Vittoria InvestiMeglio Evoluz10ne Coupon Banche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Vittoria InvestiMeglio Evoluz10ne Coupon Banche"

Transcript

1 FCCL FMV sscuraze Vta msta rvalutable a prem uc e dstrbuze auale de prvet - Vttra vestmegl Evluz10e Cup Bache Per raccglere aualmete frutt del tu vestmet l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva Cdz d sscuraze eglamet del Fd Vttra edmet Mesle Glssar Mdul ammstratv Fac-smle ctratt deve essere csegat al Ctraete prma della sttscrze della plzza Prma della sttscrze leggere attetamete la cheda tetca e la ta frmatva Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz

2 frmatva a ses dell artcl 13 del D.Lgs. 30 gug ses della vgete rmatva matera d prteze de dat persal (d segut l Cdce ), Vttra sscuraz.p.. (d segut la cetà ) qualtà d tlare del trattamet La frma sull us de u dat persal e su u drtt 1. () rattamet de dat persal per faltà asscuratve 2 l fe d frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest u favre prevst, la stra cetà deve dsprre d dat persal che La rguarda dat racclt press d Le press altr sggett 3 e/ dat che dev essere frt da Le da terz per bblgh d legge 4 e deve trattarl, el quadr delle faltà asscuratve, secd le rdare e mlteplc attvtà e mdaltà peratve dell'asscuraze. Le chedam, d csegueza, d esprmere l cses per l trattamet de u dat strettamete ecessar per la frtura de suddett servz e/ prdtt asscuratv. l cses che Le chedam rguarda ache gl evetual dat sesbl 5 strettamete eret alla frtura de servz e/ prdtt asscuratv ctat l trattamet de qual, cme l trattamet delle altre categre d dat ggett d partclare tutela 6, è ammess, e lmt ccret strettamete ecessar, dalle relatve autrzzaz d carattere geerale rlascate dal Garate per la prteze de dat persal. ltre, esclusvamete per le faltà spra dcate e sempre lmtatamete a quat d stretta cmpeteza relaze all specfc rapprt tercrrete tra Le e la stra cetà, dat, secd cas, pss debb essere cmucat ad altr sggett apparteet al settre asscuratv crrelat c fuze meramete rgazzatva avet atura pubblca che pera tala all'ester cme autm ttlar, sggett tutt csì csttuet la c.d. "catea asscuratva 7. l cses che Le chedam rguarda, pertat, ltre alle stre cmucaz e trasfermet, ache gl specfc trattamet e le cmucaz e trasfermet all'ter della "catea asscuratva" effettuat da predett sggett. Precsam che seza u dat ptremm frrle, tutt parte, servz e/ prdtt asscuratv ctat. pag. 1 d 2 F M V. 1 Cme prevst dall'art. 13 del Cdce (decret legslatv 30 gug 2003,. 196). 2 La "faltà asscuratva" rchede ecessaramete, teut ct ache della raccmadaze del Csgl d'eurpa EC(2002)9, che dat sa trattat per: predspsze e stpulaze d plzze asscuratve; racclta de prem; lqudaze de sstr pagamet d altre prestaz; rasscuraze; casscuraze; preveze e dvduaze delle frd asscuratve e relatve az legal; csttuze, esercz e dfesa d drtt dell'sscuratre; adempmet d altr specfc bblgh d legge ctrattual; aals d uv mercat asscuratv; geste e ctrll ter; attvtà statstche. 3 d esemp: altr sggett eret al rapprt che La rguarda (ctraet d asscuraz cu Le rsult asscurat, beefcar ecc.; cbblgat); altr peratr asscuratv (qual aget, brker d asscuraze, mprese d asscuraze ecc.); sggett che, per sddsfare le ue rcheste (qual ua cpertura asscuratva, la lqudaze d u sstr ecc.), frsc frmaz cmmercal; rgasm asscatv e csrtl prpr del settre asscuratv (v. ta 7, put d e put e); altr sggett pubblc (v. ta 7, put f). 4 d esemp, a ses della rmatva ctr l rcclagg d dear d cu al decret Legslatv.231 del 21/11/2007 e al decret legslatv. 109 del 22/6/2007 e successve mdfche. adempmet alle suddette rmatve la cetà è teuta alla detfcaze della cletela ache a f della dvduaze delle peraz amale da segalare all UF. Pertat la macata frtura de dat rchest ptrebbe determare l mpssbltà d esegure l peraze rchesta. 5 Cè dat d cu all'art. 4, cmma 1, lett. d), del Cdce, qual dat relatv all stat d salute, alle p pltche, sdacal, relgse. 6 d esemp: dat relatv a prcedmet gudzar dag. 7 ecd l partclare rapprt asscuratv, dat pss essere cmucat a talu de seguet sggett: a. asscuratr, casscuratr (dcat el ctratt) e rasscuratr; aget, csrz tra aget/ageze, subaget, medatr d asscuraze e d rasscuraze, prduttr, ed altr caal d acqusze d ctratt d asscuraze; bache, scetà d geste del rsparm, sm; legal; b. scetà d servz per l quetazamet; scetà d servz a cu sa affdat la geste, la lqudaze ed l pagamet delle prestaz; scetà d servz frmatc e telematc d archvaze; scetà d servz pstal (per trasmsse, mbustamet, trasprt e smstamet delle cmucaz alla cletela) (dcate sul plc pstale); scetà d revse e d csuleza (dcata egl att d blac); scetà d frmaze cmmercale per rsch fazar; scetà d servz per l ctrll delle frd; (v. tuttava ache ta 10); c. scetà del Grupp a cu appartee la stra cetà (ctrllat, ctrllate cllegate, ache drettamete, a ses delle vget dspsz d legge); d. sscaze azale fra le mprese asscuratrc (Va della Frezza, 70 ma), per la racclta, elabraze e recprc scamb c le mprese asscuratrc, alle qual dat pss essere cmucat, d elemet, tze e dat strumetal all'esercz dell'attvtà asscuratva e alla tutela de drtt dell'dustra asscuratva rspett alle frd; e. rgasm asscatv e csrtl prpr del settre asscuratv che pera recprc scamb c tutte le mprese d asscuraze csrzate, alle qual dat pss essere cmucat dvduat base a ctratt e a ram asscuratv teressat; V sttut per la Vglaza sulle sscuraz (Va del Qurale, 21 ma); CP Ccessara ervz sscuratv Pubblc (Va Yser, 14 - ma) la quale, base alle specfche rmatve, Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

3 pag. 2 d 2 F M V (B) Mdaltà d us de dat persal dat s trattat 8 dalla stra cetà ttlare del trattamet sl c mdaltà e prcedure, ache frmatche e telematche, strettamete ecessare per frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest u favre prevst, vver, qualra v abba accsett, per rcerche d mercat, dag statstche e attvtà prmzal; s utlzzate le medesme mdaltà e prcedure ache quad dat veg cmucat tala all ester per suddett f a sggett precedeza gà dcat ella presete frmatva, qual a lr vlta s mpegat a trattarl usad sl mdaltà e prcedure strettamete ecessare per le specfche faltà dcate ella presete frmatva e cfrm alla rmatva. ella stra cetà, dat s trattat da tutt dpedet e cllabratr ell ambt delle rspettve fuz e cfrmtà delle struz rcevute, sempre e sl per l csegumet delle specfche faltà dcate ella presete frmatva; l stess avvee press sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. Per talue attvtà utlzzam sggett d stra fduca - perat talvlta ache all ester che svlg per str ct cmpt d atura tecca d rgazzatva 9 ; l stess fa ache sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. l cses spra pù vlte rchest cmprede, vvamete, ache le mdaltà, prcedure, cmucaz e trasfermet qu dcat. (C) Drtt dell teressat. Le ha l drtt d cscere, g mmet, qual s u dat press sgl ttlar d trattamet, cè press la stra cetà press sggett spra dcat a cu l cmucham, e cme veg utlzzat; ha ltre l drtt d farl aggrare, tegrare, rettfcare cacellare, d chedere l blcc e d pprs al lr trattamet 10. Per l esercz de u drtt, ché per frmaz pù dettaglate crca sggett le categre d sggett a qual dat s cmucat che e veg a csceza qualtà d respsabl carcat, Le può rvlgers a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet, Va gaz Gardella Mla (. verde , e-mal ). ulla base d quat spra, Le può esprmere l cses per gl specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat dalla stra cetà e per gl altrettat specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat da sggett della catea asscuratva. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache gestsce tra gl altr: l Fd d garaza per le vttme della strada; l Fd d garaza per le vttme della cacca; l Fd d rtaze per la sldaretà alle vttme de reat d tp mafs, dell estrse e dell usura; l Fd de rapprt drmet ; la taza d cmpesaze, prevsta dal D.P del 18 lugl 2006 per sstr r.c. aut lqudat a ses della cveze CD, ecc.; Uffc Cetrale tala UC..c. a r.l. (Crs empe, 39 Mla), l quale gestsce e lquda sstr prvcat tala da vecl mmatrclat tat ester alle cdz cu all art. 6 della legge 24 dcembre 1969,. 990, cme mdfcat dalla legge 7 agst 1990,. 242; garatsce le carte verd emesse dalle mprese asscuratrc sce; garatsce l rmbrs de sstr causat all ester da vecl mmatrclat tala asscurat asscurat press mprese asscuratrc pste lqudaze catta ammstratva; CVP Cmmsse d vglaza su fd pese (Pazza ugust mperatre, 27 ma); Baca d tala - UF Utà d frmaze Fazara (Va V Ftae, 123 ma), a ses della rmatva atrcclagg; CB - Cmmsse azale per le cetà e la Brsa (Va G.B. Mart, 3, ma); sttut azal che pera c faltà assstezal e prevdezal, qual, a ttl esemplfcatv ma esaustv: l P sttut azale per la prevdeza cale (Va Cr l Grade, 21 ma) e l L sttut azale per l sscuraze ctr gl frtu sul Lavr (P.le Pastre, 6 ma); sttut scetfc d stud asscuratv, d struze prfessale e stampa tecca asscuratva; Et e rga azal e qual le mprese d asscuraze s rappresetate; ltr sggett bache dat e cfrt de qual la cmucaze de dat è bblgatra. L elec cmplet d tutt predett sggett è cstatemete aggrat e può essere cscut agevlmete e gratutamete chededl al ervz dcat ell frmatva ppure csultad l st teret 8 l trattamet può cmprtare le seguet peraz prevste dall'art. 4, cmma 1, lett. a), del Cdce: racclta, regstraze, rgazzaze, cservaze, elabraze, mdfcaze, seleze, estraze, raffrt, utlzz, tercesse, blcc, cmucaze, cacellaze, dstruze d dat; è vece esclusa l'peraze d dffuse d dat. 9 Quest sggett s scetà perse fsche stre drette cllabratrc e svlg le fuz d respsabl del str trattamet de dat. el cas vece che per autma cme dstt "ttlar" d trattamet retra, cme dett, ella c.d. "catea asscuratva" c fuze rgazzatva (v. ta 7 b). 10 al drtt s prevst e dscplat dagl artt del Cdce. La cacellaze e l blcc rguarda dat trattat vlaze d legge. Per l'tegraze ccrre vatare u teresse. L'ppsze può essere sempre eserctata e rguard del materale cmmercale pubblctar, della vedta dretta delle rcerche d mercat; egl altr cas l'ppsze presuppe u mtv legttm.

4 cheda tetca La presete cheda tetca è redatta secd l schema predspst dall V, ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell V. EZE: LEGGEE EMEE L FMV PM DELL CZE DEL C. La presete cheda tetca è vlta a frre al Ctraete u frmaze d stes sulle caratterstche, sulle garaze, su Cst e sugl evetual rsch preset el ctratt e deve essere letta cgutamete alla ta frmatva. 1. frmaz geeral 1.a) mpresa d sscuraze Vttra sscuraz.p.. Grupp Vttra sscuraz pag. 1 d 4 C H E D E C 1.b) frmaz sulla stuaze patrmale dell mpresa l patrm ett dell mpresa ammta a eur: l captale scale è eur, metre le rserve patrmal s par a eur. L dce d slvbltà rfert alla geste vta è 1,6. Ess rappreseta l rapprt tra l ammtare del marge d slvbltà dspble e l ammtare del marge d slvbltà rchest dalla rmatva vgete.. dat d cu spra s relatv all'ultm blac apprvat e s rfersc alla stuaze patrmale al 31/12/2014. rmada al st teret della cetà per l aggramet auale de dat spra rprtat. 1.c) Demaze del ctratt Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache. 1.d) plga del ctratt sscuraze sulla vta Msta a Prem uc c dstrbuze d prvet au. Le prestaz asscurate dal presete ctratt s ctrattualmete garatte dall' mpresa e s rvaluta aualmete base al redmet d ua geste separata d attv. 1.e) Durata La Durata del ctratt è fssa e par a 10 a. È pssble eserctare l drtt d scatt sa tale che Parzale trascrs u a dalla Data d Decrreza. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

5 pag. 2 d 4 C H E D E C 1.f) Pagamet de Prem l Prem d perfezamet vee crrspst u uca sluze c u mprt mm par a ,00 eur e massm par a ,00 d eur. 2. Caratterstche del ctratt Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache è u ctratt d asscuraze frma msta a Prem uc c rcscmet auale d prvet dpedet dal redmet tteut dal Fd a Geste eparata Vttra edmet Mesle a cu l ctratt è cllegat. l ctratt, ltre a garatre ua prestaze cas d decess dell sscurat, csete u peraze d rsparm da parte del Ctraete. ale ctratt è rvlt a ch persegue l bettv d effettuare a med terme u vestmet rschs e, cseguetemete, utra aspettatve d alt redmet, ma puttst d redmet relatvamete stabl el temp. Ua parte del Prem versat vee utlzzata dalla cetà per fare frte a Cst del ctratt e ccrre duque alla frmaze del Captale sscurat. Per la cmprese del meccasm d partecpaze agl utl, dell svlupp delle prestaz e del valre d rscatt s rmada al Prgett Esemplfcatv llustrat ella seze E della ta frmatva.. La cetà è teuta a csegare al Ctraete l Prgett Esemplfcatv elabrat frma persalzzata al pù tard al mmet cu l Ctraete è frmat che l ctratt è cclus. 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte l ctratt prevede le seguet tplge d prestaz: a) Prestaz cas d vta Prestaze cas d vta a scadeza cas d vta dell sscurat alla scadeza del ctratt, la prestaze csste el pagamet del Captale sscurat a Beefcar desgat plzza dal Ctraete. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache Prvet au cas d vta dell sscurat ad g crreza versara d Plzza, l pagamet al Ctraete d smme perdche d ammtare varable (prvet au), c u mm garatt dell 0,00% au. b) Prestaz cas d decess cas d decess dell sscurat, el crs della durata ctrattuale, l pagamet a Beefcar desgat del Captale sscurat cremetat del rate d prvet au maturat dall'ultma crreza versara d Plzza f al mmet della rchesta d lqudaze.

