MANIFESTI AKADEMIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MANIFESTI AKADEMIK"

Transcript

1 -FFC-OPM MF KDMK vjet lbanian niversity, një emër i madh shqiptar

2 Duke falenderuar për bashkëpunimin stafi n administrativ dhe akademik të lbanian niversity, që ndihmuan në realizimin e Manifestit akademik , urojmë studentët të gjejnë të projektuara në këtë manifest të gjitha objektivat e tyre. lbanian niversity Press iranë, maj 2016.

3 PËMJJ Kalendari akademik 9 Misioni dhe vlerat e lbanian niversity 10 Fjala përshendetëse e rektorit 11 Historiku 13 Përbërja e enatit kademik të lbanian niversity 16 tafi dministrativ i lbanian niversity 17 regullorja kademike dhe Kodi i tikёs 20 Organizimi nstitucional dhe strategjia për zhvillim institucional 25 ista e programeve të studimit të ofruara për vitin akademik Departamenti i tomatologjisë 36 Departamenti i Farmacisë 42 Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë 48 pecializimet në tomatologji 58

4 Departamenti i rkitekturës 74 Programi achelor në Design 81 Departamenti i nxhinierive 83 Departamenti i hkencave konomike 92 Departamenti i hkencave Juridike 107 Departamenti i hkencave Politiko dministrative 115 Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme 128 Departamenti i nglishtes dhe dukimit 144 Programet e tudimit të Doktoraturës 154 Praktikat mësimore 163 tafi akademik i lbanian niversity 168 plikime 185 Kërkimi shkencor dhe zhvillimi në lbanian niversity 189 aboratorët dhe Kërkimi hkencor 193

5 Klinika stomatologjike lbanian niversity 200 htëpia otuese 205 Programi i kselences dhe bursat 206 Zyra e Këshillimit dhe Karrierës 208 Këshilli tudentor 210 kipi i futbollit pranë lbanian niversity 211 plikimi për konvikt 213 hërbime 214 Kontakte 217

6 KD KDMK M -Ё htator isin aplikime për studimet universitare 17 etor Çelet viti i ri akademik etor Pushim, Dita e umturimit të ënë erezës 28 ëntor Pushim, Dita e Pavarësisë 29 ëntor Pushim, Festa e Çlirimit 8 Dhjetor Pushim, Dita Kombëtare e inisë 25 Dhjetor Janar 2017 Pushimet e Dimrit Janar ezoni i Mbartjes 12 hkurt Mbyllet semestri i -rë hkurt ezoni i provimeve të dimrit M -Ë 27 hkurt Fillon semestri i -të 14 Mars Pushim, Dita e erës 22 Mars Pushim, Festa e ulltan evruzit 16 Prill Pushim, Pashkët Katolike dhe Ortodokse 1 Maj Pushim, Dita dërkombëtare e Punëtorëve Maj ezoni i Mbartjes 11 Qershor Mbyllet semestri i -të 12 Qershor - 25 Qershor ezoni i provimeve të verës 4 htator 17 htator ezoni i provimeve të vjeshtës hënim: ë rastet kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi Data e fi llimit të vitit akademik mund të ndryshojë sipas udhëzimeve të M 9

7 MO DH Misioni i lbanian niversity është zhvillimi dhe zgjerimi i kufijve të njohjes përmes arsimit më të mirë, rritjes intelektuale, sociale e kulturore të studentëve, duke kontribuar në dobi të komunitetit me aspiratën e një mjedisi intelektual që nxit mendimin kritik, krijues, me vlera, parime dhe etikë akademike institucionale. i një universitet privat por me një mision të rëndësishëm publik, lbanian niversity stimulon studentët në zhvillimin e hulumtimeve dhe reflektimeve për çështjet e rëndësishme të komunitetit kombëtarë dhe ndërkombëtarë, nëpërmjet një arsimimi cilësor dhe programeve moderne të studimit. ë vazhdim të misionit tonë qëndron ridimensionimi i arsimit universitar, rritja e programeve kërkimore, nxitja e klimës së respektit të ndërsjellët tek studentët, mbështetje në zhvillimin e ideve të tyre në shërbim të kombit dhe të shtetit, me qëllimin primar përsosmërinë e universitetit dhe bërjen e tij kompetitiv në tregun e punës. Misioni është nxjerrja e një produkti sa më kompatibël me tregun, në arritjen e targetit themelorë: Produktit që përparon në tregun e punës, profesionistit! ë hierarkinë e vlerave të lbanian niversity, qëndron dimensioni human dhe vullnetarizmi, që përkthehet në përparësinë e vullnetit mbi intelektin dhe veprimit në mendimin intelektual, nëpërmjet një aktiviteti të përbashkët dhe punë të frytshme vullnetare që nxit të mirën e përgjithshme. lbanian niversity si vlerë, por edhe materialisht, u përket studentëve, pedagogëve, punonjësve dhe të gjithë atyre që kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj nisme. Objektivat tona janë ambicioze e afatgjata, e bazuar në akreditimin e programeve dhe tatutin e lbanian niversity, synojmë të sigurojmë rritje cilësore në përgatitjen e brezave për t ju përgjigjur ekonomisë së tregut, duke synuar të jemi gjithmonë një qendër e fuqishme e arsimit jo publik në vend. lerat tek të cilat besojmë: Cilësia në çdo iniciativë akademike; ntegriteti dhe korrektësia organizative; Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja në vendimmarrje; ullnetarizmi dhe përgjegjshmëria në arritjen e standardeve arsimore; Përgjegjshmëri dhe liri akademike; uajtja e etikës dhe krijimi i besueshmërisë. 10

8 FJ PËHËDË KO ë dashur studentë! ë emër të stafit akademik dhe në emrin tim, uroj mirëseardhjen tuaj në lbanian niversity në vitin akademik Prej shumë vitesh lbanian niversity, është pjesë e institucioneve të rsimit të artë në hqipëri, duke dhënë kontributin e tij në formimin elitar, intelektual dhe profesional të të rinjve në vendit tonë. Zhvillimet e arsimit të lartë në vendin tonë, kanë ndikuar pozitivisht në rritjen akademike dhe shkencore duke e mbajtur lbanian niversity partnere të denjë me universitet e tjera shqiptare. tudentët mund të ndjekin studimet në programet e shumtë të nivelit achelor, Master hkencor e Profesional në tre Fakultetet: hkencave hoqërore, hkencave të plikuara dhe konomike dhe hkencave Mjekësore, por edhe në ciklin e tretë siç janë Doktoraturat dhe pecializimet. Çdo vit, në bilancin tonë ne kemi ngritje, kjo na bën krenarë dhe më të përgjegjshëm për të ardhmen. Ju përgëzoj për zgjedhjen dhe ju uroj: uksese! Prof. soc. Dr. era Ostreni ektore e lbanian niversity 11

9

10 HOK lbanian niversity është një institucion privat, i pavarur dhe laik i rsimit të artë! içensuar në Prill të vitit 2004, nga Ministria e rsimit dhe hkencës, Këshilli i Ministrave i epublikës së hqipërisë, ai i hapi dyert në vitin akademik , me kursin e parë të studimeve në Degën e tomatologjisë, me rreth njëqind studentë. Që në vitin e parë të krijimit të tij, ky institucion vuri në qendër të jetës akademike promovimin e produktit intelektual dhe shkrirjen e mësimit me kërkimin shkencor, e finalizuar me Konferencën e Parë tomatologjike FO Dental, e cila hapi siparin e një tradite tashmë të konsoliduar. jë vit më vonë, ky institucion ofroi diploma universitare dhe në degët; Farmaci, rkitekturë, hkenca Juridike, hkenca Politike. Gjatë këtij viti akademik ( ) ndoqën studimet universitare 600 studentë. Programe bashkëkohore studimi, staf me një formim shumë të gjatë si akademik dhe profesional, kushte infrastrukturore moderne dhe cilësore janë disa nga elementët mbi të cilët u zhvillua niversiteti. ë këtë vit akademik përfundoi dhe përkthimi i plotë i kolanës së literaturës tomatologjike të marra nga niversiteti uft s i ostonit, kolanë e cila u botua nga htëpia otuese FO Press, botime këto që u pasuan me një numër shumë të madh librash në të gjitha fushat e studimit. ë vitin akademik , niversiteti u plotësua me të tetë degët e tij të studimit; tomatologji, Farmaci, rkitekturë, Financë ankë, hkenca Juridike, hkenca Politike, Psikologji, hkenca Komunikimi, dhe pranë tij ndoqёn studimet rreth 2000 studentë. ë këtë vit akademik, përveç plotësimit të detyrave akademike, niversiteti vuri theksin në përfshirjen e akademikëve në debatet dhe çështjet publike. akimet dhe debatet mbi çështjet e legalizimit të obimit dhe evidentimit të grupeve të interesit, ishin hapi i parë drejt të qenit faktor në jetën publike të vendit. Forumet, workshopet, seminaret, konferencat, debatet kanë përfshirë jo vetëm akademikët, por edhe studentët, si dhe grupet e interesit pjesë të formimit intelektual drejt realizimit të misionit të niversitetit. ë prill të vitit 2007, përveç FO Press-it, universiteti zgjeron hapësirën e tij publike nëpërmjet televizionit FO education (tashmë Ë ews). i u ideua si një televizion edukativ në çdo dhënie informacioni. ynimi i tij është formimi kulturor në aspektet politike, artistike, letrare, duke u përpjekur të transmetojë vlerat. 13

11 ё vitin e katërt tё jetës sё tij mori një vlerë dhe kuptim të veçantë, jo vetëm për 3100 studentët që u ulën në auditorët e këtij institucioni, por sepse ishte viti në të cilin u diplomua brezi i parë i studentëve në degën e tomatologjisë dhe hkencave Politiko- dministrative. 94 Mjek tomatologë dhe 26 Politologë, të gjithë tashmë të punësuar, vazhdojnë studimet pasuniversitare brenda dhe jashtë kufijve. ë historikun e niversitetit, në vitin akademik do të shënohet i pari titull nderi i akorduar nga enati kademik, Profesor deri Dr. rhard usek, pedagog, studiues dhe politikan, një mbështetës i fuqishëm i hqipërisë në arenën ndërkombëtare. iti akademik , erdhi me prova të reja për niversitetin. Programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, profilizimi dhe specializimi i studentëve të tij, për t i afruar sa më shumë me tregun e punës ishin sfidat e reja. Programet e diplomave të nivelit të dytë dhe Master të nivelit të dytë, të gjitha të ofruara nën një projekt specifik Për Kualifi kimin e dministratës Publike. 600 studentë në këto programe, iu bashkëngjitën 4000 studentëve të ciklit të parë të studimeve, duke e zgjeruar dhe plotësuar komunitetin e.f.o niversity. Ky vit finalizohet suksesshëm duke nderuar me titullin Doktor Honoris Causa Z.Gordon ichard ngland për kontributet e tij në anëtarësimin e hqipërisë në bashkësinë uroatlantike. iti akademik ishte viti i konsolidimit cilësor të universitetit, në këtë vit të gjitha programet bachelor dhe programet e integruara të farmacisë, kaluan procesin e akreditimit dhe në vitin 2010 u vlerësuan pozitivisht nga gjencia Publike e kretidimit të rsimit të artë. iti akademik , shënoi një vit të veçantë në jetën e këtij universiteti. mri i vjetër i universitetit ndryshon nga.f.o niversity, në një emër më kuptimplotë që përfaqëson denjësisht 7100 studentë të lbanian niversity. iti 2011 shënon marrëveshjen në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet universitetit të studimeve të Palermos dhe lbanian niversity, iranë. ektori i niversitetit të tudimeve i Palermos, Prof. oberto agalla dhe ektori i lbanian niversity i iranës, Prof. Pavli Kongo, konsiderojnë bashkëpunimin ndëruniversitar një mjet të domosdoshëm për njohjen e ndërsjellët të kulturave, për zhvillimin kulturor, shkencor të njohurive dhe shpërndarjen e tyre. iti akademik shënon një vit të rëndësishëm në jetën akademike të universitetit, sepse në këtë vit akademik hapet cikli i tretë i 14

12 studimeve ai i specializimeve afatgjata në fushën e stomatologjisë në 8 drejtimet e tyre, ku lëndët e praktikës organizohen me profesorë të huaj. Ky vit shënon edhe një numër të madh aktivitetesh shkencore dhe kulturore në të gjithë departamentet e tij, të pasqyruara edhe në revistën Optime, si dhe një numër i madh ribotimesh dhe botimesh të reja të shtëpisë botuese. iti akademik përbën një vit të rëndësishëm sepse shënon 10 vjetorin e hapjes së aktivitetit të shërbimit privat në fushën e arsimit. Ky vit ofroi edhe një gamë më të gjerë programesh të ciklit të dytë, master profesional në fushën e infermierisë dhe të psikologjisë, sikurse edhe hapjen e programeve të ciklit të tretë të doktoraturave në fushën e shkencave juridike, ekonomike, psikologji, shkenca politike, shkenca farmaceutike, arkitekturë. iti akademik është një vit me arritje të mëdha në fushën e zgjerimit të programeve të studimit ku u licencuan 5 programe te ciklit të parë dhe të dytë dhe 3 programe të studimeve në doktoraturë, gjithashtu po në këtë vit u akredituan 10 programe studimi bachelor të ofruara në filialin e eratit dhe iranës. Ky vit ka qenë një vit i organizimit të aktiviteteve të mëdha shkencore siç është konferenca e parë evropiane e implantologjisë, konferencat ndërkombëtare në fushën e psikologjisë dhe të shkencave politike si bashkëpunime me universitete e tjera publike dhe private në vend. iti akademik mbetet viti i konsolidimit dhe arritjes së standardeve të cilësisë, si në fushën e mësimdhënies, por edhe në fushën e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare. niversiteti në këtë vit akademik lidhi marrëveshje me universitetin e quilas me qëllim të shkëmbimit të stafeve akademike, personelit kërkues shkencor dhe studentëve; shkëmbim të publikimeve, materialeve shkencore, projekteve kërkuese, zhvillimin e projekteve kërkimore, organizimin e publikimeve të përbashkëta, konferencave dhe workshopeve etj. iti akademik ka qenë një vit shumë i rëndësishëm gjithashtu meqenëse shënon disa marrëveshje ndëruniversitare në kuadër të bashkëpunimit institucional, jo vetëm në shkëmbimin e stafeve akademike dhe studentore, por edhe në zhvillimin e përbashkët të kërkimit shkencor. niversitetet bashkëpunuese janë si vijon: he Corvinus niversity of udapest, niversity of Padova, Facultatea de Medicina Dentara në ukuresht, igmund Freud niversity në ienë dhe niversity of P në Zvicërr. 15

13 PËËJ KDMK Ë Prof. soc. Dr. era Ostreni Prof. Dr. kademik i socuar nesti Kondili Prof. Dr. rleta Mato Dr. hk. Med. rda Qorri Dr. hk. Med. lona Kongo Dr. ida Dama Dr. dmir Jançe Prof.soc. Dr. Fatmir artare Prof. soc. Dr. edri Kola Dr. Julian Çota Dr. smail afani ektor i lbanian niversity Zv/ektor për kërkimin shkencor Zv/ektor për procesin mësimor Dekan i Fakultetit të hkencave Mjekësore Drejtues i Departamentit të tomatologjisë Drejtues i Departamentit të Farmacisë Drejtues i Departamentit të nfermierisë & Fizioterapisë Dekan i Fakultetit të hkencave hoqërore Drejtues i Departamentit të dukimit & nglishtes Drejtues i Departamentit të hkencave Potiko- dministrative Drejtues i Departamentit të hkencave Juridike 16

14 Dr. lisabeta Kafija Drejtues i Departamentit të Psikologjisë Dr. ledar Kurti Prof. soc. Dr. emzi ulo PhD. urel Korroci Prof. Dr. Hivzi Muharremi Prof. soc. Dr. etki Mulla Msc. stela Kokalari Dr. lketa Marku Devi droqi Përgjegjës i Programit të nglishtes Dekan i Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike Drejtues i Departamentit të hkencave konomike Drejtues i Departamentit të rkitekturës Drejtues i Departamentit të nxhinierive Përgjegjëse e programit të Dizajnit Pedagog/Koordinatore për Qendrën hkencore tudent 17

15 Zyra e igurimit të rendshëm të Cilësisë Zyra e Zhvillimit të Kurrikulës Zyra e ransferimeve dhe kuivalentimeve Departamenti i urimeve jerëzore Zyra e Financës Kancelare e Fakultetit të hkencave hoqërore Kancelare e Fakultetit të hkencave Mjekësore Kancelare e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike Dr. në proc. lona Mehmeti Msc. idita Çoniku Dr. në proc. eudita Doçaj MP. onila hamku Msc. Mirela Keçka Msc. hirin Dizdari Msc. ilvi eci hirin Dizdari Dr. në proc. ltjana Halili Msc. na asi Msc. nisa bazaj 18

16 ekretare e Përgjithshme e lbanian niversity K/ekretare e Fakultetit të hkencave hoqërore K/ekretare e Fakultetit të hkencave Mjekësore K/ekretare e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike Zyra e Koordinimit të Kërkimit hkencor Zyra e Protokollit & rshivës eksioni Msc. orena Killo Msc. aldete Duka Msc. va lmasllari Msc. uada eliaj Dr. lketa Marku Msc. alentina hameti Msc. min ena Msc. leksandër Koja 19

17 GOJ KDMK DH KOD KË Ky kapitull i Guidёs niversitare , paraqet njё përmbledhje të saktë të regullores kademike dhe Kodit të tikёs pёr studentёt, tё cilёt ndjekin studimet universitare pranё lbanian niversity. Ёshtё e rёndёsishme tё lexoni me kujdes pikat e kësaj rregulloreje, pёr tё mёsuar cilat janё detyrimet, tё drejtat dhe pёrgjegjёsitё tuaja gjatё periudhёs qё jeni studentё ose dёshironi tё ndiqni studimet universitare nё programet e studimit nё lbanian niversity: egjistrimi i tudentёve ë niversitet pranohen për të ndjekur studimet shtetas shqiptarë ose të huaj. Kandidati që regjistrohet ka të drejtë të ndjekë studimet në vitin akademik përkatës, nëse dorëzon brenda afateve të shpallura të gjithë dokumentacionin e nevojshëm juridik si dhe nënshkruan kontratën e regjistrimit më institucionin; kështu ai fiton statusin e studentit. fatet dhe istemi i tudimit istemi i studimit nё lbanian niversity ёshtё me kohё tё plotё. lbanian niversity ofron programe studimi: tё ciklit tё parё me kohëzgjatje normale 3 vite akademike dhe 180 kredite C nё fund tё tё cilave fitohet Diplomё achelor; tё ciklit tё dytё me kohëzgjatje normale 2 vite akademike dhe 120 kredite C nё fund tё cilave studenti fiton Diplomën Master i hkencave; programe tё integruara tё ciklit tё parё dhe tё dytё sё bashku, me kohёzgjatje minimale 5 vite akademike dhe 300 kredite C, në përfundim të të cilave studenti fiton Diplomën Master i hkencave; programe studimi tё ciklit Master Profesional me kohёzgjatje normale 1.5 vite akademike dhe kredite C; Programe të studimit të Ciklit të retë, Doktoraturë më një kohëzgjatje normale 3 vite akademike dhe te vlerësuara me 60 kredite C për studimet teorike. Programe të studimit të Ciklit të retë të pecializimit në fushën e tomatologjisë 20

18 me një kohëzgjatje normale 3 dhe 4 vite, të vlerësuara me 180, dhe 240 kredite C. Format e Organizimit ë Procesit Mësimor Format kryesore tё punës mësimore nё lbanian niversity janё leksionet, seminaret, ushtrimet, punёt laboratorike, praktikat profesionale, detyrat e kursit, konsultimet, etj. iti akademik ka 30 javё mёsimore, tё organizuara nё dy semestra, dhe 6 javё tё pёrcaktuara pёr sesionet e provimeve semestrale. ёndёt ndahen nё dy grupe: lёndё tё detyruara dhe lёndё me zgjedhje. ёndёt janё tё konceptuara nё formё moduli dhe modulet janё semestrale. jё lёndё mund tё ketё disa module. Kreditet ëndët dhe modulet vlerësohen nga kreditet sipas parimit 1 kredit përfaqëson 25 orë pune mësimore. ë orët përcaktuese të kreditit përfshihen, përveç orëve mësimore në auditor, edhe koha jashtë auditorit e nevojshme për përvetësimin e materialit mësimor të dhënë, për përgatitjen e detyrave si dhe koha për punë të pavarur të studentit. logaritja e krediteve bëhet sipas koefiçentëve orientues të miratuar nga M. Kreditet mundet të fitohen, të sigurohen, të akumulohen ose të transferohen, nga studenti. Kreditet e një lënde fitohen, kur vlerësimi në atë lëndë është kalues. ga brenda niversitetit janë të transferueshme të gjitha kreditet e fituara; nga jashtë tij transferimi i krediteve kryhet sipas një rregulloreje të veçantë. Kreditet e një lënde sigurohen kur studenti ka plotësuar kushtet e frekuentimit dhe nuk është vlerësuar jokalues në detyrat e testet e kontrollit të zhvilluara gjatë semestrit, por për arsye të ndryshme ende nuk është provuar në atë lëndë ose vlerësimi i plotë pas provimit të dhënë të lëndës është jo kalues. Kreditet e një lënde akumulohen kur studenti i ka siguruar, por ato ose nuk janë të mjaftueshme ose studenti nuk dëshiron të provohet në atë lëndë atë semestër apo atë vit. Këto kredite akumulohen edhe në rastin e ndërprerjes së studimeve për arsye 21

19 vetjake ose familjare objektivisht të pranueshme. jë vit akademik konsiderohet i kryer kur studenti ka fituar jo më pak se 60 kredite. Për përfundimin e studimeve të Ciklit të Parë studentit i duhet të fitojë minimalisht 180 kredite; për përfundimin e studimeve të Ciklit të Dytë studenti duhet të fitojë minimalisht 60, 90 ose 120 kredite, në varësi të programit të studimit; për përfundimin e studimeve të Ciklit të retë studenti duhet të fitojë 60 kredite teorike në rastin e doktoraturave dhe minimalisht 180 kredite në rastin e specializimeve të stomatologjisë. Kreditet për çdo modul e lëndë pasqyrohen në planet mësimore te programeve të studimit. Kontrolli dhe vlerësimi i dijeve hkalla e vlerësimit për përvetësimin e dijes nga studentët bëhet sipas sistemit me notë (notat 1 deri 10), me pikë ose me përqindje (100 pikë ose 100%) dhe me shkronja (sistemi C me shkronjat nga deri F). lerësimi me notë është i detyrueshëm, në kuptimin që përfundimi i një vlerësimi duhet të shprehet detyrimisht edhe me notë. otat kaluese konsiderohen nga 5 e lart, pikët nga 41 e lart dhe shkronjat nga deri. lerësimi i përgatitjes së studentit mbështetet në parimin e kontrollit të vazhdueshëm, ku nota përfundimtare është rezultat i kombinimit të elementëve të mëposhtëm: 1. Provimi përfundimtar 60 pikë (60%) 2. Provimi të ndërmjetëm 20 pikë ose 30 pikë 3. Pjesëmarrja aktive në seminar 10 pikë ( 10%) 4. se/prezantim/punë në grup 10 pikë (10%) ne rastin kur provimit të ndërmjetëm i jepet 20 pikë Programet e studimit mund të parashikojnë edhe mënyra të tjera të vlerësimit të dijeve, të cilat përcaktohen në plan programin e lëndës përkatëse. tudentët që përfundojnë vitin akademik me notë mesatare mbi 9 ose grumbullojnë mbi 90 pikë ose vlerësohen me të paktën shkronjën, shënohen në një listë të veçantë që administrohet nga ektori. ga kontingjenti i kësaj liste ektori përzgjedh dhe propozon kandidatë të cilët vitin e ardhshëm 22

20 akademik do të mund të përfitojnë bursa ose trajtime të ndryshme të privilegjuara. mungesa në seancat mësimore të lëndës shpallet përsëritës në atë lëndë. Pjesëmarrja e studentëve në auditor Frekuentimi i leksioneve dhe seminareve në të paktën 75 % të seancave është i detyrueshëm, si rregull, për sigurimin e krediteve dhe lejimin për t u provuar në lëndën përkatëse. Frekuentimi në punët laboratorike dhe praktikat profesionale dhe projektet në 100 % të seancave është i detyrueshëm, si rregull. Për studentët që kanë munguar me arsye në jo më shumë se 25 % të seancave të rregullta të punëve laboratorike dhe praktikave profesionale planifikohen deri në dy seanca plotësuese për çdo semestër dhe lëndë. tudenti nuk pranohet në sesionin e parë të provimit të një lënde kur ka kryer më shumë së 25% mungesa në seancat mësimore të asaj lënde. ëqoftëse ai ka kryer deri në 50 % mungesa në seancat mësimore të lëndës atëherë ai pranohet në sesionin e dytë ku teza e provimit te tij vlerësohet me 100 pike, jo me 60 si ne sesionin e pare. ëse ka kryer mbi 50 % Diplomimi Me përfundimin e studimeve dhe fitimin e krediteve të nevojshme studentët kanë të drejtë të diplomohen në programin përkatës të studimit. Diploma achelor mbrohet me provim formimi ose punim (tezë) diplome. Diploma Master mbrohet me punim diplome. Diploma Doktoraturë mbrohet me punim teme. Diploma e pecializimit në tomatologji mbrohet me provim. tudenti që ka plotësuar të gjitha kërkesat e planit mësimor dhe ka dhënë provimin e formimit e ka mbrojtur punimin e diplomës, pajiset me diplomën përkatëse, Diplomë achelor ose Diplomë Master i hkencave, Master Profesional, Diplomë Doktor i hkencave, Diplomë Mjek pecialist në profilin përkatës. Diploma shoqërohet me pasqyrën e të dhënave akademike që përfshin: listën e notave dhe suplementin përkatës. 23

21 Për studentët që kanë përfunduar studimet me të gjitha notat dhjeta, diploma shoqërohet me certifikatën Medalje e rtë. Për studentët që kanë përfunduar studimet me mesatare mbi 9.5 diploma shoqërohet me certifikatën tudent ekselent. Certifikatat Medalje e rtë dhe tudent ekselent nënshkruhen nga Dekani dhe ektori. ënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e niversitetit. D G Ё DJ DH DM D ë drejtat e studentit ë përfitojë nga procesi mësimor dhe të diplomohet pasi të shlyejë detyrimet e përcaktuara në planin mësimor, të kërkojë një vlerësim të drejtë dhe objektiv të përpjekjeve dhe të ecurisë së tij gjatë viteve, të njihet me rezultatet e arritura prej tij dhe të kërkojë këshillim lidhur me përzgjedhjen që duhet të bëjë për të fituar një diplomë të caktuar ose specializimin e dëshiruar. ë ndikojë në përmirësimin e procesit mësimor nëpërmjet formave demokratike të shfaqjes së vullnetit, të ankohet dhe të dëgjohet nga organizmat përkatëse, kur mendon se vlerësimi nuk është i drejtë. Detyrimet e studentit të njohë me hollësi regulloren e niversitetit dhe detyrimet e tij. niversiteti nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; të zbatojë të gjitha rregullat që rrjedhin nga tatuti dhe regullorja kademike, si dhe nga çdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor për rsimin e artë; të zbatojë normat shoqërore dhe rregullat e pranuara etiko-morale të procesit mësimor-edukativ; të shlyejë të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor dhe në programet e lëndëve për të bërë të mundshëm fitimin e krediteve të nevojshme; të paguajë rregullisht tarifën e studimit. 24

22 OGZM CO DH GJ PË ZHM CO lbanian niversity si nstitucion i rsimit Ë artë, e bazon veprimtarinë akademike dhe organizative nё Kushtetutën e epublikës së hqipërisë, igjin nr.9741, datë (i përditësuar) Për rsimin e artë në epublikën e hqipërisë në tatutin e nstitucionit si dhe në regulloret që miratohen në zbatim të tij. tatuti prezanton dhe konstituon strukturat vendimmarrëse dhe ekzekutive të universitetit si dhe përcakton detyrat dhe pёrgjegjёsitё e çdo njësie. tatuti përshkruan strukturën akademike dhe administrative Ë universitetit dhe vendos marrëdhëniet mes tyre; tatuti ka përparësi mbi rregulloren e universitetit, rregulloret e fakulteteve, të programeve Ë studimit, si dhe urdhëresat ose dokumentet e tjera qё hartohen nga strukturat e universitetit; enati akademik është organi drejtues kolegjial akademik më i lartë, i cili ushtron të gjitha kompetencat që lidhen me programimin dhe koordinimin e aktiviteteve mësimore dhe të kërkimit shkencor. enati akademik formulon politikat e zhvillimit të universitetit, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e mësimit e të kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e tyre; ektori është autoriteti drejtues akademik më i lartë. i përfaqëson institucionin e arsimit të lartë, duke vepruar në emër dhe për llogari të tij. i drejton dhe koordinon Ë gjithё veprimtarinё akademike Ë universitetit. ё bashkёpunim me enatin e niversitetit dhe ordin Drejtues dministrativ, ai orienton dhe ndёrton politikat e zhvillimit Ë institucionit; ë lbanian niversity, sipas strukturës akademike ka dy Zv.ektorë: Zv. ektori për Zv. ektori për Kërkimin hkencor; Zv. ektori për Procesin Mësimor-kademik; Zv. ektori kryen detyrat sipas fushës që mbulon në institucion të cilat përcaktohen nga ektori, dhe në mungesë me porosi të tij, 25

23 nënshkruan aktet përkatëse; ordi administrativ është organi drejtues kolegjial administrativ më i lartë i cili mbikëqyr e kontrollon veprimtaritë e institucionit të arsimit të lartë që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe pasuror të universitetit; dministratori është autoriteti më i lartë drejtues administrativ. dministratori, sipas specifikimeve të kontratës, kryeson ordin dministrativ dhe firmos të gjitha vendimet e marra prej tij; Fakulteti është njësi kryesore që bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimorekërkimore, të përafërta ose të ndërthurura të njësive bazë. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të ndryshme në përfundim të të cilave përfitohet diplomë; Dekani është autoriteti drejtues i fakultetit. i drejton të gjithë punën mësimore e shkencore në fakultet. i harton planin e zhvillimit të fakultetit sipas njësive bazë, miraton planin kalendarik akademik të propozuar nga përgjegjësi i njësisë bazë dhe përmbush të tjera të drejta dhe detyrime të përcaktuara në rregulloren e fakultetit. i është përgjegjës për organizimin e programit të studimit sipas standardeve të përcaktuara me ligj, si dhe të gjithë procesin mësimor-kërkimor për realizimin e programit të studimit; Departamenti është njësi bazë mësimorekërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore respektive. Departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies dhe veprimtaritë kërkimore duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion; Përgjegjësi i njësisë bazë është përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e Departamentit, formimin e grupeve mësimore dhe funksionimin e tyre. Përgjegjësi i njësisë bazë ndjek rregullisht dhe sistematikisht zbatimin e programeve të studimeve nga pedagogët, vlerëson programet dhe drejton zhvillimin e tyre në bashkëpunim me Zyrën e 26

24 Zhvillimit të Kurrikulës. Përgjegjësi i njësisë bazë ndërton planin e plotë të veprimtarive ekstrakurrikulare dhe të iniciativave kërkimore-shkencore, ideon, harton dhe propozon strategjitë e ecurisë dhe zhvillimit të njësisë bazë; Këshilli i tikës ngrihet pranë universitetit dhe diskuton probleme të etikës së jetës universitare, për të cilat i bën propozime ektorit. Këshilli i tikës përzgjidhet nga enati akademik. Këshilli i tikës kryesohet nga ektori. ё punёn e pёrditshme të universitetit ka dhe shume hallka të tjera akademike dhe administrative, të cilat mundësojnë realizimin e plotё te gjithё veprimtarisё akademike, shkencore dhe intelektuale. lbanian niversity ka hartuar trategjinë e tij për zhvillimin institucional për vitet Kjo strategji është hartuar me qëllimin për të qenë e pajtueshme me prirjet kryesore të zhvillimit të në vropë dhe në botë, dhe në veçanti, me procesin e olonjës. Qëllimi i saj është të përmirësojë lbanian niversity, në drejtime të ndryshme, në mënyrë që ky nstitucion të renditet mes nstitucioneve më cilësore të rsimit të artë në Hapësirën vropiane të rsimit të artë. trategjia është në përputhje me igjin për rsimin e artë, aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, me trategjinë kombëtare për rsimin e artë, , tatutin dhe regulloret e nstitucionit. jo është fryt i një bashkëpunimi serioz midis bordit administrativ dhe niveleve më të larta akademike. ë kuadër të strategjisë së zhvillimit niversiteti ka si mision: ë krijojë, të zhvillojë, të përhapë, të konsolidojë dhe të mbrojë një bazë të gjerë e të përshtatshme dijesh në shërbim të vendit me anë të mësimdhënies, të kërkimit shkencor si dhe shërbimeve të tjera në shkencat mjekësore, juridike, ekonomike, shoqërore, dhe natyrore në përshtatje me zhvillimet shoqërore dhe ekonomike në vend. ë kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë dhe promovimin e standardeve të demokracisë 27

25 nëpërmjet edukimit të studentëve për një jetë qytetare aktive. ë kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi dhe atij rajonal në veçanti nëpërmjet formimit të një force pune të kualifikuar. ë ndihmojë brezat e ri në përmbushjen e aspiratave të tyre për zhvillim. Objektivat strategjike për realizimin e misionit të niversitetit në pesë vitet e ardhshme do të përqendrohen në drejtimet e mëposhtme: - Organizimi nstitucional; - Mësimdhënia, kurrikulat dhe mësimnxënia; - Kërkimi shkencor; - eprimtaritë shërbyese; - Marrëdhëniet me jashtë. Kuadri institucional aktual në lbanian niversity kërkon t i përgjigjet zhvillimeve të kohës. ktualisht nstitucioni kontribuon, por do të vazhdojë akoma më shumë të kontribuojë në zhvillimin e vendit në përgjithësi dhe në atë rajonal në veçanti nëpërmjet konsolidimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të kapaciteteve të nstitucionit. truktura e lbanian niversity në iranë do të pësojë disa ndryshime në kuadër të përmbushjes më të suksesshme të misioneve të nstitucionit. dryshimet do lidhen me: - Zgjerimin dhe ofrimin e një shumëllojshmërie programesh studimi në përputhje me nevojat e zhvillimit perspektiv të vendit. Ofrimi i një shumëllojshmërie programesh studimi do të sjellë si rrjedhojë dhe strukturimin e Departamenteve të reja apo konsolidimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të departamenteve ekzistuese; - Përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të përvetësimit të dijeve nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe të kulturës së cilësisë; - Përhapjes në shkallë të gjerë të metodave interaktive të mësimdhënies të cilat e vendosin studentin në qendër të mësimit; - Kualifikimin e vazhdueshëm të stafit akademik; - Zgjerimin e shumëllojshmërisë së veprimtarive institucionale në shërbim të studentëve; 28

26 - Zgjerimin e bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtarë: si niversiteti i Pizës, Palermos, tali; - Konsolidimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të zyrave qendrore administrative si psh. zyra e karrierës koordinimit dhe mbështetjes ndaj studentëve, zyra e marrëdhënieve me jashtë. Këto janë zyra të miratuara në Organogramë, por funksionimi i tyre mbetet ende në fazat e para; - gritjen e një qendre me statusin e OJF-ve pranë institucionit e cila merret me aplikimin për projekte të ndryshme dhe menaxhim të tyre pas miratimit. Kjo do të bëjë të mundur një dedikim më të madh fondesh për kërkimin shkencor; - Konsolidimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të zyrës së koordinimit të kërkimit shkencor dhe qendrat kërkimore shkencore në nivel departamenti; - idhur me politikat për studentët e diplomuar dhe lidhjet me botën e biznesit nstitucioni do të impenjohet në zgjerimin e zyrës së karrierës e cila është zyra që mban lidhjet me tregun e punës dhe ofron një shërbim tejet të rëndësishëm për studentët e sapodiplomuar; - dërtimin e një Korpusi qëndror, i cili do të jetë një ndërtesë moderne, e pajisur me të gjitha lehtësirat e nevojshme për të bërë të mundur një studim sa më cilësor; - hemelimin e një nstituti projektimi pranë Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike; - ritjen e kurseve kualifikuese afatshkurtra ne fushën e dentistrise; - ritjen e shkallës së mbështetjes të studentëve në nevojë duke zbatuar dhe programe bursash për studentë të kategorive te ndryshme. 29

