g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi !

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi !"

Transcript

1 ì.i \ C Òì n ^ p u 'ì. q î luvrlwrlwf, lrzvrsrcll i1;iii i,1 i: * z:11',.;i'1 Zgli :i i ii u11 : i7:t1l ;i: i::: iz;iztri, i;:lll ;; "el::" ;íi* ;iii; tit: ziiu:;i iè*i it; ;ì Èi;l :,1: 'ii 12F :È i l;i ;:?::È: Èii:; i Èi.îÈ:ii iè: lziiri,+ ii; i;::121,1**;1i i::+r iii " ::;lf1* jri;9'i ' ri'*u-i'í tíi :iiír t,it?è 'i,:;tili;? + ii,ífgè :: i;gl:i ;iè;ii È: ;È i.-èii:i'iilíllz;::;fi*ízz:zlii: g, * ìi' tilii: z?riií,ttruiir ílí i;ffii ii È- ::'ií;è-l;èie; ; lr,'i tè:;: t l r - t ^(J ;;*È'tti :S r H $ Èi ';r [ ièè r;,i, fà; iii : 1 jiii.;: :. gài.9"è 1;rii :: :_ 1iu gff i}è,$ Sii:t ;zi :i:;,l rtli;:;i: :i È: u t i ii;:ti i: ;:: zi?:::t;112 ::t i ii p È F è \ ù + tr 6.9 T ':. tr + : h*;eì *- ì: iiii2-1 È:i:i:z+z:21i:-1,-2 iii g :u È j -4 n t ii ii;:78:;:::ii;:,:::iii1:. i A+ L ^J (., v q.0)? R t q' <; 0 ' 6? -5 ^6 0) î, g J..: _ 6.. ( i 9 g G l 'tr 6 0) L.2 : - tr ^. j.: ' g e.i 'tr.? ';ì\ 0 '- ) 'tr r. e È :i.u íz.: z G -;j "g ( -tr G. L.9 5 CL ó J 9 6 G ' 'tr 6 e '..9 '- J -..9 G ) '. - i C '\ F ú tr T AJ.9 ' p ù t F r AJ - ]J? ì P 0) p i.: :: - * 1J : ) J \È? 'tr ij tp 4it+t'ZZ';ii t1ii : 0) g î ( C) - 0 ;.9 ;:J - C, -,7 -tr? -u u - C CJ t '; r

2 VW:W) lmns efi \ \ ': { -j f,-,?- :.- 9 :;:;r->;:5',:.è? 1i-zZt iy-lí9 'úèii:1- g S :ig-7è_;i- j i - i i i ú.ij.; g È *:7Ít-:?. ;i;:?1i.è z - iil,.9;--' f i?.: ij;11:r;;5è ; x "';ì:2:; i;:: ì È 'itt:,:,i;-è { "; -? :i i t, u lp :i1.:.r :::+ : ; Èt i r iiií:ii: ffiii P u t.:l \.\ 5iz ài:èi::è ; liè ;Èr:;È:+i È: ;,,iè; ; g ; -1: j :i ÈÈ -i i '1Z :i l: ;; ; ;;tt;1;t:ì:jèiíj5:'; --?::, zz'i:i ;Èi;:;: lir iirè li ii? i;èi: Èr i :l *r: lí?i iiè: i Èi* ::,r;i ii íi ii: : illè uè È i1;l:gl,lii:f : ;;:i;i;;iir it:i:iiff iièài i; ;:; * È: ;;;;:: ìit::, tu:ili;à 1:í- l'rfíut'::'sit u, i g i i:'i;gl Ì:i: i 'i ir i* ; Èi: 1,;':::i; i ;Ìii:à :;: ii f*, íi,,gi;í'è';'rie liii;ig;il', i;i ;È:ii:i,;;ii',í{;il:ii: àièièièir

