g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi !

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "g, * ìi' tilii!: z?riií,ettruiir ílí si;ffii ? + iie,íefgèé 3::EE i;!gl:i ;iè;ii È:É ;ÉÈ gff! i}è,$ Sii:t ;azi :i:!;,ela rtlie;:;!i: :Éi !"

Transcript

1 ì.i \ C Òì n ^ p u 'ì. q î luvrlwrlwf, lrzvrsrcll i1;iii i,1 i: * z:11',.;i'1 Zgli :i i ii u11 : i7:t1l ;i: i::: iz;iztri, i;:lll ;; "el::" ;íi* ;iii; tit: ziiu:;i iè*i it; ;ì Èi;l :,1: 'ii 12F :È i l;i ;:?::È: Èii:; i Èi.îÈ:ii iè: lziiri,+ ii; i;::121,1**;1i i::+r iii " ::;lf1* jri;9'i ' ri'*u-i'í tíi :iiír t,it?è 'i,:;tili;? + ii,ífgè :: i;gl:i ;iè;ii È: ;È i.-èii:i'iilíllz;::;fi*ízz:zlii: g, * ìi' tilii: z?riií,ttruiir ílí i;ffii ii È- ::'ií;è-l;èie; ; lr,'i tè:;: t l r - t ^(J ;;*È'tti :S r H $ Èi ';r [ ièè r;,i, fà; iii : 1 jiii.;: :. gài.9"è 1;rii :: :_ 1iu gff i}è,$ Sii:t ;zi :i:;,l rtli;:;i: :i È: u t i ii;:ti i: ;:: zi?:::t;112 ::t i ii p È F è \ ù + tr 6.9 T ':. tr + : h*;eì *- ì: iiii2-1 È:i:i:z+z:21i:-1,-2 iii g :u È j -4 n t ii ii;:78:;:::ii;:,:::iii1:. i A+ L ^J (., v q.0)? R t q' <; 0 ' 6? -5 ^6 0) î, g J..: _ 6.. ( i 9 g G l 'tr 6 0) L.2 : - tr ^. j.: ' g e.i 'tr.? ';ì\ 0 '- ) 'tr r. e È :i.u íz.: z G -;j "g ( -tr G. L.9 5 CL ó J 9 6 G ' 'tr 6 e '..9 '- J -..9 G ) '. - i C '\ F ú tr T AJ.9 ' p ù t F r AJ - ]J? ì P 0) p i.: :: - * 1J : ) J \È? 'tr ij tp 4it+t'ZZ';ii t1ii : 0) g î ( C) - 0 ;.9 ;:J - C, -,7 -tr? -u u - C CJ t '; r

2 VW:W) lmns efi \ \ ': { -j f,-,?- :.- 9 :;:;r->;:5',:.è? 1i-zZt iy-lí9 'úèii:1- g S :ig-7è_;i- j i - i i i ú.ij.; g È *:7Ít-:?. ;i;:?1i.è z - iil,.9;--' f i?.: ij;11:r;;5è ; x "';ì:2:; i;:: ì È 'itt:,:,i;-è { "; -? :i i t, u lp :i1.:.r :::+ : ; Èt i r iiií:ii: ffiii P u t.:l \.\ 5iz ài:èi::è ; liè ;Èr:;È:+i È: ;,,iè; ; g ; -1: j :i ÈÈ -i i '1Z :i l: ;; ; ;;tt;1;t:ì:jèiíj5:'; --?::, zz'i:i ;Èi;:;: lir iirè li ii? i;èi: Èr i :l *r: lí?i iiè: i Èi* ::,r;i ii íi ii: : illè uè È i1;l:gl,lii:f : ;;:i;i;;iir it:i:iiff iièài i; ;:; * È: ;;;;:: ìit::, tu:ili;à 1:í- l'rfíut'::'sit u, i g i i:'i;gl Ì:i: i 'i ir i* ; Èi: 1,;':::i; i ;Ìii:à :;: ii f*, íi,,gi;í'è';'rie liii;ig;il', i;i ;È:ii:i,;;ii',í{;il:ii: àièièièir

3 t.:.1.\j+_- ^"-*'f l9luitl fí( TqltitTviir rp Truv9rye L tt h in quet iritt i rivl, neguentemente r prte me in ee m, i trnzine nn ptrà llri t" rfr"r. i giuiri né_ p1e,i i"1rii" in perhé tutte le prti òn rimenre.bii,g;;?i*p:gu-".,ti. urt. r4 frmur inftti vrie iptei in rerzine l tip i pee: )., prevee il iritt i rivl ell Stt p";;ilió;'ii"rp"ru, t e prent_ ntiipt, qun l prte mme h njeguii róen ir,"rt"'pì^à"ri" pee entenz trnzine; eun invee l pirte mme nn hà qyil 1t etupl, m h rinunit il'zine il'girjiri,i J Jrrint, il "rrr.- i rivl ell iritt tt è limitt lle le pee ntiipte. L nrm emint in eme in relzine v [rt. 11 he piei q"uf ;;;i"l"p"r" pr"rrr"t" ebite e quelle ntiipte u ell'erri. n quet à l Stt h'jiritt per le le i pee rivl ntiipte inipeneniemente ll mm prte' Àneguit Per etinzine ll el giuizió ii leeiltre r," i"t"* rif"rìrjì n,bbnn etl u prte e''mme, pràluen;;;;ì;r;i"ài"àii prnuniri ul punt..". pne,bj. un prei rimite ntrttule lr prte mme iveng ner un trnzine ner en he nn gti p,inìn lut llte le.pee eere prentte ebit, pen i nuliià àeil';;r;..r. l v e eeztnlmente irett iiprinre l pizine eil mme prte ve quet nn i ttre g ir.nrunnte nel ài etinzine giuizi, rinuni ipnen he quet l e òbsligt.l p"g""r""ì" ;;li;;p"r". ) nel i nellzi,ne ell.ri rrrntn,^.*^ --1 giuizi 'i 'i" per vlntà "'tinià ";.h. fuù;ilh;"h;it:i::,'l;:lrl bbi.neguit un vntggi pri lmen un etupl elle nn pee i munque wer imputbile ftt ell'ttre imp.rgrint. G.P.(nel mme qul per l l ipizine er mm ivipr" rirt) "ì" prti n tenute tutte l pgmentó re in vi lire e[";p""ró;";;ìte i embr i ptei,ire ebit. he, in queti.rrr,,u pee ntiipte mngn l erri, ri ell ri- tt, in nierzine àeil irti""i"" l'rt. pert 11, nhe in frz l- el p.rinipi per ui "uui rei"ì"ii;;;;;i t he i primi ue mmi " renur n_ èil'rt.^t4 hnr 10 epremente previt Per pee prentte l rivl e ntiipte. 4. PATRC A SPS DLL STAT LT CTRVRS TRASFRTALR - D.LGS L pibilità i eere mmei l ptrini pee ell tt trnfrntliere per le è tt ue inrrtt il r.lgr. iràiziiàiì,i zine ll irettiv "n ". ttu- 2008l8lC. L nrmtiv i riferie l pre ivile, nhe per ntrverie mmerile. i ntur A eni ell'rt. 2 el itt eret, è niert trnfrntlier trveri in ui r prte l n- he hiee.ir.ptrini è g g qqi;iht -r"gtu.-".,t" i r n nte i n u n t t m e m b r elf un i r p qf" à,. à. ; " ii-. " ", "n ;_ Èrrrir), ivèr à queil in ui péne il pre in ui l entenz eereeguit. eve. -v rh ) È PnrRrr A ps lrr_l Srr r GtuDtzt rvrlr ALT 29

