SALVE MATER MISERICORDIAE!

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SALVE MATER MISERICORDIAE!"

Transcript

1

2 2

3 SALVE MATER MISERICORDIAE! I La tradizione cristiana invoca Maria con due titoli pieni di dolcezza e carissimi ai fedeli: «Regina di misericordia» e «Madre di misericordia». Il titolo di «Regina di misericordia» celebra la benignità, la magnanimità, la dignità della beata Vergine esaltata nei cieli. Maria interviene incessantemente presso il Figlio per noi che ricorriamo a lei con fiducia nelle tribolazioni e nei pericoli. La Madre del Signore è esperta della benevolenza di Dio e accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei ed è salutata quale conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Il titolo di «Madre di misericordia», che per primo sant'oddone ( 942), abate di Cluny, si ritiene abbia attribuito alla Madonna (cfr. Vita Odonis I), giustamente celebra la santa Vergine, sia perché ci ha generato Gesù Cristo, che è la misericordia visibile dell'invisibile Dio misericordioso, sia perché è madre spirituale dei fedeli, piena di grazia e di misericordia. La Madre di Gesù, che ora è in cielo, presenta le necessità dei fedeli al Figlio suo, che, quando era in terra, supplicò per gli sposi a Cana (cfr. Gv 2,1-11). La beata Vergine è anche celebrata come profetessa che esalta la misericordia di Dio (cfr. Lc 1,39-55); due volte nel Magnificat ha lodato Dio che usa misericordia: «Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono»; «ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia» (Lc 1,50). Papa Francesco indicendo il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre novembre 2016) ha proposto a tutta la Chiesa il modello di Maria come Madre di Misericordia: «Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall amore del Padre per essere Arca dell Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi eravamo 3

4 presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù». F La tradizion cristiane e pree Marie cun doi titui plens di tenarece e une vore cjârs ai fedêi: «Regjine di misericordie» e «Mari di misericordie». Il titul di «Regjine di misericordie» al celebre il bon cûr, la buine gracie, la dignitât de sante Vergjine glorificade intai cîi. Marie e opere cence padin daprûf dal Fi par nô che la preìn cun fede tes dibisugnis e tai pericui. La Mari dal Signôr e cognòs il bon volê di Diu, e fâs bon acet a di ducj chei che che le cirin te streme e e je saludade tant che confuart dai penitents e sperance dai misars. Il titul di «Mari di misericordie», doprât pe Madone pe prime volte di sant Odon ( 942), abât di Cluny (cfr. Vita Odonis I), cun reson al celebre la sante Vergjine, sedi parcè che e à metût al mont Gjesù Crist, ch al è la misericordie visibil di Diu, plen di boncûr e invisibil, sedi parcè che e je mari spirituâl dai fedêi, incolme di gracie e di misericordie. La Mari di Gjesù, che, cuant ch e e jere in chest mont, e suplicà pai nuviçs di Cane (cfr. Zn 2,1-11), cumò che e je in cîl, e presente lis dibisugnis dai fedêi a so Fi. La sante Vergjine e je ancje celebrade tant che profetesse che e laude la misericordie di Diu (cfr. Lc 1,39-55); doi viaçs tal Magnificat e à laudât Diu ch al à vût boncûr: «E passe di gjenerazion in gjenerazion la sô misericordie par chei che lu temin»; «Al à socorût Israel, so servidôr, visantsi de sô misericordie» (Lc 1,50). Pape Francesc, bandint il Jubileu straordenari de Misericordie (8 di Dicembar dal di Novembar 2016), al à proponût a dute la Glesie il spieli di Marie tant che Mari di Misericordie: «Nissun nol à cognossût come Marie la profonditât dal misteri di Diu deventât om. Inte sô vite dut al à cjapât il stamp de presince de misericordie deventade cjâr. La Mari di Chel ch al è stât metût 4

5 in crôs e al è resurît e je jentrade tal santuari de divine misericordie parcè che e je stade metude a part dal misteri dal so amôr. Sielzude par jessi la Mari dal Fi di Diu, Marie e je stade preparade di biel imprin par jessi Arcje de Aleance tra Diu e i oms. E à tignût cont tal so cûr la divine misericordie in acuardi cun so Fi Gjesù. La sô cjante di laude, sul soiâr de cjase di Elisabete, e fo dedicade a chê misericordie che e passe «di gjenerazion in gjenerazion»(lc 1,50). Ancje nô o jerin presints ta chês peraulis profetichis de Vergjine Marie. Chest nus coventarà par confuart e jutori biel ch o passarìn la Puarte Sante par cerçâ il ben de divine misericordie. Daprûf de crôs, Marie, dutune cun Zuan, il dissepul dal amôr, e je testemonie des peraulis di perdon ch a saltin fûr de bocje di Gjesù. Perdonant a di chei ch a lu metevin in crôs, nus à pandût trop che e bute la misericordie di Diu. Marie e sigure che la misericordie dal Fi di Diu no à confins e e cjape dentri ducj, cence lassâ fûr nissun. Palesìn a jê la preiere antighe e simpri frescje de Salve Regina, di mût che no si strachi mai di cjalânus cun chei vôi, plens di misericordie, e nus fasi degns di contemplâ la muse de misericordie, il so Fi Gjesù». S Krščansko izročilo moli Marijo z dvema vzklikoma polnima nežnosti in zelo priljubljenima vernikom:»kraljica usmiljenja«in»mati usmiljenja«. Naslov»Kraljica usmiljenja«hvali dobrotljivost, velikodušnost in dostojanstvo v nebesa povišane blažene Device. Marija nenehno posreduje pri Sinu za nas, ki se zatekamo k njej z zaupanjem v stiskah in nevarnostih. Gospodova Mati je strokovnjakinja za Božjo dobroto in sprejema tiste, ki se v stiski zatekajo k njej ter jo naslavljajo kot tolažba spokornikov in upanje ubogih. Naslov»Mati usmiljenja«, za katerega se domneva, da ga je prvi dal Materi Božji sv. Odon ( 942), opat v Clunyju (prim. Vita Odonis I), upravičeno hvali sveto Devico ne le zato, ker nam je rodila Jezusa Kristusa, ki je vidno usmiljenje nevidnega usmiljenega Boga, temveč tudi zato, ker je duhovna mati vernikov, polna milosti in usmiljenja. Mati Jezusa, ki je zdaj v nebesih, posreduje potrebe vernikov svojemu Sinu, ki je, ko je bival na zemlji, molil za mladoporočenca v Kani (prim. Jn 2,1-11). Blaženo Devico hvalimo tudi kot prerokinjo, ki poveličuje Božje usmiljenje (prim. Lk 1,39-55); dvakrat je v svoji hvalnici Magnificat hvalila Boga, ki skazuje usmiljenje:»iz roda v rod skazuje svoje 5

6 usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo«;»sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja«(lk 1,50). Papež Frančišek je ob napovedi izrednega jubileja Usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016) predlagal celotni Cerkvi zgled Marije kot Matere Usmiljenja:»Razen Marije ni nihče spoznal globine skrivnosti učlovečenega Boga. V njenem življenju se je vse oblikovalo ob navzočnosti učlovečenega usmiljenja. Mati Križanega in Vstalega je vstopila v svetišče Božjega usmiljenja, ker je v globoki notranjosti bila soudeležena pri skrivnosti njegove ljubezni. Ker je bila Marija izbrana za Mater Božjega Sina, jo je Očetova ljubezen od vekomaj pripravila, da je postala skrinja zaveze med Bogom in ljudmi. V svojem srcu je ohranila Božje usmiljenje v popolnem sozvočju s svojim sinom Jezusom. Njena hvalnica na pragu Elizabetine hiše je bila posvečena usmiljenju, ki sega 'iz roda v rod' (Lk 1,50). Tudi mi smo bili navzoči v teh preroških besedah device Marije. To nam bo v tolažbo in podporo, ko bomo stopili skozi sveta vrata, da bi izkusili sadove Božjega usmiljenja. Pod križem je Marija skupaj z Janezom, učencem ljubezni, priča besed odpuščanja, ki pridejo z Jezusovih ustnic. Najvišje odpuščanje tistim, ki so ga križali, nam kaže, kako daleč lahko pride Božje usmiljenje. Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne pozna meja in doseže vse, ne da bi koga izključilo. Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica), da ne bo nikoli naveličala obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje usmiljenja, njenega Sina Jezusa.«D Nach christlicher Überlieferung wird Maria mit zwei Titeln angerufen, die beide voll Liebreiz und bei den Gläubigen sehr beliebt sind: Königin der Barmherzigkeit und Mutter der Barmherzigkeit. Der Name Königin der Barmherzigkeit rühmt die Güte, die Wohltätigkeit und die hohe Würde der seligen Jungfrau, die, im Himmel erhöht,. unablässig bei ihrem Sohn für uns eintritt und um das Erbarmen Gottes weiß. Sie erhört, die in der Bedrängnis zu ihr Zuflucht nehmen. Wir grüßen sie als Trösterin der Büßenden und als Hoffnung der Notleidenden. Die Bezeichnung Mutter der Barmherzigkeit, die anscheinend als erster der Heilige Odo, Abt von Cluny (+942), der Madonna zugeschrieben hat, preist zu Recht die heilige Jungfrau, weil sie uns 6

