~ONDI~IONI IGIENI~lIE E ~ANITARIE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "~ONDI~IONI IGIENI~lIE E ~ANITARIE"

Transcript

1 DREZONE GENERALE DELLA STATSTCA _ \ RSULTAT DELL' NCHESTA j i ) SULLE ONDON GENE E ANTARE NE COMUN DEL REGNO PARTE SEOONDA NOTZE DATE PEt CASC-UN CO\!UNE ROMA TP. NELL'OSPZO D S. MCHELE D CARLO VERDES E C..

2

3 NOTZE DATE PER CASCUN COMUNE

4

5 "... \' t NDCE DELLA PAR,TE SECONDA Aggiunte e rrezini Pag V Spiegazine dei segni e dee abbreviazini» NOTZE SULLE CONDZON GENCHE E SANTARE D CASCUN COMUNE PEMONTE: Prvia di Aessandria» dì Cune.» di Nvara.» dì Tri. LGURA: Prvia di Geva..» di Prt Maurizi. LOMBARDA: Prvia di Bergam» di Bresia.» di Cm.» di Cremna» di Mantva» di Mia» di Pavia» di Sndri. VENETO: Prvia di Beu.» di Padva. di Rvig.»" di Trevis.» di Ude» di Venezia.» di Verna.» ei Vienza. EMLA: Prvia di Bgna.» di Ferrara.» di Frì.» di Mdena.»» di Parma di Piaenza.Pag.»»»»» 0» 0»»»» 0»» 0»» 0»» 0»»»»»»»»» 0»»» di Ravenna....»» di Reggi ne'emiia.» 0 TOSCANA: Prvia di Arezz.»» di Firenze.»» di Grsset» 00» di Livr.» 0» di Lua» 0» di Massa e' Cr;ar» 0» di Pisa.» 0» di Siena.» 0 MARCHE: Prvia di Anna... Pag» di Asi Pie..»» di Maerata....»» di Pesar e Urbi.» UMBRA: Prvia di Perugia» LAZO : Prvia dì Rma.» ABRUZZ e MOLSE: Prvia di Aquia degi Abruzzi»» di Campbass..»» di Chieti.. :»» di Teram» 0 OAMPANA: Prvia di Avei.»» di Benevent di Caserta» di Napi.» di Saer PUGLE: Prvia di Bari dee Pugie.»» di Fggia di Lee..... BASLCATA: Prvia di Ptenza CALABRE: Prvia di Catanzar» di Csenza.» di Reggi di Oaabria SCLA: Prvia di Catanissetta» di Oatania» di Girgenti.» di Mesna» di Paerm» di Sirausa» di Trapani SARDEGNA: Prvia di Cagiari» di Sassari»»»»» 0»»»»»»»»» 0»»»»» 0»»

6

7 / AGGUNTE E OORREZON() Atimetria. :! : '0 :! A. PROVNCA Atezza Atezza dea sgia dea asa dea sgia dea asa munae munae COMUNE PROVNCA COMUNE su ive ': suivej de mare '0 de mare :! Metri i. Metri 00 Nvara. Tri Bresia d. Cm. Mantva, Lzz 0 Mia Bertani. Frest di Susa d. Biass 0 Pntgi. 0 Rvig Canda.. Prza 0 Verna. Terrazz. Mipri Casteuhi, 0 p,,",. U'bi Mnte 'Abbate.. 0. Chieti,.. Abbateggi Aque stagnanti. ; ': ' ; it PROVNCA COMUNE STAGNANT Aessandria Viarigi, Stag dea Vaegrana; n est studi per i su bniiiament. Cune Cerese d'aba. Varie peshiere, sparse per i territri. d. Bernezz, Pasher e territri adiaenti; verte pratia a Ammistrazine prviae e gvernativa per ttenerne i bnitìament. ivi d,. Caragi. Ristag d'aqua ne st dett bai di Bttnas; este un prgett di bnifiament de'gegnere Arnaud, () Ntizie pervenute aa Dir(jzine generae dia statistia quand i vume era già di stampa.

8 - V - Segue Aque stagnanti. >: 'h j., PROVNCA COMUNE STAGNANT Cune Demnte. Due aghetti, demati Lungh, d'are 0 adu; ptrebber prsiugare faimente, ma n est studi prpt. d. V t tignas Terreni aquitri regine Prigia; di bnifiament. d. Carrù. Terreni aquitri regine Garzette, dve ha rige i ri Orià. Ne i perit ivi Cavigia fee, per rde de mune, u studi su r prsiugament. 0 d. Casagrass. Tèrreni paud, detti Langa e P Mrt, per straripamenti de P e dei trrenti. Fu istituit ne marz un Cmitat per prmuvere, 'aiut de gver, e pere di stemazine de P, tra Viafrana e Mnaieri, e dei trrenti Peie e Mara. L'gegnere V. Demrra pubbiò auni enni mgrafii sua stemazine dea vae superire de P. ivi d. En Terreni paud regine de Pash, per mananza di s dee aque. Cngi prviae seduta ttbre ha ammess questa regine nea prima ategria; giusta a egge de ugi per e bnifihe. d. Nvara. Reve.. Viverne. Terreni paud, regine Staffarda; via di bnifiament per ura de'orde Maurizia. Lag di S. Marti d'azegi (Ea.. j e ag di Be,-tigna (Ea. O). Este un prgett di prsiugament, n immisne dee aque nea Dra Batea, fatt per ari de nte d'har COU't. 0 d. Tappia.. Paudi. U d. Creseti Terreni paud (risaie, marite, gerbidi) nee regini Mie, Cereie, Deve, Pi'amari e Aperte, a distanza di 00,00 e 000 metri da'abitat. \'n feer studi per i r bnifiament. 0 Tri. d. Pe. Verrayes Les mai'ais; n est studi per i r bnifiament. La Ì Lzn. ivi d. Candia Canavese. Paude di prprietà. munae; n est studi per i su bnifiament. d. d. vrea.. Cm iguu. Patde ag di ittà, n u strat di trba de spessre di metri, ed ferirmente u di mema ria di materie rganihe, di O metri di spessre. Este un prgett di prsiugament fatt da gemetra L. Bru.,'ari stagni frmati da straripamenti dee aque de P sua spnda nistra. r prsiugament ptrà ttenere a stemazine.ea yae superire de P, send i prgett de'gegnere V. Demrra.

9 - X- Segue Aque stagnanti. 'b - -- PROVNCA COMUNE A CQUE STAGNANT Tri. La Lggia. Due stagni, u di Ea.., 'atr di Ea..0; n est studi per i r bnifiament. 0 d. Pianezza Stag munae Creusa, ed atri due di prprietà privata j est studi per i 0' bnifiamnt. n Geva. 0 d. Bergam d. d. Quart a Mare. Ara. Cisa Bergamas. Csta Vpi Crteva. Stagni d'aqua mista a a fe de trrente Stura e de fssat Pietraruggia. Terreni aquitri, detti Pagiari, Prati e Gai, di aque miste. Ke è faie i prsiugame nt, ma n est studi prpt. Paudi di Bisne, sua s pnda nistra de' Adùa j n est studi per i r bnifiament. Terreni aquitri, press i ag Sebi. Cndereve estenne d 'aque stagnanti. 0 Bresia. Pia Camu Fsse Cerretti ed atre; n n è psbie i prsiugament. ivi d. Azza Mea. Paudi da strame; s i n a pratihe per i r bnifiament, a termi dea egge' ugi. d. d. d ivi d. d.... Cavisa. Lgrat. Cazzag S. Marti. Orzuvi. Puegnag. Terreni aquitri; fur fatti studi per i r prsiugament da'uffii de geni i Terreni paud. Pi stag, aimentat dae aque pivane de aseggiat, he serve da abbeverati. Terreni aquitri; st an faend pratihe per i r prsiua egge ugi gament, a tere de. Paude ne entr de'abi tat. Cngi sanitari prviae ne prpse i prsiugame nt, mediante tunne di sari ne ri stquest avr imprterebbe a spesa di tpst a paese; ma ire 0,000. ivi d. Le Paudi da strame, tavt a utiizzate anhe per a tivazine de ris. Este un prge tt di bnifiament de'g. F. Ravei; dipendentemente da quest, vari prprietari han iziat pere rievanti per i prsiu gament dei r fndi aquitri. Cm. Abate. Trbiera di parehie en taia di metri d'estenne. ivi d. Bernate di Cm. Prdtte da trbiere esa vate e da esavar; ne sarebbe psbie i prsiugament, abbas sand i ive de'aqua dea rggia di Dei, ma quest av 'O imprtereble una spesa gente.

10 x- Segue Aque stagnanti..:.:: 'J C.. PROVNCA COMUNE STAGNANT 0 Pavia 0 Beu Pieve Abiga. Aurnz. Canae di s, ra abbandnat, ne quae ristagna 'aqua pi' mti. i me de'an.. j Stagni nea aità detta Paus. ivi d. Cmei Superire. d. 0 Rvig. Cà Em Vai d'aqua sasa. d. i Prt Te Mti s i punti smmer, quai ad esempi: parte de teniment Cà Zen, de teniment Cà Yendramia e tutta '. parte ferire de territri fi a mare. ig Ferrara. Cent. Aque stagnanti di ndereve e!tenne. Rma. Avei 0 Saer Cisterna di Rma Mntr nferire Sa. Estenne Ea. 0. Srture di Ea. 0. Ristagni trrente Ripiti. Aque ptabii.:.: C PROVNCA COM'NE POTABL p.. ---, _.._ Cune Beette., Si usa anhe aqua di ag. ivi d. Casteett Stura. d. d. Nvara d. d. d. Magia Api Brnate DmdsSa. Brg Verei S. Pietr Msezz Aqua di attiva quaità. Le aque s di pzz e di fnte. Quee di pzz s di attiva quaità; bune quee di fnte. Si usa anhe aqua di rrente, sebbene di attiva quaità. Vi s auni pzzi arteani n aqua di buna quaità. d.

