VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE CON ATTUATORE ELETTRICO ELECTRO-MOTOR ACTUATED BALL VALVES TWO AND THREE WAY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ"

Transcript

1

2 VLVOL SFR U TR VI ON TTUTOR LTTRIO LTRO-MOTOR TUT LL VLVS TWO N THR WY π π ƒπ º πƒπ µ À ªπ IMPIGHI: Le valvole a sfera a due e tre vie con attuatore elettrico IMRIO (serie IM IM 600 R - IM 400) sono fabbricate secondo le norme N ISO 9000 e possono essere utilizzate nei più svariati settori dell impiantistica. Particolarmente indicate come valvole di zona per la regolazione e contabilizzazione di impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi e impianti di automazione in genere. SRVI ROMMNTIONS: The IMRIO electro-motor actuated ball valve, two or three way (serie IM IM 600 R - IM 400) is manufactured in accordance with N ISO 9000 and offers numerous and varied applications in pipeline systems such as: energy supply, sanitary, cooling and heating installations, chemical-processing industry, solar energy plants, swimming pool engineering, irrigation systems etc. à π : È Ô Â Î È ÙÚ Ô Â ÛÊ ÈÚÈÎ Ó ÙÔÓÔÌ IMRIO Î Ù ÛΠÔÓÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ٠appleúfiù apple N ISO 9000 Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÛÂ È ÊÔÚÔ ÙÔÌÂ ÙˆÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ ı ÚÌ ÓÛË. Ó Â ÎÓ ÓÙ È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ˆÓÒÓ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÎ ÙÔÈÎ Â Û appleô- Ï Î ÙÔÈÎ Â, ÁÈ ÙfiÓÔÌË ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË Û ΠÎÏˆÌ ÂÁÎ Ù ÛÙ Ûˆ ı ÚÌ ÓÛË appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ appleëá ÂÓ ÚÁÂÈ, ÁÈ Ú ÏÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ÂÛÙ ÎÚ Ú ÛÙ Î È ÁÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔÌ ÙÔappleÔÈËÌ Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ. SMPI I PPLIZIONI: IMPINTI OMSTII: possono essere utilizzate in centrale termica per la suddivisione dell impianto in zone, negli impianti di riscaldamento e condizionamento, nei sistemi di filtrazione dell acqua potabile e in modo più specifico: negli impianti di riscaldamento a zone; commutazione del riscaldamento dell acqua sanitaria dal sistema di riscaldamento centralizzato (periodo invernale) a quello del bollitore (periodo estivo); controllo del flusso negli impianti ad energia solare; commutazione fra l impianto principale con uno alternativo (caminetto); scarico automatico del gruppo filtrante. GRIOLTUR LLVMNTI - Fornitura d acqua. Sistemi di irrigazione dei campi e delle serre. Fornitura d acqua alle stalle. Sistemi di riscaldamento di stalle e serre. INUSTRI - Sistemi di refrigerazione - Refrigerazione di impianti di cilindratura - ontrollo del livello dell acqua nei contenitori - Scarico dell aria compressa. Sistemi di raffreddamento a circuito chiuso: controllo del flusso tra il condensatore di raffreddamento e quello di riscaldamento (riciclo del calore), impianti di aria condizionata. Impianti di raffreddamento nelle macchine per lo stampaggio della plastica, estrusori, macchine per la temperatura ed il riscaldamento dell acciaio. ommutazione sulle tubazioni di aria compressa negli stabilimenti. Lavaggio periodico dei filtri. Impianti per la produzione di birra ed altri impianti nell industria delle bevande (sistemi di raffreddamento, controllo del flusso...). Scarico periodico di acqua di raffreddamento nelle torri di raffreddamento per i sistemi di desalinizzazione dell acqua salata. Raffreddamento dell acqua on/off nei reattori chimici. 2

3 XMPLS OF OMMON USGS: ON FMILY HOUSS - Room heating, drinking, water heaters, water filtering and cooling facilities. Heating medium control of bi-valent heating operation. Thermostat switching-off the water boiler, heated from the central heating system, whilst the heating system is cooling down, thus keeping water in the boiler hot. Flow control in solar energy systems. Thermostat switching on/off fire place heating facility. utomatic impurity discharge from the filtering installation. GRIULTUR N TTL RING - Water supply. Irrigation systems to fields or green houses. Stall water supply. Stall and green-house heating systems. INUSTRY - ooling systems, cooling of rolling facilities, water containers level control, compressed air filter drain discharge. losed circuit cooling systems: flow control between cooling condenser and warming condenser (condenser heat recycling) air conditioning facilities. Roller cooling in paper mills, plastic forming machines, extruders, steel temperating and heating machines. Level control in large water storage tanks. On/off switching of compressed air pipe lines in industrial builiding. Periodical water washing of filters. rewery facilities and other facilities in drink manufacturing industry (cooling systems, flow control). Periodical, partical discharge of cooling water in towers for desalination systems. On/off switching of the cooling water in chemical reactors. ƒ πª º ƒª ø : π π - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÙÔ ÓÂÚÔ ı ÚÌ ÓÛË Û ÌÔÓÔÛˆ- Ï ÓÈ Û ÛÙ Ì Ù. - ÙÔÓÔÌ ÎÂÓÙÚÈÎ ı ÚÌ ÓÛË, ı ÚÌ ÓÛË applefiûèìô ÓÂÚÔ Î È Ú ÛË, ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÓÂÚÔ, ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË. - ŒÏÂÁ Ô ÙÔ ÂÓ ÏÏ ÎÙË ÂÛÙÔ ÓÂÚÔ Ú ÛË (boiler) ÁÈ Ùfi- Ì ÙË ÂÓ ÏÏ Á Ì ıâúìôûù Ù ÛÙÔ ÂÛÙfi ÓÂÚfi ı ÚÌ ÓÛË ( ÂÈ- ÌÂÚÈÓ appleâú Ô Ô) ÛÙÔÓ ËÏÈ Îfi ÂÓ ÏÏ ÎÙË (ıâúèó appleâú Ô Ô). - ŒÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÛÙÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ Ì ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ. - ŒÏÂÁ Ô ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÌÂÙ Í ÌÈ ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ı Ú- Ì ÓÛË Î È ÌÈ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË (Ù ÎÈ). - ÙfiÌ ÙË ÂÎÎ ÓˆÛË ÙˆÓ Î ı ÚÛÈÒÓ ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÊÈÏÙÚ Ú - ÛÌ ÙÔ. øƒ π π ƒ ºπ - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ. - ÛÙËÌ Ú Â ÛË ÙˆÓ ˆÚ ÊÈÒÓ Î È ÙˆÓ ıâúìôîëapple ˆÓ. - ÚÔÌ ıâè ÓÂÚÔ ÛÙÔ ÛÙ ÏÔ. - ÛÙ Ì Ù ı ÚÌ ÓÛË ÁÈ ÛÙ ÏÔ Î È ıâúìôî appleè. µπ ª à π ÛÙ Ì Ù ÍË æ ÍË ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ Î Ï Ó- ÚˆÛË ŒÏÂÁ Ô ÛÙ ıìë ÓÂÚÔ Û ÂÍ ÌÂÓ ÎÎ ÓˆÛË appleâappleèâ- ÛÌ ÓÔ Ú. - ÛÙ Ì Ù ÍË ÎÏÂÈÛÙÔ Î ÎÏÒÌ ÙÔ : ÏÂÁ Ô ÙË ÚÔ ÌÂÙ - Í ÙÔ Û Ìapple ÎÓˆÙ ÍË Î È ı ÚÌ ÓÛË (Âapple Ó Î ÎψÛË ÙË ıâúìfiùëù ), ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÎÏÈÌ ÙÈÛÌÔ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÍË ÛÙÈ ÌË Ó ÁÈ ÙÔ ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÙˆÓ appleï - ÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Î ÏÔ appleèòó, ÌË ÓÒÓ ÁÈ ÙË ıâúìôîú Û Î È ÙË ı Ú- Ì ÓÛË ÙÛ ÏÈÔ. - ÏÂÁ Ô ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂˆÓ appleâappleèâûì ÓÔ Ú. - ÂÚÈÔ ÈÎfi Î ı ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ê ÏÙÚˆÓ. - ÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ Ìapple Ú Î È ÏÏ ÈÔÌË ÓÈÎ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ appleôùòó (Û ÛÙ Ì Ù ÍË, ÏÂÁ Ô ÚÔ Î.Ï.apple). - ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÎÎ ÓˆÛË ÓÂÚÔ ÍË Û apple ÚÁÔ ÍË ÁÈ Ù Û ÛÙ Ì Ù Ê Ï ÙˆÛË ÙÔ ÏÌ ÚÔ ÓÂÚÔ. - æ ÍË ÓÂÚÔ on/off ÁÈ apple ÚËÓÈÎÔ ÓÙÈ Ú ÛÙ ÚÂ. 3

