PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENT EWROPEW. Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali ABBOZZ TA' RAPPORT"

Transcript

1 PARLAMENT EWROPEW Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali 2008/2133(INI) ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Kumitat għall-kummerċ Internazzjonali Rapporteur: Gianluca Susta PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI WERREJ Paġna MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW...3 MOTIVAZIONE...10 PE v /13 PR\ doc

3 MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-impatt ta' l-iffalsifikar fuq il-kummerċ internazzjonali (2008/2133(INI)) Il-Parlament Ewropew, wara li kkunsidra r-rapport ta' l-osce ta' l-2007 bit-titolu "L'impatt ekonomiku ta' l- iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali", wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta' Liżbona - Politika Moderna ta l- SMEs għat-tkabbir u l-impjieg" (COM(2005)0551), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija - Kontribut lill-istrateġija ta' l-ue għat- Tkabbir Ekonomiku u l-impjiegi" (COM(2006)0567), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew, lill- Kunsill, lill-kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni bit-titolu "L-Ewropa Globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall- Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-istrateġija ta' l-unjoni Ewropea li tassigura l-aċċess għas-swieq għall-impriżi Ewropej 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-22 ta' Mejju 2007 dwar l-ewropa globali - Aspetti esterni tal-kompetittività 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-regoli u l-proċeduri effettivi fir-rigward ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni għas-servizz tal-politika kummerċjali 3, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi tranżatlantiċi UE-USA 4, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-ue u l-merkosur fid-dawl tal-konklużjoni tal-ftehima ta' assoċjazzjoni interreġjonali 5, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar ir-relazzjonijiet 1 Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 102 E, , p Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 298 E, , p ĠU C 308 E, , p PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 ekonomiċi u kummerċjali mal-korea 1, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta' Mejju 2008 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ma' l-assoċjazzjoni tal-ġnus ta' l-asja tax-xlokk (ASEAN) 2, wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar il-prospettivi tarrelazzjonijiet kummerċjali bejn l-unjoni Ewropea u ċ-ċina 3, wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-parlament Ewropew u lill- Kunsill bit-titolu "UE-Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet" (COM(2006)0631) u d-dokument li jakkumpanja, bit-titolu "Partenarjat Imsaħħaħ: Responsabbiltajiet Ikbar - Dokument ta' politika dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l- UE u ċ-ċina: Kompetizzjoni u Partnerjat" (COM(2006)0632), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 3286/94 tal-kunsill, tat-22 ta' Diċembru 1994, li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji fis-settur tal-politika kummerċjali komuni sabiex jiġi ggarantit it-twettiq tad-drittijiet tal-komunità skond ir-regoli internazzjonali talkummerċ, partikolarment dawk imwaqqfa taħt il-patroċinju ta' l-organizzazzjoni Dinjija tal-kummerċ, (regolament dwar l-ostakoli għall-kummerċ (ROC)), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Programm ta' azzjoni: Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l- HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2001)0096), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Aġġornament tal-programm ta' azzjoni komunitarja - Azzjoni aċċellerata fil-ġlieda kontra l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulożi fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar" (COM(2003)0093), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-kummissjoni lill-kunsill u lill-parlament Ewropew bit-titolu "Qafas ta Politika Koerenti Ewropea għal Azzjoni Esterna biex tingħeleb il-problema ta l-hiv/aids, il-malarja u t-tuberkulosi" (COM(2004)0726), wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 816/2006 tal-parlament Ewropew u tal-kunsill, tas-17 ta' Mejju 2006, dwar l-għoti ta' liċenzji obbligatorji ta' patents biex isiru prodotti farmaċewtiċi destinati għall-esportazzjoni lejn pajjiżi bi problemi ta' saħħa pubblika, wara li kkunsidra r-regolament (KE) Nru 980/2005 tal-kunsill, tas-27 ta' Ġunju 2005, dwar l-applikazzjoni ta' sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati, wara li kkunsidra l-artikolu 45 tar-regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal- Kumitat għall-affarijiet Legali u tal-kumitat għas-suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur 1 Testi adottati, P6_TA(2007) Testi adottati, P6_TA(2008) ĠU C 233 E, , p PE v /13 PR\ doc

