PROGRAMY NA VYHODNOTENIE SOCIOMETRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROGRAMY NA VYHODNOTENIE SOCIOMETRIE"

Transcript

1 Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Mládežnícka, Banská Bystrica PROGRAMY NA VYHODNOTENIE SOCIOMETRIE Suma volieb Q až Q P vs. N "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" Kladné Záporné "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso m" Scatter indexov - suma významností NEV.D Indexy Koherencia C korig Kohézia Integrácia Populárni Nespokojnosť Disociácia Izolácia Odmietaní Kontroverzní Opomenutí Index Lásky Index Nenávisti Suma významností MIN = ; MAX = IK IG POP % IN ID IZ REJ % CON % OPO % Love Hate Q P Histogram Sedieť P DH AM HH TRIEDA ÚVODNÉ INFORMÁCIE Mgr. Stanislav Fila, psychológ Banská Bystrica..

2 Programy vo Visual Basicu v EXCELI na vyhodnocovanie Sociometrie. Úvodná informácie. Mgr. Stanislav Fila, psychológ Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici V tejto sekcii informačných materiálov pre psychológov a pedagógov je uvedených typov programov na vyhodnotenie sociometrie. Jednotlivé programy sa líšia jednak zložitosťou (Semafo_simple; Semafo_full; Pozit_Negat atď), ako aj prístupom k vyhodnoteniu od sami sebe normou po pokus o normatívny prístup s normami prevažne pre šiestakov. (Kvantily z N = tried; žiakov). Sociometria je diagnostická metóda mapujúca štruktúru sociálnych vzťahov v triede z rôznych aspektov určená pre psychológov i pedagógov. Preto programy zverejňujeme na našej stránke. Okrem návodov vo formáte *.pdf, každý spreadsheet obsahuje ten istý návod aj v Liste: Návod. V návodoch je podrobne popísaná obsluha jednotlivých spreadsheetov, teda programov, makier, ktoré spreadsheety v sebe obsahujú. Každý obsahuje aj List: Technický návod, kde sú podrobne popísané nastavenia EXCELU a dodatkových knižníc, ak ich chceme používať. Programy som ladil v EXCELI a testoval som ich aj pod EXCEL a EXCEL. Makrá verziu EXCELU testujú. Napriek tomu je možné, že najmä zložitejšie makrá nebudú fungovať, vtedy siahneme po jednoduchšej variante. (Napríklad ak nepôjdu histogramy tak verzie bez histogramov a pod.) Programy som testoval aj pod Windows XP, Windows, Windows. a Windows. Podotýkam, že programy nevytvárajú sociogramy, len vyhodnocujú matice a kreslia grafy z dát. Programoval som ich od apríla do júla V niektorých návodoch je aj popis programu Wals h Classroom Sociometrics, ktorý máme na našej poradni legálne zakúpený od autora Donalda Walsha. Tu je stručný popis typov A až I. Podrobnosti sú v návodoch. A. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Nevytvorí súbory pre Walshov program *.sgm. Max otázok. A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver simple_navod.pdf A_Socio_semafo_Fila_Grun_ver simple.xls Steny všetky otázky tri voľby spolu P vs. N; norma je. až. sten Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ f Oso_ f Oso_ f Oso_ f Oso_ f Oso_ f Oso_ f

3 B. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Naviac vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm. Max otázok. B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver full_navod.pdf B_Socio_semafo_Fila_Grun_ver full.xls C. To je verzia Pozitívne vs. Negatívne otázky. Vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm. Vytvorí Target grafy. Nevytvorí histogramy. Max + otázok. C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG_Navod.pdf C_Socio_Pozit_Negat_Fila_TG.xls Suma volieb Q až Q P vs. N "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "*_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso f" "**_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f",,,,,,, -, -, -, -, Indexy Sedieť,,, -, Koher -, Nesp -, Kohéz,, -, -, Integ Izolá Kladné Záporné Tajomstvo Indexy koherencie C korig, Sedieť REJ,,,, Hájiť REJ záujmy REJ Učiť sa Pustý ostrov Koherencia Koherencia % Koherencia % Koherencia %. Frequency of positive questions - Sedieť C B F E D C B A B C D E F B F E D C D E F

4 D. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Nevytvorí súbory pre Walshov program *.sgm. Na rozdiel od A vytvorí histogramy. Max otázok. D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver simple_h_navod.pdf D_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver simple_h.xls. Sedieť ; tri voľby spolu; norma je. až. sten Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ m Oso_ f Oso_ f Oso_ f Oso_ f Steny Oso_ f Oso_ f Oso_ f Histogram. Sedieť Q_ P D =, Lilliefors test of normality D(,)=, význ., D(,)=, význ., p value =, význ.,

5 E. To je semafórová verzia podľa Grúňa. Vytvorí súbory aj pre Walshov program *.sgm. Na rozdiel od B vytvorí aj histogramy. Max otázok. E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver full_h_navod.pdf E_Socio_Semafo_Fila_Grun_ver full_h.xls Histogram. Učiť sa Q_ P D =, Lilliefors test of normality D(,)=, nevýzn., D(,)=, význ., p value =, význ., Histogram. Ostrov Q_ P D =, Lilliefors test of normality D(,)=, nevýzn., D(,)=, nevýzn., p value =, nevýzn.