4 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x0 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore segnala valvola aperta: in posizione rosso nella valvola a due vie, con una freccia direzionale rossa nella versione a tre vie. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x0 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator square frame shown red colour for two wag valves and red direction arrow for three way valves. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ٠apple ÍÈÌ È M 6x0 No µ- Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch 2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ı ÛË appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó, ÂÓÒ ÛÙË ÌappleÏ ı ÛË ÎÏÂÈÛÙ. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 4

5 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 40 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 40 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. T à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w 67N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3 Ô. Indicatore di posizione Position indicator  ÎÙË ı ÛË ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ orpo ody ÒÌ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ngolo di rotazione Tempo di rotazione 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Grado protezione motore I I I I I Grado protezione attuatore IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Temp. ambiente di funzionamento 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max olore scatola motore Grigio/Nero Nero Grigio/Nero Grigio/Nero Grigio/Nero oppia di spunto 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max oppia di funzionamento 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max Lunghezza filo di collegamento 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Pressione differenziale massima bar bar 0 bar bar bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Sì, rosso: aperto Manovrabile manualmente No No Sì No No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 2 vie in Valvola a 3 vie come Valvola a 3 vie come pertura/hiusura pertura/hiusura pertura/hiusura eviatore eviatore ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relè No Sì No No Sì 5

6 im im im im im R - 702R - 703R 702 /4 - / R - 70R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: MOTOR Geared motor MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 Voltage 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V Rotation angle Opening/closing time 30 sec 30 sec sec 60 sec 60 sec Protection degree of the motor I I I I I Protection degree of the actuator IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 Operating tempereature 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max 0 min +55 max ox motor colour Grey/lack lack Grey/lack Grey/lack Grey/lack Starting torque 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max Operating torque 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max onnecting cable (total length) 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Max differential pressure bar bar 0 bar bar bar Output contacts 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Yes, red: open Manual operation No No Yes No No Suitable for Two ways valves in Two ways valves in Two ways valves in Three ways valves in Three ways valves in applications applications applications iverting applications iverting applications ON/OFF ON/OFF ON/OFF Relay No Yes No No Yes à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: MO ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/30 MV 0/630 MV 0/8 MV 0/50 MV 0/650 ÛË ÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ 90Æ 90Æ 80Æ 80Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ Â ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ 60  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I I I I I µ ıìfi appleúôûù Û ÎÈÓËÙ Ú IP 55 IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ÎÚÈ / Ì ÚÔ ª ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ÎÚÈ / Ì ÚÔ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max 8 Nm max 30 Nm max 8 Nm max 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 6 Nm max 6 Nm max Nm max 6 Nm max 6 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. 500 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar bar 0 bar bar bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi È, ÎfiÎÎÈÓÔ: ÓÔÈÎÙfi ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È Ÿ È È Ÿ È Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÛÂ Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Ú Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÕÓÔÈÁÌ /ÎÏ ÛÈÌÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ÁÈ ÏÏ Á ÚÔ ON/OFF ON/OFF ON/OFF ƒâï Ÿ È È Ÿ È Ÿ È È 6

7 SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 2 vie Two way valve: OPN - LOS - Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó : πã - π Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 700 R R R M M LOS OPN LOS black red blue brown OPN gr/ge L ye/gr black black ϑ blue brown h L ϑ RM black blue black brown gr/ge h N N SHMI LTTRII WIRING IGRM ƒπ à π Valvola a 3 vie a L Three way valve L type Ú Ô Â ËÏÂÎÙÚÔ Ó ٠appleô L: 2 Senza relé Without relay ÃˆÚ ÚÂÏ IM on relé With relay ªÂ ÚÂÏ IM 708 R - 70 R M M PORT PORT PORT black red blue brown PORT2 ye/gr ye/gr black black blue brown RM24 ϑ h L ϑ black blue black brown ye/gr h N L N 7

8 R 702 /4 - /2-2 im 702 im 702/R F G P /2 /2 5,5 03 7, ,5, / / , , T ,5 44, P Pressione differenziale massima di funzionamento. N..: Serie im 702 nelle misure /4 - /2-2, possibilità di manovra manuale. P Max. differential exercise pressure. N..: Types im 702 the sizes /4 - /2 and 2 can be manually operated. ƒ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÔÛÔ : ÙË ÛÂÈÚ im 702 Î È ÁÈ ÙÈ È ÛÙ ÛÂÈ./4 -./2-2 apple Ú ÂÈ Ë Ó ÙfiÙËÙ ÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. T0 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P bar ,5 22,5 0 26, R 8

9 TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R ,5 22,5 5 5 TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar 8 96,5 2 5, R TYP L TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) T0 P bar R 73,5 2 5,

10 RTTRISTIH TNIH I OLLGMNTO TR VLVOL SFR MOTORIUTTOR Il motoriduttore è collegato alla valvola sfera mediante un dado esagonale di bloccaggio ➂. Il dado esagonale di bloccaggio è a protezione e assicura l antisvitamento della capsula premistoppa della valvola a sfera. Questo sistema permette la manutenzione, con la possibilità di sostituzione o d ingrassaggio degli O RINGS, assicurando la massima garanzia, funzionalità e sicurezza della valvola. Le operazioni necessarie per la manutenzione sono semplici in esecuzione come segue: - Svitare le viti M 6x5 ➀. - Togliere la scatola motore e l indicatore di posizione ➁. - Svitare il dado esagonale di bloccaggio ch 2 ➂. - Rimuovere il supporto scatola motore ➃. - Svitare la capsula premistoppa ➄. F - Sfilare l asta di manovra ➅. G - Manutenzione O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. L indicatore di colore rosso 2, posto sul coperchio dell attuatore, segnala la posizione (aperta/chiusa) della valvola. La forma ed il disegno delle guarnizioni della sfera in PTF consentono una manovra morbida con una bassissima coppia. ssicurando una rotazione perfetta e una tenuta sicura, con una garanzia illimitata di funzionamento del motore, per il minimo sforzo cui è sottoposto. THNIL FTURS FOR ONNTING TH LL VLV N GR MOTOR The geared motor is connected to the ball valve by an hexagonal locking nut ➂. The hexagonal locking nut prevents the unscrewing of the gland screw, and the possibility of lubricating the O RINGS, ensures maximum functionality and safety of the valve. Maintenance is easy and should be carried out as follows: - Unscrew the screw M 6x5 ➀. - Remove the actuator and the position indicator ➁. - Unscrew the hexagonal locking nut ch 2 ➂. - Remove the housing support ➃. - Unscrew the gland screw ➄. F - xtract the stem ➅. G - Maintenance of the O RINGS ➆ ➇ ➈ ➉. t open valve the indicator is in the red position additional indicator 2 on the cover of the actuator also show the valve position. Shape and construction of the ball gaskets, made of PTF, allow a smooth manouvre with a very low torque. They also ensure a precise rotation and tightness, with an unlimited warranty of the motor operation, due to the minimum stress to which it is submitted. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À & ª ƒ Ô ÌÔÙ Ú Â Ó È Û Ó Â ÂÌ ÓÔ Ì ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi ÙÔÓÔÌ ÌÂ Ó ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï No 3. Ô ÂÍ ÁˆÓÔ Ùfi apple ÍÈÌ È ÛÊ Ï apple Ú ÂÈ appleúôûù Û applefi Ó appleèı Ófi Í ˆÌ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË ÛÙ ıâú Û Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ È- ÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Ì ÙÔ ÌÔÙ Ú. Ùfi ÙÔ Û ÛÙËÌ ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Î È ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÓÙÈ- Î Ù ÛÙ ÛË Ï apple ÓÛË ÙˆÓ O Rings, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÁÁ ËÛË, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ Î È ÛÊ ÏÂÈ. È apple ÈÙÔ ÌÂÓ ÂÓ ÚÁÂÈ ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÚËÛË Â Ó È appleï Î È Ô Ó ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : - Â È ÒÛÙ ÙÔ apple ÍÈÌ È M 6x5 No µ - Ê ÈÚ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ù ÙÔ ÌÔÙ Ú Î È ÙÔ Â ÎÙË ı ÛË No 2 - Â È ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ ÁˆÓÔ apple ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ ch2 No 3 - µá ÏÙ ÙÔ ÛÙ ÚÈÁÌ ÙÔ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú No 4 - Â È ÒÛÙ ÙËÓ Î ÙÔ ÛÙ appleèôıï appleùë No 5 - µá ÏÙ ÙÔ Ú ÙÈ No 6 - ÓÙ ÚËÛË ÙˆÓ O Rings No 7, 8, 9, 0 ÎfiÎÎÈÓË Ó ÂÈÍË Ó ÏÔÁ ÙÈ ı ÛÂÈ ÙË, appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÓÔÈÎÙ ÎÏÂÈÛÙ ËÏÂÎÙÚÔ Ó. ÊfiÚÌ Î È Ô Û Â È ÛÌfi ÙˆÓ Ù ÏÈ ÈÒÓ ÙË ÛÊ Ú applefi PTF, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÌÈ Ù ÏÂÈ appleâúèûùúôê Î È ÌÈ Û ÁÔ ÚË Û ÁÎÚ ÙËÛË, Ì ÌÈ appleâúèfiúèûùë ÂÁÁ ËÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÌÔÙ Ú. 0

