UNIVERZITET U BEOGRADU Ekonomski fakultet UPIS GODINE YOUR NEXT STEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIVERZITET U BEOGRADU Ekonomski fakultet UPIS GODINE YOUR NEXT STEP"

Transcript

1 UNIVERZITET U BEOGRADU Ekonomski fakultet UPIS GODINE YOUR NEXT STEP

2 Sadržaj Reč dekana... 1 O nama... 2 Šta sve možete naučiti na našim osnovnim akademskim studijama?... 3 Posle naših studija, možete postati... 4 Nastavak školovanja na našim master i doktorskim studijama... 6 Međunarodna saradnja i mobilnost studenata... 7 Saradnja sa privredom... 8 Realizovali smo na stotine naučno-istraživačkih i inovativnih projekata... 9 Izdavačka delatnost Rekli su o svom fakultetu Studentski život Prijemni ispit Organizujemo pripreme za prijemni ispit Posetite nas... 16

3 Reč dekana Naš dekan, prof. dr Branislav Boričić obratio se novoupisanoj generaciji studenata putem društvenih mreža, poručivši im: Prekosutra ću, na otvaranju nove školske godine, novoupisanim studentima, između ostalog, reći: Tu smo zbog vas ne samo da bismo vas uveli u tajne ekonomske nauke, već i da bismo vam objasnili da je jedan zarađen dinar vredniji od 100 poklonjenih, da je časnije na ispitu dati pogrešan odgovor nego varati da je odgovornost obrazovanih ljudi u našoj malenoj siromašnoj zemlji, sa četvrtinom potpuno nepismnog stanovništva i poplavom lažnih diploma, mnogo veća nego u drugim zemljama. Na kraju, ovom prilikom, hoću da vam poželim uspešno studiranje, a ono će biti uspešno samo ukoliko, već danas, započnete sa učenjem. Ako to ostavite za sutra, verujete mi, biće kasno. Stoga vas, kao rudare na ulazu u rudarsku jamu, i to u rudnik dijamanata u kojem će se svaki sjajni dragulj otelotvoriti kroz dragoceno znanje koje ćete u njemu sakupiti, a ovo poređenje, videćete, nije neumesno, pozdravljam sa SREĆNO! Da Ii sam zaboravio nešto važno? Zapratite našeg dekana: i pročitajte mnogo mudrih i iskrenih saveta koje upućuje svojim studentima. prof. dr Branislav Boričić dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1

4 O nama Univerzitet u Beogradu je najveći i najstariji državni univerzitet u Srbiji. Jedina je visokoškolska ustanova iz zemlje koja se nalazi na prestižnoj Šangajskoj listi, a među prvih 400 najboljih svetskih univerziteta. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je osnovan godine. U svojoj dugoj tradiciji brojimo preko diplomiranih ekonomista, magistara i mastera i 760 doktora ekonomskih nauka. Diploma našeg fakulteta je priznata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Sa diplomom našeg fakulteta možete nastaviti studije na prestižnim univerzitetima širom sveta. Naši najuspešniji stručnjaci rade u kompanijama u regionu, na fakultetima, u međunarodnim institucijama, poput Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Ujedinjenih nacija, međunarodnih finansijskih korporacija i sl. Naši bivši studenti uspešno obavljaju stručne i rukovodeće poslove u bankama, osiguravajućim kompanijama, proizvodnim i trgovinskim preduzećima, u konsultantskim, revizorskim i brokerskim kućama, institutima, marketinškim agencijama, državnoj administraciji i dr. YOUR NEXT STEP 2

5 Šta sve možete naučiti na osnovnim akademskim studijama? Program osnovnih akademskih studija: Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika je akreditovan studijski program na kome možete steći 180 ili 240 ESPB bodova, u zavisnosti od toga da li ćete se odlučiti za trogodišnje ili četvorogodišnje studije. Jedinstven studijski program koji nudi specijalizaciju u devet raznovrsnih modula, kreiran je u skladu sa dostignućima ekonomske nauke, savremenom praksom renomiranih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama sa kojima se susreće naša privreda. Tokom studija na našem fakultetu studenti se mogu opredeliti za jedan od sledećih modula: 1. EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA 2. FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE 3. MARKETING 4. MEĐUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA 5. MENADŽMENT 6. RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE 7. STATISTIKA, INFORMATIKA I KVANTITATIV- NE FINANSIJE 8. TRGOVINSKI MENADŽMENT I MARKETING 9. TURIZAM I HOTELIJERSTVO Završetkom trogodišnjeg studijskog programa možete steći zvanje Ekonomiste, a nakon četvorogodišnjeg zvanje Diplomiranog ekonomiste. Čas u prirodi 3

6 Posle naših studija možete postati Ekonomska analiza i politika Kada budete završili studije na smeru Ekonomska analiza i politika, na tržištu rada moći ćete da se opredelite za profesiju ekonomskog analitičara, ekonomskog savetnika, istraživača u naučnim institutima, ekonomiste u javnim, profitnim ili neprofitnim institucijama. Finansije, bankarstvo i osiguranje Nakon što naučite kakav je bankarski sistem, kako funkcionišu javne finansije, finansijska tržišta i hartije od vrednosti i kako rade osiguravajuća društva moći ćete da se zaposlite kao portfolio menadžer, menadžer u međunarodnim finansijskim institucijama, broker, risk menadžer, procenitelj rizika i šteta u osiguranju, finansijski inspektor i sl. Marketing Ako ste svoje interesovanje usmerili na izučavanje tržišta, brenda, potrošača i odnosa s javnošću, u budućnosti možete videti sebe na pozicijiama brend menadžera, marketing menadžera, menadžera za odnose s javnošću, medija planera, menadžera proizvoda i dr. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina Ukoliko ste proučavali efekte uvećanja bogatstva jedne privrede usled razvoja međunarodnih ekonomskih odnosa i trgovine, uživaćete u poslu menadžera u spoljnotrgovinskim firmama, saradnika u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, menadžera carinskog poslovanja, poslovima u kreditnom ili investicionom sektoru. 4

