~ONDI~IONI IGIENI~lIE E ~ANITARIE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "~ONDI~IONI IGIENI~lIE E ~ANITARIE"

Transcript

1 DREZONE GENERALE DELLA STATSTCA _ \ RSULTAT DELL' NCHESTA j i ) SULLE ONDON GENE E ANTARE NE COMUN DEL REGNO PARTE SEOONDA NOTZE DATE PEt CASC-UN CO\!UNE ROMA TP. NELL'OSPZO D S. MCHELE D CARLO VERDES E C..

2

3 NOTZE DATE PER CASCUN COMUNE

4

5 "... \' t NDCE DELLA PAR,TE SECONDA Aggiunte e rrezini Pag V Spiegazine dei segni e dee abbreviazini» NOTZE SULLE CONDZON GENCHE E SANTARE D CASCUN COMUNE PEMONTE: Prvia di Aessandria» dì Cune.» di Nvara.» dì Tri. LGURA: Prvia di Geva..» di Prt Maurizi. LOMBARDA: Prvia di Bergam» di Bresia.» di Cm.» di Cremna» di Mantva» di Mia» di Pavia» di Sndri. VENETO: Prvia di Beu.» di Padva. di Rvig.»" di Trevis.» di Ude» di Venezia.» di Verna.» ei Vienza. EMLA: Prvia di Bgna.» di Ferrara.» di Frì.» di Mdena.»» di Parma di Piaenza.Pag.»»»»» 0» 0»»»» 0»» 0»» 0»» 0»»»»»»»»» 0»»» di Ravenna....»» di Reggi ne'emiia.» 0 TOSCANA: Prvia di Arezz.»» di Firenze.»» di Grsset» 00» di Livr.» 0» di Lua» 0» di Massa e' Cr;ar» 0» di Pisa.» 0» di Siena.» 0 MARCHE: Prvia di Anna... Pag» di Asi Pie..»» di Maerata....»» di Pesar e Urbi.» UMBRA: Prvia di Perugia» LAZO : Prvia dì Rma.» ABRUZZ e MOLSE: Prvia di Aquia degi Abruzzi»» di Campbass..»» di Chieti.. :»» di Teram» 0 OAMPANA: Prvia di Avei.»» di Benevent di Caserta» di Napi.» di Saer PUGLE: Prvia di Bari dee Pugie.»» di Fggia di Lee..... BASLCATA: Prvia di Ptenza CALABRE: Prvia di Catanzar» di Csenza.» di Reggi di Oaabria SCLA: Prvia di Catanissetta» di Oatania» di Girgenti.» di Mesna» di Paerm» di Sirausa» di Trapani SARDEGNA: Prvia di Cagiari» di Sassari»»»»» 0»»»»»»»»» 0»»»»» 0»»

6

7 / AGGUNTE E OORREZON() Atimetria. :! : '0 :! A. PROVNCA Atezza Atezza dea sgia dea asa dea sgia dea asa munae munae COMUNE PROVNCA COMUNE su ive ': suivej de mare '0 de mare :! Metri i. Metri 00 Nvara. Tri Bresia d. Cm. Mantva, Lzz 0 Mia Bertani. Frest di Susa d. Biass 0 Pntgi. 0 Rvig Canda.. Prza 0 Verna. Terrazz. Mipri Casteuhi, 0 p,,",. U'bi Mnte 'Abbate.. 0. Chieti,.. Abbateggi Aque stagnanti. ; ': ' ; it PROVNCA COMUNE STAGNANT Aessandria Viarigi, Stag dea Vaegrana; n est studi per i su bniiiament. Cune Cerese d'aba. Varie peshiere, sparse per i territri. d. Bernezz, Pasher e territri adiaenti; verte pratia a Ammistrazine prviae e gvernativa per ttenerne i bnitìament. ivi d,. Caragi. Ristag d'aqua ne st dett bai di Bttnas; este un prgett di bnifiament de'gegnere Arnaud, () Ntizie pervenute aa Dir(jzine generae dia statistia quand i vume era già di stampa.

8 - V - Segue Aque stagnanti. >: 'h j., PROVNCA COMUNE STAGNANT Cune Demnte. Due aghetti, demati Lungh, d'are 0 adu; ptrebber prsiugare faimente, ma n est studi prpt. d. V t tignas Terreni aquitri regine Prigia; di bnifiament. d. Carrù. Terreni aquitri regine Garzette, dve ha rige i ri Orià. Ne i perit ivi Cavigia fee, per rde de mune, u studi su r prsiugament. 0 d. Casagrass. Tèrreni paud, detti Langa e P Mrt, per straripamenti de P e dei trrenti. Fu istituit ne marz un Cmitat per prmuvere, 'aiut de gver, e pere di stemazine de P, tra Viafrana e Mnaieri, e dei trrenti Peie e Mara. L'gegnere V. Demrra pubbiò auni enni mgrafii sua stemazine dea vae superire de P. ivi d. En Terreni paud regine de Pash, per mananza di s dee aque. Cngi prviae seduta ttbre ha ammess questa regine nea prima ategria; giusta a egge de ugi per e bnifihe. d. Nvara. Reve.. Viverne. Terreni paud, regine Staffarda; via di bnifiament per ura de'orde Maurizia. Lag di S. Marti d'azegi (Ea.. j e ag di Be,-tigna (Ea. O). Este un prgett di prsiugament, n immisne dee aque nea Dra Batea, fatt per ari de nte d'har COU't. 0 d. Tappia.. Paudi. U d. Creseti Terreni paud (risaie, marite, gerbidi) nee regini Mie, Cereie, Deve, Pi'amari e Aperte, a distanza di 00,00 e 000 metri da'abitat. \'n feer studi per i r bnifiament. 0 Tri. d. Pe. Verrayes Les mai'ais; n est studi per i r bnifiament. La Ì Lzn. ivi d. Candia Canavese. Paude di prprietà. munae; n est studi per i su bnifiament. d. d. vrea.. Cm iguu. Patde ag di ittà, n u strat di trba de spessre di metri, ed ferirmente u di mema ria di materie rganihe, di O metri di spessre. Este un prgett di prsiugament fatt da gemetra L. Bru.,'ari stagni frmati da straripamenti dee aque de P sua spnda nistra. r prsiugament ptrà ttenere a stemazine.ea yae superire de P, send i prgett de'gegnere V. Demrra.

9 - X- Segue Aque stagnanti. 'b - -- PROVNCA COMUNE A CQUE STAGNANT Tri. La Lggia. Due stagni, u di Ea.., 'atr di Ea..0; n est studi per i r bnifiament. 0 d. Pianezza Stag munae Creusa, ed atri due di prprietà privata j est studi per i 0' bnifiamnt. n Geva. 0 d. Bergam d. d. Quart a Mare. Ara. Cisa Bergamas. Csta Vpi Crteva. Stagni d'aqua mista a a fe de trrente Stura e de fssat Pietraruggia. Terreni aquitri, detti Pagiari, Prati e Gai, di aque miste. Ke è faie i prsiugame nt, ma n est studi prpt. Paudi di Bisne, sua s pnda nistra de' Adùa j n est studi per i r bnifiament. Terreni aquitri, press i ag Sebi. Cndereve estenne d 'aque stagnanti. 0 Bresia. Pia Camu Fsse Cerretti ed atre; n n è psbie i prsiugament. ivi d. Azza Mea. Paudi da strame; s i n a pratihe per i r bnifiament, a termi dea egge' ugi. d. d. d ivi d. d.... Cavisa. Lgrat. Cazzag S. Marti. Orzuvi. Puegnag. Terreni aquitri; fur fatti studi per i r prsiugament da'uffii de geni i Terreni paud. Pi stag, aimentat dae aque pivane de aseggiat, he serve da abbeverati. Terreni aquitri; st an faend pratihe per i r prsiua egge ugi gament, a tere de. Paude ne entr de'abi tat. Cngi sanitari prviae ne prpse i prsiugame nt, mediante tunne di sari ne ri stquest avr imprterebbe a spesa di tpst a paese; ma ire 0,000. ivi d. Le Paudi da strame, tavt a utiizzate anhe per a tivazine de ris. Este un prge tt di bnifiament de'g. F. Ravei; dipendentemente da quest, vari prprietari han iziat pere rievanti per i prsiu gament dei r fndi aquitri. Cm. Abate. Trbiera di parehie en taia di metri d'estenne. ivi d. Bernate di Cm. Prdtte da trbiere esa vate e da esavar; ne sarebbe psbie i prsiugament, abbas sand i ive de'aqua dea rggia di Dei, ma quest av 'O imprtereble una spesa gente.

10 x- Segue Aque stagnanti..:.:: 'J C.. PROVNCA COMUNE STAGNANT 0 Pavia 0 Beu Pieve Abiga. Aurnz. Canae di s, ra abbandnat, ne quae ristagna 'aqua pi' mti. i me de'an.. j Stagni nea aità detta Paus. ivi d. Cmei Superire. d. 0 Rvig. Cà Em Vai d'aqua sasa. d. i Prt Te Mti s i punti smmer, quai ad esempi: parte de teniment Cà Zen, de teniment Cà Yendramia e tutta '. parte ferire de territri fi a mare. ig Ferrara. Cent. Aque stagnanti di ndereve e!tenne. Rma. Avei 0 Saer Cisterna di Rma Mntr nferire Sa. Estenne Ea. 0. Srture di Ea. 0. Ristagni trrente Ripiti. Aque ptabii.:.: C PROVNCA COM'NE POTABL p.. ---, _.._ Cune Beette., Si usa anhe aqua di ag. ivi d. Casteett Stura. d. d. Nvara d. d. d. Magia Api Brnate DmdsSa. Brg Verei S. Pietr Msezz Aqua di attiva quaità. Le aque s di pzz e di fnte. Quee di pzz s di attiva quaità; bune quee di fnte. Si usa anhe aqua di rrente, sebbene di attiva quaità. Vi s auni pzzi arteani n aqua di buna quaità. d.