6 F. To je verzia Pozitívne vs. Negatívne otázky. Vytvorí súbory pre Walshov program *.sgm. Na rozdiel od C vytvorí histogramy. Max + otázok, F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG_Navod.pdf F_Socio_Pozit_Negat_Fila_H_TG.xls Suma volieb Q až Q P vs. N. Received Acceptances - Sedieť _Oso m _Oso m _Oso m _Oso m _Oso m _Oso f D C B A _Oso f B C D _Oso m _Oso f _Oso m D C _Oso m _Oso B m _Oso f _Oso f _Oso f "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso m" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" Kladné Záporné "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso f" "_Oso m" _Oso f _Oso f _Oso f B _Oso C f _Oso f _Oso f _Oso f D Scatter indexov - suma významností NEV.D Indexy Koherencia C korig Kohézia IK Integrácia IG Populárni POP % Nespokojnosť IN Disociácia ID Izolácia IZ Odmietaní REJ % Kontroverzní CON % Opomenutí OPO % Q P Histogram Sedieť P Index Lásky Index Nenávisti Suma významností MIN = ; MAX = DH AM HH TRIEDA Love Hate Odmietaní Populárni Percentá POP % vs REJ %, -, Sedieť,,, -, Učiť sa -, Pustý ostrov -, Hájiť záujmy, -, Tajomstvo Opomenutí Kontroverz ní Index Nenávisti Index Lásky Odmietaní Indexy Učiť sa,, Koherencia,,, Izolácia Kohézia Populárni Integrácia Nespokojno sť Disociácia z-skóre,,,, -, -, -, z-skóre AM kategórie P; N, -,, -, -, -,-, OPO Fila POP REJ NEG CON AVE P N OPO Walsh

7 G. Je jednoduchý program na vytvorenie matice v EXCELI a súborov pre Walshov program *.sgm. Nekreslí žiadne grafy. Slúži na rýchlu prípravu matíc pre programy uvedené vyššie. Max. otázok. G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex_Navod.doc G_Socio_Tvorba_matic_a_sgm_simplex.xls.doc

8 H. Program na rozbitie reťazca z programu Group Dynamics a nakreslenie grafov v EXCELI. Verzia s histogramami. párovaných otázok. H_I_Socio_Retazec_Group_Dynamics_Navod.doc návod je rovnaký pre H aj I H_Socio_Retazec_Group_Dynamics_s_histo.xls Histogram. Učiť sa Q_ P Histogram. Ostrov Q_ P

9 I. Program na rozbitie reťazca z programu Group Dynamics a nakreslenie grafov v EXCELI. Verzia bez histogramov. párovaných otázok. H_I_Socio_Retazec_Group_Dynamics_Navod.doc návod je rovnaký pre H aj I I_Socio_Retazec_Group_Dynamics_bez_histo.xls Odmietaní Populárni Percentá POP % vs REJ %, -, Sedieť,,, -, Učiť sa -, Pustý ostrov -, Hájiť záujmy, -, Tajomstvo Opomenutí Kontroverz ní Index Nenávisti Index Lásky Odmietaní Indexy Učiť sa,, Koherencia,,, Izolácia Kohézia Populárni Integrácia Nespokojno sť Disociácia,,,,,,, -, -, -, -, -, Indexy Sedieť,,,,, -, -, -, -, -, Koher Nesp Kohéz Integ Izolá V Banskej Bystrici dňa.. Stanislav Fila

.CE 1BH=JEL +6 4,1)41 ) +57 +J?HHAJA =?IK HEIAHL=J =E?EAJE?IK=JHE 1.4)11 57) *)+) +0 +5 1 +6 +446 54811 +/)61 ) +6 +446 +,111 +1+0 )64 +,111 +1+0 *1.1+1 1 2)46) )4) 75 *1.1+1 1 2)46) )4) :64) 75 *1.1+1

Dettagli

Basilicata lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente24062015 su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D.

Basilicata lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente24062015 su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D. Basilicata lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente24062015 su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls ipotesi contingenti per sui posti vacanti e disponibili in O.D. 2015/16 GRADO ISTRUZIONE posti

Dettagli

. C E 1 B H =JEL + 61 + 44 61 + 7* 5 +1 2418)61 + 6 5 +1 ; 7 / + 6 5 +1.) 1 ; + 6 5 +1 /, + JE? HHA JE = F=??DAJJ HEIAHL=JE =E? IK =J HE 1. 4 ) 1 1 57 ) *) +) +0 + 5) 1 + 6 + 44 6 1 5481 1 + /)61 ) + 6

Dettagli

Alghero - Villa Cla // rif. RU1445

Alghero - Villa Cla // rif. RU1445 Alghero - Villa Cla // rif. RU1445 Alghero Mesto Alghero je povazovane za hlavne mesto Coralovej Riviery...V minulosti bolo okupovane Katalancami a dodnes si zachovava tradizie a originalny jazyk katalanstinu.

Dettagli

TALIANČINA (-: U Ruksaka :-)

TALIANČINA (-: U Ruksaka :-) www.ruksak.sk 1 TALIANČINA (-: U Ruksaka :-) www.ruksak.sk Pracovná (postupne doplňovaná) verzia môjho osobného študijného slovníka. = aktualizované 2.11.2014 = Príslovky, predložky, spojky... Avverbi,

Dettagli

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER L A.S. 2009/2010

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER L A.S. 2009/2010 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER L A.S. 2009/2010 DATI

Dettagli

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

A.A. 2016/17 Graduatoria corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 1 29/04/1997 V.G. 53,70 Idoneo ammesso/a * 2 27/12/1997 B.A. 53,69 Idoneo ammesso/a * 3 18/07/1997 P.S. 51,70 Idoneo ammesso/a * 4 12/05/1989 C.F. 51,69 Idoneo ammesso/a * 5 27/01/1997 P.S. 51,36 Idoneo

Dettagli

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so

T R I BU N A L E D I T R E V IS O A Z I E N D A LE. Pr e me s so 1 T R I BU N A L E D I T R E V IS O BA N D O P E R L A C E S S IO N E C O M P E TI TI V A D EL C O M P E N D I O A Z I E N D A LE D E L C O N C O R D A T O PR EV E N T I V O F 5 Sr l i n l i q u i da z

Dettagli

S e t t i m o R a p p o r t o s u l s e r v i z i o c i v i l e i n It a l i a. Im p a t t o s u c o l l e t t i v i t à e v o l o n t a r i R a p p o r t o f i n a l e D i c e m b r e 2 0 0 4 R I N G

Dettagli

! "## $"#%# $& ! # (.) (! + /!! ,&' 233-2452 ,'&.' " &'&!+!+ '! +7&+"! & &7&' ! 6 &&& &+ &' &'"%!& %!"!'!&!%!&& +'!7 '&!' %!" &&! +! 67 %!

