VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ"

Transcript

1

2 VLVOL SFR U TR VI ON TTUTOR LTTRIO LTRO-MOTOR TUT LL VLVS TWO N THR WY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ IMPIGHI: Le valvole a sfera a due e tre vie con attuatore elettrico IMRIO (serie IM IM 600 R - IM 400) sono fabbricate secondo le norme N ISO 9000 e possono essere utilizzate nei più svariati settori dell impiantistica. Particolarmente indicate come valvole di zona per la regolazione e contabilizzazione di impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi e impianti di automazione in genere. SRVI ROMMNTIONS: The IMRIO electro-motor actuated ball valve, two or three way (serie IM IM 600 R - IM 400) is manufactured in accordance with N ISO 9000 and offers numerous and varied applications in pipeline systems such as: energy supply, sanitary, cooling and heating installations, chemical-processing industry, solar energy plants, swimming pool engineering, irrigation systems etc. à π : È Ô Â Î È ÙÚ Ô Â ÛÊ ÈÚÈÎ Ó ÙÔÓÔÌ IMRIO Î Ù ÛΠÔÓÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ٠appleúfiù apple N ISO 9000 Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÛÂ È ÊÔÚÔ ÙÔÌÂ ÙˆÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ı ÚÌ ÓÛË. Ó Â ÎÓ ÓÙ È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ˆÓÒÓ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÎ ÙÔÈÎ Â Û appleô- Ï Î ÙÔÈÎ Â, ÁÈ ÙfiÓÔÌË ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË Û ΠÎÏˆÌ ÂÁÎ Ù ÛÙ Ûˆ ı ÚÌ ÓÛË appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ appleëá ÂÓ ÚÁÂÈ, ÁÈ Ú ÏÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ÂÛÙ ÎÚ Ú ÛÙ Î È ÁÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔÌ ÙÔappleÔÈËÌ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. SMPI I PPLIZIONI: IMPINTI OMSTII: possono essere utilizzate in centrale termica per la suddivisione dell impianto in zone, negli impianti di riscaldamento e condizionamento, nei sistemi di filtrazione dell acqua potabile e in modo più specifico: negli impianti di riscaldamento a zone; commutazione del riscaldamento dell acqua sanitaria dal sistema di riscaldamento centralizzato (periodo invernale) a quello del bollitore (periodo estivo); controllo del flusso negli impianti ad energia solare; commutazione fra l impianto principale con uno alternativo (caminetto); scarico automatico del gruppo filtrante. GRIOLTUR LLVMNTI - Fornitura d acqua. Sistemi di irrigazione dei campi e delle serre. Fornitura d acqua alle stalle. Sistemi di riscaldamento di stalle e serre. INUSTRI - Sistemi di refrigerazione - Refrigerazione di impianti di cilindratura - ontrollo del livello dell acqua nei contenitori - Scarico dell aria compressa. Sistemi di raffreddamento a circuito chiuso: controllo del flusso tra il condensatore di raffreddamento e quello di riscaldamento (riciclo del calore), impianti di aria condizionata. Impianti di raffreddamento nelle macchine per lo stampaggio della plastica, estrusori, macchine per la temperatura ed il riscaldamento dell acciaio. ommutazione sulle tubazioni di aria compressa negli stabilimenti. Lavaggio periodico dei filtri. Impianti per la produzione di birra ed altri impianti nell industria delle bevande (sistemi di raffreddamento, controllo del flusso...). Scarico periodico di acqua di raffreddamento nelle torri di raffreddamento per i sistemi di desalinizzazione dell acqua salata. Raffreddamento dell acqua on/off nei reattori chimici. 2

3 XMPLS OF OMMON USGS: ON FMILY HOUSS - Room heating, drinking, water heaters, water filtering and cooling facilities. Heating medium control of bi-valent heating operation. Thermostat switching-off the water boiler, heated from the central heating system, whilst the heating system is cooling down, thus keeping water in the boiler hot. Flow control in solar energy systems. Thermostat switching on/off fire place heating facility. utomatic impurity discharge from the filtering installation. GRIULTUR N TTL RING - Water supply. Irrigation systems to fields or green houses. Stall water supply. Stall and green-house heating systems. INUSTRY - ooling systems, cooling of rolling facilities, water containers level control, compressed air filter drain discharge. losed circuit cooling systems: flow control between cooling condenser and warming condenser (condenser heat recycling) air conditioning facilities. Roller cooling in paper mills, plastic forming machines, extruders, steel temperating and heating machines. Level control in large water storage tanks. On/off switching of compressed air pipe lines in industrial builiding. Periodical water washing of filters. rewery facilities and other facilities in drink manufacturing industry (cooling systems, flow control). Periodical, partical discharge of cooling water in towers for desalination systems. On/off switching of the cooling water in chemical reactors. ƒ πª º ƒª ø : π π - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚÔ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÛˆ- Ï ÓÈ Û ÛÙ Ì Ù. - ÙÔÓÔÌ ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË, ı ÚÌ ÓÛË applefiûèìô ÓÂÚÔ Î È Ú ÛË, ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÓÂÚÔ, ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË. - ŒÏÂÁ Ô ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (boiler) ÁÈ Ùfi- Ì ÙË ÂÓ ÏÏ Á Ì ıâúìôûù Ù ÛÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi ı ÚÌ ÓÛË ( ÂÈ- ÌÂÚÈÓ appleâú Ô Ô) ÛÙÔÓ ËÏÈ Îfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË (ıâúèó appleâú Ô Ô). - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÛÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ. - ŒÏÂÁ Ô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÌÂÙ Í ÌÈ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı Ú- Ì ÓÛË Î È ÌÈ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Ù ÎÈ). - ÙfiÌ ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î ı ÚÛÈÒÓ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÊÈÏÙÚ Ú - ÛÌ ÙÔ. øƒ π π ƒ ºπ - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ. - ÛÙËÌ Ú Â ÛË ÙˆÓ ˆÚ ÊÈÒÓ Î È ÙˆÓ ıâúìôîëapple ˆÓ. - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÛÙ ÏÔ. - ÛÙ Ì Ù ı ÚÌ ÓÛË ÁÈ ÛÙ ÏÔ Î È ıâúìôî appleè. µπ ª à π ÛÙ Ì Ù ÍË æ ÍË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Î Ï Ó- ÚˆÛË ŒÏÂÁ Ô ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ Û ÂÍ ÌÂÓ ÎÎ ÓˆÛË appleâappleèâ- ÛÌ ÓÔ Ú. - ÛÙ Ì Ù ÍË ÎÏÂÈÛÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ : ÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÌÂÙ - Í ÙÔ Û Ìapple ÎÓˆÙ ÍË Î È ı ÚÌ ÓÛË (Âapple Ó Î ÎψÛË ÙË ıâúìfiùëù ), ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÎÏÈÌ ÙÈÛÌÔ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË ÛÙÈ ÌË Ó ÁÈ ÙÔ ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÙˆÓ appleï - ÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Î ÏÔ appleèòó, ÌË ÓÒÓ ÁÈ ÙË ıâúìôîú Û Î È ÙË ı Ú- Ì ÓÛË ÙÛ ÏÈÔ. - ÏÂÁ Ô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ appleâappleèâûì ÓÔ Ú. - ÂÚÈÔ ÈÎfi Î ı ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ê ÏÙÚˆÓ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ Ìapple Ú Î È ÏÏ ÈÔÌË ÓÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ appleôùòó (Û ÛÙ Ì Ù ÍË, ÏÂÁ Ô ÚÔ Î.Ï.apple). - ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÓÂÚÔ ÍË Û apple ÚÁÔ ÍË ÁÈ Ù Û ÛÙ Ì Ù Ê Ï ÙˆÛË ÙÔ ÏÌ ÚÔ ÓÂÚÔ. - æ ÍË ÓÂÚÔ on/off ÁÈ apple ÚËÓÈÎÔ ÓÙÈ Ú ÛÙ ÚÂ. 3