11 - X- Segue Aque ptabii <. < p., PROVNCA COMUNE POTABL Nvara Mia. Casae Crte Cerr. Abbiategrass L'aqua di rrente é di attiva quaità. Le aque s di attiva quaità. ivi d. Bas d. d. 0 Padva Venezia Ferrara 0 Lua. 0 Maerata 0 Aquia. 0 Chieti 0 Avei d. Caserta d. Reggi di Caabria. Cusag. Padva Cnrdia Sagittaria Cent Massarsa. Mnte Cava Fntehi. Vast S. Mihee di Seri Mntea Caiazz S. Ange d'aife Pame. Si usa anhe aqua di rrente. Una Cmmisne speiae mata da Cngi munae ne ha eseguit 'anai himia dee aque di pzzi muni, di parehi pzzi arteani, dee aque de Brenta e de Bahigine, di varie srgenti territri Duevie e Cami, e dei fntanii di Fntaniva. prf. S. Cannizzar ha ripetut 'anai himia dee aque dei fiumi Brenta e Bahigine e dee srgenti di Dt;.evie prf. L. Maggi ha pubbiat una reazine su'esame mirspi di aune aque ptabii dea ittà e per a ittà di Padva. L'aqua di rrente è di attiva quaità. Le aque ptabii fur anaizzate. Le aque s sarse e di attiva quaità. Le aque s di attiva quaità. Nn sì usa aqua di pzz, ma di isterna. Sebbene u anhe aqua di pzz, e aque ptabii s suti.. ienti a bisg. Si usa anhe aqua di rrente. d. Le aque ptabii di attiva quaità. d. Si usa anhe aqua di pzz e di!sterna. ivi d. Gija Taur d. Mesna Cagiari Tripi geas. L'aqua è di attiva quaità. Le aque fur anaizzate.

12 - X - Fgnatura dee ; , PROVNCA COMUNE._---' Se e vie a munite di fgne PROV,""A ' , COMUNE Se e vie a munite di fgne Aessandria. d. Ovigi. Crtanze. gen. 0 Tri. ivi d. Ogiani Rivara. una via ua via d. (. Casae Mnferrat Arquata Srivia. gen. Geva. ivi d. Pntedeim Prà. ivi e!. ì\vi Ligure * ivi ù. San Pier d'arena G d. ''rtna vie pr. 00 d. Sestri Pnente Cune. Gares una via O Prt Maurizi Ceva. / 0 d. d. Nvara.,. \arze Mretta Venasa Ctiavazza. Piediava * gen. % /0 * gen. gen. O ù. Bergam, 0 d. d. d. Pigna. Rania..," vie pre. Trabuhe Brigna Gera d'adda Fntanea / J una via ivi ivi d. d. \.Juitteg. Serravae Sea. gen. vie pr. ivi d. Bresia. Cmun Nuv Raffa. 0 ivi ivi ivi ivi ivi ivi 0 ivi ivi ivi ivi (], ù. d. d. d. ù. ù. ù. d. d. d. d. ù. d. d. d. d. S. Maria Maggire e Crana... gen. Te. * una via Cmignag una via Gaiate gen. Maggira. una via Nni. gen. Oeggi. * una via Begirate Frner Lregia : Biet. gen. Vara.. Gattara. gen. Oeneng. una via Sai Vereese una via '. Tri. Verei due vie ivi d. Cm. Mia 0 Pavia 0 d. ivi d. 0 Rvig. / Bgna. Fri. Parma Firenze. 0 Siena. Anna. Asi Pie Perugia. d. - Csenza. Puegnag. Turate. Casae Pustereng. Ottne. Mrtara Vigeva Adria. Crespea Mnte Cmb. Sissa. Firenze () Gaje. Offagna Cmunanza Pggi Mirtet Trevi. Bet. % * * * / * m.oo / % J *% fa () n Firenze e fgne s strutte su diver stemi. Le più antihe s anhe quee più imperfette, perhé trpp sperfiiai, e deperite a punt da essere permeabii tant da di dentr he da di furi; esse andran smparend gradatamente, speia md se verran rirdate e struzini de entr dea ittà. Ove trva questi anai, per un ert raggi da questi, i terre é tutt imbevut da sstanze rganihe putresenti, he eme a gaz mefitii veng imprtate nei pzzi dae vene fuide he i aimenta. L'quament de su dipende anra dai numer btti a smatiti, he per i passat han gmbrat i sttsu, e he ra rede a spariti qua mpetamente. Un atr stema fu adttat per e fgne strutte negi utimi tempi de gver tsa e più tardi fi a ; esse s a tenuta, pratiabii, ma n trpp atte a smatiment dee materie he veng deptate su fnd. Le fgne strutte

13 - X - Latre. PROVN(,!A COMUNE Se e abitazini a frnite di atre... PROVNCA COMUNE Se e abitazini a frnite di atre Aessandria. Cune Nvara. d. Geva. Ovigi. Venasa Cigia Ghisareng Prà.. % /n gen. gen, Bresia. Mia d, 0 Pavia 0 Beu. Puegna g. Casae Pustereng. S. R a Prt Ottne Cmei nferire ','0 / ge, '. / idi ivi d. San Pier d'arena Fr. Mnte CmL /O 00 d. Sestri Pnente -i Parma Sissa..! :; 0 0 Prt Maurizi. Bergam d. Ceva. : Trabuhe. Brigna Gerra d' dd /0 /0 Firenze Anna Perugia. Marrad Otfagn a Pggi Mirtet :;; / : /0 d. Cmun Nuv /0 d. Trevi,' d. Verde /LO Csenza. Bet,'0 sì Bresia.. Raffa /0 Oimiteri. - Cimiteri Se PROVNCA C M U N E -----\--Distanti'e umazini a Numer più a '0 mpesv [di 00 metri ò' 't'nt da'abitat S e,_ Aessandria. Casae Mnferrat. Cune. Andn, ivi d. Berze Nvara Frmazza Bresia Quza d'ogi Padva San Pietr Vimari. Rvig Lendara Reggi ne' Emiia San Marti Ri 0 Pisa Bagni San Giuia. i Chieti. Lisia. Girgenti Liata. i piu reentemente han 'atezza di m.,0 fra i dispra de mariapiede e 'impstare dea vta, e queta è tenuta qua sempre a freia di 0,. La arghezza a impstare é di un metr, ridtt ferirmente a m. 0, per 'azine e a sarpa dei piedritti, distribuiti due mariapiedi di 0, iasu ed una unetta entrae arga 0,0. L'aque puviai e quee derivanti da'us privat veng rate un fg superire a'estradss dea vta e per mezz di un tub penetra qudi un pi pzzett aterae ad un piedritt, ui mpenetra parte, per andare pi a v,ersars nea unetta. n questa penetra pure gi avanzi iqudi dee atre mbii, per mezz di atr ndtt, he S parte da' ter dee ase dve funzina quest servizi.

14 _._--- - XV- Medii, medii-hirurghi e hirurghi ; COMUNE NEL QUALE RSEDE i} PROVNCA COMUNE <) 'O. i:: <) i: u L MEDCO CONDOTTO..: ,-_.---,-----'; e a Aessandria d. Cune. Nvara. d. Tri. d. Geva. Bresia. Cm d. d. d. Sndri. Catanzar. Csenza Cagiari Du. Viava d'asti (sti). Sessant feb Vagrana. Arizza ntra (Paanza). Caresanabt. n un mune imitrf. Chaand-Sat Anieme Verres (Asta). Mntaenghe. S. Girgi Canavese (vrea). Onz Arnas (Abenga). Puegnag. va. Masiani. n un mune dea Svizzera. Casna Mariaga. Areas (Cm). Biandrn Gavirate (Varese). Grnate nferire Carnag (Varese). S. Giam e Fiipp va. Chiavenna (Sndri). Bevedere di Spe Bet. Arixi Serbi (Cagiari) Vaazini e rivaazini ne ququenni 0-._ PROVNCA COMUNE. PROV,"O" 'S, a: COMUNE Aessandria. Paret..\ Tri Vayes. a Cune :\ Nvara ivi ò. ivi d. Cervert' Grignas. sa S. Giui Landina.! 0 Geva Sestri Pnente 0 d. Oba 0 Prt Maurizi Brghett d'arrsia Bergam. Baria 0 a d. Biet. a Bresia Cet. ;0 d. Aba Vereese d. Ldri. ivi d. Cari. d. Brgnat. 0 ivi d. Crva 0 d. Prza d. Fntanett da P Capiag ivi d. Lzz d. E nferire a ivi d. Rasenda. d. E Superire. a

15 xv Segue Vaazini e rivaazini ne ququenni '<i'.. ': ': PROVNCA COMUNE PROVNCA COMUNE +,,' 0$ ' 'S. 0$ i. > ;.----;---"- Cm d. d. d. d. ivi d. 0 Pavia Sndri. Beu. Padva. d. Masiani., Padva. Megiadi S. Fidenzi. Taverneri Casna Mariaga. a ivi ivi d. d, Mntagnana ' S. Margherita d'adige Biandrn Ude Trave a 0 Caprn a d. Ovar. a Cardana Verna Angiari. 0 Marza d. Negare L S. Giam e Fiipp Fri. ' Misa Via Vittria. a Vtag Bet. a Brgri. 0 0 Sassari. Nughedu di S. Niò' 00 Castebad 0 Risutati dee eve miitari ne ququenni 0-. PROVNCA Nvara. 0 Mia. Campbass. COMUNE Cervatt Mnza, Caste de Giudie 0 O$'', :... a ', 0$ PROVNCA COMUNE :;; ii., '> '': 'r.::<b..... C.. & Saer. GiffniVaePiana 0 0 Ptenza, Nva Siri. O Csenza, Mra Caabr, 0 0$ :::: 'S 0$ C.. PROVNCA COMUNE Numer degi anni ui verifi- ' ar PRvmm a di era 00 era. -- Numer defsi ad m CU COMUNE verifiar a er_ Cune Nvara. Mrzz Fntanett da P! m F",,,.. Lag Sant.