7 Menadžment Ako želite da motivišete, pokrećete, organizujete i kontrolišete ljude oko sebe kako biste uspešno upravljali preduzećem i bliskim okruženjem, sutra baš vi možete pružati konsaltinške usluge ili biti menadžer ljudskih odnosa, izvršni direktor u preduzeću, menadžer projekata, menadžer za upravljanje kvalitetom i dr. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje Izučavanjem finansijskog zdravlja jednog preduzeća, računovodstvenih standarda po kojima ono treba da posluje, kreiranja i provere istinitosti finansijskih izveštaja, upravljanja troškovima bićete spremni da postanete upravljački računovođa, finansijski menadžer, interni revizor, eksterni revizor. Statistika, informatika i kvantitativne finansije Ako volite brojeve i preciznost koju omogućava primena matematike u funkciji ekonomije i ako vas zanima primena informacionih tehnologija i informatike u ekonomiji i odaberete ovaj smer, u budućnosti ćete biti u mogućnosti da obavljate poslove koje obavljaju statističari u preduzećima, statističkim zavodima, institutima, robnim berzama, ministarstvima i Narodnoj banci Srbije. Trgovinski menadžment i marketing Ako vas interesuju poslovi nabavke, logistike, trgovinskog posredovanja, menadžera nabavke, menadžera kategorije proizvoda, key account menadžera, menadžera distributivnih centara i uopšte kako organizovati aktivnosti menadžmenta i marketinga u trgovini, onda je ovo pravi smer za vas. Turizam i hotelijerstvo Gajite veliku ljubav prema putovanjima? Interesuje vas šta je to turistički proizvod i na osnovu čega se on kreira? Ako odaberete ovaj smer, naučićete mnogo toga na ovu i mnoge druge teme, a moći ćete da obavljate poslove menadžera hotela, referenta u resornom ministarstvu, marketinškog analitičara, referenta za analizu i kalkulacije. 5

8 Nastavak školovanja na našim master i doktorskim studijama Akreditovane master akademske studije obuhvataju 10 modula: 1. Ekonomska analiza i politika 2. Računovodstvo, revizija i poslovne finansije 3. Bankarski i finansijski menadžment 4. Ekonomska politika i razvoj 5. Poslovno upravljanje 6. Kvantitativna analiza 7. Međunarodni ekonomski odnosi 8. Ekonomija i menadžment energetike 9. Makroekonomija privreda u tranziciji međunarodni master program sa Univerzitetom u Nici 10. International masters in quantitative finance (IMQF) master program na engleskom jeziku Doktorske akademske studije obuhvataju tri studijska programa: 1. Ekonomija 2. Poslovno upravljanje 3. Statistika 6

9 Međunarodna saradnja i mobilnost studenata Centar za međunarodnu saradnju radi na razvijanju partnerstava i saradnji sa mnogim renomiranim fakultetima u inostranstvu na polju akademske razmene, organizacije seminara, gostujućih predavanja, konferencija, međunarodnih projekata, zajedničkih studijskih programa, letnjih škola. Među institucijama sa kojima imamo aktivnu saradnju su: Vienna University of Economics and Business (Wu Wien) HEC Paris Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Sophia Antipolis University in Nice Università Degli Studi di Napoli Federico II Università Degli Studi di Perugia Università Degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Studi Economici E Giuridici Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (Dhbw) Hochschule für Wirtschaft und Recht (Hwr) Berlin Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet u Podgorici Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Ekonomski fakultet Univerziteta u Mariboru Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani Studenti imaju mogućnost dobijanja stipendija za međunarodnu razmenu ili za jednogodišnje studije u inostranstvu preko programa CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), JOSZEF (Young Central and Eastern European Students as Future Managers) i ERASMUS+. Svake godine, oko profesora sa stranih fakulteta učestvuje u nastavi i vannastavnim programima na našem fakultetu. 7

10 Saradnja sa privredom Od ove školske godine formiran je Centar za saradnju sa privredom koji aktivno deluje u više pravaca: uspostavljanje kontakata sa kompanijama u cilju potpisivanja što većeg broja ugovora o saradnji, aktiviranje programa studentskih praksi i zapošljavanja, karijerno vođenje i savetovanje studenata, aktiviranje Alumni kluba i unapređenje marketinga fakulteta. Za samo mesec dana formalno su uspostavljene saradnje sa preko 50 kompanija koje posluju u Srbiji. Neke od kompanija sa kojima imamo uspostavljenu saradnju su: AirSerbia, Delta Holding, Deloitte, EY, VIP Mobile, Nelt, Actavis, JTI, UniCredit Bank i mnoge druge. Centar za saradnju sa privredom radi na programima karijernog vođenja i savetovanja, kroz simulacije intervjua za posao, psihološka testiranja studenata, prezentacije HR stručnjaka, realizaciju kurseva stranih jezika i Excel-a i bavi se mnogim drugim aktivnostima, koje treba da pomognu našim studentima da se bolje pripreme za svoje buduće pozicioniranje na izuzetno konkurentnom tržištu rada. Mnogi naši studenti obavljaju prakse u kompanijama kao što su: EY, PwC, Leo Burnett, SunGard, Delhaize, VIP Mobile, UniCredit Bank i mnoge druge. 8

11 Realizovali smo na stotine naučno-istraživačkih i inovativnih projekata Naša Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) je vodeći ekonomski istraživački centar u Srbiji. FREN je realizovao veliki broj nacionalnih i regionalnih istraživačkih projekata uz podršku Ujedinjenih nacija, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Svetske banke. Sklopljena su partnerstva sa velikim brojem domaćih i međunarodnih institucija, među kojima su Svetski ekonomski forum (World Economic Forum) čiji je FREN partner na izradi Globalnog indeksa konkurentnosti, Narodna banka Srbije, čijim istraživačima članovi FREN-a drže redovne kvartalne prezentacije makroekonomskih trendova i politika u Srbiji, Fondacija Friedrich-Ebert. Naš Naučno-istraživački centar (NICEF) koji postoji od godine je u svom radu realizovao na stotine projekata, inovacionih kurseva, kompanijskih kurseva, konsultantskih usluga i savetovanja. Među klijentima NICEF-a su Vlada i ministarstva, javna i privatna preduzeća, od kojih su značajniji: Železnice Srbije, NIS, Telekom Srbija, Elektroprivreda Srbije, Aerodrom Nikola Tesla. NICEF je angažovan na projektima od ključnog značaja za našu zemlju među kojima su mere ekonomske politike, politika deviznog kursa, strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, strategija unapređenja izvoza Srbije, razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije i privrede Srbije, strategija i politika razvoja trgovine Republike Srbije, restrukturiranje Narodne banke Srbije. FREN - Predstavljanje rezultata najnovijeg izveštaja o Indeksu globalne konkurentnosti. 9