6 Garaze fferte l ctratt prevede u tass au d redmet mm garatt dell 0,00%. La cetà, cmuque, garatsce alme l csldamet del Captale sscurat alla crreza versara d Plzza precedete salv evetual scatt Parzal successvamete terveut. cas d rscatt l Ctraete, spprta l rsch d tteere u mprt ferre al Prem versat. Maggr frmaz s frte ta frmatva alla seze B. g cas le cperture asscuratve ed meccasm d rvalutaze delle prestaz s reglat dagl artt. 6, 7 e 8 delle Cdz d sscuraze. 4. Cst La cetà, al fe d svlgere l attvtà d cllcamet e d geste de ctratt e d cass de Prem, preleva de Cst secd la msura e le mdaltà dettaglatamete llustrate ta frmatva alla seze C. Cst gravat su Prem e quell prelevat dal Fd a Geste eparata rduc l ammtare delle prestaz. Per frre u dcaze cmplessva de Cst che grava a var ttl sul ctratt vee d segut rprtat l dcatre stetc Cst percetuale med au (CPM) che dca d quat s rduce g a, per effett de Cst, l tass d redmet del ctratt rspett a quell d u' aalga peraze gravata da Cst. l predett dcatre ha ua valeza retatva quat calclat su parametr prefssat. l Cst percetuale med au (CPM) è calclat c rfermet al Prem della prestaze prcpale e tee pertat ct de Prem delle cperture cmplemetar e/ accessre. l Cst percetuale med au cas d rscatt e prm a d Durata ctrattuale può rsultare sgfcatvamete superre al cst rprtat crrspdeza del 5 a. pag. 3 d 4 C H E D E C. Geste eparata Fd Vttra edmet Mesle ptes adttate Prem uc versat: ,00 Eur ass d redmet degl attv: 4,00% Durata del ctratt: 10 a L dcatre rsulta fuze del sess Età dell sscurat : 45 a CPM 5 1,68% 10 1,59% Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

7 pag. 4 d 4 C H E D E C 5. llustraze de dat strc d redmet della geste separata questa seze è rappresetat l tass d redmet realzzat dalla geste separata Fd Vttra edmet Mesle egl ultm 5 a ed l crrspdete tass d redmet mm rcscut agl asscurat. l dat è cfrtat c l tass d redmet med de ttl d tat e c l dce de prezz al csum per le famgle d mpegat ed pera. edmet edmet mm edmet realzzat rcscut agl med de flaze dalla geste asscurat tl d tat separata ,04% 2,54% 3,35% 1,55% ,13% 2,63% 4,89% 2,73% ,40% 1,90% 4,64% 2,97% ,91% 2,41% 3,35% 1,17% ,57% 2,07% 2,08% 0,21% tteze: redmet passat s dcatv d quell futur. 6. Drtt d rpesamet. l Ctraete ha la facltà d revcare la Prpsta d recedere dal ctratt. Per le relatve mdaltà leggere la eze D della ta frmatva. Vttra sscuraz.p.. è respsable della verdctà de dat e delle tze cteut ella presete cheda tetca. L mmstratre Delegat bert Guarea Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache Data dell ultm aggramet: 1 gug 2015

8 ta frmatva La presete ta frmatva è redatta secd l schema predspst dall V ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell V. l Ctraete deve predere vse delle Cdz d sscuraze prma della sttscrze del ctratt.. FMZ ULL MPE D CUZE 1. frmaz geeral a) Vttra sscuraz.p.. Grupp Vttra sscuraz; b) ede e Dreze - am Vta: tala, Mla, Va gaz Gardella. 2; c) elef t web: Psta elettrca: d) La cetà è stata autrzzata all esercz delle asscuraz a rma dell art. 65 del.d.l. 29/04/ e del successv D.M. del 26/11/1984. scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze sez Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv pag. 1 d 10 t a F M V. B. FMZ ULLE PEZ CUVE E ULLE GZE FFEE 2. Prestaz asscuratve e garaze fferte Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache (detfcata cme tarffa ) ha ua Durata fssa par a 10 a. C la sttscrze del ctratt s acqussce l drtt alle seguet prestaz: alla scadeza del ctratt, cas d vta dell sscurat, l pagamet del Captale sscurat a Beefcar desgat Plzza dal Ctraete; ad g crreza versara d Plzza, purché l sscurat sa vta, la crrespse a favre del Ctraete d u prvet au, varable base al redmet del Fd Vttra edmet Mesle; cas d decess dell sscurat el crs della Durata ctrattuale, l pagamet a Beefcar dcat Plzza, d u mprt tteut smmad l Captale sscurat ed l prvet au maturat dall ultma crreza versara d Plzza f al mmet della rchesta d lqudaze. La rvalutaze della prestaze determata cme dcat al successv Put 4), ua vlta dcharata al Ctraete, rsulta deftvamete csldata. l ctratt prevede u tass au d redmet mm garatt dell 0,00%. La Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

9 pag. 2 d 10 t a F M V cetà, cmuque, garatsce alme l csldamet del Captale sscurat alla crreza versara d Plzza precedete salv evetual scatt Parzal successvamete terveut. Per gl aspett d dettagl s rmada agl artt. 6, 7 e 8 delle Cdz d sscuraze. 3. Prem Le prestaz prevste ctrattualmete s garatte a frte del pagamet, u uca sluze, del Prem. l Prem mm per la sttscrze è d ,00 eur metre quell massm ammta a ,00 d eur. l Prem dvut è dpedete dall età e dal sess dell sscurat e dpede esclusvamete dall ammtare del Captale sscurat. l Ctraete è ltre rcscut l drtt, trascrs u a dalla Data d Decrreza del ctratt, d rscattare tutt parte del Captale sscurat. l scatt tale determa l estze del ctratt. l versamet del Prem uc vee effettuat drettamete a favre d Vttra sscuraz.p.. a favre dell termedar carcat press l quale l ctratt è stpulat medate: pagamet c meta elettrca; asseg crclare asseg bacar trasferble; bfc bacar. Le spese relatve a mezz d pagamet prescelt grava drettamete sul Ctraete.. 4. Mdaltà d calcl e d assegaze della partecpaze agl utl d g crreza versara d Plzza, purché l sscurat sa vta, la cetà prvvede a lqudare al Ctraete u prvet au che vee determat, al lrd delle mpste, base al redmet au del Fd cllegat al ctratt. Per gl aspett d dettagl s rva all rt. 6 delle Cdz d sscuraze relatv alla clausla d rvalutaze ed al eglamet del Fd che frma parte tegrate delle Cdz stesse. Le partecpaz agl utl ua vlta dcharate ed attrbute aualmete al Ctraete stt frma d prvet au, resta deftvamete acquste dal medesm. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache f d ua maggre cmprese delle mdaltà d rcscmet del redmet au ché delle mdaltà d calcl delle prestaz asscurate, la cetà s mpega a csegare al Ctraete, al pù tard al mmet della Ccluse del ctratt, l Prgett Esemplfcatv d svlupp delle prestaz asscurate e de valr d rscatt, llustrat alla successva seze E, elabrat frma persalzzata ssa base al Prem che l Ctraete teda versare sul presete ctratt.

10 C. frmaz su Cst, sct, regme fscale 5. Cst 5.1 Cst gravat drettamete sul Ctraete Cst gravat sul Prem D segut s rprtat Cst applcat al Prem: De spra dcat Cst gravat sul Prem vee rcscuta meda agl termedar ua quta par al 72,94% Cst per rscatt Carcamet Fss Carcamet percetuale gravate sul prem al ett del carcamet fss Cst gravat sul prem 50,00 Eur 2,50% pag. 3 d 10 t a F M V cas d scatt tale Parzale rchest e prm a d Durata ctrattuale, all mprt lqudable s applca le pealtà d segut dcate. Data rchesta rscatt Durate l 1 a Durate l 2 a Durate l 3 a Durate l 4 a ltre Pealtà d rscatt scatt csett 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%. g cas, qualsas peraze d rscatt, qualsas epca essa avvega, cmprta l'applcaze d u cst fss d 50,00 eur Cst gravat su prvet au u cascu prvet lqudat aualmete, a cpertura de Cst d lqudaze dell stess, vee tratteut l mprt fss, ssa dpedete dall ammtare del prvet, d 3,00 eur. 5.2 Cst applcat fuze delle mdaltà d partecpaze agl utl La cetà rcsce al ctratt l redmet au csegut dal Fd Vttra edmet Mesle tratteed u alquta par all'1,50%. ul redmet tratteut dalla cetà la quta parte rcscuta meda agl termedar è par a 46,67%. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

11 pag. 4 d 10 t a F M V. 6. ct vverteza: la cetà l termedar ha la facltà d prevedere specfc sct rduced l carcamet percetuale d cu al precedete put , f all 0,50%. 7. egme fscale D segut vee llustrat l regme fscale prevst per Prem e per le prestaz dalla rmatva vgre al mmet della redaze della presete ta frmatva. rattamet Fscale de Prem Prem versat sul presete ctratt s gravat da alcu tp d mpsta. L evetuale parte de Prem rfert a cpertura del rsch mrte è detrable e lmt prevst dalla rmatva temp per temp vgete. assaze delle smme crrspste Le prestaz lqudate dalla cetà a segut d decess dell sscurat, prvet au, rscatt scadeza ha u dvers trattamet fscale a secda che l Beefcar sa me u sggett che esercta attvtà d mpresa. el cas cu l Beefcar percepsca le prestaz ell ambt d u attvtà d mpresa, la cmpete reddtuale clusa el captale lqudat per decess dell sscurat, prvet au, rscatt scadeza, ccrrerà al reddt d mpresa: la cetà lquderà qud tal mprt seza applcare alcua rteuta mpsta ssttutva. el cas cu l Beefcar percepsca le prestaz ell ambt d u attvtà d mpresa, l captale lqudat per decess dell sscurat, prvet au, rscatt scadeza, ella parte evetualmete eccedete prem versat relatv alla cmpete demgrafca della Plzza, csttusce reddt d captale (artcl 44 del U) sggett ad mpsta ssttutva secd la rmatva pr tempre vgete: la cetà prcederà qud alla lqudaze d quat dvut al ett d tale mpsta. el cas d scatt Parzale l mpsta ssttutva suddetta vee applcata aved rguard al rapprt esstete tra valre della Plzza ggett d scatt Parzale e valre ttale della Plzza. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache vverteza Fatca gver d tala e U ha sttscrtt u accrd per l applcaze della rmatva statutese FC frza del quale, a decrrere dal 1 lugl 2014, le cmpage d asscuraze s teute a detfcare ed a segalare all autrtà fscale amercaa, per l tramte dell geze delle Etrate, Ctraet avet cttadaza statutese resdeza fscale egl tat Ut. La cetà è pertat bblgata ad acqusre specfche frmaz dal Ctraete attravers la cmplaze e la sttscrze del mdell d autcertfcaze allegat al ctratt. Quat dcharat ell autcertfcaze è ggett d adeguata verfca da parte della cetà che s rserva l drtt d rchedere la cmplaze d ulterr autcertfcaz el cas cu rvel cgrueze e/ varaz mert alle crcstaze v rprtate.

12 D. LE FMZ UL C 8. Mdaltà d perfezamet del ctratt rva all rt. 2 delle Cdz d sscuraze per le mdaltà d perfezamet del ctratt e la decrreza delle cperture asscuratve. 9. sluze del ctratt La sluze del ctratt, c la cseguete decadeza d tutte le garaze e d tutt gl mpeg ctrattual, può avvere a segut d: cadeza ctrattuale: a segut d tale evet srge l'bblg della cetà d crrspdere a Beefcar desgat l Captale sscurat cme dcat al precedete Put 2); ecess da parte del Ctraete: e lmt e elle mdaltà llustrate al successv Put 12); Decess dell sscurat: a segut d tale evet srge l bblg della cetà d crrspdere a Beefcar desgat l captale calclat cme dcat al precedete Put 2); scatt tale: a segut d rchesta scrtta del Ctraete la cetà prvvede a lqudare a quest ultm l mprt secd quat dcat al successv Put 10). rva agl artcl 5, 7, 8 e 9 delle Cdz d sscuraze per gl aspett d dettagl. pag. 5 d 10 t a F M V. 10. scatt e duze rascrs u a dalla Data d Decrreza del ctratt, al Ctraete è rcscut l drtt d rscattare ttalmete parzalmete l ctratt. La duze è prevsta dal presete ctratt. Per gl aspett d dettagl e per le mdaltà d determaze de valr d scatt Parzale e tale s rmada all rt. 9 delle Cdz d sscuraze e al precedete put per relatv Cst. l Ctraete deve prcedere alla sttscrze del ctratt ella csapevlezza che eserctad l rscatt sussste la pssbltà che l mprt cmplessvamete percept a segut del rscatt, ache csderad prvet au evetualmete rscss precedeza, rsult ferre al Prem versat. rchesta del Ctraete, da ltrare a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet Va gaz Gardella 2, Mla - umer Verde e-mal: la cetà frrà l frmaze relatva al valre d rscatt maturat a quel mmet. Per ua maggre cmprese de meccasm d calcl degl mprt lqudabl cas d rscatt l Ctraete può far rfermet al Prgett Esemplfcatv delle prestaz Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

13 pag. 6 d 10 t a F M V llustrat alla successva eze E. ltre per ua putuale valutaze de valr d rscatt crrspdet al ctratt sttscrtt s rmada al Prgett persalzzat d cu s fa ce ella medesma seze. 11. evca della Prpsta Fché l ctratt è cclus, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la Prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata, cteete gl elemet detfcatv del ctratt, drzzata al seguete recapt: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze della evca la cetà rmbrsa al Ctraete l Prem da quest evetualmete crrspst. 12. Drtt d ecess l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla Dreze della cetà c le medesme mdaltà dcate al precedete Put 11). Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze del ecess la cetà rmbrsa al Ctraete, l Prem da quest evetualmete crrspst Dcumetaze da csegare alla cetà per la lqudaze delle prestaz e term d prescrze Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache l pagamet da parte della cetà del valre d rscatt e del captale cas d decess, avvee etr l terme massm d treta gr dalla data d presetaze d tutt dcumet ecessar, elecat per var cas all rt. 13 delle Cdz d sscuraze. rcrda che l Cdce Cvle (art. 2952) dspe che drtt dervat dal ctratt d asscuraze sulla vta s prescrv dec a dal mmet cu s è verfcat l fatt su cu l drtt stess s fda. Decrs utlmete tale terme le smme maturate sara devlute al fd plzze drmet che, cme rchest dalla Legge. 266 del 23/12/2005 (e successve mdfche e tegraz), è stat sttut press l Mster delle Faze a favre delle vttme delle frd fazare. rva a mdul allegat al presete Fasccl frmatv, chesta d scatt, Deuca d str per decess", "chesta d lqudaze del captale a scadeza" recat l elec della dcumetaze da csegare relaze alle suddette ptes d lqudaze. 14. Legge applcable al ctratt l ctratt s applca la legge talaa. 15. Lgua cu è redatt l ctratt l ctratt, g dcumet ad ess allegat e tutte le cmucaz ad ess relatve

