăm să urmaţi aceste indicaţii: Folosiţi aparatul doar în scopul în care a fost produs (prepararea reţetelor alese de dvs.) Verificaţi integritatea acestuia după ce aţi înlăturat ambalajul Deconectaţi aparatul de la sursa electrică în cazul unei funcţionări inadecvate sau înaintea oricărei operaţii de întreţinere/ curăţare Dacă nu-l utilizaţi, vă sfătuim să-l deconectaţi de la reţeaua electrică şi să închideţi robinetul de gaz (dacă este prevăzut) Controlaţi întotdeauna butoanele de reglare care trebuie să se afle în poziţia: în momentul neutilizării aparatului. După ce aţi deconectat aparatul de la reţeaua electrică, scoateţi ştecherul din priză Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru anumite daune rezultate în urma unei instalări inadecvate, utilizării improprii sau eronate etc. 16

17 CUR }ARE {I ÎNTRE}INERE Înainte de a iniţia orice operaţie, deconectaţi aparatul de la sursa electrică. Pentru a vă asigura că aparatul va putea fi utilizat o perioadă îndelungată, trebuie să-l curăţaţi frecvent. Trebuie să aveţi în vedere următoarele: Suprafeţele ate se spală cu apă călduţă fără a folosi prafuri abrazive şi substanţe corozive care le-ar putea deteriora Inoxul poate rămâne pătat dacă a intrat în contact cu apă foarte calcaroasă sau cu detergenţi agresivi (pe bază de fosfor). Se recomandă clătirea din abundenţă şi uscarea după curăţare. Este recomandat să înlăturaţi şi eventualele picături de apă. Ungerea robinetelor Se recomandă în cazul blocării sau al dificultăţilor înşurubării. Această operaţie trebuie efectuată de către personalul calificat. Elementele mobile ale arzătoarelor pot fi spălate cu apă caldă şi detergent specific, eliminând eventualele reziduuri La plitele echipate cu aprindere automată, este necesară o curăţare frecventă a părţii terminale a dispozitivelor de aprindere instantanee electronică; verificaţi, de asemenea ca orificiile de evacuare a gazului să nu fie obstrucţionate. Plitele electrice se curăţă cu ajutorul unui material umed, călduţe fiind. 17

18 DEPANARE Probleme ce pot apărea: Se poate întâmpla ca aparatul să nu funcţioneze sau să nu funcţioneze bine. Înainte de a chema Service-ul, citiţi paragrafele de mai jos. Înainte de a efectua o anumită operaţie, verificaţi dacă nu a intervenit o întrerupere în alimentarea cu energie electrică şi, dacă robinetul de gaz este deschis. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă Aţi controlat dacă: au fost obstrucţionate orificiile de gaz ale arzătorului părţile mobile care intră în componenţa arzătorului au fost montate corect există curenţi de aer în apropiere Flacăra nu se menţine aprinsă în variantele prevăzute cu siguranţă Aţi controlat dacă: aţi ţinut apăsat selectorul nu aţi menţinut apăsat selectorul pentru o perioadă suficientă de timp pentru a se activa dispozitivul de siguranţă au fost obstrucţionate orificiile de evacuare a gazului, corespunzătoare dispozitivului de siguranţă Arzătorul, în poziţia minimă nu rămâne aprins Aţi controlat dacă: au fost obstrucţionate orificiile de evacuare a gazului există curenţi de aer în apropiere reglajul minimelor nu este corect (a se vedea paragraful Reglajul minimelor ) Recipientele sunt instabile Aţi controlat dacă: fundul recipientului este perfect plan recipientul este centrat pe arzător grătarele au fost inversate Dacă, în ciuda tuturor verificărilor, plita nu funcţionează corect, iar defecţiunea persistă, apelaţi Service-ul autorizat. Folosiţi doar piese de schimb autorizate. 18

19 ATEN}ION RI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLA}IA ÎN VIGOARE Conform prevederilor legisla]iei privind gestionarea de[eurilor, este interzis\ eliminarea de[eurilor de echipamente electrice [i electronice (DEEE) al\turi de de[eurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, la societ\]ile autorizate de colectare/reciclare sau la distribuitori (în cazul în care se achizi]ioneaz\ echipamente noi de acela[i tip). Autorit\]ile locale trebuie s\ asigure spa]iile necesare pentru colectarea selectiv\ a de[eurilor precum [i func]ionalitatea acestora. Contacta]i societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul prim\riei pentru informa]ii detaliate. De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot fi predate [i distribuitorilor, la achizi]ionarea de echipamente noi de acela[i tip (schimb 1 la 1). Predarea, de c\tre utilizatori, a de[eurilor de echipamente electrice [i electronice, la punctele de colectare municipale, societ\]ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizi]ioneaz\ echipamente noi de acela[i tip) faciliteaz\ refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot con]ine substan]e periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului [i s\n\t\]ii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv [i gestionate conform prevederilor legale. Simbolul al\turat (o pubel\ cu ro]i, barat\ cu dou\ linii în form\ de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnific\ faptul c\ acesta face obiectul unei colect\ ri separate [i nu poate fi eliminat împreun\ cu de[eurile municipale nesortate. NOTA: Indesit Company î[i rezerv\ dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor f\r\ o comunicare prealabil\. 19

