SALVE MATER MISERICORDIAE!

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SALVE MATER MISERICORDIAE!"

Transcript

1

2 2

3 SALVE MATER MISERICORDIAE! I La tradizione cristiana invoca Maria con due titoli pieni di dolcezza e carissimi ai fedeli: «Regina di misericordia» e «Madre di misericordia». Il titolo di «Regina di misericordia» celebra la benignità, la magnanimità, la dignità della beata Vergine esaltata nei cieli. Maria interviene incessantemente presso il Figlio per noi che ricorriamo a lei con fiducia nelle tribolazioni e nei pericoli. La Madre del Signore è esperta della benevolenza di Dio e accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei ed è salutata quale conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Il titolo di «Madre di misericordia», che per primo sant'oddone ( 942), abate di Cluny, si ritiene abbia attribuito alla Madonna (cfr. Vita Odonis I), giustamente celebra la santa Vergine, sia perché ci ha generato Gesù Cristo, che è la misericordia visibile dell'invisibile Dio misericordioso, sia perché è madre spirituale dei fedeli, piena di grazia e di misericordia. La Madre di Gesù, che ora è in cielo, presenta le necessità dei fedeli al Figlio suo, che, quando era in terra, supplicò per gli sposi a Cana (cfr. Gv 2,1-11). La beata Vergine è anche celebrata come profetessa che esalta la misericordia di Dio (cfr. Lc 1,39-55); due volte nel Magnificat ha lodato Dio che usa misericordia: «Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono»; «ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia» (Lc 1,50). Papa Francesco indicendo il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre novembre 2016) ha proposto a tutta la Chiesa il modello di Maria come Madre di Misericordia: «Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall amore del Padre per essere Arca dell Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi eravamo 3

4 presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù». F La tradizion cristiane e pree Marie cun doi titui plens di tenarece e une vore cjârs ai fedêi: «Regjine di misericordie» e «Mari di misericordie». Il titul di «Regjine di misericordie» al celebre il bon cûr, la buine gracie, la dignitât de sante Vergjine glorificade intai cîi. Marie e opere cence padin daprûf dal Fi par nô che la preìn cun fede tes dibisugnis e tai pericui. La Mari dal Signôr e cognòs il bon volê di Diu, e fâs bon acet a di ducj chei che che le cirin te streme e e je saludade tant che confuart dai penitents e sperance dai misars. Il titul di «Mari di misericordie», doprât pe Madone pe prime volte di sant Odon ( 942), abât di Cluny (cfr. Vita Odonis I), cun reson al celebre la sante Vergjine, sedi parcè che e à metût al mont Gjesù Crist, ch al è la misericordie visibil di Diu, plen di boncûr e invisibil, sedi parcè che e je mari spirituâl dai fedêi, incolme di gracie e di misericordie. La Mari di Gjesù, che, cuant ch e e jere in chest mont, e suplicà pai nuviçs di Cane (cfr. Zn 2,1-11), cumò che e je in cîl, e presente lis dibisugnis dai fedêi a so Fi. La sante Vergjine e je ancje celebrade tant che profetesse che e laude la misericordie di Diu (cfr. Lc 1,39-55); doi viaçs tal Magnificat e à laudât Diu ch al à vût boncûr: «E passe di gjenerazion in gjenerazion la sô misericordie par chei che lu temin»; «Al à socorût Israel, so servidôr, visantsi de sô misericordie» (Lc 1,50). Pape Francesc, bandint il Jubileu straordenari de Misericordie (8 di Dicembar dal di Novembar 2016), al à proponût a dute la Glesie il spieli di Marie tant che Mari di Misericordie: «Nissun nol à cognossût come Marie la profonditât dal misteri di Diu deventât om. Inte sô vite dut al à cjapât il stamp de presince de misericordie deventade cjâr. La Mari di Chel ch al è stât metût 4

5 in crôs e al è resurît e je jentrade tal santuari de divine misericordie parcè che e je stade metude a part dal misteri dal so amôr. Sielzude par jessi la Mari dal Fi di Diu, Marie e je stade preparade di biel imprin par jessi Arcje de Aleance tra Diu e i oms. E à tignût cont tal so cûr la divine misericordie in acuardi cun so Fi Gjesù. La sô cjante di laude, sul soiâr de cjase di Elisabete, e fo dedicade a chê misericordie che e passe «di gjenerazion in gjenerazion»(lc 1,50). Ancje nô o jerin presints ta chês peraulis profetichis de Vergjine Marie. Chest nus coventarà par confuart e jutori biel ch o passarìn la Puarte Sante par cerçâ il ben de divine misericordie. Daprûf de crôs, Marie, dutune cun Zuan, il dissepul dal amôr, e je testemonie des peraulis di perdon ch a saltin fûr de bocje di Gjesù. Perdonant a di chei ch a lu metevin in crôs, nus à pandût trop che e bute la misericordie di Diu. Marie e sigure che la misericordie dal Fi di Diu no à confins e e cjape dentri ducj, cence lassâ fûr nissun. Palesìn a jê la preiere antighe e simpri frescje de Salve Regina, di mût che no si strachi mai di cjalânus cun chei vôi, plens di misericordie, e nus fasi degns di contemplâ la muse de misericordie, il so Fi Gjesù». S Krščansko izročilo moli Marijo z dvema vzklikoma polnima nežnosti in zelo priljubljenima vernikom:»kraljica usmiljenja«in»mati usmiljenja«. Naslov»Kraljica usmiljenja«hvali dobrotljivost, velikodušnost in dostojanstvo v nebesa povišane blažene Device. Marija nenehno posreduje pri Sinu za nas, ki se zatekamo k njej z zaupanjem v stiskah in nevarnostih. Gospodova Mati je strokovnjakinja za Božjo dobroto in sprejema tiste, ki se v stiski zatekajo k njej ter jo naslavljajo kot tolažba spokornikov in upanje ubogih. Naslov»Mati usmiljenja«, za katerega se domneva, da ga je prvi dal Materi Božji sv. Odon ( 942), opat v Clunyju (prim. Vita Odonis I), upravičeno hvali sveto Devico ne le zato, ker nam je rodila Jezusa Kristusa, ki je vidno usmiljenje nevidnega usmiljenega Boga, temveč tudi zato, ker je duhovna mati vernikov, polna milosti in usmiljenja. Mati Jezusa, ki je zdaj v nebesih, posreduje potrebe vernikov svojemu Sinu, ki je, ko je bival na zemlji, molil za mladoporočenca v Kani (prim. Jn 2,1-11). Blaženo Devico hvalimo tudi kot prerokinjo, ki poveličuje Božje usmiljenje (prim. Lk 1,39-55); dvakrat je v svoji hvalnici Magnificat hvalila Boga, ki skazuje usmiljenje:»iz roda v rod skazuje svoje 5

