Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor"

Transcript

1 GHID PENTRU SĂNĂTATE A cunoaşte pentru a preveni îmbolnăvirile Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor Sănătatea gurii Gura ne permite să introducem în organism hrana şi aerul, care sunt indispensabile pentru viaţă. Conţine dinţii, obrajii, mucoasa orală, adică membrana care căptuşeşte suprafaţa interioară a cavităţii bucale, şi limba. Aceste organe ne permit să mestecăm şi să mărunţim hrana, să înghiţim, să vorbim. Dinţii Fiecare dinte (Fig. 1) are două părţi principale: coroana şi rădăcina. Coroana este partea vizibilă a dintelui, rădăcina este partea ascunsă, situată în osul alveolar. Dintele este format din smalţ, stratul exterior al dintelui, dentină şi pulpa dentară. Pulpa este ţesutul moale din interiorul dintelui, care conţine terminaţiile nervoase şi vasele de sânge şi este responsabilă de durere atunci când dintele este expus la fierbinte, la rece sau la traume de masticaţie, mai ales dacă o parte a dintelui a fost distrusă de carie. Parodonţiul reprezintă complexul morfologic de susţinere a dintelui şi conţine osul alveolar şi gingia. Copilul are aşa-zişii dinţi de lapte, care în total sunt 20. Dinţii de lapte treptat sunt înlocuiţi cu dinţii permanenţi care, atunci când sunt prezente şi măselele de minte, sunt 32: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari şi 12 molari. Primul dinte permanent, care apare în jurul vârstei de 6 ani, este molarul I (Fig. 2). Placa bacteriană Placa bacteriană reprezintă o peliculă care acoperă dinţii, cauzată de microorganismele prezente normal în cavitatea bucală şi de resturile alimentare, în special zaharuri. Saliva şi mişcările limbii şi ale obrajilor nu sunt suficiente pentru a o îndepărta: este necesară periuţa de dinţi. Dacă nu este îndepărtată mai multe zile la rând, placa se întăreşte şi devine tartru, o depunere tare, calcificată care poate fi eliminată numai de dentist. Acumularea de placă bacteriană provoacă în principal: miros neplăcut, carie dentară, boli parodontale. Caria DENTARĂ Ce este? Caria distruge ţesuturile dure ale dintelui (smalţul şi dentina) şi provoacă formarea de cavităţi pe suprafaţa dintelui.

2 Cum se manifestă? În absenţa durerii şi a hipersensibilităţii la rece, de multe ori ne dăm seama de prezenţa cariei prea târziu, când dintele se deteriorează sau apare abcesul dentar. Abcesul dentar se dezvoltă când bacteriile pătrund în leziunea carioasă, ajung la pulpă şi afectează nervii formând puroi care generează înroşirea şi umflarea gingiei şi o durere intensă (Fig. 3). Cum se previne? Evitaţi pe cât posibil alimentele dulci (atenţie la gemuri, miere, caramele, ciocolate!). Folosiţi de mai multe ori pe zi periuţa de dinţi! Boala PARodoNTAlă Ce este? Boala parodontală este o afecţiune cronică caracterizată prin inflamaţia gingiilor, formarea de spaţii între os şi gingie, clătinarea dinţilor, reducerea osului alveolar, ajungându-se în cele din urmă la pierderea dinţilor (Fig. 4, 5). Cum se manifestă? Sângerare şi umflare locală a gingiilor. Poate să apară la vârste fragede, dar de obicei se instalează după de ani. Cum se previne? Îndepărtaţi regulat placa şi resturile alimentare. Nu fumaţi. Urmaţi o alimentaţie echilibrată, bogată în fructe şi legume. Mergeţi la medicul stomatolog pentru control cel puţin o dată pe an sau imediat ce apare o problemă. Alte sfaturi: Periaţi dinţii după fiecare masă timp de cel puţin 2-3 minute. Folosiţi o periuţă de dinţi cu cap mediu-mic, pentru a ajunge în toate zonele gurii; este de preferat să aibă perii de duritate medie. Schimbaţi periuţa cel puţin la fiecare 3 luni. Periaţi cu grijă toţi dinţii descriind cu periuţa o mişcare dinspre roz spre alb, adică dinspre gingie spre dinte, atât pe suprafaţa dinspre obraz, cât şi pe suprafaţa orientată spre interiorul cavităţii bucale (Fig. 6). Periaţi de asemenea suprafeţele de masticaţie cu mişcări din spate spre partea anterioară a gurii (Fig. 7). De ce este importanta îngrijirea dinţilor? Pentru aparatul digestiv: masticaţia pregăteşte absorbţia alimentelor în stomac şi intestin. Pentru inimă, sistemul circulator, rinichi şi articulaţii: bacteriile şi germenii cariei şi ai bolii parodontale pot să treacă în sistemul circulator şi să ajungă la inimă, rinichi sau articulaţii afectându-le grav. Pentru riscul de cancer oral: dacă în gură rămân mult timp substanţe cancerigene din fumul de ţigară sau dacă suprafeţe tăioase ale dinţilor sau ale protezelor dentare provoacă permanent leziuni pe mucoasa gurii, acestea trebuie arătate cât mai curând unui medic. În caz că nu sunt tratate, pot deveni cancer.

