Giovanni Casto 10/06/1966 Dirigente Medico disciplina Tossicologia Medica ASL LECCE Dirigente Medico Ser.T. Maglie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Giovanni Casto 10/06/1966 Dirigente Medico disciplina Tossicologia Medica ASL LECCE Dirigente Medico Ser.T. Maglie"

Transcript

1 Guiculum Vita lnfmazini Pcnali Nm Cgnm Data nascita Qualifica Amministazin lncaic attual Tlfn Uffici Fax Uffici Eilfail lstituzinal Givanni Cast 10/06/1966 Diignt Mc sciplina Tssiclgia Mca ASL LECCE Diignt Mc ST Magli 0836* lit Titli Stu Pfssinali d Espinz Lavativ Titli Stu: Diplma Laua in Mcina I'Univsità Capacità Linguistich: Us dll Tcnlgi: li Stu Chiugia cnsguit na in data ATn 1/95 Lingua fancs lingua ingls: cnscnza sclastica pincipali sistmi pativi Buna infmatici Alti titli Stu Pfssinali Spcializzazin: Diplma Spcializzazin in Tssiclgia Mca cnsguit, ai snsi dl D Lgs 257 dl , pss I'Univsità dgli Stu Mdna RggiEmilia in data 2Tcc1 cn vtazin 50/50 cn ld; Tsi spcializzazin dal titl: "Pvalnza fcqunza dll'us ccaina in un campin tssicpndnti dl tniti mdns (nuvi utnti ST Mdna icvati pss il Pliclinic Mdna): cnfnt ta I'ann 1p92 il 2000', Rlat Dttssa A Fnai Epinz lavativ Cnsulnt dl Svizi Famaclgia dll'azinda Ospdalia Pliclinic Mdna, ha cndtt, in qualità Mc Cinvstigat, isguntistuspimntiali: Bistl Mays Squibb CN 1U148 "Utilizz dl Nfazdn nlla pfilassi dll'micamia'; Pfiz A " Stu multicntic fficacia tllabilita Eltiptan mg nl tattamnt dll'attacc acut micania"; Pfiz A 160 1OO2 " Stu clinic cntll in dppi cic p la cmpaazin fficacia tllabilità Eltiptan mg vs Zlmitiptan 2,5 mg nl tattamnt

2 dll'attacc acut micania"; Incaic dcnza p I'ann sclastic A01 nl Pgtt ClC 'Nuv dgh sagi givanil" alizzat nll'ambit dgli intvnti ducazin alla salut attivat scnd la ttiva Ministial n'463/98 finanziat dal Pwtat agli Stu dlla Pvincia Mdna; Incaic dcnza p I'ann 2001 sul tma "HlV pvnzin' nll'ambit dl Pgtt "Opati Cmunità: in pcs fmazin'; Ravnna ; Cnsulnt Tcnic d'uffici pss iltibunal Lcc dallapil 2OO2; fncaic dcnza p I'ann sclastic 2OO4 2A05 nl Pgtt ClC "Nuv dgh sagi givanil" alizat nll'ambit dgli intvnti ducazin alla salut attivat scnd la ttiva Ministial n" 463/98 finanziat dal Pwtat agli Stu dlla Pvincia Mata ASL Mntalban Jc (MT); pinz Pfssinal incaichi icpti Es i Daf al30/06/96: incaic Vic Ditt Sanitai dlla Clnia Estiva dl Gnszi Cmuni Rggiani; Daf al311a7196: incaic Guaa Mca Tuistica pss la AUSL n' 19 Vignla (MO); Dal 01/09/96 al 31/10/96: incaic cm Mc nl Svizi Emgnza Tnitial (x Guaa Mca) pss la AUSL n" 19 Mgnla (MO); Daf al 261O1198: incaic Mc nl Svizi Emgnza Tnitial (x Guaa Mca ) pss la AUSL n' 16 Mdna; Daf 3il14c1 al : incaic cm Mc nl Svizi Emgnza Tnitial (x Guaa Mca) pss la AUSL Casalcchi Sud (B); Dal 16/05/2002 al 31/03/20O4 (missin vlntaia): incaic a tmp dtminat, m Diignt Mc livll, sciplina Famaclqia Tssiclgia Mca (ST) p$s l'azinda USL Tam; Daf 16l4,1204 al (missin vlntaia): incaic a tmp dtminat, cm Diignt Mc l" livll, sciplina Famaclgia Tssiclgia Mca (ST) pss l'azinda USL/S Mntalban Jnic (MT); Dal assunt ul cn cntatt lav a tmp indtminat cm Diignt Mc livll, sciplina Famaclgia Tssiclgia Mca (ST), pss I'Azinda USL/S Mntalban Jnic (MT); Dal tasfit, attavs mbilità vlntaia intnginal, pss la ASL Lcc cm Diignt Mc l" livll, sciplina Famaclgia Tssiclgia Mca (ST) d attualmnt in svizip pss ilst Magli; l' l' Alt (patcipazin a cnvgni sminain pubblicazini, cllabazini a ivbt, cc,, d gni alta infmazin ch il ignt itin dv ubblical: PUBBLICAZIONI 'Analisi dgli intvnti p vds fatal nn, ffttuati dal 118 nl mmun Mdna n Quadmi Mcina dll Tssicpndnzltalian Jumal f th adctins, 1998;