11 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈ- ÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. ado bloccaggio Locking nut ÍÈÌ È ÌappleÏÔÎ Ú ÛÌ ÙÔ apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: im 600R - 602R - 603R THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: im 600R - 602R - 603R à π à ƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ im 600R - 602R - 603R MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/3830 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz a richiesta 24V ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore II Grado protezione attuatore IP 54 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore lu oppia di spunto 8 Nm max oppia di funzionamento 3 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/3830 Voltage 230V - 50Hz on request 24V lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor II Protection degree of the actuator IP 54 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour lue Starting torque 8 Nm max Operating torque 3 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in On/Off applications ON/OFF Relay Yes MOTƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/3830 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz Î ÙfiappleÈÓ ÙËÛË 24V ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú II µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 54 ÂÚÌ. appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min+55æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú ªappleÏ ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 3 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏ. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz  ÎÙ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ë Ó Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

12 T TIM OUNTR MV 0 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS L N TIM OUNTR Installazione tipica su un impianto Typical application appleèî ÂÊ ÚÌÔÁ ÛÂ ÌÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 28,5 07,5 23, / ,5 8,5 9,5 38, ,5 28,5 600 R T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P F bar 27 07,5 57 2,5 9,5 602 R / ,5 9, ,5 28,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) P 2 F bar 28,5 07,5 90 2,5 3 60,5 2 / ,5 8,5 9, ,5 603 R 2

13 RTTRISTIH TNIH VLVOL SFR orpo - Manicotti - occhettoni - alotte: stampati a caldo da barra in ottone w67n. Sfera: stampata a caldo da barra in ottone w67n, con superficie speculare, diamantata e cromata. apsula e asta: tornite da barra in ottone w6n. Guarnizioni sfera: anelli in P.T.F.. puro. Guarnizioni capsula e asta: O Rings.P..M. - FPM. Guarnizioni bocchettoni:.p..m. Pressione di prova: corpo 32 bar (idraulica); sede 7 bar (pneumatica). Pressione d esercizio: bar. Pressione max differenziale: bar ngolo di manovra: 3. MIN OMPONNTS OF TH LL VLV ody - Screwed ends - Hose unions - Nuts: hot pressed brass bar w67n. all: hot pressed from brass bar w67n, machined to a microsmooth finish, hard chromium plated. Stem-gland screw: turned from brass bar w6n. all gaskets: conical rings in P.T.F.. Pure teflon. Stem gaskets: O Rings.P..M. - FPM. Hose union gaskets:.p..m. Test pressure: shell 32 bar (hydro); seat 7 bar (air). Working pressure: bar. Max differential pressure: bar. lind angle: 3. à π à ƒ ƒπ π À º πƒπ À ƒ À À ÔÚÌfi ƒ ÎfiÚ: Ù Ìapple ÚÈÛÌ Ó ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67 N Ê Ú : ÛÙ Ìapple ÚÈÛÌ ÓË ÂÓ ıâúìò applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w67n, Ì Ï ڈÌÈˆÌ ÓË ÂappleÈÊ ÓÂÈ. Î È ÍÔÓ : ÙÔÚÓ ÚÈÛÌ Ó applefi Ìapple Ú ÔÚ ÏÎÔ w6n ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ê Ú : Ù Ï È applefi P.T.F.. Î ı Úfi ÙÂÊÏfiÓ. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Î Î È ÍÔÓ : O rings applefi.p..m. FPM. ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ:.ƒ..ª. ÂÛË ÔÎÈÌ : ÎÔÚÌfi 40 bar ( Ú ÏÈÎ ): Ú 7 bar (appleóâ Ì ÙÈÎ ). ÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ : bar. ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË: bar ˆÓ Î ÓËÛË : 3Ô. apsula ap sta Stem ÕÍÔÓ Guarnizione sfera all gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi ÛÊ Ú orpo ody ÒÌ Guarnizione bocchettone Hose union gaskets ÙÂÁ ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi Ú ÎfiÚ Sfera all Ê Ú alotte Rings ÍÈÌ È occhettone Hose union ƒ ÎfiÚ Manicotti Screwed ends ªÔ Ê 3

14 F0,63 0V T black (L) red (L) OPN blue (N) brown (L) NUTRL LOS TIM OUNTR L N ollegamento tra valvola a sfera e attuatore elettrico onnection between the ball valve and geared motor Ó ÂÛË ÙÔ ÛÊ ÈÚÈÎÔ ÎÚÔ ÓÔ Î È ÙÔ ÌÔÙ Ú Schema elettrico Wiring diagram ÏÂÎÙÚÈÎfi Û ÈÔ RTTRISTIH TNIH LL TTUTOR LTTRIO: THNIL HRTRISTIS OF TH LTRI TUTOR: TXNIK Xƒ ƒπ π À ƒπ À ª ƒ: im im im MOTOR Servocomando a motoriduttore tipo MV 0/7930 Tensione di alimentazione 230V - 50Hz ssorbimento elettrico 5 V ngolo di rotazione 90 Tempo di rotazione 30 sec Grado protezione motore I Grado protezione attuatore IP 44 Temperatura ambiente di funzionamento 0 min +55 max olore scatola motore Rosso oppia di spunto 8 Nm max oppia di manovra 2,5 Nm max Lunghezza filo di collegamento 300 mm Pressione differenziale massima bar ontatti uscita 5() /230V - 50Hz Indicatori di posizione Sì Manovrabile manualmente No Utilizzabile con Valvola a 2 vie in pertura/hiusura ON/OFF Relè Sì MOTOR Geared motor MV 0/7930 Voltage 230V - 50Hz lectric (input) consumption 5 V Rotation angle 90 Opening/closing time 30 sec Protection degree of the motor I Protection degree of the actuator IP 44 Operating temperature 0 min +55 max ox motor colour Red Starting torque 8 Nm max Operating torque 2,5 Nm max onnecting cable (total length) 300 mm Max differential pressure bar Output contacts 5() /230V - 50Hz Position indicator Yes Manual operation No Suitable for Two ways valves in applications ON/OFF Relay Yes ª ƒ appleô ÌÔÙ Ú MV 0/7930 ÛË ÙÚÔÊÔ ÔÛ 230V - 50Hz ÏÂÎÙÚÈÎ appleôúúfiêëûë 5 V ˆÓ appleâúèûùúôê 90Æ ÃÚfiÓÔ appleâúèûùúôê 30  ÙÂÚfiÏÂappleÙ µ ıìfi appleúôûù Û ÙÔ ÌÔÙ Ú I µ ıìfi appleúôûù Û Û ÛÙ Ì ÙÔ IP 44 ÂÚÌÔÎÚ Û appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0Æ min +55Æ max ÃÚÒÌ ÎÔ ÙÈÔ ÙÔ ÌÔÙ Ú fiîîèóô ƒôapple ÂÎÎ ÓËÛË 8 Nm max ƒôapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ 2,5 Nm max ª ÎÔ Î Ïˆ Ô Û Ó ÂÛË 300 ÈÏÈÔÛÙ ª ÁÈÛÙË È ÊÔÚÈÎ apple ÂÛË bar apple Ê ÂÍfi Ô 5() /230V - 50Hz Ó Â ÍÂÈ ı ÛË È ÃÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ ÂÈÚÈÛÌfi Ÿ È ÃÚ ÛË ÌÂ Ô Ô ÛÊ ÈÚÈÎfi ÎÚÔ Ófi Û ÕÓÔÈÁÌ / Ï ÛÈÌÔ ON/OFF ƒâï È