12 Izdavačka delatnost Ekonomski fakultet je među glavnim izdavačima u jugoistočnoj Evropi, specijalizovan za najkvalitetnije radove u oblasti teorijske ekonomije, međunarodne ekonomije, bankarstva, menadžmenta, marketinga, organizacije, poslovnih finansija, računovodstva, statistike, matematike, informatike i sl. Posebnu pažnju poklanjamo prevodima svetskih renomiranih udžbenika: Principi ekonomije, Javne finansije, Međunarodna ekonomija, Mikroekonomija, Ekonomika javnog sektora, Makroekonomija, Sociologija, Odnosi s javnošću, Marketinško istraživanje, Industrijska organizacija, omogućavajući tako našim studentima da uče iz literature koja se koristi na prestižnim svetskim univerzitetima, kao što su Harvard, Prinston, Jejl i drugi. Naši časopisi: Economic Annals (međunarodni časopis rangiran među najboljim časopisima u oblasti društvenih nauka u zemlji i regionu) Ekonomske ideje i praksa Marketing ESP Today Kvartalni monitor Prevedena strana izdanja 10

13 Rekli su o svom fakultetu Jovana Milić, praktikant u kompaniji Delhaize Ekonomski fakultet u Beogradu je velika životna škola, gde stvari neće uvek biti lake, ali gde ćete naučiti dosta o sebi, drugima, a najvažnije-naučićete da se izborite za sebe i za svoje ciljeve. Sa fakulteta ćete izaći kao mladi ekonomisti koji razumeju svet oko sebe u kojem mogu dalje da se pronalaze i usavršavaju, a sa jedinstvenom širinom ekonomskih znanja koju nećete dobiti na drugom mestu. Ponos povodom diplomiranja na jednoj ovakvoj instituciji, kao i aktivizam i prijateljstva koja steknete je nešto što se sa sobom nosi celog života. Luka Marković, ekonomski analitičar u Fiskalnom savetu Republike Srbije Zaposlen sam u Fiskalnom savetu Republike Srbije, gde se bavim ekonomskom analizom. Diplomirao sam pre dva meseca, a ubrzo nakon toga počeo da radim. Tokom osnovnih studija često sam se pitao hoće li mi teorijsko znanje stečeno na fakultetu koristiti kasnije na poslu. Moj utisak je da znanje stečeno na fakultetu predstavlja odličnu podlogu za kasnije praktično učenje i usavršavanje. YOUR NEXT STEP 11

14 Stefan Stamenković, kompanija Robert Bosch - kontroling, finansije i administracija Fakultet koji nudi mogućnost bavljenja širokom lepezom zanimanja. U toku, a naročito nakon završetka istog, mogao sam da procenim i rezonujem o čemu neko sa TV-a govori daleko bolje i jasnije za razliku od većeg dela običnog građanstva. Ekonomski fakultet u Beogradu - jer sam učio od najboljih i sa najboljima. Aleksandra Lekić, Account Assistant u marketinškoj agenciji Leo Burnett Ekonomiju sam izabrala zbog sveobuhvatnog znanja koje pruža. To mi je dalo mogućnost da zaista shvatim čime želim da se bavim. Neke kolege sa kojima sam pohađala časove predavanja i vežbi tokom prve dve godine odlučile su da se bave računovodstvom, bankarstvom, menadžmentom i drugim profesijama. Ja sam izabrala marketing i mogu da kažem da mi znanje iz gotovo svih oblasti ekonomije pomaže da svaki poslovni problem sagledam iz više uglova i razumem ga kao deo celine. Veljko Bojović, demonstrator na predmetu Ekonomsko-matematički metodi i modeli na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Izdvojio bih dve prednosti Ekonomskog fakulteta. Prva je veliki broj smerova. To omogućava studentima da pronađu oblast iz ekonomije koja ih zanima i kojom bi voleli da se bave. Druga prednost su prevedeni udžbenici. Studenti na našem fakultetu imaju mogućnost da uče iz najboljih svetskih udžbenika. Meni je tokom studiranja veoma značila otvorenost profesora prema studentima, njihovim pitanjima i komentarima. Iako važi za fakultet sa velikim brojem studenata, postoji dobra komunikacija sa profesorima. Sada kao student angažovan u nastavi trudim da se da radim na sličan način i vidim da to studenti cene. 12

15 Studentski život Studije na našem fakultetu obuhvataju mnogo više od pohađanja nastave i redovnog učenja. Naši studenti se uključuju u veliki broj vannastavnih aktivnosti. Kroz delovanje u studentskim organizacijama, studenti aktivno rade na svojim projektima, edukativnim i poslovnim, ali i humanitarnim i zabavnim. Zahvaljujući raznovrsnim angažovanjima naši studenti upotpunjuju svoja znanja i uspostavljaju kontakte sa preduzećima, medijima i drugim partnerima, ali i sklapaju nova prijateljstva sa svojim kolegama. Veliki broj studenata uključen je u studentske organizacije, poput: Međunarodne organizacije za razmenu studenata ekonomije AIESEC, EKOF Media Group, Marketinške radionice, Debatnog kluba, Studentske unije Ekonomskog fakulteta, Grupe za SPEKOF, Saveza studenata Ekonomskog fakulteta, Sportskog kluba Ekonomist, Studentskog parlamenta, ali i EKOF Tima, koji okuplja najbolje studente koji predstavljaju Fakultet na stručnim takmičenjima. Na fakultetu redovno izlazi studentski časopis MonopolList, koji uređuju i, uz finansijsku podršku fakulteta, objavljuju naši studenti. MonopolList je vodeći studentski časopis u našoj zemlji. Link: EKOF Media Group 13