! ## $#%# $& ! # (.) (! + /!! ,&' 233-2452 ,'&.'  &'&!+!+ '! +7&+! & &7&' ! 6 &&& &+ &' &'%!& %!!'!&!%!&& +'!7 '&!' %! &&! +! 67 %! ! "## $"#%# $&!"# $%!&'&! # (") # ()# *+)#,!''')) -))) (.) (! + /!!,+# #) 0!&+) 0&&&#,&' (&# 1&) 233-2452 '($)'*$+,$*$((-$.//(' - &6)7%!7 (&!8 &6 &+'#7#7&!&&+ "79,'&.' " &'&!+!+ '! +7&+"! & &7&'!677 &&%!'8

Dettagli

INDICE. Presentazione. Quadro dellõofferta formativa e realt lavorativa del territorio. - Settore Economico (I.T.C.) - Settore Tecnologico (I.T.I.

INDICE. Presentazione. Quadro dellõofferta formativa e realt lavorativa del territorio. - Settore Economico (I.T.C.) - Settore Tecnologico (I.T.I. INDICE Presentazione 3 Quadro dellõofferta formativa e realt lavorativa del territorio 5 ISTRUZIONE TECNICA - Settore Economico (I.T.C.) 8 - Settore Tecnologico (I.T.I.) 10 ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Settore

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

NABÍDKA DVEŘÍ. PONUKA DVERĺ 2013 EDICE 2 EDICIA 2

NABÍDKA DVEŘÍ. PONUKA DVERĺ 2013 EDICE 2 EDICIA 2 ABÍDKA DVŘÍ POUKA DVRĺ 2013 DIC 2 DICIA 2 DOSTUPÉ DKORY / VZORY dekorativní dýha / fólia DURO buk [B136] dub [B224] dvojsměrná / dvojsmerná R dekorativní rýhovaná PŘKLIŽKA / fólia RYHOVAÁ melunga [B439]

Dettagli

Files da allegare. 1) Dati dell impresa da inserire nel file di tipo I riempendo la riga sotto le intestazioni dei campi:

Files da allegare. 1) Dati dell impresa da inserire nel file di tipo I riempendo la riga sotto le intestazioni dei campi: Files da allegare 1) Dati dell impresa da inserire nel file di tipo I riempendo la riga sotto le intestazioni dei campi: Colonna A: codice della categoria corrispondente preso dalla tabella riportata in

Dettagli

Gestione eventi di sistema Gestire correttamente la diagnostica di Windows

Gestione eventi di sistema Gestire correttamente la diagnostica di Windows Gestione eventi di sistema Gestire correttamente la diagnostica di Windows - 1 - - 2 - 1. Cenni Generali 1.1 Dove può essere applicato questo documento La seguente descrizione può essere applicata ai seguenti

Dettagli

Formazione degli insegnanti di chimica in Slovacchia

Formazione degli insegnanti di chimica in Slovacchia Formazione degli insegnanti di chimica in Slovacchia Katarína Javorová Dipartimento di Didattica in Scienze, Psicologia e Pedagogia, Facoltà di Scienze Naturali, Università Comenius di Bratislava (Slovacchia)

Dettagli

R7200606.exe (solo per lettori Schlumberger Reflex 72, al termine dell'installazione, fare il boot del pc)

R7200606.exe (solo per lettori Schlumberger Reflex 72, al termine dell'installazione, fare il boot del pc) 3 di 7 4.Lanciare l'esecuzione, in successione, di: scbase.exe (al termine dell'installazione, fare il boot del pc) R7200606.exe (solo per lettori Schlumberger Reflex 72, al termine dell'installazione,

Dettagli

e CARTA DEI SERVIZI An n o d i r i f e r i m e n t o 2 0 0 7 P A R T E P R I M A P R I N C I P I F O N D A M E N T A L I 1. 1 P R E M E S S A P a n s e r v i c e s. a. s. d i F. C u s e o & C. ( d i s

Dettagli

Due ragazzi slovacchi

Due ragazzi slovacchi 1 A A 7 Due ragazzi slovacchi Anna è una ragazza slovacca. Peter è un ragazzo slovacco. Anna e Peter sono due ragazzi slovacchi. Anna è la sorella di Peter, Peter è il fratello di Anna. Anna e Peter sono

Dettagli

Microsoft Office XP. dott. ing. Angelo Carpenzano. acarpenzano@neoteksolutions.it. La suite Microsoft Office XP

Microsoft Office XP. dott. ing. Angelo Carpenzano. acarpenzano@neoteksolutions.it. La suite Microsoft Office XP Microsoft Office XP dott. ing. Angelo Carpenzano acarpenzano@neoteksolutions.it 1 La suite Microsoft Office XP Microsoft Word: elaboratore testi (word processor) Microsoft Excel: foglio di calcolo (spreadsheet)

Dettagli

Sondaggio tra gli imprenditori italiani in Slovacchia. Prieskum medzi talianskymi podnikateľmi na Slovensku. November 2012

Sondaggio tra gli imprenditori italiani in Slovacchia. Prieskum medzi talianskymi podnikateľmi na Slovensku. November 2012 Sondaggio tra gli imprenditori italiani in Slovacchia Prieskum medzi talianskymi podnikateľmi na Slovensku November 2012 Počet respondentov Numero di intervistati 96 spoločností / aziende Vzorka 21% z

Dettagli

STATISTICA ECONOMICA ED ANALISI DI MERCATO Previsioni Economiche ed Analisi di Serie Storiche A.A. 2003 / 04 ESERCITAZIONE 2

