Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor"

Transcript

1 GHID PENTRU SĂNĂTATE A cunoaşte pentru a preveni îmbolnăvirile Igiena şi îngrijirea 3 dinţilor Sănătatea gurii Gura ne permite să introducem în organism hrana şi aerul, care sunt indispensabile pentru viaţă. Conţine dinţii, obrajii, mucoasa orală, adică membrana care căptuşeşte suprafaţa interioară a cavităţii bucale, şi limba. Aceste organe ne permit să mestecăm şi să mărunţim hrana, să înghiţim, să vorbim. Dinţii Fiecare dinte (Fig. 1) are două părţi principale: coroana şi rădăcina. Coroana este partea vizibilă a dintelui, rădăcina este partea ascunsă, situată în osul alveolar. Dintele este format din smalţ, stratul exterior al dintelui, dentină şi pulpa dentară. Pulpa este ţesutul moale din interiorul dintelui, care conţine terminaţiile nervoase şi vasele de sânge şi este responsabilă de durere atunci când dintele este expus la fierbinte, la rece sau la traume de masticaţie, mai ales dacă o parte a dintelui a fost distrusă de carie. Parodonţiul reprezintă complexul morfologic de susţinere a dintelui şi conţine osul alveolar şi gingia. Copilul are aşa-zişii dinţi de lapte, care în total sunt 20. Dinţii de lapte treptat sunt înlocuiţi cu dinţii permanenţi care, atunci când sunt prezente şi măselele de minte, sunt 32: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari şi 12 molari. Primul dinte permanent, care apare în jurul vârstei de 6 ani, este molarul I (Fig. 2). Placa bacteriană Placa bacteriană reprezintă o peliculă care acoperă dinţii, cauzată de microorganismele prezente normal în cavitatea bucală şi de resturile alimentare, în special zaharuri. Saliva şi mişcările limbii şi ale obrajilor nu sunt suficiente pentru a o îndepărta: este necesară periuţa de dinţi. Dacă nu este îndepărtată mai multe zile la rând, placa se întăreşte şi devine tartru, o depunere tare, calcificată care poate fi eliminată numai de dentist. Acumularea de placă bacteriană provoacă în principal: miros neplăcut, carie dentară, boli parodontale. Caria DENTARĂ Ce este? Caria distruge ţesuturile dure ale dintelui (smalţul şi dentina) şi provoacă formarea de cavităţi pe suprafaţa dintelui.

2 Cum se manifestă? În absenţa durerii şi a hipersensibilităţii la rece, de multe ori ne dăm seama de prezenţa cariei prea târziu, când dintele se deteriorează sau apare abcesul dentar. Abcesul dentar se dezvoltă când bacteriile pătrund în leziunea carioasă, ajung la pulpă şi afectează nervii formând puroi care generează înroşirea şi umflarea gingiei şi o durere intensă (Fig. 3). Cum se previne? Evitaţi pe cât posibil alimentele dulci (atenţie la gemuri, miere, caramele, ciocolate!). Folosiţi de mai multe ori pe zi periuţa de dinţi! Boala PARodoNTAlă Ce este? Boala parodontală este o afecţiune cronică caracterizată prin inflamaţia gingiilor, formarea de spaţii între os şi gingie, clătinarea dinţilor, reducerea osului alveolar, ajungându-se în cele din urmă la pierderea dinţilor (Fig. 4, 5). Cum se manifestă? Sângerare şi umflare locală a gingiilor. Poate să apară la vârste fragede, dar de obicei se instalează după de ani. Cum se previne? Îndepărtaţi regulat placa şi resturile alimentare. Nu fumaţi. Urmaţi o alimentaţie echilibrată, bogată în fructe şi legume. Mergeţi la medicul stomatolog pentru control cel puţin o dată pe an sau imediat ce apare o problemă. Alte sfaturi: Periaţi dinţii după fiecare masă timp de cel puţin 2-3 minute. Folosiţi o periuţă de dinţi cu cap mediu-mic, pentru a ajunge în toate zonele gurii; este de preferat să aibă perii de duritate medie. Schimbaţi periuţa cel puţin la fiecare 3 luni. Periaţi cu grijă toţi dinţii descriind cu periuţa o mişcare dinspre roz spre alb, adică dinspre gingie spre dinte, atât pe suprafaţa dinspre obraz, cât şi pe suprafaţa orientată spre interiorul cavităţii bucale (Fig. 6). Periaţi de asemenea suprafeţele de masticaţie cu mişcări din spate spre partea anterioară a gurii (Fig. 7). De ce este importanta îngrijirea dinţilor? Pentru aparatul digestiv: masticaţia pregăteşte absorbţia alimentelor în stomac şi intestin. Pentru inimă, sistemul circulator, rinichi şi articulaţii: bacteriile şi germenii cariei şi ai bolii parodontale pot să treacă în sistemul circulator şi să ajungă la inimă, rinichi sau articulaţii afectându-le grav. Pentru riscul de cancer oral: dacă în gură rămân mult timp substanţe cancerigene din fumul de ţigară sau dacă suprafeţe tăioase ale dinţilor sau ale protezelor dentare provoacă permanent leziuni pe mucoasa gurii, acestea trebuie arătate cât mai curând unui medic. În caz că nu sunt tratate, pot deveni cancer.

3 GUIDA SANITARIA Alfabetizzare per prevenire le malattie Igiene e cura 3 dei denti La salute della bocca La nostra bocca ci permette di introdurre nell organismo le sostanze nutritive e l aria indispensabili per vivere. Comprende i denti, le guance, le labbra, la mucosa orale, cioè il rivestimento che protegge la struttura interna della bocca, e la lingua. Questi elementi ci permettono di masticare e triturare il cibo, di deglutire, di parlare. I denti Ogni dente (Fig. 1) è costituito dalla corona e dalla radice: la corona è la parte visibile del dente, la radice è la parte nascosta del dente, cioè contenuta nell osso alveolare. Il dente è formato da smalto, lo strato più esterno del dente, dentina e polpa dentaria. La polpa è la porzione più interna del dente, ricca di terminazioni nervose e vasi sanguigni, ed è responsabile del dolore, che compare quando il dente è sottoposto a caldo e freddo o a traumi della masticazione, soprattutto se una parte del dente è stata distrutta dalla carie. Il parodonto rappresenta il sostegno del dente e comprende l osso alveolare e la gengiva. Il bambino possiede i cosiddetti denti da latte, che in totale sono n. 20. I denti da latte vengono progressivamente sostituti dai denti permanenti che, quando sono presenti anche i denti del giudizio, sono n. 32: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari e 12 molari. Il primo dente definitivo a spuntare è il primo molare all età di circa 6 anni (Fig. 2). La placca batterica La placca batterica si forma ad opera di microrganismi normalmente presenti nella bocca e di residui alimentari, specialmente zuccheri, che si depositano sui denti. La saliva e i movimenti della lingua e delle guance non bastano a togliere la placca: ci vuole lo spazzolino da denti. Se la placca non viene tolta per diversi giorni si solidifica e diventa tartaro, deposito calcificato che può essere eliminato solo dal dentista. L accumulo di placca provoca come principali conseguenze: alito cattivo, carie dentale e malattia parodontale. La carie dentale Che cos è? La carie danneggia i tessuti duri del dente (lo smalto e la dentina) e provoca la formazione di buchi sulla superficie del dente. Come si manifesta? Se non compaiono dolore e ipersensibilità al freddo, a volte ci si accorge della carie

