1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-"

Transcript

1 Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5776 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Broj: 5/2017 Tar-Torre, Godina: X Cijena po komadu: 30 kn Izdavač: Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8 Odgovorni urednik: Marija Zupančič Izlazi po potrebi SADRŽAJ IV JAVNE OBJAVE 1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega 5777 Dibattito pubblico sulla proposta dellle Modifiche e aggiunte del Piano Territoriale del Comune di Torre-Abrega Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga- Frata 5779 Dibattito pubblico sulla proposta delle Modifiche e aggiunte del Piano urbanistico Torre- Abrega-Fratta 5780

2 Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5777 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) te Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: /16-01/1 ; URBROJ: 2167/08-01/ od godine, Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA 1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od godine do godine. 2. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega održati će se u sjedištu, Istarska 8, I kat - Vijećnica, Tar, dana godine ponedjeljak, u 15:30 sati. 3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO-a omogućava se u sjedištu Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat, Tar, od godine. do godine, radnim danom (osim subote) od 08,00 sati do 15,00 sati. 4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave godine: - upisom u knjigu primjedbi u sjedištu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega, Istarska 8, I kat, Tar, - upisom u zapisnik o javnom izlaganju i - dostavom putem pošte na adresu Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za Jedinstveni upravni odjel, Istarska 8, Tar. - slanjem a na Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. KLASA: /16-01/1 UR.BROJ: 2167/08-02/ Tar-Torre, godine

3 Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5778 Ai sensi dell'articolo 96 della Legge sull'assetto territoriale ( Gazzetta Ufficiale num. 153/13) e alla Conclusione del Sindaco del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, CLASSE: /16-01/1 ; NUM.PROTOCOLLO: 2167/8-01/ del 27 marzo 2017, l'assessorato generale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega bandisce il seguente DIBATTITO PUBBLICO SULLA PROPOSTA DELLE MODIFICHE E AGGIUNTE DEL PIANO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TORRE-ABREGA 1. Il Dibattito pubblico si terra' nella durata di 8 giorni, dal 06 aprile al 13 aprile L' esposizione pubblica della Proposta delle modifiche e aggiunte del Piano Territoriale del Comune di Torre-Abrega avra' luogo presso la sede del Comune in Via dell'istria 8, al I o piano, nella sala del Consiglio comunale, a Torre, Torre, il 10/IV/2017 lunedi', con inizio alle ore 15: L'accesso pubblico all'esposizione della Proposta delle modifiche e aggiunte del Piano Territoriale del Comune Torre-Abrega e' consentito presso la sede del Comune, in Via dell'istria 8, al I o piano, Torre, dal 06/IV/2017 al 13/IV/2017, durante i giorni lavorativi (tranne il sabato), dalle ore 8,00 alle ore 15, Tutte le opinioni, proposte o annotazioni riguardanti la Proposta del Piano possono essere inoltrate entro il 13/IV/2017, in moda da: - annotare le stesse nel libro delle annotazioni presso la sede dell'assessorato generale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Via dell'istria 8, Torre, al I o piano; - annotare nel verbale dell'esposizione pubblica; - inviare per posta all'indirizzo del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Assessorato generale, Via dell'istria 8, Torre, e - inviare l' all'indirizzo Le opinioni, proposte o annotazioni pervenute sulla Proposta del Piano, le quali non saranno leggibili o contrassegnate da nome e cognome, come anche dall' indirizzo del richiedente, non veranno prese in considerazione nella preparazione del Resoconto sul Dibattito pubblico. CLASSE: /16-01/1 NUM.PROTOCOLLO: 2167/08-02/ Torre, 27 marzo 2017