11 - X- Segue Aque ptabii <. < p., PROVNCA COMUNE POTABL Nvara Mia. Casae Crte Cerr. Abbiategrass L'aqua di rrente é di attiva quaità. Le aque s di attiva quaità. ivi d. Bas d. d. 0 Padva Venezia Ferrara 0 Lua. 0 Maerata 0 Aquia. 0 Chieti 0 Avei d. Caserta d. Reggi di Caabria. Cusag. Padva Cnrdia Sagittaria Cent Massarsa. Mnte Cava Fntehi. Vast S. Mihee di Seri Mntea Caiazz S. Ange d'aife Pame. Si usa anhe aqua di rrente. Una Cmmisne speiae mata da Cngi munae ne ha eseguit 'anai himia dee aque di pzzi muni, di parehi pzzi arteani, dee aque de Brenta e de Bahigine, di varie srgenti territri Duevie e Cami, e dei fntanii di Fntaniva. prf. S. Cannizzar ha ripetut 'anai himia dee aque dei fiumi Brenta e Bahigine e dee srgenti di Dt;.evie prf. L. Maggi ha pubbiat una reazine su'esame mirspi di aune aque ptabii dea ittà e per a ittà di Padva. L'aqua di rrente è di attiva quaità. Le aque ptabii fur anaizzate. Le aque s sarse e di attiva quaità. Le aque s di attiva quaità. Nn sì usa aqua di pzz, ma di isterna. Sebbene u anhe aqua di pzz, e aque ptabii s suti.. ienti a bisg. Si usa anhe aqua di rrente. d. Le aque ptabii di attiva quaità. d. Si usa anhe aqua di pzz e di!sterna. ivi d. Gija Taur d. Mesna Cagiari Tripi geas. L'aqua è di attiva quaità. Le aque fur anaizzate.

12 - X - Fgnatura dee ; , PROVNCA COMUNE._---' Se e vie a munite di fgne PROV,""A ' , COMUNE Se e vie a munite di fgne Aessandria. d. Ovigi. Crtanze. gen. 0 Tri. ivi d. Ogiani Rivara. una via ua via d. (. Casae Mnferrat Arquata Srivia. gen. Geva. ivi d. Pntedeim Prà. ivi e!. ì\vi Ligure * ivi ù. San Pier d'arena G d. ''rtna vie pr. 00 d. Sestri Pnente Cune. Gares una via O Prt Maurizi Ceva. / 0 d. d. Nvara.,. \arze Mretta Venasa Ctiavazza. Piediava * gen. % /0 * gen. gen. O ù. Bergam, 0 d. d. d. Pigna. Rania..," vie pre. Trabuhe Brigna Gera d'adda Fntanea / J una via ivi ivi d. d. \.Juitteg. Serravae Sea. gen. vie pr. ivi d. Bresia. Cmun Nuv Raffa. 0 ivi ivi ivi ivi ivi ivi 0 ivi ivi ivi ivi (], ù. d. d. d. ù. ù. ù. d. d. d. d. ù. d. d. d. d. S. Maria Maggire e Crana... gen. Te. * una via Cmignag una via Gaiate gen. Maggira. una via Nni. gen. Oeggi. * una via Begirate Frner Lregia : Biet. gen. Vara.. Gattara. gen. Oeneng. una via Sai Vereese una via '. Tri. Verei due vie ivi d. Cm. Mia 0 Pavia 0 d. ivi d. 0 Rvig. / Bgna. Fri. Parma Firenze. 0 Siena. Anna. Asi Pie Perugia. d. - Csenza. Puegnag. Turate. Casae Pustereng. Ottne. Mrtara Vigeva Adria. Crespea Mnte Cmb. Sissa. Firenze () Gaje. Offagna Cmunanza Pggi Mirtet Trevi. Bet. % * * * / * m.oo / % J *% fa () n Firenze e fgne s strutte su diver stemi. Le più antihe s anhe quee più imperfette, perhé trpp sperfiiai, e deperite a punt da essere permeabii tant da di dentr he da di furi; esse andran smparend gradatamente, speia md se verran rirdate e struzini de entr dea ittà. Ove trva questi anai, per un ert raggi da questi, i terre é tutt imbevut da sstanze rganihe putresenti, he eme a gaz mefitii veng imprtate nei pzzi dae vene fuide he i aimenta. L'quament de su dipende anra dai numer btti a smatiti, he per i passat han gmbrat i sttsu, e he ra rede a spariti qua mpetamente. Un atr stema fu adttat per e fgne strutte negi utimi tempi de gver tsa e più tardi fi a ; esse s a tenuta, pratiabii, ma n trpp atte a smatiment dee materie he veng deptate su fnd. Le fgne strutte

13 - X - Latre. PROVN(,!A COMUNE Se e abitazini a frnite di atre... PROVNCA COMUNE Se e abitazini a frnite di atre Aessandria. Cune Nvara. d. Geva. Ovigi. Venasa Cigia Ghisareng Prà.. % /n gen. gen, Bresia. Mia d, 0 Pavia 0 Beu. Puegna g. Casae Pustereng. S. R a Prt Ottne Cmei nferire ','0 / ge, '. / idi ivi d. San Pier d'arena Fr. Mnte CmL /O 00 d. Sestri Pnente -i Parma Sissa..! :; 0 0 Prt Maurizi. Bergam d. Ceva. : Trabuhe. Brigna Gerra d' dd /0 /0 Firenze Anna Perugia. Marrad Otfagn a Pggi Mirtet :;; / : /0 d. Cmun Nuv /0 d. Trevi,' d. Verde /LO Csenza. Bet,'0 sì Bresia.. Raffa /0 Oimiteri. - Cimiteri Se PROVNCA C M U N E -----\--Distanti'e umazini a Numer più a '0 mpesv [di 00 metri ò' 't'nt da'abitat S e,_ Aessandria. Casae Mnferrat. Cune. Andn, ivi d. Berze Nvara Frmazza Bresia Quza d'ogi Padva San Pietr Vimari. Rvig Lendara Reggi ne' Emiia San Marti Ri 0 Pisa Bagni San Giuia. i Chieti. Lisia. Girgenti Liata. i piu reentemente han 'atezza di m.,0 fra i dispra de mariapiede e 'impstare dea vta, e queta è tenuta qua sempre a freia di 0,. La arghezza a impstare é di un metr, ridtt ferirmente a m. 0, per 'azine e a sarpa dei piedritti, distribuiti due mariapiedi di 0, iasu ed una unetta entrae arga 0,0. L'aque puviai e quee derivanti da'us privat veng rate un fg superire a'estradss dea vta e per mezz di un tub penetra qudi un pi pzzett aterae ad un piedritt, ui mpenetra parte, per andare pi a v,ersars nea unetta. n questa penetra pure gi avanzi iqudi dee atre mbii, per mezz di atr ndtt, he S parte da' ter dee ase dve funzina quest servizi.

14 _._--- - XV- Medii, medii-hirurghi e hirurghi ; COMUNE NEL QUALE RSEDE i} PROVNCA COMUNE <) 'O. i:: <) i: u L MEDCO CONDOTTO..: ,-_.---,-----'; e a Aessandria d. Cune. Nvara. d. Tri. d. Geva. Bresia. Cm d. d. d. Sndri. Catanzar. Csenza Cagiari Du. Viava d'asti (sti). Sessant feb Vagrana. Arizza ntra (Paanza). Caresanabt. n un mune imitrf. Chaand-Sat Anieme Verres (Asta). Mntaenghe. S. Girgi Canavese (vrea). Onz Arnas (Abenga). Puegnag. va. Masiani. n un mune dea Svizzera. Casna Mariaga. Areas (Cm). Biandrn Gavirate (Varese). Grnate nferire Carnag (Varese). S. Giam e Fiipp va. Chiavenna (Sndri). Bevedere di Spe Bet. Arixi Serbi (Cagiari) Vaazini e rivaazini ne ququenni 0-._ PROVNCA COMUNE. PROV,"O" 'S, a: COMUNE Aessandria. Paret..\ Tri Vayes. a Cune :\ Nvara ivi ò. ivi d. Cervert' Grignas. sa S. Giui Landina.! 0 Geva Sestri Pnente 0 d. Oba 0 Prt Maurizi Brghett d'arrsia Bergam. Baria 0 a d. Biet. a Bresia Cet. ;0 d. Aba Vereese d. Ldri. ivi d. Cari. d. Brgnat. 0 ivi d. Crva 0 d. Prza d. Fntanett da P Capiag ivi d. Lzz d. E nferire a ivi d. Rasenda. d. E Superire. a

15 xv Segue Vaazini e rivaazini ne ququenni '<i'.. ': ': PROVNCA COMUNE PROVNCA COMUNE +,,' 0$ ' 'S. 0$ i. > ;.----;---"- Cm d. d. d. d. ivi d. 0 Pavia Sndri. Beu. Padva. d. Masiani., Padva. Megiadi S. Fidenzi. Taverneri Casna Mariaga. a ivi ivi d. d, Mntagnana ' S. Margherita d'adige Biandrn Ude Trave a 0 Caprn a d. Ovar. a Cardana Verna Angiari. 0 Marza d. Negare L S. Giam e Fiipp Fri. ' Misa Via Vittria. a Vtag Bet. a Brgri. 0 0 Sassari. Nughedu di S. Niò' 00 Castebad 0 Risutati dee eve miitari ne ququenni 0-. PROVNCA Nvara. 0 Mia. Campbass. COMUNE Cervatt Mnza, Caste de Giudie 0 O$'', :... a ', 0$ PROVNCA COMUNE :;; ii., '> '': 'r.::<b..... C.. & Saer. GiffniVaePiana 0 0 Ptenza, Nva Siri. O Csenza, Mra Caabr, 0 0$ :::: 'S 0$ C.. PROVNCA COMUNE Numer degi anni ui verifi- ' ar PRvmm a di era 00 era. -- Numer defsi ad m CU COMUNE verifiar a er_ Cune Nvara. Mrzz Fntanett da P! m F",,,.. Lag Sant.