3 t.:.1.\j+_- ^"-*'f l9luitl fí( TqltitTviir rp Truv9rye L tt h in quet iritt i rivl, neguentemente r prte me in ee m, i trnzine nn ptrà llri t" rfr"r. i giuiri né_ p1e,i i"1rii" in perhé tutte le prti òn rimenre.bii,g;;?i*p:gu-".,ti. urt. r4 frmur inftti vrie iptei in rerzine l tip i pee: )., prevee il iritt i rivl ell Stt p";;ilió;'ii"rp"ru, t e prent_ ntiipt, qun l prte mme h njeguii róen ir,"rt"'pì^à"ri" pee entenz trnzine; eun invee l pirte mme nn hà qyil 1t etupl, m h rinunit il'zine il'girjiri,i J Jrrint, il "rrr.- i rivl ell iritt tt è limitt lle le pee ntiipte. L nrm emint in eme in relzine v [rt. 11 he piei q"uf ;;;i"l"p"r" pr"rrr"t" ebite e quelle ntiipte u ell'erri. n quet à l Stt h'jiritt per le le i pee rivl ntiipte inipeneniemente ll mm prte' Àneguit Per etinzine ll el giuizió ii leeiltre r," i"t"* rif"rìrjì n,bbnn etl u prte e''mme, pràluen;;;;ì;r;i"ài"àii prnuniri ul punt..". pne,bj. un prei rimite ntrttule lr prte mme iveng ner un trnzine ner en he nn gti p,inìn lut llte le.pee eere prentte ebit, pen i nuliià àeil';;r;..r. l v e eeztnlmente irett iiprinre l pizine eil mme prte ve quet nn i ttre g ir.nrunnte nel ài etinzine giuizi, rinuni ipnen he quet l e òbsligt.l p"g""r""ì" ;;li;;p"r". ) nel i nellzi,ne ell.ri rrrntn,^.*^ --1 giuizi 'i 'i" per vlntà "'tinià ";.h. fuù;ilh;"h;it:i::,'l;:lrl bbi.neguit un vntggi pri lmen un etupl elle nn pee i munque wer imputbile ftt ell'ttre imp.rgrint. G.P.(nel mme qul per l l ipizine er mm ivipr" rirt) "ì" prti n tenute tutte l pgmentó re in vi lire e[";p""ró;";;ìte i embr i ptei,ire ebit. he, in queti.rrr,,u pee ntiipte mngn l erri, ri ell ri- tt, in nierzine àeil irti""i"" l'rt. pert 11, nhe in frz l- el p.rinipi per ui "uui rei"ì"ii;;;;;i t he i primi ue mmi " renur n_ èil'rt.^t4 hnr 10 epremente previt Per pee prentte l rivl e ntiipte. 4. PATRC A SPS DLL STAT LT CTRVRS TRASFRTALR - D.LGS L pibilità i eere mmei l ptrini pee ell tt trnfrntliere per le è tt ue inrrtt il r.lgr. iràiziiàiì,i zine ll irettiv "n ". ttu- 2008l8lC. L nrmtiv i riferie l pre ivile, nhe per ntrverie mmerile. i ntur A eni ell'rt. 2 el itt eret, è niert trnfrntlier trveri in ui r prte l n- he hiee.ir.ptrini è g g qqi;iht -r"gtu.-".,t" i r n nte i n u n t t m e m b r elf un i r p qf" à,. à. ; " ii-. " ", "n ;_ Èrrrir), ivèr à queil in ui péne il pre in ui l entenz eereeguit. eve. -v rh ) È PnrRrr A ps lrr_l Srr r GtuDtzt rvrlr ALT 29

