alessandro salvi druge sitnice altre inezie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "alessandro salvi druge sitnice altre inezie"

Transcript

1 alessandro salvi ALESSANDRO SALVI Rominjaju mravi Rominjaju mravimesožderi mesožderi i druge sitnice druge sitnice Piovono formiche Piovono formichecarnivore carnivore e altre inezie altre inezie

2

3 Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie I. izdanje

4 Biblioteka Orgazam na dar knjiga 1. Urednik Aron Hrelja Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie 1. izdanje Nakladnik APEIRON d.o.o Rovinj, Gripole - Spine bb tel./fax (0) Za nakladnika Aron Hrelja Grafička priprema, oblikovanje i prijelom David Ivić Tisak Grafomark d.o.o. - Zagreb Tiskano u Hrvatskoj - Printed in Croatia Apeiron, prosinac ISBN

5 Rominjaju mravi mesožderi i druge sitnice Piovono formiche carnivore e altre inezie I. izdanje Preveo s talijanskoga / Tradotto dall italiano da Roman Karlović Predgovor / Prefazione Nelida Milani Rovinj, 2011.

6 PREFAZIONE Autoironico, graffiante, struggente, implacato, amaro, divertente, romantico, affascinante e scontroso, poco razionale e qualche volta ragionevole e insomma questo e quello, in un andirivieni di contrasti che scoraggerebbe chiunque avesse la malaugurata intenzione di inscatolarlo in questa o in quella poetica, chiamarlo a difesa di un etica o di un ambiente. Di difficile classificazione, ma di grande forza innovatrice e immediata fruibilità, presenta una fisionomia decisamente originale nel panorama letterario nostrano. Una radice di disagio esistenziale e di irrequietezza, la dissipazione come modello di vita, una disposizione a cogliere i tratti corposi della realtà e a respingere ogni mondo ideale pur chiedendo a tutti i costi e insaziabilmente una vita più ampia, uggia di uomini e di cose e di sé, tensioni intellettuali, spirito d indipendenza, turbamenti religiosi, disincanto amabilmente sprezzante, desiderio di essere trasportato dalle correnti delle passioni verso un impossibile (bari)centro - sono le caratteristiche che contrassegnano il percorso poetico del talentuoso giovane poeta rovignese. E la grande passione per il succedersi delle parole che mostrano il cuore semantico sotto la corteccia, procedendo per contrapposizioni, per accumulazioni, per seduttrici assonanze, consonanze e rime interne, per estrose trovate, per accostamenti bizzarri, secondo un armamentario retorico che lui padroneggia con la volontà ed il coraggio della sperimentazione. Nulla è affidato al caso. Sarebbe inopportuno andar a scomodare Jakobson e tutte le funzioni del linguaggio. Qui interessa mettere in evidenza soprattutto, o almeno in modo particolare, la funzione poetica, cioè il linguaggio stesso, la sua funzione volta ad attirare l attenzione sulla forma dell espressione. Solo quella interessa ad Ale, attento com è alla struttura formale, all organizzazione interna del messaggio, al modo in cui esso è realizzato, a una disciplina dello scrivere, ricavata da un senso della misura e della musicalità. Provocatorio gioco linguistico, il suo, gioco con finalità estetica, gioco come affermazione di sé, gioco come esuberanza vitale, ostentazione commossa o disperata dell Io. Ma di lui piacciono anche l ironia e l esplicita franchezza, l ironia sul poeta e sulla poesia, la sfrontatezza e PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

7 PREDGOVOR Autoironičan, zajedljiv, dirljiv, nemilosrdan, gorak, zabavan, romantičan, čudesan i bespoštedan, ne baš racionalan ali ponekad razuman, jednom riječju: pomalo od svega, u međusobnom ispreplitanju oprekâ, koje bi moglo obeshrabriti svakog tko bi se, nevoljan, namjerio da ga zatvori u ovu ili onu poetiku, hoteći ga upregnuti u obranu neke etike ili kontekstualizacije. Jer, teško ga je klasificirati, ali zato posjeduje golemu novatorsku snagu i neposrednu prijemčivost: očituje neporecivo originalnu fizionomiju u okviru naše književne panorame. U njemu se predosjeća korijen egzistencijalne tjeskobe i nemira, rasipanje kao način življenja, spremnost da zahvati putene crte zbilje i odbaci svaki idealni svijet, dok istovremeno, i pod svaku cijenu, nezasitno traži i jedan puniji život, obrise ljudi, stvari i samoga sebe, intelektualne napetosti, neovisan duh, religioznu ustreptalost, ljupko prezrivo razočaranje, želju da se, iz virova strasti, uspne u neko nemoguće središte svega sve su to obilježja koja karakteriziraju pjesnički put talentiranog mladog rovinjskog pjesnika. A tako i velika strast prema nizanju riječi, koje razotkrivaju semantičku srž pod svojom korom i služe se oprekama, gomilanjima, zavodljivim asonancama, konsonancama i unutarnjim rimama, britkim dosjetkama, neobičnim prispodobama, s pomoću retoričkog alata kojim pjesnik vlada s ljubavlju i smjelošću za eksperimentiranje. Ništa tu nije prepušteno slučaju. Nije potrebno uvlačiti u igru Jakobsona i sve funkcije jezika. Ovdje želimo samo i nadasve istaknuti poetičku funkciju, dakle jezik sam, njegovu funkciju privlačenja pozornosti na formu izraza. Salvija zanima samo potonja, što vidimo iz skrbi za formalnu strukturu, za unutarnje ustrojstvo poruke, za način na koji doživljava svoj pjesnički ostvaraj, za disciplinu pisanja koju crpe iz smisla za mjeru i melodioznost. Njegova je jezična igra provokativna: igra je to u estetičke svrhe, igra kao samopotvrđivanje, igra kao životna energičnost, kao tronuto ili očajničko raspojasano jastvo. Međutim, kod Salvija su također dopadljivi i ironija i izričita iskrenost, ironija o pjesniku i pjesništvu, drskost i samosvijest njegova pjesnikovanja: najbolji je to protuotrov dosadi i konformizmu. Pritom on ne ispušta iz vida traganje za smislom ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

8 la consapevolezza del suo essere poeta: i migliori antidoti alla noia e al conformismo. Senza tralasciare la ricerca del senso della creazione poetica stessa, senza alcuna paura di rischiare consegnandoci qua e là versi di difficili attraversamenti e di spaesamento, di sottintesi non sempre immediati. Salvi traffica divertito con le parole. Dell apparentamento stralunato dei vocaboli sulla base di una comune musicalità lui ricava un nuovo senso o, al contrario, di un nonsense finale e inatteso, lui fa la sua cifra più riconoscibile. Ama modellare le parole alla stregua di un artigiano consumato, che sa bene come la minima variazione possa cambiare alla radice la figura del suo manufatto. Basta un niente e si aprono scenari linguistici impensati, che possono dar luogo tanto al comico quanto al perturbante. Ed è proprio questa doppia veste ciò che più affascina in un poeta alla perenne ricerca di quel magico punto in cui l apparente insensatezza può rovesciarsi in illuminazione, in senso. Il double mind lascia ogni tanto trapelare dietro il sorriso alimentato da questa ininterrotta festa della lingua anche qualche segno di allarme. C è di tutto in questo canzoniere: liriche che suonano come epigrammi, altre come calembour o aforismi scherzosi, altre che indispettiscono il lettore o mettono a nudo l ego dell autore, altre ancora animate da furia iconoclasta, ma tutte, proprio tutte, sono la sincera presa d atto della propria umanità, sono la testimonianza di un percorso esistenziale, esemplare nella sua irripetibile unicità, volto alla ricerca di se stesso nel corso della propria crescita, in un ricercato divertissement di carne e sangue. È questa la cifra peculiare di questa poesia, è questa la voce inconfondibile di Salvi, lacerata tra l amore per il mondo e la fuga da esso, in cui campeggia sempre e comunque l Io dell autore. Salvi? Occorre prenderlo così com è, con la sua somma di contraddizioni, di capovolgimenti e di estremi, le sue idiosincrasie, i suoi moti ironici e spiritosi, le sue sofferenze tragiche, i suoi pentimenti e i suoi rimorsi mai risolti, il suo ego sbattuto in faccia a chiunque lo stia a leggere. E se va bene, occhei, altrimenti, pace. Nelida Milani PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