16

17 SPEGAZONE DE SEGN E DELLE ABBREVAZON. Cnna. i.uuude. - L'atezza su ive de mare è stata riferita psbimente aa sgia dea asa munae. n auni a essa fu diata ifra apprsmativa, aggiungend a differenza di ive a'atitude ta di un mune vii, sttraend da essa, send i a. Quand e giunte munai, ariate di frnire e tizie per 'hiesta, n fur grad d'dire, neanhe apprsmativamente, 'atezza su mare, è pst i seg (). Quand i maggir entr abitat di un mune dista me di Chim. da un ghiaiai, aant aa ifra fe esprime 'atezza su ive de mare, fu psta a ettera g. (ghiaiaj); quand i entr de mune dista me di Chim. da mare, fu pst, aant aa stessa ifra, i seg ma. (mare). Cnna. i\.ftue rrenti. - n questa nna è diat se i territri munae a attraversat da quahe d'aqua, a ess un fiume, un trrente, un anae. Quand era diata a distanza de d'aqua da un entr di ppa zine, essa fu espressa metri; se a distanza n era preisata, usar e ab breviazini (vii) per diare he ess è vii a'abitat; nt. (nta) se srre aperta ampagna, nta da'abitat; attr. (attraversa) se ess attraversa un entr di ppazine. Onne e..i\.que stagnanti. - Le ifre segnate nea nna esprim are 'estenne dee aque stagnanti. Quand ne territri di un mune trva due più stagni, a ifra segnata rrispnde aa superfiie mpesva. Trattand di pie superfii, n misurate, me sarebber aune esaval:ini di terre per struzine di ferrvie, di strade, di bastini, di argi, e., antihi avei di fiumi nei quai a frmat un ristag d'aqua, e., a presenza di questi stagni fu tata e pare f pzze. Se ne mune n est aque stagnanti, fu mess i seg (.. ) Se i ristagni d'aqua frma fs esavazini di terra he attraversa un entr abitat, sì è 'pst nea nna i seg ne'ab. (ne'abitat); quand fu dihiarat he stag trvava nta vii a'abitat, senza he ne fsse preisata a distanza, feer rispettivamente e antazini nt. (nta} (vii). Cnna. i.quft ptabie; prvenienza. - L'abbreviazine (pzz).. dia he 'aqua ptabie, a quae serve per i nsum dea ppazine, prviene da pzzi srgivi muni da pzzi arteani triveati; quand 'aqua ptabie prviene da fnti naturai, a he venga attta direttamente ae medeme, a he venga prtata a entr de mune per mezz di ndtti hiu d aperti, è usata 'abbreviazine (fnte); ist (isterna) quand tratta d'aqua pivana nservata entr isterne; rr (rrente), quand è attita ad un d'aqua, iè a fiumi, a trrenti, a i."ivi, i a anai d'irrigazine, e.

18 -- Cnna. J.qua ptatie quaità. - Si è usata 'abbreviazine (buna) pei muni he han un'aqua ptabie buna; (medire) pei muni he 'han dihiarata medire, n mt buna, trpp ruda, faie ad quar dp piggie, 0 buna rige, ma sggetta a guastar perhè ndtta anai ma tenuti; att. (attiva) pei muni he ' han dihiarata attiva, quata da materie rganihe. seg (A) (anai) mess aant ae espresni att. dia he est anai himihe de' aqua ptabie, fatte da persne mpetenti; n.egi atri a i giudizi sua 'quaità. de'aqua ptabie n è basat spra auna anai himia. Cnna 0. Aqua ptajtie quantità. - Si è usata 'abbreviazine (abbndante) pei muni he han dihiarat d'avere aqua ptabie quantità superire a bisg dea ppazine; suf (snffiiente) se 'aqua è bastante, tutte e stagini- de'an, ai vari bisgni; sarsa quand irstanze eezinai, dp ità prungate, se ne sente i difett; (suffiiente), quand via rdaria., per un perid più me uug de'an, 'aqua n basta a bisg. Cnna. F;:;nat... dee "ie. - seg (*) dia he i stema di fgnatura serve uniamente per i trasprt dee aque pivane, dei avati he immett sue vie; dve mana quest seg, e fgne riev, ame parte, anhe materie feai. Se a fgnatura n è mpeta, ma estende a tutte e vie pripai de mune, è usata 'abhreviazine gen. (generamente ) e quand stant una phe vie s munite di anai stterranei, 'espresne gen.. Quand è stat psbie riavare un dat più preis dae rispste date dai muni, è espress e frazini /, /, /0' e.: a prprzine dee vie munite di fgne, rispett a ttae dee vie terne ne maggir entr abitat. Cnna. Ampiezza dee abitazini. - Si è usata 'abbreviazine (suffiienti) quand e abitazini de mune s, per numer e per ampiezza, suffiienti a bisg dea ppazine; i seg app. (appena suffiienti) quand tutti i ai s upati e n ne rest.a più au dispnibie per agiere nuve famigie; (suffiienti) quand i numer dee famigie è mt superire a numer dee abitazini, <!ueste s frmate da ai angusti e masani. Cnna. Latre. - Si è usata 'espresne s,i per i muni nei quai tutte e abniazini s prvviste di atre; gen. (generamente ) per i muni nei quai a maggir parte dee abitazini ne è frnita; gen. (generamente ) quand è maggire i numer dee abitazini he ne mana; quand tutte qua tutte e abitazini ne s prive. Le frazi<ni /, /' / e., dia via apprsmativa, send e dihiarazini fatte dai muni, a prprzine dee abitazini prvviste di atre. Cnne e. Chniteri. Si è usata 'espresne hiesa, quand i mune mana di un imiter prpriamente dett, e e tumuazini ntua a far una più hiese, aperte a ut; 'espresne ns. (nsrziae) dia he n este imiter su territri de mune, ma quest è unit nsrzi n atri muni, per a struzine di un s imiter, he trva su territri di questi utimi. Nena nna è diat i numer mpesv dei imiteri tuttra eserizi; nea nna i numer dei imiteri, già. mpre nee ifre dea nna preedente, ma he dista me di 00 m. daa asa munae, da'abitat pripae dea frazine he ne fa us.

19 -- Cnna. udazini. - Si è usata 'espresne quand gni adavere viene seppeit una fssa distta; ne as ppst; gen. (generabnente ) quand stant per i mrti appartenenti a famigie agiate sue avare una fssa speiae, mentre tutti i adaveri dei pveri sgi essere tumuati una phe grandi f0se. seg C*) dia he n v' è ne mune 'abitude di hiudere i adaveri entr assa, ame a assa è usata stant per i mrti appartenenti a famigie agiate. Cnne e. Ber;aDt di pizia Drtuaria e d'ig-iene. - n queste nne s segnati gi anni nei quai i suddetti regamenti ttenner 'apprvazine da mister de'nter. seg () è usat per diare he i mune è prv vist de regament, ma quest n venne anra sttpst a'apprvazine superire; 'espresne è usata per i muni nei quai i regament è via di mpiazine; i seg (.. ) dia he i mun mana di regament. Cnna. Medii eodtti. - L'espresne va. (vaante) dia he i mune rmamente prvvede a servizi dea ndtta media, ma, a temp ui venner frnite e tizie per 'hiesta sue ndizini igienihe e sanitarie, a ndtta trvava vaante per mrte per runzia de titare. Quand i mune imita a stipendiare un febtm per i servizi sanitari dei pveri, venne usata 'abbreviazine feb (febtr); i seg (*) dia he i medi ndtt n è stipendiat da mune, ma daa ngregazine ae di arità, da un spedae, da quahe privat. Cnna. Redenza de Dedi eodtt. - Quand un mune n ha aun medi redente ne su territri, ma è unit nsrzi n atri muni fitimi per i servizi dea ndtta media, è diat nea nna i mune ne quae riede i medi ndtt nsrziae, riprtand i numer d'rde afabeti he quest mune tiene ne'een dei m uni de irndari, quae è diat nee nne e de stess prspett. Cnna.... evatri. - n questa nna è diat i numer dee evatrii patentate da una sua di stetriia, autrizzate de Prefetture; fur esuse e mammane he eserita senza essere abiitate, nè autrizzate, anhe quand esse pere piva stipendi quahe gratifiazine su biani munae. Quand i mune stipendia a evatrie per i servizi dei pveri, è mess aant a numer i- seg (). Cnna. '\Teteriari. - Quand i veterari è stipendiat da mune, a ant a numer è mess i seg C). Cnne e. Vaiazini e ri"aazini. - Nea maggir parte dei muni i numer dei vaati e dei rivaati riferise a ququenni 0-; phi a pter avere samente i dati reativi a ququenni -; questi utimi fur ntrasegnati n un (*). seg (a) dia he e vaazini s ese guite, ame parte, n pus animae, mentre per gi atri muni n ntrassegnati è da tender he e vaazini fur eeguite esuvamente n pus umanizzat. Quand i mune n ha ptut diare i numer esatt dei vaati e dei riva ati, è mess, ne pst rrispndente, i seg (); quand vee i mune ha dihìa -rat ehe ne ququenni n vi fu aun vaat, nè rivaat, è usat i seg C.)

20 -- Cnne,,. Le"e miitari. -" seg (*) mess aant a numer dei vitati e dei rifrmati nee eve miitari, dia he e ifre riferis ae eve de ququenni - e n de ququenni 0-, n essend ptut ttenere da mune dati più reenti; per i muni he n sepper diare i numer dei vitati e' dei rifrmati ae eve, è usat i seg () Cnna 0. i'ehbri da naaria. - Si è usata 'abbreviazine (frequenti) per quei muni i quai han dihiarat he gni an sserva a abbastanza numer di febbri da maaria; 'esp.resne, pei muni nei quai i a di febbre s phi, e sserva stant date irstanze; 'espresne per i muni nei quai e febbri da maaria s igte; i seg (*) serve ad diare he i a di febbre s tutti imprtati, vae a dire sservar stant dividui prvenienti da atri muni, nei quai eran reati per sp di avr per atr mtiv. Cnna. Eddemie di eera. -'- Ne mputare i numer dee epidemie di era è tenut nt anhe di quegi anni nei quai n era srta una vera epidemia, ma era sservati stant POCh a isati. "Quand n era preisat quai anni fsse mpars i era, è usat i seg () Cnna. t.itufi di eura. - n questa rubria s mpre tant gi spedai generai quant quei riservati aa ura di maattie speiai, i manimi, i fiimi, gi spedai di bambi, a es eretti ente mrae, mantenuti a spese de gver, dea prvia, dei muni, di privati benefattri. Per quei phi spedai pei quai n fu diat i numer dei etti, è sstituita a ifra degi fermi presenti -a gennai, send a media de ququenni 0-. Cnna. stituti di ri"er. - n questa rubria s mpres rcoveri di mendiità, gi ai per vehi, i breftrfi, gi spizi di maternità, gi istituti per srdmuti, per iehi, per reti, e., e gi rfatrfi. Quand n era diat i numer dei etti, è sstituita a ifra dei riverati a gennai, send a media de ququenni 0-.

