Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dal mainframe al Cloud, attraverso l hosting e l ASP"

Transcript

1 D mifrm Cud, ttrvrs hstig ASP I cbrzi c

2 SOMMARIO Itrduzi... 3 I Cud... 8 D fv rtà: i Cud Srvic Prvidig... 9 I Cud vist d t d dmd I dt ctr Cud Eb L big ppictiv L ttimizzzi di csti di gsti d dt ctr L mss sistm d zii su G-Cud Discimr

3 Itrduzi ( cur di Ntics) C r u vt i cr, vcchi mifrm. U vr mstr di cpcità di cc, rcchius i quch quit di ccii, pstic, frrit, tri igrditi misti. Mt mpdi crt, spitti qut bst, tsti più m criptici, rffrddmt d cqu qud i mstr r dvvr mstr. U cst di pchi scrdti iiziti i mistri d gbr b, ricscibii d cmic immct c sfit di p bir tschi d sgurd csttmt rivt cs, pssv itr girt spigr mss dgi utti u cctt dcismt smpic: tutt qui è difficiissim, tutt qui si può fr m sppit ch vi cstrà crissim, tutt qui si f s s i vrrm. 3 Prim put db: gi utti cquiv c mifrm ttrvrs trmii ssutmt stupidi cgti c mstr mdit i ddict di u tzz ssprt. L cs ssmigiv rit di itrrgzi d rc di Dfi: si schicciv Etr, si rimv bcc più m prt i tts d rsps. Scd put db: sui mstri girv smt i sftwr ch qucu ssù i t vv dcis ch ci ptss girr. U mifrm cstv qut u cdmii, i sftwr qut u pi di vitt schir. I sti i cmic bic viv vduti triff rckstr, mtr u ist prgrmmtr r vvicibi più m qut u idruic di giri stri. Ni csi più disprti, rrivv i tcic d Amric : d r dri. I mifrm si cmprv, ttm i sftwr: tutt si ggiv, scd gic d tim shrig di qu ch ssst i dp si srbb chimt py pr us.

4 I mgic md d mccizzzi pprtv pchi frtuti citi, ciscu di qui sbrsv cifr d cpgir pr ccdr mstr pr dipdr di scrdti d, qust si può fr; cmuqu, s si può fr, cst crissim. Er vidt ch cs ptv fuzir pr mt: à furi c r u md di picc mdi zid ch, impssibiitt pgr i bigitt di igrss cub scusiv d cibrtic, si rrbttv c curis mcchi ttrmccich grzi qui ctbiità i prtit dppi divtv u gic più m d rgzzi. Tutt qust r mt b chir gi umii di mrktig d tr-quttr zid prduttrici di mstri mifrm, fu csì ch cqur i miicmputr. Pr mdic cifr di dri ms ( sim itr 1965, qud c mi dri i Iti ci si cmprv u utiitri tutt bzi cssri pr si msi), i Cmmdtr Brmbi di tur ptv vtrsi durt sttim bic Crti di vr ch ui (prpri cm Gr Mtrs!) u ctr mccgrfic dv u scrdt mir (risptt i sti d mifrm) si gudgv u stipdi d guru scrivd cs icmprsibii su u tscrivt fcd uscir d rb u rffic di schd prfrt ch pi, u vt ifit i u srt di tritcr, si srbbr trsfrmt i fttur i ibri mstri. 4 Ach qust suzi ptv durr ug: cr trpp t brrir igrss pr ccdr cub d cibrtic, ch frttmp vv ssut i m più trquiizzt di ifrmtic. Gi umii di mrktig prmv sui sti: dbbim prtr cs d cit rmdi m igmbrti, mgri mttd u tvisr pst d uci crt. Sprttutt, dbbim fr i md ch si più smpic scrivr sftwr. E, prché, dbbim trsfrmr i sftwr d custm prdtt d scff.

5 I sti scutv tst: si può fr, s si può fr cstrà crissim. Nssu di r, i rtà, vv vgi di trsfrmr ifrmtic i u cmmdity: mgi, mt mgi u rigi. N frttmp ( sim fi dgi i 60), d prti di Stt u rgzzi di 14 i stv psd di cmbir i md. Atri sui cti, d prti di Wdstck, stv cmbid ritm di rck; m i bidi di Stt vv cchii rmi, sprssi di chi h cpit tutt. Prim cs d fr: u bigitt pr Hrvrd. Si i dp, c cchii cr più rmi, i bidi di Stt i su cmpg di scu di smpr dv vit qucs ch, pur vd m rdic micr, srbb divtt mcr. Mt, mcr. L id r smpic, trpp strmt ptv ssr rcchius stss mtr ctt di cti di Wdstck ditri: Pwr t th pp. Smt ch pwr, tst di du mici di Stt, sigificv ptz di cc. Er qu, i ptr ch bisgv prtr pp. Dr tutti pssibiità di vr su scrivi tutt ptz di cc cssri rcchius dtr u scttt ( frttmp, tr P At Ivr viv prdtti mssi i cmmrci i primi micrcmputr ), dtr scttt, tutt i sftwr cssri disitrmdir i sti. 5 E qust picv mt, gi umii di mrktig. Cs uv d rcctr i citi, u pt ptzi di miii di scttti d vdr pch migii di dri. C u grdissim vità: ch

6 qui, cm Wdstck, uv rigi srbb stt trsmss ttrvrs i dischi. I u più dischi ci st tutt: i sftwr, i dti. Tutt dispsizi d utt: pwr t yur figrtips. I scrdti d mifrm, itt, msticv mr. M già vrv r risctt: prim pi, tutti qusti scttti ifri vrbbr dvut cmicir prrsi tr r. I imit d prs cmputr risidv ggttiv: prs. I u md ftt di rgizzzii cmpss, prim pi gi rtici d ifrmtic idividu vrbbr dvut vir ptti c Sct Sctrum di cmici bichi. Astutmt, i uvi psti d vcchi rigi dcisr di cmuffrsi: i uv mstr vrbb vut u m pcific, qusi icu. Srvr : cui ch srv. D tir dmitr mifrm umi srvitr. Gi. L prim grzi di srvr vv u sptt rssicurt: pp più grd di u PC, mt più picc d più picc di miicmputr ti prim di Wdstck. Nssu vrbb ptut mi vr u d tmr, d u rmditt grss più m cm u cssttir. 6 M sgrt stz tr Siic Vy Tiw, si vrv i sizi itr grd disg : srvr smpr più grdi, pi rmdi c dtr srvr cmpibii cm u Lg. E pi Itrt, cmpicr mdttmt cs: d 75 bit scd migii, pi miii di bit scd, tutt su stss stupid dppi di rm ust pr tfr. Qucs r dt strt, i pii di scrdti. Prdssmt, qucs di strt srbb dt ch i pii d bidi di grdi cchii. I uvi mstri i miirdi di smpr più picci PC, tutti isim Grd Rgt: ptz di cc imprssiti dispsizi di chiuqu przzi risibii, strumti di sviupp d sftwr

7 prtt di tutti. Qucs di smpr più simi cqu, ri. Risrs virtumt iimitt, i cui cst scd vrtigismt. Ci dri ch u tmp srbbr srviti pgrsi u ms di i ddict t picr, ci si pg tutt u vit di cttività vcità di u missi. Gi umii di mrktig r i ccitzi: uv cs d vdr ritm di u gir, i u crscd rssii. L vcchi cttdri di mifrm ribttzzt srvr frm : mcchi i bttri, ucid it i ctcmb rffrddt prv di qusisi cs. Ed cc scr hstig husig: i cit ffid i su srvr u srt di bdt cibrtic, trsfrd trzi gsti d cmpssità d ifrstruttur, c ss, tutti gi vtui m di pci d cs. Cm ccd pr tutt rigii, rc di pchi i prifr gi scismi uv stt : rriv gi ASP (Appicti Srvr Prvidrs), i sftwr ppictiv tr risidr furi d mur di sigi citi/utti. Si ffcci su mrct uvi PC sz più dischi. Qucu i ssrv ur: m smbr u trmi 3270, s più cri stticmt!. 7 Ch si rivicit dgi tichi scrdti?

8 I Cud ( cur di Ntics) S vui ch tu rigi bbi succss, ivtti u Prdis. Ed cc ch gi umii di mrktig si mtt ricrc d prdis prdut: trv ì dv è sctt ch ss si, i ci. L ffscit ggrzz d uv. I Cud. Evrythig s Srvic, vvr tutt divt cmmdity. Cm rgi ttric, i gs, i cd i frdd. C u utrir, imms vtggi: utt può prmttrsi i uss di ritrvr i su dsktp prfrit ccdd qusisi dvic ( s PC: tbt, smrtph) i qusisi prt d md gi si i qu dtrmit mmt. Bst u sistm prtiv cpc di ttivr u cgmt Itrt, t vià: i gic è ftt. I bu cr vcchi trmi 3270 h spzzt ct d su cstsissim cssi ddict. I Cmmdtr Brmbi può sistmr i bici d su fbbrichtt stds cmdmt sdrit di frt d u qusisi c di su grdimt, può ddirittur stmprs fcd digr i wirss i su dvic c stmpt d ht. Qusisi mdific vi ggirt i tmp r, ch dci di migii di chimtri di distz. 8 N ccrr ggrsi tutt i sggi di Edgr Mri pr cpir, prò, ch tutt qust smpicità d uv scd ditr di sé u qutità rivt di cmpssità: ssù, d quch prt su cud, c è bisg di qucu ch sppi dvvr i ftt su. Atrimti, è s i bu vcchi mifrm cmufft d uv.