5 (A6 0000/2008), A. billi jeħtieġ li ikun miġġieled b'mod effettiv l-iffalsifikar sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l- Aġenda ta' Liżbona ġdida, kemm fir-rigward ta' l-aspetti interni tagħha u kemm dawk esterni kif stabbiliet il-kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Ewropa globali: Partenarjat Aktar B'saħħtu Biex Itejjeb L-Aċċess Għas-Swieq Għall-Esportaturi Ewropej" (COM(2007)0183), B. billi l-unjoni Ewropea hi t-tieni l-akbar importatur fid-dinja ta' oġġetti u servizzi, u li l- ftuħ estrem u t-trasparenza tas-suq waħdieni tagħha joffri opportunitajiet enormi, imma jippreżenta wkoll riskji serji ta' invażjoni ta' prodotti ffalsifikati, C. billi l-każi ta' ksur serji tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) joħolqu barriera kummerċjali mhux tariffarja li tagħmel l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi aktar diffiċli u tiswa ħafna, l-aktar għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba li għandhom mezzi u riżorsi limitati, D. billi l-kompetittività Ewropea hi tradizzjonalment marbuta mal-kwalità tal-forza taxxogħol, u sa ċertu punt, l-aktar għall-smes, minħabba r-riċerka u l-iżvilupp, l- innovazzjoni u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR), E. billi l-iprs, kif ukoll l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini, mhumiex dejjem protetti b'mod effettiv mill-imsieħba tan-negozju ta' l-unjoni Ewropea, F. billi fl-2007 l-ammont ta' oġġetti sekwestrati mill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-unjoni Ewropea li kienu jiksru l-iprs żdied bi 17% meta mqabbel mas-sena preċedenti, b'żieda ta' 264% għall-kosmetiċi u prodotti ta' l-iġjene personali, ta' 98% għall-ġugarelli u ta' 51% għall-mediċinali, G. billi l-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali iġib konsegwenzi allarmanti għall-ekonomija ta' l-unjoni Ewropea u għas-sistema soċjo-ekonomika komunitarja kollha, inaqqas l-inċentivi għall-innovazzjoni, iżomm l-investiment barrani dirett, waqt li jneħħi postijiet kwalifikati tax-xogħol mill-industrija u joħloq il-bażi għall-iżvilupp ta' sistema ekonomika illegali, parallela ma' dik legali, u kkontrollata mill-kriminalità organizzata, H. billi l-iffalsifikar jagħmel ħsara gravi lill-ambjent, kemm minħabba standards kwalitattivi inadegwati tal-merkanzija ffalsifikata u kemm minħabba l-ispejjeż għolja tar-rimi u talqerda tagħha, I. billi s-suq waħdieni jiggrantixxi lill-konsumatur Ewropew il-possibilità li jagħżel b'mod ħieles, trasparenti u sikur liema prodotti jixtri u li l-prodott iffalsifikat, jekk ma jkunx ikkontrollat fil-ħin, jista' jaffettwa ħażin mhux biss il-prinċipju tal-fiduċja li fuqu sserraħ is-sistema kollha imma wkoll jikkawża riskji serji għas-sikurezza, is-saħħa u, f'każi estremi, il-ħajja stess tal-konsumaturi, u għalhekk hu importanti li jkunu ggarantiti aħjar id-drittijiet tagħhom, PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 J. billi d-diverġenzi persistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet ta' l-istati Membri fir-rigward ta' l- IPRs, partikolarment fir-rigward tal-miżuri penali li għandhom l-għan li jiżguraw li dawk id-drittijiet huma rispettati, idgħajfu l-pożizzjoni tan-negozjar ta' l-unjoni Ewropea u jistgħu jimminaw l-isforzi li saru s'issa biex ikun ikkontrollat l-iffalsifikar f'livell internazzjonali, K. billi fl-2007 l-unjoni Ewropea, il-ġappun u l-istati Uniti ħabbru l-ftuħ tan-negozjati dwar il-ftehima multilaterali ġdida maħsuba biex issaħħaħ l-applikazzjoni ta' l-iprs u l-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u ta' l-ikkuppjar illegali (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), L. billi jeħtieġ issir distinzjoni bejn il-mediċini ġeneriċi, li għandhom jingħataw inċentivi biex jiċċirkulaw u jkunu kkummerċjalizzati kemm fl-unjoni Ewropea u kemm fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u mediċini ffalsifikati li, min-naħa huma perikolużi għas-saħħa pubblika u mill-oħra jwasslu biex ikun hemm telf ekonomiku sostanzjali għall-impriżi fis-settur u jistgħu jżommu l-iżvilupp ta' skoperti ġodda, mingħajr ma jittieħed benefiċċju millpopolazzjonijiet ta' pajjiżi anqas żviluppati, Il-qafas multilaterali 1. Iqis li s-sistema tad-wto tat rikonoxximent aktar wiesa' lill-iprs f'livell internazzjonali waqt li tipprovdi standards minimi ta' ħarsien permezz tal-ftehima dwar l-aspetti tad- Drittijiet tal-proprjetà Intellettwali Relatati mal-kummerċ (TRIPS), id-djalogu bejn l-istati Membri u istituzzjonijiet oħra bħall-organizzazzjoni Dinjia tal-proprjetà Intellettwali u l- Organizzazzjoni Dinjija tad-dwana, kif ukoll mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ta' soluzjoni ta' tilwim; 2. Jistieden lill-kummissjoni sabiex tinsisti mal-kunsill TRIPS biex ir-regoli minimi inkorporati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ikunu akkumpanjati minn miżuri effettivi ta' applikazzjoni u tal-prevenzjoni tal-każi ta' ksur; 3. Jistieden lill-kummissjoni biex taħdem ħalli ssaħħaħ u tkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS sabiex testendi l-operazzjonijiet ta' esportazzjoni, tranżitu u trasbord, kif ukoll l-iprs li s'issa ma kienux jagħmlu parti mill-ftehima, waqt li jkun ikkunsidrat illivell ta' żvilupp tal-parteċipanti involuti u ssir distinzjoni bejn pajjiżi li jipproduċu prodotti ffalsifikati u illegali, dawk li jużawhom, u dawk li l-prodotti jgħaddu minn għandhom; 4. Jitlob lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex joħolqu inizjattivi, appoġġjati minn pakkett finanzjarju adegwat, favur il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jevitaw riskji marbuta ma' prodotti ffalsifikati li jkunu potenzjalment perikolużi, kif ukoll diżinċentiv għallinvestiment barrani dirett u għall-attivita kriminali u terroristika f'dawn il-pajjiżi; 5. Ifakkar li, f'uħud mill-ekonomiji emerġenti, il-produzzjoni ta' l-oġġetti ffalsifikati u illegali laħqet dimensjonijiet allarmanti; waqt li jilqa' l-inizjattivi ta' koperazzjoni li kien hemm s'issa, hu ta' l-opinjoni li jeħtieġu miżuri speċjali biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn l-uffiċċji tad-dwana, l-entitajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, kif ukoll biex tikber l- armonizzazzjoni tar-regoli ta' dawn il-pajjiżi ma' dawk ta' l-unjoni Ewropea; PE v /13 PR\ doc

