LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA"

Transcript

1 LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

2 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A A01 A01A A01AB A01AB09 mikonazol Naziv proizvođača Cena za Cena ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) STOMATOLOŠKI PREPARATI Stomatološki preparati Antiinfektivi i antiseptici za lokalno oralnu primenu A01AB09 mikonazol DAKTANOL oralni gel tuba, 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 200,60 0,2 g 50,15 50,00 A02 A02B A02BC A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe omeprazol A02BC01 omeprazol OMEPROL A02BC01 omeprazol ZEPROM gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejner za tablete, 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 404,30 20 mg 26,95 50,00 gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 377,30 20 mg 26,95 50, A02BC01 omeprazol ORTANOL gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 20 mg Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Republika Srbija 377,30 20 mg 26,95 50,00 A02BC02 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. pantoprazol A02BC02 pantoprazol NOLPAZA gastrorezistentna tableta blister, 14 po 20 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija 296,40 40 mg 42,34 50, A02BC02 pantoprazol NOLPAZA gastrorezistentna tableta blister, 28 po 20 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija 592,80 40 mg 42,34 50, A02BC02 pantoprazol NOLPAZA gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija 402,70 40 mg 28,76 50, A02BC02 pantoprazol NOLPAZA gastrorezistentna tableta blister, 28 po 40 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija 805,30 40 mg 28,76 50, A02BC02 pantoprazol GASTROLOC gastrorezistentna tableta blister, 14 po 20 mg Pharmanova d.o.o. Republika Srbija 296,40 40 mg 42,34 50,00 Strana 2

3 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A02BC02 pantoprazol GASTROLOC A02BC02 pantoprazol GASTROLOC A02BC02 pantoprazol GASTROLOC gastrorezistentna tableta blister, 28 po 20 mg Pharmanova d.o.o. Republika Srbija 592,80 40 mg 42,34 50,00 gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg Pharmanova d.o.o. Republika Srbija 402,70 40 mg 28,76 50,00 gastrorezistentna tableta blister, 28 po 40 mg Pharmanova d.o.o. Republika Srbija 805,30 40 mg 28,76 50,00 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. A02BC03 lansoprazol A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 413,60 30 mg 29,54 50, A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 490,50 30 mg 35,04 50, A02BC03 lansoprazol LANSOBEL gastrorezistentna kapsula, tvrda bočica, 28 po 15 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 490,50 30 mg 35,04 50, A02BC03 lansoprazol LANSOBEL gastrorezistentna kapsula, tvrda bočica, 28 po 30 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 827,20 30 mg 29,54 50,00 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. A02BC05 esomeprazol A02BC05 esomeprazol NEXIUM A02BC05 esomeprazol NEXIUM gastrorezistentna tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 354,50 30 mg 75,96 50,00 gastrorezistentna tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 550,40 30 mg 58,97 50, A02BC05 esomeprazol NEXIUM gastrorezistentna tableta blister, 14 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 709,00 30 mg 75,96 50, A02BC05 esomeprazol NEXIUM gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 1.100,80 30 mg 58,97 50,00 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. Strana 3

4 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A03 A03F A03FA A03FA01 metoklopramid Cena za Naziv proizvođača LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Propulzivi Propulzivi Cena A03FA01 metoklopramid KLOMETOL tableta blister, 30 po 10 mg Galenika a.d. Republika Srbija 87,00 30 mg 8,70 50, A03FA01 metoklopramid KLOMETOL oralni rastvor bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 70,30 30 mg 21,09 50,00 Alkaloid a.d. u A03FA01 metoklopramid REGLAN tableta blister, 40 po 10 mg saradnji sa Sanofi- Aventis, Francuska Republika Makedonija 116,00 30 mg 8,70 50,00 A04 A04A A04AA A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT 3 ) ondansetron A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 4 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 1.862,90 16 mg 745,16 50, A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 8 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 3.311,00 16 mg 662,20 50,00 A04AA02 Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju. granisetron A04AA02 granisetron RASETRON film tableta blister, 10 po 1 mg Actavis Ltd. Malta 3.325,70 2 mg 665,14 50, A04AA02 granisetron RASETRON film tableta blister, 5 po 2 mg Actavis Ltd. Malta 3.044,10 2 mg 608,82 50,00 F. Hoffmann-La A04AA02 granisetron KYTRIL film tableta 10 po 1 mg Roche Ltd. Švajcarska 3.325,70 2 mg 665,14 50,00 A05 A05A A05AA A05AA A05AA02 Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti žučnih puteva Preparati žučnih kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula, tvrda blister, 50 po 250 mg Pro. Med. CS Praha A.S. Češka 1.190,50 0,75 g 71,43 50,00 Strana 4

5 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula, tvrda blister, 100 po 250 mg Naziv proizvođača Cena za Cena Pro. Med. CS Praha A.S. Češka 2.381,00 0,75 g 71,43 50,00 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3); 2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0). A06 A06A A06AD A06AD11 Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi laktuloza A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (66,7g/100 ml) 96% boca plastična, 1 po 500 ml (650 mg/ml) Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Hrvatska 439,90 6,7 g 8,84 50,00 Chephasaar Chem. Pharm. Nemačka 439,90 6,7 g 8,84 50,00 A07 A07A A07AA A07AA02 1. Portosistemske encefalopatije (K72). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinfektivi Antibiotici nistatin A07AA02 nistatin NYSTATIN obložena tableta blister, 10 po i.j. Hemofarm a.d. Republika Srbija 53,10 1,5 Mi.j. 15,93 50, A07AA02 nistatin NYSTATIN A07D A07DA A07DA03 loperamid prašak za oralnu suspenziju bočica, 1 po 24 ml ( i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 72,90 1,5 Mi.j. 45,56 50,00 Antipropulzivi Antipropulzivi A07DA03 loperamid LOPERAMID tableta blister, 20 po 2 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 99,70 10 mg 24,93 50,00 Salutas Pharma A07DA03 loperamid LOPEDIUM AKUT kapsula, tvrda blister, 10 po 2 mg GmbH Nemačka 49,80 10 mg 24,90 50,00 Strana 5

6 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A07E A07EA A07EA06 budesonid A07EA06 budesonid BUDOSAN gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 100 po 3 mg Naziv proizvođača Intestinalni antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi koji deluju lokalno Cena za Cena Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 8.164,40 9 mg 244,93 50,00 A07EC A07EC01 1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50). Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Aminosalicilna kiselina i slični lekovi sulfasalazin A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN A07EC02 mesalazin A07EC02 mesalazin 5-ASA gastrorezistentna tableta boca plastična, 100 po 500 mg Pfizer Health AB Švedska 885,70 2 g 35,43 50,00 gastrorezistentna tableta blister, 100 po 250 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 997,80 1,5 g 59,87 50, A07EC02 mesalazin 5-ASA supozitorija blister, 30 po 250 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 805,70 1,5 g 161,14 50,00 1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51). A10 A10A A10AB A10AB01 Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima. LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Insulini I analozi Insulini I analozi, kratkog dejstva insulini kratkog dejstva, humani A10AB01 insulin humani ACTRAPID PENFILL A10AB01 insulin humani ACTRAPID Novo Let rastvor za injekciju u ulošku rastvor za injekciju u penu sa uloškom uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 Strana 6

7 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A10AB01 insulin humani HUMULIN R rastvor za injekciju u ulošku 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AB01 insulin humani INSUMAN RAPID OPTISET rastvor za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AB01 insulin humani INSUMAN RAPID SOLOSTAR rastvor za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 A10AB04 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin lispro A10AB04 insulin lispro HUMALOG rastvor za injekciju uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 3.032,10 40 i.j. 80,86 50,00 A10AB05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda (glikemija manja od 3,5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog ra; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane ra hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg ra. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin aspart (analog humanom) A10AB05 insulin aspart NOVO RAPID rastvor za injekciju bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.195,30 40 i.j. 87,81 50,00 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Strana 7

8 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A10AB05 insulin aspart (analog humanom) Naziv proizvođača Cena za Cena A10AB05 insulin aspart NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3.389,10 40 i.j. 90,38 50,00 A10AB06 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog ra; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane ra hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg ra. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin glulizin A10AB06 insulin glulizin APIDRA rastvor za injekciju bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.046,00 40 i.j. 81,84 50,00 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra A10AB06 insulin glulizin APIDRA rastvor za injekciju u ulošku uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 3.032,10 40 i.j. 80,86 50,00 Strana 8

9 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A10AB06 insulin glulizin APIDRA SOLOSTAR rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 3.032,10 40 i.j. 80,86 50,00 A10AC A10AC01 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog ra; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane ra hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg ra. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Insulini i analozi, parenteralni, srednje dugog dejstva insulin srednje dugog dejstva, humani A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD NOVOLET suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) INSULATARD PENFILL suspenzija za injekciju u ulošku (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AC01 insulin humani HUMULIN NPH A10AC01 insulin humani HUMULIN NPH KwikPen suspenzija za injekciju u ulošku 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET injekcija, karpula sa dozerom u pen aplikatoru 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AC01 humani insulin INSUMAN BAZAL SOLOSTAR suspenzija za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Strana 9