9 D fv rtà: i Cud Srvic Prvidig ( cur di Ntics) Rdr pssibi scri grzi qu u qusisi Brmbi può ccdr u qusisi PC, tbt smrtph stds i u qusisi put d pit trvrsi di frt su dsktp prfrit, c tutti i sui dti i sui sftwr dispsizi, è u gic d rgzzi. N è sprttutt s tutt qust si vu rizzr grtd ivi di srvizi dguti ctst u sstzis ctr di sicurzz. A mggir rgi s i Brmbi è u dirigt u fuziri di u Pubbic Ammiistrzi, u mdic spdir: qui i dti ssibii si sprc, qui tutt dv fuzir puti 24 r su 24, qui tutt dv ch cfrmrsi rm di gg. Ch i ci d mi uv si dstit figir u srt di sttisim più m risrvt pr PA è scritt: csì è già i qui ( mtissimi) Psi dv scs ci di sistmi ifrmtivi pubbici è già rtà. G-Cud, qust è i vrb. Csidrd rchitttur istituzi iti, è zzrdt supprr ch i str G-Cud srà u srt di fdrzi di uv cdivis tr Stt Rgii, c u ppdic imprtt picr di pubic Cud dstit itrfccir PA Sità c rst d md. 9 Dp qust itrduzi vutmt ggr, Ntics i cbrzi c Ericss vu ttr di ctribuir dibttit su G-Cud frd u isim di sputi su tm ffrtt d put di vist di cui ch si pprst fr vvr i gic cud i prpri dt ctr: cm è ftt, u dt ctr cud bd ; cm dv vvr gi sst ppictivi i md d grtir gi utti u vr cud u srt di ASP sttpst mquig; qui s i rzii pr u gsti fficit d fficc d dt ctr cud bd. Qust dmd cui si crchrà di dr u rispst, sz prim vr ffrtt dmd d dmd : PA Sità iti, s prt pr i Cud? Qui s sptttiv, mtivzii, gi stci ch i CIO di Rgii, Eti Lci, Azid Sitri Ospdir csidr primri?

10 I Cud vist d t d dmd ( cur di Ntics) N umrs itrvist svt prss gi Eti di vri cmprti d Pubbic Ammiistrzi crs dgi i, Ntics h rgistrt u sstzi diffictà di dig tr dmd d ffrt: gi Eti iftti mt pc frqut pssibiità di cdividr ci fritri i prpri bittivi strtgici, ud di ftt pssibiità di cstruir c qusti utimi u vr prpri rpprt di prtrship strtgic. Qut pp riprtt, pur rifrdsi rpprt tr dmd ffrt più mpi ss d trmi, è ssutmt d tr i csidrzi frt d ptzi rivuzi ch vvrrà i prssimi i, ccusi d qu si vdrà Pubbic Ammiistrzi su uv : pr qust mtiv è di fdmt imprtz izzr i Cud d put di vist d dmd, studid i fttri ch fvrirbbr vicvrs frrbbr dzi. Scd qut dichirt dgi Eti d Pubbic Ammiistrzi Ctr, d smpi, i fttri dcisivi pr i pssggi Cud Cmputig s fdmtmt du: i prim è d idividursi pprtuità di ttimizzr mgi i prcssi stdrdizzri, csgutmt, di rispdr più rpidmt sigz, riducd ch i csti prtivi cmpssivi; i scd csist ccsi pr rivr rchitttur ifrmtic dgi Eti stssi, d smpi ctrizzd ttività su u umr ctut di siti frud di ppiczii rgt d tr mmiistrzii (i primis, bch dti). Tr i pricipi fttri di fr dzi d Cud vg idicti: 10 - sicurzz privcy di dti, piché risidrbbr di furi d primtr di sistmi IT d t cui pprtg; - ssz di rg tcich ch rgmti spcificmt i Cud Cmputig; - mcz di cs histry. N studi cdtt d NtCsutig Ntics pr Assifrm 2011, cmuqu, gi Eti d PAC ch si s dichirti itrssti dzi di srvizi Cud tr i 2012 rpprst qusi i 40% d cmpi itrvistt.

11 Figur 1 - Prdispsizi ricrs srvizi di Cud Cmputig dgi Eti d PAC ( ) [Ft: 1 Ossrvtri Assifrm ICT PA, Ebrzi NtCsutig] Rimdd ttur di grfici i Figur 1 pr visir utriri dti rivti, è imprtt sgr ch mmt d itrvist r stt risctrt u scrs ifrmzi i mrit Cud su mdità di ttuzi. 11 Pr qut rigurd gi Eti Lci, è stt risctrt u ttggimt cr più diffidt i cfrti d uv: mmt d rivzi di cui spr, smt i 3,3% di Cmui i 15% d Prvic prvdv di ricrrr srvizi di tip Cud i du i succssivi, mtr i fttri di spit di fr idicti dgi Eti Lci risut idtici qui idicti dgi Eti d Pubbic Ammiistrzi Ctr.

12 Figur 2 - Prdispsizi ricrs srvizi di Cud Cmputig dgi Eti Lci ( ) [Ft: 1 Ossrvtri Assifrm ICT PA, Ebrzi NtCsutig] L Ammiistrzii Rgii itrvistt h ivc mstrt u mggir prtur i cfrti d uv: pc più d mtà di CIO itrvistti h dichirt di vr itrprdr prgtti su Cud mdi prid mggir prt di csi i ru di Cud Srvic Prvidr vrrà ffidt scità ICT i-hus rgii. L uic vità risid i u di fttri di fr idicti, ch rigurd i cbr Ptt di Stbiità: dzi d Cud Cmputig d prt di u Rgi, iftti, cdurrbb d u riduzi dgi ivstimti i uvi prgtti i fvr di u umt d sps crrti, i rgi d vrizi d mdità di fruizi pgmt di srvizi, ch prtrbb su vt d u vizi di vici i cti pubbici impsti d Ptt di Stbiità. 12

13 Figur 3 Scri di dzi d Cud Cmputig Rgii (2010) [Ft: 1 Ossrvtri Assifrm ICT PA, Ebrzi Ntics] Rissumd, i cmpss d Pubbic Ammiistrzi, i qust prgrf dfiit cm dmd, vd i Cud Cmputig cm u ttim chc pr prsguir rziizzzi d sps, stdrdizzzi d prcdur icrmt d cmptz d Et stss; di ctr, idividu ssz di u qudr rmtiv prcis di spriz prgrss, tr ch bbi ch circd i tm d sicurzz d privcy di dti, trttt bu rgii pr pprr quch rsistz pssggi Cud. 13

14 I dt ctr Cud Eb ( cur di Ericss) SCENARIO DI RIFERIMENTO Sbb ch mrct d IT sttr privt vi si cr u utiizz di trmii cud d srvizi suprir ffttiv diffusi d uv prdigm, è pii diffus dgi isti ch mrct pubbic privt si si rmi suprt fs iizi di cud cfusi c u dzi gt buzzwrds si si rrivti i u fs di mggir mturità crttrizzt d srvizi ch risid rmi ptu d prduttività. L itrduzi d utiizz d prdigm Cud mbit di fritri di srvizi pr pubbic mmiistrzi, cfrm ttzi d scità ICT i-hus vrs ivzi sggi cm strumt pr ttimizzr i csti d srvizi izd quità dd csì u dppi vtggi, si gi ti di rifrimt ch i fruitri fii di srvizi, vvr i cittdii stssi. I imt c cr rcmmdtis t hps gvrmts dpt cud cmputig, u studi svt d u cmmissi di 71 mggiri sprti di cud cmputig, è qust i mmt pr fr v su spriz su sggzz sguit mrct privt, pr cdividr c i cittdii gi ti d ssi ddicti, i bfici cmici di quità di srvizi friti d u dzi sggi d uv prdigm. I thik tht bsicy w wt t tk th wisdm f thigs tht hpp i th privt sctr d ppy ths t th pubic sctr, whrvr ppicb. Th rts f th Itrt cm frm gvrmt, d th first dvt f its us ws i th pubic sctr. Durig th st dcd, th cmmrci sctr hs buit ff f tht ry wrk d is w dig, s it s tim t brig th xprtis bck t th pubic sctr (Sjy P) 14 N mbit d idiczii spcifich d ctst d pubbic mmiistrzi iti, gi mti rmtivi dispibii riprt, pur i u qudr di tur vuzi di scri, gi sptti chiv idiczii rtiv dzi d prdigm rprt frm th Cmmissi th Ldrship Opprtuity i U.S. Dpymt f th Cud (CLOUD2),

15 i diffrti mbiti d PA. Ad smpi, d Cdic d Ammiistrzi Digit, D.Lgs 235/2010, si pss sittizzr idiczii di crttristich rquisiti di rifrimt pr dzi di suzii di Cud Cmputig spr riprtt. Evidtmt, u mbit cm qu d Cud, crttrizzt d u vr prpri fm di md, si prst ch d itrprtzii strmistich ch, ttrvrs frztur, prpg suzii cud prscidr, vvr sz u cssri fs di mtur d ttt vutzi di qugi mti ch, i gi ctst di ppiczi, idtific gi ffttivi spzi di ppicbiità d uv prdigm idtificd u sggi prcrs di dzi. N mbit spcific di srvizi PA c, è quidi vidt ch mti qui: cssità di prsrvr i vr d quità di srvizi ffrti gi ti d gi utiizztri fii (cittdii d imprs) ttt vutzi d rpprt csti/bfici gti gi ivstimti pubbici, ttu ctst fiziri sci ttuzi ttrvrs di pssi ccrti sstibii, ch di bfici misurbii d immditi pur i i c strtgi vutiv vrizzzi d ccz trritriità sprss di diffrti pi cud rgii, ch ttic di ggrgzi dgi tri ttri ci s mti fdti pr dzi di u strtgi di impmtzi di srvizi cud ch si pi tit cssificbi cm sstibi. 15 Gi mti fdti di u pprcci sstibi cud d prt d rtà ICT i-hus r ru di Cud Srvic Prvidr (CSP) ss più mpi d trmi, vrs PA, pss quidi ssr sittizzti cm sgu: Ibrid: vvr cpc di fr v su vr spcific di tutti i divrsi mti crttrizzti csistm cud (privt, pubbic, smi-pubbic) csì cm di ssr i grd di gstir csistz di mbiti IT trdizii c suzii cud. Mdur prgrssiv scd itrss fiduci dgi ti utiizztri I i c rmtiv di sicurzz trttmt di dti Prgrssiv dgumt di prcssi struttur impttt, csi cm i rtivi ivstimti

16 GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CLOUD Vd spcific tm d ppiczi d cud gi ttui ctsti ICT (ifrstrutturi d ppictivi), può ssr uti ffrtr prtd d u cmu cssificzi di diffrti ivi ( strti sgud smpr mtfr d uv ) i cui i prdigm si ppic, riprtd i pricipi imptti/pssi d cmpir: Liv ifrstruttur: ttimizzzi d risrs fisich ttrvrs i jury d dt ctr fisic cud ttrvrs virtuizzzi - ( Dt Ctr Optimizti ) Liv ppictiv: biitzi d ppiczii ttui d utiizzr i md fficit ifrstruttur ttim vvdsi ch di srvizi ppictivi cud stri ( Appicti Trsfrmti ) Liv di srvizi: crzi di u uic fdrzi di risrs (privt pubbich/smi privt) stt u uic gsti ( Hybrid Cud Gvrr ) Liv di busiss : utiizz di ivi prcdti pr ttivzi di uv ppiczii/srvizi gi 16 ti/ cittdii L vuzi vrs i Dt Ctr Cud Ebd, vvr i prcrs di dzi d prdigm Cud i rtivi bfici ch ss cmprt, è rissut i u scri di rifrimt (i csiddtt Cud Jury ) ch, bsdsi sui mdi idtificti di pricipi isti d sttr, i itgr riprtdvi idiczii mrs d spriz mturt su cmp.