27 POGM Ë DM Ë OF PË KDMK FK HKC MJKËO. Programet: achelor 1. FM 3 vite achelor 2. FZOP 3 vite achelor. Programet: Master Profesional 1. FM KGJK 1,5 vite Master professional C. Programet Master i hkencave 1. OMOOGJ 5 vite Master i hkencave 2. FMC 5 vite Master i hkencave D. Programet: pecializime ne tomatologji 1. DODO 3 vite (180 C) 2. OODOC 3 vite (180 C) 3. MPOOGJ 3 vite (180 C) 4. KGJ O 3 vite (180 C) 5. D PDK 3 vite (180 C) 6. POHODO 3 vite (180 C) 7. PODOOOGJ 3 vite (180 C) 8. KGJ OMF 4 vite (240 C). Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve) 1. HKC FMCK 3 vite 30

28 FK HKC PK DH KOOMK. Programet: achelor 1. KOOGJ FOMCO 3 vite achelor 2. XH KOMPJK 3 vite achelor 3. XH KOK 3 vite achelor 4. XH MKOK 3 vite achelor 5. XH KK 3 vite achelor 6. DZJ 3 vite achelor 7. FC-K 3 vite achelor 8 MXHM Z 3 vite achelor. Programet: Master i hkencave 1. KKË 5 vite Master i hkencave 2. KOOGJ FOMCO 2 vite Master i hkencave 3. XH KOMPJK 2 vite Master i hkencave 4. XH KOK 2 vite Master i hkencave 5. XH MKOK 2 vite Master i hkencave 6. MXHM K 2 vite Master i hkencave 7. DMM Z 2 vite Master i hkencave C. Programet: Master profesional 1. DMM Z 1,5 vite Master profesional 2. MXHM FC DH K 1,5 vite Master profesional 3. MXHM HËDËO 1,5 vite Master profesional 31

29 D. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve) 1. KKË 3 vite studimi 2. FCË 3 vite studimi FK HKC HOQËO. Programet: achelor 1. HKC JDK 3 vite achelor 2. HKC POKO - DM 3 vite achelor 3. PKOOGJ PËGJHHM 3 vite achelor 4. MË PË M PHKOO 3 vite achelor 5. MË PË M FO 3 vite achelor 6. GH 3 vite achelor. Programet: Master i hkencave 1. HKC JDK ( me profile). MËDHË DËKOMË 2 vite Master i hkencave. DJË PK DH DM 2 vite Master i hkencave. DJË P 2 vite Master i hkencave. DJË DËKOMË DH 2 vite Master i hkencave. DJË P 2 vite Master i hkencave 32

30 2. HKC POKO - DM 2.1. MËDHË DËKOMË (me profile). DM OP 2 vite Master i hkencave. GJOPOKË & MËDHË JO 2 vite Master i hkencave 2.2. DMM PK (me profile). POK PK DH QJ 2 vite Master i hkencave.pok PK DH HKM OP 2 vite Master i hkencave 3. PKOOGJ. PKOOGJ KK 2 vite Master i hkencave. PKOOGJ GJO 2 vite Master i hkencave. PKOOGJ ZHM & HKOO 2 vite Master i hkencave. KËHM PKOOGJK 2 vite Master i hkencave 4. HKC KOMKM (me profile). MËDHË M PK DH MKG 2 vite Master i hkencave. DJM DH MXHM MD 2 vite Master i hkencave. GZ DËKOMË 2 vite Master i hkencave 5. DKM. M FO 2 vite Master i hkencave 33

31 C. Programet: Master Profesional 1. HKC JDK. HKC P 1,5 vite Master profesional. DJ P 1,5 vite Master profesional 2. HKC POKO-DM. MËDHË DËKOM DH DPOMC 1,5 vite Master professional. QJ DH DMM PK 1,5 vite Master profesional. DM M GË 1,5 vite Master profesional 3. PKOOGJ. PKOOGJ KK 1,5 vite Master profesional. PKOOGJ HKOO 1,5 vite Master profesional 4. PDGOGJ (me profile). DDKKË 1,5 vite Master profesional. MXHM M 1,5 vite Master profesional 34

32 D. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve) 1. HKC JDK. DJ DH POCD P 3 vite studimi. DJ OP KO 3 vite studimi 2. HKC POKO DM. MDH DKOM 3 vite studimi. HKC DM 3 vite studimi 3. PKOOGJ. PKOOGJ KK 3 vite studimi

33 DPM OMOOGJË Drejtuese: Dr. hk. Med. lona Kongo Departamenti i tomatologjisë ka nisur funksionin në shtator 2004 si Departamenti i parë i lbanian niversity me një program bashkëkohor bazuar në modelet më të mira amerikane. Ky Departament është pjesë përbërëse e Fakultetit të hkencave Mjekësore të lbanian niversity. Departamenti strukturohet mbi bazë katedrash, që janë: - Katedra e terapisë me degët dentistri operative paraklinike-klinike, endodonti paraklinikeklinike, dentistri estetike, me shef Prof. Dr. Pavli Kongo; - Katedra e dentistrisë pediatrike me degët dentistri pediatrike, profilaksi, nutricion, me shef katedre Proc.Dr. no Gaçe; - Katedra e protetikës me degët: morfologji dentare, njohuri materiale, protetikë paraklinike, protetikë e lëvizshme parciale, protetikë totale, protetikë fikse, ortodonti paraklinike-klinike, me shef Proc. Dr. idrit eqiraj; - Katedra e kirurgjisë orale dhe OMF me degët anestezi, kirurgji orale, kirurgji OMF dhe radiografia me shef katedre Dr.hk.Med, rda Qorri; - Katedra e periodontologjisë me degët periodontologji paraklinike-klinike, diagnozë orale, patologji omf, implantologji, mjekësi orale, me shef katedre Dr.hk.Med. Çerçiz Mingomataj. ënkuptohet që pranë çdo katedre dhe lëndë aktivizohet numri i nevojshëm i pedagogëve, asistent pedagogëve dhe ordinatorëve. Përgatitja pesëvjeçare e kuadrit realizohet nga një numër i konsiderueshëm profesorësh, doktorësh të shkencave dhe masterash të përfituara në shumë vende të botës, perëndimore dhe lindore, pa lënë pas dore kuadrot e formuara në vend. Formimi 5 vjeçar shoqërohet jo vetëm me formim të mirë paraklinik 2 vjeçar në kushte moderne, por edhe me formimin e tre viteve të mëpasshme teorikopraktike direkt në pacient, duke i dhënë kështu specifikë tejet të admirueshme çdo kandidati e njëkohësisht e bën të aftë që të zotërojë dhe aplikojë në praktikë, njohuritë e përfituara. Mbështetur mbi sa themi, deri më sot nuk janë të paktë studentët që punojnë ose kanë arritur të përfitojnë të drejtën e një formimi akademik të mëtejshëm në shumë shtete të huaja. Departamenti i tomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të hkencave Mjekësore, mbështetet mbi një program studimor me kohëzgjatje 5 vjeçare. Ky 36

34 program përbën një origjinalitet të dukshëm, si në formë dhe përmbajtje, dhe diferencohet ndjeshëm nga programet e tjera stomatologjike që zhvillohen në vendin tonë. Fokusi primar i këtij programi është formimi teoriko-praktik modern i studentëve, bazuar kryesisht në modelin e niversitetit F-s oston, të mbështetura totalisht në literaturën amerikane të këtij universiteti. Ky program mundëson përgatitjen e studentit sipas standardeve të njohura ndërkombëtare dhe synon të realizojë një qenie të aftë që të krijojë, meditojë, kërkojë dhe të zhvillohet me bagazhin teorikopraktik që i ofrohet, për të krijuar bindje moderne dhe të qëndrueshme mjekësore. Mjeku stomatolog i formuar mbi këto kritere, do të jetë i aftë t i bëjë ballë kërkesave gjithmonë në rritje dhe standardeve në, do t i japë atij mundësinë të integrohet lehtësisht, ose të punojë si profesionist i lirë në klinika stomatologjike, në institucione publike në sektorë promovues dhe prodhues të pajisjeve stomatologjike, në qendra spitalore të çdo niveli, në qendra kërkimore të profilit akademik, ose në hapësira të ndryshme akademike, brenda dhe jashtë hqipërisë. jë veçori tjetër e këtij fakulteti është impenjimi i dukshëm në sferën e jetës shkencore, i cili konkretizohet me konferenca vjetore të mjekëve dhe të studentëve, ku prezantohen hulumtime shkencore-profesionale të realizuara brenda vendit tonë, ose në vendbanimet e mjekëve apo studentëve. Konferencat shkencore të mjekëve tanë mbulohen mbi 95% nga punime origjinale, si dhe nga punime me Fakultete dhe pedagogë vendi dhe te huaj të tjerë në çështjet kërkimore. armia e pedagogëve dhe e formimit të tyre reflektohet dukshëm në formimin e stomatologëve të rinj. Është një veçori e admirueshme për këtë Fakultet, miratimi i 8-të specializimeve nga M, të cilat zhvillohen këtu me afat kohor 3-4 vjeçar, të drejtuara nga pedagog të institucioneve prestigjioze italiane a apienza, tashmё prej 4 vitesh. eprimtaritë ekstrakurrikulare Departamenti i tomatologjisë, si pjesë përbërëse e Fakultetit të hkencave Mjekësore në lbanian niversity, e manifeston rëndësinë e tij akademike, me krijimin e traditës së përvitshme shkencore. jë risi në Fakultetin e hkencave Mjekësore, ishte zhvillimi në datat etor 2015, i Kongresit të Parë talo-hqiptar, titulluar Patologjia Orale, një bashkëpunim ky i lbanian niversity, iranë me niversitetin e quilas, tali. ë këtë Kongres u paraqitën tema dhe Workshop. ë këto tema, pedagogët e Departamentit të tomatologjisë përfaqësohen me punime origjinale.ashkëpunimi i mëtejshëm me niversitetin e quilas, shprehu frytet e veta, në organizimin e Kongresit të Dytë talo-hqiptar të Patologjisë Orale, këtë herë të 37

35 organizuar në vezzano, tali Qershor ë vijim të bashkëpunimeve në datën 19 Dhjetor 2015, u organizua workshop-i mbi implantet me & Dental, paraprirë nga pjesa teorike e më pas praktike, me konkluzione të frytshme klinike. ksperienca e këtij workshop-i, na nxiti për zhvillimin e suksesshëm në datat Mars 2016, të workshop-it me tematikë Kursi teorikopraktik i kirurgjisë implantare me pacientë. i cdo vit prej 12-vjetësh, u zhvillua Konferenca e 12- të të tomatologjisë, stetika Dentare:rti dhe hkenca, në periudhën Prill Mbështetur në traditën e mirë krijuar në vite patëm pjesëmarrjen e një numri të madh mjekësh, si të mjekëve tanë, atyre të univeristetit të quilas me të cilët kemi një bashkëpunim të ngushtë dhe mjekë të tjerë shiqptar përfaqësues të univeristeteve të tjera në vend dhe profesionist të lirë. re Departamentet e Fakultetit të hkencave Mjekësore, në bashkëpunim reciprok, zhvilluan Konferencën tudentore ë reja inovatore në fushën e Mjekësisë, e cila u mbajt në 28 Prill 2016, ku u paraqitën punimet më të mira të studentëve të udhëhequr nga stafi jonë akademik. Departamenti i tomatologjisë ka qenë dhe do të jetë aktiv në prurjet e veta kërkimore, përfaqësuar nga punime individuale, origjinale të pedagogëve të brendshëm, të jashtëm si dhe bashkëpunime me pedagogë të huaj. PË ËD C 1 Kimi e pёrgjithshme (norganike-organike) 10 2 iofizikё (Fizikё iostatistikё) 8 3 natomi e jeriut (ormale 10 euroanatomi) 4 Morfologji dhe Materiale Dentare 8 5 Gjuhё e Huaj 6 6 iologji - Gjenetikё 8 7 Gjuhё atine 4 8 nformatikё dhe Menaxhim hëndetësor 6 otali 60 38

36 Programi i studimit Master i hkencave në tomatologji DË ËD C 1 Fiziologji 8 2 Mikrobiologji Kontrol nfeksioni 4 3 Dentistri Preventive (utricion-profilaksi) 4 4 iokimi 7 5 Histologji/mbriologji 10 6 natomi Patologjike 7 7 Formimi Paraklinik (Dentistri Operative Paraklinike -Protetikё Paraklinike) 16 ёmundje nfektive pidemiologji otali 60 Ë ËD C 1 Mjekёsi Klinike Diagnozё Orale - adiologji 7 3 Mjekёsi Klinike munologji/ lergologji 6 4 Farmakologji 9 5 Patologji OMF ëndë me zgjedhje: ociopsikologji tikё 4 igjore 7 Kirurgji mbulatore (nestezi Kirurgji Orale) 8 8 Dentistri Operative Klinike 9 otali 60 39

37 KË ËD C 1 Mjekёsi Klinike - Oftalmookulistikё 4 2 Kirurgji OMF 9 3 Dentistri Pediatrike 10 4 rgjenca 9 5 Periodontologji (Paraklinike Klinike mplantologji) 16 6 ndodonti (Paraklinike Klinike Dentistri stetike) 12 PË ËD C 1 Protetikё Klinike (Fikse- otale 1/2 Parciale) 16 2 Ortodonti (Paraklinike Klinike) 7 3 Kirurgji OMF (Praktikë) 2 4 Periodontologji Klinike (Praktikë) 2 5 ndodonti Klinike (Praktikë) 2 6 Dentistri Pediatrike (Praktikë) 6 7 Mjekёsi Orale Geriatri 7 8 Praktikё ksternship - Profesionale 8 otali 60 9 Diploma 10 otali 60 40

38

39 DPM FMCË Drejtues: Dr. ida Dama Qëllimi dhe misioni i programit të studimit Master i hkencave në Farmaci përputhet plotësisht me misionin e lbanian niversity, për një arsimim cilësor universitar, edukimin me vlerat më të mira morale, zhvillimin e kërkimit shkencor, me qëllim që të sigurojë formimin e specialistëve të aftë profesionalisht që mund të çojnë përpara procesin e zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit tonë. Për hartimin e kurrikulës së programit të studimit të integruar të nivelit të dytë në Farmaci në lbanian niversity, departamenti është konsultuar me një numër të madh kurrikulash universitare për farmaci të vendeve të vropës dhe të hteteve të ashkuara të merikës. Pas ekzaminimit të këtyre kurrikulave ne u mbështetëm kryesisht në kurrikulën e degës Farmaci, të Fakultetit të Mjekësisë, në niversitetin e iranës dhe në kurrikulat e Fakulteteve të Farmacisë të niversitetit të Milanos dhe të Padovës. Kohëzgjatja e periudhës së studimeve është 5 vjeçare, ku për 9- të semestra zhvillohet proces i rregullt mësimor, kurse semestri i 10- të është parashikuar praktikë profesionale. Pas përfundimit me sukses të provimit të diplomës, të programit të studimit të integruar të nivelit të dytë, studentët fitojnë titullin Master i hkencave në Farmaci. Masteri i hkencave në Farmaci në lbanian niversity ka si objektiv kryesor të sigurojë njohuri teorike dhe praktike për të diplomuar studentë me një bazë të shëndoshë shkencore të nevojshme për të praktikuar profesionin e farmacistit dhe për të punuar në fushën e shëndetësisë në rolin e ekspertëve të barnave dhe produkteve të kujdesit shëndetësor (kozmetike, dietike, ushqimore, produkteve bimore, artikujve sanitarë, etj). Ky program studimi u ofron studentëve mundësi 42

40 për aplikimin e njohurive multidisiplinare të fituara gjatë procesit mësimor në praktikat profesionale, në farmaci të hapura për publikun nën drejtimin e një farmacisti. tudentët që përfundojnë studimet në Farmaci, në lbanian niversity zotërojnë aftësi e njohuri të nevojshme për të vazhduar trajnime në shkolla pasuniversitare, në doktoraturë dhe Master të nivelit të dytë si dhe janë të autorizuar të ushtrojnë veprimtari profesionale të tilla si të prokurimit, ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave, përgatitjeve Galenike, kontrollin e cilësisë se barnave, farmakovigjilencë, farmakoepidemiologji, promovimin e shëndetit, edukimin shëndetësor, informacion mbi produktet mjekësore dhe pajisjet mjekësore, monitorimin dhe analizimin e kostos së barnave. eprimtaritë ekstrakurrikulare Për vitin akademik Departamenti i Farmacisë organizoi më datë 13 Qershor 2015, Konferencën e -rë dërkombëtare Farmaceutike me temë tudime novative në hkencat Mjekësore dhe Farmaceutike e cila u vijua nga Konferenca e -të dërkombëtare Farmaceutike me temë erapi novative dhe oli i Përbërësve atyrale në Praktikën Klinike e cila u zhvilluam me datë 21 Maj Këto konferenca janë zhvilluar në bashkëpunim me rdhërin e Farmacistit të hqipërisë, niversitetin e tudimeve të Pizës, tali dhe niversitetin e tudimeve të apolit Federico tali. Konferencat dërkombëtare kanë synuar përqasjen me të rejat më të fundit kërkimore-shkencore në Mjekësi dhe Farmaceutikë, si dhe krijimin e një tradite dhe vazhdimësie të bashkemunimit të lbanian niversity me partneret e huaj.gjithashtu Departamenti i Farmacisë në rang Fakultetit të hkencave Mjekësore organizoi më datë 28 Prill 2016, Konferencën studentore me temë ë reja novatore në Fushën e Mjekësisë. ematikat kanë synuar të vendosin në fokus risitë shkencore që ndeshen në të gjitha disiplinat e formimit profesional të farmacistit. ë rang Fakulteti, Departamenti i Farmacisë, ka organizuar dy Kongrese talo-hqiptare. Kongresi i -rë talo-hqiptar i cili u mbajt në iranë më datë etor 2015 me temë Patologia Orale, duke vijuar me Kongresin e -të talo-hqiptar me të njëjtën temë, zhvilluar më datë Qeshor 2016, me pjesëmarrje të Profesorëve hqiptarë dhe të Profesorëve të niversiteteve të njohura taliane, si niversiteti i quilës. 43

41

42 Programi i studimit Master i hkencave në Farmaci PË ËD C 1 Fizikë dhe iofizike 8 2 Kimi e përgjithshme e inorganike 14 3 Gjuhë e huaj 5 4 Gjuhë latine 5 5 tatistikë matematike 6 6 nformatikë 3 7 natomi e njeriut 9 8 iologji 10 O 60 DË ËD C 1 Kimi organike 14 2 Kimi analitike 14 3 Fiziologji iofizikë Mikrobiologji 5 6 tikë e deontologji 3 7 otanikë 11 O 60 45

43 Ë ËD C 1 Metodat fiziko-kimike të analizës Farmakognozi eknologji farmaceutike iokimi Kimi fizike e koloidale 10 O 60 KË ËD C 1 eknologji farmaceutike 12 2 Kimi farmaceutike 13 3 Farmakologji 8 4 hëndet mjedisor Fitoterapi 3 6 ëmundje të brendshme 5 7 Kimi oksikologjike iokimi klinike 4 O 60 46

44 PË ËD C 1 Kimi farmaceutike 3 2 Kimi e teknologji e ushqimeve 8 3 iofarmaci dhe Farmakokinetikë egjislacion farmaceutik dhe Farmakoekonomi 5 5 iokimi klinike eknologji Farmaceutike 7 7 Praktikë profesionale 20 8 Përgatitja e provimeve të diplomës 10 O 60

45 DPM FMË DH FZOPË Drejtues: Dr. dmir JÇ Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë është pjesë e Fakultetit të hkencave Mjekësore. Programi i studimit bachelor në infermieri është hapur në vitin 2010 ndërsa Programi i studimit bachelor në Fizioterapi është hapur në vitin akademik Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë ofron këto programe studimi: achelor nfermieri, achelor në Fizioterapi, Master profesional në nfermieri Kirurgjikale. tafi akademik përbëhet nga specialistë të fushës së mjekësisë dhe fizioterapisë të cilët kanë tituj dhe grada të ndryshme shkencore, duke filluar nga profesorë, profesorë të asocuar, doktor, master shkencor dhe specialist. ksperienca e gjerë e stafit akademik në fushën e mjekësisë dhe fizioterapisë tregon për një përgatitje serioze dhe efektive në procesin e mësimdhënies. Programi i studimit achelor në degën e nfermierisë synon të përgatisë studentë të cilët të kenë përvetësuar njohuritë bazë dhe të nevojshme për të zotëruar kapacitetet që duhet të përbëjnë një infermier të përgjithshëm. Kurrikula që përbën këtë program studimi ka një kohëzgjatje të rregullt tre vjeçare dhe është ideuar që të pajisë studentët në vitin e parë të studimit me njohuritë të lëndëve bazë të çdo fushe të mjekësisë siç janë: anatomia, fiziologjia, biokimia, etj. Krahas këtyre lëndëve të formimit bazë, studentët kanë mundësi të përvetësojnë njohuri të lëndëve integruese, siç janë: statistika, informatika dhe gjuha e huaj, njohuri këto, të cilat do të kompletojnë dijet e studentit në ushtrimin e profesionit. Gjatë vitit të dytë dhe të tretë studentët do të pajisen me njohuri specifike dhe praktike, të cilat do të plotësojnë formimin profesional të infermierit të përgjithshëm. Programi i studimit achelor në Fizioterapi studion lëndë të nivelit teorik dhe praktik të fushës së Fizioterapisë dhe fokusi primar është të përgatisë 48

46 Fizioterapistë të përgjithshëm. Ky program studimi synon të pajisë studentët me njohuri profesionale në ushtrimin e profesionit të fizioterapistit, në një cikël 3-vjeçar studimi, gjithashtu njohuritë e përfituara në studimin achelor i japin mundësi studentit të vazhdojë studimet Master. tudenti i përfiton njohuritë teorike në klasë ku përdoren metoda bashkëkohore për mësimdhënien si dhe ato praktike në qendrat e specializuara në drejtim të fizioterapisë. ë përfundim të ciklit 3 vjeçar studentët do të jenë të aftë të aplikojnë metodikat profesionale për trajtimin, parandalimin dhe rehabilitimin në dëmtimet trupore, të patologjive për shkaqe të ndryshme të lindura ose të fituara tek pacientët në qendra të specializuara apo klinika. eprimtaritë ekstrakurrikulare kanë një gamë të gjerë përfshirje. ë vitin akademik Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë ka organizuar 2 konferenca shkencore në rang Departamenti me tema: H-D. Parandalimi dhe trajtimi. tatistika në vendin tonë, 7 dhjetor 2012 në iranë; nfermieria në kujdesin parësor shëndetësor, 31 maj 2013 në erat dhe 1 konferencë shkencore në rang Fakulteti të hkencave Mjekësore me referime të studentëve në bashkëpunim me pedagogët e departamentit, me temë: Kërkimi shkencor në këndvështrimin studentor, 10 maj 2013 në iranë. ë vitin akademik Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë ka vazhduar me traditën e konferencave shkencore si në angazhimin e studentëve ashtu edhe të stafit akademik. Konferencat e zhvilluara gjatë këtij viti akademik janë: konferenca studentore me temë Punimi shkencor në këndvështrimin studentor, në 25 prill 2014, në iranë dhe konferencën e tretë shkencore me temë nfermieria në kujdesin geriartrik në 30 maj 2014, në Filialin e Fierit. dërsa për vitin akademik Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë ka vijuar më tej me ecurinë e konferencave shkencore të para në dy këndvështrime si në angazhimin e studentëve ashtu edhe të stafit akademik. Konferencat që u zhvilluan gjatë vitit akademik janë: konferenca studentore me temë fida të reja në Mjekësinë Moderne, në 17 prill 2015, në iranë dhe konferencën e katërt shkencore me temë nfermieria në kujdesin neurologjik në 26 qershor 2015, po në iranë. Për vitin akademik , Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë, në bashkëpunim me Departamentin e tomatologjisë dhe Departamentin Farmacisë si pjesë e Fakultetit të hkencave Mjekësore të lbanian niversity organizuan: 49

47 Kongresin e 1 talo-hqiptar me temë: Patologia Orale, me pjesëmarrje të Pedagogëve dhe Profesionistëve vendas dhe të Profesorëve të niversiteteve të njohura taliane (niversiteti i quilës) bazuar në marrëveshjet e bashkëpunimit që lbanian niversity ka me niversitete të huaja. Kongresi u mbajt në iranë, më datë etor 2015 në ambientet e irana nternational Hotel & Conference Center në sallën e konferencave alsha. ë këtë Kongres u prezantuan punime të mirfillta shkencore të pranuara në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuar në librin e abstrakteve. Ky kongres e arriti më së miri qëllimin e tij, në njohjen me të rejat më të fundit shkencore në Mjekësinë orale, duke i tejkaluar edhe kufijtë shkencorë në përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës. Këtë vit akademik Departamenti organizoi: 1 leksion të hapur me temë: ekarterapia në Fizioterapi më datë , me pjesmarrjen e lektorëve talian dhe hqiptar. Për vitin akademik , Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë organizoi dhe zhvilloi më datë 23 Prill 2016, Konferencen e -të shkencore me temë: Kujdesi hëndetësor në Obstetrikë- Gjinekologji, Kjo konferencë u zhvillua në bashkëpunim me rdhërin e nfermierëve Fizioterapistëve dhe Mamive të hqipërisë H si edhe me pjesëmarrjen e pedagogëve dhe mjekëve të niversitetit të l quilës, tali. ë këtë konferencë u paraqiten risitë inovative të kërkimit shkencor te zhvilluar në tali dhe hqipëri; këto punime u referuan nga Profesore të shquar të niversitetit partnere talian të l quilës si edhe nga stafi akademik i lbanian niversity. Konferenca i kreu punimet e saj në ambientet e irana nternational Hotel & Conference Center pranë sallës së konferencave euta. ë këtë Konferencë u prezantohen 20 punime të mirëfillta shkencore të pranuara në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor, të cilat u botuan në librin e bstrakteve, si dhe në një numër special botimi të revistës Optime të lbanian niversity. Gjithashtu në këtë vit akademik , Departamenti i nfermieri-fizioterapisë zhvilloi më datë 28 Prill 2016, Konferencën e rradhës tudentore me temë: ë reja novatore në Fushën e Mjekësisë në bashkëpunim me studentët e programeve të studimit Farmaci dhe tomatologji, me pjesëmarrjen e pedagogeve të disiplinave të ndryshme. ematikat synojnë të vendosin në fokus risitë shkencore që ndeshen në të gjitha disiplinat e formimit profesional të infermierit, fizioterapistit, 50

48 mjekut etj. Po për këtë vit akademik, Departamenti i nfermierisë dhe Fizioterapisë në bashkëpunim me Departamentin e tomatologjisë dhe Departamentin e Farmacisë si pjesë e Fakultetit të hkencave Mjekësore të lbanian niversity do të organizojnë: Kongresin e -të talo-hqiptar me temë: Patologia Orale, me pjesëmarrje të Profesorëve shqiptarë dhe të Profesorëve të niversiteteve të njohura taliane (niversiteti i l quilës). Kjo Konferencë do të mbahet më Qeshor Diploma achelor në nfermieri përmban njohuritë akademike dhe praktike më bashkëkohore në fushën e nfermierisë. Këto njohuri do ti shërbejnë studentëve që të forcojnë më tepër sensin praktik të punës. tudentët në fund të programit do të jenë të aftë të ndërmarrin studime të mëtejshme të avancuara në fusha të specializuara të vlefshme për specifikën shqiptare dhe profesionistët e kësaj fushe në hqipëri. johuritë akademikë që ofron ky program studimi synojnë të krijojnë krahas modelit të përkujdesjes së infermierisë së përgjithshme edhe pajisjen e studentëve me njohuri në disa fusha specifike të shkencave mjekësore, në mënyrë që ky program studimi të mos orientojë studentin vetëm në tregun e punës por dhe ti krijojë bazat dhe njohuritë për specializime të mëtejshme. Programi i studimit bachelor në nfermieri. ËD C 1 natomi makro dhe mikroskopike 14 2 Fiziologji 6 3 iokimi mjekësore 4 4 tatistikë mjekësore dhe epidemiologji 6 5 nfermieristikë e përgjitshme, puerikulturë 10 6 Gjuhe e huaj 8 7 Kimi e përgjithshme 4 8 iologji 4 9 nformatikë 4 otal 60 51

49 Programi i studimit bachelor në nfermieri. ËD C 1 natomi patologjike, Fiziologji patologjike 12 2 Farmakologji dhe imunologji 12 3 Mikrobiologji dhe sëmundje infektive 10 4 Kirurgji e pergjithshme, infermieristika 6 kirurgjikale 5 nestezi reanimacion, urgjence, infermieristika e 8 anestezi - reanimacion 6 ende me zgjedhje: - sociologji 6 - etike mjekesore 7 Praktika profesionale 1 6 otal 60. ËD C 1 emundje te brendshhme, infermieristike e semundjeve 12 te brendshme, geriartri 2 Obstetrike, gjinekologji, infermieristika e 11 obstetrike- gjinekologjise 3 Pediatri, infermieristika e pediatrise 7 4 eurologji, infermieristika e neurologjise, psikiatri, 8 infermieristika e psikiatrise 5 Orl, infermieristika e orl, okulistike, infermieristika 8 e okulistikes 6 Praktika Provimi perfundimtar 6 otal 60 52

50 Programi i studimit bachelor në Fizioterapi ËD C 1 natomi ormale, euroanatomi 12 2 Fizikë, iofizikë 8 3 tatistikë 5 4 nformatikë 5 5 Gjuhë e Huaj 8 6 Fiziologji 5 7 Principet e ëvizjeve, lerësim eurofiziologjik 12 8 Histologji 5 otal 60 ËD C 1 nfermieristike e Pergjithshme, 6 Farmakologji 2 eurologji, eabilitim eurologjik 12 3 Ortopedi, eabilitim Ortopedik 12 4 mazheri, rgjence 8 5 ende me zgjedhje, tike, ntropologji 6 6 Prostetike, eabilitim Prostetik 8 7 Praktika 1 8 otal 60 53

51 ËD C 1 Masazh Mobilizim Manipulim, Fizioterapi 10 nstrumentale 2 eabilitim Pediatrik 6 3 hëndet sportisti dhe reabilitim ne sport 6 4 ëmundje të brendshme, eabilitim kardiopulmonar 10 5 Geriartri dhe reabilitim geriartrik, eabilitim 12 Fizik 6 Praktika Provimi Përfundimtar 6 otal 60 54

52 M POFO FM KGJK Programi i studimit në nfermieri kirurgjikale ka për qëllim të përgatisë dhe formojë një figurë specialisti në infermierinë kirurgjikale dhe në sallën operatore, një profesionist të aftë që të sigurojë mbarëvajtjen e proceseve dhe ecurinë e asistencës në fushën e kirurgjisë së përgjithshme dhe speciale për të rritur dhe fëmijë. ë këtë program kanë mundësi të studiojnë infermierë të cilët kanë kryer arsim tre vjeçar (cikli i parë) në degën e infermierisë së përgjithshme dhe kërkojnë të thellojnë me tej në njohuritë e tyre në një specialitet më të ngushtë të shkencave infermieristike, në rastin konkret ne infermieristiken kirurgjikale. Kurrikula e këtij program studimi ka një kohëzgjatje të rregullt të planifikuar në tre semestra dhe me një numër në total 90 Kredite. Programi i lëndëve në semestrin e parë të studimit është ideuar që të mundësojë pajisjen e studentëve me njohuri më të thelluara në nivelin teorik dhe praktik në lëndë të shkencave infermieristike si nfermieristika e përgjithshme dhe klinike, nfermieristika pediatrike, nfermieristika në ekzaminimet endoskopike dhe sallën operatore. 55

53 Krahas këtyre lëndëve, studentët kanë mundësinë të përvetësojnë njohuri të lëndëve integruese siç janë: Psikologji e përgjithshme, ociologji e proceseve kulturore dhe komunikative, njohuri këto, të cilat do të kompletojnë dijet e studentit në ushtrimin e profesionit dhe marrëdhëniet me pacientët. ë semestrin e dytë dhe të tretë studenti do të marrë njohuri në lëndë specifike që lidhen me specialitetin e kirurgjisë si: nfermieristika në kirurgjinë obstetrikë-gjinekologjike, nfermieristika në kirurgjinë urologjike, nfermieristika në kirurgjinë torakale, nfermieristika në kirurgjinë abdominale, nfermieristika në kirurgjinë vaskulare dhe kardiake, nfermieristika në kirurgjinë ortopediketraumatologjike, etj. Gjatë të tre semestrave është planifikuar një sasi orësh mësimi praktik në mënyrë që studentët të ushtrojnë praktikë profesionale e cila do të plotësojë formimin profesional të infermierit të specializuar në kirurgji. PË - M PË ËD C 1 sistenca infermieristike në sallë 4 2 nfermieristika në ekzaminimet endoskopike 4 3 Psikologji e përgjithshme 4 4 ociologji 4 5 Gjuhë e huaj, anglisht 4 6 Praktikë profesionale 1 5 otali 25 56

54 Programi Master Profesional në nfermieri Kirurgjikale PË - M DË ËD C 1 nfermieristika në kirurgjinë obstetrikegjinekologji 4 2 nfermieristika në kirurgjinë abdominaleurologjike 6 3 nfermieristika në kirurgjinë torakale dhe 6 kardiovaskulare 4 nfermieristika në urgjencat kirurgjikale dhe 4 diegje - plastike 5 Praktikë profesionale 2 5 otali 25 DË - M Ë ËD C 1 nfermieristika në kirurgjinë infantile 4 2 nfermieristika në kirurgjinë ortopediketraumatologjike 4 3 nfermieristika në kirurgjinë maksilo-faciale, 4 O, okulistike 4 nfermieristika në neurokirurgji 5 5 Praktikë profesionale Provim përfundimtar 13 otali 40 57

55 PCZM Ë OMOOGJ MPOOGJ KGJ O OHODOC D PDK PODOOOGJ POK DODO KGJ OMF Programi i specializimeve i organizuar nga Fakulteti i hkencave Mjekësore pranë lbanian niversity i përket ciklit të tretë të studimeve në hqipëri dhe ka si objektiv të përgjithshëm të përgatisë mjekëspecialistë të studimeve stomatologjike sipas 8 profileve të sipër përmendura. Formimi specializues do të jetë i karakterizuar nga risia teknologjike dhe nga stafi akademik i përbërë nga ekspertë me një reputacion të njohur ndërkombëtar. Programi i studimit synon të pajisë specializantët me njohuri teorike të cilat zhvillohen në auditor dhe njohuri praktike të cilat do të zhvillohen fillimisht me pajisje simulatore dhe më pas nëpërmjet trajtimit klinik me pacientin. Gjatë zhvillimit të këtij programi janë parashikuar të përdoren pajisje të avancuara elektro-mjekësore në të gjitha disiplinat e specializimeve me qëllim mësimin e teknikave operatore bashkëkohore. Profesorët udhëheqës do të kryejnë operacione të drejtpërdrejta mbi pacientin dhe secili specializant do të ketë një sërë rastesh klinike të kryera si operator primar nën mbikëqyrjen e tutorit të kursit 58