4 Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5779 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) te Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: /16-01/2, URBROJ: 2167/8-01/ od godine, Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOGA PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-FRATA 1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od godine do godine. 2. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga- Frata održati će se u sjedištu, Istarska 8, I kat - Vijećnica, Tar, dana godine ponedjeljak, u 17:00 sati. 3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a omogućava se u sjedištu Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat, Tar, od godine do godine radnim danom (osim subote) od 08,00 sati do 15,00 sati. 4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga-Frata mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave godine : - upisom u knjigu primjedbi u sjedištu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega, Istarska 8, I kat, Tar, - upisom u zapisnik o javnom izlaganju i - dostavom putem pošte na adresu Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za Jedinstveni upravni odjel, Istarska 8, Tar. - slanjem a na Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. KLASA: /16-01/2 UR.BROJ: 2167/08-02/ Tar-Torre, godine

5 Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5780 Ai sensi dell'articolo 96 della Legge sull'assetto territoriale ( Gazzetta Ufficiale num. 153/13) e alla Conclusione del Sindaco del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, CLASSE: /16-01/2 ; NUM.PROTOCOLLO: 2167/8-01/ del 27 marzo 2017, l'assessorato generale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega bandisce il seguente DIBATTITO PUBBLICO SULLA PROPOSTA DELLE MODIFICHE E AGGIUNTE DEL PIANO URBANISTICO TORRE-ABREGA-FRATTA 4. Il Dibattito pubblico si terra' nella durata di 8 giorni, dal 06 aprile al 13 aprile L' esposizione pubblica della Proposta delle modifiche e aggiunte del Piano urbanistico Torre-Abrega-Fratta avra' luogo presso la sede del Comune in Via dell'istria 8, al I o piano, nella sala del Consiglio comunale, a Torre, Torre, il 10/IV/2017 lunedi', con inizio alle ore 17: L'accesso pubblico all'esposizione della Proposta delle modifiche e aggiunte del Piano urbanistico Torre-Abrega-Fratta e' consentito presso la sede del Comune, in Via dell'istria 8, al I o piano, Torre, dal 06/IV/2017 al 13/IV/2017, durante i giorni lavorativi (tranne il sabato), dalle ore 8,00 alle ore 15, Tutte le opinioni, proposte o annotazioni riguardanti la Proposta del Piano possono essere inoltrate entro il 13/IV/2017, in moda da: - annotare le stesse nel libro delle annotazioni presso la sede dell'assessorato generale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Via dell'istria 8, Torre, al I o piano; - annotare nel verbale dell'esposizione pubblica; - inviare per posta all'indirizzo del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Assessorato generale, Via dell'istria 8, Torre, e - inviare l' all'indirizzo Le opinioni, proposte o annotazioni pervenute sulla Proposta del Piano, le quali non saranno leggibili o contrassegnate da nome e cognome, come anche dall' indirizzo del richiedente, non veranno prese in considerazione nella preparazione del Resoconto sul Dibattito pubblico. CLASSE: /16-01/2 NUM.PROTOCOLLO: 2167/08-02/ Torre, 27 marzo 2017

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019.

Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od do 2019. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 342-01/16-01/24 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 342-01/14-01/03 URBROJ:

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/ , fax: 052/ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 944-15/16-01/02 URBROJ: 2163/1-06/6-16-2 Pula,

Dettagli

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR OPĆINA BALE ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE LISTA COLLETTIVA DELLE LISTE DI CANDIDATURA PER L ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEL COMUNE

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7/05 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 59 60 61 62 63 Gradsko vijeće Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog

Dettagli

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu

Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UP/I-342-01/17-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3

Dettagli

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ. 2. Naziv liste: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS OPĆINA BRTONIGLA ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ Nositelj liste: ILIJA RAGUŽ 2. Naziv liste:

Dettagli

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1

Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 Br. Nr.3/15 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 18. 19. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 8. travnja 2015. 8. aprile 2015

Dettagli

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Nositelj izrade: GRAD ROVINJ - CITTA ROVINJ - DI ROVIGNO GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ROVINJA - ROVIGNO IZMJENE I DOPUNE Sažetak za javnost Izvršitelj: URBING d.o.o. za poslove prostornog ureñenja

Dettagli

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017.

Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. Br. Nr. 9/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 20. rujna 2017. 20 settembre 2017 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradonačelnika Atti del

Dettagli

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

S poštovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić,dipl.ing.arh. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: UP/I-342-01/14-01/02 URBROJ:

Dettagli

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED

SAZIVAM 38. sjednicu Skupštine Istarske županije DNEVNI RED REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/351-667, fax. 052/351-686 e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr KLASA: 021-04/17-01/21 URBROJ: 2163/1-01/4-17-1 Pazin,

Dettagli

Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Z A K L J U Č A K. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: UPI-342-0116-0127 URBROJ: 21631-018-16-2 Pula, 02. studenoga 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE nr predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52000 Pazin

Dettagli

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN

KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU Klasa:602-03/09-01/26 Urbroj:2163/1-05/4-10-4 Labin, 22.04.2010. KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE IŽ PAZIN Predmet: Razrješenje

Dettagli

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di terreni edificabili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di terreni edificabili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik - Il Sindaco Matteottijev trg 2/P.zza Matteotti 2, 52210 Rovinj Rovigno

Dettagli

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 612-01/16-01/08 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 Pula, 06. prosinca 2016. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Dettagli

ZBIRNU LISTU - LISTA COLLETTIVA

ZBIRNU LISTU - LISTA COLLETTIVA REPUBLIKA SKA - REPUBBLICA DI CROAZIA OPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI COMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI Ur.broj/ N.ro prot.: 2105/04-01-05-22 Brtonigla/Verteneglio, 21.04.2005.g. područne (regionalne)

Dettagli

ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna službe za poslove Skupštine HR Pazin Dršćevka 3

ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna službe za poslove Skupštine HR Pazin Dršćevka 3 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-182, fax: 052/372-191 Klasa: 351-01/13-01/23 Urbroj: 2163/1-08-02/1-13-65

Dettagli

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno

Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj- Rovigno Br. Nr. 7/16. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno,

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Program rada za 2006.g. Programma di lavoro del Consiglio

Dettagli

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ISTARSKE ŽUPANIJE - REGIONE ISTRIANA ZA 2016. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za kulturu Assessorato alla cultura Upute za prijavitelje za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske

Dettagli

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017

Program održavanja komunalne infrastrukture za godinu Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017 Br. Nr. 3/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 21. ožujka 2017. 21 marzo 2017 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Akti Gradonačelnika

Dettagli

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 423 UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor UDK: 352.071 Dr. sc. Mateja Crnković, viša asistentica

Dettagli

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno

DELIBERA SUL BANDO DI CONCORSO per la vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik - Il Sindaco Klasa / Classe: 944-01/17-01/119 Ur.broj / Numprot: 2171-01-13-17-1

Dettagli

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Reg. delib. N. 3 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 03/01/2014 alle ore 12.00. In seguito ad inviti si è riunita nell apposita sala della

Dettagli

INVITO PUBBLICO ALLO SCOPO DI ESPRIMERE INTERESSE VERSO GLI INVESTIMENTI NELLA ZONA IMPRENDITORIALE GRIPOLE-SPINĖ

INVITO PUBBLICO ALLO SCOPO DI ESPRIMERE INTERESSE VERSO GLI INVESTIMENTI NELLA ZONA IMPRENDITORIALE GRIPOLE-SPINĖ Ai sensi dell'art. 11, par. 2 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo delle piccole imprese (Gazzetta ufficiale num. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), dell'art. 5, par. 2 del Decreto sulla gestione

Dettagli

Corso per Insegnante (Instructor) Subacqueo ottobre 2016 A.S.D. Sub Mania - Lago d Iseo

Corso per Insegnante (Instructor) Subacqueo ottobre 2016 A.S.D. Sub Mania - Lago d Iseo Venerdi 21/10 ore 10.00 Venerdi 21/10 ore 13.00 Venerdi 21/10 ore 14.30 Venerdi 21/10 ore 18.30 Venerdi 21/10 ore 20.30 Sabato 22/10 - ore 08.30 Sabato 22/10 ore 13.30 Sabato 22/10 ore 14.30 Sabato 22/10

