VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ"

Transcript

1

2 VLVOL SFR U TR VI ON TTUTOR LTTRIO LTRO-MOTOR TUT LL VLVS TWO N THR WY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ IMPIGHI: Le valvole a sfera a due e tre vie con attuatore elettrico IMRIO (serie IM IM 600 R - IM 400) sono fabbricate secondo le norme N ISO 9000 e possono essere utilizzate nei più svariati settori dell impiantistica. Particolarmente indicate come valvole di zona per la regolazione e contabilizzazione di impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi e impianti di automazione in genere. SRVI ROMMNTIONS: The IMRIO electro-motor actuated ball valve, two or three way (serie IM IM 600 R - IM 400) is manufactured in accordance with N ISO 9000 and offers numerous and varied applications in pipeline systems such as: energy supply, sanitary, cooling and heating installations, chemical-processing industry, solar energy plants, swimming pool engineering, irrigation systems etc. à π : È Ô Â Î È ÙÚ Ô Â ÛÊ ÈÚÈÎ Ó ÙÔÓÔÌ IMRIO Î Ù ÛΠÔÓÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ٠appleúfiù apple N ISO 9000 Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÛÂ È ÊÔÚÔ ÙÔÌÂ ÙˆÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ı ÚÌ ÓÛË. Ó Â ÎÓ ÓÙ È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ˆÓÒÓ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÎ ÙÔÈÎ Â Û appleô- Ï Î ÙÔÈÎ Â, ÁÈ ÙfiÓÔÌË ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË Û ΠÎÏˆÌ ÂÁÎ Ù ÛÙ Ûˆ ı ÚÌ ÓÛË appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ appleëá ÂÓ ÚÁÂÈ, ÁÈ Ú ÏÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ÂÛÙ ÎÚ Ú ÛÙ Î È ÁÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔÌ ÙÔappleÔÈËÌ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. SMPI I PPLIZIONI: IMPINTI OMSTII: possono essere utilizzate in centrale termica per la suddivisione dell impianto in zone, negli impianti di riscaldamento e condizionamento, nei sistemi di filtrazione dell acqua potabile e in modo più specifico: negli impianti di riscaldamento a zone; commutazione del riscaldamento dell acqua sanitaria dal sistema di riscaldamento centralizzato (periodo invernale) a quello del bollitore (periodo estivo); controllo del flusso negli impianti ad energia solare; commutazione fra l impianto principale con uno alternativo (caminetto); scarico automatico del gruppo filtrante. GRIOLTUR LLVMNTI - Fornitura d acqua. Sistemi di irrigazione dei campi e delle serre. Fornitura d acqua alle stalle. Sistemi di riscaldamento di stalle e serre. INUSTRI - Sistemi di refrigerazione - Refrigerazione di impianti di cilindratura - ontrollo del livello dell acqua nei contenitori - Scarico dell aria compressa. Sistemi di raffreddamento a circuito chiuso: controllo del flusso tra il condensatore di raffreddamento e quello di riscaldamento (riciclo del calore), impianti di aria condizionata. Impianti di raffreddamento nelle macchine per lo stampaggio della plastica, estrusori, macchine per la temperatura ed il riscaldamento dell acciaio. ommutazione sulle tubazioni di aria compressa negli stabilimenti. Lavaggio periodico dei filtri. Impianti per la produzione di birra ed altri impianti nell industria delle bevande (sistemi di raffreddamento, controllo del flusso...). Scarico periodico di acqua di raffreddamento nelle torri di raffreddamento per i sistemi di desalinizzazione dell acqua salata. Raffreddamento dell acqua on/off nei reattori chimici. 2

