alessandro salvi druge sitnice altre inezie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "alessandro salvi druge sitnice altre inezie"

Transcript

1 alessandro salvi ALESSANDRO SALVI Rominjaju mravi Rominjaju mravimesožderi mesožderi i druge sitnice druge sitnice Piovono formiche Piovono formichecarnivore carnivore e altre inezie altre inezie

2

3 Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie I. izdanje

4 Biblioteka Orgazam na dar knjiga 1. Urednik Aron Hrelja Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie 1. izdanje Nakladnik APEIRON d.o.o Rovinj, Gripole - Spine bb tel./fax (0) Za nakladnika Aron Hrelja Grafička priprema, oblikovanje i prijelom David Ivić Tisak Grafomark d.o.o. - Zagreb Tiskano u Hrvatskoj - Printed in Croatia Apeiron, prosinac ISBN

5 Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie I. izdanje Preveo s talijanskoga / Tradotto dall italiano da Roman Karlović Predgovor / Prefazione Nelida Milani Rovinj, 2011.

6 PREFAZIONE Autoironico, graffiante, struggente, implacato, amaro, divertente, romantico, affascinante e scontroso, poco razionale e qualche volta ragionevole e insomma questo e quello, in un andirivieni di contrasti che scoraggerebbe chiunque avesse la malaugurata intenzione di inscatolarlo in questa o in quella poetica, chiamarlo a difesa di un etica o di un ambiente. Di difficile classificazione, ma di grande forza innovatrice e immediata fruibilità, presenta una fisionomia decisamente originale nel panorama letterario nostrano. Una radice di disagio esistenziale e di irrequietezza, la dissipazione come modello di vita, una disposizione a cogliere i tratti corposi della realtà e a respingere ogni mondo ideale pur chiedendo a tutti i costi e insaziabilmente una vita più ampia, uggia di uomini e di cose e di sé, tensioni intellettuali, spirito d indipendenza, turbamenti religiosi, disincanto amabilmente sprezzante, desiderio di essere trasportato dalle correnti delle passioni verso un impossibile (bari)centro - sono le caratteristiche che contrassegnano il percorso poetico del talentuoso giovane poeta rovignese. E la grande passione per il succedersi delle parole che mostrano il cuore semantico sotto la corteccia, procedendo per contrapposizioni, per accumulazioni, per seduttrici assonanze, consonanze e rime interne, per estrose trovate, per accostamenti bizzarri, secondo un armamentario retorico che lui padroneggia con la volontà ed il coraggio della sperimentazione. Nulla è affidato al caso. Sarebbe inopportuno andar a scomodare Jakobson e tutte le funzioni del linguaggio. Qui interessa mettere in evidenza soprattutto, o almeno in modo particolare, la funzione poetica, cioè il linguaggio stesso, la sua funzione volta ad attirare l attenzione sulla forma dell espressione. Solo quella interessa ad Ale, attento com è alla struttura formale, all organizzazione interna del messaggio, al modo in cui esso è realizzato, a una disciplina dello scrivere, ricavata da un senso della misura e della musicalità. Provocatorio gioco linguistico, il suo, gioco con finalità estetica, gioco come affermazione di sé, gioco come esuberanza vitale, ostentazione commossa o disperata dell Io. Ma di lui piacciono anche l ironia e l esplicita franchezza, l ironia sul poeta e sulla poesia, la sfrontatezza e PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

7 PREDGOVOR Autoironičan, zajedljiv, dirljiv, nemilosrdan, gorak, zabavan, romantičan, čudesan i bespoštedan, ne baš racionalan ali ponekad razuman, jednom riječju: pomalo od svega, u međusobnom ispreplitanju oprekâ, koje bi moglo obeshrabriti svakog tko bi se, nevoljan, namjerio da ga zatvori u ovu ili onu poetiku, hoteći ga upregnuti u obranu neke etike ili kontekstualizacije. Jer, teško ga je klasificirati, ali zato posjeduje golemu novatorsku snagu i neposrednu prijemčivost: očituje neporecivo originalnu fizionomiju u okviru naše književne panorame. U njemu se predosjeća korijen egzistencijalne tjeskobe i nemira, rasipanje kao način življenja, spremnost da zahvati putene crte zbilje i odbaci svaki idealni svijet, dok istovremeno, i pod svaku cijenu, nezasitno traži i jedan puniji život, obrise ljudi, stvari i samoga sebe, intelektualne napetosti, neovisan duh, religioznu ustreptalost, ljupko prezrivo razočaranje, želju da se, iz virova strasti, uspne u neko nemoguće središte svega sve su to obilježja koja karakteriziraju pjesnički put talentiranog mladog rovinjskog pjesnika. A tako i velika strast prema nizanju riječi, koje razotkrivaju semantičku srž pod svojom korom i služe se oprekama, gomilanjima, zavodljivim asonancama, konsonancama i unutarnjim rimama, britkim dosjetkama, neobičnim prispodobama, s pomoću retoričkog alata kojim pjesnik vlada s ljubavlju i smjelošću za eksperimentiranje. Ništa tu nije prepušteno slučaju. Nije potrebno uvlačiti u igru Jakobsona i sve funkcije jezika. Ovdje želimo samo i nadasve istaknuti poetičku funkciju, dakle jezik sam, njegovu funkciju privlačenja pozornosti na formu izraza. Salvija zanima samo potonja, što vidimo iz skrbi za formalnu strukturu, za unutarnje ustrojstvo poruke, za način na koji doživljava svoj pjesnički ostvaraj, za disciplinu pisanja koju crpe iz smisla za mjeru i melodioznost. Njegova je jezična igra provokativna: igra je to u estetičke svrhe, igra kao samopotvrđivanje, igra kao životna energičnost, kao tronuto ili očajničko raspojasano jastvo. Međutim, kod Salvija su također dopadljivi i ironija i izričita iskrenost, ironija o pjesniku i pjesništvu, drskost i samosvijest njegova pjesnikovanja: najbolji je to protuotrov dosadi i konformizmu. Pritom on ne ispušta iz vida traganje za smislom ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

8 la consapevolezza del suo essere poeta: i migliori antidoti alla noia e al conformismo. Senza tralasciare la ricerca del senso della creazione poetica stessa, senza alcuna paura di rischiare consegnandoci qua e là versi di difficili attraversamenti e di spaesamento, di sottintesi non sempre immediati. Salvi traffica divertito con le parole. Dell apparentamento stralunato dei vocaboli sulla base di una comune musicalità lui ricava un nuovo senso o, al contrario, di un nonsense finale e inatteso, lui fa la sua cifra più riconoscibile. Ama modellare le parole alla stregua di un artigiano consumato, che sa bene come la minima variazione possa cambiare alla radice la figura del suo manufatto. Basta un niente e si aprono scenari linguistici impensati, che possono dar luogo tanto al comico quanto al perturbante. Ed è proprio questa doppia veste ciò che più affascina in un poeta alla perenne ricerca di quel magico punto in cui l apparente insensatezza può rovesciarsi in illuminazione, in senso. Il double mind lascia ogni tanto trapelare dietro il sorriso alimentato da questa ininterrotta festa della lingua anche qualche segno di allarme. C è di tutto in questo canzoniere: liriche che suonano come epigrammi, altre come calembour o aforismi scherzosi, altre che indispettiscono il lettore o mettono a nudo l ego dell autore, altre ancora animate da furia iconoclasta, ma tutte, proprio tutte, sono la sincera presa d atto della propria umanità, sono la testimonianza di un percorso esistenziale, esemplare nella sua irripetibile unicità, volto alla ricerca di se stesso nel corso della propria crescita, in un ricercato divertissement di carne e sangue. È questa la cifra peculiare di questa poesia, è questa la voce inconfondibile di Salvi, lacerata tra l amore per il mondo e la fuga da esso, in cui campeggia sempre e comunque l Io dell autore. Salvi? Occorre prenderlo così com è, con la sua somma di contraddizioni, di capovolgimenti e di estremi, le sue idiosincrasie, i suoi moti ironici e spiritosi, le sue sofferenze tragiche, i suoi pentimenti e i suoi rimorsi mai risolti, il suo ego sbattuto in faccia a chiunque lo stia a leggere. E se va bene, occhei, altrimenti, pace. Nelida Milani PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