17 Apr t u r v r s i pu b ic c u d I f r st r u t t u r ibr id * c s id r * s t d r d izzr C s id m t d t t u (s is ) * t t im izz zi * Dis c c ppi m t I f r s t r u t t u r v ir t u izz t * C u d M g. * Au t m zi it i f r s t r u t t u r C u d * Fd r zi g b I f r s t Ru t t u r c u d iv g b g g i Trsfrmzi IT Efficz IT Impmtzi d Cud Nuvi Srvizi b f ici Ot t im izz zi d i C st i Au m t s st ibi it m bi t I c r m t d q u it à r g t i c i t i b f ici Ot t im izz zi d i C st i Au m t d pr st zi i i t r Pr v zi d HW V d r c k -i b f ici Ot t im izz zi d i C st i Au m t d pr st zi i i t r Pr v zi d HW V d r c k -i Dp r t im t c c u t i g b f ici Ot t im izz zi d i C st i Apr t u r v r s f u t u r v u zi i Abi it t v r s f u t u r i sr v izi / BUSINESS Surc: Ericss ispird by Grtr cud jury I cud jury prvd cu fsi ch, pur iizid i md squzi, prsgu i u gic di ctiu migirmt. Ti fsi s: Csidmt stdrdizzzi d ifrstruttur sistt; Ottimizzzi d risrs fisich virtuizzzi v pssibi; Itrduzi d rgzi d srvizi scd i prdigm di cud rtiv utmzii; Estsi d md cud d u rt di cud stiti ch pss rizzr u fdrzi di cud. 17 Qust prcrs prmtt i qusisi mmt u pssggi d prtur vrs utiizz di cud pubbici, virtui d ch privti biitd u md ibrid. I qust disg cmpssiv, i i c i prcrs spr dscritt, risut di prticr vr pr scità ICT i-hus pssibiità di rgr i srvizi di cud i ggtt si umtd i vr dgi sst d ifrstruttur sistt (cttività, t dispibiità ivi di srvizi, cc), si utiizzd risrs str i u md di cud pubbic virtu privt. N mbit d jury, u di pssggi ch dv ssr ffrtt d rtà ch prt d u ctst ICT ch h cmptt fs di ttimizzzi, è i prcss di Dt Ctr Optimizti, pr cui è uti dfiir u md di rifrimt (qu qu stt riprtt) ch idirizzi cui mti chiv d rggiugr, qui:

18 EXTERNAL CLOUd SERVICE PROVIDER (IS, PS, ) M gm t Syst ms Virtuizti Mgmt Trditi Mgmt Cud Mgmt DATA BASE IT SECURITY SYSTEM S Ati Itrusi Systms Lg Mgmt. RESOURCES & PROCESS Md ivi, usd u pprcci srvizi : Fisic Ifrstruttur Sftwr biitt & Dt Bs Ph ysic ENVIRONMENT Pwr & Cig UPS Ftig Fr/Cbig/Rck Physic Scurity Systms IT INFRASTRUCTURE Ntwrkig IP (LAN, Switch, Rutr,...) Srvr [OS] Strg / Bck Up... ENABLING SOFTWARE ETL/ Srvic BUS Bck up SW Virtuizti... Appiczii APPLICATIONs Autmzi di prcssi pr ifrstruttur, cgt sigz d srcizi d Busiss Oprtis. Cpcità di icudr tità str pr impmtr fdrzi ggrfic suzi di cud ibrid. 18

19 L big ppictiv ( cur di Ericss) Pr qut rigurd ivc dimsi ppictiv, dzi d prdigm cud cmprt, iv mcr, sguti r di itrvt/pprtuità d idirizzr mbit di u prgtt di IT Trsfrmti s si vu ffttivmt trrr i pi bfici d iizitiv. PORTING DELLE APPLICAZIONI ESISTENTI: L ppiczii ttumt rgt mbit trdizi di srvizi dv ssr ggtt di vutzi i trmii di cmptibiità risptt prcss di virtuizzzi d ifrstruttur dgi mbiti. T vutzi ptrbb ffttivmt fr sprvvivr ppiczii uv ctst cud, sz prmttr di trr u pi d ffttiv bfici i trmii prstzii m ch di csti cmpssivi di srcizi - ttibi c trsfrmzi ppictiv. Evidtmt, gi mti ch ifuz i grd di bfici distz d ppiczi 19 d bittiv ttim di rgzi i cud, dipd d spcificità d ppiczi stss d rtiv ctst di imptt di busiss. U smpi di prcrs vutiv tur di ppiczii trdizii (si ritd) è qu stt riprtt: 3 tirs Miths Orchstrtd srvics ppictis Cud ppictis Usr Prcss Srvic Rsurc Usr Ss Ps Is Hybrid cuds with stic SLA Si - r i t d Sr v ic - r i t d C u d - r i t d

20 N mbit d scri di IT trsfrmti ppictiv, u mt fdmt ch è cdmt suggrit è utiizz di u ccrt bu ss idtificzi d pittfrm ppictiv ch ffttivmt si d prtr su Cud c bfici: tutt i md r dv pr frz ssr virtuizzt prtt su cud; i t ss u suzi ibrid cst si d iizi u tur csistz di du mdi. NUOVA MODALITA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI: L dzi d uv prdigm Cud vd tr r impttt, c mggir pssibiità di bfici, prpri r di prcssi di srcizi, gsti di iggri di srvizi. I pricipi imptti pss ssr idtificti gi mbiti d Srvic Mgmt d Cpcity Pig i qu di srvizi di supprt qui prcdur di Bckup di Disstr Rcvry su Cud. A tit di smpi, vi di sguit riprtt pprcci impmtzi di qust utim srvizi, idtificd diffrz tr scri più trdizi ( siistr) qu cud ( dstr). Ac t iv pr d u c t i Sit 1 SYNCH Ac t iv pr d u c t i Sit N Ac t iv pr d u c t i Sit 1 SYNCH Ac t iv pr d u c t i Sit N 20 Asych Dis st r r c v r y Sit Asych SYNCH Asych Dis Ac t st iv r pr r c d u v c r t i y Sit Sit +1 SYNCH Asych i i dr dr f f i i v v i i sg sg u u it it c c r r g g di di dr dr d d f f i i it it f f d d r r zi zi c c f f ig ig u u r r zi zi i i di di b b s s di di q q u u st st r r g g p p ss ss c c f f r r m r r ppr ppr c c c i i t t t u u (AS-is) (AS-is) i i pr pr c c r r s s v v r r s s i i dr dr f f i i im im p p ic ic d d iv iv r r si si p p ssi ssi pr pr r r ssiv ssiv i, i, su su b b s s di di u u t t t t t v v u u zi zi NUOVE APPLICAZIONI /SERVIZI ALL UTENTE FINALE L dzi d prdigm ffr, i ggiut pssibiità di rgr ttui ppiczii, ch pssibiità di bficir dgi mti biitti pr mpir prpri ffrt di ppiczii srvizi. I t ttic, d smpi, i SS pubbic ffr u pssibi pprtuità di cmpmt scità ICT i-hus risptt r fttr diffrzit dt d cts vrtic, ttrvrs itgrzi i prpri srvizi di ffrt gristich qui d smpi suzii ffic (OFFICE365) qu di gsti di spzi prs su cud (s. PERSONAL CLOUD).

21 Itr cstituisc u fttr biitt pr rizzzi di uvi srvizi/ppiczii qui, tit di smpi, u CLOUD DEVELOPER COMMUNITY, dispibiità di CLOUD TEST ENVIRONMENT, cpbiitis di BUSINESS PROCESS DESIGN. QUALE RUOLO PER LE ICT IN-HOUSE COME CLOUD SERVICE PROVIDER (CSP) U fttr ch ptrbb pprir cm gtiv, cfrt c i ctst gb d Cud, è sicurmt gt pssibiità ch h i CSP gristi di rggiugr vumi ch ssicur d fficiz di sc ( rtivi risprmi) ch vidtmt s prgbii ctst, pur sts, d PA. D tr prt, cm fttr di vrizzzi diffrzit, ICT i-hus, prd cm CSP pr PA, può grtir: i ctr d quità d-t-d (d rt srvizi); sicurzz d itr c; crtzz d dt; i ctiu rivmt, i imt c gi stdrd dfiiti d PA; dispibiità d ppiczii tiv d PA. Esist prtt u pssibiità di trsfrmr ptzi micci di CSP gristi i pprtuità, dttd u busiss srvic gvrc ch prmtt CSP PA di rgr, giust cst, quità d i iv di sicurzz richisti fcd v, i md ctrt, su cpbiits ffrt d mrct sistt. 21 Pr cgir qust pprtuità, u fttr dcisiv è sct d giust prtr tcgic, ch: sci i CSP PA i fcus su prpri busiss, vvr su cm fr v su tcgi cpitizzd spriz d mrct r rizzzi; fciiti vvimt d srvizi, fcd bficir PA dgi ivstimti di mrct ttrvrs srvizi pr-itgrti di BOT (rizzzi, vvimt trsfrimt); fciiti dzi d prdigm mdit ttività di csuz (tcgic, di prcss, rgizztiv, di prpsizi su mrct) prtd i dt PA spriz ffttiv;

22 frisc dgi biittri cudti su mrct, qui d smpi: cud utmti suit, pr utmtizzr utiizz d risrs di cud itri d ibridi; biittri di busiss già cudti, pr u rpid prtz u fci dzi d cud; u mtur frmwrk sftwr pr prmttr itgrzi c gi mbiti sistti. 22