3 XMPLS OF OMMON USGS: ON FMILY HOUSS - Room heating, drinking, water heaters, water filtering and cooling facilities. Heating medium control of bi-valent heating operation. Thermostat switching-off the water boiler, heated from the central heating system, whilst the heating system is cooling down, thus keeping water in the boiler hot. Flow control in solar energy systems. Thermostat switching on/off fire place heating facility. utomatic impurity discharge from the filtering installation. GRIULTUR N TTL RING - Water supply. Irrigation systems to fields or green houses. Stall water supply. Stall and green-house heating systems. INUSTRY - ooling systems, cooling of rolling facilities, water containers level control, compressed air filter drain discharge. losed circuit cooling systems: flow control between cooling condenser and warming condenser (condenser heat recycling) air conditioning facilities. Roller cooling in paper mills, plastic forming machines, extruders, steel temperating and heating machines. Level control in large water storage tanks. On/off switching of compressed air pipe lines in industrial builiding. Periodical water washing of filters. rewery facilities and other facilities in drink manufacturing industry (cooling systems, flow control). Periodical, partical discharge of cooling water in towers for desalination systems. On/off switching of the cooling water in chemical reactors. ƒ πª º ƒª ø : π π - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚÔ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÛˆ- Ï ÓÈ Û ÛÙ Ì Ù. - ÙÔÓÔÌ ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË, ı ÚÌ ÓÛË applefiûèìô ÓÂÚÔ Î È Ú ÛË, ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÓÂÚÔ, ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË. - ŒÏÂÁ Ô ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (boiler) ÁÈ Ùfi- Ì ÙË ÂÓ ÏÏ Á Ì ıâúìôûù Ù ÛÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi ı ÚÌ ÓÛË ( ÂÈ- ÌÂÚÈÓ appleâú Ô Ô) ÛÙÔÓ ËÏÈ Îfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË (ıâúèó appleâú Ô Ô). - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÛÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ. - ŒÏÂÁ Ô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÌÂÙ Í ÌÈ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı Ú- Ì ÓÛË Î È ÌÈ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Ù ÎÈ). - ÙfiÌ ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î ı ÚÛÈÒÓ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÊÈÏÙÚ Ú - ÛÌ ÙÔ. øƒ π π ƒ ºπ - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ. - ÛÙËÌ Ú Â ÛË ÙˆÓ ˆÚ ÊÈÒÓ Î È ÙˆÓ ıâúìôîëapple ˆÓ. - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÛÙ ÏÔ. - ÛÙ Ì Ù ı ÚÌ ÓÛË ÁÈ ÛÙ ÏÔ Î È ıâúìôî appleè. µπ ª à π ÛÙ Ì Ù ÍË æ ÍË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Î Ï Ó- ÚˆÛË ŒÏÂÁ Ô ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ Û ÂÍ ÌÂÓ ÎÎ ÓˆÛË appleâappleèâ- ÛÌ ÓÔ Ú. - ÛÙ Ì Ù ÍË ÎÏÂÈÛÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ : ÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÌÂÙ - Í ÙÔ Û Ìapple ÎÓˆÙ ÍË Î È ı ÚÌ ÓÛË (Âapple Ó Î ÎψÛË ÙË ıâúìfiùëù ), ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÎÏÈÌ ÙÈÛÌÔ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË ÛÙÈ ÌË Ó ÁÈ ÙÔ ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÙˆÓ appleï - ÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Î ÏÔ appleèòó, ÌË ÓÒÓ ÁÈ ÙË ıâúìôîú Û Î È ÙË ı Ú- Ì ÓÛË ÙÛ ÏÈÔ. - ÏÂÁ Ô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ appleâappleèâûì ÓÔ Ú. - ÂÚÈÔ ÈÎfi Î ı ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ê ÏÙÚˆÓ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ Ìapple Ú Î È ÏÏ ÈÔÌË ÓÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ appleôùòó (Û ÛÙ Ì Ù ÍË, ÏÂÁ Ô ÚÔ Î.Ï.apple). - ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÓÂÚÔ ÍË Û apple ÚÁÔ ÍË ÁÈ Ù Û ÛÙ Ì Ù Ê Ï ÙˆÛË ÙÔ ÏÌ ÚÔ ÓÂÚÔ. - æ ÍË ÓÂÚÔ on/off ÁÈ apple ÚËÓÈÎÔ ÓÙÈ Ú ÛÙ ÚÂ. 3

