Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika"

Transcript

1 Naziv studija Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv kolegija Analiza prijevoda Status kolegija Obvezni Godina 2. Semestar I. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Ivana Škevin vrijeme konzultacija Srijeda, Suradnik / asistent Kristina Jordan, mag.philol.ital. vrijeme konzultacija Utorak, Mjesto izvođenja nastave Dvorana 154, ponedjeljkom Oblici izvođenja nastave Predavanja, seminari Nastavno opterećenje P+S+V 15 P + 15 S Način provjere znanja i polaganja ispita Pismeni ispit, usmeni ispit Početak nastave Završetak nastave Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Nakon položenog ispita student/ica će moći: - klasificirati, imenovati, razlikovati i objasniti osnovne traduktološke pojmove te argumentirati iste primjerima, Ishodi učenja - imenovati i objasniti prevodilačke pristupe i postupke prema načelima primijenjene traduktologije, - analizirati i primijeniti osnovne traduktološke pristupe i postupke na tekstu/primjeru, - kritički pristupiti analizi prevedenog teksta te argumentirati mišljenje. Preduvjeti za upis Upisana druga godina preddiplomskog prevoditeljskog studija. Traduktološka analiza (leksička, sintaktička, funkcionalno stilistička, kulturološka) supostavna analiza izvornika i prijevoda odabranih tekstova iz područja medija, Sadržaj kolegija politike, umjetnosti, turizma i kulture pisanih suvremenim talijanskim i hrvatskim jezikom. Rekonstrukcija i evaluacija prevodilačkih pristupa i postupaka prema načelima primijenjene traduktologije. Obvezna literatura M.Ulrych, Genre-based text typology u Focus on the translator in multidisciplinary perspective, Unipress, Padova, F. Scarpa, Equivalenza funzionale e tipologie testuali nella traduzione u Tradurre, un Dopunska literatura approccio multidisciplinare, Utet, Torino, E. A. Nida, Principi di traduzione esemplificati dalla traduzione della Bibbia u Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano, J. Podeur (a cura di), Tradurre il fumetto-traduire la bande dessinée, Liguori, Internetski izvori Baza podataka o nazočnosti na nastavi, aktivnostima studenata, obavljenim Način praćenja kvalitete zadatcima, analiza studentskih seminara, analiza uspjeha studenata na ispitu, studentska evaluacija rada predmetnog nastavnika/suradnika. Uvjeti za dobivanje potpisa Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima, seminarski rad. Način bodovanja < 60 %, nedovoljan (1); =/> 60 %, dovoljan (2), =/> 70 %, dobar (3), =/> 80 %, vrlo kolokvija/seminara/vježbi dobar (4), =/ 90 %, izvrstan )(5). /ispita Način formiranja konačne ocjene Konačna ocjena se formira na osnovu zbroja ocjena iz pismenoga predroka ili pismenoga ispita i završnoga usmenoga ispita.

2 Napomena Nastavne teme-predavanja Red. br. Uvod: Traduktološka analiza / analiza prijevoda / kritika prijevoda: mapiranje termina i predmeta. Obavijesti studentima o obvezama tijekom semestra, obavijesti o literaturi i ispitu Datum Naslov Literatura Problemi ekvivalencije i gubitka u poruci (prijevodu). Il processo traduttivo. Eneide per ragazzi i problem empirijskog, odnosno idealnog čitatelja. Cambiamenti traduttivi. Dvojezične monografije. Soluzioni dirette / soluzioni oblique. Equivalenza. Dvojezične monografije problemi prevođenja eseja i humanističke stručne terminologije (parole concettuali). Adeguatezza / accettabilità. Turistički vodiči: terminologija, diskurs, problemi specifikacije i generalizacije. Turistički i gastronomski vodiči: problem semiosfere i kulturospecifičnosti. Pacia, Amalia (ed.), S

3 Stripovi: prevođenje slike i riječi Povijesna monografija (Papa Ivan Pavao II. u Zadru) problemi nacionalizacije i univerzalizacije u povijesnom tekstu. Prevođenje dječje književnosti sintaktički problemi, problemi dodavanja i sažimanja. U. Eco, Dire quasi la stessa cosa: problemi kompjutorskog prevođenja. Kompjutorski alati za prevođenje. Hrvatski prijevod Dire quasi la stessa cosa i kompenzacijske tehnike. Rekapitulacija i klasifikacija prevodilačkih postupaka. Mogućnosti i smisao rekonstrukcije prevodilačke strategije. J. Podeur (a cura di), Tradurre il fumetto-traduire la bande dessinée, Liguori, 2013.

