SALVE MATER MISERICORDIAE!

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SALVE MATER MISERICORDIAE!"

Transcript

1

2 2

3 SALVE MATER MISERICORDIAE! I La tradizione cristiana invoca Maria con due titoli pieni di dolcezza e carissimi ai fedeli: «Regina di misericordia» e «Madre di misericordia». Il titolo di «Regina di misericordia» celebra la benignità, la magnanimità, la dignità della beata Vergine esaltata nei cieli. Maria interviene incessantemente presso il Figlio per noi che ricorriamo a lei con fiducia nelle tribolazioni e nei pericoli. La Madre del Signore è esperta della benevolenza di Dio e accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei ed è salutata quale conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Il titolo di «Madre di misericordia», che per primo sant'oddone ( 942), abate di Cluny, si ritiene abbia attribuito alla Madonna (cfr. Vita Odonis I), giustamente celebra la santa Vergine, sia perché ci ha generato Gesù Cristo, che è la misericordia visibile dell'invisibile Dio misericordioso, sia perché è madre spirituale dei fedeli, piena di grazia e di misericordia. La Madre di Gesù, che ora è in cielo, presenta le necessità dei fedeli al Figlio suo, che, quando era in terra, supplicò per gli sposi a Cana (cfr. Gv 2,1-11). La beata Vergine è anche celebrata come profetessa che esalta la misericordia di Dio (cfr. Lc 1,39-55); due volte nel Magnificat ha lodato Dio che usa misericordia: «Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono»; «ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia» (Lc 1,50). Papa Francesco indicendo il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre novembre 2016) ha proposto a tutta la Chiesa il modello di Maria come Madre di Misericordia: «Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall amore del Padre per essere Arca dell Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi eravamo 3

4 presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù». F La tradizion cristiane e pree Marie cun doi titui plens di tenarece e une vore cjârs ai fedêi: «Regjine di misericordie» e «Mari di misericordie». Il titul di «Regjine di misericordie» al celebre il bon cûr, la buine gracie, la dignitât de sante Vergjine glorificade intai cîi. Marie e opere cence padin daprûf dal Fi par nô che la preìn cun fede tes dibisugnis e tai pericui. La Mari dal Signôr e cognòs il bon volê di Diu, e fâs bon acet a di ducj chei che che le cirin te streme e e je saludade tant che confuart dai penitents e sperance dai misars. Il titul di «Mari di misericordie», doprât pe Madone pe prime volte di sant Odon ( 942), abât di Cluny (cfr. Vita Odonis I), cun reson al celebre la sante Vergjine, sedi parcè che e à metût al mont Gjesù Crist, ch al è la misericordie visibil di Diu, plen di boncûr e invisibil, sedi parcè che e je mari spirituâl dai fedêi, incolme di gracie e di misericordie. La Mari di Gjesù, che, cuant ch e e jere in chest mont, e suplicà pai nuviçs di Cane (cfr. Zn 2,1-11), cumò che e je in cîl, e presente lis dibisugnis dai fedêi a so Fi. La sante Vergjine e je ancje celebrade tant che profetesse che e laude la misericordie di Diu (cfr. Lc 1,39-55); doi viaçs tal Magnificat e à laudât Diu ch al à vût boncûr: «E passe di gjenerazion in gjenerazion la sô misericordie par chei che lu temin»; «Al à socorût Israel, so servidôr, visantsi de sô misericordie» (Lc 1,50). Pape Francesc, bandint il Jubileu straordenari de Misericordie (8 di Dicembar dal di Novembar 2016), al à proponût a dute la Glesie il spieli di Marie tant che Mari di Misericordie: «Nissun nol à cognossût come Marie la profonditât dal misteri di Diu deventât om. Inte sô vite dut al à cjapât il stamp de presince de misericordie deventade cjâr. La Mari di Chel ch al è stât metût 4

5 in crôs e al è resurît e je jentrade tal santuari de divine misericordie parcè che e je stade metude a part dal misteri dal so amôr. Sielzude par jessi la Mari dal Fi di Diu, Marie e je stade preparade di biel imprin par jessi Arcje de Aleance tra Diu e i oms. E à tignût cont tal so cûr la divine misericordie in acuardi cun so Fi Gjesù. La sô cjante di laude, sul soiâr de cjase di Elisabete, e fo dedicade a chê misericordie che e passe «di gjenerazion in gjenerazion»(lc 1,50). Ancje nô o jerin presints ta chês peraulis profetichis de Vergjine Marie. Chest nus coventarà par confuart e jutori biel ch o passarìn la Puarte Sante par cerçâ il ben de divine misericordie. Daprûf de crôs, Marie, dutune cun Zuan, il dissepul dal amôr, e je testemonie des peraulis di perdon ch a saltin fûr de bocje di Gjesù. Perdonant a di chei ch a lu metevin in crôs, nus à pandût trop che e bute la misericordie di Diu. Marie e sigure che la misericordie dal Fi di Diu no à confins e e cjape dentri ducj, cence lassâ fûr nissun. Palesìn a jê la preiere antighe e simpri frescje de Salve Regina, di mût che no si strachi mai di cjalânus cun chei vôi, plens di misericordie, e nus fasi degns di contemplâ la muse de misericordie, il so Fi Gjesù». S Krščansko izročilo moli Marijo z dvema vzklikoma polnima nežnosti in zelo priljubljenima vernikom:»kraljica usmiljenja«in»mati usmiljenja«. Naslov»Kraljica usmiljenja«hvali dobrotljivost, velikodušnost in dostojanstvo v nebesa povišane blažene Device. Marija nenehno posreduje pri Sinu za nas, ki se zatekamo k njej z zaupanjem v stiskah in nevarnostih. Gospodova Mati je strokovnjakinja za Božjo dobroto in sprejema tiste, ki se v stiski zatekajo k njej ter jo naslavljajo kot tolažba spokornikov in upanje ubogih. Naslov»Mati usmiljenja«, za katerega se domneva, da ga je prvi dal Materi Božji sv. Odon ( 942), opat v Clunyju (prim. Vita Odonis I), upravičeno hvali sveto Devico ne le zato, ker nam je rodila Jezusa Kristusa, ki je vidno usmiljenje nevidnega usmiljenega Boga, temveč tudi zato, ker je duhovna mati vernikov, polna milosti in usmiljenja. Mati Jezusa, ki je zdaj v nebesih, posreduje potrebe vernikov svojemu Sinu, ki je, ko je bival na zemlji, molil za mladoporočenca v Kani (prim. Jn 2,1-11). Blaženo Devico hvalimo tudi kot prerokinjo, ki poveličuje Božje usmiljenje (prim. Lk 1,39-55); dvakrat je v svoji hvalnici Magnificat hvalila Boga, ki skazuje usmiljenje:»iz roda v rod skazuje svoje 5

6 usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo«;»sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja«(lk 1,50). Papež Frančišek je ob napovedi izrednega jubileja Usmiljenja (od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016) predlagal celotni Cerkvi zgled Marije kot Matere Usmiljenja:»Razen Marije ni nihče spoznal globine skrivnosti učlovečenega Boga. V njenem življenju se je vse oblikovalo ob navzočnosti učlovečenega usmiljenja. Mati Križanega in Vstalega je vstopila v svetišče Božjega usmiljenja, ker je v globoki notranjosti bila soudeležena pri skrivnosti njegove ljubezni. Ker je bila Marija izbrana za Mater Božjega Sina, jo je Očetova ljubezen od vekomaj pripravila, da je postala skrinja zaveze med Bogom in ljudmi. V svojem srcu je ohranila Božje usmiljenje v popolnem sozvočju s svojim sinom Jezusom. Njena hvalnica na pragu Elizabetine hiše je bila posvečena usmiljenju, ki sega 'iz roda v rod' (Lk 1,50). Tudi mi smo bili navzoči v teh preroških besedah device Marije. To nam bo v tolažbo in podporo, ko bomo stopili skozi sveta vrata, da bi izkusili sadove Božjega usmiljenja. Pod križem je Marija skupaj z Janezom, učencem ljubezni, priča besed odpuščanja, ki pridejo z Jezusovih ustnic. Najvišje odpuščanje tistim, ki so ga križali, nam kaže, kako daleč lahko pride Božje usmiljenje. Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne pozna meja in doseže vse, ne da bi koga izključilo. Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo molitvijo Salve Regina (Pozdravljena, kraljica), da ne bo nikoli naveličala obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, da bomo zrli obličje usmiljenja, njenega Sina Jezusa.«D Nach christlicher Überlieferung wird Maria mit zwei Titeln angerufen, die beide voll Liebreiz und bei den Gläubigen sehr beliebt sind: Königin der Barmherzigkeit und Mutter der Barmherzigkeit. Der Name Königin der Barmherzigkeit rühmt die Güte, die Wohltätigkeit und die hohe Würde der seligen Jungfrau, die, im Himmel erhöht,. unablässig bei ihrem Sohn für uns eintritt und um das Erbarmen Gottes weiß. Sie erhört, die in der Bedrängnis zu ihr Zuflucht nehmen. Wir grüßen sie als Trösterin der Büßenden und als Hoffnung der Notleidenden. Die Bezeichnung Mutter der Barmherzigkeit, die anscheinend als erster der Heilige Odo, Abt von Cluny (+942), der Madonna zugeschrieben hat, preist zu Recht die heilige Jungfrau, weil sie uns 6