14 veg redatt lgua talaa, salv che le part e ccrd la redaze u altra lgua. 16. eclam Fatta salva g cas la facltà d adre l utrtà Gudzara, evetual reclam avet ad ggett la geste del rapprt ctrattuale, segatamete stt l prfl dell attrbuze d respsabltà della effettvtà della prestaze, della quatfcaze ed ergaze delle smme dvute all avete drtt, dev essere ltrat per scrtt a: Vttra sscuraz.p.. - ervz eclam, Va gaz Gardella, Mla (fax: 02/ e-mal: Qualra l espete s rtega sddsfatt dall est del reclam cas d asseza d rsctr el terme massm d quaratacque gr, ptrà rvlgers all V - Va del Qurale ma. Dev essere presetat drettamete all V, quat d cmpeteza esclusva, reclam cceret: a) l accertamet dell sservaza delle dspsz del Decret Legslatv 7 ettembre 2005, Cdce delle sscuraz - e delle relatve rme d attuaze, ché delle rme sulla cmmercalzzaze a dstaza d servz fazar al csumatre, da parte delle mprese d asscuraze e d rasscuraze, degl termedar e de pert asscuratv; b) le lt trasfrtalere matera d servz fazar per le qual l reclamate chede l attvaze della prcedura F-E. Per dvduare l sstema ester cmpetete è pssble accedere al st teret: partclare reclam drzzat all V dvra cteere: - me, cgme e dmcl del reclamate c evetuale recapt telefc; - dvduaze del/ sggett/ d cu s lameta l perat; - breve descrze del mtv d lametela; - cpa del reclam gà presetat drettamete all mpresa crredat dell evetuale rsctr frt dalla stessa; - g dcumet utle a descrvere cmputamete le crcstaze del reclam. pag. 7 d 10 t a F M V. retra ella cmpeteza dell V: a) reclam relatv alla quatfcaze delle prestaz asscuratve e all attrbuze d respsabltà, che dev essere drzzat drettamete all mpresa: cas d rceze l V prvvederà ad ltrarl all mpresa d asscuraze etr 90 gr dal rcevmet, dade ctestuale tza a reclamat; b) reclam per qual sa gà stata adta l utrtà Gudzara: l V prvvederà ad frmare reclamat che gl stess esula dalla prpra cmpeteza; c) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del est Uc dell termedaze fazara e delle relatve rme d attuaze dscplat la sllectaze all vestmet d prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, ché l cmprtamet de sggett abltat e delle mprese d asscuraze, relatvamete alla vedta dretta, ella sttscrze e el cllcamet de prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, qual va vat alla CB va G.B. Mart ma; d) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del D. Lgs. 5 dcembre 2005,. 252 e delle relatve rme d attuaze dscplat la traspareza e le mdaltà d fferta al pubblc delle frme pesstche cmplemetar, qual va vat alla CVP - Pazza ugust mperatre, ma. cas d rceze de reclam d cu alle lettere c) e d), l V prvvederà ad ltrarl seza rtard alle cmpetet utrtà, dade ctestuale tza a reclamat. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

15 pag. 8 d 10 t a F M V 17. frmatva crs d ctratt e rea servata La cetà frrà per scrtt al Ctraete le evetual varaz delle frmaz cteute ella presete ta frmatva el eglamet del Fd Vttra edmet Mesle che dvesser tervere ache per effett d mdfche alla rmatva successve alla Ccluse del ctratt. ualmete, etr sessata gr da g crreza versara d Plzza, la cetà trasmetterà al Ctraete l'estratt ct auale della psze asscuratva c l'dcaze del prem versat, del captale rvalutat e della msura d rvalutaze. La cetà frsce rsctr per scrtt ad g rchesta d frmaze presetata dal Ctraete dagl avet drtt mert all evluze del rapprt asscuratv e alle mdaltà d determaze della prestaze asscuratva etr vet gr dalla rceze della rchesta scrtta. rchesta del Ctraete, da ltrare a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet Va gaz Gardella 2, Mla - umer Verde e-mal: la cetà frrà l frmaze relatva al valre d rscatt maturat a quel mmet. rea servata. ses dell art. 38 quques del eglamet 35 V, s cmuca che sul st teret della cetà è dspble l'rea servata dedcata a Clet Vttra. egstrads al servz l Ctraete ptrà csultare la sua psze asscuratva md semplce e velce, seza lmtaze d rar e seza recars geza, attravers u semplce cllegamet teret. Per regstrars all rea servata sarà suffcete serre l umer d ua qualsas Plzza Vttra sscuraz attva, l Cdce Fscale la Partta V, u drzz e-mal vald e segure delle semplc struz che verra vate dal sstema va mal. Per tteere maggr frmaz sul servz tteere asssteza sull utlzz del sstema è attv l umer verde Cfltt d teress Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache l fe d persegure mglr redmet del Fd Vttra edmet Mesle, Vttra sscuraz scrve egl attv d quest ultm partecpaz relatve a scetà mmblar ctrllate dalla medesma. g cas Vttra sscuraz, preseza d u ptezale cfltt d teress, pera md da recare pregudz a Ctraet. lla data d redaze della presete ta frmatva la cetà ha essere alcu accrd base al quale percepsca da terz cmmss relaze a qute d C altre attvtà scrtte el Fd. Qualra futur vesser sttscrtt accrd d tale atura la cetà s mpega a: sttscrvere medesm persegued l mglr rsultat per l Ctraete; rcscere al Fd le cmmss e pù geerale le utltà percepte md tale che queste ccrra alla determaze de redmet au del Fd; dcare el redct auale del redmet del Fd le utltà rcevute e retrcesse agl sscurat.

16 E. Prgett esemplfcatv delle prestaz La presete elabraze vee effettuata base ad ua predefta cmbaze d prem, durata, perdctà d versamet, sess ed età dell'sscurat. Gl svlupp delle prestaz asscurate e de valr d rscatt rprtat el prgett s calclat sulla base d due dvers valr: a) l ass d redmet Mm Garatt ctrattualmete; b) u ptes d redmet au cstate stablta dall V e par, al mmet d redaze del presete Prgett, al 4,00%. valr svluppat base al ass Mm Garatt - seze a) del prgett - rappreseta le prestaz certe che la cetà è teuta a crrspdere base alle Cdz d sscuraze e teg pertat ct d ptes su future partecpaz agl utl. valr svluppat base all ptes d redmet stablta dall V - seze b) del prgett - s meramete dcatv e mpega alcu md la cetà. v è fatt alcua certezza che le ptes adttate tale svlupp delle prestaz s realzzera effettvamete. rsultat fazar csegubl dalla geste degl vestmet ptrebber dscstars dalle ptes d redmet mpegate. VLUPP DE PEM, DELLE PEZ E DE VL D C BE : ) D EDME MM G - ass d redmet mm garatt: 0,00% - Età dell'sscurat: qualuque - Durata : 10 a - ess dell sscurat: qualuque - Prem uc versat: ,00 Eur pag. 9 d 10 t a F M V. Prvet u Lrd Captale asscurat a fe a Captale cas d decess a fe a Valre d scatt lrd a fe a 1 0, , , ,96 2 0, , , ,73 3 0, , , ,49 4 0, , , ,25 5 0, , , ,25 6 0, , , ,25 7 0, , , ,25 8 0, , , ,25 9 0, , , , , , L'peraze d rscatt cmprta ua pealzzaze ecmca. Cme s evce dalla tabella, sulla base del tass d redmet mm ctrattualmete garatt, l valre d rscatt e l captale a scadeza rsulta ferr al prem versat. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

17 pag. 10 d 10 t a F M V. B) PE D EDME FZ - ass d redmet fazar: 4,00% - Prelev sul redmet fazar (sttratt dal tass d redmet fazar): 1,50% - lquta d retrcesse: 100% - ass d redmet retrcess: 2,50% - Età dell'sscurat: qualuque - Durata : 10 a - ess dell sscurat: qualuque - Prem uc versat: ,00 Eur trascrs Prvet u Lrd Captale asscurat a fe a Captale cas d decess a fe a Valre d scatt lrd a fe a 1 361, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Le prestaz dcate elle tabelle s al lrd degl er fscal e prvet au s al ett del cst d cu al put della eze C, par a 3,00 eur. Vttra sscuraz.p.. è respsable della verdctà e della cmpletezza de dat e delle tze cteut ella presete ta frmatva. L mmstratre Delegat bert Guarea Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache Data dell ultm aggramet: 1 gug 2015

18 Cdz d sscuraze rt. 1 - Prestaz Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache è u ctratt d asscuraze sulla vta frma msta a prem uc c partecpaze agl utl e dstrbuze d prvet au. l ctratt prevede, cas d vta dell'sscurat, ad g crreza versara d Plzza e f alla scadeza ctrattuale, la crrespse d prvet au determat fuze del redmet realzzat dal Fd. E' ltre prevst l pagamet a Beefcar desgat d u captale, cas d vta dell'sscurat, alla scadeza ctrattuale e prma d tale scadeza cas d decess dell'sscurat. successv rt. 7 e rt. 8 veg dettaglate le prestaz asscuratve e le relatve cdz prevste cas d decess e d vta dell'sscurat. rt. 2 - ttscrze, durata ed etrata vgre del ctratt Per la sttscrze sussste alcua lmtaze relatva all stat d salute, alla prfesse e alle evetual attvtà sprtve dell sscurat. l ctratt è stpulable purché l sscurat abba alla Data d Decrreza u età ferre a 18 a é superre a 80 a. La durata del ctratt è fssa e par a 10 a. l ctratt è cclus el mmet cu l Ctraete ha csceza dell accettaze della Prpsta da parte della cetà, lug d tale accettaze, abba rcevut l rgale d Plzza sttscrtt dalla medesma. l ctratt s tede perfezat quad l Ctraete abba prvvedut a crrspdere l Prem pattut e la cetà abba emess e csegat la relatva Plzza. La cpertura asscuratva, prev pagamet del Prem, vee attvata a partre dalla Data d Decrreza dcata Plzza. pag. 1 d 9 c d z D C U Z E. rt. 3 - Facltà d evca della Prpsta Fché l ctratt è cclus, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la Prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata, cteete gl elemet detfcatv del ctratt, drzzata al seguete recapt: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze della evca, la cetà rmbrsa al Ctraete l Prem da quest evetualmete crrspst. rt. 4 - Pagamet del Prem l ctratt a frte delle prestaz d cu all'rt. 1, prevede l pagamet d u Prem uc, da versars va atcpata ed u'uca sluze alla data d Ccluse del ctratt. l Prem mm d perfezamet è d ,00 eur metre quell massm ammta a ,00 d eur. l Prem dvut è dpedete dall età e dal sess dell sscurat e dpede esclusvamete dall ammtare del Captale sscurat. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

19 pag. 2 d 9 c d z D C U Z E. ul Prem pagat la cetà applca seguet carcamet: l versamet del Prem vee effettuat drettamete a favre d Vttra sscuraz.p.. a favre dell termedar carcat press l quale l ctratt è stpulat medate: pagamet c meta elettrca; asseg crclare asseg bacar trasferble; bfc bacar. Carcamet Fss Le spese relatve a mezz d pagamet prescelt grava drettamete sul Ctraete. rt. 5 - Drtt d ecess dal ctratt Carcamet percetuale gravate sul prem al ett del carcamet fss Cst gravat sul prem 50,00 Eur 2,50% l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata al seguete drzz: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla cteete seguet elemet detfcatv del ctratt: umer d Plzza, me e cgme del Ctraete. Etr treta gr dal rcevmet della cmucaze d ecess la cetà rmbrsa al Ctraete, preva csega dell rgale d Plzza e delle evetual appedc, l Prem da quest evetualmete crrspst. rt. 6 - edmet attrbut al ctratt Clausla d valutaze Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache La cetà rcscerà, ad g crreza versara d Plzza, u prvet au. tal fe la cetà gestrà sservaza del eglamet del Fd Vttra edmet Mesle attvtà d mprt ferre alle relatve serve Matematche. ale prvet verrà rcscut secd le seguet mdaltà: a) edmet tteut dal Fd La cetà dchara meslmete etr l gr 1 del mese che precede la crreza versara d Plzza, l redmet d cu alla lettera c) del eglamet del Fd che fa rfermet a 12 mes che preced l terz mese atecedete tale crreza versara d Plzza. b) edmet attrbut al ctratt l ctratt, a f della rvalutaze delle prestaz, vee attrbut l redmet par al redmet tteut d cu alla precedete lettera a) d dett artcl dmut d u tratteut par a 1,50 put percetual. c) edmet garatt l ctratt prevede u tass au d redmet mm garatt dell 0,00%. rt. 7 - Prestaz cas d decess dell'sscurat cas d decess dell sscurat el crs della Durata ctrattuale, la cetà s mpega al pagamet a Beefcar dcat Plzza, dell mprt tteut smmad:

20 l Captale sscurat alla data d rchesta d lqudaze; l rate d prvet au determat secd quat specfcat alla lettera b) del successv rt rt. 8 - Prestaz cas d vta dell'sscurat 8.1 Dstrbuze auale de prvet d g crreza versara d Plzza, sempre che l sscurat sa vta, la cetà prcede al pagamet a favre del Ctraete, d u prvet au d mprt varable determat base al redmet attrbut al ctratt cme deft al precedete rt. 6. rage d quest meccasm l Captale sscurat vee mateut alterat e, fatt salv quat rprtat alla lettera c) del presete artcl, vee utlzzat cme base d rfermet per la determaze del prvet dell a successv. Verra pertat rcscut 10 prvet au ccase d g crreza versara d Plzza. a) Lqudaze de prvet au L mprt del prvet au da lqudare, al lrd delle mpste, vee determat ad g crreza versara d Plzza mltplcad l Captale sscurat per l redmet attrbut al ctratt relatv al mese cu cade la crreza versara d Plzza. Dall mprt csì tteut la cetà trattee, a cpertura de Cst d lqudaze, la cfra d 3,00 eur. b) ate del prvet au el cmput delle smme da lqudare a segut d scatt tale a segut d decess dell sscurat vee pres csderaze l rate d prvet au maturat dall ultma crreza versara d Plzza f alla data d rchesta d lqudaze. l rate d prvet au vee calclat pr-rata temprs base al redmet attrbut relatv al mese cu è stata rchesta la lqudaze. l prcedmet pr-rata temprs vee applcat ella cveze dell cmmercale, dvded per 360 l umer d gr che alla data d rchesta d lqudaze rsulta essere trascrs dall ultma crreza versara d Plzza. c) Captale med d rfermet l captale med d rfermet vee utlzzat per l calcl del prvet au ( del rate d prvet au) e cas cu successvamete all ultma crreza versara d Plzza trascrsa sa stat effettuat u scatt Parzale. tal cas l prvet au ( l rate d prvet au) vee calclat secd le mdaltà dcate al presete rt. 8.1 lett. a) e b), utlzzad però, lug del Captale sscurat, l captale med d rfermet determat md tale da csderare data e ammtare del scatt Parzale. l captale med d rfermet vee dvduat dalla meda pderata degl mprt d Captale sscurat qual rsulta rspettvamete prma e dp l scatt Parzale. el calcl d detta meda pderata, cme pes relatv al Captale sscurat f al mmet del scatt Parzale, vee csderat l umer d gr trascrs tra l ultma crreza versara d Plzza e la data d lqudaze del scatt Parzale; cme pes del Captale sscurat resdu, dp tale peraze, vee csderat l umer d gr trascrs tra la data d lqudaze del scatt Parzale e la data d calcl. tale calcl gr trascrs tra due date veg cteggat ella cveze dell cmmercale. 8.2 Captale alla scadeza ctrattuale lla scadeza ctrattuale, decrse pertat 10 aualtà tere dalla Data d Decrreza, purchè l'sscurat sa vta e a frte del pagamet del Prem, la cetà s mpega al pagamet del Captale sscurat a Beefcar dcat Plzza. l Captale sscurat è par alla prestaze zale cme dcata Plzza dmuta de captal evetualmete dsvestt c precedet scatt Parzal. pag. 3 d 9 c d z D C U Z E. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