7 Jesus Christus geboren hat und geistliche Mutter aller Gläubigen ist, voll der Gnade und des Erbarmens. Die Mutter Jesu, die jetzt im Himmel ist, weist ihren Sohn auf die Bedürfnisse der Gläubigen hin, wie sie auf Erden für die Brautleute von Kana inständig gefleht hat (Joh 2, 1-11). Die selige Jungfrau wird auch als Prophetin gepriesen, die das Erbarmen Gottes rühmt (Lk 1, 39-55):zwei Mal im Magnifikat lobpreist sie Gottes Erbarmen mit den Worten: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten und er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen (Lk 1, 50 und 54). Papst Franziskus hat bei der Ankündigung des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit (8. Dezember 2015 bis 20. November 2016) der ganzen Kirche Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, als Vorbild vor Augen gestellt: Niemand hat wie Maria die Tiefe des Mysteriums des Mensch gewordenen Gottes erfasst. Alles in ihrem Leben wurde geprägt von der Gegenwart der Fleisch gewordenen Barmherzigkeit. Die Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen trat in das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit ein, da sie am innigsten Anteil nahm am Mysterium seiner Liebe. Erwählt zur Mutter des Gottessohnes, wurde Maria von jeher von der Liebe des Vaters darauf vorbereitet, die Arche des Bundes zwischen Gott und den Menschen zu sein. Sie bewahrte in ihrem Herzen die göttliche Barmherzigkeit in vollkommenem Einklang mit ihrem Sohn Jesus. Ihr Lobgesang an der Schwelle des Hauses von Elisabeth war der Barmherzigkeit Gottes geweiht, die von Geschlecht zu Geschlecht währt (Lk 1,50). Auch wir waren inbegriffen in diese prophetischen Worte der Jungfrau Maria. Das soll uns Trost und Stütze sein, wenn wir die Heilige Pforte durchschreiten werden, um die Früchte des göttlichen Erbarmens zu erfahren. Beim Kreuz ist Maria, zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger, Zeuge der Worte der Vergebung aus dem Mund Jesu. Die unüberbietbare Vergebung, die selbst dem angeboten wird, der ihn gekreuzigt hat, zeigt uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes zu gehen vermag. Maria bezeugt, dass die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes keine Grenzen kennt und alle erreicht, ohne jemand auszuschließen. Wenden wir uns an sie mit dem alten und immer neuen Gebet des Salve Regina, damit sie nie müde wird, uns ihre barmherzigen Augen zuzuwenden, und uns würdig zu machen, das Antlitz der Barmherzigkeit, ihren Sohn Jesus zu schauen. 7

8 Il santuario della beata Vergine Maria del Monte Lussari I Il Monte Lussari è un gioiello d'incomparabile bellezza; da qui l'occhio può ammirare uno stupendo scenario naturale di cime svettanti e maestose. Oltre ad essere luogo d'interesse naturalistico, esso è anche un Santuario, il Santuario che accomuna il ceppo etnico slavo, italiano e tedesco. Già nel 16 secolo il Monte era meta di pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un Santuario europeo. Secondo un'antica tradizione, nell'anno 1360 sul Lussari un pastore di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò poco dopo inginocchiate attorno ad un cespuglio di pino mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro del cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con Bambino. Egli la prese, la portò a valle e la consegnò al Parroco di Camporosso. La mattina seguente però la statua venne trovata nuovamente sul Lussari, nuovamente attorniata dalle pecore inginocchiate. Tale episodio si ripeté ancora una volta. Il Parroco quindi informò del fatto il Patriarca di Aquileia; questi ordinò che sul luogo in cui venne ritrovata la statua venisse costruita una cappella. Della cappella originaria non vi sono più tracce; essa venne invece sostituita nel 1500 dal coro attuale, tutto in pietra, compresa la volta. Nel 1760 la comunità dei fedeli Sloveni celebrò il quarto centenario del Santuario. Nel 1786 l'imperatore d'austria, Giuseppe II, vietò la celebrazione di qualsiasi funzione religiosa all'interno della chiesa. Essa venne chiusa, l'interno spogliato di tutti gli oggetti sacri ed i pellegrinaggi vietati. Ma già nel 1790 il successore, il fratello Leopoldo, fece annullare l'ordinanza: la Madonna poté così tornare nella sua dimora sul Monte Lussari. Nel 1807 un fulmine colpì e distrusse la parte lignea della chiesa: gli operosi fedeli la ricostruirono però in breve, ampliandola. Nel 1915 il Santuario venne a trovarsi sulle linee di combattimento della Grande Guerra. Il 16 settembre una bomba lanciata contro la chiesa causò un incendio, che la distrusse. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Dal giorno di Pentecoste al mese di luglio essa venne conservata nella Canonica di Camporosso. Più tardi venne portata a Villach, Klagenfurt ed a Maribor, nella Basilica della Madonna delle Grazie. Nel settembre del 8

9 1920, inoltre, essa fu portata nella Chiesa dei Pellegrini della Santa Croce a Dravograd. Nell'agosto dell'anno successivo, infine, essa poté finalmente tornare a Camporosso. Il 24 giugno 1925 fece ritorno nella chiesetta sul Monte, che era stata nel frattempo ricostruita. Anche durante il secondo conflitto mondiale il Santuario rimase chiuso. La Vergine Maria trovò nuovamente riparo presso la canonica di Camporosso, ove rimase dall'agosto del 1943 sino all' 11 agosto 1945, data in cui venne riportata nella sua dimora sul Lussari. Nel 1960 venne celebrato il 6 centenario del Santuario. In tale occasione la chiesa venne restaurata e vennero avviati molti lavori di ammodernamento alle case del Santuario. L'opera di ristrutturazione più importante coincide però con il Giubileo del Nell'occasione sono stati eseguiti notevoli lavori di manutenzione nel Santuario ed è stata completamente rinnovata la canonica. Il Lussari è sempre stato per la popolazione slovena il luogo di pellegrinaggio per eccellenza. L'interno della chiesa presenta dipinti pregevoli, opera del pittore sloveno Tone Kralj. Tra questi vi è la raffigurazione della Madonna Consolatrice degli afflitti, l'annunciazione, la Fuga in Egitto, Gesù dodicenne nel Tempio, Maria in preghiera sotto la Croce e l'incoronazione della Vergine. La stagione dei pellegrinaggi estivi ha inizio a giugno, e termina la prima domenica di ottobre. F La Mont Sante di Lussari e je une perle di bielece che no nd è di compagnis. Di chi il voli al pues rimirâ un panorame di cretis altis e maestosis. In plui di jessi un lûc di grant interes naturalistic, al è ancje un santuari, il santuari che al rive a dâ dongje il çoc etnic latin, chel sclâf, e chel todesc. Bielzà dal XVI secul su la Mont a rivavin pelegrinaçs dai trê popui. Daûr di une antighe tradizion, tal an 1360 su la Mont di Lussari un pastôr di Cjamparòs (Žabnice/Seifnitz) al pierdè lis sôs pioris e lis cjatà pôc timp daspò inzenogladis daprûf di une cise di alaç. Plen di maravee, si inacuarzè che tal mieç de cise e jere la statuute di une Madone cul Frut. Lui la cjolè, la puartà dapît de mont e la consegnà al plevan di Cjamparos. Tal doman di buinoris, però, la statue e fo cjatade ancjemò su la Mont di Lussari, simpri contornade des pioris inzenogladis. La robe si ripetè un altri viaç. Il plevan al visà de robe il patriarcje di Aquilee, che al ordenà di fâ su une maine tal lûc dulà che e fo cjatade la statue. De prime maine no nd è segnâi. Tal 1500 e vignì rimplaçade 9