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 10. listopada 2011. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Gradsko vijeće Zaključak o prihvaćanju

Dettagli

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE

SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE 76 SLUŽBENE NOVINE GRADA NOVIGRADA-BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CITTA' DI CITTANOVA INDICE UIL CONSIGLIO CITTADINO 7. DELIBERA DI NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA TIČIĆI CITTANOVA

Dettagli

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.

U privitku dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJAA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu Servizio per l'acquisto pubblico KLASA: 406-01/16-01/55 URBROJ: 2163/1-09/2-16-01 Pula, 24. listopada

Dettagli

CONCORSO FOTOGRAFICO LORO DI NAPOLI

CONCORSO FOTOGRAFICO LORO DI NAPOLI L Assessorato alle Pari Opportunità ed alle politiche giovanili del Comune di Napoli Avviso pubblico Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 10/02/2012 (Servizio Pari Opportunità, Azioni Positive

Dettagli

Con il Patrocinio. BANDO Di CONCORSO A4 MANI

Con il Patrocinio. BANDO Di CONCORSO A4 MANI Con il Patrocinio In Collaborazione con: Citta' di Sorrento ISTITUTO SUPERIORE LICEO ARTISTICO FRANCESCO GRANDI Sorrento Istituto Statale Polispecialistico San Paolo -Sorrento- BANDO Di CONCORSO A4 MANI

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PROV. PALERMO

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PROV. PALERMO Allegato A COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PROV. PALERMO ------ ------ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ART. 1 (Oggetto e finalità del regolamento) Il presente regolamento

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA. KLASA: /14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/ Pula, 19. veljače 2015. REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PULA, Flanatička br.29, p.p.198 tel.052/352-155, fax: 052/352-154 KLASA: 400-01/14-01/30 URBROJ: 2163/1-06/8-15-12 Pula, 19. veljače 2015.

Dettagli

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA. održana godine SKUPŠTINA / ASSEMBLEA ZAPISNIK 28. SJEDNICA održana 14. 03. 2016. godine Pazin, 14. 03. 2016. godine 1 ZAPISNIK sa 28. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 14. ožujka 2016. godine (ponedjeljak),

Dettagli

q ESISTONO rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi (es. padre, fratello, cugino, compagno) quali

q ESISTONO rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi (es. padre, fratello, cugino, compagno) quali 1 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANAGRAFICA 1) Il sottoscritto (*) telefono indirizzo e-mail consapevole delle responsabilità penali per false dichiarazioni, di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000,

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Delibera

Dettagli

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza AL SINDACO Via Ca Pisani, 74 35010 VIGODARZERE Tel. 0498888306/354 - Fax 0498871459 E-MAIL: residenze@vigodarzerenet.it PEC: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net RC 003 Creato il 16-11-2017 DICHIARAZIONE

Dettagli

via Iasolino n.1 80077 Ischia (NA) - telefono 0813333111 telefax 0813333201 sito web :www.comuneishia.it

via Iasolino n.1 80077 Ischia (NA) - telefono 0813333111 telefax 0813333201 sito web :www.comuneishia.it via Iasolino n.1 80077 Ischia (NA) - telefono 0813333111 telefax 0813333201 sito web :www.comuneishia.it REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Indice generale Art. 1 Oggetto e finalità del

Dettagli

Tipologia di procedimento

Tipologia di procedimento Elenco dei procedimenti amministrativi del settore recapiti telefonici e alla Accesso atti dell'u.s. Avvocatura Civica Procedimento di risposta a richiesta di accesso agli atti relativi ai procedimenti

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 5/14. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.. Akti Gradskog vijeća Atti del Rovinj-Rovigno, 18. 04. 2014.