9 samog pjesničkog stvaranja niti se plaši rizika da nam mjestimice pruži stihove koji govore o teškoj prohodnosti i otuđenju, o nesporazumima koje nije uvijek lako izgladiti. Salvi se zabavlja u svojem bavljenju riječima. Nesklapnim prispodabljanjem riječi na osnovu zajedničke im melodioznosti zadobiva on iz njih nov smisao ili, naprotiv, iz nekog završnog, neočekivanog besmisla stvara prepoznatljiviju vlastitu šifru. Salvi rado oblikuje svoje riječi kao iskusan obrtnik, koji dobro zna da i najmanja varijacija može korjenito izmijeniti izgled njegove tvorevine. Dovoljna je sitnica da se rastvore dotad nepomišljeni jezični scenariji, koji mogu izazvati kako komičan tako i uznemirujući učinak. I upravo je to dvostruko ruho ono što ponajviše zadivljuje u djelu jednog pjesnika koji vječito traga za onom magičnom točkom na kojoj se prividna besmislenost može preobraziti u prosvjetljenje, u smisao. Taj double mind svako toliko, iza smiješka koji se hrani tom neprekinutom gozbom jezika, daje ipak nazrijeti i poneki znak za uzbunu. Ima svega u tom kanconijeru: pjesama koje zvuče kao epigrami, drugih koje se čine kalamburima ili šaljivim aforizmima, još drugih koje prkose čitatelju ili pak razgolićuju autorov ego, ili pak takvih koje pokreće ikonoklastički bijes ali su zato sve one, baš sve, iskreno samoosvješćenje vlastite ljudskosti, svjedočanstvo jednog egzistencijalnog itinerera, koji je egzemplaran u svojoj neponovljivoj jedinstvenosti i koji smjera k traganju za samim sobom tijekom vlastitog odrastanja, u profinjenom divertismanu od krvi i mesa. Upravo je to ona prepoznatljiva šifra tog pjesništva, i upravo u tome sastoji se karakteristični Salvijev glas, rastrgan između ljubavi prema svijetu i bijega od njega, u kojem uvijek i svagda caruje autorovo jastvo. Salvija, dakle, treba prihvatiti takvim kakav jest, sa svim njegovim protuslovljima, izvrtanjima i krajnostima, s njegovim idiosinkrazijama, ironičnim i duhovitim pomacima, tragičnim patnjama, pokajanjima i neriješenim grizodušjima, s njegovim egom kojim se unosi u lice svakom tko ga uzme čitati. Pa ako vam se sviđa, u redu, a ako ne, tko vam je kriv. Nelida Milani ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

10 Preludio Voglio farlo con le mie parole usarle come fossero proiettili ferirti dove meno te l aspetti: farti star male se occorre, provocarti. Voglio abbattere l inespugnabile muraglia della tua meraviglia per mezzo dell artigleria pe(n)sante delle mie parole: voglio istigarti a pensare. Voglio uscire dalla gabbia in cui mi trovo rinchiuso e altro modo non conosco se non questo. E non posso resistere più di tanto al fascino immenso di tutto ciò che è vano. Ti ho deluso, lo so. Il mio punto di vista rimane comunque questo. PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

11 Predigra Hoću to riječima učiniti kao da su meci raniti te iznebuha: neka te i boli, neka te uzruja. Hoću da srušim neosvojivi bastion tvoje zadivljenosti teškom, umnom artiljerijom vlastitih riječi: hoću te navesti da misliš. Hoću van iz kaveza u kojem čamim a ne znam kako drukčije. Ne umijem dugo odolijevati neizmjernoj čari svake ispraznosti. Razočarao sam te, znam. Ali to je moje mišljenje i točka. ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

12 Piovono formiche carnivore

13 Rominjaju mravi mesožderi

14 Delirio in Do # La poesia non sta tra noi. Non più. Cerchiamola nel bottone mancante di una camicia color marrone, nel tampone usato gettato per terra tra vari rifiuti, tra gli sputi e i mozziconi nelle sale d aspetto delle stazioni di raccordo. Anzi no, meglio non cercarla perché la poesia è come la morte, prima o poi sarà lei a farsi viva. E li sento i passi di lei che agogna nei lunghi e bianchi corridoi della mia insonnia popolata da insetti come falene o zanzare, quando mi metto ad ascoltare il flusso delle correnti sotterranee dell impianto idraulico della mia mente mentre il rubinetto suggerisce goccia dopo goccia l infinita storia che corre lungo i tubi logori e sfiniti di tanto assurdo correre invano (forse mente, e piange per niente...). Ma poi arriva il nano che abita il mio cervello, a smuovere i cardini instabili e ossidati a girare le chiavi nella serratura arrugginita della mia precaria solitudine; a destarmi col freddo sudore come di chi è appena uscito da un incubo per entrarci in un altro altrettanto insolito ed affascinante quanto uno strumento di tortura medioevale. 12 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

15 Delirij u C-duru Poezije među nama nema. Ne više. Potražimo je u otpalom gumbu smeđe košulje, u rabljenom tamponu bačenom na tlo među različitim smećem, među ispljuvcima, čikovima u čekaonicama usputnih postaja. Ili još bolje, ne tražimo je jer pjesništvo je kao smrt, prije ili poslije javi se samo. A čujem mu korake prepune žudnje u dugim bijelim hodnicima moje nesanice nastanjene kukcima poput noćnih leptira i komaraca, kad stanem osluškivati šum podvodnih struja hidrauličnih instalacija mog uma dok slavina nagoviješta kaplju za kapljom, beskonačnu povijest koja teče iskrzanim cijevima iscrpljenim od tolikog uzaludnog hoda (a možda laže, i bez razloga plače ). Ali onda iskrsne patuljak, žitelj u mom mozgu, i pomiče šarke rasklimane i oksidirane pa zavrti ključ u zahrđaloj bravi neizvjesne mi samoće; da me trgne hladnim znojem, kao kad istupiš iz noćne more pa ulaziš u drugu isto tako neobičnu i divotnu kao srednjovjekovna sprava za mučenje. 13 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

16 Come ho visto la luce Il mio dio è morto. Niente paura! lui lo sa ed io pure, che tanto poi risorge più forte di prima ogniqualvolta lo si dà per morto. Il mio dio è morto, avete letto bene, ma il suo corpo è presente e sta benone, ciò nonostante. Ne conservo l essenza come se niente, dico niente fosse accaduto tra i prodotti da me conservati e riposti tra le scatolette di tonno, il paté di maiale, il latte andato a male e i peperoni piccanti. Passano intanto i giorni, in un vortice di cifre, derby della domenica e calendari, ogni tanto muore un papa, scadono i passaporti e mutano gli atlanti mentre accumulo gli anni che sulle spalle mi porto senza contarli più gli affanni mentre il frigo si svuota e riempie, come sempre del resto. 14 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

17 Kako sam ugledao svjetlost Mrtav je moj bog. Al ne boj se! on zna, a znam to i ja, da će još uskrsnuti i jači nego prije svaki put kad misliš da je umro. Mrtav je moj bog, dobro ste pročitali, no tijelo mu je prisutno i krepko još, usprkos svemu. Sačuvao sam njegovu suštinu kao da se ništa, kažem: ništa dogodilo nije među proizvodima što čuvam ih spremljene kraj konzerva od tune, svinjske paštete, usirenog mlijeka i feferona. A prolaze dani, u vrtlogu brojki, nedjeljnih derbija i kalendara, svako toliko umre neki papa, isteknu putovnice i promijene se atlasi dok sabirem godine koje na leđima nosim i više ni ne brojim nedaće dok se hladnjak prazni i puni, kao uvijek, uostalom. 15 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

18 Non annoto più i sogni, mi hanno stufato pure loro. Niente: un giorno qualunque cerco la birra, non il cibo e tremo mentre arranco nell intento di sentire la fredda lattina entro il mio pugno chiuso. Resta imbarazzato il mio volto, come un dio in disuso freddato a tradimento quando nel frigo vedo solo lei:...la luce. 16 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

19 Više ne bilježim snove, dosadilo mi je i to. Ništa: jednog običnog dana potražim pivo umjesto hrane i zadršćem dok šepam hoteći oćutjeti ledenu limenku u stisnutoj šaci. Posramljena lica, kao zastarjeli bog rashlađen na prijevaru kad ugledam u hladnjaku tek nju: svjetlost. 17 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

20 *** c è un lama inciso su un piatto di rame da qualche parte c è una porta aperta e forse anche la ragazza che amo nella mia stanza un pavone passeggia dipinge l aria con ogni gesto rubato al silenzio io intanto penso a qualcosa che ho visto ma non ricordo bene cos è stato forse era un sogno sta di fatto però che ultimamente niente mi sembra reale io sogno eppur son sveglio poi vaglio il peso e veglio fino a che non m addormento e nuovamente sogno 18 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