16 Prijemni ispit Ekonomski fakultet će u školskoj 2016/2017. godini upisati u prvu godinu 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, dok ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1500 mesta. Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledeće tri varijante: PRVA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA. Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. DRUGA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje A) za test iz jednog od sledećih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE ILI POSLOVNA EKONOMIJA, kao i B) za jedan test iz OPŠTEG OBRAZOVANJA I INFORMISANOSTI, ISTORIJE, GEOGRAFIJE ili SOCIOLOGIJE. Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) može ostvariti 20 bodova. TREĆA VARIJANTA: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta: OPŠTE OBRAZOVANJE I INFORMISANOST, ISTORIJA, GEOGRAFIJA ili SOCIOLOGIJA. Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda. Testiranje u prvoj i trećoj varijanti traje 120 minuta, a u drugoj 150 minuta. U drugoj i trećoj varijanti kandidat testove radi istovremeno. Konačna rang lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario na osnovu postignutog uspeha u srednjoj školi i broja bodova ostvarenog na testovima prijemnog ispita. 14

17 Organizujemo pripreme za prijemni ispit Primeri testova iz prethodnih nekoliko godina su objavljeni u Priručniku za pripremu prijemnog ispita 2016, koji možete nabaviti u knjižari našeg fakulteta ili poručiti online prateći sledeći link: Za svaki predmet postoji unapred precizirana (srednjoškolska) literatura koja je navedena u Priručniku i na Upisnoj stranici sajta Fakulteta ( Iz predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE I POSLOVNA EKONOMIJA, svake godine organizujemo pripremnu nastavu koju izvode naši profesori, i to u tri termina: u januaru (tokom zimskog raspusta), u aprilu/ maju (tokom raspusta) i u junu (po završetku školske godine). Pripremna nastava iz Matematike 15

18 Posetite nas U periodu decembar-maj, svakog prvog i poslednjeg petka u mesecu (u 14 časova, izuzev državnih praznika i raspusta) organizujemo Otvorena vrata za vas i vaše roditelje, kada vas očekujemo na fakultetu. Prilikom posete pokazaćemo vam naše prostorije za učenje i rad, ali i studentsku razonodu, upoznaćete nastavnike i studente, koje možete lično pitati sve što vas zanima o upisu i studijama. Sve informacije o upisu možete dobiti na Upisnoj stranici sajta Naše studente možete kontaktirati i putem Facebook stranice facebook.com/janaekofu posvećenoj upravo vama ili putem stranice Otvorena vrata Ekonomskog fakulteta u Beogradu 16

19 Dodela diploma Budi i ti PRVI i PRAVI OSNOVAN 1937

20 UNIVERZITET U BEOGRADU Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Kamenička 6, Beograd, Srbija twitter.com/ekonomski, instagram.com/ekofbg Dekanat: tel: 011/ Centar za međunarodnu saradnju: tel: 011/ , Centar za saradnju sa privredom: tel: 011/ , Studentske službe: Osnovne studije: tel: 011/ , Master studije: tel: 011/ , Doktorske studije: 011/ ,

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU OPIS KOLEGIJA VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 2014./2015. Smjer: Semestar: Turistički menadžment 3 OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O / I Naziv

Dettagli

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5

SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK G-5 Studijski profil (13) Italijanski jezik, književnost i kultura Naziv predmeta Savremeni italijanski jezik G-5 Status predmeta Obavezan predmet (OP) Trajanje Jedan semestar

Dettagli

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.25.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S025. TAL A IK-2 D-S025.indd

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.25.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S025. TAL A IK-2 D-S025.indd TAL A TALIJANSKI JEZIK viša razina ISPIT SLUŠANJA () TAL25.HR.R.K2.12 12 1.indd 1 25.4.2016. 15:24:10 Prazna stranica 99 2.indd 2 25.4.2016. 15:24:10 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite

Dettagli

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017.

PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI 2017. Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Katedra za italijanski jezik i književnost Prof. dr Julijana Vučo Doc. dr Katarina Zavišin PRIPREME PRIJEMNOG ISPITA ZA ITALIJANSKI JEZIK (NIVO A2) JANUAR JUNI

Dettagli

NEWSLETER 10. Maj / Maggio Turizam Turismo. Finansije Finanza. Građevinarstvo Construction. Pravo Diritto. Događaj Evento

NEWSLETER 10. Maj / Maggio Turizam Turismo. Finansije Finanza. Građevinarstvo Construction. Pravo Diritto. Događaj Evento NEWSLETER 10 Maj / Maggio 2015 Finansije Finanza Pravo Diritto Građevinarstvo Construction Turizam Turismo Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.23.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S023. TAL A IK-2 D-S023.indd 1 28.4.2015.

TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT SLUŠANJA (Ascolto) TALA.23.HR.R.K2.12 TAL A IK-2 D-S023. TAL A IK-2 D-S023.indd 1 28.4.2015. TALIJANSKI JEZIK viša razina ISPIT SLUŠANJA () TAL23.HR.R.K2.12 12 1.indd 1 28.4.2015. 11:02:22 Prazna stranica 99 2.indd 2 28.4.2015. 11:02:22 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih. Ne

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 1 - Lekcija 1 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke:

FUTUR I- FUTURO SEMPLICE. Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke: FUTUR I- FUTURO SEMPLICE Futur se gradi tako što odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili IRE i dodamo odgovarajuće nastavke: PARLARE io parlerò tu parleraì lui,lei Lei parlerà noi parleremo voi parlerete

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142

Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Dettagli

POSLOVNI SUSRETI SRBIJA ITALIJA 2013 Beograd, 15. i 16. April 2013

POSLOVNI SUSRETI SRBIJA ITALIJA 2013 Beograd, 15. i 16. April 2013 AEDILIS COSTRUZIONI S.R.L. http://www.aedilis.info/home INFRASTRUKTURA OSNOVNA AKTIVNOST: Kompanija je specijalizovana za izgradnju novih i restauriranje rezidencijalnih i industrijskih objekata.takodje

Dettagli

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika

Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv studija Preddiplomski prevoditeljski studij talijanskog jezika Naziv kolegija Analiza prijevoda Status kolegija Obvezni Godina 2. Semestar I. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Ivana Škevin e-mail

Dettagli

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt

Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Srednja škola Vladimir Gortan Buje Predstavlja projekt Dobro došli u zavičaj duha Benvenuti nella terra magica Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.