7 6. Hu konvint li biex il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tissaħħaħ għandu jsir użu aktar frekwenti u mmirat ta' l-entità ta' Soluzzjoni ta' Tilwim tad-wto li, flimkien mal-qrati komunitarji u nazzjonali, tista' tiggarantixxi ħarsien aħjar ta' l-industrija u tal-konsumaturi Ewropej bittisħiħ tal-ġurisprudenza u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehima TRIPS; L-ACTA u inizjattivi bilaterali u reġjonali oħra ta' l-unjoni Ewropea 7. Jistieden lill-kummissjoni biex, flimkien man-negozjati multilaterali, tkompli l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali anke permezz ta' ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex tqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet u l-applikazzjoni effettiva tagħhom, waqt li tipprevedi t-twaqqif ta' sistemi effiċjenti ta' soluzzjoni ta' tilwim kif ukoll ta' sanzjonijiet f'każ li ma jitħarsux l-obbligi sottoskritti; 8. Jistieden lill-kummissjoni u lill-istati Membri biex jagħmlu kull sforz opportun sabiex tinkiseb konklużjoni rapida u sodisfaċenti għall-ftehima ACTA; hu tal-fehma li d-dħul fisseħħ tal-ftehima, minbarra li joħloq punt ta' riferiment essenzjali f'livell internazzjonali, jista' jiggarantixxi kontroll aktar effettivi ta' l-iffalsifikar u joffri strument importanti ta' pressjoni fuq pajjiżi terzi mhux firmatarji; 9. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess li qed jiżdied minn Stati Membri tad-wto fir-rigward ta' l- ACTA u jittama li l-ftehima tista' tiġi ffirmata wkoll miċ-ċina u minn pajjiżi li qed jiżviluppaw u li l-ekonomiji tagħhom jintlaqtu direttament mill-iffalsifikar; Miżuri ta' appoġġ estern fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar 10. Jirrikmanda li jiġi mwaqqaf mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ fir-rigward ta' każi ta' ksur possibbli ta' l-iprs imħarsa permezz ta' diversi ftehimiet, flimkien ma' strumenti ta' inċentivi kummerċjali bħala parti minn impenn konkret fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l- ikkuppjar illegali, fost dawn id-dħul fis-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew l-għoti ta' trattament preferenzjali lill-pajjiżi emerġenti flapplikazzjoni ta' miżuri ta' difiża kummerċjali; 11. Ifakkar li r-regolament tas-sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati jipprevedi, fost l-oħrajn, ilpossibilità ta' sospensjoni temporanja tal-preferenzi għall-imsieħba li jużaw prattiki kummerċjali mhux leali; hu tal-fehma li, f'każi partikolarment gravi, l-użu ta' dan iddeterrent għandu jkun ikkunsidrat sew mill-kummissjoni; 12. Hu ta' l-fehma li r-regolament dwar l-ostakli għall-kummerċ jista' joffri għajnuna importanti lill-impriżi Ewropej li għandhom problemi ta' aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' każi ta' ksur tal-proprjetà intellettwali u jistieden lill-kummissjoni biex tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-użu tiegħu partikolarment għall-smes; 13. Jistieden lill-kummissjni biex tiddefinixxi mill-ġdid u mingħajr dewmien il-prijoritajiet fir-rigward tar-riżorsi umani mogħtija lid-delegazzjonijiet ta' l-unjoni Ewropea, sabiex tiggarantixxi li numru suffiċjenti ta' uffiċjali jkunu speċifikament involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; dawn ir-riżorsi, li idealment għandhom ikunu parti mill-"market access team" għandhom ikunu mogħtija r-responsabilità, flimkien mar-rappreżentanti diplomatiċi PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ta' l-istati Membri, li jiggarantixxu preżentazzjoni aktar effikaċi tal-miżuri komunitarji kontra l-iffasifikar u kuntatt aħjar ma' l-awtorità lokali korripondenti, kif ukoll li jkunu punt ta' riferiment aktar tanġibbli għall-impriżi komunitarji (partikolarment l-smes) li jilmentaw minn vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali; Kwistjonijiet regolatorji u organizzattivi 14. Jinnota l-impenn tal-kummissjoni biex issaħħaħ il-proprjetà intellettwali fl-unjoni Ewropea u jitlob impenn akbar biex ikun ikkontrollat il-fenomenu ta' l-iffalsifikar u biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ ta' l-istati Membri; 15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koordinazzjoni aħjar fi ħdan il-kummissjoni bejn id-dipartimenti li jieħdu ħsieb il-kontroll tal-fenomenu ta' l-iffalsifikar u sabiex jinfirxu aħjar l-inizjattivi komunitarji li hi ħadet f'dan ir-rigward; 16. Jiddeplora n-nuqqas min-naħa tal-kunsill li jadotta l-leġiżlazzjoni relatata mal-marka ta' l- oriġini ('l hekk imsejjaħ "Made in") li tippermetti t-traċċabilità u l-għarfien aħjar ta' l- oriġini tal-prodotti impurtati u jittama li d-diffikultajiet li kien hemm s'issa biex tidħol fisseħħ ikunu definittivament megħluba; 17. Iqis bħala urġenti l-ħolqien ta' awtorità Ewropea waħdanija bir-responsabilità li tikkoordina l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali, kapaċi li tassigura organizzazzjoni aħjar tal-parteċipanti differenti fuq livell Ewropew u li toħloq sinerġiji mas-settur privat u ma' l-awtoritajiet ta' l-istati Membri responsabbli mill-ġlieda kontra l- iffalsifikar; hu tal-fehma li l-ħolqien ta' din l-awtorità hu meħtieġ biex tissaħħaħ l-awtorità tal-pożizzjoni ta' l-ue fil-kuntest internazzjonali u l-effettività ta' l-azzjoni tagħha filġlieda kontra l-iffalsifikar; 18. Jirrikmanda aktar titjib u koordinazzjoni aħjar tal-proċeduri tad-dwana fl-unjoni Ewropea sabiex b'mod sostanzjali ikun ristrett l-aċċess għas-suq waħdieni għal prodotti ffalsifikati jew illegali; hu tal-fehma li kontroll aktar effettiv ta' l-iffalsifikar għandu jqis l-irwol prominenti li l-internet akkwista fil-kummerċ u fil-promozzjoni ta' prodotti ffalsifikati u illegali; 19. Iqis essenzjali li l-industrija Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha u l-għajnuna tagħha lillinizjattivi li se jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej; iqis partikolarment essenzjali li l- SMEs ikunu mqiegħda f'pożizzjoni sabiex b'mod effettiv ikunu jistgħu jiddefendu d- drittijiet tagħhom speċjalment fir-rigward tal-każi ta' ksur ta' l-iprs f'pajjiżi terzi; Kunsiderazzjonijiet finali 20. Jistieden lill-kummissjoni, flimkien mal-kunsill u l-istati Membri, biex jiddefinixxu linja politika ta' ċara, strutturata u ambizzjuża li, flimkien ma' miżuri interni tad-dwana u penali, jikkoordinaw u jindirizzaw l-azzjonijiet "esterni" ta' l-unjoni Ewropea u ta' l-istati Membri tagħha fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-ikkuppjar illegali; 21. Jenfasizza l-ħtieġa li l-parlament jingħata rwol aktar ċentrali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar; iqis partikolarmnet xieraq li l-preżenza politika tiegħu tkun imsaħħa f'laqgħat PE v /13 PR\ doc

9 internazzjonali speċjalizzati bħall-'global Anti-counterfeiting and Piracy Congress', kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali involuti fil-ħarsien tal-proprjetà intellettwali; 22. Jistieden lill-kummissjoni u lill-kunsill biex iżommuh infurmat sew u biex jistednuh jipparteċipa fl-inizjattivi relevanti kollha; o o o 23. Jagħti istruzzjonijiet lill-president tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-istati Membri u tal-pajjiżi kandidati. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 MOTIVAZIONE La comunicazione della CE "Europa Globale" del 2006 ha riconosciuto che, nel quadro delle iniziative di natura multilaterale e bilaterale, occorre rinforzare gli aspetti esterni della competitività europea e dare nuovo impulso alla lotta alla contraffazione nei paesi terzi. La posta in gioco non é trascurabile. Il mercato della contraffazione vale approssimatamente 500 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 7-10% del commercio mondiale. L'economia europea si é specializzata su prodotti di alta gamma con un elevato valore aggiunto, sovente protetti dai DPI. La difesa dunque della PI rappresenta un irrinunciabile strumento per sostenere la competitività esterna dell'industria europea e un altrettanto importante contributo al successo della "Strategia di Lisbona". Sarebbe tuttavia fuorviante credere che nuove iniziative in materia di lotta alla contraffazione vengano poste in essere nell'esclusivo interesse dell'industria comunitaria. Oltre ai gravi danni economici causati della contraffazione e dalla pirateria alle aziende, queste pratiche illecite causano ogni anno la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, qualificati e ben retribuiti, in Europa (le stime parlano di posti di lavoro perduti) come altrove nel mondo e possono, in molti casi, mettere in pericolo la salute dei consumatori, finanziare organizzazioni criminali e terroristiche, e causare gravi danni all'ambiente. La contraffazione é un fenomeno multiforme e diversificato che colpisce, con diversa virulenza, quasi tutti i settori economici. I tempi delle falsificazioni grossolane di prodotti di lusso facilmente riconoscibili sono ormai finiti. L'industria della contraffazione e della pirateria ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo spettacolare che ora si dedica alla produzione di giocattoli, abbigliamento, programmi informatici, medicinali, cosmetici, alimenti, sigarette, pezzi di ricambio per autovetture ed aerei. Non tutti i consumatori si rendono conto che acquistando prodotti la cui origine é più che dubbia, compiono un reato e contribuiscono a sostenere circuiti economici paralleli dominati dalla criminalità organizzata. Questo Parlamento si é già pronunciato in materia, insistendo che l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati. Occorrerà certamente fare attenzione a questa distinzione ma anche porre in essere campagne di sensibilizzazione che permettano ai consumatori di meglio comprendere i rischi che il loro incauto acquisto comporta. La contraffazione assume sovente forme subdole e pericolose. Si calcola ad esempio che il 10% dei medicinali sia contraffatto. Questi prodotti, come del resto i cosmetici, possono contenere sostanze potenzialmente dannose e suscettibili di seri danni alla salute dell'ignaro utilizzatore. É il caso dello sciroppo per la tosse all'antigelo che ha fatto più di 130 morti a Panama nel Allo stesso modo, il fiorente mercato di prodotti alimentari di qualità falsificati (tra cui vini e liquori), oltre ad arrecare un gravissimo danno a produzioni europee di assoluta eccellenza, può rappresentare un preoccupante pericolo per i consumatori, soprattutto in mercati diversi da quello di origine del prodotto sofisticato. Lottare contro la contraffazione significa dunque garantire che i consumatori possano scegliere liberamente ed in piena sicurezza quello che acquistano. PE v /13 PR\ doc