6 usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo«;»sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja«(lk 1,50). Papež Frančišek je ob napovedi izrednega jubileja Usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016) predlagal celotni Cerkvi zgled Marije kot Matere Usmiljenja:»Razen Marije ni nihče spoznal globine skrivnosti učlovečenega Boga. V njenem življenju se je vse oblikovalo ob navzočnosti učlovečenega usmiljenja. Mati Križanega in Vstalega je vstopila v svetišče Božjega usmiljenja, ker je v globoki notranjosti bila soudeležena pri skrivnosti njegove ljubezni. Ker je bila Marija izbrana za Mater Božjega Sina, jo je Očetova ljubezen od vekomaj pripravila, da je postala skrinja zaveze med Bogom in ljudmi. V svojem srcu je ohranila Božje usmiljenje v popolnem sozvočju s svojim sinom Jezusom. Njena hvalnica na pragu Elizabetine hiše je bila posvečena usmiljenju, ki sega 'iz roda v rod' (Lk 1,50). Tudi mi smo bili navzoči v teh preroških besedah device Marije. To nam bo v tolažbo in podporo, ko bomo stopili skozi sveta vrata, da bi izkusili sadove Božjega usmiljenja. Pod križem je Marija skupaj z Janezom, učencem ljubezni, priča besed odpuščanja, ki pridejo z Jezusovih ustnic. Najvišje odpuščanje tistim, ki so ga križali, nam kaže, kako daleč lahko pride Božje usmiljenje. Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne pozna meja in doseže vse, ne da bi koga izključilo. Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica), da ne bo nikoli naveličala obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje usmiljenja, njenega Sina Jezusa.«D Nach christlicher Überlieferung wird Maria mit zwei Titeln angerufen, die beide voll Liebreiz und bei den Gläubigen sehr beliebt sind: Königin der Barmherzigkeit und Mutter der Barmherzigkeit. Der Name Königin der Barmherzigkeit rühmt die Güte, die Wohltätigkeit und die hohe Würde der seligen Jungfrau, die, im Himmel erhöht,. unablässig bei ihrem Sohn für uns eintritt und um das Erbarmen Gottes weiß. Sie erhört, die in der Bedrängnis zu ihr Zuflucht nehmen. Wir grüßen sie als Trösterin der Büßenden und als Hoffnung der Notleidenden. Die Bezeichnung Mutter der Barmherzigkeit, die anscheinend als erster der Heilige Odo, Abt von Cluny (+942), der Madonna zugeschrieben hat, preist zu Recht die heilige Jungfrau, weil sie uns 6

7 Jesus Christus geboren hat und geistliche Mutter aller Gläubigen ist, voll der Gnade und des Erbarmens. Die Mutter Jesu, die jetzt im Himmel ist, weist ihren Sohn auf die Bedürfnisse der Gläubigen hin, wie sie auf Erden für die Brautleute von Kana inständig gefleht hat (Joh 2, 1-11). Die selige Jungfrau wird auch als Prophetin gepriesen, die das Erbarmen Gottes rühmt (Lk 1, 39-55):zwei Mal im Magnifikat lobpreist sie Gottes Erbarmen mit den Worten: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten und er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen (Lk 1, 50 und 54). Papst Franziskus hat bei der Ankündigung des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit (8. Dezember 2015 bis 20. November 2016) der ganzen Kirche Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, als Vorbild vor Augen gestellt: Niemand hat wie Maria die Tiefe des Mysteriums des Mensch gewordenen Gottes erfasst. Alles in ihrem Leben wurde geprägt von der Gegenwart der Fleisch gewordenen Barmherzigkeit. Die Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen trat in das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit ein, da sie am innigsten Anteil nahm am Mysterium seiner Liebe. Erwählt zur Mutter des Gottessohnes, wurde Maria von jeher von der Liebe des Vaters darauf vorbereitet, die Arche des Bundes zwischen Gott und den Menschen zu sein. Sie bewahrte in ihrem Herzen die göttliche Barmherzigkeit in vollkommenem Einklang mit ihrem Sohn Jesus. Ihr Lobgesang an der Schwelle des Hauses von Elisabeth war der Barmherzigkeit Gottes geweiht, die von Geschlecht zu Geschlecht währt (Lk 1,50). Auch wir waren inbegriffen in diese prophetischen Worte der Jungfrau Maria. Das soll uns Trost und Stütze sein, wenn wir die Heilige Pforte durchschreiten werden, um die Früchte des göttlichen Erbarmens zu erfahren. Beim Kreuz ist Maria, zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger, Zeuge der Worte der Vergebung aus dem Mund Jesu. Die unüberbietbare Vergebung, die selbst dem angeboten wird, der ihn gekreuzigt hat, zeigt uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes zu gehen vermag. Maria bezeugt, dass die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes keine Grenzen kennt und alle erreicht, ohne jemand auszuschließen. Wenden wir uns an sie mit dem alten und immer neuen Gebet des Salve Regina, damit sie nie müde wird, uns ihre barmherzigen Augen zuzuwenden, und uns würdig zu machen, das Antlitz der Barmherzigkeit, ihren Sohn Jesus zu schauen. 7