4 t0, f rrl Gzzel uffiile ell'nine eurpe L (Attí per í quli pubblízíne nn è un nizine i pptibilità) CMMSS DCS DLTA CMMSS el 9 nvembte 2004 he tt un frmulri per le mne i ptrini pe.e ell tt, -in pplizine ell àir.r,i"r lóiti è#lù; ;;;;; -iti"rre 'eò fl iutizi nelle ntrverie trnfrntliere ttrver l efiiizine i nrrie,iii-. muni relàtive l ptrini pee ell Stt in tli ntrverie LA CMMSS DLL CMTA RP' vit íl trttt he itituie l Cmunità eurpe, vit l irettiv 2002l8lC el Cnigli, el 27 genni 200' inte miglirre 'e li giutizi nelle ntrverie trnfrntliere"ttrver l efinizine i nrme minime muni reltive l ptrini pee ell Stt in tli ntrverie(t)' in prtilire l'rtil 16, prgrf 1, revi nultzine el mitt nultiv itituit ll'rtitl 1/, prgrf i, ell irettiv 200/8/C' niern qunt egue: [ntrft n ít numer C(2004) 4285] (2004i 844/) (1) L'rtil 16, prgrf 1, ell irettiv 200/8/C prevee he t. rntiirii. ìppt""ti un frmulri uni- tgur rn llegt' frme_per le mne i ptrini pee ell Stt e per l lr trmiine' (2) l frmulri unifrme prr l trmiine elle mne i trini pee ell Stt tr le utrità giuizirie egli Stti rn.rn'b.i è tt itituit n eiine ell Cmmiine C(200) 1829 ('?). Dett frmulri è pertnt nt n l preente eiine. (4) L Dnimr, nfrmemellg gll nili 1 e 2 el \'/ pit.tl ull pizine el Ónimr' llegt l irttt uli'nine eurpe e l trttt he itituie l Cmunità eurpe' nn h Prteipt ll'zine ell irettiv 200il8l1 e nn è pertnt vinlt ll te né ggett ll u pplizine, HA ADTTAT LA PRST DCS: Artil 1 l frmulri unifrme per l preentzine elle mne i pee ell tt i eni ell irettiv 200/8/ T-t^ttj". Aftit 2 Gli Stti membri n etintri ell preente eiine' Ftt Bruxelle, il 9 nvembre (l) l frmulri unifrme per le mne i ptrini pee eli Stt in qunt tle eve e.ere PPrntt entr il 0 nvembrà 2004, i eni ell'rtil 16' prgrf 2, en mm, ell irettiv 200/8iC' Per l Cmmkine Antóni VTR Membr elt Cmmiine (') G L 26 el , Pg. 41" i2i Deiine nn nr pubblit nell Czzett utfiile

5 L j l TJr " Gzzen uffiile ell'nine eurpe ALLGAT FRMLAR PR ta PRSTAZ DLL DMAD D PATRC A SPS DLL STAT LT ALTR STAT MMBR DL'..'RPA STRZ 1. Pnm i npilr il Jrmulri, r preg i ltggne ftttnente qute ilruzini. 2. Tutu k. infrmtzini ihrete nel prexnte frmuln evn ure fmíte. 1. Qulunqtu infrmuine irqrei, inxît. írnmplzt può itre il trttnwnt etlt nn. 4, nulere infmtzìnni fle inmp&e nell prumte rnwr pw ve (nnegwnze rwgnte l punt i vt $uitrn, xempi l hnwnlr i ptrni pe.v ell St* può eere repint ppure i pnebbe nre innt iílputzínr penlí Si preg i llegwe trtn i ntwn tegrn ell mnt. Si preg i rtre \g ln preente mn nn pregtuàt i tmruni errúe per intrprmlere w prtliment $uizii Pq Pfprfe PPex. Sí peg i qpne t e frmt e i pere il frmulni binmente rmpilt ll mpetrte utntà unl b mlità tn inítt 7.. l rihieente può egliere i invire l mn ll'*iu (tmpetente ell Stt memh ín i è lin ùnwr biwlmente (unntà i trmrne); quet'ultim trmetterà l mn ll'utrità mpetente ell Stt membr interet. Se i eie i preere in quet m, i preg i inire: me ell'utrità mpetente nell Stt membr i reienz el rihieente; lnirizz: TelefnlF.x/Pt elettrni /.b. l rihieente può egliere i invire l mn irettmente ll'utntò nmpetente í un ltr Stú memhr, e qule utrità i mpetente. Se i eie i preere in quet m, i preg i inire: \r^*.,l.ll'",,+^;+à. Telefn/F,x/Pt elettrni: il rihieente è in gr i mprenere l lingu uffiile ppure un elle lingue uffiili i quet pee? úr n n nîrri, in quli lingue è pibile munire n il rihieente per le quetini nnee l ptrini pee ell Stt?

6 n Gzzett uffiile ell'nine eurpe L A. Dti elt pern.he preent l mn i ptrini pee ell Stt ( rihieente): A.1. Se: Ú Mhi D Femmin me e gnme (ppure, e el, nme mmerile):...'.'..'...- A.2. Se el, ti ell pern he rppreent il rihieente e queiti è minre inpe: nirizz: Pt elettrni:...,... A.. Se el, ti el rppreentnte legle el rihieente (wt, mntri..,): nell Stt membr i reienz el rihieente: me e gnm...,...,..