10 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A10AD A10AD01 Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani A10AD01 insulin humani MIXTARD 30 PENFILL suspenzija za injekciju u ulošku (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 NOVOLET injekcija, karpula sa dozerom u pen aplikatoru pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani INSUMAN COMB 25 OPTI SET suspenzija za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AD01 insulin humani INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR suspenzija za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.100,60 40 i.j. 56,02 50, A10AD01 insulin humani HUMULIN M A10AD01 insulin humani HUMULIN M3 KwikPen suspenzija za injekciju u ulošku 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 2.100,60 40 i.j. 56,02 50,00 A10AD04 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin lispro A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 25 suspenzija za injekciju u ulošku uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 3.142,80 40 i.j. 83,81 50, A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 25 KwikPen suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml) Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A. Francuska; Italija 3.142,80 40 i.j. 83,81 50,00 pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml) Lilly France S.A.S. Francuska 3.142,80 40 i.j. 83,81 50,00 Strana 10

11 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta suspenzija za injekciju u penu sa uloškom Naziv proizvođača Cena za Cena A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 50 KwikPen pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml) Lilly France S.A.S. Francuska 3.142,80 40 i.j. 83,81 50,00 A10AD A10AD05 insulin aspart Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin aspart ( analog humanom) NOVOMIX 30 FLEXPEN suspenzija za injekciju pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3.389,10 40 i.j. 90,38 50,00 A10AE A10AE04 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Insulini i analozi, dugog dejstva insulin glargin A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTIPEN rastvor za injekciju uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 4.688,90 40 i.j. 125,04 50, A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTISET rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 4.688,90 40 i.j. 125,04 50, A10AE04 insulin glargin LANTUS SOLOSTAR rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 4.688,90 40 i.j. 125,04 50,00 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog ra; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane ra hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg ra. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Strana 11

12 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta A10AE05 insulin detemir Naziv proizvođača Cena za Cena A10AE05 insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 5.242,60 40 i.j. 139,80 50,00 A10B A10BA A10BA02 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih, ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3,5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Prisustvo hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog ra; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane ra hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg ra. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) Bigvanidini metformin A10BA02 metformin GLURMIN film tableta blister, 30 po 500 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 74,30 2 g 9,91 50, A10BA02 metformin GLURMIN film tableta blister, 30 po 1000 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 128,00 2 g 8,53 50, A10BA02 metformin TER tableta 30 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija 74,30 2 g 9,91 50, A10BA02 metformin TER film tableta tegla, 30 po 850 mg Galenika a.d. Republika Srbija 115,00 2 g 9,02 50, A10BA02 metformin METRMIN film tableta 30 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 74,30 2 g 9,91 50, A10BA02 metformin METRMIN film tableta 30 po 850 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 115,00 2 g 9,02 50, A10BA02 metformin GLUCOPHAGE film tableta 30 po 1000 mg Merck Sante Francuska 128,00 2 g 8,53 50,00 Strana 12

13 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A10BB A10BB01 glibenklamid Sulfonamidi, derivati sulfoniluree A10BB01 glibenklamid DAONIL tableta blister, 30 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 80,50 10 mg 5,37 50, A10BB01 glibenklamid MANINIL 3,5 tableta blister, 30 po 3,5 mg A10BB09 gliklazid Berlin-Chemie (Menarini group) Nemačka 80,50 7 mg 5,37 50, A10BB09 gliklazid GLIKOSAN tableta blister, 30 po 80 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 165,80 0,16 g 11,05 50, A10BB09 gliklazid GLIORAL tableta 30 po 80 mg Galenika a.d. Republika Srbija 165,80 0,16 g 11,05 50, A10BB09 gliklazid DIPRIAN A10BB12 glimepirid tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 80 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 165,80 0,16 g 11,05 50, A10BB12 glimepirid AMARYL tableta blister, 30 po 2 mg Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.P.A. Francuska; Italija 146,50 2 mg 4,88 50, A10BB12 glimepirid AMARYL tableta blister, 30 po 3 mg A10BB12 glimepirid AMARYL tableta blister, 30 po 4 mg Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi- Aventis S.P.A. Francuska; Italija 246,40 2 mg 5,48 50,00 Sanofi-Aventis S.P.A. Italija 246,40 2 mg 4,11 50, A10BB12 glimepirid LIMERAL tableta blister, 30 po 1 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 118,20 2 mg 7,88 50, A10BB12 glimepirid LIMERAL tableta blister, 30 po 2 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 146,50 2 mg 4,88 50, A10BB12 glimepirid LIMERAL tableta blister, 30 po 3 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 246,40 2 mg 5,48 50, A10BB12 glimepirid LIMERAL tableta blister, 30 po 4 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 246,40 2 mg 4,11 50, A10BB12 glimepirid LIMERAL tableta blister, 30 po 6 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 385,30 2 mg 4,28 50,00 Strana 13

14 Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Naziv proizvođača Cena za Cena A10BB12 glimepirid AGLIMEX tableta blister, 30 po 2 mg Galenika a.d. Republika Srbija 146,50 2 mg 4,88 50, A10BB12 glimepirid AGLIMEX tableta blister, 30 po 3 mg Galenika a.d. Republika Srbija 246,40 2 mg 5,48 50, A10BB12 glimepirid AGLIMEX tableta blister, 30 po 4 mg Galenika a.d. Republika Srbija 246,40 2 mg 4,11 50, A10BB12 glimepirid AGLIMEX tableta blister, 30 po 6 mg Galenika a.d. Republika Srbija 385,30 2 mg 4,28 50,00 A11 A11C A11CC A11CC05 holciferol A11CC05 holciferol VIGANTOL ULJE oralne kapi A12 A12A A12AA A12AA04 kalcijum karbonat A12AA04 kalcijum karbonat VITAMINI Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije Vitamin D i analozi KALCIJUM KARBONAT ALKALOID tableta bočica, 50 po 1 g Alkaloid a.d. bočica, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml) Merck KGaA Nemačka 148, ,00 MINERALI Kalcijum Kalcijum Republika Makedonija 252,40 3 g 15,14 50,00 Strana 14

15 Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta B B01 B01A B01AA B01AA03 varfarin Cena za KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K Cena B01AA03 varfarin FARIN tableta 30 po 5 mg Galenika a.d. Republika Srbija 119,10 7,5 mg 5,96 50,00 B01AC Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin B01AC05 tiklopidin B01AC05 tiklopidin TICLODIX film tableta blister, 30 po 250 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 226, g 15,09 50,00 B03 B03A B03AA B03AA02 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ra zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa il interniste ili neurologa/neuropsihijatra. ANTIANEMICI Preparati gvožđa Dvovalentno gvožđe, oralni preparati ferofumarat B03AA02 gvožđe II fumarat HEFEROL kapsula, tvrda blister, 30 po 350 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 277, g 16,10 50,00 B03AB Trovalentno gvožđe, oralni preparati B03AB05 gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks B03AB05 B03AB09 gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks FERRUM SANDOZ gvožđe protein sukcinilat sirup 1 po 100 ml (50 mg/5ml) Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska Slovenija 220,70 90 mg 19,86 50, B03AB09 gvožđe (III)- proteinsukcinilat LEGOFER oralni rastvor bočica, 1 po 150 ml (40 mg/15 ml) Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A, Italija Republika Makedonija 237, ,00 Strana 15

16 Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta B03B B03BB B03BB01 folna kiselina Vitamin B12 i folna kiselina Folna kiselina i derivati Cena za Cena B03BB01 folna kiselina LNAK tableta fiola, 20 po 5 mg M.D. Nini d.o.o. Republika Srbija 138,90 0,4 mg 0,56 50, B03BB01 folna kiselina LACIN tableta fiola, 20 po 5 mg Jadran Galenski Laboratorij d.d. Hrvatska 138,90 0,4 mg 0,56 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa. Strana 16

17 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C C01 C01A C01AA C01AA05 digoksin KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srčani glikozidi Glikozidi digitalisa C01AA05 digoksin DILACOR tableta blister, 20 po 0,25 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 55,90 0,25 mg 2,80 50,00 C01B C01BC C01BC03 Antiaritmici, grupa I i III Antiaritmici, grupa Ic propafenon C01BC03 propafenon PROFENAN film tableta blister, 50 po 150 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 322,00 0,3 g 12,88 50, C01BC03 propafenon PROFENAN film tableta blister, 50 po 300 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 579,70 0,3 g 11,59 50, C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister, 50 po 150 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 322,00 0,3 g 12,88 50, C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister, 50 po 300 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 579,70 0,3 g 11,59 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. C01BD C01BD01 Antiaritmici, grupa III amjodaron C01BD01 amjodaron AMIODARON tableta blister, 60 po 200 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 745,90 0,2 g 12,43 50, C01BD01 amjodaron SEDACORON tableta blister, 50 po 200 mg Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG Austrija 621,50 0,2 g 12,43 50, C01BD01 amjodaron CORDARONE tableta blister, 30 po 200 mg Sanofi Winthrop Industrie Francuska 372,90 0,2 g 12,43 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. C01D C01DA C01DA02 Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati gliceriltrinitrat (nitroglicerin) C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROGLICERIN sublingvalna tableta bočica, 40 po 0,5 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 67,00 2,5 mg 8,38 50,00 C01DA08 izosorbid dinitrat C01DA08 izosorbid dinitrat DIFUTRAT kapsula 60 po 20 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 223,20 60 mg 11,16 50, C01DA08 izosorbid dinitrat ISOSORB RETARD kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 60 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 223,20 60 mg 11,16 50,00 Strana 17