8 Il santuario della beata Vergine Maria del Monte Lussari I Il Monte Lussari è un gioiello d'incomparabile bellezza; da qui l'occhio può ammirare uno stupendo scenario naturale di cime svettanti e maestose. Oltre ad essere luogo d'interesse naturalistico, esso è anche un Santuario, il Santuario che accomuna il ceppo etnico slavo, italiano e tedesco. Già nel 16 secolo il Monte era meta di pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un Santuario europeo. Secondo un'antica tradizione, nell'anno 1360 sul Lussari un pastore di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò poco dopo inginocchiate attorno ad un cespuglio di pino mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro del cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con Bambino. Egli la prese, la portò a valle e la consegnò al Parroco di Camporosso. La mattina seguente però la statua venne trovata nuovamente sul Lussari, nuovamente attorniata dalle pecore inginocchiate. Tale episodio si ripeté ancora una volta. Il Parroco quindi informò del fatto il Patriarca di Aquileia; questi ordinò che sul luogo in cui venne ritrovata la statua venisse costruita una cappella. Della cappella originaria non vi sono più tracce; essa venne invece sostituita nel 1500 dal coro attuale, tutto in pietra, compresa la volta. Nel 1760 la comunità dei fedeli Sloveni celebrò il quarto centenario del Santuario. Nel 1786 l'imperatore d'austria, Giuseppe II, vietò la celebrazione di qualsiasi funzione religiosa all'interno della chiesa. Essa venne chiusa, l'interno spogliato di tutti gli oggetti sacri ed i pellegrinaggi vietati. Ma già nel 1790 il successore, il fratello Leopoldo, fece annullare l'ordinanza: la Madonna poté così tornare nella sua dimora sul Monte Lussari. Nel 1807 un fulmine colpì e distrusse la parte lignea della chiesa: gli operosi fedeli la ricostruirono però in breve, ampliandola. Nel 1915 il Santuario venne a trovarsi sulle linee di combattimento della Grande Guerra. Il 16 settembre una bomba lanciata contro la chiesa causò un incendio, che la distrusse. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Dal giorno di Pentecoste al mese di luglio essa venne conservata nella Canonica di Camporosso. Più tardi venne portata a Villach, Klagenfurt ed a Maribor, nella Basilica della Madonna delle Grazie. Nel settembre del 8

9 1920, inoltre, essa fu portata nella Chiesa dei Pellegrini della Santa Croce a Dravograd. Nell'agosto dell'anno successivo, infine, essa poté finalmente tornare a Camporosso. Il 24 giugno 1925 fece ritorno nella chiesetta sul Monte, che era stata nel frattempo ricostruita. Anche durante il secondo conflitto mondiale il Santuario rimase chiuso. La Vergine Maria trovò nuovamente riparo presso la canonica di Camporosso, ove rimase dall'agosto del 1943 sino all' 11 agosto 1945, data in cui venne riportata nella sua dimora sul Lussari. Nel 1960 venne celebrato il 6 centenario del Santuario. In tale occasione la chiesa venne restaurata e vennero avviati molti lavori di ammodernamento alle case del Santuario. L'opera di ristrutturazione più importante coincide però con il Giubileo del Nell'occasione sono stati eseguiti notevoli lavori di manutenzione nel Santuario ed è stata completamente rinnovata la canonica. Il Lussari è sempre stato per la popolazione slovena il luogo di pellegrinaggio per eccellenza. L'interno della chiesa presenta dipinti pregevoli, opera del pittore sloveno Tone Kralj. Tra questi vi è la raffigurazione della Madonna Consolatrice degli afflitti, l'annunciazione, la Fuga in Egitto, Gesù dodicenne nel Tempio, Maria in preghiera sotto la Croce e l'incoronazione della Vergine. La stagione dei pellegrinaggi estivi ha inizio a giugno, e termina la prima domenica di ottobre. F La Mont Sante di Lussari e je une perle di bielece che no nd è di compagnis. Di chi il voli al pues rimirâ un panorame di cretis altis e maestosis. In plui di jessi un lûc di grant interes naturalistic, al è ancje un santuari, il santuari che al rive a dâ dongje il çoc etnic latin, chel sclâf, e chel todesc. Bielzà dal XVI secul su la Mont a rivavin pelegrinaçs dai trê popui. Daûr di une antighe tradizion, tal an 1360 su la Mont di Lussari un pastôr di Cjamparòs (Žabnice/Seifnitz) al pierdè lis sôs pioris e lis cjatà pôc timp daspò inzenogladis daprûf di une cise di alaç. Plen di maravee, si inacuarzè che tal mieç de cise e jere la statuute di une Madone cul Frut. Lui la cjolè, la puartà dapît de mont e la consegnà al plevan di Cjamparos. Tal doman di buinoris, però, la statue e fo cjatade ancjemò su la Mont di Lussari, simpri contornade des pioris inzenogladis. La robe si ripetè un altri viaç. Il plevan al visà de robe il patriarcje di Aquilee, che al ordenà di fâ su une maine tal lûc dulà che e fo cjatade la statue. De prime maine no nd è segnâi. Tal 1500 e vignì rimplaçade 9