4 troppo tardi con la rottura del dente oppure con un ascesso dentario. L ascesso dentario si sviluppa quando i batteri, penetrando dalla lesione cariosa, riescono a raggiungere la polpa e provocano la distruzione delle strutture nervose fino alla formazione di pus, che genera un caratteristico arrossamento, gonfiore e dolore della gengiva (Fig. 3). Come si previene? Evitare troppi zuccheri (attenzione a marmellata, miele, caramelle, cioccolato) Usare più volte al giorno lo spazzolino! La malattia parodontale Che cos è? La malattia parodontale è una patologia cronica caratterizzata da infiammazione gengivale, formazione di spazi tra osso e gengiva, mobilità dentaria, riduzione dell osso alveolare fino a perdere i denti stessi (Fig. 4, 5). Come si manifesta? Sanguinamento e gonfiore gengivale locale. Può comparire in età giovanile ma, più comunemente, dopo i anni. Come si previene? Rimuovere gli accumuli di placca e i residui di cibo; non fumare; seguire un alimentazione bilanciata, ricca di frutta e verdura; effettuare visite di controllo dal dentista almeno una volta all anno o se si hanno dei disturbi. Altri consigli: spazzolare i denti dopo ogni pasto per almeno 2-3 minuti; usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile di durezza media; sostituire lo spazzolino almeno ogni 3 mesi; spazzolare accuratamente tutti i denti, facendo scorrere la testina dello spazzolino dal rosa verso il bianco, cioè, dalla gengiva verso il dente, sia sulla superficie dei denti che guarda verso le guance sia su quella che guarda verso la cavità della bocca (Fig. 6). Inoltre, bisogna spazzolare le superfici masticanti dall indietro verso la parte anteriore della bocca (Fig. 7). Perché è così importante la cura dei denti? Per l apparato digerente: la masticazione del cibo prepara l assorbimento degli alimenti nello stomaco e nell intestino. Per il cuore e il sistema circolatorio, i reni e le articolazioni: i batteri o germi della carie e della malattia parodontale possono entrare in circolo, raggiungere il cuore o i reni o le articolazioni e danneggiarli in modo grave. Per il rischio di cancro orale: se in bocca rimangono a lungo sostanze cancerogene derivanti, ad esempio, dal fumo o se superfici taglienti dentarie o di protesi provocano continue lesioni alla mucosa orale, queste devono essere fatte vedere il più presto possibile ad un medico. Se non guariscono, infatti, possono diventare cancro.

5 Fig. 1 Structura dintelui (1. coroană; 2. rădăcină; 3. gingie; 4. colet; 5. smalţ; 6. dentină; 7. osul alveolar; 8. vase de sânge şi nervi; 9. apex; 10. pulpă; 11. ligament parodontal; 12. cement). Fig. 1 Struttura del dente (1. corona; 2. radice; 3. gengiva; 4.colletto; 5. smalto; 6. dentina; 7. osso alveolare; 8.vasi sanguigni e nervi; 9. apice; 10. polpa; 11. legamento parodontale; 12. cemento). Fig. 2 Dinţii permanenţi (1. palatul dur; 2. podeaua gurii. Hemiarcadă dentară superioară: 3-4. incisivi; 5. canin; 6-7. premolari; molari. Hemiarcadă dentară inferioară: molari; premolari; 16. canin; incisivi). Fig. 2 Denti permanenti (1. palato duro; 2. pavimento della bocca. Emiarcata dentaria superiore: 3-4. incisivi; 5. canino; 6-7. premolari; molari. Emiarcata dentaria inferiore: molari; premolari; 16. canino; incisivi).

6 Fig. 3 Evoluţia cariei. Fig. 3 Evoluzione della lesione cariosa fino alla formazione di un ascesso. Fig. 4 Gingie sănătoasă (1) şi gingie bolnavă (2). Fig. 4 Gengiva sana (1) e gengiva malata (2).

7 Fig. 5 Parodonţiu sănătos (1) şi parodonţiu bolnav (2) cu pierdere a susţinerii dintelui (3) care se leagănă şi poate cădea. Fig. 5 Parodonto sano (1) e parodonto malato (2) con perdita di supporto del dente (3), che vacilla e può cadere. Fig. 6 - Spazzolamento delle superfici vestibolari dei denti (1. denti superiori: dall alto verso il basso; 2. denti inferiori: dal basso verso l alto). Fig. 6 Periajul suprafeţelor vestibulare ale dinţilor (1. dinţii superiori: de sus în jos; 2. dinţii inferiori: de jos în sus). Fig. 6 Spazzolamento delle superfici vestibolari dei denti (1. denti superiori: dall alto verso il basso; 2. denti inferiori: dal basso verso l alto).

8 Fig. 7 Periajul suprafeţelor de masticaţie ale dinţilor (din spate spre partea anterioară a gurii). Fig. 7 Spazzolamento delle superfici masticanti dei denti (dall indietro verso l avanti della bocca). Club Pavia Ticinum Anno Rotariano COMUNE DI PAVIA ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ, MARKETING TERRITORIALE E RAPPORTI CON L UNIVERSITÀ UNIVERSITÀ DI PAVIA Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia

Igiene e cura dei denti

Igiene e cura dei denti Igiene e cura dei denti Capitolo 3 La salute della bocca La nostra bocca (cavo orale) è un sito anatomico riccamente abitato da microrganismi, che insieme formano un complesso e delicato ecosistema in

Dettagli

Una bocca sana. ad ogni età

Una bocca sana. ad ogni età Una bocca sana ad ogni età La bocca e i denti Attraverso la bocca possiamo nutrirci e assaporare il cibo, parlare e comunicare, sorridere. Prendersi cura della bocca è importante, per tutta la durata della

Dettagli

A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini!