4 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x0 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore segnala valvola aperta: in posizione rosso nella valvola a due vie, con una freccia direzionale rossa nella versione a tre vie. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x0 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator square frame shown red colour for two wag valves and red direction arrow for three way valves. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ٠apple ÍÈÌ È M 6x0 No µ- Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch 2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ı ÛË appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó, ÂÓÒ ÛÙË ÌappleÏ ı ÛË ÎÏÂÈÛÙ. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 4

5 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 40 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 40 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. T à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w 67N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3 Ô. Indicatore di posizione Position indicator  ÎÙË ı ÛË ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ orpo ody ÒÌ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ngolo di rotazione Tempo di rotazione 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Grado protezione motore I I I I I Grado protezione attuatore IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Temp. ambiente di funzionamento 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max olore scatola motore Grigio/Nero Nero Grigio/Nero Grigio/Nero Grigio/Nero oppia di spunto 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max oppia di funzionamento 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max Lunghezza filo di collegamento 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Pressione differenziale massima bar bar 0 bar bar bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Manovrabile manualmente No No Sì No No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 3 vie come Valvola a 3 vie come pertura/hiusura pertura/hiusura pertura/hiusura eviatore eviatore ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relè No Sì No No Sì 5

6 im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: MOTOR Geared motor MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Voltage 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V Rotation angle Opening/closing time 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Protection degree of the motor I I I I I Protection degree of the actuator IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Operating tempereature 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max ox motor colour Grey/lack lack Grey/lack Grey/lack Grey/lack Starting torque 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max Operating torque 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max onnecting cable (total length) 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Max differential pressure bar bar 0 bar bar bar Output contacts 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Manual operation No No Yes No No Suitable for Two ways valves in Two ways valves in Two ways valves in Three ways valves in Three ways valves in applications applications applications iverting applications iverting applications ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relay No Yes No No Yes à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: MO ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 ÛË ÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ 90Æ 90Æ 80Æ 80Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I I I I I µ ıìfi appleúôûù Û ÎÈÓËÙ Ú IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ÎÚÈ / Ì ÚÔ ª ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar bar 0 bar bar bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È Ÿ È È Ÿ È Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ON/OFF ON/OFF ON/OFF ƒâï Ÿ È È Ÿ È Ÿ È È 6

7 SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 2 vie Two way valve: OPN - LOS - Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó : πã - π Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 700 R R R M M LOS OPN LOS black red blue brown OPN gr/ge L ye/gr black black ϑ blue brown h L ϑ RM black blue black brown gr/ge h N N SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 3 vie a L Three way valve L type Ú Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó ٠appleô L: 2 Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 708 R - 70 R M M PORT PORT PORT black red blue brown PORT2 ye/gr ye/gr black black blue brown RM24 ϑ h L ϑ black blue black brown ye/gr h N L N 7

8 R 702 /4 - /2-2 im 702 im 702/R F G P /2 /2 5,5 03 7, ,5, / / , , T ,5 44, P Pressione differenziale massima di funzionamento. N..: Serie im 702 nelle misure /4 - /2-2, possibilità di manovra manuale. P Max. differential exercise pressure. N..: Types im 702 the sizes /4 - /2 and 2 can be manually operated. ƒ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÔÛÔ : ÙË ÛÂÈÚ im 702 Î È ÁÈ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ./4 -./2-2 apple Ú ÂÈ Ë Ó ÙfiÙËÙ ÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. T0 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P bar ,5 22,5 0 26, R 8

9 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R ,5 22,5 5 5 TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar 8 96,5 2 5, R TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R 73,5 2 5,

10 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x5 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore di colore rosso 2, posto sul coperchio dell attuatore, segnala la posizione (aperta/chiusa) della valvola. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x5 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator is in the red position additional indicator 2 on the cover of the actuator also show the valve position. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ÙÔ apple ÍÈÌ È M 6x5 No µ - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 ÎfiÎÎÈÓË Ó ÂÈÍË Ó ÏÔÁ ÙÈ ı ÛÂÈ ÙË, appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ÎÏÂÈÛÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 0