STATISTICA ECONOMICA ED ANALISI DI MERCATO Previsioni Economiche ed Analisi di Serie Storiche A.A. 2003 / 04 ESERCITAZIONE 2 STATISTICA ECONOMICA ED ANALISI DI MERCATO Previsioni Economiche ed Analisi di Serie Storiche A.A. 2003 / 04 ESERCITAZIONE 2 Introduzione all uso di EViews di Daniele Toninelli 1. INTRODUZIONE ad EViews

Dettagli

ENGINEERING. www.pdcitaly.com

ENGINEERING. www.pdcitaly.com ENGINEERING La soluzione verticale certificata per Microsoft Dynamics NAV per la gestione completa della Commessa rivolta alle aziende che progettano e realizzano macchinari ed impianti. La compiutezza

Dettagli

VÝROČNÁ SPRÁVA Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím. (Maxim Gorkij) Schválená Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 10.1.

VÝROČNÁ SPRÁVA Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím. (Maxim Gorkij) Schválená Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 10.1. VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 Schválená Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 10.1.2014 Príhovor Informačné centrum mladých Orava aj v roku 2013 pokračovalo v koncepcii, ktorú začalo v predchádzajúcom období. Snažili

Dettagli

Abruzzo lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D.

Abruzzo lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D. Abruzzo lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente24062015 su 36685_ separato comune e sostegno.xls ipotesi contingenti per sui posti vacanti e disponibili in GRADO ISTRUZIONE posti titolari esubero ipotesi

Dettagli

Scegli il meglio per la tua informazione giuridica.

Scegli il meglio per la tua informazione giuridica. lex 24 codici civile Processo ico telemat immobili contratti società ne circolazio stradale lavoro famiglia ilità responsab to en im c ar e ris E-Learning mediazione penale servizi lass Business C to it

Dettagli

Light & Dream Spring 2015

Light & Dream Spring 2015 Light & Dream Spring 2015 Sommario San Valentino pag. 4 Carnevale pag. 6 Festa della Donna pag. 8 Cari amici e amiche, Dopo un lungo inverno la primavera è ormai alle porte. Abbiamo tutti voglia di sole,

Dettagli

Calabria lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D.

Calabria lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente su 36685_calcolo separato comune e sostegno.xls O.D. Calabria lbs-pi1-02-od201516_disp_esu_contingente24062015 su 36685_ separato comune e sostegno.xls ipotesi contingenti per sui posti vacanti e disponibili in GRADO ISTRUZIONE posti titolari esubero ipotesi

Dettagli

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero

Gruppo di lavoro per i B.E.S. D.D. 3 Circolo Sanremo. Autore: Marino Isabella P roposta di lavoro per le attività nei laboratori di recupero Competenza/e da sviluppare GIOCO: SCARABEO CON SILLABE OCCORRENTE: MATERIALE ALLEGATO E UN SACCHETTO PER CONTENERE LE SILLABE RITAGLIATE. ISTRUZIONI Saper cogliere/usare i suoni della lingua. Saper leggere

Dettagli

Analisi sulla stagione assembleare 2016 per il rinnovo del board nelle società ad elevata capitalizzazione. Milano 13 luglio 2016

Analisi sulla stagione assembleare 2016 per il rinnovo del board nelle società ad elevata capitalizzazione. Milano 13 luglio 2016 Analisi sulla stagione assembleare 2016 per il rinnovo del board nelle società ad elevata capitalizzazione Milano 13 luglio 2016 1 Campione analizzato - 1 Società FTSE Mib e Mid Cap che hanno rinnovato

Dettagli

Versione 1.0. Manuale d uso. del Controllo stereo (art. L4561N) TiStereoControl. Software per la configurazione 02/08-01 PC

Versione 1.0. Manuale d uso. del Controllo stereo (art. L4561N) TiStereoControl. Software per la configurazione 02/08-01 PC Versione 1.0 02/08-01 PC Manuale d uso TiStereoControl Software per la configurazione del Controllo stereo (art. L4561N) TiStereoControl 2 3 INDICE 1. Requisiti Hardware e Software 4 2. Installazione 4

Dettagli

I bigini di Media Consultants. Planner Audiweb

I bigini di Media Consultants. Planner Audiweb I bigini di Media Consultants Planner Audiweb Un click apre il folder Un click per selezionare il segmento Click destro per modificare il peso o per eliminare il segmento 2 Scegliendo Ranking o cliccando

Dettagli

Catene portacavi. Catalogo Il Cuscinetto S.p.a. Tel: 0432/ Fax: 0432/ Mail: -

Catene portacavi. Catalogo Il Cuscinetto S.p.a. Tel: 0432/ Fax: 0432/ Mail: - atene portacavi atalogo 009.0 Il uscinetto S.p.a. Tel: 03/81613- ax: 03/8119 - Mail: info@ilcuscinetto.it - www.ilcuscinetto.it portacavi in acciaio Serie Steel Serie S000 pag. 180 Serie S3000 pag. 18

Dettagli

Pr7 Tabella comparativa prodotti

Pr7 Tabella comparativa prodotti Pr7 Tabella comparativa prodotti Caratteristica Include I-DEA Program per la gestione della libreria che può essere trasmessa a I-DEA app. Pr7 Green Pr7 Blue Licenze incluse nel pacchetto. (Full e BDE

Dettagli

TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITA RFID, MOD. SVARDUE

TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITA RFID, MOD. SVARDUE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITA RFID, MOD. SVARDUE 1 SVARDUE è un terminale di rilevazione presenze e controllo accessi elegante, compatto ed

Dettagli

Gestione Documentale. Soluzioni integrate per Banche e Finanziarie

Gestione Documentale. Soluzioni integrate per Banche e Finanziarie Gestione Documentale Soluzioni integrate per Banche e Finanziarie FinWin Srl Uffici: Pomigliano d Arco (NA) e Imola (BO) Tel 0542 27921- fax 0810080901 www.finwin.it info@finwin.it AMBIENTE DI GESTIONE