Dettagli

COMUNE DI VIAREGGIO DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

COMUNE DI VIAREGGIO DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI COMUNE DI VIAREGGIO DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI Indice Generale Art. 1 Oggetto Art. 2 Disposizioni generali Art. 3 Luogo della celebrazione Art 4 Celebrazione del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMUNE DI BERTINORO (Provincia di Forlì-Cesena) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.12.2008 ed entrato in vigore

Dettagli

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO Avviso Bando Corso anticorruzione e antimafia Comuni provincia di Roma Frosinone Latina e Viterbo BANDO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 10/12. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 90. 91. 92. Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 21. studenoga 2012. Odluka

Dettagli

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTPISIVA JU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURAD JI IZMEĐU GRADA OSIJEKA I GRADA VICE ZE Osijek, rujan 2011.

Dettagli

PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri Certificazione di competenza in lingua italiana

PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri Certificazione di competenza in lingua italiana PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri Certificazione di competenza in lingua italiana Novembre 2010 - Livello C1 Scrivere (90 minuti - 30 punti) Nome e numero del Centro Data di svolgimento dell

Dettagli

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative

Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni. Novine u zakonodavstvu Novità legislative Financiranje udruga/finanziamento delle associazioni Novine u zakonodavstvu Novità legislative Pravni osnov/ Fondamento giuridico Ključna promjena u odnosu na dosadašnju praksu: - primjena državne/vladine

Dettagli

COMUNE DI SOLESINO REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

COMUNE DI SOLESINO REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMUNE DI SOLESINO REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.12.2013 INDICE GENERALE Art. 1 Oggetto e finalità 3 Art. 2 Funzioni..

Dettagli

Corso per Insegnante (Instructor) Subacqueo ottore 2017 Nuoto Sub Team Donaggio A.S.D. (Venezia - Marghera)

Corso per Insegnante (Instructor) Subacqueo ottore 2017 Nuoto Sub Team Donaggio A.S.D. (Venezia - Marghera) 13-14-15 ottore 2017 Programma Venerdì 13 ottobre 2017 Ore 10.00 ore 13.00 ore 14.30 ore 18.30 ore 20.30 Registrazione dei partecipanti Simulazione da parte dei candidati di lezione teorica in aula Pausa

Dettagli

AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA

AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA Prot. n. 2017/0046343 del 13/09/2017 AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA Il Responsabile Servizio Associato del Personale RENDE NOTO Che l UNIONE RENO GALLIERA intende valutare domande di mobilità tra Enti,

Dettagli

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' Ripartizione Anagrafe-Stato Civile-Elettorale Tel. 0174/698151 - Fax 0174/698191 e-mail anagrafe@comune.villanova-mondovi.cn.it REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI

Dettagli

AVVISO INTEGRATIVO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

AVVISO INTEGRATIVO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA AVVISO INTEGRATIVO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione per il giorno 28 giugno 2017 alle ore 10:30 presso la sede sociale

Dettagli

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI Allegato A alla Deliberazione G.M. n. 92 del 31/03/2017 TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI MATRIMONI E UNIONI CELEBRATI NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 3/12. S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 23. ožujka 2012. 23 marzo 2012 13. 14. 15. 16. Gradsko vijeće Odluka o prihvaćanju dodatka

Dettagli

C O M U N E D I P O R C A R I (PROVINCIA DI LUCCA) DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

C O M U N E D I P O R C A R I (PROVINCIA DI LUCCA) DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI C O M U N E D I P O R C A R I (PROVINCIA DI LUCCA) DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente atto disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili

Dettagli

IL CORRIERE DELLO SPORT - Venerdì 1 giugno 2012

IL CORRIERE DELLO SPORT - Venerdì 1 giugno 2012 IL CORRIERE DELLO SPORT - Venerdì 1 giugno 2012 LA GAZZETTA DELLO SPORT - Venerdì 1 giugno 2012 LA REPUBBLICA - Venerdì 1 giugno 2012 LA STAMPA - Venerdì 1 giugno 2012 TORINOSETTE - Venerdì 1 giugno 2012