7 L 651J0 l-rrl Gzzetr uffiile ell'nineurpe nell Stt membr ve il ptrini pee ell tt eve eere ne: Sí preg i llegre pi í qulunque ntnentuine gtu*ifiunv tur ell ntrveri ( eempi, ivrzi, ffìment ei figli, lvr, ttivrtà mmerile, numtri): 8.2. Vlre ell ntrveri e 'ggen ell te può eere vlutt enmimente' Si preg i peifire l vlut: B.J. Derizine elle irtnze ell ntrveri, mpreil iug e l t ei fui i u e gli elementi i prv ( eempi, tetimninze): Si preg i ltegwe pi i quunque rnentine gil)ttfriv' C.1. l rihieente è 'ttre ( rinente) nvenut (reitente)? Derizine el rir preentt (e ttrq ei rir he à tt prpt ntr i Lei ( e nvenut): me e repit ell ntrpfte:

8 10" r n Gzzert uffiile ell'nineurpe L 6511 C.2. Rgini prtilri, e ve ne n, per.rihieere il. trttment urgente ell Preente mn eempi,.i*nzi ei termini per intrprenere l'zine legle: el i rihie unimente un ptrini przile, i preg i peifire e vrebbe rigurre C.4. Si preg i peifire e il ptrini è rihiet per ttenere: l un nulenzlegle nell fe prentenzi itenz (nulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i preimenti trgiuizili itenz (nzulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i pibili preimenti giuiziri itenz (nzulenz e/ rppreentnzleglel nell'mbit i preimenti giuiziri in r. n tl inire: l itenz (nulenz e/ rppreentnz legle) nell'mbit i preimenti giuiziri reitrvi un eiine già re un'utrità giuuiri. n tl inire: - Denminzine inirizz ell'utrità giuizirieu - tur ell ntrveri: tr Appell ntr l eiine l euzine ell eiine C.5. Si preg i peifire quli n i ti ggiuntivi previti u eil ntur trnfrntlier ell ntrvefi ( eempi, truzini vrggi): C.6. Piee qulhe tip i iurzine ltri irltti e gevlzini he pn prire le pee legli in tutt in prte? Se ì, i preg i fmire i ettgli:

9 L J65lJ2 Gzzett uffiile ell'nine eurpe Qunte perne vivn nell Su? Si preg i peifìre il tip i rpprt J-le ee hnn n Lei (il rihieente): me e gnme ut pern è enrì."..nt. ipenente l rihieente? l rihieente è enmiemente ipenente quet Pern? iin i/n ifn iin l/n i/n lln Vi n perne enmimente ipenenti Lei he nn vivn nell Su? Se ì' peifire: me e gnme Dt i nit (e figli) Vi n perne ui Lei è enmimente ipenente he nn vivn nell Su? Se ì, peifire; Si pres i fmne ít*e k. infmzini u i lti (), nl Sw niuge Sttviv.ente (),,ulle.pgrne ennmkr'rnte ipenlmn à *i ;',';;î;;;im ii ; ;fl, perne wtkí è ernmkninte ipenenu e ù i'ten n ki ()' et u Lei in jnnbu fitntzii iveri l mmtenimet't t un punn ti Lei è ennmktmente ipenlznt e nn l qule À Wniee, pe.tfhi t;li ifltritt ttn ^ltn relitt' in '7' el + L vut mntnbun fn*nzití iyeri mnt\nhnrnt un pmn enmimnte qenlmte lw nn ire nn Let' yuifithi tli vertnntr, tt "ltre &e-y? in 8.. rmre prune prwe tmmwli, e";rnpi enun ei rllitt nnfir ttet4nte íl iitt Pretzilni puhbhtlu' eg' el fmíre le infr.rnzini i i tle tbelle tttnfi, i preg i penfrtre [ vlut in ui n eprei glí impn'

10 t Gzzett uffiile ell'nineurpe.1, Dti reltivi l reit mei menile V. Perne he mltengn il rihieente - reiti lvr: - prfitti nività mmerili: - penini: - egni i mnteniment: - pretzini pubblihe i preg i inire: 1. egni fmiliri e uii i llggi: 2. egni i iupzine e ell iurezz il - reiti pitle (beni mbili, prprietà immbiliri): - ltri reiti: 8.2. Vlre elle prprietà fv. Perne he mmten' gn il rihieente - prprietà immbilire utilizzt me reienz permnent - ltre rrietà immbiliri: - teffenl: - nprml: - ltri beni:

11 L 651J4 frr -l Czzett uffiile ell'nineurpe t F? Cne npnili V. Perne he mmtmgn il rihieente - impt ul reit: - iurezz ile ntribuu: - te l gvem lle: - nni i lzine e ltre pee per l : - te ltrhe: - pee per l ur ei figli: - pgment i ebiti: - rimbr ei pretiti - egn i mntenrment vert terzi in frz i un bblig giurii: - ltre pee: Dihir he le infrmzini frnite n veritiere e mplete e mi impegn ihirre enz ritr ll'utrità he emin l mi mn qulunque mbiment ell mi ituzine finnziri. Dt (lug e m):

La rappresentazione per elencazione consiste nell elencare tutte le coppie ordinate che verificano la relazione

La rappresentazione per elencazione consiste nell elencare tutte le coppie ordinate che verificano la relazione RELAZIONI E FUNZIONI Relzioni inrie Dti ue insiemi non vuoti e (he possono eventulmente oiniere), si ie relzione tr e un qulsisi legge he ssoi elementi elementi. L insieme A è etto insieme i prtenz. L

Dettagli

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2013 Tipologia Istituzione U - UNITA' SANITARIE LOCALI. Istituzione 9565 - ASL VENEZIA - MESTRE 12 Contratto SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE nno 213 Tipologia Istituzione U - UNIT' SNIT LCLI Istituzione 9565 - SL VNZI - MSTR 12 Contratto SSN - SRVIZI SNIT NZINL Fase/Stato Rilevazione: pprovazione/ttiva Data Creazione Stampa: 19/6/215 14:15:25

Dettagli

Numeri razionali COGNOME... NOME... Classe... Data...

Numeri razionali COGNOME... NOME... Classe... Data... I numeri rzionli Cpitolo Numeri rzionli Verifi per l lsse prim COGNOME............................... NOME............................. Clsse.................................... Dt...............................

Dettagli

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE VERSO L ESAME DI STATO LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE Soluzioni di quesiti e prolemi trtti dl Corso Bse Blu di Mtemti volume 5 [] (Es. n. 8 pg. 9 V) Dell prol f ( ) si hnno le seguenti informzioni, tutte

Dettagli

Integrali de niti. Il problema del calcolo di aree ci porterà alla de nizione di integrale de nito.

Integrali de niti. Il problema del calcolo di aree ci porterà alla de nizione di integrale de nito. Integrli de niti. Il problem di clcolre l re di un regione pin delimitt d gr ci di funzioni si può risolvere usndo l integrle de nito. L integrle de nito st l problem del clcolo di ree come l equzione

Dettagli

VERIFICA DI UN CIRCUITO RESISTIVO CONTENENTE PIÙ GENERATORI CON UN TERMINALE COMUNE E SENZA TERMINALE COMUNE.