21 pag. 4 d 9 c d z D C U Z E. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache rt. 9 scatt u rchesta del Ctraete, la Plzza è rscattable sa ttalmete che parzalmete dp che sa trascrs u a dalla Data d Decrreza. a) scatt tale L mprt lqudable cas d rscatt, al lrd delle mpste, è par al Captale sscurat alla data della rchesta d rscatt cremetat del prvet au maturat dall ultma crreza versara d Plzza f alla data d rchesta d rscatt. l valre lqudable al lrd delle mpste è csttut dalla smma de seguet due mprt: l Captale sscurat alla data d rchesta d rscatt; l rate d prvet au determat secd quat dettaglat al precedete rt Qualra l scatt tale vega rchest e prm a d Durata ctrattuale, all mprt lqudable s applca le pealtà d segut dcate: g cas, qualsas peraze d rscatt, qualsas epca essa avvega, cmprta l'applcaze d u cst fss d 50,00 eur. b) scatt Parzale l ctratt può essere rscattat ache parzalmete purché l mprt d captale rchest e l mprt d captale resdu sa ferr, etramb cas, a 5.000,00 eur. è pssble rchedere pù d u scatt Parzale el crs d ua stessa aualtà asscuratva: l scatt Parzale è pertat csett sl ua vlta el crs de ddc mes che tercrr tra due crreze versare d Plzza csecutve. l scatt Parzale cmprta la rduze del Captale sscurat per l ammtare del captale rchest e la cseguete rduze d tutte le prestaz ctrattual. C l pagamet del scatt Parzale vee lqudat alcu prvet: quest verrà determat e lqudat alla crreza versara d Plzza successva, teed ct dell mprt e della data del scatt Parzale. ccase del prm pagamet d ua prestaze, mmedatamete successv ad u scatt Parzale, l prvet au dvut ( l rate d prvet au) verrà determat base al captale med d rfermet deft alla lettera c) del precedete rt cas d scatt Parzale s applca medesm cst, cmpres l cst fss d 50,00 eur, prevst per l scatt tale cme evdezat al precedete put a). rt Prestt Data rchesta rscatt Durate l 1 a Durate l 2 a Durate l 3 a Durate l 4 a ltre l presete Ctratt csete la ccesse d prestt. rt Cesse, Peg e Vcl Pealtà d rscatt scatt csett 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% l Ctraete può cedere ad altr l ctratt, csì cme può darl Peg cmuque vclare le smme garatte. al att dveta effcac sltat quad la cetà, a segut d cmucaze scrtta del Ctraete, e abba fatt ataze

22 sull rgale d Plzza su appedce. el cas d Peg Vcl, le peraz d rscatt, a secda de cas, rched l asses scrtt del credtre pgratz del vclatar. esta tes che le peraz d Peg e Vcl rguarda prvet fazar au qual sara cmuque crrspst al Ctraete. rt Beefcar l Ctraete desga, al mmet della sttscrze del ctratt, l Beefcar e può qualsas mmet revcare mdfcare tale desgaze per scrtt (artt e 1921 C.C.). La dcharaze d revca mdfca del Beefcar deve essere fatta a mezz raccmadata dspsta per testamet, purché la desgaze testametara facca rfermet maera espressa alla Plzza. La desgaze de Beefcar può essere revcata e mdfcata e seguet cas: dp che l Ctraete ed l Beefcar abba dcharat per scrtt alla cetà, rspettvamete, la ruca al ptere d revca e l accettaze del beefc (c.d. beefc accettat); dp la mrte del Ctraete; dp che, verfcats l evet prevst, l Beefcar abba cmucat per scrtt alla cetà d vlers avvalere del beefc. tal cas, le peraz d rscatt, Peg Vcl d Plzza, rched l asses scrtt de Beefcar. rt Pagamet della cetà utt pagamet della cetà, ad ecceze de prvet au, avveg detr espressa rchesta degl avet drtt. La rchesta d lqudaze vee frmulata cmplad l crrspdete mdul allegat al presete Fasccl frmatv cmuque fred le frmaz v rcheste e allegad dcumet ecessar a verfcare l effettva essteza dell bblg d pagamet e ad dvduare gl avet drtt. La rchesta d lqudaze può essere csegata all termedar carcat press cu è stat stpulat l ctratt essere vata drettamete alla cetà. g cas la rchesta deve essere drzzata a: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta - Va gaz Gardella, Mla. Vee csderata cme data d rchesta d lqudaze la data cu tale rchesta è stata csegata alla cetà cmpleta d tutta la dcumetaze ecessara. La cetà esegue l pagamet dvut al pù tard etr treta gr dal rcevmet della dcumetaze d cu spra. Decrs tale terme, s dvut gl teress mratr, a partre dal terme stess, calclat base al sagg d teresse legale. l pagamet vee effettuat drettamete medate bfc bacar sul ct crrete dcat dal Ctraete dal Beefcar. Evetual mdaltà alteratve ptra essere d vlta vlta ccrdate c l avete drtt. a) Lqudaz per rscatt e per scadeza ctrattuale Le dmade d lqudaze per rscatt e scadeza dev essere crredate: e cas d scatt tale e scadeza, dall'rgale d Plzza dalla dcharaze d smarrmet della stessa, c evetual appedc; preseza d Peg Vcl, dell att d asses alla rchesta sttscrtta dal credtre dal vclatar; della cpa d u dcumet d rcscmet crs d valdtà del Ctraete; pag. 5 d 9 c d z D C U Z E. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

23 pag. 6 d 9 c d z D C U Z E. autcertfcaze a f della rmatva statutese FC; deguata Verfca della Cletela. b) Lqudaz per decess lle rcheste d lqudaze a segut d decess dell sscurat dev essere allegat seguet dcumet: rgale d Plzza dcharaze d smarrmet della stessa, c evetual appedc; preseza d Peg Vcl, dell att d asses alla rchesta sttscrtta dal credtre dal vclatar; qualra la desgaze de Beefcar fsse stata resa frma geerca (ad esemp l cuge, fgl, ecc.) la dcumetaze dea a detfcare tal avet drtt; cpa d u dcumet d rcscmet crs d valdtà d g avete drtt; certfcat aagrafc d mrte dell sscurat; decret del gudce tutelare se u pù avet drtt alla lqudaze s mre capac. Ed ltre, sl el cas cu Ctraete ed sscurat sa la stessa persa: att tr dcharaze ssttutva dell att d tretà cteete ache l dcaze che l Ctraete/sscurat è decedut seza lascare testamet; el cas cu essta u testamet è ecessar frre ua cpa autetca. c) Lqudaz de prvet au d g crreza versara d Plzza, sempre che l sscurat sa vta, la cetà prvvede al pagamet del prvet au a favre del Ctraete, medate bfc bacar c data d valuta ccdete c tale crreza versara d Plzza. l pagamet de prvet au vee effettuat sul ct crrete dcat al mmet della sttscrze del ctratt. rt Prescrze ses dell art del Cdce Cvle, drtt dervat dal ctratt d asscuraze sulla vta s prescrv dec a dal mmet cu s è verfcat l fatt su cu l drtt stess s fda. Decrs utlmete tale terme le smme maturate sara devlute al fd plzze drmet che, cme rchest dalla Legge. 266 del 23/12/2005 (e successve mdfche e tegraz), è stat sttut press l Mster delle Faze a favre delle vttme delle frd fazare. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache rt Fr Cmpetete Per le evetual ctrverse relatve al presete ctratt l Fr Cmpetete è quell del lug d resdeza d dmcl del Csumatre. rt rmatva statutese FC l Ctraete, fase d assuze, è teut a cmplare e sttscrvere l mdell d autcertfcaze FC Perse Fsche/Perse Gurdche allegat al ctratt. el crs d tutta la durata del ctratt, l Ctraete è teut a: cmucare tempestvamete alla cetà a mezz raccmadata a.r. da vare al seguete drzz: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla

24 qualsas cambamet d crcstaza che pssa cdere sulle dcharaz cteute el mdell d autcertfcaze cmplat e sttscrtt fase d assuze, e/ cmplare ulterr autcertfcaz qualra la cetà rtega che sa terveute varaz (es. uv dz d amercatà) e/ cgrueze rspett alle dcharaz cteute ella/e precedete/ autcertfcaze/. esta tes che la cetà, cas d messa cmplaze dell autcertfcaze sa fase assutva, che el crs della durata del ctratt, s rserva la facltà, cfrmtà alle dspsze d legge vget, d qualfcare l Ctraete cme U Pers, sggett c resdeza fscale egl U e d prcedere alle relatve cmucaz. l Ctraete è teut a malevare e teere dee la cetà da tutte le saz, teress, er, cst evetualmete applcat dalle autrtà fscal talae e/ straere a causa dell messa cmplaze dell autcertfcaze, qualra questa ctega dcharaz cmplete esatte. rt Dcharaz del Ctraete e dell'sscurat Le dcharaz rese dal Ctraete dall sscurat dev essere vertere, esatte e cmplete per l cses alla stpula del ctratt da parte della cetà. L esatta dcaze dell età dell sscurat può cmprtare la rettfca del captale asscurat base all età reale. l Ctraete è teut a frre alla cetà tutte le frmaz/dcumet ecessar al fe dell asslvmet degl bblgh d adeguata verfca prevst dalla rmatva atrcclagg. l rfut d frre le frmaz/dcumet rchest e l mpssbltà ad adempere all bblg d adeguata verfca cmprta per la cetà l bblg d staurare l rapprt ctuatv d esegure l peraze rchesta, vver d prre fe al rapprt ctuatv gà essere e l applcaze delle msure prevste dall art.23 (bblg d astese) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.. pag. 7 d 9 c d z D C U Z E. rt Cdz per la mvmetaze d mprt etrata e uscta rspett ses del eglamet svap. 38 del 3 gug 2011, la mvmetaze d mprt etrata e uscta dalla Geste tera eparata è sggetta a specfc lmt delberat dall' rga mmstratv della cetà fuze della dmese della geste stessa. al lmt s rfert a mvmetaz attuate medate ctratt stpulat a partre dal 1 gea 2012 da u uc ctraete da pù ctraet cllegat ad u medesm sggett ache attravers rapprt partecpatv. cas d superamet de predett lmt le cdz applcabl verra reglate c appsta appedce d ctratt. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

25 pag. 8 d 9 eglamet del Fd Vttra edmet Mesle E G L M E D E L F D. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache a) Vee attuata ua specale frma d geste degl vestmet, separata da quella delle altre attvtà della Vttra sscuraz.p.., che vee ctraddstta c l me FD V EDME MELE. La geste del FD V EDME MELE è cfrme al eglamet VP. 38 del 3 gug 2011 (d segut l eglamet. 38 ) e s atterrà a evetual successve dspsz. b) l FD V EDME MELE è demat Eur. c) l perd d sservaze per la determaze del tass med d redmet decrre dal 1 gea f al 31 dcembre del medesm a. ll ter del perd d sservaze, vee ltre determat u tass med d redmet al terme d cascu mese d caledar c rfermet a 12 mes d caledar trascrs; tale redmet vee evetualmete rcscut ve prevst dalle Cdz d Plzza. d) L FD V EDME MELE ha per bettv la rvalutaze de captal vestt, garated el temp ua equa partecpaze degl asscurat a rsultat fazar della geste. tal fe persegue ua stratega d vestmet prevaletemete retata vers ttl bblgazar e strumet d lqudtà demat Eur, ache tramte l acqust d qute d rgasm d vestmet Cllettv del sparm (C). l Fd può ltre vestre qute az d scetà mmblar, altr ttl d captale e geerale tutte le attvtà ammesse dalla rmatva d settre, el rspett de seguet lmt: gl vestmet ttl bblgazar e strumet d lqudtà demat Eur, effettuat drettamete tramte l acqust d qute d C, dvra rappresetare alme l 55% del prtafgl; gl vestmet el cmpart mmblare (terre, fabbrcat, scetà mmblar, qute az d scetà mmblar qute d C mmblar) ptra superare l 40% del prtafgl; gl vestmet dvers da quell a put precedet ptra superare l 30% del prtafgl. al lmt ptra essere tempraeamete dergat partclar mmet d vta del Fd, ad esemp el cas d terme prssm della geste del Fd. La geste può cmpredere vestmet strumet fazar altr attv emess, gestt prmss da sggett apparteet al Grupp Vttra sscuraz cllegat all stess elecat ell art. 5 del eglamet VP 27 magg 2008,.25. al vestmet ptra superare l 30% del prtafgl. Gl strumet fazar dervat pss vere utlzzat el rspett delle cdz prevste dalla rmatva vgete matera d attvtà a cpertura delle rserve tecche. e) l Fd Vttra redmet Mesle è dedcat a u partclare segmet d cletela tp d plzze. f) l valre delle attvtà della geste separata ptrà essere ferre alle rserve matematche csttute per ctratt a prestaz rvalutabl base a redmet realzzat dalla geste stessa. g) La cetà s rserva d effettuare mdfche al presete reglamet dervat dall adeguamet dell stess alla rmatva prmara e secdara vgete ppure, se