9 samog pjesničkog stvaranja niti se plaši rizika da nam mjestimice pruži stihove koji govore o teškoj prohodnosti i otuđenju, o nesporazumima koje nije uvijek lako izgladiti. Salvi se zabavlja u svojem bavljenju riječima. Nesklapnim prispodabljanjem riječi na osnovu zajedničke im melodioznosti zadobiva on iz njih nov smisao ili, naprotiv, iz nekog završnog, neočekivanog besmisla stvara prepoznatljiviju vlastitu šifru. Salvi rado oblikuje svoje riječi kao iskusan obrtnik, koji dobro zna da i najmanja varijacija može korjenito izmijeniti izgled njegove tvorevine. Dovoljna je sitnica da se rastvore dotad nepomišljeni jezični scenariji, koji mogu izazvati kako komičan tako i uznemirujući učinak. I upravo je to dvostruko ruho ono što ponajviše zadivljuje u djelu jednog pjesnika koji vječito traga za onom magičnom točkom na kojoj se prividna besmislenost može preobraziti u prosvjetljenje, u smisao. Taj double mind svako toliko, iza smiješka koji se hrani tom neprekinutom gozbom jezika, daje ipak nazrijeti i poneki znak za uzbunu. Ima svega u tom kanconijeru: pjesama koje zvuče kao epigrami, drugih koje se čine kalamburima ili šaljivim aforizmima, još drugih koje prkose čitatelju ili pak razgolićuju autorov ego, ili pak takvih koje pokreće ikonoklastički bijes ali su zato sve one, baš sve, iskreno samoosvješćenje vlastite ljudskosti, svjedočanstvo jednog egzistencijalnog itinerera, koji je egzemplaran u svojoj neponovljivoj jedinstvenosti i koji smjera k traganju za samim sobom tijekom vlastitog odrastanja, u profinjenom divertismanu od krvi i mesa. Upravo je to ona prepoznatljiva šifra tog pjesništva, i upravo u tome sastoji se karakteristični Salvijev glas, rastrgan između ljubavi prema svijetu i bijega od njega, u kojem uvijek i svagda caruje autorovo jastvo. Salvija, dakle, treba prihvatiti takvim kakav jest, sa svim njegovim protuslovljima, izvrtanjima i krajnostima, s njegovim idiosinkrazijama, ironičnim i duhovitim pomacima, tragičnim patnjama, pokajanjima i neriješenim grizodušjima, s njegovim egom kojim se unosi u lice svakom tko ga uzme čitati. Pa ako vam se sviđa, u redu, a ako ne, tko vam je kriv. Nelida Milani ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

10 Preludio Voglio farlo con le mie parole usarle come fossero proiettili ferirti dove meno te l aspetti: farti star male se occorre, provocarti. Voglio abbattere l inespugnabile muraglia della tua meraviglia per mezzo dell artigleria pe(n)sante delle mie parole: voglio istigarti a pensare. Voglio uscire dalla gabbia in cui mi trovo rinchiuso e altro modo non conosco se non questo. E non posso resistere più di tanto al fascino immenso di tutto ciò che è vano. Ti ho deluso, lo so. Il mio punto di vista rimane comunque questo. PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

11 Predigra Hoću to riječima učiniti kao da su meci raniti te iznebuha: neka te i boli, neka te uzruja. Hoću da srušim neosvojivi bastion tvoje zadivljenosti teškom, umnom artiljerijom vlastitih riječi: hoću te navesti da misliš. Hoću van iz kaveza u kojem čamim a ne znam kako drukčije. Ne umijem dugo odolijevati neizmjernoj čari svake ispraznosti. Razočarao sam te, znam. Ali to je moje mišljenje i točka. ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

12 Piovono formiche carnivore

13 Rominjaju mravi mesožderi

14 Delirio in Do # La poesia non sta tra noi. Non più. Cerchiamola nel bottone mancante di una camicia color marrone, nel tampone usato gettato per terra tra vari rifiuti, tra gli sputi e i mozziconi nelle sale d aspetto delle stazioni di raccordo. Anzi no, meglio non cercarla perché la poesia è come la morte, prima o poi sarà lei a farsi viva. E li sento i passi di lei che agogna nei lunghi e bianchi corridoi della mia insonnia popolata da insetti come falene o zanzare, quando mi metto ad ascoltare il flusso delle correnti sotterranee dell impianto idraulico della mia mente mentre il rubinetto suggerisce goccia dopo goccia l infinita storia che corre lungo i tubi logori e sfiniti di tanto assurdo correre invano (forse mente, e piange per niente...). Ma poi arriva il nano che abita il mio cervello, a smuovere i cardini instabili e ossidati a girare le chiavi nella serratura arrugginita della mia precaria solitudine; a destarmi col freddo sudore come di chi è appena uscito da un incubo per entrarci in un altro altrettanto insolito ed affascinante quanto uno strumento di tortura medioevale. 12 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

15 Delirij u C-duru Poezije među nama nema. Ne više. Potražimo je u otpalom gumbu smeđe košulje, u rabljenom tamponu bačenom na tlo među različitim smećem, među ispljuvcima, čikovima u čekaonicama usputnih postaja. Ili još bolje, ne tražimo je jer pjesništvo je kao smrt, prije ili poslije javi se samo. A čujem mu korake prepune žudnje u dugim bijelim hodnicima moje nesanice nastanjene kukcima poput noćnih leptira i komaraca, kad stanem osluškivati šum podvodnih struja hidrauličnih instalacija mog uma dok slavina nagoviješta kaplju za kapljom, beskonačnu povijest koja teče iskrzanim cijevima iscrpljenim od tolikog uzaludnog hoda (a možda laže, i bez razloga plače ). Ali onda iskrsne patuljak, žitelj u mom mozgu, i pomiče šarke rasklimane i oksidirane pa zavrti ključ u zahrđaloj bravi neizvjesne mi samoće; da me trgne hladnim znojem, kao kad istupiš iz noćne more pa ulaziš u drugu isto tako neobičnu i divotnu kao srednjovjekovna sprava za mučenje. 13 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

16 Come ho visto la luce Il mio dio è morto. Niente paura! lui lo sa ed io pure, che tanto poi risorge più forte di prima ogniqualvolta lo si dà per morto. Il mio dio è morto, avete letto bene, ma il suo corpo è presente e sta benone, ciò nonostante. Ne conservo l essenza come se niente, dico niente fosse accaduto tra i prodotti da me conservati e riposti tra le scatolette di tonno, il paté di maiale, il latte andato a male e i peperoni piccanti. Passano intanto i giorni, in un vortice di cifre, derby della domenica e calendari, ogni tanto muore un papa, scadono i passaporti e mutano gli atlanti mentre accumulo gli anni che sulle spalle mi porto senza contarli più gli affanni mentre il frigo si svuota e riempie, come sempre del resto. 14 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

17 Kako sam ugledao svjetlost Mrtav je moj bog. Al ne boj se! on zna, a znam to i ja, da će još uskrsnuti i jači nego prije svaki put kad misliš da je umro. Mrtav je moj bog, dobro ste pročitali, no tijelo mu je prisutno i krepko još, usprkos svemu. Sačuvao sam njegovu suštinu kao da se ništa, kažem: ništa dogodilo nije među proizvodima što čuvam ih spremljene kraj konzerva od tune, svinjske paštete, usirenog mlijeka i feferona. A prolaze dani, u vrtlogu brojki, nedjeljnih derbija i kalendara, svako toliko umre neki papa, isteknu putovnice i promijene se atlasi dok sabirem godine koje na leđima nosim i više ni ne brojim nedaće dok se hladnjak prazni i puni, kao uvijek, uostalom. 15 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

18 Non annoto più i sogni, mi hanno stufato pure loro. Niente: un giorno qualunque cerco la birra, non il cibo e tremo mentre arranco nell intento di sentire la fredda lattina entro il mio pugno chiuso. Resta imbarazzato il mio volto, come un dio in disuso freddato a tradimento quando nel frigo vedo solo lei:...la luce. 16 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

19 Više ne bilježim snove, dosadilo mi je i to. Ništa: jednog običnog dana potražim pivo umjesto hrane i zadršćem dok šepam hoteći oćutjeti ledenu limenku u stisnutoj šaci. Posramljena lica, kao zastarjeli bog rashlađen na prijevaru kad ugledam u hladnjaku tek nju: svjetlost. 17 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