10 dal coro di cumò, dut di piere, compagn dal volt. Tal 1760 i fedêi de Slovenie a celebrarin il cuart centenari dal Santuari. Tal 1786 l imperadôr dal Sacri Roman Imperi, Josef II, al improibì la celebrazion di cualsisei funzion religjose te glesie, che e fo sierade e discrotade di ducj i furniments, biel che i pelegrinaçs a forin improibîts. Ma bielzà tal 1790 il sucessôr, so fradi Leopolt, al scancelà il befel: la Madone e podè tornâ te sô cjase su la Mont di Lussari. Tal 1807 un folc al disfà la part di len de glesie: la buine int lavorent le tornà a fâ su in curt e le slargjà. Tal 1915 il santuari si cjatà su lis liniis di scombatiment de Grande Vuere. Ai 16 di Setembar une bombe molade cuintri de glesie e invià une fogule che le disfà. Su ordin dal plevan, pari Piu, la statue e fo puartade a salvament dapît de mont, li dal vuardian de glesie Zuan Kravina. De dì des Pentecostis al mês di lui e fo vuardeade te canoniche di Cjamparòs. Plui in ca e fo puartade a Vilac, Clanfurt e a Maribor, te basiliche de Madone di Gracie. Tal Setembar dal 1920, cun di plui, e fo puartade te glesie dai Pelegrins de Sante Crôs a Dravograd. Tal Avost dal an sucessîf, infin, e fo tornade a menâ a Cjamparòs. Ai 24 di Jugn dal 1925 e tornà te gleseute su la Mont che, in chel jenfri, le vevin tornade a fâ su. Ancje intant de Seconde Vuere mondiâl il santuari al fo sierât. La Madone e cjatà ancjemò acet te canoniche di Cjamparòs, li che e restà dal mês di Avost dal 1943 fintremai ai 11 di Avost dal 1945, cuant che e fo tornade a menâ te so cjase su la Mont di Lussari. Tal 1960 al fo celebrât il sest centenari dal santuari. In chel viaç la glesie e fo ristorade e lis cjasis dal santuaris a forin metudis a gnûf. La vore plui impuartant e fo chê in ocasion dal An Sant dal 2000, cuant che si inviarin voris di manutenzion tal santuari e e fo ristorade di plante fûr la canoniche. La Mont Sante di Lussari e je simpri stade, massime pal popul sloven, il lûc di avôt plui impuartant. Dentri te glesie a son pituris preseabils dal pitôr sloven Tone Kralj. Tra chestis pituris o vin chê che e presente la Madone Consoladorie dai disperâts, la Nunziade, la Scjampade in Egjit, Gjesù a dodis agns tal templi, Marie in preiere sot de crôs e l incoronazion de Madone. La stagjon dai pelegrinaçs estîfs e tache in Jugn e a finis te prime domenie di Otubar. S Svete Višarje so neprimerljiv biser lepote narave: od tu kraljuje sijajen razgled na mogočne gorske stene in vrhove. Niso pa Svete Višarje zanimive le z naravoslovnega vidika, ampak so enkratno stičišče treh velikih družin narodov: Romanov, Slovenov in Germanov. Že v 16. stoletju je bila gora cilj romanj treh narodov, danes pa so Svete 10