20 RE}EAUA DE SERVICE MICADAN Reclama]ii la DISPECERAT NA}IONAL: NUM R DE TELEFON NA}IONAL: (apelabil numai din re]eaua ROMTELECOM, apel gratuit) Tel. mobile: ; ; Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, Bucure[ti, cod po[tal: Program: Luni - Vineri: ; Sâmb\t\: Nr. Jude]/Ora[ Service 26 GORJ P.F. CÂRSTEA 1 ALBA POLLSTAR COMPANY S.R.L. 27 HARGHITA FRIGO MAT 2 ARGE{ ACINST S.R.L. 28 HUNEDOARA WEGATECH S.R.L. 3 ARAD S.C. FRIGOSERVICE 29 IALOMI}A SERVI{TEF S.R.L. 4 BAC U PF VASLUIANU DUMITRU. 30 IA{I ELECTRO HOUSE 5 BAC U/ONE{TI LOCAL SERV ONE{TI 31 IA{I ELMA IA{I 6 BAC U PETROSTAR S.R.L. 32 MARAMURE{ POLUL NORD S.R.L. 7 BIHOR LORIANA COMPANY SRL 33 MEHEDIN}I P.F. MARE{ DANIEL 8 BIHOR SC AMADINA COM SRL 34 MURE{ FEMOL 9 BISTRI}A S.C. AMIO ELECTRONIC 35 NEAM} FRIGOSERV 10 BRA{OV VISERV S.R.L. 36 OLT S.C. ELECTRO FRIGO STAR 11 BR ILA ARISTONA BR ILA 37 PRAHOVA RASERTO SERVICE 12 BUCURE{TI SECAS SERVICE 38 PRAHOVA MASTERS BU{TENI 13 BUCURE{TI MICADAN COMEXIM SRL 39 PRAHOVA SAMIDAR INV CÂMPINA 14 BUZ U TEHNOFRIG ASISTEN} S.R.L. 40 SATU MARE AISBERG SATU MARE 15 C L RA{I S.C. MITU SERVCOM S.R.L. 41 S LAJ COMATEX ZAL U 16 CLUJ RIO SERVICE 42 SIBIU ANDASIL IMPEX 17 CONSTAN}A DIMOS S.R.L. 43 SUCEAVA MARELVI SERVICE 18 CONSTAN}A INTERPRESTV S.R.L. 44 TELEORMAN VALOTIS COM S.R.L 19 COVASNA MEDION IMPEX S.R.L. 45 TIMI{ ADIM 2002 TM 20 DAMBOVI}A VIP G IE{TI 46 TIMI{ ELFRIG STAR 2002 SRL 21 DOLJ MEGASTAR EXIM S.R.L. 47 TULCEA MPI SERVICE S.R.L. 22 DOLJ V&D ELECTROSYSTEM S.R.L. 48 VÂLCEA P.F. DOBRESCU VÂLCEA 23 GALA}I ACROMID SERV SRL 49 VASLUI ELECTROTERM SERVICE 24 GIURGIU MICADAN COMEXIM SRL 50 VASLUI/BÂRLAD PROMPT SERVICE 25 GORJ INIDAN S.R.L. 51 VRANCEA P.F. LAZ R AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Calea Floreasca nr , et 1, sector 1, Bucure[ti - România Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni, Fabriano/Italia Tel. (0732) 6611

PIANI DI COTTURA GAS/ELETTRICI

PIANI DI COTTURA GAS/ELETTRICI I 99-09-16/01 1-28 I 99-09-16/01 2-28 Indice 1 DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INCASSO 5 1.1 Piani di cottura 30-60-70-90 cm 5 1.2 Piani di cottura in cristallo 60-70 cm 8 2 POSIZIONAMENTO DEI PIANI 8 3 INSTALLAZIONE

Dettagli

MANUAL de INSTRUCTIUNI pentru INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE

MANUAL de INSTRUCTIUNI pentru INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE CENTRALE MURALE MANUAL de INSTRUCTIUNI pentru INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE CENTRALE IN CONDENSATIE PIXEL 25 FC PIXEL 31 FC IMPORTANT Punerea in functiune a centralei si omologarea garantiei trebuie

Dettagli

DOMINA OASI PLUS F 30 E

DOMINA OASI PLUS F 30 E DOMINA OASI PLUS F 30 E CENTRALA MURALA CU GAZ, CAMERA ETANSA, PENTRU APA CALDA MENAJERA SI INCALZIRE, PENTRU AMPLASARE EXTERIOARA IN LOC PARTIAL PROTEJAT Appr. nr. B99.09 A - CE 046 BL 0466 INSTRUCTIUNI

Dettagli

Persoanele juridice pot participa prin reprezentanţii legali sau convenţionali, care îşi vor dovedi calitatea în acest sens.

Persoanele juridice pot participa prin reprezentanţii legali sau convenţionali, care îşi vor dovedi calitatea în acest sens. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI OFERTE CA LA CARTE: MENŢINE MAŞINA ÎN FORMĂ derulată în reţeaua autorizată FIAT participantă în perioada 1iunie 2013 31 august 2013 Art. 1. Organizator Organizatorul promoţiei

Dettagli

GENERATOARE DE AER CALD SUSPENDATE CU GAZE PENTRU INSTALARE LA EXTERIOR SERIA AIR ACE - Modelele MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE

GENERATOARE DE AER CALD SUSPENDATE CU GAZE PENTRU INSTALARE LA EXTERIOR SERIA AIR ACE - Modelele MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE GENERATOARE DE AER CALD SUSPENDATE CU GAZE PENTRU INSTALARE LA EXTERIOR SERIA AIR ACE - Modelele 30-49 - 73 MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE GENERATOARE DE AER CALD SUSPENDATE CU GAZE PENTRU INSTALARE

Dettagli

Istruzioni d uso, incasso e collegamento Instrucţiuni de utilizare, montare şi conectare

Istruzioni d uso, incasso e collegamento Instrucţiuni de utilizare, montare şi conectare IT RO Istruzioni d uso, incasso e collegamento Instrucţiuni de utilizare, montare şi conectare Piano cottura in vetroceramica da incasso Plită ceramică integrată Piano cottura in vetroceramica da incasso

Dettagli

Dezciorchinator cu zdrobitor struguri, manual model Crusher-Destemmer MANUAL DE UTILIZARE, INTRETINERE SI PIESE DE SCHIMB

Dezciorchinator cu zdrobitor struguri, manual model Crusher-Destemmer MANUAL DE UTILIZARE, INTRETINERE SI PIESE DE SCHIMB FRATELLI BAESSO SNC Productie masini enologice si vopsitorie industriala Dezciorchinator cu zdrobitor struguri, manual model 190-202 Crusher-Destemmer MANUAL DE UTILIZARE, INTRETINERE SI PIESE DE SCHIMB