Dettagli

NEWSLETER 20. Jun / Giugno Turizam Turismo. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento

NEWSLETER 20. Jun / Giugno Turizam Turismo. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento NEWSLETER 20 Jun / Giugno 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Turizam Turismo Događaj Evento Đorđo Markeđani/Giorgio Marchegiani Predsednik Komore italijansko srpskih privrednika Presidente della Pozdrav

Dettagli

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste

Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa / Sostegno alla pubblicazione di libri, atti e riviste (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa

Dettagli

časopis studenata Filozofskog fakulteta Split / HUMANIST br 01

časopis studenata Filozofskog fakulteta Split / HUMANIST br 01 časopis studenata Filozofskog fakulteta Split / HUMANIST br 01 1 HUMANIST br 01 / časopis studenata Filozofskog fakulteta Split HUMANIST br 01 časopis studenata Filozofskog fakulteta Split Sadržaj Glavni

Dettagli

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit

V O D I Č G U I D A. ZA UDRUGE i druge neprofitne organizacije PER ASSOCIAZIONI e organizzazioni no profit Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2017. godinu

Dettagli

NEWSLETER 19. April / Aprile Informacione tehnologije Information Technology. Pravo Diritto. Finansije Finanza.

NEWSLETER 19. April / Aprile Informacione tehnologije Information Technology. Pravo Diritto. Finansije Finanza. NEWSLETER 19 April / Aprile 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Informacione tehnologije Information Technology Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA

Ovo je prijavnica koju upućujete VIJEĆU ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA (Naziv predlagatelja / Nome del proponente) (Naziv programa / Nome del progetto) (Ovaj dio popunjava Upravni odjel za kulturu / Dati riservati all'assessorato) Otkup knjiga, zbornika i časopisa / Acquisto

Dettagli

Godina 1. godina (2017./2018.) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3 Danijela Berišić Antić

Godina 1. godina (2017./2018.) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3 Danijela Berišić Antić Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 Status kolegija obvezni

Dettagli

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD KARAKTERISTIKE HOTELSKIH KAPACITETA ITALIJE

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD KARAKTERISTIKE HOTELSKIH KAPACITETA ITALIJE UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE MASTER RAD KARAKTERISTIKE HOTELSKIH KAPACITETA ITALIJE Mentor: Kandidat: Prof. dr Krunoslav Dubi anin Mirjana 110/2007 Beograd, 2013.

Dettagli

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla abolizione dei visti di ingresso (Roma, 27 Giugno 1997 Scambio di Lettere) Roma, 27. giugno 1997. A Sua

Dettagli

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome Cognome Deja Piletić Cittadinanza Montenegrina Data e luogo di nascita 28 ottobre 1978, Cetinje Occupazione Ricercatrice universitaria presso il Dipartimento

Dettagli

anni godina FONDAZIONE ZAKLADA Ileana

anni godina FONDAZIONE ZAKLADA Ileana 20 anni godina FONDAZIONE ZAKLADA Ileana Fundazione Ileana 20 anni... Zaklada Ileana 20 godina... Izdavač-Editore: Prva riječka hrvatska gimnazija Za izdavača-per l'editore: Ravnateljica-La Preside Jane

Dettagli

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926

yrs cf. 100m cf. 400m cf. 1500m cm. 100m cm. 400m cm. 1500m 12 0,8116727 0,8535197 0,85712198 0,85596447 0,87388057 0,863889926 Osim Pool Open Water Swimming (Pool OWS) - utrke koja se u bazenu pliva po pravilima daljinskog- plivanja u otvorenim vodama, želja je autora bila organizirati plivačko takmičenje za sve dobne skupine

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ I

Dettagli

Curriculum Vitae. Senior Consultant Ernst&Young Business School ( )

Curriculum Vitae. Senior Consultant Ernst&Young Business School ( ) 1 Curriculum Vitae Radoje Cerovic Advanced Management Training fax +39 06 233208750 Communication Strategies mobilni +39-3476230268 Human Resource Management mobilni CG 067 661346 e-mail: radoje.cerovic@csconsulting.me

Dettagli

NEWSLETTER NO 3/2014

NEWSLETTER NO 3/2014 NEWSLETTER NO 3/2014 Finansije Finanze Osiguranje Assicurazione Pravo Diritto Porez Imposte Zdravstvo Sanita Andrea Simoncelli, Predsednik Komore italijansko srpskih privrednika Presidente della Camera

Dettagli

Godina 1. godina ( ) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142

Godina 1. godina ( ) Semestar (prvi) zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 Status kolegija obvezni

Dettagli

Smernice Za stvaranje mreže obrazovnih gazdinstava u Vojvodini (Srbija) u opštinama Alibunar, Kovin, Bela Crkva i Vršac

Smernice Za stvaranje mreže obrazovnih gazdinstava u Vojvodini (Srbija) u opštinama Alibunar, Kovin, Bela Crkva i Vršac Smernice Za stvaranje mreže obrazovnih gazdinstava u Vojvodini (Srbija) u opštinama Alibunar, Kovin, Bela Crkva i Vršac Aktivnost 3 "Kreiranje Smernica za obrazovnа gazdinstava" Urednik: Daniele De Leo

Dettagli

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti OPIS PREDMETA

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti OPIS PREDMETA NAZIV PREDMETA TALIJANSKI JEZIK II Šifra IKP 212, IKP 022 predavanja Vrste izvoñenja nastave vježbe samostalni zadaci multimedija i mreža mentorski rad (ostalo upisati) Nositelj predmeta Suradnik na predmetu