4 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x0 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore segnala valvola aperta: in posizione rosso nella valvola a due vie, con una freccia direzionale rossa nella versione a tre vie. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x0 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator square frame shown red colour for two wag valves and red direction arrow for three way valves. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ٠apple ÍÈÌ È M 6x0 No µ- Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch 2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ı ÛË appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó, ÂÓÒ ÛÙË ÌappleÏ ı ÛË ÎÏÂÈÛÙ. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 4

5 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 40 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 40 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. T à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w 67N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3 Ô. Indicatore di posizione Position indicator  ÎÙË ı ÛË ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ orpo ody ÒÌ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ngolo di rotazione Tempo di rotazione 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Grado protezione motore I I I I I Grado protezione attuatore IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Temp. ambiente di funzionamento 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max olore scatola motore Grigio/Nero Nero Grigio/Nero Grigio/Nero Grigio/Nero oppia di spunto 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max oppia di funzionamento 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max Lunghezza filo di collegamento 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Pressione differenziale massima bar bar 0 bar bar bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Manovrabile manualmente No No Sì No No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 3 vie come Valvola a 3 vie come pertura/hiusura pertura/hiusura pertura/hiusura eviatore eviatore ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relè No Sì No No Sì 5

6 im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: MOTOR Geared motor MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Voltage 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V Rotation angle Opening/closing time 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Protection degree of the motor I I I I I Protection degree of the actuator IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Operating tempereature 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max ox motor colour Grey/lack lack Grey/lack Grey/lack Grey/lack Starting torque 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max Operating torque 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max onnecting cable (total length) 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Max differential pressure bar bar 0 bar bar bar Output contacts 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Manual operation No No Yes No No Suitable for Two ways valves in Two ways valves in Two ways valves in Three ways valves in Three ways valves in applications applications applications iverting applications iverting applications ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relay No Yes No No Yes à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: MO ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 ÛË ÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ 90Æ 90Æ 80Æ 80Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I I I I I µ ıìfi appleúôûù Û ÎÈÓËÙ Ú IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ÎÚÈ / Ì ÚÔ ª ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar bar 0 bar bar bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È Ÿ È È Ÿ È Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ON/OFF ON/OFF ON/OFF ƒâï Ÿ È È Ÿ È Ÿ È È 6

7 SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 2 vie Two way valve: OPN - LOS - Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó : πã - π Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 700 R R R M M LOS OPN LOS black red blue brown OPN gr/ge L ye/gr black black ϑ blue brown h L ϑ RM black blue black brown gr/ge h N N SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 3 vie a L Three way valve L type Ú Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó ٠appleô L: 2 Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 708 R - 70 R M M PORT PORT PORT black red blue brown PORT2 ye/gr ye/gr black black blue brown RM24 ϑ h L ϑ black blue black brown ye/gr h N L N 7

8 R 702 /4 - /2-2 im 702 im 702/R F G P /2 /2 5,5 03 7, ,5, / / , , T ,5 44, P Pressione differenziale massima di funzionamento. N..: Serie im 702 nelle misure /4 - /2-2, possibilità di manovra manuale. P Max. differential exercise pressure. N..: Types im 702 the sizes /4 - /2 and 2 can be manually operated. ƒ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÔÛÔ : ÙË ÛÂÈÚ im 702 Î È ÁÈ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ./4 -./2-2 apple Ú ÂÈ Ë Ó ÙfiÙËÙ ÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. T0 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P bar ,5 22,5 0 26, R 8

9 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R ,5 22,5 5 5 TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar 8 96,5 2 5, R TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R 73,5 2 5,

10 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x5 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore di colore rosso 2, posto sul coperchio dell attuatore, segnala la posizione (aperta/chiusa) della valvola. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x5 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator is in the red position additional indicator 2 on the cover of the actuator also show the valve position. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ÙÔ apple ÍÈÌ È M 6x5 No µ - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 ÎfiÎÎÈÓË Ó ÂÈÍË Ó ÏÔÁ ÙÈ ı ÛÂÈ ÙË, appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ÎÏÂÈÛÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 0

11 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈ- ÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im 600R - 602R - 603R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: im 600R - 602R - 603R à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ im 600R - 602R - 603R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/3830 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz a richiesta 24V ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore II Grado protezione attuatore IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore lu oppia di spunto 8 Nm max oppia di funzionamento 3 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/3830 Voltage 230V - 50Hz on request 24V lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor II Protection degree of the actuator IP 54 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour lue Starting torque 8 Nm max Operating torque 3 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in On/Off applications ON/OFF Relay Yes MOTƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/3830 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË 24V ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú II µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 54 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min+55æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ªappleÏ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 3 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz  ÎÙ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ë Ó Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

12 T TIM OUNTR MV 0 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS L N TIM OUNTR Installazione tipica su un impianto Typical application appleèî ÂÊ ÚÌÔÁ ÛÂ ÌÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 28,5 07,5 23, / ,5 8,5 9,5 38, ,5 28,5 600 R T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 27 07,5 57 2,5 9,5 602 R / ,5 9, ,5 28,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P 2 F bar 28,5 07,5 90 2,5 3 60,5 2 / ,5 8,5 9, ,5 603 R 2

13 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê 3

14 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS TIM OUNTR L N ollegamento tra valvola a sfera e attuatore elettrico onnection between the ball valve and geared motor Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Î È ÙÔ ÌÔÙ Ú Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: TXNIK Xƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: im im im MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/7930 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore I Grado protezione attuatore IP 44 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore Rosso oppia di spunto 8 Nm max oppia di manovra 2,5 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/7930 Voltage 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor I Protection degree of the actuator IP 44 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour Red Starting torque 8 Nm max Operating torque 2,5 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in applications ON/OFF Relay Yes ª ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/7930 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 44 ÂÚÌÔÎÚ Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú fiîîèóô ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 2,5 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏÈÔÛÙ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