Dettagli

6.9 L PROFESSIONAL BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L PROFESSIONAL BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L PROFESSIONAL BOWL-LIFT STAND MIXER Original Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9 L SCHÜSSEL FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ Originalanleitungen Robot sur socle professionnel à bol relevable

Dettagli

TUBURI RADIANTE MODULARE, ETANSE, PE GAZ INFRA PLUS

TUBURI RADIANTE MODULARE, ETANSE, PE GAZ INFRA PLUS TUBURI RADIANTE MODULARE, ETANSE, ALIMENTATE CU GAZ - 3-6 - 9-12PLUSR - ROMANA MANUAL DE INSTRUCTIUNI INSTALARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE Cod. 10CNDE0010 SYSTEMA S.p.A. TUBURI RADIANTE MODULARE, ETANSE,

Dettagli

Istruzioni per l uso LAVASCIUGA. Sommario PWDE 81473 S

Istruzioni per l uso LAVASCIUGA. Sommario PWDE 81473 S struzioni per l uso LAVASCUGA! Questo simbolo ti ricorda di leggere questo libretto istruzioni. taliano,1 Română,13 Sommario nstallazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici

Dettagli

V64 V65 romeno.fh11 3/25/07 10:31 PM Page 1 V65 V64. Servoscara cu platforma

V64 V65 romeno.fh11 3/25/07 10:31 PM Page 1 V65 V64. Servoscara cu platforma V64 V65 romeno.fh11 3/25/07 10:31 PM Page 1 V65 V64 Servoscara cu platforma RO V64 V65 romeno.fh11 3/25/07 10:31 PM Page 2 V64 Servoscara cu platforma cu ghidaj liniar Servoscarile cu platforma Vimec reprezinta

Dettagli

Piastra di cottura elettrica

Piastra di cottura elettrica Piastra di cottura elettrica 997-998 A C B Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 IT AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO. USANDO GLI APPARECCHI ELETTRICI È NECESSARIO PRENDERE LE OPPORTUNE

Dettagli

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP 32 EOLO Extra 24/3 kw HP EXTRA Intra 24/3 kw HP Caldaie murali istantanee, a condensazione, a camera stagna e tiraggio forzato in versione da esterno (Extra) e da incasso (Intra) ANTAGGI La condensazione

Dettagli

FAST EVO FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14 FAST EVO ONT B 16. Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione

FAST EVO FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14 FAST EVO ONT B 16. Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione FAST EVO Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs INCALZITOR DE APA INSTANT CU FUNCTIONARE PE GAZ TIP B11BS FAST EVO ONT B 11 FAST EVO ONT B 14

Dettagli

Statiile de dedurizare Eau VT Bios sunt conforme normelor CE. Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme autorizate.

Statiile de dedurizare Eau VT Bios sunt conforme normelor CE. Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme autorizate. CALORECLIMA ROMANA Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.

Dettagli

COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO

COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO COMUNICAREA COMISIEI privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO 1. Introducere 1. În virtutea art. 97, Tratatul de instituire a Comunităţii

Dettagli

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP

EOLO Extra 24/30 kw HP EXTRA Intra 24/30 kw HP 32 EOLO Extra 24/3 kw HP EXTRA Intra 24/3 kw HP Caldaie murali istantanee, a condensazione, a camera stagna e tiraggio forzato in versione da esterno (Extra) e da incasso (Intra) ANTAI LA CONDENSAZIONE

Dettagli

HOTEL RAMLA BAY RESORT MALTA

HOTEL RAMLA BAY RESORT MALTA HOTEL RAMLA BAY RESORT MALTA Hotel Ramla Bay Resort 4* Situat in cel mai nordic punct din Malta, cu vedere spre insulele Comino si Gozo, resortul de 4 stele ofera conditiile petrecerii unui sejur relaxant,

Dettagli

LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE

LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE PIANI DI COTTURA DA INCASSO DOMINO HVG31 HVG32 LIB30297 HOOVER -Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio ( Milano) - Italy ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DATI TECNICI MODELLI

Dettagli

INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA

INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA INSTALARE SI INTRETINERE GENERALA POOL PUMPS POMPE PISCINA BOMBAS PARA PISCINAS POMPA PER PISCINAS PUMPEN FÜR SCHWIMMBECKEN BOMBAS PARA PISCINAS English - POOL PUMPS INSTALLATION AND GENERAL MAINTENANCE

Dettagli

SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS

SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS 3.4.3 5.2005 a gas - camera aperta accensione automatica tramite dinamo Acquasprint Dinamo è lo scaldabagno a camera aperta con accensione automatica che, mediante una microturbina,

Dettagli

MEC MEC C Generatori d aria calda pensili assiali e centrifughi a gas da interno

MEC MEC C Generatori d aria calda pensili assiali e centrifughi a gas da interno Caratteristiche tecniche e costruttive mod. MEC I MEC - MEC C sono generatori di aria calda pensili dove il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, a

Dettagli

Istruzioni d installazione e assemblaggio HeatMaster 201 Booster

Istruzioni d installazione e assemblaggio HeatMaster 201 Booster Istruzioni d installazione e assemblaggio HeatMaster 201 Booster IT 1 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 Destinatari Simboli Avvertenze generali Normative vigenti Avvertenze Utilizzo Imballaggio DESCRIZIONE 5 Caratteristiche

Dettagli

ECONCEPT 35 C. central[ termic[ mural[ cu gaz, cu camer[ etan;[, pentru `nc[lzire ;i preparare ap[ cald[ menajer[ MANUAL TEHNIC

ECONCEPT 35 C. central[ termic[ mural[ cu gaz, cu camer[ etan;[, pentru `nc[lzire ;i preparare ap[ cald[ menajer[ MANUAL TEHNIC central[ termic[ mural[ cu gaz, cu camer[ etan;[, pentru `nc[lzire ;i preparare ap[ cald[ menajer[ MANUAL TEHNIC Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manual deoarece aceasta furnizeaz[ indica\ii