11 Višarje nedvomno Božja Pot Evrope. Staro izročilo poroča, da je nek pastir leta 1360 na Višarskem hribu izgubil svoje ovce. Kmalu nato jih je našel, ko so klečale okrog šopa ruševja. Pretresen se je približal in v grmu zagledal leseni kipec Matere Božje z Detetom Jezusom. Nesel ga je v dolino v Žabnice in ga izročil župniku. Toda naslednji dan je bil kipec čudežno spet na Višarjah in spet so ga obdajale klečeče ovce. Dogodek se je ponovil še tretjič. Tedaj je župnik obvestil oglejskega patriarha in ta je naročil, naj na kraju, kjer so našli kipec, zgradijo kapelo. Prvotna kapela ne stoji več: od druge kapele iz 16. stoletja se je ohranil današnji prezbiterij. Verni slovenski romarji so leta 1760 obhajali 400-letnico svetišča. Leta 1786 je avstrijski cesar Jožef II. prepovedal vsakršno versko dejavnost znotraj cerkve. Zaprli so jo, notranjost oropali vseh svetih predmetov, romanja pa prepovedali. Toda že 1790 je njegov brat Leopold odpravil cesarjev ukaz: Višarska Mati Božja se je smela vrniti v svoje prebivališče na Svetih Višarjah. V letu 1807 je v svetišče udarila strela, ki je požgala leseni del cerkve: zavzeti verniki so jo v kratkem obnovili in jo še povečali. Leta 1915 se je svetišče na Svetih Višarjah znašlo na bojnih črtah prve svetovne vojne. 16. septembra je bomba, ki so jo vrgli na cerkev, povzročila požar, ki je cerkev tudi porušil. Tedanji župnik pater Pij je naročil, naj kipec Višarske Matere Božje odnesejo na varno v dolino k varuhu cerkve Janezu Kravini. Od binkošti do meseca julija 1916 so kipec Višarske Matere Božje hranili v župnišču v Žabnicah. Pozneje so ga odnesli v Beljak, Celovec in v mariborsko baziliko Marije Matere milosti. Septembra je bil za kratek čas v Dravogradu. Avgusta naslednjega leta je ponovno prišel v Žabnice in 24. junija 1925 se je končno spet smel vrniti v višarsko cerkvico, ki so jo verniki med tem časom obnovili. Tudi med drugo svetovno vojno je cerkev ostala zaprta. Sveta Devica je ponovno našla zatočišče v župnišču v Žabnicah, kjer je ostala od avgusta 1943 do 11. avgusta 1945, ko so jo prinesli nazaj v njeno prebivališče na Svetih Višarjah. Leta 1960 je višarsko svetišče obhajalo 600-letnico. Ob tej priliki so cerkev obnovili in tudi na hišah okrog nje so stekla številna obnovitvena dela. K največjim obnovitvenim delom pa štejemo obnovitvene projekte v pripravi na jubilejno leto Ob tej priliki so na Višarjah izvedli številna vzdrževalna dela na svetišču in popolnoma obnovili župnišče. Višarska Mati Božja je bila in ostaja za 11

12 Slovence poleg Brezij eno največjih in najbolj obiskanih Marijinih božjih poti. Poslikave v notranjosti cerkve je napravil slovenski slikar Tone Kralj. Med drugim predstavljajo Marijo Tolažnico žalostnih, Oznanjenje, Beg v Egipt, Dvanajstletnega Jezusa v templju, Marijo v molitvi pod križem in Kronanje Vnebovzete. Sezona poletnih romanj se začne v mesecu juniju in traja vse do prve nedelje v oktobru. D Maria Luschari ist ein Edelstein in der Schönheit der Natur: von hier aus hat man eine herrliche Assicht auf massive und imposante Berge und Gipfel. Sie ist aber nicht nur vom naturalistischen Standpunkt her interessant, sondern sie ist ein einmaliger Kreuzungspunkt von drei grossen Völkerfamilien: die Romanen, die Slawen und die Germanen. Schon im 16, Jahrhundert war der Berg Ziel der Pilgerfahrten von drei bestimmten Völker, heute ist Maria Luschiari ohne Zweifel ein europäischer Wallfahrtsort. Eine alte Uberlieferung berichtet, dass im Jahre 1360 am Luschariberg einem Hirt die Schafe verlaufen waren. Kurz darauf fand sie, kniend um einen Bergkieferstrauch. Verblüfft näherte er sich und sah im Strauch ein hölzernes, reliefartiges Bild der Gottesmutter mit dem Kind Jesu. Er brachte das Bild nach Saifnitz und übergab es dem Pfarrer. Doch am nächsten Tag war das Bild auf wunderbarer Weise wieder am Luschariberg, und wieder umgaben es kniende Schafe. Der Fall wiederholte sich noch ein drittes Mal. Da mel dete der Pfarrer die Begebenheit dem Patriaechen von Aquileia; dieser gab die Verordnung heraus, an der Stelle, wo das Bild gefunden wurde, sollte eine Kapelle gebaut werden. Die ursprüngliche Kapelle steht nicht mehr: von der zweiten Kapelle aus dem 16. Jahrhundert ist das heutige Presbyterium erhalten geblieben haben die slowenischen Gläubigen das 400-jährige Jubiläum der Luschariwallfahrt geferit. Im Jahre 1786 ordnete Kaiser Josef II die Schliessung der Kirche an. Sie wurde gesperrt, ihrer heiligen Ornamente und Gegenstände weggenommen und alle Gottesdienste wurden verboten. Doch schon vier Jahre danach wurde sie unter Kaiser Leopold wieder geöffnet; die Gottesmutter konnte somit wieder in ihr Heim am Luschariberg zurückkehren wurde die Kirche von einem Blitz getroffen und durch eine Feuerbrunst in Trümmer verwandelt. Beim Wiederaufbau wurde sie vergrössert undverschönert. Im Jahre 1915 befand sich der Wallfahrtsort gerade im Kreuzungspunkt der Kampflinien des Ersten Weltkrieges. Am 16. September wurde die Kirche beschossen und verbrannte mit den umliegenden 12