20 *** c è un lama inciso su un piatto di rame da qualche parte c è una porta aperta e forse anche la ragazza che amo nella mia stanza un pavone passeggia dipinge l aria con ogni gesto rubato al silenzio io intanto penso a qualcosa che ho visto ma non ricordo bene cos è stato forse era un sogno sta di fatto però che ultimamente niente mi sembra reale io sogno eppur son sveglio poi vaglio il peso e veglio fino a che non m addormento e nuovamente sogno 18 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

21 *** ima jedna ljama otisnuta na bakrenom tanjuru negdje su otvorena vrata i možda djevojka u koju sam zaljubljen mojom sobom šeta se paun oslikava zrak svakim pokretom ukradenim tišini dotle mislim o nečem što sam ugledao ali ne sjećam se što je točno bilo možda je to bio san činjenica je ipak da u zadnje vrijeme ništa ne izgleda mi stvarno ja sanjam a opet sam budan pa odvagnem težinu i bdijem sve dok ne zaspem i usnem drugi san 19 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

22 Cadere cadere rincorrendo il basso sfracellarsi in fondo precipitare come un anguria nella folle sua corsa e la fine sua quando mostra matura la rossa sua polpa e i semi NERI come pensieri di potenziale suicida 20 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

23 Padati padati goneći nizinu smrskati se dolje sručiti se kao lubenica u ludoj jurnjavi i njen kraj kad plane zrelo meso joj i koštice CRNE kao misli potencijalnog samoubojice 21 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

24 Musica a manetta musica musica il volume a manetta alto a tal punto che più non è musica bensì rumore tanto per non pensare al trascorrere abissale delle ore scaraventare le note contro il muro annientare i muri e le barriere e con forza spingerli in fondo alla notte quasi fossero una sveglia che strilla per svegliarci il più delle volte di malumore 22 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

25 Glazba do daske glazba glazba pojačana do daske tako glasna da više nije glazba nego buka samo da ne mislim na bezdano protjecanje sati smrskam tonove o zid razorim zidove i prepreke silovito ih pogurnem duboko u noć kao da su budilica koja trešti da te probudi najčešće zle volje 23 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

26 Notturno rovignese Da sconsolato viandante che si rispetti ho anch io i piedi sanguinanti, e sotto di essi una strada da percorrere e scelte che poi, comunque, mi pentirò d aver fatto... Le sconnesse vie della notte girovaga non portano ad alcun luogo, questo è certo; ma chi sa dirmi allora il motivo per il quale il gabbiano (non sarò mica il solo a sentirlo, spero...) straccia la quiete della notte straziando la mia veglia d irriducibile insonne? 24 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

27 Rovinjski nokturno Kao pravom, neutješnom putešesniku, i meni su stope krvave, i pod njima je cesta kojom imam kročiti i odluke zbog kojih ću se jednom pokajati Rastrojeni puti lutalačke noći ne vode na odredište, u to nema sumnje; ali tko će mi objasniti zašto galeb onda (nadam se da to i drugi slute ) dere spokoj noći trgajući moje bdjenje nepopravljivoga nesanika? 25 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

28 L amore è un liquore andato a male L amore è un liquore andato a male, più dolce del miele facilita il comporre poesie. Ma quando muore in bocca lascia un sapore amaro e nel ricordo brucia come su una ferita aperta brucerebbe il sale. Amore non si dice perché non significa niente di preciso. E porta male. È un liquore che abbiamo bevuto incoscientemente tutto d un fiato, e va bevuto solo se in cielo intagliata come nel cartone la luna brilla come una moneta non ancora del tutto arrugginita. 26 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

29 Ljubav je pokvareni liker Ljubav je pokvareni liker, slađi od meda pomaže u sastavljanju pjesama. Ali kad ugine ostavi gorak okus u ustima a u sjećanju peče kao što na otvorenoj rani pekla bi sol. Ne kaže se Ljubavi jer to nema neko točno značenje. I donosi zlo. To je liker koji smo popili nesvjesno naiskap, i pije se samo ako na nebu izrezan kao od kartona blista mjesec kao kovanica što još nije sasvim zahrđala. 27 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

30 Schizzo per un volto di ragazza Sei pallida in volto e il tuo sguardo nasconde un viale dove anni or sono camminammo incontro all alba. Come in un sogno. Un viale ricoperto di foglie, un altrove dove le nostre mani si incontrarono in un attimo per sempre. Era d autunno, e il viale era ricoperto di foglie mentre la luna lassù in cielo splendeva come un dente dorato dentro il sorriso di un morto. 28 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

31 Skica za djevojačko lice Lice ti je blijedo a iza pogleda skriva se aleja kojom prije mnogo godina hodali smo ususret svitanju. Kao u snu. Aleja prekrivena lišćem, kao neka onostranost u kojoj naše ruke susrele su se u jednom času zauvijek. Bila je jesen, i aleja prekrivena je bila lišćem, dok je mjesec gore na nebu sjao kao pozlaćeni zub u osmijehu mrtvaca. 29 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

32 Guardavo le tue forme Guardavo le tue forme, forse prive di contenuto (ho bevuto, si che ho bevuto... quanto, non lo so). Guardavo le tue forme, puntandoti il mirino diritto al cuore, segregato dentro un petto portatore, forse, dell unico tuo difetto (non dirò quale, non vorrei apparire volgare). Guardavo le tue forme, e non trovavo parole o aggettivi da affibbiare ai tuoi attributi, e mandavo al diavolo tutti i sonetti, i madrigali e i canti, le muse, i versi immortali e i pianti... le forme ammalianti prive di contenuto. 30 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

33 Gledao sam ti obline Gledao sam ti obline, možda lišene suštine (popio sam, naravno da jesam koliko, ne znam). Gledao sam ti obline, ciljajući nišanom ravno u srce, izdvojeno u prsima što možda nose jedinu ti manu (neću reći koju, da ne ispadnem prost). Gledao sam ti obline, i nalazio nisam riječi ni pridjeva da pričvrstim uz tvoje odlike, i poslao sam kvragu sve sonete, pjevanja i madrigale, muze, besmrtne stihove i žalopojke obline čarne, lišene suštine. 31 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

34 Chiederti scusa? Per cosa?! Immagino dovrei chiederti scusa ora, ma sinceramente non ricordo le parole che t ho detto l altra sera (quale?)... per farti intendere quanto sei speciale per me, o almeno quanto lo eri ieri o ieri l altro, quando ti dissi una parola o frase che ora non mi sovviene per nessuna ragione al mondo... (non la ricordo, tutto qua!) e mi mordo la lingua di modo che vi esca dalla punta della stessa la presunta bugia sincera pronunciata ripeto, una sera, quando si stava ancora insieme. 32 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

35 Da ti se ispričam? Zašto?! Valjda bih se trebao ispričati sad, no iskreno ne spominjem se riječi koje sam ti rekao te večeri (kad li je to bilo?) da ti objasnim koliko si posebna u mojim očima, ili bar koliko si bila takva jučer ili prekjučer, kada sam ti rekao onu riječ, rečenicu, koje se sad ne sjećam nizašto na svijetu (zaboravio sam, eto!) pa si grizem jezik da bih istisnuo mu iz vrška onu kanda iskrenu mi laž izgovorenu ponavljam, te večeri, kad još smo bili skupa. 33 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

36 Enjoy the silence E prima e dopo c è solo il silenzio l unico in grado di dar voce... dire l inenarrabile rogo interiore cui non riesce dar tregua né l assenzio né tantomeno queste mie parole. Nella disparità di questa lotta nessuno è vincitore né perdente ognuno fa quel che gli piace (...pare sia il migliore dei modi per placare il carnefice che in ognuno giace). Ho troppe cose da dire, mi dico, troppe parole ho taciuto. Ripeto: sbaglio sempre, non ne azzecco mai una... Dentro lo specchio immortale io muoio. 34 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

37 Enjoy the silence A prije i poslije samo je tišina ona jedina može dati glas izreći neizrecivu nutarnju lomaču koju ne smiruje ni apsint a kamoli ove riječi. U nesrazmjeru te borbe nema pobjednika ni poraženih svatko radi što hoće (...jer, čini se, tako ćeš najbolje umiriti krvnika koji čuči u svakome od nas). Kažem si, previše toga imam za reći, previše sam toga prešutio. Ponavljam: stalno griješim, svaki put promašim. Unutar besmrtnog zrcala zamirem. 35 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