4 Pismeni predrok. 15. Seminari Re d. Datum Naslov Literatura br Marina Giovannelli: Poesia Marina Giovannelli: Poesia famose Eneide: Le avventure di Enea Eneide: Le avventure di Enea, Dami Editore, Milano, Dvojezične monografije: Caravaggio; Kraljević Un autoritratto di Miroslav Kraljević, modernista croato, Fondazione Musei Civici Venezia, Gustoza đita. Marčić, Karlić: Gustoza đita: Jadranski gurmanski peljar, Fabra, Zagreb, Gustoza đita. Marčić, Karlić: Gustoza đita: Jadranski gurmanski peljar, Fabra, Zagreb, Ken Parker. Berardi, Milazzo: Ken Parker, Mondadori. famose, Dami Editore, milano, Vlaho Bukovac, dvojezična famose; monografija povodom izložbe u Dvojezična monografija: Bukovac; Galeriji Tvornice duhana Rovinj, Dvojezična monografija: Caravaggio; Tiziano scarpa: L'orto di Borislava Tiziano scarpa: L'orto di Borislava famose; Dvojezična monografija: Dulčić famose; Dvojezična monografija: Medović famose; Dvojezična monografija: Kraljević; Tiziano scarpa: Al mercato famose, Dami Editore, milano, Ivo Dulčić, dvojezična monografija povodom izložbe u Galeriji Tvornice duhana Rovinj, Mato Celestin Medović, dvojezična monografija povodom izložbe u Galeriji Tvornice duhana Rovinj, Un autoritratto di Miroslav Kraljević, modernista croato,

5 Umberto Eco Umberto Eco 15. famose; Dvojezična monografija: Caravaggio Fondazione Musei Civici Venezia, Tiziano scarpa: Al mercato Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Škevin

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Dettagli

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital.

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital. Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Talijanski jezik 1 Status kolegija Obvezni

Dettagli

Godina 1. godina (2016/2017) Semestar (prvi) Zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari kampus, dvorana 154 Oblici izvođenja nastave

Godina 1. godina (2016/2017) Semestar (prvi) Zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari kampus, dvorana 154 Oblici izvođenja nastave Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Talijanski jezik 1 Status kolegija Obvezni

Dettagli

Godina 2. godina ( ) Semestar zimski ECTS bodovi 3

Godina 2. godina ( ) Semestar zimski ECTS bodovi 3 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 3 Status kolegija obvezni

Dettagli

Godina 1. godina ( ) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142

Godina 1. godina ( ) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 Status kolegija obvezni

Dettagli

Godina 1. godina (2017./2018.) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3 Danijela Berišić Antić

Godina 1. godina (2017./2018.) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3 Danijela Berišić Antić Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 Status kolegija obvezni

Dettagli

frequenza obbligatoria / quattro ore settimanali (obvezni/4 puta tjedno)

frequenza obbligatoria / quattro ore settimanali (obvezni/4 puta tjedno) Naziv studija Corso di laurea triennale Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 6 Status kolegija frequenza obbligatoria / quattro ore settimanali (obvezni/4 puta tjedno) Godina 3 anno (3. godina) (2016/2017)

Dettagli

Godina 1. godina (2015/2016) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3

Godina 1. godina (2015/2016) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 Status kolegija obvezni

Dettagli

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 2014./2015. Smjer: Semestar: Turistički menadžment 3 OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O / I Naziv

Dettagli

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij Izvedbeni planovi Zimski semestar akademske godine 2014./2015. Sveučilišna

Dettagli

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti OPIS PREDMETA

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti OPIS PREDMETA NAZIV PREDMETA TALIJANSKI JEZIK II Šifra IKP 212, IKP 022 predavanja Vrste izvoñenja nastave vježbe samostalni zadaci multimedija i mreža mentorski rad (ostalo upisati) Nositelj predmeta Suradnik na predmetu