15 T TIPO / TYP / À 28,5 IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 07,5 23, F ,5,5 38,5 69 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) ,5 57 2,5 F 9,5 35, ,5 T TIPO / TYP / À IMNSIONI INGOMRO / OVRLL IMNSIONS (mm.) 28,5 07,5 90 2, ,5 F ,5,

16 2807 SN MURIZIO 'OPGLIO (Novara) - Italy Via Torchio, 57 Tel Fax / e.mail:

24V DC ±10% 0.5... 1 W. Fluido Fluid. 15 Nl/min

24V DC ±10% 0.5... 1 W. Fluido Fluid. 15 Nl/min elettropiloti 0 mm 0 mm solenoids Elettropilota Solenoid valve 0 mm 00.44.0 ACCESSORI - ACCESSORIES 07.049.0 Connettore per elettropilota 0 mm con cavetto rosso/nero, lunghezza 400 mm - connector for 0

Dettagli

Finecorsa di prossimità con kit di montaggio Proximity limit switches with mounting kit

Finecorsa di prossimità con kit di montaggio Proximity limit switches with mounting kit Finecorsa di prossimità con di montaggio Proximity limit switches with mounting Interruttori di prossimità induttivi M12 collegamento a 2 fili NO Tensione di alimentazione: 24 240V ; 24 210V. orrente commutabile:

Dettagli

valvole 18 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 18 mm

valvole 18 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 18 mm valvole 8 mm ad azion. elettropneumatico solenoid actuated valves - 8 mm Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G/8 3/2-5/2-5/3 spool valves with G/8 threaded ports Spessore della valvola:

Dettagli

MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat

MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat MOD. 506 Termostato bimetallico Bimetallic Thermostat with cap. 3015001 with cap. 3900001 with connector 3900200 with cable A richiesta disponibile la versione certifi- Version available on request 124

Dettagli

Festo Mobile Process Automation

Festo Mobile Process Automation Festo Mobile Process Automation Caratteristiche dei prodotti Valvole di processo per controllo dei fluidi ad azionamento elettrico Valvole di processo per controllo dei fluidi ad azionamento pneumatico

Dettagli

ENERGY-EFFICIENT HOME VENTILATION SYSTEMS

ENERGY-EFFICIENT HOME VENTILATION SYSTEMS SISTEMI DI RECUPERO RESIDENZIALE HOME RECOVERY SYSTEMS RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY HEAT RECOVERY VENTILAZIONE A BASSO CONSUMO LOW ENERGY VENTILATION SISTEMI DI RICAMBIO CONTROLLATO

Dettagli

Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T

Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T 02F051 571T 560T 561T 566T 565T 531T 580T Caratteristiche principali: Comando funzionamento manuale/automatico esterno Microinterruttore

Dettagli

group HIGH CURRENT MULTIPLEX NODE

group HIGH CURRENT MULTIPLEX NODE HIGH CURRENT MULTIPLEX NODE edizione/edition 04-2010 HIGH CURRENT MULTIPLEX NODE DESCRIZIONE GENERALE GENERAL DESCRIPTION L'unità di controllo COBO è una centralina elettronica Multiplex Slave ; la sua

Dettagli

: acciaio (flangia in lega d alluminio)

: acciaio (flangia in lega d alluminio) FILTRI OLEODINAMICI Filtri in linea per media pressione, con cartuccia avvitabile Informazioni tecniche Pressione: Max di esercizio (secondo NFPA T 3.1.17): FA-4-1x: 34,5 bar (5 psi) FA-4-21: 24 bar (348

Dettagli

valvole ad azionamento meccanico mechanically actuated valves

valvole ad azionamento meccanico mechanically actuated valves Valvole a spola /-5/ con attacchi filettati G/8 /-5/ spool valves with G/8 threaded ports Installazione in qualsiasi posizione Installation in any position Ampia gamma di azionamenti a comando diretto

Dettagli

Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (acc. to NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (acc. to NFPA T 3.10.17)

Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (acc. to NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (acc. to NFPA T 3.10.17) FILTI OLEODINMICI Serie F-1 Filtri con cartuccia avvitabile (spin-on) Informazioni tecniche Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (acc. to NFP T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (acc. to NFP

Dettagli

MODULO SOLARE A DUE VIE PER IMPIANTI SVUOTAMENTO

MODULO SOLARE A DUE VIE PER IMPIANTI SVUOTAMENTO Schede tecniche Moduli Solari MODULO SOLARE A DUE VIE PER IMPIANTI SVUOTAMENTO Il gruppo con circolatore solare da 1 (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di: RITORNO: Misuratore regolatore

Dettagli

Compressori serie P Dispositivi elettrici (PA-05-02-I)

Compressori serie P Dispositivi elettrici (PA-05-02-I) Compressori serie P Dispositivi elettrici (PA-05-02-I) 5. MOTORE ELETTRICO 2 Generalità 2 CONFIGURAZIONE PART-WINDING 2 CONFIGURAZIONE STELLA-TRIANGOLO 3 Isolamento del motore elettrico 5 Dispositivi di

Dettagli

Mod. VS/AM VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES

Mod. VS/AM VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES Mod VS/AM VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES Mod VS/AM 65 1 2 VS/AM 65 STANDARD VS/AM 65 CON RACCORDI VS/AM 65

Dettagli

Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17)

Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) FILTRI OLEODINAMICI Filtri sul ritorno con cartuccia avvitabile Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Corpo filtro Attacchi:

Dettagli

CENTRALINA ELETTRONICA FAR Art. 9600-9612 - 9613

CENTRALINA ELETTRONICA FAR Art. 9600-9612 - 9613 CENTRALINA ELETTRONICA FAR Art. 9600-9612 - 9613 MANUALE D ISTRUZIONE SEMPLIFICATO La centralina elettronica FAR art. 9600-9612-9613 è adatta all utilizzo su impianti di riscaldamento dotati di valvola

Dettagli

Intelligenza fin nell'ultimo dettaglio

Intelligenza fin nell'ultimo dettaglio Intelligenza fin nell'ultimo dettaglio «La questione non è ciò che guardate, bensì ciò che vedete.» Henry David Thoreau, scrittore e filosofo statunitense Noi mettiamo in discussione l'esistente. Voi usufruite

Dettagli

T H O R A F L Y. Sistemi di drenaggio toracico Thoracic drainage systems. Catalogo 2009 - Catalogue 2009 GRUPPO C GROUP C

T H O R A F L Y. Sistemi di drenaggio toracico Thoracic drainage systems. Catalogo 2009 - Catalogue 2009 GRUPPO C GROUP C T H O R A F L Y Sistemi di drenaggio toracico Thoracic drainage systems Catalogo 2009 - Catalogue 2009 GRUPPO C GROUP C SOMMARIO GRUPPO C (SUMMARY C GROUP) 1/C II SISTEMI DI DRENAGGIO TORACICO COMPLETI

Dettagli

CALEFFI. Valvola di scarico termico con reintegro incorporato. serie 544 01058/09. sostituisce dp 01058/07. Funzione