26 cò è sfavrevle agl asscurat, a frte d mutat crter gestal. ltre, la cetà s rserva d apprtare al presete eglamet, quelle mdfche che s redesser ecessare a segut d cambamet dell attuale legslaze fscale. h) ul FD V EDME MELE pss gravare ucamete le spese relatve all attvtà d verfca ctable effettuata dalla scetà d revse e quelle effettvamete ssteute per l acqust e la vedta delle attvtà della geste separata. s csette altre frme d prelev, qualsas md effettuate. ) l redmet del FD V EDME MELE beefca d evetual utl dervat dalla retrcesse d cmmss d altr prvet rcevut dall mpresa vrtù d accrd c sggett terz e rcducbl al patrm della geste. j) l tass med d redmet della geste separata, relatv al perd d sservaze d cu alla lettera c) del presete eglamet, è determat rapprtad l rsultat fazar della geste separata alla gaceza meda delle attvtà della geste stessa. l rsultat fazar della geste separata è csttut da prvet fazar d cmpeteza csegut dalla geste stessa, cmpresv degl scart d emsse e d egzaze d cmpeteza, dagl utl realzzat e dalle perdte sfferte el perd d sservaze. Gl utl realzzat cmpred ache quell dervat dalla retrcesse d cmmss d altr prvet rcevut dall mpresa vrtù d accrd c sggett terz e rcducbl al patrm della geste separata. Le plusvaleze e le musvaleze va prese csderaze, el calcl del rsultat fazar, sl se effettvamete realzzate el perd d sservaze. l rsultat fazar è calclat al ett delle spese effettvamete ssteute per l acqust e la vedta delle attvtà, per l attvtà d verfca ctable ed al lrd delle rteute d acct fscale. Gl utl e le perdte da realzz s determat c rfermet al valre d scrze delle crrspdet attvtà el lbr mastr della geste separata d cu all artcl 12 del eglamet. 38. l valre d scrze el lbr mastr d ua attvtà d uva acqusze è par al prezz d acqust. La gaceza meda delle attvtà della geste separata è par alla smma delle gaceze mede el perd d sservaze de depst umerar, degl vestmet e d g altra attvtà della geste separata. La gaceza meda el perd d sservaze degl vestmet e delle altre attvtà è determata base al valre d scrze el lbr mastr della geste separata. crter d valutaze mpegat a f del calcl della gaceza meda pss essere mdfcat, salv cas eccezal. tale evetualtà, l redct replgatv della geste separata d cu all artcl 13 del eglamet.38 è accmpagat da ua ta llustratva che rprta le mtvaz de cambamet e crter d valutaze ed l lr mpatt ecmc sul tass med d redmet della geste separata. pag. 9 d 9 E G L M E D E L F D. k) l FD V EDME MELE è aualmete sttpst alla verfca da parte d ua cetà d revse scrtta ell appst regstr prevst dalla rmatva vgete. l) l presete reglamet è parte tegrate delle Cdz d sscuraze. Data dell ultm aggramet: 1 gug 2015 Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

27 pag. 1 d 4 G L Glssar Per agevlare la cmprese de term asscuratv che c maggr frequeza rcrr el presete fasccl, d segut s rprta quell d us pù cmue c le relatve defz: cmmercale E la cveze base alla quale perd ferr l a s calclat csderad l a cmpst d 360 gr e tutt mes cmpst d 30 gr. ppedce Dcumet che frma parte tegrate del ctratt e che vee emess utamete segut a quest a f dell effcaca delle mdfche del ctratt. sscurat E la persa fsca, che può ccdere me c l Ctraete, sulla cu vta è stpulat l ctratt d asscuraze. Le prestaz del ctratt s determate fuze de su dat aagrafc e degl evet attet alla sua vta.. Beefcar le perse fsche gurdche desgate dal Ctraete che ha l drtt d rscutere le prestaz al verfcars degl evet prevst dal ctratt. Captale sscurat È l captale, cme da prestaze zale dcata Plzza determata fuze del Prem rprprzat cas d peraz d scatt Parzale. Cesse È la pssbltà del Ctraete d trasferre drtt ed bblgh ctrattual a terz. Ccluse del ctratt E l att che esprme l accettaze da parte della cetà della Prpsta d ctratt sttscrtta dal Ctraete. L accettaze può avvere medate espressa cmucaze scrtta da parte della cetà c la csega dell rgale d Plzza sttscrtta dalla medesma. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache Cdz d sscuraze seme delle clausle che dscpla l ctratt d asscuraze. Cfltt d teresse seme d tutte quelle stuaz cu l teresse della cetà può clldere c quell del Ctraete. Ctraete È la persa fsca gurdca che stpula l ctratt c la cetà, paga l Prem e dspe de drtt dervat dal ctratt stess. Cst er a carc del Ctraete gravat su Prem, sull mprt lqudable cas d rscatt,

28 laddve prevst dal ctratt, sulle prestaz asscuratve dvute dalla cetà. Data d Decrreza È la data a partre dalla quale, sempre che l Prem sa stat reglarmete crrspst, l ctratt è effcace. Durata È l'arc d temp che tercrre la Data d Decrreza e quella d scadeza del ctratt, quest cas 10 a, perd durate l quale s perat le garaze asscuratve. Fasccl frmatv L seme della dcumetaze frmatva da csegare al ptezale clete, cmpst da: frmatva sulla prvacy; cheda tetca; ta frmatva; Cdz d sscuraze, cmpresve del eglamet del Fd; Glssar; Mdul ammstratv; Fac-smle ctratt. FC (Freg ccut ax Cmplace ct) rmatva statutese falzzata a cmbattere l'evase fscale da parte de ctrbuet statutes che abba vestmet all ester. gver d tala e U ha sttscrtt u accrd per l applcaze d tale rmatva frza del quale a decrrere dal 1 lugl 2014, le sttuz fazare, fra le qual le cmpage d asscuraze s teute a detfcare ed a segalare all autrtà fscale statutese, per l tramte dell geza delle Etrate, Ctraet avet cttadaza resdeza fscale egl tat Ut. pag. 2 d 4 G L. Fd ( Fd a Geste eparata) E ua specale frma d geste degl vestmet separata dalle altre attvtà della cetà cu redmet determa l ammtare delle prestaz ctrattual. Le prestaz del presete ctratt s cllegate al Fd Vttra edmet Mesle. V sttut per la vglaza sulle asscuraz prvate e d teresse cllettv, che svlge fuz d vglaza e cfrt delle mprese d asscuraze sulla base delle lee d pltca asscuratva determate dal Gver. ta frmatva E l dcumet redatt secd le dspsz dell V che la cetà deve csegare al Ctraete prma della sttscrze del ctratt d asscuraze e che ctee frmaz relatve alla cetà, al ctratt stess e alle sue caratterstche fazare ed asscuratve. Peg E l att medate l quale la Plzza vee data Peg a favre d terz. ale att dveta effcace sl a segut d ataze sulla Plzza su ppedce. Plzza È l dcumet che cmprva l essteza del ctratt. Essa è rappresetata dal smpl d Plzza appstamete predspst dalla cetà, su dfett, dalla Prpsta d Plzza Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

29 pag. 3 d 4 G L crredata dalla cmucaze della cetà d accettaze della stessa. Prem È la smma che l Ctraete paga a frte delle prestaz garatte dal ctratt. Prestt mma che l Ctraete può rchedere alla cetà e lmt del valre d rscatt evetualmete prevst dal ctratt. Prgett Esemplfcatv E l ptes d svlupp, effettuata base al redmet fazar ptetc dcat dall V, delle prestaz asscurate e de valr d duze e scatt tale, redatta secd l schema prevst dall V e csegata al ptezale Ctraete. Prpsta È l dcumet medate l quale è mafestata la vltà del Ctraete qualtà d Prpete d stpulare l ctratt ed cu veg racclt dat ecessar per l emsse d quest ultm. ecess Drtt del Ctraete d recedere dal ctratt e fare cessare gl effett. eglamet del Fd L seme delle rme che regla la Geste eparata.. eglamet svap 38/2011 Ccere la csttuze e l ammstraze delle gest separate, v cmpresa l dvduaze de lmt degl mprt che pss essere mvmetat sa fase d gress che fase d uscta dalla geste, ché, cas d superamet d tal lmt, de presd da adttare. l fe è la maggr tutela pssble della geeraltà de Ctraet. edmet tratteut Parte del redmet lrd del Fd che la cetà trattee. evca della Prpsta È la pssbltà del Ctraete d aullare la Prpsta f al mmet della Ccluse del ctratt. Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache crreza versara È l aversar della Data d Decrreza del ctratt. duze Dmuze della prestaze zalmete asscurata cseguete alla scelta effettuata dal Ctraete d sspedere l pagamet de prem perdc, determata teed ct de prem effettvamete pagat rspett a quell rgaramete pattut. scatt Parzale E la facltà del Ctraete d rchedere atcpatamete parte del captale maturat e rscutere u mprt determat secd quat dcat elle Cdz d sscuraze. scatt tale E la facltà del Ctraete d estguere atcpatamete l ctratt e rscutere u mprt

30 determat secd quat dcat elle Cdz d sscuraze. serva Matematca È l mprt che la cetà csttusce accatad parte del Prem versat per far frte agl bblgh futur assut vers Beefcar. sluze del ctratt E l evet a segut del quale l ctratt perde g sua effcaca, e decad tutte le garaze e tutt gl mpeg ctrattual. cheda tetca E l dcumet frmatv stetc redatt secd le dspsz dell V che la cetà deve csegare al ptezale Ctraete prma della Ccluse del ctratt d asscuraze c partecpaze agl utl descrvede le prcpal caratterstche maera stetca al fe d descrvere le tplge d prestaze asscurate, le garaze d redmet, Cst ed dat strc d redmet delle Gest eparate de fd a cu s cllegate le prestaz. pag. 4 d 4 G L cetà mpresa È l mpresa autrzzata ad eserctare l attvtà asscuratva. el presete ctratt l terme cetà ed mpresa veg utlzzat per dcare Vttra sscuraz.p.. ass Mm Garatt È l tass d teresse au mm che la cetà s mpega a rcscere el calcl delle prestaz ctrattual fssat per quest ctratt all 0,00%. Vcl E l att base al quale le prestaz ctrattual pss essere vclate a favre d terz. l Vcl dveta effcace sl c specfca ataze sulla Plzza su appedce.. Data dell ultm aggramet: 1 gug 2015 Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache

31 Vttra sscuraz.p.. - Cap. c. Eur t. vers. P. V, C.F. e eg. mprese d Mla ede e Dreze: tala Mla Va gaz Gardella, 2 - scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze seze Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv. 008 CHE D VZE CULE am Vta-Uffc Geste Va.Gardella Mla PLZZ. GEZ/CLE CDCE GEZ/CLE Cgme e me Cdce Fscale/Partta va qualtà d Ctraete della plzza vta spra dcata, base alle Cdz d sscuraze, chede d dare crs alle seguet varaz ctrattual: Mdfca del beefc cas d decess dell sscurat, che deve teders da quest mmet, ssttuze d quat precedetemete dcat, attrbut a favre d: B Mdfca del beefc alla scadeza d plzza, che deve teders da quest mmet, ssttuze d quat precedetemete dcat, attrbut a favre d: C Mdfca dell drzz d resdeza, che deve tedes varat cme segue: Cmue Prvca C..P. D drzz ecapt telefc Mdfca delle crdate bacare del Ctraete per l accredt de prvet lqudat aualmete: B BC/GEZ/FLLE Cdce fscale testatar c/c : paese check c ab cab c/c B Data, Ctraete Frma ed evetuale mbr dell zeda PZ EV LL GEZ/CLE PE L CEFCZE DELL CEG. DDDD Geeraltà e Frma dell carcat pprre tmbr datar d geza/caale ses del D.lgs del 30/06/2003 dat persal cfert c la presete rchesta verra trattat da Vttra sscuraz.p.. al sl scp d prvvedere a dare crs alla rchesta ltrata e per ttemperare agl bblgh d legge vget. Md.Var.mste 02/15

32 DEUC D PE DECE Vttra sscuraz.p.. - Cap. c. Eur t. vers. P. V, C.F. e eg. mprese d Mla ede e Dreze: tala Mla Va gaz Gardella, 2 - scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze seze Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv. 008 am Vta - Uffc Lqudaz atcpata va mal PLZZ. GEZ/CLE CDCE GEZ/CLE CU- Cgme e me D DEL sttscrtt Beefcar, base a quat dcat el Fasccl frmatv, ched la lqudaze della prestaze asscurata segut al decess dell sscurat e a tal fe allega dcumet rchest ell specfc artcl delle Cdz d sscuraze. (el cas cu l umer de beefcar sa superre rspett a quell predspst el presete mdul s prega d cmplare pù cpe dell stess) 1) Cgme e me Cdce Fscale/Partta va Cmue d ascta Prv. Data d ascta ecapt telefc EDEZ drzz Cmue Prv. C..P. 2) Cgme e me Cdce Fscale/Partta va Cmue d ascta Prv. Data d ascta ecapt telefc EDEZ drzz Cmue Prv. C..P. chede ltre che l pagamet del captale asscurat sa esegut c la mdaltà qu d segut selezata: Lqudaze da effettuars a mezz bfc drett utlzzad le seguet crdate: BC : GEZ/FL.: C/C E : CDCE FCLE E C/C : paese check c ab cab c/c B l sttscrtt prede att che l dcaze delle crdate bacare spra rprtate va tesa ache a ses e per gl effett dell art. 1182, 3 cmma, c.c.. l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze della plzza dcata, utlzzad le suddette crdate bacare, ha pertat valre d fferta frmale a ses dell art c.c.. C l suddett pagamet Vttra sscuraz sarà cmpletamete lberata da qualsas bblgaze dervate dalla plzza dcata. sttscrtt dchara d essere csapevl che c l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze, a segut d ergaze mmedata della prestaze ttale, g bblgaze dervate dal ctratt dcat dvrà teders cmpletamete e deftvamete asslta e la plzza deftvamete estta e prva d g effett. Data Beefcar: 1) 2) Frma ed evetuale mbr dell zeda Frma ed evetuale mbr dell zeda PZ EV LL GEZ/CLE PE L CEFCZE DELL CEG. ULM PEM PG Geeraltà e Frma dell carcat pprre tmbr datar d geza/caale Data d scadeza e Data d pagamet ses del D.lgs del 30/06/2003 dat persal cfert c la presete rchesta verra trattat da Vttra sscuraz.p.. al sl scp d prvvedere alla lqudaze della prestaz e per ttemperare agl bblgh d legge vget. Md..08/14

33 CHE D C Vttra sscuraz.p.. - Cap. c. Eur t. vers. P. V, C.F. e eg. mprese d Mla ede e Dreze: tala Mla Va gaz Gardella, 2 - scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze seze Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv. 008 am Vta - Uffc Lqudaz atcpata va mal PLZZ. GEZ/CLE CDCE GEZ/CLE Cgme e me Cdce Fscale/Partta va EDEZ drzz Cmue Prv. C..P. ecapt telefc: abtaze/cellulare qualtà d Ctraete della plzza vta spra dcata, base alle Cdz d sscuraze, chede: l rscatt ttale della plzza, allegad dcumet d segut evdezat. B l rscatt parzale della plzza per l mprt rchest d,00, sl se prevst dalle cdz d sscuraze e c le mdaltà elle stesse ctemplate. chede ltre che l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze sa esegut c la mdaltà qu d segut selezata: Lqudaze da effettuars a mezz bfc drett utlzzad le seguet crdate: BC : GEZ/FL.: C/C E : CDCE FCLE E C/C : paese check c ab cab c/c B l sttscrtt prede att che l dcaze delle crdate bacare spra rprtate va tesa ache a ses e per gl effett dell art. 1182, 3 cmma, c.c.. l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze della plzza dcata, utlzzad le suddette crdate bacare, ha pertat valre d fferta frmale a ses dell art c.c.. C l suddett pagamet Vttra sscuraz sarà cmpletamete lberata da qualsas bblgaze dervate dalla plzza dcata. allega dcumet d segut evdezat: ) rgale d plzza: B) cpa d u dcumet d rcscmet vald del Ctraete: C) att d asses alla lqudaze del vclatar/credtre: l Ctraete d plzza dchara d essere csapevle che c l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze, a segut del rscatt ttale d plzza, g bblgaze dervate dal ctratt dcat dvrà teders cmpletamete e deftvamete asslta e la plzza deftvamete estta e prva d g effett. Data, Ctraete Frma ed evetuale mbr dell zeda PZ EV LL GEZ/CLE PE L CEFCZE DELL CEG. ULM PEM PG Geeraltà e Frma dell carcat pprre tmbr datar d geza/caale Data d scadeza e Data d pagamet ses del D.lgs del 30/06/2003 dat persal cfert c la presete rchesta verra trattat da Vttra sscuraz.p.. al sl scp d prvvedere alla lqudaze della prestaz e per ttemperare agl bblgh d legge vget. Md.sc. 08/14