13 Häusern. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Auf Befehl des Pfarrers von Saifnitz wurde das Bild vom Wäter der Kirche, Herrn Johanna Kravina, nach Saifnitz gebracht und somit gerettet. Von Pfingsten bis Juli 1916 wurde die Gottesmutter im Pfarrhaus von Saifnitz aufbewahrt. Später wurde sie zuerst nach Villach, dann nach Klagenfurt und Maribor jeweils für eine kurze Weile gebracht. Im September 1920 behielt sie sich kurz in Dravograd auf. Im August des darauffolgeneden Jahres kam sie wieder nach Saifnitz; am 24. Juni 1925 konnte sie endlich in die wiederaufgebaute Kirche am Berge zurückkehren. Auch wärend des Zweiten Weltkrieges blieb die Kirche geschlossen. Die heilige Statue-fand wieder Schutz im Pfarrhaus von Saiftnitz, wo es èvom August 1943 bis am 11. August 1945 blieb, als die Heilige Maria wieder in die Wallfahrtskirche gebracht wurde. Im Jahre 1960 wird das 600- Jubiläum gefeiert. Zu dieser Angelegenheit wurde die Kirche renoviert; es wurden auch verschiedene Erneuerungsarbeiten an den Häusern um die Kirche durchgeführt. Die beträchtlichsten davon sind jedoch jene, die für die Jubiläumsjahr 2000 vorgenommen wurden. Sie sind jedoch zur Zeit nicht vollendet. Maria Luschari ist für die Slowenen schonseit eh und je der Wallfahrtsort par excellence gewsen. Alle Wandmalereien der Kirche sind vom slowenischen Maler Tone Kralj. Sie stellen die Muttergottes als Zuflucht der Leidenden und Betrübten, Maria Verkündigung, die Flucht nach Agypten, Jesus als Zwölfjähringer in der Synagoge, Maria betend unter dem Kreuz und die Krönung der Muttergottes. Im Sommer beginnen die Pilgerfahrten im Juni und enden am ersten Oktobersonntag. 13

14 RITI DI INTRODUZIONE RÎTS DI JENTRADE ZAČETNI OBRED ERÖFFNUNG Mentre si svolge la processione con l immagine della beata Vergine Maria del Monte Lussari dal santuario al luogo della celebrazione si cantano le litanie lauretane. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Pater de caelis, Deus, miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater divinae gratiae, ora pro nobis. Mater purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. Mater amabilis, ora pro nobis. Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consilii, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. 14

15 Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo praedicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum iustitiae, ora pro nobis. Sedes sapientiae, ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Foederis arca, ora pro nobis. Ianua coeli, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in caelum assumpta, ora pro nobis. 15

16 Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Regina familiae, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Quindi si esegue il canto d ingresso. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t adoriamo; Padre dell umanità la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità per l immensa tua bontà. Ti laudìn, o Trinitât, nestri Diu, nestri Pari; dut il mont tu as creât cu la fuarce de tô glorie. Ti laudìn, o Trinitât, mostrinus la tô bontât. Hvala večnemu Bogu! Vse stvari ga zdaj molite! Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite! Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo. Großer Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke; Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. L Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L Arcivescovo saluta l assemblea: La pace sia con voi. E con il tuo spirito. L Arcivescovo introduce la celebrazione e invita i fedeli all atto penitenziale. Breve momento di silenzio. 16

17 L Arcivescovo : Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. L Arcivescovo: Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. L Arcivescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Coro e assemblea si alternano nelle acclamazioni a Cristo Signore: Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. L assemblea ripete ad ogni strofa il ritornello dell inno: Glória, gloria in excélsis Deo. Glória, gloria in excélsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello Di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 17

18 accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. ORAZIONE COLLETTA / COLETE GLAVNA PROŠNJA / TAGESGEBET L Arcivescovo: Preghiamo. Tutti pregano per qualche istante in silenzio. L Arcivescovo, con le braccia allargate, prosegue: Tendi l'orecchio della tua pietà, o Padre, ai tuoi figli che gemono sotto il peso della colpa; li accolga sulla via del ritorno l'amore senza limiti che ti spinse a mandare il Figlio come Salvatore, e a donarci Maria come regina di misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 18

19 LITURGIA DELLA PAROLA LITURGJIE DE PERAULE BESEDNO BOGOSLUŽJE WORTGOTTENSDIENST PRVO BERILO / PRIMA LETTURA PRIME LETURE / ERSTE LESUNG S Berilo iz Esterine knjige (4,17n.p.r.aa-bb.hh-kk) Kraljica Estera se je v strahu in v smrtni nevarnosti, ki ji je pretila, zatekla h Gospodu. od jutra do večera je ostala z obrazom na tleh skupaj z deklami in govorila:»bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, ti si blagoslovljeni. Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal, razen tebe, Gospod, kajti nevarnost mi je za petami. Že iz knjig mojih prednikov sem slišala, Gospod, da ti osvobajaš vse, ki so ti po volji, do konca. Zdaj pa pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar razen tebe, Gospod, moj Bog. Ti nas reši iz rok naših sovražnikov; obrni naše žalovanje v veselje in naše bolečine v rešenje. Tiste pa, ki se povzdigujejo nad tvoj delež, o Bog, kaznuj za zgled. Pokaži se, Gospod; razodeni se, Gospod!«I Dal libro di Ester In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe,benedetto sei tu! A me, Signore, sola e senza difesa all infuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora, accorri in mio aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te, Signore, mio Dio. Liberaci dalle mani dei nostri nemici; muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa' sì, o Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati; manifestati, o Signore!». 19