Dettagli

JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE

JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZADRU Odjel za talijanski jezik i književnost Obala kralja Petra Krešimira IV., 2 23000 Zadar JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE Program studija

Dettagli

Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i književnost Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i književnost IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKOG DVOPREDMETNOG STUDIJSKOG PROGRAMA TALIJANISTIKA 1. Popis obveznih/izbornih predmeta Naziv

Dettagli

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 Studijski profil (13) Italijanski jezik, književnost i kultura Naziv predmeta Savremeni italijanski jezik G-5 Status predmeta Obavezan predmet (OP) Trajanje Jedan semestar

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST IZVEDBENI PLANOVI ( zimski semestar ) ak. god. 2015./2016. I SEMESTAR Talijanski jezik 1 Talijanska književnost 1 Lektorske vježbe 1 Talijanska povijest i kultura III SEMESTAR

Dettagli

Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Odsjek za Talijanski jezik i književnost. Talijanski jezik i književnost

Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Odsjek za Talijanski jezik i književnost. Talijanski jezik i književnost 0 Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za Talijanski jezik i književnost IZVEDBENI PLAN NASTAVE PREDDIPLOMSKOG DVOPREDMETNOG STUDIJSKOG PROGRAMA Talijanski jezik i književnost Popis obveznih

Dettagli

Doc.dr.sc. Sandra Tamaro (nositeljica) http://www.unipu.hr/index.php?id=266. Sveučilišni preddiplomski studij talijanskoga jezika i književnosti

Doc.dr.sc. Sandra Tamaro (nositeljica) http://www.unipu.hr/index.php?id=266. Sveučilišni preddiplomski studij talijanskoga jezika i književnosti IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Kod i naziv kolegija Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s poveznicom na mrežnu str.) Studijski program 51597 (SEMANTD); 51653 (SEMT) Semantika /Semantica Doc.dr.sc.

Dettagli

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Dettagli

PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II. Obavezni predmeti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II. Obavezni predmeti PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Fonetika i fonologija talijanskog jezika Talijanski jezik 2 Talijanska književnost

Dettagli

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ODSJEK ZA TALIJANISTIKU. PRIJEDLOG PROGRAMA STUDIJA TALIJANISTIKE (preddiplomski studij)

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ODSJEK ZA TALIJANISTIKU. PRIJEDLOG PROGRAMA STUDIJA TALIJANISTIKE (preddiplomski studij) FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ODSJEK ZA TALIJANISTIKU PRIJEDLOG PROGRAMA STUDIJA TALIJANISTIKE (preddiplomski studij) 1 SADRŽAJ 1. UVOD... 3 2. OPĆI DIO... 5 3. OPIS PROGRAMA...7 3.1. Popis obveznih i

Dettagli

Str. preddiplomskog studija talijanskog jezika i književnosti preddiplomskog studija talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski

Str. preddiplomskog studija talijanskog jezika i književnosti preddiplomskog studija talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski Sadržaj: Prijedlog preddiplomskih studijskih programa 1 Opis programa preddiplomskog studija talijanskog jezika i književnosti 2 - I. godina 4 - II. godina 11 - III. godina 20 Opis programa preddiplomskog

Dettagli

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv studijskoga programa Dvopredmetni preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti 1.2. Nositelj/i studijskoga programa Odjel za talijanistiku 1.3. Vrsta studijskoga

Dettagli

Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i knjiţevnost

Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i knjiţevnost Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za talijanski jezik i knjiţevnost IZVEDBENI PLAN NASTAVE PREDDIPLOMSKOG DVOPREDMETNOG STUDIJSKOG PROGRAMA Talijanski jezik i književnost 1. Popis obveznih/izbornih

Dettagli

DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost

DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost Izborni predmeti Talijanski jezici i struka Sveučilišna avenija

Dettagli

Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu 3 VI

Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu 3 VI Studij: Preddiplomski studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa Preddiplomski studij Nautike Godina studija: Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI. II Dio. Dall età dell Arcadia ai giorni nostri

POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI. II Dio. Dall età dell Arcadia ai giorni nostri Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski Fakultet Odsjek za talijanistiku 1 POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Roberta Matković Asistent: dr.sc. Fioretti Fabrizio