7 Jesus Christus geboren hat und geistliche Mutter aller Gläubigen ist, voll der Gnade und des Erbarmens. Die Mutter Jesu, die jetzt im Himmel ist, weist ihren Sohn auf die Bedürfnisse der Gläubigen hin, wie sie auf Erden für die Brautleute von Kana inständig gefleht hat (Joh 2, 1-11). Die selige Jungfrau wird auch als Prophetin gepriesen, die das Erbarmen Gottes rühmt (Lk 1, 39-55):zwei Mal im Magnifikat lobpreist sie Gottes Erbarmen mit den Worten: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten und er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen (Lk 1, 50 und 54). Papst Franziskus hat bei der Ankündigung des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit (8. Dezember 2015 bis 20. November 2016) der ganzen Kirche Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, als Vorbild vor Augen gestellt: Niemand hat wie Maria die Tiefe des Mysteriums des Mensch gewordenen Gottes erfasst. Alles in ihrem Leben wurde geprägt von der Gegenwart der Fleisch gewordenen Barmherzigkeit. Die Mutter des Gekreuzigten und Auferstandenen trat in das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit ein, da sie am innigsten Anteil nahm am Mysterium seiner Liebe. Erwählt zur Mutter des Gottessohnes, wurde Maria von jeher von der Liebe des Vaters darauf vorbereitet, die Arche des Bundes zwischen Gott und den Menschen zu sein. Sie bewahrte in ihrem Herzen die göttliche Barmherzigkeit in vollkommenem Einklang mit ihrem Sohn Jesus. Ihr Lobgesang an der Schwelle des Hauses von Elisabeth war der Barmherzigkeit Gottes geweiht, die von Geschlecht zu Geschlecht währt (Lk 1,50). Auch wir waren inbegriffen in diese prophetischen Worte der Jungfrau Maria. Das soll uns Trost und Stütze sein, wenn wir die Heilige Pforte durchschreiten werden, um die Früchte des göttlichen Erbarmens zu erfahren. Beim Kreuz ist Maria, zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger, Zeuge der Worte der Vergebung aus dem Mund Jesu. Die unüberbietbare Vergebung, die selbst dem angeboten wird, der ihn gekreuzigt hat, zeigt uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes zu gehen vermag. Maria bezeugt, dass die Barmherzigkeit des Sohnes Gottes keine Grenzen kennt und alle erreicht, ohne jemand auszuschließen. Wenden wir uns an sie mit dem alten und immer neuen Gebet des Salve Regina, damit sie nie müde wird, uns ihre barmherzigen Augen zuzuwenden, und uns würdig zu machen, das Antlitz der Barmherzigkeit, ihren Sohn Jesus zu schauen. 7

8 Il santuario della beata Vergine Maria del Monte Lussari I Il Monte Lussari è un gioiello d'incomparabile bellezza; da qui l'occhio può ammirare uno stupendo scenario naturale di cime svettanti e maestose. Oltre ad essere luogo d'interesse naturalistico, esso è anche un Santuario, il Santuario che accomuna il ceppo etnico slavo, italiano e tedesco. Già nel 16 secolo il Monte era meta di pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un Santuario europeo. Secondo un'antica tradizione, nell'anno 1360 sul Lussari un pastore di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò poco dopo inginocchiate attorno ad un cespuglio di pino mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro del cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con Bambino. Egli la prese, la portò a valle e la consegnò al Parroco di Camporosso. La mattina seguente però la statua venne trovata nuovamente sul Lussari, nuovamente attorniata dalle pecore inginocchiate. Tale episodio si ripeté ancora una volta. Il Parroco quindi informò del fatto il Patriarca di Aquileia; questi ordinò che sul luogo in cui venne ritrovata la statua venisse costruita una cappella. Della cappella originaria non vi sono più tracce; essa venne invece sostituita nel 1500 dal coro attuale, tutto in pietra, compresa la volta. Nel 1760 la comunità dei fedeli Sloveni celebrò il quarto centenario del Santuario. Nel 1786 l'imperatore d'austria, Giuseppe II, vietò la celebrazione di qualsiasi funzione religiosa all'interno della chiesa. Essa venne chiusa, l'interno spogliato di tutti gli oggetti sacri ed i pellegrinaggi vietati. Ma già nel 1790 il successore, il fratello Leopoldo, fece annullare l'ordinanza: la Madonna poté così tornare nella sua dimora sul Monte Lussari. Nel 1807 un fulmine colpì e distrusse la parte lignea della chiesa: gli operosi fedeli la ricostruirono però in breve, ampliandola. Nel 1915 il Santuario venne a trovarsi sulle linee di combattimento della Grande Guerra. Il 16 settembre una bomba lanciata contro la chiesa causò un incendio, che la distrusse. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Dal giorno di Pentecoste al mese di luglio essa venne conservata nella Canonica di Camporosso. Più tardi venne portata a Villach, Klagenfurt ed a Maribor, nella Basilica della Madonna delle Grazie. Nel settembre del 8

9 1920, inoltre, essa fu portata nella Chiesa dei Pellegrini della Santa Croce a Dravograd. Nell'agosto dell'anno successivo, infine, essa poté finalmente tornare a Camporosso. Il 24 giugno 1925 fece ritorno nella chiesetta sul Monte, che era stata nel frattempo ricostruita. Anche durante il secondo conflitto mondiale il Santuario rimase chiuso. La Vergine Maria trovò nuovamente riparo presso la canonica di Camporosso, ove rimase dall'agosto del 1943 sino all' 11 agosto 1945, data in cui venne riportata nella sua dimora sul Lussari. Nel 1960 venne celebrato il 6 centenario del Santuario. In tale occasione la chiesa venne restaurata e vennero avviati molti lavori di ammodernamento alle case del Santuario. L'opera di ristrutturazione più importante coincide però con il Giubileo del Nell'occasione sono stati eseguiti notevoli lavori di manutenzione nel Santuario ed è stata completamente rinnovata la canonica. Il Lussari è sempre stato per la popolazione slovena il luogo di pellegrinaggio per eccellenza. L'interno della chiesa presenta dipinti pregevoli, opera del pittore sloveno Tone Kralj. Tra questi vi è la raffigurazione della Madonna Consolatrice degli afflitti, l'annunciazione, la Fuga in Egitto, Gesù dodicenne nel Tempio, Maria in preghiera sotto la Croce e l'incoronazione della Vergine. La stagione dei pellegrinaggi estivi ha inizio a giugno, e termina la prima domenica di ottobre. F La Mont Sante di Lussari e je une perle di bielece che no nd è di compagnis. Di chi il voli al pues rimirâ un panorame di cretis altis e maestosis. In plui di jessi un lûc di grant interes naturalistic, al è ancje un santuari, il santuari che al rive a dâ dongje il çoc etnic latin, chel sclâf, e chel todesc. Bielzà dal XVI secul su la Mont a rivavin pelegrinaçs dai trê popui. Daûr di une antighe tradizion, tal an 1360 su la Mont di Lussari un pastôr di Cjamparòs (Žabnice/Seifnitz) al pierdè lis sôs pioris e lis cjatà pôc timp daspò inzenogladis daprûf di une cise di alaç. Plen di maravee, si inacuarzè che tal mieç de cise e jere la statuute di une Madone cul Frut. Lui la cjolè, la puartà dapît de mont e la consegnà al plevan di Cjamparos. Tal doman di buinoris, però, la statue e fo cjatade ancjemò su la Mont di Lussari, simpri contornade des pioris inzenogladis. La robe si ripetè un altri viaç. Il plevan al visà de robe il patriarcje di Aquilee, che al ordenà di fâ su une maine tal lûc dulà che e fo cjatade la statue. De prime maine no nd è segnâi. Tal 1500 e vignì rimplaçade 9