11 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈ- ÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im 600R - 602R - 603R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: im 600R - 602R - 603R à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ im 600R - 602R - 603R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/3830 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz a richiesta 24V ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore II Grado protezione attuatore IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore lu oppia di spunto 8 Nm max oppia di funzionamento 3 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/3830 Voltage 230V - 50Hz on request 24V lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor II Protection degree of the actuator IP 54 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour lue Starting torque 8 Nm max Operating torque 3 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in On/Off applications ON/OFF Relay Yes MOTƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/3830 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË 24V ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú II µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 54 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min+55æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ªappleÏ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 3 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz  ÎÙ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ë Ó Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

12 T TIM OUNTR MV 0 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS L N TIM OUNTR Installazione tipica su un impianto Typical application appleèî ÂÊ ÚÌÔÁ ÛÂ ÌÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 28,5 07,5 23, / ,5 8,5 9,5 38, ,5 28,5 600 R T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 27 07,5 57 2,5 9,5 602 R / ,5 9, ,5 28,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P 2 F bar 28,5 07,5 90 2,5 3 60,5 2 / ,5 8,5 9, ,5 603 R 2

13 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê 3

14 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS TIM OUNTR L N ollegamento tra valvola a sfera e attuatore elettrico onnection between the ball valve and geared motor Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Î È ÙÔ ÌÔÙ Ú Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: TXNIK Xƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: im im im MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/7930 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore I Grado protezione attuatore IP 44 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore Rosso oppia di spunto 8 Nm max oppia di manovra 2,5 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/7930 Voltage 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor I Protection degree of the actuator IP 44 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour Red Starting torque 8 Nm max Operating torque 2,5 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in applications ON/OFF Relay Yes ª ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/7930 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 44 ÂÚÌÔÎÚ Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú fiîîèóô ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 2,5 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏÈÔÛÙ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

15 T TIPO / TYP / À 28,5 IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 07,5 23, F ,5,5 38,5 69 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) ,5 57 2,5 F 9,5 35, ,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 28,5 07,5 90 2, ,5 F ,5,

16 2807 SN MURIZIO 'OPGLIO (Novara) - Italy Via Torchio, 57 Tel Fax / e.mail:

Niky 1100/1500/1800. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË

Niky 1100/1500/1800. Manuale d uso per l utente GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË GRUPPI DI CONTINUITÀ UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES Á ÂÈÚ ÈÔ ÁÎ Ù ÛÙ ÛË & ÃÚ ÛË Niky 1100/1500/1800 Dichiarazione CE di conformità Direttive del consiglio applicate: 77/23/CEE -89/336 CEE modificata con

Dettagli

FRIDGE-FREEZER FRIGORIFERO CON CONGELATORE

FRIDGE-FREEZER FRIGORIFERO CON CONGELATORE FRIDGE-FREEZER User's Guide Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times. FRIGORIFERO CON CONGELATORE Istruzioni per l'uso Nel ringraziarvi per

Dettagli

ECO 7/2 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001. BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE QUEMADORES PARA GASÓLEO À ƒ ƒ π À

ECO 7/2 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001. BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE QUEMADORES PARA GASÓLEO À ƒ ƒ π À AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE QUEMADORES PARA GASÓLEO À ƒ ƒ π À ECO 7/2 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND MAINTENANCE

Dettagli

IMPIANTISTICA GAS gas plants. IMPIANTISTICA GAS gas plants. Insert Deal srl via dei Boschi, 40 20058 Villasanta (MI)

IMPIANTISTICA GAS gas plants. IMPIANTISTICA GAS gas plants. Insert Deal srl via dei Boschi, 40 20058 Villasanta (MI) IMPIANTISTICA GAS gas plants IMPIANTISTICA GAS gas plants QUADRO DI DECOMPRESSIONE MODULARE A DOPPIO INGRESSO - QM brevettato n - patentino n MODULAR DUAL INLET DECOMPRESSION PANEL - QM patent n - user