18 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C01DA08 izosorbid dinitrat CORNILAT tableta blister, 20 po 20 mg Galenika a.d. Republika Srbija 74,40 60 mg 11,16 50,00 C01DA14 izosorbid mononitrat C01DA14 izosorbid mononitrat MONIZOL tableta blister, 30 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 95,20 40 mg 6,35 50, C01DA14 izosorbid mononitrat MONIZOL tableta blister, 30 po 40 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 155,40 40 mg 5,18 50, C01DA14 izosorbid mononitrat MONOSAN tableta blister, 30 po 20 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 95,20 40 mg 6,35 50, C01DA14 izosorbid mononitrat MONOSAN tableta blister, 30 po 40 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 155,40 40 mg 5,18 50,00 C01DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca C01DX12 molsidomin C01DX12 molsidomin LOPION tableta 30 po 2 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 140, , C01DX12 molsidomin LOPION RTE tableta 30 po 4 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 155, , C01DX12 molsidomin LOPION RETARD tableta 20 po 8 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 216, , C01DX12 molsidomin MOLICOR tableta blister, 30 po 2 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 140, ,00 C02 C02A C02AB C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Metildopa metildopa (racemat) C02AB02 metildopa METILDOPA tableta 20 po 250 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 106,10 2 g 42,44 50, C02AB02 metildopa (racemat) METHYLDOPA film tableta 20 po 250 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 106,10 2 g 42,44 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa. C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora C02CA04 doksazosin C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tableta blister, 30 po 1 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 150,90 4 mg 20,12 50, C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tableta blister, 30 po 2 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 256,60 4 mg 17,11 50,00 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa. Strana 18

19 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta C03 C03A C03AA C03AA03 hidrohlortiazid DIURETICI Slabi diuretici, tiazidi Tiazidi, monokomponentni Cena za Cena C03AA03 hidrohlortiazid DIUNORM tableta blister, 20 po 25 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 53,50 25 mg 2,68 50,00 C03C C03CA C03CA01 Snažni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici, monokomponentni furosemid C03CA01 furosemid LASIX tableta blister, 10 po 40 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 29,70 40 mg 2,97 50, C03CA01 furosemid LASIX tableta blister, 50 po 40 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 144,90 40 mg 2,90 50,00 C03CA02 bumetanid C03CA02 bumetanid YURINEX tableta blister, 20 po 1 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 124,20 1 mg 6,21 50,00 C03D C03DA C03DA01 Diuretici koji štede kalijum Antagonisti aldosterona spironolakton C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tableta blister, 40 po 25 mg Galenika a.d. Republika Srbija 182,70 75 mg 13,70 50, C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tableta blister, 30 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija 475,00 75 mg 11,88 50,00 C03E C03EA Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum C03EA.. amilorid, metiklotiazid C03EA.. amilorid, metiklotiazid LOMETAZID tableta 30 po (10 mg + 5 mg) Galenika a.d. Republika Srbija 122,50 1 tableta 4,08 50,00 C03EA01 hidrohlortiazid, amilorid C03EA01 hidrohlortiazid, amilorid HEMOPRES tableta blister, 40 po (50 mg + 5 mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 144,90 1 tableta 3,62 50,00 Strana 19

20 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C07 C07A C07AA C07AA05 propranolol BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA Beta adrenergički blokatori Beta adrenergički blokatori, neselektivni C07AA05 propranolol PROPRANOLOL tableta 50 po 40 mg Galenika a.d. Republika Srbija 95,40 0,16 g 7,63 50,00 C07AB C07AB02 Beta adrenergički blokatori, selektivni metoprolol C07AB02 metoprolol PRESOLOL film tableta blister, 30 po 100 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 170,50 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol PRESOLOL film tableta blister, 28 po 50 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 79,60 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol PRESOLOL film tableta blister, 56 po 50 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 159,20 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena, 60 po 25 mg Egis Pharmaceuticals PLC Mađarska 85,30 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena, 60 po 50 mg Egis Pharmaceuticals PLC Mađarska 170,50 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena, 60 po 100 mg Egis Pharmaceuticals PLC Mađarska 341,00 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister, 30 po 50 mg Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Nemačka 85,30 0,15 g 8,53 50, C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister, 30 po 100 mg C07AB03 atenolol Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Nemačka 170,50 0,15 g 8,53 50, C07AB03 atenolol PRINORM tableta 14 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija 91,10 75 mg 4,88 50, C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta 14 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 91,10 75 mg 4,88 50, C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta blister, 20 po 50 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 65,10 75 mg 4,88 50,00 Strana 20

21 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta 14 po 100 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 91,10 75 mg 4,88 50,00 C07AB07 bisoprolol C07AB07 bisoprolol BISOPROLOL tableta blister, 30 po 2,5 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 116,30 10 mg 15,51 50, C07AB07 bisoprolol BISOPROLOL tableta blister, 30 po 5 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 163,30 10 mg 10,89 50, C07AB07 bisoprolol BISOPROLOL tableta blister, 30 po 10 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 291,90 10 mg 9,73 50, C07AB07 bisoprolol TENSEC film tableta blister, 30 po 5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 163,30 10 mg 10,89 50, C07AB07 bisoprolol TENSEC film tableta blister, 30 po 10 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 291,90 10 mg 9,73 50,00 C07AB12 nebivolol C07AB12 nebivolol NEBISPES tableta blister, 28 po 5 mg Pharmanova d.o.o. Republika Srbija 326,20 5 mg 11,65 50, C07AB12 nebivolol BINEVOL tableta blister, 30 po 5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 349,50 5 mg 11,65 50,00 C07AG C07AG02 karvedilol Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora C07AG02 karvedilol KARVILEKS tableta blister, 30 po 12,5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 254,10 37,5 mg 25,41 50, C07AG02 karvedilol MILENOL tableta blister, 28 po 12,5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 237,20 37,5 mg 25,41 50, C07AG02 karvedilol MILENOL tableta 28 po 25 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 352,40 37,5 mg 18,88 50, C07AG02 karvedilol DILATREND tableta blister, 28 po 6,25 mg F. Hoffmann-La Roche Ltd. Švajcarska 216,60 37,5 mg 46,41 50, C07AG02 karvedilol DILATREND tableta blister, 28 po 12,5 mg F. Hoffmann-La Roche Ltd. Švajcarska 237,20 37,5 mg 25,41 50, C07AG02 karvedilol DILATREND tableta blister, 28 po 25 mg F. Hoffmann-La Roche Ltd. Švajcarska 352,40 37,5 mg 18,88 50, C07AG02 karvedilol CORYOL tableta blister, 28 po 6,25 mg Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Republika Srbija 216,60 37,5 mg 46,41 50,00 Strana 21

22 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta C07AG02 karvedilol CORYOL tableta blister, 28 po 12,5 mg Srčana insuficijencija ( I50 ). Cena za Cena Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Republika Srbija 237,20 37,5 mg 25,41 50,00 C07B C07BB C07BB07 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. bisoprolol, hidrohlortiazid Beta adrenergički blokatori i tiazidi Beta adrenergički blokatori, selektivni i tiazidi C07BB07 bisoprolol, hidrohlortiazid TENSEC plus film tableta blister, 30 po (5 mg +12,5 mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 203,40 1 tableta 6,78 50,00 C08 C08C C08CA C08CA01 Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem Derivati dihidropiridina amlodipin C08CA01 amlodipin MONODIPIN tableta blister, 20 po 5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin MONODIPIN tableta blister, 20 po 10 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50, C08CA01 amlodipin ALOPRES tableta blister, 20 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin ALOPRES tableta blister, 20 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50, C08CA01 amlodipin VAZOTAL tableta blister, 20 po 5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin VAZOTAL tableta blister, 20 po 10 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50, C08CA01 amlodipin NORVASC tableta blister, 30 po 5 mg Heinrich Mack Nachf. GmbH Nemačka 289,80 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin NORVASC tableta blister, 30 po 10 mg Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Nemačka 360,00 5 mg 6,00 50,00 Strana 22

23 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C08CA01 amlodipin AMLOGAL tableta blister, 20 po 5 mg Galenika a.d. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin AMLOGAL tableta blister, 20 po 10 mg Galenika a.d. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50, C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50, C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 5 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 193,20 5 mg 9,66 50, C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 10 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 239,80 5 mg 6,00 50,00 C08CA C08CA02 felodipin PLENDIL C08CA05 1. Angina pektoris ( I20 ), 2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ). felodipin C08CA05 nifedipin NIFELAT C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN retard C08D C08DA C08DA01 verapamil tableta sa produženim oslobađanjem 1. Angina pektoris ( I20 ), 2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ). nifedipin bočica plastična, 30 po 5 mg AstraZeneca AB Švedska 288,50 5 mg 9,62 50,00 tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 139,50 30 mg 6,98 50,00 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 139,50 30 mg 6,98 50,00 Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil VERAPAMIL film tableta blister, 30 po 40 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 63,80 0,24 g 12,76 50, C08DA01 verapamil VERAPAMIL film tableta blister, 50 po 80 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 160,40 0,24 g 9,62 50, C08DA01 verapamil VERAPAMIL obložena tableta 50 po 80 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 160,40 0,24 g 9,62 50, C08DA01 verapamil VERAPAMIL obložena tableta blister, 50 po 80 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 160,40 0,24 g 9,62 50,00 Strana 23