20 F Dal libri di Ester In chei dîs, la regjine Ester e lè a parâsi daprûf dal Signôr, cu la muart tal cûr. Si butà par tiere cu lis sôs siervis di buinore fin soresere e e preave disint: «Sêstu benedet, Diu di Abram e Diu di Isac e Diu di Jacop! Ven a judâmi me ch o soi dibessole e no ai nessun che mi judi fûr di te, Signôr, parcé che un grant pericul al sta par sumierzimi. Jo o ai savût dai libris dai miei vons, Signôr, che tu tu libaris simpri ducj chei ch a fasin la to volontât. Cumò, Signôr, gno Diu, judimi me ch o soi dibessole e no ai nissun fûr di te. Deliberinus des mans dai nestri nemîs; mude il nestri corot in ligrie e i nestris patiments in salvece. E chei che si metin cuintri di chei che tu âs sielzût, Diu, cjastîju cuntun spieli. Panditi, Signôr; mostriti, Signôr!». D Lesung aus dem Buch Ester In jenen Tagen wurde die Königin Ester von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels: Herr, unser König, du bist der einzige. Hilf mir! Denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir; die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast; du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr! Offenbare dich in der Zeit unserer Not, und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte! Rette uns mit deiner Hand! Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemanden ußer dir, o Herr! Verbum Domini. Deo gratias. SALMO RESPONSORIALE / SALM RESPONSORIÂL PSALM / ANTWORTPSALM (Lc 1, 46-55) Misericordias Domini in aternum cantabo. Misericordias Domini in aternum cantabo. «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 20

RITO DELLA MESSA. Terminato il canto d ingresso, sacerdote e fedeli, in piedi, fanno il SEGNO DELLA CROCE.

RITO DELLA MESSA. Terminato il canto d ingresso, sacerdote e fedeli, in piedi, fanno il SEGNO DELLA CROCE. RITO DELLA MESSA RITI DI INTRODUZIONE Quando il popolo si è radunato, il sacerdote con i ministri si reca all altare; intanto si esegue il CANTO D INGRESSO. Giunto all altare,il sacerdote con i ministri

Dettagli

PRIME PREGHIERE E FORMOLE DA SAPERSI A MEMORIA

PRIME PREGHIERE E FORMOLE DA SAPERSI A MEMORIA CATECHISMO DELLA DOTTRINA CRISTIANA (detto di Pio X) PRIME PREGHIERE E FORMOLE DA SAPERSI A MEMORIA Queste cose medita, in queste sta fisso, affinché sia manifesto a tutti il tuo avanzamento (1 Tim, IV,25)

Dettagli

MARIA KNOTTENLÖSERIN MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

MARIA KNOTTENLÖSERIN MARIA CHE SCIOGLIE I NODI MARIA KNOTTENLÖSERIN MARIA CHE SCIOGLIE I NODI Storia dell immagine Adorazione eucaristica Novena Rosario meditato Preghiere 2 STORIA DELLA PALA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO CHIAMATA ANCHE PALA DI

Dettagli

Veglia di preghiera CELEBRAZIONE D APERTURA DELL ANNO DELLA VITA CONSACRATA. Basilica papale Santa Maria Maggiore 29 novembre 2014 AKATHISTOS

Veglia di preghiera CELEBRAZIONE D APERTURA DELL ANNO DELLA VITA CONSACRATA. Basilica papale Santa Maria Maggiore 29 novembre 2014 AKATHISTOS CELEBRAZIONE D APERTURA DELL ANNO DELLA VITA CONSACRATA Veglia di preghiera Basilica papale Santa Maria Maggiore 29 novembre 2014 La processione d ingresso si snoda con 50 consacrati e consacrate che recano

Dettagli

VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE FRANCESCO

VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE FRANCESCO VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE VIA CRUCIS PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO COLOSSEO ROMA, 3 APRILE 2015 LA CROCE, VERTICE LUMINOSO DELL AMORE DI DIO CHE CI CUSTODISCE Chiamati a essere anche noi

Dettagli

SANTA MESSA PER GLI SPOSI LA SANTA MESSA

SANTA MESSA PER GLI SPOSI LA SANTA MESSA ANA MEA PER GLI POI LA ANA MEA L Eucaristia è il cuore e il culmine della vita cristiana, poiché in essa Cristo associa la sua Chiesa e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode e di rendimento

Dettagli

CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO

CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI CON LA CONFESSIONE E L ASSOLUZIONE INDIVIDUALE BASILICA VATICANA, 13 MARZO 2015 RITI INIZIALI

Dettagli

Preghiere - Introduzione

Preghiere - Introduzione Preghiere - Introduzione Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il

Dettagli

II DOMENICA DI PASQUA

II DOMENICA DI PASQUA CAPPELLA PAPALE II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA CONSEGNA E LETTURA DELLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA E PRIMI VESPRI PRESIEDUTI DAL SANTO PADRE FRANCESCO

Dettagli

Parrocchia di S.Michele Arcangelo di Poggio Renatico (FE) Testi e accordi dei canti per le celebrazioni liturgiche del Coro Giovani

Parrocchia di S.Michele Arcangelo di Poggio Renatico (FE) Testi e accordi dei canti per le celebrazioni liturgiche del Coro Giovani Parrocchia di S.Michele Arcangelo di Poggio Renatico (FE) Testi e accordi dei canti per le celebrazioni liturgiche del Coro Giovani Gennaio 2012 Indice per momenti della S.Messa Ingresso Offertorio 14

Dettagli

PREGHIERE. Gloria Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERE. Gloria Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. PREGHIERE Ti adoro Ti adoro mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo

Dettagli

«Gdje je moj Sin? Dov è mio Figlio?»