A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini! A tutti i bambini Grazie per i vostri dentini! I denti sono un bene prezioso! Ci aiutano a: 1. MASTICARE 2. PRONUNCIARE BENE LE PAROLE 3. AVERE UN BEL SORRISO Sai chi è l igienista dentale? L igienista

Dettagli

BASTA POCO PER PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA BOCCA. Ecco LE MOSSE VINCENTI

BASTA POCO PER PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA BOCCA. Ecco LE MOSSE VINCENTI BASTA POCO PER PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA BOCCA Ecco LE MOSSE VINCENTI LA BOCCA I punti nevralgici della masticazione La bocca è, in tutti gli animali, il luogo in cui avviene la prima parte della digestione,

Dettagli

Perche l, igiene orale si impara da piccoli!

Perche l, igiene orale si impara da piccoli! Prevenzione avanzata della carie Perche l igiene orale si impara da piccoli! I tuoi denti.. un mondo pieno di sorprese Lo sapevi che......i tuoi primi dentini si sono formati ancor prima di nascere? Nella

Dettagli

Dott.ssa Gloria Funiciello

Dott.ssa Gloria Funiciello MANUALE PRATICO DI PREVENZIONE DENTALE PER TUTTA LA FAMIGLIA A Cura della Dott.ssa Gloria Funiciello Odontoiatra e Specialista in Ortodonzia e Gnatologia Quando un bel SORRISO vuol dire BUONA SALUTE! La

Dettagli

Prevenzione della carie dentaria

Prevenzione della carie dentaria Studio Medico Dentistico Prestigiacomo s.n.c. Via B. Mattarella, 30 90011 Bagheria (Pa) Tel. 091.903448 Cell. 320.7104860 E-mail: studioprestigiacomo@yahoo.it Campagna di: Prevenzione della carie dentaria

Dettagli

Igiene orale Conoscenza e cura dell'apparato dentale

Igiene orale Conoscenza e cura dell'apparato dentale Scuola Primaria Paritaria «San Giuseppe» Foggia Igiene orale Conoscenza e cura dell'apparato dentale 17 e 24 aprile 2012 Dott. Felice Lipari odontoiatra IL SORRISO Ciao, amici, sapete che il nostro sorriso

Dettagli

Un sorriso da salvare

Un sorriso da salvare R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L Service Above Self He Profits Most Who Serves Best DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA - ROTARY CLUB COSTA GAIA Un sorriso da salvare Progetto prevenzione della carie dentale

Dettagli

Guida all Igiene Dentale

Guida all Igiene Dentale Guida all Igiene Dentale Education Scuola & Lavoro srl Torino Tutti i diritti riservati I DENTI La bocca o cavità orale è il primo tratto dell apparato digerente. È un organo cavo, di forma ovoide con

Dettagli

Lo spazzolino adeguato per ogni esigenza specifica

Lo spazzolino adeguato per ogni esigenza specifica Lo spazzolino adeguato per ogni esigenza specifica Per una protezione quotidiana dalla carie accurata dei colletti dentali scoperti efficace ma delicata del margine gengivale Balsamo per le gengive Nuovo

Dettagli

DR. MARIO BUCCIARELLI MEDICO DENTISTA DANILO AVOLIO MEDICO DENTISTA

DR. MARIO BUCCIARELLI MEDICO DENTISTA DANILO AVOLIO MEDICO DENTISTA 1 DR. MARIO BUCCIARELLI MEDICO DENTISTA Denti e dentizioni DANILO AVOLIO MEDICO DENTISTA 2 A seconda della loro morfologia distinguiamo quattro tipi di denti: - Gli incisivi - I canini - I premolari -

Dettagli

Gengivite e parodontite. Scovolini TePe. guida per il paziente. Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo. Angle. Originali. TePe Gel Gengivale

Gengivite e parodontite. Scovolini TePe. guida per il paziente. Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo. Angle. Originali. TePe Gel Gengivale Scovolini TePe Originali 0.4 mm 930410826 0.45 mm 930410840 0.5 mm 930410853 0.6 mm 930410865 0.7 mm 930410877 0.8 mm 930410889 1.1 mm 930410891 1.3 mm 935421305 1.5 mm Angle 0.4 mm 931080461 0.45 mm 931080473

Dettagli

Scovolini TePe. Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo. Angle. Originali. TePe Gel Gengivale. Extra soft. Spazzolini Speciali TePe

Scovolini TePe. Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo. Angle. Originali. TePe Gel Gengivale. Extra soft. Spazzolini Speciali TePe Scovolini TePe Originali 0.4 mm 930410826 0.45 mm 930410840 0.5 mm 930410853 0.6 mm 930410865 0.7 mm 930410877 0.8 mm 930410889 1.1 mm 930410891 1.3 mm 935421305 1.5 mm Angle 0.4 mm 931080461 0.45 mm 931080473

Dettagli

I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA

I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA I NOSTRI DENTI IMPARIAMO A CONOSCERLI E AD AVERNE CURA PREFAZIONE Questo opuscolo ha lo scopo di riassumere brevemente quelle semplici norme che ciascuno di noi deve conoscere e mettere in pratica per

Dettagli

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE anno scolastico 2008 2009

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE anno scolastico 2008 2009 PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE anno scolastico 2008 2009 Educare i bambini ad acquisire e mantenere sane abitudini alimentari rappresenta un importante intervento di promozione alla salute Il progetto

Dettagli

Guida per il paziente. Gengivite e parodontite

Guida per il paziente. Gengivite e parodontite Guida per il paziente Gengivite e parodontite La parodontite è più comune di quanto tu possa immaginare. Circa il 40% degli adulti soffre di questa patologia - spesso senza esserne a conoscenza. Le condizioni

Dettagli

Opuscolo informativo per i pazienti. I quattro pilastri della prevenzione

Opuscolo informativo per i pazienti. I quattro pilastri della prevenzione Opuscolo informativo per i pazienti I quattro pilastri della prevenzione La carie, le parodontiti e le erosioni La carie insorge quando la placca batterica, che aderisce sulla superficie dei denti, non

Dettagli

Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE

Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE Dispensa di ANATOMIA DENTALE a uso delle classi prime di indirizzo odontotecnico CAVITÀ ORALE La bocca o cavità orale (Fig. 1) è il primo tratto dell apparato digerente. È un organo cavo, di forma ovoide

Dettagli

Guida interattiva. all educazione orale nella prima infanzia. A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana

Guida interattiva. all educazione orale nella prima infanzia. A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana Guida interattiva all educazione orale nella prima infanzia A cura della Dott.ssa Miriam Madau M. Madau, A. Dovana DALLA MAMMA AL BAMBINO Come mantenere sana la bocca dei nostri figli Educare i bambini

Dettagli

Estetica in odontoiatria.