15 T TIPO / TYP / À 28,5 IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 07,5 23, F ,5,5 38,5 69 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) ,5 57 2,5 F 9,5 35, ,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 28,5 07,5 90 2, ,5 F ,5,

16 2807 SN MURIZIO 'OPGLIO (Novara) - Italy Via Torchio, 57 Tel Fax / e.mail:

/ < " DI MANAGEMENT C RTI ICA ISTEM )3/ )3/ ä - "

/ <  DI MANAGEMENT C RTI ICA ISTEM )3/ )3/ ä - 64B ATTUATORE ELETTRICO - ELECTRIC ACTUATOR VERSIONE STANDARD 0-90 ( 0-180 - 0-270 ) STANDARD VERSION 0-90 (ON REQUEST 0-180 - 0-270 ) 110V AC 220V AC 100-240 AC CODICE - CODE 85H10001 85H20001 85H00003

Dettagli

VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN MATALLO / METAL DIAPHRAGM VALVES LINEA DI PRESSIONE LINE PRESSURE CAMERA SUPERIORE UPPER CHAMBER

VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN MATALLO / METAL DIAPHRAGM VALVES LINEA DI PRESSIONE LINE PRESSURE CAMERA SUPERIORE UPPER CHAMBER VALVOLE IDROPNEUMATICHE IN MATALLO / METAL DIAPHRAGM VALVES CARATTERISTICHE GENERALI: Le valvole nella versione standard sono normalmente aperte. Il coperchio ed il corpo valvola sono in ghisa. La membrana

Dettagli

VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE AUTOMATIC AIR VENT VALMAT VALMAT AUTOMATIC AIR VENT VALMAT VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE VALMAT

VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE AUTOMATIC AIR VENT VALMAT VALMAT AUTOMATIC AIR VENT VALMAT VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE VALMAT VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE VALMAT CARATTERISTICHE IDRAULICHE La valvola di sfiato viene utilizzata negli impianti di riscaldamento per scaricare le sacche d aria. Il rubinetto di intercettazione

Dettagli

24V DC ±10% 0.5... 1 W. Fluido Fluid. 15 Nl/min

24V DC ±10% 0.5... 1 W. Fluido Fluid. 15 Nl/min elettropiloti 0 mm 0 mm solenoids Elettropilota Solenoid valve 0 mm 00.44.0 ACCESSORI - ACCESSORIES 07.049.0 Connettore per elettropilota 0 mm con cavetto rosso/nero, lunghezza 400 mm - connector for 0

Dettagli

Finecorsa di prossimità con kit di montaggio Proximity limit switches with mounting kit

Finecorsa di prossimità con kit di montaggio Proximity limit switches with mounting kit Finecorsa di prossimità con di montaggio Proximity limit switches with mounting Interruttori di prossimità induttivi M12 collegamento a 2 fili NO Tensione di alimentazione: 24 240V ; 24 210V. orrente commutabile:

Dettagli

COMUNE DI ASSEMINI - Ufficio Servizi Sociali. L. 431/98 art. 11 - BENEFICIARI ANNO 2015 N. COGNOME E NOME INDIRIZZO FASCIA

COMUNE DI ASSEMINI - Ufficio Servizi Sociali. L. 431/98 art. 11 - BENEFICIARI ANNO 2015 N. COGNOME E NOME INDIRIZZO FASCIA OUE I EII - Ufficio ervizi ociali. 431/98 art. 11 - EEIII O 2015. OOE E OE IIIO I 1 I EO VI OI n. 13 p. 2 U O VI OE n. 32 p. 1 3 OIO IEE VI II n. 380 p. 2 4 IOI EO VI IU n. 1 p. 2 5 QUII OIO Q VI I n.

Dettagli

Harviot 550. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË

Harviot 550. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË Harviot 550 Dichiarazione CE di conformità Direttive del consiglio applicate: 77/23/CEE -89/336 CEE modificata con le direttive

Dettagli

Niky 1100/1500/1800. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË

Niky 1100/1500/1800. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË Niky 1100/1500/1800 Dichiarazione CE di conformità Direttive del consiglio applicate: 77/23/CEE -89/336 CEE modificata con

Dettagli

Attuatore elettrico Electrical actuator

Attuatore elettrico Electrical actuator ttuatore elettrico Electrical actuator Tipo rotativo ON-O o modulante ON-O or Modular rotary type ON-O Modulante Modular type DTI TECNICI ngolo di lavoro nominale: 90 regolabile tra 0 e 95 Tipo di regolazione:

Dettagli

DEVIATORI DI FLUSSO DIVERTER VALVES

DEVIATORI DI FLUSSO DIVERTER VALVES DEVIORI DI FLUSSO DIVERER VLVES OLEODINMIC MRCHESINI.1 - DEVIORI DI FLUSSO 3 VIE.1-3-WYS DIVERER VLVES tipo/ type DF 3 Schema Idraulico (con centro aperto) Hydraulic Diagram (with opened centre) richiesta

Dettagli

Diffusori ad alta induzione a geometria variabile High induction diffuser variable geometry

Diffusori ad alta induzione a geometria variabile High induction diffuser variable geometry Diffusori ad alta induzione a geometria variabile High induction diffuser variable geometry PRESENTAZIONE - OVERVIEW DESCRIZIONE Diffusori ad alta induzione, a geometria variabile mediante regolazione

Dettagli

star Antighiaccio - Antifrost PATENT PENDING

star Antighiaccio - Antifrost PATENT PENDING Antighiaccio - Antifrost il rubinetto d erogazione a sfera ha riscosso un successo a livello internazionale grazie agli indubbi vantaggi tecnici qualitativi proposti rispetto ai modelli tradizionali. Successo

Dettagli

3 Valvole DE - Acqua a 40 bar 3 D.A. Valve for water at 40 bar

3 Valvole DE - Acqua a 40 bar 3 D.A. Valve for water at 40 bar Nel 1975 la Farbo inizia la sua attività producendo prevalentemente componenti speciali su commessa. La nostra missione è oggi, come allora, la progettazione, la realizzazione di componenti su misura e

Dettagli

Valvole a sfera. 2 / 3 vie con attuatore elettrico on-off. I servocomandi sono senza ritorno a molla.