4 t0, f rrl Gzzel uffiile ell'nine eurpe L (Attí per í quli pubblízíne nn è un nizine i pptibilità) CMMSS DCS DLTA CMMSS el 9 nvembte 2004 he tt un frmulri per le mne i ptrini pe.e ell tt, -in pplizine ell àir.r,i"r lóiti è#lù; ;;;;; -iti"rre 'eò fl iutizi nelle ntrverie trnfrntliere ttrver l efiiizine i nrrie,iii-. muni relàtive l ptrini pee ell Stt in tli ntrverie LA CMMSS DLL CMTA RP' vit íl trttt he itituie l Cmunità eurpe, vit l irettiv 2002l8lC el Cnigli, el 27 genni 200' inte miglirre 'e li giutizi nelle ntrverie trnfrntliere"ttrver l efinizine i nrme minime muni reltive l ptrini pee ell Stt in tli ntrverie(t)' in prtilire l'rtil 16, prgrf 1, revi nultzine el mitt nultiv itituit ll'rtitl 1/, prgrf i, ell irettiv 200/8/C' niern qunt egue: [ntrft n ít numer C(2004) 4285] (2004i 844/) (1) L'rtil 16, prgrf 1, ell irettiv 200/8/C prevee he t. rntiirii. ìppt""ti un frmulri uni- tgur rn llegt' frme_per le mne i ptrini pee ell Stt e per l lr trmiine' (2) l frmulri unifrme prr l trmiine elle mne i trini pee ell Stt tr le utrità giuizirie egli Stti rn.rn'b.i è tt itituit n eiine ell Cmmiine C(200) 1829 ('?). Dett frmulri è pertnt nt n l preente eiine. (4) L Dnimr, nfrmemellg gll nili 1 e 2 el \'/ pit.tl ull pizine el Ónimr' llegt l irttt uli'nine eurpe e l trttt he itituie l Cmunità eurpe' nn h Prteipt ll'zine ell irettiv 200il8l1 e nn è pertnt vinlt ll te né ggett ll u pplizine, HA ADTTAT LA PRST DCS: Artil 1 l frmulri unifrme per l preentzine elle mne i pee ell tt i eni ell irettiv 200/8/ T-t^ttj". Aftit 2 Gli Stti membri n etintri ell preente eiine' Ftt Bruxelle, il 9 nvembre (l) l frmulri unifrme per le mne i ptrini pee eli Stt in qunt tle eve e.ere PPrntt entr il 0 nvembrà 2004, i eni ell'rtil 16' prgrf 2, en mm, ell irettiv 200/8iC' Per l Cmmkine Antóni VTR Membr elt Cmmiine (') G L 26 el , Pg. 41" i2i Deiine nn nr pubblit nell Czzett utfiile

5 L j l TJr " Gzzen uffiile ell'nine eurpe ALLGAT FRMLAR PR ta PRSTAZ DLL DMAD D PATRC A SPS DLL STAT LT ALTR STAT MMBR DL'..'RPA STRZ 1. Pnm i npilr il Jrmulri, r preg i ltggne ftttnente qute ilruzini. 2. Tutu k. infrmtzini ihrete nel prexnte frmuln evn ure fmíte. 1. Qulunqtu infrmuine irqrei, inxît. írnmplzt può itre il trttnwnt etlt nn. 4, nulere infmtzìnni fle inmp&e nell prumte rnwr pw ve (nnegwnze rwgnte l punt i vt $uitrn, xempi l hnwnlr i ptrni pe.v ell St* può eere repint ppure i pnebbe nre innt iílputzínr penlí Si preg i llegwe trtn i ntwn tegrn ell mnt. Si preg i rtre \g ln preente mn nn pregtuàt i tmruni errúe per intrprmlere w prtliment $uizii Pq Pfprfe PPex. Sí peg i qpne t e frmt e i pere il frmulni binmente rmpilt ll mpetrte utntà unl b mlità tn inítt 7.. l rihieente può egliere i invire l mn ll'*iu (tmpetente ell Stt memh ín i è lin ùnwr biwlmente (unntà i trmrne); quet'ultim trmetterà l mn ll'utrità mpetente ell Stt membr interet. Se i eie i preere in quet m, i preg i inire: me ell'utrità mpetente nell Stt membr i reienz el rihieente; lnirizz: TelefnlF.x/Pt elettrni /.b. l rihieente può egliere i invire l mn irettmente ll'utntò nmpetente í un ltr Stú memhr, e qule utrità i mpetente. Se i eie i preere in quet m, i preg i inire: \r^*.,l.ll'",,+^;+à. Telefn/F,x/Pt elettrni: il rihieente è in gr i mprenere l lingu uffiile ppure un elle lingue uffiili i quet pee? úr n n nîrri, in quli lingue è pibile munire n il rihieente per le quetini nnee l ptrini pee ell Stt?