21 RSULTAT DELL'NCHESTA SULLE OONDZON GENOHE E SANTARE D TUTT COMUN DEL REGNO ALCUNE NOTZE DATE COMPENDOSAMENTE PER SNGOL COMUN.

22 ' '"O 0 COMUN STAGNANT -- - NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE E SANTARE. - NOTZE PER COMUN. Prvia di.a.essand/jia. ACQUA POTABLE Prvenienza Quaità Quantità O DATA de regament N. dei medii, :b medii-hirurghi ;.a,_ NUM'm e hirurghi :: redenti ] ---:--...,'- ----:-----,-e--.;::--.-,.:; E..., "'-E d ;O s g'b ''f. ;:: ' _'""' C ('j -= ::.::.. :: ti u. '"'::! ;:: u.:! :g ;;;.;;:: :.:: :; i d ".... :: aj \.) $ '"C.. 0 (\) --n- nee eve miitari.;;:,::: ;.a j iii ququenni de Jj Q! '"O 0- quhuenni 0- ) 0, < dei etti S < r/ Cirndari di Aqui Aqui.. Aie Be Ce. 0 0 km. pzza ne'ab. ist att. sarsa O Prvia app. gen.. di Aessandria a::' < Bergamas. Bistag Bru. Bubbi Caamandrana 0 US 0 vi. vi vi Sf. sar,;a sf.!a!a sn: snf. suf: gen. f0 gei. gen. a 0 a S u :: 00 (j O Carenti. Cart. Casnas Casnee Caste Bgine nt. m.00 0 m im. B. 0 pzze nt. ist ist pz bn. b. m. sf. snf. sut gen. gen. HO gen. gen. S a a i ' a 0 a 0' O a O a 0 t''c!. O 0 Casteett d'err. Casteett Ma. Castenuv Beb. Castenuv Brmida. Caste Rher Cavatre. Cesse. Crtigine Cremi. Denie. Fntanie. (H H 0 00 m vi vi km. km... 00,0 pzze pzze vi ist poz. '0z. ne'ab. ist ne' ab. ist md. m. m. att. m. m. m. sf. sui'. abbnd sarsa sf. sarsa su'. O!a,;uf. a pp. sui: suf: suf: gen. gen. gen. gen. gen. ì j gen. gen. gen. i i gen.h j:!'en. : feb e e a ' - a b ' 0 a, *S a 0() 0 0 j O. a ' a 0 DO V t'req. a i 0-0 Grgnard nisa Beb. Lazz. Mavii. Maranzana Meazz Merana Mare Mmbadne. Mmbaruzz vi i. att'. 0 km. 0 km km. : vi km. pzze r'. ne'ab. ist ist fot. ist ist b. m. att. m. sarsa abùnd. sarsa sui. s'f. DO app. gen. gen. gen. DO gen. gen. gen. i) gen. '. i O a 0 :, a j 0 '0 0i ) ' O 'are * io 0 0 a) medi ndtt riede a Canei (Asti).

23 Pien,nte STAGNANT, NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE ACQUA POTABLE SANTARE. - CMTER NOTZE PER COMUN. DATA de regament Pr'via di A.essand'ria 0 COMUN Mnaster Brmida. Mntabne Mnta Brmida. Mntehiar d'a'jui Mrbe Mrsas Nizza Mnferrat Om Gentie. Orsara Brmida. Paret.. ) 0 < 00 km. km. 0 km.. 0 {m. 0 vi Pnti Pnzne C0 vi km. Pras. 0 m.00 Quaranti Riadne. 0 nt. 0 Rivata Brida. ' m.00 Ra Grimada. Ravera. Rhetta Paafea vi nt. San Girgi Sarapi. Sere. 0 Sessame 0 km. Spig Mnferrat 0 0 vi Strevi 0 vi Terz 0 0 vi 0 Trisbbi :{ 0 Vagi Serra. Veme. H 00 m.0 Visne. 0. vi rr. 0 ne'ab. ist rr z. pzze vi pzze nt. ist pzza vi ist ist tnt ist ist tnt tnt. ist.0 vi ist Prvenienza Quaità Quantità att. att. iu. m. att. m. m. att. O sarsa. ablnd. sarsa sf. 'una via 'due vie % % app. uf. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. % % gen. gen. gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. '. ',. Q.) ::: ;; Z J ;a 0 feb 0 a b) rj <:.. ''i..._ ;S " nee eve miitari... ne ququenni 0- a..... '00 0 a 0 a 00 a a a 00 aj a 0 a 0 a 0 a ' a a.. de Q.) ;:: ququenni 0- ' rn i 0 i 0 00 ' \J G 0 O 0 0 G 0 ' ' ' O 'are.. O U 0,!) 0 0 Cir di Aessandria Aessandria. attr. Auvini Cambiò 0 m.0 Basgnana 0 O m.00 Brgratt Aessandri 0 vi Bs Mareng 0 km. 00 vi pzze vi.00 vi rr hu. * gen. DO gen. gen. gen. gen. gen., 0 O ) 00 a * * O 0 a a medi ndtt riede a Canei (Asti). - b) medi ndtt riede a Crtemiia (Aba). - ) m.edi ndtt riede a Sae (Trtna).

24 Piemnte COMUN -: NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE SANTARE. NOTZE PER COMUN. ;; :: QJ QJ D AT A N. dei medii, Nmnm.. < STAGN.\:\'n ACQUA POTABLE.. PDUTER.. de rega- edii-hirurghi::::.a NmERO ] : g :..; ;;"E ;a '. ;:. ment e hirurghi ::; u..::: -a "'" u () redenti ;, r.. :. ': 'ii : JÈ. () u,... '-' ;:;,::: A.,' _...;:: '..- ':;:." : g..! v, '- -:'-- 'g. :",:.a fs 'r;j 0 ":; d - :: ;;i ::;. Prvenienza Quaità Quantità.g <.';:j ::; :!. > <) O":::. '"'.;:; \. t g (\) := 00 = C, '""C v. -. r- -,- S Q). "O) 'ii. :; '.i. 'E. () :g;; -,. ""O - :. \ g.:;: ". -i..s () _ -;; () ne nee eve miitari ::.::; ' A QJ E A. () ;a A. : P u." :;; 'ai ququenni i de J S ;.-: '"'... :;.., u w, rf < ifj W 'A 'C J ;a ;, Z....e 0'0 'O 'O N"" 0-S' quq\eni 0 i 0 "tri () O ' JL-_t_+t t-r--- dei etti O G H io 0 D' v. p,. " LLnd.,nf. gn.,; ",;.. " :, 'a re Casa Cermei Case. tis 0 ist COT utt. 0 gen. S' Casteazz Brnida GG 0 m. 00 pzze vi sut. gen. gen. 0 0 Casteettu Sazzs. S0 poz. rt gen. 0 Caste di AOW. vi 00 p. rr gen.!ti ' S0 :->0 m. 0 gen. 0 Ce Tanar. 0 vi gen. ' ' " 0 F'izza. '-:\), vi m. /0 \' frec[. 0 UG m. gen. :. 0 :>. 00 ist gen. Frugar. :> : gen. 0 Gaam. 0 ao km., vz. gen. Lazzare W!J pnz. ist gen. a) 0 Lu. i0 :-0 k. ist sarsa gen. Ma J vi b. gen. a 0 Mnteaste.!J b) ist CO'!'. gen. Ovigi. ) 0 i. 00 una via gen. \ PaVO d'aessu'ia 0 00 sarsa gen. 0 0 Peett di Vaeza. tnt. ist sarsa gen. / a ' 0 Pietra a'uizi 0 ) m.00 '0z. m. gen. ' Predsa.0 gen. 00 (ì Qum'get 0 su'. gen. QuattO di. 00 n. app. ' Heti'ire ist sui'. gen. a 0 :: Hiva'e. 0 O.OO rr gen. S. Sahatre rnfetat ist i gen. ;! Sezzè 0 gen. O Se' :\H 0. km. gen. t 0\ Vaenza S.00 ist att. : gen O J H 0 i () 0 Cirndari di Asti Agia. Abuta. Antigna. Arameng. Asti nt. nt. ii km. 0 "i.,0 pzze pzze ist ne'ab. ist ne'ab. \ f0nt: Cst. ist. ist A att. A gen. app. gen. gen. /0 gen.. 0 a 0,a 0\ 0 ;) a) medi ndtt riede a Pmar Mnferrat (Casae). - b) Le ase più basse trva ad met e più ate a ì metri u ive de ma.re, - ç) M)tr 0 a et de trrente Beb.

25 .. [ Piernte NCHESTA SULLE CONDZON GENCH SANTARE. - NOTZE PER COMUN. P'f'via di Aessandria. COMUN ACQU<: STAGNANT ACQUA POTABLE Prvenienza Quaità Quantità CMTER CN....:: B DATA de regament CD ;;. dei etti Azza de Tanar. Bagnas d'asti. Badihieri. \) Bevegi O Berza di S. Pietr Buttigiera d'asti Cass. Camera Casas Canei. Cantarana. Caprigi Cstage Lanze Caste'Afer. Casteer. 0 Castenuv Caea. Castenuv d'asti. Castigine d'asti Ceareng-. Cee Emnd. Cerret d'asti Chiusa d'asti. Cagi Cisterua d'asti i Cazz a Cnat. Crne Crtandne Crtanze Crtaz;:ne. Cssmbrat Cstigie d'asti Du. Ferrere. Fr. 0 sa d'asti Marett '". m. 00 :: ::/ :::: pzze nt. 0 vi ist km. 0 vie pz. 0[ km, pzze vi ist 0 0. ;) 0 km vi ist 0 nt., ist 0 km. pzze ist ist 0 00 vi ist poz. ist ist ist poz. ist nt. 0nt. vi nt. 0nt. ist ist poz. ist f!t. 0 0[ km. stag stagni vi ist 0 vi ist C nt. ist 0 att. att. att. sarsa sarsa % * np una via gen. sui'. gen. gen. %s gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. sì 'n 0 b) a) B e e ne nee eve miitari ququenni de 0- ququenni 0-0 a.j :: OO.. a.... a 0 a ) ' , a [ ::: :. a 0 ; 0 [ 00 i mi ';:.. :: * * 'are ' * tre' O * O * O O t/ 0 0 t/ a medi ndtt riede a Caabrgne (Tri). - b) medi redente ura gratuitamente i pveri de mune.