Estetica in odontoiatria. Estetica in odontoiatria. Il tema Estetica viene trattato nei seguenti 8 Files. 1) Introduzione all Estetica in Odontoiatria. 2) Nozioni cliniche di estetica del sorriso, utili al paziente. 3) Analisi

Dettagli

COME BISOGNA PULIRE I DENTI CON LO SPAZZOLINO

COME BISOGNA PULIRE I DENTI CON LO SPAZZOLINO COME BISOGNA PULIRE I DENTI CON LO SPAZZOLINO G G.R.IERFINO www.igieneorale.info PREMESSA IMPORTANTE Il fatto che alla verifica dal dentista si constati che le condizioni di salute dentale e parodontali

Dettagli

Guida per il paziente. Consigli utili per un sorriso sano

Guida per il paziente. Consigli utili per un sorriso sano Guida per il paziente Consigli utili per un sorriso sano 2 Denti sani per tutta la vita Hai parecchio da guadagnare dedicando ai tuoi denti qualche minuto di attenzione ogni giorno. Lo sapevi che una bocca

Dettagli

IGIENE DENTALE E PREVENZIONE

IGIENE DENTALE E PREVENZIONE IGIENE DENTALE E PREVENZIONE Dispensa n.3 Introduzione Secondo l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l origine di molte patologie organiche sono dovute ai rapidi cambiamenti dello stile di vita

Dettagli

PAS Percorsi Abilitanti Speciali DM 58/2013

PAS Percorsi Abilitanti Speciali DM 58/2013 PAS Percorsi Abilitanti Speciali DM 58/2013 Il docente di Laboratorio "Esercitazione in Odontotecnica concorre a far conseguire allo studente, al termine del periodo quinquennale di istruzione professionale

Dettagli

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA IGIENE ORALE

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA IGIENE ORALE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA IGIENE ORALE Una corretta igiene orale è fondamentale per mantenere nel tempo i propri denti e le proprie gengive sane. I nemici principali della salute orale sono i batteri,

Dettagli

Salute orale dell anziano: qualità della vita. un aspetto determinante per la. Tiziana Miola CPSE S.C. A.S.T.

Salute orale dell anziano: qualità della vita. un aspetto determinante per la. Tiziana Miola CPSE S.C. A.S.T. Salute orale dell anziano: un aspetto determinante per la qualità della vita Tiziana Miola CPSE S.C. A.S.T. Una delle condizioni di salute che più influisce sulla qualità della vita degli anziani è quella

Dettagli

L APPARATO DIGERENTE. un laboratorio chimico naturale

L APPARATO DIGERENTE. un laboratorio chimico naturale L APPARATO DIGERENTE un laboratorio chimico naturale Come fa il nostro organismo a sfruttare i principi nutritivi nascosti nel cibo? Il nostro apparato digerente, attraverso la digestione, demolisce le

Dettagli

Opuscolo informativo per i pazienti. I fluoruri per prevenire la carie

Opuscolo informativo per i pazienti. I fluoruri per prevenire la carie Opuscolo informativo per i pazienti I fluoruri per prevenire la carie Tutto quello che dovete sapere sui fluoruri Negli ultimi decenni, in Svizzera e in molti paesi industrializzati, si è assistito a una

Dettagli

Igiene orale e profilassi

Igiene orale e profilassi Igiene orale e profilassi Per igiene orale si intende la pulizia della cavità orale nella sua interezza, sia nei suoi tessuti duri come i denti sia nei suoi tessuti molli come le mucose. Tali argomenti

Dettagli

PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE

PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE PER GENGIVE PIÙ SANE MANUALE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE SOLUZIONI COMPLETE PER L IGIENE ORALE D A L L A P R E V E N Z I O N E A L L A C U R A LA CORRETTA IGIENE ORALE TUTELA LA SALUTE DI TUTTO L ORGANISMO

Dettagli

Combatti la minaccia della carie!

Combatti la minaccia della carie! Segui il tuo istinto! Gioco 1 Sai riconoscere il tuo vero maestro? Trova le 7 differenze tra le due immagini di Yoda nel minor tempo possibile: la potenza di un cavaliere Jedi si riconosce anche dalla

Dettagli

In una ricca insalata di verdure sono contenute sostanze nutritive importanti per una sana e corretta alimentazione.

In una ricca insalata di verdure sono contenute sostanze nutritive importanti per una sana e corretta alimentazione. In una ricca insalata di verdure sono contenute sostanze nutritive importanti per una sana e corretta alimentazione. L ALIMENTAZIONE E L APPARATO DIGERENTE Una dieta equilibrata è fatta di tutti gli alimenti

Dettagli

guida pratica per la salute orale del paziente disabile

guida pratica per la salute orale del paziente disabile Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari U.O. di Odontostomatologia Direttore: Prof.ssa Pietrina Franca Lugliè guida pratica per la salute orale del paziente disabile A cura dell Igienista dentale

Dettagli

I DENTI. Negli ultimi anni, ed a ragione, sempre maggiore attenzione ha riscosso la prevenzione e cura delle patologie dentarie.