56 e tij të studimeve. jë teknikë e tillë do të mundësojë trajnimin klinik dhe para-klinik duke realizuar terapi dhe ndërhyrje mbi pacientin në bazë të protokolleve klinike nën tutelën dhe udhëheqjen e profesorëve përkatës. Gjithashtu, specializantët do të duhet të zhvillojnë kërkime me kritere shkencore dhe të elaborojnë artikuj të cilët do të botohen më pas në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. ashkëpunimi shkencor me universitetet e huaja për sa i përket programit të specializimeve në stomatologji do të konsistojë në hartimin dhe zhvillimin e kërkimeve eksperimentale dhe klinike në stomatologji, në publikimin e dokumenteve shkencore dhe pjesëmarrjen në kongreset shkencore. ë përfundim të studimeve tre vjeçare specializantët do të përfitojnë diplomën si mjek specialistë në profilin përkatës të stomatologjisë dhe do të kenë mundësi të thellojnë më tej studimet e tyre duke elaboruar një temë kërkimore të nivelit të studimeve doktorale. 59

57 60 Drejtues i Programeve të pecializimeve: Prof. Dr. kademik i sociuar nesti Kondili Koordinator i Programeve të pecializimeve: Dr. rda Qorri sistent i Programeve të pecializimeve: nis heodhorjani tafi kademik Personeli kademik me Kontratë (mër Mbiemër) itulli/grada 1 ofika Qamirani Prof.Dr. 2 rben Gjata Prof.Dr. 3 Florika Mandro Prof.Dr. 4 Mehdi limehmeti Prof.Dr. 5 ardhyl Cipi Prof.Dr. 6 Mehdi golli Prof.Dr. 7 duart Hashorva Prof.s. 8 ajada Como Prof.s. 9 Merita ardhoshi Prof.s. 10 ivio Gallottini Prof.s. 11 ikollaq eka Prof.s 12 Kostandinos esharat PhD 13 imone tafoli Dr. 14 oberto Minassi Dr. 15 Paolorduini Dr. 16 Giovani Fallisi Dr. 17 Dariel hereska Dr. 18 Giovani arbini Dr. 19 aleria avoia Msc. 20 uggero ngletto Msc 21 Guido Miglio Msc 22 zio ibertone Msc 23 Patrizio Galeano Msc 24 Celeste Gusmano Msc 25 Maria Dezio Msc. Personeli kademik fektiv 1 era Ostreni Prof.soc. 2 nesti Kondili Prof.Dr.kademik 3 Giovani Gravina Manes Prof.Dr 4 rda Qorri Dr.hk.Med. 5 Gaetano Marenzi Dr.hk.Med. 6 Mauro Mariniello Dr.hk.Med. 7 ommasso occhetti Dr.hk.Med. 8 Mariano ia Dr.hk.Med. tafi Mbështetës albona Metko vald ejko manuela Zeqiraj lona saku

58 POGM PCZM Ë MPOOGJ KOHËZGJJ 3 J iti oji i eprimtarisë Modulet C Kursi i ëndëve të formimit të Përgjithshëm Praktikë klinike 1 Kurs i lëndëve të formimit të specializues 1 Metodat e kërkimit shkencor natomia e Kokës dhe e Qafës 2 natomia adiologjike 3 Histologji- mbriologji 1 iologji dhe Fiziologji e plikuar 2 emiotikë 2 rajtim klinik i 8 pacientit Menaxhim 3 hëndetësor rgonomi Operatore 2 Fotografi Klinike dhe Operatore Menaxhim i 1 nformatikës së 3 integruar Materiale dentare dhe kirurgjikale 3 iostatistika 2 Metodat e kërkimit shkencor 2 Kurs i ntegruar i emiotike kirurgjikale 3 Mikrobiologjisë dhe emiotikes Mikrobiologji orale 2 rajtim klinik i Praktikë klinike 1 9 pacientit Patologji orale1 3 Patologji orale 2: 3 Kurs i ntegruar i Patologjisë Periodontologji; 2 nstrumente kirurgjike 2 implanto protetike Komponentë implanto 2 Protetike Gjithsej 60 iti oji i eprimtarisë Modulet C Farmakologji Farmakologji 6 Praktikë klinike 2 rajtim klinik i pacientit 10 61

59 62 nestezia dhe 2 farmakologji mergjenca kirurgjikale 3 orale Kurs i ntegruar adiologji diagnostikim i trajtimit 2 imazhesh multidisiplinar Patologji mjekësore e 2 aplikuar Organizimi i modulit 3 okluzal Proteza me vida dhe 2 cementim; ëmundje të ëmundje të brendshme 6 brendshme natomi natomi patologjike 6 patologjike Praktikë klinike 2 rajtim klinik i pacientit 8 Kirurgji e përgjithshme e aplikuar 2 Kirurgji orale 1 2 Kurs i ntegruar i Kirurgji eksodontike Kirurgjisë komplekse 2 Kirurgji orale 2 1 erapi mjekësore 1 Kirurgji OMF 2 Gjithsej 60 iti oji i eprimtarisë Modulet C Mjekësi ligjore Mjekësi ligjore 8 POGM PCZM Ë MPOOGJ KOHËZGJJ 3 J Praktike klinike 3 rajtim klinik i pacientit 12 Projektim Projektim rehabilitim 2 rehabilitim kompleks Kompleks Kirurgji mukogingivale Kirurgji mukogingivale 2 stetika ne implanto stetika ne protetikë implanto protetikë 2 Kirurgji Kirurgjia gjeneruese; rigjenerative; eknika kirugjikale te eknika kirugjikale avanzuara te avancuara 2 eknika eknika kirurgjikale kirurgjikale specifike specifike 2 Principe te higjenes Principe te higjenes dentare dhe terapia dentare dhe terapia e kujdesit ne e kujdesit ne 3 implantologji implantologji Praktike klinike 3 rajtim klinik i pacientit 10 mpiantet e mpiantet e perdorura perdorura ne ne ankorimin ankorimin ortodontik ortodontik 4 Overdenture mbi Overdenture mbi implantet implantet 3 Provimi perfundimtar 10 Gjithsej 60

60 POGM PCZM Ë KGJ O KOHËZGJJ 3 J iti oji i eprimtarisë Modulet C Kursi iëndëve të formimit të Përgjithshëm natomia e Kokës dhe e Qafës 2 natomia Kirurgjikale 3 Histologji- mbriologji 1 iologji dhe Fiziologji e plikuar 2 emiotikë e përgjithshme 2 Praktikë klinike 1 rajtim klinik i pacientit 8 Kurs i lëndëve të formimit të specializues 1 Metodat e kërkimit shkencor Menaxhim hëndetësor 3 rgonomi Operatore 2 Fotografi Klinike dhe 1 Operatore Menaxhim i nformatikës 3 së integruar Materiale dentare dhe 3 kirurgjikale iostatistika 2 Metodat e kërkimit shkencor 2 Kurs i ntegruar i Mikrobiologjisë dhe emiotikes emiotike kirurgjikale 3 Mikrobiologji orale 2 Praktikë klinike 1 rajtim klinik i pacientit 9 Patologji orale1 3 Kurs i ntegruar i Patologjisë Patologji orale 2: Periodontologji; 3 2 nstrumente kirurgjike 2 implanto protetike Komponentë implanto 2 Protetike Gjithsej 60 iti oji i eprimtarisë Modulet C Farmakologji Farmakologji 6 Praktikë klinike 2 rajtim klinik i pacientit 10 63

61 POGM PCZM Ë KGJ O KOHËZGJJ 3 J Kurs i ntegruar i trajtimit multidisiplinar nestezia dhe farmakologji 2 mergjenca kirurgjikale 3 adiologji diagnostikim 2 imazhesh Patologji mjekësore e 2 aplikuar Organizimi i modulit 3 okluzal Proteza me vida dhe 2 cementim; ëmundje të ëmundje të 6 brendshme brendshme natomi natomi patologjike 6 patologjike Praktikë klinike 2 rajtim klinik i pacientit 8 Kurs i ntegruar i Kirurgjisë Kirurgji e përgjithshme e aplikuar 2 Kirurgji orale 1 2 Kirurgji eksodontike komplekse 2 Kirurgji orale 2 1 erapi mjekësore 1 Kirurgji OMF 2 Gjithsej 60 iti oji i eprimtarisë Modulet C Mjekësi ligjore Mjekësi ligjore 8 rajtim klinik i Praktike klinike 3 10 pacientit Kirurgji 2 Kurs i ntegruar i ortognatike Kirurgjise Orale te Kirurgji 2 avancuar mukogingivale Kirurgji rigjenerative mplantologji 1; 2 2 Kurs i integruar i 2 mplantologji 2 implantologjise 2 Proteza implantare Principet e higjenes dentare dhe terapi Principet e higjenes dentare dhe terapi 4 kujdesi kujdesi rajtim klinik i Praktike klinike 3 10 Kursi i ntegruar i strumentariumit te kirurgjise orale pacientit trumente kirurgjikale te avancuara; (lazer dhe Piezosurgery) Klinika odontostomatologjike 2 Provimi perfundimtar Provimi perfundimtar 10 Gjithsej

62 POGM PCZM Ë OHODOC KOHËZGJJ 3 J oji i eprimtarisë Kurs i lëndëve të formimit të përgjithshëm iti Modulet natomia e kokës dhe e qafës 4 natomia radiologjike 3 Histologji mbriologji 3 Praktikë klinike 1 rajtim klinik i pacientit 8 Kurs i lëndëve të formimit specializues Kurs i ntegruar i Metodave të Kërkimit Diagnoza në ortodonti, Forografia në ortodonti tiopatogjeneza e Malokluzioneve Fiziologjia e indit kockor dhe biomekanika ortodontike lterime funksionale të aparatit stomatognatik iostatistike Metodat e Kërkimit hkencor Praktikë klinike 2 rajtim klinik i pacientit 10 C Kurs i ntegruar tomatologjia pediatrike 5 i Principeve të Principe të ortodontisë Ortodontisë interceptive Principe të ortodontisë 5 funksionale dhe 5 ortopedike Gjithsej 60 oji i eprimtarisë Praktikë klinike 2 Kurs i ntegruar i strumentariumit ortodontik ëmundje te brendshme Praktikë klinike 2 iti Modulet rajtim klinik i pacientit 10 Materialet dhe teknologjia në ortodonti 4 Pajisjet ortodontike 4 Ortodontia interceptive 4 Ortodontia funksionale dhe ortopedike 4 ondimi dhe rebondimi ne ortodonti 4 ëmundje te brendshme 4 rajtim klinik i pacientit C 10 65

63 POGM PCZM Ë OHODOC KOHËZGJJ 3 J Kurs i ntegruar i Ortodontisë kstraktive Gjithsej Ortodontia oë Friction 4 Ortodontia linguale 4 rajtimet ekstraktive 4 Kursi mbi përthyerjen 4 e telave 60 iti oji i eprimtarisë Modulet C Mjekësi ligjore Mjekësi ligjore 6 Praktikë klinike 3 Kurs i ntegruar i mplanteve Ortodontike Praktikë klinike 3 rajtim klinik i pacientit Fiziologjia e patologjia e M, Gnatologjia isteme ankorimi skeletik, Miniimplantet rajtimi mbrojtës Kortikotomia Praktikë klinike Kursi i ntegruar i multidisiplinave ortodontike Kirurgjia orale me qellime ortodontike Provimi perfundimtar Principet e teknikes traight Wire ; Ortodontia prekirurgjikale; Ortodontia pre protetike Ortodontia dhe pariodontologjia Kirurgjia orale me qellime ortodontike O

64 POGM PCZM Ë D PDK KOHËZGJJ 3 J ndodontia në moshën pediatrike natomia e dhëmbëve Kirurgjia orale në moshën pediatrike Histologjia dhe fiziologjia e indeve dentare ritja kranio- faciale,eruptimi i dhëmbëve, patologjitë e eruptimit dhe ndërrimit të dhëmbëve Funksionet stomatognatike e alterimet kryesore të tyre Keqformimet kraniofaciale nomalitë dentare Patologjitë periodontale dhe të indeve të buta Kariesi dentar adiologjia në stomatologjinë pediatrike Diagnoza në stomatologjinë pediatrike e plani i integruar i trajtimit Projekti kërkimor (artikulli shkencor rishikim literature) Praktika klinike pedodontike Materialet dhe teknologjitë në stomatologjinë pediatrike nstrumentet në stomatologjinë pediatrike nestezia në stomatologjinë pediatrike Farmakologjia në stomatologjinë pediatrike raumat dentare tomatologjia konservative në mosha pediatrike azeri në pedodonti sepsia dhe ergonometria në stomatologjinë pediatrike Projekti kërkimor (artikulli shkencor publikim rasti) Praktika klinike pedodontike Ortodontia dhe ortopedia dento-faciale në fëmijë 1 Ortodontia dhe ortopedia dento-faciale në fëmijë 2 Parandalimi dentar në moshën pediatrike Patologjia mjekësore në adoleshencë tomatologjia pediatrike në pacientët me nevoja të veçanta Menaxhimi i pacientëve të vegjël jo bashkëpunues Klinika pedodontike Klinika pedodontike Mjekësia ligjore në stomatologjinë pediatrike Menaxhimi i profesionit të pedodontit Projekti kërkimor (artikulli shkencor artikull origjinal) Praktika klinike pedodontike Praktika kirurgjikale pedodontike Provimi Përfundimtar 67

65 natomia e indeve periodontale Histologjia dhe fiziologjia e indeve periodontale Klasifikimi, epidemiologjia ed etiopatogeneza Mikrobiologjia periodontale Patologjia speciale periodontale adiologjia periodontale Diagnoza në periodontologji dhe plani i integruar i trajtimit nestezia në periodontologji Farmakologjia në periodontologji erapia etiologjike Projekti kërkimor (artikulli shkencor rishikim literature) Praktika klinike periodontale Materialet dhe teknologjia në periodontologji nstrumentat periodontalë erapia për eleminimin e xhepave periodontalë 1 erapia për eleminimin e xhepave periodontalë 2 igjenerimi i drejtuar i indeve erapia e lezioneve të forkacioneve të rrënjëve POGM PCZM Ë PODOOOGJ KOHËZGJJ 3 J Kirurgjia muko-gingivale 1 Kirurgjia muko-gingivale 2 erapia e traumave okluzale të strukturave periodontale sepsia dhe ergonometria në periodontologji Projekti kërkimor (artikulli shkencor publikim rasti) Praktika klinike periodontale mplantologjia 1 mplantologjia 2 Protezimi në pacientë periodontal ezionet endo-periodontale Periodontologjia në moshat pediatrike azeri në periodontologji uajtja e rezultateve terapeutike Parandalimi në periodontologji Mjekësia ligjiore në periodontologji Menaxhimi i profesionit periodontal Projekti kërkimor (artikulli shkencor artikull origjinal) Praktika klinike periodontale Praktika kirurgjikale periodontal Provimi Përfundimtar 68

66 POGM PCZM Ë POKË KOHËZGJJ 3 J natomia e dhëmbëve Histologjia dhe fiziologjia e indeve dentare Okluzioni dentar adiologjia në protezat dentare Diagnoza në protezat dentare e plani i integruar i trajtimit Masa në protezat dentare aboratori dentar 1 aboratori dentar 2 Materialet dhe teknikat në protezat dentare nstrumentat protetik Projekti kërkimor (artikull shkencor rishikim literature) Praktika klinike protetike Pregatitja e dhëmbëve në protezë Protezat fikse në dhëmbët natyralë 1 Protezat fikse në dhëmbët natyralë 2 Protezat e lëvizshme 1 Protezat e lëvizshme 2 Protetika fikse mbi implante 1 Protetika fikse mbi implante 2 Proteza të lëvizshme mbi implante 1 Proteza të lëvizshme mbi implante 2 sepsia dhe ergonometria në protezat dentare Projekti kërkimor (artikulli shkencor case report) Praktika klinike protetike Proteza adezive estaurimet konservative indirekte (fasetat) estaurimet konservative indirekte (inlejet) estaurimet protetike CD/CM chair-side estaurimet protetike CD/CM në laborator Cementimi i restaurimeve protetike Mirëmbajtja e restaurimeve protetike aporti i restaurimeve protetike me indet paradontale Mjekësia ligjiore në protezat dentare Menaxhimi i profesionit në protetikë Projekti kërkimor (artikulli shkencor artikull origjinal) Praktika klinike protetike Praktika klinike implanto-protetike Provimi Përfundimtar 69

67 70 ndodontia e përgjithshme Histologjia dhe embriologjia e pulpës dentale Mikrobiologjia orale dhe mikrobiologjiendodontike Patologjia pulpare e periradikulare adiologjia dhe radiologjia endodontike Diagnoza dhe plani i integruar i trajtimit në endodonti euroanatomia e anesteziologjia në endodonti Farmakologjia klinike e farmakologjia në endodonti Përgatitja për trajtim endodontik Përgatitja e kavitetit dhe anatomisë endodontike të dhëmbit Projekt kërkimor (artikull shkencor review) dhe biostatistikë Praktikë klinike endodontike Materialet dhe teknologjitë në endodonti nstrumentet endodontikë rajtimi endodontikë Fortësimi i kanaleve Pastrimi i kanalave Medikamentet kanalarë dhe restaurimi provizor koronar Mbushja e kanaleve estaurimi i dhëmbit të trajtuar endodontikisht POGM PCZM Ë DODO KOHËZGJJ 3 J estaurimi konservativ e protetik i një dhëmbi të vetëm sepsia dhe ergonomia në endodonti Projekt kërkimor (artikull shkencor aportim rastesh klinike) Praktikë klinike endodontike itrajtimi endodontik në mënyrë ortograde Kirurgjia endodontike Mikroendodontia klinike dhe kirurgjikale igjenerimi kockor dhe implantologjia dentare post endodontike ndodontia tek fëmijët ndodontia në pacientë me nevoja të veçanta raumatologjia dentare jollat dhe zbardhja dentare Mjekësia ligjore në endodonti Menaxhimi i profesionit endodontik Projekt kërkimor (artikull shkencor artikull origjinal) Praktikë klinike endodontike Praktikë kirurgjikale endodontike Provimi Përfundimtar

68 POGM PCZM Ë KGJ O.M.F KOHËZGJJ 4 J natomia e kokës dhe e qafës natomia kirurgjikale Histologji mbriologji emiotike iologji dhe Fiziologji e plikuar Praktikë Klinike Menaxhim hëndetësor rgonomi Operatore Fotografi Klinike dhe Operatore Menaxhim i nformatikës së integruar Materiale dentare dhe kirurgjikale iostatistika Metodat e Kërkimit hkencor Farmakologji Mikrobiologji orale Praktike Klinike 2 Patologji orale1 Patologji orale 2 Perodontologji trumemte kirurgjike implanto protetike Komponente implant protetike Farmakologji Praktike Klinike 2 nestezia dhe farmakologji mergjenca kirurgjikale orale adiologji diagnostikim imazhesh Patologji mjekësore e aplikuar Organizimi i modulit okluzal Proteza me vida dhe cementim 71

69 POGM PCZM Ë KGJ O.M.F KOHËZGJJ 4 J Kirurgji ortognatike Komunikim oro-antral rauma OMF.Diagnozë terapi kirurgjikale1 rauma OMF.Diagnoze terapi kirurgjikale 2 eoformime beninje dhe malinje të indeve të nofullave të gojes Kirurgji plastike rikostruktive 1 Praktikë Klinike 3 Malformacionet kraniofaciale Diagnoza dhe terapi kirurgjikale Kirurgji plastike rikostruktive 2 Patologji kirurgjikale dhe gjendrat e salivës lemente të Otorinolaringoiatrise Praktike klinike 4 lemente të eurokirurgjisë lemente të Oftalmologjisë Kirurgji endoskopike Kirurgji M 1 Kirurgji M 2 erapi Kirurgjikale e neoformacioneve malinje të indeve të buta erapi Kirurgjikale e neoformacioneve malinje të indeve të forta adioterapi e Kimioterapi ehabilitim postonkologjik; Provimi përfundimtar mail : 72

70

71 DPM KKË Drejtues: Prof. Dr. Hivzi Muharremi Departamenti i rkitekturës është pjesë përbërëse e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike. Departamenti i rkitekturës ofron tre programe studimi: 1. Program studimi achelor në Dizajn. 2. Program studimi Master i hkencave në rkitekturë. 3. Program studimi i ciklit të tretë, Doktoraturë në rkitekturë. Departamenti i rkitekturës filloi aktivitetin e tij me programin e studimit të rkitekturës në vitin akademik , më vonë në vitin akademik shtohet me programin e Dizajnit. Zhvillon bashkëpunime me shkolla të të njëjtës natyrë brenda dhe jashtë vendit. Ka bashkëpunim me niversitetin e Pizës duke marrë lektorë për lëndë të ndryshme që nga viti 2008 e në vazhdimësi. ë kuadër të bashkëpunimit me universitetet jashtë vendit si Piza dhe Palermo në Janar 2013 u hap Cikli i retë i tudimeve, Doktoraturë në rkitekturë. Gjithashtu, viti i fundit akademik ka shënuar edhe një marrëveshje tjetër ndëruniversitare me niversitetin e Padovës në kuadër të bashkëpunimit institucional. Departamenti i rkitekturës si pjesë përbërëse e lbanian niversity detyrë parësore ka përpunimin dhe trasmetimin e dijeve, progresin e kulturës, përparimin dhe vlerësimin në fushën e rkitekturës, rbanistikës dhe dërtimit. i ndjek me kujdes zhvillimin e shkencës inxhinierike bashkëkohore në përgjithësi dhe përqëndron vëmendjen kryesisht në arritjet në fushën e projektimeve arkitektonike dhe të institucioneve që 74

72 merren me problemet e arkitekturës në veçanti. PMË KKK Departamenti i rkitekturës, në kuadër të veprimtarive ekstrakurrikulare, gjatë vitit akademik ka zhvilluar këto aktiviteteve shkencore nga stafi akademik, si dhe studentët: ë muajin Qershor dhe Mars u realizuan ekspozitat me punimet më të mira të studentëve diplomantë, të diplomuar në sezonin e erës dhe jeshtës, për programin e studimit Master i hkencave në rkitekturë. Departamenti i rkitekturës në partneritet me studion e projektimit prestigjoze portugeze POP dhe studion shqiptare rkimade mori pjesë në konkursin ndërkombëtar për Parkun e esimit të iranës : Kopshte meditimi e soditjeje përgjatë ulevardit Dëshmorët e Kombit frymëzuar nga librat e shenjtë dhe bashkëjetesa fetare e zhvilluar nga gjensia Kombëtare e planifikimit të erritorit dhe telier lbania. vazhdueshme është përfshirja e studentëve të arkitekturës në praktika mësimore. Këtë vit ata u angazhuan në guidën mësimore për projektimin e shkollave komunitare në formatin ekologjik të qëndrueshëm. izitë në Korçë, oskopojë, Drenovë, Mborje Dardhë, ushemisht, Drilon, Pogradec, in; organizuar nga pedagoge Prof. soc. Dr. lida Zeqo Miraj. Pjesë e aktiviteteve ektrakurrikulare janë eksionet e hapura. jë eksion i hapur u mbajt në 31 Maj mbi printimin 3D (tre dimensional) nga tudio 3DZ lbania. jë teknologji që po përhapet gjithmonë e më shumë ditët e sotme. Prej vitesh printimi 3D ka qenë një temë mjaft e përfolur, duke filluar nga artikujt e mediave të teknologjisë e deri tek konferencat e bisedat në D. ë leksion u shpjegua qartë si funksionon vërtet printimi 3D dhe çfarë mund të sjellë në fushën e arkitekturës, Dizajnit dhe nxhinierisë. jë tjetër leksion i hapur u mbajt më 31 Maj 2016 me temë: Ë KPOJMË ËDËË POJKM Ë QËDHËM i mbajtur nga Prof. soc. Dr. Giorgio Croatto, pedagog i niversitetit të Padovës, tali si dhe pedagog i jashtëm i Departamentit të 75

73 rkitekturës në niversitetin tonë. idhja e ngushtë midis zhvillimit të qëndrueshëm dhe rkitekturës. Projektimi dhe ndërtimi si një sfidë e veçantë në fushën e qëndrueshmërisë. ë vijim të bashkëpunimeve me niversitet të huaja, Departamenti i rkitekturës në bashkëpunim me disa niversitete uropiane në kuadër të projektit MX drion ngriti grupin e punës dhe aplikoi për këtë projekt me temë: Monitorimi dhe rehabilitimi mjedisor i vendeve të ndotura, rritja e efiçencës energjitike, duke rritur rezistencën ndaj rreziqeve sizmike, vullkanike dhe hidrogjeologjike që karakterizojnë zonën drion. ë kujtim dhe respekt për arkitektin, dekanin si dhe themeluesin e Departamentit të rkitekturës së lbanian niversity Prof. Dr. nver Faja u zhvillua një takimi përkujtimor. ë këtë takim morën pjesë dhe folën për veprat e Profesorit të nderuar familjarë, titullarë të lbanian niveristy, kolegë (profesionist të fushës), studentë dhe të ftuar. ë kuadrin e praktikave mësimore që Departamenti i rkitekturës zhvillon çdo vit sipas plan - programeve të lëndëve dhe kurrikulave përkatëse, zhvilloi një ekskursion studimor në lëndën rbanistikë 2/2 (viti i tretë) me temë: johja e bregdetit jonian dhe plani i zhvillimit të jugut. Po në muajin Prill u organizua një vizitë studimore në ekspozitën rti dhe Dizajni i Filmit hqiptar në Galerinë Kombëtare të rteve me studentët e vitit të dytë dhe të tretë dega Dizajn. kspozitë e kuruar nga kineasti homas ogorewi. Mbi 100 afishe filma artistik me metrazh të gjatë, filma vizatimorë, apo filma dokumentar u prezantuan në këtë ekspozitë në një rrjedhë kronologjike. Për të dytën herë në muajin Maj Fakulteti i hkencave të plikuara dhe konomike zhvilloi Konferencën studentore, me temë: PFKM DH MXHM MJDO, ku studentë nga të gjitha programet e fakultetit prezantuan dhe referuan punët e tyre të zhvilluara gjatë proçesit mësimor si dhe projekte ektrakurrikulare lidhur me këtë temë. i çdo vit edhe këtë Qershor u zhvillua ekspozita - edicioni i pestë (në ambientet e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike). kspozitë me punimet më të mira të studentëve të vitit të parë, të dytë dhe të tretë të degës së Dizajn-it. 76

74 Programi i studimit Master i hkencave në rkitekturë - r. enda C Kurs i integruar i Historise se rkitektures Histori arti - 4 ects Histori arkitekture - 6 ects Kurs i integruar i matematikes Matematike e larte 1-5 ects Matematike e larte 2 5 ects Kurs i integruar i Gjeometrise deskriptive Gjeometri deskriptive 1 5 ects Gjeometri deskriptive 2 5 ects Kurs i integruar i vizatimit te lire 1 (Projekt) izatim i lire 1-4 ects izatim i lire 2 4 ects Gjuhe e huaj Gjuhe e huaj 1 3 ects Gjuhe e huaj 2 3 ects tudio Projektimi 1 lemente projektimi 1 4 ects lemente projektimi 2 4 ects eknologji dhe materiale ndertimi Materiale ndertimi - 4 ects 8 Materiale ndertimi 4 ects otali r enda C aborator i informatikes Cad (2d) 3 ects Cad (3d) 3 ects Kurs i integruar i vizatimit te lire 2 Gjeometri Deskriptive 1-4 ects izatim i lire 2 4 ects tudime urbane 1 rbanistike 1 4 ects rbanistike 2 4 ects Kurs i integruar i Historise se rkitektures Histori arkitekture 1 3 ects Histori arkitekture 1 3 ects Kurs i integruar i hkences se Konstruksionit 1 hkence konstruksioni 1 4 ects hkence konstruksioni 1 4 ects Kurs i integruar i kompozimit te arkitektures Kompozim arkitektonik 1 3 ects Kompozim arkitektonik 2 3 ects tudio Projektimi 1 Projektim arkitektonik 1 5 ects Projektim arkitektonik 2 5 ects aborator i teknologjise se arkitektures eknologji ark. 1 5 ects 10 eknologji ark. 2 5 ects otali 62 77

75 Programi i studimit Master i hkencave në rkitekturë - r enda C Kurs i integruar i Historise dhe eorise se rkitektures Histori e rkitektures hqiptare dhe ashkekohore 3 ects eori dhe kritike rkitekture 5 ects tudio Projektimi 2 Projektim arkitektonik 2/1 5 ects Projektim arkitektonik 2/2 5 ects aborator i teknologjise se arkitektures eknologji arkitekture 2/1 4 ects eknologji arkitekture 2/2 4 ects Kursi i integruar i Fizikes ambientale Fizike ambientale 1 5 ects Fizike ambientale 2 5 ects Kursi i integruar i opografise opografi 1 4 ects opografi 2 4 ects tudio urbane 2 rbanistike 1 3 ects rbanistike 2 3 ects Kurs i integruar i hkences se Konstruksionit 2 hkence konstruksioni 2/1 4 ects hkence konstruksioni 2/2 4 ects ende me zgjedhje (1/2) ociologji urbane/ Histori rbanistike/ otali 61 78

76 Programi i studimit Master i hkencave në rkitekturë - r enda C tudio urbane 3 1 rkitekture Peisazhi 1-3 ects rkitekture Peisazhi 2 3 ects 6 2 Kurs i integruar i konstruksionit te ndertesave Konstruksion ndertesash metalike 4 ects 8 Konstruksion ndertesash betonarme 4 ects 3 aborator projektimi ambiental Projektim ambiental 1 5 ects 10 Projektim ambiental 2 5 ects aborator i projektimit te ndertesave industriale 4 Projektim industrial 1 5 ects Projektim industrial 2 5 ects 10 5 Kurs i integruar i ekonomise egjislacion Profesional 4 ects konomi ndertimi 4 ects tudio Projektimi 3 Projektim arkitektonik 3/1 5 ects 10 Projektim arkitektonik 3/2 5 ects ende me zgjedhje (2/1) 8 stetike/ estaurim arkitektonik/ otali 60 r enda C 1 Projektim interieri 8 2 ivleresim arkitektonik 8 3 mpiante dërtesash 6 4 tudio Projektimi Projekti i diplomes 30 otali 62 79

77

78 POGM CHO Ë DZJ (DPM KKË) Koordinatore Programi: Msc. stela Kokalari Programi i studimit i Dizajnit është hapur në vitin pranë Departamentit të rkitekturës, me një staf akademik të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, artist dizajner me një karrierë shumë aktive, si në mesimdhënie ashtu edhe në krijimtari artistike të cilët janë të njohur dhe të vlerësuar me çmime të ndryshme në botë me veprat e tyre artistike. Diploma achelor në Dizajn i ofron studentit njohuri akademike dhe praktike bashkëkohore. Këto njohuri do të shërbejnë në sensin praktik dhe krijues të studentit, i cili në fund të programit 3 vjeçar, do të jetë i aftë për të vazhduar dhe avancuar njohuritë dhe për ti profilizuar në drejtimet përkatëse të dizajnit siç janë: Dizajni Grafik, Multimedia, Web dizajn, Dizajn nterieri etj, të cilat janë më të kërkuara në tregun e punës në hqipëri. tudenti do të përfitojë edukim dhe qasje alternative në fushë-veprimtaritë e zgjedhura si në aspektin e përgatitjes për punësim, ashtu edhe në krijmtari artistike. Do të aftësohen për punë kërkimore-shkencore në leme të ngushta kreative dhe njëkohesisht ata do të përvetësonin metodologji dhe teknika të avancuara me programeve kompjuterike. Krijimtaria individuale dhe stili kërkimor i studenteve në zgjidhjen e detyrave të parashtruara përcillet hap pas hapi nga pedagogu i lëndës deri në realizimin përfundimtar të detyrave. Puna për realizimin e detyrave praktike të procesit riprodhues realizohet me përdorimin e disa teknikave të njohura figurative, (vizatim, temper, tush, pastel) dhe me programe kompjuterike, (CorelDW, dobephotoshop, dobendesign, dobelustrator, etj), të cilat zhvillohen në laborator të kompletuar. 81

79 tudentët që mbarojnë programin e studimit achelor në Dizajn në lbanian niversity janë të përgatitur të punojnë në: tudio dizajni grafik, redaksi të gazetave ditore ose javore, studio televizive në 3D efekte animacion, studio fotografike, studio projektimi si interier dizajner, shtypshkronja, shtëpi botuese, individualisht në sektor privat (art studio), web dizajn, në galeri arti etj. Programi achelor në Dizajn ËD C 1 Komunikim vizual 9 2 izatim i detajuar 8 3 Kaligrafi 9 4 Histori arti 9 5 lustrimi 9 6 rti dhe gjuha shqipe 9 7 natomi rtistike 7 8 Grafike O 60 ËD C 1 Fotografi 9 2 johje projekti 9 3 Gjuhë ngleze 4 4 nterier dizajn 9 5 Gjuhë ngleze 4 6 rti grafik i botimeve 9 7 Histori arti 9 8 rt 2D 7 9 azat e pikturës O 60 ËD C 1 Multimedia 8 2 izatim bashkëkohore 8 3 Web dizajn 8 4 Pikturë monumentale 8 5 rt 3D 8 6 Menaxhim arti 8 7 Praktikë profesionale 6 8 Punim Diplome 6 O 60 82

80 DPM XH Drejtues: Prof.soc.Dr. etki M Departament i nxhinierive është ngritur në vitin 2010 nga një staf i përgatitur akademik, si pjesë e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike, duke hedhur bazat për krijimin e programeve të studimit achelor dhe Master i hkencave në fusha të ndryshme të inxhinierisë. ktualisht Departamenti i nxhinierive ofron pesë programe studimi achelor: sc.nxhinieri lektrike sc.nxhinieri lektronike sc. nxhinieri Kompjuterike sc. nxhinieri Mekatronike sc. eknologji nformacioni dhe katër programe studimi Master i hkencave : Msc. nxhinieri lektronike Msc. nxhinieri Kompjuterike Msc. nxhinieri Mekatronike Msc. eknologji nformacioni Programet e studimit achelor japin njohuritë bazë, të nevojshme për formimin e inxhinierëve të rinj, të aftë për të hedhur hapat e para në tregun e punës në fushat përkatëse, dhe hedhin themelet për avancimin e studimeve të mëtejshme në programet Master. Programet e studimit achelor, përveç pasurimit të studentëve me njohuritë e nevojshme shkencore teorike, që lidhen me fushat e tyre të studimit, formojnë tek ta, përmes praktikave formuese dhe laboratorike, shprehitë e nevojshme teknike, në mënyrë, që ata të jenë të aftë të përballen me problematika të ndryshme inxhinierike, t i analizojnë ato dhe t i zgjidhin vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë. Ky aftësim i tyre praktik i afron ata më shumë drejt tregut të punës. Programet e studimit Master i hkencave ju ofrojnë studentëve njohuritë e nevojshme për të përvetësuar kompetenca të avancuara shkencore dhe profesionale në fushën inxhinierike përkatëse, përmes metodave, instrumenteve dhe teknikave inovative. Formimi teoriko-praktik në kuadër të Masterit të 83