10 dal coro di cumò, dut di piere, compagn dal volt. Tal 1760 i fedêi de Slovenie a celebrarin il cuart centenari dal Santuari. Tal 1786 l imperadôr dal Sacri Roman Imperi, Josef II, al improibì la celebrazion di cualsisei funzion religjose te glesie, che e fo sierade e discrotade di ducj i furniments, biel che i pelegrinaçs a forin improibîts. Ma bielzà tal 1790 il sucessôr, so fradi Leopolt, al scancelà il befel: la Madone e podè tornâ te sô cjase su la Mont di Lussari. Tal 1807 un folc al disfà la part di len de glesie: la buine int lavorent le tornà a fâ su in curt e le slargjà. Tal 1915 il santuari si cjatà su lis liniis di scombatiment de Grande Vuere. Ai 16 di Setembar une bombe molade cuintri de glesie e invià une fogule che le disfà. Su ordin dal plevan, pari Piu, la statue e fo puartade a salvament dapît de mont, li dal vuardian de glesie Zuan Kravina. De dì des Pentecostis al mês di lui e fo vuardeade te canoniche di Cjamparòs. Plui in ca e fo puartade a Vilac, Clanfurt e a Maribor, te basiliche de Madone di Gracie. Tal Setembar dal 1920, cun di plui, e fo puartade te glesie dai Pelegrins de Sante Crôs a Dravograd. Tal Avost dal an sucessîf, infin, e fo tornade a menâ a Cjamparòs. Ai 24 di Jugn dal 1925 e tornà te gleseute su la Mont che, in chel jenfri, le vevin tornade a fâ su. Ancje intant de Seconde Vuere mondiâl il santuari al fo sierât. La Madone e cjatà ancjemò acet te canoniche di Cjamparòs, li che e restà dal mês di Avost dal 1943 fintremai ai 11 di Avost dal 1945, cuant che e fo tornade a menâ te so cjase su la Mont di Lussari. Tal 1960 al fo celebrât il sest centenari dal santuari. In chel viaç la glesie e fo ristorade e lis cjasis dal santuaris a forin metudis a gnûf. La vore plui impuartant e fo chê in ocasion dal An Sant dal 2000, cuant che si inviarin voris di manutenzion tal santuari e e fo ristorade di plante fûr la canoniche. La Mont Sante di Lussari e je simpri stade, massime pal popul sloven, il lûc di avôt plui impuartant. Dentri te glesie a son pituris preseabils dal pitôr sloven Tone Kralj. Tra chestis pituris o vin chê che e presente la Madone Consoladorie dai disperâts, la Nunziade, la Scjampade in Egjit, Gjesù a dodis agns tal templi, Marie in preiere sot de crôs e l incoronazion de Madone. La stagjon dai pelegrinaçs estîfs e tache in Jugn e a finis te prime domenie di Otubar. S Svete Višarje so neprimerljiv biser lepote narave: od tu kraljuje sijajen razgled na mogočne gorske stene in vrhove. Niso pa Svete Višarje zanimive le z naravoslovnega vidika, ampak so enkratno stičišče treh velikih družin narodov: Romanov, Slovenov in Germanov. Že v 16. stoletju je bila gora cilj romanj treh narodov, danes pa so Svete 10

11 Višarje nedvomno Božja Pot Evrope. Staro izročilo poroča, da je nek pastir leta 1360 na Višarskem hribu izgubil svoje ovce. Kmalu nato jih je našel, ko so klečale okrog šopa ruševja. Pretresen se je približal in v grmu zagledal leseni kipec Matere Božje z Detetom Jezusom. Nesel ga je v dolino v Žabnice in ga izročil župniku. Toda naslednji dan je bil kipec čudežno spet na Višarjah in spet so ga obdajale klečeče ovce. Dogodek se je ponovil še tretjič. Tedaj je župnik obvestil oglejskega patriarha in ta je naročil, naj na kraju, kjer so našli kipec, zgradijo kapelo. Prvotna kapela ne stoji več: od druge kapele iz 16. stoletja se je ohranil današnji prezbiterij. Verni slovenski romarji so leta 1760 obhajali 400-letnico svetišča. Leta 1786 je avstrijski cesar Jožef II. prepovedal vsakršno versko dejavnost znotraj cerkve. Zaprli so jo, notranjost oropali vseh svetih predmetov, romanja pa prepovedali. Toda že 1790 je njegov brat Leopold odpravil cesarjev ukaz: Višarska Mati Božja se je smela vrniti v svoje prebivališče na Svetih Višarjah. V letu 1807 je v svetišče udarila strela, ki je požgala leseni del cerkve: zavzeti verniki so jo v kratkem obnovili in jo še povečali. Leta 1915 se je svetišče na Svetih Višarjah znašlo na bojnih črtah prve svetovne vojne. 16. septembra je bomba, ki so jo vrgli na cerkev, povzročila požar, ki je cerkev tudi porušil. Tedanji župnik pater Pij je naročil, naj kipec Višarske Matere Božje odnesejo na varno v dolino k varuhu cerkve Janezu Kravini. Od binkošti do meseca julija 1916 so kipec Višarske Matere Božje hranili v župnišču v Žabnicah. Pozneje so ga odnesli v Beljak, Celovec in v mariborsko baziliko Marije Matere milosti. Septembra je bil za kratek čas v Dravogradu. Avgusta naslednjega leta je ponovno prišel v Žabnice in 24. junija 1925 se je končno spet smel vrniti v višarsko cerkvico, ki so jo verniki med tem časom obnovili. Tudi med drugo svetovno vojno je cerkev ostala zaprta. Sveta Devica je ponovno našla zatočišče v župnišču v Žabnicah, kjer je ostala od avgusta 1943 do 11. avgusta 1945, ko so jo prinesli nazaj v njeno prebivališče na Svetih Višarjah. Leta 1960 je višarsko svetišče obhajalo 600-letnico. Ob tej priliki so cerkev obnovili in tudi na hišah okrog nje so stekla številna obnovitvena dela. K največjim obnovitvenim delom pa štejemo obnovitvene projekte v pripravi na jubilejno leto Ob tej priliki so na Višarjah izvedli številna vzdrževalna dela na svetišču in popolnoma obnovili župnišče. Višarska Mati Božja je bila in ostaja za 11