23 L ttimizzzi di csti di gsti d dt ctr ( cur di Ericss) Pr i fritri di srvizi, i Dt Ctr (DC) rpprst u mt imprtt rgzi di srvizi cit fi cstituisc, quidi, u sptt vit ch d strtgi di fritri d PA. L dispibiità di DC ttimizzti, ch richid csti ctuti (ivstimti / prtivi) ch utiizzi tcgi dgut ttui sigz si prti pr qu futur, si cfigur cm u mt imprscidibi pr tutti i fritri d PA, si pr ttimizzzi d utiizz d risrs fiziri prt d sps pubbic, si pr sstibiità d migirmt ctiu d srvizi cittdi. I qust ttic si p i prcrs vutiv ch vd ttimizzzi di prpri DC u bittiv strtgic d rggiugr futur prssim pr gi rgtr di srvizi d PA. Ovvimt i prcrsi vutivi più i gr strtgi d fritr di srvizi, dv ptr 23 ssr cmptibii c i vici dttti d crttristich d srvizi cittdi (ch imp sct di cmprmss tr csti rtivi bfici) d rm gistiv i vigr (bbighi cui è pssibi sttrrsi). I crrtt bicimt tr qust frz ctrstti è srcizi cui trvr dgut rispst. L mbit di rifrimt d mggiri ttimizzzii è cstituit, cm mt ctr, di cmpti di u gric ifrstruttur IT - icusiv dgi sst fisici, d srvic mgmt di prcssi, d pittfrm ppiczii biitti - sitticmt strutturbi sguti r tmtich: Ntwrkig Cmputig Strg & Bck Up Dt Bs Srvic mgmt

24 Trsfrmzi di prcssi di srcizi (s: disstr rcvry, mitrggi), di gsti (s: fut mgmt, prvisiig) di iggri di sistmi (s: cpcity pig) Trsfrmzi ppictiv (cm csguz di cmbi rchittturi prpsti) Pr gu di qust r ci s divrsi stdi di itrvt ch pss prtr divrs prfdità iv di ttimizzzi pssibi, ch sprttutt i rzi pssibiità di dttr u md di s virtuizzzi, di stdrsi fi pi dzi d prdigm d cud cmputig (privt ibrid). I prticr, figur stt riprtt, s idicti i divrsi ivi di prfdità d itrvt di ttimizzzi: iv fisic: pricipmt gt bst prctic di rivmt HW i bs uv cpcità ffrt d tutti i pricipi fritri di tcgi stt tr divrs ttich: di risprmi rgtic pprcci gr DC ; di riduzi dgi spzi fisici ( 3 dimsii); di riduzi d impg di gsti d rtiv quità d srvizi HW ffrt. iv di virtuizzzi csidmt: gt ttività di csidmt su sistmi hrdwr sftwr mgi dzi di prcssi di utmzi tti smpificr impg di srcizi di srvizi riduzi d ttività prvist pr ttivzi di uv cmpti. 24 iv ppictiv: gt dgumt rmizzzi d cmpti ppictiv scd i prdigmi cpcità ffrt d ctiu ivzi tcgic. Qust fs è spss pc csidrt di vdr di tcgi hrdwr i qut richid u frt cpcità d spriz di srvic itgrti dvut cmpssità d trgità dgi ppictivi stssi; tuttvi qust r di itrvt è di fdmt imprtz, s pr i bfici dirtti di quità d srvizi di riduzi d impg di gsti/vuzi dt d smpificzi d rivmt ppictiv, m prmtt ch di mssimizzr fficci dgi itrvti prvisti di du ivi prcdti. E iftti immdit ituir cm u ppiczi, ritt distribuzi d rspsbiità sui divrsi srvizi, pss

25 bficir mssim d czi dimic d risrs c mdizi di picchi di cric, tipic d prdigm d cud cmputig d virtuizzzi ch è bs. Tutti qusti tr ivi di itrvt cquisisc u rivz u dimsi più sigifictiv s ssciti dzi d prdigm di cud cmputig, si pr ttimizzzi di prcssi itri si szi d risrs ttimi ( bici csti bfici) pr 'rgzi d srvizi. Qust utim mt h u rivz prticrmt sigifictiv mmt i cui vg sts utiizz d cud cmputig ch d u md ibrid i mbit ctrt cm, pr smpi, uvi mdi di disstr rcvry bckup i cud ibrid utiizz di SS i mbit ibrid. 25 L divrs spriz di mrct dimstr ch ttività spr dscritt pss idirizzr mggir prt di bfici ttibii, rggiugd cui vri cmui stt riprtti tit di rifrimt; tuttvi vi s divrs cdizii di ctst ch pss vrir sigifictivmt ti vri cm, d smpi, prsz sigifictiv di sftwr c rchitttur gcy, prsz di rquisiti itri di prcss ch stci cdivisi d risrs ttimizzzi di picchi, prsz di ppictivi gti dispsitivi fisici rimuvibii.

26 È quidi fdmt, fi d fs di vutzi d pprtuità d busiss cs, ptr fr ffidmt su u prtr tcgic ch si disccppit d itrssi gti sstituzi di hrdwr c suzii prpritri itrssi di ck-i, m c cpcità di supprtr i srvic prvidr c dvut sidità fiziri fssibiità cssri pr gsti dgi imprvisti tipici d fs di impmtzi di dttgi: i srvic itgrtr. 26

27 L mss sistm d zii su G-Cud ( cur di Ntics) N è u cs s di Cud Cmputig i mbit PA si pr mt ch i trmii di rcupr di fficiz di rziizzzi d sps pr IT. Su scrt d psitiv spriz d Gvr Fdr USA, ch è riuscit risprmir i 20% d su sps IT ttrvrs u imprtt mssicci migrzi su Cud, si è vvit di rct u dibttit su dimsi di csti IT cttivi PA Sità iti. L situzi di prtz ( As Is ) è sgut: qusi CED (d grd dt ctr strutturt micr srvr frm d picc Cmu), pc m di 59 mi srvr (d mifrm picc srvr biprcssr). I SERVER DELLA PA Ft dti: Ntics (2011) Eti Numr srvr Numr CED PA Ctr Rgii Eti ci Sità TOTALE Figur 4 - I srvr d Pubbic Ammiistrzi i cifr [ft d brzi: Ntics] I tutt, pr u cst cmpssiv di cduzi di pc suprir i 2,1 miirdi di Eur di s prs ddtt (dirtt cquistt str): qusi i 40% d sps tt (str itr) pr IT i PA Sità.

28 I SERVER DELLA PA Prs ddict cduzi di CED PA FTE Ft dti: Ntics (2011) Cst: circ 2,16 md / Figur 5 - I prs ddict i CED Pubbic Ammiistrzi [ft d brzi: Ntics] Ntics h cct u risprmi, csguibi ttrvrs u pi tri di migrzi su Cud, vici 20% d sps cmpssiv IT: icirc, 900 miii di Eur. Sdi ch ptrbbr ssr risrvti uvi ivstimti, prtir d qui cssri pr cstituir u rt fdrt di dt ctr Cud Rdy cpci di rpprstr cmpt privt ( ss d md di dpy) di u srt di uv ibrid crt i rgim di pi prtrit pubbic-privt. N pi risptt d utmi rgii ci, è imprtt ch i pi zi pr i G- 28 Cud si ccpit, prgttt impmtt i u gic sistmic: Stt, Rgii Autmi Lci dv ffrtr qust pzi prtir d u visi cdivis d u md fdrt. Risptt gi ti ci, Rgii (ch ttrvrs i dt ctr r d r scità i-hus) pss gicr u ru fdmt di Ifrstructur Srvic Prvidr mttd dispsizi ptz di cc, strg, sicurzz. Pss ch gicr i ru di Sftwr Srvic Prvidr, mgri mutud i md di Cud Mrktpc mric britic. N dimticd ssuzi di prtz: i Cud è può divtr i fi. Ess è u mzz, i mzz pr rziizzr ifrstruttur IT d PA pr ccrr i prcss di itgrzi d migii di sistmi sttsistmi ifrmtivi sprsi ug pis.

29 Discimr Gvrmt th Cud: D mifrm Cud, ttrvrs hstig ASP Dt risci: 22/05/2012 Ntics 2012 L ifrmzii ctut prst dcumt s di prprità cgiut Ntics d Ericss Prid. E vitt riprduzi tt przi di qust dcumt i ssz di u utrizzzi prvtiv d richidr Ntics sr. 29 Ntics sr Sd g: c/ Ni sr, Lugtvr d Armi, Rm Sd prtiv: Crs Svizzr, 185/ Tri T: Fx:

L Ascendente : Acquario

L Ascendente : Acquario Tm Stv Js Tm t Stv Js Dt s. G // m (r ) G // m (r UT) Or sr m Gr Gu. Ltà S Frs CA / USA (Ltu. ' W / Lttu. ' N / - m) T tm Tm Tr m. Pus S Ps L Ast Aqur K MC IX XI VIII AS XII J K I H G F E DS L A B C D

Dettagli

Ritorno a Roma Est: partecipato e originale, il Klamm Circolo

Ritorno a Roma Est: partecipato e originale, il Klamm Circolo Rtr Rm Est: prtcpt rg, Kmm Crc Itrvst Kmm Crc t r d Kmm, sfftt, dcrt qudrtt, è spcur pvmt. I tv, rrdmt 80, s qu d bsc d qurtr ch vv sd qu. L d pr cu è prtt c è ch ttvtà cutur s u scus pr vdr brr, m ch

Dettagli

IL QUADRO LEGISLATIVO AGGIORNATO, I RISULTATI DELL INCENTIVAZIONE IN CONTO ENERGIA

IL QUADRO LEGISLATIVO AGGIORNATO, I RISULTATI DELL INCENTIVAZIONE IN CONTO ENERGIA Smiri Tcic GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggirmti lgisltivi, Prblmtich tcich, Prblmtich di istllzi, Rpprti c gli ti IL QUADRO LEGISLATIVO AGGIORNATO, I RISULTATI DELL INCENTIVAZIONE IN CONTO ENERGIA Cstic,

Dettagli

Collegio dei Geometri Provincia di Genova O D N A R. n a. Catasto Fabbricati. e G. Corsomabilitazione esame di stato

Collegio dei Geometri Provincia di Genova O D N A R. n a. Catasto Fabbricati. e G. Corsomabilitazione esame di stato Cllgi i Gti Pvici i Gv t Csbilitzi s i stt G Ctst bbicti Cllgi i Gti Pvici i Gv Istituzi l uv Ctst ilizi Ub (.C..U.) l 1939 t i fzi p ggi sstitui il Ctst ilizi Ub Il.C..U. ': t Gtic G P sigl ppit' glbl

Dettagli

Descrizione prestazionale degli elementi di arredo del progetto MOVIlinea.