Dettagli

Catalogo Servocomandi e Valvole Motorizzabili Actuators and Motorized Valves Catalogue

Catalogo Servocomandi e Valvole Motorizzabili Actuators and Motorized Valves Catalogue Catalogo Servocomandi e Valvole Motorizzabili Actuators and Motorized Valves Catalogue The flow of your success Gentile cliente, in questo catalogo può trovare l intera nostra produzione di Servocomandi

Dettagli

Solenoid valves and operated controllers for irrigation

Solenoid valves and operated controllers for irrigation Elettrovalvole e programmatori per l irrigazione Solenoid valves and operated controllers for irrigation La nostra produzione di elettrovalvole: Our production of solenoid valves: per irrigazione for irrigation

Dettagli

www.spiraxsarco.com/global/italy Sistemi integrati Engineered systems

www.spiraxsarco.com/global/italy Sistemi integrati Engineered systems www.spiraxsarco.com/global/italy Sistemi integrati Engineered systems S i s t e m i i n t e g r a t i Nova Milanese: sede e unità produttiva centrale (prodotti) / Head Office and Manufactoring site Unità

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE CENTRIFUGHE SERIE: OPERATING MANUAL FOR CENTRIFUGAL PUMPS SERIES:

MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE CENTRIFUGHE SERIE: OPERATING MANUAL FOR CENTRIFUGAL PUMPS SERIES: POMPE AUTOADESCANTI SELF-PRIMING ELECTRO PUMP CP MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE CENTRIFUGHE SERIE: OPERATING MANUAL FOR CENTRIFUGAL PUMPS SERIES: CP Ed. 12/2011 5 INDICE: 1. PREMESSA 1.1 CONDIZIONE DI IMPIEGO

Dettagli

SISTEMI CO2 & INERTI C0 2 & INERT GAS SYSTEMS

SISTEMI CO2 & INERTI C0 2 & INERT GAS SYSTEMS SISTEMI CO2 & INERTI C0 2 & INERT GAS SYSTEMS INDICE / INDEX SISTEMI /SYSTEMS SISTEMI BIOSSIDO DI CARBONIO CO 2 / CARBON DIOXIDE CO 2 SYSTEMS.. DS # E 10 10 10 10 SISTEMI GAS INERTI / INERT GAS SYSTEMS..

Dettagli

FILTRAZIONE DI PROCESSO PROCESS FILTRATION

FILTRAZIONE DI PROCESSO PROCESS FILTRATION FILTRAZIONE DI PROCESSO PROCESS FILTRATION IF BW - Filtri automatici in controlavaggio IF BW - Automatic back washing filters I Filtri automatici in controlavaggio Filtrec della serie IFBW sono utilizzati

Dettagli

UNITÀ DI RECUPERO DI CALORE Heat recovery units

UNITÀ DI RECUPERO DI CALORE Heat recovery units UNITÀ DI UPERO DI CALORE Heat recovery units 13 La ventilazione made in Italy DYNAIR è la divisione industriale di Maico Italia S.p.A. e un marchio affermato a livello mondiale nel settore della ventilazione

Dettagli

ISO 9001 0107-REF/I. Raffreddatori evaporativi serie REF. Evaporative coolers series REF

ISO 9001 0107-REF/I. Raffreddatori evaporativi serie REF. Evaporative coolers series REF ISO 9001 0107-REF/I Raffreddatori evaporativi serie REF Evaporative coolers series REF Raffreddamento evaporativo in circuito chiuso Closed circuit evaporative cooling Viene utilizzato quando si vuole

Dettagli

Scaricatori di condensa bimetallici BM35/1-BM35/2 Istruzioni di installazione e manutenzione