10 dal coro di cumò, dut di piere, compagn dal volt. Tal 1760 i fedêi de Slovenie a celebrarin il cuart centenari dal Santuari. Tal 1786 l imperadôr dal Sacri Roman Imperi, Josef II, al improibì la celebrazion di cualsisei funzion religjose te glesie, che e fo sierade e discrotade di ducj i furniments, biel che i pelegrinaçs a forin improibîts. Ma bielzà tal 1790 il sucessôr, so fradi Leopolt, al scancelà il befel: la Madone e podè tornâ te sô cjase su la Mont di Lussari. Tal 1807 un folc al disfà la part di len de glesie: la buine int lavorent le tornà a fâ su in curt e le slargjà. Tal 1915 il santuari si cjatà su lis liniis di scombatiment de Grande Vuere. Ai 16 di Setembar une bombe molade cuintri de glesie e invià une fogule che le disfà. Su ordin dal plevan, pari Piu, la statue e fo puartade a salvament dapît de mont, li dal vuardian de glesie Zuan Kravina. De dì des Pentecostis al mês di lui e fo vuardeade te canoniche di Cjamparòs. Plui in ca e fo puartade a Vilac, Clanfurt e a Maribor, te basiliche de Madone di Gracie. Tal Setembar dal 1920, cun di plui, e fo puartade te glesie dai Pelegrins de Sante Crôs a Dravograd. Tal Avost dal an sucessîf, infin, e fo tornade a menâ a Cjamparòs. Ai 24 di Jugn dal 1925 e tornà te gleseute su la Mont che, in chel jenfri, le vevin tornade a fâ su. Ancje intant de Seconde Vuere mondiâl il santuari al fo sierât. La Madone e cjatà ancjemò acet te canoniche di Cjamparòs, li che e restà dal mês di Avost dal 1943 fintremai ai 11 di Avost dal 1945, cuant che e fo tornade a menâ te so cjase su la Mont di Lussari. Tal 1960 al fo celebrât il sest centenari dal santuari. In chel viaç la glesie e fo ristorade e lis cjasis dal santuaris a forin metudis a gnûf. La vore plui impuartant e fo chê in ocasion dal An Sant dal 2000, cuant che si inviarin voris di manutenzion tal santuari e e fo ristorade di plante fûr la canoniche. La Mont Sante di Lussari e je simpri stade, massime pal popul sloven, il lûc di avôt plui impuartant. Dentri te glesie a son pituris preseabils dal pitôr sloven Tone Kralj. Tra chestis pituris o vin chê che e presente la Madone Consoladorie dai disperâts, la Nunziade, la Scjampade in Egjit, Gjesù a dodis agns tal templi, Marie in preiere sot de crôs e l incoronazion de Madone. La stagjon dai pelegrinaçs estîfs e tache in Jugn e a finis te prime domenie di Otubar. S Svete Višarje so neprimerljiv biser lepote narave: od tu kraljuje sijajen razgled na mogočne gorske stene in vrhove. Niso pa Svete Višarje zanimive le z naravoslovnega vidika, ampak so enkratno stičišče treh velikih družin narodov: Romanov, Slovenov in Germanov. Že v 16. stoletju je bila gora cilj romanj treh narodov, danes pa so Svete 10

11 Višarje nedvomno Božja Pot Evrope. Staro izročilo poroča, da je nek pastir leta 1360 na Višarskem hribu izgubil svoje ovce. Kmalu nato jih je našel, ko so klečale okrog šopa ruševja. Pretresen se je približal in v grmu zagledal leseni kipec Matere Božje z Detetom Jezusom. Nesel ga je v dolino v Žabnice in ga izročil župniku. Toda naslednji dan je bil kipec čudežno spet na Višarjah in spet so ga obdajale klečeče ovce. Dogodek se je ponovil še tretjič. Tedaj je župnik obvestil oglejskega patriarha in ta je naročil, naj na kraju, kjer so našli kipec, zgradijo kapelo. Prvotna kapela ne stoji več: od druge kapele iz 16. stoletja se je ohranil današnji prezbiterij. Verni slovenski romarji so leta 1760 obhajali 400-letnico svetišča. Leta 1786 je avstrijski cesar Jožef II. prepovedal vsakršno versko dejavnost znotraj cerkve. Zaprli so jo, notranjost oropali vseh svetih predmetov, romanja pa prepovedali. Toda že 1790 je njegov brat Leopold odpravil cesarjev ukaz: Višarska Mati Božja se je smela vrniti v svoje prebivališče na Svetih Višarjah. V letu 1807 je v svetišče udarila strela, ki je požgala leseni del cerkve: zavzeti verniki so jo v kratkem obnovili in jo še povečali. Leta 1915 se je svetišče na Svetih Višarjah znašlo na bojnih črtah prve svetovne vojne. 16. septembra je bomba, ki so jo vrgli na cerkev, povzročila požar, ki je cerkev tudi porušil. Tedanji župnik pater Pij je naročil, naj kipec Višarske Matere Božje odnesejo na varno v dolino k varuhu cerkve Janezu Kravini. Od binkošti do meseca julija 1916 so kipec Višarske Matere Božje hranili v župnišču v Žabnicah. Pozneje so ga odnesli v Beljak, Celovec in v mariborsko baziliko Marije Matere milosti. Septembra je bil za kratek čas v Dravogradu. Avgusta naslednjega leta je ponovno prišel v Žabnice in 24. junija 1925 se je končno spet smel vrniti v višarsko cerkvico, ki so jo verniki med tem časom obnovili. Tudi med drugo svetovno vojno je cerkev ostala zaprta. Sveta Devica je ponovno našla zatočišče v župnišču v Žabnicah, kjer je ostala od avgusta 1943 do 11. avgusta 1945, ko so jo prinesli nazaj v njeno prebivališče na Svetih Višarjah. Leta 1960 je višarsko svetišče obhajalo 600-letnico. Ob tej priliki so cerkev obnovili in tudi na hišah okrog nje so stekla številna obnovitvena dela. K največjim obnovitvenim delom pa štejemo obnovitvene projekte v pripravi na jubilejno leto Ob tej priliki so na Višarjah izvedli številna vzdrževalna dela na svetišču in popolnoma obnovili župnišče. Višarska Mati Božja je bila in ostaja za 11

12 Slovence poleg Brezij eno največjih in najbolj obiskanih Marijinih božjih poti. Poslikave v notranjosti cerkve je napravil slovenski slikar Tone Kralj. Med drugim predstavljajo Marijo Tolažnico žalostnih, Oznanjenje, Beg v Egipt, Dvanajstletnega Jezusa v templju, Marijo v molitvi pod križem in Kronanje Vnebovzete. Sezona poletnih romanj se začne v mesecu juniju in traja vse do prve nedelje v oktobru. D Maria Luschari ist ein Edelstein in der Schönheit der Natur: von hier aus hat man eine herrliche Assicht auf massive und imposante Berge und Gipfel. Sie ist aber nicht nur vom naturalistischen Standpunkt her interessant, sondern sie ist ein einmaliger Kreuzungspunkt von drei grossen Völkerfamilien: die Romanen, die Slawen und die Germanen. Schon im 16, Jahrhundert war der Berg Ziel der Pilgerfahrten von drei bestimmten Völker, heute ist Maria Luschiari ohne Zweifel ein europäischer Wallfahrtsort. Eine alte Uberlieferung berichtet, dass im Jahre 1360 am Luschariberg einem Hirt die Schafe verlaufen waren. Kurz darauf fand sie, kniend um einen Bergkieferstrauch. Verblüfft näherte er sich und sah im Strauch ein hölzernes, reliefartiges Bild der Gottesmutter mit dem Kind Jesu. Er brachte das Bild nach Saifnitz und übergab es dem Pfarrer. Doch am nächsten Tag war das Bild auf wunderbarer Weise wieder am Luschariberg, und wieder umgaben es kniende Schafe. Der Fall wiederholte sich noch ein drittes Mal. Da mel dete der Pfarrer die Begebenheit dem Patriaechen von Aquileia; dieser gab die Verordnung heraus, an der Stelle, wo das Bild gefunden wurde, sollte eine Kapelle gebaut werden. Die ursprüngliche Kapelle steht nicht mehr: von der zweiten Kapelle aus dem 16. Jahrhundert ist das heutige Presbyterium erhalten geblieben haben die slowenischen Gläubigen das 400-jährige Jubiläum der Luschariwallfahrt geferit. Im Jahre 1786 ordnete Kaiser Josef II die Schliessung der Kirche an. Sie wurde gesperrt, ihrer heiligen Ornamente und Gegenstände weggenommen und alle Gottesdienste wurden verboten. Doch schon vier Jahre danach wurde sie unter Kaiser Leopold wieder geöffnet; die Gottesmutter konnte somit wieder in ihr Heim am Luschariberg zurückkehren wurde die Kirche von einem Blitz getroffen und durch eine Feuerbrunst in Trümmer verwandelt. Beim Wiederaufbau wurde sie vergrössert undverschönert. Im Jahre 1915 befand sich der Wallfahrtsort gerade im Kreuzungspunkt der Kampflinien des Ersten Weltkrieges. Am 16. September wurde die Kirche beschossen und verbrannte mit den umliegenden 12