11 I PVS sono le prime vittime della contraffazione e difficilmente posseggono gli strumenti idonei a combattere con successo questa piaga. Il relatore é dell'opinione che si debbano prendere specifiche iniziative per aiutarli a lottare efficacemente contro detto fenomeno ed evitare che si creino delle "zone franche" controllate dalla criminalità organizzata. In particolare, la repressione della contraffazione di prodotti alimentari e di medicine nei PVS rimane una delle priorità dell'azione esterna dell'ue in materia di lotta alla contraffazione. Lo scopo di questa relazione é di porre in essere una proposta concreta e coerente di una politica europea coordinata e coerente che si occupi degli aspetti esterni della lotta alla contraffazione. Occorre che la lotta alla contraffazione divenga una priorità dell'ue e che le sue implicazioni vengano tenute in debita considerazione nella definizione della politica commerciale dell'ue del prossimo decennio. Modernizzare l'accordo TRIPs L'accordo TRIPs ha costituito, quando é entrato in vigore, un deciso progresso verso una disciplina mondiale della PI ma i risultati non sono sempre stati all'altezza delle aspettative in quanto molti Membri dell'omc non hanno potuto o voluto garantirne la piena applicazione. La CE dovrebbe quindi promuovere opportune iniziative diplomatiche volte a garantire che gli standard minimi contenuti nell'accordo TRIPs siano correttamente applicati da tutti i Membri dell'omc. D'altro canto, l'accordo in questione non é perfetto e dovrebbe essere rivisto in alcune sue parti. Occorre in particolare estenderne l'ambito di applicazione alle operazioni di esportazione, transito e trasbordo nonché ad altre violazioni della PI. In caso di gravi violazioni dell'accordo TRIPs, l'ue non dovrebbe esitare ad adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'omc, sia per garantire la difesa delle parti europee interessate sia per "costruire" una giurisprudenza che possa chiarire il contenuto dell'accordo, rendendone così l'applicazione più agevole ed efficace. Il relatore é inoltre convinto che l'uso del ROC debba essere incentivato e reso più facile per le imprese europee che lamentino problemi di accesso ai mercati terzi a causa di un uso illegittimo e comunque irregolare dei loro diritti della PI da parte di operatori locali. ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'ue Per quanto il quadro multilaterale dell'omc rimanga la principale priorità per l'ue, é evidente che senza ulteriori iniziative bilaterali o plurilaterali come l'accordo ACTA, non si potrà combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione a livello internazionale. A questo riguardo, il Parlamento si aspetta di essere tenuto debitamente informato e di poter dare la propria contribuzione all'accordo in parola prima che gli sia formalmente sottoposto. La proposta dell'accordo ACTA nasce della necessità di andare oltre l'accordo TRIPs e di rendere la lotta alla contraffazione più efficace e coerente. Sotto questo punto di vista il fatto che i paesi industrializzati più penalizzati dalla contraffazione, tra cui UE, USA e Giappone abbiano deciso di coordinare i loro sforzi é sicuramente positivo. Il processo é ancora allo stadio iniziale ma occorrerà assicurarsi che non ci siano sovrapposizioni con l'accordo TRIPs PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 e che gli obbiettivi finali perseguiti dall'accordo siano sufficientemente chiari e realistici. Oltre ad ACTA, il relatore ritiene opportuno che la CE includa una clausola di difesa dei DPI (che preveda un efficiente sistema di risoluzione delle dispute) in tutti i nuovi accordi di libero scambio che saranno negoziati nei prossimi anni. Il pieno rispetto delle obbligazioni TRIPs e degli altri accordi bilaterali e plurilaterali richiederà per gli Stati terzi, specie in via di sviluppo, uno sforzo economico e organizzativo non indifferente. Il relatore ritiene che l'ue debba farsi carico, almeno in parte, di questo problema fornendo agli Stati che ne facciano richiesta e che mostrino di essersi impegnati nella lotta alla contraffazione idoneo supporto economico e tecnico, favorendo la formazione del personale e l'adozione, ove possibile, delle procedure doganali comunitarie. Un particolare impegno dovrà essere profuso nella lotta alla contraffazione nei paesi di transito delle merci e nei confronti di coloro che si avvalgono di "navi-fabbrica" site in acque extra-territoriali. "Made in" e tracciabilità dei prodotti importati. La proposta di regolamento del Consiglio 1 relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'ue, se adottata, permetterebbe non soltanto una migliore trasparenza circa l'origine di certe categorie di prodotti, come quelli tessili, spesso oggetto di contraffazione, ma offrirebbe un contributo importante alla lotta alla contraffazione. Il relatore auspica dunque che si possano superare le incomprensibili divisioni che hanno fin qui rallentato l'iter di questa proposta e si possa pervenire ad un'adozione rapida. Nello stesso tempo, sarebbe inoltre opportuno studiare assieme ai settori dell'industria interessati, alcuni metodi che possano permettere una facile identificazione da parte degli operatori doganali, ma anche dei consumatori finali, della genuinità dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questioni normative e organizzative Il relatore é dell'opinione che una migliore coordinazione a livello comunitario sia necessaria per conseguire importanti risultati nella lotta esterna alla contraffazione. La creazione di un'autorità unica europea incaricata della lotta alla contraffazione e in grado di coordinare sia gli sforzi degli Stati Membri che quelli dei diversi servizi della CE non é più procrastinabile. A questa nuova autorità dovranno essere garantiti sufficienti mezzi e poteri per poter portare a termine il suo mandato nel rispetto delle competenze degli Stati Membri. La CE dovrà inoltre garantire al suo interno che i differenti servizi responsabili di questa importante materia lavorino in modo coordinato e armonioso. Uno degli aspetti della lotta alla contraffazione su cui sia gli Stati Membri che la CE dovrebbero insistere, é la difesa delle PMI, sia in Europa che nei paesi terzi. Il ruolo delle 1 ref. 2005/0254(ACC) PE v /13 PR\ doc