16

17 SPEGAZONE DE SEGN E DELLE ABBREVAZON. Cnna. i.uuude. - L'atezza su ive de mare è stata riferita psbimente aa sgia dea asa munae. n auni a essa fu diata ifra apprsmativa, aggiungend a differenza di ive a'atitude ta di un mune vii, sttraend da essa, send i a. Quand e giunte munai, ariate di frnire e tizie per 'hiesta, n fur grad d'dire, neanhe apprsmativamente, 'atezza su mare, è pst i seg (). Quand i maggir entr abitat di un mune dista me di Chim. da un ghiaiai, aant aa ifra fe esprime 'atezza su ive de mare, fu psta a ettera g. (ghiaiaj); quand i entr de mune dista me di Chim. da mare, fu pst, aant aa stessa ifra, i seg ma. (mare). Cnna. i\.ftue rrenti. - n questa nna è diat se i territri munae a attraversat da quahe d'aqua, a ess un fiume, un trrente, un anae. Quand era diata a distanza de d'aqua da un entr di ppa zine, essa fu espressa metri; se a distanza n era preisata, usar e ab breviazini (vii) per diare he ess è vii a'abitat; nt. (nta) se srre aperta ampagna, nta da'abitat; attr. (attraversa) se ess attraversa un entr di ppazine. Onne e..i\.que stagnanti. - Le ifre segnate nea nna esprim are 'estenne dee aque stagnanti. Quand ne territri di un mune trva due più stagni, a ifra segnata rrispnde aa superfiie mpesva. Trattand di pie superfii, n misurate, me sarebber aune esaval:ini di terre per struzine di ferrvie, di strade, di bastini, di argi, e., antihi avei di fiumi nei quai a frmat un ristag d'aqua, e., a presenza di questi stagni fu tata e pare f pzze. Se ne mune n est aque stagnanti, fu mess i seg (.. ) Se i ristagni d'aqua frma fs esavazini di terra he attraversa un entr abitat, sì è 'pst nea nna i seg ne'ab. (ne'abitat); quand fu dihiarat he stag trvava nta vii a'abitat, senza he ne fsse preisata a distanza, feer rispettivamente e antazini nt. (nta} (vii). Cnna. i.quft ptabie; prvenienza. - L'abbreviazine (pzz).. dia he 'aqua ptabie, a quae serve per i nsum dea ppazine, prviene da pzzi srgivi muni da pzzi arteani triveati; quand 'aqua ptabie prviene da fnti naturai, a he venga attta direttamente ae medeme, a he venga prtata a entr de mune per mezz di ndtti hiu d aperti, è usata 'abbreviazine (fnte); ist (isterna) quand tratta d'aqua pivana nservata entr isterne; rr (rrente), quand è attita ad un d'aqua, iè a fiumi, a trrenti, a i."ivi, i a anai d'irrigazine, e.

18 -- Cnna. J.qua ptatie quaità. - Si è usata 'abbreviazine (buna) pei muni he han un'aqua ptabie buna; (medire) pei muni he 'han dihiarata medire, n mt buna, trpp ruda, faie ad quar dp piggie, 0 buna rige, ma sggetta a guastar perhè ndtta anai ma tenuti; att. (attiva) pei muni he ' han dihiarata attiva, quata da materie rganihe. seg (A) (anai) mess aant ae espresni att. dia he est anai himihe de' aqua ptabie, fatte da persne mpetenti; n.egi atri a i giudizi sua 'quaità. de'aqua ptabie n è basat spra auna anai himia. Cnna 0. Aqua ptajtie quantità. - Si è usata 'abbreviazine (abbndante) pei muni he han dihiarat d'avere aqua ptabie quantità superire a bisg dea ppazine; suf (snffiiente) se 'aqua è bastante, tutte e stagini- de'an, ai vari bisgni; sarsa quand irstanze eezinai, dp ità prungate, se ne sente i difett; (suffiiente), quand via rdaria., per un perid più me uug de'an, 'aqua n basta a bisg. Cnna. F;:;nat... dee "ie. - seg (*) dia he i stema di fgnatura serve uniamente per i trasprt dee aque pivane, dei avati he immett sue vie; dve mana quest seg, e fgne riev, ame parte, anhe materie feai. Se a fgnatura n è mpeta, ma estende a tutte e vie pripai de mune, è usata 'abhreviazine gen. (generamente ) e quand stant una phe vie s munite di anai stterranei, 'espresne gen.. Quand è stat psbie riavare un dat più preis dae rispste date dai muni, è espress e frazini /, /, /0' e.: a prprzine dee vie munite di fgne, rispett a ttae dee vie terne ne maggir entr abitat. Cnna. Ampiezza dee abitazini. - Si è usata 'abbreviazine (suffiienti) quand e abitazini de mune s, per numer e per ampiezza, suffiienti a bisg dea ppazine; i seg app. (appena suffiienti) quand tutti i ai s upati e n ne rest.a più au dispnibie per agiere nuve famigie; (suffiienti) quand i numer dee famigie è mt superire a numer dee abitazini, <!ueste s frmate da ai angusti e masani. Cnna. Latre. - Si è usata 'espresne s,i per i muni nei quai tutte e abniazini s prvviste di atre; gen. (generamente ) per i muni nei quai a maggir parte dee abitazini ne è frnita; gen. (generamente ) quand è maggire i numer dee abitazini he ne mana; quand tutte qua tutte e abitazini ne s prive. Le frazi<ni /, /' / e., dia via apprsmativa, send e dihiarazini fatte dai muni, a prprzine dee abitazini prvviste di atre. Cnne e. Chniteri. Si è usata 'espresne hiesa, quand i mune mana di un imiter prpriamente dett, e e tumuazini ntua a far una più hiese, aperte a ut; 'espresne ns. (nsrziae) dia he n este imiter su territri de mune, ma quest è unit nsrzi n atri muni, per a struzine di un s imiter, he trva su territri di questi utimi. Nena nna è diat i numer mpesv dei imiteri tuttra eserizi; nea nna i numer dei imiteri, già. mpre nee ifre dea nna preedente, ma he dista me di 00 m. daa asa munae, da'abitat pripae dea frazine he ne fa us.

19 -- Cnna. udazini. - Si è usata 'espresne quand gni adavere viene seppeit una fssa distta; ne as ppst; gen. (generabnente ) quand stant per i mrti appartenenti a famigie agiate sue avare una fssa speiae, mentre tutti i adaveri dei pveri sgi essere tumuati una phe grandi f0se. seg C*) dia he n v' è ne mune 'abitude di hiudere i adaveri entr assa, ame a assa è usata stant per i mrti appartenenti a famigie agiate. Cnne e. Ber;aDt di pizia Drtuaria e d'ig-iene. - n queste nne s segnati gi anni nei quai i suddetti regamenti ttenner 'apprvazine da mister de'nter. seg () è usat per diare he i mune è prv vist de regament, ma quest n venne anra sttpst a'apprvazine superire; 'espresne è usata per i muni nei quai i regament è via di mpiazine; i seg (.. ) dia he i mun mana di regament. Cnna. Medii eodtti. - L'espresne va. (vaante) dia he i mune rmamente prvvede a servizi dea ndtta media, ma, a temp ui venner frnite e tizie per 'hiesta sue ndizini igienihe e sanitarie, a ndtta trvava vaante per mrte per runzia de titare. Quand i mune imita a stipendiare un febtm per i servizi sanitari dei pveri, venne usata 'abbreviazine feb (febtr); i seg (*) dia he i medi ndtt n è stipendiat da mune, ma daa ngregazine ae di arità, da un spedae, da quahe privat. Cnna. Redenza de Dedi eodtt. - Quand un mune n ha aun medi redente ne su territri, ma è unit nsrzi n atri muni fitimi per i servizi dea ndtta media, è diat nea nna i mune ne quae riede i medi ndtt nsrziae, riprtand i numer d'rde afabeti he quest mune tiene ne'een dei m uni de irndari, quae è diat nee nne e de stess prspett. Cnna.... evatri. - n questa nna è diat i numer dee evatrii patentate da una sua di stetriia, autrizzate de Prefetture; fur esuse e mammane he eserita senza essere abiitate, nè autrizzate, anhe quand esse pere piva stipendi quahe gratifiazine su biani munae. Quand i mune stipendia a evatrie per i servizi dei pveri, è mess aant a numer i- seg (). Cnna. '\Teteriari. - Quand i veterari è stipendiat da mune, a ant a numer è mess i seg C). Cnne e. Vaiazini e ri"aazini. - Nea maggir parte dei muni i numer dei vaati e dei rivaati riferise a ququenni 0-; phi a pter avere samente i dati reativi a ququenni -; questi utimi fur ntrasegnati n un (*). seg (a) dia he e vaazini s ese guite, ame parte, n pus animae, mentre per gi atri muni n ntrassegnati è da tender he e vaazini fur eeguite esuvamente n pus umanizzat. Quand i mune n ha ptut diare i numer esatt dei vaati e dei riva ati, è mess, ne pst rrispndente, i seg (); quand vee i mune ha dihìa -rat ehe ne ququenni n vi fu aun vaat, nè rivaat, è usat i seg C.)