13 Häusern. Su ordine del Parroco, Padre Pio, la statua venne portata in salvo a valle dal custode della chiesa, Giovanni Kravina. Auf Befehl des Pfarrers von Saifnitz wurde das Bild vom Wäter der Kirche, Herrn Johanna Kravina, nach Saifnitz gebracht und somit gerettet. Von Pfingsten bis Juli 1916 wurde die Gottesmutter im Pfarrhaus von Saifnitz aufbewahrt. Später wurde sie zuerst nach Villach, dann nach Klagenfurt und Maribor jeweils für eine kurze Weile gebracht. Im September 1920 behielt sie sich kurz in Dravograd auf. Im August des darauffolgeneden Jahres kam sie wieder nach Saifnitz; am 24. Juni 1925 konnte sie endlich in die wiederaufgebaute Kirche am Berge zurückkehren. Auch wärend des Zweiten Weltkrieges blieb die Kirche geschlossen. Die heilige Statue-fand wieder Schutz im Pfarrhaus von Saiftnitz, wo es èvom August 1943 bis am 11. August 1945 blieb, als die Heilige Maria wieder in die Wallfahrtskirche gebracht wurde. Im Jahre 1960 wird das 600- Jubiläum gefeiert. Zu dieser Angelegenheit wurde die Kirche renoviert; es wurden auch verschiedene Erneuerungsarbeiten an den Häusern um die Kirche durchgeführt. Die beträchtlichsten davon sind jedoch jene, die für die Jubiläumsjahr 2000 vorgenommen wurden. Sie sind jedoch zur Zeit nicht vollendet. Maria Luschari ist für die Slowenen schonseit eh und je der Wallfahrtsort par excellence gewsen. Alle Wandmalereien der Kirche sind vom slowenischen Maler Tone Kralj. Sie stellen die Muttergottes als Zuflucht der Leidenden und Betrübten, Maria Verkündigung, die Flucht nach Agypten, Jesus als Zwölfjähringer in der Synagoge, Maria betend unter dem Kreuz und die Krönung der Muttergottes. Im Sommer beginnen die Pilgerfahrten im Juni und enden am ersten Oktobersonntag. 13

14 RITI DI INTRODUZIONE RÎTS DI JENTRADE ZAČETNI OBRED ERÖFFNUNG Mentre si svolge la processione con l immagine della beata Vergine Maria del Monte Lussari dal santuario al luogo della celebrazione si cantano le litanie lauretane. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Pater de caelis, Deus, miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater divinae gratiae, ora pro nobis. Mater purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. Mater amabilis, ora pro nobis. Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consilii, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. 14

15 Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo praedicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum iustitiae, ora pro nobis. Sedes sapientiae, ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Foederis arca, ora pro nobis. Ianua coeli, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in caelum assumpta, ora pro nobis. 15

16 Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Regina familiae, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Quindi si esegue il canto d ingresso. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t adoriamo; Padre dell umanità la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità per l immensa tua bontà. Ti laudìn, o Trinitât, nestri Diu, nestri Pari; dut il mont tu as creât cu la fuarce de tô glorie. Ti laudìn, o Trinitât, mostrinus la tô bontât. Hvala večnemu Bogu! Vse stvari ga zdaj molite! Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite! Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo. Großer Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke; Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. L Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L Arcivescovo saluta l assemblea: La pace sia con voi. E con il tuo spirito. L Arcivescovo introduce la celebrazione e invita i fedeli all atto penitenziale. Breve momento di silenzio. 16

17 L Arcivescovo : Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. L Arcivescovo: Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. L Arcivescovo: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Coro e assemblea si alternano nelle acclamazioni a Cristo Signore: Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. L assemblea ripete ad ogni strofa il ritornello dell inno: Glória, gloria in excélsis Deo. Glória, gloria in excélsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello Di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 17

18 accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. ORAZIONE COLLETTA / COLETE GLAVNA PROŠNJA / TAGESGEBET L Arcivescovo: Preghiamo. Tutti pregano per qualche istante in silenzio. L Arcivescovo, con le braccia allargate, prosegue: Tendi l'orecchio della tua pietà, o Padre, ai tuoi figli che gemono sotto il peso della colpa; li accolga sulla via del ritorno l'amore senza limiti che ti spinse a mandare il Figlio come Salvatore, e a donarci Maria come regina di misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 18

19 LITURGIA DELLA PAROLA LITURGJIE DE PERAULE BESEDNO BOGOSLUŽJE WORTGOTTENSDIENST PRVO BERILO / PRIMA LETTURA PRIME LETURE / ERSTE LESUNG S Berilo iz Esterine knjige (4,17n.p.r.aa-bb.hh-kk) Kraljica Estera se je v strahu in v smrtni nevarnosti, ki ji je pretila, zatekla h Gospodu. od jutra do večera je ostala z obrazom na tleh skupaj z deklami in govorila:»bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, ti si blagoslovljeni. Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal, razen tebe, Gospod, kajti nevarnost mi je za petami. Že iz knjig mojih prednikov sem slišala, Gospod, da ti osvobajaš vse, ki so ti po volji, do konca. Zdaj pa pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar razen tebe, Gospod, moj Bog. Ti nas reši iz rok naših sovražnikov; obrni naše žalovanje v veselje in naše bolečine v rešenje. Tiste pa, ki se povzdigujejo nad tvoj delež, o Bog, kaznuj za zgled. Pokaži se, Gospod; razodeni se, Gospod!«I Dal libro di Ester In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe,benedetto sei tu! A me, Signore, sola e senza difesa all infuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora, accorri in mio aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te, Signore, mio Dio. Liberaci dalle mani dei nostri nemici; muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa' sì, o Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati; manifestati, o Signore!». 19

20 F Dal libri di Ester In chei dîs, la regjine Ester e lè a parâsi daprûf dal Signôr, cu la muart tal cûr. Si butà par tiere cu lis sôs siervis di buinore fin soresere e e preave disint: «Sêstu benedet, Diu di Abram e Diu di Isac e Diu di Jacop! Ven a judâmi me ch o soi dibessole e no ai nessun che mi judi fûr di te, Signôr, parcé che un grant pericul al sta par sumierzimi. Jo o ai savût dai libris dai miei vons, Signôr, che tu tu libaris simpri ducj chei ch a fasin la to volontât. Cumò, Signôr, gno Diu, judimi me ch o soi dibessole e no ai nissun fûr di te. Deliberinus des mans dai nestri nemîs; mude il nestri corot in ligrie e i nestris patiments in salvece. E chei che si metin cuintri di chei che tu âs sielzût, Diu, cjastîju cuntun spieli. Panditi, Signôr; mostriti, Signôr!». D Lesung aus dem Buch Ester In jenen Tagen wurde die Königin Ester von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn. Und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels: Herr, unser König, du bist der einzige. Hilf mir! Denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir; die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völkern erwählt hast; du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr! Offenbare dich in der Zeit unserer Not, und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte! Rette uns mit deiner Hand! Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemanden ußer dir, o Herr! Verbum Domini. Deo gratias. SALMO RESPONSORIALE / SALM RESPONSORIÂL PSALM / ANTWORTPSALM (Lc 1, 46-55) Misericordias Domini in aternum cantabo. Misericordias Domini in aternum cantabo. «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 20

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di

Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di 1 Celebrazione del 50 anniversario di matrimonio di N. e N. 2 Celebrare un anniversario non significa rievocare in modo nostalgico una avvenimento del passato, ma celebrare nella lode e nel rendimento

Dettagli

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ====================================================== -------------------------------------------------- LA LITURGIA DEL GIORNO www.lachiesa.it/liturgia ====================================================== GIOVEDI SANTO (MESSA DEL CRISMA) ======================================================

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

CHE COS È L INDULGENZA?