34 Vttra sscuraz.p.. - Cap. c. Eur t. vers. P. V, C.F. e eg. mprese d Mla ede e Dreze: tala Mla Va gaz Gardella, 2 - scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze seze Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv. 008 CHE D LQUDZE DEL CPLE CDEZ am Vta - Uffc Lqudaz atcpata va mal PLZZ. GEZ/CLE CDCE GEZ/CLE Cgme e me Cdce Fscale/Partta va EDEZ drzz Cmue Prv. C..P. ecapt telefc: abtaze/cellulare D D CDEZ DELL PLZZ qualtà d Beefcar cas vta a scadeza della plzza vta spra dcata, base alle Cdz d sscuraze,chede che l pagamet del captale asscurat sa esegut c la mdaltà qu d segut selezata: Lqudaze da effettuars a mezz bfc drett utlzzad le seguet crdate: BC : GEZ/FL.: C/C E : CDCE FCLE E C/C : paese check c ab cab c/c B l sttscrtt prede att che l dcaze delle crdate bacare spra rprtate va tesa ache a ses e per gl effett dell art. 1182, 3 cmma, c.c.. l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze della plzza dcata, utlzzad le suddette crdate bacare, ha pertat valre d fferta frmale a ses dell art c.c.. C l suddett pagamet Vttra sscuraz sarà cmpletamete lberata da qualsas bblgaze dervate dalla plzza dcata. allega dcumet d segut evdezat: ) rgale d plzza: B) att d asses alla lqudaze del vclatar/credtre: C) cpa dcumet d rcscmet vald del Beefcar e del Ctraete: D) dea dcumetaze che certfch l'avete drtt, sl cas d beefc dcat c frmula geerca: l Ctraete d plzza dchara d essere csapevle che c l pagamet dell mprt dervate dalla lqudaze g bblgaze dervate dal ctratt dcat dvrà teders cmpletamete e deftvamete asslta e la plzza deftvamete estta e prva d g effett. Ctraete Frma ed evetuale mbr dell zeda Data, Beefcar Frma ed evetuale mbr dell zeda PZ EV LL GEZ/CLE PE L CEFCZE DELL CEG. ULM PEM PG Geeraltà e Frma dell carcat pprre tmbr datar d geza/caale Data d scadeza e Data d pagamet ses del D.lgs del 30/06/2003 dat persal cfert c la presete rchesta verra trattat da Vttra sscuraz.p.. al sl scp d prvvedere alla lqudaze della prestaz e per ttemperare agl bblgh d legge vget. Md.Cap.cad.08/14

35 PGE EEMPLFCV PELZZ Prdtt Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache arffa geza Caale Dstrbuze CU Cgme me Cdce Fscale Età ess Lug D ascta Data D ascta Prfesse D DEL PEVEV Decrreza Durata 10 umer Prem 1 Frazamet Uc CMPZE DEL PEM E DELLE PEZ Prestaze zale Prem ett Cst Cas Mrte Captale Mrte , ,00 0, ,25 Cmpsze ata Prem sscuraze sscuraz Base Cmplemetar vrapprem t. Fraz. Drtt tale ata Perfezamet ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VLUPP DELLE PEZ E DE VL D C BE : ) D EDME MM G B) PE D EDME U CE DEL 4,00% LD. Captale cas d Valre d Captale cas d Valre d Prvet Captale asscurat Prvet Captale asscurat decess a fe rscatt lrd a decess a fe rscatt lrd a au lrd a fe a au lrd a fe a a fe a a fe a 1 0, , , , , , , ,44 2 0, , , , , , , ,85 3 0, , , , , , , ,25 4 0, , , , , , , ,66 5 0, , , , , , , ,66 6 0, , , , , , , ,66 7 0, , , , , , , ,66 8 0, , , , , , , ,66 9 0, , , , , , , , , , , ,66 VVEEZE: L'PEZE D C CMP U PELZZZE ECMC. CME EVCE DLL VLUPP DELLE PEZ, BE L D EDME MM G, L VLE D C E L CPLE CDEZ UL FE PEM VE. PVE U LD DC ELL BELL L E DEL C D LQUDZE P 3,00 EU. L'CDEZ CMPLEV DE C GV UL PEM È DEL 2,83 %. VL VLUPP BE L MM G PPEE LE PEZ CEE CHE L CEÀ È EU CPDEE BE LLE CDZ D CUZE E EG PE C D PE U FUUE PECPZ UL FZ. VL VLUPP BE LL'PE D EDME BL DLL'V MEMEE DCV E MPEG LCU MD L CEÀ. V È F LCU CEEZZ CHE LE PE DE LE VLUPP DELLE PEZ ELZZE EFFEVMEE. UL FZ CEGUBL DLL GEE DEGL VEME PEBBE DC DLLE PE D EDME PPLCE. FC-MLE UE LE PEZ UDCE L LD DEGL E FCL. L PEEE PGE EEMPLFCV PELZZ È VLD L / / Plzza

36 PLZZ (PGE EEMPLFCV PELZZ ) Prdtt Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache arffa geza Caale Dstrbuze CEE Cgme me Cdce Fscale drzz Cmue Prvca C..P. E_Mal elef CU Cgme me Cdce Fscale Età ess Lug D ascta Data D ascta Prfesse D CCLGG Cd. Grupp Cd. ttgrupp Dcumet detfcatv Vald umer Dcumet lascat Da Lug l D DELL PLZZ Decrreza Durata 10 umer Prem 1 Frazamet Uc CMPZE DEL PEM E DELLE PEZ Prestaze zale Prem ett Cst Cas Mrte Captale Mrte , ,00 0, ,25 Cmpsze ata Prem sscuraze sscuraz Base Cmplemetar vrapprem t. Fraz. Drtt tale ata Perfezamet ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 BEEFC Beefcar Vta Beefcar Mrte Beefcar Cedle LQUDZE DELLE CEDLE testaze C/C B E D DEGUEZZ Est Del est D deguatezza Cd. Fscale FC-MLE Plzza

37 L'CU DCH: - E E PE GL EFFE DELL'CL 1919 DEL CDCE CVLE D DE L PP CE LL CCLUE DEL C L CEE E L'CU DCH: - D VE PE DELL'FMV E F DELL'. 13 DEL D.LG. 30/06/ E CCE L ME ED LL CMUCZE DE PP D PEL ELL'MB E C LM DC ELL'FMV CDZE CHE PEE LE DPZ DELL MV D LEGGE. L CEE DCH: - D VE CEVU L FCCL MD. PB CEEE LE CDZ D CUZE, D VEE PE VE E D CCELE CME PE EGE DEL C. - D EEE CCEZ CHE U VL PUL L C EGL PUÒ ECEDEE DL MEDEM E 30 G DLL U CCLUE MEDE CMUCZE MEZZ CCMD, PECEPED L MB DEL PEM VE L E DELLE PEE D EME P DCE. - D EEE CPEVLE CHE L PGME DEL PEM D PEFEZME PUÒ VVEE ECLUVMEE MEDE: ) ME ELEC B) EG BC CCLE FEBLE FVE D V CUZ.P.. C) BFC BC FVE D V CUZ.P. D) EG BC CCLE FEBLE FVE DELL'GEE, QULE EMED D V CUZ.P.. E) BFC BC FVE DELL'GEE QULE EMED D V CUZ.P.. EZE: EL C D PGME DEL PEM C MEZZ DEMEE DZZ V CUZ.P.., VVE LL'GEE ELL U QULÀ D EMED D QUE'ULM, L PV DELL'VVEU PGME DEL PEM LL CEÀ È PPEE DLL DCZE DELL'MP PG E DLL PPZE DELL FM DEL GGE CHE PVVEDE MELMEE LL CE DELLE MME E LL CCL DEL PEEE C. FM CEE FM CU FM D CH CCGLE D L CEE DCH: - E E PE GL EFFE DEGL E 1342 DEL CDCE CVLE D PPVE EPEMEE D DEE CDZ GL CL ELV : D D ECE, C, CEE, PEG E VCL, BEEFC E MV UEE FC. FM CEE V CUZ.P.. L CEE DCH D VE CEVU L FCCL DELLE CDZ D CUZE C L FMV, L CHED EC E L PGE EEMPLFCV CME PEV DLLE VGE DPZ V. PLZZ EME L / / FM CEE L GGE CC DELL CCL DEL C DCH D VE C L PEM LE D EU ,00 GEELÀ DELL'CC FM DELL'CC FC-MLE Plzza

38 CHED D DEGU VEFC DELL CLEEL (rtt. 15 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.) FMV E DELL. 13 D.LG.. 196/2003 (CDCE ME D PEZE DE D PEL) - Getle clete, dat persal da rprtare el presete mdul s racclt per adempere ad bblgh d legge [Decret legslatv. 231/2007 e s.m..] matera d preveze dell utlzz del sstema fazar a scp d rcclagg de prvet d attvtà crmse e d fazamet del terrrsm. l cfermet de dat è, pertat, bblgatr. l rfut d frre le frmaz rcheste e l mpssbltà d cmpletare l adeguata verfca cmprta per l mpresa l bblg d staurare l rapprt ctuatv d esegure l peraze rchesta vver d prre fe al rapprt ctuatv gà essere e l applcaze delle msure prevste dall'art. 23 (bblg d astese) del D.Lgs 231/2007 e s.m... l trattamet de dat sarà svlt per le predette faltà ache c strumet elettrc e sl da persale carcat md da garatre gl bblgh d scurezza e la lr rservatezza. dat sara dffus, ma ptra essere cmucat ad utrtà e rga d Vglaza e Ctrll. drtt d access prevst a ses degl artt. 7 e 8 del D.lgs.196/2003, pss essere eserctat per trattamet effettuat a ses del D.lgs. 231/2007 lmtatamete all aggramet, alla rettfca e all tegraze de dat. La fuze azedale cu rvlgers è dcata ell frmatva prvacy cteuta el fasccl frmatv d plzza. f della cmpletezza delle frmaz d segut rprtate, ache relatvamete alle saz peal prevste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.., s vta la Getle Cletela a predere vse delle frmaz rese sul retr del presete mdul. Cdce geza umer Plzza Lug Data / / CEE: D DEFCV DELL PE FC Cgme E me Cdce Fscale Lug E Data D ascta azaltà Cttadaza (1) Cttadaza (2) drzz D esdeza aze Cmue Prv. C..P. Dmcl (se Dvers esdeza) aze Cmue Prv. C..P. Dcumet D dettà umer lascat l Da Prfesse Cdce ttgrupp Cdce Grupp p ttvtà p ttvtà Ecmca (..E.) Persa Pltcamete Espsta FC-MLE LE EFFEV DEFC QU BEEFC/ C ME DVDU/ Descrze PD: Cdce E Descrze - Vttra vestmegl - Evluz10e Cup Bache p pertura pertura d rapprt ctuatv p Plzza Caratterstche Plzza cp Prevalete Del apprt peraze Versamet zale mprt Mezz D Pagamet Paese D Prveeza Destaze De Fd rge De Fd Fasca D eddt u / Fatturat u Del Ctraete Plzza Cllettva Per Ct ltru Plzza Da dese Plzza

39 l sttscrtt, csapevle della respsabltà peale dervate da medac affermaz tal sede, dchara che dat rprdtt egl appst camp del presete questar crrspd al ver ed altresì dchara d aver frt g frmaze d cu è a csceza, ache relatvamete al ttlare effettv del rapprt / dell peraze e s mpega a cmucare tempestvamete all termedar g evetuale varaze terveuta. l sttscrtt afferma d essere stat frmat sulla ecesstà d dcharare, per g sgla peraze psta essere, se sa effettuata per ct d ttlar effettv dvers da quell dcat all att della csttuze del rapprt ctuatv e a frre tutte le dcaz ecessare all detfcaze dell evetuale/degl evetual dvers/ tlare/ Effettv/., / / Lug e Data Frma del Ctraete/Esecutre FC-MLE Plzza

40 FMZE MPE UCEFCZE FC: PEE FCHE D CMPLE CU DELL EE rchede all teressat d cmplare seguet camp all scp d attestare l prpr status a ses della rmatva FC. L teressat s mpega, sttscrved la presete autcertfcaze, a frmare prtamete la Cmpaga el cas cu s verfch cambamet d crcstaza mert alle frmaz stt rprtate. l sttscrtt, csapevle della respsabltà peale dervate da medac affermaz tale sede, dchara che dat prdtt egl appst camp della presete autcertfcaze crrspd al ver e dchara d aver frt g frmaze d cu è a csceza. Cdce geza Lug umer Plzza Data 1. FMZ ELVE L CEE D DEFCV DELL PE FC Cgme e me Cdce Fscale drzz d resdeza azaltà L Cmue Prv. C..P. Lug d ascta data d ascta tat d ascta L 2. CFEM DELL CDZ E EDEZ FCLE prega d ctrassegare tutt bx applcabl e cmpletare le frmaz rcheste. CEE: cttadaza esdeza fscale * Cdce fscale ester ( per U...) talaa talaa ltra cttadaza U... ltr stat 3. DCHZE l sttscrttre dcharad d essere "resdete fscale egl tat Ut" è csapevle del fatt che qualra dvesser emergere dz d presuta resdeza fscale amercaa saat attravers la csega d adeguata dcumetaze etr 60 gr dalla rchesta, la cetà prvvederà, cfrmtà alla rmatva FC, a rprtare determate frmaz a lu rferbl alla cmpetete utrtà Fscale. FC-MLE l sttscrttre dcharad d essere "resdete fscale egl tat Ut" è csapevle del fatt che la scetà prvvederà, cfrmtà alla rmatva FC, a rprtare determate frmaz a lu rferbl alla cmpetete utrtà Fscale. Lug e Data Frma del ctraete * Per resdeza fscale s tede l paese el quale l sggett è sttpst a mpsze fscale.