3 "l tattamnti famaclgici nfl sintssicazini'; Fnai A, gaglg_9, Cainazz M, Cuula M, Pantalni M; Atti l' Cnvgn Tssiclgia Mca: "L'ambit dll famactssicpndnz l'alclisn" Piacnza, 29/9/1 999; Cfal da famaci"; Fnai A, CASTO G, Stmii E; Abstact XIV Cngss Nazinal dlla Scita fialiana p l Stu dll Cfal L cfal vs il tz miflnni Pugia, 192?gl99: p 124; "Cfal cnich cn us qutian famaci'; FnaiA, Q!u1Q, Mllini S, Stnii E, Cuzzla D, Pasciull G; Afti Cs nazinal aggimamnt dlla Scità ltaliana p l Stu dll Cfal: *Nuv pspttiv nlla tapia dll cfal", Splt, 2000; 'Sum cncntatins f vitamin Bl2 and flat in chnic daily hadach"; Fn:ai A, Stmii E, Cphalalgia 1999; 19: 389 (Abstact 9" Cngss f th lhs, lll E4l); "Pvalnza fqunza dll'us ccaina in un campin tssicpncnti dl tniti mdns (nuvi utnti ST Mdna icvati pss il Pliclinic Mdna): cnfnt ta I'ann 1992 il 2000'; CASTO G, Fnai A, Stnii E; Atti dl ll" cnvgn Tssiclgia Mca: *La mcina dll pndnz (famactssicpndnz alclism) vs iltz millnni', CI , Piacnza; 'Emgncy svic accsss and hspital admissins fllwing dug assumptin: pliminay data f th MdnaPSADE pjcf MM Cainazz, g$i, AFG Cic, DF Cuzla, E Fnais, M Lvani, L Lup, N Mazcchi, S Mllini, G Mlli, G Pasciull, L Bugini, M Buccialli, M Tgntti, L DiMaia, D Givana, A Btlini, E Stnii Phannaclgical sach 43 (suppl A'1: 17 4 (abstact) 2001 ; TITOLI DI AGGIORNAiIIENTO SCIENTIFICO Cnvgn nazinal Mcina Intna: "Th impact gastintstinal tact'; Blgna $6/03/93; f HIV infctin n th Cs pstunivcitai ticpatic sugli intvnti Pnt Sccs, svltsi pss la sd Blgna dlla Cc Rssa ltaliana nl 1996; lfl" Mting intmazinal: "RainbwAginst dugs"; San Patignan (RN) ; Cngss Nazinal stu: "ll labati spdali la dtminazin dll sstanz d'abus: cm gaanti la qualita"; Svizi Tssiclgia Famaclgia Clinica dll'univsità Mdna; Rimini 21 I ; Cnfnza upa dgli pati dll tssicpndnz: Dgh scità up, ivd la quafita dgli intvnti'; Blgna571O2198; lll' cisi dll Cnvgn stu: "ll icvi spdali p ta sintssicazin nl pazint cn pndnza da ppiaci';ausl Blgna Nd; Bu (BO) 26/03/98; l Cnvgn Nazinal Fdst "L'pat dl ST nlla pfssin, spnsabilità cnvisin dgli bittivi'; Punta Ala (GR) 22241M198; Cnvgn nazinal: 'l Incnt Nazinal dlla Szin Famaclgia Clinica dlla Scità ltaliana Famaclgia"; Maata (PZ) 2931/05/98; Cnvgn intnginal : 'll dtnut l'alcl: fuga dall'illusin'; AUSL Dipatimnt Dipndnz Patlgich; Pama 12131O6198; lv" Mting intmazinal: "RaibwAginst dugs'; San Patignan (RN) 14l10198; lll'cngss nazinal dlla Scità ltaliana dll Tssicpndnz: 'Famaclgia psictapia nll pndnz: un sguad alfutu'; Milan ;