Gli Uffici delle Dogane. Province di competenza

Gli Uffici delle Dogane. Province di competenza ti trovi in: Home - Agenzia - Uffici - Indirizzi e Organigramma periferico - Uffici Dogane Gli Uffici delle Dogane Gli Uffici delle Dogane Regione Abruzzo Basilicata Campania Dogane Avezzano Pescara Potenza

Dettagli

i i i: i I i i!i!, i i i

i i i: i I i i!i!, i i i S I D RA D red g i n g, M a r i n e & E n v i ro n m e n ta l C o n t ra ct o r i i i: i I i i!i!, i i i P ro g ett a e d e s e g u e d a p i ù d i 3 0 a n n i o p e re m a r i tt i m e i n I t a l i a

Dettagli

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA

TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi

Dettagli

CENTRI DI LIQUIDAZIONE TUA

CENTRI DI LIQUIDAZIONE TUA CENTRI DI LIQUIDAZIONE TUA Area di Agrigento (Sicilia) AG CDL CATANIA Alessandria (Piemonte) AL CDL MILANO Ancona (Marche) AN CDL PADOVA Aosta (Valle d'aosta) AO CDL MILANO Arezzo (Toscana) AR CDL ROMA

Dettagli

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010

Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente

Dettagli

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI

IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE

Dettagli

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE FINANZIARIA 31 DICEMBRE 2013 RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 213 PAGINA BIANCA 3/58 Indice Organi Sociali... 6 Consiglio di Amministrazione... 6 Collegio Sindacale... 6 Società di Revisione... 6 Specialist... 6 Nomad... 6 Struttura

Dettagli

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti

Annuario 231. Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Per i professionisti che si occupano di D.Lgs. 231/2001 Per le aziende in cerca di professionisti Perché? Le recenti azioni giudiziarie hanno indotto nelle aziende la necessità di dotarsi di un modello

Dettagli

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013

ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013 ANDAMENTO DEL MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA ANNO 2013 A CURA DELL AREA PROFESSIONALE STATISTICA A.G. GENNAIO 2014 ANDAMENTO MERCATO AUTOVETTURE IN ITALIA PER PROVINCIA E MACRO-AREA

Dettagli

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI

ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI 1 ALLEGATO TECNICO PER L USO DEL PROGRAMMA RICHIESTA DATI ALUNNI DISABILI Il pr e s e n t e do c u m e n t o for ni s c e le info r m a z i o n i ne c e s s a r i e ed es s e n z i a l i a su p p o r t

Dettagli

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA

Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007. Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Statistica Annuale R.C. Auto Esercizio 2007 Sergio Desantis e Gianni Giuli Statistiche e Studi Attuariali ANIA Milano, 25 febbraio 2009 CONTENUTI 1. I risultati della nuova statistica annuale RC Auto gli

Dettagli

2015: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

2015: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %) Roma, 6 novembre 2015 MERCATO AUTOVEICOLI ACI: RALLENTA AD OTTOBRE IL MERCATO DELLE AUTO USATE MENTRE PER I MOTOCICLI SI REGISTRA UN CALO DEL 9% Rallenta, ma non si ferma, nel mese di ottobre il trend

Dettagli

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

Numero di graduatorie 2013

Numero di graduatorie 2013 Trasferimenti Volontari Individuali - DOMANDE 2013 5.930 Domande presentate 5.810 Domande inserite in graduatoria (120 RISORSE ESCLUSE PER MANCANZA REQUISITI PREVISTI DALL ACCORDO DEL 22 MAGGIO 2013) 132

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 agosto 2001 Approvazione della graduatoria dei progetti pilota. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 32, comma 1 della

Dettagli

e CARTA DEI SERVIZI An n o d i r i f e r i m e n t o 2 0 0 7 P A R T E P R I M A P R I N C I P I F O N D A M E N T A L I 1. 1 P R E M E S S A P a n s e r v i c e s. a. s. d i F. C u s e o & C. ( d i s

Dettagli

Rassegna Stampa. Romeo: il nuovo network per la ricerca in radioterapia oncologica

Rassegna Stampa. Romeo: il nuovo network per la ricerca in radioterapia oncologica Rassegna Stampa Romeo: il nuovo network per la ricerca in radioterapia oncologica Roma, Marzo 2015 COMUNICATO STAMPA Videoconferenza e medicina: nasce Romeo, network per la ricerca in radioterapia oncologica

Dettagli

a cura della Dott. Fiorenza Vandini 1

a cura della Dott. Fiorenza Vandini 1 1 Consultazione con il mondo del lavoro Proposta della Facoltà Nucleo di Valutazione Senato accademico Comitato di coordinamento regionale Consiglio di amministrazione 2 Raggiungere un MODELLO EUROPEO

Dettagli

risultato indicatore composito 93,20% 79,60%

risultato indicatore composito 93,20% 79,60% PDR 2010 INDICATORI QUOTA NAZIONALE MARGINE OPERATIVO LORDO (a criteri IAS) RICAVI PRO CAPITE (a criteri IAS) risultato indicatore composito erogazione 93,20% 79,60% PDR 2010 QUOTA REGIONALE Accordi regionali

Dettagli

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE RELATORE: GEN.B. COSIMO PICCINNO

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE RELATORE: GEN.B. COSIMO PICCINNO COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE RELATORE: GEN.B. COSIMO PICCINNO ATTIVITA PRELIMINARI GRUPPO DI LAVORO Dott. Pietro COMBA Istituto Superiore di Sanità Cap. Pietro DELLA PORTA Carabinieri

Dettagli

callneet CATALOGO FORMATIVO www.callneet.it - info@callneet.it via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184

callneet CATALOGO FORMATIVO www.callneet.it - info@callneet.it via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184 assicuriamo ascolto,garantiamo opportunità. via Isca del Pioppo, Potenza - 0971.21184 www.callneet.it - info@callneet.it CATALOGO FORMATIVO ti N. B. Il catalogo formativo potrà subire delle modifiche a

Dettagli

CONTRATTO TRA PARTNER DI CANALE INDIRETTO - v. EM EA. 2 5. 0 4. 0 7 Pe r r e g i s t r a r s i c o m e Pa r t n e r d i Ca n a l e In d i r e t t o ( In d i r e c t Ch a n n e l Pa r t n e r ) d i Ci s

Dettagli

Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra.

Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra. Sistemi Naturali per sfioratori di reti fognarie miste Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra.com Iris

Dettagli

Osservatorio Nazionale. Le prestazioni EBITEMP per i lavoratori in somministrazione nel 2009

Osservatorio Nazionale. Le prestazioni EBITEMP per i lavoratori in somministrazione nel 2009 Le prestazioni EBITEMP per i lavoratori in somministrazione nel 2009 Marzo 2010 Le prestazioni EBITEMP per i lavoratori in somministrazione nel 2009 I prestiti personali Le prestazioni in caso di infortunio

Dettagli

Assemblea dei Delegati di Coopersalute

Assemblea dei Delegati di Coopersalute Assemblea dei Delegati di Coopersalute Firenze, 21 giugno 2010 Villa Vittoria Firenze Fiera TOTALE ISCRITTI febbraio 2010 54.568 ISCRITTI ISCRITTI in percentuale suddivisi per regione di residenza febbraio

Dettagli

CONDIZIONI DI SERVIZIO (validità da 01/03/2010)

CONDIZIONI DI SERVIZIO (validità da 01/03/2010) TBELL PREZZI DEGLI INTERVENTI PER PROVINCI (escluso pezzi di ricambio) G comune/provincia 290,00 Comprende trasferta e 1 ora lavoro. Ore seguenti vedi tab. TRIFFE pag.5 L comune/provincia SI Trasferta

Dettagli

ANNO 2007 IMPORTO TOTALE ANNUO 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000

ANNO 2007 IMPORTO TOTALE ANNUO 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 68,12 L. 62/2000 N. 1 COGNOME NOME 2 RC 3 PM 4 RP 5 NU GD FINALITA' DEL BENEFICIO CONCESSO IMPORTO TOTALE ANNUO RIFERIMENTI LEGISLATIVI 6 AV 7 PD 8 KN 9 AL 10 AR 11 TG 12 LD 13 GL 14 DD 15 DL 16 BM 17 BM 18 BE 19 AM 20

Dettagli

assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69 del 2 0. 03. 2 01 1

assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69 del 2 0. 03. 2 01 1 C O M U N E D I C H I O G G IA REGOLAMENTO PER L "APPLICAZIONE DELLA TAR FA DI IGL NE AMB1-ENTALE Approvato con deli'bera delcommissario STR IORDINARIO assunta con i po ten' delconslgi 'o Comunale n. 69

Dettagli

In Auto Più New (prodotto 589) Giugno 2011. Edizione Giugno 2011 (V032011) 1 di 45

In Auto Più New (prodotto 589) Giugno 2011. Edizione Giugno 2011 (V032011) 1 di 45 Tariffa R.C.A. Valida dal Salvo modifiche che verranno comunicate almeno 60 giorni prima della loro applicazione Tutti gli importi sono in Euro e non comprendono le imposte RCA (12,50%) e il contributo

Dettagli

n.68/1999, attraverso la copertura dei seguenti posti disponibili per

n.68/1999, attraverso la copertura dei seguenti posti disponibili per Università degi St di di Cagiari DREZONE PER L PER$ NALE Dirigente: Dott.ssa FaJ izia Biggio A DRETTOR GENERAL DELLE UNVERSTA' Prot. n. 16520 A TUTTE LE PP.AA. Cagiari, 11 maggio 2015 Pubbicato ne sito

Dettagli

Decodifica di files DICOM e restauro di immagini di Risonanza Magnetica

Decodifica di files DICOM e restauro di immagini di Risonanza Magnetica U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F ACOLTÀ D IPARTIMENTO DI DI P ALERMO I NGEGNERIA I NGEGNERIA I NFORMATICA CORSO DI I N GEG N ERIA AT GE GN ERI A I N FORM FO RMA TIICA CA LAUREA PER PE R I IN S I ST EMI LIIG

Dettagli

SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O. L an n o d u e m i l a u n d i c i a d d ì d e l m e s e di M a g g i o TR A

SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O. L an n o d u e m i l a u n d i c i a d d ì d e l m e s e di M a g g i o TR A Alle g a t o (A) all a Deli b e r a z i o n e Dir e t t o r e G e n e r a l e n 144 d el 23/ 0 5/ 2 0 11 Co m p o s t o d a n 6 p a g i n e SERVIZIO SANITARI O REGI ONE SARDE GN A -A.S.L. N 5 ORISTAN O

Dettagli

all together now (The Fab Four on Stage) Verona - 29 Novembre 2013 Palazzo Mutilati-Invalidi Le voci della ricerca a confronto

all together now (The Fab Four on Stage) Verona - 29 Novembre 2013 Palazzo Mutilati-Invalidi Le voci della ricerca a confronto - Cn i patrcini di: 8 Vic Vt Cittadea, 8 37122 Fax 045 593487 1 2 L event che si rganizza a i 29 nvembre ha cme tema a ricerca cinica in Oncgia e Ematgia. Abbiam pensat di rivgere a nstra attenzine nn

Dettagli

OGGETTO: Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all Ordine dei Consulenti del Lavoro

OGGETTO: Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all Ordine dei Consulenti del Lavoro Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 24 /E Roma, 03/03/2011 OGGETTO: Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all Ordine

Dettagli

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero.