Valvole a sfera. 2 / 3 vie con attuatore elettrico on-off. I servocomandi sono senza ritorno a molla. s 4 831.2 Valvole a sfera 2 / 3 vie con attuatore elettrico on-off PN16 I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Valvole a sfera per utilizzo in impianti di riscaldamento e refrigerazione. Versioni a 2 vie

Dettagli

SCATTER Caratteristiche generali General features

SCATTER Caratteristiche generali General features 141 Caratteristiche generali General features I destratificatori elicoidali serie scatter, sono adatti a distribuire, nella stagione invernale, volumi d aria in medi e grandi ambienti, come capannoni,

Dettagli

Niky 400/600. Niky 850. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË

Niky 400/600. Niky 850. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË Niky 400/600 Niky 850 Dichiarazione CE di conformità Direttive del consiglio applicate: 77/23/CEE -89/336 CEE modificata

Dettagli

1/2 12 500 12 20,59 1/2 12 750 12 21,77 1/2 12 1000 12 23,44 1/2 12 1250 12 25,34 1/2 12 1500 12 26,93 1/2 12 2000 12 30,33 1/2 12 500 12 21,61

1/2 12 500 12 20,59 1/2 12 750 12 21,77 1/2 12 1000 12 23,44 1/2 12 1250 12 25,34 1/2 12 1500 12 26,93 1/2 12 2000 12 30,33 1/2 12 500 12 21,61 1 2 UNIRING Raccordi flessibili costruiti a norma UNI EN 14800. Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 2 dn.12, adatto per utilizzo in aree soggette a regolamentazione

Dettagli

CTS basso consumo energetico basso impatto ambientale gas idrogeno come fonte pulita e sostenibile di energia riconvertito in energia

CTS basso consumo energetico basso impatto ambientale gas idrogeno come fonte pulita e sostenibile di energia riconvertito in energia PRODOTTI UPS CTS offre sistemi e prodotti a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale, attraverso lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili utilizzando l idrogeno come veicolo energetico.

Dettagli

MANUALE D USO E MANUTENZIONE MAINTENANCE AND OPERATING MANUAL ZERO DRAIN

MANUALE D USO E MANUTENZIONE MAINTENANCE AND OPERATING MANUAL ZERO DRAIN OMI srl MANUALE D USO E MANUTENZIONE MAINTENANCE AND OPERATING MANUAL ZERO DRAIN Costruito in accordo alle Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE Manufactured accordingly to European Directives 2006/95/CE,

Dettagli

GAS and AIR Equipment

GAS and AIR Equipment Available devices with PED certificates and ATEX certificates GAS and AIR Equipment Disponibili regolatori con certificati PED con certificati ATEX Insert Deal srl via dei Boschi, 40 20058 Villasanta (MI)

Dettagli

Art.4745. Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulic solar unit

Art.4745. Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulic solar unit Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulic solar unit DESCRIZIONE /DESCRIPTION Il gruppo di circolazione viene utilizzato sul circuito primario degli impianti solari per collegare il bollitore

Dettagli

Valvola motorizata 3 vie 3/4 ACS

Valvola motorizata 3 vie 3/4 ACS Valvola motorizata 3 vie 3/4 CS cod.3902021 Descrizione Le valvole deviatrici motorizzate permettono la deviazione automatica del fluido termovettore negli impianti di climatizzazionee idrosanitari. Le

Dettagli

e Universal PRO costituiscono i modelli di punta della

e Universal PRO costituiscono i modelli di punta della Le serie e Universal PRO costituiscono i modelli di punta della gamma Comparato per uso industriale. DENOMINAZIONE: Sul servocomando sono riportate le seguenti indicazioni: Marchio e nome della società

Dettagli

SERIE APM-110 BAR SERIES. Filtri in linea a media pressione In line filter medium pressure. Filtri - Filters 09

SERIE APM-110 BAR SERIES. Filtri in linea a media pressione In line filter medium pressure. Filtri - Filters 09 SERIE APM-110 BAR SERIES Filtri in linea a media pressione In line filter medium pressure Filtri - Filters 09 Con il fine di migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto

Dettagli

Valvole Singola Sede di Fondo BBZO/BBZOG BBZO/BBZOG Single Seat tank bottom valves

Valvole Singola Sede di Fondo BBZO/BBZOG BBZO/BBZOG Single Seat tank bottom valves Valvole Singola Sede di Fondo /G /G Single Seat tank bottom valves Dati tecnici Technical details G Connessioni da 40 a 100 Materiale a contatto con il prodotto Materiale guarnizioni a contatto con il

Dettagli

STAND ALONE LED PV KIT WITH ROAD ARMOR

STAND ALONE LED PV KIT WITH ROAD ARMOR STAND ALONE LED PV KIT WITH ROAD ARMOR COMPONENTS LED KIT SINGLE ARMOR Led road armor Pole head structure with outreach for road armor Ø 60mm Polycrystalline PV module Box with frame to hold the PV module

Dettagli

Flussostato per liquidi

Flussostato per liquidi 594 59P0 Flussostato per liquidi Per liquidi nelle tubazioni di DN 0 00. QE90 Portata contatti: Pressione nominale PN5 max. 30 AC, A, 6 A max. 48 DC, A, 0 W Contatto pulito tipo reed (NO / NC) Custodia

Dettagli

York Derby Radiator ligth-epdm Radiator LCL. Tubi per settore auto Automotive hose. Auto

York Derby Radiator ligth-epdm Radiator LCL. Tubi per settore auto Automotive hose. Auto Auto York Derby Radiator ligth-epdm Radiator LCL Tubi per settore auto Automotive hose Auto 112 Auto York italiano Tubo per radiatori auto Applicazione: tubo cord per passaggio di acqua calda mista a liquidi

Dettagli

Appendice E - Appendix E PANNELLI FOTOVOLTAICI - PHOTOVOLTAIC PANELS

Appendice E - Appendix E PANNELLI FOTOVOLTAICI - PHOTOVOLTAIC PANELS Appendice E - Appendix E PANNELLI FOTOVOLTAICI - PHOTOVOLTAIC PANELS I sistemi mod. i-léd SOLAR permettono di alimentare un carico sia in bassa tensione 12-24V DC, sia a 230v AC, tramite alimentazione

Dettagli

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI TERMICI OMPONENTI PER IMPINTI SOLRI TERMII 2. VLVOL DI SIUREZZ SOLRFR rt. 2006 Valvola di sicurezza cromata per impianti solari. - Misura entrata: 1/2" femmina - Misura uscita: 3/4" femmina - Temperatura massima:

Dettagli

MONITORE A COMANDI ELETTRICI Mod. FI-EMW ELECTRIC REMOTE CONTROLLED MONITOR Mod. FI-EMW

MONITORE A COMANDI ELETTRICI Mod. FI-EMW ELECTRIC REMOTE CONTROLLED MONITOR Mod. FI-EMW Pag. 15 FOGLIO / SHEET N. 80 MONITORE A COMANDI ELETTRICI Mod. FI-EMW ELECTRIC REMOTE CONTROLLED MONITOR Mod. FI-EMW CARATTERISTICHE TECNICHE: TECHNICAL CHARCTERISTIC: - CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO -

Dettagli

Sistemi di connessione Distribox e Spiderbox

Sistemi di connessione Distribox e Spiderbox Distribox and Spiderbox connectivity systems Very small and available in several variants to optimize use of available installation space. Robust design. Available working voltage: 12V, 24V, 110V or 240V;

Dettagli

Emicon ac. Labs. Emicon Labs. Emicon new Climatic Chambers Le nuove camere climatiche Emicon

Emicon ac. Labs. Emicon Labs. Emicon new Climatic Chambers Le nuove camere climatiche Emicon Emicon ac Labs FC Emicon Labs Emicon new Climatic Chambers Le nuove camere climatiche Emicon Yacht Yacht Laboratory allows the performances check of air and water cooled close control units up to a cooling

Dettagli

- nice to meet you. -

- nice to meet you. - - nice to meet you. - Complete set of solar plant components Soluzione completa per sistemi solari CLIMATE SYSTEMS TECHNOLOGY E Complete set of solar plant components for domestic hot water production.