24 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C08DA01 verapamil IZOPAMIL film tableta blister, 45 po 80 mg Galenika a.d. Republika Srbija 144,30 0,24 g 9,62 50,00 C08DB C08DB01 Derivati benzotiazepina diltiazem C08DB01 diltiazem DILTIAZEM tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 90 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 202,40 0,24 g 17,99 50, C08DB01 diltiazem CORTIAZEM RETARD film tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 90 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 202,40 0,24 g 17,99 50,00 C09 C09A C09AA LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni Inhibitori ACE, monokomponentni C09AA01 kaptopril C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tableta bočica plastična, 40 po 12,5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 85,50 50 mg 8,55 50, C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tableta blister, 40 po 25 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 171,00 50 mg 8,55 50,00 bočica plastična, 40 po C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tableta 50 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 342,00 50 mg 8,55 50, C09AA01 kaptopril KATOPIL tableta 40 po 25 mg Galenika a.d. Republika Srbija 171,00 50 mg 8,55 50, C09AA01 kaptopril KATOPIL tableta 40 po 50 mg Galenika a.d. Republika Srbija 342,00 50 mg 8,55 50,00 C09AA02 enalapril C09AA02 enalapril PRILENAP tableta blister, 20 po 10 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 151,30 10 mg 7,57 50, C09AA02 enalapril PRILENAP tableta blister, 20 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 286,10 10 mg 7,15 50, C09AA02 enalapril ENALAPRIL tableta blister, 20 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 83,00 10 mg 8,30 50, C09AA02 enalapril ENALAPRIL tableta blister, 20 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 151,30 10 mg 7,57 50, C09AA02 enalapril ENALAPRIL tableta blister, 20 po 20 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 286,10 10 mg 7,15 50, C09AA02 enalapril ENALAPRIL tableta blister, 20 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 151,30 10 mg 7,57 50, C09AA02 enalapril ENALAPRIL tableta blister, 20 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 286,10 10 mg 7,15 50,00 Strana 24

25 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C09AA02 enalapril ENATENS tableta blister, 20 po 10 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 151,30 10 mg 7,57 50, C09AA02 enalapril ENATENS tableta blister, 20 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 286,10 10 mg 7,15 50,00 C09AA03 lizinopril C09AA03 lizinopril LORIL tableta blister, 20 po 5 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 100,10 10 mg 10,01 50, C09AA03 lizinopril LORIL tableta blister, 20 po 20 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 226,00 10 mg 5,65 50, C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tableta 20 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 100,10 10 mg 10,01 50, C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tableta 20 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 138,40 10 mg 6,92 50, C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tableta 20 po 20 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 226,00 10 mg 5,65 50, C09AA03 lizinopril SKOPRYL tableta blister, 20 po 10 mg Alkaloid d.o.o. Republika Srbija 138,40 10 mg 6,92 50, C09AA03 lizinopril SKOPRYL tableta blister, 20 po 20 mg Alkaloid d.o.o. Republika Srbija 226,00 10 mg 5,65 50, C09AA03 lizinopril SKOPRYL tableta blister, 30 po 10 mg Alkaloid d.o.o. Republika Srbija 207,50 10 mg 6,92 50, C09AA03 lizinopril SKOPRYL tableta blister, 30 po 20 mg Alkaloid d.o.o. Republika Srbija 339,00 10 mg 5,65 50,00 C09AA05 ramipril C09AA05 ramipril PRILINDA tableta blister, 28 po 2,5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril PRILINDA tableta blister, 28 po 5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 355,50 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril RAMIPRIL tableta blister, 28 po 2,5 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril RAMIPRIL tableta blister, 28 po 5 mg PharmaS d.o.o. Republika Srbija 355,50 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril RAMITENS tableta blister, 28 po 2,5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril RAMITENS tableta blister, 28 po 5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 355,50 2,5 mg 6,35 50,00 Strana 25

26 Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta Cena za Cena C09AA05 ramipril RAMITENS tableta blister, 30 po 2,5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 257,80 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril RAMITENS tableta blister, 30 po 5 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 380,90 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril TRITACE tableta 28 po 2, 5 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril TRITACE tableta 28 po 5 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija 355,50 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril TRITACE tableta 28 po 10 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija 442,50 2,5 mg 3,95 50, C09AA05 ramipril VIVACE tableta blister, 28 po 1,25 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 106,40 2,5 mg 7,60 50, C09AA05 ramipril VIVACE tableta blister, 28 po 2,5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril VIVACE tableta blister, 28 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 355,50 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril VIVACE tableta blister, 28 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 442,50 2,5 mg 3,95 50, C09AA05 ramipril AMPRIL tableta blister, 28 po 1,25 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 106,40 2,5 mg 7,60 50, C09AA05 ramipril AMPRIL tableta blister, 28 po 2,5 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 240,60 2,5 mg 8,59 50, C09AA05 ramipril AMPRIL tableta blister, 28 po 5 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 355,50 2,5 mg 6,35 50, C09AA05 ramipril AMPRIL tableta blister, 28 po 10 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 442,50 2,5 mg 3,95 50,00 C09B C09BA C09BA02 enalapril, hidrohlortiazid Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici C09BA C09BA02 enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP H tableta enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP HL tableta blister, 20 po (10 mg + 25 mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 204,80 1 tableta 10,24 50,00 blister, 20 po (10 mg mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 178,00 1 tableta 8,90 50,00 Strana 26

plasti na fiola, 250 po 0,25 mg Galenika a.d. plasti na fiola,100 po Antiinfektivi i antiseptici za lokalno oralnu primenu Inhibitori protonske pumpe

plasti na fiola, 250 po 0,25 mg Galenika a.d. plasti na fiola,100 po Antiinfektivi i antiseptici za lokalno oralnu primenu Inhibitori protonske pumpe Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu rskog recepta JKL ATC INN Zašti eno ime FO A A01 A01A A01AA A01AA01 natrijum fluorid 1120170 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tableta plasti

Dettagli

Il prontuario dei farmaci a brevetto scaduto. Compendio mensile delle specialità medicinali a brevetto scaduto Giugno 2011

Il prontuario dei farmaci a brevetto scaduto. Compendio mensile delle specialità medicinali a brevetto scaduto Giugno 2011 Il prontuario dei farmaci a brevetto scaduto Compendiomensiledellespecialitàmedicinalia brevettoscaduto Giugno2011 Lastesuraelaricercadellefontisonostatecurateda: LuisaMartelli,AuroraPuccini,AndreaMarchi

Dettagli

Gara per la fornitura di Farmaci ed. 3

Gara per la fornitura di Farmaci ed. 3 - ALLEGATO 5 - TABELLA PRODOTTI 1. OGGETTO La tabella riportata nel successivo paragrafo 2 riporta l elenco dei farmaci oggetto della presente Convenzione. Si precisa che le quantità stimate di seguito

Dettagli

Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale

Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale ATC Principio attivo: Formulazione economicamente più conveniente (sono in commercio altri dosaggi contenenti il medesimo

Dettagli

Proponiamo alla discussione di quanti vorranno dare un contributo la seconda parte del prontuario dei farmaci preparato dalla Commissione

Proponiamo alla discussione di quanti vorranno dare un contributo la seconda parte del prontuario dei farmaci preparato dalla Commissione Proponiamo alla discussione di quanti vorranno dare un contributo la seconda parte del prontuario dei farmaci preparato dalla Commissione Per partecipare alla discussione: www.asl2.liguria.it C01 Terapia

Dettagli

[AUSCC01] Fornitura di Farmaci ed Emoderivati I CC - Regione Umbria - PG Report Aggiudicazione Singolo/RA-ICC

[AUSCC01] Fornitura di Farmaci ed Emoderivati I CC - Regione Umbria - PG Report Aggiudicazione Singolo/RA-ICC GPA [AUSCC01] Fornitura di Farmaci ed Emoderivati I CC - Regione Umbria - PG Report Aggiudicazione Singolo/RA-ICC Lotto Sub Lotto Cig ATC Descrizione Forma Farmaceutica Dosaggio Quantità annuale Importo

Dettagli

IL VALORE PER IL LA SPERIMENTAZIONE CREG PROFESSIONISTA SANITARIO. Il Progetto: Avviso Pubblico. Il Progetto: Modello di Gestione. Fasi operative CReG

IL VALORE PER IL LA SPERIMENTAZIONE CREG PROFESSIONISTA SANITARIO. Il Progetto: Avviso Pubblico. Il Progetto: Modello di Gestione. Fasi operative CReG Il Progetto: Avviso Pubblico LA SPERIMENTAZIONE CREG IN REGIONE LOMBARDIA IL VALORE PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO GIANCARLO GRISETTI MMG Il Progetto: Modello di Gestione PROVIDER: Cooperativa COSMA 2000