3 GUIDA SANITARIA Alfabetizzare per prevenire le malattie Igiene e cura 3 dei denti La salute della bocca La nostra bocca ci permette di introdurre nell organismo le sostanze nutritive e l aria indispensabili per vivere. Comprende i denti, le guance, le labbra, la mucosa orale, cioè il rivestimento che protegge la struttura interna della bocca, e la lingua. Questi elementi ci permettono di masticare e triturare il cibo, di deglutire, di parlare. I denti Ogni dente (Fig. 1) è costituito dalla corona e dalla radice: la corona è la parte visibile del dente, la radice è la parte nascosta del dente, cioè contenuta nell osso alveolare. Il dente è formato da smalto, lo strato più esterno del dente, dentina e polpa dentaria. La polpa è la porzione più interna del dente, ricca di terminazioni nervose e vasi sanguigni, ed è responsabile del dolore, che compare quando il dente è sottoposto a caldo e freddo o a traumi della masticazione, soprattutto se una parte del dente è stata distrutta dalla carie. Il parodonto rappresenta il sostegno del dente e comprende l osso alveolare e la gengiva. Il bambino possiede i cosiddetti denti da latte, che in totale sono n. 20. I denti da latte vengono progressivamente sostituti dai denti permanenti che, quando sono presenti anche i denti del giudizio, sono n. 32: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari e 12 molari. Il primo dente definitivo a spuntare è il primo molare all età di circa 6 anni (Fig. 2). La placca batterica La placca batterica si forma ad opera di microrganismi normalmente presenti nella bocca e di residui alimentari, specialmente zuccheri, che si depositano sui denti. La saliva e i movimenti della lingua e delle guance non bastano a togliere la placca: ci vuole lo spazzolino da denti. Se la placca non viene tolta per diversi giorni si solidifica e diventa tartaro, deposito calcificato che può essere eliminato solo dal dentista. L accumulo di placca provoca come principali conseguenze: alito cattivo, carie dentale e malattia parodontale. La carie dentale Che cos è? La carie danneggia i tessuti duri del dente (lo smalto e la dentina) e provoca la formazione di buchi sulla superficie del dente. Come si manifesta? Se non compaiono dolore e ipersensibilità al freddo, a volte ci si accorge della carie