4 Sminai: "L dtminazini tssiclgich in ugnza: la ncssità clinica la ispsta fficac"; Az Osp Pl Mdna ; Sminai stu Assssat Plitich Sciali Rgin EmiliaRmagna: "Nuv dgh nuvi cnsumi: i lughidlla pvnzin dlla clinica"; Blgna 1/06/99; Sminai: Abus Cnvgn: pndnza da ppii: nuv pspttiv"; Blgna ; "Gli stimlanti (amftamin ccaina) gli anablizzanti"; AUSL Dipatimnt Dipndnz Patlgich Ravnna; Ravnn a lgg; Sminai stu: Ecstasy alcl: nuv dgh, asptti clinici agnstici" Az Osp Pl Mdna 17103fiO: Sminai: "La tapia mtadnica ni ST dll'emilia Rmagna: valutazin tspttiva su pazinti in tattamnt ptatt" Assssat Plitich Sciali Rgin EmifiaRmagna; Blgna 17 O5BO; Cs aggimamnt sull'us dlla banca dati Micmdx; Azinda Ospdalia Pliclinic Mdna, 01/09/00; ll Cnfnza Rgin Emilia Rmagna sull Tssicpndnz Rgin Emilia Rmagna; Blgna 67 Tssicpndnz, Uffici fta; 11 Cs'Basic Lif Suppt" scnd l lin guida dll'ltalian Rsuscitatin CuncilAzinda Ospdalia Pliclinic Mdna; Mdna 15/03/01; Sminai: "ll tattamnt cn nulttici: fftti, vantaggi, limiti"; AUSL Dipatimnt Dipndnz Patlgich Mdna; Mdna 8/06/01 ; ll" "La Cnvgn Tssiclgia Mca: mcina dll pndnz (fannactssicpndnz alclism) vs il tz millnni"; Piacnza 3lO7 101; Cnfnza Nazinal Scità ltaliana Mcina d'emgnza Ugnza: "Pnt Sccs Tism: clinica d ganizzazin nll mgnz clinich, bilgich nucfai"; Blgna 07 t ; Sminai: "Ccaina: us, abus pblmi cnlati'; Dizin Gnal Sanità Pfitich Sciali, Giunta Rginal EmiliaRmagna; Blgna; : Incnt Scintific: 'La iduzin dl dann'; Assssat Uffici Tssicpndnz Rgin EmiliaRmagna; Blgna; ; *L'acctamnt Cnv 9n: dll sstanz d'abus ni liqui bilgici";assssat Uffici Tssipndnz Rgin EmjliaRmagna; Blgna; ffil ; Cs fmazin p pati dl sftwa 'Ptus Abuzz; Pscaa: 241O9120O3; n'; Cs fmazin p pati dl sffia 'Ptus Abuzz; Pscaa; 09/ ; n"; Pgtt SESIT, Cs: 'llcllqui Mtivazinal" AUSL Pscaa; Dizin Sanitaia Ospdal Civil Pscaa; : Pgtt SESIT, Rgin Rgin Cnvgn: "Us, Abus, Dipndnza: I'tica agi i mdlli azin ta cmplssità intgazin'fdsd Puglia Basilicata; Bai; 2*2610É,1200a; Cs: 'Pvnzin dal bunut: accqimnti ncssai p sta immuni più a lung pssibil" ASL n 5 Mntalban Jnic (MT); Mntalban Jnic (MT); 23/11DOA4;