CHE COS È L INDULGENZA? CHE COS È L INDULGENZA? La dottrina dell'indulgenza è un aspetto della fede cristiana, affermato dalla Chiesa cattolica, che si riferisce alla possibilità di cancellare una parte ben precisa delle conseguenze

Dettagli

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo:

Il rosario è composto da quattro corone. A ognuna di queste sono relazionati 5 misteri della vita terrena di Cristo: universale viva in ogni popolo. Ogni giorno, da soli, in famiglia o in comunità, insieme con Maria, la Madre di Dio e dell umanità, percorriamo i continenti per seminarvi la preghiera e il sacrificio,

Dettagli

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PREGHIERE DEL MATTINO. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen PREGHIERE DEL MATTINO Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoro Ti adoro, mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa

Dettagli

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen Modo di recitare il Santo Rosario Segno della Croce Credo Si annuncia il primo Mistero del giorno Padre Nostro Dieci Ave Maria Gloria Si continua fino a completare i 5 misteri del giorno Preghiera finale

Dettagli

Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! (Sal 8,10) Rit.

Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! (Sal 8,10) Rit. OTTOBRE: Giornata del Carisma Introduzione TEMA: Fede e missione La mia intenzione è solamente questa: che [le suore] mi aiutino a salvare anime. (Corrispondenza, p. 7) Questa lapidaria intenzione, che

Dettagli

5ª tappa L annuncio ai Giudei

5ª tappa L annuncio ai Giudei Centro Missionario Diocesano Como 5 incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie 3 anno Febbraio 09 Paolo: la Parola di Dio non è incatenata 5ª tappa L annuncio ai Giudei Pagina

Dettagli

Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese

Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese Romite Ambrosiane Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese Celebriamo Colui che tu, o Vergine, hai portato a Elisabetta Sulla Visitazione della beata vergine Maria Festa del Signore Appunti dell incontro

Dettagli

SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT. Adorazione Eucaristica. A Gesù... per Maria

SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT. Adorazione Eucaristica. A Gesù... per Maria SEMINARIO ARCIVESCOVILE PIO XI PEREGRINATIO ICONA MADRE DEL FIAT Adorazione Eucaristica A Gesù... per Maria Guida: In occasione della Peregrinatio della Statua della Madonna di Lourdes, lasciamoci illuminare

Dettagli

3a domenica di avvento 11 dicembre 2005

3a domenica di avvento 11 dicembre 2005 Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri a promulgare l anno di misericordia del Signore PACE CON GLI UOMINI compassione e giustizia 3a domenica di avvento 11 dicembre 2005 ACCOGLIENZA Nel nome

Dettagli

LE PREGHIERE DI SANTA BRIGIDA DA RECITARSI PER 12 ANNI

LE PREGHIERE DI SANTA BRIGIDA DA RECITARSI PER 12 ANNI LE PREGHIERE DI SANTA BRIGIDA DA RECITARSI PER 12 ANNI Promesse di Gesù per coloro che reciteranno questa preghiera per 12 anni. Attraverso Santa Brigida, Gesù ha fatto meravigliose promesse alle anime

Dettagli

RITO DELLA MESSA. Terminato il canto d ingresso, sacerdote e fedeli, in piedi, fanno il SEGNO DELLA CROCE.

RITO DELLA MESSA. Terminato il canto d ingresso, sacerdote e fedeli, in piedi, fanno il SEGNO DELLA CROCE. RITO DELLA MESSA RITI DI INTRODUZIONE Quando il popolo si è radunato, il sacerdote con i ministri si reca all altare; intanto si esegue il CANTO D INGRESSO. Giunto all altare,il sacerdote con i ministri

Dettagli

Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore Dio. Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore Dio.

Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore Dio. Canterò in eterno le tue meraviglie, canterò a te, Signore Dio. 1 È BELLO LODARTI 2 CANTERÒ IN ETERNO 5 NOI VENIAMO A TE 6 POPOLI TUTTI È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo amore, è bello cantare il tuo amore, e bello lodarti Signore, è bello cantare

Dettagli

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso

Commento al Vangelo. Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione. fra Luca Minuto. Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Commento al Vangelo Domenica 1 giugno 2014 - Ascensione fra Luca Minuto Parrocchia Madonna di Loreto Chivasso Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte

Dettagli

2) Se oggi la sua voce. Rit, 1) Camminiamo incontro al Signore

2) Se oggi la sua voce. Rit, 1) Camminiamo incontro al Signore Parrocchia Santa Maria delle Grazie Squinzano 1) Camminiamo incontro al Signore 2) Se oggi la sua voce Rit, Camminiamo incontro al Signore Camminiamo con gioia Egli viene non tarderà Egli viene ci salverà.

Dettagli

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA Preghiera nella comunità domestica in comunione con Papa Francesco Sul far della sera la famiglia si riunisce in casa per la preghiera. Ove fosse possibile si suggerisce di

Dettagli

CELEBRAZIONE DEL SANTO ROSARIO

CELEBRAZIONE DEL SANTO ROSARIO CELEBRAZIONE DEL SANTO ROSARIO PER AFFIDARE IL POPOLO ITALIANO ALLA VERGINE MARIA MATER UNITATIS PROPOSTA PER LE CHIESE PARTICOLARI a cura dell Ufficio Liturgico Nazionale - CEI CANTO INIZIALE: Vergine

Dettagli

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor! 1-PADRE, PERDONA Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa che vediamo il tuo amore. 1 A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza: fa che troviamo grazia di perdono. 2 Ti confessiamo

Dettagli

«Ma che poss io, Signor, s a me non vieni coll usata ineffabil cortesia?» (MICHELANGELO BUONARROTI, RIME)

«Ma che poss io, Signor, s a me non vieni coll usata ineffabil cortesia?» (MICHELANGELO BUONARROTI, RIME) CHI PREGA SI SALVA «Quantumlibet autem laudetur atque praedicetur virtus, quae sine vera pietate servit hominum gloriae, nequaquam sanctorum exiguis initiis comparanda est, quorum spes posita est in

Dettagli

La Buona Novella: Dio ha mandato il suo Figlio

La Buona Novella: Dio ha mandato il suo Figlio CREDO IN GESÙ CRISTO, IL FIGLIO UNIGENITO DI DIO La Buona Novella: Dio ha mandato il suo Figlio Incominciamo a sfogliare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ce ne sono tante edizioni. Tra le mani abbiamo

Dettagli

Corona Biblica. per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità

Corona Biblica. per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità Corona Biblica per chiedere a Dio, per intercessione di Maria santissima, il dono della maternità e della paternità Imprimatur S. E. Mons. Angelo Mascheroni, Ordinario Diocesano Curia Archiepiscopalis

Dettagli

«Lasciate che i bambini vengano a me»

«Lasciate che i bambini vengano a me» 1 Omelia «Lasciate che i bambini vengano a me» Celebrazione eucaristica in ricordo del centenario della nascita di Dina Bellotti Pittrice dei Papi XXVII Domenica del Tempo Ordinario (B) Basilica «Santa

Dettagli

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento.

DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico. L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento. DIOCESI DI TORTONA Ufficio Catechistico L avventora!!! Sussidio per l accompagnamento di bambini e ragazzi nel tempo d Avvento Anno 2014 (B) E nato per tutti; è nato per avvolgere il mondo in un abbraccio

Dettagli

Oleggio, 25/12/2009. Natività- Dipinto del Ghirlandaio

Oleggio, 25/12/2009. Natività- Dipinto del Ghirlandaio 1 Oleggio, 25/12/2009 NATALE DEL SIGNORE Letture: Isaia 9, 1-6 Salmo 96 Tito 2, 11-14 Vangelo: Luca 2, 1-14 Cantori dell Amore Natività- Dipinto del Ghirlandaio Ci mettiamo alla Presenza del Signore, in

Dettagli

NOSTRO SIGNORE. Is 45, 1 7 Sal 146 (145) At 2, 29 36 Gv 21, 5 7

NOSTRO SIGNORE. Is 45, 1 7 Sal 146 (145) At 2, 29 36 Gv 21, 5 7 NOSTROSIGNORE Is45,1 7 Sal146(145) At2,29 36 Gv21,5 7 Tra gli elementi costitutivi dell'esistenza umana, la dipendenza dell'uomo daun'autoritàè unfattoincontrovertibile. L'aggettivosostantivatokyriossignifica:

Dettagli

1. TESTO 2. PER RIFLETTERE

1. TESTO 2. PER RIFLETTERE UNO DEI SOLDATI GLI COLPÌ IL FIANCO CON LA LANCIA E SUBITO NE USCÌ SANGUE ED ACQUA NASCITA DEL SACRAMENTO CHIESA NELLA MOLTEPLICITA DEI SUOI DONI DI SALVEZZA. 1. TESTO