Dettagli

Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale

Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale Incalzire electrica cu Fibra de Carbon Solutii industriale Cuprins 03. Husa electrica pentru cisterne de 1000 l Comparatie rezistori Cablul din Fibra de Carbon nu este un rezistor metalic 04. Husa electrica

Dettagli

DELICIA COMBI ESPRESSO 3 in 1

DELICIA COMBI ESPRESSO 3 in 1 DELICIA COMBI ESPRESSO 3 in 1 15 BARI MANUAL DE UTILIZARE Model 1353 Stimate client, Va multumim ca ati avut increderea in a alege produsul nostru. Delicia Combi Espresso 3 in 1 este un produs de calitate,

Dettagli

1. GENERALIT I LIMBA ROMÂN. Înainte de a proceda cu intalarea, citi i foarte atent aceast documenta ie.

1. GENERALIT I LIMBA ROMÂN. Înainte de a proceda cu intalarea, citi i foarte atent aceast documenta ie. 1. Generaliti 1.1 Aplicaii 2. Lichide pompate 3. Date tehnice 3.1 Date electrice 3.2 Condiii de funcionare 3.3 Descriere proprieti modele 4. Instalare i legatur 4.1 Instalarea pompei 4.2 Legturi electrice

Dettagli

Istruzioni per l uso PIANO. Sommario

Istruzioni per l uso PIANO. Sommario Istruzioni per l uso PINO Italiano, 1 English,13 rançais, 25 NL Nederlands, 39 GB PH 930 MT/H PH 930 MT KD/H PH 940 M/H PH 940 M/H PH 940 MT/H PH 940 MT KD/H PH 941 M/H PH 941 M/H PH 941 MT KD/H PH 960

Dettagli

820 NOVA DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE.

820 NOVA DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE. SIT Group 820 NOVA CONTROLLO MULTIFUNZIONALE GAS DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE PIN 3AP700/2 CONTROLLO MULTIFUNZIONALE

Dettagli

ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A

ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A 1 ANTA DATI TECNICI Alimentazione: 230V/50Hz Modello Numero vie di spillatura Potenza installata [W] Capacità di spillatura [lt/ora] Peso [kg] Dimensioni

Dettagli

Full. L Amore per il Clima! Stufe Convettive a Gas. Scambiatori di calore in acciaio inox. Il calore in più sempre, dove e quando serve

Full. L Amore per il Clima! Stufe Convettive a Gas. Scambiatori di calore in acciaio inox. Il calore in più sempre, dove e quando serve Full Stufe Convettive a Gas Scambiatori di calore in acciaio inox Il calore in più sempre, dove e quando serve L Amore per il Clima! Full: stufe convettive a gas Full, l eccellenza delle stufe convettive

Dettagli

Cucine a gas monoblocco - 6 fuochi

Cucine a gas monoblocco - 6 fuochi La gamma 700XP comprende più di 100 modelli realizzati per assicurare elevate prestazioni, affidabilità, risparmio energetico, sicurezza ed ergonomicità. Questi concetti si concretizzano nella perfetta

Dettagli

VIESMANN. Istruzioni di montaggio VITOFLAME 300. per il personale specializzato

VIESMANN. Istruzioni di montaggio VITOFLAME 300. per il personale specializzato Istruzioni di montaggio per il personale specializzato VIESMANN Vitoflame 300 Tipo VHG Bruciatore a gasolio a fiamma blu con preriscaldatore gasolio per Vitoladens 300-T, Vitola 200, tipo VX2A e Vitorondens

Dettagli

MICROJET Scaldabagni a gas

MICROJET Scaldabagni a gas MICROJET Scaldabagni a gas scaldabagno MICROJET Lo scaldabagno istantaneo Hermann con la nuova linea di scaldabagni MICROJET con display digitale è in grado di offrire comfort, affidabilità e sicurezza

Dettagli

822 NOVAMIX REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI GAS IN FUNZIONE DELLA PORTATA D ARIA RAPPORTO GAS/ARIA 1:1

822 NOVAMIX REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI GAS IN FUNZIONE DELLA PORTATA D ARIA RAPPORTO GAS/ARIA 1:1 SIT Group 822 NOVAMIX CONTROLLO MULTIFUNZIONALE PER GAS REGOLAZIONE DELLA PORTATA DI GAS IN FUNZIONE DELLA PORTATA D ARIA RAPPORTO GAS/ARIA 1:1 DOPPIA ELETTROVALVOLA AUTOMATICA DI INTERCETTAZIONE REGOLATORE

Dettagli

PIANI COTTURA domino

PIANI COTTURA domino PIANI COTTURA domino Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene

Dettagli

3.4 RENDAMAX R600 - R3600. RENDAMAX 600 kw. RENDAMAX 3600 SB kw

3.4 RENDAMAX R600 - R3600. RENDAMAX 600 kw. RENDAMAX 3600 SB kw 3.4 RENDAMAX R600 - R3600 RENDAMAX 600 kw Dir. Rend. 92/42/CEE 3.4-2 Descrizione del prodotto 3.4-3 Codici prodotto e prezzi 3.4-4 Proposte di sistema RENDAMAX 3.4-10 Accessori 3.4-14 Funzionalità regolazioni

Dettagli

Ferroli New Elite F30

Ferroli New Elite F30 S.C. Benedek&Co. S.R.L. Baia Mare **************************************** www.sevco-instalatii.ro Distribuitor si service autorizat Ferroli http://www.benedekco.ro Ferroli New Elite F30 Ferroli New Elite

Dettagli

(riferito a PCI/PCS) % 101,1 / 95,4 100,8 / 95,1 100,5 / 94,8 100,0 / 94,3

(riferito a PCI/PCS) % 101,1 / 95,4 100,8 / 95,1 100,5 / 94,8 100,0 / 94,3 Dati Tecnici UltraOil Tipo (110) (130) (160) (200) Potenzialità nominale con 80/60 C 1 kw 105 124 152 190 Potenzialità nominale con 40/30 C 1 kw 110 130 160 200 Campo potenza utile con 80/60 C kw 77,0-110,0

Dettagli

Kit di scarico combusti superiore per installazione all'esterno.