CALEFFI. Valvola di scarico termico con reintegro incorporato. serie 544 01058/09. sostituisce dp 01058/07. Funzione Valvola di scarico termico con reintegro incorporato serie 544 R EGI STERED BS EN ISO 9001:2000 Cert. n FM 21654 UNI EN ISO 9001:2000 Cert. n 0003 CALEFFI 01058/09 sostituisce dp 01058/07 Funzione La valvola

Dettagli

BATTERIE ENERGA AL LITIO

BATTERIE ENERGA AL LITIO BATTERIE ENERGA AL LITIO Batterie avviamento ultraleggere - Extra-light starter batteries Le batterie con tecnologia al Litio di ENERGA sono circa 5 volte più leggere delle tradizionali al piombo. Ciò

Dettagli

COMPRESSORE ROTATIVO A VITE CSM MAXI 7,5-10 - 15-20 HP

COMPRESSORE ROTATIVO A VITE CSM MAXI 7,5-10 - 15-20 HP LABORATORI INDUSTRIA COMPRESSORE ROTATIVO A VITE CSM MAXI HP SERVIZIO CLIENTI CSM Maxi la Gamma MAXI HP Una soluzione per ogni esigenza Versione su Basamento Particolarmente indicato per installazioni

Dettagli

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01. Ecoenergia. Idee da installare

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01. Ecoenergia. Idee da installare ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con gestione remota tramite APP IT 01 Ecoenergia Idee da installare La pompa di calore Eco Hot Water TEMP La pompa di calore a basamento Eco Hot

Dettagli

Regolatori di portata 1

Regolatori di portata 1 Regolatori di portata MA Dimensioni MA da Ø 0 a Ø00 D D L Descrizione I regolatori di portata MA vengono inseriti all interno del canale e permettono di mantenere costante la portata al variare della pressione.

Dettagli

Sistem Cube PICCOLI APPARTAMENTI, LOCALI HOBBY, GARAGES

Sistem Cube PICCOLI APPARTAMENTI, LOCALI HOBBY, GARAGES LIMITED WARRANTY PICCOLI APPARTAMENTI, LOCALI HOBBY, GARAGES Sistem Cube La centrale Sistem Cube è una soluzione geniale per tutti gli spazi ridotti. Compattezza, razionalità e potenza la rendono adatta

Dettagli

RACCORDI FILETTATI IN OTTONE BRASS THREADED FITTINGS

RACCORDI FILETTATI IN OTTONE BRASS THREADED FITTINGS TISK RACCORDI FILETTATI IN OTTONE.10 RACCORDO A T MASCHIO MALE TEE.12.N RACCORDO A T M/F/M NICHELATO NICKEL PLATED M/F/M TEE 10H040404A 1/2" x 1/2" x 1/2" 90 10H050505A 3/4" x 3/4" x 3/4" 50 10H101010A

Dettagli

I Applicazione. I Disegno e caratteristiche. I Specifiche tecniche. Tenuta meccanica semplice interna EN 12756 l1k: Guarnizioni

I Applicazione. I Disegno e caratteristiche. I Specifiche tecniche. Tenuta meccanica semplice interna EN 12756 l1k: Guarnizioni Pompa entrifuga Sanitaria Hyginox MS SE I Applicazione Dovuto al suo disegno sanitario ed allo stesso tempo economico, la pompa centrifuga Hyginox SE é specialmente indicata come pompa principale nei processi

Dettagli

ACQUAVIVA. design Antonio Bongio. Marco Poletti. Vegni Design concept Roberto Niccolai engineering Antonio Bongio. Fabio Frattini ACQUAVIVA

ACQUAVIVA. design Antonio Bongio. Marco Poletti. Vegni Design concept Roberto Niccolai engineering Antonio Bongio. Fabio Frattini ACQUAVIVA design Antonio Bongio. Marco Poletti. Vegni Design concept Roberto Niccolai engineering Antonio Bongio. Fabio Frattini 56991/12 Bocca incasso da cm. 12 su piastra Built-in 12 cms. spout on plate 56991/18

Dettagli

2013 SECOND GENERATION CO 2 COMPRESSOR

2013 SECOND GENERATION CO 2 COMPRESSOR CD 2013 SECOND GENERATION CO 2 COMPRESSOR Introduzione / Introduction 3 Gamma completa / Complete range 4 Pesi e rubinetti / Weight and valves 4 Caratteristiche tecniche / Technical data 4 Max corrente

Dettagli

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con integrazione solare IT 01. Ecoenergia. I d e e d a i n s t a l l a r e

ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con integrazione solare IT 01. Ecoenergia. I d e e d a i n s t a l l a r e ECO HOT WATER Pompa di calore per acqua calda sanitaria con integrazione solare IT 01 Ecoenergia I d e e d a i n s t a l l a r e Lo sviluppo sostenibile Per uno sviluppo energetico sostenibile, compatibile

Dettagli

GRUPPI REFRIGERANTI ALIMENTATI AD ACQUA CALDA

GRUPPI REFRIGERANTI ALIMENTATI AD ACQUA CALDA GRUPPI REFRIGERANTI ALIMENTATI AD ACQUA CALDA 1 Specifiche tecniche WFC-SC 10, 20 & 30 Ver. 03.04 SERIE WFC-SC. SEZIONE 1: SPECIFICHE TECNICHE 1 Indice Ver. 03.04 1. Informazioni generali Pagina 1.1 Designazione

Dettagli

domaqua m Ogni goccia conta! domaqua m - contatori sopraintonaco

domaqua m Ogni goccia conta! domaqua m - contatori sopraintonaco domaqua m Ogni goccia conta! domaqua m - contatori sopraintonaco domaqua m - contatori sopraintonaco domaqua m ista rappresenta l'alternativa economica per molte possibilità applicative. Essendo un contatore

Dettagli

Carisma CRC-ECM. Prevede 5 grandezze (da 115 a 1395 m 3 /h) È la serie con il minor consumo elettrico in rapporto alle prestazioni,

Carisma CRC-ECM. Prevede 5 grandezze (da 115 a 1395 m 3 /h) È la serie con il minor consumo elettrico in rapporto alle prestazioni, Ventilconvettore Centrifugo con Motore Elettronico e Inverter Prevede 5 grandezze (da 115 a 1395 m 3 /h) e 5 versioni (a parete e a soffitto, in vista e da incasso), ciascuna dotata di batterie di scambio

Dettagli

Solenoid valves and operated controllers for irrigation

Solenoid valves and operated controllers for irrigation Elettrovalvole e programmatori per l irrigazione Solenoid valves and operated controllers for irrigation La nostra produzione di elettrovalvole: Our production of solenoid valves: per irrigazione for irrigation

Dettagli

Unità fan coil. Dati Tecnici EEDIT12-400

Unità fan coil. Dati Tecnici EEDIT12-400 Unità fan coil Dati Tecnici EEDIT12-400 FWL-DAT FWM-DAT FWV-DAT FWL-DAF FWM-DAF FWV-DAF Unità fan coil Dati Tecnici EEDIT12-400 FWL-DAT FWM-DAT FWV-DAT FWL-DAF FWM-DAF FWV-DAF Indice Indice Unità tipo

Dettagli

Sistema Multistrato. per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili

Sistema Multistrato. per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili Sistema Multistrato per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili LISTINO 05/2012 INDICE Pag. Tubo Multistrato in Rotolo (PEX/AL/PEX) 4065 04 Tubo Multistrato in Barre (PEX/AL/PEX)

Dettagli

Unità monoblocco aria - aria. Scroll : solo unità NE. modello 65 a 155 GAMMA LIMITI OPERATIVI. Batteria interna. Batteria esterna

Unità monoblocco aria - aria. Scroll : solo unità NE. modello 65 a 155 GAMMA LIMITI OPERATIVI. Batteria interna. Batteria esterna Unità monoblocco Potenza frigorifera: da 11 a 70.6 kw Potenza calorifica: da 11.7 a 75.2 kw Unità verticali compatte Ventilatori centrifughi Aspirazione e mandata canalizzate Gestione free-cooling con

Dettagli

FENICE ARREDI. Via Bertolini 49/51 27029 Vigevano (PV) Relazione tecnica

FENICE ARREDI. Via Bertolini 49/51 27029 Vigevano (PV) Relazione tecnica FENICE ARREDI Via Bertolini 49/51 27029 Vigevano (PV) Prove di vibrazione su sistemi per pavimenti tecnici sopraelevati - Four x Four Relazione tecnica Via Ferrata 1, 27100 Pavia, Italy Tel. +39.0382.516911