Dettagli

DZAK-2 USE AND MAINTENANCE

DZAK-2 USE AND MAINTENANCE DZAK-2 USO E MANUTENZIONE DZAK-2 USE AND MAINTENANCE I GB CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS DATI TECNICI DZAK-2 Pressione d esercizio bar 2 7 MPa 0.2 0.7 psi 29 101 Temperatura d esercizio C -10

Dettagli

POMPA PNEUMOIDRAULICA PNEUMOHYDRAULIC PUMP VERSIONE PER OLIO E PER ACQUA OIL AND WATER WORKING APPLICATION

POMPA PNEUMOIDRAULICA PNEUMOHYDRAULIC PUMP VERSIONE PER OLIO E PER ACQUA OIL AND WATER WORKING APPLICATION POMPA PNEUMOIDRAULICA PNEUMOHYDRAULIC PUMP VERSIONE PER OLIO E PER ACQUA OIL AND WATER WORKING APPLICATION VERSIONE MANUALE CON VOLANTINO MANUAL VERSION WITH HANDWHEEL VERSIONE CON COMANDO PNEUMATICO A

Dettagli

CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE VALVOLE A SERA PER GAS: LONDON BALL VALVES OR GAS : LONDON CATALOGO TECNICO TECHNICAL CATALOGUE Valvola a sfera LONDON, passaggio totale LONDON ball valve, full flow 066 Voci di capitolato - Technical

Dettagli

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI Le serie di prodotti Caleffi Solar sono state specificamente realizzate per l utilizzo nei circuiti degli impianti solari, dove si possono normalmente raggiungere elevate

Dettagli

Espresso Machines. Portioned espresso for professional users: pods and capsules

Espresso Machines. Portioned espresso for professional users: pods and capsules Espresso Machines Caffe espresso monoporzione per utenti professionali in cialde o capsule Portioned espresso for professional users: pods and capsules Espresso Cialda - Pod Le macchine da caffè Biepi

Dettagli

Filtri autopulenti Self-cleaning filters

Filtri autopulenti Self-cleaning filters Filtri autopulenti Self-cleaning filters Caratteristiche principali La principale qualità e caratteristica di questo tipo di filtro è quella di poter essere completamente pulito senza dover eseguire smontaggi

Dettagli

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRLKorte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRLKorte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRLKorte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge UNITA LUBETOOL MC-EL-3P-4P-5P-6P-7P, MC-EL-3M-4M-5M-6M-7M, MC-EL-2P E MC- EL-2M Sono forniti completi di scatola di protezione metallica

Dettagli

valvole 18 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 18 mm

valvole 18 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 18 mm valvole 8 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 8 mm Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G/8 3/2-5/2-5/3 spool valves with G/8 threaded ports Spessore della valvola:

Dettagli

High efficiency centrifugal pumps according to EN733. Pompe centrifughe ad alto rendimento normalizzate EN733

High efficiency centrifugal pumps according to EN733. Pompe centrifughe ad alto rendimento normalizzate EN733 Una gamma completa di soluzioni per i vostri sistemi di pompaggio A complete range of solutions for your pumping systems SNE Pompe centrifughe normalizzate EN733 ad alto rendimento High efficiency end

Dettagli

NEWS 68. Valves and Solenoid valves Poppet system N776 Series

NEWS 68. Valves and Solenoid valves Poppet system N776 Series NEWS 68 Components for pneumatic automation Valves and Solenoid valves Poppet system N776 Series www.pneumaxspa.com Valves and solenoid valves Poppet system 2/2-3/2 for compressed air and Vacuum - G1 1/2"

Dettagli

VALVOLE MISCELATRICI / TERMOREGOLATRICI ELETTRONICHE CON SENSORE DI TEMPERATURA A SEMICONDUTTORE

VALVOLE MISCELATRICI / TERMOREGOLATRICI ELETTRONICHE CON SENSORE DI TEMPERATURA A SEMICONDUTTORE Diamix-Compamix Scheda Tecnica. - 5 IMPIEGO Le valvole motorizzate miscelatrici/termoregolatrici Diamix PRO e Compamix PRO trovano specifico impiego per: miscelazione di acqua calda sanitaria riscaldamento

Dettagli

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO Famiglia: CONDIZIONATORI Gruppo: PARETE (split) Marchi: ARISTON/SIMAT/RADI Modelli: -MW07-CBN -MW09-CBN -MW12-CBN -MW07-HBN -MW09-HBN -MW12-HBN -MW07-HAX -MW09-HAX -MW12-HAX

Dettagli

Convertitori Corrente / Pressione I to P Converters PC18 / PC13 / PC15. Installazione, Uso e Manutenzione Installation and Maintenance Instructions

Convertitori Corrente / Pressione I to P Converters PC18 / PC13 / PC15. Installazione, Uso e Manutenzione Installation and Maintenance Instructions Man-15-18ne 02/2008 Convertitori Corrente / Pressione I to P Converters / / PC15 Installazione, Uso e Manutenzione Installation and Maintenance Instructions OMC s.r.l. - Via Galileo Galilei, 18-20060 Cassina

Dettagli

Campo di misura Range Pressione relativa Relative pressure. Campo di misura Range Pressione assoluta Absolute pressure mbar bar bar 2500 -1 4

Campo di misura Range Pressione relativa Relative pressure. Campo di misura Range Pressione assoluta Absolute pressure mbar bar bar 2500 -1 4 Trasmettitore smart di pressione con protocollo HART Esecuzione - R pressione relativa; - A pressione assoluta. Campi di misura - vedere tabella SE 1. Sovrappressioni - vedere tabella SE 1. SE 129 - R/A

Dettagli

PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO FASCICOLO TECNICO

PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO FASCICOLO TECNICO II PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO FASCICOLO TECNICO Proprietà riservata. Ogni riproduzione, parziale o completa è vietata senza autorizzazione scritta della ditta costruttrice All rights reserved. No