38 Parla il geloso in preda all ira dovessi incontrarti stasera guarda che lo faccio che ti piaccia o meno ti sputo in faccia e ti mordo l orecchio te lo strappo e poi me lo attacco al portachiavi come la coda di un coniglio starai più attenta in futuro con chi chiavi te lo assicuro 36 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

39 Govori ljubomornik bijesan da te noćas sretnem slušaj, napravit ću to pa sviđalo se to tebi ili ne pljunut ću ti u facu ugristi te za uho otkinuti ga a onda zakačiti ga na privjesak za ključeve kao zečji rep ubuduće ćeš paziti s kim se kačiš vjeruj mi 37 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

40 Seguimi... T invito al rito supremo e premo il grilletto estremo del supplizio. Con sì lieto abbandono m abbandono al gratificante vizio di questo fuoco fantastico entro il cui magico cerchio io brucio. 38 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

41 Pođi za mnom... Zovem te na uzvišeni obred, pa okidač krajnji trgnem za martirij. Sretno, opušteno prepuštam se čarnom poroku u rûke, ognju tom, u magnovenju pa u začaranom krugu izgaram. 39 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

42 * Un dio pentito mi offriva da bere per poi svignarsela senza pagare, mi adesca allora e s avvicina bella una ninfa un po tossica e anoressica. Mi chiede rime amorose e bucoliche e le bevande che mi porge, alcoliche, le bevo senza chiedermi il perché. È un angelo dalle ali in nero lattice, al collo una collana e un amuleto (quale segreto cela questo simbolo?), e mentre penso a quale sia il suo dramma propone di appartarci insieme in bagno. Accetto, ma...al momento decisivo: due di picche! (non c ho il preservativo). 40 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

43 * Raskajani neki bog častio me pićem pa zbrisao ne plativši; tad namami me, prilazeći, lijepa nimfa napušena, sparušena. Htjelo joj se versâ ljuvenih i pastorale. Popio sam ponuđenu mi žesticu ne pitajući ništa. Anđeo je to, krilâ crnih, rešetkastih, oko vrata nosi ogrlicu s talismanom (koja li se tajna skriva iza tog simbola?), i dok se pitam koja li je njena drama predlaže mi da se sklonimo u zahod. Prihvatio sam. Međutim, kako to već biva, sjetih se da ostao sam bez prezervativa. 41 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

44 * Tra un giocatore di pallacanestro e un poeta, il cestino assume opposti significati non so se mi spiego. 42 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

45 * Što je košarkašu koš, to nije pjesniku. Jer jednom jedno znači, drugom drukčijom nijansom zrači. 43 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

46 *** Io non posso cantare i prati in fiore, le vostre belle cose, i vostri sogni... Io parlo d altro, facco i miei bisogni: tramuto in canto questo mio livore. 44 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

47 *** Opjevati ne znam procvale doline, lijepe stvari, snove vam i žal Pjevam tek o onom što mi sine: pretačem u pjesmu gorak jal. 45 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

48 *** O di questo o di quello o di quell altro noi parliamo di qualcos altro (sempre!). Ognuno mente come meglio sa e manco n è cosciente!? se parla lo fa solo per parlare o perché vuole ottenere un favore. Se ci penso sto male... meglio allora non pensare e... tacere. 46 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

49 *** Ili o ovom ili o onom ili o nečemu drugom mi (uvijek!) govorimo o nečemu drugom. Svatko laže najbolje što zna a da toga nije ni svjestan. Govori tek zato da govori ili da se izbori za uslugu. Kad se toga sjetim, bude mi zlo zato bolje ne misliti i zašutjeti. 47 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

50 Poesia di merda «quando si è nella merda fino al collo, non resta che cantare.» Samuel Beckett merda merda in scatola merda nelle vene merda nelle catene di montaggio merda nel paesaggio merda su carta igienica spalmata sulla corteccia di un faggio merda ovunque e nell aria merda soffice e solitaria merda cacca di mosca cagata su merda tortanuziale di vacca MERDA MERDA MERDA solo e soltanto merda canto ed innalzo un monumento un tempio di merda speriamo immutabile resti nel tempo per glorificare l escremento MERDA 48 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

51 Govno od pjesme kad si u govnima do grla, nema ti druge nego zapjevati. Samuel Beckett govno govno u konzervi govno u žilama govno na pokretnoj traci govno u pejzažu govno na wc-papiru razmazano na bukovu koru govno posvuda i u zraku govno meko i samotno govno kaka od muhe posrano na govno svadbenutortu od krave GOVNO GOVNO GOVNO i samo i jedino govno pjevam i podižem spomenik hram govna nadajmo se nagristi neće ga vrijeme da slavimo u njemu izmet GOVNO 49 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

52 Quando sarò un poeta famoso Quando sarò un poeta famoso abbondantemente in sovrappeso eternamente vestito di grigio canterò il riposo di me stesso seduto sul mio culo obeso: mediterò sui temi più seri e di conseguenza più cari ai dotti critici letterari. Avrò fatto carriera, e i miei aforismi e pensieri saran tradotti persino nei dialetti più impopolari dell intero globo. Quando sarò un poeta famoso le mie opere complete (rilegate in pelle, ovviamente) sfameranno le tarme e i topi delle biblioteche di mezzo mondo; con la corona d alloro posata sulla mia saggia testa pelata, scriverò come se fosse adesso: nel verso verso il mio disprezzo. 50 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

53 Kad budem slavan pjesnik Kad budem slavan pjesnik obilato pretio vječito u sivom pjevat ću o svojoj mirovini sjedeći na tustoj pozadini: razmišljat ću o krupnim pitanjima u kojima nalaze čari načitani kritičari. Ostvarit ću karijeru, i moje će mudrosti i misli prevesti na manje popularne govore što na svijetu tavore. Kad budem slavan pjesnik sabrana će moja djela (u kožnom uvezu, dakako) moljcima i miševima mnoga ljeta biti hrana širom svijeta. S lovor-vijencem na ćelavoj i mudroj glavi napisat ću kao ovog časa: u mom stihu tek se prezir glasa. 51 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

54 La mente «L occhio che guarda non può vedere se stesso» detto zen La mente mente costantemente: sempre. Ma non solo ed esclusivamente a se stessa. 52 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

55 Um Oko koje gleda ne vidi sebe Zen izreka Um što kaže, laže tu ništa ne pomaže. Ali da pomislio ne bi, da mu je draže lagati samom sebi. 53 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

56 Piovono formiche carnivore Non mi resta che scrivere giacché vivere significa vedere il proprio volto riflesso su uno specchio d acqua calmo alla pari di un gatto castrato. Non mi resta che scrivere: piovono formiche carnivore. 54 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

Logopedia in musica e. canzoni

Logopedia in musica e. canzoni Logopedia in musica e canzoni Un Lavoro di Gruppo, Giugno 2013 INTRODUZIONE Siamo un gruppo di persone, chi ricoverato in Degenza e chi in Day Hospital, del Presidio Ausiliatrice-don Gnocchi di Torino

Dettagli

La spiaggia di fiori

La spiaggia di fiori 37 La spiaggia di fiori U na nuova alba stava nascendo e qualcosa di nuovo anche in me. Remai per un po in direzione di quella luce all orizzonte, fino a che l oceano di acqua iniziò pian piano a ritirarsi

Dettagli

Gaia. Il viaggio continua

Gaia. Il viaggio continua Gaia Il viaggio continua Laura Virgini GAIA Il viaggio continua Romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Laura Virgini Tutti i diritti riservati A Te che Hai reso possibile l impossibile. A Te

Dettagli

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa 2007 Scrivere.info Tutti i diritti di riproduzione, con qualsiasi mezzo, sono riservati. In copertina: Yacht

Dettagli

Atto di fede, Luciano Ligabue

Atto di fede, Luciano Ligabue Atto di fede, Luciano Ligabue Ho visto belle donne spesso da lontano ognuno ha il proprio modo di tirarsele vicino e ho visto da vicino chi c'era da vedere e ho visto che l'amore cambia il modo di guardare

Dettagli

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese Canti per i funerali Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese SYMBOLUM 77 (84) 1. Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità Nella tua parola io camminerò

Dettagli

belotti1.indd 1 10/06/11 15:35

belotti1.indd 1 10/06/11 15:35 belotti1.indd 1 10/06/11 15:35 CLAUDIO BELOTTI LA VITA COME TU LA VUOI La belotti1.indd vita come tu 2 la vuoi_testo intero.indd 3 23/05/11 10/06/11 14.02 15:35 la vita come tu la vuoi Proprietà Letteraria

Dettagli

Chiara e Findarfin SMS ROMANTICI. per tutte le occasioni. Simonelli electronic Book

Chiara e Findarfin SMS ROMANTICI. per tutte le occasioni. Simonelli electronic Book Chiara e Findarfin SMS ROMANTICI per tutte le occasioni SeBook Simonelli electronic Book Tre pensieri prima dei sogni: il primo per i tuoi occhi dolci, il secondo per il tuo viso delicato, il terzo per

Dettagli

Maschere a Venezia CAP I

Maschere a Venezia CAP I Maschere a Venezia 7 CAP I In un pomeriggio di fine marzo Altiero Ranelli, un giovane giornalista de Il Gazzettino di Venezia, entra nell ufficio del direttore. - Ho una grande notizia. - grida contento.