13 imprese é essenziale al successo della strategia anti-contraffazione e l'industria, come recentemente ricordato dalla stessa CE, deve fare la sua parte, ma non é pensabile mettere sullo stesso piano le multinazionali del lusso e piccoli produttori che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro settore merceologico. Occorre dunque che le PMI siano aiutate a difendersi al meglio contro questa piaga che le danneggia pesantemente e, più in generale, che si pongano in essere sistemi di collaborazione tra pubblico e privato più efficienti e meno costosi per le imprese. La saturazione dei mercati tradizionali e l'apertura di nuovi, quali quelli dei paesi emergenti, richiede inoltre una nuova strategia operativa che non si limiti a perseguire il fenomeno della contraffazione in Europa ma che affronti il problema in quelle aree dove la contraffazione é più radicata e agisca anche negli Stati terzi che sono spesso i destinatari di merci europee contraffatte prodotte altrove. Il relatore auspica inoltre che si possa procedere, da un lato, ad un miglioramento e ad una maggiore armonizzazione delle procedure doganali all'interno dell'ue e, dall'altro, che venga creato un sistema di norme penali comuni a tutti gli Stati Membri. La lotta alla contraffazione e alla pirateria al di fuori dell'europa passa necessariamente attraverso un sistema di regole comuni forti e condivise all'interno dell'ue. Il Ruolo del Parlamento Europeo Il Parlamento ha un importante ruolo da giocare nella lotta alla contraffazione, specie alla luce dei nuovi poteri che gli saranno attribuiti se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Sarebbe inoltre opportuno, in collaborazione con le altre Commissioni parlamentari interessate, promuovere un "forum" annuale sul tema, dare maggiore enfasi al problema nelle sue relazioni bilaterali (in primis con il Congresso degli Stati Uniti) o multilaterali (assemblea dell'omc) ed inviare una delegazione parlamentare al Congresso Globale sulla lotta alla contraffazione. PR\ doc 13/13 PE v01-00

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Cosmetici e contraffazione Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Cosmetici e contraffazione 20 dicembre 2013 Cosmetici e contraffazione Definizione Per cosmetico contraffatto

Dettagli

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE CARTA PER LO SVILUPPO DI BEST PRACTICES PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE Premessa A. Per contraffazione si intende, ai sensi della presente Carta, l offerta di prodotti coperti da un titolo di

Dettagli

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte

Trade in Counterfeit and Pirated Goods MaPPinG The economic impact Contents Trade in Counterfeit Commercio di merci contraffatte Trade Commercio in Counterfeit di merci contraffatte and e di merci Pirated usurpative: Goods MaPPinG UNA MAPPA The DELL IMPATTO economic ECONOMICO impact Aprile 2016 SINTESI Questo studio analizza l impatto

Dettagli

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento

Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Petizione relativa al prossimo negoziato sul commercio internazionale dei prodotti del tessile-abbigliamento Da dieci anni, ACTE, Associazione delle Comunità Tessili Europee, ha operato per la difesa e

Dettagli

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG

LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG TERZA CONFERENZA AMBIENTALE DEI MINISTRI E DEI LEADER POLITICI REGIONALI DELL'UNIONE EUROPEA LA RISOLUZIONE DI GÖTEBORG Dopo l incontro di preparazione tenuto nella regione Rhône-Alpes, Francia, il 28

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROGETTO DI RELAZIONE sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori,

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per gli affari esteri 16.2.2015 2014/2232(INI) PROGETTO DI RELAZIONE su "Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle

Dettagli

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI L'UNIONE EUROPEA E I SUOI PARTNER COMMERCIALI Primo esportatore mondiale di beni e servizi e principale fonte globale di investimenti esteri diretti, l'ue occupa una posizione dominante nel mercato globale.

Dettagli

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione

Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione VALERIA FEDELI - Vice Presidente del Senato appunti intervento convegno dell associazione Amerigo Tutela della proprietà intellettuale e azioni di contrasto alla contraffazione Firenze, 25 ottobre 2013

Dettagli

Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder. per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale.

Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder. per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale. ALDA - progetto LADDER Sono felice di essere qui oggi a dare il mio sostegno al progetto Ladder per la promozione dell'educazione allo sviluppo a livello locale. Sono stato per tanti anni sindaco di Padova

Dettagli

CYBERCRIME E CLOUD COMPUTING

CYBERCRIME E CLOUD COMPUTING CYBERCRIME E CLOUD COMPUTING UN RECENTE STUDIO COMUNITARIO TRA EVOLUZIONE NORMATIVA E PROSPETTIVE Luca Di Majo La Direzione Generale sulle politiche interne in seno al Parlamento Europeo ha recentemente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del marchio «Made in Italy» N. 1402 RAISI, SAGLIA. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RAISI, SAGLIA Istituzione del marchio «Made in Italy» Presentata il 18 luglio 2006 ONOREVOLI

Dettagli

Le presenti disposizioni di applicazione sono finalizzate a:

Le presenti disposizioni di applicazione sono finalizzate a: OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Gruppo Antipirateria e Contraffazione della Polizia Municipale di Pescara, denominato per brevità Gruppo Antipirateria da una parte la S.I.A.E. (Società Italiana Autori

Dettagli

Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale

Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale Prospettive ed opportunità comunitarie nei sistemi di gestione portuale Gian Angelo Bellati Segretario Generale di Unioncamere del Veneto 1/12 Considerazioni preliminari 1 in Europa è in atto un grande

Dettagli

IMPORTAZIONI PARALLELE Protezione dei brevetti o concorrenza?

IMPORTAZIONI PARALLELE Protezione dei brevetti o concorrenza? Retroscena Il caso La catena di vendita al dettaglio Jumbo è stata accusata da Kodak di importare direttamente dalla Gran Bretagna pellicole a colori e macchine fotografiche usa e getta brevettate. Kodak

Dettagli

Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori,

Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori, COSMIT FEDERLEGNOARREDO ISALONI (Milano, 22 Aprile 2009) INTERVENTO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ON. CLAUDIO SCAJOLA Cari presidenti, Ministro Rachid, signore e signori, sono molto lieto di partecipare

Dettagli

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011

LA CONTRAFFAZIONE IN CIFRE. La lotta alla Contraffazione in Italia nel quadriennio 2008 2011 DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UIBM PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PR LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Dettagli

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale

I beni culturali come volano della crescita economica e sociale. del territorio. 4. I beni culturali come volano della crescita economica e sociale I beni culturali Il problema I beni culturali un elemento di estremo rilievo per la crescita della cultura e della qualità della vita dei cittadini - possono favorire lo sviluppo di alcune iniziative economiche