L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero. L ASSICURAZIONE R.C. AUTO PRINCIPI GENERALI. e qualche numero. Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici -ANIA Università LUISS Guido Carli Roma, 24 ottobre 2011

Dettagli

ris u lta ti d e ll in d a g in e 2 0 0 8

ris u lta ti d e ll in d a g in e 2 0 0 8 OKkio alla S ALUTE per la S CUOLA: ris u lta ti d e ll in d a g in e 2 8 Re g io n e To s c a n a Are a Va s ta No rd - Ove s t ( Pro v in c e di Lu c ca, Liv o rn o, Ma s s a, Pis a e Via re g g io )

Dettagli

IL MISTERIOSO MONDO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE: UN VIAGGIO ALLA SUA SCOPERTA

IL MISTERIOSO MONDO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE: UN VIAGGIO ALLA SUA SCOPERTA IL MISTERIOSO MONDO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE: UN VIAGGIO ALLA SUA SCOPERTA Luana Gasparini Michela Soldati Multicentro CEAS RA21 Comune di Ravenna C è un m o ndo m is te rio s o c he è pre s e nte

Dettagli

MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE VOLUME 1 CAPITOLO 11

MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE VOLUME 1 CAPITOLO 11 MODULO D LE VENTI REGIONI ITALIANE ITALIA POPOLAZIONE Cose da sapere VOLUME 1 CAPITOLO 11 A. Le idee importanti l L Italia è uno Stato con 20 regioni e 103 province l In Italia ci sono molte città. Le

Dettagli

Il villaggio delle fiabe

Il villaggio delle fiabe Il villaggio delle fiabe Idea Progetto bambini 2^ A A. Mei Costruzione Direzione dei lavori maestre L idea di partenza Il DADO è un cubo. Noi siamo molto curiosi e ci siamo posti questa domanda: Come sono

Dettagli

UNIONCAMERE PROGETTO EXCELSIOR 2011 QUESTIONARIO PER LE IMPRESE (OTTOBRE 2011)

UNIONCAMERE PROGETTO EXCELSIOR 2011 QUESTIONARIO PER LE IMPRESE (OTTOBRE 2011) UNIONCAMERE PROGETTO EXCELSIOR 2011 QUESTIONARIO PER LE IMPRESE (OTTOBRE 2011) NB: Si richiede di rispondere alle domande presenti nelle diverse sezioni del questionario facendo riferimento all impresa

Dettagli

Via Carducci 43 14100 Asti Tel. 0141-231496 Fax. 0141-019853 info@fondazionegoria.it RASSEGNA STAMPA 3^ LEZIONE LEONARDO FERRANTE

Via Carducci 43 14100 Asti Tel. 0141-231496 Fax. 0141-019853 info@fondazionegoria.it RASSEGNA STAMPA 3^ LEZIONE LEONARDO FERRANTE Via Carducci 43 14100 Asti Tel. 0141-231496 Fax. 0141-019853 info@fondazionegoria.it RASSEGNA STAMPA 3^ LEZIONE LEONARDO FERRANTE 18/02/2015 Leonardo Ferrante ad Astiss per il ciclo d'incontri "Conoscere

Dettagli

DIGICULT: PRE SENTAZIONE GENE RALE

DIGICULT: PRE SENTAZIONE GENE RALE DIGICULT: PRE SENTAZIONE GENE RALE Cosa è Digicult Il portale web Il magazine online Il podcast e la newsletter L'agenzia D i gi C U L T è u n a p i a t t a f o r m a c u l t u r al e It alia n a o n li

Dettagli

ORDINI AVVOCATI. www.ordineavvocatigenova.it/ www.ordineavvocatiimperia.it/ www.ordineavvocatidellaspezia.it/ www.ordineavvocatims.

ORDINI AVVOCATI. www.ordineavvocatigenova.it/ www.ordineavvocatiimperia.it/ www.ordineavvocatidellaspezia.it/ www.ordineavvocatims. ORDINI AVVOCATI Ordine Avvcati GENOVA Ordine Avvcati IMPERIA Ordine Avvcati LA SPEZIA Ordine Avvcati MASSA Ordine Avvcati SAVONA www.rdineavvcatigenva.it/ www.rdineavvcatiimperia.it/ www.rdineavvcatidellaspezia.it/

Dettagli

Tabelledettaglioscuolasecondaria.xls Secondaria di I grado

Tabelledettaglioscuolasecondaria.xls Secondaria di I grado PIEMONTE ALESSANDRIA A028 EDUCAZIONE ARTISTICA 1 PIEMONTE ALESSANDRIA A032 EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 1 PIEMONTE ALESSANDRIA A033 EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 1 PIEMONTE ALESSANDRIA

Dettagli

Domenica, 26 agosto 2012 LA VERA RELIGIO N E

Domenica, 26 agosto 2012 LA VERA RELIGIO N E Domenica, 26 agosto 2012 LA VERA RELIGIO N E Ge n e s i 4:3-7- Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch egli dei primogeniti del suo gregge

Dettagli

RICEVITORE TELEFONICO A 2 LINEE SD-T2

RICEVITORE TELEFONICO A 2 LINEE SD-T2 RICEVITORE TELEFONICO A 2 LINEE SD-T2 Ma nua le di IN STAL LA ZIO NE ED USO Ma nua le N 12110 Rev. B spa Le informazioni presenti in questo manuale sostituiscono quanto in precedenza pubblicato. Sicep

Dettagli

ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO. Attività Formativa 1999-2008

ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO. Attività Formativa 1999-2008 Attività Formativa 0 CORSI ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO NUMERO NUMERO 00 01 02 03 04 05 06 07 0 CORSI PARTECIPANTI IGIENE ALIMENTARE X X 2 37 RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO X X 2 AREA

Dettagli

Consumo carburanti (litri procapite) % autovetture cilindrata > 2.000 cc 20.511,2 2.725 1.134 519,1 7,33 61,71 5,89 0,41 0,44

Consumo carburanti (litri procapite) % autovetture cilindrata > 2.000 cc 20.511,2 2.725 1.134 519,1 7,33 61,71 5,89 0,41 0,44 LA CLASSIFICA REGIONALE Il confronto tra reddito disponibile e i sette indicatori di consumo nel 2008 Posizione REGIONI Reddito disponibile (euro procapite) Consumi alimentari (euro) Consumo energia elettrica

Dettagli

Abruzzo Chieti 2 Abruzzo L' Aquila 2 Abruzzo Pescara 0 Abruzzo Teramo Totale Abruzzo. 12 Basilicata Matera 0 Basilicata Potenza Totale Basilicata

Abruzzo Chieti 2 Abruzzo L' Aquila 2 Abruzzo Pescara 0 Abruzzo Teramo Totale Abruzzo. 12 Basilicata Matera 0 Basilicata Potenza Totale Basilicata Mobilità professionale personale ATA profilo professionale DSGA Destinatari dei corsi di di cui all'art. 7 CCNI 3.12.29 - art. 1, comma 2, sequenza contrattuale 25.7.28 - (ex art. 48 CCNL/27) DSGA Personale

Dettagli

L ASSICURAZIONE ITALIANA 2013-2014

L ASSICURAZIONE ITALIANA 2013-2014 L ASSICURAZIONE ITALIANA 2013-2014 L ASSICURAZIONE AUTO IL COSTO MEDIO, LA FREQUENZA SINISTRI E IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI La misura complessiva della sinistrosità del ramo r.c. auto deve essere analizzata

Dettagli

Software Ecodev D Visura tramite SMS: Istruzioni e modalità di utilizzo

Software Ecodev D Visura tramite SMS: Istruzioni e modalità di utilizzo Software Ecodev D Visura tramite SMS: Istruzioni e modalità di utilizzo Il servizio Visure PRA per gli Autodemolitori si arricchisce di una nuova funzione, visure tramite SMS, che accelera la verifica

Dettagli

*/'ry. ffi6'{ ' P#rEnaiaÉ, ,Etr. e^"d,l,t 60 ( Vi trasmettiamo in allegato nota informativa sugli adempimenti. ll Direttore Tecnico

*/'ry. ffi6'{ ' P#rEnaiaÉ, ,Etr. e^d,l,t 60 ( Vi trasmettiamo in allegato nota informativa sugli adempimenti. ll Direttore Tecnico ,tr */'ry P#rnaiaÉ, e^"d,l,t 60 ( ffi6'{ ' -r A ttti i mni della Prvinia Reginale di Palerm ad eslsine di Palerm e Bagheria Oggett: Verifia tmpianti Termii - Stagine termia 2014-2A$PPR 74/2013). Vi trasmettiam

Dettagli

R a g io n e S o c ia le In iz ia tiv a In d iriz z o C o m u n e P U B L Y C O M S.A.S. D I M A T T IU Z R IT A c o n c e ss io n a ria d i p ub b

R a g io n e S o c ia le In iz ia tiv a In d iriz z o C o m u n e P U B L Y C O M S.A.S. D I M A T T IU Z R IT A c o n c e ss io n a ria d i p ub b R a g io n e S o c ia le In iz ia tiv a In d iriz z o C o m u n e P U B L Y C O M S.A.S. D I M A T T IU Z R IT A c o n c e ss io n a ria d i p ub b licità V ia C u s to z a 8 V e rc e lli M IC H Y 'S H

Dettagli

Sci en zapert u tti. im m e rs io n e, c o n ta m in a z io n e e d a p p ro d o

Sci en zapert u tti. im m e rs io n e, c o n ta m in a z io n e e d a p p ro d o Sci en zapert u tti im m e rs io n e, c o n ta m in a z io n e e d a p p ro d o Luigi Benussi (lu ig i.b e n u s s i@ ln f.in fn.it) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati

Dettagli

Approccio integrato medico-chirurgico: cancro colo rettale, malattia di crohn, colite ulcerosa. 1 aprile 2011. Presidenti: G. de Pretis - G.G.