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

REGISTRO LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

REGISTRO LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI REGISTRO LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni: Datore di Lavoro istituisce ed aggiorna un registro di esposti ad agenti cancerogeni

Dettagli

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD PROGETTO FABBISOGNI STANDARD GUIDA DI ACCESSO E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 1 Sommario 1 Scopo del documento... 3 2 Accesso al portale... 3 3 Utilizzo del portale... 3 3.1 Accesso... 4 3.2 Compilazione

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 7/07. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Gradsko vijeće Consiglio municipale. Proračun grada Rovinja za

Dettagli

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. (Art. 35 L.R. 6/06/2008 n. 16)

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. (Art. 35 L.R. 6/06/2008 n. 16) Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Dati del titolare Cognome Nome Codice fiscale Data di nascita Sesso Cittadinanza Luogo di nascita Provincia

Dettagli

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006

Turismo 2006 Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel 2006 Turismo Analisi del traffico turistico nel territorio della città di Rovigno e della Regione Istriana nel Nel territorio della Repubblica di Croazia nel sono stati realizzati 53.006.946 pernottamenti,

Dettagli

COMPILA IL TUO DIARIO ALIMENTARE

COMPILA IL TUO DIARIO ALIMENTARE COMPILA IL TUO DIARIO ALIMENTARE Dati anagrafici Cognome: Nome: Indirizzo: Telefono: E-mail: Data di nascita: / / Età: Attività lavorativa: La tua storia... 1. Sei sempre stato/a in sovrappeso od obeso/a?

Dettagli

Istituzione comunale «Mira Innovazione»

Istituzione comunale «Mira Innovazione» Comune di Mira Istituzione comunale «Mira Innovazione» Servizio biblioteche piazza San Nicolò 11/1 30034 Mira (Ve) 0414265787 bibliomira@libero.it Modulo di richiesta per la concessione dell Auditorium

Dettagli

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE Art. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 1 INDICE GENERALE Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 Funzioni Art. 3 Luogo della celebrazione Art. 4 Orario di celebrazione Art.

Dettagli

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital.

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital. Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Talijanski jezik 1 Status kolegija Obvezni

Dettagli

Al posto, inquadrato nella Categoria D/1 C.C.N.L. 2006/2009, sono annessi i seguenti emolumenti:

Al posto, inquadrato nella Categoria D/1 C.C.N.L. 2006/2009, sono annessi i seguenti emolumenti: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE D ORGANICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE (ASSISTENTE SOCIALE) CATEGORIA D/1. In esecuzione della Determinazione

Dettagli

Disciplina delle Riprese Audio Video

Disciplina delle Riprese Audio Video Disciplina delle Riprese Audio Video delle Sedute del Consiglio Comunale A cura del Movimento 5 Stelle di Agugliano INDICE ART. 1 FINALITA E FUNZIONI ART. 2 AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI ART. 3 INFORMATIVA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70/2014)

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70/2014) REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70/2014) Articolo 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 1/13. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. 1. 2. 3. Rovinj-Rovigno, 26. veljače 2013. 26 febbraio 2013 Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA D E C R E T A. Articolo 1

REPUBBLICA ITALIANA D E C R E T A. Articolo 1 D.D.G. n. 2563 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale IL DIRIGENTE GENERALE

Dettagli

Azioni di avvicinamento all alternanza scuola-lavoro di cui al protocollo d intesa tra l USP di Torino e la Città di Pinerolo

Azioni di avvicinamento all alternanza scuola-lavoro di cui al protocollo d intesa tra l USP di Torino e la Città di Pinerolo Azioni di avvicinamento all alternanza scuola-lavoro di cui al protocollo d intesa tra l USP di Torino e la Città di Pinerolo Catalogo delle azioni Anno scolastico 2009/2010 Modalità per la manifestazione