Dettagli

Controllo Statistico della Qualità

Controllo Statistico della Qualità Controllo Statistico della Qualità Dispense distribuite in classe a.a. 2006/2007 Luca Scrucca Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Sezione di Statistica Università degli Studi di Perugia luca@stat.unipg.it

Dettagli

Algoritmi e Strutture Dati

Algoritmi e Strutture Dati Algoritmi e Strutture Dati Soluzione esercizi di approfondimento Stefano Leucci stefano.leucci@univaq.it Una terza variante dell IS InsertionSort3 (A) 1. for k=1 to n-1 do 2. x = A[k+1] 3. j = ricerca_binaria(a[1,k],x)

Dettagli

2015 Slovenský paralympijský výbor

2015 Slovenský paralympijský výbor 2015 Slovenský paralympijský výbor Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov Autori: Ján Sidor Juraj Martaus Ľuboš Dobrovič Daniel Kotrč Anna Fojtíková Ján Riapoš

Dettagli

ID: 123797187 29/12/2015

ID: 123797187 29/12/2015 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 1 di Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 2 di Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 3 di Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 4 di Archivio ufficiale delle

Dettagli

Dal prestito online ai lettori di ebooks Ultimo aggiornamento: aprile 2011

Dal prestito online ai lettori di ebooks Ultimo aggiornamento: aprile 2011 Dal prestito online ai lettori di ebooks Ultimo aggiornamento: aprile 2011 Prendere in prestito e utilizzare un E-Book su un E-Book-Reader Il formato EPUB offre la possibilità di una lettura gradevole.

Dettagli

SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE SOFTWARE. Software: Programmi Applicativi. Software: device driver

SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE SOFTWARE. Software: Programmi Applicativi. Software: device driver SOFTWARE L hardware è la parte che si può prendere a calci; il software quella contro cui si può solo imprecare. SOFTWARE E l insieme dei dati e dei programmi che rendono possibile l inserimento dei dati

Dettagli

ČISTÝ A NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ

ČISTÝ A NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ Ceny elektriny sa odrazili na našich výsledkoch 12 15 Rozhovor s Johnom Clarkom 16 17 Inovácie: elektromobily budúcnosť je už tu 36 37 číslo 19 máj jún 2016 ČISTÝ A NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ Tri vodné elektrárne

Dettagli

GestClient V 4.00. A.B.SS Software Solution PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE GESTCLIENT ATTUARE I SEGUENTI ACCORGIMENTI:

GestClient V 4.00. A.B.SS Software Solution PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE GESTCLIENT ATTUARE I SEGUENTI ACCORGIMENTI: GestClient V 4.00 PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE GESTCLIENT ATTUARE I SEGUENTI ACCORGIMENTI: VERIFICARE CHE NEL COMPUTER IN USO LA DATA E L ORA SIANO CORRETTE, VERIFICARE CHE NEL COMPUTER IN USO SIA INSTALLATO

Dettagli

POS. DATI ANAGRAFICI PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. N S PREC PAR PUNT ANNO ANNO GRAD. PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT. ART. FIG. D (*) SUP TOT.

POS. DATI ANAGRAFICI PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. N S PREC PAR PUNT ANNO ANNO GRAD. PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT. ART. FIG. D (*) SUP TOT. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA PAG. 1 FASCIA : 4 A032 - EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 00001 BUONOCORE FEDERICO 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 **** ****** ** **** S 40,00 2012 18/03/1981

Dettagli

Piattaforma eni i-multicards

Piattaforma eni i-multicards Piattaforma eni i-multicards 1 eni i-multicards L offerta eni I multicards è costituita da 3 nuovi servizi evoluti: sicurezza attiva gestisco & risparmio avvisi per te (solo insieme ad uno dei due precedenti)

Dettagli

Identità e tecnologia nelle produzioni agroalimentari per un nuovo modello di agricoltura sostenibile

Identità e tecnologia nelle produzioni agroalimentari per un nuovo modello di agricoltura sostenibile Identità e tecnologia nelle produzioni agroalimentari per un nuovo modello di agricoltura sostenibile V a lte r C a n tin o 1 7 n o v e m b re 2 0 1 0 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: mission

Dettagli

MATERIA: Tecnologie Informatiche

MATERIA: Tecnologie Informatiche MATERIA: Tecnologie Informatiche CLASSI Prime EE DOCENTI : Madlena Flavio, Contini Eli UFC N 1 15 ore STRUTTURA E NORMATIVE CONOSCENZE : Struttura di un PC, Hardware e Software, periferiche e interfacce,

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Milano

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Milano Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Milano Prot. MIURAOOUSPMI R.U. 17635 del 3.9.2015 Convocazione per l individuazione dei

Dettagli

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni VBA Il Visual Basic for Application Le funz ioni Le procedure Funz ioni µ E pos s ibile (e cons igliato) s comporre un problema i n sotto- problemi e combinar e poi assieme le s oluz i oni per ottenere

Dettagli

recent exhibition: A Blow-by-Blow Account of Stonecarving in Oxford (2014) at Modern Art Oxford, Dublin City Gallery The Hugh Lane, and

recent exhibition: A Blow-by-Blow Account of Stonecarving in Oxford (2014) at Modern Art Oxford, Dublin City Gallery The Hugh Lane, and Av: C k S L I V I Pv B A 2015. Av: C v j vv v j v. S L xv - z q v vk. T L vk I x v v. T j I B Av: C /. P L v v I k j v. T x Av: C k x. T j L v v Av: C v. S x x v. Lv v x. M k k. 1 Av: C è v S L I V P B

Dettagli

Manuale. 2007... Data Ufficio S.p.A.