20 -- Cnne,,. Le"e miitari. -" seg (*) mess aant a numer dei vitati e dei rifrmati nee eve miitari, dia he e ifre riferis ae eve de ququenni - e n de ququenni 0-, n essend ptut ttenere da mune dati più reenti; per i muni he n sepper diare i numer dei vitati e' dei rifrmati ae eve, è usat i seg () Cnna 0. i'ehbri da naaria. - Si è usata 'abbreviazine (frequenti) per quei muni i quai han dihiarat he gni an sserva a abbastanza numer di febbri da maaria; 'esp.resne, pei muni nei quai i a di febbre s phi, e sserva stant date irstanze; 'espresne per i muni nei quai e febbri da maaria s igte; i seg (*) serve ad diare he i a di febbre s tutti imprtati, vae a dire sservar stant dividui prvenienti da atri muni, nei quai eran reati per sp di avr per atr mtiv. Cnna. Eddemie di eera. -'- Ne mputare i numer dee epidemie di era è tenut nt anhe di quegi anni nei quai n era srta una vera epidemia, ma era sservati stant POCh a isati. "Quand n era preisat quai anni fsse mpars i era, è usat i seg () Cnna. t.itufi di eura. - n questa rubria s mpre tant gi spedai generai quant quei riservati aa ura di maattie speiai, i manimi, i fiimi, gi spedai di bambi, a es eretti ente mrae, mantenuti a spese de gver, dea prvia, dei muni, di privati benefattri. Per quei phi spedai pei quai n fu diat i numer dei etti, è sstituita a ifra degi fermi presenti -a gennai, send a media de ququenni 0-. Cnna. stituti di ri"er. - n questa rubria s mpres rcoveri di mendiità, gi ai per vehi, i breftrfi, gi spizi di maternità, gi istituti per srdmuti, per iehi, per reti, e., e gi rfatrfi. Quand n era diat i numer dei etti, è sstituita a ifra dei riverati a gennai, send a media de ququenni 0-.

21 RSULTAT DELL'NCHESTA SULLE OONDZON GENOHE E SANTARE D TUTT COMUN DEL REGNO ALCUNE NOTZE DATE COMPENDOSAMENTE PER SNGOL COMUN.

22 ' '"O 0 COMUN STAGNANT -- - NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE E SANTARE. - NOTZE PER COMUN. Prvia di.a.essand/jia. ACQUA POTABLE Prvenienza Quaità Quantità O DATA de regament N. dei medii, :b medii-hirurghi ;.a,_ NUM'm e hirurghi :: redenti ] ---:--...,'- ----:-----,-e--.;::--.-,.:; E..., "'-E d ;O s g'b ''f. ;:: ' _'""' C ('j -= ::.::.. :: ti u. '"'::! ;:: u.:! :g ;;;.;;:: :.:: :; i d ".... :: aj \.) $ '"C.. 0 (\) --n- nee eve miitari.;;:,::: ;.a j iii ququenni de Jj Q! '"O 0- quhuenni 0- ) 0, < dei etti S < r/ Cirndari di Aqui Aqui.. Aie Be Ce. 0 0 km. pzza ne'ab. ist att. sarsa O Prvia app. gen.. di Aessandria a::' < Bergamas. Bistag Bru. Bubbi Caamandrana 0 US 0 vi. vi vi Sf. sar,;a sf.!a!a sn: snf. suf: gen. f0 gei. gen. a 0 a S u :: 00 (j O Carenti. Cart. Casnas Casnee Caste Bgine nt. m.00 0 m im. B. 0 pzze nt. ist ist pz bn. b. m. sf. snf. sut gen. gen. HO gen. gen. S a a i ' a 0 a 0' O a O a 0 t''c!. O 0 Casteett d'err. Casteett Ma. Castenuv Beb. Castenuv Brmida. Caste Rher Cavatre. Cesse. Crtigine Cremi. Denie. Fntanie. (H H 0 00 m vi vi km. km... 00,0 pzze pzze vi ist poz. '0z. ne'ab. ist ne' ab. ist md. m. m. att. m. m. m. sf. sui'. abbnd sarsa sf. sarsa su'. O!a,;uf. a pp. sui: suf: suf: gen. gen. gen. gen. gen. ì j gen. gen. gen. i i gen.h j:!'en. : feb e e a ' - a b ' 0 a, *S a 0() 0 0 j O. a ' a 0 DO V t'req. a i 0-0 Grgnard nisa Beb. Lazz. Mavii. Maranzana Meazz Merana Mare Mmbadne. Mmbaruzz vi i. att'. 0 km. 0 km km. : vi km. pzze r'. ne'ab. ist ist fot. ist ist b. m. att. m. sarsa abùnd. sarsa sui. s'f. DO app. gen. gen. gen. DO gen. gen. gen. i) gen. '. i O a 0 :, a j 0 '0 0i ) ' O 'are * io 0 0 a) medi ndtt riede a Canei (Asti).

23 Pien,nte STAGNANT, NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE ACQUA POTABLE SANTARE. - CMTER NOTZE PER COMUN. DATA de regament Pr'via di A.essand'ria 0 COMUN Mnaster Brmida. Mntabne Mnta Brmida. Mntehiar d'a'jui Mrbe Mrsas Nizza Mnferrat Om Gentie. Orsara Brmida. Paret.. ) 0 < 00 km. km. 0 km.. 0 {m. 0 vi Pnti Pnzne C0 vi km. Pras. 0 m.00 Quaranti Riadne. 0 nt. 0 Rivata Brida. ' m.00 Ra Grimada. Ravera. Rhetta Paafea vi nt. San Girgi Sarapi. Sere. 0 Sessame 0 km. Spig Mnferrat 0 0 vi Strevi 0 vi Terz 0 0 vi 0 Trisbbi :{ 0 Vagi Serra. Veme. H 00 m.0 Visne. 0. vi rr. 0 ne'ab. ist rr z. pzze vi pzze nt. ist pzza vi ist ist tnt ist ist tnt tnt. ist.0 vi ist Prvenienza Quaità Quantità att. att. iu. m. att. m. m. att. O sarsa. ablnd. sarsa sf. 'una via 'due vie % % app. uf. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. % % gen. gen. gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. '. ',. Q.) ::: ;; Z J ;a 0 feb 0 a b) rj <:.. ''i..._ ;S " nee eve miitari... ne ququenni 0- a..... '00 0 a 0 a 00 a a a 00 aj a 0 a 0 a 0 a ' a a.. de Q.) ;:: ququenni 0- ' rn i 0 i 0 00 ' \J G 0 O 0 0 G 0 ' ' ' O 'are.. O U 0,!) 0 0 Cir di Aessandria Aessandria. attr. Auvini Cambiò 0 m.0 Basgnana 0 O m.00 Brgratt Aessandri 0 vi Bs Mareng 0 km. 00 vi pzze vi.00 vi rr hu. * gen. DO gen. gen. gen. gen. gen., 0 O ) 00 a * * O 0 a a medi ndtt riede a Canei (Asti). - b) medi ndtt riede a Crtemiia (Aba). - ) m.edi ndtt riede a Sae (Trtna).

24 Piemnte COMUN -: NCHESTA SULLE CONDZON GENCHE SANTARE. NOTZE PER COMUN. ;; :: QJ QJ D AT A N. dei medii, Nmnm.. < STAGN.\:\'n ACQUA POTABLE.. PDUTER.. de rega- edii-hirurghi::::.a NmERO ] : g :..; ;;"E ;a '. ;:. ment e hirurghi ::; u..::: -a "'" u () redenti ;, r.. :. ': 'ii : JÈ. () u,... '-' ;:;,::: A.,' _...;:: '..- ':;:." : g..! v, '- -:'-- 'g. :",:.a fs 'r;j 0 ":; d - :: ;;i ::;. Prvenienza Quaità Quantità.g <.';:j ::; :!. > <) O":::. '"'.;:; \. t g (\) := 00 = C, '""C v. -. r- -,- S Q). "O) 'ii. :; '.i. 'E. () :g;; -,. ""O - :. \ g.:;: ". -i..s () _ -;; () ne nee eve miitari ::.::; ' A QJ E A. () ;a A. : P u." :;; 'ai ququenni i de J S ;.-: '"'... :;.., u w, rf < ifj W 'A 'C J ;a ;, Z....e 0'0 'O 'O N"" 0-S' quq\eni 0 i 0 "tri () O ' JL-_t_+t t-r--- dei etti O G H io 0 D' v. p,. " LLnd.,nf. gn.,; ",;.. " :, 'a re Casa Cermei Case. tis 0 ist COT utt. 0 gen. S' Casteazz Brnida GG 0 m. 00 pzze vi sut. gen. gen. 0 0 Casteettu Sazzs. S0 poz. rt gen. 0 Caste di AOW. vi 00 p. rr gen.!ti ' S0 :->0 m. 0 gen. 0 Ce Tanar. 0 vi gen. ' ' " 0 F'izza. '-:\), vi m. /0 \' frec[. 0 UG m. gen. :. 0 :>. 00 ist gen. Frugar. :> : gen. 0 Gaam. 0 ao km., vz. gen. Lazzare W!J pnz. ist gen. a) 0 Lu. i0 :-0 k. ist sarsa gen. Ma J vi b. gen. a 0 Mnteaste.!J b) ist CO'!'. gen. Ovigi. ) 0 i. 00 una via gen. \ PaVO d'aessu'ia 0 00 sarsa gen. 0 0 Peett di Vaeza. tnt. ist sarsa gen. / a ' 0 Pietra a'uizi 0 ) m.00 '0z. m. gen. ' Predsa.0 gen. 00 (ì Qum'get 0 su'. gen. QuattO di. 00 n. app. ' Heti'ire ist sui'. gen. a 0 :: Hiva'e. 0 O.OO rr gen. S. Sahatre rnfetat ist i gen. ;! Sezzè 0 gen. O Se' :\H 0. km. gen. t 0\ Vaenza S.00 ist att. : gen O J H 0 i () 0 Cirndari di Asti Agia. Abuta. Antigna. Arameng. Asti nt. nt. ii km. 0 "i.,0 pzze pzze ist ne'ab. ist ne'ab. \ f0nt: Cst. ist. ist A att. A gen. app. gen. gen. /0 gen.. 0 a 0,a 0\ 0 ;) a) medi ndtt riede a Pmar Mnferrat (Casae). - b) Le ase più basse trva ad met e più ate a ì metri u ive de ma.re, - ç) M)tr 0 a et de trrente Beb.