Dettagli

rancore Vita libera, abbastanza libera, e quindi restituita, nostra unica occasione finalmente afferrata. Una vita libera dal rancore.

rancore Vita libera, abbastanza libera, e quindi restituita, nostra unica occasione finalmente afferrata. Una vita libera dal rancore. Commozione Si commuove il corpo. A sorpresa, prima che l opportunità, la ragionevolezza, la buona educazione, la paura, la fretta, il decoro, la dignità, l egoismo possano alzare il muro. Si commuove a

Dettagli

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori 1 Dalla lettura di una poesia del libro di testo Un ponte tra i cuori Manca un ponte tra i cuori, fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti, che vivono sui monti e sui

Dettagli

C eraunavoltaunalbumdifotoscolorite

C eraunavoltaunalbumdifotoscolorite C eraunavoltaunalbumdifotoscolorite C era una volta un album di foto scolorite. Un vecchio album di nome Sansone. Sansone era stato acquistato nel 1973 in un mercatino di Parigi da una certa signora Loudville.

Dettagli

Dimmi che è solo un sogno!

Dimmi che è solo un sogno! Mariuccia FADDA Istituto Tecnico Commerciale G. Dessì, classe 4 a E Dimmi che è solo un sogno! Tutto è iniziato con uno stupido intervento alla gamba, in quello stupido ospedale, con quello stupido errore

Dettagli

NATALE PARABELLUM Davide Camerin

NATALE PARABELLUM Davide Camerin NATALE PARABELLUM Davide Camerin INTRODUZIONE GOTT MIT UNS! 24 DICEMBRE BOJAKO - BONO IL CONVOGLIO DEI REDUCI EMILIO IN TRINCEA IL SESTO GIORNO L'ATTACCO DEI BOMBARDIERI GOTT MIT UNS! (Ripresa) -La rivolta-

Dettagli

IPNOTICA DOMENICA un racconto horror-splatter-sentimentale di marco montanaro ***

IPNOTICA DOMENICA un racconto horror-splatter-sentimentale di marco montanaro *** IPNOTICA DOMENICA un racconto horror-splatter-sentimentale di marco montanaro *** Dormi. Lo ricordavo bene il tuo sonno: fragile e immobile di notte, inquieto e sfuggente al mattino. Ho messo su il disco

Dettagli

Proposta per un Nuovo Stile di Vita.

Proposta per un Nuovo Stile di Vita. UNA BUONA NOTIZIA. I L M O N D O S I P U ò C A M B I A R E Proposta per un Nuovo Stile di Vita. Noi giovani abbiamo tra le mani le potenzialità per cambiare questo mondo oppresso da ingiustizie, abusi,

Dettagli

Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi Matteo 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano

Dettagli

Maria Ponticello MA VIE

Maria Ponticello MA VIE Ma vie Maria Ponticello MA VIE racconti odierni www.booksprintedizioni.it Copyright 2012 Maria Ponticello Tutti i diritti riservati Dedicato a Romano Battaglia, che con i suoi libri ha intrattenuto la

Dettagli

Questa è la nostra vita un figlio a tutti i costi.

Questa è la nostra vita un figlio a tutti i costi. Questa è la nostra vita un figlio a tutti i costi. Una sera, dopo aver messo a letto mio figlio, stanca dopo una giornata molto impegnata, ho deciso di andare a letto presto, ma non riuscivo ad addormentarmi,

Dettagli

PADRE MAESTRO E AMICO

PADRE MAESTRO E AMICO PADRE MAESTRO E AMICO Padre, di molte genti padre, il nostro grido ascolta: è il canto della vita. Quella perenne giovinezza che tu portavi in cuore, perché non doni a noi? Padre, maestro ed amico noi

Dettagli

Perché non ho provato

Perché non ho provato Elena Colella Perché non ho provato Sin dai primi giorni, l arrivo di Esther mise sottosopra l intero quartiere. Esther, 30 anni circa. Jeans aderenti e stivali neri in pelle. Maglie scure aderenti. Carnagione

Dettagli

Lo sai, sono la tua anima gemella perchè...

Lo sai, sono la tua anima gemella perchè... Clémence e Laura Lo sai, sono la tua anima gemella perchè... Se fossi un paio di scarpe sarei i tuoi lacci Se fossi il tuo piede sarei il tuo mignolo Se fossi la tua gola sarei la tua glottide Se fossi

Dettagli

COLLANA VITAE. A Maria per quel dieci che ha portato a qualcosa di buono

COLLANA VITAE. A Maria per quel dieci che ha portato a qualcosa di buono COLLANA VITAE A Maria per quel dieci che ha portato a qualcosa di buono Serena Milano HO SCELTO DI GUARIRE Un viaggio dal Cancro alla Rinascita attraverso le chiavi della Metamedicina, della Psicologia,

Dettagli

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi

E vestirti coi vestiti tuoi DO#-7 SI4 dai seguimi in ciò che vuoi. e vestirti coi vestiti tuoi SOGNO intro: FA#4/7 9 SI4 (4v.) SI4 DO#-7 Son bagni d emozioni quando tu FA# sei vicino sei accanto SI4 DO#-7 quando soltanto penso che tu puoi FA# FA#7/4 FA# SI trasformarmi la vita. 7+ SI4 E vestirti

Dettagli

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI

PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI PERCHÉ IL MONDO SIA SALVATO PER MEZZO DI LUI (Gv 3, 17b) Ufficio Liturgico Diocesano proposta di Celebrazione Penitenziale comunitaria nel tempo della Quaresima 12 1 2 11 nella lode perenne del tuo nome

Dettagli

Il Cavaliere delle Energie

Il Cavaliere delle Energie Massime tratte dal libro Il Cavaliere delle Energie di Andrea Pangos www.andreapangos.it ISBN 88-88914-00-5 Andrea Pangos Edizioni Copyright 2003 Andrea Pangos Il Cavaliere delle Energie Tu sei per te

Dettagli

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)!