Manuale. 2007... Data Ufficio S.p.A. Manuale 730 I 730 Tabella dei Contenuti 0 Part I Cruscotto 3 1 Cruscotto 730... 4 Controllo segnalazioni... dichiarazioni 9 Esportazione... Dichiarazioni 10 Controllo abbinamenti... 730 10 2 Cruscotto

Dettagli

Business Vector s.r.l.

Business Vector s.r.l. Business Vector s.r.l. CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI OptionsET SU PIATTAFORMA IWBANK Le figure di questa parte di manuale non sono uguali a quelle che troverete nell attuale configurazione in quanto ci

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Corso di Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale,interculturalità

Corso di Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale,interculturalità Corso di Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale,interculturalità Tesi di Laurea L accompagnamento delle istituzioni nell inserimento e integrazione del minore straniero nel nucleo adottivo.

Dettagli

Algoritmi e Strutture Dati. Capitolo 4 Ordinamento

Algoritmi e Strutture Dati. Capitolo 4 Ordinamento Algoritmi e Strutture Dati Capitolo 4 Ordinamento Ordinamento Dato un insieme S di n oggetti presi da un dominio totalmente ordinato, ordinare S Esempi: ordinare una lista di nomi alfabeticamente, o un

Dettagli

Revisione dei bilanci delle Aziende sanitarie Esiti del progetto Certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie e provvedimenti relativi

Revisione dei bilanci delle Aziende sanitarie Esiti del progetto Certificazione dei bilanci delle Aziende sanitarie e provvedimenti relativi Parte seconda - N. 47 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna Euro 5,33 art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 Anno 36 22 aprile 2005 N. 69 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005,

Dettagli

Konica Minolta 240f. Evoluta come un MFP

Konica Minolta 240f. Evoluta come un MFP Konica Minolta 240f Evoluta come un MFP 1 Specifiche Base 2 Specifiche Base Tecnologia LED Toner a polimeri per una riduzione dei consumi elettrici Non-Emperon ma Controller PCL (standard) e PS3 (opzionale)

Dettagli

- da non diffondere o riprodurre senza autorizzazione degli autori -

- da non diffondere o riprodurre senza autorizzazione degli autori - U L O SSERVATORIO DELLE DON AZ ION I P RIVATE IN ITALIA Il potenziale di crescita delle donazioni delle im prese. no scenario q u antitativ o O t t o b r e 2 0 0 5 - da non diffondere o riprodurre senza

Dettagli

EM3 SoftCom Software di comunicazione fra EM3 e PC Versione 2.019

EM3 SoftCom Software di comunicazione fra EM3 e PC Versione 2.019 EM3 SoftCom Software di comunicazione fra EM3 e PC Versione 2.019 Via Serraglio, 48 - Imola (BO) - Italy Tel. 0542 641770 - Fax 0542 641761 www.elcotronic.it - info@elcotronic.it Pagina 1 di 17 Pagina

Dettagli

TEST FINALE SUI 7 MODULI SPIEGATI NEL NOSTRO PON 2014 Digito per comunicare ITC L. Da Vinci S. Maria C. V. (CE)

TEST FINALE SUI 7 MODULI SPIEGATI NEL NOSTRO PON 2014 Digito per comunicare ITC L. Da Vinci S. Maria C. V. (CE) TEST FINALE SUI 7 MODULI SPIEGATI NEL NOSTRO PON 2014 Digito per comunicare ITC L. Da Vinci S. Maria C. V. (CE) Data:. Candidato... PUNTI:. VOTO: ************************************************************************************

Dettagli

La valutazione degli investimenti. - Scelte di lungo periodo - VAN e SIR

La valutazione degli investimenti. - Scelte di lungo periodo - VAN e SIR La valutazione degli investimenti - Scelte di lungo periodo - VAN e SIR Scelte di lungo periodo N.B. Per seguire questa parte del programma è indispensabile la conoscenza della matema9ca finanziaria. In

Dettagli

LA STIMA DEL VALORE DI ACQUISIZIONE

LA STIMA DEL VALORE DI ACQUISIZIONE LA STIMA DEL VALORE DI ACQUISIZIONE M. Massari, L. Zanetti, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario, Mc Graw Hill, 2008. Cap. 12. 1 TEORIA DEL VALORE SUL MERCATO

Dettagli

Indice analitico. .docx... 117; 193.pdf... 193.xls 204.xlsx... 204

Indice analitico. .docx... 117; 193.pdf... 193.xls 204.xlsx... 204 Indice analitico..docx... 117; 193.pdf... 193.xls 204.xlsx... 204 A A barre (grafici -)... 265 A bolle (grafici -)... 272 A dispersione (XY) (grafici -)... 272 A linee (grafici -)... 265 A superficie (grafici

Dettagli

facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per proporre quanto in oggetto per la Vostra Società.

facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per proporre quanto in oggetto per la Vostra Società. Spettabile Convenzione Solco Tel. Fax Rif.: Catania, 21/12/2009 Oggetto: Offerta nuova procedura Paghe.Net Convenzione Solco Gentili Signori, facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per proporre

Dettagli

Corso Base di Project Management 3 giorni (21 ore)

Corso Base di Project Management 3 giorni (21 ore) Corso Base di Project Management 3 giorni (21 ore) Mettere in grado i partecipanti di acquisire la conoscenza della disciplina del project management affinchè essi possano successivamente affrontare e

Dettagli

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH ORAVA

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH ORAVA INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH ORAVA Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín www.icmorava.sk e-mail: icmorava@orava.sk Schválená Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 29.1.2016 2016, ICM Orava 1. Ciele a formy

Dettagli

Telefonia Aziendale. FaxServer

Telefonia Aziendale. FaxServer Telefonia Aziendale FaxServer ActFax Fax Server Aziendale Il FaxServer ActFax è una soluzione per la trasmissione e la ricezione di messaggi fax attraverso la rete dei computer. L architettura client/server

Dettagli

E-Invoice. Express Invoicing. TNT Swiss Post AG. Guida utente

E-Invoice. Express Invoicing. TNT Swiss Post AG. Guida utente E-Invoice Express Invoicing TNT Swiss Post AG Guida utente Indice 1.0 Introduzione 2 2.0 Avviso via e-mail 2 3.0 Schermata di login 3 4.0 Schermata fatture 3 5.0 Ricerca e ordinamento delle fatture 6 6.0

Dettagli

Thesauri generali e thesauri specializzati: quale parentela?