Dettagli

Bruxelles, 22 aprile 2002

Bruxelles, 22 aprile 2002 Bruxelles, 22 aprile 2002 La Commissione europea ritiene, come Oxfam, che il commercio non comporti automaticamente vantaggi e che per promuovere la crescita nei paesi in via di sviluppo occorrano stabilità,

Dettagli

Capital Markets Union

Capital Markets Union Capital Markets Union Obiettivi, proposte e posizioni ABI Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Milano, 17 Settembre 2015 Capital Markets Union: cosa è? La CMU mira a creare entro il 2019 un mercato

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.09.2005 COM(2005) 426 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 198 del Consiglio

Dettagli

LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE DELL UNIONE EUROPEA

LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE DELL UNIONE EUROPEA LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE DELL UNIONE EUROPEA Quale obiettivo si prefigge l Unione europea nel rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale? L Unione europea sviluppa

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2002R1606 IT 10.04.2008 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini.

agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini. DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE

Dettagli

"Pure Performance" per i Partner. Una direzione chiara per una crescita comune

Pure Performance per i Partner. Una direzione chiara per una crescita comune "Pure Performance" per i Partner Una direzione chiara per una crescita comune 2 "Pure Performance" per i Partner "Pure Performance" per i Partner 3 Alfa Laval + Partner Valore per il Cliente Partner per

Dettagli

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia

La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy. Rosanna Laraia La nuova politica di gestione dei rifiuti: riutilizzo, riciclaggio, green economy Rosanna Laraia 1. Introduzione Tutti gli atti strategici e regolamentari dell Unione Europea, a partire dal VI Programma

Dettagli

IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK. UN Women Solidarity Movement for Gender Equality

IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK. UN Women Solidarity Movement for Gender Equality IMPACT 10X10X10 UNIVERSITIES FRAMEWORK 1.0 2.0 HEFORSHE L agenzia delle Nazioni Unite UN Women, promuove la parità di genere e l empowerment femminile. HeforShe è una campagna mondiale volta a sensibilizzare

Dettagli

Obiettivi e Strumenti

Obiettivi e Strumenti Libro verde sul quadro al 2030 per le politiche energetiche e climatiche Consultazione pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico Risposte Confindustria Confindustria considera il tema affrontato

Dettagli

Consiglio informale dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali. (Varese, 11-12 Luglio 2003)

Consiglio informale dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali. (Varese, 11-12 Luglio 2003) Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali Consiglio informale dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali (Varese, 11-12 Luglio 2003) Documento della Presidenza Domande per orientare il dibattito

Dettagli

Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali

Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali Informazioni sulla FSMA (Legge per la modernizzazione della sicurezza alimentare) Programmi di verifica dei fornitori stranieri per gli importatori di alimenti per l uomo e gli animali Riepilogo/sommario

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 535 Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 535 Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani 08/02/2016-02:36 Indice 1. DDL S. 535

Dettagli

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta 3.9.2010 B7-0491/2010 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7-0457/2010 a norma dell'articolo

Dettagli

CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL TAVOLO SU FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL TAVOLO SU FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Premessa CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL, UIL TAVOLO SU FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE La formazione è una delle leve cardine per il rilancio di un'efficace politica di sviluppo, dei diritti

Dettagli

Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna), 21-22 ottobre 2015 (Bozza del WG2 PPE)

Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna), 21-22 ottobre 2015 (Bozza del WG2 PPE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Bozza di risoluzione n 2 presentata dalla Presidenza del PPE al Congresso del PPE, Madrid (Spagna),

Dettagli

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA INCONTRO DI ROMA DEI MINISTRI DELL ENERGIA DEL G7 INIZIATIVA DELL ENERGIA DEL G7 DI ROMA PER LA SICUREZZA ENERGETICA DICHIARAZIONE CONGIUNTA Noi, i Ministri dell Energia di Canada, Francia, Germania, Italia,

Dettagli

III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE

III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE III CONFERENZA GLOBALE SUL LAVORO MINORILE Dichiarazione di Brasilia sul lavoro minorile Noi, rappresentanti dei governi e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno partecipato

Dettagli

Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME)

Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME) Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (2014-2020) (COSME) Obiettivo Il passaggio dalla programmazione 2007-13 a quella 2014-2020 porterà molti cambiamenti

Dettagli

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori DOCUMENTO DI LAVORO

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori DOCUMENTO DI LAVORO PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 26.10.2009 DOCUMENTO DI LAVORO relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Dettagli

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca

PREFAZIONE. Janez Potoc nik Commissario europeo per la Scienza e la ricerca PREFAZIONE Nel marzo del 2005, i leader dell UE hanno rilanciato la strategia di Lisbona con un nuovo partenariato per la crescita e l occupazione. La costruzione della società della conoscenza e una crescita

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2013/0371(COD) 6.2.2014 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

Rassegna Stampa 13-14.4.2013

Rassegna Stampa 13-14.4.2013 Rassegna Stampa 13-14.4.2013 Sommario Rassegna Stampa Pagina Testata Data Titolo Pag. Rubrica Assonime 2 il Sole 24 Ore 13/04/2013 "E' LA CRISI PEGGIORE DELLA STORIA" (C.Fotina) 2 Guida normativa il Sole

Dettagli

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM Strategie e strumenti di tutela della PI Firenze, 29 settembre 2014 Dr. Mariano G. Cordone Direttore Divisione VI Istituita con il DPR 28 novembre

Dettagli

Traduzione dal romeno

Traduzione dal romeno Traduzione dal romeno Ziua pag. 3 Il Presidente della Commissione per Problemi d Immigrazione del Parlamento italiano, Sandro Gozi, ammonisce che, se la situazione continua, l Italia adottera misure dure

Dettagli

Tracciabilità e Anticontraffazione 18 Giugno 2015

Tracciabilità e Anticontraffazione 18 Giugno 2015 18 Giugno 2015 Vino, contraffazione per due miliardi La contraffazione dei vini italiani nel mondo vale circa due miliardi: esattamente il 30% dei sei miliardi che Federalimentare stima, nel complesso,

Dettagli

LA POLITICA DELL UNIONE EUROPEA PER LA CULTURA

LA POLITICA DELL UNIONE EUROPEA PER LA CULTURA LA POLITICA DELL UNIONE EUROPEA PER LA CULTURA Quale è la competenze dell Unione europea nell ambito della cultura? Il trattato di Maastricht (1993) ha consentito all'unione europea, storicamente orientata

Dettagli

CODICE ETICO E DI LEGALITA

CODICE ETICO E DI LEGALITA CODICE ETICO E DI LEGALITA INTRODUZIONE Carbotrade Gas S.p.A. è una società commerciale con esperienza pluridecennale nel settore dell energia, il cui fine è la commercializzazione e la vendita di G.P.L.