Descrizione prestazionale degli elementi di arredo del progetto MOVIlinea. . 11 Dscrizin prstzinl dgli lmi di rrd dl prgtt Vlin. Pnnll infrmzini dll pnsilin cstituit dll qui tvl dll schinl sull qul vin incllt un lmirin di llumini 2 mm di spssr, vrnicit binc. Du pnnlli in plicrb

Dettagli

Scheda Prodotto Prestito Personale. Agenti e Mediatori. Luglio 2009. Marketing Department (Ver. 1 PP 07/2009) 1

Scheda Prodotto Prestito Personale. Agenti e Mediatori. Luglio 2009. Marketing Department (Ver. 1 PP 07/2009) 1 Schd Prdtt Prstit Prsn Agnti Mtri Lugli 2009 Mrkting Dprtmnt (Vr. 1 PP 07/2009) 1 INDICE Prdtt Prfil Richidnt Prfil d Età Richidnt Ctgri Finnzibili Richidnt Ctgri nn Finnzibili Evntu Cbbligzin Dcumntzin

Dettagli

VICKY RUGBY PROJECT. Proposta Educativa

VICKY RUGBY PROJECT. Proposta Educativa VICKY RUGBY PROJECT Prst Eductv Vcky l Vchg s c ll b u r,, m v k l V ch H d gl l t t f r g rs c hé st su l m l d m r, s ( è, dr d gl s t g fs t m c r Qu k tt. V s u d b v v ò tt, s s c vt s u ). s s c

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

Trekking di 1 ora attraverso un sentiero immerso in un boschetto. Percorso a tratti interrotto da dei ponticelli che scavalcano dei piccoli ruscelli.

Trekking di 1 ora attraverso un sentiero immerso in un boschetto. Percorso a tratti interrotto da dei ponticelli che scavalcano dei piccoli ruscelli. P P O F L S C L P g r iù b ch ci si! p g r i è p m t i n r v n i t t s g r Ctg id U n p r p s t r g p r v s t r c c s i n i s p c i i! O f f r t st i v i n v r n i d t t t u t t f m i g i, d i p i ù p

Dettagli

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI LEGENDA SMBOL NELLA COLONNA DE TREN s T Busss z T Eust t At Vtà Q T Eust t T T Eust Cty ~Svz ffttut pum g tusm N T Pd d Stà Csp B T EuCty svz tz du D T EuNght svz tz ttu E T tcty Pus C T tcty A T tcty

Dettagli

incontri ANIMATORE Quando la voce è la storia ARRIVANO I NOSTRI Il sorriso, una formidabile terapia Imparare giocando

incontri ANIMATORE Quando la voce è la storia ARRIVANO I NOSTRI Il sorriso, una formidabile terapia Imparare giocando GENNAIO 2014 EUROPANEWS. 8 dl 27/01/2014 XXVI ictri il Ntiziri dll Oprtr Scil ANIMATORE Qud l vc è l stri igrssi slidli Srà ch pzz m l id fuzi ARRIVANO I NOSTRI Il srris, u frmidbil trpi Imprr gicd Vlr

Dettagli

Automatic. Il sistema. Tecnologia e Design. Accensione programmata ad orario. Temperatura cottura controllata Professionalità a casa tua

Automatic. Il sistema. Tecnologia e Design. Accensione programmata ad orario. Temperatura cottura controllata Professionalità a casa tua DELUXE N vrs b m u P & Lg Dux pr rdr u fr d ur pr d u rrdm. L pps ssm d bz rd d pr ssr ss. Pr sì ur s p mdà pr u. d Vrs O CASS IN L. 73,5 P. 90 H. 99,5 55 x 100 L. 84 P. 112,5 H. 99,5 Tg Dsg Grz uv brur

Dettagli

Indicare ragione sociale dell Ente/Coop/Assoc. tel. fax. e mail. da n. camere da letto per un totale di posti letto e di complessivi n.

Indicare ragione sociale dell Ente/Coop/Assoc. tel. fax. e mail. da n. camere da letto per un totale di posti letto e di complessivi n. Mll i utrtifizi i lifizi Htl Otlli P. 1 i 5 Ott: - L Ri Lzi 13 l 6/8/27..i. Rlt Ril Nuv iili ll truttur rittiv xtrlbrhir.8 l 7 t 215. Clifizi r l rizi i ttività xtrlbrhir i Htl Otlli i tri Ui I ttritt

Dettagli

Ingegneri energetici dalle aule al mondo del lavoro: quanto le competenze universitarie incontrano le richieste delle realtà aziendali?

Ingegneri energetici dalle aule al mondo del lavoro: quanto le competenze universitarie incontrano le richieste delle realtà aziendali? Iri rtici ll ul l l lvr: qut l cptz uivrsitri ictr l richist ll rltà zili? U ii qutittiv qulittiv ctt F Plitcic i Mil Plitcic i Mil Diprtit i Eri Asslbr isur il r i prpr li iri rtici vlut l cptz cquisit

Dettagli

OPERAZIONE MANI PULITE

OPERAZIONE MANI PULITE Tl: OPERAZIONE MANI PULITE Aur: Lur Css Prcrs ddc ssc: 1. L u pug d rr AVVERTENZA: L dmd ch sgu s spr l prcrs prcrs dc h cm b qull d rfcr l pdrz d lcu cmpz (l cpcà cè d pplcr cscz ccul prcdurl ch cs drs

Dettagli

Catalogo Gamma recinzioni Alfa. Gamma recinzioni Beta. Gamma recinzioni in Ferro Quadro Pieno. Gamma recinzioni in Ferro Tondo Pieno

Catalogo Gamma recinzioni Alfa. Gamma recinzioni Beta. Gamma recinzioni in Ferro Quadro Pieno. Gamma recinzioni in Ferro Tondo Pieno d Ctg 2011 d Gmm rz Af Gmm rz Bt Gmm rz Frr Qudr P Gmm rz Frr Td P Gmm rz Frr Spgt Gmm Af Gmm Bt Gmm Css Gmm Egt Gmm Adrt Gmm Edg Gmm Prvy Pt, Trvrs, Ptt, Stff Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg. Pg.

Dettagli

SPECIALE VIAGGI Travel Kit Collection

SPECIALE VIAGGI Travel Kit Collection TESORI DALLA NATURA I str Sc KIT DA O rstt rtv rrt ch cctt cctà ss 100 r q rftt r ssr rt rtr ch LAST MINUTE vtà SPEIALE Trv Kt ct NO MINIMI D ORDINE - PRONTA ONSEGNA tr 67 71 L Ict 9 Ly Trv Kt 67 L U 9

Dettagli

Come Vendere AdWords. Programma Agenzie QUalificate AdWords

Come Vendere AdWords. Programma Agenzie QUalificate AdWords Cm Vndr Prgrmm Agnz QUlfct 1 Pt frz PERTINENZA PERTINENZA Rggg Rggg clt clt nl nl mmnt mmnt tt tt mstr mstr gl gl nnc nnc ptnzl ptnzl clt clt mntr mntr stnn stnn ttvmnt ttvmnt crcnd crcnd 'ttvtà 'ttvtà

Dettagli

i. n t. a v u l l e d a t s e . w

i. n t. a v u l l e d a t s e . w 5FE75STA DE L L ' UVA A VEGRIOLVO DI 7.2r8 26.t2 b t www.ft.t.t 5FE7STA DE L L ' UVA 57 l U ' l l t Ftt è r, tt l 57t t t t L f r br l l V C. 7 5 t r f r t q r f t. Cb r t r V f L lb t t tt r r t r rr

Dettagli

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI

LEGENDA SIMBOLI NELLA COLONNA DEI TRENI LEGENDA SMBOL NELLA COLONNA DE TREN s Tr Busss z Tr Eurstr t At Vctà Q Tr Eurstr t T Tr Eurstr Cty ~Srvz ffttut c pu gr turs N Tr Pd d Sctà Csp B Tr EurCty srvz trz dur D Tr EurNght srvz trz ttur E Tr

Dettagli

apertura autunno 2012

apertura autunno 2012 CSTRUZI STI IMPITI SPRTIVI pwrd by prur uunn 22 CMP BBMTI DLL IU 22 r r LU MR DI T MR DI I CLDI V -22 7 V DI SB RDI 7-22 DM T 7-22 I C 22 L 22 d fn r r chu ndc d 3 m -2 nu 3 pr m c nd r c LU r MR M TT

Dettagli

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z

Dettagli

Comunicazione e Marketing DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017. l b A D O T T A u

Comunicazione e Marketing DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017. l b A D O T T A u Dtm 2017/MARK/0014 d 13/02/2017 Pg 1 d 11 Cm Mktg DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0014 DEL 13/02/2017 I DIRETTORE d stt Cm Mktg A D O T T A L Dtm dg vt ggtt: STIPULA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO

Dettagli

4SQSHSVM 6MGGLM MR PMGSTIRI &YSRE JSRXI HM ZMXEQMRE % I ' 4EVXI H M TSV^MSRM QMRMQI H M JVYXXE I ZIVHYVI GSRWMKPMEXI EP KMSVRS -XEPMERM. potassio.