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! Predispit znanja iz talijanskog jezika 2012/ 13. A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! 1. Questa è un intervista

Dettagli

L amore viene considerato il motore del mondo, per amore (o pseudo tale) noi compiamo la

L amore viene considerato il motore del mondo, per amore (o pseudo tale) noi compiamo la Il vero Amore L amore viene considerato il motore del mondo, per amore (o pseudo tale) noi compiamo la maggior parte delle nostre azioni, inoltre credo che esso sia la cosa più bella che Dio ci ha donato,

Dettagli

La nostra distanza. www.michelefranceschini.net

La nostra distanza. www.michelefranceschini.net 1. LA vita 2. IL VIAGGIO 3. LA FORZA DELLA VITA 4. GIORGIA 5. DIARIO 6. GIOVANE AMORE 7. RESTO SOLO 8. UNA STORIA SENZA TE 9. LA NOSTRA DISTANZA 10. TE NE VAI La nostra distanza Scritto e ideato da Michele

Dettagli

Louise L. Hay. vivi bene adesso. Ebook

Louise L. Hay. vivi bene adesso. Ebook Louise L. Hay vivi bene adesso Ebook Traduzione: Katia Prando Editing: Enza Casalino Revisione: Martina Marselli, Gioele Cortesi Impaginazione: Matteo Venturi 2 E ora parliamo di autostima. Non avrai mai

Dettagli

FAMIGLIA ED EDUCAZIONE

FAMIGLIA ED EDUCAZIONE FAMIGLIA ED EDUCAZIONE Card. Carlo Caffarra Cari genitori, ho desiderato profondamente questo incontro con voi, il mio primo incontro con un gruppo di genitori nel mio servizio pastorale a Bologna. Sono

Dettagli

Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript

Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text SILVIO: FLAVIA: SILVIO: FLAVIA: SILVIO:

Dettagli

Una guida per avviare il tuo business e guadagnare online. chi non ha un lavoro, è precario, è in condizioni economiche difficili

Una guida per avviare il tuo business e guadagnare online. chi non ha un lavoro, è precario, è in condizioni economiche difficili COME PARTIRE Una guida per avviare il tuo business e guadagnare online Questo report si pone l obiettivo di dare una concreta speranza a chi non ha un lavoro, è precario, è in condizioni economiche difficili

Dettagli

Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi

Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi La grande quercia del bosco era molto vecchia. Nella corteccia del tronco e dei rami, i solchi lasciati dal tempo erano profondi. Non sapeva ancora quanto le

Dettagli

Come imparare a disegnare

Come imparare a disegnare Utilizzare la stupidità come potenza creativa 1 Come imparare a disegnare Se ti stai domandando ciò che hai letto in copertina è vero, devo darti due notizie. Come sempre una buona e una cattiva. E possibile

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 9

SOMMARIO. Introduzione 9 SOMMARIO Introduzione 9 Capitolo 1 In te c è uno spirito libero dai disagi 11 La mente vuota ti regala il benessere 14 Tu non sei i tuoi pensieri 19 Le immagini sono più forti dei tuoi pensieri 20 C è

Dettagli

PROGETTO MUSICA e TEATRO. La storia del Natale

PROGETTO MUSICA e TEATRO. La storia del Natale PROGETTO MUSICA e TEATRO La storia del Natale Il Progetto Musica e Teatro per l anno scolastico 2014/2015 è nato dalla decisione di tutti gli insegnanti del plesso di voler proseguire nel potenziamento

Dettagli

SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER

SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER Idea Una ragazza è innamorata della sua istruttrice, ma è spaventata da questo sentimento, non avendo mai provato nulla per una

Dettagli

PROGETTI PER IL FUTURO

PROGETTI PER IL FUTURO PROGETTI PER IL FUTURO 77 LA NOSTRA ANTOLOGIA La mia vita la vivo io Oggi mi sento integrato molto bene qui perché ho perso le paure che avevo, ho cambiato molti pensieri: adesso non ho più paura di quello

Dettagli

RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO

RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO INSEGNAMENTO IL MIO CUORE CANTA LE TUE LODI a cura di Carlo Arditi, Responsabile del Servizio Musica e Canto Nel preparare questa condivisione mi sono accorto che, pur non avendolo fatto apposta, anche

Dettagli

Il Quotidiano in Classe. Classe III sez. B

Il Quotidiano in Classe. Classe III sez. B Il Quotidiano in Classe Classe III sez. B Report degli articoli pubblicati Dagli studenti sul HYPERLINK "iloquotidiano.it" Ilquotidianoinclasse.it Allestimento di Lorenzo Testa Supervisione di Chiara Marra

Dettagli

FACELESS VOICEOVER (Manu Luksch & Mukul Patel 2007) (Un Nuovo Tempo la Nuova Macchina tra cui continua un sogno singolare.)

FACELESS VOICEOVER (Manu Luksch & Mukul Patel 2007) (Un Nuovo Tempo la Nuova Macchina tra cui continua un sogno singolare.) FACELESS VOICEOVER (Manu Luksch & Mukul Patel 2007) (Un Nuovo Tempo la Nuova Macchina tra cui continua un sogno singolare.) Questa è la storia di una donna perseguitata da un eco di una memoria, un sogno

Dettagli

Tutti i diritti letterari di quest opera sono di esclusiva proprietà dell autore

Tutti i diritti letterari di quest opera sono di esclusiva proprietà dell autore 13 Maggio Tutti i diritti letterari di quest opera sono di esclusiva proprietà dell autore Raffaella Nassisi 13 MAGGIO Romanzo Milano,Giugno 2011 Settembre 2011 Per te, Alberto Prefazione 13 Maggio è

Dettagli

L idea dunque di ritrovarsi dei tutori, per di più sconosciuti, anche in vacanza, non era il massimo. Carlo però ci aveva subito tranquillizzati, ci

L idea dunque di ritrovarsi dei tutori, per di più sconosciuti, anche in vacanza, non era il massimo. Carlo però ci aveva subito tranquillizzati, ci CAPITOLO 1 La donna della mia vita Oggi a un matrimonio ho conosciuto una donna fantastica, speciale. Vive a Palermo, ma appena se ne sente la cadenza, adora gli animali, cani e cavalli soprattutto, ma

Dettagli

Mafia, amore & polizia

Mafia, amore & polizia 20 Mafia, amore & polizia -Ah sì, ora ricordo... Lei è la signorina... -Francesca Affatato. -Sì... Sì... Francesca Affatato... Certo... Mi ricordo... Lei è italiana, non è vero? -No, mio padre è italiano.

Dettagli

C eraunavoltaunpaiodicalzini

C eraunavoltaunpaiodicalzini C eraunavoltaunpaiodicalzini C era una volta un paio di calzini. Marta e Paolo erano i nomi di questi due calzini. Si erano conosciuti, innamorati e litigati per anni. Ora abitavano in via Cassetto n.

Dettagli

Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione

Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione Esempi di Affermazioni incentrate sulla Verità da usare con Il Codice della Guarigione Affermazioni incentrate sulla Verità per le dodici categorie del Codice di Guarigione Troverete qui di seguito una

Dettagli

Tutto iniziò quando il mio capo mi chiese di trascorrere in America tre lunghissime

Tutto iniziò quando il mio capo mi chiese di trascorrere in America tre lunghissime Indice Introduzione 7 La storia delle rose: quando la mamma parte 9 Il bruco e la lumaca: quando i genitori si separano 23 La campana grande e quella piccola: quando nasce il fratellino 41 La favola del

Dettagli

L amore è un granello di sabbia

L amore è un granello di sabbia L amore è un granello di sabbia Erika Zappoli L AMORE È UN GRANELLO DI SABBIA romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Erika Zappoli Tutti i diritti riservati A Serena e Samuel con la sola vostra

Dettagli

La lunga strada per tornare a casa

La lunga strada per tornare a casa Saroo Brierley con Larry Buttrose La lunga strada per tornare a casa Traduzione di Anita Taroni Proprietà letteraria riservata Copyright Saroo Brierley 2013 2014 RCS Libri S.p.A., Milano Titolo originale

Dettagli

La redazione giornalistica di Oggimedia ha l'incredibile onore e sorpresa di poter intervistare Anna Frank.

La redazione giornalistica di Oggimedia ha l'incredibile onore e sorpresa di poter intervistare Anna Frank. Anna Frank era una ragazza ebrea-tedesca, oggi divenuto simbolo dell'olocausto, ovvero dello sterminio degli Ebrei per mano della Germania nazista e dai suoi alleati ai tempi della seconda guerra mondiale.

Dettagli

L angelo ribelle 3. 4. 5. Pensieri 2

L angelo ribelle 3. 4. 5. Pensieri 2 L angelo ribelle 3. 4. 5 Pensieri 2 Giovanni Rainone L ANGELO RIBELLE 3. 4. 5 PENSIERI 2 racconti www.booksprintedizioni.it Copyright 2011 Giovanni Rainone Tutti i diritti riservati Raccolta di racconti

Dettagli

L AZIONE DI DIFFUSIONE

L AZIONE DI DIFFUSIONE L AZIONE DI DIFFUSIONE 28 Messaggio, 4 marzo 1951 La volontà del Figlio Vedo una luce intensa e odo: Eccomi di nuovo. Attraverso la luce vedo la Signora. Dice: Guarda bene e ascolta quello che ho da dirti.