21 *** ima jedna ljama otisnuta na bakrenom tanjuru negdje su otvorena vrata i možda djevojka u koju sam zaljubljen mojom sobom šeta se paun oslikava zrak svakim pokretom ukradenim tišini dotle mislim o nečem što sam ugledao ali ne sjećam se što je točno bilo možda je to bio san činjenica je ipak da u zadnje vrijeme ništa ne izgleda mi stvarno ja sanjam a opet sam budan pa odvagnem težinu i bdijem sve dok ne zaspem i usnem drugi san 19 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

22 Cadere cadere rincorrendo il basso sfracellarsi in fondo precipitare come un anguria nella folle sua corsa e la fine sua quando mostra matura la rossa sua polpa e i semi NERI come pensieri di potenziale suicida 20 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

23 Padati padati goneći nizinu smrskati se dolje sručiti se kao lubenica u ludoj jurnjavi i njen kraj kad plane zrelo meso joj i koštice CRNE kao misli potencijalnog samoubojice 21 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

24 Musica a manetta musica musica il volume a manetta alto a tal punto che più non è musica bensì rumore tanto per non pensare al trascorrere abissale delle ore scaraventare le note contro il muro annientare i muri e le barriere e con forza spingerli in fondo alla notte quasi fossero una sveglia che strilla per svegliarci il più delle volte di malumore 22 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

25 Glazba do daske glazba glazba pojačana do daske tako glasna da više nije glazba nego buka samo da ne mislim na bezdano protjecanje sati smrskam tonove o zid razorim zidove i prepreke silovito ih pogurnem duboko u noć kao da su budilica koja trešti da te probudi najčešće zle volje 23 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

26 Notturno rovignese Da sconsolato viandante che si rispetti ho anch io i piedi sanguinanti, e sotto di essi una strada da percorrere e scelte che poi, comunque, mi pentirò d aver fatto... Le sconnesse vie della notte girovaga non portano ad alcun luogo, questo è certo; ma chi sa dirmi allora il motivo per il quale il gabbiano (non sarò mica il solo a sentirlo, spero...) straccia la quiete della notte straziando la mia veglia d irriducibile insonne? 24 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

27 Rovinjski nokturno Kao pravom, neutješnom putešesniku, i meni su stope krvave, i pod njima je cesta kojom imam kročiti i odluke zbog kojih ću se jednom pokajati Rastrojeni puti lutalačke noći ne vode na odredište, u to nema sumnje; ali tko će mi objasniti zašto galeb onda (nadam se da to i drugi slute ) dere spokoj noći trgajući moje bdjenje nepopravljivoga nesanika? 25 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

28 L amore è un liquore andato a male L amore è un liquore andato a male, più dolce del miele facilita il comporre poesie. Ma quando muore in bocca lascia un sapore amaro e nel ricordo brucia come su una ferita aperta brucerebbe il sale. Amore non si dice perché non significa niente di preciso. E porta male. È un liquore che abbiamo bevuto incoscientemente tutto d un fiato, e va bevuto solo se in cielo intagliata come nel cartone la luna brilla come una moneta non ancora del tutto arrugginita. 26 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

29 Ljubav je pokvareni liker Ljubav je pokvareni liker, slađi od meda pomaže u sastavljanju pjesama. Ali kad ugine ostavi gorak okus u ustima a u sjećanju peče kao što na otvorenoj rani pekla bi sol. Ne kaže se Ljubavi jer to nema neko točno značenje. I donosi zlo. To je liker koji smo popili nesvjesno naiskap, i pije se samo ako na nebu izrezan kao od kartona blista mjesec kao kovanica što još nije sasvim zahrđala. 27 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

30 Schizzo per un volto di ragazza Sei pallida in volto e il tuo sguardo nasconde un viale dove anni or sono camminammo incontro all alba. Come in un sogno. Un viale ricoperto di foglie, un altrove dove le nostre mani si incontrarono in un attimo per sempre. Era d autunno, e il viale era ricoperto di foglie mentre la luna lassù in cielo splendeva come un dente dorato dentro il sorriso di un morto. 28 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

31 Skica za djevojačko lice Lice ti je blijedo a iza pogleda skriva se aleja kojom prije mnogo godina hodali smo ususret svitanju. Kao u snu. Aleja prekrivena lišćem, kao neka onostranost u kojoj naše ruke susrele su se u jednom času zauvijek. Bila je jesen, i aleja prekrivena je bila lišćem, dok je mjesec gore na nebu sjao kao pozlaćeni zub u osmijehu mrtvaca. 29 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

32 Guardavo le tue forme Guardavo le tue forme, forse prive di contenuto (ho bevuto, si che ho bevuto... quanto, non lo so). Guardavo le tue forme, puntandoti il mirino diritto al cuore, segregato dentro un petto portatore, forse, dell unico tuo difetto (non dirò quale, non vorrei apparire volgare). Guardavo le tue forme, e non trovavo parole o aggettivi da affibbiare ai tuoi attributi, e mandavo al diavolo tutti i sonetti, i madrigali e i canti, le muse, i versi immortali e i pianti... le forme ammalianti prive di contenuto. 30 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

33 Gledao sam ti obline Gledao sam ti obline, možda lišene suštine (popio sam, naravno da jesam koliko, ne znam). Gledao sam ti obline, ciljajući nišanom ravno u srce, izdvojeno u prsima što možda nose jedinu ti manu (neću reći koju, da ne ispadnem prost). Gledao sam ti obline, i nalazio nisam riječi ni pridjeva da pričvrstim uz tvoje odlike, i poslao sam kvragu sve sonete, pjevanja i madrigale, muze, besmrtne stihove i žalopojke obline čarne, lišene suštine. 31 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

34 Chiederti scusa? Per cosa?! Immagino dovrei chiederti scusa ora, ma sinceramente non ricordo le parole che t ho detto l altra sera (quale?)... per farti intendere quanto sei speciale per me, o almeno quanto lo eri ieri o ieri l altro, quando ti dissi una parola o frase che ora non mi sovviene per nessuna ragione al mondo... (non la ricordo, tutto qua!) e mi mordo la lingua di modo che vi esca dalla punta della stessa la presunta bugia sincera pronunciata ripeto, una sera, quando si stava ancora insieme. 32 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

35 Da ti se ispričam? Zašto?! Valjda bih se trebao ispričati sad, no iskreno ne spominjem se riječi koje sam ti rekao te večeri (kad li je to bilo?) da ti objasnim koliko si posebna u mojim očima, ili bar koliko si bila takva jučer ili prekjučer, kada sam ti rekao onu riječ, rečenicu, koje se sad ne sjećam nizašto na svijetu (zaboravio sam, eto!) pa si grizem jezik da bih istisnuo mu iz vrška onu kanda iskrenu mi laž izgovorenu ponavljam, te večeri, kad još smo bili skupa. 33 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

36 Enjoy the silence E prima e dopo c è solo il silenzio l unico in grado di dar voce... dire l inenarrabile rogo interiore cui non riesce dar tregua né l assenzio né tantomeno queste mie parole. Nella disparità di questa lotta nessuno è vincitore né perdente ognuno fa quel che gli piace (...pare sia il migliore dei modi per placare il carnefice che in ognuno giace). Ho troppe cose da dire, mi dico, troppe parole ho taciuto. Ripeto: sbaglio sempre, non ne azzecco mai una... Dentro lo specchio immortale io muoio. 34 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

37 Enjoy the silence A prije i poslije samo je tišina ona jedina može dati glas izreći neizrecivu nutarnju lomaču koju ne smiruje ni apsint a kamoli ove riječi. U nesrazmjeru te borbe nema pobjednika ni poraženih svatko radi što hoće (...jer, čini se, tako ćeš najbolje umiriti krvnika koji čuči u svakome od nas). Kažem si, previše toga imam za reći, previše sam toga prešutio. Ponavljam: stalno griješim, svaki put promašim. Unutar besmrtnog zrcala zamirem. 35 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

38 Parla il geloso in preda all ira dovessi incontrarti stasera guarda che lo faccio che ti piaccia o meno ti sputo in faccia e ti mordo l orecchio te lo strappo e poi me lo attacco al portachiavi come la coda di un coniglio starai più attenta in futuro con chi chiavi te lo assicuro 36 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

39 Govori ljubomornik bijesan da te noćas sretnem slušaj, napravit ću to pa sviđalo se to tebi ili ne pljunut ću ti u facu ugristi te za uho otkinuti ga a onda zakačiti ga na privjesak za ključeve kao zečji rep ubuduće ćeš paziti s kim se kačiš vjeruj mi 37 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