Dettagli

Elenco dei principi attivi di cui è scaduta la copertura brevettuale aggiornato a gennaio 2010

Elenco dei principi attivi di cui è scaduta la copertura brevettuale aggiornato a gennaio 2010 Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE J05AB01 15,30 Aciclovir 25 UNITA' 200 MG - USO ORALE J05AB01 12,64 Aciclovir 25 UNITA' 400 MG - USO ORALE J05AB01 10,16 Aciclovir 25 UNITA' 800 MG - USO ORALE J05AB01 60,68

Dettagli

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO ATC A02B FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO A02BA ANTAGONISTI DEI RECETTORI H2 A02BA02 Ranitidina 150 mg (cpr / buste /cpr efferv) 300 mg os A SI

Dettagli

ASL CAGLIARI ALLEGATO 1 - LISTA DEI FABBISOGNI pag. 1

ASL CAGLIARI ALLEGATO 1 - LISTA DEI FABBISOGNI pag. 1 ASL CAGLIARI ALLEGATO 1 - LISTA DEI FABBISOGNI pag. 1 1 A A01AB03 CLOREXIDINA 0,2% collutorio flc 200ml ca. ML 108.000 90.000 225.000 0 120.000 543.000 0,15110 82.047,30000 2 A A01AB09 MICONAZOLO NITRATO

Dettagli

Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale

Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale Prontuario delle dimissioni a cura della commisione terapeutica interna dell'ospedale ATC Principio attivo: Formulazione economicamente più conveniente (sono in commercio altri dosaggi contenenti il medesimo

Dettagli

Tipologie di Confezioni

Tipologie di Confezioni Tipologie di Confezioni ATC Descrizione ATC Confezione di riferimento A02BA01 Cimetidina 12 UNITA' 200 MG - USO PARENTERALE A02BA01 Cimetidina 30 UNITA' 800 MG - USO ORALE A02BA01 Cimetidina 50 UNITA'

Dettagli

A01AB - ANTIMICROBICI E ANTISETTICI PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE

A01AB - ANTIMICROBICI E ANTISETTICI PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE 25123 Brescia A- APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO A01AB - ANTIMICROBICI E ANTISETTICI PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE A01AB09 Miconazolo: cpr orodisp./sublinguali 50 mg 5.09 A02AD - ASSOCIAZIONI

Dettagli

ALLEGATO 1 Prezzi ATC Principio Attivo Prezzo in

ALLEGATO 1 Prezzi ATC Principio Attivo Prezzo in ALLEGATO 1 Prezzi ATC Principio Attivo Prezzo in C07AB04 ACEBUTOLOLO 30 CPR.400 MG 7,50 M01AB16 ACECLOFENAC 30 BUST. 100 MG 8,09 M01AB16 ACECLOFENAC 40 CPR. 100 MG 10,80 J05AB01 ACICLOVIR 25 compresse

Dettagli

Graduatoria di gara - 1 round

Graduatoria di gara - 1 round Graduatoria di gara - 1 round mhtml:file://c:\documents and Settings\fdeledda\Desktop\Graduatoria di gara - 1 ro... Page 1 of 136 Graduatoria di gara - 1 round Trattativa : n.prot. 3694154 - Procedura

Dettagli

Recurso especial: Análise do Erro na Valoração das Provas

Recurso especial: Análise do Erro na Valoração das Provas ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 24/09/2012 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/33952-recurso-especial-an-lise-do-erro-na-valora-odas-provas Autori: Gabriela Póvoas, Jessica Fernanda Dias, Onísia Carmen

Dettagli

Diabete Mellito (prevalentemente Diabete tipo II)

Diabete Mellito (prevalentemente Diabete tipo II) OSSERVATORIO PER IL BUON USO 4 DEL FARMACO Indicazioni per la appropriata condotta terapeutica del Diabete Mellito (prevalentemente Diabete tipo II) Evidenze e Raccomandazioni (tratto da: Standard Italiani

Dettagli

DALLE INSULINE ANIMALI....ALLE INSULINE UMANE FINO AGLI ANALOGHI

DALLE INSULINE ANIMALI....ALLE INSULINE UMANE FINO AGLI ANALOGHI DALLE INSULINE ANIMALI....ALLE INSULINE UMANE FINO AGLI ANALOGHI insulina Secrezione insulinica in soggetti normali ed in pazienti diabetici Insuline umane solubili Insulina Regolare Insulina Regolare

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 DELIBERAZIONE 22 gennaio 2009, n. 27

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 DELIBERAZIONE 22 gennaio 2009, n. 27 4.2.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 DELIBERAZIONE 22 gennaio 2009, n. 27 Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione n. 1006 del 01/12/2008. LA GIUNTA REGIONALE 79

Dettagli

Unità agg. misura. Denominazione del prodotto. Broxo Din collutorio clorexidina 0,2% 250ml. Unità agg. misura. Denominazione del prodotto

Unità agg. misura. Denominazione del prodotto. Broxo Din collutorio clorexidina 0,2% 250ml. Unità agg. misura. Denominazione del prodotto =1 INNOVA PHARMA - n. busta 50 1 A A01AB03 CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO 200mg/100 ml OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. - n. busta 53 1 A A01AB03 CLOREXIDINA CLOREXIDINA GLUCONATO 200mg/100 ml DENTOSAN ML

Dettagli

IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n. 0000341 del 25/03/2016 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: PRESA D'ATTO DELL' DELLA GARA AGGREGATA "" DA PARTE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Dettagli

COLLUTTORIO 120ML 1.928 48 COLLUTTORIO 120ML 395 48. OS sciroppi, emulsioni, soluzioni 200ML 6.517 48. OS cpr cps conf 800MG 55.

COLLUTTORIO 120ML 1.928 48 COLLUTTORIO 120ML 395 48. OS sciroppi, emulsioni, soluzioni 200ML 6.517 48. OS cpr cps conf 800MG 55. Lotto sub lotto ATC PRINCIPIO ATTIVO Forma Dosaggio Q.tà ANNUA Durata Unità misura per la formulazione in mesi del prezzo 1 A01AB03 CLOREXIDINA 200 MG/100 ML FLC COLLUTTORIO 150ml 120 48 BENZIDAMINA CLORIDRATO

Dettagli

CIRCOLARE N. 1098 Ai Sigg. Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Sicilia LORO SEDI. Alla Assofarm ROMA

CIRCOLARE N. 1098 Ai Sigg. Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Sicilia LORO SEDI. Alla Assofarm ROMA R E P U B B L I C A I T A L I A N A Num. cod. Fiscale 80012000826 REGIONE SICILIANA Partita I.V.A. 02711070827 ASSESSORATO PER LA SANITA' Palermo 12.12.2002 ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO SERVIZIO 2 U.O.

Dettagli

Mutui e conti correnti in corso e tassi di interesse usurari. Torna in auge la vexata questio dellўїusurarietё sopravvenuta!

Mutui e conti correnti in corso e tassi di interesse usurari. Torna in auge la vexata questio dellўїusurarietё sopravvenuta! 1 3ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 27/02/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34690-mutui-e-conti-correnti-in-corso-e-tassi-diinteresse-usurari-torna-in-auge-la-vexata-questio-dell-usurariet-sopravvenuta

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 DELIBERAZIONE 15 giugno 2009, n. 505

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 DELIBERAZIONE 15 giugno 2009, n. 505 86 23.6.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 DELIBERAZIONE 15 giugno 2009, n. 505 L.R. 17/99 - PIR Casa della Toscana a Gerusalemme - individuazione di ulteriore soggetto attuatore

Dettagli

ALLEGATO A al Capitolato Speciale

ALLEGATO A al Capitolato Speciale _forma e dosaggio Via a ICP_ ICP_ Desio Policlinico Besta annuo complessivo 1 A01AB03 CLOREXIDINA CLOREXIDINA 0,2% COLLUTORIO loc FL FL 3,17000 586 1.857,62000 0,00000 469 1.486,73000 0,00000 9.000 28.530,00000-10.055

Dettagli

Direito do Turismo: Legislação específica aplicada

Direito do Turismo: Legislação específica aplicada ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 08/01/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34465-direito-do-turismo-legisla-o-espec-ficaaplicada Autore: Sola Fernanda Direito do Turismo: Legislação específica aplicada

Dettagli

uguale composizione. Aggiornamento dell elenco dei medicinali non coperti da brevetto.

uguale composizione. Aggiornamento dell elenco dei medicinali non coperti da brevetto. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Num. cod. Fiscale 80012000826 REGIONE SICILIANA Partita I.V.A. 02711070827 ASSESSORATO PER LA SANITA' Palermo 18/4/2003 ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO SERVIZIO 2 U.O.

Dettagli

Oggetto: Elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento - aggiornamento a LUGLIO 2013.