Dettagli

Godina 1. godina (2016/2017) Semestar (prvi) Zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari kampus, dvorana 154 Oblici izvođenja nastave

Godina 1. godina (2016/2017) Semestar (prvi) Zimski ECTS bodovi 3. Sveučilište u Zadru, Stari kampus, dvorana 154 Oblici izvođenja nastave Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Talijanski jezik 1 Status kolegija Obvezni

Dettagli

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Scuola per l arte applicata e il design Zagabria Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb Scuola per l arte applicata e il design Zagabria ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO 6. 23. svibnja 2013. 6 23 maggio 2013 IZLOŽBA

Dettagli

Newsletter Broj 3. Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe

Newsletter Broj 3. Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe Newsletter Broj 3 Znanje koje primjenjujemo, odmah. 3. predbilježba upisa: 29.05.2015., od 8:00 do 17:00 sati Iskoristite pogodnosti predbilježbe MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST STUDENATA Politehnika

Dettagli

TAL B TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.25.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S025

TAL B TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.25.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S025 TAL B TALIJANSKI JEZIK osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TAL25.HR.R.K1.16 12 1.indd 1 28.4.2016. 14:51:52 Prazna stranica 99 2.indd 2 28.4.2016. 14:51:52 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte

Dettagli

UNNERSITY OF MONTENEGRO FACULTY OF PIULOSOPHY Danila Bojovica bb P.O. Box Niksic MontenegTO

UNNERSITY OF MONTENEGRO FACULTY OF PIULOSOPHY Danila Bojovica bb P.O. Box Niksic MontenegTO YHMBEP3lffEf uphe rope.q>hji030$cihi (f> AKYJITET,I(aHliJTa BojOl3I1:ha 66 IT.cp.91 81400 HHKillMh ~HarOpa UNNERSITY OF MONTENEGRO FACULTY OF PIULOSOPHY Danila Bojovica bb P.O. Box 91 81400 Niksic MontenegTO

Dettagli

JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE

JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE SVEUČILIŠTE U ZADRU Odjel za talijanski jezik i književnost Obala kralja Petra Krešimira IV., 2 23000 Zadar JEDNOPREDMETNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ IZ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGIJE Program studija

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.24.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S024

TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALB.24.HR.R.K1.16 TAL B IK-1 D-S024 TALIJANSKI JEZIK osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TAL24.HR.R.K1.16 12 1.indd 1 18.5.2015. 13:30:33 Prazna stranica 99 2.indd 2 18.5.2015. 13:30:33 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte

Dettagli

I Z V J E Š Ć E O P R O V E D E N O M EU PROJEKTU

I Z V J E Š Ć E O P R O V E D E N O M EU PROJEKTU REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAĈKA ŢUPANIJA Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu I Z V J E Š Ć E O P R O V E D E N O M EU PROJEKTU Padua and Zagreb Counties-collaboration in VET development

Dettagli

Sig. Amm / /8 N Pr

Sig. Amm / /8 N Pr UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr ID

Dettagli

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital.

Naziv studija. Godina I. (2017/2018) Semestar I. ECTS bodovi 3 Kristina Jordan, mag. philol. ital. Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Talijanski jezik 1 Status kolegija Obvezni

Dettagli

FORUM ITALO-SERBO E INCONTRI D AFFARI CON OPERATORI SELEZIONATI: BELGRADO, 28-29 OTTOBRE 2008

FORUM ITALO-SERBO E INCONTRI D AFFARI CON OPERATORI SELEZIONATI: BELGRADO, 28-29 OTTOBRE 2008 FORUM ITALO-SERBO E INCONTRI D AFFARI CON OPERATORI SELEZIONATI: BELGRADO, 28-29 OTTOBRE 2008 ITALIJANSKO-SRPSKI FORUM I POSLOVNI SUSRETI SA ODABRANIM FIRMAMA: BEOGRAD, 28-29. OKTOBAR 2008 Con il contributo

Dettagli

DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost

DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Talijanska književnost Izborni predmeti Talijanski jezici i struka Sveučilišna avenija

Dettagli

Pogača "Bela Rada"- Rustico Margherita

Pogača Bela Rada- Rustico Margherita Pogača "Bela Rada"- Rustico Margherita Per vedere la ricetta in lingua italiana, andate sotto. Hvala svima koji su na mojoj fb straniučestvovali u pronalaženju pravog imena za ovu pogaču, a posebno Mariji

Dettagli

Izdanje 2015.: 23. i 24. travnja 2015., Importanne Resort u Dubrovniku Pag. 6. Lučka uprava Dubrovnik: kratki pregled Pag. 8

Izdanje 2015.: 23. i 24. travnja 2015., Importanne Resort u Dubrovniku Pag. 6. Lučka uprava Dubrovnik: kratki pregled Pag. 8 PRESS KIT for PRESS KIT ADRIATIC SEA FORUM - CRUISE, FERRY, SAIL & YACHT Zašto Adriatic Sea Forum Pag. 2 Izdanje 2015.: 23. i 24. travnja 2015., Importanne Resort u Dubrovniku Pag. 6 Risposte Turismo:

Dettagli

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALA.25.HR.R.K1.24 TAL A IK-1 D-S025

TAL A TALIJANSKI JEZIK. viša razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Lettura e Scrittura) TALA.25.HR.R.K1.24 TAL A IK-1 D-S025 TAL A TALIJANSKI JEZIK viša razina ISPIT ČITANJA I PISANJA ( e Scrittura) TAL25.HR.R.K1.24 12 1.indd 1 25.4.2016. 15:20:38 Prazna stranica 99 2.indd 2 25.4.2016. 15:20:38 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte

Dettagli

UNIVERSIlY OF MONTENEGRO <l>hj1030<!>ckh <l>akyjitet

UNIVERSIlY OF MONTENEGRO <l>hj1030<!>ckh <l>akyjitet YHllBEP3lITET uphe rope UNIVERSIlY OF MONTENEGRO hj1030ckh akyjitet FACULTY OF PHILOSOPHY )J;aHMJla bojobhha 66 Danila Bojovica bb II cp 91 P.O. Box 91 81400 HMKillHn 81400 Niksi6 LWHa fopa Montenegro