40 Seguimi... T invito al rito supremo e premo il grilletto estremo del supplizio. Con sì lieto abbandono m abbandono al gratificante vizio di questo fuoco fantastico entro il cui magico cerchio io brucio. 38 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

41 Pođi za mnom... Zovem te na uzvišeni obred, pa okidač krajnji trgnem za martirij. Sretno, opušteno prepuštam se čarnom poroku u rûke, ognju tom, u magnovenju pa u začaranom krugu izgaram. 39 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

42 * Un dio pentito mi offriva da bere per poi svignarsela senza pagare, mi adesca allora e s avvicina bella una ninfa un po tossica e anoressica. Mi chiede rime amorose e bucoliche e le bevande che mi porge, alcoliche, le bevo senza chiedermi il perché. È un angelo dalle ali in nero lattice, al collo una collana e un amuleto (quale segreto cela questo simbolo?), e mentre penso a quale sia il suo dramma propone di appartarci insieme in bagno. Accetto, ma...al momento decisivo: due di picche! (non c ho il preservativo). 40 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

43 * Raskajani neki bog častio me pićem pa zbrisao ne plativši; tad namami me, prilazeći, lijepa nimfa napušena, sparušena. Htjelo joj se versâ ljuvenih i pastorale. Popio sam ponuđenu mi žesticu ne pitajući ništa. Anđeo je to, krilâ crnih, rešetkastih, oko vrata nosi ogrlicu s talismanom (koja li se tajna skriva iza tog simbola?), i dok se pitam koja li je njena drama predlaže mi da se sklonimo u zahod. Prihvatio sam. Međutim, kako to već biva, sjetih se da ostao sam bez prezervativa. 41 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

44 * Tra un giocatore di pallacanestro e un poeta, il cestino assume opposti significati non so se mi spiego. 42 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

45 * Što je košarkašu koš, to nije pjesniku. Jer jednom jedno znači, drugom drukčijom nijansom zrači. 43 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

46 *** Io non posso cantare i prati in fiore, le vostre belle cose, i vostri sogni... Io parlo d altro, facco i miei bisogni: tramuto in canto questo mio livore. 44 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

47 *** Opjevati ne znam procvale doline, lijepe stvari, snove vam i žal Pjevam tek o onom što mi sine: pretačem u pjesmu gorak jal. 45 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

48 *** O di questo o di quello o di quell altro noi parliamo di qualcos altro (sempre!). Ognuno mente come meglio sa e manco n è cosciente!? se parla lo fa solo per parlare o perché vuole ottenere un favore. Se ci penso sto male... meglio allora non pensare e... tacere. 46 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

49 *** Ili o ovom ili o onom ili o nečemu drugom mi (uvijek!) govorimo o nečemu drugom. Svatko laže najbolje što zna a da toga nije ni svjestan. Govori tek zato da govori ili da se izbori za uslugu. Kad se toga sjetim, bude mi zlo zato bolje ne misliti i zašutjeti. 47 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

50 Poesia di merda «quando si è nella merda fino al collo, non resta che cantare.» Samuel Beckett merda merda in scatola merda nelle vene merda nelle catene di montaggio merda nel paesaggio merda su carta igienica spalmata sulla corteccia di un faggio merda ovunque e nell aria merda soffice e solitaria merda cacca di mosca cagata su merda tortanuziale di vacca MERDA MERDA MERDA solo e soltanto merda canto ed innalzo un monumento un tempio di merda speriamo immutabile resti nel tempo per glorificare l escremento MERDA 48 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

51 Govno od pjesme kad si u govnima do grla, nema ti druge nego zapjevati. Samuel Beckett govno govno u konzervi govno u žilama govno na pokretnoj traci govno u pejzažu govno na wc-papiru razmazano na bukovu koru govno posvuda i u zraku govno meko i samotno govno kaka od muhe posrano na govno svadbenutortu od krave GOVNO GOVNO GOVNO i samo i jedino govno pjevam i podižem spomenik hram govna nadajmo se nagristi neće ga vrijeme da slavimo u njemu izmet GOVNO 49 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

52 Quando sarò un poeta famoso Quando sarò un poeta famoso abbondantemente in sovrappeso eternamente vestito di grigio canterò il riposo di me stesso seduto sul mio culo obeso: mediterò sui temi più seri e di conseguenza più cari ai dotti critici letterari. Avrò fatto carriera, e i miei aforismi e pensieri saran tradotti persino nei dialetti più impopolari dell intero globo. Quando sarò un poeta famoso le mie opere complete (rilegate in pelle, ovviamente) sfameranno le tarme e i topi delle biblioteche di mezzo mondo; con la corona d alloro posata sulla mia saggia testa pelata, scriverò come se fosse adesso: nel verso verso il mio disprezzo. 50 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

53 Kad budem slavan pjesnik Kad budem slavan pjesnik obilato pretio vječito u sivom pjevat ću o svojoj mirovini sjedeći na tustoj pozadini: razmišljat ću o krupnim pitanjima u kojima nalaze čari načitani kritičari. Ostvarit ću karijeru, i moje će mudrosti i misli prevesti na manje popularne govore što na svijetu tavore. Kad budem slavan pjesnik sabrana će moja djela (u kožnom uvezu, dakako) moljcima i miševima mnoga ljeta biti hrana širom svijeta. S lovor-vijencem na ćelavoj i mudroj glavi napisat ću kao ovog časa: u mom stihu tek se prezir glasa. 51 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

54 La mente «L occhio che guarda non può vedere se stesso» detto zen La mente mente costantemente: sempre. Ma non solo ed esclusivamente a se stessa. 52 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

55 Um Oko koje gleda ne vidi sebe Zen izreka Um što kaže, laže tu ništa ne pomaže. Ali da pomislio ne bi, da mu je draže lagati samom sebi. 53 ROMINJAJU MRAVI MESOŽDERI I DRUGE SITNICE

56 Piovono formiche carnivore Non mi resta che scrivere giacché vivere significa vedere il proprio volto riflesso su uno specchio d acqua calmo alla pari di un gatto castrato. Non mi resta che scrivere: piovono formiche carnivore. 54 PIOVONO FORMICHE CARNIVORE E ALTRE INEZIE

Attimi d amore. Scende come la pioggia un petalo di rose e quando ti vedo perdo la testa per te mia cara ragazza

Attimi d amore. Scende come la pioggia un petalo di rose e quando ti vedo perdo la testa per te mia cara ragazza Attimi d amore Scende come la pioggia un petalo di rose e quando ti vedo perdo la testa per te mia cara ragazza Distesa davanti alla collina Occhi verdi come il prato distesa e non pensi a nulla. Ricordo

Dettagli

poesie del rispetto Le muse per una città che si vuole bene

poesie del rispetto Le muse per una città che si vuole bene Una parola sola è come muta Pensiamo le parole: una a una, una parola sola è come muta, ombra d assenza, eco di silenzio. Anche quando è nobile, un nome, la parola assoluta di qualcuno, se è sola, si affanna,

Dettagli

INNAM0RARSI DELLA PAR0LA LA PAR0LA SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZ0 A N0I. Cammino di Avvento 2013. per Bambini dai 7 ai 10 anni

INNAM0RARSI DELLA PAR0LA LA PAR0LA SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZ0 A N0I. Cammino di Avvento 2013. per Bambini dai 7 ai 10 anni INNAM0RARSI DELLA PAR0LA LA PAR0LA SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZ0 A N0I. Cammino di Avvento 2013 per Bambini dai 7 ai 10 anni DIOCESI DI FOSSANO Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi Ehi!!