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI ERICE TRENTAPIEDI ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI. Anno Scolastico 2012/2013

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI ERICE TRENTAPIEDI ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI. Anno Scolastico 2012/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI ERICE TRENTAPIEDI ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI Anno Scolastico 2012/2013 Classe 4^ B PREFAZIONE UNA GRANDE AMICIZIA Questo giornalino è nato dall idea di mettere insieme

Dettagli

Cosa non farei per te

Cosa non farei per te Cosa non farei per te Un fotoromanzo per pensare a cura delle Peerleaders Il gruppo di amici... Paolo - 17 anni Gloria - 16 anni Andrea - 18 anni Sara - 18 anni Roberta - 16 anni Elena - 18 anni Martina

Dettagli

Ogni fatto e personaggio è puramente casuale, nomi e cognomi sono puramente di fantasia e quindi non riconducibili alla realtà, anche il racconto è

Ogni fatto e personaggio è puramente casuale, nomi e cognomi sono puramente di fantasia e quindi non riconducibili alla realtà, anche il racconto è I fogli bianchi Ogni fatto e personaggio è puramente casuale, nomi e cognomi sono puramente di fantasia e quindi non riconducibili alla realtà, anche il racconto è frutto di immaginazione e non ha nessuna

Dettagli

PAROLE DI VETRO. Conversazioni sui modi di intendere la vita COS E

PAROLE DI VETRO. Conversazioni sui modi di intendere la vita COS E PAROLE DI VETRO Conversazioni sui modi di intendere la vita COS E Cos è Ognuno sceglie quello che è per sé. Sono solo parole, dette da persone che non si conoscono e che parlano tra loro. Decidono di mettersi

Dettagli

I. B 3. Ti lodo Signore, perché mi hai fatto come un prodigio (salmo 139) FELICI DEL TUO ARRIVO con te lodiamo il Signore

I. B 3. Ti lodo Signore, perché mi hai fatto come un prodigio (salmo 139) FELICI DEL TUO ARRIVO con te lodiamo il Signore I. B 3 Ti lodo Signore, perché mi hai fatto come un prodigio (salmo 139) FELICI DEL TUO ARRIVO con te lodiamo il Signore 1 2 Preghiera per un bimbo appena nato Signore, ci hai dato la gioia di un figlio:

Dettagli

Edizioni il Molo www.edizioniilmolo.it info@edizioniilmolo.it. A tutti i bambini che diverranno amici di Natalino

Edizioni il Molo www.edizioniilmolo.it info@edizioniilmolo.it. A tutti i bambini che diverranno amici di Natalino Edizioni il Molo www.edizioniilmolo.it info@edizioniilmolo.it A tutti i bambini che diverranno amici di Natalino Prima Edizione Edizioni il Molo, 2014 Via Bertacca, 207-55054 Massarosa (LU) Tel e Fax 0584.93107

Dettagli

Cordelia. Di Maria Luisa Chiarenza. Opera distribuita sotto Licenza Creative Commons

Cordelia. Di Maria Luisa Chiarenza. Opera distribuita sotto Licenza Creative Commons Cordelia Di Maria Luisa Chiarenza Anno 1864, in un paesino sperduto tra le montagne, in una villa di una ricca famiglia, sul balcone centrale, lei stava lì, fasciata dal suo vestito di raso rosso, dal

Dettagli

SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA

SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA LIBRO IN ASSAGGIO SETTE MOSSE PER LIBERARSI DALL ANSIA DI ROBERT L. LEAHY INTRODUZIONE Le sette regole delle persone molto inquiete Arrovellarvi in continuazione, pensando e ripensando al peggio, è la

Dettagli

Pugni Sebastiano. Xi Xi Lin

Pugni Sebastiano. Xi Xi Lin Pugni Sebastiano La stanza dei fantasmi Questa è una stanza dei fantasmi, persone che entrano e non si vede più il loro corpo trasparente, ma diventano sentimenti, belli e brutti. Di persone che hanno

Dettagli

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Italian Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Italian Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript 2014 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Italian Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text SILVIO: FLAVIA: SILVIO: Ciao, Flavia. Mi sono divertito moltissimo sabato

Dettagli

E LA SALUTE DEI DENTI

E LA SALUTE DEI DENTI IO & OTTAVIO Due amici per denti più felici E LA SALUTE DEI DENTI Yep! La salute della comunità degli emofilici passa anche attraverso la salute della bocca. La FedEmo promuove l alleanza tra il S.S.N.,

Dettagli

Laura Virgini IL VIAGGIO

Laura Virgini IL VIAGGIO Il Viaggio Laura Virgini IL VIAGGIO romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2012 Laura Virgini Tutti i diritti riservati A mia madre, senza la quale non sarei qui, ora, e non sarei quella che sono.

Dettagli

Bambini e Lutto Farra, 24 febbraio 2013

Bambini e Lutto Farra, 24 febbraio 2013 Bambini e Lutto Farra, 24 febbraio 2013 Obiettivi: - informare su quelle che sono le reazioni più tipiche dei bambini alla morte di una persona cara - dare alcune indicazioni pratiche - suggerire alcuni

Dettagli

<< La mia vita si consuma nel dolore; dammi forza secondo la tua Parola.>>

<< La mia vita si consuma nel dolore; dammi forza secondo la tua Parola.>> Salmo 119:28 > Cari fratelli e care sorelle in Cristo, Il grido di sofferenza del Salmista giunge fino a noi! Il grido di sofferenza

Dettagli

14 consigli per essere un perfetto gentleman cattolico

14 consigli per essere un perfetto gentleman cattolico Riprendiamo sul nostro sito il testo pubblicato il 4 novembre 2015 dal sito www.aleteia.org Restiamo a disposizione per l immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno

Dettagli

RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST -

RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST - RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST - INIZIO Ricominciare una nuova vita da zero mi spaventa peró so che tante persone ce la fanno, posso farcela anch io! preferirei continuare

Dettagli

MORENDO. Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C.

MORENDO. Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C. Scuola primaria E. Fermi di Bogliasco anno scolastico 2014/2015 1 MORENDO Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C.) 2 IL

Dettagli

«Mamma, dopo che il dottore ti ha detto

«Mamma, dopo che il dottore ti ha detto Indice Cominciamo 7 La curiosità di Alice 9 Un po di imbarazzo 25 Innamorarsi 43 Fare l amore 55 Concepimento 71 Gravidanza 83 La nascita 95 Il nostro corpo: le donne 111 Il nostro corpo: gli uomini 127

Dettagli

Cosa ti porti a casa?

Cosa ti porti a casa? 8. L o p i n i o n e d e i r a g a z z i e d e l l e r a g a z z e Cosa ti porti a casa? A conclusione dell incontro di restituzione è stato richiesto ai ragazzi di riportare in forma anonima una valutazione

Dettagli

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte)

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte) La canzone dei colori Rosso rosso il cane che salta il fosso giallo giallo il gallo che va a cavallo blu blu la barca che va su e giù blu blu la barca che va su e giù Arancio arancio il grosso cappello

Dettagli

33. Dora perdona il suo pessimo padre

33. Dora perdona il suo pessimo padre 33. Dora perdona il suo pessimo padre Central do Brasil (1998) di Walter Salles Il film racconta la storia di una donna cinica e spietata che grazie all affetto di un bambino ritrova la capacità di amare

Dettagli

C'era una volta un falegname di nome Geppetto. La sua casa era la gioia di tutti i

C'era una volta un falegname di nome Geppetto. La sua casa era la gioia di tutti i LE FAVOLE DISNEY C'era una volta un falegname di nome Geppetto. La sua casa era la gioia di tutti i bambini del villaggio, perché era piena di orologi e giocattoli di ogni tipo, e un bel fuoco ardeva sempre

Dettagli

FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia

FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia Sauropoesie.com Sauro Pappi Tutti i diritti di questo mini ebook sono riservati a Sauro Pappi Ma sei libero di

Dettagli

Poesia segnalata al premio Silvano Ceccherelli della Banca di Credito Cooperativo di Cascia

Poesia segnalata al premio Silvano Ceccherelli della Banca di Credito Cooperativo di Cascia I COLORI Poesia segnalata al premio Silvano Ceccherelli della Banca di Credito Cooperativo di Cascia I colori sono tanti almeno cento: marrone come il legno, bianco come la nebbia, rosso come il sangue,

Dettagli

CASA DI CHARLIE. In scena la mamma che cucina, la nonna che cuce e Charlie che fa i compiti. Entra il nonno.