Dettagli

Istarsko-kvarnerska književnost u prijevodima. Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti

Istarsko-kvarnerska književnost u prijevodima. Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti Kod kolegija Naziv kolegija Istarsko-kvarnerska književnost u prijevodima Opći podaci Studijski program Nositeljica/nositelj kolegija i asistentica/asistent Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja

Dettagli

Specifični ciljevi i ishodi nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza jesu znati:

Specifični ciljevi i ishodi nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza jesu znati: Kod kolegija Naziv kolegija 42078; DJKNJIŽT DJEČJA KNJIŽEVNOST LETTERATURA PER L'INFANZIA Detaljni izvedbeni nastavni plan i program Opći podaci Studijski program Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni

Dettagli

I seduta ordinaria della

I seduta ordinaria della TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD CITTANOVA Via Emonia 2 52466 Novigrad Cittanova Tel.: 052/757-007 Fax.: 0527758-755 E-mail:tos-sei.novigrad@skole.hr KLASA - SIG.AMM.:130-04/15-01/02

Dettagli

Specifični ciljevi i ishodi nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza jesu znati:

Specifični ciljevi i ishodi nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza jesu znati: Kod kolegija Naziv kolegija 42618; TP1PTK POČECI TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI I XIII. STOLJEĆE LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA E IL XIII SECOLO Opći podaci Studijski program Talijanski jezik i književnost

Dettagli

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Scuola per l arte applicata e il design Zagabria ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 6. 23. svibnja 2013. 6 23 maggio 2013 IZLOŽBA

Dettagli

ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA

ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA ITALIJANSKI JEZIK (DRUGI STRANI JEZIK) RAZRED: I, II, III, IV UDŽBENICI RETE! 2 i RETE! 3 Preporuke i sugestije 1 I RAZRED RETE! 2 Prvo polugodište Unità 1, 2, 3 Broj

Dettagli

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2013.

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2013. ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2013. (ZAPORKA NATJECATELJA) BROJ BODOVA: I. Čitanje s razumijevanjem: / 30 II. Uporaba jezika (gramatičke i leksičke strukture

Dettagli

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2014.

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2014. ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE 24. SIJEČNJA 2014. (ZAPORKA NATJECATELJA) BROJ BODOVA: I. Čitanje s razumijevanjem: / 30 II. Uporaba jezika (gramatičke i leksičke strukture

Dettagli

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

Università degli Studi di Bari Lingua e Traduzione inglese : 6 CFU Classe A (Cultura lett. Dell Antichità-Cultura Teatrale)

Università degli Studi di Bari Lingua e Traduzione inglese : 6 CFU Classe A (Cultura lett. Dell Antichità-Cultura Teatrale) Università degli Studi di Bari Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Letterature Comparate Corso di Laurea in Lettere (triennale) Lingua e Traduzione inglese Prof.ssa Rosalba De Giosa a.a.2013-2014

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK B I

TALIJANSKI JEZIK B I 1 SVEUČILIŠTE U SPLITU SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE NASTAVNI MATERIJAL IZ KOLEGIJA TALIJANSKI JEZIK B I Katarina Krnić, predavač Akademska godina 2015. / 2016. 2 OSNOVNI PODACI O PREDMETU Vrsta

Dettagli

Newsletter Broj 3. Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe

Newsletter Broj 3. Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe Newsletter Broj 3 Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST STUDENATA Politehnika

Dettagli

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu UNIONE ITALIANA/Talijanska Unija UNIVERSITA POPOLARE/ Narodno Sveučilište F I U M E/Rijeka TRIESTE/Trst COMUNE DI GRISIGNANA OPĆINA GROŢNJAN COMUNITA DEGLI ITALIANI ZAJEDNICA TALIJANA GRISIGNANA/GROŢNJAN

Dettagli

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome Cognome Deja Piletić Cittadinanza Montenegrina Data e luogo di nascita 28 ottobre 1978, Cetinje Occupazione Ricercatrice universitaria presso il Dipartimento

Dettagli

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)!