41 UCEFCZE FC: PEE GUDCHE D CMPLE CU DELL EE FMZE MPE rchede all teressat d cmplare seguet camp all scp d attestare l prpr status a ses della rmatva FC. L teressat s mpega, sttscrved la presete autcertfcaze, a frmare prtamete la Cmpaga el cas cu s verfch cambamet d crcstaza mert alle frmaz stt rprtate. l sttscrtt, csapevle della respsabltà peale dervate da medac affermaz tale sede, dchara che dat prdtt egl appst camp della presete autcertfcaze crrspd al ver e dchara d aver frt g frmaze d cu è a csceza, ache relatvamete al ttlare effettv del rapprt/peraze. Cdce geza Lug 1. D GFC DEL CLEE D DEFCV DELL PE GUDC Demaze cale Partta va Lug D Csttuze azaltà ede Legale Cmue Frma Gurdca Cdce ttgrupp D GFC DEL DELEG/PPEEE LEGLE Cgme E me Cdce Fscale Lug D ascta azaltà drzz D esdeza Cmue Dcumet D dettà lascat l umer Plzza Data Data D Csttuze Prv. Prv. aze C..P. Cdce Grupp Data D ascta aze C..P. umer Da DCHZE PE L U D EXEMPED BEEFCL WE l Clete Dchara D Essere U ggett Esete F Della rmatva FC ì DCHZE PE GL U D FCL U l Clete Dchara D Essere Ua sttuze Fazara Partecpate Cas D spsta ffermatva dcare l G ppure l Paese Cu La cetà Ha ede Legale mmstratva l Clete ut - Certfca Cme U ggett "rteut Cfrme" (c.d. Certfed Deemed Cmplat) es Della rmatva FC l Clete Dchara " Partecpate" es Della rmatva FC ì FC-MLE DCHZE PE GL U D FCL FEG EY l Clete Dchara Che vlge Va Prevalete ttvtà D Prduze D Be D Prestaze D ì ervz l Clete Dchara D Essere Ua cetà Qutata ppure Ua cetà Ctrllata D Qutata ì l Clete Dchara D Essere Ua cetà tart Up ppure Ua cetà Lqudaze ì l Clete Dchara D Essere Ua cetà Gveratva ppure Ua cetà Pubblca ì l Clete Dchara D Essere rgazzaze terazale ì l Clete Dchara D Essere Ua Baca Cetrale Da Essa Ctrllata ì l Clete Dchara D Essere Ua LU l Clete Dchara D etrare essua Delle Precedet Categre E Pertat D Essere Ua cetà Fazara Passva ì ì DCHZE PE L U D PECFED U.. PE l Clete Dchara D Essere tat Csttut D vere ede Legale mmstratva egl U ì l Per Clet Che Ha Dcharat D Essere Csttut D vere ede Legale mmstratva egl U: l Clete Dchara D Essere Ua pecfed U Pers ì /E: ì ì Lug e Data Frma del Delegat/Legale appresetate

42 l presete Fasccl frmatv è stat aggrat data 01/06/2015 Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz Vttra sscuraz.p.. - Cap. c. Eur t. vers. - P. va, c.f. e eg. mprese d Mla ede e Dreze: tala Mla Va gaz Gardella, 2 scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze seze Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv. 008 PB V VEMEGl EVluZ10E CuP BChE

Vittoria InvestiMeglio - Cedola

Vittoria InvestiMeglio - Cedola FCCL FMV sscuraze Vta c versamet uc e cedla aua - Vttra vestmegl - Cedla Per raccglere g a frutt del tu vestmet l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta

Dettagli

Vittoria InvestiMeglio - Evolu7ione

Vittoria InvestiMeglio - Evolu7ione FCCL FMV sscuraze Vta msta rvalutable a prem uc - Vttra vestmegl - vlu7e Per autart a prteggere e cremetare l tu captale l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda

Dettagli

Vittoria Crescita Continua

Vittoria Crescita Continua FCCL FMV Ctratt d sscuraze a Vta tera - tar. l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva Cdz d sscuraze eglamet del Fd Vttra edmet Mesle Glssar Mdul

Dettagli

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza FCCL FMV sscuraze Vta c versamet lber - tar. Vttra Md M Per cremetare tu rsparm c la massma flessbltà, quad e quat vu l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca

Dettagli

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza FCCL FMTV sscuraze mrte a vta tera c captale rvalutable e prem au cstate tar. Vttra eza Temp Perché la prteze de tu car ha data d scadeza l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vittoria Crescita Continua

Vittoria Crescita Continua SCCL V Ctratt d sscuraze a Vta tera - tar. Vttra Crescta Ctua l presete asccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Scheda Stetca ta frmatva Cdz d Plzza eglamet del d Vttra edmet esle

Dettagli

linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza

linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza lea SPM Fasccl frmatv SSCUZE V C VESME UC E CEDL U SEV EVESME D SCDEZE Ctratt d asscuraze a vta tera a prem uc e c dstrbuze de prvet (ar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196

Dettagli

Vittoria in Crescita - Costante

Vittoria in Crescita - Costante FCCL FMV Ctratt d sscuraze Vta c versamet cstat - tar. Vttra Crescta - Cstate Per valrzzare tu rsparm a dp a l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva

Dettagli

Vittoria Cresco e Lode

Vittoria Cresco e Lode FL FMV tratt d sscuraze sulla Vta a erme Fss a prem au lmtat, c Bus d mert - tar. Vttra resc e Lde La prevdeza sclastca tellgete che prema pù mertevl l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA lea MPS e PFSS Cdz d sscuraze.c. PFSS PGS LB PFSSS SCÀ D PFSSS D GG ta frmatva (eglamet SVP 35/2010) frmatva ex art. 13 del D.Lgs. 30 gug 2003. 196 rattamet de dat persal per faltà asscuratve Mdaltà d'us

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro - Classic XCS

Vittoria Tutela Futuro - Classic XCS FSCCL NFRMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur - Classc XCS Per garatre l futur che vu, alle perse che am l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PRTENE Fasccl frmatv SSCURNE VT TEMPRNE N CS D MRTE a captale decrescete e a prem au (Tar. 721) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale decrescete e prem uc - tar. Vttra Tutela Futur-Mutu e Fazamet Prtegg tu car da cambamet del futur l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro - Classic

Vittoria Tutela Futuro - Classic FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur - Classc Per garatre l futur che vu, alle perse che am l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PTEZNE Fasccl frmatv SSCUZNE VT TEPNE N CS D TE a captale decrescete e a prem uc (Tar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza Glssar

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi Leasg: aspett fazar e valutazoe de cost Descrzoe Il leasg è u cotratto medate l quale ua parte (locatore), cede ad u altro soggetto (locataro), per u perodo d tempo prefssato, uo o pù be, sao ess mobl

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100)

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100) ESERCIZIO Il Moblty Maager d u azeda ha rlevato l umero d chlometr percors settmaalmete da 60 mpegat. I dat soo rportat ello schema successvo. 67 4 93 58 66 87 5 53 86 8 7 47 56 70 54 86 48 43 60 58 5

Dettagli

Lezione 4. La Variabilità. Lezione 4 1

Lezione 4. La Variabilità. Lezione 4 1 Lezoe 4 La Varabltà Lezoe 4 1 Defzoe U valore medo, comuque calcolato, o è suffcete a rappresetare l seme delle osservazo effettuate (o l seme de valor assut dalla varable statstca); è ecessaro qud affacare

Dettagli

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione MDELL 0/0 reddt 0 Md'N' dcharaze semplfcata de ctrbuet che s avvalg dell'asssteza fscale CNTRIBUENTE CDICE FISCALE DEL CNTRIBUENTE (bblgatr) DATI DEL BNNMME8C9BM CGNME (per \ de dcare l cgme da uble) SNIN

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2007 N. 100 Edtrale d Pal Mhrc...................... pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

Funzioni di più variabili Massimi e Minimi una funzione definita in un insieme E. Un punto ( x0, y0)

Funzioni di più variabili Massimi e Minimi una funzione definita in un insieme E. Un punto ( x0, y0) Massm e Mm Fuzo d pù varabl Massm e Mm Dezoe: Sa z = (, ) ua uzoe deta u seme E U puto (, E s dce puto d massmo (rsp mmo) relatvo per (, ) se esste δ > tale che ((, ) B((, ), δ ) E (, ) (, ) (rsp (, )

Dettagli

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO" - Mod. DEL 01/10

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - Mod. DEL 01/10 . I 1 76931 T r b. d Bella.. 1 3478/2000 Iscrtta ell'eleco Geerale art. 1 06 T. U.. 3 2042 e ell'eleco Specale ar t. 1 07 T. U.. 32494 Imposta d bollo: eu ro 14,62 (Dec r. M. 24/05/2005), assolta modo

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 18 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, costtuzoe d

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x La Cocetrazoe Il cocetto d cocetrazoe rguarda l modo cu l ammotare totale d u carattere quattatvo trasferble s rpartsce tra utà statstche. Tato pù tale ammotare è addesato u sottoseme d utà, tato pù s

Dettagli

Caso studio 10. Dipendenza in media. Esempio

Caso studio 10. Dipendenza in media. Esempio 09/03/06 Caso studo 0 S cosder la seguete dstrbuzoe degl occupat Itala secodo l umero d ore settmaal effettvamete lavorate e l settore d attvtà (cfr. Itala cfre, Ao 008, pag. 7 ): Ore lavorate Settore

Dettagli

La comunicazione black list

La comunicazione black list La cmuncazne black lst Asscazne Italana Dttr Cmmercalst Mlan, 9 Nvembre 2010 La nrmatva rferment 1. Decret legge 25 marz 2010, numer 40, artcl 1 (legge sttutva) 2. DMEF 30 marz 2010 (decret attuatv) 3.

Dettagli

Università di Cassino. Esercitazioni di Statistica 1 del 26 Febbraio Dott. Mirko Bevilacqua

Università di Cassino. Esercitazioni di Statistica 1 del 26 Febbraio Dott. Mirko Bevilacqua Uverstà d Casso Eserctazo d Statstca del 26 Febbrao 200 Dott. Mrko Bevlacqua ESERCIZIO Cosderado le class d altezza 60 6; 6 70; 70 78; 78 86 per u collettvo d 20 persoe, s può affermare che l ALTEZZA dpede

Dettagli

Variabilità = Informazione

Variabilità = Informazione Varabltà e formazoe Lo studo d u feomeo ha seso solo se esso s preseta co modaltà/testà varabl da u soggetto all altro. Ad esempo, se dobbamo studare l reddto ua certa regoe è ecessaro osservare utà statstche

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2007 N. 99 Edtrale d Umbert Atr..................... pag. 3 Le dffcltà d recuper delle

Dettagli

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DEL 2,00% DELL IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI Uverstà degl Stud d Mlao Bcocca CdS ECOAMM Corso d Metod Statstc per l Ammstrazoe delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI 1. Carta d cotrollo per frazoe d o coform (carta U resposable d produzoe,

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 N. 107 Edtrale: d Massmla Marz................... pag. 3 Csulet sede........................

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

Classi di reddito % famiglie Fino a 15 5.3 15-25 16.2 25-35 21.1 35-45 18.6 45-55 13.6 Oltre 55 25.2 Totale 100

Classi di reddito % famiglie Fino a 15 5.3 15-25 16.2 25-35 21.1 35-45 18.6 45-55 13.6 Oltre 55 25.2 Totale 100 ESERCIZIO Data la seguete dstrbuzoe percetuale delle famgle talae per class d reddto, espresso mlo d lre, (ao 995, fote Istat): Class d reddto % famgle Fo a 5 5.3 5-5 6. 5-35. 35-45 8.6 45-55 3.6 Oltre

Dettagli

Miscibilità parziale

Miscibilità parziale Mscltà parzale Q 1 Q 2 xr xq U geerc sstema c cmpsze C x è csttut da due fas ua è la Sluze d A satura d B che ha cmpsze C 1 e l altra è la sluze B satura d A che ha ccetraze C 2. La quattà Q 1 d sluze

Dettagli

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014 Modell d Flusso e Applcazo: Adrea Scozzar a.a. 203-204 2 Il modello d Flusso d Costo Mmo: Problem d Flusso A u l V b c P S A ), ( m ) ( ) ( ), ( Problem rcoducbl a problem d Flusso Il problema del trasporto

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2008 N. 105 Edtrale d Sarah Pacett......................... pag. 3 I mrte del cdm (per

Dettagli

Analisi dei Dati. La statistica è facile!!! Correlazione

Analisi dei Dati. La statistica è facile!!! Correlazione Aals de Dat La statstca è facle!!! Correlazoe A che serve la correlazoe? Mettere evdeza la relazoe esstete tra due varabl stablre l tpo d relazoe stablre l grado d tale relazoe stablre la drezoe d tale

Dettagli

Attualizzazione. Attualizzazione

Attualizzazione. Attualizzazione Attualzzazoe Il problema erso alla captalzzazoe prede l ome d attualzzazoe Abbamo ua operazoe fazara elemetare e dato l motate M dobbamo determare l corrspodete captale zale C L'attualzzazoe è la operazoe

Dettagli

Gli indici sintetici Forma. Un caso studio. Gli indici sintetici. Qualche considerazione. Qualche considerazione. Tendenza centrale Forma

Gli indici sintetici Forma. Un caso studio. Gli indici sintetici. Qualche considerazione. Qualche considerazione. Tendenza centrale Forma Uverstà d Macerata Dpartmeto d Sceze Poltche, della Comucazoe e delle Relaz. Iterazoal Gl dc d varabltà Crsta Davo Gl dc stetc Qualche cosderazoe Tedeza cetrale Varabltà La scelta dell dce d tedeza cetrale/poszoe

Dettagli

Sistemi ottici - Lenti sottili. Lente semplice: materiale trasparente delimitato da due superfici sferiche

Sistemi ottici - Lenti sottili. Lente semplice: materiale trasparente delimitato da due superfici sferiche Sstem ttc - Let sttl Immage d u ggett putfrme data da u sstema stgmatc: putfrme reale vrtuale Lete semplce: materale trasparete delmtat da due superfc sferche Se, dstaza tra vertc delle due superfc, è

Dettagli

MODELLO 730/2015 redditi 2014 Mod. N.

MODELLO 730/2015 redditi 2014 Mod. N. ELABORATO MODELLO 0/0 reddt 0 Md. N. dcharaze semplfcata de ctrbuet che s avvalg dell'asssteza fscale A CONTRIBUENTE trate Dcharate Cuge dcharate x Dcharaze cguta Gl mprt dev essere dcat utà d Eur Rappresetate

Dettagli

Istogrammi e confronto con la distribuzione normale

Istogrammi e confronto con la distribuzione normale Istogramm e cofroto co la dstrbuzoe ormale Suppoamo d effettuare per volte la msurazoe della stessa gradezza elle stesse codzo (es. la massa d u oggetto, la tesoe d ua pla, la lughezza d u oggetto, ecc.):

Dettagli

Lezione 4. Metodi statistici per il miglioramento della Qualità

Lezione 4. Metodi statistici per il miglioramento della Qualità Tecologe Iormatche per la Qualtà Lezoe 4 Metod statstc per l mglorameto della Qualtà Msure d Tedeza Cetrale Ultmo aggorameto: 30 Settembre 2003 Il materale ddattco potrebbe coteere error: la segalazoe

Dettagli

Generalmente sia l ampiezza che il valore medio della sollecitazione sono variabili nel tempo.