VERIFICA DI UN CIRCUITO RESISTIVO CONTENENTE PIÙ GENERATORI CON UN TERMINALE COMUNE E SENZA TERMINALE COMUNE. FCA D UN CCUTO SSTO CONTNNT PÙ GNATO CON UN TMNAL COMUN SNZA TMNAL COMUN. Si verifino quttro iruiti on due genertori: genertori on polrità onorde e un terminle omune genertori on polrità disorde e un terminle

Dettagli

INTEGRALI IMPROPRI. f(x) dx. e la funzione f(x) si dice integrabile in senso improprio su (a, b]. Se tale limite esiste ma

INTEGRALI IMPROPRI. f(x) dx. e la funzione f(x) si dice integrabile in senso improprio su (a, b]. Se tale limite esiste ma INTEGRALI IMPROPRI. Integrli impropri su intervlli itti Dt un funzione f() continu in [, b), ponimo ε f() = f() ε + qundo il ite esiste. Se tle ite esiste finito, l integrle improprio si dice convergente

Dettagli

Genova, 26 febbraio 2014. Commissione di Garanzia - Roma. Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma. Prefetto di Genova

Genova, 26 febbraio 2014. Commissione di Garanzia - Roma. Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma. Prefetto di Genova CG t FY-#tsL ry F[OERAZt0NEtfÀilAr{ATRASP0fii' Wrh-rsFoRîr Genova, 26 febbraio 2014 Commissione di Garanzia - Roma Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma Prefetto di Genova Direzione ATP EsercizioSr!

Dettagli

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni:

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni: Mod. RED Sede di Domnd n. del Pensione n. ct. nto il stto civile bitnte Prov. CAP vi n. DICHIARA, sotto l propri responsbilità, che per gli nni: A B (brrre l csell reltiv ll propri situzione) NON POSSIEDE

Dettagli

13. EQUAZIONI ALGEBRICHE

13. EQUAZIONI ALGEBRICHE G. Smmito, A. Bernrdo, Formulrio di mtemti Equzioni lgerihe F. Cimolin, L. Brlett, L. Lussrdi. EQUAZIONI ALGEBRICHE. Prinipi di equivlenz Si die identità un'uguglinz tr due espressioni ontenenti un o più

Dettagli

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla II I RELAZIONE TECNICA t relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio. sita nel comune di AF.EZZO (AR) PROPRIET A' AP{EZZO MULTISERVIZI SRL Valutazione del rischio dovuto al

Dettagli

LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO, SCEGLI LA TUA BASE SCATENA LA TUA FANTASIA CONQUISTA TANTI NUOVI CLIENTI!

LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO, SCEGLI LA TUA BASE SCATENA LA TUA FANTASIA CONQUISTA TANTI NUOVI CLIENTI! Le ALL ITALIANA CREA LA TUA ALL ITALIANA Decidi di essere oriin le, cre tivo e diverso d i tuoi concorrenti : Cre le tue person lissime cup c kes ll it li n, LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO,

Dettagli

La scelta di equilibrio del consumatore. Integrazione del Cap. 21 del testo di Mankiw 1

La scelta di equilibrio del consumatore. Integrazione del Cap. 21 del testo di Mankiw 1 M.Blconi e R.Fontn, Disense di conomi: 3) quilirio del consumtore L scelt di equilirio del consumtore ntegrzione del C. 21 del testo di Mnkiw 1 Prte 1 l vincolo di ilncio Suonimo che il reddito di un consumtore

Dettagli

AUTOVALORI ED AUTOVETTORI. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita n.

AUTOVALORI ED AUTOVETTORI. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita n. AUTOVALORI ED AUTOVETTORI Si V uno spzio vettorile di dimensione finit n. Dicesi endomorfismo di V ogni ppliczione linere f : V V dello spzio vettorile in sé. Se f è un endomorfismo di V in V, considert

Dettagli

3. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive (Ref p.14)

3. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive (Ref p.14) . Funzioni iniettive, suriettive e iiettive (Ref p.4) Dll definizione di funzione si ricv che, not un funzione y f( ), comunque preso un vlore di pprtenente l dominio di f( ) esiste un solo vlore di y

Dettagli

1 b a. f(x) dx. Osservazione 1.2. Se indichiamo con µ il valore medio di f su [a, b], abbiamo che. f(x) dx = µ(b a) =

1 b a. f(x) dx. Osservazione 1.2. Se indichiamo con µ il valore medio di f su [a, b], abbiamo che. f(x) dx = µ(b a) = Note ed esercizi di Anlisi Mtemtic - (Fosci) Ingegneri dell Informzione - 28-29. Lezione del 7 novembre 28. Questi esercizi sono reperibili dll pgin web del corso ttp://utenti.unife.it/dmino.fosci/didttic/mii89.tml

Dettagli

Corso di Analisi Matematica Calcolo integrale per funzioni di una variabile

Corso di Analisi Matematica Calcolo integrale per funzioni di una variabile Corso di Anlisi Mtemtic Clcolo integrle per funzioni di un vribile Lure in Informtic e Comuniczione Digitle A.A. 2013/2014 Università di Bri ICD (Bri) Anlisi Mtemtic 1 / 40 1 L integrle come limite di

Dettagli

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE La direttiva Servizi mira a ffrire ai cnsumatri più scelta, più qualità e un access più facile ai servizi in tutt il territri dell UE PERCHÉ LE NUOVE NORME

Dettagli

Ing. Alessandro Pochì

Ing. Alessandro Pochì Dispense di Mtemtic clsse quint -Gli integrli Quest oper è distriuit con: Licenz Cretive Commons Attriuzione - Non commercile - Non opere derivte. Itli Ing. Alessndro Pochì Appunti di lezione svolti ll

Dettagli

Il villaggio delle fiabe

Il villaggio delle fiabe Il villaggio delle fiabe Idea Progetto bambini 2^ A A. Mei Costruzione Direzione dei lavori maestre L idea di partenza Il DADO è un cubo. Noi siamo molto curiosi e ci siamo posti questa domanda: Come sono

Dettagli

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME

TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME TUBI PER UTILIZZI IN PRESSIONE - CORRELAZIONE TRA LE NORME 10216 Parte 1 - TR2 Non 3059-1:87 Acciaio al Carbonio 3601:87 Acciaio al Carbonio 1629:84 1630 49-111:78 (p Usi Generali Temperatura Ambiente

Dettagli

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. Viett l pubbliczione, l riprouzione e l ivulgzione scopo i lucro. GA00001 Qul è l mpiezz ell ngolo che si ottiene ) 95 b) 275 c) 265 ) 5 b sottreno 85 un ngolo giro? GA00002 Due ngoli ll circonferenz che

Dettagli

si definisce Funzione Integrale; si chiama funzione integrale in quanto il suo * x

si definisce Funzione Integrale; si chiama funzione integrale in quanto il suo * x Appunti elorti dll prof.ss Biondin Gldi Funzione integrle Si y = f() un funzione continu in un intervllo [; ] e si 0 [; ]; l integrle 0 f()d si definisce Funzione Integrle; si chim funzione integrle in