A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! Predispit znanja iz talijanskog jezika 2012/ 13. A. Pozorno poslušajte snimljeni tekst. Nakon toga označite zaokruživanjem jesu li tvrdnje, koje su napisane, točne (T) ili netočne (N)! 1. Questa è un intervista

Dettagli

I T A L I J A N S K I J E Z I K

I T A L I J A N S K I J E Z I K I T A L I J A N S K I J E Z I K Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Test iz gramatike, leksike i pisanja traje 100 minuta. Za vrijeme rada na testu nije

Dettagli

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.25.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S025. TAL A IK-2 D-S025.indd

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.25.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S025. TAL A IK-2 D-S025.indd TAL A TALIJANSKI JEZIK viša razina ISPIT SLUŠANJA () TAL25.HR.R.K2.12 12 1.indd 1 25.4.2016. 15:24:10 Prazna stranica 99 2.indd 2 25.4.2016. 15:24:10 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite

Dettagli

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017.

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017. Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Katedra za italijanski jezik i književnost Prof. dr Julijana Vučo Doc. dr Katarina Zavišin PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI

Dettagli

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti

offrire supporto alla CNI nella promozione e nel monitoraggio dell effettiva applicazione dei diritti riconosciuti Obiettivi promuovere l idea che il bilinguismo è un investimento per il presente e per il futuro rafforzare la convivenza sociale tra maggioranza e minoranza e i gruppi etnici presenti sul territorio offrire

Dettagli

1) Draga djeco Cari figli. Significato di una formula allocutiva

1) Draga djeco Cari figli. Significato di una formula allocutiva Prime intuizioni Nel dicembre 1986 scesi per la seconda volta nello stesso anno a Međugorje, e in tale occasione sentii di dover sciogliere in coscienza un dilemma; dilemma che nessun credente da trent

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.23.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S023. TAL A IK-2 D-S023.indd 1 28.4.2015.

TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.23.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S023. TAL A IK-2 D-S023.indd 1 28.4.2015. TALIJANSKI JEZIK viša razina ISPIT SLUŠANJA () TAL23.HR.R.K2.12 12 1.indd 1 28.4.2015. 11:02:22 Prazna stranica 99 2.indd 2 28.4.2015. 11:02:22 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih. Ne

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

Ispitni katalog 2012/2013. pripremile

Ispitni katalog 2012/2013. pripremile Ispitni katalog 2012/2013. pripremile mr Hajdana Vujanović, Filozofski fakultet Nikšić Jelena Pavićević, OŠ Milorad Musa Burzan Podgorica Darinka Radović, Gimnazija Petar I Petrović Njegoš, Danilovgrad

Dettagli

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3.

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. HOSTELS IN SPLIT 4. BOUTIQUE HOTEL IN SPLIT 5. HVAR CULTURAL VISIT 6.

Dettagli

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019.

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 342-01/16-01/24 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

Musico di Leonardo da Vinci Pinacoteca Ambrosiana. Milano Mostra Fotografica realizzata con il contributo di:

Musico di Leonardo da Vinci Pinacoteca Ambrosiana. Milano Mostra Fotografica realizzata con il contributo di: Uomo Vitruviano Leonardo Palazzo Reale di Milano in mostra un mese per EXPO Dama del Pollaiolo Museo Poldi Pezzoli. Milano Matrimonio della Vergine Pinacoteca di Brera Sergio Coppola utilizzando strumenti

Dettagli

Državna matura Vodič kroz ispite državne mature

Državna matura Vodič kroz ispite državne mature Državna matura 2012. Vodič kroz ispite državne mature Državna matura 2012. Vodič kroz ispite državne mature Nakladnik Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Za nakladnika Goran Sirovatka,

Dettagli

Number of student mobility periods (for studies - SMS): 10 (2 students x 5 months)

Number of student mobility periods (for studies - SMS): 10 (2 students x 5 months) I CHIETI01 University G. D'Annunzio Chieti Pescara, Department of Architecture / Sveučilište "G. d'annunzio, Chieti, Italija Study cycle: 2 nd cycle Number of student mobility periods (for studies - SMS):

Dettagli

IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM

IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI Slavka Krautzeka bb, Rijeka Akad. god. 2009./2010. Studijski programi: PRIMIJENJENA UMJETNOST LIKOVNA PEDAGOGIJA NAZIV

Dettagli

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA fotografski odjel ZAGREB SCUOLA PER L ARTE APPLICATA E IL DESIGN sezione fotografica ZAGABRIA

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA fotografski odjel ZAGREB SCUOLA PER L ARTE APPLICATA E IL DESIGN sezione fotografica ZAGABRIA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA fotografski odjel ZAGREB SCUOLA PER L ARTE APPLICATA E IL DESIGN sezione fotografica ZAGABRIA ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 7.