I DENTI. Negli ultimi anni, ed a ragione, sempre maggiore attenzione ha riscosso la prevenzione e cura delle patologie dentarie. I DENTI Negli ultimi anni, ed a ragione, sempre maggiore attenzione ha riscosso la prevenzione e cura delle patologie dentarie. Per anni si e pensato che se in natura non ci sono dentisti, non c e ragione

Dettagli

ESTETICA IN ODONTOIATRIA SOLUZIONI ESTETICHE PER MIGLIORARE IL SORRISO

ESTETICA IN ODONTOIATRIA SOLUZIONI ESTETICHE PER MIGLIORARE IL SORRISO ESTETICA IN ODONTOIATRIA SOLUZIONI ESTETICHE PER MIGLIORARE IL SORRISO Dott.ssa Federica Nosenzo Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso L Università di Milano Uni Ateneo Ivana Torretta Nerviano

Dettagli

Manuale Igiene.qxd 24-07-2012 17:10 Pagina 2

Manuale Igiene.qxd 24-07-2012 17:10 Pagina 2 Manuale Igiene.qxd 24-07-2012 17:10 Pagina 2 Sunstar Italiana s.r.l. Corso Italia 13 21047 Saronno (Va) Italia Tel. 02.96319003 - Fax 02.96319008 www.sunstargum.it - info.italy@it.sunstar.com SEGUICI SU

Dettagli

- All inizio, la carie può essere solo visibile, senza dare sintomi particolari. Man mano che la lesione cariosa progredisce fino a giungere alla

- All inizio, la carie può essere solo visibile, senza dare sintomi particolari. Man mano che la lesione cariosa progredisce fino a giungere alla LA CARIE La carie è una malattia degenerativa dei tessuti duri del dente (smalto dentina) e che origina dalla superficie e procede in profondità fino alla polpa dentale. CAUSE: Le cause della carie sono

Dettagli

che cos è la paradontologia?

che cos è la paradontologia? che cos è la paradontologia? La parodontologia è una disciplina di area odontoiatrica che promuove la salute dell individuo attraverso la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono

Dettagli

Gengiva infiammata E adesso? Informazioni per il paziente Aumento di gengiva cheratinizzata

Gengiva infiammata E adesso? Informazioni per il paziente Aumento di gengiva cheratinizzata Gengiva infiammata E adesso? Informazioni per il paziente Aumento di gengiva cheratinizzata Cosa succede se non c é abbastanza gengiva cheratinizzata? Se non c é abbastanza gengiva cheratinizzata (il tessuto

Dettagli

qualità di vita! Migliorate la vostra Igiene orale e benessere Fate ispezionare regolarmente la vostra automobile e vi sentite più sicuri?

qualità di vita! Migliorate la vostra Igiene orale e benessere Fate ispezionare regolarmente la vostra automobile e vi sentite più sicuri? Migliorate la vostra qualità di vita! Igiene orale e benessere Fate ispezionare regolarmente la vostra automobile e vi sentite più sicuri? Andate regolarmente dal parrucchiere e fate qualcosa per migliorare

Dettagli

L odontoiatria conservativa

L odontoiatria conservativa Gianfranco Politano L odontoiatria conservativa come ripariamo un dente cariato Una pubblicazione dello: L autore! Gianfranco Politano Laureato in odontoiatria e protesi dentale all universita di Modena

Dettagli

SPORCHICINI NASCOSTI TRA I DENTINI

SPORCHICINI NASCOSTI TRA I DENTINI Daniela Batisti SPORCHICINI NASCOSTI TRA I DENTINI Guida per mamme e papà alla prevenzione della carie Daniela Batisti, Sporchicini nascosti tra i dentini Copyright 2014 Edizioni del Faro Gruppo Editoriale

Dettagli

IGIENE DOMICILIARE PER PAZIENTI CON ORTODONZIA

IGIENE DOMICILIARE PER PAZIENTI CON ORTODONZIA IGIENE DOMICILIARE PER PAZIENTI CON ORTODONZIA Linee guida per l igiene orale in caso di apparecchi ortodontici. Durante il periodo di trattamento con l apparecchiatura ortodontica il paziente deve mantenere

Dettagli

Studio Ortodontico Dott. Giovanni Bavaresco

Studio Ortodontico Dott. Giovanni Bavaresco Studio Ortodontico Dott. Giovanni Bavaresco Specialista in Odontostomatologia ed Ortodonzia OPUSCOLO IGIEE Documento informativo per il paziente Pratica esclusiva in Ortodonzia In accordo UNI EN ISO 9001:2008

Dettagli

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO A TRATTAMENTO ORTODONTICO. Cognome: Nome: Nato/a il: a: Residente a: Via Tel. Cell.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO A TRATTAMENTO ORTODONTICO. Cognome: Nome: Nato/a il: a: Residente a: Via Tel. Cell. DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO A TRATTAMENTO ORTODONTICO Cognome: Nome: Nato/a il: a: Residente a: Via Tel. Cell. Gentile Paziente, lo scopo di questo modulo è di avere il Suo consenso

Dettagli

I denti, un bene prezioso.

I denti, un bene prezioso. I denti, un bene prezioso. Direzione Generale Sanità Struttura Piani e Programmi www.sanita.regione.lombardia.it Call Center 840.000.006 Televideo di RAI 3 pp. 530-535 La salute della bocca: consigli per

Dettagli

Aver cura dei tuoi impianti

Aver cura dei tuoi impianti Guida per il paziente Scovolini TePe Originali 0,4 mm 930410826 0,45 mm 930410840 0,5 mm 930410853 0,6 mm 930410865 0,7 mm 930410877 0,8 mm 930410889 1,1 mm 930410891 1,3 mm 935421305 1,5 mm 930513332

Dettagli

Le tue gengive. La tua salute.

Le tue gengive. La tua salute. Noi tutti pensiamo che il colesterolo sia importante per la malattia cardiaca. La salute delle vostre gengive è un più importante fattore indicativo se avrete un infarto cardiaco o meno. Mehmet C. Oz,

Dettagli

Bocca sana in corpore sano.

Bocca sana in corpore sano. Bocca sana in corpore sano. www.boccasana.ch La salute orale prima di tutto! Problemi cardiocircolatori È risaputo che il sovrappeso e il fumo sono fattori di rischio per l infarto cardiaco. E le patologie

Dettagli

Oral hygiene and 3 dental care

Oral hygiene and 3 dental care HEALTH CARE GUIDE Preventing disease through health literacy Oral hygiene and 3 dental care Oral health We use our mouth to take into our body nutrients and the air we need to breathe. It is made up of

Dettagli

Estetica in odontoiatria.

Estetica in odontoiatria. Estetica in odontoiatria. Il tema Estetica viene trattato nei seguenti 8 Files. 1) Introduzione all Estetica in Odontoiatria (in questo File). 2) Nozioni cliniche di estetica del sorriso, utili al paziente.