Dettagli

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. "-ì"* f &" '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. -ì* f & '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0 -r#s*ts*^ "-ì"* f &" '& fk **rr?r--w UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FALERMO Fr\COLTA' DI ECONOMIA Cotrltre.ro rlerrorale Sulla base dei verbali redatti dalla (lornmissione del Seggio elettorale presieduta dalla

Dettagli

ANALISI REALE E COMPLESSA a.a. 2007-2008

ANALISI REALE E COMPLESSA a.a. 2007-2008 ANALISI REALE E COMPLESSA.. 2007-2008 1 Successioni e serie di funzioni 1.1 Introduzione In questo cpitolo studimo l convergenz di successioni del tipo n f n, dove le f n sono tutte funzioni vlori reli

Dettagli

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010

Corso di ordinamento - Sessione suppletiva - a.s. 2009-2010 Corso di ordinmnto - Sssion suppltiv -.s. 9- PROBLEMA ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO CORSO DI ORDINAMENTO SESSIONE SUPPLETIA Tm di: MATEMATICA. s. 9- Dt un circonrnz di cntro O rggio unitrio, si prndno

Dettagli

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23

Unità 2 Inviluppo di volo secondo le norme F.A.R. 23 Untà Invlupp d vl secnd le nrme F.A.R. 3.1 Il dgrmm d mnvr Cn rferment qunt rprtt nel prgrf 1.4 dell precedente Untà s può scrvere: n f z L 1 ρscl 1 ρs CL v ( cs t) C v L uest sgnfc che per un dt qut (ρ)

Dettagli

T12 Oneri per Competenze Stipendiali

T12 Oneri per Competenze Stipendiali T12 Oneri per Competenze Stipendiali Qualifica MENSLT' STPENO..S. R.../ PROGR. TRECESM MENSLT' RRETRT NNO RRETRT PER NN RECUPER PER RTR mporto Totale ECONOMC CORRENTE PRECEDENT SSENZE ECC. NZNT' N Mesi

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

NOME BUBBICO ROCCO LUIGI CODICE FISCALE

NOME BUBBICO ROCCO LUIGI CODICE FISCALE Riservto ll Poste itline Sp N. Protocollo t di presentzione UNI CONORME AL PROVVEIMENTO AGENZIA ELLE ENTRATE EL 000 E SUCCESSIVI PROVVEIMENTI Periodo d'impost 0 COGNOME COICE ISCALE Informtiv sul trttmento

Dettagli

Le spese di ricerca e sviluppo: gestione contabile ed iscrizione in bilancio *

Le spese di ricerca e sviluppo: gestione contabile ed iscrizione in bilancio * www.solmp.it Le : gestione contbile ed iscrizione in bilncio * Piero Pisoni, Fbrizio Bv, Dontell Busso e Alin Devlle ** 1. Premess Le sono esminte nei seguenti spetti: Il presente elborto è trtto d: definizione

Dettagli

Z>,n zorrr Reg. Gen. IL CAPO AREA AA.GG

Z>,n zorrr Reg. Gen. IL CAPO AREA AA.GG Piazza Toselli n. 1-96010 Buccheri (SR) Tel. 0931880359 - Fax 0931880559 DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI DETERMINAN,/UóDEL Z>,n zorrr Reg. Gen. Oggetto: Liquidazione fatîure a ll'associazio ne

Dettagli

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA Modello 9/11 DIHIRZIONE DI INIZIO TTIVITÀ, VRIZIONE DTI O ESSZIONE TTIVITÀ I FINI IV (IMPRESE INDIVIDULI E LVORTORI UTONOMI) Informativa sul dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del

Dettagli

Il volume del cilindro è dato dal prodotto della superficie di base per l altezza, quindi

Il volume del cilindro è dato dal prodotto della superficie di base per l altezza, quindi Mtemtic per l nuov mturità scientific A. Bernrdo M. Pedone 3 Questionrio Quesito 1 Provre che un sfer è equivlente i /3 del cilindro circoscritto. r 4 3 Il volume dell sfer è 3 r Il volume del cilindro

Dettagli

Momento di una forza rispettto ad un punto

Momento di una forza rispettto ad un punto Momento di un fo ispettto d un punto Rihimimo lune delle definiioni e popietà sui vettoi già disusse ll iniio del oso Podotto vettoile: ϑ ϑ sin sin θ Il vettoe è dietto lungo l pependiole l pino individuto

Dettagli

Il modello relazionale. Il Modello Relazionale. Il modello relazionale. Relazione. Dominio. Esempio

Il modello relazionale. Il Modello Relazionale. Il modello relazionale. Relazione. Dominio. Esempio Il Moello elzionle Proposto E. F. o nel 1970 per vorire l inipenenz ei ti e reso isponiile ome moello logio in DM reli nel 1981 si s sul onetto mtemtio i relzione, questo ornise l moello un se teori he

Dettagli

IL PIANETA TERRA. IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli

IL PIANETA TERRA. IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli IL PIANETA TERRA IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli all a r e a su. EQUATORE: piano perpendic lare all i rotazione,

Dettagli

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni VBA Il Visual Basic for Application Le funz ioni Le procedure Funz ioni µ E pos s ibile (e cons igliato) s comporre un problema i n sotto- problemi e combinar e poi assieme le s oluz i oni per ottenere

Dettagli

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI \ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOL AMENTO EDI L I ZI O E RI CHI AMO AL L E DI SPOSI ZI ONI DI L EGGE E REGOL AMENTI - TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEGLI

Dettagli

ELETTROMAGNETI IBK Elettromagneti per l automazione flessibile

ELETTROMAGNETI IBK Elettromagneti per l automazione flessibile INDUCTIVE COMPONENTS I 0 I 0 IBK ELETTROMAGNETI IBK Elettomneti e l utomzione flessibile Ctloo eli elettomneti IBK e l zionmento ei sistemi oscillnti Eizione Mio 2004 www.eoitli.it/ootti/feee.tml Elettomneti

Dettagli

Fatturiamo. Versione 5. Manuale per l utente. Active Software Corso Italia 149-34170 Gorizia email info@activeweb.it

Fatturiamo. Versione 5. Manuale per l utente. Active Software Corso Italia 149-34170 Gorizia email info@activeweb.it Ftturimo Versione 5 Mnule per l utente Active Softwre Corso Itli 149-34170 Gorizi emil info@ctiveweb.it Se questo documento ppre nell finestr del vostro browser Internet di defult, richimte il comndo Registr

Dettagli

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino:

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino: Prof. Emnul ANDRISANI Studio di funzion Funzioni rzionli intr n n o... n n Crttristich: sono funzioni continu drivbili in tutto il cmpo rl D R quindi non sistono sintoti vrticli D R quindi non sistono