Dettagli

S A D R Ž A J I N D I C E

S A D R Ž A J I N D I C E Br. Nr. 3/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Gradsko vijeće Consiglio municipale Davanje suglasnost na Statut Gradske

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 3 - Lekcija 3 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Parliamo

Dettagli

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2013 Secondo semestre

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2013 Secondo semestre L ITALIA A BELGRADO Rassegna Stampa Anno 2013 Secondo semestre RASSEGNA STAMPA Martedì 11 giugno 2013 Presentazione credenziali (ANSA) - Il forte e costante impegno dell'italia nel sostenere che "il posto

Dettagli

Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu

Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu Radmila Lazarević Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore Uloga maternjeg jezika (L1) u nastavi italijanskog jezika na univerzitetu Apstrakt Nastava italijanskog kao prvog stranog jezika na Filozofskom

Dettagli

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2015 Secondo Semestre

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2015 Secondo Semestre L ITALIA A BELGRADO Rassegna Stampa Anno 2015 Secondo Semestre R A S S E G N A S T A M P A Venerdì 03 luglio 2015 Ministro della Difesa Pinotti a Belgrado Difesa: ministro Pinotti in visita a Belgrado

Dettagli

ODVOJI _ DIFFERENZIA RECIKLIRAJ _ RICICLA STEDI _ RISPARMIA

ODVOJI _ DIFFERENZIA RECIKLIRAJ _ RICICLA STEDI _ RISPARMIA ODVOJI _ DIFFERENZIA RECIKLIRAJ _ RICICLA STEDI _ RISPARMIA UPUTE ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Za ljepše lice Vodnjanštine! Per un volto più bello

Dettagli

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Dettagli

FACULTY OF PHILOSOPHY.D.aHHna 13ojOBI-Ina 66

FACULTY OF PHILOSOPHY.D.aHHna 13ojOBI-Ina 66 YHJifREP3HTET uphe rope VNIVER'iITV OF MONTENEGRO .HJl030

Dettagli

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Broj: 5/2017 Službeni glasnik broj 5776 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Broj: 5/2017 Tar-Torre, 28.03.2017. Godina: X Cijena po komadu: 30 kn Izdavač: Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Dettagli

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA Lezione 2 - Lekcija 2 CONTENUTI LINGUISTICI - JEZIČNI SADRŽAJ Colloquio

Dettagli

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv studijskoga programa Dvopredmetni preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti 1.2. Nositelj/i studijskoga programa Odjel za talijanistiku 1.3. Vrsta studijskoga

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO

OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO Kat.Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Osnovna škola - na jeziku nacionalne manjine - 1. razred osnovne škole HRVATSKI JEZIK P

Dettagli

Giuseppe Capotondi 1

Giuseppe Capotondi 1 Giuseppe Capotondi 1 X FESTIVAL ITALIJANSKOG FILMA U BEOGRADU 23-27. NOVEMBAR 2011. Umetnički direktor: Paolo Minuto Organizatori: Italijanska federacija kino klubova Italijanska ambasada u Beogradu Italijanski

Dettagli

Godina 2. godina ( ) Semestar zimski ECTS bodovi 3

Godina 2. godina ( ) Semestar zimski ECTS bodovi 3 Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 3 Status kolegija obvezni

Dettagli

La nostra gita scolastica Put u Italiju

La nostra gita scolastica Put u Italiju La nostra gita scolastica Put u Italiju Stručna ekskurzija učenika osmih razreda iz talijanskog jezika: Padova Verona Gardaland 27. 28.10.2017. Voditeljice: Renata Matošić i Kristina Štefiček Put u Italiju

Dettagli

Sj S aj Renes en an a s n e

Sj S aj Renes en an a s n e Sjaj Renesanse Splendore del Rinascimento Muzej grada Beograda jun 2017. Museo della Città di Belgrado giugno 2017 Sjaj Renesanse МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА BELGRADE CITY MUSEUM KING STUDIO Italija, kolevka

Dettagli

Prijateljstvo sa konkretnim rezultatima

Prijateljstvo sa konkretnim rezultatima PETAK, 13. NOVEMBAR 2009. UREDNIK: Milo{ Mitrovi} Prijateljstvo sa konkretnim rezultatima Franko Fratini, ministar spoljnih poslova Italije Vreme je da Evropska unija nagradi Srbiju Strane 2-3 Neboj{a

Dettagli

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST IZVEDBENI PLANOVI ( zimski semestar ) ak. god. 2015./2016. I SEMESTAR Talijanski jezik 1 Talijanska književnost 1 Lektorske vježbe 1 Talijanska povijest i kultura III SEMESTAR

Dettagli

Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave

Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI RIJEKA Sustavi za potporu odlučivanju Saipem Mediteran Usluge d.o.o: primjer odjela nabave CASE STUDY RIJEKA, 2007. 1 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

Dettagli

PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II. Obavezni predmeti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god /2015. SEMESTAR II. Obavezni predmeti PREDDIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI IZVEDBENI PLANOVI ak. god. 2014./2015. SEMESTAR II Obavezni premeti Fonetika i fonologija talijanskog jezika Talijanski jezik 2 Talijanska književnost

Dettagli

Célestin Freinet Nastavnik u potrazi za posrednicima i organizacionim predmetima

Célestin Freinet Nastavnik u potrazi za posrednicima i organizacionim predmetima UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL EDUCAZIONE 1 CONTEXT s.a.s. RICERCA E FORMAZIONE Célestin Freinet Nastavnik u potrazi za posrednicima i organizacionim predmetima 2 Célestin

Dettagli

sheme spajanja - sistem 4+n

sheme spajanja - sistem 4+n sheme spajanja - sistem +n SC0-A T CA (C.0) - kontakti na slušalici (, )napon je (+.Vdc) - kontakt preklapa masu na el. bravu (VX.00) (VX.0) 0 za osvjetljenje T CA (VX.0) (VX.00) (VX.0) 0 (C.0) RETE transformator