Dettagli

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Upute za prijavitelje za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske

Dettagli

09:00 09:30 Registrazione Prijava udeležencev. 09:30 10:00 Conferenza stampa d apertura. Tiskovna konferenca. Uvodni pozdravi:

09:00 09:30 Registrazione Prijava udeležencev. 09:30 10:00 Conferenza stampa d apertura. Tiskovna konferenca. Uvodni pozdravi: Conferenza di mid-term/ Vmesna konferenca 26 febbraio 2014 / 26. februar 2014 Nova Gorica, sala conferenze Hotel Perla/ Nova Gorica, konferenčna dvorana Hotela Perla Riunione convocata da: LP / Srečanje

Dettagli

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006 Turismo Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel Nel territorio della Repubblica di Croazia nel sono stati realizzati 53.006.946 pernottamenti,

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Che cos è una certificazione linguistica? Što je jezična diploma?

Dettagli

Traduzione Editoria Alta formazione e ricerca

Traduzione Editoria Alta formazione e ricerca Traduzione Editoria Alta formazione e ricerca Fondazione San Pellegrino Translation La Fondazione San Pellegrino, in collaborazione con la Nida School of Translation Studies, pubblica la rivista scientifica

Dettagli

ELENCO DELLE OPERE IN MOSTRA

ELENCO DELLE OPERE IN MOSTRA ELENCO DELLE OPERE IN MOSTRA Rosalba prima pittrice de l Europa Anton Maria Zanetti il vecchio (Venezia, 1680-1767) Caricatura di Rosalba Carriera Penna e inchiostro bruno, matita nera, carta bianca, mm

Dettagli

ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE MAJ, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO

ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE MAJ, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE MAJ, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja.

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO

ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO ITALIJANSKI JEZIK EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE UPUTSTVO Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja.

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske

Dettagli

per l'anno scolastico 2013/2014

per l'anno scolastico 2013/2014 REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI Omladinska 20 Viale della Gioventù 20, ROVINJ-ROVIGNO Tel/fax: (052) 813-131www.sei-bbenussi.hr

Dettagli

ITALIJANSKI JEZIK. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. MAJ, školske 2014/2015. godine

ITALIJANSKI JEZIK. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. MAJ, školske 2014/2015. godine ITALIJANSKI JEZIK eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole MAJ, školske 2014/2015. godine UPUTSTVO Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja.

Dettagli

ELENCO N. 06 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 16.02.2005 N. DATA OGGETTO SETTORE

ELENCO N. 06 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 16.02.2005 N. DATA OGGETTO SETTORE ELENCO N. 06 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 16.02.2005 N. DATA OGGETTO SETTORE 0012 11.01.2005 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI ORDINARI PERIODO 01.04.2005/31.03.2008 INDIZIONE GARA INFORMALE

Dettagli

Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni Madre folle, 1929 terracotta, cm 180x65x65 Bologna, Collezioni d Arte e di Storia della Fondazione Carisbo La

Dettagli

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina LETTURA E SCRITTURA TAL B IK-1 D-S001

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina LETTURA E SCRITTURA TAL B IK-1 D-S001 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK osnovna razina LETTURA E SCRITTURA 12 e scrittura Prazna stranica 99 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte

Dettagli

Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni Elenco opere in mostra Madre folle, 1929 terracotta, cm 180x65x65 Bologna, Fondazione Carisbo La lupa, 1930-31

Dettagli

La nostra gita scolastica Put u Italiju

La nostra gita scolastica Put u Italiju La nostra gita scolastica Put u Italiju Stručna ekskurzija učenika osmih razreda iz talijanskog jezika: Padova Verona Gardaland 27. 28.10.2017. Voditeljice: Renata Matošić i Kristina Štefiček Put u Italiju