4 troppo tardi con la rottura del dente oppure con un ascesso dentario. L ascesso dentario si sviluppa quando i batteri, penetrando dalla lesione cariosa, riescono a raggiungere la polpa e provocano la distruzione delle strutture nervose fino alla formazione di pus, che genera un caratteristico arrossamento, gonfiore e dolore della gengiva (Fig. 3). Come si previene? Evitare troppi zuccheri (attenzione a marmellata, miele, caramelle, cioccolato) Usare più volte al giorno lo spazzolino! La malattia parodontale Che cos è? La malattia parodontale è una patologia cronica caratterizzata da infiammazione gengivale, formazione di spazi tra osso e gengiva, mobilità dentaria, riduzione dell osso alveolare fino a perdere i denti stessi (Fig. 4, 5). Come si manifesta? Sanguinamento e gonfiore gengivale locale. Può comparire in età giovanile ma, più comunemente, dopo i anni. Come si previene? Rimuovere gli accumuli di placca e i residui di cibo; non fumare; seguire un alimentazione bilanciata, ricca di frutta e verdura; effettuare visite di controllo dal dentista almeno una volta all anno o se si hanno dei disturbi. Altri consigli: spazzolare i denti dopo ogni pasto per almeno 2-3 minuti; usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile di durezza media; sostituire lo spazzolino almeno ogni 3 mesi; spazzolare accuratamente tutti i denti, facendo scorrere la testina dello spazzolino dal rosa verso il bianco, cioè, dalla gengiva verso il dente, sia sulla superficie dei denti che guarda verso le guance sia su quella che guarda verso la cavità della bocca (Fig. 6). Inoltre, bisogna spazzolare le superfici masticanti dall indietro verso la parte anteriore della bocca (Fig. 7). Perché è così importante la cura dei denti? Per l apparato digerente: la masticazione del cibo prepara l assorbimento degli alimenti nello stomaco e nell intestino. Per il cuore e il sistema circolatorio, i reni e le articolazioni: i batteri o germi della carie e della malattia parodontale possono entrare in circolo, raggiungere il cuore o i reni o le articolazioni e danneggiarli in modo grave. Per il rischio di cancro orale: se in bocca rimangono a lungo sostanze cancerogene derivanti, ad esempio, dal fumo o se superfici taglienti dentarie o di protesi provocano continue lesioni alla mucosa orale, queste devono essere fatte vedere il più presto possibile ad un medico. Se non guariscono, infatti, possono diventare cancro.

5 Fig. 1 Structura dintelui (1. coroană; 2. rădăcină; 3. gingie; 4. colet; 5. smalţ; 6. dentină; 7. osul alveolar; 8. vase de sânge şi nervi; 9. apex; 10. pulpă; 11. ligament parodontal; 12. cement). Fig. 1 Struttura del dente (1. corona; 2. radice; 3. gengiva; 4.colletto; 5. smalto; 6. dentina; 7. osso alveolare; 8.vasi sanguigni e nervi; 9. apice; 10. polpa; 11. legamento parodontale; 12. cemento). Fig. 2 Dinţii permanenţi (1. palatul dur; 2. podeaua gurii. Hemiarcadă dentară superioară: 3-4. incisivi; 5. canin; 6-7. premolari; molari. Hemiarcadă dentară inferioară: molari; premolari; 16. canin; incisivi). Fig. 2 Denti permanenti (1. palato duro; 2. pavimento della bocca. Emiarcata dentaria superiore: 3-4. incisivi; 5. canino; 6-7. premolari; molari. Emiarcata dentaria inferiore: molari; premolari; 16. canino; incisivi).

6 Fig. 3 Evoluţia cariei. Fig. 3 Evoluzione della lesione cariosa fino alla formazione di un ascesso. Fig. 4 Gingie sănătoasă (1) şi gingie bolnavă (2). Fig. 4 Gengiva sana (1) e gengiva malata (2).