Dettagli

Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane

Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane Negoziati commerciali e competitività delle imprese agro alimentari italiane Giovanni Anania Università della Calabria Il commercio agroalimentare mondiale e il ruolo del Made in Italy Milano Expo 2015

Dettagli

Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC

Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC Introduzione Questa guida è stata realizzata per aiutare la vostra azienda a garantire l utilizzo legale del software di Siemens. Il documento tratta

Dettagli

Risoluzione adottata dall Assemblea Generale [sul rapporto del Terzo Comitato (A/66/457)]

Risoluzione adottata dall Assemblea Generale [sul rapporto del Terzo Comitato (A/66/457)] Risoluzione adottata dall Assemblea Generale [sul rapporto del Terzo Comitato (A/66/457)] Dichiarazione delle Nazioni Unite sull educazione e la formazione ai diritti umani (Traduzione non ufficiale) L

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO. In attuazione dell art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 Formazione Continua

REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO. In attuazione dell art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 Formazione Continua INTRODUZIONE 1 Il D,P.R. 7 agosto 2012, art.7, comma 1 riporta come: Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita',

Dettagli

Politiche europee per i giovani

Politiche europee per i giovani Politiche europee per i giovani Roma, 25 maggio 2011 Natalja Montefusco della Commissione europea Base giuridica: Trattato di Lisbona Articolo 165 (ex articolo 149 del TCE) L'azione dell'unione è intesa

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 9.1.2004 L 5/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DECISIONE N. 20/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale

Dettagli

Procedimenti per l adozione di atti di regolazione

Procedimenti per l adozione di atti di regolazione Procedimenti per l adozione di atti di regolazione Risposta alla consultazione Consob sul progetto di regolamento di attuazione dell articolo 23 della legge n. 262/2005 1. Introduzione La Consob ha sottoposto

Dettagli

del bacino del Mediterraneo

del bacino del Mediterraneo Centro Studi Anticontraffazione Proprietà Intellettuale e Competitività delle piccole e medie imprese nel settore tessile e dell abbigliamento dei Paesi del bacino del Mediterraneo Prato, Teatro Politeama

Dettagli

EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte

EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura. Invito a presentare proposte EUROPA CREATIVA (2014-2020) Sottoprogramma Cultura Invito a presentare proposte EACEA 29/2015 : Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei Attuazione del regime del sottoprogramma Cultura Europa

Dettagli

RICERCA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

RICERCA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE: RICERCA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE: VALORI PER SOCIETÀ SICURE ED INTERCULTURALI di Giovanna Spagnuolo Ci manca la comunità perché ci manca la sicurezza Z. Bauman (Voglia di comunità, Laterza, Bari-Roma,

Dettagli

CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE

CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee commerciali.

Dettagli

L Accordo di Parigi. Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti

L Accordo di Parigi. Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti L Accordo di Parigi Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti L Accordo di Parigi 195 Paesi, Stati Parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti

Dettagli

IL PARTITO DEVE ESSERE UN LUOGO

IL PARTITO DEVE ESSERE UN LUOGO La vittoria della coalizione del centrosinistra alle elezioni Comunali di Milano di quest anno ha aperto uno scenario inedito che deve essere affrontato con lungimiranza e visione per riuscire a trovare

Dettagli

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 110/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2009 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.8.2011 COM(2011) 543 definitivo 2011/0235 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sospende in parte l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 5.1.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 3/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre

Dettagli

Ho l onore di partecipare a questa conferenza, in una sede prestigiosa, assieme a esponenti istituzionali di altri paesi, proprio in un momento storico in cui più intensa e probabilmente proficua è la

Dettagli

LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL UNIONE EUROPEA

LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL UNIONE EUROPEA LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL UNIONE EUROPEA Che cosa si intende per sicurezza alimentare? Con questo termine si intendono tutte quelle politiche e quelle strategie messe in atto dall'unione al fine di

Dettagli

POLITICHE E INCENTIVI PER LE RETI D IMPRESA. Confartigianato Imprese Pisa Pisa, 16 maggio 2012

POLITICHE E INCENTIVI PER LE RETI D IMPRESA. Confartigianato Imprese Pisa Pisa, 16 maggio 2012 Le Reti d Impresa POLITICHE E INCENTIVI PER LE RETI D IMPRESA Confartigianato Imprese Pisa Pisa, 16 maggio 2012 1 Introduzione L esigenza di fare rete riguarda tutte le imprese ma è ancora più importante

Dettagli

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI

EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI EUROPA 2020 - FAR CONOSCERE I FONDI EUROPEI AI COMMERCIALISTI di Giulia Caminiti Sommario: 1. Premessa. 2. La politica di coesione. 3. Fondi a gestione diretta. 4. Fondi a gestione indiretta. 5. Conclusioni.

Dettagli

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO TTMLM/2013/14. Riunione Tecnica Tripartita sulla Migrazione per Lavoro

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO TTMLM/2013/14. Riunione Tecnica Tripartita sulla Migrazione per Lavoro Conclusioni 1 La Riunione Tecnica Tripartita sulla migrazione per lavoro, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO Riunione Tecnica Tripartita sulla Migrazione per Lavoro TTMLM/2013/14 Ginevra, 4-8 novembre

Dettagli

Manifesto dei diritti dell infanzia

Manifesto dei diritti dell infanzia Manifesto dei diritti dell infanzia I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo. Circa 100 milioni di bambini vivono nell Unione europea. Le politiche, la legislazione

Dettagli

Lezione 25 (BAG cap. 23)

Lezione 25 (BAG cap. 23) Lezione 25 (BAG cap. 23) Il ruolo della politica economica Corso di Macroeconomia Prof. Guido Ascari, Università di Pavia Quale dovrebbe essere il ruolo della politica economica? Un giusto mix di politica

Dettagli

Dogane. Base giuridica

Dogane. Base giuridica Dogane Introduzione La politica doganale costituisce uno dei fondamenti dell'unione europea (UE) ed è essenziale per il funzionamento del mercato interno, il quale non può funzionare correttamente se non

Dettagli

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA 22.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 200/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2010 recante orientamenti

Dettagli

Liberalizzazione dei mercati dell energia: prime misure per tutelare e accompagnare gli utenti verso la totale apertura del mercato elettrico

Liberalizzazione dei mercati dell energia: prime misure per tutelare e accompagnare gli utenti verso la totale apertura del mercato elettrico Liberalizzazione dei mercati dell energia: prime misure per tutelare e accompagnare gli utenti verso la totale apertura del mercato elettrico La Direttiva 2003/54/CE prevede che gli Stati membri mettano

Dettagli

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane

Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane Polizia Locale Camera di Commercio Agenzia delle Dogane PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI SAVONA che interviene al presente atto nella persona del Dott.