Kit di scarico combusti superiore per installazione all'esterno. Istruzioni di montaggio Kit di scarico combusti superiore per installazione all'esterno. 7 709 003 732 Attenzione: l'installazione di questo kit può essere eseguita solo da un installatore qualificato,

Dettagli

Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET. IDROPELLET cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU)

Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET. IDROPELLET cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU) Instalare Utilizare Intretinerere TERMOSEMINEU PE PELET IDROPELLET 18-22-24-29 cu electronica V8RE-I15 (Display ALBASTRU) 30 pag. 10/06/2015 1 2 CUPRINS DISPOZITIVELE DE SIGURANTA... 4 1. INTRODUCERE...

Dettagli

Istruzioni di installazione e di manutenzione

Istruzioni di installazione e di manutenzione Istruzioni di installazione e di manutenzione Bollitori bivalenti HRB-S 800 L - 1000 L Leggere attentamente prima dell installazione e della manutenzione 1. Misure di ingombro e montaggio Uscita ACS (anodo)

Dettagli

Kit Balkon turbomag exclusiv

Kit Balkon turbomag exclusiv Per il tecnico abilitato Istruzioni per l installazione Kit Balkon turbomag exclusiv Scaldabagno istantaneo a gas turbomag 11-2/0 turbomag 14-2/0 IT Indice 1 Avvertenze sulla documentazione......... 3

Dettagli

Kit Balkon turbomag exclusiv

Kit Balkon turbomag exclusiv Per il tecnico abilitato Istruzioni per l installazione Kit Balkon turbomag exclusiv Scaldabagno istantaneo a gas IT turbomag 11-2/0 turbomag 14-2/0 Indice 1 Avvertenze sulla documentazione 2 Descrizione

Dettagli

Cucine a gas monoblocco - 4 fuochi

Cucine a gas monoblocco - 4 fuochi La gamma 700XP comprende più di 100 modelli realizzati per assicurare elevate prestazioni, affidabilità, risparmio energetico, sicurezza ed ergonomicità. Questi concetti si concretizzano nella perfetta

Dettagli

820 NOVA mv ALIMENTAZIONE TRAMITE TERMOPILA DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO

820 NOVA mv ALIMENTAZIONE TRAMITE TERMOPILA DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO SIT Group 820 NOVA mv CONTROLLO MULTIFUNZIONALE PER GAS ALIMENTAZIONE TRAMITE TERMOPILA DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA REGOLATORE DI PRESSIONE SERVOASSISTITO ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Dettagli

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 8 Accessori 9

Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 8 Accessori 9 Basamento Standard Residenziale Sommario Guida al capitolato Dati tecnici 4 Descrizione e installazione Aspirazione aria e scarico fumi Accessori 9 1 Novella R.A.I. Guida al capitolato Novella R.A.I. caldaia

Dettagli

ISTRUZIONI PER. L INSTALLAZIONE Kit interfaccia elettrica spegnimento totale per bollitore RO 120 (per caldaie linea Novella)

ISTRUZIONI PER. L INSTALLAZIONE Kit interfaccia elettrica spegnimento totale per bollitore RO 120 (per caldaie linea Novella) ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Kit interfaccia elettrica spegnimento totale per bollitore RO 120 (per caldaie linea Novella) Questa istruzione è parte integrante del libretto dell apparecchio sul quale

Dettagli

Manual de utilizare si manutentie

Manual de utilizare si manutentie Pagina 1 din 31 Stimate/a: CERTIFICARE UNI EN ISO 9001:2000 Manual de utilizare si manutentie si Declaratie CE de conformitate MATRICOLA: Pagina 2 din 31 0.0 CUPRINS 1.0 [PAG.3]Certificat de teste 2.0

Dettagli

STABILIZZATORE DI TENSIONE TECH4TOMORROW

STABILIZZATORE DI TENSIONE TECH4TOMORROW STABILIZZATORE DI TENSIONE TECH4TOMORROW Grazie per aver acquistato lo stabilizzatore T4T multipresa, un regolatore automatico di tensione portatile. Vi garantiamo che il prodotto da voi acquistato è di

Dettagli

Manuale utente per il modello

Manuale utente per il modello Manuale utente per il modello S 14 Scaldabagno a gas CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY S 14 - RAD - ITA - MAN.UT - 1209.1 - MIR7VD6FLC ITALIANO ISTRUZIONI

Dettagli

S T A R 4 REGOLATORE DI POTENZA

S T A R 4 REGOLATORE DI POTENZA S T A R 4 REGOLATORE DI POTENZA Riscaldatori elettrici a raggi infrarossi Istruzioni di utilizzo REGOLATORE DI POTENZA MOD. STAR 4 Vi ringraziamo per aver acquistato il REGOLATORE DI POTENZA STAR 4. Il

Dettagli

ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A

ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A ISTRUZIONI PER L USO SPILLATORI A SECCO A N T A 1 ANTA DATI TECNICI Modello Potenza installata [W] N. rubinetti Compr essore Capacità di raffreddamento [l/ora] Peso [kg] Dimensioni largh./prof./ alt. [mm]

Dettagli

PRECAUZIONE PER L UTILIZZO E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

PRECAUZIONE PER L UTILIZZO E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA PRECAUZIONE PER L UTILIZZO E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA Dopo aver tolto l imballaggio assicurarsi dell integrità dell apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l apparecchio e rivolgersi al centro

Dettagli

Cucine Dual Fuel. Caratteristiche:

Cucine Dual Fuel. Caratteristiche: Cucine Dual Fuel Caratteristiche: Bruciatori a doppia corona per un accurato controllo delle temperature: - funzione melt (0,1 kw) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria - funzione