Dettagli

PRODUCT SHEET DUCATI MULTISTRADA 1200 LINE SPORT - SLIP ON SYSTEMS 2010 >

PRODUCT SHEET DUCATI MULTISTRADA 1200 LINE SPORT - SLIP ON SYSTEMS 2010 > PRODUCT SHEET DUCATI MULTISTRADA 00 00 > LINE SPORT - SLIP ON SYSTEMS DUCATI MULTISTRADA 00 00 > SPORT - SLIP ON SYSTEMS Kit Type Shape Level Homologated D.0.L SLIP-ON STAINLESS STEEL CARBON CAP SUONO

Dettagli

Gruppi di riduzione e misura gas Gas pressure reducing and metering stations

Gruppi di riduzione e misura gas Gas pressure reducing and metering stations Gruppi di riduzione e misura gas Gas pressure reducing and metering stations Gruppi di riduzione e misura gas Gas pressure reducing and metering stations I gruppi di riduzione e misura gas metano sono

Dettagli

Geotermia. G.V. Fracastoro

Geotermia. G.V. Fracastoro Geotermia Tipi di geotermia Geotermia a bassa entalpia Usi diretti Usi indiretti (pompa di calore reversibile) Utilizzo diretto per la produzione di energia elettrica (temperature > 500 C). Utilizzo diretto

Dettagli

TERMOREGOLAZIONE TEMPERATURE CONTROL

TERMOREGOLAZIONE TEMPERATURE CONTROL 20 20 TERMOREGOLAZIONE TEMPERATURE CONTROL TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI THERMOSTATS AND CHRONOTHERMOSTATS ART. 9573 Termostato elettronico da incasso Built-in electronic thermostat ART. 9574 Crono digitale

Dettagli

Fluido idraulico Fluid. Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested

Fluido idraulico Fluid. Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested POMPE AD INGRANAGGI FISSAGGIO 4 FORI-ISO 4 HOLES-ISO HYDRAULIC CODICE FAMIGLIA FAMILY CODE NPH ISO Data: Lunedì 3 giugno 20 Codice fascicolo:997-400-050 Fluido idraulico Fluid Viscosità cinematica consigliata

Dettagli

> RUBINETTI A GALLEGGIANTE > FLOAT TAPS

> RUBINETTI A GALLEGGIANTE > FLOAT TAPS 11 Rubinetto a galleggiante a copiglie in ottone stampato e fuso con asta piatta split pins float tap in pressed and casting brass with flat rod > RUBINETTI A GALLEGGIANTE > FLOAT TAPS Art. 11/1 Ottone

Dettagli

LINEA RESISTENZE PER SCALDABAGNI

LINEA RESISTENZE PER SCALDABAGNI LINEA RESISTENZE PER SCALDABAGNI La resistenza è un elemento riscaldante che trasforma l energia elettrica in calore. Esistono diversi tipi di resistenze che, pur avendo lo stesso scopo, sono costruite

Dettagli

» N R U T A S R E V 20

» N R U T A S R E V 20 VERSATURN 20 versaturn Modulo cablato integrato a scomparsa girevole Built-in power retractable swiveling system VERSATURN È UN SISTEMA DI CABLAGGIO ELETTRICO E DATI MULTIFUNZIONE CORREDATO DA UN SISTEMA

Dettagli

Tubi in gomma per bassa pressione Rubber hoses for low pressure

Tubi in gomma per bassa pressione Rubber hoses for low pressure Tubi in goa per bassa pressione Rubber hoses for low pressure DALHOTWATER 10L/L Tubo per acqua calda long length. In goa epdm con sottostrato liscio nero resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili

Dettagli

SOLUZIONI ENERGETICHE CON POMPA DI CALORE

SOLUZIONI ENERGETICHE CON POMPA DI CALORE SOLUZIONI ENERGETICHE CON POMPE DI CALORE 28 29 SOLUZIONI ENERGETICHE CON POMPE DI CALORE Pompa di calore per sanitario BOLLITORE 120/150 litri CON POMPA DI CALORE Pompa di calore Eldom GREEN LINE con

Dettagli

GERPEX/GASPEX Sistemi multistrato per acqua e gas Multi-layer systems for water and gas IT/GB 01. Heating & Plumbing.

GERPEX/GASPEX Sistemi multistrato per acqua e gas Multi-layer systems for water and gas IT/GB 01. Heating & Plumbing. GERPEX/GASPEX Sistemi multistrato per acqua e gas Multi-layer systems for water and gas IT/GB 01 Heating & Plumbing Ideas to install Sistema Gerpex / Gerpex System Gerpex è il sistema di Emmeti moderno

Dettagli

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO CARBONIO CARBON STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO CARBONIO CARBON STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO CARBONIO CARBON STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 Esecuzione standard Sfera flottante,passaggio totale Tenuta soft-seat: DEVLON Norme per flange d attacco ANSI

Dettagli

300 200 ECP EXPERT ElEcTRical boards for REfRigERaTing installations

300 200 ECP EXPERT ElEcTRical boards for REfRigERaTing installations 300 200 ECP EXPERT electrical boards for refrigerating installations ECP expert Sicurezza e Protezione Security and Protection Un prodotto pensato per garantire sicurezza e controllo ai massimi livelli.

Dettagli

IP68 IK10. Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta per interni, esterni e ambienti sommersi

IP68 IK10. Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta per interni, esterni e ambienti sommersi Z E R O Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta per interni, esterni e ambienti sommersi Applicazione: Ambientazione: Installazione: Materiale: Finiture: Sorgente LED:

Dettagli

controlli di livello capacitivi capacitive levels controls

controlli di livello capacitivi capacitive levels controls controlli di livello capacitivi capacitive levels controls SENSORI CAPACITIVI ALTA TEMPERATURA SC18M-HT/SC30M-HT HIGH TEMPERATURE CAPACITIVE SENSORS SC18M-HT/SC30M-HT MODELS GENERALITÀ GENERAL DETAILS

Dettagli

KM-L Lever Operated Stainless Steel Monitor.pdf KML-B Lever Operated Bronze Monitor.pdf KM-L-P Portable Monitor.pdf KM-V&2V-3X DN 80 Handwheel

KM-L Lever Operated Stainless Steel Monitor.pdf KML-B Lever Operated Bronze Monitor.pdf KM-L-P Portable Monitor.pdf KM-V&2V-3X DN 80 Handwheel KM-L Lever Operated Stainless Steel Monitor.pdf KML-B Lever Operated Bronze Monitor.pdf KM-L-P Portable Monitor.pdf KM-V&2V-3X DN 8 Handwheel Operated Stainless Steel Monitors.pdf KM-V&2V-4X DN1 Handwheel