7 Fig. 5 Parodonţiu sănătos (1) şi parodonţiu bolnav (2) cu pierdere a susţinerii dintelui (3) care se leagănă şi poate cădea. Fig. 5 Parodonto sano (1) e parodonto malato (2) con perdita di supporto del dente (3), che vacilla e può cadere. Fig. 6 - Spazzolamento delle superfici vestibolari dei denti (1. denti superiori: dall alto verso il basso; 2. denti inferiori: dal basso verso l alto). Fig. 6 Periajul suprafeţelor vestibulare ale dinţilor (1. dinţii superiori: de sus în jos; 2. dinţii inferiori: de jos în sus). Fig. 6 Spazzolamento delle superfici vestibolari dei denti (1. denti superiori: dall alto verso il basso; 2. denti inferiori: dal basso verso l alto).

8 Fig. 7 Periajul suprafeţelor de masticaţie ale dinţilor (din spate spre partea anterioară a gurii). Fig. 7 Spazzolamento delle superfici masticanti dei denti (dall indietro verso l avanti della bocca). Club Pavia Ticinum Anno Rotariano COMUNE DI PAVIA ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ, MARKETING TERRITORIALE E RAPPORTI CON L UNIVERSITÀ UNIVERSITÀ DI PAVIA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia

Igiene e cura dei denti

Igiene e cura dei denti Igiene e cura dei denti Capitolo 3 La salute della bocca La nostra bocca (cavo orale) è un sito anatomico riccamente abitato da microrganismi, che insieme formano un complesso e delicato ecosistema in

Dettagli

I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA

I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA PREFAZIONE Questo opuscolo ha lo scopo di riassumere brevemente quelle semplici norme che ciascuno di noi deve conoscere e mettere in pratica per

Dettagli

Prevenzione della carie dentaria

Prevenzione della carie dentaria Studio Medico Dentistico Prestigiacomo s.n.c. Via B. Mattarella, 30 90011 Bagheria (Pa) Tel. 091.903448 Cell. 320.7104860 E-mail: studioprestigiacomo@yahoo.it Campagna di: Prevenzione della carie dentaria

Dettagli

A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini!

A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini! A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini! I denti sono un bene prezioso! Ci aiutano a: 1. MASTICARE 2. PRONUNCIARE BENE LE PAROLE 3. AVERE UN BEL SORRISO Sai chi è l igienista dentale? L igienista

Dettagli

07 /Igiene orale. Glossario Glossario 1/14

07 /Igiene orale. Glossario Glossario 1/14 1/14 A Abrasività dei dentifrici L effetto abrasivo del dentifricio sui tessuti duri dentali (smalto, dentina) dipende dalla durezza, dalla quantità e dalle dimensioni delle sostanze abrasive contenute

Dettagli

Programma di promozione alla salute orale & igiene alimentare

Programma di promozione alla salute orale & igiene alimentare Programma di promozione alla salute orale & igiene alimentare Introduzione L'educazione alla salute rappresenta uno dei mezzi vincenti attraverso cui fondare e diffondere una cultura di prevenzione. Il

Dettagli

Mini Dossier Prevenzione N. 05/08

Mini Dossier Prevenzione N. 05/08 Le malattie della bocca ed i loro sintomi DOSSIER CURA E IGIENE DELLA BOCCA La bocca è una parte molto importante del nostro corpo: il viso deve molto al sorriso e denti cariati, macchiati, rotti o mancanti,

Dettagli

Denti in salute Informazioni e consigli per la prevenzione della carie dentale

Denti in salute Informazioni e consigli per la prevenzione della carie dentale AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Ufficio Educazione Sanitaria Via dei Toscani, 1-46100 MANTOVA 0376.334564 - fax 0376.334776 educazione.sanitaria@aslmn.it Denti in salute Informazioni

Dettagli

Dott.ssa Gloria Funiciello

Dott.ssa Gloria Funiciello MANUALE PRATICO DI PREVENZIONE DENTALE PER TUTTA LA FAMIGLIA A Cura della Dott.ssa Gloria Funiciello Odontoiatra e Specialista in Ortodonzia e Gnatologia Quando un bel SORRISO vuol dire BUONA SALUTE! La

Dettagli

PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE

PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE D A L L A P R E V E N Z I O N E A L L A C U R A LA CORRETTA IGIENE ORALE TUTELA LA SALUTE DI TUTTO L ORGANISMO

Dettagli

Perche l, igiene orale si impara da piccoli!