Dettagli

Roberta Santi AZ200. poesie

Roberta Santi AZ200. poesie AZ200 Roberta Santi AZ200 poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2012 Roberta Santi Tutti i diritti riservati T amo senza sapere come, né quando né da dove, t amo direttamente, senza problemi né orgoglio:

Dettagli

Concorso Nazionale di poesia città di Foligno. Sezione Ragazzi

Concorso Nazionale di poesia città di Foligno. Sezione Ragazzi Concorso Nazionale di poesia città di Foligno Sezione Ragazzi LA VITA La vita è come un libro illustrato Dal quale spesso rimani affascinato A tal punto che resteresti incollato E vorresti sfogliarla tutta

Dettagli

http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip

http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip Scarica questo libretto Ascolta le canzoni in MP3 http://www.veronicaetony.com/download/accordivet.pdf http://www.veronicaetony.com/download/ascoltamp3.zip Canti con accordi 1 Lo spirito e la sposa z do

Dettagli

Racconti di me. Un regalo

Racconti di me. Un regalo 1 Racconti di me di Cetta De Luca Un regalo Io non regalo oggetti. Magari un sogno, un emozione qualcosa che rimanga nella vita di valore. A volte solo un ricordo, a volte me stessa. 2 Apparenza Tu che

Dettagli

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese

Canti per i funerali. Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese Canti per i funerali Ciclostilato in proprio Parrocchia di Castiglione Torinese SYMBOLUM 77 (84) 1. Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità Nella tua parola io camminerò

Dettagli

ANYWAY - IN NESSUN MODO

ANYWAY - IN NESSUN MODO ANYWAY - IN NESSUN MODO Non voglio sapere che devo morire Non avrò bisogno di sapere che devo provare Non imparerò mai come muovermi a tempo Non riesco a sentirlo in nessun modo Non terrò gli occhi aperti

Dettagli

Angeli - Voglio Di Piu' Scritto da Joel Lunedì 11 Agosto 2008 01:19

Angeli - Voglio Di Piu' Scritto da Joel Lunedì 11 Agosto 2008 01:19 01 - Voglio Di Piu' Era li', era li', era li' e piangeva ma che cazzo hai non c'e' piu',non c'e' piu',non c'e' piu' e' andato se ne e' andato via da qui Non c'e' niente che io possa fare puoi pensarmi,

Dettagli

Candela bianca. Silvia Angeli

Candela bianca. Silvia Angeli Candela bianca È successo ancora. Il buio della stanza mi chiama alla realtà. Abbandono riluttante le coperte calde, rifugio sicuro e accendo una candela bianca, con la sua fiamma dorata. È successo di

Dettagli

La spiaggia di fiori

La spiaggia di fiori 37 La spiaggia di fiori U na nuova alba stava nascendo e qualcosa di nuovo anche in me. Remai per un po in direzione di quella luce all orizzonte, fino a che l oceano di acqua iniziò pian piano a ritirarsi

Dettagli

Logopedia in musica e. canzoni

Logopedia in musica e. canzoni Logopedia in musica e canzoni Un Lavoro di Gruppo, Giugno 2013 INTRODUZIONE Siamo un gruppo di persone, chi ricoverato in Degenza e chi in Day Hospital, del Presidio Ausiliatrice-don Gnocchi di Torino

Dettagli

Wretched - Libero Di Vevere, Libero Di Morire. Scritto da Joel Lunedì 11 Agosto 2008 03:35

Wretched - Libero Di Vevere, Libero Di Morire. Scritto da Joel Lunedì 11 Agosto 2008 03:35 01 - Come Un Cappio Un cappio alla mia gola le loro restrizioni un cappio alla mia gola le croci e le divise un cappio che si stringe, un cappio che mi uccide un cappio che io devo distruggere e spezzare

Dettagli

Lei ama vero? Certo che ama, si vede. Si vede come è seduta, come affronta questa serata. Lei ama ama!

Lei ama vero? Certo che ama, si vede. Si vede come è seduta, come affronta questa serata. Lei ama ama! Lei ama vero? Certo che ama, si vede. Si vede come è seduta, come affronta questa serata. Lei ama ama! Si vede subito quando una donna ama. E più disponibile ad accettare uno come me. L amore vero, di

Dettagli

Come migliorare la tua relazione di coppia

Come migliorare la tua relazione di coppia Ettore Amato Come migliorare la tua relazione di coppia 3 strategie per essere felici insieme I Quaderni di Amore Maleducato Note di Copyright Prima di fare qualunque cosa con questo Quaderno di Amore

Dettagli

Scuola Secondaria di I grado di Lavagno Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani LAVAGNO - VR

Scuola Secondaria di I grado di Lavagno Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani LAVAGNO - VR Scuola Secondaria di I grado di Lavagno Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani LAVAGNO - VR PERSONE DA AIUTARE Ci sono persone che piangono dal dolore, li potremmo aiutare, donando pace e amore. Immagina

Dettagli

La poesia per mia madre

La poesia per mia madre La poesia per mia madre Oggi scrivo una poesia per la mamma mia. Lei ha gli occhi scintillanti come dei diamanti i capelli un po chiari e un po scuri il corpo robusto come quello di un fusto le gambe snelle

Dettagli

Poesie, filastrocche e favole per bambini

Poesie, filastrocche e favole per bambini Poesie, filastrocche e favole per bambini Jacky Espinosa de Cadelago Poesie, filastrocche e favole per bambini Ai miei grandi tesori; Elio, Eugenia ed Alejandro, coloro che ogni giorno mi fanno crescere

Dettagli

RITORNO ALLA CAVA. LA SI (per 3 volte) LA2 SIb7 LA2

RITORNO ALLA CAVA. LA SI (per 3 volte) LA2 SIb7 LA2 Volto che sfugge, nebbia di idee, 9 tu sei solo una grossa bugia! SIb7+ Ti dicono tutti che hai dei talenti, LA9 in fondo ci speri che così sia! RITORNO ALLA CAVA RAP Questo è il mio mondo, qui sono il

Dettagli

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa

Il colore dei miei pensieri. Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa Il colore dei miei pensieri Pierluigi De Rosa 2007 Scrivere.info Tutti i diritti di riproduzione, con qualsiasi mezzo, sono riservati. In copertina: Yacht

Dettagli

ANGELA RAINONE POESIE

ANGELA RAINONE POESIE 1 ANGELA RAINONE POESIE EDIZIONE GAZZETTA DIE MORRESI EMIGRATI Famiglia Rainone Angela Lugano Svizzera 2 3 PREFAZIONE Tra i giovani che hanno sporadicamente inviato delle poesie per pubblicarle sulla Gazzetta

Dettagli

LISTA DIALOGHI. Non ti aspettavo. di barbara rossi prudente

LISTA DIALOGHI. Non ti aspettavo. di barbara rossi prudente LISTA DIALOGHI Non ti aspettavo di barbara rossi prudente - EST. GIORNO Oggi è 28 maggio? 28 maggio? Sì, forse sì PAOLO: 29 al massimo Come 29? No, 30 PAOLO: Secondo me è 29. Comunque, quanti giorni fa

Dettagli

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO Come mai chiedi da bere a me? Domenica 9 Novembre 2014 DIOCESI DI MILANO SERVIZIO PER LA FAMIGLIA DECANATO SAN SIRO Centro Rosetum Via Pisanello n. 1 h. 16.30

Dettagli

33 poesie. una dedicata al calcio e una alla donna

33 poesie. una dedicata al calcio e una alla donna 33 poesie una dedicata al calcio e una alla donna Salvatore Giuseppe Truglio 33 POESIE una dedicata al calcio e una alla donna www.booksprintedizioni.it Copyright 2012 Salvatore Giuseppe Truglio Tutti

Dettagli

Filopoesia per l educazione. Gemellaggi tra bambini e studenti alla LUMSA.

Filopoesia per l educazione. Gemellaggi tra bambini e studenti alla LUMSA. Filopoesia per l educazione. Gemellaggi tra bambini e studenti alla LUMSA. Di tutto quello che anche quest anno abbiamo cercato di fare, dei bambini della scuola dell Infanzia che continuano a giocare

Dettagli

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori

Dalla lettura di una poesia del libro di testo. Un ponte tra i cuori 1 Dalla lettura di una poesia del libro di testo Un ponte tra i cuori Manca un ponte tra i cuori, fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti, che vivono sui monti e sui

Dettagli

IL SOGNO di GIUSEPPE Canzoni

IL SOGNO di GIUSEPPE Canzoni IL SOGNO di GIUSEPPE Canzoni CANZONE: QUESTO VESTITO BELLISSIMO Giacobbe: Ecco, figlio qui per te una cosa certo che ti coprirà, ti scalderà, e poi sarà un pensiero mio per te. Ti farà pensare a me, al

Dettagli

stelle, perle e mistero

stelle, perle e mistero C A P I T O L O 01 In questo capitolo si parla di un piccolo paese sul mare. Elenca una serie di parole che hanno relazione con il mare. Elencate una serie di parole che hanno relazione con il mare. Poi,

Dettagli

Mafia, amore & polizia

Mafia, amore & polizia 20 Mafia, amore & polizia -Ah sì, ora ricordo... Lei è la signorina... -Francesca Affatato. -Sì... Sì... Francesca Affatato... Certo... Mi ricordo... Lei è italiana, non è vero? -No, mio padre è italiano.