Dettagli

Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H

Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H 1. Aria compressa e attacco idraulico Fluido in pressione Azionamento Aria compressa,

Dettagli

Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo WAGO INGRESSI/USCITE remoti e Fieldbus

Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo WAGO INGRESSI/USCITE remoti e Fieldbus Sistema AirLINE per il pilotaggio ed il Controllo Remoto del Processo 86-W Sistema integrato compatto di valvole con I/O elettronici Sistemi personalizzati premontati e collaudati per il pilotaggio del

Dettagli

2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO

2/2 NC, 3/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NO I JET serie JET - ompatte e leggere (dimensioni ridotte) - Minimo sforzo di azionamento e alta velocità di risposta - ttacchi filettati o raccordo rapido - mpia gamma di attuatori e azionamenti manuali

Dettagli

Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico

Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico Ventilconvettori Cassette Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico Se potessi avere il comfort ideale con metà dei consumi lo sceglieresti? I ventilconvettori Cassette SkyStar

Dettagli

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI I LIBRETTO D ISTRUZIONI APRICANCELLO SCORREVOLE ELETTROMECCANICO girri 130 VISTA IN SEZIONE DEL GRUPPO RIDUTTORE GIRRI 130 ELETTROMECCANICO PER CANCELLI SCORREVOLI COPERCHIO COFANO SUPPORTO COFANO SCATOLA

Dettagli

Valvole KSB a flusso avviato

Valvole KSB a flusso avviato Valvole Valvole KSB a flusso avviato Valvole KSB di ritegno Valvole Idrocentro Valvole a farfalla Valvole a sfera Valvoleintercettazionesaracinesca Valvole di ritegno Giunti elastici in gomma Compensatori

Dettagli

Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009

Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009 Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009 SECCOTECH & S 8 SeccoTech & Secco Tecnologia al servizio della deumidificazione Technology at dehumidification's service Potenti ed armoniosi Seccotech

Dettagli

INSTRUCTION MANUAL Air-Lock (AL)

INSTRUCTION MANUAL Air-Lock (AL) DESCRIZIONE Il dispositivo pressostatico viene applicato su attuatori pneumatici quando è richiesto l isolamento dell attuatore dai dispositivi di comando (posizionatore o distributori elettropneumatici),

Dettagli

VOLTA S.p.A. RETE = antivolatile e antitopo di protezione in acciaio elettrosaldato installata sul retro

VOLTA S.p.A. RETE = antivolatile e antitopo di protezione in acciaio elettrosaldato installata sul retro Caratteristiche costruttive A singolo ordine di alette fisse inclinate 45 a disegno aerodinamico con passo 20 mm e cornice perimetrale di 25 mm. Materiali e Finiture Standard: alluminio anodizzato naturale

Dettagli

PEP Pompe centrifughe di processo a norme API 610 - XI edizione Centrifugal process pumps according to API 610 - XI edition Norms

PEP Pompe centrifughe di processo a norme API 610 - XI edizione Centrifugal process pumps according to API 610 - XI edition Norms PEP Pompe centrifughe di processo a norme API 610 - XI edizione Centrifugal process pumps according to API 610 - XI edition Norms Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz 2950 rpm 1475 rpm Campo

Dettagli

400.001 IVECO. Gearbox Old Generation. Models E 100. Date 05/2007 File IVE0014.Pdf

400.001 IVECO. Gearbox Old Generation. Models E 100. Date 05/2007 File IVE0014.Pdf 400.001 IVECO Gearbox Old Generation Models E 100 05/2007 File IVE0014.Pdf Adattabile a : Suitable To : IVECO 1 Modelli Cambio/ Gearbox Models E 100 1 2 3 4 5 26 Models 9 10 6 7 44 27 45 49 51 46 8 28

Dettagli

VAV-EasySet per VARYCONTROL

VAV-EasySet per VARYCONTROL 5/3.6/I/3 per VARYCONTROL Per la sanificazione di regolatori di portata TROX Italia S.p.A. Telefono 2-98 29 741 Telefax 2-98 29 74 6 Via Piemonte 23 C e-mail trox@trox.it 298 San Giuliano Milanese (MI)

Dettagli

pag. 1 Num.Ord. TARIFFA E DEGLI Quantità R. E L E M E N T I unitario TOTALE R I P O R T O

pag. 1 Num.Ord. TARIFFA E DEGLI Quantità R. E L E M E N T I unitario TOTALE R I P O R T O pag. 1 R I P O R T O 023573g Valvola a sfera in ottone cromato di diam. 2" con maniglia a leva gialla. Si intende compreso nel prezzo la mano d'opera e quanto altro necessario a rendere l'opera finita

Dettagli

KOBRA 240 S4 KOBRA 240 S5

KOBRA 240 S4 KOBRA 240 S5 Distruggidocumenti Paper Shredders KOBRA 240 S4 KOBRA 240 S5 Cod.99.700 Cod.99.710 KOBRA 240 SS2 Cod.99.760 KOBRA 240 SS4 Cod.99.705 KOBRA 240 SS5 Cod.99.720 KOBRA 240 C2 KOBRA 240 C4 KOBRA 240 HS Cod.99.730

Dettagli

SEZIONE 22 PAGINA 01

SEZIONE 22 PAGINA 01 TUBO ARIA COMPRESSA GOMMA 20 BAR 22 100 102 Tubo per aria compressa 8x17 22 100 104 Tubo per aria compressa 10x19 22 100 106 Tubo per aria compressa 13x23 22 100 110 Tubo per aria compressa 19x30 Tubo

Dettagli

Elegant ECM. La serie è composta da 12 modelli: la versione RE-ECM, Condizionatore Pensile

Elegant ECM. La serie è composta da 12 modelli: la versione RE-ECM, Condizionatore Pensile Elegant ECM Condizionatore Pensile I condizionatori Elegant ECM Sabiana permettono, con costi molto contenuti, di riscaldare e raffrescare piccoli e medi ambienti, quali negozi, sale di esposizione, autorimesse,

Dettagli

MC2. La centrale MC2 è un gruppo elettroidraulico compatto e modulare. La qualità dei singoli particolari unita alla

MC2. La centrale MC2 è un gruppo elettroidraulico compatto e modulare. La qualità dei singoli particolari unita alla IUI HYUIQU echnical atalogue ecember a centrale è un gruppo elettroidraulico compatto e modulare. a qualità dei singoli particolari unita alla semplicità del loro montaggio consente applicazioni con ingombri

Dettagli

Pressostati e termostati, Tipo CAS

Pressostati e termostati, Tipo CAS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opuscolo tecnica Pressostati e termostati, Tipo CAS La serie CAS consiste di una serie di interruttori controllati mediante pressione e di interruttori controllati mediante

Dettagli

Gruppo termico murale a gas a premiscelazione. Serie

Gruppo termico murale a gas a premiscelazione. Serie Gruppo termico murale a gas a premiscelazione Serie GENIO Tecnic Serie GENIO TECNIC Caratteristiche principali Quali evoluzione subirà il riscaldamento per rispondere alle esigenze di case e utenti sempre

Dettagli

Misura di livello Microondo guidate Descrizione del prodotto VEGAFLEX 61 4 20 ma/hart. Livelli Soglie Pressione

Misura di livello Microondo guidate Descrizione del prodotto VEGAFLEX 61 4 20 ma/hart. Livelli Soglie Pressione Misura di livello Microondo guidate Descrizione del prodotto VEGAFLEX 61 4 20 ma/hart Livelli Soglie Pressione 2 VEGAFLEX 61 4 20 ma/hart Indice Indice 1 Descrizione dell'apparecchio...4 1.1 Struttura...

Dettagli

2capitolo. Alimentazione elettrica

2capitolo. Alimentazione elettrica 2capitolo Alimentazione elettrica Regole fondamentali, norme e condotte da seguire per gestire l'interfaccia tra la distribuzione elettrica e la macchina. Presentazione delle funzioni di alimentazione,

Dettagli

Catalogo profili per strutture e banchi e linee modulari

Catalogo profili per strutture e banchi e linee modulari Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali Dissipatori di calore in barre Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO Dissipatori di calore per LED Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati

Dettagli

Cos è uno scaricatore di condensa?