Scaricatori di condensa bimetallici BM35/1-BM35/2 Istruzioni di installazione e manutenzione 3.332.5275.903 Ed. 3.1 IT - 2012 Scaricatori di condensa bimetallici BM35/1-BM35/2 Istruzioni di installazione e manutenzione BM35/1-BM35/2 BimetaIIic Steam Traps Installation and Maintenance Instructions

Dettagli

TAURUS. R407C 50Hz. Conditioning your ambient, maximising your comfort. TAURUS HTAURUS TAURUS/MC

TAURUS. R407C 50Hz. Conditioning your ambient, maximising your comfort. TAURUS HTAURUS TAURUS/MC TAURUS TAURUS HTAURUS TAURUS/MC Refrigeratori di liquido condensati ad aria, pompe di calore reversibili e unità motocondensanti (Potenza frigorifera if 70-131 kw, potenza termica 71-141 kw, compressori

Dettagli

4101:::: Sistemi di termoregolazione Thermoregulation Systems IT EN

4101:::: Sistemi di termoregolazione Thermoregulation Systems IT EN N. 4101:::: Sistemi di termoregolazione Thermoregulation Systems IT EN pag. 04 introduzione al sistema di termoregolazione/ pag. 05 INTRODUCTION TO temperature control SYSTEM IL SISTEMA climav 6000 climav

Dettagli

Pompe ad ingranaggi dosatrici serie N Gear metering pumps range N

Pompe ad ingranaggi dosatrici serie N Gear metering pumps range N Pompe ad ingranaggi dosatrici serie N Gear metering pumps range N La Società - Pompe Cucchi La Pompe Cucchi è presente da oltre 4 anni nel settore pompaggio, dosaggio e trasporto fluidi. La produzione

Dettagli

PVL 10 - PVL 10/B PVL 15 - PVL 15/B

PVL 10 - PVL 10/B PVL 15 - PVL 15/B LI 767.00 / 03-01 I GB Pompa per vuoto Vacuum pump MANUALE PER L'USO E MANUTENZIONE OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Modello - Type PVL 10 - PVL 10/B PVL 15 - PVL 15/B PVL 10 - PVL 10/B PVL 15 -

Dettagli

LCD domestic series. RACK LCD series. RM series. AM series. 400 series. HDPE series. SMP series. IT series. POOL series. COMBI series.

LCD domestic series. RACK LCD series. RM series. AM series. 400 series. HDPE series. SMP series. IT series. POOL series. COMBI series. Indice Index IMPIANTI UV Serie LCD Domestica Serie RACK LCD Serie RM Serie AM Serie 400 Serie HDPE Serie SMP Serie IT Serie POOL Serie COMBI UV SYSTEMS LCD domestic series RACK LCD series RM series AM

Dettagli

IVR è lieta di augurare un proficuo lavoro.

IVR è lieta di augurare un proficuo lavoro. Gentile Cliente, siamo lieti di presentarle il Catalogo - Listino Prezzi della nostra produzione. Per una sempre migliore consultazione è stato suddiviso per linee di applicazione (riscaldamento, servomotori

Dettagli

Instructions for Installation, Operation Care and Maintenance

Instructions for Installation, Operation Care and Maintenance Bulletin 353 Rev.M Model A Bulletin Dry Pipe Valve 353 Rev.M Instructions for Installation, Operation Care and Maintenance 2 1 2" (65mm) Valve with Model A Trim Listed by Underwriters Laboratories, Inc.

Dettagli

ATTUATORI LINEARI LINEAR ACTUATORS

ATTUATORI LINEARI LINEAR ACTUATORS ATTUATORI LINEARI LINEAR ACTUATORS ATTUATORI LINEARI LINEAR ACTUATORS N.B.: Il Gruppo SETEC si riserva il diritto di apportare al presente catalogo tutte le modifiche che si renderanno necessarie senza

Dettagli

OPERATING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D USO INSTALLATION INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE

OPERATING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D USO INSTALLATION INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE OPERATING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D USO INSTALLATION INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE EG I EMIX Emix EMIX Emix TANK 220 220 Emix EMIX TANK 300 300 37.4163.351.00 05/2013 Contents EG Generalities

Dettagli

Cooling your industry, optimising your process. Raffreddatori di liquido modulari The modular free-cooler. Cooling, conditioning, purifying.