Dettagli

UNIVERSIlY OF MONTENEGRO <l>hj1030<!>ckh <l>akyjitet

UNIVERSIlY OF MONTENEGRO <l>hj1030<!>ckh <l>akyjitet YHllBEP3lITET uphe rope UNIVERSIlY OF MONTENEGRO hj1030ckh akyjitet FACULTY OF PHILOSOPHY )J;aHMJla bojobhha 66 Danila Bojovica bb II cp 91 P.O. Box 91 81400 HMKillHn 81400 Niksi6 LWHa fopa Montenegro

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 342-01/14-01/03 URBROJ:

Dettagli

Zbirka testova za polaganje maturskog i stručnog ispita

Zbirka testova za polaganje maturskog i stručnog ispita Zbirka testova za polaganje maturskog i stručnog ispita iz ITALIJANSKOG JEZIKA Zavod za udžbenike i nastavna sredstva PODGORICA Zbirka testova za polaganje maturskog i stručnog ispita iz ITALIJANSKOG

Dettagli

SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LETTERE E IN BENI CULTURALI (CURRICULUM: LETTERE CLASSICHE)

SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LETTERE E IN BENI CULTURALI (CURRICULUM: LETTERE CLASSICHE) SCHEDA PROGRAMMA INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LETTERE E IN BENI CULTURALI (CURRICULUM: LETTERE CLASSICHE) Insegnamento LINGUA E CIVILTÀ GRECA Docente Prof. Matteo Pellegrino

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK osnovna razina. Rezultati državne mature 2010.

TALIJANSKI JEZIK osnovna razina. Rezultati državne mature 2010. TALIJANSKI JEZIK osnovna razina Rezultati državne mature 2010. Deskriptivna statistika ukupnog rezultata PARAMETAR VRIJEDNOST N 99 k 52 M 74,3 St. pogreška mjerenja 7,24 Medijan 80,50 Mod 88,83 St. devijacija

Dettagli

1. PRIMA CLASSE TITOLO AUTORE TIPO DI PUBLICAZIONE PREZZO EDITORE NR. CAT.

1. PRIMA CLASSE TITOLO AUTORE TIPO DI PUBLICAZIONE PREZZO EDITORE NR. CAT. REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI Omladinska 20 Viale della Gioventù 20, ROVINJ-ROVIGNO Tel/fax: (052) 813-131e-mail: os-rovinj-001@skole.htnet.hr

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN LETTERE a.a II semestre

CORSO DI LAUREA IN LETTERE a.a II semestre CORSO DI LAUREA IN LETTERE a.a. 2016-17 II semestre LABORATORI del II semestre per gli studenti del Triennio di Lettere e delle Lauree Magistrali di Lettere moderne e di Lettere antiche Agli studenti di

Dettagli

Proposte di lettura. Il cinema espressione del Novecento A cura del servizio di reference- infocataloghi

Proposte di lettura. Il cinema espressione del Novecento A cura del servizio di reference- infocataloghi Proposte di lettura Il cinema espressione del Novecento A cura del servizio di reference- infocataloghi 31 gennaio- 28 febbraio 2013 In occasione delle conferenze su Il cinema espressione del novecento,

Dettagli

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926 Osim Pool Open Water Swimming (Pool OWS) - utrke koja se u bazenu pliva po pravilima daljinskog- plivanja u otvorenim vodama, želja je autora bila organizirati plivačko takmičenje za sve dobne skupine

Dettagli

Un autoritratto di Miroslav Kraljevič Modernista croato

Un autoritratto di Miroslav Kraljevič Modernista croato Mostre temporanee In collaborazione con Moderna Galerija di Zagabria A cura di Gabriella Belli Biserka Rauter Planćić Cristiano Sant Comunicato Stampa Ideazione e coordinamento Živa Kraus Un autoritratto

Dettagli

Sig. Amm / /8 N Pr

Sig. Amm / /8 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr ID

Dettagli

DRŢAVNO TAKMIČENJE OSNOVNA ŠKOLA

DRŢAVNO TAKMIČENJE OSNOVNA ŠKOLA DRŢAVNO TAKMIČENJE OSNOVNA ŠKOLA Podgorica, 3. 3. 2012. godine Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. Vrijeme rješavanja Broj bodova Slušanje oko 15 minuta 15 Čitanje 25 minuta 25 Upotreba