Dettagli

AUTOMAZIONI PER PORTE BATTENTI

AUTOMAZIONI PER PORTE BATTENTI AUTOMAZIONI PER PORTE BATTENTI AUTOMATIONS FOR SWING DOORS Modernità, compattezza ed affidabilità: tre semplici concetti che riassumono al meglio le automazioni per porte battenti myone. Se a queste caratteristiche

Dettagli

BD1 (dual displacement / cilindrata doppia) BV1 (variable displacement / cilindrata variabile)

BD1 (dual displacement / cilindrata doppia) BV1 (variable displacement / cilindrata variabile) BD1 (dual displacement / cilindrata doppia) BV1 (variable displacement / cilindrata variabile) Approximate weight unit Motor oil capacity [kg] 30 [l] 1 Peso approssimativo unità Capacità olio motore Maximum

Dettagli

Festo Mobile Process Automation

Festo Mobile Process Automation Festo Mobile Process Automation Caratteristiche dei prodotti Valvole di processo per controllo dei fluidi ad azionamento elettrico Valvole di processo per controllo dei fluidi ad azionamento pneumatico

Dettagli

P O MPE ATEX CERTIFIED. Iso 9001 - Cert. N 0633 AC-E. Pompe centrifughe DIN 24255 - EN 733 DIN 24255 - EN 733 centrifugal pumps

P O MPE ATEX CERTIFIED. Iso 9001 - Cert. N 0633 AC-E. Pompe centrifughe DIN 24255 - EN 733 DIN 24255 - EN 733 centrifugal pumps P O MPE Iso 9001 - Cert. N 0633 ATEX CERTIFIED AC-E Pompe centrifughe DIN 24255 - EN 733 DIN 24255 - EN 733 centrifugal pumps CAMPO DI SELEZIONE 2 POLI - 2950 GIRI/1 PERFORMANCE CHART 2 POLES - 2950 RPM

Dettagli

pressostati pressure switches

pressostati pressure switches CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES NC [NC] NA [NO] 17.005.0 17.004.0 Corpo: ottone OT 58 0.5 bar 0.05 MPa 48V AC Body: brass OT 58 17.007.0 IP 54 17.008.0 4 CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE NC-NA [NC-NO]

Dettagli

POMPA A MANO MODULARE DI EMERGENZA

POMPA A MANO MODULARE DI EMERGENZA POMPA A MANO MODULARE DI EMERGENZA EMERGENCY MODULAR HAND PUMP Codice / Code -0-0077 Codice / Code -0-00708 Ingombro / Dimensions -0-0077 CARATTERISTICHE TECNICHE Cilindrata 6 cm Pressione esercizio Pressione

Dettagli

8-10-13 bar / 50/60 Hz 1/3

8-10-13 bar / 50/60 Hz 1/3 8-10-13 bar / 50/60 Hz 1/3 8-bar 50/60 Hz 1/3 10 bar 50/60 Hz 1/3 13 bar 50/60 Hz 1/3 REF. CODE REF. CODE RIF. CODICE RIF. CODICE 1 7385960000 1 Electric motor Motore elettrico 400V / 50Hz (HP15) 32 7160220000

Dettagli

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE DI: OVERHAUL HANDBOOK FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF:

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE DI: OVERHAUL HANDBOOK FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF: Sede Operativa: 27020 PARONA (PV) Italy Via Artigianato, 12 Tel. +39 0384 253136 Fax +39 0384 253574 E-mail:info@azzalinsrl.it Web site: www.azzalinsrl.it Sede Legale: 27026 GARLASCO (PV) Vicolo della

Dettagli

QM 1200. Quadri di decompressione modulari a doppio ingresso CARATTERISTICHE

QM 1200. Quadri di decompressione modulari a doppio ingresso CARATTERISTICHE Strada dei Boschi, 40 20852 Villasanta (MB) Italia tel. +39 039 302035 info@idinsertdeal.com www.idinsertdeal.com QM 1200 Quadri di decompressione modulari a doppio ingresso CARATTERISTICHE Quadri di decompressione

Dettagli

Cielo Stellato Super KITStarry Sky Super

Cielo Stellato Super KITStarry Sky Super Cielo Stellato Super KITStarry Sky Super GARANZIA W A R R A N T Y Made in Italy SCHEMA KIT KIT LAYOUT Illuminatore a LED per fibre ottiche di vetro e sintetiche. Corpo in alluminio cromato, completo di

Dettagli

Your home comfort has a new shape. Find out how it works

Your home comfort has a new shape. Find out how it works Your home comfort has a new shape Find out how it works CUBODOMO allows you to manage and monitor your entire home s temperature, from WHEREVER YOU ARE CUBODOMO ti consente di gestire e monitorare la temperatura

Dettagli

RISERVATO ALLA SCUOLA PRIMARIA

RISERVATO ALLA SCUOLA PRIMARIA V EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE LA FILASTROCCOLA L ii ANDERSEN RICREA - Cooio Nio Riio Ruo Ii Aiio ioo V Eiio Pio Fioo, io ooii i i i o iii qu'o i iio i ii iio. RISERVATO ALLA SCUOLA PRIMARIA L'Uoo i L è

Dettagli

COMPONENTI PER IMPIANTI IDRAULICI/ RISCALDAMENTO COMPONENTS FOR PLUMBING AND HEATING SYSTEM

COMPONENTI PER IMPIANTI IDRAULICI/ RISCALDAMENTO COMPONENTS FOR PLUMBING AND HEATING SYSTEM 24 COMPONENTI PER IMPIANTI IDRAULICI/ RISCALDAMENTO COMPONENTS FOR PLUMBING AND HEATING SYSTEM 24 RIDUTTORI DI PRESSIONE PRESSURE REDUCING VALVES ART. 3180 Riduttore di pressione con attacchi F/F Pressure

Dettagli

Amplificatore finale

Amplificatore finale Amplificatore finale Vogliamo progettare un amplificatore finale da collegare fra il preamplificatore studiato precedentemente e un altoparlante da circa 2 watt di potenza. Nel nostro progetto utilizzeremo

Dettagli

Funzione. Serie 611 Valvola miscelatrice a quattro vie, filettata a farfalla, con comando manuale

Funzione. Serie 611 Valvola miscelatrice a quattro vie, filettata a farfalla, con comando manuale Valvole miscelatrici e servocomandi serie 0 - - - RI STR S N ISO 0:000 ert. n UNI N ISO 0:000 ert. n 000 LI 0/0 unzione Le valvole miscelatrici consentono la regolazione di un impianto di riscaldamento

Dettagli

Pressostato con scala di taratura visiva Pressure switch with setting visual scale

Pressostato con scala di taratura visiva Pressure switch with setting visual scale MOD. 682 Pressostato con scala di taratura visiva Pressure switch with setting visual scale Do not use in magnetic ambient Do not use in water ambient and in presence of drop oil Codice - Part Number filettatura