Oggetto: Elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di riferimento - aggiornamento a LUGLIO 2013. Determinazione B03101 del 18 luglio 2013 Oggetto: Elenco dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale e relativi prezzi di - aggiornamento a LUGLIO 2013. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

Dettagli

L uso dei Farmaci nell ASP di Palermo: Anno 2013

L uso dei Farmaci nell ASP di Palermo: Anno 2013 L uso dei Farmaci nell ASP di Palermo: Anno Lo scopo del monitoraggio dei farmaci concedibili ha l obiettivo di offrire una descrizione dell utilizzazione dei medicinali nell ASP di Palermo, Italia, Sicilia

Dettagli

Responsabilidade Civil do Médico no Tocante à Culpa Médica e à Liquidação dos Danos

Responsabilidade Civil do Médico no Tocante à Culpa Médica e à Liquidação dos Danos ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 13/10/2011 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/32396-responsabilidade-civil-do-m-dico-no-tocanteculpa-m-dica-e-liquida-o-dos-danos Autore: Aldo Aranha de Castro Responsabilidade

Dettagli

PRONTUARIO TERAPEUTICO

PRONTUARIO TERAPEUTICO Pag. 1 di 6 PRONTUARIO TERAPEUTICO ALLA DIMISSIONE (Aggiornamento maggio 2015) Pag. 2 di 6 Protocollo predisposto da: Unità Operativa Complessa Farmacia Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema TESTA

Dettagli

Centro Regionale di documentazione e informazione sul farmaco

Centro Regionale di documentazione e informazione sul farmaco NUOVE SPECIALITA MEDICINALI ALONEB 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg nebivololo cloridrato/idroclorotiazide MENARINI INTERNAT. O.L.S.A AIC:039180031 10,29 A/RR in commercio dal:29/03/2013 ALONEB 28 cpr riv 5 mg

Dettagli

FARMACI DI PRONTUARIO AREA VASTA (a parità di indicazioni approvate dal Ministero della Salute)

FARMACI DI PRONTUARIO AREA VASTA (a parità di indicazioni approvate dal Ministero della Salute) CODICE ATC PRINCIPIO ATTIVO FORMA FARMACEUTICA E DOSAGGIO B01AC06 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CPR G04CA01 ALFUZOSIN 10MG CPR C09XA02 ALISKIREN 150-300MG CPR C01BD01 AMIODARONE 200MG CPR C08CA01 AMLODIPINA

Dettagli

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO Via Castelvetro, Milano

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO Via Castelvetro, Milano A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO Via Castelvetro, 22-20154 Milano PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA - MEDIANTE ASTA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI FARMACI NECESSARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE

Dettagli

Confezioni di riferimento

Confezioni di riferimento ATC Principio attivo Confezione di A10BF01 Acarbosio 40 UNITA' 100 MG - USO ORALE 5,63 A10BF01 Acarbosio 40 UNITA' 50 MG - USO ORALE 5,63 J05AB01 Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE 13,90 J05AB01 Aciclovir

Dettagli

Farmaceutica 2012 rapporto statistico

Farmaceutica 2012 rapporto statistico REGIONE BASILICATA Farmaceutica 2012 rapporto statistico Dipartimento salute, Sicurezza e Solidarientà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità Regione Basilicata Farmaceutica 2012 Indice Tutte le

Dettagli

Dicembre 2009. Prontuario Terapeutico Aziendale ad uso Ospedaliero e per la distribuzione diretta Ed. dicembre 2009 1 / 73

Dicembre 2009. Prontuario Terapeutico Aziendale ad uso Ospedaliero e per la distribuzione diretta Ed. dicembre 2009 1 / 73 Dicembre 2009 ad uso Ospedaliero e per la distribuzione diretta Ed. dicembre 2009 1 / 73 Dicembre 2009 ad uso Ospedaliero e per la distribuzione diretta Ed. dicembre 2009 2 / 73 RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

Dettagli

! " #$ %& ' ( )! * ++ #$ %

!  #$ %& ' ( )! * ++ #$ % !"#$ %& '()!*++#$ % A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO A02 A02B FARMACI PER I DISTURBI CORRELATI ALLA SECREZIONE ACIDA FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO

Dettagli

L USO DEI FARMACI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE

L USO DEI FARMACI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE Azienda Servizi Sanitari n.1 Triestina L USO DEI FARMACI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE Rapporto sulla farmaceutica convenzionata ANNO 2007 Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Servizio Farmaceutico

Dettagli

Principi Attivi in ordine alfabetico

Principi Attivi in ordine alfabetico PRONTUARIO Principi Attivi in ordine alfabetico Principio Attivo, dosaggio e forma farmaceutica Pagina Principio Attivo, dosaggio e forma farmaceutica Pagina ACARBOSIO 40 cpr 100 mg Pag. 23 ACIDO URSODESOSSICOLICO

Dettagli

Precorso di Analisi Matematica Facoltà d'ingegneria Università del Salento

Precorso di Analisi Matematica Facoltà d'ingegneria Università del Salento Precorso di Analisi Matematica Facoltà d'ingegneria Università del Salento Calcolo Combinatorio Prof. A. Albanese Dipartimento di Matematica e Fisica E. De Giorgi - Università del Salento Disposizioni

Dettagli

FARMACI EQUIVALENTI ratiopharm

FARMACI EQUIVALENTI ratiopharm SISTEMA NERVOSO ACIDO VALPROICO e SODIO VALPROATO ratiopharm 30 cpr ril. prol. 300 mg A 5,04 037839026 30 cpr ril. prol. 500 mg A 8,17 037839115 ALPRAZOLAM ratiopharm 20 cpr 0,25 mg C 2,70 033820010 20

Dettagli

APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO A APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO A02 A02B FARMACI PER I DISTURBI CORRELATI ALLA SECREZIONE ACIDA FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO A02BA

Dettagli

Azienda Sanitaria Provinciale. Farmaceutica 2011 rapporto statistico

Azienda Sanitaria Provinciale. Farmaceutica 2011 rapporto statistico Azienda Sanitaria Provinciale CATANZARO Farmaceutica 2011 rapporto statistico Catanzaro Farmaceutica 2011 Indice Premessa pag. 2 Dati sulla popolazione 1.1 - Popolazione residente per sesso e fasce di

Dettagli

Allegato 1 _ Capitolato Tecnico

Allegato 1 _ Capitolato Tecnico 1 A01AB03 CLOREXIDINA COLLUTORIO 0,20% ml 265.150 4,13400 1.096.130,10 1.096.130,10 4.384.520,40 142.500 0 62.000 0 150 0 500 0 60.000 0 0 0 0 2 A01AB09 MICONAZOLO GEL 2% TB 888 8,30700 7.376,62 7.376,62

Dettagli

Elenco per Nome Commerciale

Elenco per Nome Commerciale Elenco per Nome Commerciale Farmaco Confezione Prezzo Prezzo Pubblico 15 Differenza CIVRAL PHARMABER S.R.L. "400 MG COMPRESSE" 25 COMPRESSE AIC 28920039 P.A.: Aciclovir 9,01 16,08 7,07 ABBA FIDIA FARMACEUTICI

Dettagli

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI CLINICA S. CLEMENTE MN DIC. 2011

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI CLINICA S. CLEMENTE MN DIC. 2011 PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI CLINICA S. CLEMENTE MN DIC. 2011 ATC PRINCIPO ATTIVO DOSAGGIO CLASSE VINCOLI PRESCRITTIVI A02AD01 MAGNESIO IDROSS+ALGEDRATO 800 MG CPR e sosp orale A A02BA02 RANITIDINA

Dettagli

Farmaci EQUIVALENTI in Emilia-Romagna. Andrea Marchi Servizio Politica del Farmaco, Regione Emilia-Romagna Ferrara 16.02.2008

Farmaci EQUIVALENTI in Emilia-Romagna. Andrea Marchi Servizio Politica del Farmaco, Regione Emilia-Romagna Ferrara 16.02.2008 Farmaci EQUIVALENTI in Emilia-Romagna Andrea Marchi Servizio Politica del Farmaco, Regione Emilia-Romagna Ferrara 16.02.2008 La lista di trasparenza redatta da AIFA contiene tutti i farmaci che hanno perso

Dettagli

Elenco per Nome Commerciale

Elenco per Nome Commerciale Elenco per Nome Commerciale Farmaco Confezione Prezzo Prezzo Pubblico 17 Differenza ABBA FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. "875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN STRIP AL/PE AIC 36816015

Dettagli

Elenco per Nome Commerciale

Elenco per Nome Commerciale Elenco per Nome Commerciale Farmaco Confezione Prezzo Prezzo Pubblico 15 Differenza riferimento ABBA FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. "875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN STRIP AL/PE

Dettagli

S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA NUMERO 8, APRILE 2007/SETTEMBRE

S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA NUMERO 8, APRILE 2007/SETTEMBRE S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA NUMERO 8, APRILE 2007/SETTEMBRE 2008 NOTA INFORMATIVA SUI FARMACI A CURA DELL A.S.S. N.1 TRIESTINA L importanza di una corretta informazione Secondo l'autorevole definizione

Dettagli

Slidetube.it. Suddivisione farmaci per sistema cardiovascolare

Slidetube.it. Suddivisione farmaci per sistema cardiovascolare Slidetube.it Suddivisione farmaci per sistema cardiovascolare..di Raffaele Apa Categorie principali in cui vengono generalmente suddivisi i farmaci per il sistema cardiovascolare sono quattro: - Farmaci

Dettagli

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI A02 - FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL'ULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO generico in PTO A02BA A02BA01 ANTAGONISTI DEI RECETTORI H2 Cimetidina 50 UNITA' 400 MG - USO ORALE 14,95