Thesauri generali e thesauri specializzati: quale parentela? I Thesauri tra cataloghi e web Firenze, Istituto degli Innocenti, 6 febbrai o 2009 Thesauri generali e thesauri specializzati: quale parentela? Anna Lucarelli (Biblioteca nazionale centrale di Firenze)

Dettagli

Praga - Le Festività estive della musica antica celebrano Venezia

Praga - Le Festività estive della musica antica celebrano Venezia http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/praga-le-festivita-estivedella.html Praga - Le Festività estive della musica antica celebrano Venezia Data: 23/06/2016 Musica e luoghi

Dettagli

COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena

COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena Parisi e Associati studio di progettazione Giannelli, Parisi, Rondini Via S. Saloni n. 49 53024 Montalcino (SI) Tel /Fa +39 0577 849245 posta@studio-progetti.com P.I. C.F. 01308570520 COMUNE DI MONTALCINO

Dettagli

Presentazione del prodotto

Presentazione del prodotto Presentazione del prodotto Documentale (modulo base): archiviazione e gestione Documentale OCR integrato per il prelievo automatico delle chiavi di ricerca Funziona su rete windows o internet / intranet

Dettagli

CAP. 1 - INDICE ITALIANO 1 / 6 CAP. 1 - INDICE

CAP. 1 - INDICE ITALIANO 1 / 6 CAP. 1 - INDICE CAP. 1 - INDICE CAP. 1 - INDICE... 1 CAP. 2 - DESCRIZIONE GENERALE... 2 CAP. 3 - REQUISITI... 2 CAP. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI... 2 CAP. 5 - UTILIZZO DELLO STRUMENTO... 2 5.1 BARRA DEGLI STRUMENTI...

Dettagli

Libro Unico. Autorizzazione Stampa Laser. Manuale Utente

Libro Unico. Autorizzazione Stampa Laser. Manuale Utente Libro Unico Autorizzazione Stampa Laser Manuale Utente 1 Sommario 1. Accesso all'applicazione... 3 2. Menu applicativo... 3 3. Nuova richiesta 4 3.1 Indicazione dei tracciati pre-autorizzati... 6 3.2 Inserimento

Dettagli

GIUSEPPE VACCARO p. 1 di 6

GIUSEPPE VACCARO p. 1 di 6 C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome / Cognome Giuseppe Vaccaro Residenza Via Sottotenente Barbagallo, 30B - Acireale (CT) Domicilio Via Enrico Cialdini, 12 - Torino Email IngVaccaroGiuseppe@gmail.com

Dettagli

SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE SS-13-HN-XDOR5 GRADUATORIE AGGIUNTIVE 2/08/2012 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO PAG.

SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE SS-13-HN-XDOR5 GRADUATORIE AGGIUNTIVE 2/08/2012 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO PAG. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO PAG. 1 FASCIA : 4 AC77 - CLARINETTO 00001 SAROTTO ANDREA 0,00 0,00 10,00 46,50 3,00 0,00 **** ****** ** X **** 59,50 2012 19/03/1980 (CN) CODICE FISCALE: ****************

Dettagli

POS. DATI ANAGRAFICI PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. N S PREC PUNT ANNO ANNO GRAD. PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT. ART. FIG. D (*) TOT.

POS. DATI ANAGRAFICI PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. N S PREC PUNT ANNO ANNO GRAD. PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT. ART. FIG. D (*) TOT. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO PAG. 1 FASCIA : 4 A032 - EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 00001 BAIOCCHI DARIA 0,00 0,00 17,00 3,00 18,00 0,00 **** ****** ** **** 38,00 2012 14/04/1978

Dettagli

Esercizi di Algoritmi e Strutture Dati

Esercizi di Algoritmi e Strutture Dati Esercizi di Algoritmi e Strutture Dati Moreno Marzolla marzolla@cs.unibo.it Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2010 1 La bandiera nazionale (problema 4.7 del libro di testo). Il problema della bandiera

Dettagli

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche

Università degli Studi di Napoli Federico II. Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Biblioteca di Area Scienze Politiche c uriosando in Bibl i oteca Spunti tematici

Dettagli

testo easyheat Software di configurazione e analisi Manuale di istruzioni

testo easyheat Software di configurazione e analisi Manuale di istruzioni testo easyheat Software di configurazione e analisi Manuale di istruzioni it 2 Informazioni generali Informazioni generali Questo manuale contiene importanti informazioni sulle caratteristiche e sull impiego

Dettagli

Guida all'installazione Stellar OST to PST Converter 5.0

Guida all'installazione Stellar OST to PST Converter 5.0 Guida all'installazione Stellar OST to PST Converter 5.0 1 Introduzione Stellar OST to PST Converter vi offrirà una soluzione completa alla conversione di file OST in file Microsoft Outlook Personal Storage

Dettagli

Descrizione generale di Spice

Descrizione generale di Spice Decrizione generale di Spice SPIE A/D (Simulation Program with Integrated ircuit Emphai Analog/Digital) Ppice è un imulatore circuitale di uo generale, prodotto dalla ADENE Il imulatore Spice è uno dei

Dettagli

Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Guida all'installazione

Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Guida all'installazione Stellar OST to PST Converter - Technical 5.0 Guida all'installazione 1 Introduzione Stellar OST to PST Converter - Technical offre una completa soluzione per il converte OST file Microsoft Outlook PST

Dettagli

L OSA DI UN PRODUTTORE CON PIU DISTRIBUTORI. Stefania Montagner Customer Supply Chain Development Manager