12 Slovence poleg Brezij eno največjih in najbolj obiskanih Marijinih božjih poti. Poslikave v notranjosti cerkve je napravil slovenski slikar Tone Kralj. Med drugim predstavljajo Marijo Tolažnico žalostnih, Oznanjenje, Beg v Egipt, Dvanajstletnega Jezusa v templju, Marijo v molitvi pod križem in Kronanje Vnebovzete. Sezona poletnih romanj se začne v mesecu juniju in traja vse do prve nedelje v oktobru. D Maria Luschari ist ein Edelstein in der Schönheit der Natur: von hier aus hat man eine herrliche Assicht auf massive und imposante Berge und Gipfel. Sie ist aber nicht nur vom naturalistischen Standpunkt her interessant, sondern sie ist ein einmaliger Kreuzungspunkt von drei grossen Völkerfamilien: die Romanen, die Slawen und die Germanen. Schon im 16, Jahrhundert war der Berg Ziel der Pilgerfahrten von drei bestimmten Völker, heute ist Maria Luschiari ohne Zweifel ein europäischer Wallfahrtsort. Eine alte Uberlieferung berichtet, dass im Jahre 1360 am Luschariberg einem Hirt die Schafe verlaufen waren. Kurz darauf fand sie, kniend um einen Bergkieferstrauch. Verblüfft näherte er sich und sah im Strauch ein hölzernes, reliefartiges Bild der Gottesmutter mit dem Kind Jesu. Er brachte das Bild nach Saifnitz und übergab es dem Pfarrer. Doch am nächsten Tag war das Bild auf wunderbarer Weise wieder am Luschariberg, und wieder umgaben es kniende Schafe. Der Fall wiederholte sich noch ein drittes Mal. Da mel dete der Pfarrer die Begebenheit dem Patriaechen von Aquileia; dieser gab die Verordnung heraus, an der Stelle, wo das Bild gefunden wurde, sollte eine Kapelle gebaut werden. Die ursprüngliche Kapelle steht nicht mehr: von der zweiten Kapelle aus dem 16. Jahrhundert ist das heutige Presbyterium erhalten geblieben haben die slowenischen Gläubigen das 400-jährige Jubiläum der Luschariwallfahrt geferit. Im Jahre 1786 ordnete Kaiser Josef II die Schliessung der Kirche an. Sie wurde gesperrt, ihrer heiligen Ornamente und Gegenstände weggenommen und alle Gottesdienste wurden verboten. Doch schon vier Jahre danach wurde sie unter Kaiser Leopold wieder geöffnet; die Gottesmutter konnte somit wieder in ihr Heim am Luschariberg zurückkehren wurde die Kirche von einem Blitz getroffen und durch eine Feuerbrunst in Trümmer verwandelt. Beim Wiederaufbau wurde sie vergrössert undverschönert. Im Jahre 1915 befand sich der Wallfahrtsort gerade im Kreuzungspunkt der Kampflinien des Ersten Weltkrieges. Am 16. September wurde die Kirche beschossen und verbrannte mit den umliegenden 12

13 Häusern. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Auf Befehl des Pfarrers von Saifnitz wurde das Bild vom Wäter der Kirche, Herrn Johanna Kravina, nach Saifnitz gebracht und somit gerettet. Von Pfingsten bis Juli 1916 wurde die Gottesmutter im Pfarrhaus von Saifnitz aufbewahrt. Später wurde sie zuerst nach Villach, dann nach Klagenfurt und Maribor jeweils für eine kurze Weile gebracht. Im September 1920 behielt sie sich kurz in Dravograd auf. Im August des darauffolgeneden Jahres kam sie wieder nach Saifnitz; am 24. Juni 1925 konnte sie endlich in die wiederaufgebaute Kirche am Berge zurückkehren. Auch wärend des Zweiten Weltkrieges blieb die Kirche geschlossen. Die heilige Statue-fand wieder Schutz im Pfarrhaus von Saiftnitz, wo es èvom August 1943 bis am 11. August 1945 blieb, als die Heilige Maria wieder in die Wallfahrtskirche gebracht wurde. Im Jahre 1960 wird das 600- Jubiläum gefeiert. Zu dieser Angelegenheit wurde die Kirche renoviert; es wurden auch verschiedene Erneuerungsarbeiten an den Häusern um die Kirche durchgeführt. Die beträchtlichsten davon sind jedoch jene, die für die Jubiläumsjahr 2000 vorgenommen wurden. Sie sind jedoch zur Zeit nicht vollendet. Maria Luschari ist für die Slowenen schonseit eh und je der Wallfahrtsort par excellence gewsen. Alle Wandmalereien der Kirche sind vom slowenischen Maler Tone Kralj. Sie stellen die Muttergottes als Zuflucht der Leidenden und Betrübten, Maria Verkündigung, die Flucht nach Agypten, Jesus als Zwölfjähringer in der Synagoge, Maria betend unter dem Kreuz und die Krönung der Muttergottes. Im Sommer beginnen die Pilgerfahrten im Juni und enden am ersten Oktobersonntag. 13

14 RITI DI INTRODUZIONE RÎTS DI JENTRADE ZAČETNI OBRED ERÖFFNUNG Mentre si svolge la processione con l immagine della beata Vergine Maria del Monte Lussari dal santuario al luogo della celebrazione si cantano le litanie lauretane. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Pater de caelis, Deus, miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater divinae gratiae, ora pro nobis. Mater purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. Mater amabilis, ora pro nobis. Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consilii, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. 14

15 Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo praedicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum iustitiae, ora pro nobis. Sedes sapientiae, ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Foederis arca, ora pro nobis. Ianua coeli, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in caelum assumpta, ora pro nobis. 15

16 Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Regina familiae, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Quindi si esegue il canto d ingresso. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t adoriamo; Padre dell umanità la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità per l immensa tua bontà. Ti laudìn, o Trinitât, nestri Diu, nestri Pari; dut il mont tu as creât cu la fuarce de tô glorie. Ti laudìn, o Trinitât, mostrinus la tô bontât. Hvala večnemu Bogu! Vse stvari ga zdaj molite! Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite! Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo. Großer Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke; Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. L Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L Arcivescovo saluta l assemblea: La pace sia con voi. E con il tuo spirito. L Arcivescovo introduce la celebrazione e invita i fedeli all atto penitenziale. Breve momento di silenzio. 16

17 L Arcivescovo : Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. L Arcivescovo: Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. L Arcivescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Coro e assemblea si alternano nelle acclamazioni a Cristo Signore: Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. L assemblea ripete ad ogni strofa il ritornello dell inno: Glória, gloria in excélsis Deo. Glória, gloria in excélsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello Di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 17

18 accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. ORAZIONE COLLETTA / COLETE GLAVNA PROŠNJA / TAGESGEBET L Arcivescovo: Preghiamo. Tutti pregano per qualche istante in silenzio. L Arcivescovo, con le braccia allargate, prosegue: Tendi l'orecchio della tua pietà, o Padre, ai tuoi figli che gemono sotto il peso della colpa; li accolga sulla via del ritorno l'amore senza limiti che ti spinse a mandare il Figlio come Salvatore, e a donarci Maria come regina di misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 18

19 LITURGIA DELLA PAROLA LITURGJIE DE PERAULE BESEDNO BOGOSLUŽJE WORTGOTTENSDIENST PRVO BERILO / PRIMA LETTURA PRIME LETURE / ERSTE LESUNG S Berilo iz Esterine knjige (4,17n.p.r.aa-bb.hh-kk) Kraljica Estera se je v strahu in v smrtni nevarnosti, ki ji je pretila, zatekla h Gospodu. od jutra do večera je ostala z obrazom na tleh skupaj z deklami in govorila:»bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, ti si blagoslovljeni. Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal, razen tebe, Gospod, kajti nevarnost mi je za petami. Že iz knjig mojih prednikov sem slišala, Gospod, da ti osvobajaš vse, ki so ti po volji, do konca. Zdaj pa pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar razen tebe, Gospod, moj Bog. Ti nas reši iz rok naših sovražnikov; obrni naše žalovanje v veselje in naše bolečine v rešenje. Tiste pa, ki se povzdigujejo nad tvoj delež, o Bog, kaznuj za zgled. Pokaži se, Gospod; razodeni se, Gospod!«I Dal libro di Ester In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe,benedetto sei tu! A me, Signore, sola e senza difesa all infuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora, accorri in mio aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te, Signore, mio Dio. Liberaci dalle mani dei nostri nemici; muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa' sì, o Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati; manifestati, o Signore!». 19

20 F Dal libri di Ester In chei dîs, la regjine Ester e lè a parâsi daprûf dal Signôr, cu la muart tal cûr. Si butà par tiere cu lis sôs siervis di buinore fin soresere e e preave disint: «Sêstu benedet, Diu di Abram e Diu di Isac e Diu di Jacop! Ven a judâmi me ch o soi dibessole e no ai nessun che mi judi fûr di te, Signôr, parcé che un grant pericul al sta par sumierzimi. Jo o ai savût dai libris dai miei vons, Signôr, che tu tu libaris simpri ducj chei ch a fasin la to volontât. Cumò, Signôr, gno Diu, judimi me ch o soi dibessole e no ai nissun fûr di te. Deliberinus des mans dai nestri nemîs; mude il nestri corot in ligrie e i nestris patiments in salvece. E chei che si metin cuintri di chei che tu âs sielzût, Diu, cjastîju cuntun spieli. Panditi, Signôr; mostriti, Signôr!». D Lesung aus dem Buch Ester In jenen Tagen wurde die Königin Ester von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels: Herr, unser König, du bist der einzige. Hilf mir! Denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir; die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast; du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr! Offenbare dich in der Zeit unserer Not, und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte! Rette uns mit deiner Hand! Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemanden ußer dir, o Herr! Verbum Domini. Deo gratias. SALMO RESPONSORIALE / SALM RESPONSORIÂL PSALM / ANTWORTPSALM (Lc 1, 46-55) Misericordias Domini in aternum cantabo. Misericordias Domini in aternum cantabo. «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 20