Dettagli

1. L'INSIEME DEI NUMERI REALI

1. L'INSIEME DEI NUMERI REALI . L'INSIEME DEI NUMERI REALI. I pricipli isiemi di umeri Ripredimo i pricipli isiemi umerici N, l'isieme dei umeri turli 0; ; ; ; ;... L'ide ituitiv di umero turle è ssocit l prolem di cotre e ordire gli

Dettagli

C T. I ORIGINALE] 9249/15. AG x elettlvllliicnte. REPUBBLICA ITALIANA Ogi!J4ltto. BR X in proprio c nel1ft. procura speci al e in calce al ricorso;

C T. I ORIGINALE] 9249/15. AG x elettlvllliicnte. REPUBBLICA ITALIANA Ogi!J4ltto. BR X in proprio c nel1ft. procura speci al e in calce al ricorso; r 9249/15 I ORIGINALE] REPUBBLICA ITALIANA Ogi!J4ltto C T. IN NaG: DEL POPOLO ITALIANO LA CO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE COr.lpOSU daql1 I 11. lid Siqq.ri M.aq lst.n t.1.: Cott. G!OVANNI BATT I STA PETTr

Dettagli

Variazioni di sviluppo del lobo frontale nell'uomo

Variazioni di sviluppo del lobo frontale nell'uomo Istituto di Antropologi dell Regi Università di Rom Vrizioni di sviluppo del lobo frontle nell'uomo pel Dott. SERGIO SERGI Libero docente ed iuto ll cttedr di Antropologi. Il problem dei rpporti di sviluppo

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA

ARCHITETTI JUNIOR PROVA PRATICA ARCHTETT JUNOR PROVA PRATCA TEMA 1 Stesura grafica di una planimetria catastale Avete ricevuto via fax, da un vostro cliente, la planimetria catastale allegata, riguardante una unità immobiliare residenziale.

Dettagli

Problemi di massimo e minimo in Geometria Solida Problemi su poliedri. Indice dei problemi risolti

Problemi di massimo e minimo in Geometria Solida Problemi su poliedri. Indice dei problemi risolti Problemi di mssimo e minimo in Geometri olid Problemi su poliedri Indice dei problemi risolti In generle, un problem si riferisce un figur con crtteristice specifice (p.es., il numero dei lti dell bse)

Dettagli

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4

Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 Guida Utente: Indicatore Trading Central per la MetaTrader4 1 Indice Descrizione...2 Installazione...3 Caratteristiche e parametri...7 Processo di aggiornamento... 10 2 Descrizione L`Indicatore Trading

Dettagli

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici ACCREDIA L ente italiano di accreditamento Armonizzazione della documentazione dei Dipartimenti ACCREDIA Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici Adelina Leka - Funzionario

Dettagli

Appunti di Analisi matematica 1. Paolo Acquistapace

Appunti di Analisi matematica 1. Paolo Acquistapace Appunti di Anlisi mtemtic Polo Acquistpce 23 febbrio 205 Indice Numeri 4. Alfbeto greco................................. 4.2 Insiemi..................................... 4.3 Funzioni....................................

Dettagli

Soluzioni Esercitazione VIII. p(t)dt = R

Soluzioni Esercitazione VIII. p(t)dt = R S. a Si ha Soluioni Esercitaione VIII PT > + ptt ptt perché pt per t u + perché

Dettagli

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04 V _ TAS G e s t i o n e e co n t ro l l o d e l l a p ro g e tta z i o n e C o n f o rm e a l i a N o rm a U N I E N I S O 9 0 0 t ; 2 0 0 8 C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2

Dettagli

Esempio Data la matrice E estraiamo due minori di ordine 3 differenti:

Esempio Data la matrice E estraiamo due minori di ordine 3 differenti: Minori di un mtrice Si A K m,n, si definisce minore di ordine p con p N, p

Dettagli

Esercizi della 8 lezione sulla Geomeria Linere ESERCIZI SULLA CIRCONFERENZA ESERCIZI SULLA PARABOLA ESERCIZI SULL' ELLISSE ERCIZI SULL' IPERBOLE

Esercizi della 8 lezione sulla Geomeria Linere ESERCIZI SULLA CIRCONFERENZA ESERCIZI SULLA PARABOLA ESERCIZI SULL' ELLISSE ERCIZI SULL' IPERBOLE Eserizi dell lezione sull Geomeri Linere ESERCIZI SULLA CIRCONFERENZA ESERCIZI SULLA PARABOLA ESERCIZI SULL' ELLISSE ES ERCIZI SULL' IPERBOLE ESERCIZI SULLA CIRCONFERENZA. Determinre l equzione dell ironferenz

Dettagli

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' '

LINGUAGGI'CREATIVITA 'ESPRESSIONE' ' LINGUAGGICREATIVITA ESPRESSIONE 3 4ANNI 5ANNI Mniplrmtrilidivritipin finlizzt. Fmilirizzrindivrtntcnil cmputr Ricnsclmntidl mnd/rtificilcglindn diffrnzprfrmmtrili Distingugliggttinturlidqulli rtificili.

Dettagli

METODO VOLTAMPEROMETRICO

METODO VOLTAMPEROMETRICO METODO OLTAMPEOMETCO Tle etodo consente di isrre indirettente n resistenz elettric ed ipieg l definizione stess di resistenz : doe rppresent l tensione i cpi dell resistenz e l corrente che l ttrers coe

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO Nm prcmnt Dscrizin Fasi (dscrizin sinttica da input ad utput) Nrm rifrimnt rspnsabil istruttria Rspnsabil prcmnt mcgmmatricla richista infrmazini prcmnt incar tlf, fax pc inrizz Trmin cnclusi n prcm nt

Dettagli

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 MOD.COM/VIT COMUNE di VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 1 SEMESTRE (scrivere a macchina o in stampatello) 2 SEMESTRE 01 Denominazione del Villaggio Turistico

Dettagli

Le misure di energia elettrica

Le misure di energia elettrica Le misure di energia elettrica Ing. Marco Laracca Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Misure di energia elettrica La misura

Dettagli

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312 Polg 'Tay. 393 11 97 I T 312 con pto passante Sax 1600-1800-2100 - Tex 2300-2700 - Nico Pos. Codice Denominazione 1 0.312.3001.00 albero passante 2 07.0.069 paraolio

Dettagli

Cristian Secchi Pag. 1

Cristian Secchi Pag. 1 Controlli Digitali Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica CONTROLLORI PID Tel. 0522 522235 e-mail: secchi.cristian@unimore.it Introduzione regolatore Proorzionale, Integrale, Derivativo PID regolatori

Dettagli

Esercizi sulle serie di Fourier

Esercizi sulle serie di Fourier Esercizi sulle serie di Fourier Corso di Fisic Mtemtic,.. 3- Diprtimento di Mtemtic, Università di Milno Novembre 3 Sviluppo in serie di Fourier (esponenzile) In questi esercizi, si richiede di sviluppre

Dettagli

Allegato 'l. (denominazione sede d6lla scuola)

Allegato 'l. (denominazione sede d6lla scuola) Allegato 'l (denominazione sede d6lla scuola) 1ll veabale deve essere redatlo in UNICO originale, che dovra ess rc depos ato paesso la segreteria dell'istituzbne scolastica. Una copia detto stesso, tramite

Dettagli

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica,

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica, ppur Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv clus nl Qut d Aprtur Prtic, grntit d Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv tiv utmticmnt clus nl Qut d iscriz, iz ssicurt t d In clbrz z cn 34

Dettagli

6 fl. . di non aver subito condanne penali;. di assicurare la propria presènza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.