Dettagli

SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER

SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER SLOWEAR A SLOW TALE CONTEST GIULIA MENICONZI UN AMORE IMPOSSIBILE PARTNER Idea Una ragazza è innamorata della sua istruttrice, ma è spaventata da questo sentimento, non avendo mai provato nulla per una

Dettagli

Maurizio Albanese DONARE È AMARE!

Maurizio Albanese DONARE È AMARE! Donare è amare! Maurizio Albanese DONARE È AMARE! raccolta di poesie www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Maurizio Albanese Tutti i diritti riservati Ai miei genitori Santo e Maria L associazione Angeli

Dettagli

LE NOSTRE CANZONI DI NATALE

LE NOSTRE CANZONI DI NATALE CANZONE: LE NOSTRE CANZONI DI NATALE VIENI BAMBINO TRA I BAMBINI Quando la notte è buia E buio è anche il giorno, non credi che il domani potrà mai fare ritorno. Quando la notte è fredda C è il gelo nel

Dettagli

QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE

QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE QUESTIONARIO DI OFFER PER ADOLESCENTI SULLA IMMAGINE DI SE INTRODUZIONE AL QUESTIONARIO Questo questionario viene usato per scopi scientifici. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Dopo aver letto attentamente

Dettagli

Realizzato dai bambini del Primo Circolo Didattico Classe 4^ C Sede Moretti

Realizzato dai bambini del Primo Circolo Didattico Classe 4^ C Sede Moretti Realizzato dai bambini del Primo Circolo Didattico Classe 4^ C Sede Moretti Va bene diventare cameriere però, mangiare tutto quel cibo e bere prima, durante e dopo il pasto è esagerato! Per fortuna che

Dettagli

Mediterranea INTRODUZIONE

Mediterranea INTRODUZIONE 7 INTRODUZIONE guerrieri Palermo, anno 1076. Dopo che - per più di duecento anni - gli arabi erano stati i padroni della Sicilia, a quel tempo nell isola governavano i normanni, popolo d i guerrieri venuti

Dettagli

Dal libro Per Amore solo per Amore - Introduzione

Dal libro Per Amore solo per Amore - Introduzione I poeti generalmente amano i gatti, perché i poeti non nutrono dubbi sulla loro superiorità. Marion C. Garrety che per prima leggi nel mio dolore e silenziosamente ti offri a lenirlo senza chiedere nulla

Dettagli

GESU E UN DONO PER TUTTI

GESU E UN DONO PER TUTTI GESU E UN DONO PER TUTTI OGGI VIENE ANCHE DA TE LA CREAZIONE IN PRINCIPIO TUTTO ERA VUOTO E BUIO NON VI ERANO NE UOMINI NE ALBERI NE ANIMALI E NEMMENO CASE VI ERA SOLTANTO DIO NON SI VEDEVA NIENTE PERCHE

Dettagli

Come imparare a disegnare

Come imparare a disegnare Utilizzare la stupidità come potenza creativa 1 Come imparare a disegnare Se ti stai domandando ciò che hai letto in copertina è vero, devo darti due notizie. Come sempre una buona e una cattiva. E possibile

Dettagli

La Sagrada Famiglia 2015

La Sagrada Famiglia 2015 La Sagrada Famiglia 2015 La forza che ti danno i figli è senza limite e per fortuna loro non sanno mai fino in fondo quanto sono gli artefici di tutto questo. Sono tiranni per il loro ruolo di bambini,

Dettagli

Io..., papà di... ricordo, mi emoziono, racconto! giugno 2015

Io..., papà di... ricordo, mi emoziono, racconto! giugno 2015 Io..., papà di...... ricordo, mi emoziono, racconto! giugno 2015 Lettura albo, strumento utilizzato in un Percorso di Sostegno alla Genitorialità biologica EMAMeF - Loredana Plotegher, educatore professionale

Dettagli

Giovani poeti crescono.

Giovani poeti crescono. Giovani poeti crescono. L amicizia Passa un aereo Passa un treno Ma cosa si portano sul loro sentiero? E un qualcosa di luminoso Sarà la notte che fugge via o forse solo la vita mia?. Ora ho capito che

Dettagli

AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA

AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA AMA TE STESSO PUOI GUARIRE LA TUA VITA HEAL YOUR LIFE WORKSHOP 4/5 OTTOBRE 2014 PRESSO CENTRO ESTETICO ERIKA TEMPIO D IGEA 1 E il corso dei due giorni ideato negli anni 80 da Louise Hay per insegnare il

Dettagli

Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi

Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi Favola e disegni di Maria Maddalena Covassi La grande quercia del bosco era molto vecchia. Nella corteccia del tronco e dei rami, i solchi lasciati dal tempo erano profondi. Non sapeva ancora quanto le

Dettagli

IL RITMO ROVINOSO CHE PORTA ALLA FOLLIA

IL RITMO ROVINOSO CHE PORTA ALLA FOLLIA Associazione culturale per la promozione del Teatro Musicale contemporaneo P.Iva 04677120265 via Aldo Moro 6, 31055 Quinto di Treviso - Tv IL RITMO ROVINOSO CHE PORTA ALLA FOLLIA TERZA VERSIONE autore:

Dettagli

RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST -

RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST - RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA IN AUSTRALIA? - UN SIMPATICO TEST - INIZIO Ricominciare una nuova vita da zero mi spaventa peró so che tante persone ce la fanno, posso farcela anch io! preferirei continuare

Dettagli

NEMO (NEuroMuscular Omnicentre)

NEMO (NEuroMuscular Omnicentre) NEMO (NEuroMuscular Omnicentre) A MULTI-SPECIALTY CLINICAL CENTRE FOR NEUROMUSCULAR DISEASES Dott.ssa Gabriella Rossi Psicologa Milano, 28/10/2011 Fortemente voluto da UILDM e AISLA, per contrastare il

Dettagli

Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi

Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi 6-8 anni Sussidio realizzato dall Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Ferrara-Comacchio Hanno collaborato: Serenella Caputo, Debora Curulli, Giulio Iazzetta, Manuela Pisa, Ottavia Persanti, don Enrico

Dettagli

MORENDO. Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C.

MORENDO. Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C. Scuola primaria E. Fermi di Bogliasco anno scolastico 2014/2015 1 MORENDO Camminando con triste fatica su terra bruna, dormendo svegli su letti di legno, è come quando morendo si sta. (Giacomo C.) 2 IL

Dettagli

BELLA LUNA (Marco Calliari / Marco Calliari, Lysandre Champagne, Carlos Araya, Luzio Altobelli, Alexis Dumais)

BELLA LUNA (Marco Calliari / Marco Calliari, Lysandre Champagne, Carlos Araya, Luzio Altobelli, Alexis Dumais) BELLA LUNA (Marco Calliari / Marco Calliari, Lysandre Champagne, Carlos Araya, Luzio Altobelli, Alexis Dumais) Quando la notte scende giu devo mi fidare Mi fidare su sta luce se ci sei E se ci sei tu in

Dettagli

Marco Marcuzzi. Pensieri IL SAMARITAN ONLUS

Marco Marcuzzi. Pensieri IL SAMARITAN ONLUS Marco Marcuzzi Pensieri IL SAMARITAN ONLUS PREFAZIONE Questi pensieri sono il frutto dell esperienza di vita e dell intuizione di un amico che ancora oggi coltiva con cura, pazienza e amore la sua anima.

Dettagli

AUGURI MAMME! FESTA DELLA MAMMA 2011 CLASSE 4C DE FILIPPO. La mia mamma

AUGURI MAMME! FESTA DELLA MAMMA 2011 CLASSE 4C DE FILIPPO. La mia mamma AUGURI MAMME! FESTA DELLA MAMMA 2011 CLASSE 4C DE FILIPPO La mia mamma La mia mamma con la giacca in mano, sempre pronta a portarmi ovunque sia, con gli occhioni color terra. Io la guardo e penso a tante

Dettagli

rancore Vita libera, abbastanza libera, e quindi restituita, nostra unica occasione finalmente afferrata. Una vita libera dal rancore.

rancore Vita libera, abbastanza libera, e quindi restituita, nostra unica occasione finalmente afferrata. Una vita libera dal rancore. Commozione Si commuove il corpo. A sorpresa, prima che l opportunità, la ragionevolezza, la buona educazione, la paura, la fretta, il decoro, la dignità, l egoismo possano alzare il muro. Si commuove a

Dettagli

BEATI VOI MI FA#-7 LA MI LA MI FA#-7 LA6 MI LA Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. BEATI VOI

BEATI VOI MI FA#-7 LA MI LA MI FA#-7 LA6 MI LA Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. BEATI VOI BEATI VOI MI FA#-7 LA MI LA MI FA#-7 LA6 MI LA MI FA#-7 Se sarete poveri nel cuore, beati voi: LA6 MI sarà vostro il Regno di Dio Padre. MI FA#-7 Se sarete voi che piangerete, beati voi, LA6 MI perché

Dettagli

le #piccolecose che amo di te

le #piccolecose che amo di te Cleo Toms le #piccolecose che amo di te Romanzo Proprietà letteraria riservata 2016 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-08605-9 Prima edizione: febbraio 2016 Illustrazioni: Damiano Groppi Questo libro

Dettagli

Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi Il GPS di Dio Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi Matteo 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano

Dettagli

Poesie per il nuovo anno. Scritto da

Poesie per il nuovo anno. Scritto da Dopo avervi suggerito una serie di filastrocche e poesie per il nuovo anno da proporre in classe al rientro dalle vacanze, aggiungo altre poesie che vi potranno suggerire nuovi itinerari didattici. O anno

Dettagli

Canzoncina. Di qui potete vedere Come sia innocuo il bere. Canto di un amata.