4SQSHSVM 6MGGLM MR PMGSTIRI &YSRE JSRXI HM ZMXEQMRE % I ' 4EVXI H M TSV^MSRM QMRMQI H M JVYXXE I ZIVHYVI GSRWMKPMEXI EP KMSVRS -XEPMERM. potassio. Cppla è u azida familiar italiaa, c ua luga tradizi lla prduzi distribuzi di prdtti alimtari di qualità. La stra tradizi risal al 1908 quad la famiglia Cppla iiziò la cmmrcializzazi di prdtti alimtari

Dettagli

Parmareggio forma. Bimestrale di informazione del Gruppo Granterre

Parmareggio forma. Bimestrale di informazione del Gruppo Granterre 15 Ottbr Prmrggi frm Bimstrl di ifrmzi dl Grupp Grtrr N 29 Il uv spt d L'ABC dll mrd Pg. 2 Fttri S Rcc Filir crt ivzii Pg. 6 Pg. 3 L prpst Prmrggi pr il Ntl 2015 Pg. 7 Ttissim vità firmt L ABC dll mrd

Dettagli

Coordinatore: Sergio Arduino

Coordinatore: Sergio Arduino Pgtt pmtz Iz p.s. 2007/08 2008/09 C LINGUA ITALIANA Cmptz: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Gpp t spmtt: A M G, tf Mt, Cst T, Mh, M Lfs, At Bb, tf L, Ts Psb, Ass Gbb, At Ts, At Zf, A M Avz, Ptz Bs,

Dettagli

IL FURTO DEL DIAMANTE GIGANTE

IL FURTO DEL DIAMANTE GIGANTE IL FUT DEL DIMNTE GIGNTE T d Grm S Crdm d Ib Smrg Crdm dr d rz ur Edg d dr r Drr: Ip Bru Cpr d br h (dg) dr Cv (r) Grph Dgr: dr Cv / hwrdfdt Iurz pg z f: br h (dg) E Buf MD5 (dg pg.123), Sud rpà dr Cv

Dettagli

2 t gr Qt rrtr ht gg L h t zr r b v ) ( br L vrtà rtt h r rr t T Fr gg v tt N L ff vrz fr rtt (Grzt) rz gt qt rrrr Fr rg» b r gò r r ffò g Brgg h gh»

2 t gr Qt rrtr ht gg L h t zr r b v ) ( br L vrtà rtt h r rr t T Fr gg v tt N L ff vrz fr rtt (Grzt) rz gt qt rrrr Fr rg» b r gò r r ffò g Brgg h gh» 1 1102015 Kr r g rrr trvt D rt Vr r trvt rr t Kr r g h bttr qt tr Mt rtttt f r r ttt ì h gg rrt gt v fr r rz ggg rt r r v rrr trvt D ì? r v h t r br z rt h M bt! tr t hr: vg ì t r rr» r bgrà vv rb tr Kr

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

Successioni numeriche

Successioni numeriche 08//05 uccssioi umrich uccssioi umrich Dfiizio U succssio è u fuzio ch d ogi umro turl ssoci u umro rl 0 : 0 : Es. 08//05 uccssioi umrich Dfiizio Il it dll succssio ch ch covrg d ) si idic è il umro rl

Dettagli

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I

B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I B A N D O D I G A R A D A P P A L T O D I L A V O R I S E Z I O N E I ) : A M M I N I ST R A Z I O N E A G G I U D I C A T R I C E I. 1 ) D e n o m i n a z i o ne, i n d ir i z z i e p u n t i d i c o

Dettagli

6 Tu sei Dio. 7 La Tua volontà 8 Scendi qui. 9 La Tua grazia. 10 Staremo qui. 1 Io amo Te 2 Stare con Te. 4 Quanto Tu mi ami 5 Dove Tu sei

6 Tu sei Dio. 7 La Tua volontà 8 Scendi qui. 9 La Tua grazia. 10 Staremo qui. 1 Io amo Te 2 Stare con Te. 4 Quanto Tu mi ami 5 Dove Tu sei i r f i m C r u l p v D T t iu c c i v u T l i v fiiri T d i r d Dv T c i r t Dv i h i m h c iò c v it r m N c Bk Accrdi i z r g m im u T l È u T il i m i t l N l im u T il c T i ir t Mi t 6 Tu i Di WrhipTm

Dettagli

1, 99 0, 79. Offerte valide dal 7 al 23 Marzo. 4 litri. BIO PRESTO Lavatrice 28 misurini Assortiti. Bucato. Igiene casa. SOLE Piatti 1,1 Lt.

1, 99 0, 79. Offerte valide dal 7 al 23 Marzo. 4 litri. BIO PRESTO Lavatrice 28 misurini Assortiti. Bucato. Igiene casa. SOLE Piatti 1,1 Lt. BIO PRESTO Lvtric 28 misurii Imbttibil dl ms Buct Igi cs COCCOLINO Ammrbidt 4 Lt Pitti 1 Lt. Offrt vlid dl 7 l 23 Mrz 4 litri 79 www.lspri.rg s r P SPLEND OR Lcc 300 ml SPLEND OR Blsm 300 ml 89 DOVE Ddrt

Dettagli

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Rpg vutzn p Cs Lu Ann ccmc 010/011 S Bsc Fctà FACOLTA' DI SCIENZE ATEATICHE,FISICHE E NATURALI Cs Lu ATEATICA (L) Dt stzn t 10/0/011 UNIERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE utzn ssfzn g stunt (Lgg 0/1) Rpg

Dettagli

DESTINATARI. il 3 o il 4 anno nell ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione;

DESTINATARI. il 3 o il 4 anno nell ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione; k W i L v : O Z V O À T V T P M C Z P P S UOV pià è p k W i iz p L i cl, ll p f viv i l m iic ch li vvici i z ll p i b m m ll i à li zi m, iv c li. v i c iv iv v Li Wk pci Li Wk ivià iviv i fmzi, ch vilpp

Dettagli

F edera zione Medico Spor tiva Italiana Comitato R eg ionale FVG. Percorsi metabolici. Città di. Casarsa della Delizia

F edera zione Medico Spor tiva Italiana Comitato R eg ionale FVG. Percorsi metabolici. Città di. Casarsa della Delizia F dr z dc pr tv t mtt g FVG rcr mtbc ttà d r d z EEE zzt c ctrb d: Fdrz dc prtv t mtt g FVG ttrvr mdfc dg t d vt bbm pbtà d ctru tà d fur. ttu pprcc d tà, ch p ttv t d pvz m fczz u cur d prbm qud è gà

Dettagli

Nome e Cognome Indirizzo Telefono Cellulare E-mail Nazionalità Data di nascita Codice Fiscale

Nome e Cognome Indirizzo Telefono Cellulare E-mail Nazionalità Data di nascita Codice Fiscale IN F O R M A Z IO N I P E R S O N A L I Nome e Cognome Indirizzo Telefono Cellulare E-mail Nazionalità Data di nascita Codice Fiscale V a le n tin a B e c c h i E S P E R IE N Z E L A V O R A T IV E D

Dettagli

I RIFIUTI DI NOVARA. Altieri ASSA S.p.a. 28/02/2013

I RIFIUTI DI NOVARA. Altieri ASSA S.p.a. 28/02/2013 2013 I RIFIUTI DI NOVARA Alr ASSA S.p.. 28/02/2013 2 Rfu L Cmmss Eurp c l Drv 2008/98/CE dc l v d rur r l 2020 ll s d rfu ssd u rul crl ll prvz quv qulv d rfu. L Il h rcp l v c l DLs 205 dl 3 dcmr 2010

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

SISTEMI PER LA FORATURA AURICOLARE.

SISTEMI PER LA FORATURA AURICOLARE. s è N... h r h è... v! à t t ppr Frtr Arr U Srvz h p! I DATI DI UN MERCATO TUTTO DA SCOPRIRE OLTRE 2.500 FARMACIE ATTIVE! dt It rtv g pt INVERNESS dstrbt f 2012 OLTRE 250.000 INTERVENTI NEL 2012! UN MERCATO

Dettagli

} Associazioni, scuole, gruppi e singoli partecipanti

} Associazioni, scuole, gruppi e singoli partecipanti v f S N d 5 0 2 s s C F f 38 } Assz, su, grupp sg prp 43 } Ngz dr 5586 } V r rm FB 2848 } V r rm r 7987 } VOTI TOTALI 448 } V u S Su M r M 55 Cr 65 b F 20 T 8 M } R d N Su S Mr Igrd -Bmb d 3, 4 5. -P.

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

-25% BellaVita. Benessere e leggerezza Wellbeing and light

-25% BellaVita. Benessere e leggerezza Wellbeing and light Bssr rzz Wb d h BV Lz S d Prm Lrzz Ad cu d pr A bss cu d rss s r u 161 675 kj 3.0 Cu d sd Sdum c Lrzz Gus u! Fvur fr! Qud vu, dv vu! Wh yu w, whr yu w! N Ls Lcs fr N Gu, r Gu fr, r fr Prcà Prcc Bssr Wb

Dettagli

Decreto Consigliare 3 Ottobre 1921 N.37 che porta modifiche alla Legge Organi- ca e relativa Tabella di stipendi. Art. 1.

Decreto Consigliare 3 Ottobre 1921 N.37 che porta modifiche alla Legge Organi- ca e relativa Tabella di stipendi. Art. 1. Dc C 3 Ob 1921 N37 ch mdfch L O- c v Tb d d A 1 - G um dc ququ zchè cu d d b d umb d u dcm ququ d vz cqu ququ fm d 'um cmm d'18 d L Oc G um ququ dc d 1 A 1910 vz c qud u b d d d uv b; cd 1910 qud u cu

Dettagli

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI ATT PARLAMENTAR XV LEGSLATURA CAMERA DE DEPUTAT Dc. XV. 239 RELAZONE DELLA CORTE DE CONT AL PARLAMENTO sull gsti fiiri dgli Eti sttpsti ctrll i pplici dll lgg 21 mr 195,. 259 AGENZA NAZONALE PER SERVZ

Dettagli

STRUMENTI E MISURE PER L INGEGNERIA MECCANICA CORREZIONI AL TESTO

STRUMENTI E MISURE PER L INGEGNERIA MECCANICA CORREZIONI AL TESTO STRUMENTI E MISURE PER L INGEGNERIA MECCANICA CORREZIONI AL TESTO L crrzii s vizit i rss Pr rig si it l rig scritt, l spzi ccupt ll frmul, l rig i cui è scritt Tll, l spzi ccupt ll figur l rig ll scrizi

Dettagli

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino:

Studio di funzione. Pertanto nello studio di tali funzioni si esamino: Prof. Emnul ANDRISANI Studio di funzion Funzioni rzionli intr n n o... n n Crttristich: sono funzioni continu drivbili in tutto il cmpo rl D R quindi non sistono sintoti vrticli D R quindi non sistono

Dettagli

Polizia di Stato Questur a di Tr ento

Polizia di Stato Questur a di Tr ento Polizia di Stato Questur a di Tr ento Elenco dei passaporti emessi a seguito di istanze presentate presso gli sportelli URP della Questura di Trento e presso i Commissariati della Polizia di Stato di Rovereto

Dettagli

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e.