Dettagli

AL SIG. SINDACO Gruppo politico, Associazione richiedente) DEL COMUNE DI FANO SERVIZIO ELETTORALE

AL SIG. SINDACO Gruppo politico, Associazione richiedente) DEL COMUNE DI FANO SERVIZIO ELETTORALE Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale rappresentante legale del partito/gruppo politico rappresentante legale

Dettagli

Linde Material Handling FLOTTA DEMO. Flotta Demo Linde Italia. Prove Dimostrazioni. Esposizione. Fiere

Linde Material Handling FLOTTA DEMO. Flotta Demo Linde Italia. Prove Dimostrazioni. Esposizione. Fiere FLOTTA DEMO Flotta Demo Linde Italia Esposizione Prove Dimostrazioni Fiere 1 FLOTTA DEMO MANUALE DI ISTRUZIONI D USO Al fine di agevolarvi nelle operazioni necessarie per richiedere e ricevere un carrello

Dettagli

Regolamento Natale 2017

Regolamento Natale 2017 Regolamento Natale 2017 Concorso di Cake design La partecipazione al Concorso di Cake Design è aperta a tutti i residenti sul territorio nazionale con età superiore ai 18 anni. Possono parteciparvi tutti

Dettagli

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana PRESIDENZA / ASSESSORATO: Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana DIPARTIMENTO/UFFICIO SPECIALE/UFFICIO: Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana, Soprintendenza

Dettagli

PIANO DI FORNITURA di merci, lavori e servizi per il 2016

PIANO DI FORNITURA di merci, lavori e servizi per il 2016 Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale, numero 90/11,83/13,143/13, 13/14), dell'articolo 69 dello Statuto della Città di R ("Bollettino ufficiale della Città di

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 9/13. Službni glasnik Bollttino ufficial Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 24. 9. 213. 62. Gradsko vijć Consiglio municipal Odluka o dopuni Odluk o zaduživanju Proračuna

Dettagli

COMUNE DI FARA GERA D ADDA

COMUNE DI FARA GERA D ADDA COMUNE DI FARA GERA D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE SALE CIVICHE - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2015 Art. 1 - Individuazione sale civiche

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI ACCONCIATORE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI ACCONCIATORE S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive Via di Francia 1-16149 Genova IL MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, CON I RELATIVI ALLEGATI, DEVE ESSERE INOLTRATO FIRMATO DIGITALMENTE IN FORMATO PDF.P7m

Dettagli

COMUNE DI CAPOTERRA Provincia di Cagliari

COMUNE DI CAPOTERRA Provincia di Cagliari COMUNE DI CAPOTERRA Provincia di Cagliari DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (deliberazione della G.C. n. 5 del 21/01/2015) INDICE ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - PUBBLICAZIONI ART. 3 - LUOGHI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI (Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/10/2016) 1 SOMMARIO ART. 1 - Oggetto

Dettagli

DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO La compilazione on line della domanda di concorso prevede la creazione del proprio utente di accesso da parte del candidato; una volta predisposto l utente,

Dettagli

COMUNE DI GREZZANA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONCESSIONE E D USO DELLE SALE CIVICHE

COMUNE DI GREZZANA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONCESSIONE E D USO DELLE SALE CIVICHE COMUNE DI GREZZANA PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONCESSIONE E D USO DELLE SALE CIVICHE INDICE ART.1 - ELENCO SALE CIVICHE DI PROPRIETA ED IN USO PARZIALE ART. 2 - DOTAZIONE ART. 3 - RICHIESTE

Dettagli

C O M U N E D I B O L O G N A

C O M U N E D I B O L O G N A C O M U N E D I B O L O G N A CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO per SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE E IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI BOLOGNA PERIODO 1.01.2018 31.12.2018 PARTE

Dettagli

RICHIESTA DI RINNOVO DI ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI DISABILI AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 3 L. 68/99 e D.M. n. 357/00.