CASA DI CHARLIE. In scena la mamma che cucina, la nonna che cuce e Charlie che fa i compiti. Entra il nonno. NONNO: Sera a tutti. MAMMA: Ciao papà. CASA DI CHARLIE In scena la mamma che cucina, la nonna che cuce e Charlie che fa i compiti. Entra il nonno. CHARLIE: Ciao nonno. NONNA: Ciao caro. MAMMA: La zuppa

Dettagli

Evangelici.net Kids Corner. Abramo

Evangelici.net Kids Corner. Abramo Evangelici.net Kids Corner Abramo Abramo lascia la sua casa! Questa storia biblica è stata preparata per te con tanto amore da un gruppo di sei volontari di Internet. Paolo mise le sue costruzioni nella

Dettagli

Quello Che Non Ti Dicono Sul Network Marketing

Quello Che Non Ti Dicono Sul Network Marketing Quello Che Non Ti Dicono Sul Network Marketing Ciao da Matteo Nodari di Network Marketing Top Strategy! Come ti dicevo il network marketing è uno dei settori più controversi e fraintesi di tutti i tempi.

Dettagli

La maestra Stefania G.

La maestra Stefania G. A 90 anni dalla fine della 1 guerra mondiale, mi è sembrato particolarmente importante ricordare con i miei alunni di classe 3 della Scuola Primaria di Liedolo i fatti senza retorica, ma in modo chiaro

Dettagli

INTRODUZIONE. La ragazza

INTRODUZIONE. La ragazza 5 INTRODUZIONE La ragazza Il braccio era vicino al telefono. Forse la ragazza aveva cercato di chiamare qualcuno, ma poi non aveva avuto il tempo di farlo. I lunghi capelli neri scendevano sul viso e coprivano

Dettagli

Codice Deontologico del Volontario adottato dalla Federazione Cure Palliative

Codice Deontologico del Volontario adottato dalla Federazione Cure Palliative Art.5. Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI Codice Deontologico del Volontario adottato

Dettagli

TEST LIVELLO B1 QCE COMPRENSIONE ORALE DETTATO ASCOLTA IL DIALOGO E POI SCEGLI LA RISPOSTA.

TEST LIVELLO B1 QCE COMPRENSIONE ORALE DETTATO ASCOLTA IL DIALOGO E POI SCEGLI LA RISPOSTA. TEST LIVELLO B1 QCE NOME COGNOME. CLASSE.. DATA.. COMPRENSIONE ORALE DETTATO. ASCOLTA IL DIALOGO E POI SCEGLI LA RISPOSTA. 1.. Fabio e Barbara si incontrano A) alla stazione di Pisa. B) all aeroporto di

Dettagli

Ideazione e testo: Cosetta Zanotti Illustrazioni: Cinzia Ratto Progetto grafico e stampa: Publistampa Pergine Valsugana

Ideazione e testo: Cosetta Zanotti Illustrazioni: Cinzia Ratto Progetto grafico e stampa: Publistampa Pergine Valsugana Via Aurelia, 796-00165 Roma - Italia www.caritasitaliana.it Ideazione e testo: Cosetta Zanotti Illustrazioni: Cinzia Ratto Progetto grafico e stampa: Publistampa Pergine Valsugana PRIMA SETTIMANA di Avvento

Dettagli

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama

Adorazione Eucaristica. Dio ci ama Adorazione Eucaristica a cura di Don Luigi Marino Guida: C è un esperienza che rivela il potere unificante e trasformante dell amore, ed è l innamoramento, descritto in modo splendido nel Cantico dei Cantici.

Dettagli

SOS GIOCO! ARTICOLO 31

SOS GIOCO! ARTICOLO 31 ARTICOLO 31 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale

Dettagli

La Felicità con gli occhi di

La Felicità con gli occhi di La Felicità con gli occhi di Di Paolo Sichel, Giorgia Zanierato e Sidney Fontana Classe 4 BSU Indice Felicità: Con la spensieratezza di un bambino Con la grinta dell adolescente Con la serenità di un adulto

Dettagli

Indice Raccolta 70: (clicca sul titolo per leggere la poesia corrispondente)

Indice Raccolta 70: (clicca sul titolo per leggere la poesia corrispondente) Indice Raccolta 70: (clicca sul titolo per leggere la poesia corrispondente) Alla solita ora, verso sera... 2 A te... 3 Ancora canti... 4 Definizioni... 5 Dialogo serale con te per gioco... 6 Grida pure

Dettagli

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse Dt 8, 2-3. 14-16 Dal libro del Deuteronòmio Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti

Dettagli

XXII Domenica del Tempo Ordinario 31 agosto 2014

XXII Domenica del Tempo Ordinario 31 agosto 2014 per l Omelia domenicale a cura dell Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone XXII Domenica del Tempo Ordinario 31 agosto 2014 Non più sofferenza ma amore Introduzione La parabola discendente di queste due

Dettagli

La vita di Madre Teresa Gabrieli

La vita di Madre Teresa Gabrieli La vita di Madre Teresa Gabrieli 2 Centro Studi Suore delle Poverelle Testo di Romina Guercio 2007 La vita di Madre Teresa Gabrieli Note per l animatrice Teresa Gabrieli è nata a Bergamo il 13 settembre

Dettagli

Nonno Toni! esclamò Tino. Sono pronto. Che

Nonno Toni! esclamò Tino. Sono pronto. Che Nonno Toni! esclamò Tino. Sono pronto. Che storia leggiamo stasera? Lo scalpiccìo dei piedini sulla scala echeggiò per tutta la casa. Tino entrò di corsa, già in pigiama, ansioso di ascoltare una storia.

Dettagli

Umberto Fiori Nove poesie

Umberto Fiori Nove poesie Umberto Fiori Nove poesie APPARIZIONE Alte sopra la tangenziale, chiare, due case con in mezzo un capannone. E questa l apparizione, ma non c è niente da annunciare. Eppure solo a vederli là fermi, diritti

Dettagli

Parabola delle grosse pietre

Parabola delle grosse pietre Parabola delle grosse pietre Un giorno, un vecchio professore fu chiamato come esperto per parlare sulla pianificazione più efficace del proprio tempo ai quadri superiori di alcune grosse compagnie nordamericane.

Dettagli

ROSSETTI CHRISTINA GEORGINA

ROSSETTI CHRISTINA GEORGINA ROSSETTI CHRISTINA GEORGINA Rossetti, Christina Georgina (Londra 1830-1894) poetessa inglese, di genitori italiani: Gabriele Rossetti noto carbonaro abruzzese e Francesca Polidori amica di Lord Byron e

Dettagli

«Vado e tornerò da voi.»

«Vado e tornerò da voi.» sito internet: www.chiesasanbenedetto.it e-mail: info@chiesasanbenedetto.it 5 maggio 2013 Liturgia delle ore della Seconda Settimana Sesta Domenica di Pasqua/c Giornata di sensibilizzazione per l 8xmille

Dettagli

PROFEZIE SU BENEDETTO XVI E SUL PROSSIMO PAPA

PROFEZIE SU BENEDETTO XVI E SUL PROSSIMO PAPA PROFEZIE SU BENEDETTO XVI E SUL PROSSIMO PAPA Cari figli, la strada sarà breve per colui che verrà con il desiderio di fare un lungo cammino. Sappiate, voi tutti, che il fuoco si diffonderà in varie nazioni,

Dettagli

RACCONTO TRATTO DAL LIBRO. DONNE CHE RACCONTANO IL LAVORO a cura di

RACCONTO TRATTO DAL LIBRO. DONNE CHE RACCONTANO IL LAVORO a cura di RACCONTO TRATTO DAL LIBRO DONNE CHE RACCONTANO IL LAVORO a cura di Roberta Griffini, Francesca Matichecchia, Debora Roversi, Marzia Tanzini Disegno di Pat Carra Filcams Cgil Milano Margherita impiegata

Dettagli

www.scuolaitalianatehran.com

www.scuolaitalianatehran.com щ1 SCUOLA ITALIANA PIETRO DELLA VALLE TEHRAN Corso Settembre - Dicembre 2006 ESAME FINALE LIVELLO 2 щ Nome: Cognome: Numero tessera: щ1 щ2 Leggi il testo e completa il riassunto (15 punti) Italiani in

Dettagli