Dettagli

Principi Attivi in ordine alfabetico

Principi Attivi in ordine alfabetico Principi Attivi in ordine alfabetico Principio Attivo, dosaggio e forma farmaceutica Pagina Principio Attivo, dosaggio e forma farmaceutica Pagina ACARBOSIO 40 cpr 100 mg Pag. 25 ACIDO URSODESOSSICOLICO

Dettagli

il nuovo Zingarelli minore VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA di Nicola Zingarelli

il nuovo Zingarelli minore VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA di Nicola Zingarelli ITALIANO Za VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA Na Za ITALIANO Za I Za aa aba. P aba a a a aa aa, aa a a a a a a, b aa Iaa. S aba à a Za a a aab aa a. R aa è aba a a a aa, a a aba è a a aa aa 2000 a a a

Dettagli

Il diritto penitenziario in canton Berna

Il diritto penitenziario in canton Berna ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 21/05/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/35064-il-diritto-penitenziario-in-canton-berna Autore: Baiguera Altieri Andrea Il diritto penitenziario in canton Berna

Dettagli

Severità: Insorgenza: Documentazione: Descrizione: Numero: Assistiti:

Severità: Insorgenza: Documentazione: Descrizione: Numero: Assistiti: Controindicato Nelle 24 ore Discreta. La contemporanea assunzione di KETOROLAC e AGENTI ANTIINFIAMMATORI NON 5.246 1.734 STEROIDEI può portare ad effetti avversi gastrointestinali seri (ulcere peptiche,

Dettagli

Cosa succede se devo prendere l insulina?

Cosa succede se devo prendere l insulina? Parliamo di diabete N. 24 Ristampa agosto 2010 insulina e diabete Insulin & diabetes - Italian Sono necessarie iniezioni di insulina quando l organismo non produce insulina o ne produce quantità limitate,

Dettagli

LISTINO PREZZI 16-06-2016

LISTINO PREZZI 16-06-2016 1020001 033551021 ACICLOVIR DOC 25 cpr 400 9,01 A84 Ricetta ripetibile (RR) Zovirax 1020002 033551072 ACICLOVIR DOC 35 cpr 800 25,04 A84 Ricetta ripetibile (RR) Zovirax 1020003 033551060 ACICLOVIR DOC

Dettagli

09/03/2011. Confronto OsMed-Regione. Osmed anno 2009 ITALIA. Bolzano pro capite 149. Dott.ssa A.E. De Francesco A.O.U. Mater Domini Catanzaro

09/03/2011. Confronto OsMed-Regione. Osmed anno 2009 ITALIA. Bolzano pro capite 149. Dott.ssa A.E. De Francesco A.O.U. Mater Domini Catanzaro Confronto OsMed-Regione Dott.ssa A.E. De Francesco A.O.U. Mater Domini Catanzaro Osmed anno 2009 ITALIA Bolzano pro capite 149 -Farmaci 25 miliardi di, di cui il 75% rimborsati dal SSN; - Per ogni 1000

Dettagli

Osservatorio ARNO Diabete: farmaci per il diabete e per le comorbidità. Giovanna Scroccaro Settore farmaceutico

Osservatorio ARNO Diabete: farmaci per il diabete e per le comorbidità. Giovanna Scroccaro Settore farmaceutico Il /la dr./sa Giovanna Scroccaro dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni compensi o finanziamenti da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche IL DIABETE NEL VENETO: le lezioni dell Osservatorio

Dettagli

CALCOLO COMBIN I A N T A O T RIO

CALCOLO COMBIN I A N T A O T RIO CALCOLO COMBINATORIO Disposizioni Si dicono disposizioni di N elementi di classe k tutti quei gruppi che si possono formare prendendo ogni volta k degli N elementi e cambiando ogni volta un elemento o

Dettagli

%+!'$(!( $)& %+"",- %+!

%+!'$(!( $)& %+,- %+! ! !"# "# $! " %&!'$( $)* %&"($$ %+!'$(!( $)& %+"",- %+! %.'( $)& %.'( %/$"$ $)+ %/$ %0-''' $)+ %0'' *%!' $). *%"$' **#' $)1 **#'-'$ *& $)0 *& " "%*' ' $)2 "%*' "%&' ' $)3 "%& "%+!'' '' $)3 "%+$! "%+"#'"*&!

Dettagli

Quiz sui linguaggi CF

Quiz sui linguaggi CF Fondamenti dell Informatica 1 semestre Quiz sui linguaggi CF Prof. Giorgio Gambosi a.a. 2014-2015 Problema 1: Si consideri la seguente grammatica context free G, dove S, NP, V P, P P, A sono i simboli

Dettagli

Calcolo combinatorio. Definizione

Calcolo combinatorio. Definizione Clcolo comitorio Lortorio di Bioiformtic Corso A 5-6 Defiizioe Il Clcolo Comitorio è l isieme delle teciche che permettoo di cotre efficietemete il umero di possiili scelte, comizioi, lliemeti etc. di

Dettagli

La terapia insulinica. Alessandra Cosma Noale, 28 Novembre 2014

La terapia insulinica. Alessandra Cosma Noale, 28 Novembre 2014 La terapia insulinica Alessandra Cosma Noale, 28 Novembre 2014 Terapia insulinica nel DM tipo 1 DM tipo 1 la terapia insulinica è l unica terapia possibile in quanto sostitutiva della carenza ormonale

Dettagli

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA IN BASILICATA

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA IN BASILICATA DIPARTIMENTO: SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA. UFFICIO: ATTIVITA SANITARIE DI PREVENZIONE E POLITICHE DEL FARMACO. PRESCRIZIONE FARMACEUTICA IN BASILICATA

Dettagli

Histórico e criação do acordo TRIPS/OMC

Histórico e criação do acordo TRIPS/OMC ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/03/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34763-hist-rico-e-cria-o-do-acordo-trips-omc Autore: Thiago Gonçalves Paluma Rocha Histórico e criação do acordo TRIPS/OMC

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 962 DEL 30/09/2016

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 962 DEL 30/09/2016 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 962 DEL 30/09/2016 OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI DESTINATI

Dettagli

Principio attivo Confezione di riferimento ATC AIC Farmaco Confezione DITTA Prezzo Rif. Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE J05AB01 28614129 ACICLIN 8%

Principio attivo Confezione di riferimento ATC AIC Farmaco Confezione DITTA Prezzo Rif. Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE J05AB01 28614129 ACICLIN 8% Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE J05AB01 28614129 ACICLIN 8% SOSPENSIONE ORALE 1 FLACONE 100 ML FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 15,30 Aciclovir 100 ML 8% - USO ORALE J05AB01 28920027 ACICLOVIR "8 G/ML SOSPENSIONE

Dettagli

Prontuario Terapeutico Ospedaliero

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Prontuario Terapeutico Ospedaliero Pagina 1 di 74 Impostazione Il presente Prontuario Terapeutico Ospedaliero, suddiviso per gruppi terapeutici, comprende farmaci anche a brevetto scaduto, dei quali è

Dettagli

Circoli di Qualità medici farmacisti, per una responsabilità condivisa della libertà di prescrizione

Circoli di Qualità medici farmacisti, per una responsabilità condivisa della libertà di prescrizione Circoli di Qualità medici farmacisti, per una responsabilità condivisa della libertà di prescrizione Dr.Med. Michele Bonato Farmacista Rolf Dürig Monte Verità Ascona, 25 ottobre 2014 Circoli di Qualità

Dettagli

Elenco per Nome Commerciale

Elenco per Nome Commerciale Elenco per Nome Commerciale Farmaco Confezione Prezzo Prezzo Pubblico 17 Differenza ABBA "875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE IN STRIP AL/PE AIC 36816015 P.A.: Amoxicillina + Acido

Dettagli

FARMACI EQUIVALENTI ratiopharm

FARMACI EQUIVALENTI ratiopharm SISTEMA NERVOSO ACIDO VALPROICO e SODIO VALPROATO ratiopharm 30 cpr ril. prol. 300 mg A 5,04 037839026 30 cpr ril. prol. 500 mg A 8,17 037839115 ALPRAZOLAM ratiopharm 20 cpr 0,25 mg C 2,70 033820010 20

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 febbraio 2014. Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l attuazione delle disposizioni dell

Dettagli

La contemporanea assunzione di SIMVASTATINA e WARFARIN può portare ad un maggior rischio di sanguinamento e ad un aumentato rischio di rabdomiolisi.

La contemporanea assunzione di SIMVASTATINA e WARFARIN può portare ad un maggior rischio di sanguinamento e ad un aumentato rischio di rabdomiolisi. C01AA05-C01AA05 DIGOSSINA-DIGOSSINA 5,283 2.7% 1.761 4.0% 3.0 [se dosaggio >0,125mg/d] Una diminuita clearance renale della digossina può portare ad un aumento rischio di tossicità. Nei pazienti con malattia

Dettagli

! " # $ % &' ( %%$)*%$*+, - " # -' $,%+./+0,**0

!  # $ % &' ( %%$)*%$*+, -  # -' $,%+./+0,**0 ! " # $ % &' ( %%$)*%$*+, - " # -' $,%+./+0,**0 ' 1-" ' ' &2 %% ' *,,3! #( -( ""( ( $ 3,//%/+ 4 ' *,,3 -'- '(55 6( ' 1-" -' ( #( &2 (''(7 "- '' ( - "$ ' ' 1-" 8 '5 ' $'$$!! " # $ %! 9: ( 7 ;;;$#(''-$ ...