Cos è uno scaricatore di condensa? Cos è uno scaricatore di condensa? Una valvola automatica di controllo dello scarico di condensa usata in un sistema a vapore Perchè si usa uno scaricatore di condensa? Per eliminare la condensa ed i gas

Dettagli

Le applicazioni della Dome Valve originale

Le applicazioni della Dome Valve originale Le applicazioni della Dome Valve originale Valvole d intercettazione per i sistemi di trasporto pneumatico e di trattamento dei prodotti solidi Il Gruppo Schenck Process Tuo partner nel mondo Il Gruppo

Dettagli

Wolly 2 EDILIZIA VERTICALE

Wolly 2 EDILIZIA VERTICALE LIMITED WARRANTY EDILIZIA VERTICALE Wolly 2 La centrale che per la sua versatilità di installazione ha rivoluzionato il concetto di aspirapolvere centralizzato, consentendo la sua installazione anche nei

Dettagli

Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009

Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009 Catalogo Trattamento dell Aria - Collezione 2009 SECCOASCIUTT 16 SeccoAsciutto EL & SeccoAsciutto Thermo Piccolo e potente, deumidifica e asciuga Small and powerful, dehumidifies and dries Deumidificare

Dettagli

DDS elettronica srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso /we reserves the right to make changes without notice

DDS elettronica srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso /we reserves the right to make changes without notice Maccarone Maccarone Maccarone integra 10 LED POWER TOP alta efficienza, in tecnologia FULL COLOR che permette di raggiungere colori e sfumature ad alta definizione. Ogni singolo led full color di Maccarone

Dettagli

PT-27. Torcia per il taglio con arco al plasma. Manuale di istruzioni (IT)

PT-27. Torcia per il taglio con arco al plasma. Manuale di istruzioni (IT) PT-27 Torcia per il taglio con arco al plasma Manuale di istruzioni (IT) 0558005270 186 INDICE Sezione/Titolo Pagina 1.0 Precauzioni per la sicurezza........................................................................

Dettagli

SIRe Competent Fan Heater Electric. SIReFCX. With quick guide. For wiring diagram, please see last pages SE... 2 ES... 70 ... 155 ...

SIRe Competent Fan Heater Electric. SIReFCX. With quick guide. For wiring diagram, please see last pages SE... 2 ES... 70 ... 155 ... Original instructions SIRe Competent Fan Heater Electric With quick guide SIReFCX SE... 2 GB... 19 DE... 36 FR... 53 ES... 70 IT... 87 NL... 104 NO... 121 PL... 138 RU... 155 For wiring diagram, please

Dettagli

HIGH SPEED FIMER. HSF (High Speed Fimer)

HIGH SPEED FIMER. HSF (High Speed Fimer) HSF PROCESS HSF (High Speed Fimer) HIGH SPEED FIMER The development of Fimer HSF innovative process represent a revolution particularly on the welding process of low (and high) alloy steels as well as

Dettagli

CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING

CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING POTENZA FRIGORIFERA DA 4 A 26,8 kw ED.P 161 SF E K 98 FC La gamma di condizionatori

Dettagli

Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura

Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP

Dettagli

WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR. T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com

WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR. T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com WWW.TINYLOC.COM CUSTOMER SERVICE T. (+34) 937 907 971 F. (+34) 937 571 329 sales@tinyloc.com GPS/ RADIOTRACKING DOG COLLAR MANUALE DI ISTRUZIONI ACCENSIONE / SPEGNERE DEL TAG HOUND Finder GPS Il TAG HOUND

Dettagli

Brushless. Brushless

Brushless. Brushless Motori Motori in in corrente corrente continua continua Brushless Brushless 69 Guida alla scelta di motori a corrente continua Brushless Riduttore 90 Riddutore Coppia massima (Nm)! 0,6,7 30 W 5,5 max.

Dettagli

Serie. Genio Tecnic. Moduli termici a premiscelazione a condensazione. Emissioni di NOx in classe V

Serie. Genio Tecnic. Moduli termici a premiscelazione a condensazione. Emissioni di NOx in classe V Serie Genio Tecnic Moduli termici a premiscelazione a condensazione Emissioni di NOx in classe V Serie Genio tecnic Vantaggi Sicurezza Generatore totalmente stagno rispetto all ambiente. Progressiva riduzione

Dettagli

DISTRIBUTORI PER RIBALTABILI DISTRIBUTOR VALVES FOR DUMPERS DEVIATORI E DISTRIBUTORI/VALVE AND DISTRIBUTOR

DISTRIBUTORI PER RIBALTABILI DISTRIBUTOR VALVES FOR DUMPERS DEVIATORI E DISTRIBUTORI/VALVE AND DISTRIBUTOR 07 DISTRIBUTORI PER RIBALTABILI DISTRIBUTOR VALVES FOR DUMPERS DEVIATORI E DISTRIBUTORI/VALVE AND DISTRIBUTOR INDICE INDEX DISTRIBUTORI/DISTRIBUTORS 5 D125 2 SEZIONI/2-WAY VALVES 5 D126 3 SEZIONI/3-WAY

Dettagli

24 TIRANTI - PULL STUDS - ANZUGSBOLZEN - TIRETTES

24 TIRANTI - PULL STUDS - ANZUGSBOLZEN - TIRETTES Pag. 339 DIN 69872 340 ISO 7388/2 A 341 ISO 7388/2 B 342 CAT - METRIC 343 MAS 403 BT 344 JS - B 6339 345 347 OTT - HURCO MITSUI - KITAMURA C.B. FERRARI CHIRON - CINCINNATI etc. etc. 348 CHIAVE DINAMOMETRICA

Dettagli

Il colore Mapei nel progetto. The Mapei colour in the project. Effetti Estetici Decorative Effects

Il colore Mapei nel progetto. The Mapei colour in the project. Effetti Estetici Decorative Effects Il colore Mapei nel progetto The Mapei colour in the project Effetti Estetici Decorative Effects Marmorino Marmorino Effetto Classico Marmorino Classical Effect Effetti Estetici Decorative Effects 3 Applicazione

Dettagli

Manuale dell operatore

Manuale dell operatore Technical Publications 20 Z-30 20HD Z-30 Manuale dell operatore Modelli precedenti al numero di serie 2214 First Edition, Second Printing Part No. 19052IT Sommario Pagina Norme di sicurezza... 3 Controllo

Dettagli

Altre novità della nostra ampia gamma di strumenti!

Altre novità della nostra ampia gamma di strumenti! L innovazione ad un prezzo interessante Altre novità della nostra ampia gamma di strumenti! Exacta+Optech Labcenter SpA Via Bosco n.21 41030 San Prospero (MO) Italia Tel: 059-808101 Fax: 059-908556 Mail:

Dettagli

SAFAP 2012, Napoli 14-15 giugno ISBN 978-88-7484-230-8

SAFAP 2012, Napoli 14-15 giugno ISBN 978-88-7484-230-8 Valutazione della Minimum Pressurizing Temperature (MPT) per reattori di elevato spessore realizzati in acciai bassolegati al Cr-Mo, in esercizio in condizioni di hydrogen charging Sommario G. L. Cosso*,

Dettagli

Scaricatori di condensa per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S - ½, ¾ e 1 Istruzioni di installazione e manutenzione

Scaricatori di condensa per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S - ½, ¾ e 1 Istruzioni di installazione e manutenzione 3.347.5275.106 IM-P148-39 ST Ed. 1 IT - 2004 Scaricatori di condensa per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S - ½, ¾ e 1 Istruzioni di installazione e manutenzione 1. Informazioni generali per la sicurezza

Dettagli

Interruttori di posizione precablati serie FA

Interruttori di posizione precablati serie FA Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di

Dettagli

ATEX CERTIFIED. Iso 9001 - Cert. N 0633 DEX. Pompe per vuoto ad anello liquido monostadio Single stage liquid ring vacuum pumps

ATEX CERTIFIED. Iso 9001 - Cert. N 0633 DEX. Pompe per vuoto ad anello liquido monostadio Single stage liquid ring vacuum pumps Iso 9001 - Cert. N 0633 ATEX CERTIFIED DEX Pompe per vuoto ad anello liquido monostadio Single stage liquid ring vacuum pumps DESCRIZIONE CARATTERISTICHE Le pompe per vuoto ad anello liquido serie DEX

Dettagli

CB 1 CB 2. Manuale di istruzioni 810737-00 Valvola di non ritorno a clapet 1..., CB 2...