6 n Gzzett uffiile ell'nine eurpe L A. Dti elt pern.he preent l mn i ptrini pee ell Stt ( rihieente): A.1. Se: Ú Mhi D Femmin me e gnme (ppure, e el, nme mmerile):...'.'..'...- A.2. Se el, ti ell pern he rppreent il rihieente e queiti è minre inpe: nirizz: Pt elettrni:...,... A.. Se el, ti el rppreentnte legle el rihieente (wt, mntri..,): nell Stt membr i reienz el rihieente: me e gnm...,...,..

7 L 651J0 l-rrl Gzzetr uffiile ell'nineurpe nell Stt membr ve il ptrini pee ell tt eve eere ne: Sí preg i llegre pi í qulunque ntnentuine gtu*ifiunv tur ell ntrveri ( eempi, ivrzi, ffìment ei figli, lvr, ttivrtà mmerile, numtri): 8.2. Vlre ell ntrveri e 'ggen ell te può eere vlutt enmimente' Si preg i peifire l vlut: B.J. Derizine elle irtnze ell ntrveri, mpreil iug e l t ei fui i u e gli elementi i prv ( eempi, tetimninze): Si preg i ltegwe pi i quunque rnentine gil)ttfriv' C.1. l rihieente è 'ttre ( rinente) nvenut (reitente)? Derizine el rir preentt (e ttrq ei rir he à tt prpt ntr i Lei ( e nvenut): me e repit ell ntrpfte:

8 10" r n Gzzert uffiile ell'nineurpe L 6511 C.2. Rgini prtilri, e ve ne n, per.rihieere il. trttment urgente ell Preente mn eempi,.i*nzi ei termini per intrprenere l'zine legle: el i rihie unimente un ptrini przile, i preg i peifire e vrebbe rigurre C.4. Si preg i peifire e il ptrini è rihiet per ttenere: l un nulenzlegle nell fe prentenzi itenz (nulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i preimenti trgiuizili itenz (nzulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i pibili preimenti giuiziri itenz (nzulenz e/ rppreentnzleglel nell'mbit i preimenti giuiziri in r. n tl inire: l itenz (nulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i preimenti giuiziri reitrvi un eiine già re un'utrità giuuiri. n tl inire: - Denminzine inirizz ell'utrità giuizirieu - tur ell ntrveri: tr Appell ntr l eiine l euzine ell eiine C.5. Si preg i peifire quli n i ti ggiuntivi previti u eil ntur trnfrntlier ell ntrvefi ( eempi, truzini vrggi): C.6. Piee qulhe tip i iurzine ltri irltti e gevlzini he pn prire le pee legli in tutt in prte? Se ì, i preg i fmire i ettgli:

9 L J65lJ2 Gzzett uffiile ell'nine eurpe Qunte perne vivn nell Su? Si preg i peifìre il tip i rpprt J-le ee hnn n Lei (il rihieente): me e gnme ut pern è enrì."..nt. ipenente l rihieente? l rihieente è enmiemente ipenente quet Pern? iin i/n ifn iin l/n i/n lln Vi n perne enmimente ipenenti Lei he nn vivn nell Su? Se ì' peifire: me e gnme Dt i nit (e figli) Vi n perne ui Lei è enmimente ipenente he nn vivn nell Su? Se ì, peifire; Si pres i fmne ít*e k. infmzini u i lti (), nl Sw niuge Sttviv.ente (),,ulle.pgrne ennmkr'rnte ipenlmn à *i ;',';;î;;;im ii ; ;fl, perne wtkí è ernmkninte ipenenu e ù i'ten n ki ()' et u Lei in jnnbu fitntzii iveri l mmtenimet't t un punn ti Lei è ennmktmente ipenlznt e nn l qule À Wniee, pe.tfhi t;li ifltritt ttn ^ltn relitt' in '7' el + L vut mntnbun fn*nzití iyeri mnt\nhnrnt un pmn enmimnte qenlmte lw nn ire nn Let' yuifithi tli vertnntr, tt "ltre &e-y? in 8.. rmre prune prwe tmmwli, e";rnpi enun ei rllitt nnfir ttet4nte íl iitt Pretzilni puhbhtlu' eg' el fmíre le infr.rnzini i i tle tbelle tttnfi, i preg i penfrtre [ vlut in ui n eprei glí impn'