Dettagli

Marchio di G20 ENGINEERING LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, PRIMA ACCENSIONE, USO E MANUTENZIONE ITALIAN DESIGN

Marchio di G20 ENGINEERING LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, PRIMA ACCENSIONE, USO E MANUTENZIONE ITALIAN DESIGN Marchio di G20 ENGINEERING LIBRETTO DI INSTALLAZIONE, PRIMA ACCENSIONE, USO E MANUTENZIONE ITALIAN DESIGN MANUALE INCASSO VERS. 10/2016 - REV.1 INDICE Norme Generali 2 Leggi e norme di riferimento 2 Installazione

Dettagli

Libretto Istruzioni e consigli per : INSTALLAZIONE ACCENSIONE REGOLAZIONE FUNZIONAMENTO MANUNTENZIONE. delle stufe a gas CAT II2H 3+ (Tipo B11 BS)

Libretto Istruzioni e consigli per : INSTALLAZIONE ACCENSIONE REGOLAZIONE FUNZIONAMENTO MANUNTENZIONE. delle stufe a gas CAT II2H 3+ (Tipo B11 BS) Libretto Istruzioni e consigli per : INSTALLAZIONE ACCENSIONE REGOLAZIONE FUNZIONAMENTO MANUNTENZIONE delle stufe a gas CAT II2H 3+ (Tipo B11 BS) Mod. SG 45 T Mod. SG 80 T Mod. SG 120 T Mod. SG 90 T TURBO

Dettagli

DUA 24. LIB 0301C - 4 a edizione - 07/98 INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

DUA 24. LIB 0301C - 4 a edizione - 07/98 INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE DUA LIB 00C - a edizione - 0/ INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI. - CARATTERISTICHE TECNICHE La caldaia DUA è un gruppo termico funzionante a gas con bruciatore atmosferico

Dettagli

MISURE D INGOMBRO - COLLEGAMENTI IDRAULICI

MISURE D INGOMBRO - COLLEGAMENTI IDRAULICI Brava ONE OF ErP è la caldaia a bassa temperatura di ultima generazione per il riscaldamento e la produzione sanitaria dalle dimensioni estremamente compatte. Il controllo retroattivo della combustione

Dettagli

Aura IN. Accessori a richiesta. Certificazione. Come ordinare Aura IN?

Aura IN. Accessori a richiesta. Certificazione. Come ordinare Aura IN? Aura IN Caldaie a condensazione, a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Funzionamento a "tiraggio forzato tipo B23". Sistema antigelo

Dettagli

J R06. Istruzioni per l'installazione. Campo di validità. Trasporto. Lato anteriore. Lato anteriore

J R06. Istruzioni per l'installazione. Campo di validità. Trasporto. Lato anteriore. Lato anteriore L installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato. Tutte le operazioni devono essere eseguite sequenzialmente in modo completo e devono essere controllate. Campo di validità Queste

Dettagli

SCHUKO & CABLES SHELTER

SCHUKO & CABLES SHELTER Montaggio a incasso su tavolo. Coperchio a filo. Presa universale. Vano con portacavi a 3 posti per video, audio e dati. Kit opzionale per montaggio N 3 WPxxx Metallo verniciato colore nero. Cablaggio

Dettagli

SlimCool - Manuale d uso. Manuale d uso

SlimCool - Manuale d uso. Manuale d uso I Manuale d uso 1 Introduzione Grazie per aver scelto l erogatore d acqua SlimCool. Per un corretto utilizzo Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all installazione

Dettagli

DI COTTURA TANTI DIVERSI SISTEMI CON NEFF PUOI AVERE OGNI GIORNO PIANI MODULARI DOMINO FLEXINDUCTION COMBINAZIONE PERFETTA

DI COTTURA TANTI DIVERSI SISTEMI CON NEFF PUOI AVERE OGNI GIORNO PIANI MODULARI DOMINO FLEXINDUCTION COMBINAZIONE PERFETTA CON NEFF PUOI AVERE OGNI GIORNO TANTI DIVERSI SISTEMI DI COTTURA PIANI MODULARI DOMINO Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per

Dettagli

A CALDAIE L BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/ Energie Alternative PREMIO ITALIA CHE LAVORA

A CALDAIE L BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/ Energie Alternative PREMIO ITALIA CHE LAVORA K A CALDAIE L Energie Alternative AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 14001 PREMIO ITALIA CHE LAVORA www.tatano.it BIOMASSEO RISPARMIO INNOVAZIONE NATURA A CATALOG PRETURI 01/2009 CONDITII GENERALE DE VANZARE

Dettagli

AMENDAMENTELE

AMENDAMENTELE PARLAMENTUL EUPEAN 2014-2019 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 2012/0288(COD) 2.2.2015 AMENDAMENTELE 196-316 Proiect de recomandare pentru a doua lectură Nils Torvalds (PE544.412v01-00)

Dettagli

Serie HV-STYLVENT VENTILATORI ELICOIDALI DA VETRO O PARETE. Estrattori da vetro o parete HV-STYLVENT

Serie HV-STYLVENT VENTILATORI ELICOIDALI DA VETRO O PARETE. Estrattori da vetro o parete HV-STYLVENT VENTILATORI ELICOIDALI DA VETRO O PARETE Serie HV-STYLVENT Ventilatori elicoidali con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase V 5Hz, IPX4 Classe II. Gamma

Dettagli

Istruzioni per l installatore

Istruzioni per l installatore ISTRUZIONI PER LA TRASFORMAZIONE QUESTO MANUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL APPARECCHIO. OCCORRE CONSERVARLO INTEGRO E A PORTATA DI MANO PER TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO. L'INSTALLAZIONE DOVRÀ

Dettagli

PIANI COTTURA domino

PIANI COTTURA domino PIANI COTTURA domino Con i piani modulari trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene con

Dettagli

Valvole elettromagnetiche per gas

Valvole elettromagnetiche per gas 7 634 VGS1... con connettore AGA67 VGS2... con connettore AGA67 Valvole elettromagnetiche per gas VGS Valvole elettromagnetiche per gas idonee come Valvole primarie gas Valvole di pilotaggio gas su bruciatori

Dettagli

STORACELL ST 120-1E..