81 hkencave bën të mundur integrimin e shpejtë të të diplomuarve në tregun e punës. Mënyra e realizimit të mësimdhënies bazohet në metoda, teknologji e literaturë bashkëkohore. ë dispozicion të studentëve dhe stafit akademik, departamenti ofron laboratorët si më poshtë: aboratori i informatikës aboratori i fizikës aboratori i kimisë aboratori i elektroteknikës aboratori i elektronikës analoge aboratori i elektronikës dixhitale aboratori i matjeve elektrike dhe elektronike aboratori i automatikës dhe kontrollit aboratori i makinave elektrike Këta laboratorë janë të pajisur me aparatura dhe pajisje bashkëkohore në përputhje me kërkesat e programeve të studimeve. iblioteka elektronike shkencore e departamentit ka një listë të gjerë e të larmishme librash dhe studimesh shkencore, të cilat përditësohen rregullisht. eprimtaritë ekstrakurrikulare Departamenti i nxhinierive, në kuadër të veprimtarive ekstrakurrikulare, gjatë vitit akademik ka zhvilluar aktivitetevet e mëposhtme: ë muajin mars në bashkëpunim me Departamentin e rkitekturës ka organizuar një leksion të hapur për printimin 3 D (tre dimensional) nga tudio 3DZ lbania. jë teknologji që po përhapet gjithmonë e më shumë ditët e sotme. Prej vitesh printimi 3D ka qenë një temë mjaft e përfolur, duke filluar nga artikujt e mediave të teknologjisë e deri tek konferencat e bisedat në D. ë leksion u shpjegua qartë si funksionon vërtet printimi 3D dhe çfarë mund të sjellë në fushën e arkitekturës, Dizajnit dhe nxhinierisë. Gjithashtu në vijimësi të traditës së përvitshme, Departamenti mori pjesë në Konferencën e dytë studentore në rang Fakulteti, me tema: semblimi i një kompiuteri me performacë të lartë me pjesëmarrje të studentëve: Xh. Hoxha, H. hehu, D. Koci. Hidrogjeni, burimi i energjisë i së ardhmes, studentë: M. Myteberi, K. anushi darja e mbeturinave urbane me pajisjen smart trash, studentë:k. anushi, M. Myteberi ransmetimi i zërit nëpërmjet dritës, studentë:ujar Dalipi 84

82 Programi achelor në nxhinieri lektronike ËD C 1 Fizikë (1-2 ) 9 2 nalizë matematike (1-2 ) 11 3 lgjebër Gjeometri, Probabilitet - tatistikë 9 4 Kimi 4 5 lementë bazë të informatikës, eknikë dhe gjuhë programimi 6 Gjuhë e huaj lektroteknikë 1, Hyrje në eksperimentim laboratorik ËD nalizë komplekse, nalizë numerike lektroteknikë 2, lementë të fushës elektromagnetike 10 9 O 60 C 3 ëndë me zgjedhje (Gr. 1). 5 4 konomi e ndërmarrjeve elektrike 4 5 lementë e teknologji elektronike 5 6 Matje elektrike dhe elektronike (1-2 ) eori sinjalesh, Përpunim numerik i sinjaleve lementë të komunikimit elektrik, isteme elektronike O 60 ËD C 1 azat e automatikës ( 1-2 ) 10 2 lektronika analoge, lektronika dixhitale, 14 lektronika e fuqisë 3 logaritësit elektronikë, rkitekturë e kompjuterave 9 4 azat e telekomunikacionit, lektronika për telekomunikacion, Komunikim numerik 13 5 ëndë me zgjedhje (Gr. 2). 4 6 Praktikë mësimore 4 7 eza e diplomës 6 O 60 85

83 Programi i studimit achelor në nxhinieri Kompjuterike ËD C 1 Fizikë ( 1-2 ) 9 2 nalizë matematike ( 1-2 ) 11 3 lgjebër Gjeometri, Probabilitet - tatistikë 9 4 Kimi 4 5 lementë bazë të informatikës, eknikë dhe gjuhë programimi 6 Gjuhë e huaj 8 7 lektroteknikë 1, Hyrje në eksperimentim laboratorik 10 9 O 60 ËD C 1 nalizë komplekse, nalizë numerike 7 lektroteknikë 2, 2 lementë të fushës 9 elektromagnetike 3 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5 4 konomi e ndërmarrjeve elektrike 4 5 lementë e teknologji elektronike Matje elektrike dhe elektronike (1-2 ) eori sinjalesh, Përpunim numerik i sinjaleve lementë të komunikimit elektrik, isteme elektronike O 60 ËD C 1 azat e automatikës ( 1-2 ) 10 2 logaritësit elektronikë, istemet operative, rkitekturë e kompjuterave 14 3 aza të dhënash ( 1-2 ) 9 4 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 5 eori rrjetash, rjetat telematike, eknologjia W 6 Praktikë mësimore 4 7 eza e diplomës 6 13 O 60 86

84 Programi i studimit achelor në eknologji nformacioni ËD C 1 Fizikë ( 1-2 ) 9 2 nalizë matematike ( 1-2 ) 11 3 lgjebër Gjeometri, Probabilitet - tatistikë 9 4 Kimi 4 5 lementë bazë të informatikës, eknikë dhe gjuhë programimi 6 Gjuhë e huaj lektroteknikë 1, Hyrje në eksperimentim 9 laboratorik O 60 ËD C 1 nalizë komplekse, nalizë numerike 7 2 lektroteknikë 2, Komunikim numerik 9 3 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5 4 konomi e ndërmarrjeve elektrike 4 5 lementë e teknologji elektronike Matje elektrike dhe elektronike (1-2 ) eori sinjalesh, Përpunim numerik i sinjaleve lementë të komunikimit elektrik, isteme elektronike O 60 ËD C 1 azat e automatikës ( 1-2 ) 10 2 logaritësit elektronikë, istemet operative, rkitekturë e kompjuterave 14 3 aza të dhënash ( 1-2 ) 9 4 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 5 eori rrjetash, rjetat telematike, eknologjia W 6 Praktikë mësimore 4 7 eza e diplomës 6 13 O 60 87

85 Programi i studimit achelor në nxhinieri Mekatronike ËD C 1 Fizikë ( 1-2 ) 9 2 nalizë matematike ( 1-2 ) 11 3 lgjebër Gjeometri, Probabilitet - tatistikë 9 4 Kimi 4 5 lementë bazë të informatikës, eknikë dhe gjuhë programimi 6 Gjuhë e huaj lektroteknikë 1, Hyrje në eksperimentim laboratorik 9 O 60 ËD nalizë komplekse, 1 nalizë numerike lektroteknikë 2, 2 lementë të fushës elektromagnetike C 3 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4 4 konomi e ndërmarrjeve elektrike 4 5 lementë e teknologji elektronike 5 6 Matje elektrike dhe elektronike (1-2 ) eori sinjalesh, isteme elektronike ransmisione hidropneumatike, Mekanika e aplikuar në makina, izatim teknik industrial dhe utocad O 60 ËD C 1 azat e automatikës ( 1-2 ) 10 2 lektronika analoge, lektronika dixhitale, lektronika e aplikuar në 12 mekatronikë 3 rkitekturë e kompjuterave, aza të dhënash 9 4 Makina dhe transmesione elektrike, Pajisje ekzekutuese 10 5 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 6 Konstruksion makinash 5 7 Praktikë mësimore 4 8 eza e diplomës 6 O 60 88

86 Programi i studimit achelor në nxhinieri lektrike ËD C 1 Fizikë ( 1-2 ) 9 2 nalizë matematike ( 1-2 ) 11 3 lgjebër Gjeometri, Probabilitet - tatistikë 9 4 Kimi 4 5 lementë bazë të informatikës, eknikë dhe gjuhë programimi 6 Gjuhë e huaj 8 7 lektroteknikë 1, Hyrje në eksperimentim laboratorik 10 9 O 60 ËD C 1 nalizë komplekse, nalizë numerike 7 2 lektroteknikë 2, eoria e fushës elektromagnetike 10 3 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5 4 Matje elektrike dhe elektronike ( 1-2 ) 8 5 Makina elektrike ( 1-2 ) azat e elektronikës, lektronikë fuqie Mekanikë e aplikuar në makina, Fizikë teknike O 60 ËD C 1 azat e automatikës ( 1-2 ) 10 2 eknikë sigurimi, Cilësia, normativa, 10 legjislacioni teknik 3 Prodhimi, shpërndarja, përdorimi i energjisë elektrike ( 1-2) 10 4 rkitekturë e sistemeve të kontrollit 6 5 ransmisione elektrike, konomia e ndërmarrjeve elektrike 9 6 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 5 7 Praktikë mësimore 4 8 eza e diplomës 6 O 60 89

87 Programi i studimit Master i hkencave në nxhinieri lektronike Programi i studimit Master i hkencave në nxhinieri Kompjuterike 90 ËD C 1 eoria e radiofrekuencave (1-2) 12 2 ensorët dhe instrumentim proçesesh (1-2) istemet me mikroproçesor, Projektim qarqesh dixhitale Metoda numerike për zgjidhjen e ekuacioneve diferencialë të zakonshëm dhe me derivate të pjesëshme Përafrimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshëm me diferenca të fundme eoria e rrjetave rjetat telematike 10 6 Mikroelektronika 4 7 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4 O 60 ËD C 1 ntenat dhe shpërndarja e valëve në hapësirë 4 2 lgoritëm dhe programim i avancuar 6 3 eori rrjetash e avancuar 5 4 elekomunikacioni me fibra optike 5 5 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 6 Praktikë mësimore 6 7 eza e diplomës 30 O 60 ËD C 1 lektronika e sistemeve të programueshëm, Projektimi i 10 sistemeve të programueshëm 2 lgoritëm dhe programim i avancuar 6 3 Metoda numerike për zgjidhjen e ekuacioneve diferencialë të zakonshëm dhe me derivate të pjesëshme, Përafrimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshëm me diferenca të fundme 10 4 istemet operative të avancuara, 6 5 ensorët dhe instrumentim proçesesh (1-2) 10 6 Programim në ambjente të shpërndarë (1-2) 8 7 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4 8 Gjuhët formale dhe kompilatorët 6 O 60 ËD C 1 iguria në rrjetat kompjuterike, eori rrjetash e avancuar 9 2 Programim i orientuar nga objekti 6 3 rkitekturë kompjuterash e avancuar 5 4 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 5 Praktikë mësimore 6 6 eza e diplomës 30 O 60

88 Programi i studimit Master i hkencave në eknologji nformacioni Programi i studimit Master i hkencave në nxhinieri Mekatronike ËD C 1 eoria e informacionit dhe e kodimit, istemet e informacionit 10 2 lgoritëm dhe programim i avancuar 6 3 istemet operative në kohë reale, obotikë 11 4 Metoda numerike për zgjidhjen e ekuacioneve diferencialë të zakonshëm dhe me derivate të pjesëshme, Përafrimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshëm me diferenca të fundme 10 5 Proçeset stokastike, eoria e trafikut 11 6 Programim në ambjente të shpërndarë (1-2) 8 7 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4 O 60 ËD C 1 Menaxhim sistemesh informacioni 4 2 eori rrjetash e avancuar 5 3 Programim i orientuar nga objekti 6 4 Përpunim dhe transmetim imazhi 5 5 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 6 Praktikë mësimore 6 7 eza e diplomës 30 O 60 ËD C 1 eknologjia e sistemeve të kontrollit, Kontrolli i sistemeve mekatronike 10 2 lgoritëm dhe programim i avancuar eoria e sistemeve mekanike, eoria e sistemeve dinamike Metoda numerike për zgjidhjen e ekuacioneve diferencialë të zakonshëm dhe me derivate të pjesëshme, Përafrimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshëm me diferenca të fundme lektronika e fuqisë, utomatika e komandimit industrial ensorët dhe instrumentim proçesesh (1-2) 10 7 ëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4 O 60 ËD C 1 nteligjenca artificiale, robotika 8 2 eknologji mekanike 4 3 Menaxhim projektesh 4 4 Kontrolli dixhital 4 5 ëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4 6 Praktikë mësimore 6 7 eza e diplomës 30 O

89 DPM HKC KOOMK Drejtues: PhD. urel Korroci Departamenti i hkencave konomike është pjesë e Fakultetit të hkencave të plikuara dhe konomike pranë lbanian niversity dhe ka për qëllim kryesor përhapjen në nivele më të larta intelektuale të dijes në shkencat konomike. Departamenti është njësi bazë mësimore-shkencore që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse. i ka për detyrë të nxisë, të bashkërendojë dhe të administrojë veprimtarinë e mësimdhënies dhe veprimtaritë kërkimore-shkencore. Departamenti i hkencave konomike promovon zhvillimin e lirë të studimit dhe procesit mësimor dhe kujdeset për cilësinë e mësimdhënies në të gjitha ciklet e studimit në përputhje me legjislacionin për arsimin e lartë në epublikën e hqipërisë, tatutit dhe regulloreve të institucionit. Departamenti i hkencave konomike ofron këto programe studimi: 1. achelor në Menaxhim iznesi 2. achelor në Financë-ankë 3. Master Profesional në Menaxhim ankar dhe Financiar 4. Master Profesional në dministrim iznesi 92

90 5. Master Profesional në Menaxhim hëndetësor 6. Master i hkencave në Menaxhim ankar 7. Master i hkencave në dministrim iznesi 8. Dr. Financë Programi achelor në Menaxhim iznesi Programi i studimit achelor në Menaxhim iznesi i mundësuar nga Departamenti i hkencave konomike të lbanian niversity ofron njohuri të plota lidhur me çështjet kryesore të misionit të kompanive, të realizuar në 180 kredite me kohëzgjatje normale prej tre vitesh. Misioni i kurrikulës është të përgatisë ekonomistë të profilit Menaxhim iznesi me njohuri bazike dhe të thelluara bashkëkohore, për t u adaptuar me llojet e ndryshme të biznesit, të aftë për të punuar në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, në përputhje me nevojat e tregut të punës. Kurrikula përputhet plotësisht me qëllimin strategjik të departamentit, për të përgatitur një brez të ri ekonomistësh të aftë që të kontribuojnë në forcimin dhe konsolidimin e sistemit të ekonomisë së tregut në vendin tonë. deimi dhe hartimi i planit mësimor shumëdimensional të kurrikulës, është bërë në kohezion të plotë me kërkesat e Kartës së olonjës duke u konsultuar me modelet më të mira të kurrikulave të shkollave të larta homologe të suksesshme të vendit, evropiane dhe botërore. Kurrikula optimizon raportet ndërmjet disiplinave të formimit të përgjithshëm, të atyre të formimit bazë e të formimit special dhe aftësimit praktik të studentëve. dihmesë të madhe për ndërtimin e një kurikule të tillë koherente dhe shumë dimensionale, kanë dhënë pedagogët e departamentit, shumica e të cilëve kanë kryer studimet universitare dhe pasuniversitare duke mbrojtur M ose PHD në hqipëri ose në vende të tilla si: H, Japoni, Gjermani, ngli, Greqi, Poloni, panjë, uedi, tali si dhe drejtues e specialistë të spikatur të rangjeve të larta në dministratën publike e biznesin privat. ë diplomuarit në achelor Menaxhim iznesi do të jenë në gjendje të përdorin dhe vlerësojnë mjetet për analizimin e kompanisë, të njohin kërcënimet 93

91 dhe mundësitë me të cilat përballet organizata në mjedise vazhdimisht të ndryshueshëm dhe global dhe të jenë në gjendje për marrjen e vendimeve optimale në nivele të ndryshme të administrimit të bizneseve. eprimtaritë ekstrakurrikulare ktivitetet ekstrakurrikulare të zhvilluara nga Departamenti i hkencave konomike për vitin akademik kanë qenë: 1. eksion i hapur me temë : uksesi ekonomik i Polonisë gjatë 25 viteve të fundit, nën kujdesin e HZ Marek Jeziorski mbasador i epublikës së Polonisë në hqipëri, eferues: rda Cani (PHDC); 2. Workshop me temë : Pabarazia në mundësi dhe pabarazia në të ardhura ; 3. impozium me temë ë manaxhosh nëpërmjet projekteve ; 4. eksion i hapur me temë Politikat konjukturore dhe/apo strukturore: asti i hqipërisë ; 5. Dy konferencat studentore me temë Menaxhimi i Marrëdhënieve me Konsumatorët dhe Planifikimi dhe Menaxhimi Mjedisor. Programi achelor në Menaxhim iznesi ËD C 1 Hyrje në konomi 8 2 azat e Financës 6 Matematikë 3 M1: Matematikë e Përgjithshme 8 M2: Matematikë Financiare (e zbatuar) 8 4 Gjuhë e Huaj 5 M1: Gjuhë e Huaj (1) 5 M2: Gjuhë e Huaj (2) 5 Parimet e të drejtës M1: drejte Publike M2: drejte iznesi Hyrje në Filozofi 4 7 Organizim Drejtim iznesi 8 otali 60 94

92 Programi achelor në Menaxhim iznesi ËD C 1 tatistikë 7 2 Mikro dhe Makroekonomi M1: Mikroekonomi M2: Makroekonomi 6 6 Kontabilitet M1: Kontabilitet Financiar 6 3 M2: Kontabilitet Kosto- 6 Drejtimi 4 azat e Marketingut 6 5 nformatikë 6 6 Histori e mendimit ekonomik 5 7 Financat publike 6 ënde me zgjedhje - Grupi 8 istemi aksave dhe tatimeve 6 ntegrimi dhe Politikat e -së otali 60 ËD trategji iznesi dhe iznes dërkombëtar 1 M 1: trategji iznesi M 2: iznes dërkombëtar Manaxhim i urimeve 2 jerezore Manaxhim Prodhimesh dhe 3 Operacionesh 3 4 Drejtim Financiar dhe nalizë Financiare M1: nalizë Financiare M 2: Drejtim Financiar ënde me zgjedhje - Grupi uditimi Manaxhim dhe lerësim C Projektesh 6 Praktika 5 7 eza e Diplomës

93 POGM DM CHO Ë FCË-KË Programi i tudimit achelor në Financë- ankë i departamentit të hkencave konomike në lbanian niversity, ofron njohuri të plota në fushën e financës dhe të bankave me kohëzgjatje normale prej tre vitesh, të realizuar në 180 kredite. Programi i tudimit Financë-ankë pranë lbanian niversity ndjek me kujdes zhvillimin e shkencës ekonomike në botë, duke përqendruar vëmendjen sidomos në arritjet në rrafshin e shkencave financiare, institucioneve bankare dhe atyre jobankare. Ky program synon të përgatisë ekonomistë të profilit Financë-ankë me njohuri bashkëkohore dhe të aftë për të punuar kryesisht në institucionet financiare, por jo vetëm. tudentët e këtij profili pajisen me njohuri dhe shprehi të mjaftueshme për të punuar edhe si financierë në industri të ndryshme të ekonomisë, në përputhje me nevojat e tregut të punës. Programi i studimit, nëpërmjet kombinimit të lëndëve të formimit bazë, të lëndëve të formimit të përgjithshëm, të lëndëve të specialitetit dhe praktikës, synon zhvillimin e aftësive teorike dhe shprehive të studentëve, me qëllim që të përgatisë ekonomistë finance të profilit bankar, të aftë për të punuar kryesisht në institucionet financiare e monetare. Kurrikula vendos bazat e forta në formimin e financierit të ardhshëm i cili mund të integrohet lehtësisht dhe të punojë në institucionet bankare, në fushën e investimeve financiare lidhur me investimet dhe drejtimin e kapitaleve, në fushën e studimit të tregut financiar dhe të kontabilitetit e statistikave financiare, të kompanive të sigurimeve dhe bankave të investimeve, të institucioneve, të kredive, në fushën e konkurrencës dhe të sigurimit të tregut financiar, kompanitë prodhuese apo të shërbimeve, etj. 96

94 r ëndët C 1 Hyrje në konomi 8 2 Matematikë M1: Matematikë e Përgjithshme 7 M2: Matematikë Financiare 7 3 Gjuhe e huaj M1: Gjuhë e Huaj (1) 4 M2: Gjuhë e Huaj (2) 4 4 azat e Financës 6 5 Hyrje në Manaxhim dhe Marketing M1: azat e Marketingut 5 M2: Organizim Drejtim iznesi 5 6 tatistikë 8 7 Mikroekonomi 6 otali 60 1 Makroekonomi 6 2 Histori e mendimit ekonomik 6 3 Kontabilitet i Përgjithshëm M1: Parimet bazë të kontabilitetit 6 M2: Kontabilitet Financiar 7 4 Manaxhim M1: Manaxhim Prodhimesh dhe Operacionesh M2: Manaxhim i urimeve jerëzore 5 5 Parimet e të drejtës M1: drejtë Publike 4 M2: drejtë biznesi nvestimet dhe regjet Financiare M1: nvestimet 5 M2: regjet Financiare 5 7 nformatike dhe oftware aplikativ 6 otali 60 1 Kontabilitet kosto dhe bankar M1: Kontabilitet Kosto Drejtim 4 M2: Kontabilitet ankar 6 2 Drejtim financiar dhe nalizë Financiare M1: Drejtim Financiar 6 M2: nalizë Financiare 6 3 Paraja dhe eknika ankare M1: Paraja dhe anka 6 M2: eknikë ankare 4 4 ëndë me zgjedhje - Grupi 6 Drejtim Financiar dërkombëtar uditimi 5 Financat publike 6 6 ëndë me zgjedhje - Grupi 6 aksimi nstitucionet Financiare dhe Politikat e -së 7 Praktika 4 8 eza e Diplomes 6 otali 60 97

95 POGM DM M POFO Ë MXHM K DH FC Programi i studimit Master profesional në Menaxhim ankar dhe Financiar përgatit specialistë të lartë të sektorit bankar si edhe menaxherë dhe konsulentë në këtë sektor, nëpërmjet ofrimit të njohurive dhe shprehive të nevojshme teknike dhe menaxheriale për të krijuar një karrierë të suksesshme në sektorin bankar apo institucione të tjera financiare. ynimi themelor i këtij programi studimi lidhet me kontributin në rritjen e cilësisë profesionale të diplomuarve të ciklit të pare të studimeve achelor,apo të sistemit të vjetër dhe që duan të vazhdojnë më tej karrierën profesionale duke u specializuar në fushën e menaxhimit. i i profilizon studentët në fusha të ndryshme të drejtimit financiar duke i ofruar njohuri mbi ligjësitë e përgjithshme të tregut, institucionet e ndërmjetësimit financiar, mbi modelet dhe vizionet bashkohore të strukturave institucionale, mbi pozicionimin e firmave në ambientin financiar në kontekstin e globalizimit dhe integrimit evropian. Programi gjithashtu stimulon aftësitë praktike për analiza ekonomike të treguesve financiarë dhe përdorimin e tyre në çështje kombëtare dhe rajonale nën raportin e standardeve dhe rregullave të profilit. ë diplomuarit e këtij cikli pajisen me aftësi të planifikimit financiar dhe kompetenca argumentuese dhe këshilluese për institucionet të ndryshme në fushën e ekonomisë. M P r. ënda C 1 trategji e endimarrje Financiare 6 2 konomiks Manaxherial 6 3 Drejtim isku Financiar (nivel i avancuar) 7 4 Drejtim ankar 6 98

96 M D M r. ënda C 1 tandartet dërkombëtare të aportimit Financiar 6 2 dministrim Fiskal Z Drejtimi i tregjeve dhe nstitucioneve Financiare ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) a)regu i igurimeve në b) Drejtë regtare dërkombëtare r. ënda C 1 eoria Moderne e nvestimeve 6 2 istemet e nformacionit ne Menaxhim 7 3 Praktika 15 4 ema e Diplomës 13 O POGM DM M POFO Ë DMM Z Programi Master Profesional në dministrim iznesi synon të përgatisë menaxherë dhe ekzekutivë të aftë në fushën e administrimit të biznesit me qëllim hapjen e mundësive të zhvillimit të karrierës së tyre, jo vetëm në profilin manaxherial në sektorin privat dhe atë publik, por edhe për nxitjen e vazhdimit të mëtejshëm të karrierës së tyre akademike. i i profilizon studentët në drejtime të ndryshme të administrimit të biznesit duke i ofruar njohuri mbi orientimin e firmave dhe kufijtë specifikë të progresit të tyre, mbi modelet dhe vizionet bashkohore dhe mbi pozicionimin e njësive ekonomike në kontekstin e globalizimit dhe integrimit evropian. Programi gjithashtu stimulon aftësitë praktike për analizën e klimës së biznesit në kontekstin kombëtar dhe rajonal. 99

97 Master Profesional në dministrim iznes ë diplomuarit e këtij cikli pajisen me aftësi për të ndërmarrë studime kritike të burimeve të organizatës dhe bashkërendimin e njohurive financiare, të marketingut, të prodhimit etj. në zinxhirin e vlerës. i synon në pajisjen e të diplomuarve të ciklit të dytë në dministrim iznesi me njohuri të thelluara teorike dhe praktike si dhe trajnim të mirëfilltë profesional mbi shkencat ekonomike, politikat e biznesit dhe administrimin e njësive ekonomike, shprehitë, metodologjitë dhe kompetencat e nevojshme për të ndërmarrë lehtësisht funksione manaxheriale, për të fituar më shumë përgjegjësi në punë, apo për të zhvilluar më tej karrierën e tyre profesionale. jë vëmendje e veçantë ju kushtohet dimensionit dhe njohjes së strukturave organizative, menaxhimit të institucioneve, planifikimit, legjislacionit dhe funksionimit të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. tudentët që përfundojnë studimet Master Profesional në dministrim iznesi pranë lbanian niversity mund të punojnë në nivele manaxheriale dhe ekzekutive në kompani të ndryshme, institucione apo agjenci private dhe publike si edhe mund të ndërmarrin iniciativa për çeljen e sipërmarrjeve private. M PË M D M r. ënda C 1 konomiks Manaxherial 6 2 Kontabilitet Manaxherial 6 3 Drejtim Marketingu (nivel i avancuar) Drejtë regtare dërkombëtare r. ënda C 1 trategji e endimarrje Financiare 6 2 istemet e nformacionit në Menaxhim 6 3 Drejtimi trategjik i Korporatave M1: trategjia në iznes 6 4 Drejtimi trategjik i Korporatave M2: Qeverisja e Korporatave 7 r. ënda C 1 dministrim Publik 6 2..Z ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) a) johuri për ursen b) Manaxhim trategjik i urimeve jerëzore 3 Praktika 14 4 ema e Diplomës 15 O

98 POGM DM M POFO Ë MXHM HËDËO Programi i studimit Master Profesional në Menaxhim hëndetësor ofron teknikat e përgjithshme të menaxhimit dhe zhvillon njohuritë mbi menaxhimin e organizatës duke synuar rritjen në karrierë të studenteve që duan të ndeshen me sfidat në sektorin shëndetësor. ë përfundim të studimeve Master Profesional në Manaxhim hëndetësor studentët do të jenë të përgatitur dhe do të kenë mundësi të ndërmarrin detyra të rëndësishme që përfshijnë, drejtuesin, çështjet financiare, funksionet e burimeve njerëzore, institucionet dhe pajisjet, teknologjinë e informacionit, marrjen e vendimeve, marrëdhëniet me publikun, si dhe çështjet legale dhe rregullatore. ta do të përfitojnë nga programi i kombinuar i menaxhimit të organizatave në përgjithësi me veçoritë e sektorit shëndetësor. Kështu pavarësisht sektorit specifik në të cilin ata punojnë, do të kenë mundësi të punësohen në sektorin shëndetësor në funksionet e drejtuesit apo menaxherit për të përmbushur sfidat me të cilat ndeshet sektori shëndetësor dhe impaktin e rëndësishëm social të tyre në ekonomi. 101

99 Master Profesional në Manaxhim hëndetësor Ky kurs jep mundësinë për një kuptim me bazë të gjerë të menaxhimit të organizatës me fokus të veçantë mbi shërbimet shëndetësore. ë diplomuarit e këtij programi do të kenë një kualifikim të specializuar për të ndërmarë hapin tjetër në karrierën e tyre nëpërmjet punësimit të tyre në pozicione manaxheriale si : klinika, spitale, Qendra kërkimore laboratorike, Departamente të hëndetit Publik, Praktikat Mjekësore, Praktikat tomatologjike, Praktikat nfermierike, Organizata të kujdesit mendor dhe qendra të rehabilitimit, Organizata të igurimeve hëndetësore, si dhe në institucione dhe organizata politikë-bërës mjekësore etj. r ënda C 1 Paraqitja e istemit hëndetësor në hqipëri 5 2 Hyrje në Manaxhimin e Kujdesit hëndetësor 5 3 hëndeti Publik dhe pidemiologjia 6 4 Planifikimi hëndetësor 5 5 Manaxhimi Cilësisë, igurisë dhe kreditimi në hqipëri 8 6 Manaxhimi i istemeve të nformacionit hëndetësor 5 7 Manaxhimi i Financimit hëndetësor 6 8 Manaxhimi i urimeve jerëzore 6 9 igji dhe tika hëndetësore 5 10 azat e Marketingut 6 11 Manaxhim Projekti / hkrim kademik (me zgjedhje) 5 Përvoja praktike 10 eza e diplomës 10 O

100 POGM DM M HKC Ë MXHM K Programi i tudimit Master i hkencave në Menaxhim ankar i ofruar nga lbanian niversity ka si qëllim të zhvillojë shprehitë dhe njohuritë e studentëve në nivelin e duhur që kërkon sot tregu bankar dhe ai financiar. Ky program është hartuar për t iu përgjigjur nevojave në rritje të tregut bankar për profesionistë të aftë, sidomos në nivel manaxherial, i cili synon të pajisë studentët me parimet, njohuritë akademike, metodologjitë dhe shprehitë e nevojshme për të zhvilluar me sukses karrierën e tyre si menaxherë apo konsulentë në tregun bankar apo në sektorë të tjerë që lidhen ngushtë me të. Ky program studimi ka në bazë kërkimin shkencor dhe krijon baza të qëndrueshme njohurish për të vazhduar më pas me studimet e ciklit të tretë doktoratës. Zhvillimi i aftësive për arsyetime logjike me bazë teorike dhe empirike, kompetenca argumentuese dhe këshilluese për institucionet financiare, sistemin bankar, organizatat joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të gjithë aktorët e interesuar në këto fusha përbën një tjetër element të rëndësishëm në formimin profesional të studentëve të këtij cikli. Mundësitë për punësim të tyre janë: ankat e nivelit të dytë, ankat e nvestimeve, nstitucione shtetërore puna e të cilave lidhet drejtpërdrejt me sektorin bankar, Kompanitë e sigurimeve, nstitucionet e Mikrokredisë, Kompani uditimi apo Konsulence, si edhe pranë Departamenteve të nalizës së iskut të Korporatave. 103

101 Programi Master i hkencave në Manaxhim ankar r. ënda C 1 konomiks i Zonës Monetare 6 uropiane 2 Financat e Korporatave 6 3 Manaxhim isku i vancuar 6 4 konometri 6 5 Drejta Financiare dhe 6 regtare dërkombëtare 6 Drejtim Financiar 6 dërkombëtar 7 Manaxhim i regut të igurimeve 6 8 nalizë Financiare e vancuar 6 9 Manaxhim trategjik 6 10 Qeverisje e Korporatave 6 otali 60 r. ënda C 1 uditim i nstitucioneve 6 Financiare 2 eoria dhe Drejtimi i Portofolit 4 3..Z 4..Z ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) 6 a) aksim dërkombëtar b) Metoda asiore për Financën ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) 6 a) jellja Organizative dhe tika e iznesit b) Manaxhim i istemeve të nformacionit 5 eza e diplomës 38 otali

102 POGM DM M HKC Ë DMM Z Programi i studimit Master i hkencave në dministrim iznesi ofruar nga lbanian niversity është një program studimi 2-vjeçar, i ciklit të dytë, i cili synon të pajisë studentët me parimet, njohuritë akademike, metodologjitë dhe shprehitë e nevojshme, për t iu përgjigjur sa më mirë nevojave të tregut dhe për të kryer me sukses funksione manaxheriale dhe të niveleve strategjike në mjedise të ndryshme ku ata punojnë. Kryerja e studimeve Master i hkencave në dministrim iznesi është një kualifikim i kërkuar në rang ndërkombëtar, për nivelin e lartë manaxherial apo ekzekutiv, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Me ndryshimin e vazhdueshëm të ekonomisë dhe tregjeve në të cilat kompanitë veprojnë, rëndësia e pasjes së një strategjie të suksesshme dhe të qënurit konkurrues në treg, bëhet gjithnjë e më e nevojshme. daj, organizatat kërkojnë menaxherë të cilët të jenë të aftë të kontribuojnë në këtë proces. ynimi themelor i këtij programi në kuadrin e formimit shkencor, është strukturimi i një qasjeje të thelluar analitike nëpërmjet njohurive te ofruara dhe pajisjes të të diplomuarve të ciklit të dytë me instrumentet e nevojshëm shkencor në analizën e hollësishme të sistemit ekonomik në tërësi, politikave ekonomike, administrimit te biznesit, zhvillimit të institucioneve dhe komponentëve të qeverisjes, të projektuara në dinamikën e zhvillimit të tyre ekonomik dhe bashkëkohor. johuritë dhe ekspertiza e përftuar gjatë këtyre dy viteve të studimit do të finalizohet me krijimin e një grupi të diplomuarish të aftë për të punuar si menaxher, këshillues biznesi, ekonomistë pranë kompanive vendase dhe të huaja, apo qendrave të ndryshme kërkimore, konsulentë apo ekspertë të treguesve ekonomik pranë organizmave të ndryshëm qeveritare dhe jo-qeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare. 105

103 Programi Master i hkencave në dministrim iznesi - r. ënda C 1 Metoda asiore në iznes 6 2 Financat e Korporatave 6 3 Menaxhim Marketingu dhe iznes dërkombëtar 6 4 jella Organizative dhe tika e iznesit 6 5 Menaxhim i istemeve të nformacionit 6 6 konometri 6 7 Menaxhim isku, i vancuar 6 8 Politikat e Zhvillimit dhe eoritë konomike 6 9 Qeverisje e Korporatave 7 10.Z ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) a) Menaxhim i vancuar i Prodhimit dhe Operacioneve b) drejtë Financiare dhe regtare dërkombëtare 5 - O 60 r. ënda C 1 Menaxhim trategjik 6 2 Menaxhim Projekti 6 3 ipërmarrja e iznesit të ogël 6 4.Z ëndë me Zgjedhje (1 nga 2) a)regjet dhe nstitucionet Financiare b) Menaxhim i Marrëdhënieve me Klientin 5 eza e Diplomës

104 DPM HKC JDK Drejtues: Dr. smail afani Departamenti i hkencave Juridike, është pjesë e Fakultetit të hkencave hoqërore pranë lbanian niversity. i funksionon si njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe të punës kërkimoreshkencore, duke përfshirë fusha kërkimi homogjene dhe duke grupuar disiplinat mësimore respektive. Departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies, dhe atë kërkimoreshkencore në programet e studimit që ofron. Departamenti i hkencave juridike ndjek misionin dhe objektivat kryesorë të arsimit të lartë me qëllim: krijimin, transmetimin dhe mbrojtjen e dijeve me anë të mësimdhënies e kërkimit shkencor; formimin e specialistëve të lartë dhe përgatitjen e shkencëtarëve të rinj në përputhje me prioritetet e zhvillimit të shoqërisë: si dhe kontribuimin në rritjen e standardeve të demokracisë në shoqëri. i organizohet dhe funksionon në përputhje me legjislacionin për arsimin e lartë në epublikën e hqipërisë, tatutit dhe regulloreve të institucionit. Programi i studimeve në hkenca juridike është hartuar dhe zbatohet duke synuar të japë njohuri bazë, mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi specifike në fushën e shkencave juridike. i ka si objektiv të saj themelor formimin e njohurive bazë në fushën e të drejtës. Pas përfundimit të studimeve, studenti do të jetë i aftë për të analizuar fakte juridike, koncepte, kuadrin ligjor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar apo politika publike, si dhe do të jetë i përgatitur për t u përshtatur më mirë dhe më shpejt me pozicionet bazë të tregut të punës. Ky program realizohet në 180 kredite dhe me kohëzgjatje normale në tre vite, duke krijuar konditat e nevojshme për ndjekjen e studimeve në ciklet e njëpasnjëshme (Master i shkencave ose Master profesional), por mbi të gjitha për organizimin logjik të njohurive të marra në secilin prej cikleve studimore. 107