5 Cs fmazin: 'Tabagism: quali statgi intvnt'asl n" Jnic (MT); Scanzan Jnic (MT); f2004; Cnvgn: 'Abus Dipndnza da Alcl: un lmma p ST" SlTD Puglia; Ban; OO5; Mntalban i taputi, una sfida p i Cnvgn: "Tssicpndnz: dalla Lgislazin all statgi pvnzin" ASL n" 5 Mntalban Jnic (MT); Plic (MT); ; V" Cngss Nazinal S TD : "L'Adctin nlla Mcina nlla Scità' Scità f 5 tafiana TssicDipndnz; Bai; IOSIOS; Cnvgn: "Pliabus Lcc; A5: Plipndnza: attualita pspttiv" FDSD Puglia; Sminai: "Svilupp un mdll valutazin ta pai p i cnti tattamnt dl Svizi Sanitai Nazinal dgli Enti acctati" Dipatimnt Salut, Sicuzza Slidaita Scial, $vizialla psna alla cmunità dlla Rgin Basilicata; Ptnza; 0305/10/2005; Cs fmazin azindal: 'La gntica I'assistnza pimaia"; Azinda USL n" 5 Mntalban Jc (MT); Scanzan Jc (MT); 15/10/2005; Cnvgn: 'Gvn clinic apppiatza dll pstazinisanitai';azinda USL n' 5 Mntalban Jc (MT); Mntalban Jc (MT); ; Cs fmazin: "626: Sicuzza sul lav in ambint sanitai: ischi bilgic, chimic, fisic"; Azinda USL n 5 Mntalban Jc (MT); Mntalban Jc (MT); 1920t12t2005; Cs fnnazin: 'lmpighi dgli antidpssivi: ta vidnz Italiana Nupsicfamaclgia; Bai; I 5/05/2006; Cngss nazinal FDSD: "La pvnzin dll tssicpndnz dll'ccss"; FDSD; Mntsilvan (PE); /05/2006; Cs mntmatic FElSD: 'lltattamnt iabilitativ intgat dll'alclpndnza"; FDSD Rgin Puglia; Bai; 16/06/2006; Cs fmazin sul "Cntt us dgli agnisti paziali"; Accadmia Nazinal Mcina; Ptnza; 23/06/2006; al wld"; la Scità cultua Cas fmazin: "Alclgia 2006 L'intvnt clinic nll'alclism ni pblmi alcfcnlati" Rgin Vnt CGS; Dl (V); O6; Distubi m'ntali adc'tin"; Azinda USL n 5 Mntalban Jc Cs fmazin (MT); Plic; ; Cs fmazin: "P ducatin cm issa p I'incmnt la salvaguaa dl bnss agazi"; Azinda ASL Lcc (L); Magli; 192G QO8; Cs fmazin: "La ladship la cllabazin dlla squada"; Azinda ASL Lcc (L); Magli;282$ ; Cs fmazin: "Epatcacinma: pvnzinagnsitattamnt"; Azinda ASL Lcc (L); Spcchia (L); : Cs fmazin n lin: "Sicu: sicuzza pazinti gstin dl ischi clinic"; FNOMCO; giugn 2008; Gimata stu: "f 0 anni Stia dl Cnt psictapia familia"; Azinda ASL

6 Lcc (L) DDP; Mu Lccs (L); 06/03/2009; Cs fmazin: "L tssicpndnz: alclism dgh mgnti Asptti clinici, sciali mclgali ll labati analisi la catna custa, ul dl Dipatimnt Dipndnz Patlgich'; Azinda ASL Lcc (L); Magli; 31 Maz 011O7108 Apil 2009; Cs Cngss tmatic Nazinal FDSD: 'll pliabus psicpatlgia intvnti innvativi nll'vluzin dgli scnai cnsum'; FDSt); Padva (Pd); Oa05 'll fmazin: bnss ganizzativ, la cmunicazin la qualità assistnzial, lazinal gstinal'; Azinda ASL Lcc (L); PO Casaan; tU/2009; 06/1 1/2009; Attività Dcnza nl Cs fmazin: "Pgtt p l psn miganti ch hann sviluppat pndnz da alcl sstanz stupfacnti'; Psidnza dl Cnsigli Ministi Dipatimnt Plitich Antidga, Rgin Puglia, ASL Lcc DDP, Apis; Magli (L'l; l2AA9: Cnv gn: "Mus sindm mtablica"; ASL Lcc (L); UO Mcina Intma UOS Gastntlgia PO Casaan; Magli (L\;27lO2l2O1O; Pgtt Fmativ Azindal n 348$ : Nuvi appcci nuv mtdlgi ducativ: ducazin nn fmal'; Dizin SanitaiaUffici Fmazin ASL Lcc; 1618t03t2014: Pgtt Fmativ Azindal n 348$ : Nuvi appcci nuv mtdlgi ducativ: ducazin nn fmal'; Dizin SanitaiaUfici Fmazin ASL Lcc; 0749tMt2010; Pgtt Fmativ Azindal n : "Nuvi appcci nuv mtdlgi ducativ: ducazin nn fnnal"; Dizin SanitaiaUffici Fmazin ASL Lcc; : Cs fmazin: "Basics n adctin 3"; Assciazin p l'utilizz dll cnscnz nuscintifich a fini sciali"; Bai; l2o1o; Cs: "Dipndnz stubi psichici: statgi taputich gstinali'; ASL Lcc; Lcc; O; Cnvgn: "Cinsi patica nl pazint intnistic'; ASL Lcc (L); UO Mcina Intma UOS Gastntlgia PO Casaan; Magli (L); 05/03/2011; C fmazin azindal:,'fmazin p fmati nll' ducazin nn fmal: "; Dizin SanitaiaUffici Fnnazin ASL Lcc; 27291M12011; Pgtt Fmativ Azindal n : "La pvnzin pimaia dll pndnz patlgichcn mdalità t tnitial'; Dizin SanitaiaUffici Fmazin ASL Lcc; Mu Lccs (L); 1924D51201O; Cs fmazin azindal: 'Fmazin p fmati nll' ducazin nn fmal pat ll': '; Dizin SanitaiaUffici Fmazin ASL Lcc; 2527ft5t2011; Magli li, 03/