Canzoncina. Di qui potete vedere Come sia innocuo il bere. Canto di un amata. Canzoncina I. C era una volta un tizio A diciottanni prese il vizio Di bere, e per questa china Lui andò in rovina. Morì a ottantant anni e il perché È chiaro a me e a te. 2. C era una volta un piccolo,

Dettagli

BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA

BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA I A6 BENEDIZIONE DELLE MAMME E DEI PAPÀ IN ATTESA Parrocchia Domenica CANTO D INIZIO NEL TUO SILENZIO Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me, sei tu che vieni, o forse è più vero

Dettagli

Questo libro è scritto da me su dettatura di Gesù Cristo. Voglio raccontare la malattia di mio marito e lo voglio fare con l aiuto di Dio.

Questo libro è scritto da me su dettatura di Gesù Cristo. Voglio raccontare la malattia di mio marito e lo voglio fare con l aiuto di Dio. Questo libro è scritto da me su dettatura di Gesù Cristo. Voglio raccontare la malattia di mio marito e lo voglio fare con l aiuto di Dio. Siccome il cancro è una malattia incurabile, Gesù vuole spiegare

Dettagli

Incredibile Romantica. Dimentichiamoci Questa Città

Incredibile Romantica. Dimentichiamoci Questa Città Siamo Solo Noi Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa che non abbiamo vita regolare che non ci sappiamo limitare che non abbiamo più rispetto per niente

Dettagli

1. LA MOTIVAZIONE. Imparare è una necessità umana

1. LA MOTIVAZIONE. Imparare è una necessità umana 1. LA MOTIVAZIONE Imparare è una necessità umana La parola studiare spesso ha un retrogusto amaro e richiama alla memoria lunghe ore passate a ripassare i vocaboli di latino o a fare dei calcoli dei quali

Dettagli

Seconda parte Trovami

Seconda parte Trovami Seconda parte Trovami Dal diario di Mose Astori, pagina 1 Dovrei iniziare questo diario inserendo la data in cui sto scrivendo, e poi fare lo stesso per ogni capitolo successivo, in modo da annotare il

Dettagli

Un pensiero per la nostra Maestra Grazie Maestra Carla!

Un pensiero per la nostra Maestra Grazie Maestra Carla! Un pensiero per la nostra Maestra Grazie Maestra Carla! Quarta Primaria - Istituto Santa Teresa di Gesù - Roma a.s. 2010/2011 Con tanto affetto... un grande grazie anche da me! :-) Serena Grazie Maestra

Dettagli

Giochiamo con le parole: suono, forma, significato

Giochiamo con le parole: suono, forma, significato PERCORSI DIDATTICI Giochiamo con le parole: suono, forma, significato di: Mavale scuola: Cremona area tematica: Lingua italiana pensato per: 8-11 anni OBIETTIVO DIDATTICO: Utilizzare la lingua in modo

Dettagli

Gaia. Il viaggio continua

Gaia. Il viaggio continua Gaia Il viaggio continua Laura Virgini GAIA Il viaggio continua Romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2014 Laura Virgini Tutti i diritti riservati A Te che Hai reso possibile l impossibile. A Te

Dettagli

1. PREGHIERA, INVOCAZIONE. 1. Richiesta di salvezza salmo 3 8 Alzati, Iavè, salvami, mio Dio.

1. PREGHIERA, INVOCAZIONE. 1. Richiesta di salvezza salmo 3 8 Alzati, Iavè, salvami, mio Dio. I - RICHIESTA A DIO La preghiera è la relazione fondamentale dell anima che riconosce, ascolta e dialoga con Dio. Preghiera è superamento dell angoscia della propria solitudine; è liberarsi dal terrore

Dettagli

Contro i miei occhi. È la carezza che ognuno di noi vorrebbe fare al proprio nemico, ma non ci riesce, perché il nemico sfugge sempre.

Contro i miei occhi. È la carezza che ognuno di noi vorrebbe fare al proprio nemico, ma non ci riesce, perché il nemico sfugge sempre. Contro i miei occhi È la carezza che ognuno di noi vorrebbe fare al proprio nemico, ma non ci riesce, perché il nemico sfugge sempre. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o luoghi e/o a persone

Dettagli

IL CANTO DELL ODORE DEL MARE ADINA VERÌ

IL CANTO DELL ODORE DEL MARE ADINA VERÌ IL CANTO DELL ODORE DEL MARE ADINA VERÌ Proprietà letteraria riservata 2012 Screenpress Edizioni - Trapani ISBN 978-88-96571-42-2 È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata

Dettagli

A cura della redazione del sito www.testoeaccordi.it Pag. 1

A cura della redazione del sito www.testoeaccordi.it Pag. 1 INDICE 1 Va bene va bene cosi... 2 2 Colpa d Alfredo... 3 3 Deviazioni... 4 4 Fegato fegato spappolato... 5 5 Vita spericolata... 7 6 Ogni volta... 8 7 Albachiara... 9 8 Bollicine... 10 9 Siamo solo noi...

Dettagli

Francesca Gallus. Poesie in volo

Francesca Gallus. Poesie in volo Il sole sorge ed è già poesia e il profumo della vita io lo sento, quando l amore ti entra nelle vene, e un sorriso allevia le tue pene, il profumo della vita, io, lo sento! Francesca Gallus Prendi un

Dettagli

MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI!!

MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI!! MODULO UNO : La tua STORIA con i SOLDI Ciao e Benvenuta in questo straordinario percorso che ti permetterà di compiere un primo passo per IMPARARE a vedere finalmente il denaro in modo DIFFERENTE Innanzitutto

Dettagli

I colori dell autunno

I colori dell autunno I quaderni di Classe II A Scuola Secondaria di I Grado A. Zammarchi Castrezzato (BS) I colori dell autunno Haiku Poëtica Novembre 2009 Poëtica Classe II A - Scuola Secondaria di I Grado A. Zammarchi -

Dettagli

Obbiettivo dell incontro: accompagnare i bambini verso la comprensione che per credere in Gesù dobbiamo amarlo e non dubitare mai del suo Amore

Obbiettivo dell incontro: accompagnare i bambini verso la comprensione che per credere in Gesù dobbiamo amarlo e non dubitare mai del suo Amore Traccia: Obbiettivo dell incontro: accompagnare i bambini verso la comprensione che per credere in Gesù dobbiamo amarlo e non dubitare mai del suo Amore Per la preghiera: vedi in allegato. Sviluppo dell

Dettagli

Sono Nato Per Essere Veloce

Sono Nato Per Essere Veloce 01 - Nato Per Essere Veloce roppo veloce sta correndo la mia vita troppo veloce scorre via la musica musica selvaggia? furiosa adrenalina frenetico sussulto, incontrollabile rumore Sono Nato Per Essere

Dettagli

INTERVISTA LICIA TROISI ASTROFISICA CON UNA MARCIA IN PIÙ

INTERVISTA LICIA TROISI ASTROFISICA CON UNA MARCIA IN PIÙ INTERVISTA LICIA TROISI ASTROFISICA CON UNA MARCIA IN PIÙ Licia Troisi ASTROFISICA CON UNA MARCIA IN PIÙ Licia Troisi, di professione astrofisica, è senza dubbio l autrice fantasy italiana più amata. All

Dettagli

Dark alice in wonderland

Dark alice in wonderland Dark alice in wonderland Laura D Agostino DARK ALICE IN WONDERLAND racconto Ad Elisa, Ciasky, Ary e al mio Bianconiglio Per aver sempre creduto in me TUTTE LE CANZONI FINISCONO MA E UN BUON MOTIVO PER

Dettagli

RECITA MUSICALE DELLA PACE 4 ottobre 2007

RECITA MUSICALE DELLA PACE 4 ottobre 2007 ATTORI: 3B RECITA MUSICALE DELLA PACE 4 ottobre 2007 CANTANTI: 4B Narratrice Valentina Massimo Re sì Re no Orsetto Farfalla Uccellino Cerbiatto Lepre Popolo del paese sì Popolo del paese no Sophie Dana

Dettagli

Esercizi il condizionale

Esercizi il condizionale Esercizi il condizionale 1. Completare secondo il modello: Io andare in montagna. Andrei in montagna. 1. Io fare quattro passi. 2. Loro venire da noi. 3. Lui prendere un caffè 4. Tu dare una mano 5. Noi

Dettagli

Come si fa a stare bene insieme?