STORACELL ST 120-1E.. Istruzioni di installazione Accessorio N 616/3 6 720 6 277 I (00.02) OSW per gli accumuli a riscaldamento indiretto della serie STORACELL ST 120-1E.. e ST 160-1E.. 1 5 2 8 18 17 16 15 20 19 24 14 13 6

Dettagli

Libretto d istruzioni. Refrigeratore/ Riscaldatore/ Gasatore

Libretto d istruzioni. Refrigeratore/ Riscaldatore/ Gasatore Libretto d istruzioni Refrigeratore/ Riscaldatore/ Gasatore 1 PRECAUZIONI non aprire la macchina senza l intervento di un tecnico specializzato; inserire la spina fino infondo nella presa accertarsi che

Dettagli

GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA

GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA MANUAL TEHNIC RO ASGX GENERATOR DE CALDURA PE APA SUPRAINCALZITA CALOR SRL www.calorserv.ro ofertare@calor.ro www.calor.ro calor@calor.ro 1 CARACTERISTICI TEHNICE... 2 1.1 INTRODUCERE... 2 1.2 DATE TEHNICE...

Dettagli

810 ELETTROSIT. По вопросам приобретения продукции сайт тел. +7 (499)

810 ELETTROSIT. По вопросам приобретения продукции сайт  тел. +7 (499) SIT Group 810 ELETTROSIT CONTROLLO MULTIFUNZIONALE PER GAS COMANDO A PULSANTI TUTTE LE REGOLAZIONI ACCESSIBILI DALL ALTO DISPOSITIVO TERMOELETTRICO DI SICUREZZA ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE PIN 63AN7060/3

Dettagli

Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione.

Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione. Ciao Green Beretta presenta Ciao Green, importante novità nel segmento delle caldaie murali a condensazione. Scambiatore condensante in alluminio Rendimento HHHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42 Classe

Dettagli

Centralina solare S1. Istruzioni di montaggio ed esercizio

Centralina solare S1. Istruzioni di montaggio ed esercizio Centralina solare S1 Istruzioni di montaggio ed esercizio Indice Note per la sicurezza... 2 Dati tecnici e volume di consegna... 2 1. Installazione... 3 1.1 Montaggio... 3 1.2 Allacciamento elettrico...

Dettagli

Importator şi distribuitor AROBS Transilvania Software

Importator şi distribuitor AROBS Transilvania Software este un brand al Importator şi distribuitor AROBS Transilvania Software 400409 Cluj-Napoca, Str. Săpătorilor Nr. 5 T: 0364 730 907, F: 0264 598 426 info@smailo.ro - service@arobs.ro www.arobs.ro - www.gps-auto.ro

Dettagli

MADE IN ITALY SISTEMA A CONDENSAZIONE. Portata ,00 MEC MIX C 20/45 ASSIALE a condensazione 19,80 34,90

MADE IN ITALY SISTEMA A CONDENSAZIONE. Portata ,00 MEC MIX C 20/45 ASSIALE a condensazione 19,80 34,90 mod. MEC MIX C ASSIALE Caratteristiche tecniche e costruttive Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, a garanzia di lunga durata nel tempo. Nella parte

Dettagli

1)Il giorno, alle ore, in, presso. In ziua, la ora, in, pe langa

1)Il giorno, alle ore, in, presso. In ziua, la ora, in, pe langa Mod. PG 30/g 7/14 OGGETTO: Verbale di identificazione, di nomina del difensore ed elezione del domicilio, della persona sottoposta ad indagini ( ex art. 161 c.p.p. )---- / OBIECTUL: Proces verbal de identificare,

Dettagli

Scheda di installazione

Scheda di installazione ZAVOLI s.r.l. Via Pitagora n 400 47023 CESENA Fr. Case Castagnoli (FC) Italy Tel. 0547/ 646409 Telefax 0547 / 646411 Web site: www.zavoli.com E-mail: zavoli@zavoli.com Scheda di installazione SCHEDA N

Dettagli

In buona compagnia SELECTA SELECTA IN CALDAIE MURALI PER ESTERNI / INCASSO

In buona compagnia SELECTA SELECTA IN CALDAIE MURALI PER ESTERNI / INCASSO In buona compagnia SELECTA SELECTA IN CALDAIE MURALI PER ESTERNI / INCASSO SELECTA 24-28 MFFI CALDAIA MURALE PER ESTERNI PER ESTERNI DIMENSIONI EXTRA RIDOTTE SAVING CIRCOLATORE MAGGIORATO (28 MFFI) SCAMBIATORE

Dettagli

Piani cottura professionali a gas

Piani cottura professionali a gas Piani cottura professionali a gas Caratteristiche: Bruciatori a doppia corona per un accurato controllo delle temperature: - funzione melt (0,6 kw) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria

Dettagli

Regolatore di pressione RB 2000

Regolatore di pressione RB 2000 Regolatore di pressione RB 2000 > Precisione di regolazione garantita in qualsiasi condizione di portata > Elevata resistenza agli agenti atmosferici > Motorizzazione bilanciata per eliminare gli effetti

Dettagli

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D USO ISOFAST C 28 E, ISOFAST F 30 E H-MOD, ISOFAST C 32 E, ISOFAST F 32 E H-MOD, ISOFAST C 35 E, ISOFAST F 35 E H-MOD

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D USO ISOFAST C 28 E, ISOFAST F 30 E H-MOD, ISOFAST C 32 E, ISOFAST F 32 E H-MOD, ISOFAST C 35 E, ISOFAST F 35 E H-MOD fast Indice MANUALE DI INSTALLAZIONE E D USO ISOFAST C 28 E, ISOFAST F 0 E H-MOD, ISOFAST C 2 E, ISOFAST F 2 E H-MOD, ISOFAST C E, ISOFAST F E H-MOD IInstruzioni d uso 2 Presentazione UTENTE La garanzia