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste NUCLEO DI VALUTAZIONE

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste NUCLEO DI VALUTAZIONE Cnsrvari Musica Giuspp Tartini Trist NUCLEO DI VALUTAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE sull dll a.a.2010/11 (DPR 28/2/03 n.132, art.10 cmma 2 ltt. b) Nucl valutazin Waltr Grbin Prsidnt

Dettagli

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 1

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 1 ITRODUZIOE ALLA BUSIESS PROCESS MODELIG OTATIO (BPM) 1 1. Prsntazin La ntazin BPM (http://www.bpn.rg) è sviluppata dalla Businss Prcss Managnt Initiativ dall Objct Managnt Grup (http://www.g.rg), assciazini

Dettagli

Manifesto degli studi della laurea in Ingegneria Informatica anno accademico 2014/2015

Manifesto degli studi della laurea in Ingegneria Informatica anno accademico 2014/2015 Manifst dgli studi dlla laura in Inggnria Infrmatica ann accadmic 2014/2015 1 Tablla dgli insgnamnti 2 Tablla dll prpduticità 3 Prgrammazin didattica 31 Curriculum "Sistmi sftwar Wb" i Prim ann di crs

Dettagli

PROGETTO GIOCO & GIOVANI

PROGETTO GIOCO & GIOVANI A.S. 2013-2014 PROGETTO GIOCO & GIOVANI PROF. LUCIANO MERCATI, PROF. ANTONIO MOSCATELLI SEDE BALDELLI (IPSIA) 2 PREMESSA Il prgtt Gic & Givani ha prs spunt dalla qutidiana ssrvazi, di alcuni insgnanti

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO

COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO DEL CITTADINO Nm prcmnt Dscrizin Fasi (dscrizin sinttica da input ad utput) Nrm rifrimnt rspnsabil istruttria Rspnsabil prcmnt mcgmmatricla richista infrmazini prcmnt incar tlf, fax pc inrizz Trmin cnclusi n prcm nt

Dettagli

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche

FONOSTOP ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DI CALPESTIO Prodotti e soluzioni tecniche TP ISLAMENT ACUSTIC DAI RUMRI DI CALPESTI Prdtti sluzini tcnich Lina Irvnti islamnt stic in nuvi fabbricati ristrutturazini igrali Islamnt stic di pavimnti su slai in latr-cmnt Bnifica stica snza dmlizini

Dettagli

Curriculum Vitae. Pag. 1 di 8

Curriculum Vitae. Pag. 1 di 8 Curriculum Vita Gnralità: Giorgio Giussani nato il 06/07/1972 a Saronno (VA) Italia, stato civil: libro Dati prsonali: cll. +39 347 3112729 -mail giorgiogiussani@alic.it Dati attual lavoro: tl. +39 02