10 t Gzzett uffiile ell'nineurpe.1, Dti reltivi l reit mei menile V. Perne he mltengn il rihieente - reiti lvr: - prfitti nività mmerili: - penini: - egni i mnteniment: - pretzini pubblihe i preg i inire: 1. egni fmiliri e uii i llggi: 2. egni i iupzine e ell iurezz il - reiti pitle (beni mbili, prprietà immbiliri): - ltri reiti: 8.2. Vlre elle prprietà fv. Perne he mmten' gn il rihieente - prprietà immbilire utilizzt me reienz permnent - ltre rrietà immbiliri: - teffenl: - nprml: - ltri beni:

11 L 651J4 frr -l Czzett uffiile ell'nineurpe t F? Cne npnili V. Perne he mmtmgn il rihieente - impt ul reit: - iurezz ile ntribuu: - te l gvem lle: - nni i lzine e ltre pee per l : - te ltrhe: - pee per l ur ei figli: - pgment i ebiti: - rimbr ei pretiti - egn i mntenrment vert terzi in frz i un bblig giurii: - ltre pee: Dihir he le infrmzini frnite n veritiere e mplete e mi impegn ihirre enz ritr ll'utrità he emin l mi mn qulunque mbiment ell mi ituzine finnziri. Dt (lug e m):

Biblioteca Tecnica Knauf 05/2006. L acustica con Knauf. Soluzioni tecniche per l edilizia civile e industriale

Biblioteca Tecnica Knauf 05/2006. L acustica con Knauf. Soluzioni tecniche per l edilizia civile e industriale Biliotec Tecnic Knuf 05/2006 L cutic con Knuf Indice 1. Introduzione...4 2. Suoni e rumori...5 Glorio...5 Rumori erei...5 Rumori impttivi...6 Tempo di rivererzione (T60)...6 Fonoiolmento e fonoorimento...7

Dettagli

a) Sta di fatto, che la gran maggioranza di quel che ci è giunto dalle civiltà del passato viene dalle tombe.

a) Sta di fatto, che la gran maggioranza di quel che ci è giunto dalle civiltà del passato viene dalle tombe. Viett l pulizione, l riprouzione e l ivulgzione sopo i luro. RA00001 Iniviure l frse in ui l punteggitur NON è orrett. RA00002 Qule elle seguenti frsi ontiene un termine sritto in moo sorretto? RA00003

Dettagli

CONOSCIAMO LE NORME SULLA SICUREZZA E SUL DIRITTO D AUTORE

CONOSCIAMO LE NORME SULLA SICUREZZA E SUL DIRITTO D AUTORE Conosimo le norme sull siurezz e sul iritto utore Unità 7 UNITÀ DIDATTICA 7 CONOSCIAMO LE NORME SULLA SICUREZZA E SUL DIRITTO D AUTORE IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO... onosere le norme he regolno il iritto

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. Viett l pubbliczione, l riprouzione e l ivulgzione scopo i lucro. GA00001 Qul è l mpiezz ell ngolo che si ottiene ) 95 b) 275 c) 265 ) 5 b sottreno 85 un ngolo giro? GA00002 Due ngoli ll circonferenz che

Dettagli

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA

IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORM AZIONE E L EDITORIA COMMISSIONE

Dettagli

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE Soluzioni di quesiti e prolemi trtti dl Corso Bse Blu di Mtemti volume 5 [] (Es. n. 8 pg. 9 V) Dell prol f ( ) si hnno le seguenti informzioni, tutte

Dettagli

GUIDA INCENTIVI all ASSUNZIONE e alla CREAZIONE d IMPRESA AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

GUIDA INCENTIVI all ASSUNZIONE e alla CREAZIONE d IMPRESA AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI GUIDA ll ASSUNZIONE e ll CREAZIONE d IMPRESA AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI Aggiornt l 31 gennio 2015 PROGRAMMA POT Pinificzione Territorile Opertiv PROGRAMMA POT Pinificzione

Dettagli

Metering box MODULO DI CONTABILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA TERMICA, UNITA' MB2

Metering box MODULO DI CONTABILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA TERMICA, UNITA' MB2 Metering ox MODULO DI CONTABILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA TERMICA, UNITA' MB2 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E IL FUNZIONAMENTO Sommrio Fig. 1. Unità llo stto ell onsegn

Dettagli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN EUROPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN EUROPA n u m e r o m o n o g r f i c o IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN EUROPA PREMESSA Nell Comuniczione dell Commissione Europe del 3 luglio 2008, intitolt Migliorre le competenze per il 21 secolo: un ordine del

Dettagli

Sommario GIOVANI... 5 DONNE... 7. iscritti nelle liste. di mobilità IRAP... 24. Basilicataa. Piemontee Sicilia Toscana.