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 15.4.2015 2014/2236(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione

Dettagli

La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute

La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute The Ottawa Charter for Health Promotion 1 Conferenza Internazionale sulla promozione della salute 17-21 novembre 1986 Ottawa, Ontario, Canada La 1 Conferenza

Dettagli

Dichiarazione di Atene sulle Città Sane

Dichiarazione di Atene sulle Città Sane Dichiarazione di Atene sulle Città Sane (Athens Declaration for Healthy Cities) Atene, Grecia, 23 giugno 1998 Mondiale della Sanità possono sostenere le azioni su cui si fonda la salute per tutti a livello

Dettagli

Il Piano di Azione e Coesione: quali azioni, quali prospettive

Il Piano di Azione e Coesione: quali azioni, quali prospettive Il Piano di Azione e Coesione: quali azioni, quali prospettive Luciana Saccone Dipartimento per le politiche della famiglia Piano di Azione per la Coesione Nel corso del 2011, l azione del Governo nazionale

Dettagli

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 99

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 99 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 99 Circolare n. 13 IDR/cg 10 aprile 2012 DIRETTIVA UE N. 2011/83/UE - MODIFI- CHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI DEI CONSUMATORI Il 25 ottobre 2011 il Parlamento

Dettagli

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XXII n. 12 PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE d iniziativa del senatore MICHELONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2013 Istituzione di una Commissione

Dettagli

CONCLUSIONI CONFERENZA LIBERARE IL POTENZIALE DELL ECONOMIA SOCIALE PER LA CRESCITA EUROPEA: LA STRATEGIA DI ROMA.

CONCLUSIONI CONFERENZA LIBERARE IL POTENZIALE DELL ECONOMIA SOCIALE PER LA CRESCITA EUROPEA: LA STRATEGIA DI ROMA. CONCLUSIONI CONFERENZA LIBERARE IL POTENZIALE DELL ECONOMIA SOCIALE PER LA CRESCITA EUROPEA: LA STRATEGIA DI ROMA 18 Novembre, 2014 In occasione della Presidenza di turno del Consiglio dell Unione Europea,

Dettagli

EXECUTIVE SUMMARY PUNTI CHIAVE

EXECUTIVE SUMMARY PUNTI CHIAVE EXECUTIVE SUMMARY PUNTI CHIAVE L'industria italiana della raffinazione apporta un contributo sostanziale all economia italiana. Il settore impiega circa 7000 persone, con circa altre 7600 che lavorano

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 10.06.2004 COM(2004)415 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Piano d azione europeo per l agricoltura biologica

Dettagli

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it

Codice Etico. BOLOGNA Via Dei Mille, 24 40121 Bologna Tel 051 4211655 Fax 051 4219900. polibo@politecnica.it Luglio 2010 Codice Etico In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

Dettagli

Corso Tecnico di redazione di progetti Europei

Corso Tecnico di redazione di progetti Europei Corso Tecnico di redazione di progetti Europei PROGRAMMAZIONE 2014-202O Si sta aprendo il cantiere della programmazione dei Fondi europei 2014-2020. L Unione Europea ha già presentato una strategia generale

Dettagli

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan, adottate dal Consiglio nella 3466ª sessione tenutasi il 23 maggio 2016.

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan, adottate dal Consiglio nella 3466ª sessione tenutasi il 23 maggio 2016. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2016 (OR. en) 9110/16 RISULTATI DEI LAVORI Origine: in data: 23 maggio 2016 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni n. doc. prec.:

Dettagli

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)

Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Aspetti essenziali La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Intermediari Si introduce un nuovo

Dettagli

G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto

G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto G T O N I O L O I m p i a n t i e L a v o r i E d i l i S o c. C o o p C o d i c e E t i c o P a g i n a 1 G. TONIOLO Impianti e Lavori Edili Soc. Coop. Via Siria n 57 58100 Grosseto 00 02/04/2010 Prima

Dettagli

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SALUTE PUBBLICA / SICUREZZA DEI CONSUMATORI / SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Libro bianco sulla sicurezza alimentare 1) OBIETTIVO Descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare

Dettagli

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano

Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano Software contraffatti e concorrenza sleale: il caso italiano CReSV Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore Milano, 23 gennaio 2013 Agenda Introduzione Descrizione del campione e metodologia di analisi

Dettagli

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile L Agenda 2030 in breve Perché c è bisogno di obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile? Il mondo deve far fronte a grandi sfide come la povertà estrema, il

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 30.8.2011 2011/2116(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento

Dettagli

NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L EDUCAZIONE ALL AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA

NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L EDUCAZIONE ALL AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L EDUCAZIONE ALL AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA Premessa Nel marzo 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni

Dettagli

Le conciliazioni paritetiche Quarto rapporto annuale. CONSUMERS FORUM Roma 12 Aprile 2013

Le conciliazioni paritetiche Quarto rapporto annuale. CONSUMERS FORUM Roma 12 Aprile 2013 Le conciliazioni paritetiche Quarto rapporto annuale CONSUMERS FORUM Roma 12 Aprile 2013 Le quattro edizioni del rapporto Consumers Forum 2 marzo 2010 2 marzo 2011 1 marzo 2012 12 aprile 2013 Normativa

Dettagli

BOTTO POALA S.p.A. BOTTO POALA S.P.A. CODICE ETICO AZIENDALE. approvato dal C.D.A. di Botto Poala S.p.A. il 29 Marzo 2012 rev 00 INDICE

BOTTO POALA S.p.A. BOTTO POALA S.P.A. CODICE ETICO AZIENDALE. approvato dal C.D.A. di Botto Poala S.p.A. il 29 Marzo 2012 rev 00 INDICE BOTTO POALA SpA Pagina 1 di 5 Rev 00 del BOTTO POALA SPA CODICE ETICO AZIENDALE approvato dal CDA di Botto Poala SpA il 29 Marzo 2012 rev 00 INDICE 1 Premessa - Definizioni Pag 1 2 Obiettivi e valori Pag

Dettagli

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) Bando di gara n. Chafea/2015/Health/04 riguardante un'indagine comportamentale sull'hiv/aids e le infezioni connesse, nonché un'indagine e una formazione su misura destinata ad operatori sanitari a livello

Dettagli

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2015/0278(COD) 10.5.2016. della commissione per la cultura e l'istruzione

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2015/0278(COD) 10.5.2016. della commissione per la cultura e l'istruzione Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per la cultura e l'istruzione 2015/0278(COD) 10.5.2016 PROGETTO DI PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione destinato alla commissione per il mercato

Dettagli

Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti

Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti Sguardo sulla Banca europea per gli investimenti In veste di banca dell UE, forniamo finanziamenti e consulenze per progetti d investimento validi e sostenibili situati in Europa e nei Paesi terzi. I nostri

Dettagli

Professionisti e accesso ai fondi: una strada in salita la partita è aperta - ai rappresentanti delle professioni tocca ora convincere le Regioni

Professionisti e accesso ai fondi: una strada in salita la partita è aperta - ai rappresentanti delle professioni tocca ora convincere le Regioni 24 Aprile 2014 Professionisti e accesso ai fondi: una strada in salita la partita è aperta - ai rappresentanti delle professioni tocca ora convincere le Regioni Da alcune settimane si è iniziato a parlare

Dettagli

LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI

LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI Norberto Arquilla * L analisi di ciò che è stato fatto, nel corso degli ultimi anni, per la fiscalità del settore del risparmio non

Dettagli

Commissione giuridica. destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione giuridica. destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.7.2011 2011/2084(INI) PARERE della commissione giuridica destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sul gioco

Dettagli