Dettagli

SCOPRIRE GRAZ. LA CITTÀ. LA CULTURA. IL SAPORE. GLI ALBERGHI. PROGRAMMA 2015

SCOPRIRE GRAZ. LA CITTÀ. LA CULTURA. IL SAPORE. GLI ALBERGHI. PROGRAMMA 2015 SCOPRIRE GRAZ. LA CITTÀ. LA CULTURA. IL SAPORE. GLI ALBERGHI. PROGRAMMA 05 Vi vogliamo spiga om da un innouo flit, pot istauasi un appoto duatuo. Tmpo solo un fin sttimana ma tanta voglia uiosità di viv

Dettagli

Ingegneria, Qualità e Servizi Engineering Process Owner

Ingegneria, Qualità e Servizi Engineering Process Owner Engineering Prcess Owner ING. FABIO GIANOLA Dati Anagrafici Nat a Milan il 25/11/1968. Nazinalità: Italiana Residenza: Milan Prfessine: Da Nvembre 2013 Amministratre Unic di I.Q.S. Ingegneria Qualità e

Dettagli

LA MANNAIA DEL PATTO DI STABILITÁ SULLE OPERE PUBBLICHE.

LA MANNAIA DEL PATTO DI STABILITÁ SULLE OPERE PUBBLICHE. città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO Crnusco FUORI DAL LA MANNAIA DEL PATTO DI STABILITÁ SULLE OPERE PUBBLICHE. Il Comun ha i soldi pr programmar una sri di opr d intrvnti pr miglior la città ma, pr i vincoli

Dettagli

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità.

10. Risorse umane coinvolte nella prima fase del progetto Ceis comunità. 0. Risrs uman cinvl nlla prima fas dl prg Cis cmunià. funzini n. n. r Oprari di Prg Prgazin, pianificazin dl prg O p r a ri d l p r g prari di bas prari cnici cn qualifica prfssinal prari spcializzai Op.

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica,

Tutti i nostri viaggi prevedono una copertura assicurativa inclusa nella Quota d Apertura Pratica, ppur Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv clus nl Qut d Aprtur Prtic, grntit d Tutti i nstri viggi prvdn un cprtur ssicurtiv tiv utmticmnt clus nl Qut d iscriz, iz ssicurt t d In clbrz z cn 34

Dettagli

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPA Agenzia Reginale per la Prevenzine e l'ambiente dell'emilia - Rmagna * * * Atti amministrativi Determinazine dirigenziale n. DET-2015-134 del 06/03/2015 Oggett Cnferiment incaric di dcenza di natura

Dettagli

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G. M. MONTANI CONVITTO ANNESSO AZIENDA AGRARIA 63900 FERMO Via Montani n. 7 - Tl. 0734-622632 Fax 0734-622912 www.istitutomontani.it -mail aptf010002@istruzion.it Coc

Dettagli

ASSISTENZA SANITARIA: CHI/COME ASSICURA

ASSISTENZA SANITARIA: CHI/COME ASSICURA Gnnaio 2011 94 VISITA IL NOSTRO PORTALE! www.fiba.it il sito dlla Fiba in D.B. www.fibadb.tk FOGLIO INFORMATIVO dlla Sgrt. Org. di Coordinam. RR.SS.AA. in Dutsch Bank INFORMATIVA SUL RINNOVO PER IL PERIODO

Dettagli

PIANO GESTIONE EMERGENZE INTERNE

PIANO GESTIONE EMERGENZE INTERNE CADUTA NEVE-FORMAZIONE DI GHIACCIO E ONDATE DI GRANDE FREDDO Roma, 02/2015 Rv.06/annual Pagina 1 di 6 Sd lgal Circonvallazion Gianicolns 87-00152 Roma A.Orlli. Tl. 3387 PIANO GESTIONE EMERGENZE INTERNE

Dettagli

Italferr S.p.A. PROGETTO BILANCIO D I ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011. Bilancio d'esercizio 201 1 1

Italferr S.p.A. PROGETTO BILANCIO D I ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011. Bilancio d'esercizio 201 1 1 PROGETTO BILANCIO D I ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 Bilancio d'srcizio 201 1 1 Italfrr S.D.A. Italfrr S.p.A. Socità con socio unico soggtto alla dirzion coordinamnto di Frrovi dllo Stato Italian S.p.A.