Approccio integrato medico-chirurgico: cancro colo rettale, malattia di crohn, colite ulcerosa. 1 aprile 2011. Presidenti: G. de Pretis - G.G. p p p Cnvgn pmss aa Fnazin Rsa Ga Mahi/g ampagna n insimnt nuva iasaia iagnsi n-tt iagnsi n-tt 1 api 2011 iagnsi Cn i patini i: n-tt Appi intgat mi-hiugi: An tta, maattia i hn, it usa PROVINCIA AUTONOMA

Dettagli

ppunti ed esercizi del corso di I nf orm a tica B I ng eg neria M ecca nica, P ia cenza I nf orm a tica C I ng eg neria dei T ra sporti, P ia cenza lg eb ra di B ool, b locch i f unziona li, ta b ella

Dettagli

Ratto al ballo. AESS Archivio di Etnografia e Storia Sociale

Ratto al ballo. AESS Archivio di Etnografia e Storia Sociale Ratto al ballo Esecuzione di Eva Tagliani Colleri (PV), 1984 registrazione di Aurelio Citelli e Giuliano Grasso Maggio 2005 Temi/Aspetti 3 Personaggi 5 Luoghi 7 Storia 9 Trascrizione fonetica 11 Esercizi

Dettagli

Presentazione Il Rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana, realizzato anche quest anno dalla Direzione Generale per lo Studente insieme alla Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla

Dettagli

OPEN GOVERNMENT PLATFORM Una piattaforma Web per lo sviluppo di Iniziative di Cittadini in modalità innovative

OPEN GOVERNMENT PLATFORM Una piattaforma Web per lo sviluppo di Iniziative di Cittadini in modalità innovative OPEN GOVERNMENT PLATFORM Una piattaforma Web per lo sviluppo di Iniziative di Cittadini in modalità innovative - brochure - i n i z i a t i v a r i f o r m a d a l b a sso.blogspot.it - i n i z i at i

Dettagli

Fo glio d in stal la zio ne

Fo glio d in stal la zio ne Fo glio d in stal la zio ne Ma nua le n 18682 Rev. - Questo apparecchio è studiato per funzionare con impianti elettrici da 12Vcc con Negativo a massa. Prima di installarlo controllare la tensione della

Dettagli

Abruzzo Basilicata Calabria. Reggio Calabria. Vibo Valentia. Grado di istruzione / Classe di concorso

Abruzzo Basilicata Calabria. Reggio Calabria. Vibo Valentia. Grado di istruzione / Classe di concorso Chieti L'Aquila Pescara Teramo Matera Potenza Catanzaro Cosenza Crotone 3 7 3 5 6 4 5 7 6 A03 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE A06 COSTRUZIONI E TECNICO A07 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 3 A09 DISCIPLINE

Dettagli

LO STRUMENTO VINCENTE PER LA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE

LO STRUMENTO VINCENTE PER LA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE LO STRUMENTO VINCENTE PER LA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE Vorresti... Avere i mezzi promozionali della Grande Distribuzione? Oggi si può, entrando a far parte di un grande circuito Aumentare la visibilità

Dettagli

Competenza territoriale per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Macerata,

Competenza territoriale per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Macerata, ALESSANDRIA Competenza territoriale per le province di Alessandria, Asti Via A. Gramsci, 2 15121 Alessandria Tel. 0131/316265 e-mail: alessandria.r.dipartimento@inail.it-posta certificata: alessandriaricerca@postacert.inail.it

Dettagli

CRISI Confartigianato: La crisi del credito costa alle imprese 13,8 miliardi l anno

CRISI Confartigianato: La crisi del credito costa alle imprese 13,8 miliardi l anno NOTA PER LA STAMPA Roma, 17 aprile 2009 CRISI Confartigianato: La crisi del credito costa alle imprese 13,8 miliardi l anno Le imprese italiane pagano un prezzo sempre più alto per la crisi del credito:

Dettagli

Mobilità URBANA: il nuovo futuro possibile

Mobilità URBANA: il nuovo futuro possibile Mobilità URBANA: il nuovo futuro possibile LITE MOT IVE: SMART URBAN MOBILITY ( versione in Progress - richiedere aggiornamenti ) 0 1 07 2012 A B S T R A C T I l P r o g r e s s o è u s c i t o d a i b

Dettagli

Tabella 1 IDTitolare Titolare 30 METANFRIULI SRL (UDINE - UD) 31 COLLINO & C.SPA (ACQUI TERME - AL) 103 THÜGA PADANA SRL (CREMONA - CR) 130 THÜGA LAGHI SRL (VERBANIA - VB) 155 THÜGA OROBICA SRL (MANTOVA

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA - ISO 9001:2008

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA - ISO 9001:2008 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA - ISO 9001:2008 Si certifica che: Viale dell'esperanto, 71 Roma (RM) 00144 Detiene il Certificato n : FS 575401 e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità

Dettagli

Curriculum Vitae. Informazioni personali. Andrea Raschi. Qualifica professionale. Esperienza professionale. Nome/Cognome

Curriculum Vitae. Informazioni personali. Andrea Raschi. Qualifica professionale. Esperienza professionale. Nome/Cognome Curriculum Vitae Informazioni personali Nome/Cognome Indirizzo via G.Galiei,13 06019 Umbertide (PG) Telefono +39 338 8692643 E-mail Web site Cittadinanza raschiandrea@libero.it www.fisiobrain.com Italiana

Dettagli

costo quota iscrizione: 100 EURO costo partecipazione TFA: 2.577,47 EURO (di cui 77.47 euro, tassa regionale)

costo quota iscrizione: 100 EURO costo partecipazione TFA: 2.577,47 EURO (di cui 77.47 euro, tassa regionale) ABRUZZO Chieti - Pescara http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pagelabel=ssis_didatticafirstpage_v2 costo partecipazione TFA: 2.577,47 EURO (di cui 77.47 euro, tassa regionale)

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

RAPPORTO SULLE DIFESE ANTICRIMINE DEL SETTORE BANCARIO

RAPPORTO SULLE DIFESE ANTICRIMINE DEL SETTORE BANCARIO RAPPORTO SULLE DIFESE ANTICRIMINE DEL SETTORE BANCARIO NEL 2010 E vietata la riproduzione anche parziale senza l autorizzazione di OSSIF 1 INDICE PREMESSA... 3 Capitolo 1... 4 Impianti e caratteristiche...

Dettagli

OGGETTO: Verbale di Accordo del 16 luglio 2009 - inserimenti sportelleria.

OGGETTO: Verbale di Accordo del 16 luglio 2009 - inserimenti sportelleria. Risorse Umane ed Organizzazione Relazioni Industriali Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. SLC-CGIL SLP-CISL UIL-POST FAILP-CISAL CONFSAL. COM.NI UGL-COM.NI Roma, 2 dicembre 2009 OGGETTO: Verbale di

Dettagli

Roma, Uff.IX Prot.n. 22107. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale. A tutti i Ministeri - Gabinetto

Roma, Uff.IX Prot.n. 22107. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale. A tutti i Ministeri - Gabinetto Roma, Uff.IX Prot.n. 22107 Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale A tutti i Ministeri - Gabinetto Agli Uffici centrali di bilancio presso i ministeri Alle Ragionerie provinciali

Dettagli

VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI D ETÀ

VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI D ETÀ UFFICIO PROTEZIONE E PUB BLI CA TUTELA DEI MINORI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI

Dettagli

Elenco dei presidi ospedalieri in cui poter richiedere l'esenzione del ticket (suddivisi per regione)

Elenco dei presidi ospedalieri in cui poter richiedere l'esenzione del ticket (suddivisi per regione) A.I.CHE. Associazione Italiana CHEratoconi ONLUS Associazione per la tutela dei diritti civili delle persone affette da cheratocono Casella postale n.50 presso l Ufficio Postale di Gottolengo 25023 Gottolengo

Dettagli

LA MOBILITA SOSTENIBILE IN ITALIA: indagine sulle principali 50 città

LA MOBILITA SOSTENIBILE IN ITALIA: indagine sulle principali 50 città LA MOBILITA SOSTENIBILE IN ITALIA: indagine sulle principali 50 città Lorenzo Bertuccio Direttore Scientifico Euromobility Gruppo di lavoro: Emanuela Cafarelli Aldo Di Berardino Federica Parmagnani L indagine

Dettagli

Guardate e ascoltate. Ascoltate e guardate la foto.

Guardate e ascoltate. Ascoltate e guardate la foto. Guardate e ascotate. Ascotate e guardate a foto. Buongiorno, signora! Buongiorno, signor Cervi. Arrivederci! Ciao, Chiara! Ciao! Ciao, Gianni, come stai? Buongiorno, signor Menchi! Ciao, Michee, come va?