RITO DELLA MESSA. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

RITO DELLA MESSA. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. RITO DELLA MESSA RITI DI INTRODUZIONE Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti

Dettagli

ORDINARIO DELLA MESSA

ORDINARIO DELLA MESSA RITI DI INTRODUZIONE CANTO D'INGRESSO Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesú Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti

Dettagli

La Messa. in rito ambrosiano. spiegata. ai bambini. e non solo

La Messa. in rito ambrosiano. spiegata. ai bambini. e non solo La Messa in rito ambrosiano spiegata ai bambini e non solo 2 3 RITI DI INTRODUZIONE! Le parti più importanti: Riti di introduzione Accoglienza Canto d ingresso Atto penitenziale Liturgia della parola Inno

Dettagli

PREGHIERE www.ruksak.sk IL SEGNO DELLA CROCE. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. BREVIARIO INTRODUZIONE

PREGHIERE www.ruksak.sk IL SEGNO DELLA CROCE. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. BREVIARIO INTRODUZIONE PREGHIERE www.ruksak.sk IL SEGNO DELLA CROCE Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. BREVIARIO INTRODUZIONE O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. BREVIARIO BENEDIZIONE

Dettagli

4. La celebrazione ha inizio presso una chiesa sussidiaria o un luogo adatto.

4. La celebrazione ha inizio presso una chiesa sussidiaria o un luogo adatto. GIUBILEO DELLA MISERICORDIA RITO DI APERTURA NELLE PARROCCHIE _ PREMESSE 1. L Ufficio Liturgico Diocesano in occasione del Giubileo della Misericordia ha predisposto una celebrazione di apertura per le

Dettagli

31 dicembre PREGHIERA NELL ULTIMO GIORNO DELL ANNO CIVILE

31 dicembre PREGHIERA NELL ULTIMO GIORNO DELL ANNO CIVILE 31 dicembre PREGHIERA NELL ULTIMO GIORNO DELL ANNO CIVILE Il Direttorio su Pietà popolare e liturgia Benedici, Signore, il tuo popolo che attende i doni della tua misericordia; porta a compimento i desideri

Dettagli

EPIFANIA DEL SIGNORE Liturgia del 5 e 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE Liturgia del 5 e 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE Liturgia del 5 e 6 gennaio Grado della Celebrazione: Solennità' Colore liturgico: Bianco INTRODUZIONE (solo giorno 6) L Epifania è la manifestazione del Cristo nella carne dell uomo

Dettagli

-------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia

-------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia ====================================================== IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Dettagli

VESPRI PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO. 18 settembre INTRODUZIONE

VESPRI PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO. 18 settembre INTRODUZIONE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 18 settembre INTRODUZIONE VESPRI V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto.. Alleluia INNO San Giuseppe onoriamo: la sua virtù sublime l'ordine

Dettagli

Insieme verso Gesù. Parrocchia di San Pietro

Insieme verso Gesù. Parrocchia di San Pietro Parrocchia di San Pietro Carissimo, carissima, questo messalino ti accompagnerà lungo queste domeniche durante le quali cercheremo di capire più a fondo il significato della Messa e delle sue varie parti.

Dettagli

CELEBRAZIONE DI APERTURA DELL ANNO DELLA FEDE

CELEBRAZIONE DI APERTURA DELL ANNO DELLA FEDE CELEBRAZIONE DI APERTURA DELL ANNO DELLA FEDE RITI DI INTRODUZIONE DELLA CHIESA STAZIONALE 1. Quando il popolo si è riunito nella Chiesa stazionale il Vescovo saluta la comunità: Nel nome del Padre e del

Dettagli

2. [19]Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.

2. [19]Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. MARIA DISCEPOLA DELLA PAROLA E MAESTRA DI PREGHIERA + Dal Vangelo secondo Luca 1,26-56 In quel tempo, l angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa

Dettagli

DOMENICA V DI PASQUA C

DOMENICA V DI PASQUA C DOPO LA COMUNIONE Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passi dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.

Dettagli

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA SOLENNITÀ ATTO DI VENERAZIONE ALL IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA ROMA PIAZZA DI SPAGNA, 8 DICEMBRE 2015 Il Santo Padre: Nel nome del Padre e del Figlio e

Dettagli

SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ATTO DI VENERAZIONE ALL IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ATTO DI VENERAZIONE

Dettagli

============================================ II DOMENICA DOPO NATALE (ANNO C) ======================================================================

============================================ II DOMENICA DOPO NATALE (ANNO C) ====================================================================== -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO 03.01.2016 Grado della Celebrazione: DOMENICA Colore liturgico: Bianco ============================================ II DOMENICA

Dettagli

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ====================================================== -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia ====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

Dettagli

ARCIDIOCESI DI MILANO. Solenne ingresso in Diocesi di Milano di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Arcivescovo ANGELO SCOLA

ARCIDIOCESI DI MILANO. Solenne ingresso in Diocesi di Milano di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Arcivescovo ANGELO SCOLA ARCIDIOCESI DI MILANO Solenne ingresso in Diocesi di Milano di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Arcivescovo ANGELO SCOLA Milano, Basilica di Sant Eustorgio 25 settembre 2011 ARCIDIOCESI DI MILANO

Dettagli

Ringraziamo per i 60 anni di matrimonio di

Ringraziamo per i 60 anni di matrimonio di 1 Ringraziamo per i 60 anni di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento di grazie

Dettagli

SANTA MARIA DEL FONTE presso Caravaggio patrona della diocesi

SANTA MARIA DEL FONTE presso Caravaggio patrona della diocesi 26 maggio SANTA MARIA DEL FONTE presso Caravaggio patrona della diocesi SOLENNITÀ Secondo attendibili testimonianze storiche, il 26 maggio 1432 in località Mazzolengo, vicino a Caravaggio, dove c era una

Dettagli

Qual è il giorno di festa per il popolo ebraico.. Cosa ricorda loro questo giorno?......

Qual è il giorno di festa per il popolo ebraico.. Cosa ricorda loro questo giorno?...... LA DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE Per il popolo ebraico, al quale apparteneva Gesù, il giorno di festa e di riposo è il sabato che in ebraico (sabbat) significa riposo e di preghiera nel quale gli Ebrei ancora

Dettagli

INDICAZIONI LITURGICO-PASTORALI

INDICAZIONI LITURGICO-PASTORALI INDICAZIONI LITURGICO-PASTORALI Giornata di preghiera per il Bicentenario della Diocesi 1816-2016 Giubileo della Misericordia Domenica 25 ottobre 2015 PREMESSA In vista dell apertura del Bicentenario della

Dettagli

RITI DI ACCOGLIENZA. Che nome date al vostro bambino?

RITI DI ACCOGLIENZA. Che nome date al vostro bambino? RITI DI ACCOGLIENZA DIALOGO CON I GENITORI E I PADRINI Celebrante: Genitori:... Che nome date al vostro bambino? Celebrante: Per... che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Genitori: Il Battesimo. Celebrante:

Dettagli

Vien poi portata una bibbia e deposta sull altare o al centro dell assemblea.