RICHIESTA DI RINNOVO DI ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI DISABILI AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 3 L. 68/99 e D.M. n. 357/00. Servizio del collocamento mirato competente: GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE RICHIESTA DI RINNOVO DI ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEI DISABILI AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 3 L. 68/99 e

Dettagli

Denuncia di variazione anagrafica. per il/la sottoscritto/a e per i familiari sotto indicati:

Denuncia di variazione anagrafica. per il/la sottoscritto/a e per i familiari sotto indicati: Denuncia di variazione anagrafica Al Sindaco di Settimo Milanese Piazza degli Eroi, 5 20019 Settimo Milanese fax 02.33509235 Il/la sottoscritto/a (cognome nome) nato/a a il residente a Settimo Milanese

Dettagli

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

DIPARTIMENTO DI FARMACIA DIPARTIMENTO DI FARMACIA BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO Si rende noto che il Consiglio del Dipartimento di Farmacia nella seduta del 27 settembre

Dettagli

Versione 1.5 CAI SEZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SEZIONALI. Approvato a Bergamo il 10 gennaio 2017 dal Consiglio Direttivo. Art.

Versione 1.5 CAI SEZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SEZIONALI. Approvato a Bergamo il 10 gennaio 2017 dal Consiglio Direttivo. Art. Versione 1.5 CAI SEZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SEZIONALI Approvato a Bergamo il 10 gennaio 2017 dal Consiglio Direttivo Art. 1 VOTANTI - ELETTORATO ATTIVO 1) Hanno diritto di voto, per

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GIOCO A PREMI. Art. 1

REGOLAMENTO DEL GIOCO A PREMI. Art. 1 REPUBBLICA DI CROAZIA MINISTERO DELLE FINANZE REGOLAMENTO DEL GIOCO A PREMI Art. 1 La Societa` per Azioni Nova vita usluge d.o.o. di Umago, Istarska 19, MB 2282623, OIB 40716260614 Automat club Elite organizza

Dettagli

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE INDIRIZZO AL SINDACO DEL COMUNE DI MOENA IO SOTTOSCRITTO/A. Data e Luogo di nascita* / / ( )

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE INDIRIZZO AL SINDACO DEL COMUNE DI MOENA IO SOTTOSCRITTO/A. Data e Luogo di nascita* / / ( ) 1 COMUNE DI MOENA Sportello :Migrazioni / Variazioni Anagrafiche Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì - ore 8,30-12,00 Tel: 0462/573141 - Fax: 0462/574366 Email: anagrafe@comune.moena.tn.it PEC: moena@legalmail.it

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMPRENSIVO DELLE TARIFFE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMPRENSIVO DELLE TARIFFE COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMPRENSIVO DELLE TARIFFE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2013 e successivamente

Dettagli

LINEA 222 : MILANO VIGENTINO - PIEVE E.Q.RE INCIS (NON SI VENDONO BIGLIETTI IN VETTURA) SERVIZIO DAL LUNEDI' AL VENERDI'

LINEA 222 : MILANO VIGENTINO - PIEVE E.Q.RE INCIS (NON SI VENDONO BIGLIETTI IN VETTURA) SERVIZIO DAL LUNEDI' AL VENERDI' SERVIZIO DAL LUNEDI' AL VENERDI' Ripamonti/Selvanesco 05.30 06.05 06.20 06.33 06.44 06.52 06.59 07.05 07.12 07.16 07.20 07.23 07.27 07.33 07.37 07.41 07.45 07.49 07.56 08.03 OPERA:Zerbo/palo Enel n. 8

Dettagli

Biblioteca di Economia e Management

Biblioteca di Economia e Management Biblioteca di Economia e Management 1 COSA TROVI DOVE, QUANDO E COME Dove: Piano seminterrato, accesso dalle scale alla sinistra della portineria (lato c. Unione Sovietica 218 bis) Quando: Apertura con

Dettagli