Come si fa a stare bene insieme? Come si fa a stare bene insieme? Stare insieme è bello. Alle volte per noi bambini è difficile. Abbiamo intrapreso questo viaggio alla scoperta di un modo migliore per vivere a scuola e non solo. Progetto

Dettagli

musica e si univano miracolosamente. caffè. Il caffè era per Paolo, si era addormentato sere- occupava della madre mi aveva detto che avrei dovuto

musica e si univano miracolosamente. caffè. Il caffè era per Paolo, si era addormentato sere- occupava della madre mi aveva detto che avrei dovuto 330 ELENA ARMILLEI musica e si univano miracolosamente. - - caffè. Il caffè era per Paolo, si era addormentato sere- - occupava della madre mi aveva detto che avrei dovuto - informare sullo stato di tua

Dettagli

IL MORIRE: IL VISSUTO DELLA PERSONA MALATA ED E I SUOI FAMILIARI

IL MORIRE: IL VISSUTO DELLA PERSONA MALATA ED E I SUOI FAMILIARI RIVA DEL GARDA, 14 NOVEMBRE 2013 IL MORIRE: IL VISSUTO DELLA PERSONA MALATA ED E I SUOI FAMILIARI Dott.ssa Mara Marchesoni Hospice Amedeo Bettini Medico Da soli o insieme Tutte le persone sono diverse

Dettagli

M I S T E R I D E L D O L O R E

M I S T E R I D E L D O L O R E M I S T E R I D E L D O L O R E Mio Dio, dona a tutti, a tutti gli uomini, la conoscenza di te e la compassione dei tuoi dolori. Le rosaire. Textes de, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 27 1. L

Dettagli

San Giovanni Battista Cesano Boscone Sacra Famiglia C 2007-01-27

San Giovanni Battista Cesano Boscone Sacra Famiglia C 2007-01-27 MESSA VIGILIARE 18.00 In questa festa della Sacra Famiglia vorrei soffermarmi su un aspetto del brano di vangelo che abbiamo appena ascoltato. Maria e Giuseppe, insieme, cercano angosciati Gesù. Cosa può

Dettagli

FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia

FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia FUNNEL POETICO - Un regalo stupendo ad una persona speciale Vortice di Mini ebook di Poesia Sauropoesie.com Sauro Pappi Tutti i diritti di questo mini ebook sono riservati a Sauro Pappi Ma sei libero di

Dettagli

Diario di ventun giorni

Diario di ventun giorni Diario di ventun giorni Tutti i giorni Al mattino appena ti svegli: Ringrazia per essere vivo/a e per la nuova giornata positiva che stai per vivere. Immagina la giornata e i vari impegni. Alzati e, mentre

Dettagli

- Siamo lontani - Andremo lontano. - Lontani - Nessuno ci avvicina

- Siamo lontani - Andremo lontano. - Lontani - Nessuno ci avvicina Voce fuori campo: Nell ora presente,noi siamo forse alla vigilia del giorno nel quale l Austri si butterà sulla Serbia e dall ora l Austria e la Germania gettandosi sui serbi e sui russi è l Europa in

Dettagli

«Mamma, dopo che il dottore ti ha detto

«Mamma, dopo che il dottore ti ha detto Indice Cominciamo 7 La curiosità di Alice 9 Un po di imbarazzo 25 Innamorarsi 43 Fare l amore 55 Concepimento 71 Gravidanza 83 La nascita 95 Il nostro corpo: le donne 111 Il nostro corpo: gli uomini 127

Dettagli

I criteri della scelta e della riforma

I criteri della scelta e della riforma I criteri della scelta e della riforma La preghiera ha il fine di vincere se stessi, vincere la propria ignoranza, la propria pigrizia mentale per conoscere il Signore. Ogni preghiera deve essere mirata

Dettagli

Palomba Chiara 2D. Alice si è ora svegliata

Palomba Chiara 2D. Alice si è ora svegliata ISIS F.S. NITTI Palomba Chiara 2D Alice si è ora svegliata La mia storia ha inizio sei anni fa,quando ho conosciuto quello che pensavo fosse l amore della mia vita. All inizio era tutto perfetto: c era

Dettagli

Un compleanno speciale

Un compleanno speciale Testo teatrale ideato dalla classe 5D Un compleanno speciale ATTO UNICO Sceneggiatura a cura di Monica Maglione. Coreografia: Elisa Cattaneo / Alessandro Riela. Musiche: Papi, Sexy Back. Narratore: Davide

Dettagli

Maschere a Venezia CAP I

Maschere a Venezia CAP I Maschere a Venezia 7 CAP I In un pomeriggio di fine marzo Altiero Ranelli, un giovane giornalista de Il Gazzettino di Venezia, entra nell ufficio del direttore. - Ho una grande notizia. - grida contento.

Dettagli

Giuseppe Ungaretti. Studiò a Parigi alla Sorbonne e collaborò con gli intellettuali d avanguardia del

Giuseppe Ungaretti. Studiò a Parigi alla Sorbonne e collaborò con gli intellettuali d avanguardia del Giuseppe Ungaretti Giuseppe Ungaretti nacque nel 1888 ad Alessandria d Egitto, dove i suoi genitori, che erano originari di Lucca, si erano trasferiti in quanto il padre lavorava alla realizzazione del

Dettagli

Lia Levi. La portinaia Apollonia. orecchio acerbo DISEGNI DI EMANUELA ORCIARI

Lia Levi. La portinaia Apollonia. orecchio acerbo DISEGNI DI EMANUELA ORCIARI Lia Levi La portinaia Apollonia DISEGNI DI EMANUELA ORCIARI orecchio acerbo Premio Andersen 2005 Miglior libro 6/9 anni Super Premio Andersen Libro dell Anno 2005 Lia Levi La portinaia Apollonia DISEGNI

Dettagli

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte)

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte) La canzone dei colori Rosso rosso il cane che salta il fosso giallo giallo il gallo che va a cavallo blu blu la barca che va su e giù blu blu la barca che va su e giù Arancio arancio il grosso cappello

Dettagli

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Perugia. Corso di Psichiatria. Massimo Piccirilli

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Perugia. Corso di Psichiatria. Massimo Piccirilli Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Perugia Corso di Psichiatria Massimo Piccirilli Psichiatria branca della medicina che tratta della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie mentali E difficile

Dettagli

Articolo giornale campo scuola 2014

Articolo giornale campo scuola 2014 Articolo giornale campo scuola 2014 Condivisione, stare assieme sempre, conoscersi? In queste tre parole racchiuderei la descrizione del campo estivo. Sono sette giorni bellissimi in cui si impara prima

Dettagli

FAVOLA LA STORIA DI ERRORE

FAVOLA LA STORIA DI ERRORE FAVOLA LA STORIA DI ERRORE C era una volta una bella famiglia che abitava in una bella città e viveva in una bella casa. Avevano tre figli, tutti belli, avevano belle auto e un bel giardino, ben curato,

Dettagli

LA BALLERINA. Chiara Boscolo IIIA

LA BALLERINA. Chiara Boscolo IIIA Sulle ali del tempo, sorvolo il vento. Viaggio per conoscere i luoghi del mondo. Il sentiero è la scia dell arcobaleno. Nei miei ricordi il verde della foresta, il giallo del sole, l azzurro ed il blu

Dettagli

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94

DAL MEDICO UNITÁ 9. pagina 94 DAL MEDICO A: Buongiorno, dottore. B: Buongiorno. A: Sono il signor El Assani. Lei è il dottor Cannavale? B: Si, piacere. Sono il dottor Cannavale. A: Dottore, da qualche giorno non mi sento bene. B: Che

Dettagli