Vien poi portata una bibbia e deposta sull altare o al centro dell assemblea. Rosario colorato Scritto da Tratto da Amico Canto Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alcune parole di introduzione e spiegazione. Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni -

Dettagli

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 1 Entrando

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

CASA ESERCIZI SPIRITUALI CASA PADRE LUIGI SUORE DELLA PROVVIDENZA VIA MOIMACCO 21, ORZANO DI REMANZACCO (UD)

CASA ESERCIZI SPIRITUALI CASA PADRE LUIGI SUORE DELLA PROVVIDENZA VIA MOIMACCO 21, ORZANO DI REMANZACCO (UD) ARCIDIOCESI DI UDINE UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA La coppia cristiana: segno di speranza pomeriiggiio dii spiiriitualliità famiilliiare domenica 27 aprile 2014 CASA ESERCIZI SPIRITUALI

Dettagli

Novena di Natale 2015

Novena di Natale 2015 Novena di Natale 2015 io vidi, ed ecco, una porta aperta nel cielo (Apocalisse 4,1) La Porta della Misericordia Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, e

Dettagli

Novena alla Regina della Pace si recita dal 15 al 23 giugno o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità

Novena alla Regina della Pace si recita dal 15 al 23 giugno o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità Novena alla Regina della Pace si recita dal 15 al 23 giugno o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità PRIMO GIORNO Preghiamo per i veggenti Preghiera alla Regina della Pace Madre di Dio

Dettagli

Santo Rosario Misteri della Luce da recitare il Giovedì MiryS Un angolo fiorito di Pace e di Preghiera htp://www.paxetbonum.

Santo Rosario Misteri della Luce da recitare il Giovedì MiryS Un angolo fiorito di Pace e di Preghiera htp://www.paxetbonum. Santo Rosario Misteri della Luce da recitare il Giovedì MiryS Un angolo fiorito di Pace e di Preghiera htp://www.paxetbonum.it/mirys/ Le 15 Promesse della Madonna 1. A tutti quelli che reciteranno devotamente

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

dalla Messa alla vita

dalla Messa alla vita dalla Messa alla vita 12 RITI DI INTRODUZIONE 8 IL SIGNORE CI INVITA ALLA SUA MENSA. Dio non si stanca mai di invitarci a far festa con Lui, e gli ospiti non si fanno aspettare, arrivano puntuali. Entriamo,

Dettagli

28 FEBBRAIO B. ANTONIA DA FIRENZE, Clarissa Festa

28 FEBBRAIO B. ANTONIA DA FIRENZE, Clarissa Festa 28 FEBBRAIO B. ANTONIA DA FIRENZE, Clarissa Festa Nata a Firenze nel 1401, fu sposa in età giovanissima e madre di un figlio divenuto successivamente anch esso frate e santo: il beato Giovanni Battista.

Dettagli

SAN CAMILLO DE LELLIS SACERDOTE. Secondi Vespri

SAN CAMILLO DE LELLIS SACERDOTE. Secondi Vespri LITURGIA DELLE ORE 14 luglio SAN CAMILLO DE LELLIS SACERDOTE V. O Dio, vieni a salvarmi. Secondi Vespri R. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era

Dettagli

PREGHIERA DI SAN GIROLAMO

PREGHIERA DI SAN GIROLAMO SUPPLICA A SAN GIROLAMO P. Nel nome del Padre. Amen. P. Rivolgiamoci al Signore Gesù con la preghiera di san Girolamo, per ottenere la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di pace con Dio

Dettagli

PREGHIERA DEL S. ROSARIO

PREGHIERA DEL S. ROSARIO VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI IN MEMORIA DEL SERVO DI DIO PAPA GIOVANNI PAOLO II 2 APRILE 2008 PREGHIERA DEL S. ROSARIO MISERI DELLA GLORIA GROE VAIANE (ROMA) PALAZZO ARIVESOVILE (RAOVIA) ANO INIZIALE

Dettagli

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO I C1 INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO Per il celebrante e l'équipe battesimale Monizioni Accoglienza Siamo radunati sulla soglia della chiesa è un luogo altamente simbolico, poiché evoca l

Dettagli

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INIZIO DELL ANNO GIUBILARE NELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI 13 dicembre 2015 Terza Domenica di Avvento 1 Nella terza domenica di Avvento, detta Gaudete, in ogni chiesa cattedrale

Dettagli

2 - LA SANTA COMUNIONE E IL VIATICO AGLI INFERMI DATI DAL MINISTRO STRAORDINARIO

2 - LA SANTA COMUNIONE E IL VIATICO AGLI INFERMI DATI DAL MINISTRO STRAORDINARIO 2 - LA SANTA COMUNIONE E IL VIATICO AGLI INFERMI DATI DAL MINISTRO STRAORDINARIO 1. RITO ORDINARIO RITI INIZIALI 60. Il ministro, entrando dal malato, rivolge a lui e a tutti i presenti un fraterno saluto.

Dettagli

MARIA SS. DELLE GRAZIE

MARIA SS. DELLE GRAZIE Cantico della Vergine - Magnificat L'anima mia magnifica il Signore * e il mio spirito esulta in Dio,mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno

Dettagli

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 14 ottobre 2007 - P r o c e s s i o n e

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 14 ottobre 2007 - P r o c e s s i o n e Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Gerenzano FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 14 ottobre 2007 - P r o c e s s i o n e CANTO DURANTE IL CANTO SI INCENSA LA MADONNA Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio

Dettagli

http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip

http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip Scarica questo libretto Ascolta le canzoni in MP3 http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip Canti con accordi 1 Lo spirito e la sposa z do

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

CHE COS È L INDULGENZA?

CHE COS È L INDULGENZA? CHE COS È L INDULGENZA? La dottrina dell'indulgenza è un aspetto della fede cristiana, affermato dalla Chiesa cattolica, che si riferisce alla possibilità di cancellare una parte ben precisa delle conseguenze

Dettagli

NATALE DEL SIGNORE (ANNO C) Messa del giorno Grado della Celebrazione: Solennità Colore liturgico: Bianco

NATALE DEL SIGNORE (ANNO C) Messa del giorno Grado della Celebrazione: Solennità Colore liturgico: Bianco NATALE DEL SIGNORE (ANNO C) Messa del giorno Grado della Celebrazione: Solennità Colore liturgico: Bianco INTRODUZIONE Il tempo di Natale è un tempo di doni - un dono dice gratuità, attenzione reciproca,

Dettagli

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO Come mai chiedi da bere a me? Domenica 9 Novembre 2014 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30

Dettagli

Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia. Festa del Perdono. CELEBRAZIONE della PRIMA CONFESSIONE. 21 novembre 2015

Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia. Festa del Perdono. CELEBRAZIONE della PRIMA CONFESSIONE. 21 novembre 2015 Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia Festa del Perdono CELEBRAZIONE della PRIMA CONFESSIONE 21 novembre 2015 Parrocchia di Madonna in campagna e Santi Nazaro e Celso di Arnate in Gallarate (VA)

Dettagli

BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA

BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA I A6 BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA Parrocchia Domenica CANTO D INIZIO NEL TUO SILENZIO Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me, sei tu che vieni, o forse è più vero

Dettagli

Da Sua Santità Papa Tawadros Secondo Messaggio Natalizio 2013

Da Sua Santità Papa Tawadros Secondo Messaggio Natalizio 2013 Da Sua Santità Papa Tawadros Secondo Messaggio Natalizio 2013 Amati figli, mi congratulo con voi per la Festa della gloriosa Natività... Siano con voi le benedizioni del Nascituro della mangiatoia santa,

Dettagli

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA Solennità SALUTO La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio siano con tutti voi. E con il tuo spirito. L. Oggi la nostra comunità è in festa, ricordando

Dettagli

3. Rito della benedizione senza la Messa

3. Rito della benedizione senza la Messa 3. Rito della benedizione senza la Messa INIZIO 500. Quando la comunità è già riunita, si può cantare il Salmo 33 (34) o eseguire un altro canto adatto. Terminato il canto, tutti si fanno il segno della

Dettagli

Venerdì 18 Settembre

Venerdì 18 Settembre 1 Venerdì 18 Settembre...accogliendo il dono della professione solenne della nostra sorella N. Inno O AMORE INEFFABILE Tu, abisso di carità, pare che sì pazzo delle tue creature. Chi ti muove a fare tanta

Dettagli

Lo Spirito riempì tutta la casa

Lo Spirito riempì tutta la casa Veglia di preghiera per il Sinodo della famiglia Pentecoste 2015 Lo Spirito riempì tutta la casa Introduzione 1L. Dal Magistero del nostro Arcivescovo La famiglia è la via maestra e la prima, insostituibile

Dettagli

SAN TOMMASO DEI BATIUTI

SAN TOMMASO DEI BATIUTI rr;;;:.-~ J/(::il. 10 ~m. "'~"'. TO O H "NT U. CAPPELLANIA OSPEDALE SAN TOMMASO DEI BATIUTI PORTOGRUARO 19 Settelnbre Benedizione Cappella 2014 San Giovanni Paolo II BENEDIZIONE DELL'ACQUA E ASPERSIONE