25 .. [ Piernte NCHESTA SULLE CONDZON GENCH SANTARE. - NOTZE PER COMUN. P'f'via di Aessandria. COMUN ACQU<: STAGNANT ACQUA POTABLE Prvenienza Quaità Quantità CMTER CN....:: B DATA de regament CD ;;. dei etti Azza de Tanar. Bagnas d'asti. Badihieri. \) Bevegi O Berza di S. Pietr Buttigiera d'asti Cass. Camera Casas Canei. Cantarana. Caprigi Cstage Lanze Caste'Afer. Casteer. 0 Castenuv Caea. Castenuv d'asti. Castigine d'asti Ceareng-. Cee Emnd. Cerret d'asti Chiusa d'asti. Cagi Cisterua d'asti i Cazz a Cnat. Crne Crtandne Crtanze Crtaz;:ne. Cssmbrat Cstigie d'asti Du. Ferrere. Fr. 0 sa d'asti Marett '". m. 00 :: ::/ :::: pzze nt. 0 vi ist km. 0 vie pz. 0[ km, pzze vi ist 0 0. ;) 0 km vi ist 0 nt., ist 0 km. pzze ist ist 0 00 vi ist poz. ist ist ist poz. ist nt. 0nt. vi nt. 0nt. ist ist poz. ist f!t. 0 0[ km. stag stagni vi ist 0 vi ist C nt. ist 0 att. att. att. sarsa sarsa % * np una via gen. sui'. gen. gen. %s gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. % gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. gen. sì 'n 0 b) a) B e e ne nee eve miitari ququenni de 0- ququenni 0-0 a.j :: OO.. a.... a 0 a ) ' , a [ ::: :. a 0 ; 0 [ 00 i mi ';:.. :: * * 'are ' * tre' O * O * O O t/ 0 0 t/ a medi ndtt riede a Caabrgne (Tri). - b) medi redente ura gratuitamente i pveri de mune.

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia

Una voce poco fa / Barbiere di Siviglia Una voce oco a / Barbiere di Siviglia Andante 4 3 RÔ tr tr tr 4 3 RÔ & K r # Gioachino Rossini # n 6 # R R n # n R R R R # n 8 # R R n # R R n R R & & 12 r r r # # # R Una voce oco a qui nel cor mi ri

Dettagli

Il villaggio delle fiabe

Il villaggio delle fiabe Il villaggio delle fiabe Idea Progetto bambini 2^ A A. Mei Costruzione Direzione dei lavori maestre L idea di partenza Il DADO è un cubo. Noi siamo molto curiosi e ci siamo posti questa domanda: Come sono

Dettagli

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie

PROGETTO PON SICUREZZA 2007-2013 Gli investimenti delle mafie PROGETTO PON SICUREZZA 27-213 Gli investimenti delle mafie SINTESI Progetto I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento

Dettagli

APPENDICE A. DATI CLIMATICI

APPENDICE A. DATI CLIMATICI APPENDICE A. DATI CLIMATICI A.1 Temperature esterne invernali di progetto UNI 5364 Torino -8 Reggio Emilia -5 Alessandria -8 Ancona -2 Asti -8 Ascoli Piceno -2 Cuneo -10 Macerata -2 Alta valle cuneese

Dettagli

Elenco Aziende, Enti e istituti Regionali per il diritto allo studio universitario

Elenco Aziende, Enti e istituti Regionali per il diritto allo studio universitario Elenco Aziende, Enti e istituti Regionali per il diritto allo studio universitario Abruzzo Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) Viale dell Unità d Italia, 32 66013 Chieti scalo Tel. +39

Dettagli

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA

ATTREZZATURE A TEMPERATURA POSITIVA ANUGA COLONIA 05-09 OTTOBRE 2013 Ragione Sociale Inviare a : all'attenzione di : Padiglione Koelnmesse Srl Giulia Falchetti/Alessandra Cola Viale Sarca 336 F tel. 02/86961336 Stand 20126 Milano fax 02/89095134

Dettagli

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla

RELAZIONE TECNICA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. di struttura adibita a Ufficio. relativa alla II I RELAZIONE TECNICA t relativa alla PROTEZIONE CONTRO I FULMINI di struttura adibita a Ufficio. sita nel comune di AF.EZZO (AR) PROPRIET A' AP{EZZO MULTISERVIZI SRL Valutazione del rischio dovuto al

Dettagli

MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO

MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO MODELLO RI2 DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IMPIANTI A SCAMBIO TERMICO Riepilg dcumentazine 1 2 Istanza di autrizzazine all scaric in crp idric

Dettagli

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808 VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CAMERALI CIG N. 1310739808 L ann duemilaundici il girn 11 del mese di Aprile alle re 10:00, press la sede della

Dettagli

Autotrasportionline - visite - parole chiave ricerca - 2009-2011

Autotrasportionline - visite - parole chiave ricerca - 2009-2011 www.autotrasportionline.com Autotrasportionline - visite - parole chiave ricerca - 2009-2011 01/set/2009-30/set/2011 Rispetto a: Sito Visualizzazioni di pagina uniche 30.000 30.000 15.000 15.000 0 0 1

Dettagli

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza

BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali : Rivista di dottrina e giurisprudenza AN001 Centro di Ateneo di Documentazione - Polo Villarey - Facoltà

Dettagli

Va, pensiero Chorus of Hebrew Slaves from Verdi s Nabucco

Va, pensiero Chorus of Hebrew Slaves from Verdi s Nabucco a, pensiero Chorus of Hebre Slaves from erdi s Nabuo a, pensiero, sull ali dorate; a, ti posa sui livi, sui olli, Ove olezzano tepide e molli L aure doli del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, Di

Dettagli

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04

V _ TAS. C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2 0 04 V _ TAS G e s t i o n e e co n t ro l l o d e l l a p ro g e tta z i o n e C o n f o rm e a l i a N o rm a U N I E N I S O 9 0 0 t ; 2 0 0 8 C o n fo rm e a l i a N o rm a U N I E N I SO 1 4 0 0 1 : 2

Dettagli

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren.

Invece n da stu paes, come sempre, ston i solt casen, il centro è sempre pulito ed in periferia stie na latren. Cari lettori Oggi della pulizia del nostro paese vi voglio parlare, che per come funziona, troppo cara ce la fanno pagare. Pe quanda solt co senec ne fasce pagà de rummat, Putignan er a iess nu paes, splendente

Dettagli

Dati dai questionari. Report preliminare. Maggio 2015

Dati dai questionari. Report preliminare. Maggio 2015 Dati dai questinari Reprt preliminare Maggi 2015 Dati Scule Regine Abruzz 3,9% 16 Basilicata 0,5% 2 Calabria 2,4% 10 Campania 3,9% 16 Emilia Rmagna 4,6% 19 Friuli Venezia Giulia 3,4% 14 Lazi 4,1% 17 Liguria

Dettagli

Aggiornamento remoto della chiave hardware

Aggiornamento remoto della chiave hardware AMV S.r.l. Via San Lrenz, 106 34077 Rnchi dei Leginari (Grizia) Italy Ph. +39 0481.779.903 r.a. Fax +39 0481.777.125 E-mail: inf@amv.it www.amv.it Cap. Sc. 10.920,00 i.v. P.Iva: IT00382470318 C.F. e Iscriz.

Dettagli

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1

ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI. Anni 2009-2011. Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 Analisi statistiche Giugno 2012 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT EXTRA UE DEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI Anni 2009-2011 Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali 1 ANALISI DELL IMPORT/EXPORT

Dettagli

tramite della Segreteria della scuola), trasmissione dei verbali e degli atti al

tramite della Segreteria della scuola), trasmissione dei verbali e degli atti al L verbae n"..8j... Ogg, se marzo duemaqundc, ae ore 13.00, s è runta nea sede d questa sttuzone Scoastca a commssone Eettorae così composta RBEZZO ASSUNTA Presdente; VAL SABNA Segretaro, FATORELLO GAMPETRO

Dettagli

J yy > Jxx. l o H A R A R B

J yy > Jxx. l o H A R A R B oitecnico di Torino I cedimento di una struttura soggetta a carichi statici può avvenire in acuni casi con un meccanismo diverso da queo di superamento dei imiti di resistena de materiae. Tae meccanismo

Dettagli

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015

PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 PRONTI PER L INVERNO 2014-2015 Automobile Club Reggio Emilia Non rimanere bloccato... usa il trasporto pubblico con MI MUOVOCARD o tieni in tasca il tuo biglietto multicorsa MI MUOVO CARD Abbonamenti mensili

Dettagli

Protagonista dello sviluppo locale

Protagonista dello sviluppo locale Bic Umbria Protagonista dello sviluppo locale Sviluppo Italia Bic Umbria promuove, accelera e diffonde lo sviluppo produttivo e imprenditoriale nella regione. È controllata da Sviluppo Italia, l Agenzia

Dettagli

Punt o di par t enza : ORFDOLWj7RSSDGHO&DSUDUR. Punt o di ar r ivo : $EED]LDGL60LFKHOH. Lunghezza del per cor so : NPFLUFD

Punt o di par t enza : ORFDOLWj7RSSDGHO&DSUDUR. Punt o di ar r ivo : $EED]LDGL60LFKHOH. Lunghezza del per cor so : NPFLUFD 68//(3,67('(,%5,*$17, /,7,1(5$5,2ƒSHUFRUVR L it iner ar io descr it t o è uno dei t ant i possibili che at t r aver sano il 0RQWH 9XOWXUH, e r isult a par t icolar ment e int er essant e per ché consent

Dettagli

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE n.806 del 01/07/2014 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.806 del 01/07/2014 Proposta

Dettagli

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA

rigenerazione urbana volti a promuovere la riqualificazione Pulsano, viale dei Micenei n.70. PREMESSA RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Prgett di un intervent sit in Pulsan, lc. La Fntana, viale dei Micenei n.70 inserit nei prgrammi integrati di rigenerazine urbana vlti a prmuvere la riqualificazine di città

Dettagli

Abstract: una versione sintetica della tua relazione. Il lavoro di ricerca e progettazione svolto prima di cominciare gli esperimenti.