Dettagli

BFM Bollitore a camera stagna per uso industriale

BFM Bollitore a camera stagna per uso industriale Bollitore a camera stagna per uso industriale BFM 30/50/80/100/120 Ampia gamma di bollitori a camera stagna a tiraggio forzato: l unità può essere collocata anche in ambienti privi di ventilazione Maggiore

Dettagli

Termostato di sicurezza a riarmo manuale con modulo di comando

Termostato di sicurezza a riarmo manuale con modulo di comando Istruzioni di montaggio per il personale specializzato VIESMANN Termostato di sicurezza a riarmo manuale con modulo di comando Per Vitocal 161-A Avvertenze sulla sicurezza Si prega di attenersi scrupolosamente

Dettagli

Manuale d uso Piastra e Fry-top in vetroceramica

Manuale d uso Piastra e Fry-top in vetroceramica Manuale d uso Piastra e Fry-top in vetroceramica Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità. Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell apparecchio, la preghiamo di leggere

Dettagli

COLIBRÌ SMART C-CR-CA

COLIBRÌ SMART C-CR-CA Caldaie murali a gas SERIE COLIBRÌ SMART C-CR-CA SERIE COLIBRÌ SMART C-CR-CA CARATTERISTICHE PRINCIPALI Possibilità di regolazione della temperatura mediante potenziometro. Dispositivo sicurezza evacuazione

Dettagli

Caldaie murali. Caldaia murale EUROSMART. Massime prestazioni alle minime dimensioni?

Caldaie murali. Caldaia murale EUROSMART. Massime prestazioni alle minime dimensioni? Caldaie murali Caldaia murale EUROSMART Massime prestazioni alle minime dimensioni? EUROSMART 400 mm Sì, con Junkers EUROSMART! 740 mm Un piccolo gioiello per un grande benessere! Piccola e compatta, potente

Dettagli

Caldaria Condensing. incentivi. Esempio di installazione di Caldaria Condensing all interno di un autofficina. Sistema combinato:

Caldaria Condensing. incentivi. Esempio di installazione di Caldaria Condensing all interno di un autofficina. Sistema combinato: ROBUR_caldariacondensig_commerciale6pag_03-2013 2-04-2013 15:07 Pagina 3 Sistemi combinati caldaia a condensazione per installazione esterna + aerotermi interni per un riscaldamento modulare ad elevata

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al europeo e del Consiglio Consiliului del 15 marzo 2006 din 15 martie 2006 relativo all'armonizzazione

Dettagli

Stație radio CB AE 6690 Manual de utilizare

Stație radio CB AE 6690 Manual de utilizare Stație radio CB AE 6690 Manual de utilizare Cuprins Introducere.. 2 Accesorii incluse 3 Instalarea statiei radio...3 Alimentare 4 Conectarea antenei...5 Pasaportul radio Albrecht AE 6690.6 Setari specifice

Dettagli

UNI 7129/08. Impianti a gas per uso domesticoe similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione ed installazione

UNI 7129/08. Impianti a gas per uso domesticoe similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione ed installazione Impianti a gas per uso domesticoe similari alimentati da rete di distribuzione Progettazione ed installazione Parte 3: sistema di evacuazione dei prodotti della combustione Redatto da Per. Ind. Marco Martinetto

Dettagli

Istruzioni D Uso Tau Steril 2000 automatic

Istruzioni D Uso Tau Steril 2000 automatic TAU STERIL 2000 Rev. 0 Pag. 1 di 5 Istruzioni D Uso Tau Steril 2000 Emissione: Approvazione: Ufficio Tecnico Direttore Generale TAU STERIL 2000 Rev. 0 Pag. 2 di 5 INDICE Numero Titolo Pagina 1 Avvertenze

Dettagli

ISTRUZIONI PER L'USO DEI DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE DELLA SERIE 45, 55, 59, 64 M

ISTRUZIONI PER L'USO DEI DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE DELLA SERIE 45, 55, 59, 64 M Dati tecnici I dispositivi di movimentazione di tipo M sono destinati alla gestione automatica delle tapparelle e delle porte carrabili avvolgibili. Sono provvisti di una testata per l apertura di emergenza,

Dettagli

Bollettino tecnico nr. 5/2015 REGOLATORE di TIRAGGIO

Bollettino tecnico nr. 5/2015 REGOLATORE di TIRAGGIO Bollettino tecnico nr. 5/2015 REGOLATORE di TIRAGGIO Zingonia, 19 gennaio 2015 L efficienza di un impianto fumario è soggetta agli influssi delle caratteristiche dei fumi e alle condizioni climatiche che

Dettagli

ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360)

ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360) ixincondens 25C/IT (M) (cod. 00916360) Caldaie a condensazione a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Corpo caldaia lamellare in alluminio

Dettagli

Il tuo manuale d'uso. DELONGHI CS 230TVEX:1

Il tuo manuale d'uso. DELONGHI CS 230TVEX:1 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di DELONGHI CS 230TVEX:1. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Dettagli

INDICE DESCRIZIONE, LIVELLI DI DOTAZIONE...3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE...5

INDICE DESCRIZIONE, LIVELLI DI DOTAZIONE...3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE...5 La ringraziamo per l acquisto di questo prodotto. Lo scaldabagno istantaneo a gas FERROLI che Lei ha scelto, é stato progettato e fabbricato dai nostri specialisti e controllato in tutte le sue fasi secondo

Dettagli

Ogni dettaglio deve rappresentare il tuo stile di cucina. Ecco perché progettarla con il sistema Domino di Neff è il primo passo verso la perfezione.

Ogni dettaglio deve rappresentare il tuo stile di cucina. Ecco perché progettarla con il sistema Domino di Neff è il primo passo verso la perfezione. 100 Ogni dettaglio deve rappresentare il tuo stile di cucina. Ecco perché progettarla con il sistema Domino di Neff è il primo passo verso la perfezione. Per assecondare ogni esigenza, Neff ha creato un

Dettagli