Dettagli

PREGHIERA - 1 - S. ECC. MONS. BRUNO SCHETTINO Arcivescovo

PREGHIERA - 1 - S. ECC. MONS. BRUNO SCHETTINO Arcivescovo PREGHIERA La Tua Parola, Signore, è Verità perenne, la Tua Parola è vita piena, immortale. Nella tua sequela camminerò, nella luce che emana dalla tua Presenza dirigerò spedito i miei passi. Alla tua sorgente

Dettagli

Punto Yes Associazione Metanoeite di Foggia

Punto Yes Associazione Metanoeite di Foggia Punto Yes Associazione Metanoeite di Foggia Incontro del 16 Novembre 2014 in viale Ofanto 27 - Foggia dalle ore 17.30 (LETTORE) Introduzione Viviamo le diverse parti della preghiera con calma e tranquillità,

Dettagli

RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA. Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli

RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA. Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli RITIRO PER TUTTI NATALE DEL SIGNORE LA CONVERSIONE ALLA GIOIA Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e...gli angeli Siamo abituati a pensare al Natale come una festa statica, di pace, tranquillità, davanti

Dettagli

Preghiera per le vocazioni. Preghiera per le vocazioni al sacerdozio

Preghiera per le vocazioni. Preghiera per le vocazioni al sacerdozio Preghiera per le vocazioni Ti preghiamo, Signore, perché continui ad assistere e arricchire la tua Chiesa con il dono delle vocazioni. Ti preghiamo perché molti vogliano accogliere la tua voce e rallegrino

Dettagli

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a

O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a O r a r e, e s s e r e a m i c i di c h i d a v v e r o c i a m a Ci situiamo Probabilmente alla tua età inizi ad avere chiaro chi sono i tuoi amici, non sempre è facile da discernere. Però una volta chiaro,

Dettagli

CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia

CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia CREDO DEL POPOLO DI DIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI (30 giugno 1968) Motu proprio Sollemni hac Liturgia Il Credo del Popolo di Dio è una Professione di Fede che Paolo VI ha formulato e presentato il 30 giugno

Dettagli

Diocesi di Nicosia. Curia Vescovile Ufficio per l Evangelizzazione e la Catechesi

Diocesi di Nicosia. Curia Vescovile Ufficio per l Evangelizzazione e la Catechesi Diocesi di Nicosia Curia Vescovile Ufficio per l Evangelizzazione e la Catechesi Largo Duomo,10 94014 Nicosia (EN) cod. fisc.: 90000980863 tel./fax 0935/646040 e-mail: cancelleria@diocesinicosia.it Ai

Dettagli

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità,

e degno di ogni lode, tremendo sugli dei. Do Sol La Tutti gli dei delle nazioni sono un niente e vanità, CANTATE AL SIGNORE (Sal 96) Fa Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Fa Benedite il suo nome perché è buono, annunziate ogni giorno la sua salvezza. Si- Narrate la sua

Dettagli

INCOLLARE DIPINTO ANNUNCIO AI PASTORI DI SANO DI PIETRO

INCOLLARE DIPINTO ANNUNCIO AI PASTORI DI SANO DI PIETRO INCOLLARE DIPINTO ANNUNCIO AI PASTORI DI SANO DI PIETRO Rallegrati Maria Dal vangelo di Luca (1, 26-38) 26 Al sesto mese, l angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,

Dettagli

Una notte di Fede: Vi annuncio una grande gioia

Una notte di Fede: Vi annuncio una grande gioia Veglia nella notte del S. Natale 2012 Una notte di Fede: Vi annuncio una grande gioia Il Santo Padre ha dedicato quest'anno liturgico alla Fede e noi in questa veglia che precede la S. Messa di Natale

Dettagli

Testimoni di Dio VEGLIA MISSIONARIA ADORAZIONE EUCARISTICA. 27 ottobre 2011 BENEDIZIONE. CANTO: Ho toccato il fuoco

Testimoni di Dio VEGLIA MISSIONARIA ADORAZIONE EUCARISTICA. 27 ottobre 2011 BENEDIZIONE. CANTO: Ho toccato il fuoco BENEDIZIONE Parrocchia Natività di Maria Vergine - Gorle CANTO: Ho toccato il fuoco Ho toccato il fuoco con le mani: era il vecchio sogno di un bambino, sono io colui che accende i fuochi, sono il vento

Dettagli

CADUTI IN TERRA PER PORTARE FRUTTO

CADUTI IN TERRA PER PORTARE FRUTTO CADUTI IN TERRA PER PORTARE FRUTTO Veglia di Preghiera Guida: Il sangue dei Martiri è sangue di speranza che, caduto in terra porta frutti di vita nuova. Non c è amore più grande di questo: dare la vita

Dettagli

PASQUA DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO

PASQUA DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO PASQUA DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO Annuncio della Pasqua (forma orientale) EIS TO AGHION PASCHA COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE, Preghiera dei Giorni, pp.268-270 È la Pasqua la Pasqua del Signore, gridò lo

Dettagli

CANTI DI INGRESSO. Tu ci hai chiamato qui nella tua casa Signore, per lodare il tuo nome. RIT. 347. LA FESTA PIU BELLA da La messa dei Bambini

CANTI DI INGRESSO. Tu ci hai chiamato qui nella tua casa Signore, per lodare il tuo nome. RIT. 347. LA FESTA PIU BELLA da La messa dei Bambini CANTI DI INGRESSO 347. LA FESTA PIU BELLA da La messa dei Bambini Arriviamo da ogni parte, da ogni angolo della terra, invitati per la festa più bella. Arriviamo da ogni dove, con la gioia dentro al cuore

Dettagli

CELEBRAZIONE DELL ANNUNCIO A MARIA INTRODUZIONE

CELEBRAZIONE DELL ANNUNCIO A MARIA INTRODUZIONE CELEBRAZIONE DELL ANNUNCIO A MARIA INTRODUZIONE 1. Con il nome di celebrazione dell'annuncio a Maria si designa qui una struttura celebrativa in cui il pio esercizio viene inquadrato in un contesto biblico-eucologico

Dettagli

Parrocchia S. Michele Arc. e S. Sebastiano M. Maria donna dell annuncio

Parrocchia S. Michele Arc. e S. Sebastiano M. Maria donna dell annuncio Parrocchia S. Michele Arc. e S. Sebastiano M. Maria donna dell annuncio Castel Madama, 8 novembre 2013 Il racconto In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città

Dettagli

Veglia di preghiera in preparazione alla Canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Veglia di preghiera in preparazione alla Canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II Veglia di preghiera in preparazione alla Canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II L ufficio Liturgico della Diocesi di Roma, in vista della canonizzazione dei Beati Giovanni

Dettagli

Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno

Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno Domanda della madre dei figli di Zebedeo Matteo 20, 20-28 Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per

Dettagli

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste.

storia dell umanità sarebbe veramente molto triste. FIGLI DI DIO Cosa significa essere un figlio di Dio? E importante essere figli di Dio? Se sono figlio di Dio che differenza fa nella mia vita quotidiana? Queste sono questioni importanti ed è fondamentale

Dettagli

TAGESZEITUNG BOH. Ma. 24.06.2014 Di. ABO TAXI IST JETZT MÖGLICH - ORA È POSSIBILE FARE L ABO TAXI

TAGESZEITUNG BOH. Ma. 24.06.2014 Di. ABO TAXI IST JETZT MÖGLICH - ORA È POSSIBILE FARE L ABO TAXI TAGESZEITUNG BOH Ma. 24.06.2014 Di.!gelli 2,0- Nr. 06!ghelli 2,0- ABO TAXI IST JETZT MÖGLICH - ORA È POSSIBILE FARE L ABO TAXI Wir von del Gesunden Gemeinde haben uns gedacht, ein ABO für Taxi yu machen.