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO DUCATI MULTISTRADA 1200 LINEA SPORT- TERMINALI 2010 >

SCHEDA PRODOTTO DUCATI MULTISTRADA 1200 LINEA SPORT- TERMINALI 2010 > SCHEDA PRODOTTO DUCATI MULTISTRADA 00 00 > LINEA SPORT- TERMINALI DUCATI MULTISTRADA 00 00 > SPORT- TERMINALI Kit Allestimento Forma Passaggio Omologato Prezzo (iva esc.) D.0.L SLIP-ON INOX COPPA CARBONIO

Dettagli

Chiudiporta nascosto a camma 900 Concealed cam door closer 900. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Chiudiporta nascosto a camma 900 Concealed cam door closer 900. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Chiudiporta nascosto a camma 900 Concealed cam door closer 900 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Chiudiporta nascosto con movimento a camma, per porte a battente In-door concealed

Dettagli

ENERGY-EFFICIENT HOME VENTILATION SYSTEMS

ENERGY-EFFICIENT HOME VENTILATION SYSTEMS SISTEMI DI RECUPERO RESIDENZIALE HOME RECOVERY SYSTEMS RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY HEAT RECOVERY VENTILAZIONE A BASSO CONSUMO LOW ENERGY VENTILATION SISTEMI DI RICAMBIO CONTROLLATO

Dettagli

MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat

MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat with cap. 3015001 with cap. 3900001 with connector 3900200 with cable A richiesta disponibile la versione certifi- Version available on request 124

Dettagli

CATALOGO CATALOGUE LISTINO PREZZI PRICE LIST COMPONENTI IDRO TERMICI

CATALOGO CATALOGUE LISTINO PREZZI PRICE LIST COMPONENTI IDRO TERMICI CATALOGO CATALOGUE LISTINO PREZZI PRICE LIST COMPONENTI IDRO TERMICI Catalogo Listino Prezzi Catalogue Price List Catalogo Listino prezzi Catalogue Price list s.r.l. ed. 08.02 www.apm.cc Catalogo Listino

Dettagli

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500 Esecuzione standard Sfera flottante, passaggio totale Tenuta soft-seat: DEVLON Norme per flange d attacco ANSI

Dettagli

SEZIONE VAPORE / STEAM SECTION

SEZIONE VAPORE / STEAM SECTION M ACCHINA DA CAFFE' AUTOMATICA AUTOMATIC COFFEE MACHINES DE' ONGHI PRIMADONNA ESAM 6700 EX:1 (INT/CH/ATDE) DATI TECNICI / TECHNICA DATA / TECHNISCHE DATEN DONNEES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS Voltaggio

Dettagli

RACCORDI IN OTTONE GIALLO

RACCORDI IN OTTONE GIALLO R RA AC CC CO OR RD D II O O TT TT O ON NE E RACCORDI IN OTTONE GIALLO ART. RE 1601 Gomito a 90 F.F. F.F. yellow brass elbow joint Fig. 90 R1185058 1/2 150 R1185059 3/4 100 R1185060 1 60 R1185061 1 1/4

Dettagli

Serie T15. Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone F/F. Campi di applicazione. Regolazione. www.brandoni.it

Serie T15. Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone F/F. Campi di applicazione. Regolazione. www.brandoni.it Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone F/F Campi di applicazione ACQUA RISCALDAMENTO ACQUA POTABILE INDUSTRIA 230 I riduttori di pressione filettati F/F serie T15 sono adatti alla riduzione

Dettagli

Contabilizzazione, linee riscaldamento e linee acqua sanitaria calda e fredda

Contabilizzazione, linee riscaldamento e linee acqua sanitaria calda e fredda Contabilizzazione, linee riscaldamento e linee acqua sanitaria calda e fredda codice Q... Con tronchetti sostitutivi Con kit di contabilizzazione Completo di cornice e portello utonomia gestionale Ripartizione

Dettagli

international GARDEN LINE CLEANING Revisione 6-09/2013 Cod. 7111352

international GARDEN LINE CLEANING Revisione 6-09/2013 Cod. 7111352 C L E A N I N G GARDEN LINE international CLEANING Revisione 6-09/2013 Cod. 7111352 Note Tecniche di Prodotto. I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi.

Dettagli

CUSCINETTI SPECIALI PER L INDUSTRIA SPECIAL BEARINGS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

CUSCINETTI SPECIALI PER L INDUSTRIA SPECIAL BEARINGS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CUSCINETTI SPECIALI PER L INDUSTRIA SPECIAL BEARINGS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS ORGANI DI TRASMISSIONE Indice Contents CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI: RADIALI, ASSIALI, COMBINATI, CON GABBIA,A PIENO RIEMPIMENTO,

Dettagli

MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA-ARIA (BOOSTER)

MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA-ARIA (BOOSTER) MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA-ARIA (BOOSTER) Il moltiplicatore di pressione aria-aria è un dispositivo automatico che comprime l aria fornendo in uscita un flusso con pressione doppia rispetto a quella

Dettagli

ABL8RPS24050 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 V CA - 24 V - 5 A

ABL8RPS24050 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 V CA - 24 V - 5 A Scheda prodotto Caratteristiche ABL8RPS24050 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 V CA - 24 V - 5 A Complementare Limiti tensione ingresso Frequenza di rete Corrente di spunto

Dettagli

MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300

MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 Esecuzione standard Sfera flottante contenuta, passaggio totale Tenuta soft-seat TFM

Dettagli

Attuatore a relè Manuale di istruzioni

Attuatore a relè Manuale di istruzioni Attuatore a relè Manuale di istruzioni www.ecodhome.com 1 Sommario 3 Introduzione 4 Descrizione e specifiche prodotto 5 Installazione 6 Funzionamento 6 Garanzia 2 Introduzione SmartDHOME vi ringrazia per

Dettagli

ventilatori centrifughi a semplice aspirazione pale avanti serie VZ centrifugal fans single inlet forward bladed VZ serie

ventilatori centrifughi a semplice aspirazione pale avanti serie VZ centrifugal fans single inlet forward bladed VZ serie ventilatori centrifughi a semplice aspirazione pale avanti serie VZ centrifugal fans single inlet forward bladed VZ serie ventilatori centrifughi a semplice aspirazione pale avanti serie VZ centrifugal

Dettagli

AXESS CIRCOLATORI AUTOMATICI Riscaldamento e Condizionamento Individuale 50 Hz

AXESS CIRCOLATORI AUTOMATICI Riscaldamento e Condizionamento Individuale 50 Hz CAMPO DI IMPIEGO Portata fino a : 4 m 3 /h Prevalenza fino a : 5 mc.a. Pressione d esercizio : 10 bar Temperatura d esercizio: da + 2 C a + 95 C Temperatura ambiente max + 40 C AXESS CIRCOLATORI AUTOMATICI

Dettagli