Sommario GIOVANI... 5 DONNE... 7. iscritti nelle liste. di mobilità IRAP... 24. Basilicataa. Piemontee Sicilia Toscana. lle ASSUN ZIONI AGEVOLAZIONI SU DISPOSIZIO NI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALII Guid 2013 PROGRAMMAA POT Pinificzione territorile opertiv Aggiornt l 31 dicembre 20133 Sommrio PRINCIPI GENERALI... 4 GIOVANI...

Dettagli

Epigrafe. Premessa. D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (1).

Epigrafe. Premessa. D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (1). D.Lgs. 29-12-2006 n. 311 Disposizioni correttive ed integrtive l D.Lgs. 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell'edilizi. Pubblicto nell Gzz.

Dettagli

3. La matrice dei dati e le analisi preliminari 3.1 Introduzione

3. La matrice dei dati e le analisi preliminari 3.1 Introduzione 3. L mtice dei dti e le nlii pelimini 3. Intoduzione Pe elizze un nlii ttitic concenente fenomeni ziendli, o di qulii lt ntu, non bt ccogliee dti, biogn nche ognizzli in modo ppopito. Si che i dti poengno

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi dell art. 26 della Legge 116/2014

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi dell art. 26 della Legge 116/2014 ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI i sensi dell rt. 26 dell Legge 116/2014 (c.d. Legge Copetitività ) Ro, 3 novebre 2014 Indice 1. Contesto

Dettagli

10 Progetto con modelli tirante-puntone

10 Progetto con modelli tirante-puntone 0 Progetto con modelli tirnte-puntone 0. Introduzione I modelli tirnte-puntone (S&T Strut nd Tie) sono utilizzti per l progettzione delle membrture in c.. che non possono essere schemtizzte come solidi

Dettagli

Problemi di massimo e minimo in Geometria Solida Problemi su poliedri. Indice dei problemi risolti

Problemi di massimo e minimo in Geometria Solida Problemi su poliedri. Indice dei problemi risolti Problemi di mssimo e minimo in Geometri olid Problemi su poliedri Indice dei problemi risolti In generle, un problem si riferisce un figur con crtteristice specifice (p.es., il numero dei lti dell bse)

Dettagli

11. Attività svolta dall Agenzia, risorse e aspetti organizzativi

11. Attività svolta dall Agenzia, risorse e aspetti organizzativi 11. Attività svolt dll Agenzi, risorse e spetti orgnizztivi 11.1 Attività istituzionle svolt i sensi dell Deliberzione istitutiv In un vlutzione complessiv delle ttività svolte dll Agenzi i sensi dell

Dettagli

CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG ornamento DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 20t3. Redatto datta dr.ssa Claudia Tuoto e datla dr'ssa Maria Anna Caravita

CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG ornamento DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 20t3. Redatto datta dr.ssa Claudia Tuoto e datla dr'ssa Maria Anna Caravita I CITTA, DI CASTROVI LLARI AGG RNAMENT DAT D QUAL TA, DELL,AR A ANNO 2t3 Redatt datta dr.ssa Claudia Tut e datla dr'ssa Maria Anna Caravita Smmari 1. R]FER]MENT/ NORMA TtVt... """""'3 2. EFFICIENZA DELLA

Dettagli

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONE CREDITI

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONE CREDITI PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONE CREDITI Codice civile: I crediti devono essere iscritti secondo il vlore presumibile di relizzzione; quindi già l netto dell svlutzione derivnte dl monitorggio di ciscun

Dettagli

VERIFICA DI UN CIRCUITO RESISTIVO CONTENENTE PIÙ GENERATORI CON UN TERMINALE COMUNE E SENZA TERMINALE COMUNE.