105 eprimtaritë ekstrakurrikulare Departamenti i hkencave Juridike për vitin akademik ka realizuar këto aktivitete ekstrakurrikulare: 1. ë muajin Mars, Departamenti i hkencave Juridike në bashkëpunimin me Departamentin e hkencave Politiko dministrative të lbanian niversity organizuan leksionin e hapur me temë Organizimi dhe Funksionimi i Gjykatës Kushtetuese në epublikën e hqipërisë. ë këtë aktivitet, me interes në formimin e juristeve të ardhshëm, ishte i ftuar Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Z. ashkim Dedja, i cili diskutoi me studentët e programit bachelor dhe master mbi tema si organizimi, funksionimi dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese. 2. ë muajin Maj, Departamenti i hkencave Juridike organizoi leksionin e hapur me temë Gjykata e Krimeve të ënda dhe perspektiva e saj në kuadër të reformës në drejtësi. ë këtë aktivitet, ishte i ftuar Kryetari i Gjykatës së hkallës së Parë për Krimet e ënda Z. andër imoni i cili diskutoi me studentët e Departamentit të hkencave Juridike mbi perspektivën e kësaj gjykate në kuadër të reformës në drejtësi e cila e parashikon këtë gjykatë me një emërtim të ri dhe e ngre atë në rangun e një institucioni kushtetues. 3. Gjithashtu, në muajin Maj, Departamenti i hkencave Juridike në bashkëpunim me Departamentin e hkencave Politiko dministrative, Departamentin e dukimit e nglishtes dhe Departamentin e Psikologjisë së Përgjithshme organizojnë Konferencën tudentore me temë fi dat e arsimit të lartë në epublikën e hqipërisë në funksion të integrimit në ashkimin uropian. 108

106 Programi achelor në hkenca Juridike - - r ënda C 1 2 drejtë civile (pjesa e përgjithshme ) drejtë civile (pjesa e përgjithshme ) 3 Histori e institucioneve 6 4 drejta romake 9 5 drejtë publike & drejtë kushtetuese 12 6 konomi politike 6 7 Dy lëndë me zgjedhje ndërmjet hkrim akademik/ ogjikë formale/ arazia gjinore dhe ligji/ eknikë legjislative/ Psikologji sociale/ hkrim dhe arsyetim ligjor/ Psikologji gjyqësor 6 8 Gjuhë e huaj 6 6 otal 60 r ënda C 1 drejtë e detyrimeve 12 2 drejtë e punës dhe e sigurimeve 9 3 drejtë penale 9 4 drejtë familjare 9 5 drejtë administrative 9 6 Filozofi e së drejtës nglishtja juridike 3 8 nformatikë juridike 3 otal 60 r r ënda C 1 Procedurë civile 9 2 Procedurë penale 9 3 drejtë tregtare 9 4 drejtë ndërkombëtare publike & drejtë ndërkombëtare private 12 5 drejtë e ashkimit vropian 6 6 Dy lëndë me zgjedhje ndërmjet: Drejtë e Prokurimeve, drejtë bankare, ë drejtat e njeriut, drejtë deti, drejtë ndërmjetësimi dhe arbitrazhi, drejtë e autorit, Profesionet e lira, 6 drejtë migrimi, Kriminalistikë, Mjekësi ligjore, Kriminologji Penologji 7 Praktikë profesionale 4 8 eza e diplomës 5 otal

107 POGM DM M HKC Ë HKC JDK Programi studimor i Masterit të hkencave në hkenca Juridike ka për qëllim thellimin e njohurive teorike për përgatitjen e specialistëve në një prej pesë profileve të mëposhtme: 1. drejtë private (specializuar në shoqëritë tregtare); 2. drejtë publike dhe administrative; 3. Marrëdhënie ndërkombëtare; 4. drejtë ndërkombëtare dhe e -së; 5. drejtë penale. eprimtaritë formuese, teorike dhe praktike të ofruara sigurojnë specializim të njohurive të studentit, krahasuar me ato të marra në programet e studimit të ciklit të parë. djekja e programit të studimit Master i hkencave në hkenca Juridike dhe përfitimi i diplomës në këtë fushë, u jep mundësi studentëve gjithashtu të vazhdojnë në ciklin e tretë të studimeve, atyre doktorale, si dhe për t`u pranuar në provimet e shtetit apo shkolla të mëpasme specializuese afatgjata, për profesione ligjore dhe përfitimin e titullit përkatës. r. ënda C 1 Drejtë Civile e vancuar 6 2 Drejtë Penale (Pjesa e Posaçme) 9 3 Drejtë e hoqërive regtare 9 4 Metodat e Kërkimit hkencor 6 5 Procedure Civile e Përparuar 9 6 Procedure Penale e Përparuar 9 Dy mësimdhёnie, me 7 zgjedhje karakterizuese dhe të 12 formimit bazë sipas profilit otali 60 r. ënda C 1 drejtë administrative e pёrparuar 6 2 drejtë e detyrimeve e avancuar 6 3 drejtë ndërkombëtare dhe komunitare e punës 6 4 Dy mësimdhёnie me zgjedhje dhe të formimit 12 karakterizues dhe tё profilit 5 eza e diplomës 30 otali

108 POGM DM M POFO Ë HKC P Programi i studimeve Master profesional në hkenca Penale, i ofruar nga lbanian niversity, është një program studimi i ciklit të dytë, që përfshin fushën juridiko-penale dhe ka për qëllim arsimimin dhe trajnimin profesional të studentëve me formim njohurish specifike, të specifikuara për zhvillimet dhe përmirësimin e legjislacionit. Ky program studimi përgatit specialistë të aftë për të organizuar, planifikuar dhe drejtuar veprime procedurale që duhet të kryhen nga subjektet e procedimit penal gjatë veprimtarisë hetimore, gjyqësore dhe në ekzekutimin e vendimeve, lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut në luftën kundër krimit, si dhe dhënien e drejtësisë në fushën e së drejtës penale. tudentët që do të mbarojnë programet e studimit Master profesional në shkenca penale do të kenë mundësi të punësohen apo të vijojnë karrierën e tyre profesionale në një sërë sektorësh apo organesh që lidhen me aplikimin e së drejtës penale. Ky program është i përshtatshëm për ata që duan të punojnë në fushën e avokatisë, si juristë pranë institucioneve të pavarura, studiove ligjore apo pedagog në universitet. tudentët mund të punësohen apo të përmirësojnë kurrikulumin e tyre në struktura të tilla si shoqatat joqeveritare, që merren me mbrojtjen e grave apo mbrojtjen e të miturve, si dhe ato që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut apo edhe të të burgosurve në veçanti. M P M D M r. ënda C 1 drejtë penale e avancuar 9 2 drejtë penale ndërkombëtare 8 3 Krimi i organizuar 7 4 jë prej lëndëve me zgjedhje. drejtë kibernetike/ drejtë penitenciare/ 6 Drejtësia penale për të miturit/ tatistikë gjyqësore otali 30 r. ënda C 1 Procedurë penale 8 2 drejtë penale e avancuar 8 3 Kriminologji penologji 7 4 Kriminalistikë 7 otali 30 r. ënda C 1 Praktikë profesionale 20 2 eza e diplomës 10 otali

109 POGM DM M POFO Ë DJË P Programi i studimeve Master profesional në drejtë private është një program studimi i ciklit të dytë. eprimtaritë mësimore parashikojnë një spektër të gjerë disiplinash formuese bazë, karakterizuese dhe të ngjashme ose integruese, të cilat zhvillohen nëpërmjet leksioneve tradicionale në auditor, seminareve, ushtrimeve me shkrim ose me gojë, moduleve mësimore plotësuese dhe të tjera forma mësimdhënieje. Programi kombinon formimin akademik me përvojën praktike dhe realizohet në bashkëpunim me gjykata të niveleve të ndryshme të sistemit të drejtësisë dhe me zyra ligjore prestigjioze, vendase dhe të huaja, pranë të cilave do të zhvillohen stazhi dhe praktika profesionale. eçanërisht synohet formimi i një figurë profesionale, e cila: të zotërojë jo vetëm njohuri bazë, që mundësojnë vlerësimin e instituteve të së drejtës private/ penale, edhe sipas perspektivës evolutive historike; të ideojë dhe hartojë me efikasitet dhe saktësi, tekste me përmbajtje juridike (rregulluese dhe/ose procesuale) në përputhje me kontekstet përkatëse, të mirargumentuara, edhe nëpërmjet përdorimit të mjeteve informatike; të përfitojë aftësi interpretuese, analitike dhe me kualifikim juridik, në trajtimin e problemeve interpretuese dhe zbatuese të së drejtës private/ penale; të zotërojë metodologjinë dhe 112

110 instrumentet e nevojshme për artikulimin me shkrim dhe me gojë të arsyetimeve juridike komplekse, për të cilat kërkohet kompetencë profesionale në studimin e marrëdhënieve juridike të pronësisë në të gjitha llojet e saj, të mënyrave të fitimit të pronësisë, të mbrojtjes së saj; të zotërojë aftësi në zbatimin e njohurive të fituara në praktikë, në të gjitha çështjet e pronësisë, trashëgimisë, procedurës civile dhe penale, hetimit penal etj. tudentët që do të mbarojnë programet e studimit Master profesional në drejtë private do të kenë mundësi të punësohen apo të vijojnë karrierën e tyre profesionale në një sërë sektorësh apo organesh që lidhen me aplikimin e të drejtës private e penale. Ky program është i përshtatshëm për ata që duan të punojnë në fushën e avokatisë, si juristë pranë bizneseve, si: ndërmarrje, banka, shoqëri sigurimesh (për studentët e diplomuar në degën drejtësi); juristë dhe ose konsulentë ligjorë pranë autoriteteve të pavarura (studentët e diplomuar në degën drejtësi); personel drejtues në administratën publike; pedagogë në universitet etj. M P M D M r. ënda C 1 drejtë civile e avancuar 8 2 drejtë e autoritetit 7 3 drejtë e detyrimeve dhe kontratave tregtare 8 4 Drejtë iznesi 7 otali 30 r. ënda C 1 Procedurë civile e avancuar 8 2 drejtë e shoqërive tregtare 8 3 drejtë pune e avancuar 7 4 drejtë familjare e avancuar 7 otali 30 r. ënda C 1 Praktikë profesionale eza e diplomës 1 10 otali

111

112 DPM HKC POKO DM Drejtues: Dr. Julian Çota Departamenti i hkencave Politiko-dministrative është pjesë përbërëse e Fakultetit të hkencave hoqërore, në lbanian niversity. Programet e studimit në Departamentin e hkencave Politiko-dministrative, në lbanian niversity, në themel të tyre kanë formimin dhe përgatitjen e politologëve me profil të përgjithshëm dhe ekspertëve në fushën e administratës publike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe çështjeve të sigurisë, duke synuar në radhë të parë përgatitjen e specialistëve të aftë në këto fusha studimore, por edhe krijimin e konsolidimin e një tradite të re në ambientin politik shqiptar. len për tu theksuar se qëllimi i kësaj kurrikule është t u ofrojë studentëve njohuri të formimit bazë, të nevojshëm për të ndjekur ciklet e tjera të njëpasnjëshme të studimit dhe në të njëjtën kohë tu përgjigjet kërkesave më të cilat do të përballen studentët gjatë realizimit të tyre profesional. Objektivat formuese përcaktuese, të përgjithshme apo specifike, në programin e studimit hkenca Politiko-dministrative, mbajnë parasysh kërkesat 115

113 për nivele cilësore bashkëkohore dhe hartohen në bashkëpunim me përfaqësues të tregut të punës dhe profesioneve në nivel kombëtar, të krijojë një mjedis intelektual ku mësohet, debatohet dhe lindin ide të reja për zhvillim. jë vend të veçantë zë dhe krijimi i një shoqërie me interesa dhe prejardhje të ndryshme, sepse ne besojmë se diversiteti e bën procesin e mësimit më të pasur dhe i ndihmon studentët që t i formulojnë idetë e tyre më mirë në perspektivë. Qëllimi dhe objektivat e mësimdhënies kanë konsistuar në forcimin e departamentit si një institucion jo vetëm mësimor, por dhe shkencor për të formuar specialistë dhe studiues me profil të përgjithshëm për të kontribuar në sistemin politik shqiptar, në administratën publike, integrimin euro-atlantik dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, duke kultivuar aftësitë në këtë fushë studimore, por edhe krijimin e një konsolidimi të një tradite të re në ambientin politik shqiptar, nën raportin e standardeve dhe rregullave të testimit empirik të profilit që ata kanë. isur nga këto synime është përpiluar një plan mësimor ekstrakurikular. Përveç kësaj kjo kurrikul ofron lëndë të vlefshme për formimin e një politologu dhe ekspertit të administratës, për të qenë të aftë të integrohen në dikastere ose institucione me karakter specifik të fushave përkatëse. Departamenti i hkencave Politiko- dministrative, është një organizim strukturor, i cili funksionon mbi bazë rregullash unike për universitetin në tërësi. Departamenti kryesohet nga përgjegjësi dhe asistohet nga pedagogë, ku vlen për tu theksuar puna e të gjithë stafit administrativ dhe akademik lidhur me mbarëvajtjen e të gjithë punës në departament. Organizimi i veprimtarisë së departamentit, konsiston në drejtimin dhe zbatimin me efikasitet të objektivave të programit mësimor dhe të programeve ekstrakurikulare ku një vend të rëndësishëm zë kërkimi shkencor. Praktikat në institucionet publike e kërkimore e parashikuar si pjesë përbërëse e programit mësimorformues për studentët e vitit të të Departamentit 116

114 të hkencave Politiko-dministrative, synojnë njohjen dhe familjarizimin e studentëve me procesin praktik politik. i pjesëmarrës në praktikën politike, synohet që të zhvillohen shkathtësitë e studentëve për të vendosur lidhjen nëpërmjet instrumenteve njohëse që marrin gjatë procesit mësimor dhe politikës në veprim. Gjatë praktikës studenti do të ndjekë të gjithë atë që quhet cikël politik duke përfshirë hyrjet ( inputs ), kthimin e kërkesave dhe vendimeve, daljet( outputs ), reagimin ndaj daljeve e deri tek reagimi i institucionit ndaj aktorëve të tjerë politikë ose shoqëror. eprimtaritë kstrakurrikulare Gjatë vitit akademik , në muajin Mars, Departamenti i hkencave Politiko dministrative në bashkëpunimin me Departamentin e hkencave Juridike të lbanian niversity organizuan leksionin e hapur me temë Organizimi dhe Funksionimi i Gjykatës Kushtetuese në epublikën e hqipërisë. ë këtë aktivitet, me interes në formimin e juristeve të ardhshëm, ishte i ftuar Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Z. ashkim Dedja, i cili diskutoi me studentët e programit bachelor dhe master mbi organizimin, vendimet dhe juridiksionin e veçantë të Gjykatës Kushtetuese, Gjithashtu, në muajin maj, Departamenti i hkencave Politiko-dministrative në bashkëpunim edhe me departamentet e tjera të Fakultetit të hkencave hoqërore, organizuan Konferencën tudentore me temë fi dat e arsimit të lartë në epublikën e hqipërisë në funksion të integrimit në ashkimin uropian. 117

115 Programi achelor në hkenca Politiko-dministrative - - ËD C 1 ociologji 10 2 Filozofi 10 3 hkenca politike 10 4 Gjuhë e huaj 9 5 Histori botërore 9 6 exim kritik dhe shkrim akademik 6 7 Psikologji politike 6 O 60 D C 1 eori dhe institucione të së drejtës 10 2 Histori e ideve politike 9 3 lemente të qeverisjes dhe procese zgjedhore 10 4 Historia e shtetit shqiptar dhe sistemet politike 10 5 konomi 9 6 Politikat në allkan 6-7 Me zgjedhje: ntropologji sociale/ Filozofi e së drejtës/ ociolinguistikë/ Histori arti/ etërsi bashkëkohore 6 O 60 D C 1 Filozofi politike 6 2 dministrim dhe politikat publike 10 3 Histori e marrëdhënieve ndërkombëtare 10 4 Metodat e kërkimit shkencor 9 5 Histori dhe analizë të 9 6 Me zgjedhje Komunikimi politik/ Qeverisja lokale/ azat e sipërmarrjes/ Politikat sociale/ Hartim dhe manaxhim projektesh 6 7 Praktika 4 8 eza e Diplomës 6 O

116 POGM DM M HKC Ë DMM PK, POK PK DH QJ Programi studimor Master i hkencave në dministrim Publik (dy profile) ju adresohet të diplomuarve të rsimit të artë të profilit përkatës të interesuar të thellojnë njohjen shkencore dhe formimin profesional në administrim publik, politika publike, sisteme qeverisëse, politika dhe menaxhim sektorial, qeverisje vendore, zhvillim institucional, integrim evropian etj. Për t ju përgjigjur kërkesave të kohës dhe eliminuar përgatitjen e specialistëve me kompetencë të kufizuar, programi ynë shtrin hapësirën e specializimit, tejkalon kufijtë tradicionalë midis shkencave duke ofruar një trajtim ndërdisiplinor dhe multishkencor: hkenca Politike, hkenca dministrative, hkenca Juridike, hkenca konomike, Marrëdhënie dërkombëtare, ociologji, ntropologji, hkenca Komunikimi etj. 119

117 PË DË M M ËD C 1 dministrimi publik në teori dhe praktikë 7 2 nstitucione dhe e drejtë administrative 7 3 Metodologji e avancuar e kërkimit në hkencat ociale 7 4 nstitucione dhe e drejtë financiare 7 5 Komunikimi publik dhe institucional 6 O 34 ËD C 1 Politikat publike 7 2 tika dhe deontologjia e funksionarit publik 7 3 drejtë kushtetuese 6 4 ëndë me zgjedhje truktura, politika dhe institucionet e -se/ drejtë Kushtetuese e krahasuar 6 O 26 M M D C 1 nstitucione politike 6 2 Pushtet ekzekutiv dhe politika publike krahasuese 6 3 igji, politikat dhe qeverisja 6 4 nalizë dhe vlerësim programesh 6 5 ëndë me zgjedhje Politika ociale Krahasuese/ Politikat e personelit dhe menaxhimi i burimeve njerëzore 6 O 30 ËD C 1 ema e Diplomës 30 O

118 POF: POK PK DH HKM OP PË DË M M ËD C 1 dministrimi publik në teori dhe praktikë 7 2 nstitucione dhe e drejtë administrative 7 3 Metodologji e avancuar e kërkimit në hkencat ociale 7 4 nstitucione dhe e drejtë financiare 7 5 Komunikimi publik dhe institucional 6 O 34 ËD C 1 Politikat publike 7 2 tika dhe deontologjia e funksionarit publik 7 3 drejtë kushtetuese 6 4 ënde me zgjedhje: truktura, politika dhe institucionet e -se/ Zhvillimi politikave publike dhe qeverisjes në hqipëri në kuadër të procesit të integrimit në 6 O 26 M M ËD C 1 truktura, politika dhe 6 institucione të 2 cquis Communitaire 6 3 Politikat monetare të 6 4 Politikat sociale të 6 ënde me zgjedhje: 5 Politikat e personelit dhe menaxhimi i burimeve 6 njerëzore / Politikat ekonomike rajonale dhe sektoriale të -së O 30 ËD C 1 ema e Diplomës 30 O

119 POGM DM M HKC Ë MËDHË DËKOMË, GJOPOK DH MËDHË JO Programi Master i hkencave në Marrëdhënie dërkombëtare (dy profile) iu adresohet të diplomuarve të ciklit Ë parё Ë studimit Ë rsimit të artë të interesuar të thellojnë aftësitë akademike dhe profesionale në tudime vropiane dhe Gjeopolitikë dhe Marrëdhënie ajonale. Për t ju përgjigjur kërkesave të kohës programi ynë shtrin hapësirën e specializimit, tejkalon kufijtë tradicionalë midis shkencave duke ofruar një trajtim ndërdisiplinor dhe multishkencor: Metodologji Kërkimi për hkencat ociale (ogjik dhe eori rgumentimi dhe/ose Metoda asiore), hkenca Juridike, konomi, Histori-Gjeografi, eori Politike, eori ojrash për hkencat ociale. 122

120 Programi i studimit Master i hkencave në Marrëdhënie dërkombëtare, Gjeopolitika dhe Marrëdhënie ajonale PË DË M M ËD C 1 eori të marrëdhenieve ndërkombëtare 7 2 Metodologji e avancuar e kërkimit në hkencat ociale 7 3 drejtë ndërkombëtare publike 7 4 nstitucione ndërkombëtare 7 5 nglisht 6 O 34 ËD C 1 Politike e jashtme e hqiperisë 7 2 Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut 7 3 Kooperimi ndërkombëtar për mbrojtjen e mjedisit rrethues 6 4 ëndë me zgjedhje: drejtë Kushtetuese e krahasuar/ Globalizim, nstitucione dhe politika ndërkombëtare 6 O 26 M M ËD C 1 hkenca e mbrojtjes dhe sigurisë 7 2 drejta e së 7 3 nstitucione Politike 8 4 Gjeopolitika në rajon pas shpërbërjes së Jugosllavisë 8 O 30 ËD C 1 ema e Diplomës 30 O

121 Programi i studimit Master i hkencave në Marrëdhënie dërkombëtare, tudime vropiane PË DË M M ËD C 1 eori te marrëdhënieve ndërkombëtare 7 2 Metodologji e avancuar e kërkimit në hkencat ociale 7 3 drejtë ndërkombëtare publike 7 4 nstitucione ndërkombëtare 7 5 nglisht 6 O 34 ËD C 1 Politike e jashtme e hqipërisë 7 2 Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut 7 3 Kooperimi ndërkombëtar për mbrojtjen e mjedisit rrethues 6 4 ëndë me zgjedhje 6 O 26 M M ËD C 1 Drejtë e -së 7 2 Politikat konomike ajonale dhe ektoriale të -së 7 3 nalizë dhe vlerësim programesh 8 4 nstitucione të së 8 O 30 ËD C 1 ema e Diplomës 30 O

122 POGM DM M POFO Ë QJ DH DMM PK Programi Master Profesional në Qeverisje dhe administrim publik. Departamenti ynë, për zgjerimin e mundësive të pranimit, është nisur nga konstatimi paraprak se ky program studimi mund të tërheqë një spektër të gjerë kandidatësh, të cilët, pavarësisht nga lloji i diplomimit në arsimin e lartë, kanë pasur përvoja punësimi në nivele të ndryshme të administratës publike, në sektorin privat, apo atë të organizatave jofitimprurëse. ë përgjigje të interesimit të këtyre individëve, në funksion të rritjes së mëtejshme të nivelit të tyre të kualifikimit dhe shtimit të shanseve e premisave për një karrierë potenciale të suksesshme në administratën publike, nëpërmjet këtij masteri, institucioni ynë ofron njohuri të avancuara bashkëkohore në planin teorik, duke theksuar njëkohësisht aspektet praktike të zbatimit të tyre në realitetin shqiptar. M M M ËD C 1 drejtë kushtetuese e krahasuar dhe sisteme administrative të krahasuara. 4 2 hkenca administrative (vlera, koncepte, parime & raste studimore) 4 3 Financa publike 4 4 drejta e mjedisit 4 5 nstitucione politike 5 6 eknologjia e informacionit në administratën publike 4 O 29 ËD C 1 trategji të zhvillimit ekonomik lokal 6 2 Komunikim publik dhe marketing institucional 5 3 drejta e punës dhe sigurisë sociale 5 4 Qeverisje lokale 6 5 drejtë financiare 5 O 27 ËD C 1 Politika, planifikim dhe zhvillim urban 5 2 drejtë dhe procedurë administrative e avancuar 5 3 Praktikë profesionale 12 4 Diploma 12 O

123 POGM DM M POFO Ë MËDHË DËKOMË, POKË JHM DH DPOMC Departamenti ynë, në zgjerimin e mundësive të pranimit, është nisur nga konstatimi paraprak se programi i studimit master në Marrëdhënie ndërkombëtare, Politikë e Jashtme dhe Diplomaci mund të tërheqë një spektër të gjerë kandidatësh, të cilët pavarësisht nga lloji i diplomimit në arsimin e lartë, kanë interesa të përfshihen në një të ardhme në fushën e diplomacisë dhe të politikës së jashtme. ë përgjigje të interesimit të këtyre individëve, në funksion të rritjes së mëtejshme të nivelit të tyre të kualifikimit dhe shtimit të shanseve e premisave për një karrierë potenciale të suksesshme në diplomaci, institucioni ynë ofron nëpërmjet këtij masteri njohuri të avancuara bashkëkohore në planin teorik, duke theksuar njëkohësisht aspektet praktike të zbatimit të tyre. M M M ËD C 1 Marrëdhënie ndërkombëtare 7 2 nalizë e politikës së jashtme 4 3 drejtë evropiane 4 4 Gjeopolitikë 6 5 Organizata ndërkombëtare &egociata 4 6 nglisht 4 O 29 D C 1 Diplomaci, Modele Diplomatike 4 2 drejtë ndërkombëtare publike 6 3 Politika dhe institucione të -së 4 4 Politika fiskale dhe monetare 6 5 allkani & çështje të sigurisë 6 6 Histori kryesore politike në shek. XX 7 O 33 D C 1 nstitucione, Fuqitë e Mëdha dhe Çështje dërkombëtare 4 2 Praktikë profesionale 5 3 Diploma 10 O

124 POGM DM M POFO Ë DM PË GË Programi Master profesional në tudime për sigurinë u adresohet të diplomuarve të arsimit të lartë, të interesuar të thellojnë formimin profesional në fushën e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, në degët e shkencave shoqërore, por edhe në ato ekzakte. rsimimi i këtyre kandidatëve mundëson kualifikime, menaxhim dhe ekspertizë nga fusha e sigurisë kombëtare. ë këtë program master, sipas përvojës më të mirë të programeve simotra të studimit, afrohen të diplomuar nga fusha të ndryshme, ekspertiza e të cilëve rezulton e nevojshme dhe në dobi të institucioneve kryesore të sigurisë dhe për realizimin sa më të mirë të saj. ynimi themelor i masterit profesional në tudime për igurinë mbetet ofrimi i një produkti edukimi cilësor, profesional, të përballueshëm financiarisht nga të gjitha shtresat sociale, me fleksibilitet kohor, që u adresohet dhe një mase të gjerë të diplomuarve të arsimit të lartë që punojnë ose dëshirojnë të kontribuojnë në sferën e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare. M M M ËD C 1 Marrëdhënie ndërkombëtare 7 2 Globalizim & Gjeopolitikë 6 3 Forcat e rmatosura dhe hoqëria 4 4 iguria Kombëtare 6 5 nglisht 4 6 nteligjencë endimarrje Politike dhe iguri Kombëtare 7 O 34 ËD C 1 Organizata të igurisë dërkombëtare 4 2 Politika uropiane të igurisë dhe Mbrojtjes 4 3 ociologji Politike. istemi Politik dhe iguria Kombëtare 4 4 Komunikim dërkombëtar, ksione Psikologjike, uftë Mediatike 4 5 Politikë e jashtme dhe çështje të sigurisë 7 6 oli i policisë së shtetit në çështjet e sigurisë 4 7 allkani dhe çështje të sigurisë 6 O 33 ËD C 1 Praktika Profesionale 10 2 Diploma 13 O

125 DPM PKOOGJË Ë PËGJHHM Drejtues: Dr. lisabeta Kafia Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme është pjesë e Fakultetit të hkencave hoqërore në lbanian niversity. Ky Departament i ka fillesat e tij në vitin 2006, kur edhe ka pritur brezin e parë të studentëve. Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme ka si mision kryesor përgatitjen e profesionistëve të aftë si nga pikëpamja teorike ashtu edhe praktike në drejtim të çështjeve të psikologjisë dhe lidhjes së këtyre çështjeve me mirëqenien psiko-sociale të individit dhe komunitetit. Gjithashtu ky departament ka si mision të tijin edukimin e komuniteteve me nevoja të veçanta, si dhe ofrimin e modeleve bashkëkohore për të nxitur dhe fuqizuar qytetarët. Për arritjen e misionit të tij, Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme realizon procesin e mësimdhënies, kërkimin shkencor si dhe ofrimin e shërbimeve komunitare në kuadër të përmbushjes së përgjegjësisë sociale. Departamenti përbëhet nga Drejtuesi dhe asistentja e departamentit. eprimtaria kryesore e kërkimit shkencor në fushën e psikologjisë ka të bëjë me studimin e sjelljes normale dhe patologjike dhe të funksioneve njohëse. eprimtaritë specifike të kërkimit shkencor 128

126 përfshijnë një varietet të gjerë fushash të psikologjisë si psikologjia klinike, konjitive, e punës, e shëndetit, sociale, e zhvillimit dhe proceseve edukative. Duke u nisur nga kjo perspektive multidisiplinare, studimi i sjelljes dhe i funksioneve njohëse realizohet përmes perspektivave hulumtuese dhe metodologjive të ndryshme, kjo në varësi të specializimit të stafit akademik dhe kërkuesve shkencorë që janë pjesë e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme. Përfaqësohet në Këshillin e Fakultetit, në Këshillin e Profesorëve, në Komisionet e Posaçme. tafi pedagogjik përbëhet nga 37 pedagogë të angazhuar në të tre ciklet e studimit që ofron Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme. ta janë të diplomuar në universitete prestigjioze në hqipëri, vropë dhe H, të kualifikuar në profile të ndryshme në psikologji si dhe me përvoja klinike dhe kërkimore në fushat përkatëse të formimit të tyre. Programet mësimore të Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme janë mbështetur në modele kornizash kurrikulare të shkollave amerikane dhe evropiane të psikologjisë dhe janë hartuar duke njohur këto zhvillime të psikologjisë si shkencë dhe kërkesat e tregut shqiptar të punës së psikologëve. Programi achelor në Psikologji të Përgjithshme përfshin 3 vite studimi, në të cilat përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm, lëndë plotësuese, lëndë me zgjedhje si dhe lëndë bazë të formimit profesional, që studentët do të dëshirojnë të ndjekin në studimet e nivelit të dytë. PMË KKK Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme, si pjesë e Fakultetit të hkencave hoqërore të lbanian niversity ecën në të njëjtën linjë me moton e këtij institucioni të Madh, përsa i përket zhvillimit institucional dhe politikave të kërkimit shkencor. ë këtë drejtim, departamenti është angazhuar që të japë kontributin e tij në drejtim të zhvillimit të veprimtarive të ndryshme që kanë për qëllim zgjerimin e dijeve dhe kontribuimin në eksplorimin e një sërë faktorësh që kanë ndikim mbi njohjen dhe sjelljen e individit. Cilësia dhe standartet janë elementët që na diferencojnë përsa i përket realizimit të kurrikulave por jo vetëm, një tjetër aspekt po kaq i rëndësishëm për Departamentin e Psikologjisë së Përgjithshme në janë veprimtaritë kërkimoreshkencore të cilat kanë si qëllim të krijojnë hapësirat 129

127 qe programi i kualifikimit të stafit akademik të mund të kontribuojë në drejtim të rritjes së shprehive dhe aftesive të studentëve, që paketa profesionale e punës së një psikologu të realizohet e plotë duke e orientuar veprimtarinë tonë në dy drejtime të rëndësishme: - ë realizimin e një program didaktik cilësor dhe me standarte bazuara në programet më të mira në fushën e psikologjisë - i dhe në zhvillimin e kërkimit shkencor në drejtim të cështjeve me interes në fushën e psikologjise me fokus të vecantë njohjen dhe përmirësimin e stategjive didaktike në drejtim të psikologjisë. Përvetësimi i dijeve është më i plotë nëse ai ndërthuret ngushtë me risitë dhe zbulimet e reja dhe pikerisht për këtë arsyje fokusi i aktivitetve ekstrakurikulare si projekte kërkimore, konferenca, simpoziume, seminare, ëorkshop-e, tryeza të rrumbullakta, trajnime synojnë të kontribuojnë në njohjen e drejtpërdrejtë të mjediseve të punës. pecialistët e projekteve kërkimore në këtë drejtim mund ta sjellin dijen në mënyrë më të plotë në mjedisin akademiko-shkencor. eprimtaria kryesore e kërkimit në fushën e psikologjisë ka të bëjë me studimin e sjelljes, normale dhe patologjike, dhe të funksioneve konjitive. ë këtë linjë, një sëre veprimtarish kërkimorë ndërmerren dhe që përfshijnë një varietet të gjerë fushash si: psikologjia e përgjithshme, e edukimit, klinike, e zhvillimit, sociale dhe e shëndetit. Duke u nisur nga kjo prespektive multidisiplinare studimi i sjelljes dhe funksioneve kognitive bëhet nga prespektiva dhe metodologji të ndryshme, kjo në varësi dhe të interesave dhe kualifikimeve të stafit akademik dhe kërkuesve shkencorë që janë pjesë e departamentit të psikologjisë. umri i aktiviteteve shkencore të organizuara dhe numri i pjesmarrësve në to Përsa i përket veprimtarive shkencore të ndërmarra nga Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme për vitin akademik , ne kemi planifikuar një sërë aktivitetesh të tilla me natyrë dhe problematikë të ndryshme por që synonin fuqizimin e njohjes dhe rritjen e kapaciteteve ndërhyrëse për zgjidhjen e problemeve psiko-sociale. Këto aktivitete janë zhvilluar në bashkëpunim me institucione të tjera me të cilat ka marrëveshje bashkëpunimi, dhe ekspertë të fushave të ndryshme të psikologjisë që janë ftuar të vijnë nga universitete prestigjoze perëndimore. Përsa i përket pjesëmarrjes në këto veprimtari janë studentët e të tre cikleve të studimit bachelor, master, doktoraturë 130

128 në programet që ofron Departamenti i Psikologjisë, por është menduar që këto aktivitete të kenë një shtrirje më të gjerë duke përfshirë dhe psikologët e çerdheve, kopshteve, shkollave, burgjeve, e grupe të tjera të interesuarish si specialistë të shërbimit të provës dhe të dënuar. ktivitetet kryesore për vitin akademik janë si vijon: Maj organizua simpoziumi me temë Dhuna, Pasojat dhe Parandalimi i saj, në bashkëpunim me nstitutin e hëndetit Publik, me të cilin Departamenti i Psikologjisë ka një marrëveshje bashkëpunimi. Ky aktivitet, u zhvillua me pjesëmarrjen e studentëve të psikologjisë, të programeve achelor dhe Master, të cilët u pajisën me çertifikata pjesëmarrjeje në përfundim të aktivitetit Maj Fakulteti i hkencave hoqërore në lbanian niversity, me pjesëmarrjen e studentëve nga Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme dhe departamente të tjera, organizoi Konferencën studentore me temë fidat e arsimit të lartë në epublikën e hqipërisë në funksion të integrimit në ashkimin vropian. bstraktet e punimeve të studentëve u botuan në një libër abstaktesh, dhe gjithashtu ata u pajisën me çertifikata Maj Departamenti në bashkëpunim me nstitutin lfred dler, me të cilin ky departament ka marrëveshje bashkëpunimi, zhvilloi seminarin me temë upervizimi i rasteve klinike dhe praktikës terapeutike. ë këtë seminar refereuan dy psikologet e institutit, të cilat në përfundim të referimeve pritën pyetjet nga studentët pjesëmarrës. eminari gjatë gjithë zhvillimit të tij ishte interaktiv dhe interesi i studentëve dhe të pranishmëve në auditor ishte shumë i lartë. ë fund studentët pjesëmarrës u pajisën me çertifikata Qershor ktiviteti përmbyllës për vitin akademik , për Departamentin e Psikologjisë, ishte leksioni i hapur me temë oli i psikologut në gjykatë, aktivitet ky që u realizua me pjesëmarrjen e hoqatës së Psikologëve igjorë, me të cilën departamenti ka marrëveshje bashkëpunimi. Dy themelueset dhe drejtueset e kësaj shoqate, janë edhe pedagoge në Departamentin e Psikologjisë. tudentët pjesëmarrës ishin nga programet e studimit achelor dhe Master. 131