Perche l, igiene orale si impara da piccoli! Prevenzione avanzata della carie Perche l igiene orale si impara da piccoli! I tuoi denti.. un mondo pieno di sorprese Lo sapevi che......i tuoi primi dentini si sono formati ancor prima di nascere? Nella

Dettagli

Igiene orale Informazioni utili per una corretta igiene orale

Igiene orale Informazioni utili per una corretta igiene orale Igiene orale Informazioni utili per una corretta igiene orale Ciss Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari Il Ciss, Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, ha un ruolo strategico

Dettagli

che cos è la paradontologia?

che cos è la paradontologia? che cos è la paradontologia? La parodontologia è una disciplina di area odontoiatrica che promuove la salute dell individuo attraverso la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono

Dettagli

Combatti la minaccia della carie!

Combatti la minaccia della carie! Segui il tuo istinto! Gioco 1 Sai riconoscere il tuo vero maestro? Trova le 7 differenze tra le due immagini di Yoda nel minor tempo possibile: la potenza di un cavaliere Jedi si riconosce anche dalla

Dettagli

LINEE GUIDA. Mantenimento della salute orale durante trattamenti ortodontici. A cura di Dr. Matteo Basso Dr.ssa Joanna Nowakowska

LINEE GUIDA. Mantenimento della salute orale durante trattamenti ortodontici. A cura di Dr. Matteo Basso Dr.ssa Joanna Nowakowska LINEE GUIDA Mantenimento della salute orale durante trattamenti ortodontici A cura di Dr. Matteo Basso Dr.ssa Joanna Nowakowska CHE COSA È L ORTODONZIA? L ortodonzia è la specialità odontoiatrica che si

Dettagli

che cos è la cariologia?

che cos è la cariologia? che cos è la cariologia? La cariologia promuove la salute dell individuo attraverso la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i tessuti duri dei denti (smalto, dentina), la

Dettagli

LINEE GUIDA. Mantenimento della salute orale in caso di malattia parodontale. A cura di: Dr. Matteo Basso Dr. Giordano Bordini

LINEE GUIDA. Mantenimento della salute orale in caso di malattia parodontale. A cura di: Dr. Matteo Basso Dr. Giordano Bordini LINEE GUIDA Mantenimento della salute orale in caso di malattia parodontale. A cura di: Dr. Matteo Basso Dr. Giordano Bordini Che cos è il parodonto? Letteralmente il termine parodonto indica tutto ciò

Dettagli

Studio Odontoiatrico. Dott. Pietro Bettanini

Studio Odontoiatrico. Dott. Pietro Bettanini Studio Odontoiatrico Dott. Pietro Bettanini Via Cavour, 105 39012 Merano Tel. 0473/212421 Fax 0473/258539 Un'alimentazione equilibrata è fondamentale per lo sviluppo e la salute dell'organismo e dei denti.

Dettagli

Igiene orale e profilassi

Igiene orale e profilassi Igiene orale e profilassi Per igiene orale si intende la pulizia della cavità orale nella sua interezza, sia nei suoi tessuti duri come i denti sia nei suoi tessuti molli come le mucose. Tali argomenti

Dettagli

www.centrodentalepadova.it

www.centrodentalepadova.it www.centrodentalepadova.it UNI EN ISO 9001 La Qualità al servizio del Sorriso Fino a poco tempo fa sembrava difficile che una struttura sanitaria potesse dotarsi di una certificazione UNI EN ISO. Il Centro

Dettagli

Lo staff di pedodonzia: Dr.ssa Ilaria Giannuzzi Dr.ssa Carmen Carrozzino. Distinti saluti