Dettagli

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Eurpass Infrmazini persnali Cgnme(i/)/Nme(i) Gentili Marc Cittadinanza italiana Sess Occupazine desiderata/settre prfessinale Maschile Espert Senir Esperienza prfessinale Date Lavr psizine

Dettagli

Modulo di completamento acquisto SIM PosteMobile via WEB per Titolari Conto BancoPosta (da inviare solo a valle della ricezione della SIM)

Modulo di completamento acquisto SIM PosteMobile via WEB per Titolari Conto BancoPosta (da inviare solo a valle della ricezione della SIM) Modulo compltamnto acquisto SIM PostMobil via WEB pr Titolari Conto BancoPosta (da inviar solo a vall dlla riczion dlla SIM) Dati dl richidnt Nom/Ragion social Cognom Ssso M F Coc Fiscal P.IVA ID Orn(*)

Dettagli

Per quanto riguarda le procedure di nulla osta bisogna rivolgersi direttamente alla direzione delle scuole.

Per quanto riguarda le procedure di nulla osta bisogna rivolgersi direttamente alla direzione delle scuole. INTRODUZIONE Il prsnt opuscolo contin una raccolta di indirizzi informazioni sull scuol stranir prsnti a Roma. Pr i contatti si suggrisc di utilizzar gli indirizzi in intrnt. Un sito util é anch www.romschools.org

Dettagli

http://www.informacibo.it/feste-fiere/biteg09.htm

http://www.informacibo.it/feste-fiere/biteg09.htm RASSEGNA STAMPA Da: GUIDA VIAGGI MARZO 2009 INformaCIBO - Fst Fir Sagr http://www.informacibo.it/fst-fir/bitg09.htm Pagina 1 2 23/03/2009 La nuova Bitg trova a casa in Pimont La dcima zion dlla Borsa intrnazional

Dettagli

Dalla Tv analogica al digitale terrestre

Dalla Tv analogica al digitale terrestre Dalla Tv analogica al digital trrstr Marco Bulfon Il sistma di trasmission dl sgnal tlvisivo italiano sta volvndo da una tcnologia analogica a una digital. È un procsso ch coinvolgrà il nostro pas pr oltr

Dettagli

Capitolato Speciale D Oneri

Capitolato Speciale D Oneri Capitlat Speciale D Oneri Azienda USL ROMA A Tecnlgie e Sistemi Infrmatici Aziendali Respnsabile del Prcediment: Claudi Ingravalle tel. 06.77303736.3733 fax 06.7730.3741 Capitlat Speciale D Oneri GARA

Dettagli

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga

Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014. Il Dsga Provvdimnto di Prdisposizion dl Programma Annual dll'srcizio finanziario 2014 Il Dsga Visto Il Rgolamnto crnnt l istruzioni gnrali sulla gstion amministrativotabil dll Istituzioni scolastich Dcrto 01 Fbbraio

Dettagli

emercato L innovazione digitale nei canali di vendita Argomenti Roberto Liscia

emercato L innovazione digitale nei canali di vendita Argomenti Roberto Liscia Argomnti L innovazion digital ni canali di vndita Robrto Liscia Il commrcio lttronico sta modificando l logich di businss di molt imprs il rapporto tra l stss i clinti. Il mrcato si è modificato anch una

Dettagli

Terremoti: intervento pubblico e/o assicurazione privata 1

Terremoti: intervento pubblico e/o assicurazione privata 1 Argomnti Trrmoti: intrvnto pubblico /o assicurazion privata 1 Luigi Buzzacchi Marcllo Pagnini 2 La prassi italiana basata su intrvnti x post da part dllo Stato nl caso di catastrofi naturali prsnta asptti

Dettagli

ANNO 2010 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO

ANNO 2010 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO ANNO 2010 PROGRAMMA DI ATTIVITÁ SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI vs 1.1 febbrai 2010 1 Scp del presente dcument è di rappresentare il pian di attività del

Dettagli

Archiviazione intelligente

Archiviazione intelligente Archiviazion intllignt Srvizio di archiviazion chiavi in mano SOFTWARE di ultima gnrazion pr ottimizzar i procssi oprativi produttivi dlla tua azinda Flywb.it www.a3srl.it PROTOOLLO INFORMATIO DELLE P.A.

Dettagli

Corporate reputation: valore per l impresa, garanzie per il consumatore

Corporate reputation: valore per l impresa, garanzie per il consumatore Corporat rputation: valor pr l imprsa, garanzi pr il consumator Robrto Paolo Nlli In tmpi di crisi non solo conomica, ma anch di fiducia di crdibilità, il tma dlla rputazion azindal divnta dtrminant pr

Dettagli