129 - - r ënda C 1 1 Psikologji e përgjithshme dhe Histori e mendimit psikologjik dhe Psikologji sociale hkrim akademik Gjuhe e huaj Filozofi ociologji iologji Humane 6 otal 60 r ënda C 1 Psikologji zhvillimi dhe 12 2 Psikologji konjitive dhe 9 3 Metodat e kërkimit cilësore () dhe sasiore () 9 4 Psikologji fiziologjike e gjumit dhe ëndrrave 9 5 Psikologji anormale dhe Psikologji personaliteti ëndë me zgjedhje 6 otal 60 r ënda C 1 Psikoterapi 12 2 Psikologji këshillimi: teoritë dhe teknikat e dinamikave të grupit 12 3 Psikologji edukimi dhe psikopedagogji 4 Psikodiagnostike dhe psikologji shëndeti 5 ëndë me zgjedhje 6 6 Praktikë 5 7 Diploma 7 otal

130 POGM DM M HKC Ë KËHM PKOOGJK Masteri i hkencave në Këshillim psikologjik ofron një trajnim shkencor dhe profesional në këshillimin psikologjik. Ky program, synon të plotësojë nevojat dhe kërkesat në rritje për profesionistë të shëndetit mendor në hqipëri të kualifikuar në këshillim psikologjik, si dhe nevojat dhe kërkesat për studime të mirëfillta shkencore në fushën e këshillimit psikologjik. Programi i studimit Master i hkencave në Këshillim psikologjik synon të zhvillojë aftësitë e studentëve për të kryer kërkime shkencore në fushën e këshillimit psikologjik, për të kryer këshillim dhe vlerësim psikologjik, aftësi të cilat do t u mundësojnë atyre të asistojnë individët, çiftet dhe grupet e moshave dhe kategorive të ndryshme të cilët ballafaqohen me çështje të shëndetit mendor. ektorët e mundshëm të punësimit me përfundimin e këtij masteri janë: nstitucione të ndryshme kërkimore, të tilla si universitete, agjenci, organizata apo fondacione kërkimi. Praktikantë të lirë duke siguruar këshillim, terapi, vlerësim dhe konsultim ndaj individëve, familjeve, grupeve dhe organizatave. Mjediset apo qendrat që ofrojnë shërbime në përkujdesje të shëndetit mendor të tilla si spitalet psikiatrike, shtëpitë e mbështetura, qendrat komunitare të shëndetit mendor, institucione dhe organizata jo fitimprurëse të ndryshme me fokus ofrimin mbështetjen, dhe rehabilitimin e individëve (fëmijë, adoleshentë, të rritur, të moshuar) me probleme të shëndetit mendor, 133

131 Programi i studimit Master i hkencave në Këshillim Psikologjik - r ënda C 1 Matje dhe vlerësim në 6 këshillimin psikologjik 2 Këshillim psikologjik individual 6 3 Metodologjitë dhe metodat e kërkimit shkencor në këshillimin psikologjik (moduli + moduli ) 12 4 Këshillim psikologjik në grup 8 5 Këshillim familjar dhe në çift 8 6 eoritë e avancuara të 6 këshillimit psikologjik 7 ntervista klinike në këshillim psikologjik 6 8 ëndë me zgjedhje 8.1 ntropologji social-kulturore 8.2 Çështje të komunikimit në këshillimin psikologjik 8.3 ftësitë dhe rolet e reja të këshilluesit 8.4 Çështje të kontratave në këshillimin psikologjik 8.5 upervizimi otal 60 - r ënda C 1 Metodologjitë dhe 6 instrumentet për këshillim dhe orientim akademik e karriere 2 ocione ligjore dhe 6 çështje etike të këshilluesit psikologjik 3 Këshillim dhe ndërhyrje e 6 shpejtë 4 Praktika 12 5 emë diplome 30 otal

132 POGM DM M HKC Ë PKOOGJ ZHM DH HKOO Programi Master i shkencave në Psikologji Zhvillimi dhe hkollore, synon t i aftësojë studentët të zbatojnë njohuritë, metodat e teknikat psikologjike në mënyrë etike dhe shkencore dhe t i përgatisë për praktikën profesionale të pavarur si psikologë të fëmijëve dhe adoleshentëve dhe psikologë shkollorë, si dhe për të ofruar shërbimin e tyre si kërkues shkencorë. ë ciklin e studimeve Master i hkencave në Psikologji zhvillimi dhe shkollore, studentët do marrin njohuri më të thelluara teorike në fushat e mëparshme të studimit gjatë ciklit të parë dhe do trajnohen me qëllim që të shkathtësohen në përdorimin e njohurive teknike e praktike që do u mundësojnë praktikimin e profesionit të psikologut të fëmijës dhe adoleshentëve, të psikologut të shkollës dhe të kërkuesit shkencor. ektorët e mundshëm të punësimit me përfundimin e këtij masteri janë: istemi edukativ parauniversitar dhe parashkollor publik e privat Qendra komunitare që ofrojnë shërbime psiko-sociale për fëmijët dhe adoleshentët nstitucione publike e private që hartojnë politika për fëmijët dhe adoleshentët nstitucione kërkimore-shkencore, të tilla si universitete, agjenci, organizata apo fondacione kërkimi Organizata jo-fitimprurëse nstitucione dhe organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të të miturve, etj. pitale dhe klinika publike e private për fëmijë dhe adoleshentë. Praktikantë të lirë, etj. 135

133 Programi i studimit Master i hkencave në Psikologji Zhvillimi dhe hkollore - r ënda C 1 Dinamikat e zhvillimit 6 socio-afektiv të fëmijëve dhe adoleshentëve 2 Dinamikat e zhvillimit 6 konjitiv të fëmijëve dhe adoleshentëve 3 Kërkimi shkencor në 12 psikologjinë e zhvillimit dhe shkollore (moduli + moduli ) 4 Çrregullimet e të nxënit dhe 8 vështirësitë e integrimit 5 Metodat e vlerësimit dhe 8 ndërhyrjet në çrregullimet e të nxënit dhe vështirësitë e integrimit 6 trategjitë e ndërhyrjes 6 psikologjike e pedagogjike në kontekstin shkollor e komunitar 7 evropsikologjia e moshës 6 shkollore 8 ëndë me zgjedhje 8.1 ntropologji sociale Promovimi i shëndetit në shkollë dhe komunitet Komunikimi klinik me 4 fëmijët dhe adoleshentët 8.4 Psikologjia e sjelljeve 4 devijante tek fëmijët dhe adoleshentët otal 60 r ënda C 1 1 Metodologjitë dhe instrumentet për këshillimin dhe orientimin në karrierë ocionet ligjore dhe etika profesionale në kontekstin edukativ 3 3 Psikologjia sociale e mjediseve shkollore 4 4 Praktika emë diplome 30 otal

134 POGM DM M HKC Ë PKOOGJ GJO Masteri i hkencave në Psikologji igjore synon t i aftësojë studentët të zbatojnë njohuritë, metodat dhe teknikat shkencore psikologjike në mënyrë profesionale dhe etike dhe t i përgatisë për praktikën profesionale si kërkues shkencorë të pavarur në fushën e psikologjisë ligjore. ë ciklin e studimeve Master i hkencave në Psikologji ligjore studentët do të marrin njohuri më të thelluara teorike në fushat e mëparshme të studimit gjatë ciklit të parë dhe do trajnohen me qëllim që të shkathtësohen në përdorimin e njohurive shkencore dhe të teknikave praktike që do u mundësojnë praktikimin e profesionit të psikologut ligjor si kërkues shkencor. ektorët e mundshëm të punësimit me përfundimin e këtij masteri janë: nstitucionet e sistemit penitenciar nstitucionet e riedukimit nstitucionet kërkimore-shkencore Organizatat jofitimprurëse Gjykatat e shkallëve të ndryshme civile dhe penale nstitucionet e shërbimit të provës nstitucionet e shërbimeve sociale kspertë të pavarur, këshillues, etj 137

135 Programi i studimit Master i hkencave në Psikologji igjore - r ënda C Psikopatologji dhe psikodiagnostikë e integruar 6 në mjediset ligjore Metodat e vlerësimit 6 psikologjik në cështjet penale Kërkimi shkencor në psikologjinë 12 ligjore (moduli + moduli ) Metodat e vlerësimit 8 psikologjik në çështjet civile Këshillim dhe ndërhyrje e 8 shpejtë në situatat e krizave 6 Psikologji ligjore e avancuar 6 7 Hyrje në të drejtë penale 6 8 ëndë me zgjedhje: 8.1 ntropologji kulturore iktimologji drejtë familjare drejtë penale për të mitur 4 otal 60 - r r ënda C 1 Hyrje në të drejtë civile 6 2 tika profesionale e psikologut ligjor 6 3 Psikologjia kriminale 6 4 Praktika 12 5 emë diplome 30 otal

136 POGM DM M HKC Ë PKOOGJ KK itet e fundit zhvillimet në drejtim të metodave të kërkimit shkencor si dhe në strategjitë e përdorura në shëndetin mendor kanë qenë të shumta. Përmes angazhimit të tyre në drejtim të integrimit të shkencës dhe praktikës së aplikuar, psikologët klinikë kanë ndihmuar në ngritjen e standardeve të shëndetit mendor, dhe kanë ulur ndjeshëm koston e përkujdesjes duke zhvilluar ndërhyrje të drejtpërdrejta efikase dhe afatgjata. Programi i Masterit hkencor në Psikologjinë Klinike synon t iu paraqesë studentëve një vlerësim të pasurisë, domethënies historike si dhe drejtimeve më në zë të zhvillimeve të metodave dhe teknikave për vlerësimin dhe ndërhyrjet klinike. Programi i studimit është mbështetur mbi modelin e sistemeve biopsikologjike të kuptuarit të sjelljes njerëzore, ky program iu ofron studentëve një shikim të detajuar të detyrave dhe aftësive klinike të cilat janë themelet e punës së psikologut klinik. tudentët do të pajisen me informacion të detajuar lidhur me metodat e kërkimit, çështje të etikës, diversitetit kulturor, vlerësimit, psikoterapisë, dhe në mënyrë më të specifikuar, me aftësi praktike në secilën nga çështjet e mësipërme. Ky program do t iu vijë në ndihmë studentëve për të kuptuar me thellë praktikën e punës së psikologut klinik. endet e ndryshme të punës, metodat bashkëkohore të vlerësimit dhe trajtimit klinik si dhe çështje ligjore dhe etike që rregullojnë profesionin e psikologut klinik do të përshkojnë në tërësi programin e studimit. 139

137 Programi i studimit Master i hkencave në Psikologji Klinike - r ënda C 1 Psikologji klinike 6 2 eori testi dhe vlerësim psikologjik 7 3 Metodat cilësore të kërkimit në psikologji 5 4 evropsikologjia klinike 7 5 johuri dhe aftësi të psikologut klinik 6 6 Psikologji zhvillimi e avancuar 6 7 Psikoterapi 8 8 Psikopatologji 6 9 Metodat sasiore të kërkimit në psikologji 5 10 ëndë me zgjedhje: 10.1 Praktike ne vleresim psikologjik spekte teorike te nderhyrjes ne psikologji 4 klinike 10.3 erapi familjare Konceptimi dhe analiza e rasteve klinike derhyrje ne raste krizash dhe traumash 4 otal 60 r ënda C 1 Psikofarmakologji 8 2 tika në psikologjine klinike 8 3 ëndë me zgjedhje 4 4 erapia e grupit 8 5 Diploma 32 otal

138 POGM DM M POFO Ë PKOOGJ HKOO Programi Master Profesional në Psikologjinë hkollore synon të ofrojë arsim dhe trajnim të mirëfilltë e gjithëpërfshirës profesional për aplikimin e teorive, dijeve, aftësive dhe kompetencave psikologjike në sistemin shkollor. Programi i studimeve Master Profesional në Psikologjinë hkollore është ndërtuar në mënyrë që të formojë psikologë shkollorë të cilët të jenë të aftë të ofrojnë shërbimin më të përshtatshëm për komunitetin e shkollës. ektorët e mundshëm të punësimit me përfundimin e këtij masteri janë: istemi edukativ parauniversitar dhe parashkollor publik e privat Qendra komunitare që ofrojnë shërbime psiko-sociale për fëmijët dhe adoleshentët nstitucione publike që hartojnë politika për fëmijët dhe adoleshentët Organizata jo-fitimprurëse nstitucione dhe organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të miturve, etj. 141

139 Programi i studimit Master Profesional në Psikologji hkollore r. ënda C 1 Hyrje në psikologji shkollore 6 2 lerësim nevojash dhe modelim trajnimi për sistemet 4 e mbështetjes në shkollë 3 Dimensioni konjitiv dhe strategji për nxitjen e aftësive 6 akademike 4 Dimensioni socio-emocional dhe strategji për integrim e 6 përshtatje 5 Dimensioni sjellor dhe teknika të menaxhimit të 6 sjelljes 6 lerësimi dhe këshillimi me fëmijë dhe adoleshentë 8 7 tika profesionale e psikologut shkollor 4 8 Zhvillimi i programeve për femijët me probleme të të nxënit dhe të zhvillimit 6 9 Metodologjitë dhe instrumentet për këshillim 6 dhe orientim në karrierë 10 2 ëndë me zgjedhje 10.1 ntropologji kulturore Komunikimi klinik me fëmijët dhe adoleshentët Psikologji sociale e avancuar Psikologjia sociale e mjediseve shkollore 4 11 Përvoja praktike eza e diplomës 15 otal

140 POGM DM M POFO Ë PKOOGJ KK Programi i studimit Master Profesional në Psikologjinë Klinike është ndërtuar për t iu përgjigjur nevojës së shumë psikologëve për tu njohur me metodat më efikase për trajtimin e problematikave të ndryshme psikologjike. Psikologët klinikë synojnë të ofrojnë shërbimin e tyre duke u mbështetur në njohuri dhe aftësi të cilat mbështeten në modele bashkëkohore teorike dhe praktike të fushës së psikologjisë. ynimi i këtij programi studimi është t iu paraqesë studentëve modalitetet e trajtimit duke përfshirë qasjet tradicionale të trajtimit sikurse janë ndërhyrjet e ndryshme psikoterapeutike, si terapia konjitivo-biheviorale, terapia familjare, terapia në grup etj. ëmendja e studentit do të drejtohet drejt zhvillimeve më të fundit të trajtimeve të cilat synojnë përmirësimin e simptomatikave psikologjike e për rrjedhojë përmirësimin e shëndetit mendor. dërhyrje të tilla përfshijnë, ushtrime psikoterapeutike, bio dhe neurofeedbackun, hipnozën, meditimin, etj. Klinicistët udhëhiqen drejt ndërtimit dhe përdorimit në vazhdimësi të protokolleve të trajtimit, të cilat parashikojnë edhe trajtimin multidisiplinar të pacientit. POGM DM M POFO Ë PKOOGJ KK r ënda C 1 Konceptim i rasteve klinike 7 2 Praktikë në vlerësim psikologjik 6 3 ntervista klinike 7 4 Psikopatologjia e zhvillimit 7 5 istemet aktuale diagnostike 6 6 tika profesionale në psikologjinë 6 klinike 7 Psikologji klinike e avancuar 6 8 Psikoterapitë në praktikën klinike 6 9 Psikologji pozitive 4 10 Praktikë Diploma 10 otal

141 DPM DKM DH GH Drejtues: Prof. soc. Dr. edri Kola Departamenti i dukimit dhe nglishtes bën pjesë në Fakultetin e hkencave hoqërore. Për herë të parë është ngritur në vitin Departamenti i dukimit dhe nglishtes ofron tre programe studimi të ciklit të parë (achelor) dhe dy programe të ciklit të dytë, master profesional me dy profile Didaktikë dhe Menaxhim rsimi si dhe një program Master i hkencave Mësuesi për rsimin Fillor. Programi achelor në Mësuesi për rsimin Fillor përgatit mësues për të dhënë mësim në klasat e ciklit të ulët të arsimit bazë ose klasat -. jë objektiv tjetër përcaktues i programit është pajisja e studentëve me njohuritë dhe aftësitë bazë që shërbejnë për studime të nivelit master në dukimin e specializuar të fëmijëve. Programi achelor në Mësuesi për rsimin Fillor synon të formojë personel të aftë që të punojnë në tregun kombëtar të punës: ë shkolla të arsimit publik si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar; ë shkolla të arsimit privat si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar; ë drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të bashkive si specialistë të arsimit fillor; ë agjenci publike si specialistë të arsimit fillor; ë agjenci private si specialistë të arsimit fillor; ë OJQ të specializuara për punë edukative si trajnues dhe këshillues për edukimin e fëmijëve të moshës 6-11 vjeç. Programi achelor në Mësuesi për rsimin Parashkollor konsiston në përgatitjen e mësuesve që do të punojnë me fëmijët e moshës 2-7 vjeç të cilët janë regjistruar në institucionet parashkollore publike dhe private, të tilla si qendra të kujdesit të fëmijëve, kopshte të fëmijëve, etj. tudentët që do të diplomohen në programin bachelor në Mësuesi për arsimin parashkollor do të kenë këto mundësi në tregun e punës: në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si mësues ose edukatorë kopshti; në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si drejtues ose menaxherë; në institucionet publike të arsimit parashkollor (kopshte) si mësues ose edukatorë; në institucionet private të arsimit parashkollor 144

142 (qendra të kujdesit për fëmijë) si mësues, edukatorë ose kujdestarë. në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të bashkive si specialistë të edukimit parashkollor. Programi bachelor në nglisht, pjesë e departamentit të dukimit dhe nglishtes, është program studimi i ciklit të parë, me kohëzgjatje normale 3 vjet, 180 kredite dhe forma e studimit është me kohë të plotë. Ky program synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara për gjuhën dhe kulturën angleze dhe amerikane. ë përfundim të programit 3-vjeçar, për të fituar diplomën achelor, studentët do të kenë përvetësuar dije që synojnë formimin e njohurive teorike bazë dhe shprehive të përdorimit praktik të gjuhës angleze, duke pasur në vëmendje nevojat që ka tregu i punës për njohës profesionistë të kësaj gjuhe. Gjithashtu, ky program u ofron studentëve baza njohurish për një zhvillim të mëtejshëm në programe te specializuara, që orientohen në studimin e profileve të detajuara të gjuhës angleze, të nivelit master apo në kurse specifike trajnimi. ë përfundim të studimeve të ciklit bachelor të diplomuarit mund të punësohen; ë institucionet qeveritare apo joqeveritare ku kërkohen zotërues të përgatitur të gjuhës angleze në rolin e përkthyesit apo si asistentë në projektet që punojnë kryesisht me gjuhën angleze; ë administratën arsimore rajonale; ë agjenci të ndryshme shërbimesh; ë institucionet mediatike; ë organizatat ndërkombëtare. eprimtaritë ekstrakurrikulare 1. Departamenti i dukimit dhe nglishtes ka organizuar gjatë muajve Prill-Maj 2016 disa trajnime të organizuara nga stafi i lbanian College Durrës. Këto trajnime janë duke u zhvilluar nga Director of lbanian College Durrës Znj. aomi Pawlik. ë këto trajnime morën pjesë studentët e Masterit Profesional në Pedagogji, profili Didaktikë. 2. Gjithashtu Departamenti i dukimit dhe nglishtes në ashkëpunim me Departamentet e tjera të Fakultetit të hkencave hoqërore janë duke organizuar Konferencën tudentore me temë fidat e rsimit të artë në epublikën e hqipërisë në Funksion të ntegrimit të vendit në ashkimin uropian e cila mbahet më datë 23 Maj 2016 në ambjetet e lbanian niversity. ë këtë konferencë marrin pjesë katër student të Departamentit të dukimit dhe nglishtes të cilët kanë përgatitur kumtesat e tyre dhe i kanë paraqitur ato pranë stafit organizativ të kësaj konference. 145

143 Programi achelor në Mësuesi për rsimin Fillor r ënda C 1 Hyrje në psikologji 6 2 Matematika 12 3 Gjuha shqipe ë folurit dhe të shkruarit në moshat 6-11 vjeç 12 4 etërsia për fëmijët e moshës së shkollës fillore 5 5 Gjuha angleze Psikologji me fokus edukimin 6 7 tudimi dhe shkrimi akademik 5 8 Modelimi vizual i hapësirës edukimi figurative & metodologji 10 otal 60 r ënda C 1 Psikologji zhvillimi dhe Psikologji per femijet me nevoja 8 të vecanta 2 dukimi qytetar demokratik 4 3 plikime kompjuteri (perdorimi i kompjuterit dhe programi 6 microsoft) 4 dukimi muzikor & Didaktika e edukimit muzikor 9 5 Metodologji e përgjithshme e mësimdhënies 6-6 ritmetika dhe Didaktika e matematikës 8 7 Didaktika e gjuhës shqipe dhe leximit per Cu 8 8 Histori e pedagogjisë dukim mjedisor 4.Z Drejtshkrim 9 Praktika profesionale 1& 2 7 otal 60 r ënda C 1 hkencat e natyrës dhe metodologji (iologji, Kimi ) 8 2 hkencat e natyrës dhe metodologji (Fizike, Gjeografi) 8 3 dukimi shendetësor 4 4 Histori kombëtare dhe metodologji 6 5 Didaktika e edukimit fizik dhe e lojrave lëvizore 6 6 Menaxhimi i klasës.z eoritë e të nxënit 4 7 Praktika profesionale 1 & ema e diplomës 6 otal 60

144 Programi achelor në Mësuesi për rsimin Parashkollor - r ënda C 1 Hyrje në psikologji Matematika elementare & Matematika nëpërmjet lojës etërsia për fëmijët e moshës së shkollës fillore 11 4 Gjuha shqipe të folurit dhe të shkruarit në moshat e vogla 12 5 Psikologji me fokus edukimin 6 6 Gjuha e huaj (nglisht ) dukimi qytë tar dhe demokratik i femijeve 6 parashkollore plikime kompjuteri (perdorimi i kompjuterit ne 5 moshat e vogla) dukim figurativ (modelimi 6 vizual i hapsires) otal r ënda C 1 Psikologji zhvillimi me theks të vecantë ne moshat 2-7 vjec dhe Psikologji per femijet me 12 nevoja të vecanta 2 egjislacion për minorenë 6 3 dukimi muzikor & Didaktika e edukimit muzikor 10 4 ritmetika e numrave dhe Didaktika e aritmetikes se 8 numrave 5 Gjuha shipe per parashkolloret (bazuar ne stand.e arsimit) & Didaktika e gjuhës shqipe per 8 parashkolloret 6 Histori e pedagogjisë dukim mjedisor.z Drejtshkrim 4 7 Praktikë ne institucionet parashkollore 1& 2 12 otal

145 Programi achelor në Mësuesi për rsimin Parashkollor - r ënda C 1 Dituri natyre 1 (njohuri të biologjisë dhe kimisë dhe didaktika e tyre) 6 2 Dituri natyre (njohuritë e fizikës dhe gjeografisë) dhe 6 didaktika e tyre 3 dukim shëndetësor 6 4 Media për parashkollorë Z dukimi Fizik & Didaktika e edukimit fizik (per femijet parashkollore) Menaxhimi i klasës ë oritë e të nxënit 10 7 Praktikë në kopësht dhe në klasën e parë 1 & ema e diplomës 8 otal

146 Programi achelor në nglisht - - r ënda C 1 Gramatika e gjuhës angleze 8 2 Gjuha shqipe 8 3 Frëngjisht Fonetikë 7 5 eksiologji 8 6 nglishte e folur 8 7 Frëngjisht ëndë me zgjedhje: 7 Histor arti/ Histori e qytetërimeve otali 60 r ënda C 1 inguistikë 8 2 Didaktikë e gjuhës së huaj 8 3 Psikologji 7 4 ociologji 7 5 nalizë teksti hkrim krijues 8 7 Pedagogji 7-8 ëndë me zgjedhje: 7 panjisht/ nglishte e biznesit/ nglisht nëpërmjet mediave otali 60 r ënda C 1 Histori e kulturës angloamerikane 7 2 etërsi angleze e amerikane 7 3 eori përkthimi 8 4 hprehi komunikimi 8 5 nalizë teksti Praktikë metodologjike 7 7 Marrëdhënie ndërkombëtare 8 dhe diplomaci 8 eza e diplomës 7 otali

147 POGM DM M POFO Ë PDGOGJ POF: MXHM M Programi MP në Pedagogji sigurohet në dy profile: Menaxhim rsimi dhe Didaktikë. tudentët e profilit Menaxhim rsimi do të formohen me konceptet, idetë dhe parimet teorike të menaxhimit të arsimit. Gjithashtu ai i formon ata me njohuri të mjaftueshme për legjislacionin, strategjitë dhe politikat arsimore dhe ato të drejtimit të shkollës dhe arsimit si edhe formëson te ata aftësi dhe shprehi për veprimtari drejtuese dhe menaxhuese të shkollës dhe arsimit. tudentët e profilit Didaktikë do të kuptojnë në teori dhe praktikë se ç do të thotë mësimdhënie e suksesshme, do të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit efektiv të klasës për të arritur një mësimnxënie të suksesshme si edhe do të njihen me komponentët, teknikat dhe strategjitë mësimore. M M M ËD C 1 Psikologji edukimi 6 2 Pedagogji e përgjithshme 6 3 eoritë dhe ideologjitë e edukimit 6 4 egjislacioni dhe reforma në 6 sistemin parauniversitar 5 lerësimi i shkollës dhe i mësimnxënies 6 O 30 ËD C 1 Praktika dhe filozofia e drejtimit të shkollës 7 2 nspektimi dhe supervizimi në arsim 7 3 istemi arsimor dhe politikat e arsimit në hqipëri 4 ëndë me zgjedhje: dentiteti shqiptar dhe edukimi. dukimi në vende të ndryshme 4 Metodat e kërkimit shkencor 5 Dokumentacioni shkollor 6 O 30 ËD C 1 Praktika Profesionale 10 2 eza e Diploma O

148 Programi i studimit Master Profesional në Pedagogji Profili: Didaktikë M M ËD C 1 Psikologji edukimi 6 2 Pedagogji e përgjithshme 6 3 eoritë dhe ideologjitë e edukimit 6 4 egjislacioni dhe reforma në sistemin parauniversitar 6 5 lerësimi i shkollës dhe i mësimnxënies 6 O 30 ËD C 1 Metodologji e përgjithshme e mësimdhënies 7 2 Menaxhimi i klasës 7 3 Hartimi dhe zhvillimi i kurrikulës në sistemin parauniversitar 6 4 ëndë me zgjedhje: eoritë e të nxënit ë menduarit kritik dhe metoda problemore Metodat e kërkimit shkencor 4 5 eknologjitë dhe metodologjitë e teksteve mësimore 6 O 30 M ËD C 1 Praktika Profesionale 10 2 eza e Diploma 20 O

149 POGM DM M HKC Ë MË PË M FO Programi Master i hkencave në Mësuesi për rsimin Fillor synon te formojë personel të aftë që të punojë në tregun e mëposhtëm kombëtar të punës: ë shkolla të arsimit publik si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar; ë shkolla të arsimit privat si mësues të ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar; ë drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore te bashkive si specialistë të arsimit fillor; ë agjenci publike si specialistë të moshës së ulët shkollore; ë agjenci private si specialistë të moshës së ulët shkollore; ë OJQ të specializuara për punë edukative si trajnues dhe këshillues për edukimin e fëmijëve të moshës 6-11 vjeç. - r ënda C 1 Metodologji e përgjithëshme e 6 mësimdhënies. 2 ociologji edukimi. 6 3 Metodat dhe materialet në 6 mësimdhënien e matematikës 4 Media në mësimdhënien e 6 gjuhës shqipe 5 hkrimi dhe publikimi akademik 3 6 ëndë me zgjedhje: Drejtshkrimi i gjuhës shqipe dukimi mjedisor Gjuhë angleze dukim muzikor 7 Organizimi dhe drejtimi i shkollës 8 8 Psikologji edukimi Metodat dhe materialet në mësëimdhënien e diturisë së natyrës Media në mësimdhënien e leximit letrar ëndë me zgjedhje: dukim figurativ dukim fizik Gjuhë ngleze otali

150 r ënda C Menaxhimi i klasës 7 2 lerësimi i shkollës dhe mësimnxënies 7 3 Kërkimi shkencor në edukim 4 4 eoritë dhe filozofitë e edukimit 4 5 johuri të kompjuterit për fëmijët e ciklit të ulët 6 6 Praktikë mësimdhënëse 2 7 ema e diplomës 30 otali 60

151 POGM DM Ë DOKOË Programet e studimit të Doktoraturës janë pjesë e ciklit të tretë të studimeve universitare, duke mbyllur kësisoj formimin akademik dhe shkencor të studentit. Këto programe kanë një kohëzgjatje normale 3 vite akademike në fund të cilës studentët përftojnë një diplomë të ciklit të tretë me titullin doktor në (sipas fushave të studimit). POGM DM DOKOË Ë DJË DH POCDË P Programi i studimeve të doktoraturës në drejtë dhe procedurë penale i ofruar nga lbanian niversity është një program i ciklit të tretë të studimeve, i cili zgjat tre vite akademike. tudimet e organizuara teorike, të cilat kompletojnë formimin shkencor dhe metodologjik në fushën e së drejtës dhe procedurës penale të juristit me profil penal, përfshijnë 60 kredite. Objektivi që ka shoqëruar punën për strukturimin e programit të doktoraturës është ngritja e bazës teorike në një nivel më të lartë shkencor si nëpërmjet kurseve që do të zhvillohen vitin e parë akademik, ku kontributi dhe angazhimi i tyre përqendrohet 154

152 në përvetësimin dhe analizën e komentarëve të doktrinës dhe jurisprudencës, ashtu edhe nëpërmjet rezultateve të arrira nga studentët në lidhje me sistemin penal në punimet e tezave të doktoraturës. DJË DH POCDË P iti i Parë i tudimeve eorike r. Kursi Metodat e kërkimit shkencor në C 1 shkencat shoqërore 7 2 Drejtë penale 7 3 drejtë penale ndërkombëtare 5 4 drejtë penale e biznesit 6 5 Kriminologji-Penologji 5 6 Procedurë penale 6 7 Politikë penale 6 8 Krimi i organizuar 6 9 Drejtësi penale për të miturit 6 10 drejtë penitenciare 6 otal 60 POGM DM DOKOË Ë DJË OP KO Programi i studimeve të doktoraturës në drejtë evropiane të kontratave i ofruar nga lbanian niversity është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, i cili zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara teorike. tudimet e doktoraturës të ofruara me këtë program përsosin aftësitë studimore e kërkimore shkencore të juristit me profil juridikocivil. 155

153 Objektivi i drejtpërdrejtë i këtij programi studimi qëndron në studimin dhe ngritjen e së drejtës kontraktore në një nivel tjetër kërkimor shkencor, në atë të legjislacionit kontraktor evropian. Misioni i programit të studimit të doktoraturës në drejtë evropiane të kontratave është të përgatisë studiues dhe kërkues me njohuri e aftësi të thella studimore dhe analitike si në drejtim të kërkimit shkencor ashtu edhe në drejtim të punës akademike apo juridiko aplikative në fushën e së drejtës civile dhe më konkretisht fushën e së drejtës kontraktore evropiane. DJ OP KO iti i Parë i tudimeve eorike r. Kursi C 1 Metodat e kërkimit shkencor në shkencat shoqërore 7 2 drejta europiane e kontratave 9 3 drejtë tregtare ndërkombëtare 8 4 eknikë kontraktore dhe mënyrat alternative të 6 zgjidhjes së mosmarrveshjeve 5 Kotratat bankare dhe financiare 6 6 Kontratat dhe konkurrenca 6 7 Kontratat e sigurimeve 6 8 Kontratat e konsumatorit 6 9 Kontratat e punës 6 otal

154 POGM DM DOKOË Ë HKC DM Programi i studimeve të doktoratës në hkenca dministrative i ofruar nga lbanian niversity është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, që ka në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese. Ky program zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara teorike. ëpërmjet këtij program studimi doktorantët arrijnë të përsosin aftësitë e tyre studimore e kërkimore shkencore në fushën e hkencave dministrative. ëpërmjet studimeve të organizuara teorike zhvillohet tek doktorantët të menduarit analitik mbi tematika të ndryshme në fushën e shkencave administrative, tematika të cilat do të përbëjnë dhe argumentet e projekteve kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë. HKC DM iti i parë i studimeve eorike ënda Kredite 1. hkenca dministrative 9 2. drejtë administrative 9 3. Financa Publike 6 4. hërbimet publike 6 5. Metodat e kerkimit shkencor 9 6. drejtë kushtetuese e krahasuar 7 7. dministrimi në bashkimin evropian 7 8. dministrimi mes shtetit dhe 7 autonomive vendore otal

155 POGM DM DOKOË Ë MËDHË DËKOMË Programi i studimeve të doktoratës në Marrëdhënie dërkombëtare i ofruar nga lbanian niversity është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, që ka në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese. Ky program zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara teorike. ëpërmjet këtij program studimi doktorantët arrijnë të përsosin aftësitë e tyre studimore e kërkimore shkencore në fushën e Marrëdhënieve dërkombëtare. ëpërmjet studimeve të organizuara teorike zhvillohet tek doktorantët të menduarit analitik mbi tematika të ndryshme në fushën e Marrëdhënieve dërkombëtare, tematika të cilat do të përbëjnë dhe argumentet e projekteve kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë. MËDHË DËKOMË iti i Pare i tudimeve eorike Kursi C 1 Metodat e Kërkimit hkencor 7 2 Marrëdhënie dërkombëtare 7 3 nalizë e Politikës së Jashtme 7 4 drejtë dhe Politikat e -së 5 5 Gjoepolitikë 4 6 Organizatat dërkombëtare dhe ogociatat 5 7 Politika të mbientit dhe nergjisë 5 8 drejtë dërkombëtare Publike 5 9 ojra dhe stategji ekonomiko-politike 5 10 trategji dhe iguri 5 11 Çështje të Globalizimit 5 otal

156 POGM DM DOKOË Ë PKOOGJ KK Përmes programit Doktoraturë në Psikologji Klinike, studentët do të njihen me praktikat e përditshme të kujdesit për shëndetin mendor dhe me kërkimin shkencor në këtë drejtim. Programi i studimit është i mbështetur mbi modelin e sistemeve bio-psiko-sociale të kuptuarit të sjelljes njerëzore. Doktoratura në Psikologjinë Klinike i drejton studentët më shumë kah zhvillimit të aftësive kritike, të cilat zbatohen në kontekst të modelit të mësipërm sesa thjesht pajisjen me njohuri të detajuara në një drejtim të vetëm teorik. tudentët do të aftësohen për të konceptuar, organizuar, planifikuar dhe drejtuar studime e hulumtime kërkimore-shkencore e pedagogjike. PKOOGJ KK iti i Parë i tudimeve eorike Kursi C 1 Metoda sasiore në kërkimin shkencor 7 2 Metoda cilësore në kërkimin shkencor 7 3 tudime të thelluara në neuropsikologji 7 4 tudime të thelluara në psikofarmakologji 5 5 Psikoterapi e avancuar 6 6 naliza statistikore e të dhënave 7 7 rajtimi psikologjik i sëmundjeve 7 8 Psikoterapi e fëmijëve dhe adoleshentëve 6 ëndë me zgjedhje 9 Psikologji klinike e avancuar 4 10 Diagnostika në psikologjine klinike 4 11 eoria dhe praktika e motivimit në të mësuar 4 12 eori esti 4 13 erapia familjare 4 14 Psikopatologji e avancuar 4 15 erapia konjitiv-bihejviorale për çrregullimet e ankthit 4 16 Psikologjia e grupit 4 otal