Dettagli

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL UNIVERSO

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL UNIVERSO SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL UNIVERSO SANTA MESSA C E L E B R A Z I O N E D I C H I U S U R A DELL ANNO DELLA FEDE DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 RITI DI INTRODUZIONE Prima della Santa Messa

Dettagli

CANTI PER LA SANTA MESSA DI NATALE 25 Dicembre 2014

CANTI PER LA SANTA MESSA DI NATALE 25 Dicembre 2014 CANTI PER LA SANTA MESSA DI NATALE 25 Dicembre 2014 ADESTE FIDELES Adeste fideles Læti triumphantes Venite, venite in Bethlehem Natum videte Regem angelorum Venite adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus

Dettagli

8 maggio BEATA VERGINE MARIA, MADRE E MEDIATRICE DI GRAZIA. Memoria facoltativa

8 maggio BEATA VERGINE MARIA, MADRE E MEDIATRICE DI GRAZIA. Memoria facoltativa 8 maggio BEATA VERGINE MARIA, MADRE E MEDIATRICE DI GRAZIA Memoria facoltativa Nel 1921 Benedetto XV ( 1922), su richiesta del card. Desiderio-Giuseppe Mercier ( 1926), concesse a tutto il Belgio l ufficio

Dettagli

Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SETTIMA UNITÀ

Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SETTIMA UNITÀ Catechismo di iniziazione cristiana dei fanciulli SETTIMA UNITÀ Siamo figli di Dio Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli Leggi il catechismo Cosa abbiamo imparato Ci accoglie una grande famiglia: è

Dettagli

NOVENA DI NATALE. Profezie Il Re che sta per venire è il Signore, venite adoriamo.

NOVENA DI NATALE. Profezie Il Re che sta per venire è il Signore, venite adoriamo. NOVENA DI NATALE NOVENA DI NATALE Profezie Il Re che sta per venire è il Signore, venite adoriamo. Gioisci, figlia di Sion, esulta, figlia di Gerusalemme: ecco, il Signore verrà, ed in quel giorno vi sarà

Dettagli

Istituto don Bosco Messina. Magnificat anima mea Dominum. 5 Agosto 2013

Istituto don Bosco Messina. Magnificat anima mea Dominum. 5 Agosto 2013 Istituto don Bosco Messina Magnificat anima mea Dominum 5 Agosto 2013 4. LA MIA ANIMA CANTA 4. La mia anima canta La grandezza del Signore Il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà L infinito

Dettagli

S. MESSA IN ONORE DI SANTA RITA DA CASCIA RELIGIOSA

S. MESSA IN ONORE DI SANTA RITA DA CASCIA RELIGIOSA S. MESSA IN ONORE DI SANTA RITA DA CASCIA RELIGIOSA Antifona d ingresso Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso

Dettagli

BATTESIMO DEL SIGNORE B

BATTESIMO DEL SIGNORE B ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per

Dettagli

DOMENICA: perché? E per noi? Che cosa vuol dire DOMENICA? GIORNO DEL SIGNORE. è la festa della VITA, la festa di PASQUA.

DOMENICA: perché? E per noi? Che cosa vuol dire DOMENICA? GIORNO DEL SIGNORE. è la festa della VITA, la festa di PASQUA. PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE LA SANTA MESSA ANNO CATECHISTICO 2008/09 NOME E COGNOME 1 DOMENICA: perché? Tutti i popoli hanno dei giorni di festa. Il popolo ebraico, a cui apparteneva Gesù, aveva

Dettagli

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA C O M U N I T A E C C L E S I A L E D I S A N C A T A L D O ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA IN COMUNIONE CON IL SANTO PADRE FRANCESCO E LA CHIESA SPARSA NEL MONDO San

Dettagli

PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI

PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI PREGHIERE A SAN FILIPPO SMALDONE SACERDOTE DIOCESANO FONDATORE DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI E APOSTOLO DEI SORDI INTRODUZIONE La preghiera non è solo elevazione dell anima a Dio ma è anche relazione

Dettagli

Commento Gesù si alza molto prima dell alba. Esce e se ne va in un luogo deserto, nella notte, e là prega. Quando gli apostoli, che lo cercano,

Commento Gesù si alza molto prima dell alba. Esce e se ne va in un luogo deserto, nella notte, e là prega. Quando gli apostoli, che lo cercano, Commento Gesù si alza molto prima dell alba. Esce e se ne va in un luogo deserto, nella notte, e là prega. Quando gli apostoli, che lo cercano, infine lo trovano, egli dice loro: Andiamocene altrove per

Dettagli

Gianluca e Sabrina RITI DI COMUNIONE. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

Gianluca e Sabrina RITI DI COMUNIONE. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: RITI DI COMUNIONE Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: P adre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la

Dettagli

I Quaresima B. Padre, tu che ci doni il tuo Figlio come Vangelo vivente, fa che torniamo a te attraverso un ascolto rinnovato della tua Parola, pr.

I Quaresima B. Padre, tu che ci doni il tuo Figlio come Vangelo vivente, fa che torniamo a te attraverso un ascolto rinnovato della tua Parola, pr. I Quaresima B Padre buono, ti ringraziamo per aver nuovamente condotto la tua Chiesa nel deserto di questa Quaresima: donale di poterla vivere come un tempo privilegiato di conversione e di incontro con

Dettagli

Il Credo Il Cristiano è una persona che crede che Gesù Cristo quel Gesù lì è il suo Creatore, è il suo Dio

Il Credo Il Cristiano è una persona che crede che Gesù Cristo quel Gesù lì è il suo Creatore, è il suo Dio Il Credo Il Credo Il Cristiano è una persona che crede che Gesù Cristo, nato da Maria, nato a Betlemme, vissuto a Nazareth, quel Gesù di cui parlano i vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, quel Gesù

Dettagli

VEGLIA DI PREGHIERA A MARIA

VEGLIA DI PREGHIERA A MARIA VEGLIA DI PREGHIERA A MARIA CON MARIA IN ATTESA DELLA PENTECOSTE Canto; NOME DOLCISSIMO GUIDA: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti salutiamo o Maria, piena di grazia, il Signore

Dettagli

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE sorgente di acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. PRESENTAZIONE DEL SIGNORE PARROCCHIA CATTEDRALE SS. PIETRO E PAOLO 2 Febbraio 2008 Ore 16:00 12 1 BENEDIZIONE DELLE CANDELE E PROCESSIONE Il Celebrante

Dettagli

VEGLIA VIGILIARE PER L APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

VEGLIA VIGILIARE PER L APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA VEGLIA VIGILIARE PER L APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA SALUTO La grazia, la misericordia e la pace da parte di Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, sia con voi. R. E con il

Dettagli

OMELIA MESSA DEL GIORNO DI NATALE 2006

OMELIA MESSA DEL GIORNO DI NATALE 2006 OMELIA MESSA DEL GIORNO DI NATALE 2006 I. Vieni Signore Gesù!. Così la chiesa ha ripetuto spesso nella preghiera di Avvento. Così la chiesa, le nostre comunità, ciascuno di noi ha predisposto il cuore

Dettagli

Festa della Presentazione del Signore

Festa della Presentazione del Signore Diocesi di Como Vicariato di Sondrio Festa della Presentazione del Signore Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Diego Coletti Sondrio/Collegiata, 2 febbraio 2016 20ª giornata mondiale della

Dettagli

Festa degli Sposi nei 5 20 25-35 40 45 63anni di Matrimonio

Festa degli Sposi nei 5 20 25-35 40 45 63anni di Matrimonio Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, perché abbiamo costruito la nostra casa sulla salda roccia del tuo amore! Festa degli Sposi nei 5 20 25-35 40 45 63anni di Matrimonio Un particolare ringraziamento

Dettagli

Adorazione Eucaristica 8 Gennaio 2009

Adorazione Eucaristica 8 Gennaio 2009 Adorazione Eucaristica 8 Gennaio 2009 Canto di esposizione: Venite Fedeli Venite fedeli lieti ed esultanti Veni - te, venite in behetlem In un presepe oggi è nato il Re del ciel Venite adoriamo, venite