U n po z z o art e s i a n o (fora g e) per l ap p r o v v i g i o n a m e n t o di ac q u a pot a b i l e. In m o l ti pa e s i po c o svil u p p a t i, co m p r e s o il M al i, un a dell a pri n c i p a l i ca u s e di da n n o alla sal u t e e, in ulti m a ista n z a, di m o r t e, risi e d e nell a qu al

Dettagli

Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle piccole imprese L esperienza italiana degli anni novanta in prospettiva comparata (1)

Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle piccole imprese L esperienza italiana degli anni novanta in prospettiva comparata (1) Rz dustr gst d rsrs um pcc mprs L sprz t dg vt prspttv cmprt Lrz Brdg Rbrt Pdrs. Itrduz: prbm u schm d rfrmt.. I cmp.. Prtch d rz dustr.. Iztv d gst d rsrs um.. Pcc mprs: tr gst utr d rz d vr.. Ossrvz

Dettagli

Programmazione coordinata dal C.d.c. Anno scolastico 2013-2014

Programmazione coordinata dal C.d.c. Anno scolastico 2013-2014 Pz d d C.d.. A ss 2013-2014 Cs d ss sz. Cd: pf. Msh T Au/ h s vv IRC N C ALUNNI F Au p (RIP) / fqu (NF) IL CONIGLIO DI CLAE ITALIANO TORIA, GEOGRAFIA,CITTADINANZA E COTITUZIONE MATEMATICA / CIENZE INGLEE

Dettagli

Osservatorio del Mercato del Lavoro RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE NELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA - TRANI

Osservatorio del Mercato del Lavoro RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE NELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA - TRANI Osservatorio del Mercato del Lavoro RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE NELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA - TRANI 1 Indice generale A n a li si di c o n t e s t o p a g. 3 L off e rt a d i f or m a z

Dettagli

callneet CATALOGO FORMATIVO www.callneet.it - info@callneet.it via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184

callneet CATALOGO FORMATIVO www.callneet.it - info@callneet.it via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184 assicuriamo ascolto,garantiamo opportunità. via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184 www.callneet.it - info@callneet.it CATALOGO FORMATIVO ti N. B. Il catalogo formativo potrà subire delle modifiche a

Dettagli

Natale. da domenica 18 novembre a domenica 23 dicembre. Finalmente

Natale. da domenica 18 novembre a domenica 23 dicembre. Finalmente Fm! m D N D 18 vmb 2 3 dmb, g mb d, v h db sp, b. dmd dm d sd d p Tu kd p g w d mb h z s b s f Fm! m D N P spu p pd u d m gg *Tu * f dmh d su m 16.0 s. 0 I N B C s dpg d m. Tu dmh dpp ppum su d h pp sp

Dettagli

Classe 1AS Indirizzo Scientifico

Classe 1AS Indirizzo Scientifico cltic 2014-15 Lic Sttl Mri Curi Trdt Cl 1AS Idirizz Scitific PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE DISCIPLINE DOCENTI 1 ITALIANO Drò Bi Atll 2 LATINO Drò Bi Atll 3 STORIA Gui Giv 4

Dettagli

CHIARA ZUCCHELLI. Florenzi, arriva il premio: contratto fino al 2016 e stipendio aumentato. Scritto da Redazione Giovedì 04 Ottobre 2012 07:31 -

CHIARA ZUCCHELLI. Florenzi, arriva il premio: contratto fino al 2016 e stipendio aumentato. Scritto da Redazione Giovedì 04 Ottobre 2012 07:31 - Flornzi rriv il prmio: contrtto fino l 2016 stipno umntto CHIARA ZUCCHELLI Il prmio più mritto rrivto Com nnuncito si d Sbtini si dl suo gnt Alssndro Lucci rrivto il rinnovo dl contrtto Alssndro Flornzi

Dettagli

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera Reparto 5 - Ufficio III Viale dell Arte, 16 00144 Roma e ss.mm.ii. Il sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza

Dettagli

ma l amore no! il matrimonio: valori, spese e storie d amore numero 3 / anno 1 maggio 2010 DEUX aldo losito: per completare la sua tela 33

ma l amore no! il matrimonio: valori, spese e storie d amore numero 3 / anno 1 maggio 2010 DEUX aldo losito: per completare la sua tela 33 u ptrimi l mtrimi? 10 strism suprstizi i pugli 24 ld lsit: pr cmpltr l su tl 33 ft di: Virgii Frigi - AFI cccitur di: Smvy Lk m l mr! il mtrimi: vlri, sps stri d mr umr 3 / 1 mggi 2010 Stcc l'isrt: u fumtt

Dettagli

LA GARA D AMBITO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

LA GARA D AMBITO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE LA GARA D AMBITO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE LE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D AMBITO Uff Uff ATEM Cmu Cmu d d Vllfr Vllfr d d Vr Vr RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.

Dettagli

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2014 A CURA DELL AREA PROFESSIONALE STATISTICA A.G. FEBBRAIO 2015 ANDAMENTO MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA

Dettagli

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA Isttut Cmpresv Cmpet Rme Fusr V De Gsper, 30-26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) te. 0377/900482 fx 0377/901508 sttutfusr@ber.t PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA

Dettagli

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015. l b A D O T T A. b u

Risorse Umane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015. l b A D O T T A. b u Dtm 2015/RU/0200 d 04/06/2015 Pg 1 d 17 Rss Um DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 0200 DEL 04/06/2015 I DIRETTORE d stt Rss Um A D O T T A L Dtm dg vt ggtt: APPROVAZIONE E INDIZIONE DI UN AVVISO PER IL RELUTAMENTO,

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

4. La progettazione concettuale

4. La progettazione concettuale 4. La prgttazin cncttual 4.4 Esmpi 1. intrduzin alla prgttazin di basi di dati 2. mdll Entità-Rlazin 3. tdlgia pr la prgttazin cncttual 4. smpi ciascun, vgliam ricrdar, cg, di, s è,, nl cas l sia, il nur

Dettagli

Premiazioni. Venerdì 10 gennaio 2014, ore 10.00 presso la palestra della scuola primaria Don Bosco

Premiazioni. Venerdì 10 gennaio 2014, ore 10.00 presso la palestra della scuola primaria Don Bosco V A zz g 14) c 0 2 s g 7 b 3 g mb 201 u 8 c Espsz gz ( v Pmz Vì 10 g 2014, 10.00 pss ps scu pm D Bsc 13 31 g 2014 ms-spsz g b pss s bbc - V mucp (v Cà Ps 74) N c sscz IL GIOCO DELL'OCA DA PIAZZA A m 10.30,

Dettagli

Formula Bonus-Malus "l'abito non fa (più) il monaco"

Formula Bonus-Malus l'abito non fa (più) il monaco Formula Bonus-Malus "l'abito non fa (più) il monaco" Limiti e criticità dell'attuale formula Giovanni Sammartini Coordinatore Commissione Danni Roma, 7 giugno 2013 2000-2011: com'è cambiata la distribuzione

Dettagli

I NUMERI DELLA VIGILANZA PRIVATA

I NUMERI DELLA VIGILANZA PRIVATA I NUMERI DELLA VIGILANZA PRIVATA Anno 2012 Osservatorio ASSIV sulla sicurezza sussidiaria e complementare Nota metodologica I numeri elaborati dall OSSERVATORIO ASSIV su dati Inps si riferiscono alle che

Dettagli

CONDIZIONI DI SERVIZIO (validità da 01/03/2010)

CONDIZIONI DI SERVIZIO (validità da 01/03/2010) TBELL PREZZI DEGLI INTERVENTI PER PROVINCI (escluso pezzi di ricambio) G comune/provincia 290,00 Comprende trasferta e 1 ora lavoro. Ore seguenti vedi tab. TRIFFE pag.5 L comune/provincia SI Trasferta

Dettagli

SPERIMENTAZIONE PROGETTO TELELAVORO CUSTOMER SERVICES

SPERIMENTAZIONE PROGETTO TELELAVORO CUSTOMER SERVICES 1 SPERIMENTAZIONE PROGETTO TELELAVORO CUSTOMER SERVICES 21 Luglio 2008 2 SPERIMENTAZIONE TELELAVORO Contct Cntr coinvolti: Rom (2 prson) Npoli (8 prson) Srvizi gstiti in tllvoro: 186 Rom Off Lin Npoli

Dettagli

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI 1 ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI Il pr e s e n t e do c u m e n t o for ni s c e le info r m a z i o n i ne c e s s a r i e ed es s e n z i a l i a su p p o r t

Dettagli

R Happy Dancing Scarpe da ballo Dance sh oes made in italy

R Happy Dancing Scarpe da ballo Dance sh oes made in italy l l b d e p r Sc s e h s ce mde i itly R I due diverse fsi si prepr d u lt l cucitur m e dll ltr si prcede ll crggi dei diversi tcchi. L crtteristic priciple, vver ciò che cstituisce il cure dell zied,

Dettagli

Società. (Pr) Cf/PI. ISDN P A Servizio. Nessun costo di attivazione, nessuna cauzione!*

Società. (Pr) Cf/PI. ISDN P A Servizio. Nessun costo di attivazione, nessuna cauzione!* Numr Cllulr Tstimni Intstzin Cntrtt Cgnm Nm INTESTATARIO (Rpprsntnt lg) C.F. Inrizz Lcità E-m Scità P.Iv Tl Dc. Idn. (Rppr. lg) C.I. Pt. Ps. N Dc. Scdnz Intstzin l Tlcm su cui ttivr srvizi (s vrs dl tstzin

Dettagli

LA PREVENZIONE NON HA ETNIA PER PROTEGGERSI DAI RISCHI DEL TUMORE AL SENO TUTTI I CONSIGLI

LA PREVENZIONE NON HA ETNIA PER PROTEGGERSI DAI RISCHI DEL TUMORE AL SENO TUTTI I CONSIGLI Firm pr l prvzi! CF - 92049200378 5 x Mill SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA Vi F. Turti, 67-40134 BOLOGNA Tl. 051 4399148 www.lgtumriblg.it LA PREVENZIONE NON HA ETNIA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA TUTTI

Dettagli

Rete didattica multimediale - Smartmedia Pro

Rete didattica multimediale - Smartmedia Pro Rt didattica multimdial - Smartmdia Pr Rt didattica multimdial - Smartmdia Pr Cn Smartmdia Pr, sftwar di gstin dlla rt didattica multimdial, ptrai facilmnt trasfrir cndividr fils cn i tui alunni cmunicar