157 POGM DM DOKOË Ë FCË Programi i tudimit të Ciklit të retë, Doktoraturë në Financë, do të ofrohet nga lbanian niversity, Fakulteti i hkencave të plikuara dhe konomike, Departamenti i hkencave konomike, në vijim të përmbushjes së kuadrit të plotë mësimor në të tre ciklet e studimit të lartë, sipas sistemit të olonjës. tudimet e Doktoraturës në Financë, pranë lbanian niversity, synojnë që të edukojnë individë që të jenë të aftë për t iu bashkangjitur jetës akademike në vend; të përgatisin ekspertë të fushës së Financës të aftë për të kryer kërkime shkencore në mënyrë të pavarur, profesionistë të spikatur dhe drejtues të institucioneve financiare publike ose private në vend. Gjithashtu, programi synon të përgatisë studiues të aftë, të cilët të mund të zhvillojnë analiza të thelluara shkencore të çështjeve dhe problematikave financiare, me qëllim ofrimin e kontributit për zhvillimin e mëtejshëm të vendit dhe ngritjen dhe përmirësimin e programeve të arsimit të lartë në vendin tonë. FCË iti i Parë i tudimeve eorike Kursi C 1 Metodologji dhe Metoda Kërkimi 7 2 Metoda Kërkimore në Financë 9 3 eoria e Financës 9 4 aportimi Financiar 8 Financimi i Mikro dhe 5 Makrostrukturave të regut 9 6 eoria e iskut 9 7 istemet e nformacionit 9 otal

158 POGM DM DOKOË Ë HKC FMCK Programi i studimeve të doktoratës në hkencat Farmaceutike ka si objektiv të ngrejë në mënyrë të vazhdueshme nivelin teorik dhe të nxisë punën në grup të studentëve. Ky objektiv realizohet nëpërmjet: ngritjes së vazhdueshme të kërkimit shkencor i cili ndihmon në aftësimin e studentit për të përfunduar me sukses programin e studimit: ofrimit të mundësisë studentëve për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme kërkimore të lidhura ngushtë me fushën specifike në të cilën ndjekin, studimet e doktoratës të cilat e ndihmojnë të aftësohet për përvetësimin e metodologjive të kërkimit për veprimtari krijuese të pavarura si: artikuj shkencorë, prezantime, qasje standarde për referenca, bibliografi, indekse dhe të shkruarit e përmbajtjes si bazë për përpunimin e tezës së doktoratës; aktivizimin e studenteve doktorantë ne punë te pavarur në laborator. HKC FMCK iti i Parë i tudimeve eorike Kursi C 1 Metoda e Kërkimit hkencor në hkenca Farmaceutike 11 2 Farmakologji 14 3 Kimi Mjekësore e vancuar 12 4 Farmaci Klinike dhe Farmakoterapi 12 5 Kujdes Farmaceutik 11 otal

159 POGM DM DOKOË Ë KKË Doktoratura në Fakultetin e hkencave të plikuara dhe konomike synon të krijojë figurën profesionale të kualifikuar me kompetenca specifike në fushën e arkitekturës dhe strategjitë bashkëkohore të energjisë së rinovueshme, integrimin dhe përdorimin e saj në hapësirën urbane dhe në arkitekturë. Doktoratura propozon, në procesin e realizimit të saj, mjetet dhe metodat për kërkimin, kontrollin e procesit të planifikimit dinamik të territorit, përcaktimin e standardeve të menaxhimit të burimeve të energjisë së rinovueshme duke përvetësuar në të njëjtën kohë strategjitë e kursimit dhe përshtatshmërinë mjedisore. Doktoratura është bazuar në qasje ndërdisiplinore, brenda disa fushave të ndryshme në sektorin e energjisë se rinovueshme. Ky program studimi nxit aktivitete të kërkimit shkencor mbi energjinë e rinovueshme të karakterizuara nga: ndërtimi i sektorit të energjisë; përmirësimi i cilësisë së jetës; qëndrueshmëria; inkurajimi për eficencë enegjitike dhe përdorimi i arsyeshëm të energjisë; promovimin e burimeve të energjisë së rinovueshme në format e saj. KKË iti i Parë i tudimeve eorike Kursi C 1 Metodat e Kërkimit hkencor në hkencat e plikuara 8 2 ficenca nergjitike e dërtesave dhe Qëndrueshmëria 9 3 Projektimi dhe ealizimi i mpiantit Fotovoltaik 9 Prodhimi Potencial i nergjisë së inovueshme, 4 Karakteristikat dhe Perspektiva e Zhvillimit 8 Metodat dhe Mjetet për Menaxhimin e eknologjisë së re të ndërtimit të arkitekturës energjitike dhe 5 kologjikisht të Qëndrueshme 9 6 C( ife Cycle ssesment), naliza dhe Cikli i lerësimit të mpaktit mbiental 9 7 Menaxhimi mbiental dhe Qëndrueshmëria 8 otal

160 PKK MËMO Departamenti i Farmacisë Për zhvillimin e praktikave laboratorike janë në shërbim të studentëve edhe laboratorët përkatës, të pajisur me aparatura nga më bashkëkohoret. ga ana tjetër për semestrin e 10 të (semestri i 2 të i vitit të 5 të ) është parashikuar praktikë profesionale, e cila do të zhvillohet thuajse ekskluzivisht në farmacitë e rrjetit të hapur për publikun dhe jo vetëm në farmacitë e vendit tonë, por edhe në Kosovë e Maqedoni (sipas vendbanimit të studentëve). Departamenti i nfermierisë dhe i Fizioterapisë Praktika mësimore e nfermierisë është e shtirë në dy vite akademike, në vitin e dytë dhe vitin e tretë. ë vitin e dytë studenti e realizon praktikën në klasë, e cila është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme manipuluese si manekin, monitor, KG, aspirator, perfuzione, injeksione intramuskulare, intradermale, ekzaminime endoskopike, etj. ë vitin e tretë studenti e realizon praktikën pranë shtratit të sëmurit në kushte spitalore. niversiteti për realizimin e praktikës së vitit të tretë ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me institucione shtetërore dhe private si: Qendrën pitalore niversitare ënë ereza iranë (Q), pitali rajonal Fier, pitali rajonal erat, pitali privat Hygeia. Praktikat mësimore të parashikuara në kurrikulën e Fizioterapisë zhvillohen në vitin e dytë dhe të tretë ku një pjesë e praktikës zhvillohet ne klinika shtetërore dhe private si: klinikat e specializuara Fizioterapie private dhe klinikat shtetërore si: Qendra pitalore niversitare ënë ereza iranë (Q...), Klinika e Fizioterapisë Kiropraktik, Klinika e Fizioterapisë Primavera, Klinika e Fizioterapisë alance, Klinika e Fizioterapisë D - erat, hoqata e ehabilitimit Fizik si dhe gjencia e hërbimit te porteve, iranë. 163

161 Departamenti i rkitekturës tudentët përfshihen në aktivitete praktike duke ndjekur në kontakt të drejtpërdrejtë proceset laboratorike të kampionëve të materialeve të ndërtimit pranë Fakultetit të nxhinierisë së dërtimit në niversitetin htetëror të iranës. Gjithashtu, studentët kanë akses të vazhdueshëm pranë nstitucioneve të Projektimit në ashkinë e iranës, Ministrinë e ransportit dhe e nfrastrukturës, nstitutit të dërtimit etj. Praktikat mësimore që zhvillohen nga Departamenti i rkitekturës janë këto: 1. Praktikë mësimore në lëndën: eknologji rkitekture 2. Praktikë mësimore në lëndën: rbanistikë 3. Praktikë mësimore në lëndën: Projektim ndustrial ë gjitha këto praktika kryhen pranë objekteve që janë në proces ndërtimi. Programi i Dizajn-it aboratori i Programit të Dizajnit ndihmon studentin për te ushtruar dhe zhvilluar aftësitë e tij krijuese, përmes programeve kompjuterike: Photoshop, Corel Draw, lustrator, ndesign, Google ketchup, CD, 3dsmax. Mësimi zhvillohet duke u shpjeguar në videoprojektorë dhe secili student në mënyrë individuale ushtron kreativitetin e tij dhe ndihmohet nga pedagogu i lëndës,deri në realizimin final të projekteve. Departamenti i nxhinierive ë kuadër të praktikave mësimore të parashikuara në vitin e fundit të programeve të studimit achelor dhe Master i hkencave, Departamenti i nxhinierive bashkëpunon me institucione publike dhe private, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushat e interesit të programit. Departamenti i hkencave konomike Kurrikulat e Departamentit të hkencave konomike i kushtojnë vëmendje të posaçme 164

162 aftësimit praktikë të studentëve për t ju përshtatur kërkesave të tregut të punës. humica e lëndëve kanë karakter aplikativ, rrjedhimisht për qartësimin më mirë të trajtimit teorik, shoqërohen me ushtrime të cilat paraqesin situata hipotetike apo reale. ë këtë mënyrë studentët fitojnë aftësitë praktike për t u ambientuar shpejt në pozicionin e punës ku ata punësohen. Është kjo një nga arsyet pse studentët e këtij departamenti janë nga më të pranuarit në tregun aktual të punës. humica e studentëve janë të punësuar me sistemin financiar e bankar, në biznese të prodhimit apo të shërbimit si: banka, institute sigurimesh, sistemin e tatime-taksa apo doganor, sipërmarrje prodhimi, ndërtimi, shërbimesh si dhe institucione të administratës së lartë shtetërore. ga ndjekja në dinamikë e punësimit të studentëve të diplomuar rezulton se 75-80% e studentëve punësohen që në vitin e parë të mbarimit të Fakultetit. Departamenti i hkencave Juridike Departamenti hkencave Juridike në bashkëpunim me Gjykatën e rethit Gjyqësor iranë, Gjykatën e pelit zhvillojnë praktikën mësimore të ndarë në drejtimin civil dhe penal. Praktika gjyqësore zhvillohet në vitin e tretë të ciklit të studimit duke i dhënë kështu mundësi reale në konstatimin praktik e të ndërthurur të njohurive teorike që studenti ka fituar në vite. djekja dhe monitorimi i praktikave të studentëve bëhet nga pedagogë të brendshëm, të caktuar nga departamentet përkatës. lerësimi i punës së studentëve gjatë zhvillimit të praktikës, i shkallës së përfitimit personal të tyre në praktikat mësimore, bëhet me notë nga pedagogu që ka ndjekur praktikën. ë përfundim të kësaj lënde studenti do të realizoje programin që synon drejt dhënies se shprehive praktike lidhur me njohjen e procedurës se pranimit te kërkesë padive ne gjykate dhe provave qe i bashkëngjiten asaj, procedurën e hedhjes se shortit, regjistrimin e padisë, njohjen me elementet praktike të procedurës se gjykimit, njohja me funksionin 165

163 praktik te procedurës se gjykimit, njohja me sektorët ndihmës se Gjykatës (sekretaria), njohja me aktorët e një procedure gjyqësore, etj. Departamenti i hkencave Politiko-dministrative Praktikat në institucionet publike e kërkimore është parashikuar si pjesë përbërëse e programit mësimorformues për studentët e vitit të të Departamentit të hkencave Politiko-dministrative. Qëllimi i praktikës në institucione është njohja dhe familjarizimi i studentëve me procesin praktik politik. Gjatë praktikës, studentët vihen në rolin e të punësuarit në këto institucione me të gjitha përgjegjësitë e parashikuara. i pjesëmarrës në praktikën politike, synohet që të zhvillohen shkathtësitë e studentëve për të vendosur lidhjen nëpërmjet instrumenteve njohëse që marrin gjatë procesit mësimor dhe politikës në veprim. tudenti do të ndjekë të gjithë atë që quhet cikël politik duke përfshirë hyrjet ( inputs ), kthimin e kërkesave dhe vendimeve, daljet ( outputs ), reagimin ndaj daljeve e deri tek reagimi i institucionit ndaj aktorëve të tjerë politikë ose shoqërorë. ërja e politikës, strategjitë e vendimmarrjes, shkathtësitë e zbatimit të politikave dhe vendimeve, funksionimi i makinerisë shtetërore-politike në përgjithësi, etj. janë objekti i ushtrimit të studentëve të shkencave politike në auditor dhe në praktikën universitare. Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme Programet mësimore të Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme janë mbështetur në modele kornizash kurrikulare të shkollave amerikane dhe evropiane të psikologjisë dhe është hartuar duke njohur këto zhvillime të psikologjisë si shkencë dhe kërkesat e tregut shqiptar të punës së psikologëve. Programi achelor në Psikologji të Përgjithshme përfshin 3 vite studimi, në të cilat përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm, lëndë plotësuese, lëndë me zgjedhje si dhe lëndë bazë të formimit profesional, që studentët do të dëshirojnë të ndjekin në studimet e nivelit të dytë. 166

164 Qëllimi i praktikës mësimore në ciklin e studimit achelor është të informojë dhe njohë studentët e psikologjisë me rolin e psikologut dhe institucionet që ofrojnë shërbime të lidhura me fushën e studimit. ë tërësinë e vet praktika mësimore synon që studentët të mund të integrojnë njohuritë dhe informacionet teorike me përvojën vëzhguese dhe njohëse në terrenin praktik, të kultivojë marrëdhënie ndërpersonale dhe do të lehtësojë procesin e përcaktimit të fushave të specializimit. Psikologjia në vitet e fundit ka njohur një rritje të konsiderueshme të numrit të psikologëve që ushtrojnë profesionin e tyre për shkak të kërkesës së lartë shoqërore të këtij aktiviteti profesional në fusha të shëndetit, edukimit, ligjit, administratës dhe shërbimeve sociale. Departamenti i dukimit dhe nglishtes Praktikat mësimore zhvillohen në bashkëpunim me Drejtorinë rsimore erat, me Zyrën rsimore Kuçovë, Poliçan dhe Çorovodë. tudentët gjatë zhvillimit të praktikave ndiqen nga pedagogë mentorë. Praktikat në departamentin e dukimit dhe nglishtes zhvillohen në institucionet më të mira, si publike ashtu dhe private. to mbikëqyren nga pedagogë përgjegjës me përvojë akademike në fushën e mësimdhënies. Gjatë dy viteve të para të studimit universitar janë parashikuar kryesisht lëndët e formimit të përgjithshëm. eoria në disiplinat mësimore të formimit profesional është kombinuar me praktikat mësimore në institucionet arsimore. 167

165 F KDMK FK HKC Ë PK DH KOOMK Dekan: Prof. soc. emzi ulo Departamenti i nxhinierive Drejtues Departamenti: Prof. soc.dr. etki Mulla Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 etki Mulla Prof.soc.Dr 2 Fatmir asholli Dr 3 ekë Pepkolaj Dr 4 lmarin Frakulli Dr.proc 5 glantina Merkaj Dr.proc 6 Julian Hoxha Dr.proc 7 asilika Papa Dr.proc 8 Pranvera Hysenaj Ma 9 rber ila Msc 10 rmela Mazrreku Msc 11 esmir Kanushi Msc 12 urhan Çanga Msc 13 rmira ito Msc 14 lir Çela Msc 15 Katerina Dhoska Msc 16 Meri Mata Msc 17 eralda erberi Msc 18 obert Kodra Msc 19 idita Çoniku Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 ako Hobdari Prof. Dr. 2 Petraq Marango Prof. Dr. 3 mer uga Prof. Dr. 4 gim nxhaku Prof.soc.Dr 4 Dhurata Kuqi Prof.soc.Dr 5 uigj Gjoka Prof.soc.Dr 6 riana ejleri Prof.soc.Dr. 7 exhet Kamo Prof.soc.Dr. 8 nkela oçka Prof.soc.Dr. 9 gli afa Prof.soc.Dr. 10 ndrit nesi Prof.soc.Dr. 168

166 11 iktor opulli Prof.soc.Dr. 12 uela Prifti Prof.soc.Dr. 13 da Gogu Dr 14 dhurim Hoxha Dr 15 leksander Gjonaj Dr 16 vjola paho Dr 17 Fatmir rati Dr 18 Genta exha Dr 19 lir hinko Dr 20 lo odi Dr 21 uçiana oti Dr 22 Marin rianitasi Dr 23 enalda Kushe Dr 24 omeo eneqexhi Dr 25 anie Çela Dr 26 Desar hahu Dr 27 Klodian Kurti Dr. 28 lban akipi Dr.proc 29 Daniela Halidini Dr.proc 30 Drilona Doçi Msc 31 duart erdari Msc 32 vis Plaku Msc DPM KKË Drejtues Departamenti: Prof. Dr. Hivzi Muharremi Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Gjovalin hkurtaj Prof.kademik 2 lida Zeqo Prof.Dr 3 Hivzi Muharremi Prof.Dr 4 randa halsi Dr 5 oriana rusho Dr.proc 6 Holta oçi Dr.proc 7 Jonila Prifti Dr.proc 8 Olisa drecka Dr.proc 9 lian tefa Pasuniversitar 10 rmal ezhani Ma 11 nisa bazaj Msc 12 rlind Dervishaj Msc 13 ashkim Zahaj Msc 14 lian ebi Msc 15 stela Kokalari Msc 16 va Mëzezi Msc 169

167 17 Juljana trataj Msc 18 Oltjon Deliallisi Msc 19 Petrika tasa Msc 20 Petrit Hazbiu Msc 21 abina ollano Msc 22 idita Çoniku Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Jamarbër Malltezi Prof.Dr 2 Florian epravishta Prof.soc.Dr. Giorgio 3 Croatto Prof.soc.Dr. 4 Hasan Jaho Prof.soc.Dr. 5 ltin idaj Dr 6 Gjergj homai Dr 7 rakli Premti Dr. 8 Klodian Kurti Dr. 9 rjan Zurbo Dr.proc 10 Denada Gjoka Dr.proc 11 Dorina rapi Dr.proc 12 Freskida bazaj Dr.proc 13 Ogri Mane Dr.proc 14 lbana rapi Msc 15 Dhimitër Papa Msc 16 Klesta Galanxhi Msc 17 iko aska Msc 18 Zana Harxhi Msc DPM HKC KOOMK Drejtues Departamenti: Dr. urel Korroci Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 emzi ulo Prof.soc.Dr 2 etki Mulla Prof.soc.Dr 3 urel Koroçi Dr 4 Dorina Guraj Dr 5 rvis ejko Dr 6 Manuela Meçe Dr 7 malia ola Dr. 8 lmarin Frakulli Dr.proc 9 manda rioni Dr.proc 10 Fatmira Kola Dr.proc 11 lda Kadrimi Dr.proc 170

168 12 ngrid Konomi Dr.proc 13 leksander Gjika Ma 14 Defrim Manoku Ma 15 vis ila Ma 16 Genti Çela Ma 17 Manjola Kapedani Ma 18 onila hamku Ma 19 orana Docaj Msc 20 riona Xhaferaj Msc 21 Klodia Kola Msc 22 Marlida ena Msc 23 edinela Hoxha Msc 24 ilvi eci Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 gron ato Prof.Dr. 2 Kozeta evrani Prof.Dr. 3 asilika Kume Prof.Dr. 4 driatik Kotorri Prof.soc.Dr. 5 na Kapaj Prof.soc.Dr. 6 ernard Dosti Prof.soc.Dr. 7 da ezhani Prof.soc.Dr. 8 glantina Zyka Prof.soc.Dr. 9 lida iko Prof.soc.Dr. 10 tleva ajrami Prof.soc.Dr. 11 tleva Dashi Prof.soc.Dr. 12 Gentiana harku Prof.soc.Dr. 13 rma abaku Prof.soc.Dr. 14 evila aci Prof.soc.Dr. 15 Orfea Dhuci Prof.soc.Dr. 16 lban Korbi Dr 17 lbana Jupe Dr 18 lbana Gjoni Dr 19 nisa Kume Dr 20 Fiqiri aholli Dr 21 Marsela uarasi Dr 22 Mimoza Zeneli Dr 23 Perseta Grabova Dr. 24 tavri injari Dr. 25 albona anxhaktari Dr. 26 anina Jakupi Dr. 27 rtiola galliu Dr. 28 gron Kodra Docent 29 rda Cani Dr.proc 30 ida asili Ma 31 rmira htino Ma 32 Marsida Omari Ma 33 Zamir Kurushi Ma 34 Pandi Madhi Msc 35 Zana Harxhi Msc 171

169 FK HKC HOQËO Dekan: Prof. soc. Fatmir artale DPM HKC JDK Drejtues Departamenti: Dr. smail afani Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Fatmir artale Prof.soc.Dr 2 ledar Kurti Dr 3 smail afani Dr 4 Jorida Xhafaj Dr 5 onila Çeloaliaj Dr 6 Julian Çota Dr 7 rtan ozo Dr.proc 8 Diana krapari Dr.proc 9 Jonida këndaj Dr.proc 10 Juventina gjela Dr.proc 11 Pjereta galliu Dr.proc 12 enata okrri Dr.proc 13 Dhurata slambejo Ma 14 ealba Pelinku Ma 15 ilma Hasneziri Ma 16 na ojaxhi Msc 17 rsiola Dyrmishi Msc 18 lendi ulaj Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Juliana atifaj Prof.Dr 2 rgita Malltezi Prof.Dr. 3 rben Cara Prof.soc.Dr 4 lida iko Prof.soc.Dr 5 rma abaku Prof.soc.Dr 6 Kestrin Katro Prof.soc.Dr 7 Merita Xhumari Prof.soc.Dr 8 riona Katro Prof.soc.Dr. 9 ldo hkëmbi Dr 10 rvin Karamuço Dr 11 uan Hasneziri Dr 12 ulzim elçaj Dr 13 Medjon Hysenaj Dr 14 alboma anxhaktari Dr 15 asil Dodi Dr 16 Dorian Koçi Dr.proc 17 ntjola Pano Dr.proc 172

170 18 Haris gjeqari Dr.proc 19 lo Këçka Dr.proc 20 ozeta Kuka Dr.proc 21 andër imoni Dr.proc 22 rmira htino Ma 23 ugenia Gjuraj Ma 24 nila Karanxha Mag 25 renc erati Msc 26 rikena Kasmi Msc 27 Drenica recani Msc 28 lona Hoxha Msc 29 nkelejda Mandri Msc 30 rjena ashari Msc 31 Gezim Myftaraj Msc 32 Melisa erria Msc 33 Migena Hasnedari Msc 34 ikoll ica Msc DPM HKC POKO- DM Drejtues Departamenti: Dr. Julian Çota Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Kaliopi aska Prof.Dr 2 lketa Marku Dr 3 ledar Kurti Dr 4 lendi Çali Dr 5 rion Piciri Dr 6 rvin Kaçiu Dr 7 Julian Çota Dr 8 rta akja Dr.proc 9 Doriana Pano Dr.proc 10 lona Mehmeti Dr.proc 11 rmela Hysa Dr.proc 12 Julian Myftari Dr.proc 13 eudita Doçaj Dr.proc 14 Oltion Merdari Ma 173

171 Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Fatbardh allaku Prof.Dr. 2 atjana Dishnica Prof.Dr. 3 riana ejleri Prof. soc.dr. 4 frim Krasniqi Prof.soc.Dr. 5 rvin Karamuço Dr 6 Gjergj homai Dr 7 Manuela Meçe Dr 8 Petrit Dollani Dr 9 anina Jakupi Dr 10 ntjola Pano Dr.proc 11 vis Pano Dr.proc 12 az Feka Dr.proc 13 kedilajd ajramaj Dr.proc 14 Xhafer akipllari Dr.proc 15 lketa Çabej Msc 16 itjona ano Msc DPM PKOOGJË Ë PËGJHHM Drejtues Departamenti: Dr. lisabeta Kafia Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 2 rleta Mato Prof.Dr 3 Dava Përlala Prof.soc.Dr 4 runilda aboviti Dr 5 lisabeta Kafia Dr 6 rvin Kaçiu Dr 7 Hajri Mandri Dr 8 Jorida Xhafaj Dr 9 onila Çeloaliaj Dr 10 Desara gaj Dr.proc 11 Dritan aulla Dr.proc 12 lona Mehmeti Dr.proc 13 smeralda smaili Dr.proc 14 rena Hysenaj Dr.proc 15 ilva brahimi Dr.proc 174

172 16 Gejsi doja Msc 17 lir Dyrmishi Msc 18 orela Garuli Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 t hem uka Prof.Dr. 2 rtemisi hehu Prof.soc.Dr 3 Gentjan yshka Prof.soc.Dr. 4 uan eliqoti Prof.soc.Dr. 5 ltjon Halimi Prof.soc.Dr. 6 lment Muho Dr 7 glantina Dervishi Dr 8 ralda Zhilla Dr 9 Jonida Haxhiu Dr 10 ivia ano Dr 11 Ornela Zhilla Dr 12 rben Hoti Dr.proc 13 nilda apaj Dr.proc 14 Miranda Doksani Dr.proc 15 edina alla Dr.proc 16 albona reska Dr.proc DPM DKM DH GH Drejtues Departamenti: Prof.soc.Dr. edri Kola Pedagog efektiv r mer Mbiemer Grada/itulli 1 rleta Mato Prof.Dr 2 Hivzi Muharremi Prof.Dr 3 edri Kola Prof.soc.Dr 4 Qazim Dushku Prof.soc.Dr 5 aljer Peshkopia Prof.soc.Dr 6 ledar Kurti Dr 7 lendi Çali Dr 8 rvin Kaçiu Dr 9 Hajri Mandri Dr 10 Julian Çota Dr 11 Manjola Kuliçi Dr 12 driçim Mehmeti Dr 13 enata Melonashi Dr 14 onila Çeloaliaj Dr 15 driana Qafa Dr.proc 16 nila Kala Dr.proc 17 nisa eliu Dr.proc 175

173 18 rta akja Dr.proc 19 Desara gaj Dr.proc 20 Doloreza Kosova Dr.proc 21 glantina Merkaj Dr.proc 22 Gilberta Hadaj Dr.proc 23 ozana dreu Dr.proc 24 rjola Hoxha Msc 25 rgysa lloku Msc 26 Majlinda amaj Msc Pedagog me kontratë r mer Mbiemer Grada/itulli 1 Gjovalin hkurtaj Prof.kademik 2 Hamit Kaba Prof.Dr 3 riana ejleri Prof.soc.Dr. 4 lida Hoxha Prof.soc.Dr. 5 Petrit Muka Prof.soc.Dr. 6 otir rapo Prof.soc.Dr. 7 Mariola Kodra Dr 8 lbana ahiri Dr 9 rdian ana Dr 10 suf azaj Dr 11 Jolanda Parruca Dr 12 obert Hykollari Dr 13 elfjore Qose Dr. 14 leksander Çipa Dr.proc 15 nila ratja Dr.proc 16 lerina Kuqi Dr.proc 17 Dorian Koçi Dr.proc 18 asilika Papa Dr.proc 19 Xhafer akipllari Dr.proc 20 Fitore ulejmani pecializim 21 vis Kamenica Ma 22 iljana ica Ma 23 dile Xhanari Msc 24 ndrea Xheblati Msc 25 rben akiaj Msc 26 Denisa raçe Msc 27 Dhimiter Pushi Msc 28 dmond Kumati Msc 29 lsa kenderi Msc 30 nerit açdanaku Msc 31 rida Kadena Msc 32 Ferdinand Potoli Msc 33 Klodiana ushanaku Msc 34 Kreshnik Kurti Msc 35 aura Doko Msc 36 Mariglen Gjika Msc 37 ezana rapi Msc 176

174 FK HKC MJKËO Dekan: Dr.hk.Med. rda Qorri DPM OMOOGJË Drejtues Departamenti: Dr.hk.Med. lona Kongo Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 nesti Kondili Prof kademik 2 era Ostreni Prof.soc.Dr 3 rda Qorri Dr 4 lba aho Dr 5 lerina Zeza Dr 6 runilda Çenkoglu Dr 7 Doris Mingomataj Dr 8 lona Kongo Dr 9 Filip Zoto Dr 10 Johana Hysomema Dr 11 uan Mavriqi Dr 12 ilena riksen Dr 13 idrit eqiraj Dr 14 albona Disha Dr 15 nila Kaçurri Dr.proc 16 Florian Zoto Dr.proc 17 lma obo Dr.proc 18 oreta Pojani Dr.proc 19 Maldi Xhelili Dr.proc 20 Matilda zeiraj Dr.proc 21 Orsjola Xhaja Dr.proc 22 rmela umanaj pecializim 23 rmelinda Gina pecializim 24 auresha udo pecializim 25 aureta Peposhi pecializim 26 efjola vdiaj pecializim 27 lli Menga pecializim 28 Mirana oriçi Ma 29 derina Karriqi Msc 30 la Dodaj Msc 31 lona Myftari Msc 32 neida Prifti Msc 33 smeralda Dhima Msc 34 vald ejko Msc 35 sida Marko Msc 177

175 36 Mario rapaj Msc 37 hahin Joka Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Pavli Kongo Prof.Dr 2 ardhyl Çipi Prof.Dr 3 oreta Pashko Prof.Dr 4 Mehdi limehmeti Prof.Dr 5 Mihal Kerçi Prof.Dr 6 rben Mitrushi Prof.soc.Dr 7 dit Xhajanka Prof.soc.Dr 8 liana Paço Prof.soc.Dr 9 nkela oçka Prof.soc.Dr 10 ajada Çomo Prof.soc.Dr 11 ikollaq eka Prof.soc.Dr 12 hpetim Qyra Prof.soc.Dr 13 efta ota Prof.soc.Dr 14 rtan hkoza Dr 15 lerina Papajani Dr 16 lida Mataj Dr 17 lirjana Klironomi Dr 18 oreta Kuneshka Dr 19 Medjon Hysenaj Dr 20 evila lliu Dr 21 ezaqet Korbi Dr 22 Panajot Papa Dr 23 lketa akiri Dr.proc 24 Dorian Koçi Dr.proc 25 no Gaçe Dr.proc 26 riselda Kurushi Dr.proc 27 Gerta Kaçani Dr.proc 28 la Zaimi Msc 29 nkelejda lbasani Msc 30 Jolanda aga Msc 31 Margaret Qirko Msc 32 Zana Harxhi Msc 178

176 DPM FMCË Drejtues Departamenti: Dr.ida Dama Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 ida Dama Dr 2 lba aho Dr 3 riela truga Dr 4 Dorina hengjergji Dr 5 ntela reska Dr 6 Kleva hpati Dr 7 Krenaida araj Dr 8 ekë Pepkolaj Dr 9 Manjola Kuliçi Dr 10 onila ito Dr 11 onila Çeloaliaj Dr 12 njeza ustemi Dr.proc 13 urora apuçe Dr.proc 14 Delina Xhafaj Dr.proc 15 dlira Kaloshi Dr.proc 16 glantina Merkaj Dr.proc 17 mi Panariti Dr.proc 18 mirjona endaj Dr.proc 19 Gentjana Goxhaj Dr.proc 20 Jona Kerri Dr.proc 21 Majlind galliu Dr.proc 22 udina Prifti Dr.proc 23 ilma Gurazi Dr.proc 24 Xhejni orshi Dr.proc 25 nton Kaçulini pecializim 26 da allaku Msc 27 nita Kardhiqi Msc 28 ntonia izo Msc 29 lerta aqellari Msc 30 Joana Mihani Msc 31 Katina Jorgji Msc 32 Patricia Daliu Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 oreta Pashko Prof.Dr 2 Pranvera Çabeli Prof.Dr. 3 ozana roja Prof.Dr. 4 ustem Zenelaj Prof.Dr. 5 Zana Gaçe Prof.Dr. 6 rben Mitrushi Prof.soc.Dr 179

177 7 rmand Como Prof.soc.Dr 8 urel uro Prof.soc.Dr 9 Dritan opi Prof.soc.Dr 10 lida iko Prof.soc.Dr 11 ltjon Halimi Prof.soc.Dr 12 Jolanda Hyska Prof.soc.Dr 13 irika Kupe Prof.soc.Dr 14 ajada Çomo Prof.soc.Dr 15 ikollaq eka Prof.soc.Dr 16 Polikron Dhoqina Prof.soc.Dr 17 Zana ruci Prof.soc.Dr 18 Dhurata Kuqi Prof.soc.Dr. 19 liana Paço Prof.soc.Dr. 20 tleva efatllari Prof.soc.Dr. 21 valda Paci Prof.soc.Dr. 22 Gentjana Qirjako Prof.soc.Dr. 23 lirjana oçi Prof.soc.Dr. 24 Majlinda asjari Prof.soc.Dr. 25 Mimoza asho Prof.soc.Dr. 26 ajmonda ilo Prof.soc.Dr. 27 onila Duka Prof.soc.Dr. 28 delina kenderi Dr 29 dhurim Hoxha Dr 30 rtan hkoza Dr 31 lerta Kërçiku Dr 32 Dorina oko Dr 33 rvin oçi Dr 34 aerta Pepa Dr 35 oreta Kuneshka Dr 26 Mariola Kodra Dr 37 Medjon Hysenaj Dr 38 evila lliu Dr 37 Panajot Papa Dr 38 isar Malaj Dr 39 Dritan lqinaku Dr. 40 jola Mesiti Dr.proc 41 Damiana Paço Dr.proc 42 lona imaj Dr.proc 43 rina Hilaj Dr.proc 44 rena Korita Dr.proc 45 adik liko Dr.proc 46 tela Papa Dr.proc 47 uela Zeneli Dr.proc 48 anela Prifti Ma 49 lda Osmëni Msc 50 manuela Mavriqi Msc 180

178 DPM FMË DH FZOPË Drejtues Departamenti: Dr. dmir Jançe Pedagog efektiv r mër Mbiemër Grada/itulli 1 nesti Kondili Prof.kademik 2 era Ostreni Prof.soc.Dr 3 rda Qorri Dr 4 dmir Jançe Dr 5 lba aho Dr 6 Johana Hysomema Dr 7 ekë Pepkolaj Dr 8 abri Hoxha Dr 9 onila Çeloaliaj Dr 10 glantina Merkaj Dr.proc 11 lona Mehmeti Dr.proc 12 Doriana Xhaxha pecializim 13 nton Kaçulini pecializim 14 visa Zhapa pecializim 15 uela Xhufi pecializim 16 lfrida Kote Msc 17 lma Hasalami Msc 18 rianit ljazi Msc 19 Denisa Keri Msc 20 lda Cani Msc 21 rmira Osja Msc 22 tleva trati Msc 23 Fatjon Hajdari Msc 24 Fjona Mitrushi Msc 25 lir Dyrmishi Msc 26 Jasemin odri Msc 27 Joana Hankollari Msc 28 Petrit Drini Msc 29 ezarta tena Msc 30 ozeta Xhepa Msc 31 abina Karaj Msc Pedagog me kontratë r mër Mbiemër Grada/itulli 1 Mehdi limehmeti Prof.Dr 2 oreta Pashko Prof.Dr. 3 Piro Prifti Prof.Dr. 4 rsen eferi Prof.soc.Dr 5 lida iko Prof.soc.Dr 181

179 6 rben Mitrushi Prof.soc.Dr. 7 rikena Qirjazi Prof.soc.Dr. 8 ltjon Halimi Prof.soc.Dr. 9 tleva efatllari Prof.soc.Dr. 10 ajada Çomo Prof.soc.Dr. 11 ikollaq eka Prof.soc.Dr. 12 Polikron Dhoqina Prof.soc.Dr. 13 atjana Caja Prof.soc.Dr. 14 efta ota Prof.soc.Dr. 15 lma Caka Dr 16 rtan hkoza Dr 17 lerta Kërçiku Dr 18 Dariel hereska Dr 19 lida Mataj Dr 20 Gentian Kusta Dr 21 lirjana Zekja Dr 22 ris Myftiu Dr 23 Julian anxha Dr 24 Julian Habibaj Dr 25 aerta Pepa Dr 26 Medjon Hysenaj Dr 27 Mirela Xhafa Dr 28 evila lliu Dr 29 Panajot Papa Dr 30 ovena troni Dr 31 hpresa Metushaj Dr 32 ilvana ara Dr 33 onila Pashaj Dr 34 lketa akiri Dr.proc 35 esmira Zama Dr.proc 36 Damiana Paço Dr.proc 37 Dorian Koçi Dr.proc 38 lona imaj Dr.proc 39 riselda Kurushi Dr.proc 40 ndrit Cenaj Dr.proc 41 rena Korita Dr.proc 42 Migena Qato Dr.proc 43 ora urda Dr.proc 44 okrat izo Dr.proc 45 asilika Papa Dr.proc 46 driana apardhaja pecializim 47 nila amaj pecializim 48 njeza Kuçi pecializim 49 rben endo pecializim 50 ntela asha pecializim 51 tleva ila pecializim 52 iollca Kamberi pecializim 53 rber liu pecializim 182