Generalmente sia l ampiezza che il valore medio della sollecitazione sono variabili nel tempo. È molto raro che u compoete meccaco sa sollectato a fatca da u carco cclco ad ampezza costate. Geeralmete sa l ampezza che l valore medo della sollectazoe soo varabl el tempo. max a a max m m m m Tempo

Dettagli

Vita economica dei sistemi impiantistici.

Vita economica dei sistemi impiantistici. Facltà di Igegeria Uiversità degli Studi di Blga Dipartimet di Igegeria Idustriale Marc Getilii Vita ecmica dei sistemi impiatistici. Quaderi del Dipartimet MARCO GENTILINI VITA ECONOMICA DEI SISTEMI IMPIANTISTICI.

Dettagli

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e A g g i r a m e t F r m a z i e ISPER AREA 6 INT es e mpi Autdiagsi Ammiistrazie persale 101 Dmade tel.011.66.47.803 - isper@isper.rg ISPER ESEMPIO AUTODIAGNOSI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AUTODIAGNOSI

Dettagli

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno Idc d Poszoe Gl dc s poszoe soo msure stetche ( valor caratterstc ) che descrvoo la tedeza cetrale d u feomeo La tedeza cetrale è, prma approssmazoe, la modaltà della varable verso la quale cas tedoo a

Dettagli

Caso studio 2. Le medie. Esercizio. La media aritmetica. Esempio

Caso studio 2. Le medie. Esercizio. La media aritmetica. Esempio 8/02/20 Caso studo 2 U vesttore sta valutado redmet d due ttol del settore Petrolo e Gas aturale. Sulla base de redmet goraler della settmaa passata vuole cercare d prevedere l redmeto per la prossma settmaa

Dettagli

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MARZO - APRILE 2008 N. 104 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ftvltac: l ct eerga fuza

Dettagli

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale .!L' r r : A(( :,;> _:.: / _/,_, \ '-',..,, L/ '; f l. J.1-.. r. Q "'. e 't -"" CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Cttà. Metrpltana d Rma Captale I: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA IX_ SVILUPPO ECONOMICO

Dettagli

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE MSTER DELLA DFESA DREZE GEERALE PER L PERSALE CVLE REPART 6^ DVSE SERVZ ASSSTEZA E BEESSERE DEL PERSALE Tel. 06.4986.79/748/46 ndirizzo Postale: Viale dell Università, 4 0085 RMA Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Dettagli

CORSO DI STATISTICA I (Prof.ssa S. Terzi) 1 STUDIO DELLE DISTRIBUZIONI SEMPLICI. Esercitazione n 3

CORSO DI STATISTICA I (Prof.ssa S. Terzi) 1 STUDIO DELLE DISTRIBUZIONI SEMPLICI. Esercitazione n 3 ORSO I STTISTI I (Prof.ssa S. Terz) STUIO ELLE ISTRIUZIONI SEMPLII Eserctazoe 3 3. ata la seguete dstrbuzoe de reddt: lass d reddto Reddter Reddto medo 6.500-7.500 4 6.750 7.500-8.500 7.980 8.500-9.500

Dettagli

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso ESERCIZIO Co rfermeto a dvers modell d auto del medesmo segmeto d mercato e cldrata s soo rlevat dat sul prezzo d lsto mglaa d euro (X), la veloctà massma dcharata km/h (Y) ed l peso kg (Z). I dat soo

Dettagli

Gli indici sintetici Forma. Gli indici sintetici. Gli indici sintetici. Qualche considerazione. Qualche considerazione. Tendenza centrale Forma

Gli indici sintetici Forma. Gli indici sintetici. Gli indici sintetici. Qualche considerazione. Qualche considerazione. Tendenza centrale Forma Uverstà d Macerata Facoltà d Sceze Poltche - Ao accademco 01-013013 Gl dc d varabltà Crsta Davo Gl dc stetc Qualche cosderazoe Tedeza cetrale Varabltà La scelta dell dce d tedeza cetrale/poszoe dpede dal

Dettagli

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA Isttut Cmpresv Cmpet Rme Fusr V De Gsper, 30-26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) te. 0377/900482 fx 0377/901508 sttutfusr@ber.t PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA

Dettagli

6. LA CONCENTRAZIONE

6. LA CONCENTRAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA SCIENZE SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE Corso d Laurea Sceze per l'ivestgazoe e la Scurezza 6. LA CONCENTRAZIONE Prof. Maurzo Pertchett Statstca

Dettagli

LE MEDIE. Le Medie. Medie razionali. Medie di posizione

LE MEDIE. Le Medie. Medie razionali. Medie di posizione LE MEDIE RAZIONALI LE MEDIE Msure stetche trodotte per valutare aspett compless e global d ua dstrbuzoe d u feomeo X medate u solo umero reale costruto modo da dsperdere al mmo le formazo su dat orgar.

Dettagli

Capitolo 6 Gli indici di variabilità

Capitolo 6 Gli indici di variabilità Captolo 6 Gl dc d varabltà ommaro. Itroduzoe. -. Il campo d varazoe. - 3. La dffereza terquartle. - 4. Gl scostamet med. -. La varaza, lo scarto quadratco medo e la devaza. - 6. Le dffereze mede. - 7.

Dettagli

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Corso d Ifereza Statstca Eserctazo A.A. 009/0 ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Eserczo I cosumator d marmellata ua data popolazoe soo l 40%. Determare la probabltà che, per u campoe beroullao d =

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

MATEMATICA FINANZIARIA 1 PROVA SCRITTA DEL 15 SETTEMBRE 2009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE

MATEMATICA FINANZIARIA 1 PROVA SCRITTA DEL 15 SETTEMBRE 2009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE MATEMATICA FINANZIARIA PROVA SCRITTA DEL 5 SETTEMBRE 009 C.d.L. ECONOMIA AZIENDALE ESERCIZIO a) Il Sg. Ross ogg (t0) uole acqustare u furgoe del alore d 7000 per la sua atttà commercale. A tal fe egl ersa

Dettagli

LE MEDIE. Quadratica. Italo Nofroni. Statistica medica. Medie. Le medie vengono classificate in due gruppi

LE MEDIE. Quadratica. Italo Nofroni. Statistica medica. Medie. Le medie vengono classificate in due gruppi Le mede Italo Nofro LE MEDIE Statstca medca Le mede (o valor med) soo dc d tedeza cetrale e costtuscoo u modo semplce ed mmedato per stetzzare u solo valore dat eterogee raccolt el collettvo oggetto d

Dettagli

Calcolo delle Probabilità: esercitazione 4

Calcolo delle Probabilità: esercitazione 4 Argometo: Probabltà classca Lbro d testo pag. 1-7 e 7-77 e varable casuale uforme dscreta NB: asscurars d cooscere le defzo, le propretà rchamate e le relatve dmostrazo quado ecessaro Eserczo 1 S cosder

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO REGIONE LOMBARDIA Reglament Regnale n. 1 del 10 febbra 2004 ntegrat cn le mdfche apprtate da Reglament regnal 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n.3 Cmune d OTTOBIANO BANDO DI ASSEGNAZIONE per la frmazne della

Dettagli

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV)

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV) AVVISO PUBBLICO Costtuzone d short lst: Servzo d pulze presso l Isttuto d Rcerca Camporeale, Arano Irpno (AV) In esecuzone della Determna Presdenzale n. 15/103 del 10/09/2015, la Bogem Scarl ntende procedere

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO POLITECNICO DI TORINO EERCITAZIONI DI LOGITICA Laurea Igegera Lgstca e della Prduze Crs d Lgstca e d Dstrbuze 1 Dcete: Prf. Ig. Gul Ztter Tutre: Ig. Gula capacc A.A. 007/008 VERIONE 3 METODI EPLANATORY

Dettagli

STATISTICA DESCRITTIVA

STATISTICA DESCRITTIVA COSIDERAZIOI PRELIMIARI SULLA STATISTICA La Statstca trae suo rsultat dall osservazoe de feome che c crcodao. Gl stess feome per essere oggetto d statstca devoo essere adeguatamete umeros modo tale che

Dettagli

Caso studio 12. Regressione. Esempio

Caso studio 12. Regressione. Esempio 6/4/7 Caso studo Per studare la curva d domada d u bee che sta per essere trodotto sul mercato, s rlevao dat rguardat l prezzo mposto e l umero d pezz vedut 7 put vedta plota, ell arco d ua settmaa. I

Dettagli

INDICI DI VARIABILITA

INDICI DI VARIABILITA INDICI DI VARIABILITA Defzoe d VARIABILITA': la varabltà s può defre come l'atttude d u carattere ad assumere dverse modaltà quattatve. La varabltà è la quattà d dspersoe presete e dat. Idc d varabltà

Dettagli

MARZO - APRILE N 98 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE N 98 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2007 - N 98 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MARZO - APRILE 2007 N. 98 Edtrale d Vttr Gear..................... pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

Voti Diploma Classico Scientifico Tecn. E Comm Altro

Voti Diploma Classico Scientifico Tecn. E Comm Altro 4 Data la seguete dstrbuzoe doppa de vot rportat ad u esame secodo l Dploma posseduto: Vot 8-3-5 6-8 9-30 Dploma Classco 8 4 5 Scetfco 5 7 7 5 Tec E Comm 8 0 0 Altro 3 a) s calcol la meda artmetca de vot

Dettagli

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1 Elemet d Matematca Fazara Redte e ammortamet Uverstà Partheope 1 S chama redta ua successoe d captal da rscuotere (o da pagare) a scadeze determate S chamao rate della redta sgol captal da rscuotere (o

Dettagli

Esercitazione 5 del corso di Statistica (parte 1)

Esercitazione 5 del corso di Statistica (parte 1) Eserctazoe 5 del corso d Statstca (parte 1) Dott.ssa Paola Costat 8 Novembre 011 I alcue crcostaze s poe u maggor teresse sullo studo della varabltà tra le sgole utà statstche, puttosto che lo studo della

Dettagli

Matematica elementare art.1 di Raimondo Valeri

Matematica elementare art.1 di Raimondo Valeri Matematca elemetare art. d Ramodo Valer I questo artcolo voglamo provare che esste ua formula per calcolare l umero de dvsor d u dato umero aturale seza cooscere la scomposzoe fattor prm del umero stesso.

Dettagli

MEDIA DI Y (ALTEZZA):

MEDIA DI Y (ALTEZZA): Uverstà d Casso Eserctazo d Statstca del 4 Marzo 0 Dott. Mrko Bevlacqua ESERCIZIO Su u collettvo d dvdu soo stat rlevat caratter X Peso( kg) e Altezza ( cm) otteamo la seguete dstrbuzoe d frequeza coguta:

Dettagli

Due distribuzioni, stessa media ma in quale delle due la media rappresenta, sintetizza meglio la situazione?

Due distribuzioni, stessa media ma in quale delle due la media rappresenta, sintetizza meglio la situazione? Prma dstrb. Secoda dstrb. Totale Meda 0 5 8 35 85 63 63/5 =3,6 5 5 38 40 45 63 63/5 =3,6 Due dstrbuzo, stessa meda ma quale delle due la meda rappreseta, stetzza meglo la stuazoe? Le mede stetzzao la dstrbuzoe,

Dettagli

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere.

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere. Eserctazoe VII: La cocetrazoe Eserczo Determare l rapporto d cocetrazoe d G del fatturato medo (espresso. d euro) d 8 mprese e rappresetare la curva d Lorez: 97 35 39 52 24 72 66 87 Eserczo apporto d cocetrazoe

Dettagli

SIMULAZIONE DI SISTEMI CASUALI 1 parte. Variabili casuali e Distribuzioni di variabili casuali. Calcolo delle probabilità

SIMULAZIONE DI SISTEMI CASUALI 1 parte. Variabili casuali e Distribuzioni di variabili casuali. Calcolo delle probabilità SIMULAZIONE DI SISTEMI CASUALI parte Varabl casual e Dstrbuzo d varabl casual Calcolo delle probabltà Defzo Il calcolo delle probabltà tede a redere razoale l comportameto dell uomo d frote all certezza;

Dettagli

LE MEDIE. Quadratica. Italo Nofroni. Statistica medica. Medie. Le medie vengono classificate in

LE MEDIE. Quadratica. Italo Nofroni. Statistica medica. Medie. Le medie vengono classificate in Le mede Italo Nofro LE MEDIE Le mede (o valor med) soo dc d tedeza cetrale e costtuscoo u modo semplce ed mmedato per stetzzare u solo valore dat eterogee raccolt u collettvo Statstca medca Le mede Le

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue:

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue: Procedura aperta per l affdameto de servz tegrat, gestoal, operatv e d mautezoe multservzo tecologco da esegurs presso gl mmobl d propretà o uso alle Asl ed alle azede ospedalere della regoe Campaa ERRATA

Dettagli

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi.

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi. 7. Redte I questo captolo edremo solamete u caso d redta, che useremo po per geeralzzare le redte e dedurre tutt gl altr cas. S defsce redta ua successoe d captal (rate) tutte da pagare, o tutte da rscuotere,

Dettagli

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS Dpartment d Stud Umanstc Crs d Laurea nterclasse n Cmuncazne e DAMS (L-3 - Classe delle lauree n Dscplne delle art fguratve, della musca, dell spettacl e della mda & L-20 - Classe delle lauree n Scenze

Dettagli

Analisi economica e valutazione delle alternative

Analisi economica e valutazione delle alternative Aals ecoomca e valutazoe delle alteratve Ig. Lug Cucca (Ph.D.) Producto Egeerg Research WorkGROUP Dpartmeto d Tecologa Meccaca, Produzoe e Igegera Gestoale Uverstà d Palermo Ageda Elemet d calcolo ecoomco

Dettagli

Facoltà di Farmacia Corso di Matematica con elementi di Statistica Docente: Riccardo Rosso

Facoltà di Farmacia Corso di Matematica con elementi di Statistica Docente: Riccardo Rosso Facoltà d Farmaca Corso d Matematca co elemet d Statstca Docete: Rccardo Rosso Statstca descrttva: l coeffcete d cocetrazoe d G Quado s vuole rpartre ua certa somma d dearo, v soo due suddvso che soo,

Dettagli

LEZIONI DI STATISTICA MEDICA

LEZIONI DI STATISTICA MEDICA LEZIONI DI STATISTICA MEDICA A.A. 00/0 - Idc d dspersoe Sezoe d Epdemologa & Statstca Medca Uverstà degl Stud d Veroa La dspersoe o varabltà è la secoda mportate caratterstca d ua dstrbuzoe d dat. Essa

Dettagli

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA LA STATISTICA Sai ched è la statistica? E a csa che serve pe fa u ct i geerale de la gete che asce, che sta male, che mre, che va i carcere e che spsa. Ma pe me la statistica curisa è dve c etra la percetuale,

Dettagli