Dettagli

TAL B TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.25.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S025

TAL B TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.25.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S025 TAL B TALIJANSKI JEZIK osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TAL25.HR.R.K1.16 12 1.indd 1 28.4.2016. 14:51:52 Prazna stranica 99 2.indd 2 28.4.2016. 14:51:52 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte

Dettagli

GUIDA PER UTENTI ALTRE FUNZIONALITÀ SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE

GUIDA PER UTENTI ALTRE FUNZIONALITÀ SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE GUIDA PER UTENTI ALTRE FUNZIONALITÀ SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE Zagreb, giugno 2012 INDICE: IL SERVIZIO OFFRE AI CLIENTI FUNZIONALITÀ ADDIZIONALI... 2 IMPOSTARE RUOLI UTENTE... 2 ATTIVAZIONE

Dettagli

TITOLO AUTORE TIPO DI PUBLICAZIONE PREZZO EDITORE. Lorena Roberts, Stella Maidment Lorena Roberts, Stella Maidment

TITOLO AUTORE TIPO DI PUBLICAZIONE PREZZO EDITORE. Lorena Roberts, Stella Maidment Lorena Roberts, Stella Maidment REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO BENUSSI Omladinska 20 Viale della Gioventù 20, ROVINJ-ROVIGNO Tel/fax: (052) 813-131e-mail: os-rovinj-001@skole.htnet.hr

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO

OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO Kat.Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Osnovna škola - na jeziku nacionalne manjine - 1. razred osnovne škole HRVATSKI JEZIK P

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.24.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S024

TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.24.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S024 TALIJANSKI JEZIK osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TAL24.HR.R.K1.16 12 1.indd 1 18.5.2015. 13:30:33 Prazna stranica 99 2.indd 2 18.5.2015. 13:30:33 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte

Dettagli

MA Lingua e Letteratura Italiane 30 crediti Programma di studi Secondari: seconda materia

MA Lingua e Letteratura Italiane 30 crediti Programma di studi Secondari: seconda materia Master of Arts MA Lingua e Letteratura Italiane 30 crediti Programma di studi Secondari: seconda materia 1. Descrizione generale del programma Il conseguimento del titolo di «Master of Arts in Lingue e

Dettagli

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA Pola, luglio 2016 Indicazioni per la stesura delle tesine di laurea triennale

Dettagli

E.T.I. Unità d italiano Docente: Alessandra Fioravanti ~ Anno Accademico 2006-2007. semestre invernale 2006 (corso I )

E.T.I. Unità d italiano Docente: Alessandra Fioravanti ~ Anno Accademico 2006-2007. semestre invernale 2006 (corso I ) E.T.I. Unità d italiano Docente: Alessandra Fioravanti ~ Anno Accademico 2006-2007 IL CORSO DI INTRODUZIONE AL DIRITTO in lingua italiana per traduttori (plan d'étude du BA en Communication Multilingue

Dettagli

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI

GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI GUIDA PER GLI UTENTI PAGAMENTI SERVIZIO DI INTERNET BANKING PER AZIENDE INDICE: TIPOLOGIA DI PAGAMENTI DA EFFETTUARE CON IL PBZCOM@NET... 2 PAGAMENTI DOMESTICI EFFETTUATI IN VALUTA NAZIONALE... 2 PAGAMENTI

Dettagli

Elenco titoli: BID: Autore: Titolo: Edizione: Numerazione: Pubblicazione: Descrizione fisica: Note: Livello bibliografico: Tipo documento:

Elenco titoli: BID: Autore: Titolo: Edizione: Numerazione: Pubblicazione: Descrizione fisica: Note: Livello bibliografico: Tipo documento: Elenco titoli: BID: AL01240203 Titolo: *(Non) un corso di scrittura e narrazione / Giulio Mozzi Pubblicazione: Milano : Terre di mezzo, 2009 Descrizione fisica: 238 p. ; 20 cm Suppl. a: Terre di mezzo,

Dettagli