6 fl. . di non aver subito condanne penali;. di assicurare la propria presènza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I. FOn,l Éù.TTBUTTURQLI \àd, ia) EUROPEI 2047-2015.ÙMPETENZÉ PER LO SVILUPP (r e, - r{btenll P B L' APPNEN IMENTO {FC ) l-c.'sawétvlllll" ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SAIVEMIM" 74122 TARANTO. VIA GREGORIO VII,

Dettagli

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI nfo g e ne rai. - T T, T T U L T 9 0 n 4 " L" T T T T T T T T T T 4 T T 4 Q u a d ro c o m a n d i p ia c o n tro o fia a o rtin a d i p u iz ia T a n d a ta ris c a d a m e n to T ito rn o ris c a d a

Dettagli

I Regione. ASL Lecco. Lombardia. DELIBERAZIONE N. 145 flfj 27 MARZO 2013. Finanziamento

I Regione. ASL Lecco. Lombardia. DELIBERAZIONE N. 145 flfj 27 MARZO 2013. Finanziamento Finanziamento I Regione Lombardia ASL Lecco DELIBERAZIONE N. 145 flfj 27 MARZO 2013 OGGETTO: DIPARTIMENTo DI PREVENZIONE VETERINARIA dei progetti concernenti l attuazione delle azioni programmate dalla

Dettagli

Requisiti per la firma di un'iniziativa dei cittadini europei

Requisiti per la firma di un'iniziativa dei cittadini europei Requisiti per la firma di un'iniziativa dei cittadini eurpei REQUISITI GENERALI Per pter sstenere un'iniziativa dei cittadini eurpei ccrre essere cittadini dell'ue (cittadini di un Stat membr) e aver raggiunt

Dettagli

Definizioni fondamentali

Definizioni fondamentali Definizioni fondmentli Sistem scisse su un rett 1 Un rett si ce orientt qundo su ess è fissto un verso percorrenz Dti due punti qulsisi A e B un rett orientt r, il segmento AB che può essere percorso d

Dettagli

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility

ERASMUS PLUS. KA1 School education staff mobility/ Adult education staff mobility ERASMUS PLUS Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2015 Settore Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore KA1 School education staff mobility/ Adult education

Dettagli

TEORIA DELLA PROBABILITÀ II

TEORIA DELLA PROBABILITÀ II TEORIA DELLA PROBABILITÀ II Diprtimento di Mtemti ITIS V.Volterr Sn Donà di Pive Versione [14-15] Indie 1 Clolo omintorio 1 1.1 Introduzione............................................ 1 1.2 Permutzioni...........................................

Dettagli

T12 Oneri per Competenze Stipendiali

T12 Oneri per Competenze Stipendiali T12 Oneri per Competenze Stipendiali Qualifica MENSLT' STPENO..S. R.../ PROGR. ECONOMC NZNT' TRECESM MENSLT' RRETRT NNO CORRENTE RRETRT PER NN PRECEDENT RECUPER PER RTR SSENZE ECC. mporto Totale N Mesi

Dettagli

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA 1 esercizi in corrente continua completamente svolti ESERCIZI DI ELETTROTECNICA IN CORRENTE CONTINUA ( completamente svolti ) a cura del Prof. Michele ZIMOTTI 1 2 esercizi in corrente continua completamente

Dettagli

BOZZA. Lezione n. 20. Stati limite nel cemento armato Stato limite ultimo per tensioni normali

BOZZA. Lezione n. 20. Stati limite nel cemento armato Stato limite ultimo per tensioni normali Lezione n. Stati limite nel cemento armato Stato limite ultimo per tenioni normali Determinazione elle configurazioni i rottura per la ezione Una volta introotti i legami cotitutivi, è poibile eterminare

Dettagli

Nota Metodologica Applicazione Regolamento sul RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI (D.L. 112/08, Art. 18)

Nota Metodologica Applicazione Regolamento sul RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI (D.L. 112/08, Art. 18) STAFF RISRSE UMANE Nota Metodologica Applicazione Regolamento sul RECLUTAMENT DEL PERSNALE E CNFERIMENT DI INCARICHI (D.L. 112/08, Art. 18) NTA METDLGICA SCREENING Servizio Gestione Risorse 1 PREMESSA

Dettagli

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario Prot. Novara, 20 luglio 20 OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI SETTEMBRE 20 Date Impegni Orario 1 settembre Collegio Docenti :00 2 settembre Prove studenti con giudizio sospeso (vedi elenco) 8:30 3 settembre

Dettagli

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Prgett di un intervent sit in Pulsan, lc. La Fntana, viale dei Micenei n.70 inserit nei prgrammi integrati di rigenerazine urbana vlti a prmuvere la riqualificazine di città

Dettagli

INTERCONNESSIONE CONNETTIVITÀ

INTERCONNESSIONE CONNETTIVITÀ EMC VMA AX 10K EMC VMAX 10K fornisce e un'rchitettu ur scle-out multi-controlller Tier 1 rele e che nsolidmento ed efficienz. EMC VMAX 10 0K utilizz l stess s grntisce lle ziende con stemi VMAX 20 0K e

Dettagli

EHB IFF IU FF P P I 9.1 9.2

EHB IFF IU FF P P I 9.1 9.2 EHB IFF IU FF P P EI OG ENO SSISCHES H O C H SC H UL IN T ITUT FUR BERUFSBILDUNG INSTITUI FEOERAL DES HAUTES ETUOES EN FORMATION PROFESSIONNELLE tsf ttut0 UNIVERSITARIO FEDERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 8 LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella

Dettagli

Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati

Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati Laboraorio di Algorimi e Sruure Dai Aniello Murano hp://people.na.infn.i people.na.infn.i/ ~murano/ 1 Algorimi per il calcolo di percori minimi u un grafo 1 Un emplice problema Pr oblema: Supponiamo che

Dettagli

LE INTERSEZIONI Dispense didattiche di TOPOGRAFIA

LE INTERSEZIONI Dispense didattiche di TOPOGRAFIA lsse qurt Docente: In. Ntt MODULO I: IL RILIEVO TOOGRFIO UD I: L INQUDRMENTO ON LE RETI - INTERSEZIONI LE INTERSEZIONI Dispense didttiche di TOOGRFI r M unto di ollins O s θ 00 O d O d 00 θ θ ω ' ω θ c'

Dettagli

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede

CIRCOLARE n.148. Al Personale Docente. Sede 1 I.C. Slvo Pllco Portoplo Cpo Pssro 1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO V Crnnà 4 c..p. 96018 - PACHINO (SR) Tl. 0931/801226-0931597094 ml :src853002q@struzon.t www.pllcopchno.t Coc Fscl 83001430897.