VERIFICA DI UN CIRCUITO RESISTIVO CONTENENTE PIÙ GENERATORI CON UN TERMINALE COMUNE E SENZA TERMINALE COMUNE. FCA D UN CCUTO SSTO CONTNNT PÙ GNATO CON UN TMNAL COMUN SNZA TMNAL COMUN. Si verifino quttro iruiti on due genertori: genertori on polrità onorde e un terminle omune genertori on polrità disorde e un terminle

Dettagli

4. Trasporto pubblico non di linea: taxi e noleggio con conducente (NCC)

4. Trasporto pubblico non di linea: taxi e noleggio con conducente (NCC) 4. Trsporto pubblico non di line: txi e noleggio con conducente (NCC) L domnd di mobilità dei cittdini incontr un corrispondente offert delle diverse modlità di trsporto, sull bse delle crtteristiche degli

Dettagli

4. Qual è il requisito principale per la saldatura di acciai a basso contenuto di carbonio (acciai dolci)?

4. Qual è il requisito principale per la saldatura di acciai a basso contenuto di carbonio (acciai dolci)? 1. Qule ei metoi ell eleno è ppliile ll ossizione ell iio? Menio Iniezione Chimio A sintill 2. Qule elle seguenti frsi rigur l punzontur? È un lvorzione lo he non inue grne eformzione el pezzo È un lvorzione

Dettagli

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008)

Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) Allegato 2 CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI (AGGIORNATI AL 23 GIUGNO 2008) 1 Tabella n. 1 TIPO DI FORMULARIO (Casella 1 prima sottocasella) Descrizione

Dettagli

INTEGRALI IMPROPRI. f(x) dx. e la funzione f(x) si dice integrabile in senso improprio su (a, b]. Se tale limite esiste ma

INTEGRALI IMPROPRI. f(x) dx. e la funzione f(x) si dice integrabile in senso improprio su (a, b]. Se tale limite esiste ma INTEGRALI IMPROPRI. Integrli impropri su intervlli itti Dt un funzione f() continu in [, b), ponimo ε f() = f() ε + qundo il ite esiste. Se tle ite esiste finito, l integrle improprio si dice convergente

Dettagli

Raffinamenti dell equilibrio di Nash

Raffinamenti dell equilibrio di Nash Raffinamenti dell equilibrio di Nah equilibri perfetti nei ottogiohi (SPE) ed altro Appunti a ura di Fioravante PATRONE verione del: maggio ndie Equilibri perfetti nei ottogiohi (SPE) SPE problematii 4

Dettagli

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE La direttiva Servizi mira a ffrire ai cnsumatri più scelta, più qualità e un access più facile ai servizi in tutt il territri dell UE PERCHÉ LE NUOVE NORME

Dettagli

La sfilata delle associazioni per le vie 22. ASD Sirius e Pro loco Castelletto

La sfilata delle associazioni per le vie 22. ASD Sirius e Pro loco Castelletto NUV Città di Busca Città Medaglia d Argento al Merito Civile Città del Pane PSTE ITALIANE - TASSA PAGATA - INVII SENZA INDIRIZZ - AUT. 1368 DCB/CN DEL 21.07.04 Gemellata con San Marcos Sud e Cruz Alta

Dettagli

Codici bifissi ed insiemi Sturmiani

Codici bifissi ed insiemi Sturmiani Università degli Studi di Plermo Fcoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di Lure Specilistic in Mtemtic Codici ifissi ed insiemi Sturmini Studente Frncesco Dolce Reltore Prof. Antonio Restivo Anno Accdemico

Dettagli

SAI CHI È QUEST UOMO?

SAI CHI È QUEST UOMO? SAI CHI È QUEST UOMO? Quest uomo nacq ue ne l Kentucky il 6 Apr ile 1909. I suoi genitori erano molto poveri, e siccome suo padre era boscaiolo, essi vivevano in una capanna di legno, su, nelle montagne

Dettagli

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi

Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi Informazioni su peso massimo, dimensioni massime e tempo di trasporto nei paesi ) Tempi di recapito medi in giorni feriali (lunedi venerdi), giorno d impostazione escluso. I tempi di consegna pubblicati

Dettagli