«Gdje je moj Sin? Dov è mio Figlio?» Nereo Zamberlan «Gdje je moj Sin? Dov è mio Figlio?» * Lettura del messaggio ricevuto da Mirjana Dragiæeviæ-Soldo il 18.3.2009 2010 Scopo di questo studio è segnalare la sintonia con la Tradizione della

Dettagli

Letture bibliche proposte. Prima lettura fuori dal tempo di Pasqua

Letture bibliche proposte. Prima lettura fuori dal tempo di Pasqua Nuovo Rito del Matrimonio: letture bibliche per la liturgia della parola, rito del matrimonio e benedizioni degli sposi dal nuovo Rito del Matrimonio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), presentato

Dettagli

LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO

LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO 44 1 2 43 42 3 È veramente cosa buona è giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te,

Dettagli

coppia". Questo vi fa capire quanto sia utile il dono della Chiesa che, dall'esterno, ravviva ciò che Dio, dall'interno, dice al vostro cuore.

coppia. Questo vi fa capire quanto sia utile il dono della Chiesa che, dall'esterno, ravviva ciò che Dio, dall'interno, dice al vostro cuore. : letture bibliche per la liturgia della parola, rito del matrimonio e benedizioni degli sposi dal nuovo Rito del Matrimonio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), presentato il 4 ottobre 2004. Cari

Dettagli

- Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato (Luca 7,47)

- Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato (Luca 7,47) PAROLE DI DIO PER PREPARARSI ALLA CONFESSIONE - Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt. 7,21) - Questo è il mio

Dettagli

QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE perché viene la tua luce. Novena di Natale. Ufficio Liturgico Diocesano

QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE perché viene la tua luce. Novena di Natale. Ufficio Liturgico Diocesano QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE perché viene la tua luce Novena di Natale Ufficio Liturgico Diocesano 24 1 che è proprio vero: Dio è amore! In questo modo essa trasforma la nostra impazienza e i nostri dubbi

Dettagli

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALLA MEMORIA DEL PRESIDENTE ADRIANO DEGANO

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALLA MEMORIA DEL PRESIDENTE ADRIANO DEGANO ANNO XLVI - LUGLIO 2014 - Numero Speciale TASSA RISCOSSA UDINE TAXE PERÇUE ITALY Poste italiane - Sped. in a.p. D.L. 353/2003, (conv. in L. 27.2.2004, n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Udine ` Rivista dell

Dettagli

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI SIA SANTIFICATO IL TUO NOME

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI SIA SANTIFICATO IL TUO NOME PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI SIA SANTIFICATO IL TUO NOME O Dio nostro Padre, così abbiamo imparato a chiamarti; così ci ha insegnato il tuo Figlio Gesù! Aiutaci a comprendere la grandezza di questa rivelazione

Dettagli

Livello di base SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO

Livello di base SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO Livello di base SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO Indice tematico INTRODUZIONE Rinnovamento ed effusione dello Spirito Santo I CAPITOLO L Amore di Dio II CAPITOLO Il peccato III CAPITOLO Gesù Salva

Dettagli

ANDATE ANCHE VOI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA. (Mt 20, 7)

ANDATE ANCHE VOI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA. (Mt 20, 7) Michele Castoro Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ANDATE ANCHE VOI A LAVORARE NELLA MIA VIGNA (Mt 20, 7) Lettera pastorale alla Chiesa di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo

Dettagli

Come ho fatto io, fate anche voi

Come ho fatto io, fate anche voi Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie;

Dettagli

DIO EDUCA IL SUO POPOLO

DIO EDUCA IL SUO POPOLO DIOCESI DI TRIESTE DIO EDUCA IL SUO POPOLO in preparazione della 62 ma Settimana Liturgica Nazionale Messaggio 1. A voi tutti, fratelli e sorelle che siete la Chiesa di Cristo a Trieste, giunga, da chi

Dettagli

«Anche a te una spada trafiggerà l anima»

«Anche a te una spada trafiggerà l anima» «Anche a te una spada trafiggerà l anima» (Lc 2, 35) «A Gerusalemme c era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d Israele; lo Spirito Santo che era sopra di

Dettagli

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo:

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo: universale viva in ogni popolo. Ogni giorno, da soli, in famiglia o in comunità, insieme con Maria, la Madre di Dio e dell umanità, percorriamo i continenti per seminarvi la preghiera e il sacrificio,

Dettagli

Supplica a Maria che scioglie i nodi

Supplica a Maria che scioglie i nodi www.mariachescioglieinodi.net «Chiedete, e vi sarà dato...bussate, e vi sarà aperto...» Matteo. 7,7 Luca 11,9 Preghiera di fede e di abbandono, di perseveranza anche, la novena a Maria che scioglie i nodi

Dettagli

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen PREGHIERE DEL MATTINO Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoro Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

CULTO E PIETÀ MARIANA NEL MEDIOEVO (sec. XI-XVI) Corrado Maggioni, s.m.m.

CULTO E PIETÀ MARIANA NEL MEDIOEVO (sec. XI-XVI) Corrado Maggioni, s.m.m. CULTO E PIETÀ MARIANA NEL MEDIOEVO (sec. XI-XVI) Corrado Maggioni, s.m.m. I secoli che intendiamo visitare rappresentano il periodo in cui la pietà mariana, liturgica e privata, si espande e si diffonde

Dettagli

Le Fonti Francescane LEGGENDA MAGGIORE

Le Fonti Francescane LEGGENDA MAGGIORE Le Fonti Francescane LEGGENDA MAGGIORE ( Vita di san Francesco d'assisi ) di SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO Traduzione di SIMPLICIANO OLGIATI Note di FELICIANO OLGIATI PROLOGO 1020 1. La grazia di Dio,

Dettagli