Abstract: una versione sintetica della tua relazione. Il lavoro di ricerca e progettazione svolto prima di cominciare gli esperimenti. COME SCRIVERE LA RELAZIONE DEL PROGETTO La tua relazine finale deve includere le seguenti sezini: Titl Abstract: una versine sintetica della tua relazine. Indice. Dmanda, variabili e iptesi. Il lavr di

Dettagli

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni.

È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. È uno Stato unitario dal 1861, una Repubblica dal 1948. Oggi l Italia ha una popolazione di circa 57 milioni. È un paese con 20 regioni. 8 regioni settentrionali: il Piemonte (Torino), la Val d Aosta (Aosta),

Dettagli

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni

VBA. Il Visual Basic for Application. Funz ioni VBA Il Visual Basic for Application Le funz ioni Le procedure Funz ioni µ E pos s ibile (e cons igliato) s comporre un problema i n sotto- problemi e combinar e poi assieme le s oluz i oni per ottenere

Dettagli

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI

1.3 - DAT I T ECNICI, DIMENSIONI E AT T ACCHI IDRAU LICI nfo g e ne rai. - T T, T T U L T 9 0 n 4 " L" T T T T T T T T T T 4 T T 4 Q u a d ro c o m a n d i p ia c o n tro o fia a o rtin a d i p u iz ia T a n d a ta ris c a d a m e n to T ito rn o ris c a d a

Dettagli

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario

Prot. Novara, 20 luglio 2015. Date Impegni Orario Prot. Novara, 20 luglio 20 OGGETTO: CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI SETTEMBRE 20 Date Impegni Orario 1 settembre Collegio Docenti :00 2 settembre Prove studenti con giudizio sospeso (vedi elenco) 8:30 3 settembre

Dettagli

Scheda di sintesi Armenia

Scheda di sintesi Armenia VI. Prgramma prmzinale 2006: ARMENIA SCHEDA DI SINTESI ATTIVITA ne altri 1. EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA 1.1 Manifestazini fieristiche diffusine di ntizie tramite e-mail e Sit Internet dell Ambasciata

Dettagli

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

\ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI \ l o n g a r e \ RE5 INDICE - TITOLO PRIMO - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOL AMENTO EDI L I ZI O E RI CHI AMO AL L E DI SPOSI ZI ONI DI L EGGE E REGOL AMENTI - TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEGLI

Dettagli

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20

VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 MOD.COM/VIT COMUNE di VILLAGGI TURISTICI Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi per l anno 20 1 SEMESTRE (scrivere a macchina o in stampatello) 2 SEMESTRE 01 Denominazione del Villaggio Turistico

Dettagli

COGNOME NOME DATA NASCITA PRV NASCITA PUNT. UTI PUNT. EXTIT SCUOLA DI RICONF. COD. PREC CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T

COGNOME NOME DATA NASCITA PRV NASCITA PUNT. UTI PUNT. EXTIT SCUOLA DI RICONF. COD. PREC CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T INDIVIDUARE IL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PAG. 1 CLASSE DI CONCORSO:A017 DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI ANZIVINO MARILENA 07/12/1968 FG 30,00 0,00 CAMPORESE MARIA 27/02/1956 SA 0,00 0,00 SISD00201T

Dettagli

Valore di costo procedimen+ sinte+ci

Valore di costo procedimen+ sinte+ci Corso di valutazione es+ma+va del proge5o Clasa a.a. 2012/13 Valore di costo procedimen+ sinte+ci Docente Collaboratore prof. Stefano Stanghellini arch. Pietro Bonifaci Il mercato delle costruzioni LE

Dettagli

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata.

Per risolvere le equazioni alle differenze si può utilizzare il metodo della Z-trasformata. 8.. STRUMENTI MATEMATICI 8. Equazini alle differenze. Sn legami statici che legan i valri attuali (all istante k) e passati (negli istanti k, k, ecc.) dell ingress e k e dell uscita u k : u k = f(e 0,

Dettagli

CALENDARIO NAZIONALE CICLISMO PARALIMPICO 2015

CALENDARIO NAZIONALE CICLISMO PARALIMPICO 2015 22 febbraio Misano Adriatico (RN) 1 Misano Circuit Grand Prix organizzazione C.O. Giro d Italia info@girohandbike.it 348.2856213 www.girohandbike.it Cod fatt k 0001 ID fatt k 67047 1 marzo Treviso Gara

Dettagli

AVVISO AGLI UTENTI. Autolinea z150 Cantù Milano (Comasina M3) Transito dalla stazione di Camnago - Lentate

AVVISO AGLI UTENTI. Autolinea z150 Cantù Milano (Comasina M3) Transito dalla stazione di Camnago - Lentate AP AU nr. 11/2015 AVVISO AGLI UTENTI Data emissione 21 Gennaio 2015 Autolinea z150 Cantù Milano (Comasina M3) Transito dalla stazione di Camnago - Lentate Si informa la Gentile Clientela che a partire

Dettagli

SULLE CORRISPONDENZE FRA SUPERFICIE DELLA VARIETÁ DI SEGRE

SULLE CORRISPONDENZE FRA SUPERFICIE DELLA VARIETÁ DI SEGRE SULLE CORRISPONDENZE FRA SUPERFICIE DELLA VARIETÁ DI SEGRE di M. VILLA. e L. MURACCHINI (a Bologna) 1. - Nelle nostre ricerche sull'applicabilita proiettiva delle trasformazioni puntuali fra piani, abbiamo

Dettagli

Sportello Unico Immigrazione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE

Sportello Unico Immigrazione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE Sportello Unico Immigraione NORMATI VA I N MATERI A DI I MMI GRAZI ONE 38172&(175$/('(//$/(**(%266,),1,( &+(1(66812 675$1,(5262**,251,,1,7$/,$6(1=$815(*2/$5( &2175$772',/$9252('81$//2**,2$'(*8$72 '/JV1

Dettagli

MARTINA ZIPOLI. Curriculum Vitae Martina Zipoli INFORMAZIONI PERSONALI. Sesso Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazionalità Italiana

MARTINA ZIPOLI. Curriculum Vitae Martina Zipoli INFORMAZIONI PERSONALI. Sesso Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazionalità Italiana INFORMAZIONI PERSONALI MARTINA ZIPOLI Sess Femmina Data di nascita 14/12/1986 Nazinalità Italiana ESPERIENZA PROFESSIONALE Archelga press cantieri di scav prgrammat ed emergenza, cn ruli di respnsabile

Dettagli

GLI ALUNNI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO A.S. 2013/2014. (Ottobre 2014)

GLI ALUNNI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO A.S. 2013/2014. (Ottobre 2014) GLI ALUNNI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO A.S. 2013/2014 (Ottobre 2014) I dati presenti in questa pubblicazione fanno riferimento agli studenti con cittadinanza non italiana dell anno scolastico

Dettagli

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica:

Pasta per due. Capitolo 1. Una mattina, Libero si sveglia e accende il computer C È POSTA PER TE! e trova un nuovo messaggio della sua amica: Pasta per due 5 Capitolo 1 Libero Belmondo è un uomo di 35 anni. Vive a Roma. Da qualche mese Libero accende il computer tutti i giorni e controlla le e-mail. Minni è una ragazza di 28 anni. Vive a Bangkok.

Dettagli

Serie RTC. Prospetto del catalogo

Serie RTC. Prospetto del catalogo Serie RTC Prospetto del catalogo Bosch Rexroth AG Pneumatics Serie RTC Cilindro senza stelo, Serie RTC-BV Ø 16-80 mm; a doppio effetto; con pistone magnetico; guida integrata; Basic Version; Ammortizzamento:

Dettagli

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE

I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE I SERVIZI DI CUI AVETE BISOGNO OVUNQUE VOI SIATE La direttiva Servizi mira a ffrire ai cnsumatri più scelta, più qualità e un access più facile ai servizi in tutt il territri dell UE PERCHÉ LE NUOVE NORME

Dettagli

TURISMO MARITTIMO E COSTIERO SOSTENIBILE,

TURISMO MARITTIMO E COSTIERO SOSTENIBILE, TURISMO MARITTIMO E COSTIERO SOSTENIBILE, CHIAVE PER LA CRESCITA BLU COM & CAP MARINA-MED #5 SEMINARIO DI CAPITALIZZAZIONE 12 &13 Maggi, 2015 Firenze (Regines Tscana- Italia) Luca Girdan Hall, Palazz Medici

Dettagli

O la, o che bon eccho! (The Echo Song)

O la, o che bon eccho! (The Echo Song) la che bn ecch! (The Ech ng) ATB Duble Chir a cappella rland di Lass (1532-1596) CANT (pran I) 2 ALT (Alt II) 2 TENRE (Tenr II) BA (Bass I) % E %E % E E 1 la la la la che bun che bun che bun che bun ec

Dettagli

FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE. a cura di G. SIMONELLI

FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE. a cura di G. SIMONELLI FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE a cura di G. SIMONELLI Nel motore a corrente continua si distinguono un sistema di eccitazione o sistema induttore che è fisicamente

Dettagli

Genova, 26 febbraio 2014. Commissione di Garanzia - Roma. Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma. Prefetto di Genova

Genova, 26 febbraio 2014. Commissione di Garanzia - Roma. Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma. Prefetto di Genova CG t FY-#tsL ry F[OERAZt0NEtfÀilAr{ATRASP0fii' Wrh-rsFoRîr Genova, 26 febbraio 2014 Commissione di Garanzia - Roma Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma Prefetto di Genova Direzione ATP EsercizioSr!