CB 1 CB 2. Manuale di istruzioni 810737-00 Valvola di non ritorno a clapet 1..., CB 2... CB 1 CB 2 Manuale di istruzioni 810737-00 Valvola di non ritorno a clapet 1..., CB 2... 1 Indice Note importanti Pagina Corretto impiego...8 Note di sicurezza...8 Pericolo...8 Applicabilità secondo articolo

Dettagli

Corso di Impianti Tecnici per l'edilizia - E. Moretti. Condizionamento CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Corso di Impianti Tecnici per l'edilizia - E. Moretti. Condizionamento CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 1 Impianti di Climatizzazione e Condizionamento CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Premessa Gli impianti sono realizzati con lo scopo di mantenere all interno degli ambienti confinati condizioni

Dettagli

REC HRA 350 UNITA' DI RECUPERO ATTIVA

REC HRA 350 UNITA' DI RECUPERO ATTIVA REC HRA 350 UNITA' DI RECUPERO ATTIVA Unita' di climatizzazione autonoma con recupero calore passivo efficienza di recupero > 50% e recupero di calore attivo riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria

Dettagli

Scheda tecnica. Pressostati e termostati tipo CAS 01/2002 DKACT.PD.P10.B2.06 520B0998

Scheda tecnica. Pressostati e termostati tipo CAS 01/2002 DKACT.PD.P10.B2.06 520B0998 Scheda tecnica Pressostati e termostati tipo CAS 01/2002 DKACT.PD.P10.B2.06 520B0998 Pressostati, tipo CAS Campo Ulteriori 0 10 20 30 40 50 60 bar p e Tipo informazioni bar a pag. Pressostati standard

Dettagli

Avendo effettuato il tagliando di cui sopra al mio mezzo ho pensato di realizzare questo semplice DOC per chi ne avesse necessità.

Avendo effettuato il tagliando di cui sopra al mio mezzo ho pensato di realizzare questo semplice DOC per chi ne avesse necessità. Tagliando Manutentivo Km. 10.000/30.000/50.000 XP500 TMAX. Avendo effettuato il tagliando di cui sopra al mio mezzo ho pensato di realizzare questo semplice DOC per chi ne avesse necessità. IMPORTANTE:

Dettagli

Piccoli attuatori elettrici angolari 2SG5

Piccoli attuatori elettrici angolari 2SG5 Piccoli attuatori elettrici angolari 2SG5 Istruzioni per l uso supplementari SIPOS 5 Edizione 05.13 Tutti i diritti riservati! Indice Istruzioni per l uso supplementari SIPOS 5 Indice Indice 1 Informazioni

Dettagli

Modell 8108.1 H D. Modell 8108.1. Modell 8108.1. Modell 8108.1

Modell 8108.1 H D. Modell 8108.1. Modell 8108.1. Modell 8108.1 ie gelieferten bbildungen sind teilweise in arbe. Nur die Vorschaubilder sind in raustufen. ei ruckdatenerstellung bitte beachten, dass man die ilder ggf. in raustufen umwandelt. 햽 햾 Vielen ank 12.0/2010

Dettagli

2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA

2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA 2. FONDAMENTI DELLA TECNOLOGIA 2.1 Principio del processo La saldatura a resistenza a pressione si fonda sulla produzione di una giunzione intima, per effetto dell energia termica e meccanica. L energia

Dettagli

Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata totale Leser modello 441 e 442 (DN 20-200)

Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata totale Leser modello 441 e 442 (DN 20-200) Pagina 1 di 9 6A.050 Ed. 6 IT - 2009 Leser modello 441 e 442 ( 20-200) Impiego Le valvole di sicurezza modello 441 e 442 sono utilizzabili con vapore, gas e liquidi. Versioni Mod. 4411 - Costruzione in

Dettagli

Il sistema più avanzato per un'esatta misurazione del calore

Il sistema più avanzato per un'esatta misurazione del calore Il sistema più avanzato per un'esatta misurazione del calore sensonic II Contatori di calore 2 Indice sensonic II Tecnologia innovativa orientata al futuro 4 Scelta del contatore versione orizzontale 6

Dettagli

TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE

TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE V.00 AGOSTO 2012 CARATTERISTICHE TECNICHE Il modulo TRACER218 485 è un dispositivo con porta di comunicazione RS485 basata su protocollo MODBUS

Dettagli

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi nstruzioni per l uso nstrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122 162

Dettagli

catalogo generale SPAZZATRICI AND URBAN POWER SWEEPERS PROFESSIONAL E URBANE

catalogo generale SPAZZATRICI AND URBAN POWER SWEEPERS PROFESSIONAL E URBANE cataogo generae genera cataogue SPAZZATRICI PROFESSIONALI E URBANE PROFESSIONAL AND URBAN POWER SWEEPERS Operatore a terra Wak behind modes SM Spazzatrice manuae a spinta Manua pushing sweeper con a soa

Dettagli

SCHEDA TECNICA. W270C W300C 4,4 m 3 5,0 m 3 8,0 ton 8,9 ton 24,4 ton 27,7 ton 320 CV/239 kw 347 CV/259 kw

SCHEDA TECNICA. W270C W300C 4,4 m 3 5,0 m 3 8,0 ton 8,9 ton 24,4 ton 27,7 ton 320 CV/239 kw 347 CV/259 kw SCHEDA TECNICA CAPACITÀ BENNE CARICO OPERATIVO BENNE PESO OPERATIVO POTENZA MASSIMA W270C W300C 4,4 m 3 5,0 m 3 8,0 ton 8,9 ton 24,4 ton 27,7 ton 320 CV/239 kw 347 CV/259 kw W270C/W300C ECOLOGICO COME

Dettagli

1 Sifoni per vasca da bagno Geberit

1 Sifoni per vasca da bagno Geberit Sifoni per vasca da bagno Geberit. Sistema.............................................. 4.. Introduzione............................................. 4.. Descrizione del sistema.................................

Dettagli

GENERAL INDEX GENERAL LIST 2015. 70 R.V.I. (Renault) 74 SCANIA 42 ISUZU 89 VOLVO CE 54 MACK. EURORICAMBI S.p.A. CATERPILLAR MITSUBISHI DAF 60 MERCEDES

GENERAL INDEX GENERAL LIST 2015. 70 R.V.I. (Renault) 74 SCANIA 42 ISUZU 89 VOLVO CE 54 MACK. EURORICAMBI S.p.A. CATERPILLAR MITSUBISHI DAF 60 MERCEDES EURORICAMBI S.p.A. E-mail: euroricambi@euroricambi.com - http : www.euroricambi.com GENERAL INDEX GENERAL LIST 2015 Suitable to: 12 18 24 24 DANA (EATON AXLES) 30 IVECO 35 FULLER Transmission 39 G.M. General

Dettagli

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION Pag. A/1 DESCRIZIONE PRODOTTO La serie MD10V comprende pompe a cilindrata variabile del tipo a pistoni assiali utilizzate in circuito chiuso. La variazione di

Dettagli

Elettrovalvole a comando diretto Serie 300

Elettrovalvole a comando diretto Serie 300 Elettrovalvole a comando diretto Serie 00 Minielettrovalvole 0 mm Microelettrovalvole 5 mm Microelettrovalvole mm Microelettrovalvole mm Modulari Microelettrovalvole mm Bistabili Elettropilota CNOMO 0

Dettagli

Termometri portatili. Temp 16 RTD Basic. Temp 10 K Basic Per sonde a termocoppia K. Temp 6 Basic

Termometri portatili. Temp 16 RTD Basic. Temp 10 K Basic Per sonde a termocoppia K. Temp 6 Basic Temp 360 Professional Datalogger, per sonde Pt100 RTD - 0,01 C Temp 300 Professional Datalogger, a doppio canale, per sonde a termocoppia K, T, J, B, R, E, S, N Temp 16 RTD Basic Per sonde Pt100 RTD Temp

Dettagli