Lo staff di pedodonzia: Dr.ssa Ilaria Giannuzzi Dr.ssa Carmen Carrozzino. Distinti saluti Lo staff di pedodonzia: Dr.ssa Ilaria Giannuzzi Dr.ssa Carmen Carrozzino Cari genitori, andare dal dentista per i vostri figli può diventare un gioco, un momento da vivere in assoluta tranquillità e senza

Dettagli

Denti: tipi di carie

Denti: tipi di carie Denti: tipi di carie La carie è una cavità dentaria che coinvolge più frequentemente la corona clinica del dente, della quale può interessare porzioni più o meno estese. Si forma da un iniziale processo

Dettagli

Opuscolo informativo per i pazienti. I quattro pilastri della prevenzione

Opuscolo informativo per i pazienti. I quattro pilastri della prevenzione Opuscolo informativo per i pazienti I quattro pilastri della prevenzione La carie, le parodontiti e le erosioni La carie insorge quando la placca batterica, che aderisce sulla superficie dei denti, non

Dettagli

DIPARTIMENTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

DIPARTIMENTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA Policlinico di Monza Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione DIPARTIMENTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA Un équipe di professionisti per la cura del tuo sorriso Accreditato con il Servizio Sanitario

Dettagli

Cos'è l'odontoiatria? Cos'è la Prevenzione? Come si attua la Prevenzione? Cos'è la fase di mantenimento?

Cos'è l'odontoiatria? Cos'è la Prevenzione? Come si attua la Prevenzione? Cos'è la fase di mantenimento? Cos'è l'odontoiatria? L'Odontoiatria è la specialità medica che si occupa della salute della bocca, dei denti, delle gengive e dell'osso di sostegno dei denti, cioè dell'apparato stomatognatico. La Medicina

Dettagli

Guida interattiva. all educazione orale nella prima infanzia. A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana

Guida interattiva. all educazione orale nella prima infanzia. A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana Guida interattiva all educazione orale nella prima infanzia A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana DALLA MAMMA AL BAMBINO Come mantenere sana la bocca dei nostri figli Educare i bambini

Dettagli

guida del sorriso edizione 2013

guida del sorriso edizione 2013 guida del sorriso edizione 2013 INDICE INTRODUZIONE ALLA GUIDA DEL SORRISO p. 3 LA BOCCA p. 4 Da cosa si riconosce una bocca sana? p. 5 Da cosa si riconosce una bocca in normocclusione? p. 5 Cos è una

Dettagli

La nostra passione per il sorriso. Studio Dentistico ManganelloNews ANNO 2013 - N. 1. Igiene Orale La Nostra Vision pag. 5

La nostra passione per il sorriso. Studio Dentistico ManganelloNews ANNO 2013 - N. 1. Igiene Orale La Nostra Vision pag. 5 Studio Dentistico ManganelloNews ANNO 2013 - N. 1 La nostra passione per il sorriso Igiene Orale La Nostra Vision pag. 5 Prevenzione Bucca Sana Corpus Sanus pag. 7 Controlli periodici L importanza dei

Dettagli

Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE

Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE La bocca o cavità orale (Fig. 1) è il primo tratto dell apparato digerente. È un organo cavo, di forma ovoide

Dettagli

UNA GUIDA PER CONOSCERE TUTTI GLI ASPETTI DELLA SALUTE ORALE IMPLANTOLOGIA 30 ANNI DALLA PARTE DEL SORRISO

UNA GUIDA PER CONOSCERE TUTTI GLI ASPETTI DELLA SALUTE ORALE IMPLANTOLOGIA 30 ANNI DALLA PARTE DEL SORRISO GIUGNO 2007 SALUTE ORALE UNA GUIDA PER CONOSCERE TUTTI GLI ASPETTI DELLA SALUTE ORALE DENTI SANI PER TUTTA LA VITA Grazie ai moderni strumenti di igiene oggi è possibile avere un sorriso solare anche in

Dettagli