Dettagli

Lectio divina (4) 1. L'annuncio della nascita di Giovanni Battista (1, 5-25)

Lectio divina (4) 1. L'annuncio della nascita di Giovanni Battista (1, 5-25) 1 Lectio divina (4) Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava,

Dettagli

SANTA MESSA PER GLI SPOSI LA SANTA MESSA

SANTA MESSA PER GLI SPOSI LA SANTA MESSA ANA MEA PER GLI POI LA ANA MEA L Eucaristia è il cuore e il culmine della vita cristiana, poiché in essa Cristo associa la sua Chiesa e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode e di rendimento

Dettagli

Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione»

Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM Prot. N.1139/11/L Textum latinum et italicum formularii Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» Probatum. Ex aedibus Congregationis de Cultu

Dettagli

Matteo 28,16-20. LETTURA (=leggere con intelligenza e comprendere con sapienza)

Matteo 28,16-20. LETTURA (=leggere con intelligenza e comprendere con sapienza) Matteo 28,16-20 Apparizione in Galilea e missione universale 16 In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi

Dettagli

DIO EDUCA IL SUO POPOLO

DIO EDUCA IL SUO POPOLO DIOCESI DI TRIESTE DIO EDUCA IL SUO POPOLO in preparazione della 62 ma Settimana Liturgica Nazionale Messaggio 1. A voi tutti, fratelli e sorelle che siete la Chiesa di Cristo a Trieste, giunga, da chi

Dettagli

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE

CON MARIA PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE AzioneCattolicaItaliana ACR dell ArcidiocesidiBologna duegiornidispiritualitàinavvento CONMARIA PREPARIAMOCIADACCOGLIEREILSIGNORE Tutta l Azione Cattolica ha come tema dell anno l accoglienza. Anche la

Dettagli

Omelia. «Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Voi siete per il mondo!»

Omelia. «Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Voi siete per il mondo!» 1 Omelia «Voi siete nel mondo, ma non del mondo. Voi siete per il mondo!» Concelebrazione eucaristica in occasione del 30 o anniversario di fondazione della Comunità «Shalom» Summit Hotel, Roma, Sabato

Dettagli

PRIMO GIORNO (Venerdì Santo)

PRIMO GIORNO (Venerdì Santo) NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA "Desidero ha detto Gesù Cristo a Santa Faustina - che durante questi nove giorni tu conduca le anime alla fonte della Mia Misericordia, affinché attingano forza, refrigerio

Dettagli

Ave Maria. + Bruno Forte Arcivescovo di Chieti-Vasto

Ave Maria. + Bruno Forte Arcivescovo di Chieti-Vasto + Bruno Forte Arcivescovo di Chieti-Vasto (BEATO ANGELICO, ANNUNCIAZIONE) Ave Maria Al sesto mese, l angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa

Dettagli

LA "PASQUA SETTIMANALE" DEGLI EDUCATORI PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO A) 1

LA PASQUA SETTIMANALE DEGLI EDUCATORI PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO A) 1 LA "PASQUA SETTIMANALE" DEGLI EDUCATORI PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO A) 1 Spunti per la meditazione personale e per la riflessione agli alunni Fr. Donato Petti 1. Perché cercate tra i morti

Dettagli

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI. Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM

VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI. Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM XXVIII TEMPO ORDINARIO 11 ottobre 2009 VENDI QUELLO CHE HAI E SEGUIMI Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM Mc 10, 17-30 [In quel tempo], mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro

Dettagli

LA PROMESSA E LA SPERANZA SECONDO LE SCRITTURE

LA PROMESSA E LA SPERANZA SECONDO LE SCRITTURE Sabato Mariano, 7 dicembre 2014 LA PROMESSA E LA SPERANZA SECONDO LE SCRITTURE P. Alberto Valentini, SMM La speranza biblica non è un vago sentimento, una semplice tensione verso un futuro, sognato migliore,

Dettagli

1 - Sulla preghiera apostolica

1 - Sulla preghiera apostolica 1 - Sulla preghiera apostolica Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Do una piccola istruzione di metodo sulla preghiera apostolica. Adesso faccio qualche premessa sulla preghiera apostolica,

Dettagli

Roggi lino. Domenica 26 Aprile 2015 C A L E N D A R I O L I T U R G I C O S E T T I M A N A L E

Roggi lino. Domenica 26 Aprile 2015 C A L E N D A R I O L I T U R G I C O S E T T I M A N A L E Roggi lino Domenica 26 Aprile 2015 Anno VII N. 329 Foglio di Informazione, riflessioni, news e avvisi della Parrocchia S. Eusebio Santuario Madonna delle Grazie/ Santuario della Famiglia Parroco: Don Romano

Dettagli

UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA

UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA UNA CONFESSIONE E LA PISTA SEGUITA Confesso tutta la mia difficoltà a presentarvi questo brano che ho pregato tante volte. La paura è quella di essere troppo scontata oppure di dare troppe cose per sapute.

Dettagli

Cos'è e come si recita la Liturgia delle Ore

Cos'è e come si recita la Liturgia delle Ore Cos'è e come si recita la Liturgia delle Ore Tante volte mi è stato chiesto come si recita l Ufficio delle Ore (Lodi, Vespri, ecc.). Quindi credo di fare cosa gradita a tutti, nel pubblicare questa spiegazione

Dettagli

"In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi" (I Tessalonicesi 5:18)

In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi (I Tessalonicesi 5:18) "In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi" (I Tessalonicesi 5:18) Rendere grazie a Dio, sempre, in ogni circostanza, in qualsiasi momento, in qualunque

Dettagli

Il Regno dato a gente che ne produca i frutti (Mt 21,43)

Il Regno dato a gente che ne produca i frutti (Mt 21,43) Parrocchia S. M. Kolbe Viale Aguggiari 140 - Varese Il Regno dato a gente che ne produca i frutti (Mt 21,43) 1. PREGHIAMO INSIEME Salmo 80 (79) 1 Al maestro del coro. Su «Il giglio della testimonianza».

Dettagli

VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE FRANCESCO

VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE FRANCESCO VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE VIA CRUCIS PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO COLOSSEO ROMA, 3 APRILE 2015 LA CROCE, VERTICE LUMINOSO DELL AMORE DI DIO CHE CI CUSTODISCE Chiamati a essere anche noi

Dettagli

INDICE ALFABETICo. Con i numeri presenti sul libretto 80. 81. 82. 84. 85. 86. 89. 92. 101. 102. 103. 104. 106. 108. 109. 110. 113. 118. 120.

INDICE ALFABETICo. Con i numeri presenti sul libretto 80. 81. 82. 84. 85. 86. 89. 92. 101. 102. 103. 104. 106. 108. 109. 110. 113. 118. 120. 1. 2. 3. 7. 6. 8. 9. 13. 15. 20. 26. 25. 27. 28. 29. 33. 37. 36. 43. 44. 46. 51. 53. 54. 55. 57. 59. 60. 68. 62. 65. 64. 67. 69. 71. 72. 74. 73. 76. INDICE ALFABETICo Accogli i nostri doni Acqua siamo

Dettagli

Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione

Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione Affermazioni incentrate sulla Verità per le dodici categorie del Codice di Guarigione Troverete qui di seguito una

Dettagli

La Sacra Bibbia (testo CEI 2008) Versione non commerciabile. E gradita invece la riproduzione a fine di evangelizzazione www.laparola.

La Sacra Bibbia (testo CEI 2008) Versione non commerciabile. E gradita invece la riproduzione a fine di evangelizzazione www.laparola. La Sacra Bibbia (testo CEI 2008) Versione non commerciabile. E gradita invece la riproduzione a fine di evangelizzazione www.laparola.it LETTERA AGLI EFESINI 1 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà

Dettagli

RIFLESSIONE SULL AVVENTO. Auguri per un sereno Santo Natale apportatore di pace e gioia a voi e ai vostri cari RALLEGRATEVI NEL SIGNORE

RIFLESSIONE SULL AVVENTO. Auguri per un sereno Santo Natale apportatore di pace e gioia a voi e ai vostri cari RALLEGRATEVI NEL SIGNORE RIFLESSIONE SULL AVVENTO Auguri per un sereno Santo Natale apportatore di pace e gioia a voi e ai vostri cari RALLEGRATEVI NEL 20 SIGNORE INTRODUZIONE Accogliamo dal Signore un nuovo Anno di grazia, di

Dettagli

Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione.

Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione. Ognuno è libero di contraddirci. Vi chiediamo solo quell anticipo di simpatia senza il quale non c è alcuna comprensione. Eugenio e Chiara Guggi (tramite le parole di Benedetto XVI) Il laico dev essere

Dettagli

CROCIFISSO, 17 - RIMINI - VIA DEL. www.crocifisso.rimini.it. oi viviamo sperimentando continuamente la morte, ma

CROCIFISSO, 17 - RIMINI - VIA DEL. www.crocifisso.rimini.it. oi viviamo sperimentando continuamente la morte, ma ANNO PASTORALE 2014/2015 N 7 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 www.crocifisso.rimini.it SS. MESSE IN PARROCCHIA ORARIO (in vigore dal 29 Marzo) Feriali: ore 8 Venerdì ore 8-18 Prefestiva:

Dettagli

A Sant Denêl a son tantis bielis robis di viodi, ancje se no lu si crodarès. un grum di robe storiche

A Sant Denêl a son tantis bielis robis di viodi, ancje se no lu si crodarès. un grum di robe storiche A Sant Denêl a son tantis bielis robis di viodi, ancje se no lu si crodarès un grum di robe storiche che a ti fâs meti lis mans tai cjavei di tant biele che e je e non tu sâs di ce bande scomençâ a cjalâ!