180 54 ilvana Mijo MD 55 Muhamet Ostreni Ma 56 lda Osmëni Msc 57 esa oka Msc 58 Dorina Minxuri Msc 59 dlira ehovica Msc 60 rion Hiliku Msc 61 sida Çaushi Msc 62 Fatjona kana Msc 63 dlir Frashëri Msc 64 Kleida Mati Msc 65 edina ikolla Msc 66 oriana oska Msc 67 Megi ekbello Msc 68 Orgeta Dervishi Msc 69 erla Grabova Msc 70 idita Haxholli Msc 183

181

182 PKM Pёr tu bёrё pjesё e lbanian niversity, si student ose staf akademik, duhet tё aplikoni nёpёrmjet dosjes e cila duhet tё pёrmbajё: (dokumentacioni i specifikuar më poshtë për çdo cikël studimi). POGM DM Ё CK Ё PЁ plikimet pёr tё qёnё student nё lbanian niversity nisin nё muajin htator. tudimet janё me kohё tё plotё dhe nё gjuhen shqipe. Kandidatët qё aplikojnë duhet tё jenё tё pajisur me dokumentin zyrtar qё vërteton përfundimin e shkollës sё mesme nё hqipёri, ose shkollat e mesme jashtё vendit tё ekuivalentuara nga Ministria e rsimit dhe portit. Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё: 1. Diplomën origjinale të shkollës së mesme 2. Kёrkesёn pёr t u pranuar nё programin pёrkatёs sё studimeve 3. Fotokopje e kartёs sё identitetit/pasaportёs 4. Dy fotografi 5. Fotokopje e dёshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla 6. Plotësimi i formularit qё shpërndan universiteti 7. aport mjeko-ligjor hёnim: ё lbanian niversity mund tё pranohen nё vite tё ndërmjetme kandidatё nga universitete tё tjera nёpёrmjet transferimit tё krediteve. iti nё tё cilin ata regjistrohen, varet jo vetëm nga numri i krediteve qё ka fituar studenti nё institucionin e arsimit tё lartё, por edhe nga ngjashmëria e programeve të studimit mes dy institucioneve. Dokumentacioni i paraqitur për transferim shqyrtohen nga Komisioni i ransferimit dhe ekuivalentimit tё programeve mёsimore, bazuar nё rregulloren e institucionit dhe udhëzimeve të M. Formatin e plotё tё aplikimit mund ta gjeni nё: POGM DM Ё CK Ё DЁ Programet e studimit Master ofrohen nga Departamentet e lbanian niversity në bashkëpunim me një Komitet hkencor, i cili kujdeset për organizimin e procesit mësimor si dhe 185

183 stafin akademik dhe ndihmës. Programet e studimit Master kanë karakter shkencor (Masterat hkencor) ose tërësisht profesional (Masterat Profesional). M POFOË janë programe studimi që i përkasin gjithashtu ciklit të dytë të studimeve. Masterat Profesionalë zgjasin një vit e gjysmë akademik dhe përfshijnë kredite (C). Këto programe studimi ofrohen nga Fakulteti i hkencave Mjekësore në Departamentin e nfermierisë dhe Fizioterapisë, në Fakultetin e hkencave të plikuara dhe konomike në Departamentin e hkencave konomike, si edhe nga katër Departamente të Fakultetit të hkencave hoqërore: Departamenti i hkencave Politiko-dministrative, Departamenti i hkencave Juridike, Departamenti i dukimit dhe nglishtes si edhe Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme. Programet e studimit Master Profesional në lbanian niversity u ofrojnë studentëve një mundësi unike për të zhvilluar dhe përmirësuar njohuritë dhe shprehitë e tyre në nivel personal dhe kryesisht profesional. Kandidatёt qё aplikojnё nё kёto programe studimi duhet tё jenё tё pajisur me dokumentin zyrtar qё vёrteton pёrfundimin e njё programi studimi tё akredituar të ciklit tё parё (bachelor) nё hqipёri, ose diploma tё tjera tё fituara jashtё vendit tё ekuivalentuara si tё tilla nga Ministria e rsimit dhe portit. M HKCO janë programe studimi të ciklit të dytë të studimeve. Këto programe kanë një kohëzgjatje prej dy vitesh akademike dhe vlerësohen me 120 kredite (C). eprimtaritë formuese, teorike dhe praktike të ofruara nga Masterat hkencor garantojnë specializim të njohurive të studentit krahasuar me ato të marra në programet e studimit të ciklit të parë dhe për këtë arsye ato ndiqen pas përfundimit të këtij cikli. Programet studimore të masterit shkencor kanë për qëllim thellimin e njohurive teorike për pregatitjen e specialisteve në një prej profileve të zgjedhura. Masterat hkencor në lbanian niversity ofrohen në të tre Fakultetet. Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё: 1. Fotokopje tё noterizuar tё diplomёs së akredituar tё universitetit, e shoqёruar me 186

184 listёn e notave 2. Fotokopje e dёshmisё sё mbrojtjes sё gjuhёs sё huaj, sipas përcaktimeve të M. 3. Kёrkesёn pёr t u pranuar nё programin pёrkatёs sё studimeve 4. Fotokopje e kartës sё identitetit/pasaportёs 5. Dy fotografi 6. Fotokopje e dëshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla 7. Plotёsimi formularit qё shpёrndan universiteti 8. C personale Formatin e plotё tё aplikimit mund ta gjeni nё: POGM DM Ë CK Ë Ë POGM PCZ Ë OMOOGJ kanë një kohëzgjatje të rregullt tre vjeçare ose katër vjeçare në rastin e kirurgjisë OMF dhe kohëzgjatja maksimale është 6-8 vjet. endet në dispozicion janë 20 për çdo program. tudentët që duan të regjistrohen në njërin prej programeve të specializimit duhet të disponojnë diplomë katër vjeçare ose pesë vjeçare në stomatologji me një minimum prej 300 C. Dokumentacioni që nevojitet për regjistrim është si më poshtë: 1. Formulari i aplikimit që tërhiqet në zyrat e ekretarisë 2. Katër fotografi 3. Mandati i pagesës në këste, (informacionet për tё cilin merren nё zyrat e sekretarisё). 4. Fotokopje e dokumentit të identitetit 5. Diploma (kopje origjinale ose të noterizuar) POGM DM Ë DOKOË të ofruar në, janë programe studimi të ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, që kanë në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtaritë krijuese. Këto programe studimi zgjasin tri vite akademike dhe përfshijnë 60 kredite (C) për studime të organizuara teorike. Dosja e aplikimit duhet të përmbajë Kërkesa të domosdoshme: Diplomë Master i hkencave ; Diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e ivelit 187

185 DD (Kopje e noterizuar), Diplomë e ivelit DD (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. (ë rastin e një diplome të përfituar në niversitetet jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në M ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar nstitucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve); istë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesatarën e ciklit të dytë të studimeve mbi 8; C të detajuar; Fotokopje e kartës së identitetit; Dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare sipas përcaktimeve të M. Certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjetër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. ë shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse; Formati i aplikimit (i cili plotësohet pranë zyrës së regjistrimeve); 3 fotografi me format pasaporte. DOJ KDD: Pasi studenti plotëson kriteret e domosdoshme të përmendura më lart, ai duhet të dorëzojë edhe dokumentacionin e aplikimit për doktoraturë që përmban Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale; jë kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (Do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit); istë botimesh shkencore, (shoqërohen me kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi); Dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, 188

186 nëse ka; Dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.soc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim; Deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës; ërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në nstitucione të arsimit të lartë. KËKM HKCO DH ZHM Ë lbanian niversity, në fushat e studimit, kërkimit shkencor dhe të zhvillimit ka hartuar dhe ndjek një strategji e cila është në funksion të politikave tërësore të universitetit. ktiviteti në lëmin kërkimor shkencor i lbanian niversity bazohet, organizohet e zhvillohet në zbatim të igjit r. 9741, datë Për rsimin e artë në epublikën e hqipërisë (Kreu X Kërkimi shkencor dhe zhvillimi në institucionet e arsimit të lartë ). enati i niversitetit harton dhe miraton strategjinë bazë të kërkimit shkencor, strategji që shërben si rrëfyese për të tre Fakultetet e. Kjo strategji përçohet në të gjitha Departamentet dhe konkretizohet hollësisht në planifikime e zbatime specifike gjatë çdo viti akademik, me realizimin e kërkimit shkencor bazë ose të aplikuar; me studime e projekte për zhvillim si dhe në veprimtari të tjera krijuese sipas objektivave të gjithsecilit, duke mbështetur veprimtarinë e stafit akademik për aftësimin dhe kualifikimin e tij jo 189

187 vetëm në procesin e mësimdhënies por dhe atë shkencor. ë vijim kërkohet të krijohet një raport i drejtë dhe efektiv midis mësimdhënies dhe kërkimit shkencor; të formohen shprehi të punës dhe të metodave kërkimore shkencore tek studentët, duke i aktivizuar ata deri edhe në përfshirjen e tyre në grupe studimore e projekte që kanë departamentet, fakultetet ose universiteti. Orientuar nga vizionet dhe politikat e zhvillimit, lbanian niversity ka një strukturë efektive e cila përbëhet prej Zyrës së Koordinimit të Kërkimit hkencor dhe Departamentet/Fakultetet. ecila prej këtyre organizmave brenda lbanian niversity vepron, bazuar në detyrat e përcaktuara dhe të miratuara nga enati i niversitetit. 1. Zyra e Koordinimit të Kërkimit hkencor formulon dhe orienton politikat e zhvillimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore në vijimësi; bashkërendon dhe koordinon punën kërkimore të fakulteteve dhe të departamenteve, duke respektuar liritë akademike të stafit akademik dhe drejtues; promovon veprimtarinë kërkimoreshkencore të universitetit brenda e jashtë vendi; nxit pedagogë e drejtues të departamenteve dhe të fakulteteve për punë kërkimore shkencore dhe pjesëmarrjen e tyre, si individë në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në shkallë departamenti, fakulteti, universiteti; ndjek zbatimin e orientimeve, të planeve, të projekteve dhe tematikës e problematikës së miratuar në departamente; raporton sistematikisht në enatin e niversitetit dhe merr detyra prej tij. Zyra e Koordinimit të Kërkimit hkencor kryesohet nën përgjegjësinë e një drejtuesi me gradë ose titull shkencor. jo ushtron një sërë kompetencash funksionale ndër të cilat: - Harton programin dhe planin e punës për çdo vit akademik ku pasqyrohen drejtimet kryesore të veprimtarisë së saj, të miratuar nga enati akademik; - ashkërendon punën me Zyrën e Zhvillimit të Kurrikulave dhe të njësive të tjera të universitetit; - Organizon konsulta për tema dhe probleme të rëndësishme që lidhen me politikat dhe vizionet e njësive të universitetit në tërësi; - tudion dhe paraqet për miratim në enatin akademik projekte kërkimore dhe mësimore duke mbajtur parasysh standardet 190

188 bashkëkohore; - xit individualisht pedagogët dhe drejtuesit e njësive bazë për punë kërkimor-shkencore, si dhe nëpër projekte në shkallë universiteti, njësie kryesore apo njësie bazë; - ashkërendon dhe koordinon veprimtaritë kërkimore të departamenteve, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik; - Promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore të universitetit, brenda dhe jashtë vendit; - Punon për marrëdhënie dhe projekte të përbashkëta ndëruniversitare me të tjera institucione të arsimit të lartë, institucione kërkimore-shkencore, kulturore dhe ekonomike, publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit; - Kontribuon ne përfshirjen e personelit akademik të universitetit në projekte ndëruniversitare apo institucionale; - djek zbatimin e orientimeve, planeve, projekteve, tematikave dhe problematikave të miratuara nga njësitë bazë; - Përgjatë dhe në fund të çdo viti akademik, raporton për veprimtarinë kërkimore-shkencore pranë ordit administrativ dhe enatit akademik ku dhe kryhen vlerësimet përkatëse. Pranë Zyrës së Koordinimit të Kërkimit hkencor është ngritur Këshilli otues i lbanian niversity, i drejtuar nga kademik i sociuar Prof. Dr. nesti Kondili. Këshilli botues drejton dhe orienton politikat e veprimtarisë botuese të lbanian niversity, ku përfshihet dhe revista shkencore OPM. 2. Departamentet/ Fakultetet. Departamenti është njësi bazë mësimore-shkencore në Fakultet. Departamenti ka për detyrë të organizojë dhe të administrojë veprimtaritë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor duke respektuar liritë akademike të personelit dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të tij. Departamentet e Fakultetit, kryejnë veprimtari kërkimore-shkencore, si dhe marrin pjesë në realizimin e programeve të studimeve të ciklit të dytë dhe të ciklit të tretë. Departamentet pranë Fakulteteve kanë detyrimin llogaridhënës pranë Dekanit të Fakultetit. to hartojnë plane pune, informacione dhe raporte semestrale e vjetore, të cilat depozitohen pranë Dekanit të Fakultetit. 191

189 3. evista shkencore OPM e lbanian niversity evista Optime, organ i nstitutit të Kërkimeve hkencore të lbanian niversity ka dimension ndërkombëtar, e vlerësuar nga institucione ndërkombëtare dhe e regjistruar me numrin serial: X: itulli i shkurtuar kyç: Optime konceptuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë dhe të praktikës akademike, të mësimdhënies e të kërkimit shkencor, revista publikon studimet e kërkimeve shkencore të stafit akademik dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm, hap rubrika për diskutime e debate shkencore për probleme dhe aspekte të ndryshme akademike, kërkimore e shkencore, por edhe të fushave të ndryshme: politike, ekonomike, shoqërore, kulturore etj; pasqyron jetën dhe veprimtaritë kërkimore- shkencore të lbanian niversity dhe më gjerë; duke ftuar për bashkëpunim punonjës shkencorë të universiteteve të ndryshme, brenda e jashtë vendit; promovon vepra akademike e shkencore, duke zbatuar kriteret dhe standardet shkencore dhe recensuar nga autoritete shkencore. evista Optime është e hapur dhe mirëpret bashkëpunimin e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga institucionet e arsimit të lartë publike dhe private brenda e jashtë hqipërisë. ë nismën e saj, revista Optime del një herë në 6 muaj me problematikë e tematikë shumëplanëshe në përshtatje me strukturat akademike të lbanian niversity. evista OPM është organ shkencor i lbanian niversity, konceptuar dhe realizuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë dhe të praktikës së mësimdhënies, si hapësirë e domosdoshme për publikimin e punimeve studimore shkencore, drejtuar e realizuar nga organizmat akademike. Projekti i kësaj reviste si dhe numri i parë i saj është vlerësuar duke marrë promocione ndërkombëtare dhe regjistruar në. ordi editorial i revistës përbëhet nga titullarë të fushave të ndryshme, profesorë, doktorë shkencash, kërkues shkencorë edhe nga bota akademike ndërkombëtare. Kryeredaktor i revistës Optime është kademik i sociuar Prof. Dr. nesti Kondili. 192

190 OOË DH KËKM HKCO Për të menaxhuar një proces të rregullt mësimor dhe kërkimin shkencor në departamente dhe fakultete, niversiteti siguron ambientet e duhura laboratorike: aboratorët: Pranë niversitetit janë ngritur laboratorët paraklinikë të anatomisë normale, kimisë inorganike dhe organike, histologjisë, fizikës, botanikës, stomatologjisë, kimisë farmaceutike, biologjisë, informatikës, grafikës dhe pikturës monumentale, elektronikës, simulimeve, projektimit arkitektonik, urbanistikës, topografisë, C..D., etj të cilat janë pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme laboratorike dhe audio-vizive, si për zhvillimin normal të praktikave laboratorike, ashtu dhe për kërkime shkencore. Klinika stomatologjike universitare, pajisur me fjalën e fundit të teknologjisë dhe aplikimit stomatologjik, plotëson kuadrin e praktikave klinike, dhe mundëson formimin e plotë të studentëve. aboratori i Kimisë së Përgjithshme e norganike Ky laborator i shërben pjesës teorike të njërës prej disiplinave më të rëndësishme që zhvillohen në Departamentin e Farmacisë në vitin e 1 rë të studimeve universitare, ku studentët marrin njohuritë bazë në lëndën e kimisë së përgjithshme e inorganike. ëndësia e kësaj lënde mësimore mund të kuptohet fare lehtë po të merret parasysh ngarkesa e theksuar mësimore dhe kohëzgjatja e procesit mësimor. Është e vetmja disiplinë mësimore në vitin e 1 rë, që ka një shtrirje gjithëvjetore, një kohëzgjatje prej dy semestrash. ë praktikat laboratorike të kësaj lënde, studentët trajtojnë çështje të rëndësishme të kimisë, ato njihen me zbatimin praktik të lëndëve themelore të kimisë së përgjithshme inorganike, me reaksionet bazë të elementeve kimike dhe të lëndëve më të rëndësishme me natyrë inorganike. aboratorët e kësaj lënde, për nga rëndësia që paraqesin, në planin mësimor trajtohen si disiplinë mësimore e veçantë dhe vlerësohen me notë, sikurse edhe pjesa teorike. aboratori i Kimisë së Përgjithshme e norganike është i pajisur me të gjitha aparaturat dhe mjetet e domosdoshme, si edhe në reagjentët dhe lëndët e para të nevojshme për të zhvilluar një proces mësimor në kushte optimale. 193

191 aboratori i Fizikës ëndësia e koncepteve fizike bëhet më e qartë, gjatë punës praktike për përcaktimin e dendësisë së trupave të ngurtë dhe të lëngët, rrymave elektrike të vazhdueshme e alternative dhe krijimit të tyre, tensionit sipërfaqësor dhe ndryshimit të tij, lëvizjes së tretësirave në tubat kapilarë, termostatit dhe ruajtjes së pandryshueshme të temperaturës. Fizika është një disiplinë mësimore mjaft e rëndësishme për formimin e farmacistit dhe pa këtë disiplinë nuk mund të kuptohen kurrsesi lëndët mësimore që zhvillohen në vitet pasardhëse, si: kimia fizike e koloidale, biofizika, teknologjia farmaceutike, etj. aboratori i Fizikës u vë në dispozicion studentëve aparaturat, pajisjet dhe mjetet më të domosdoshme. tudentët kanë mundësi të përdorin thjerrat optikë në ndërtimin dhe përdorimin e mikroskopit optik, dhe aplikimit të njohurive në praktikën e përditshme profesionale. aboratori i anatonomisë normale dhe histologjisë së përgjithshme Formimi i përgjithshëm mjekësor kombinon teknologjinë e fundit audiovizive mësimdhënëse, që shoqëron punën dhe shpjegimin teorik, me eksplorimin dhe studimin individual në laborator. Kjo praktikë ndiqet pikërisht në këtë laborator. kematizmi teorik, që shoqëron imazhin audioviziv deskriptiv, pasohet nga studimi i detajuar i mulazheve të çdo sistemi të organizimit, duke mundësuar kështu jo vetëm një formim në anatonominë deskriptive, por edhe në atë topografike. Kjo praktikë pasohet nga studimi makro dhe mikroskopik i secilës pjesë anatomike të organizimit, në laboratorin e histologjisë së përgjithshme. Me anë të punës individuale në mikroskop, përdorimit të seksioneve të parapërgatitura dhe eksperimentimit të fiksimit të ngjyrosjes indore. Kjo krahasuar me imazhin dhe përshkrimin e realizuar paraprakisht me anë të fotografive mikroskopike, qartëson diversitetin qelizor dhe lidhjen strukturëfunksion, që mundëson konceptimin e organizimit si njësi e pandashme anatomike funksionale. aboratori i morfologjisë dentare dhe protetikës Është i pajisur me 60 vende individuale pune, dhe u mundëson studentëve njohjen me format e dhëmbëve, karakteristikat e protezave parciale të thjeshta dhe të skeletuara, mënyrën e marrjen së masave, ndërtimin e modelit të protezës, përpunimin dhe përshtatjen e saj, etj. 194

192 aboratori paraklinik i terapisë stomatologjike Ky laborator u shërben studentëve për të njohur instrumentet e punës dhe për të mësuar përdorimin e tyre, para se të fillojnë aplikimin praktik me pacientë, pranë Klinikës niversitare. Përdorimi i tubinave, angleve, frezave, pasqyrave, sondave, përgatitja e kavitetit, hapja, përgatitja dhe mbushja e rrënjëve të dhëmbit fillimisht në modelet e allçisë, dhe më pas në modelet e rezinës të fiksuara në kokat fantomë janë disa nga procedurat praktike. tudentët plotësojnë kështu përgatitjen në lëndët e dentistrisë operative, dentistrisë pediatrike dhe endodontisë. aboratori i iologjisë iologjia, si një nga disiplinat tepër të rëndësishme të formimit të farmacistit të ardhshëm, zhvillohet gjatë semestrit të dytë, të vitit të 1 rë Farmaci. Meqenëse kjo lëndë ka një rol shumë të rëndësishëm edhe për të kuptuar dhe asimiluar shumë lëndë të tjera që zhvillohen në vitet pasardhëse (fiziologji, botanikë, sëmundje të brendshme, farmakologji, etj), asaj i është lënë në dispozicion një ngarkesë e mirë mësimore (45 leksione dhe 45 laboratorë). aboratorët e iologjisë zhvillohen në kushte mjaft të mira dhe në dispozicion të studentëve është një bazë laboratorike e kompletuar me aparatet e nevojshme (mikroskopë, tabela, preparate mikroskopike, reagjentë, etj). aboratori i Kimisë Organike Kimia Organike mund të konsiderohet si një nga disiplinat mësimore më të rëndësishme të formimit të përgjithshëm të specialitetit të lartë farmaceutik, pa përvetësimin e bazave të së cilës nuk është e mundur të kuptohen një varg disiplinash mësimore, që zhvillohen në vitet pasardhëse, si: iokimia, Kimia Farmaceutike, Kimia toksikologjike, Kimia dhe eknologjia e ushqimeve. Falë rëndësisë së padiskutueshme dhe kompleksitetit të problemeve që trajton kjo lëndë është e vetmja në vitin e 2 të, të degës Farmaci që ka një kohëzgjatje 1 vjeçare. aboratori i Kimisë Organike është i pajisur me të gjitha mjetet dhe reagjentët e nevojshëm, çka mundëson zhvillimin e një praktike më se normale. ëndët që sintetizohen nga ana e studentëve i nënshtrohen një analize kimike të hollësishme me qëllim që të verifikohet cilësia e tyre. 195

193 aboratori i Kimisë nalitike Kimia nalitike është lëndë mësimore e formimit të përgjithshëm për studentët e Farmacisë, përvetësimi i bazave teorike dhe sidomos atyre praktike të së cilës luan një rol të rëndësishëm sepse pa përvetësimin e tyre nuk mund të kuptohen lëndët e formimit profesional që zhvillohen në vitin e 3 të dhe të 4 t, siç janë: Kimia Farmaceutike, Farmakognozia, Kimia oksikologjike dhe eknologjia Farmaceutike. ë këto laboratorë studentët mësojnë analizën cilësore dhe sasiore të lëndëve të ndryshme kimike. aboratori është i pajisur me të gjitha aparaturat dhe pajisjet e nevojshme për një proces mësimor normal, si: bureta, pipeta, furra mufël, termostate, centrifugë, mjete për tharjen e enëve kimike, etj. aboratori i Metodave Fiziko Kimike të analizës Metodat fiziko-kimike të analizës përfaqësojnë një disiplinë tejet të rëndësishme për formimin profesional të farmacistëve, që i shërbejnë disiplinave mësimore të karakterit profesional e që zhvillohen gjatë vitit të 3 të dhe të 4 t. Ky laborator është pajisur me një sërë aparaturash bashkëkohore të nalizës fiziko-kimike. ga këto aparate mund të përmenden ndër të tjera: spetkrofotometra (2) në zonën, gaz kromatograf, kromatograf në fazë të lëngët me trysni të lartë, etj. aboratori i Kimisë Fizike e Koloidale Praktikat laboratorike të kimisë fizike e koloidale luajnë një rol të rëndësishëm për përgatitjen e specialistëve të shërbimit farmaceutik, dhe zhvillohen në të gjitha niversitetet farmaceutike të botës. dhe ky laborator u shërben lëndëve të formimit profesional, që zhvillohen në vitin e 3 të dhe 4 t dhe është i pajisur me një bazë laboratorike të kompletuar. aboratori i Kimisë Farmaceutike Kimia farmaceutike është një nga disiplinat mësimore më të rëndësishme për formimin e farmacistëve të ardhshëm. azuar në rëndësinë e saj ajo zhvillohet gjatë vitit të 3 të dhe të 4 t Farmaci. Ky laborator është i pajisur me mjetet, pajisjet dhe aparaturat me moderne që përdoren sot edhe në vendet më të zhvilluara të botës, si: polarimetria, refraktometra ph-metra, spektrofotometra, gaz kromatograf, kromatograf në fazë të lëngët me trysni të lartë, furra mufël, termostate, etj. 196

194 aboratori i eknologjisë Farmaceutike eknologjia farmaceutike është lënda mësimore, që lidhet direkt me profesionin e farmacistit, që në të ardhmen do të angazhohet me përgatitjen e barnave si në farmaci, ashtu edhe në ndustrinë Farmaceutike. ë këto praktika studentët punojnë në mënyrë të pavarur, nën mbikëqyrjen e pedagogut, për përgatitjen e barnave të ndryshme, për përdorim të brendshëm e të jashtëm, si: tretësira, shurupe, emulsione, pezulli, pomade, injeksione supozitorë, tableta etj. Përgatitjet kozmetike (locione, kremra, etj) zhvillohen gjatë vitit të 4 t dhe të 5 të. aboratori është i pajisur me të gjitha lëndët e para, reagjentët, pajisjet dhe aparaturat e domosdoshme për të realizuar praktika normale (havane, banjo uji, autoklava, përzierës elektrikë e magnetikë, termostate, etj). aboratori i Farmakognozisë ënda e Farmakognozisë studion aspektet teorike e praktike të bimëve mjekësore, si edhe përdorimin e tyre në mjekësi. ga këto bimë vendin kryesor e zënë ato të vendit tonë, që siç dihet është shumë i pasur me këtë burim të rëndësishëm të barnave. ë këto praktika studentët njihen me mikroskopinë e bimëve mjekësore dhe me analizën kimike të lëndëve vepruese, që këto bimë përmbajnë. ënda zhvillohet me një bazë laboratorike të kompletuar, siç janë mikroskopët dhe aparatet analitikë të analizës fiziko-kimike (spektrogotometra, fazkromatograf, HPC etj). aboratori i projektimit arkitektonik: Ky laborator u jep mundësi studentëve të arkitekturës të ushtrojnë aftësitë e tyre krijuese, sipas orientimeve të pedagogut të lëndës. aboratori, i pajisur me tryezat përkatëse të punës për studentë, është i përshtatur si një mjedis që ofron të gjitha kushtet e duhura për studentët, të cilët angazhohen për krijime të pavarura në fushën e projektimit arkitektonik. aboratori i modelimit dhe vizatimit të lirë: ë këtë laborator studentët ushtrohen për përgatitjen e tyre estetike, punojnë vizatime të lira, piktura dhe objekte të materialeve të ndërtimit. ë këtë laborator, pedagogët e lëndës i japin rëndësi krijimit të lirë, fantazisë dhe dhënies së ideve krijuese nga vetë studentët. aboratori i Grafikës dhe pikturës Monumentale: ë këtë laborator studentët relaizonjë punimet me të me shume teknika te grafikës, gdhendje në 197

195 linoleum, gdhendje në materiale bakri, alumini, druri etj. iguron mjetet bazë si bojra të grafikës gurë të ndryshëm xhama për realizimie artistike në grafikë dhe pikturë monumentale, kështu studenti jo vetëm që e mëson teorinë, mënyrën e punës por e prek atë në praktikë duke krijuar vepra artistike aboratori i urbanistikës: tudentët e këtij profili praktikohen me realizimin e modeleve dhe maketeve të zonave që studiojnë, përsa i përket planimetrisë dhe organizimit urbanistik të ndërtesave, rrugëve, qendrave argëtuese etj. aboratori i topografisë: ë këtë laborator eksperimentohen dhe zhvillohen njohuritë teorike për shtresëzimet dhe përbërjen topografike të zonave të ndryshme që merren për studim. aboratori i C..D: ë këtë laborator studentët mësojnë programin e vizatimit në kompjuter, me synim përgatitjen e projekteve studimore për objekte apo ndërtesa. aboratori i informatikës: Ky laborator u shërben studentëve për të praktikuar leksionet teorike. nformatika është një disiplinë mësimore e rëndësishme, që zhvillohet në të gjitha degët e lbanian niversity. aboratori i informatikës është i pajisur me numrin e nevojshëm të kompjuterëve, praktikat laboratorike zhvillohen në kushte optimale. aboratorët e Departamentit të nxhinierive aboratori i nformatikës (imulimeve) përbëhet nga një sallë kompjuterësh, në të cilët janë instaluar software të ndryshëm, të përdorur në ambientet akademike inxhinierike ndërkombëtare për programimin dhe simulimin e sistemeve të ndryshme inxhinierike. Këto ambiente mundësojnë realizimin e simulimeve virtuale, në rastet e pajisjeve apo sistemeve të ndryshme, që aktualisht nuk janë në dispozicion të studentëve në laboratorët e përshkruar më poshtë, me të cilët gjithsesi pritet që ata të pasurohen në të ardhmen. aboratori i Fizikës është i pajisur me instrumenta bashkëkohore, përmes të cilëve mundësohet realizimi i një numri të madh punësh laboratorike, në përputhje me programet e lëndëve të formimit bazë Fizikë 1 dhe Fizikë

196 aboratori i Kimisë mundëson, përmes instrumenteve dhe pajisjeve të ndryshme, realizimin dhe vëzhgimin e reaksioneve kimike dhe karakteristikave të tyre, të studiuara teorikisht në auditor gjatë lëndës së formimit bazë Kimi. aboratori i lektroteknikës, i pajisur me instrumente e aparatura të ndryshme në përputhje me teknologjitë më të fundit të fushës, e afron studentin gjithmonë e më shumë me një vëzhgim praktik të njohurive të marra në auditor, në këtë rast në lëndët lektroteknikë 1 dhe lektroteknikë 2. aboratori i elektronikës analoge\laboratori i elektronikës dixhitale përmban module me gjysmëpërçues dhe qarqe të integruara, duke ju dhënë mundësinë studentëve që të realizojnë matje të ndryshme dhe të nxjerrin karakteristikat e elementëve bazë të qarqeve elektronike. aboratori përmban edhe module zhvillimi, në të cilat studentët mund të ndërtojnë dhe testojnë skema të ndryshme të hartuar nga vetë ata. Matja në laborator mund të realizohet me simulimin e aparateve dixhitale dhe analoge ose nëpërmjet një software- kompjuterik, i cili mundëson përpunime të mëtejshme të matjeve. aboratori i matjeve elektrike dhe elektronike është i pajisur me aparatura bashkëkohore, të cilat bëjnë të mundur realizimin e punëve laboratorike të lëndëve Matje elektrike dhe elektronike 1 dhe 2, dhe pjesërisht të lëndëve ensorët dhe instrumentim procesesh 1 dhe 2. Gjatë këtyre punëve laboratorike studenti njihet me strukturat e aparateve dhe metodat e matjes së madhësive të ndryshme elektrike. aboratori i automatikës dhe kontrollit (dhe Mekatronikës) përmban një impiant i cili mundëson disa procese, kontrolli i parametrave të të cilëve realizohet drejtpërdrejtë nga studentët nëpërmjet modulit të kontrollit. Kontrolli mund të realizohet, gjithashtu, edhe nëpërmjet PC-së (Programmable ogic Controller). Programet e kontrollit për PCnë, ndërtohen nga vetë studentët. Matjet e realizuara përpunohen më tej nga software-i përkatës. aboratori i makinave elektrike është i pasuruar me pajisje të teknologjisë së fundit, që mundësojnë studimin eksperimental dhe simulimin e pajisjeve dhe sistemeve të trajtuara dhe studiuara teorikisht në lëndët Makina elektrike 1 dhe 2, ransmisione elektrike dhe disiplina të tjera të përafërta. 199

197 KK OMOOGJK Drejtuese: Dr.hk. Med. rdaqorri Klinika tomatologjike niversitare lbanian është pjesë funksionale e Fakultetit të hkencave Mjekësore në lbanian niversity. Misioni i saj është formimi teorik, praktik klinik i studentit me synim thellimin dhe konsolidimin e njohurive mjekësore të nevojshme për mjekun e ardhshëm stomatolog. ë klinikë realizohet zbatimi praktik klinik i njohurive teorike dhe praktike paraklinike që studenti ka përvetësuar gjatë viteve të para. Gjatë praktikave klinike studenti duhet të përgatitet teorikisht sipas programit tematik të zhvilluar gjatë leksioneve që ka programuar çdo departament. Frekuentimi i praktikave klinike është i detyruar për studentët. tudenti duhet të njoh përgjegjësitë e tij morale e profesionale dhe të respektojë me korrektësi normat e kodit etik dhe rregulloren e Klinikës niversitare. eprimtaria praktike e tyre pasqyrohet saktë, plotësisht dhe shkencërisht në kartelën klinike të 200

198 pacientit dhe shkurtimisht në librezën studentore të aktiviteteve praktike. Kjo librezë e shoqëron studentin deri në përfundimin e studimeve akademike. jo është e ndarë në seksione ku zhvillojnë praktikën studentët si: 1- Departamenti i erapisë tomatologjike me: eksionin e erapisë ndodontike eksionin e Dentistrisë Operative eksionin e Dentistrisë Pediatrike 2- Departamenti i Periodontologjisë me seksionin e sëmundjeve gingivo-periodontale: eksioni i Patologjisë Gingivare dhe Periodontale eksionin e Diagnozës Orale eksionin e mplantologjisë 3- Departamenti i Ortopedisë me: eksionin e Protetikës së lëvizshme totale eksionin e Protetikës së lëvizshme parciale eksionin e Protetikës fikse 4- Departamenti i Kirurgjisë tomatologjike: eksioni i Kirurgjisë ambulatore (ekstraksionet) eksioni i Mikrokirurgjisë ambulatore të planifikuar Day-Hospital është reparti i ri i Kirurgjisë Oro-Maksilo-Faciale ku specializantët e këtij specialiteti venë në zbatim njohuritë teorike dhe praktike të përftuara nën kujdesin e mjekëve specialistë të huaj dhe shqiptarë. 5- Departamenti i Ortodontisë. Që prej 3 vjetësh në këtë departament zhvillohen aktivitet teorike dhe praktike të pecializimeve në Ortodonti nën drejtimin e kujdesshëm të mjekeve specialistë të huaj dhe shqiptarë. 201

199 6- Departamenti i adiologjisë dentare e maksilare. Ofron komoditetin e realizimit të kontrolleve intra dhe post operatore të pacientëve gjë që ndihmon në verifikimin e korrektësisë së kryerjes së procedurave të ndryshme terapeutike apo kirurgjikale si nga studentët ashtu dhe nga specializantët. 7-aboratori Ortopedik. Facilitet që ai ofron janë pjesë e rëndësishme e zhvillimit korrekt të njohurive teorike dhe praktike që studentët aborantë Dentarë dhe të tomatologjisë duhen të kenë për të kompletuar në të gjitha aspektet njohuritë e tyre bazë në fushën e Odontostomatologjisë. Cikli i detyruar i formimit të studentit në të gjitha departamentet e klinikës, lidhet ngushtë me kontrollin dhe plotësimin e dijeve teorike të përfituara dhe të mbrojtura në lëndët teorike, si dhe me krijimin, përsosjen dhe konsolidimin e aftësive dhe veprimeve të kualifikuara mjekësore të studentit në praktikën klinike. 202

200