Dettagli

Recessione gengivale E adesso? Informazioni per il paziente Copertura della recessione

Recessione gengivale E adesso? Informazioni per il paziente Copertura della recessione Recessione gengivale E adesso? Informazioni per il paziente Copertura della recessione Cosa succede se le recessioni gengivali non vengono trattate? Se le recessioni gengivali e le loro cause non vengono

Dettagli

UN SOLIDO ANCORAGGIO PER I DENTI

UN SOLIDO ANCORAGGIO PER I DENTI UN SOLIDO ANCORAGGIO PER I DENTI S traumann E mdogain per la rigenerazione parodontale Informazioni per i pazienti Parodontite Malattia di molti adulti Che cos è la parodontite? Fate attenzione in caso

Dettagli

Il sorriso è l espressione della salute

Il sorriso è l espressione della salute Il sorriso è l espressione della salute...esprimi la tua salute iniziando da un sorriso sano. PROGRAMMA DI PROMOZIONE ALLA SALUTE ORALE e IGIENE ALIMENTARE Introduzione L educazione alla salute rappresenta

Dettagli

Esercizio 1 ILLUSTRA CON UN DISEGNO A PIACERE LA FIABA LO SCIENZIATO E IL TESORO

Esercizio 1 ILLUSTRA CON UN DISEGNO A PIACERE LA FIABA LO SCIENZIATO E IL TESORO Esercizio 1 ILLUSTRA CON UN DISEGNO A PIACERE LA FIABA LO SCIENZIATO E IL TESORO Esercizio 2 SCRIVI SOTTO LA FACCIA SORRIDENTE I COMPORTAMENTI CHE FANNO BENE ALLA SALUTE E SOTTO LA FACCIA TRISTE I COMPORTAMENTI

Dettagli

Mini Dossier Prevenzione N. 10-11/09

Mini Dossier Prevenzione N. 10-11/09 Le malattie della bocca ed i loro sintomi L IGIENE DELLA BOCCA La bocca è una parte molto importante del nostro corpo: il viso deve molto al sorriso e una bocca con denti cariati, macchiati, rotti o addirittura

Dettagli

Numero Libretto sanitario Pediatrico. codice sanitario. cognome. nome. nato/a a. data di nascita. indirizzo. telefono. variazioni di indirizzo

Numero Libretto sanitario Pediatrico. codice sanitario. cognome. nome. nato/a a. data di nascita. indirizzo. telefono. variazioni di indirizzo Numero Libretto sanitario Pediatrico codice sanitario cognome nome nato/a a data di nascita indirizzo telefono variazioni di indirizzo Indicazioni generali sulle problematiche odontoiatriche dell età evolutiva

Dettagli

Guida per il paziente. Aver cura dei tuoi impianti

Guida per il paziente. Aver cura dei tuoi impianti Guida per il paziente Aver cura dei tuoi impianti Prenditi cura dei tuoi impianti esattamente come se ti prendessi cura dei tuoi denti naturali. Un approfondita igiene orale è necessaria per prevenire

Dettagli

Dott. Lilia Bortolotti Medico Chirurgo Specialista Odontostomatologia Specialista Otorinolaringoiatria Bologna - via Pasubio, 24 - tel.

Dott. Lilia Bortolotti Medico Chirurgo Specialista Odontostomatologia Specialista Otorinolaringoiatria Bologna - via Pasubio, 24 - tel. Dott. Lilia Bortolotti Medico Chirurgo Specialista Odontostomatologia Specialista Otorinolaringoiatria Bologna - via Pasubio, 24 - tel. 051/433862 ISTRUZIONI PER PAZIENTI PORTATORI DI PROTESI TOTALE PREMESSA

Dettagli

Vuoi risparmiare dal dentista? Comincia con una buona prevenzione!

Vuoi risparmiare dal dentista? Comincia con una buona prevenzione! Vuoi risparmiare dal dentista? Comincia con una buona prevenzione! Prenderti cura della tua salute non dà solo benefici riguardanti il tuo benessere ma ti aiuta anche ad acquisire fiducia in te stesso,

Dettagli

Quando un dente si ammala dovremmo curarlo non solo con la stessa attenzione ma anche con la stessa sollecitudine delle altre parti del corpo.

Quando un dente si ammala dovremmo curarlo non solo con la stessa attenzione ma anche con la stessa sollecitudine delle altre parti del corpo. Igiene orale Tecniche e gli strumenti per una corretta igiene orale quotidiana. Il metodo e la tecnica di esecuzione sono semplici e poco costosi e sono alla portata di tutti e richiedono poco tempo. Osservandoci

Dettagli

TEMI DI ODONTOIATRIA PER PEDIATRI. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

TEMI DI ODONTOIATRIA PER PEDIATRI. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. TEMI DI ODONTOIATRIA PER PEDIATRI Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. PATOLOGIE ODONTOIATRICHE CARIE GENIVITI E LESIONI MUCOSE ORALI MALOCCLUSIONI TRAUMI Introduzione CARIE:patologia dentale

Dettagli

«I DENTI E L IGIENE ORALE» Lunedì 14 Dicembre 2015 Scuola media statale Padre Pio Torremaggiore Dott. Antonio Recchia

«I DENTI E L IGIENE ORALE» Lunedì 14 Dicembre 2015 Scuola media statale Padre Pio Torremaggiore Dott. Antonio Recchia «I DENTI E L IGIENE ORALE» Lunedì 14 Dicembre 2015 Scuola media statale Padre Pio Torremaggiore Dott. Antonio Recchia IL DENTE CORONA RADICE SMALTO DENTINA CEMENTO RADICOLARE POLPA OSSO ALVEOLARE GENGIVA

Dettagli

Gengivite e parodontite

Gengivite e parodontite Gengivite e parodontite Opuscolo informativo per il paziente La malattia parodontale (chiamata anche parodontite, parodontosi, piorrea, parodontopatia) è una infezione batterica che colpisce il parodonto,

Dettagli

F.A.Q. (Domande Frequenti)

F.A.Q. (Domande Frequenti) F.A.Q. (Domande Frequenti) 1) QUANTO COSTA UNA VISITA? La prima visita è gratuita; 2) OGNI QUANTO DOVREI FARE L'ABLAZIONE DEL TARTARO? La frequenza con cui è opportuno farsi controllare dipenda essenzialmente