Dettagli

NATALE SARA. Come sempre Natale sarà una festa, una grande magia, per svegliare la tua fantasia giù dal cielo un bel sogno verrà.

NATALE SARA. Come sempre Natale sarà una festa, una grande magia, per svegliare la tua fantasia giù dal cielo un bel sogno verrà. NATALE SARA Su nel cielo che gran movimento, su tra gli angeli del firmamento: quelli addetti agli effetti speciali si rimboccano tutti le ali. C'è chi pensa ai fiocchetti di neve, chi compone una musica

Dettagli

30 dicembre 2008 Ore 17.00: Celebrazione conclusiva: «Maria, Donna della Parola»

30 dicembre 2008 Ore 17.00: Celebrazione conclusiva: «Maria, Donna della Parola» CELEBRAZIONE CONCLUSIVA 77 30 dicembre 2008 Ore 17.00: Celebrazione conclusiva: «Maria, Donna della Parola» Scrive l Instrumentum laboris del Sinodo dei Vescovi (n. 25): «La Vergine Maria ha vissuto in

Dettagli

CAPACI DI CONDIVIDERE OGNI DONO

CAPACI DI CONDIVIDERE OGNI DONO GRUPPOPRIMAMEDIA Scheda 03 CAPACI DI CONDIVIDERE OGNI DONO Nella chiesa generosita e condivisione Leggiamo negli Atti degli Apostoli come è nata la comunità cristiana di Antiochia. Ad Antiochia svolgono

Dettagli

Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi

Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi Il matrimonio sia rispettato da tutti (Eb 13,4) Una parola sul matrimonio oggi Lettera pastorale per la Quaresima 2012 di Mons. Dr. Vito Huonder Vescovo di Coira Questa Lettera pastorale va letta in chiesa

Dettagli

Vi annuncio una grande gioia

Vi annuncio una grande gioia Vi annuncio una grande gioia Questo sussidio è disponibile sul sito diocesano www.diocesisansevero.it 28 NOVENA DI NATALE NELLE FAMIGLIE dicembre 2011 Natale Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!

Dettagli

VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO

VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO VADANO PER IL MONDO ANNUNZIANDO I VIZI E LE VIRTÙ CON BREVITÀ DI DISCORSO I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi

Dettagli

CAPITOLO I LA RIVELAZIONE

CAPITOLO I LA RIVELAZIONE COSTITUZIONE DOGMATICA Dei Verbum SULLA DIVINA RIVELAZIONE PROEMIO 1. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il santo Concilio fa sue queste parole di san Giovanni:

Dettagli

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi SOGNO intro: FA#4/7 9 SI4 (4v.) SI4 DO#-7 Son bagni d emozioni quando tu FA# sei vicino sei accanto SI4 DO#-7 quando soltanto penso che tu puoi FA# FA#7/4 FA# SI trasformarmi la vita. 7+ SI4 E vestirti

Dettagli

El valor de ser padre y de ser madre -----

El valor de ser padre y de ser madre ----- El valor de ser padre y de ser madre ----- San Luis, 27 de Octubre 2012 Vengo da un continente dove esiste una vera crisi della paternità. La figura del padre non è molto precisa, la sua autorità naturale

Dettagli

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI )

L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) L'USO DI PARTICELLA»CI«( uporaba členka CI ) 1. SOSTITUISCE LA PARTICELLA AVVERBIALE (nadomesti krajevni prislov, s tem se izognemo odvečnemu ponavljanju) Vai a Roma ogni estate? Sì, CI vado ogni estate.

Dettagli

LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO

LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO LA COMUNIONE EUCARISTICA AI MALATI DATA DA UN MINISTRO STRAORDINARIO 44 1 2 43 42 3 È veramente cosa buona è giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te,

Dettagli

5. DOV'È L'AGNELLO PER L'OLOCAUSTO? Il sacrificio di Isacco Genesi 22,1-14

5. DOV'È L'AGNELLO PER L'OLOCAUSTO? Il sacrificio di Isacco Genesi 22,1-14 5. DOV'È L'AGNELLO PER L'OLOCAUSTO? Il sacrificio di Isacco Genesi 22,1-14 1.LA STORIA Il capitolo 22 del libro della Genesi è uno dei testi fondamentali nell Antico Testamento. Il testo appartiene ad

Dettagli

CANTI TEMPO ORDINARIO LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA SANTA CHIESA DI DIO SE M ACCOGLI

CANTI TEMPO ORDINARIO LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA SANTA CHIESA DI DIO SE M ACCOGLI CANTI TEMPO ORDINARIO LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA TERRA Rit. Lodate il Signore voi tutti della terra servite il Signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è

Dettagli

7ª tappa È il Signore che apre i cuori

7ª tappa È il Signore che apre i cuori Centro Missionario Diocesano Como 7 incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie 3 anno Aprile 2009 Paolo: la Parola di Dio non è incatenata 7ª tappa È il Signore che apre

Dettagli

di Gesù La Missione Riflessione Biblica Esperienze La nostra eredità spirituale Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata

di Gesù La Missione Riflessione Biblica Esperienze La nostra eredità spirituale Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata portare vita piena agli altri Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata del Terz Ordine Regolare di San Francesco d Assisi Luglio 2013 #2 La Missione di Gesù Carissime/i, dopo aver presentato

Dettagli

Giovedì 13/11/2014. Un ora con Dio. Dov'è tuo fratello?

Giovedì 13/11/2014. Un ora con Dio. Dov'è tuo fratello? Giovedì 13/11/2014 Un ora con Dio Dov'è tuo fratello? Canto d inizio: Invochiamo la tua presenza Invochiamo la tua presenza, vieni Signor Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori,

Dettagli

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI. Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI. Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013 DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013 Cari catechisti, buonasera! Mi piace che nell Anno della fede ci

Dettagli

IV domenica di Quaresima - Anno A 2014

IV domenica di Quaresima - Anno A 2014 IV domenica di Quaresima - Anno A 2014 Dal Vangelo secondo Giovanni 9, 1.6-9.13-17.34-38 In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò

Dettagli

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE La Veglia Pasquale nella Notte Santa

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE La Veglia Pasquale nella Notte Santa CO.PER.LI.M DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE La Veglia Pasquale nella Notte Santa Elaborato di Liturgia a cura di ROBERTA FRAMEGLIA Roma- Frascati, 2002-2003 PREFAZIONE Questa breve analisi

Dettagli

La nascita di Gesù 6 Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7 Diede

La nascita di Gesù 6 Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7 Diede Scuola di Preghiera Venerdì 11 dicembre 2010 intervento di don Fabio Soldan La nascita di Gesù 6 Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7 Diede alla luce il suo

Dettagli

Presentazione Prologo all edizione francese

Presentazione Prologo all edizione francese INDICE Presentazione Prologo all edizione francese IX XVIII PARTE PRIMA CAPITOLO I Finché portiamo noi stessi, non portiamo nulla che possa valere 3 CAPITOLO II Non dobbiamo turbarci di fronte ai nostri

Dettagli

Senza la Domenica. non possiamo vivere. Sussidio di preparazione al Sacramento della Comunione

Senza la Domenica. non possiamo vivere. Sussidio di preparazione al Sacramento della Comunione AZIONE CATTOLICA RAGAZZI Senza la Domenica non possiamo vivere Sussidio di preparazione al Sacramento della Comunione Introduzione al sussidio Con questo sussidio, intendiamo offrire ad ogni catechista

Dettagli

MEDITAZIONE SULL AVVENTO, NATALE ED EPIFANIA, TEMPO DELLA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE.

MEDITAZIONE SULL AVVENTO, NATALE ED EPIFANIA, TEMPO DELLA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE. MEDITAZIONE SULL AVVENTO, NATALE ED EPIFANIA, TEMPO DELLA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE. Oh Dio, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perchè egli ci chiami

Dettagli

DA NAZARETH A GERUSALEMME

DA NAZARETH A GERUSALEMME DA NAZARETH A GERUSALEMME In viaggio con Maria per riscoprire in Gesù Cristo il nuovo umanesimo Proposta di itinerario Mariano in cammino verso Firenze2015 La Chiesa italiana è in cammino verso il Convegno

Dettagli