Dettagli

Sportello Unico Immigrazione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE

Sportello Unico Immigrazione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE Sportello Unico Immigraione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE 38172&(175$/('(//$/(**(%266,),1,( &+(1(66812 675$1,(5262**,251,,1,7$/,$6(1=$815(*2/$5( &2175$772',/$9252('81$//2**,2$'(*8$72 '/JV1

Dettagli

LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l.

LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l. LA TRASFORMATA DISCRETA DI FOURIER l. t " : SULUPPO PER VIA GRAFICA n mpionamento del segnale analogico x(t) produce una sequenza xsgts) il cui spettro nel dominio della frequ enza è periodico, sicché

Dettagli

Le operazioni fondamentali in N Basic Arithmetic Operations in N

Le operazioni fondamentali in N Basic Arithmetic Operations in N Operzioi fodetli i - 1 Le operzioi fodetli i Bsic Arithetic Opertios i I geerle u operzioe è u procedieto che due o più ueri, dti i u certo ordie e detti terii dell'operzioe, e ssoci u ltro, detto risultto

Dettagli

Lezione 4: Principi di Conservazione Conservazione della quantità di moto e del momento della quantità di moto

Lezione 4: Principi di Conservazione Conservazione della quantità di moto e del momento della quantità di moto Lezione 4: Principi di Conservazione Conservazione della quantità di moto e del momento della quantità di moto Claudio Tamagnini Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di

Dettagli

Sistemi e modelli matematici

Sistemi e modelli matematici 0.0.. Sistemi e modelli matematici L automazione è un complesso di tecniche volte a sostituire l intervento umano, o a migliorarne l efficienza, nell esercizio di dispositivi e impianti. Un importante

Dettagli

F N dell'area edificata in settori a pericolosità geologica elevata individuata nella "Carta di Sintesi" 25 27 B LOCALITA'

F N dell'area edificata in settori a pericolosità geologica elevata individuata nella Carta di Sintesi 25 27 B LOCALITA' LOALITA' Aa NTRO STORIO I b γ Ab NTRO STORIO I Ac NTRO STORIO I a LASS I IONITA' URANISTIA IR. 7/LAP ascia fluviale ex PS PRSRIZIONI INTGRATIV RISPTTO Presenza di tratti stradali, convoglianti le acque

Dettagli

MACCHINE ELETTRICHE. Stefano Pastore. Macchine in Corrente Continua

MACCHINE ELETTRICHE. Stefano Pastore. Macchine in Corrente Continua MACCHINE ELETTRICHE Mahine in Corrente Continua Stefano Pastore Dipartiento di Ingegneria e Arhitettura Corso di Elettrotenia (IN 043) a.a. 2012-13 Statore Sistea induttore (Statore): anello in ghisa o

Dettagli

Catalogo isoweld Il sistema di fissaggio ad induzione. Nuovo

Catalogo isoweld Il sistema di fissaggio ad induzione. Nuovo Catalogo isowel Il sistema i fissaggio a inuzione Nuovo isowel l innovativo sistema i fissaggio a inuzione i SFS intec Il nuovo sistema isowel TM i SFS intec è un sistema i fissaggio a inuzione innovativo

Dettagli

LA FUNZIONE ESPONENZIALE E IL LOGARITMO

LA FUNZIONE ESPONENZIALE E IL LOGARITMO LA FUNZIONE ESPONENZIALE E IL LOGARITMO APPUNTI PER IL CORSO DI ANALISI MATEMATICA I G. MAUCERI Indice 1. Introduzione 1 2. La funzione esponenziale 2 3. Il numero e di Nepero 9 4. L irrazionalità di e

Dettagli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 La sicurezza nelle stazioni. L impegno di RFI nel consolidamento della rete territoriale. Roma 27 giugno 2006 Disagio sociale 1. L altro ed il diverso 2. Aree di disagio sociale

Dettagli

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci

JOHANN SEBASTIAN BACH Invenzioni a due voci JOH EBTI BCH Invnzon a u voc BWV 772 7 cura Lug Catal trascrzon ttuata con UP htt//ckngmuscarchvorg/ c 200 Lug Catal (lucatal@ntrrt) Ths ag s ntntonally lt ut urchtg nltung Wormt nn Lbhabrn s Clavrs, bsonrs

Dettagli

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E 104 CH (1) CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA Malattia maternità

Dettagli

RAI FICTION: RAINVENTARAI IL NUOVO RACCONTO PER IL WEB INCONTRA L ARCHIVIO DELLE TECHE RAI

RAI FICTION: RAINVENTARAI IL NUOVO RACCONTO PER IL WEB INCONTRA L ARCHIVIO DELLE TECHE RAI RAI FICTION: RAINVENTARAI IL NUOVO RACCONTO PER IL WEB INCONTRA L ARCHIVIO DELLE TECHE RAI Le serie web incontrano l archivio delle Teche Rai attr aver so la cr eatività dei giovani talenti e le tecnologie

Dettagli

Titolazione Acido Debole Base Forte. La reazione che avviene nella titolazione di un acido debole HA con una base forte NaOH è:

Titolazione Acido Debole Base Forte. La reazione che avviene nella titolazione di un acido debole HA con una base forte NaOH è: Titolzione Acido Debole Bse Forte L rezione che vviene nell titolzione di un cido debole HA con un bse forte NOH è: HA(q) NOH(q) N (q) A (q) HO Per quest rezione l costnte di equilibrio è: 1 = = >>1 w

Dettagli

Interruttori di posizione precablati serie FA

Interruttori di posizione precablati serie FA Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di

Dettagli

LEZIONE 14. a 1,1 v 1 + a 1,2 v 2 + a 1,3 v 3 + + a 1,n 1 v n 1 + a 1,n v n = w 1

LEZIONE 14. a 1,1 v 1 + a 1,2 v 2 + a 1,3 v 3 + + a 1,n 1 v n 1 + a 1,n v n = w 1 LEZIONE 14 141 Dimensione di uno spazio vettoriale Abbiamo visto come l esistenza di una base in uno spazio vettoriale V su k = R, C, permetta di sostituire a V, che può essere complicato da trattare,

Dettagli