Dettagli

LE AFFEZIONI NON INFETTIVE DELL ETA SCOLARE

LE AFFEZIONI NON INFETTIVE DELL ETA SCOLARE LE AFFEZIONI NON INFETTIVE DELL ETA SCOLARE CARIE DENTALE MIOPIA SCOLIOSI OBESITA CARIE DENTALE La carie dentale nasce come processo erosivo e si evolve come processo destruente del dente che perde così

Dettagli

IN BOCCA: VARIE FASI DELLA MASTICAZIONE

IN BOCCA: VARIE FASI DELLA MASTICAZIONE IN BOCCA: VARIE FASI DELLA MASTICAZIONE (Disegni e idee dei bambini) Noi, prima di introdurre il cibo nella bocca, la apriamo. Ora siamo pronti ad introdurre il cibo in bocca. Introdotto il cibo, la bocca

Dettagli

LINEE GUIDA DI SALUTE ORALE NEL BAMBINO

LINEE GUIDA DI SALUTE ORALE NEL BAMBINO LINEE GUIDA DI SALUTE ORALE NEL BAMBINO La salute orale del bambino è un obiettivo per i genitori che sanno quanto sia importante per la qualità di vita del bambino. La bocca è infatti sede di funzioni

Dettagli

Denti di latte sani. Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société Suisse d Odonto-stomatologie Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Denti di latte sani. Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société Suisse d Odonto-stomatologie Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia Denti di latte sani Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société Suisse d Odonto-stomatologie Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia I denti di latte sono importanti per lo sviluppo del bambino

Dettagli

Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia

Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia Che cos'è l'odontoiatria Conservativa? L'odontoiatria conservativa è una branca dell'odontoiatria che si occupa principalmente della cura della carie dentale. La

Dettagli

LE DOMANDE PIU FREQUENTI AL VOSTRO DENTISTA:

LE DOMANDE PIU FREQUENTI AL VOSTRO DENTISTA: LE DOMANDE PIU FREQUENTI AL VOSTRO DENTISTA: Lo sbiancamento Posso fare lo sbiancamento? Ci sono determinate situazioni in cui lo sbiancamento non è utile o non avrebbe un buon risultato oppure ha delle

Dettagli

E LA SALUTE DEI DENTI

E LA SALUTE DEI DENTI IO & OTTAVIO Due amici per denti più felici E LA SALUTE DEI DENTI Yep! La salute della comunità degli emofilici passa anche attraverso la salute della bocca. La FedEmo promuove l alleanza tra il S.S.N.,

Dettagli

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI Il dott. Dughiero sarà in ferie nelle prime tre settimane di Agosto. Sarà comunque possibile comunicare con lui utilizzando la linea diretta o al. BUONE VACANZE! 1 Che

Dettagli

SCONFIGGERE LA CARIE DENTALE OGGI SI PUO! COME FARE CE LO SVELA L IGIENISTA DENTALE

SCONFIGGERE LA CARIE DENTALE OGGI SI PUO! COME FARE CE LO SVELA L IGIENISTA DENTALE ARTICOLO CASTELLETTO TICINO SCONFIGGERE LA CARIE DENTALE OGGI SI PUO! COME FARE CE LO SVELA L IGIENISTA DENTALE Esiste un miglior biglietto da visita di un bel sorriso? La nostra epoca è sicuramente dominata

Dettagli

LE DOMANDE PIU FREQUENTI AL VOSTRO DENTISTA:

LE DOMANDE PIU FREQUENTI AL VOSTRO DENTISTA: Lo sbiancamento Posso fare lo sbiancamento? Ci sono determinate situazioni in cui lo sbiancamento non è utile o non avrebbe un buon risultato oppure ha delle controindicazioni. E consigliabile eseguire

Dettagli

Vademecum informativo per il paziente ad esclusivo uso interno

Vademecum informativo per il paziente ad esclusivo uso interno Vademecum informativo per il paziente ad esclusivo uso interno Gentile paziente, siamo lieti di presentarle questo vademecum informativo, sperando Le possa essere di aiuto per una migliore conoscenza dei

Dettagli

U.O.C. MATERNO INFANTILE U.O. PEDIATRIA DI COMUNITA

U.O.C. MATERNO INFANTILE U.O. PEDIATRIA DI COMUNITA Regione del Veneto Azienda Unità Locale Azienda Unità Locale Socio Sanitaria OVEST VICENTINO U.O.C. MATERNO INFANTILE U.O. PEDIATRIA DI COMUNITA educazione alla salute come avere denti da campione prevenzione

Dettagli

Sbiancamento dentale. Perché sbiancare i denti!

Sbiancamento dentale. Perché sbiancare i denti! Sbiancamento dentale Perché sbiancare i denti! Il sorriso e i denti di una persona sono tra le prime cose che noi guardiamo quando comunichiamo con gli altri. Un bel sorriso dà un'idea di igiene, di ordine,

Dettagli

Fili interdentali: istruzioni per l uso

Fili interdentali: istruzioni per l uso 4_Leaflet_Fili:Layout 1 21-12-2007 12:29 Pagina 1 Fili interdentali: istruzioni per l uso UN COSTANTE IMPEGNO IN DIFESA DELLA SALUTE Migliorare il benessere e la salute delle persone anche attraverso una

Dettagli

07 /Igiene orale. Glossario Glossario 1/14

07 /Igiene orale. Glossario Glossario 1/14 1/14 A Abrasività dei dentifrici L effetto abrasivo del dentifricio sui tessuti duri dentali (smalto, dentina) dipende dalla durezza, dalla quantità e dalle dimensioni delle sostanze abrasive contenute

Dettagli

I traumi della bocca: l essenziale da sapere

I traumi della bocca: l essenziale da sapere I traumi della bocca: l essenziale da sapere 15 Convegno Pediatrico Congresso Nazionale di Pediatria Pratica Firenze, 12-13 Novembre 2010 Dr.ssa Laura Bartolozzi Epidemiologia La traumatologia oro-facciale

Dettagli

Anestesia Locale Indolore

Anestesia Locale Indolore Anestesia Locale Indolore Particolare cura a non far avvertire disagi durante l'effettuazione della Anestesia Locale MicroDose Test iniziale, per valutare eventuali reazioni con dosi farmacologiche minime.