Dettagli

CALENDARIO NAZIONALE CICLISMO PARALIMPICO 2015

CALENDARIO NAZIONALE CICLISMO PARALIMPICO 2015 22 febbraio Misano Adriatico (RN) 1 Misano Circuit HandBike Grand Prix organizzazione C.O. Giro d Italia HandBike info@girohandbike.it 348.2856213 www.girohandbike.it 0001 67047 1 marzo Treviso Gara Nazionale

Dettagli

1. CORRENTE CONTINUA

1. CORRENTE CONTINUA . ONT ONTNUA.. arica elettrica e crrente elettrica e e e e P N NP e e arica elementare carica dell elettrne,6 0-9 Massa dell elettrne m 9, 0 - Kg L atm è neutr. Le cariche che pssn essere spstate nei slidi

Dettagli

Focus Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 2013/2014

Focus Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 2013/2014 Focus Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della statale A.S. 2013/2014 Premessa In questo Focus viene fornita un anticipazione dei dati relativi all a.s. 2013/2014 relativamente

Dettagli

IL PIANETA TERRA. IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli

IL PIANETA TERRA. IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli IL PIANETA TERRA IL RETICOLATO TERRESTRE POLI: sono i punti di intersezione tra l asse terrestre e la superficie terrestre. s i pia i paralleli all a r e a su. EQUATORE: piano perpendic lare all i rotazione,

Dettagli

BLOCCO TEMATICO DI ESTIMO. Standard Internazionali di Valutazione (IVS) Market Comparison Approach (MCA) calcolo dei prezzi marginali

BLOCCO TEMATICO DI ESTIMO. Standard Internazionali di Valutazione (IVS) Market Comparison Approach (MCA) calcolo dei prezzi marginali BLOCCO TEMATICO DI ESTIMO Standard Internazionai di Vautazione (IVS) Market Comparison Approach (MCA) cacoo dei prezzi marginai Docente: geom. Antonio Eero CORSO PRATICANTI 205 I PREZZI MARGINALI I prezzo

Dettagli

La rappresentazione per elencazione consiste nell elencare tutte le coppie ordinate che verificano la relazione

La rappresentazione per elencazione consiste nell elencare tutte le coppie ordinate che verificano la relazione RELAZIONI E FUNZIONI Relzioni inrie Dti ue insiemi non vuoti e (he possono eventulmente oiniere), si ie relzione tr e un qulsisi legge he ssoi elementi elementi. L insieme A è etto insieme i prtenz. L

Dettagli

LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO, SCEGLI LA TUA BASE SCATENA LA TUA FANTASIA CONQUISTA TANTI NUOVI CLIENTI!

LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO, SCEGLI LA TUA BASE SCATENA LA TUA FANTASIA CONQUISTA TANTI NUOVI CLIENTI! Le ALL ITALIANA CREA LA TUA ALL ITALIANA Decidi di essere oriin le, cre tivo e diverso d i tuoi concorrenti : Cre le tue person lissime cup c kes ll it li n, LE IRRESISTIBILI DOLCI TENTAZIONI DEL MOMENTO,

Dettagli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : RAVENNA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : RAVENNA GRADUATORIA TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE - SC. SEC. DI II GRADO PAG. 1 SI COMUNICANO, ORDINATI PER DATI ANAGRAFICI E DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO, I SEGUENTI DATI RELATIVI AI DOCENTI TITOLARI

Dettagli

PREMIO LETTERARIO LA GIARA 4 a EDIZIONE 2014-2015

PREMIO LETTERARIO LA GIARA 4 a EDIZIONE 2014-2015 PREMIO LETTERARIO LA GIARA 4 a EDIZIONE 2014-2015 REGOLAMENTO DEL PREMIO LETTERARIO LA GIARA PER I NUOVI TALENTI DELLA NARRATIVA ITALIANA 1) Il Premio fa capo alla Direzione Commerciale Rai, nel cui ambito

Dettagli

Oggetto: Differenti modalità di copertura dei posti di Professore universitario di ruolo di Prima e Seconda fascia

Oggetto: Differenti modalità di copertura dei posti di Professore universitario di ruolo di Prima e Seconda fascia Perugia, 17 febbraio 2013 Ai Soci CIPUR Oggetto: Differenti modalità di copertura dei posti di Professore universitario di ruolo di Prima e Seconda fascia Cari colleghi, la progressiva implementazione

Dettagli

STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO.

STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO. STUDI PER LA FORMAZIONE DEL PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL FIUME TORMO. Provincia di BERGAMO Comune di Arzago d'adda. Provincia di CREMONA Comuni di Agn adello, Pandino, Palazzo Pignano, Monte Cremasco,

Dettagli

I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE. Caratteristiche e comportamento di spesa

I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE. Caratteristiche e comportamento di spesa L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE NEL Risultati e tendenze per incoming e outgoing Venezia, 11 aprile 2006 I TURISTI NO FRILLS /LOW FARE Caratteristiche e comportamento di spesa Valeria Minghetti CISET

Dettagli

STANDARD DI COMPOSIZIONE INDIRIZZI

STANDARD DI COMPOSIZIONE INDIRIZZI STANDARD DI COMPOZIONE INDIRIZZI EDIZIONE APRILE 2009 La corretta scrittura dell indirizzo da apporre sugli oggetti postali contribuisce a garantire un recapito rapido e sicuro. Per le aziende l indirizzo

Dettagli

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi:

GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: GRAMMATICA IL MODO CONGIUNTIVO - 1 Osserva i seguenti esempi: Sono certo che Carlo è in ufficio perché mi ha appena telefonato. So che Maria ha superato brillantemente l esame. L ho appena incontrata nel

Dettagli

BENESSERE ANIMALE ANNUALITA' 2009 MISURA F - b

BENESSERE ANIMALE ANNUALITA' 2009 MISURA F - b BENESSERE ANIMALE ANNUALITA' 2009 MISURA F - b Schema presentazione La produzione di latte ovino Il costo di produzione del latte ovino: Costi aziendali Costi di sistema Interazione fra prezzo, costi di

Dettagli

F N dell'area edificata in settori a pericolosità geologica elevata individuata nella "Carta di Sintesi" 25 27 B LOCALITA'

F N dell'area edificata in settori a pericolosità geologica elevata individuata nella Carta di Sintesi 25 27 B LOCALITA' LOALITA' Aa NTRO STORIO I b γ Ab NTRO STORIO I Ac NTRO STORIO I a LASS I IONITA' URANISTIA IR. 7/LAP ascia fluviale ex PS PRSRIZIONI INTGRATIV RISPTTO Presenza di tratti stradali, convoglianti le acque

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 8 LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella

Dettagli

Comune di Prato Leventina. - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile

Comune di Prato Leventina. - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile Comune di Prato Leventina - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile 1 Marzo 2004 Incarico del Municipio di Prato-Leventina per la valutazione dell efficienza funzionale

Dettagli

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione

La retta è il luogo geometrico dei punti che soddisfano la seguente relazione RETTE Definizine intuitiva La retta linea retta è un dei tre enti gemetrici fndamentali della gemetria euclidea. Viene definita da Euclide nei sui Elementi cme un cncett primitiv. Un fil di ctne di spag

Dettagli

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. "-ì"* f &" '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0

-r#s*ts*^ fk **rr?r--w. -ì* f & '& Fr\COLTA' DI ECONOMIA. Cotrltre.ro rlerrorale. no 321.-,-,..''':...: rfo 4, -_- rjle'.' 0 -r#s*ts*^ "-ì"* f &" '& fk **rr?r--w UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FALERMO Fr\COLTA' DI ECONOMIA Cotrltre.ro rlerrorale Sulla base dei verbali redatti dalla (lornmissione del Seggio elettorale presieduta dalla

Dettagli

2. Le scuole con elevate percentuali di studenti stranieri

2. Le scuole con elevate percentuali di studenti stranieri 2. Le scuole con elevate percentuali di studenti stranieri 2.1 La concentrazione degli alunni con cittadinanza non italiana in specifiche scuole e nei differenti ordini e gradi scolastici Dall analisi

Dettagli

Le pensioni dal 1 gennaio 2014

Le pensioni dal 1 gennaio 2014 Argomento A cura deo Spi-Cgi de Emiia-Romagna n. 1 gennaio 2014 Le pensioni da 1 gennaio 2014 Perequazione automatica 2014 pensioni, assegni e indennità civii assistenziai importo aggiuntivo per anno 2013

Dettagli

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg

TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312. Polg TAV. 393 - MOLT I PL I CATORE T 312 Polg 'Tay. 393 11 97 I T 312 con pto passante Sax 1600-1800-2100 - Tex 2300-2700 - Nico Pos. Codice Denominazione 1 0.312.3001.00 albero passante 2 07.0.069 paraolio

Dettagli

UNIVERSITÀ - LA NUOVA CLASSIFICA DI VISION

UNIVERSITÀ - LA NUOVA CLASSIFICA DI VISION The Italian Think Tank UNIVERSITÀ - LA NUOVA CLASSIFICA DI VISION Vision propone un nuovo modello di ranking multi-dimensionale che mette a confronto le università italiane sulla base di cinque parametri

Dettagli

Innesti e Tecniche di Riproduzione

Innesti e Tecniche di Riproduzione Data inizio: 7-11-2011 Alberi da frutto Innesti e Tecniche di Riproduzione Sommario Perché innestiamo? 1 Innesto a Spacco 2 Innesto a Corona 3 Innesto a Triangolo 4 Innesti a Occhio 5 Innesto a Spacco

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er.

Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co. Pr ef er. Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Primaria ORIC80400X Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/09/2014 Co Tipo d. Incl. Po Posto Tip o Ris sto Cognome Nome Data Nascita Prov.

Dettagli

Soci. Posteggio barche/canoa. Categoria Socio Tassa base Uso barche Uso natante Uso tutto. Socio attivo 150 350 550 800

Soci. Posteggio barche/canoa. Categoria Socio Tassa base Uso barche Uso natante Uso tutto. Socio attivo 150 350 550 800 TARIFFARIO 2015 Valid dal 01.02.2015 Sci Categria Sci Tassa base Us barche Us natante Us tutt Psteggi barche/cana Sci attiv 150 350 550 800 Sci attiv famiglia 160 400 600 800 Sci attiv Junir 50 *1) 100

Dettagli

TRASFORMAZIONI: DALL UVA AL VINO

TRASFORMAZIONI: DALL UVA AL VINO Scuola elementare istituto comprensivo Adro Classi seconde a.s. 2003 2004 TRASFRMAZINI: DALL UVA AL VIN BIETTIV: sservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle. Riconoscere e descrivere fenomeni del

Dettagli

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander

George Frideric Handel. Reduction. From the Deutsche Händelgesellschaft Edition Edited by Frideric Chrysander Gorg Fdc Hndl GIULIO CESARE 1724 Rduction From th Dutsch Händlgsllschft Etion Etd by Fdc Chrysndr Copyght 2001-2008 Nis Scux. Licnsd undr th Ctiv Commons Attbution 3.0 Licns 2 3 INDICE 0-1 OUVERTURE 5

Dettagli

PIANO ANNUALE A.S.2014/15 agg. 5/9/2014 1 lunedì collegio docenti 8.15 10.15

PIANO ANNUALE A.S.2014/15 agg. 5/9/2014 1 lunedì collegio docenti 8.15 10.15 PIANO ANNUALE A.S.2014/15 agg. 5/9/2014 1 lunedì collegio docenti 8.15 10.15 adempimenti di inizio anno 15 lunedì C.di C. 3AG 13.30 14.15 programmazione - visite studio - varie solo docenti 15 lunedì C.di

Dettagli

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. Paciucci E. Ragno Servizio sicurezza e protezione - CNR REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI R. P E. R Svz szz pz - CNR L f sh s s mp pph ; p è pps pm pssbà p sss è ss vs, s s mp mq sz, ; s (, svh.) pss ss s z. I sh ss s spsv è sfvm fz m pph s p:

Dettagli

Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.

Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti

Dettagli

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici

Armonizzazione della documentazione. Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici ACCREDIA L ente italiano di accreditamento Armonizzazione della documentazione dei Dipartimenti ACCREDIA Stato transizione dei documenti SIT ACCREDIA Ruolo dei documenti tecnici Adelina Leka - Funzionario

Dettagli

Elenco soggetti abilitati da Poste Italiane al servizio di pagamento dei bollettini:

Elenco soggetti abilitati da Poste Italiane al servizio di pagamento dei bollettini: Elenco soggetti abilitati da Poste Italiane al servizio di pagamento dei bollettini: Tabaccai Convenzionati con Banca ITB; Bennet S.p.A; Esselunga S.p.A; Carrefour; Conad Adriatico Soc. Coop; Tigros S.p.A;

Dettagli

AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI CAMB/2014/60 del 12 novembre 2014 CONSIGLIO D AMBITO Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria

Dettagli

Canzoni popolari. Melissa Jacobacci. 3 scuola elementare. Chiara Caverzasio e Renata Verzaroli. 4 a scuola elementare

Canzoni popolari. Melissa Jacobacci. 3 scuola elementare. Chiara Caverzasio e Renata Verzaroli. 4 a scuola elementare Canzoni popolari Melissa Jacobacci Chiara Caverzasio e Renata Verzaroli 3 scuola elementare 4 a scuola elementare ALLA MATTINA C È IL CAFFE Alla mattina c è il caffè, ma senza zucchero, ma senza zucchero;

Dettagli

TEST INGEGNERIA 2014

TEST INGEGNERIA 2014 scienze www.cisiaonline.it TEST INGEGNERIA 2014 Ing. Giuseppe Forte Direttore Tecnico CISIA Roma, 1 ottobre 2014, Assemblea CopI DATI CISIA - MARZO, SETTEMBRE 2014 test erogati al 15 settmebre CARTACEI

Dettagli

SULLE VARIETÀ ALGEBRICHE A TRE DIMENSIONI AVENTI TUTTI I GENERI NULLI

SULLE VARIETÀ ALGEBRICHE A TRE DIMENSIONI AVENTI TUTTI I GENERI NULLI G. FANO (Torino - Italia) SULLE VARIETÀ ALGEBRICHE A TRE DIMENSIONI AVENTI TUTTI I GENERI NULLI 1. - La distinzione, che pareva tradizionale, tra scienze di ragionamento e scienze sperimentali è ormai

Dettagli

1 BONOLI ALESSANDRA 12/02/56 RA 199,00 *** 2 MARABINI PAOLA 14/12/55 RA 190,00 3 TADOLINI MARCO 30/12/56 BO 186,00

1 BONOLI ALESSANDRA 12/02/56 RA 199,00 *** 2 MARABINI PAOLA 14/12/55 RA 190,00 3 TADOLINI MARCO 30/12/56 BO 186,00 INDIVIDUARE IL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE PAG. 1 NOTA ESPLICATIVA I PUNTEGGI PER I DOCENTI INCLUSI NELLA PRESENTE GRADUATORIA SONO DETERMINATI NEL SEGUENTE MODO: 1) PER I DOCENTI GIA' TITOLARI SULLA

Dettagli

BANDO DI GARA D' APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento

BANDO DI GARA D' APPALTO. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento , ROMA CAPTALE '21M~ BANDO D GARA D' APPALTO SEZONE ) AMMNSTRAZONE AGGUDCATRCE. N PUBBLCAZONE DAL~...1:Jj~jM.~ A L _.2 /~L-MZ: = 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitae Dipartimento

Dettagli

Allegato 'l. (denominazione sede d6lla scuola)

Allegato 'l. (denominazione sede d6lla scuola) Allegato 'l (denominazione sede d6lla scuola) 1ll veabale deve essere redatlo in UNICO originale, che dovra ess rc depos ato paesso la segreteria dell'istituzbne scolastica. Una copia detto stesso, tramite

Dettagli

Ferroviario e dell Alta Velocità. Milano, 15 marzo 2014

Ferroviario e dell Alta Velocità. Milano, 15 marzo 2014 Lo sviluppo del Trasporto Ferroviario e dell Alta Velocità in Italia Milano, 15 marzo 2014 Lo sviluppo della mobilità in treno: i grandi corridoi europei La rete TEN (Trans European Network) gioca un ruolo

Dettagli

100 metri. 200 metri SERIE - RISULTATI Serie Unica Clas. 1. 800 metri

100 metri. 200 metri SERIE - RISULTATI Serie Unica Clas. 1. 800 metri 00 metri RISULTTI Serie Unica 6 TROFEO DELLOMODRME MEETING DI TLETI LEGGER - appr. 0/pista/0 Organizzazione: NO00 - MTORI MSTER NOVR - NOVR RISULT MPO DI ors. Pett. tleta nno at. Società Prestazione Punti

Dettagli

Serie. Genio Tecnic. Moduli termici a premiscelazione a condensazione. Emissioni di NOx in classe V

Serie. Genio Tecnic. Moduli termici a premiscelazione a condensazione. Emissioni di NOx in classe V Serie Genio Tecnic Moduli termici a premiscelazione a condensazione Emissioni di NOx in classe V Serie Genio tecnic Vantaggi Sicurezza Generatore totalmente stagno rispetto all ambiente. Progressiva riduzione

Dettagli

Letture progressive per la prima

Letture progressive per la prima Letture progressive per la prima Alunno/a ------------ Classe --- ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE LETTERE O I A U - E M R S L F P T - N B V - Z D CA CO CU Q CE CI GA GO GU GE GI H CHE CHI GHE GHI SCHE SCHI

Dettagli

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA

ESERCIZI DI ELETTROTECNICA 1 esercizi in corrente continua completamente svolti ESERCIZI DI ELETTROTECNICA IN CORRENTE CONTINUA ( completamente svolti ) a cura del Prof. Michele ZIMOTTI 1 2 esercizi in corrente continua completamente

Dettagli

Destinatari: adulti/giovani adulti di diversa provenienza linguistica e culturale che imparano l italiano in contesto L2 o LS

Destinatari: adulti/giovani adulti di diversa provenienza linguistica e culturale che imparano l italiano in contesto L2 o LS MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU di Rino Gaetano Didattizzazione di Greta Mazzocato Univerisità Ca Foscari di Venezia Destinatari: adulti/giovani adulti di diversa provenienza linguistica e culturale che imparano

Dettagli

Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12

Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12 Esercizio 1 Il 24 10 Ne (T 1/2 =3.38 min) decade β - in 24 11 Na (T 1/2 =15 h), che a sua volta decade β - in 24 12 Mg. Dire quali livelli sono raggiungibili dal decadimento beta e indicare lo schema di

Dettagli

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II

Università degli Studi di Lecce Facoltà di Ingegneria Informatica N.O. A.A. 2003/2004. Tesina Esame di Elettronica Analogica II Università degli Studi di Lecce Facltà di Ingegneria Infrmatica N.O. A.A. /4 esina Esame di Elettrnica Analgica II Studentessa: Laura Crchia Dcente: Dtt. Marc Panare INDICE Presentazine del prgett del

Dettagli

Evola. Evolution in Logistics.

Evola. Evolution in Logistics. Evola. Evolution in Logistics. Viaggiamo nel tempo per farvi arrivare bene. Siamo a vostra disposizione ed operiamo per voi dal 1993, inizialmente specializzati nel mercato italiano e successivamente come

Dettagli