Dettagli

IRIDRA S.r.l. Via La Marmora, 51-50121 Firenze tel. +39.055.470729 fax +39.055.475593. C E N T R O ST UDI T.A.T. Tecnologia A rchitettura Ter ritorio

IRIDRA S.r.l. Via La Marmora, 51-50121 Firenze tel. +39.055.470729 fax +39.055.475593. C E N T R O ST UDI T.A.T. Tecnologia A rchitettura Ter ritorio DI MILANO: via Vigilio Inama 7 tel. +39 02 70120918 fax +39 02 70120923 web: www.studiomaione.it e-mail: smia@studiomaione.it PARMA: via Felice Cavallotti 16 tel. +39 0521 508419 fax +39 0521 221022 IRIDRA

Dettagli

Camera dei D eputati - 9 1 3 - Senato della Repubblica

Camera dei D eputati - 9 1 3 - Senato della Repubblica Camera dei D eputati - 9 1 3 - Senato della Repubblica POR FESR 2 0 0 7-2 0 1 3 A r t.ii.1.1 Prod e n e r g ie rinn (M isura 2 ) "INCENTIVAZIONI ALL'INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEM I E COMPONENTI

Dettagli

cmg FIRE ATTITUDE ABRUZZO BASILICATA ANDRIANÒ FABRIZIO Provincia: Chieti, L Aquila, Pescara, Teramo

cmg FIRE ATTITUDE ABRUZZO BASILICATA ANDRIANÒ FABRIZIO Provincia: Chieti, L Aquila, Pescara, Teramo ABRUZZO ANDRIANÒ FABRIZIO Provincia: Chieti, L Aquila, Pescara, Teramo Tel.: 338 7339896 mail: fabrizio.andriano@gmail.com BASILICATA DANIELE RAFFAELE & FIGLI sas Provincia: Potenza Tel.: 335 6226928 mail:

Dettagli

DOSSIER FOTOGRAFIA: imprese e import/export di strumenti ottici e attrezzature fotografiche a Milano, in Lombardia e in Italia nel 2006

DOSSIER FOTOGRAFIA: imprese e import/export di strumenti ottici e attrezzature fotografiche a Milano, in Lombardia e in Italia nel 2006 DOSSIER FOTOGRAFIA: imprese e import/export di strumenti ottici e attrezzature fotografiche a Milano, in Lombardia e in Italia nel A cura della Camera di commercio di Milano Imprese attive nel settore

Dettagli

CONTO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione TELEFONICO 2013T000517679 20/0 5/2013 01 /04/2013-30/04/2013

CONTO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione TELEFONICO 2013T000517679 20/0 5/2013 01 /04/2013-30/04/2013 v.../ D CONTO Numero Fattura Data emissione fattura Periodo di fatturazione TELEFONICO 2013T000517679 20/0 5/2013 01 /04/2013-30/04/2013 Intestatario PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 0017 Rf130476E2900 100

Dettagli

Distributori RCS Education

Distributori RCS Education Distributori RCS Education ABRUZZO Bookservice S.r.l. Gross Ancona Via Albertini 36 60131 Ancona Tel: 071 2861810 Fax: 071 2861642 Email: bookserv@tin.it BASILICATA per la provincia di: Matera CE.DI. Puglia

Dettagli

PIEMONTE - BARDONECCHIA V ILLA G G IO O LIM P IC O 8G G /7N T PARTENZA 01 APRILE 435,00

PIEMONTE - BARDONECCHIA V ILLA G G IO O LIM P IC O 8G G /7N T PARTENZA 01 APRILE 435,00 PIEMONTE - BARDONECCHIA V ILLA G G IO O LIM P IC O 8G G /7N T P E N S IO N E C O M P LE TA C O N LE B E V A N D E PARTENZA 01 APRILE 435,00 CAPO VERDE - BOAVISTA A TLA N TIS C LU B M A R IN E 9G G /7N

Dettagli

n el pa e s e d i fu m e t t i e g i o ch i, co lo ri e s to ri e

n el pa e s e d i fu m e t t i e g i o ch i, co lo ri e s to ri e n el pa e s e d i fu m e t t i e g i o ch i, co lo ri e s to ri e 1 a n n o 1 - n. 0 s p e r i m e n t a l e a p r i l e 2 0 1 3 S O M M A R I O 3 N e l p a e s e d i S e r i d ò B e n v e n u t i n e

Dettagli

Incentivi finanziari alle imprese

Incentivi finanziari alle imprese Incentivi finanziari alle imprese Delibera della Giunta regionale n. 208 del 2 aprile 2012 Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 Asse I Linea

Dettagli

Provincia di Cuneo - Settore Tutela Flora e Fauna

Provincia di Cuneo - Settore Tutela Flora e Fauna Provincia di Cuneo - Settore Tutela Flora e Fauna Monitorag gio dei siti di resenza del Gambero di fiume (Austrootamobius allies) in Provincia di Cuneo e loro caratterizzazione Provincia di Cuneo - Settore

Dettagli

STEFANO PASTINE Via Cerc hi o, 10 Orto n o v o (SP)

STEFANO PASTINE Via Cerc hi o, 10 Orto n o v o (SP) C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI No m e Indirizz o STEFANO PASTINE Via Cerc hi o, 10 Orto n o v o (SP) E- m a il stepastine@libero.it Nazio n a lit à Italiana Data di nas cita Profe

Dettagli

- DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN ITALIA DEL NETWORK ODONTOIATRICO -

- DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN ITALIA DEL NETWORK ODONTOIATRICO - - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN ITALIA DEL NETWORK ODONTOIATRICO - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN ITALIA DEL NETWORK ODONTOIATRICO Previnet è in grado di mettere a disposizione dei propri clienti un network

Dettagli

COMUNE DI SANT ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI SANT ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA COMUNE DI SANT ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA C.A.P. 98060 C.F. 00108980830 Reg. N del DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO : CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. ATTO

Dettagli

ELEZIONI REGIONALI 2010 PRIMI RISULTATI E SCENARI. 25 agosto 2010

ELEZIONI REGIONALI 2010 PRIMI RISULTATI E SCENARI. 25 agosto 2010 ELEZIONI REGIONALI 2010 PRIMI RISULTATI E SCENARI 25 agosto 2010 Indice 1. Risultati 13 regioni 2. Dati di sondaggio 2 Indice 1. Risultati 13 regioni 2. Dati di sondaggio 3 Affluenza. Trend 1979-2010 elezioni

Dettagli

Attività di soccorso svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Attività di soccorso svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Cod. ISTAT INT 00012 AREA: Ambiente e Territorio Settore di interesse: Ambiente Attività di soccorso svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Titolare: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Dettagli

Strutture Sanitarie convenzionate da UniSalute per il Fondo mètasalute

Strutture Sanitarie convenzionate da UniSalute per il Fondo mètasalute Strutture Sanitarie convenzionate da UniSalute per il Fondo mètasalute ABRUZZO Case di cura / Ospedali / Day-Surgery CHIETI e provincia L'AQUILA e provincia PESCARA e provincia Centri diagnostici /Poliambulatori/Studi

Dettagli

BOMBOLO UNOTEATRO IL DOTTOR BOSTIK. testo e regia. con. musiche. scenografie. disegno luci. collaborazione allestimento. tecnico luci/suono.

BOMBOLO UNOTEATRO IL DOTTOR BOSTIK. testo e regia. con. musiche. scenografie. disegno luci. collaborazione allestimento. tecnico luci/suono. BOMBOLO UNOTEATRO IL DOTTOR BOSTIK testo e regia Dino Arru con Dino e Raffaele Arru musiche Bruno Pochettino scenografie Raffaele Arru disegno luci Marco Zicca collaborazione allestimento Stefano Dell

Dettagli

- 15G0078A130 - MODULO USB ISTRUZIONI INTERFACCIA PER ASAC-0/ASAC-1/ASAB

- 15G0078A130 - MODULO USB ISTRUZIONI INTERFACCIA PER ASAC-0/ASAC-1/ASAB - 15G0078A130 - MODULO USB ISTRUZIONI INTERFACCIA PER ASAC-0/ASAC-1/ASAB Emesso il 15/06/2012 R. 01 Il presente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Leggere attentamente le

Dettagli

ALLLEGATO IV: Scheda informativa sintetica dell offerta formativa

ALLLEGATO IV: Scheda informativa sintetica dell offerta formativa O ALLLEGATO IV: Scheda informativa sintetica dell offerta formativa TITOLO: LADY & MISTER CHEF, PROMOTORI DELL ENOGASTRONOMIA LUCANA AREA TEMATICA Il pe r c o r s o f o r m a t i v o pr o po s t o m i

Dettagli

Regione Campania. Scheda Rilevazione Dati Assistiti Ultrasessantacinquenni Componente Sanitaria ad opera del MMG AniJlU:afica ass.istito.

Regione Campania. Scheda Rilevazione Dati Assistiti Ultrasessantacinquenni Componente Sanitaria ad opera del MMG AniJlU:afica ass.istito. cgnme e nme dmicii persna di riferiment medic curante Regine Campania Scheda Rievazine ati Asstiti Utrasessantacinquenni Cmpnente Sanitaria ad pera de MMG AniJU:afica ass.istit. cdice fiscae teefn teefn

Dettagli

I Contratti di Rete. Rassegna dei principali risultati quantitativi. Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere (aggiornamento all 1 dicembre 2013)

I Contratti di Rete. Rassegna dei principali risultati quantitativi. Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere (aggiornamento all 1 dicembre 2013) I Contratti di Rete Elaborazioni Unioncamere su dati Infocamere (aggiornamento all 1 dicembre 2013) I contratti di rete Il monitoraggio sui Contratti di rete di Unioncamere, su dati Infocamere, mette in

Dettagli

Nella tabella sono riportati i vari tipi di struttura come descritti dalle relative delibere Regionali.

Nella tabella sono riportati i vari tipi di struttura come descritti dalle relative delibere Regionali. Elenco residi Nella tabella sono riportati i vari tipi di struttura come descritti dalle relative delibere Regionali. - legenda: = residio CA= Centro Assistenziale CC= Centro Correlato CIR= Centri Interregionali

Dettagli

Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Ballesio Dott. I. Bertini. Dott. E.Paolini. Tirrenia, 09/12/2011

Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Ballesio Dott. I. Bertini. Dott. E.Paolini. Tirrenia, 09/12/2011 Prof. M. Giampietro Dott.sa M. Baesio Dott. I. Bertini Dott sa E.Ebner Dott.sa E Ebner Dott. E.Paoini Tirrenia, 09/12/2011 Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar; 41(3):709Ǧ31 JADA. 2009 Mar; 109 (3): 509Ǧ527.

Dettagli