Dettagli

TRATTAMENTO ORTODONTICO NEL PAZIENTE ADULTO. Tommaso Favale, Lucia Giannini

TRATTAMENTO ORTODONTICO NEL PAZIENTE ADULTO. Tommaso Favale, Lucia Giannini TRATTAMENTO ORTODONTICO NEL PAZIENTE ADULTO Tommaso Favale, Lucia Giannini RIABILITAZIONE ORALE IN PAZIENTI ADULTI 1970 meno del 5% dei pazienti ortodontici aveva più di 18 anni 1990 25% del totale 2000

Dettagli

Specialista in odontoiatria e protesi dentaria ------------------------------- Implantologia avanzata - ortodonzia

Specialista in odontoiatria e protesi dentaria ------------------------------- Implantologia avanzata - ortodonzia Corvo dott.francesco MEDICO CHIRURGO Specialista in odontoiatria e protesi dentaria ------------------------------- Implantologia avanzata - ortodonzia STUDIO: VIA PODGORA, 24 UDINE TEL.0432-531523 Ai

Dettagli

U.O.C. Prestazioni Sanitarie e Libera Professione

U.O.C. Prestazioni Sanitarie e Libera Professione AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) Disposizioni applicative ai sensi della Deliberazione della Giunta

Dettagli

Cosa sono gli strumenti Smartburs II? Perché scegliere Smartburs II per le lesioni profonde? Come si usano gli strumenti Smartburs II?

Cosa sono gli strumenti Smartburs II? Perché scegliere Smartburs II per le lesioni profonde? Come si usano gli strumenti Smartburs II? Cosa sono gli strumenti Smartburs II? Caratteristiche del prodotto Perché scegliere Smartburs II per le lesioni profonde? Vantaggi per dentista e paziente Come si usano gli strumenti Smartburs II? Supporto

Dettagli

Come pulire i denti. su concessione dell Ambulatorio Odontoiatrico San Matteo - Fe

Come pulire i denti. su concessione dell Ambulatorio Odontoiatrico San Matteo - Fe Come pulire i denti su concessione dell Ambulatorio Odontoiatrico San Matteo - Fe HI-LUX LABORATORIO ODONTOTECNICO di Martello Francesco Via Modena, 191/A 44122 Ferrara Italy Tel 0532771296 Cell 3483919876

Dettagli

Dai 0 ai 3 anni. Con l obiettivo di ridurre i rischi della contaminazione mammabimbo è consigliabile che la mamma:

Dai 0 ai 3 anni. Con l obiettivo di ridurre i rischi della contaminazione mammabimbo è consigliabile che la mamma: Studio Dentistico LE REGOLE D'ORO DELLA PREVENZIONE Prevenzione odontoiatrica a 360 - Corriere della salute - Articolo tratto da Corriere Salute, inserto del Corriere della Sera del 3 febbraio 2002-1-

Dettagli

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) Disposizioni applicative ai sensi della Deliberazione della Giunta

Dettagli

ImPIANtI dentali. LA migliore SoLuZIoNe A LuNGo termine

ImPIANtI dentali. LA migliore SoLuZIoNe A LuNGo termine ImPIANtI dentali LA migliore SoLuZIoNe A LuNGo termine 1. Sorriso & funzione Nei rapporti di ogni giorno il sorriso ci aiuta a comunicare: è il miglior modo di dimostrare affetto, aiuta a socializzare,

Dettagli

:::CARTA DEI SERVIZI:::

:::CARTA DEI SERVIZI::: :::CARTA DEI SERVIZI::: Igiene e Profilassi Da alcuni anni esiste una nuova figura professionale che affianca sempre il medico in uno Studio Odontoiatrico: La igienista dentale Le igieniste dello STUDIO

Dettagli

INDICE. 1. Storia dell odontoiatria restaurativa

INDICE. 1. Storia dell odontoiatria restaurativa IX INDICE 1. Storia dell odontoiatria restaurativa 2. Embriologia ed istologia 2.1. Cenni di embriologia 2.1.1. Embriologia dell organo dentale 2.1.2. Formazione dello smalto 2.1.3. Formazione della dentina

Dettagli

Una forte struttura ossea per denti splendidi. Informazioni per il paziente Ricostruzione ossea con Geistlich Bio-Oss e Geistlich Bio-Gide

Una forte struttura ossea per denti splendidi. Informazioni per il paziente Ricostruzione ossea con Geistlich Bio-Oss e Geistlich Bio-Gide Una forte struttura ossea per denti splendidi Informazioni per il paziente Ricostruzione ossea con Geistlich Bio-Oss e Geistlich Bio-Gide Indice Il sorriso è il più bel modo di mostrare i tuoi denti 3

Dettagli

Studio Odontoiatrico. Dott. Pietro Bettanini

Studio Odontoiatrico. Dott. Pietro Bettanini Studio Odontoiatrico Dott. Pietro Bettanini Via Cavour, 105 39012 Merano Tel. 0473/212421 Fax 0473/258539 Un'alimentazione equilibrata è fondamentale per lo sviluppo e la salute dell'organismo e dei denti.

Dettagli

Casi clinici di: Caso clinico 1.

Casi clinici di: Caso clinico 1. Casi clinici di: Protesi totale superiore: il paziente ha perduto tutti i denti della arcata superiore, e vuole sostituirli semplicemente con una estetica dentiera removibile, e Situazione C2: il paziente

Dettagli

PARODONTALE CON SCALING e PREPARAZIONI GNATOLOGICHE

PARODONTALE CON SCALING e PREPARAZIONI GNATOLOGICHE Elenco DEBRIDMENT: dei vassoi utilizzati TRATTAMENTO in sequenza al corso di PARODONTALE CON SCALING e levigatura PROTESI delle FISSA radici E PREPARAZIONI GNATOLOGICHE Vassoio 30 per portaimpronte.......................

Dettagli

IL VERO MANUALE A CASA SULL IGIENE ORALE

IL VERO MANUALE A CASA SULL IGIENE ORALE IL VERO MANUALE SULL IGIENE ORALE A CASA Prenderti cura della tua salute non dà solo benefici riguardanti il tuo benessere ma ti aiuta anche ad acquisire fiducia in te stesso, facilitando i rapporti con

Dettagli

che cos è la cariologia?

che cos è la cariologia? che cos è la cariologia? La cariologia promuove la salute dell individuo attraverso la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i tessuti duri dei denti (smalto, dentina), la

Dettagli

Metodo per la valutazione del rischio individuale in Parodontologia

Metodo per la valutazione del rischio individuale in Parodontologia Come può modificare il suo livello di rischio? Dalla corretta attuazione di procedure preventive e terapeutiche atte a diminuire il livello di rischio per la Parodontite deriva una migliore probabilità

Dettagli