Dettagli

Canti per la Settimana Santa, Pasqua 2009

Canti per la Settimana Santa, Pasqua 2009 Canti per la Settimana Santa, Pasqua 2009 Domenica delle Palme Rito della benedizione delle palme (in fondo alla navata) Canto d inizio: Hosanna (Frisina) - n.42-1 semitono Benedizione dei rami e aspersione

Dettagli

SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA SOLENNITÀ DELL IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ATTO DI VENERAZIONE ALL IMMACOLATA IN PIAZZA DI SPAGNA ROMA PIAZZA DI SPAGNA, 8 DICEMBRE 2012 Tu es Petrus Mt 16, 18-19 Tu es Petrus, et super

Dettagli

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE C H I E S A M A D R E A r c i p r e t u r a di S a n C a t a l d o 93017 San Cataldo (CL) Tel. 0934/587018 www.madrice.it SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ Giornata

Dettagli

Adorazione Eucaristica

Adorazione Eucaristica Adorazione Eucaristica Pregare come i Santi I santi sono coloro che hanno creduto e vissuto con amore il mistero di Cristo. Essi hanno saputo vivere nel difficile nascondimento la preghiera, sottratta

Dettagli

Mandato agli Operatori pastorali parrocchiali

Mandato agli Operatori pastorali parrocchiali Parrocchia Sacro Cuore Capua Mandato agli Operatori pastorali parrocchiali 29 Settembre 2013 Monizione In questa Eucaristia, il nostro parroco consegnerà il mandato a svolgere il servizio nella pastorale

Dettagli

Parrocchia San Cataldo Chiesa Santa Maria del Popolo

Parrocchia San Cataldo Chiesa Santa Maria del Popolo Parrocchia San Cataldo Chiesa Santa Maria del Popolo Il Rito del Battesimo Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita nello Spirito e la porta che

Dettagli

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese Canti per i funerali Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese SYMBOLUM 77 (84) 1. Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità Nella tua parola io camminerò

Dettagli

Omelia del lettura cardinale Angelo Sodano al Santuario della Madonna del Rosario.

Omelia del lettura cardinale Angelo Sodano al Santuario della Madonna del Rosario. IL Rosario Cose da fare: Pregare il Rosario, 5 decadi del Rosario stasera con la vostra famiglia. Continuare questa pratica attraverso ottobre, il mese che è specialmente dedicato al Rosario. Leggere le

Dettagli

Arcidiocesi di Agrigento. Padre nostro. e rimetti a noi i nostri debiti. Liturgia Penitenziale di Avvento

Arcidiocesi di Agrigento. Padre nostro. e rimetti a noi i nostri debiti. Liturgia Penitenziale di Avvento Arcidiocesi di Agrigento Padre nostro e rimetti a noi i nostri debiti 12 1 Liturgia Penitenziale di Avvento per sostenerci fra le prove della vita con l'esempio della tua umiltà e pazienza, aiutaci a custodire

Dettagli

San Nicola alla Valle dei Templi. RITO del MATRIMONIO

San Nicola alla Valle dei Templi. RITO del MATRIMONIO San Nicola alla Valle dei Templi RITO del MATRIMONIO RITI DI INTRODUZIONE Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito. MEMORIA DEL BATTESIMO Carissimi,

Dettagli

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo:

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo: universale viva in ogni popolo. Ogni giorno, da soli, in famiglia o in comunità, insieme con Maria, la Madre di Dio e dell umanità, percorriamo i continenti per seminarvi la preghiera e il sacrificio,

Dettagli

NOVENA DI NATALE le letture antifone maggiori del Magnificat

NOVENA DI NATALE le letture antifone maggiori del Magnificat NOVENA DI NATALE I testi liturgici che preparano alla Solennità del Natale del Signore sono densi di una ricchezza notevole. La tradizionale Novena di Natale sorge proprio per colmare la difficoltà dei

Dettagli

MADONNA DELLA SALUTE

MADONNA DELLA SALUTE 1 MADONNA DELLA SALUTE SI FESTEGGIA IL 21 NOVEMBRE 1- Vergine santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della salute, perché in ogni tempo hai lenito le umane infermità: ti prego di ottenere

Dettagli

PREGHIERA PER IL SINODO

PREGHIERA PER IL SINODO PREGHIERA PER IL SINODO Sac. Il Signore sia con voi Tutti: E con il tuo spirito Voce Guida: siamo qui radunati, come papa Francesco ha chiesto a tutti i fedeli, per accompagnare con la nostra preghiera

Dettagli

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE Anno A Ultima Domenica di gennaio Rito Ambrosiano

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE Anno A Ultima Domenica di gennaio Rito Ambrosiano SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE Anno A Ultima Domenica di gennaio Rito Ambrosiano Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA RITO DELLA LUCE Ecco la luce rifulge

Dettagli

Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in NomeSposa e NomeSposo la veste nuziale della Chiesa.

Sac: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in NomeSposa e NomeSposo la veste nuziale della Chiesa. RITI DI INTRODUZIONE Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo MEMORIA DEL BATTESIMO Sac: Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Tutti: E con il tuo spirito

Dettagli

21 novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. Festa. Vespri

21 novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. Festa. Vespri 21 novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA FESTA DELLA «MADONNA DELLA SALUTE» Festa In questo giorno della dedicazione (543) della chiesa di S. Maria Nuova, costruita presso il tempio di Gerusalemme,

Dettagli

Settimana della Comunità Seconda assemblea parrocchiale LA COMUNITA. Compaginati dallo Spirito A C C O G L I E N Z A

Settimana della Comunità Seconda assemblea parrocchiale LA COMUNITA. Compaginati dallo Spirito A C C O G L I E N Z A Settimana della Comunità Seconda assemblea parrocchiale LA COMUNITA Compaginati dallo Spirito A C C O G L I E N Z A Quando l'assemblea si è riunita si apre la catechesi con un intervento che crei, secondo

Dettagli

1. GIORNO - PREGHIAMO PER I VEGGENTI

1. GIORNO - PREGHIAMO PER I VEGGENTI 1. GIORNO - PREGHIAMO PER I VEGGENTI Gesù disse ai suoi discepoli: Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè,

Dettagli

PARROCCHIA SACRO CUORE

PARROCCHIA SACRO CUORE PARROCCHIA SACRO CUORE VEGLIA MISSIONARIA 2013 1 ARCIDIOCESI DI CAPUA PARROCCHIA SACRO CUORE VEGLIA MISSIONARIA 30 OTTOBRE 2013 SULLE STADE DEL MONDO PRESIEDE DON CARLO IADICICCO MISSIONARIO FIDEI DONUM

Dettagli

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA IN CONTEMPORANEA MONDIALE. Schema e Intenzioni per l Adorazione Eucaristica

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA IN CONTEMPORANEA MONDIALE. Schema e Intenzioni per l Adorazione Eucaristica SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA IN CONTEMPORANEA MONDIALE Schema e Intenzioni per l Adorazione Eucaristica 2 GIUGNO 2013 INTENZIONE DI PREGHIERA Il Santo Padre chiede che il momento di adorazione eucaristica

Dettagli

CORPUS DOMINI - 26 GIUGNO 2011

CORPUS DOMINI - 26 GIUGNO 2011 CORPUS DOMINI - 26 GIUGNO 2011 Nicolas Poussin L istituzione dell Eucaristia, 1640, Musée du Louvre, Paris Nella Sinagoga di Cafarnao, Gesù parlò dell Eucarestia LECTIO SUL VANGELO DELLA SOLENNITÀ DEL

Dettagli

N. e N. 40 anni nella grazia del matrimonio

N. e N. 40 anni nella grazia del matrimonio N. e N. 40 anni nella grazia del matrimonio Celebrare un anniversario non significa rievocare un avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento di grazie una realtà presente che ha

Dettagli

Parrocchia Santa Maria della Pace Fontecchio - L Aquila

Parrocchia Santa Maria della Pace Fontecchio - L Aquila Parrocchia Santa Maria della Pace Fontecchio - L Aquila Nome ragazzo Ricevi il Sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono Domenica 17 Luglio 2011 ANTIFONA D INGRESSO Ecco, Dio viene in mio aiuto,

Dettagli