Dettagli

ognitipo tanteiniziative megliodallecittàdelmondo tradizione e ecco Nuovilocali,spettacolidivenutiormai Grassi & Partners

ognitipo tanteiniziative megliodallecittàdelmondo tradizione e ecco Nuovilocali,spettacolidivenutiormai Grassi & Partners ` r tntztv gntp N dt : 30001-01/12/2012 Dffusn : Nn spnb Prctà : Mns P_30001_175_21pdf Wb St: http://wwwstcmtv Pg : 175 Dmns : 80 % Nuvc spttcvnutrm trzn cc mgdcttàdmnd : 1 / 5 Cpyrght Mrc P Rprduzn vtt

Dettagli

RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA

RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA Md. SC-NFI RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (. 46 47 DPR 28/12/2000,. 445...) Cpv d pbà d z p pv d. 76 d DPR. 445/2000... p f z dhz d (SE COMPILATO A MANO, SI PREGA

Dettagli

Il decreto sulle «Liberalizzazioni» Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici Milano, 16 luglio 2012

Il decreto sulle «Liberalizzazioni» Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici Milano, 16 luglio 2012 Il decreto sulle «Liberalizzazioni» Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici Milano, 16 luglio 2012 Contenimento delle speculazioni sulle lesioni fisiche lievissime

Dettagli

ANTON FILIPPO FERRARI

ANTON FILIPPO FERRARI ANTON FILIPPO FERRARI L Rom lo h prticmnt prso C è un ccordo mssim vnno dfiniti i dttgli in pr tic l controprtit tcnich Ngli ultimi du nni molti tifosi itlini in prticolr qulli dll Uns lo hnno conosciuto

Dettagli

Il fantasma di Canterville

Il fantasma di Canterville TR O I f d Cv TA TE A I Ad Gc T! FA N SCHEA IATTICA f d Cv (Th Cv Gh, 1887) è u cb cc uc gv d Oc Wd Pubbc v u v Th Cu d Scy Rvw, cc bb u ucc cu d 'g N zz u d c, v È u d d S d f Lgg gu b d' g d Wd, d dd

Dettagli

COMPONENTI IN PRIMO PIANO: IL CUORE DELL INCASSO

COMPONENTI IN PRIMO PIANO: IL CUORE DELL INCASSO t f f T Crt COMPOET PRMO PO: L CUORE DELL CSSO DETRO L DESG RCERCTO E LE FTURE PREGTE DE MODELL BULT-, OG ELETTRODOMESTCO CEL COMPOET LTMETE EVOLUT, STUDT PER U CSSO REGOL D RTE Sur ff s l rt bslr rh lttr

Dettagli

Rievocazione Storica dell Arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina ottava edizione

Rievocazione Storica dell Arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina ottava edizione IN OLLAOAZIONE ON ITTÀ DI UIO Az Az g Vì 19 Ag 2016 t Mv vcz c Av g pg t c Agt v z wwwcsgt INEO ATUITO EOLA - DUOMO - AIVO A EOLA DELLE ELIQUIE DI AN EONDO OTETTOE E DEI ANTI AAITO E IUTINA OMOTETTOI IOVANNI

Dettagli

Gli Uffici delle Dogane. Province di competenza

Gli Uffici delle Dogane. Province di competenza ti trovi in: Home - Agenzia - Uffici - Indirizzi e Organigramma periferico - Uffici Dogane Gli Uffici delle Dogane Gli Uffici delle Dogane Regione Abruzzo Basilicata Campania Dogane Avezzano Pescara Potenza

Dettagli

Decodifica di files DICOM e restauro di immagini di Risonanza Magnetica

Decodifica di files DICOM e restauro di immagini di Risonanza Magnetica U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F ACOLTÀ D IPARTIMENTO DI DI P ALERMO I NGEGNERIA I NGEGNERIA I NFORMATICA CORSO DI I N GEG N ERIA AT GE GN ERI A I N FORM FO RMA TIICA CA LAUREA PER PE R I IN S I ST EMI LIIG

Dettagli

VERSION ITALIENNE : 5000 EX fiiish.com

VERSION ITALIENNE : 5000 EX fiiish.com 2017 - fh. UV CC BRV BBM CRP/PDD PWR è v tt bvttt. U h t fttt, bbt tt h ttt t fft. q è tt vb tt ft vbz. tt VMC t fzt Mvt t t C t z tt ft vbz ff q. t tz. 2.4 6.4 3.8 4.8 38 10 8 12 X-FS 6 44 18 14 SW FS

Dettagli

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva

A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva A.A. 2015/2016 Scorrimento graduatoria ammessi al corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva sessione estiva I candidati idonei ammessi in graduatoria dovranno completare la procedura

Dettagli

tana del pazzo e cocc è di meglio?

tana del pazzo e cocc è di meglio? d pzz B L V g v L f d M Cppè T d Luc M, g u... u G ccc è d mg? c c 72 TUTTOmb TUTTOmb 73 d pzz Ty cc. M cm qud u c p d p d k p I bk è M d, c v d u, dvv u u m v p d c I pcu f ch è p c u cpp d M + Hgh R

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI

2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI 2 CONTRIBUTI PER INDIGENTI Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2000 e regolamento comunale A.M. 590,11 A.F. 140,00 A.R. 1.410,00 A.B. 25,00 A.A. 20,00 A.M. 2.851,70 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

Dettagli

QUADRI ORARI FERROVIARI

QUADRI ORARI FERROVIARI d. 07 f. ( 6 0) R. QUDR ORR FRROVR T Dsp : p,, : : G c : c T : p,, : c : c G : D : p, c cb bb s d : d G s d s G s c ch pss ffc d = cs d scp = pdc sppss d d05 s 0 = T ch pò ss ff pc fs p cc d.(r sc) # =

Dettagli

LISTINO PREZZI ASSOCIAZIONI ITALIA LEGAZIN PROFESSIONAL - ORNICOMPLET

LISTINO PREZZI ASSOCIAZIONI ITALIA LEGAZIN PROFESSIONAL - ORNICOMPLET S ZZ SSCZ GZ FSS - CM mail: commerciale.legazinitalia@gmail.com.b. er un rdine rodotti Superiore ai 300,00 euro la spedizione è GS!!! rticolo ome rodotto rezzo M01 MX SM GS 20kg 25,50 28,00 M02 MX SM GS

Dettagli

NORME PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NORME PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ORM R BBTTIMTO BRRIR RHITTTOIH ORM GGI I RIFRIMTO - GG 13 9 GIO 1989 (TTUT M 236 14 GIUGO 1989) - R 503 25 UGIO 1996 (H H BROGTO I VHIO R 384 27 RI 1978 STO I MO I IZIO GG 13 H GI IFII UBBII RIVTI RTI

Dettagli

QUADRI ORARI FERROVIARI

QUADRI ORARI FERROVIARI d f R 0 fbb 4bs QUDR ORR FRROVR sc cc d cc d G c s T G pp Tcc T T G Z cch R Oppd c S sc c Z R cs S c S Rcc Vs c f V f Sc Sd f sc p,, p,, p,, p,, p,, p,, D p f Sc SG OVZO ORRDO D OG TRO : = S Rcc = pdc

Dettagli

... e. reie. sage* reep,----- fleura 4. rte,=mpagn-.ma sempre_,e nque NELNOMEDIBIO. elencoinfinitodi alimenti,enteessenze

... e. reie. sage* reep,----- fleura 4. rte,=mpagn-.ma sempre_,e nque NELNOMEDIBIO. elencoinfinitodi alimenti,enteessenze P. I scchtt rb 1000rntrutzzt ) r bon r 4 r ; d.0 r f 4 Ir s -41111 ) In t st f y u III N dt 10009-01092011 Dffuson 62000 Proctà Mns Vggd_10009_50_307.pdf Wb St www.so24or.com Pg 50 Dmns. 100 % NELNOMEDIBIO

Dettagli

da sinistra Oriolo - La Rocca Corigliano Calabro - Portale Neogotico San Marco Argentano - Torre Normanna Castrovillari - Castello Aragonese

da sinistra Oriolo - La Rocca Corigliano Calabro - Portale Neogotico San Marco Argentano - Torre Normanna Castrovillari - Castello Aragonese d initr Ori - L Rcc Crigin Cbr - Prt Ngtic Sn Mrc Argntn - Trr Nrmnn Ctrviri - Ct Argn Prt III Un ttur di dti di Bin 154 Un ttur di dti di Bin Rndicntzin d rir dipnibii utiizzt: ptti gnri L Prvin è tnut

Dettagli

QUADRI ORARI FERROVIARI

QUADRI ORARI FERROVIARI d. 07 f. ( 4 G 0) R. QUDR ORR FRROVR T Dsp : p,, : : G c : c T : p,, : c : c G : D : p, c cb bb s d : d G s d s G s c ch pss ffc d = cs d scp = pdc sppss d d05 s 0 = T ch pò ss ff pc fs p cc d.(r sc) #

Dettagli

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER ATTIVITA COMMERCIALI ESTIVE DEHORS IL RESPONSABILE AREA PUBBLICA V db d G.

Dettagli

Arte Figurativa. Ginnasio Gian Rinaldo Carli settembre 2014

Arte Figurativa. Ginnasio Gian Rinaldo Carli settembre 2014 A Figuiv Gisio Gi Rildo Cli smb 2014 A ic. is io z li u ic d c s h c ssio p s i d m o F Op d po può m l io pz i l, o u u co il! d i ib u u s im è, Esp o im u o c il cmbi, m o m z z p p Il vlo, l bi l m

Dettagli

Lavorazione Efficiente

Lavorazione Efficiente Frsa ag. gir m i d as t t a t gli rc vis am ita.it P rm C pchi smplici click Mdllazi Ptt Il uv d fficit mtr CAD di Mastrcam rd la prgttazi più smplic ch mai. Ciascua part dlla gmtria da vi crata è liv

Dettagli

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE!

GLI I M PIANTI SONO LA SOLUZIONE! QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IMPIANTO DENTALE? TESTIMONIANZE Mglra dl cfrt dlla qutà d vta Dnqu Mastcazn ffic, 4 8 n UNO O PIU DENTI MANCANTI? prvav dlrs dd a dvat a fr r l lt l ld «Il st acvl cn l ca udn.

Dettagli

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO

UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO UNA VISIONE D INSIEME DEL SISTEMA SCOLASTICO - 49 - 3.1 INTRODUZIONE Volendo descrivere le province utilizzando contemporaneamente gli indicatori relativi alle diverse tematiche analizzate prima in modo

Dettagli