Dettagli

I farmaci dell apparato cardiovascolare

I farmaci dell apparato cardiovascolare I farmaci dell apparato cardiovascolare Anna Maria Marata Claudio Voci Agenzia Sociale e Sanitaria Regione Emilia Romagna Roma, 04 luglio 2013 Alcuni dei possibili determinanti del cambiamento nella prescrizione

Dettagli

Centro Regionale di documentazione e informazione sul farmaco

Centro Regionale di documentazione e informazione sul farmaco NUOVE SPECIALITÀ MEDICINALI ANVAR emuls flacone 20 mg/ml 50 ml propofol EG AIC:040966057 21.09 H/OSP in commercio dal:17/06/2014 ASPIRINA DOLORE E INFIAMMAZIONE 8 cpr riv 500 mg acido acetilsalicilico

Dettagli

Regione del Veneto. Pag. 1 di 10 10/08/2010 15.08

Regione del Veneto. Pag. 1 di 10 10/08/2010 15.08 Pag. 1 di 10 10/08/2010 15.08 Regione del Veneto Analisi 32 (C.E.P.A. T2) Azienda ULSS 112 Tempo 2010 ALL ALL ALL Z990000000 (RISULTATO DI ESERCIZIO) -89.114.059,92 0,00-89.114.059,92 F990000000 (Risultato

Dettagli

Soggetto normale che consuma 3 pasti. G:. Forlani. U.O. Malattie del Metabolismo

Soggetto normale che consuma 3 pasti. G:. Forlani. U.O. Malattie del Metabolismo Soggetto normale che consuma 3 pasti Preparazioni insuliniche Ad azione rapida (analoghi dell insulina LisPro, Aspart, Glulisine) Ad azione pronta (insulina regolare) Ad azione intermedia (NPH) Analoghi

Dettagli

A02AD - ASSOCIAZIONI FRA COMPOSTI DI

A02AD - ASSOCIAZIONI FRA COMPOSTI DI 25124 Brescia APPARATO GASTROINTESTINALE A02AD - ASSOCIAZIONI FRA COMPOSTI DI Al, Ca, Mg A02AD02 Magaldrato: Cpr/Tav.Masticabili 800 Mg 0.12 A02AD02 Magaldrato: Os Bustine 800 Mg 0.16 A02AD02 Magaldrato:

Dettagli

L uso dei Farmaci concedibili SSN nell ASP di Palermo: Anno 2015 Confronti: ASP Palermo Sicilia - Italia

L uso dei Farmaci concedibili SSN nell ASP di Palermo: Anno 2015 Confronti: ASP Palermo Sicilia - Italia L uso dei Farmaci concedibili nell ASP di Palermo: Anno Confronti: ASP Palermo Sicilia - Italia La spesa farmaceutica convenzionata nell ASP di Palermo è stata pari a 185.369.834 uro, con una riduzione

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 2 dicembre 2013. Procedure di Pay-back Anno 2013. (Determina n. 1089/2013). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del

Dettagli

PRONTUARIO TERAPEUTICO DIMISSIONI 20/05/2015

PRONTUARIO TERAPEUTICO DIMISSIONI 20/05/2015 PRONTUARIO TERAPEUTICO DIMISSIONI 20/05/2015 ATC PRINCIPIO ATTIVO DOSAGGIO Nota AIFA Medicinale equivalente Indicazioni prescrittive : A02AD ASSOCIAZIONE TRA COMPOSTI DI ALLUMINIO, CALCIO E MAGNESIO A02AD01

Dettagli

ICOS Impianti Group. Company Profile Giovedì 14 Novembre 2013

ICOS Impianti Group. Company Profile Giovedì 14 Novembre 2013 ICOS Impianti Group Company Profile Giovedì 14 Novembre 2013 Costituita nel 1983, oggi il Groppo ICOS è azienda leader nella produzione di macchine e sistemi per il controllo delle infezioni in ambito

Dettagli

ATC PRINCIPIO ATTIVO FORMA FARMACEUTICA/DOSAGGIO RICETTA Classe Note AIFA APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

ATC PRINCIPIO ATTIVO FORMA FARMACEUTICA/DOSAGGIO RICETTA Classe Note AIFA APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO A - Apparato gastrointestinale e metabolismo A01 Stomatologici A01A Stomatologici A01AD Altre sostanze per il trattamento orale locale A01AD11 Flurbiprofene collutorio

Dettagli

terapeutica degli anziani politrattati progetto di farmacovigilanza attiva

terapeutica degli anziani politrattati progetto di farmacovigilanza attiva Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale Studio/intervento sulla gestione terapeutica degli anziani politrattati progetto di farmacovigilanza attiva Barbara Basso SOC Assistenza Farmaceutica

Dettagli

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI CLINICA S. CLEMENTE MN AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2015

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE DIMISSIONI CLINICA S. CLEMENTE MN AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2015 A02AD01 FARMACI PER I DISTURBI CORRELATI ALLA SECREZIONE ACIDA A02BA02 MAGNESIO IDROSS+ALGEDRATO 800 MG CPR e sosp orale A02BA02 RANITIDINA 150 MG e 300 MG A NOTA AIFA A1/48 SI A02BC01 RANITIDINA 50 MG

Dettagli

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-12-2013 (punto N 34 ) Delibera N 1060 del 09-12-2013 Proponente LUIGI MARRONI DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE

Dettagli

Nuclei di Cure Primarie (NCP)

Nuclei di Cure Primarie (NCP) Rapporto farmaci equivalenti* / non equivalenti** * Omeprazolo, Pantoprazolo, Lansoprazolo ** Rabeprazolo, Esomeprazolo R9 3, 5,, Rapporto x 5 5,, 5,, DDD asb pe esato 3 3 Differenza rap pporto 9 8 Volume

Dettagli

Fornitura di medicinali (AVR)

Fornitura di medicinali (AVR) : 35-137 - 213-220 - 234-325 - 470-485 -605-609 - 616-661 - 662-663 - 694-718 - 735-827 - 864-868 Abbott srl 339-368 -509-535 -591-655 - 665-667 -699 (06/10/2010) Medicinali 2: lotti 57-70-71 19-45 -255-299

Dettagli

Prontuario alle Dimissioni dei farmaci a brevetto scaduto dispensati dal SSN

Prontuario alle Dimissioni dei farmaci a brevetto scaduto dispensati dal SSN Prontuario alle Dimissioni dei farmaci a dispensati dal SSN Aggiornamento del 15 OTTOBRE 2013 INDICE INTRODUZIONE Le fonti dei dati Metodologia e criteri di elaborazione Glossario PRONTUARIO alle DIMISSIONI

Dettagli

Le tossicodipendenze in Canton Ticino

Le tossicodipendenze in Canton Ticino ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 23/01/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36796-le-tossicodipendenze-in-canton-ticino Autore: Baiguera Altieri Andrea Le tossicodipendenze in Canton Ticino A B BC

Dettagli

Laboratorio di analisi cliniche CGH

Laboratorio di analisi cliniche CGH Laboratorio di analisi cliniche CGH Via Nomentana 119 Roma 06.44240281 06.44235924 Fax. 06.44235918 Interferenze dei farmaci nelle analisi di laboratorio Molto spesso, nell esecuzione delle analisi di

Dettagli

LE 5 CATEGORIE DI FARMACI PIÙ PRESCRITTE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014

LE 5 CATEGORIE DI FARMACI PIÙ PRESCRITTE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 LE 5 CATEGORIE DI FARMACI PIÙ PRESCRITTE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 I farmaci per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumo, ma, per la prima volta, vengono preceduti per spesa

Dettagli

Azienda Ospedali Riuniti di Ancona

Azienda Ospedali Riuniti di Ancona Az Op Ru Ac GARA REGIONALE FARMACI (PROCEDURA APERA) L Dcz Mg ff AC u F gg AIC N cc Off g Pzz pu. v x-fcy Sc % (*) Cfz Off p DAKARIN*GEL ORALE 3 cz. A01AB09 GEL 0,02 024957060 80G 2% 6,39000 12,7896 50,04066

Dettagli

Maurizio Pastorello Dipartimento Farmaceutico

Maurizio Pastorello Dipartimento Farmaceutico Analisi dettagliata della spesa delle ASP con focus sulle patologie altospendenti Maurizio Pastorello Dipartimento Farmaceutico Provenienza dei dati: OSMED Assessorato Salute Servizio 7 DATABASE Dipartimento

Dettagli

""#" " $" " " "#" "#"

#  $   # # ! ""#" " $" " " "#" "#"! ! "!#$%&'#$%!"$#%($%% $ )! """#!$ % #""#!&!#"# $'! (!# ( ")(' $$*($(' ' #!!$# +""#!# # #&& #"# #( +, + (' # #,'(,#,,#,'(, %# -#+'&+'&& #('!! # #(' (# #&.$/ %("!$ ( "# (&($ 0 "&

Dettagli