Cooling your industry, optimising your process. Raffreddatori di liquido modulari The modular free-cooler. Cooling, conditioning, purifying. Raffreddatori di liquido modulari The modular free-cooler (Free-cooling capacity 242-466 kw) Cooling your industry, optimising your process. Cooling, conditioning, purifying. Cooling, conditioning, purifying.

Dettagli

BLOWERS AND COMPRESSORS FOR BIOGAS, LANDFILL AND NATURAL GAS, in conformity with 94/9/EC Directive (ATEX)

BLOWERS AND COMPRESSORS FOR BIOGAS, LANDFILL AND NATURAL GAS, in conformity with 94/9/EC Directive (ATEX) SOFFIANTI E COMPRESSORI PER BIOGAS E GAS NATURALE, in conformità alla Direttiva 94/9/CE (ATEX) BLOWERS AND COMPRESSORS FOR BIOGAS, LANDFILL AND NATURAL GAS, in conformity with 94/9/EC Directive (ATEX)

Dettagli

Unità di controllo Control unit J-GIOTTOTOP

Unità di controllo Control unit J-GIOTTOTOP Unità di controllo Control unit J- J- Dati tecnici Giotto Top Giotto Top technical data Peso Weight Materiale involucro Enclosure Material Materiale guarnizioni Gasket material Classe di protezione Protection

Dettagli

01/2013 THE ORIGINAL. Manuale Tecnico. Technical Guide IMPIANTI TERMOSANITARI A REGOLA D ARTE STATE-OF-THE-ART THERMAL SANITARY SYSTEMS

01/2013 THE ORIGINAL. Manuale Tecnico. Technical Guide IMPIANTI TERMOSANITARI A REGOLA D ARTE STATE-OF-THE-ART THERMAL SANITARY SYSTEMS THE ORIGINAL IMPIANTI TERMOSANITARI A REGOLA D ARTE STATE-OF-THE-ART THERMAL SANITARY SYSTEMS EDIZIONE: RELEASE: 01/2013 REV. 03.15 Made in Italy INTERNATIONAL APPROVALS CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI [May

Dettagli

CONTENITORI PER CARTUCCE HOUSING FOR FILTER CARTRIDGES

CONTENITORI PER CARTUCCE HOUSING FOR FILTER CARTRIDGES CONTENITORI PER CARTUCCE HOUSING FOR FILTER CARTRIDGES vogliamo ridare all acqua il suo colore Cercare acqua e servirsene è indispensabile per vivere Water, a universal gift for every form of life putting

Dettagli

POMPA AD INGRANAGGI. Serie F, FM, FT GEAR PUMP. F, FM, FT Series

POMPA AD INGRANAGGI. Serie F, FM, FT GEAR PUMP. F, FM, FT Series POMPE CUCCHI s.r.l. POMPA AD INGRANAGGI Serie F, FM, FT MANUALE D USO E MANUTENZIONE GEAR PUMP F, FM, FT Series OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL POMPE CUCCHI s.r.l. 20090 Opera (MI) - ITALY Via dei Pioppi,

Dettagli

TAE HAEevo TWEevo TAEevoM. R407C 50Hz. Cooling your industry, optimising your process.

TAE HAEevo TWEevo TAEevoM. R407C 50Hz. Cooling your industry, optimising your process. TAE HAEevo TWEevo TAEevoM Refrigeratori di liquido condensati ad aria/acqua e pompe di calore (Potenza frigorifera 1,4-188 kw, potenza termica 12-87 kw, compressori scoll e alternativi) Air & water-cooled

Dettagli

RECUPERO ENERGETICO HEAT RECOVERY

RECUPERO ENERGETICO HEAT RECOVERY RECUPERO ENERGETICO HEAT RECOVERY Questo libretto d'istruzione è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso

Dettagli