L OSA DI UN PRODUTTORE CON PIU DISTRIBUTORI. Stefania Montagner Customer Supply Chain Development Manager L OSA DI UN PRODUTTORE CON PIU DISTRIBUTORI Stefania Montagner Customer Supply Chain Development Manager Nestlé Waters ItalIa Numeri chiave (Actual 2007) Fatturato: 907 m Export in più di 100 paesi Litri:

Dettagli

PitagoraSQL. Via Antonio Allegri, 91 25124 - Brescia BS tel 030.2310601 - fax 030.2310649 www.folli.it

PitagoraSQL. Via Antonio Allegri, 91 25124 - Brescia BS tel 030.2310601 - fax 030.2310649 www.folli.it PitagoraSQL PitagoraSQL una suite di soluzioni integrate per gestire gli aspetti amministrativi e organizzativi del personale di aziende di piccole e medie dimensioni. Facile da installare e configurare

Dettagli

MANUALE ISTRUZIONI UTENTE

MANUALE ISTRUZIONI UTENTE MANUALE ISTRUZIONI UTENTE PREREQUISITI: Sistema Operativo: Browser: Windows 2000/XP Internet Explorer vers. 6.0 SP2 N.B. Durante la compilazione per spostarvi all interno delle pagine del modulo selezionate

Dettagli

Elementi di Sicurezza e Privatezza Lezione 18 Autenticazione: Single Sign On

Elementi di Sicurezza e Privatezza Lezione 18 Autenticazione: Single Sign On Elementi di Sicurezza e Privatezza Lezione 18 Autenticazione: Single Sign On Chiara Braghin chiara.braghin@unimi.it Lab 8 Visti i problemi con la macchina virtuale e la rete, l assignment è sospeso 1 Autenticazione

Dettagli

Anno maggio 2004 N. 64

Anno maggio 2004 N. 64 Par te prima - N. 11 Spe di zio ne in ab bo na men to po sta le - Fi lia le di Bo lo gna Euro 0,41 art. 2, com ma 20/c - Leg ge 662/96 Anno 35 25 maggio 2004 N. 64 Som ma rio LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

Dettagli

Guida Fund Focus Logiche di funzionamento e opzioni comuni ai moduli

Guida Fund Focus Logiche di funzionamento e opzioni comuni ai moduli Guida Fund Focus Logiche di funzionamento e opzioni comuni ai moduli Logiche comuni di funzionamento nei moduli Mattoni per la creazione di un report: Selezione Dati, quindi Cosa voglio analizzare ; Intervallo

Dettagli

Workshop sulle Misure di Livello 2

Workshop sulle Misure di Livello 2 Workshop sulle Misure di Livello 2 della MiFID II/MiFIR La disciplina dei Mercati Martina Mosco Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato CONSOB 14 luglio 2014 * Le presenti slide rappresentano una sintesi

Dettagli

Stellar Phoenix Outlook PST Repair - Technical 5.0 Guida all'installazione

Stellar Phoenix Outlook PST Repair - Technical 5.0 Guida all'installazione Stellar Phoenix Outlook PST Repair - Technical 5.0 Guida all'installazione 1 Introduzione Stellar Phoenix Outlook PST Repair - Technical offre una completa soluzione per il ripristino dei dati da file

Dettagli

info@cretesenesirockfestival.it www.cretesenesirockfestival.it

info@cretesenesirockfestival.it www.cretesenesirockfestival.it PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL Quando cliccate sull icona del carrello sarete temporaneamente dirottati sul sito di PayPal per il pagamento tramite carta di credito o tramite il vs. account PayPal se ne possedete.

Dettagli

COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena

COMUNE DI MONTALCINO Provincia di Siena Parisi e Associati studio di progettazione Giannelli, Parisi, Rondini Via S. Saloni n. 49 53024 Montalcino (SI) Tel /Fa +39 0577 849245 posta@studio-progetti.com P.I. C.F. 01308570520 COMUNE DI MONTALCINO

Dettagli

Dizionario dei film di FANTASCIENZA e di ANIMAZIONE

Dizionario dei film di FANTASCIENZA e di ANIMAZIONE C DVD-R W M. O DEI FILM SCIENZA E AZIONE M MY. D FANTASCIENZA ANIMAZIONE 49.80 M MY. F : M MY,,,. I, I. A à B, B-; ò, ; ù. I è. D FANTASCIENZA ANIMAZIONE U! 744 4400 2012 2012 Z 2012: Z 2012 Z,. D W D

Dettagli

K1, K2, K3, K4: Materiale 0, ,084 1, ,14 1, ,28 1, ,42 2, ,56 2, ,6 3, ,74 3,45

K1, K2, K3, K4: Materiale 0, ,084 1, ,14 1, ,28 1, ,42 2, ,56 2, ,6 3, ,74 3,45 Scambiatori LA14 K1/K4 Ingresso/Uscita liquido riscaldante K2/K3 Ingresso/uscita liquido riscaldato filettatura esterna G1/2" (designazione 1A) filettatura esterna G 3/4" (designazione 1B) filettatura

Dettagli

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

Workbook 2015/16 Fall WINTER

Workbook 2015/16 Fall WINTER Workbook 2015/16 Fall WINTER WORK FallWINTER2015/16 BOOK MAXI ABITO - L7047A15 CARTELLA COLORI: AQ COL. AQ1 COL. AQ2 COL. AQ3 COL. AQ4 COL. AQ5 GIUBBOTTO ECOPELLE - L8022A15 2 3 ABITO ST. WINTER G - L7006A15

Dettagli

Lezione 9. Applicazioni tradizionali

Lezione 9. Applicazioni tradizionali Lezione 9 Applicazioni tradizionali Pag.1 Sommario Concetti trattati in questa lezione: SQL nel codice applicativo Cursori API native ODBC Pag.2 SQL nel codice applicativo I comandi SQL possono essere

Dettagli