Dettagli

NEWSLETER 8. Mart/Marzo 2015. Bezbednost Sicurezza. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento

NEWSLETER 8. Mart/Marzo 2015. Bezbednost Sicurezza. Pravo Diritto. Finansije Finanza. Događaj Evento NEWSLETER 8 Mart/Marzo 2015 Finansije Finanza Pravo Diritto Bezbednost Sicurezza Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih privrednika Urednik - Redattore

Dettagli

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Studijski program: Talijanski jezik i književnost dvopredmetni preddiplomski studij Izvedbeni planovi Zimski semestar akademske godine 2014./2015. Sveučilišna

Dettagli

BANCA INTESA a.d. Beograd

BANCA INTESA a.d. Beograd FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2007. GODINE SADRŽAJ Izveštaj revizora 1 Bilans uspeha 2 Bilans stanja 3 Izveštaj o tokovima gotovine 4-5 Izveštaj o promenama na kapitalu

Dettagli

DUBROVNIK, APRIL TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES DUBROVNIK APRIL 23-24

DUBROVNIK, APRIL TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES DUBROVNIK APRIL 23-24 , WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM organised by in partnership with TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES Adriatic Sea Forum Cruise, Ferry, Sail & Yacht Adriatic Sea Forum is

Dettagli

ZAJEDNIČKI GERMANIZMI U SAVREMENOM SRPSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU

ZAJEDNIČKI GERMANIZMI U SAVREMENOM SRPSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU Republika Srbija Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet Master teza Dilplomske akademske studije (MASTER) Katedra za italijanistiku ZAJEDNIČKI GERMANIZMI U SAVREMENOM SRPSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU Mentor:

Dettagli

INTRODUZIONE. Presidente della minoranza nazionale italiana della città di Zagabria ISSN

INTRODUZIONE. Presidente della minoranza nazionale italiana della città di Zagabria ISSN Incontri Incontri INCONTRI Periodico della Comunità degli Italiani di Zagabria Anno 2012/ Numero 5 Pubblicazione quadri mensile (in marzo, giugno, settembre e dicembre). REDATTRICE Stefania Madau Levak

Dettagli

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina LETTURA E SCRITTURA TAL B IK-1 D-S001

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK. osnovna razina LETTURA E SCRITTURA TAL B IK-1 D-S001 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja TALIJANSKI JEZIK osnovna razina LETTURA E SCRITTURA 12 e scrittura Prazna stranica 99 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte

Dettagli

ITALIJANIZMI I KVAZIITALIJANIZMI U NAZIVIMA DOMAĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA

ITALIJANIZMI I KVAZIITALIJANIZMI U NAZIVIMA DOMAĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Katedra za italijanski jezik i književnost Master teza Diplomske akademske studije (MASTER) ITALIJANIZMI I KVAZIITALIJANIZMI U NAZIVIMA DOMAĆIH PRIVREDNIH SUBJEKATA

Dettagli

NEWSLETTER NO 6/2014

NEWSLETTER NO 6/2014 NEWSLETTER NO 6/2014 Finansije Finanze Pravo Diritto Marketing Marketing Turizam Turismo Poljoprivreda Agricoltura Poštovani članovi, Decembar je vreme kada polako svodimo račune za tekuću i završavamo

Dettagli

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3.

Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. Teme za završni rad: 4thk TEME IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ZAVRŠNI RAD 1. VIS TOURISM OFFER 2. ADVENTURE TOURISM IN CROATIA (DALMATIA) 3. HOSTELS IN SPLIT 4. BOUTIQUE HOTEL IN SPLIT 5. HVAR CULTURAL VISIT 6.

Dettagli

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2016 Secondo Semestre

L ITALIA A BELGRADO. Rassegna Stampa Anno 2016 Secondo Semestre L ITALIA A BELGRADO Rassegna Stampa Anno 2016 Secondo Semestre R A S S E G N A S T A M P A Venerdì 08 luglio 2016 Incontro con Presidente Regione FVG Serracchiani (ANSA) - Trieste, 8 luglio - Il ruolo

Dettagli

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu

PRIMO PREMIO (U.I.-U.P.T.) di euro 2.500,00 Prvu nagradu UNIONE ITALIANA/Talijanska Unija UNIVERSITA POPOLARE/ Narodno Sveučilište F I U M E/Rijeka TRIESTE/Trst COMUNE DI GRISIGNANA OPĆINA GROŢNJAN COMUNITA DEGLI ITALIANI ZAJEDNICA TALIJANA GRISIGNANA/GROŢNJAN

Dettagli

Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisiche e psichiche e promozione di im prenditorialità sociale in Bosnia-Erzegovina

Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisiche e psichiche e promozione di im prenditorialità sociale in Bosnia-Erzegovina Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisiche e psichiche e promozione di im prenditorialità sociale in Bosnia-Erzegovina Зaштита и поновно укључење малољетника cа посебним физичким и психичким

Dettagli

*P102A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice

*P102A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P102A30212* JESENSKI IZPITNI ROK ITALIJANŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice

Dettagli

Osnovni podatki o fakulteti

Osnovni podatki o fakulteti FIRENZE Osnovni podatki o fakulteti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE VIA DELLE PANDETTE 32, I 50127 FIRENZE SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza

Dettagli

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA

UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA UNIVERSITÀ JURAJ DOBRILA DI POLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE INDICAZIONI PER LA STESURA DELLE TESINE E TESI DI LAUREA Pola, luglio 2016 Indicazioni per la stesura delle tesine di laurea triennale

Dettagli

NEWSLETER 18. Mart / Marzo Zdravstvo Sanita. Finansije Finanza. Obrazovanje Educazione. Pravo Diritto. Događaj Evento

NEWSLETER 18. Mart / Marzo Zdravstvo Sanita. Finansije Finanza. Obrazovanje Educazione. Pravo Diritto. Događaj Evento NEWSLETER 18 Mart / Marzo 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Obrazovanje Educazione Zdravstvo Sanita Događaj Evento IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih privrednika

Dettagli

Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu 3 VI

Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje na hrvatskom Jadranu 3 VI Studij: Preddiplomski studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa Preddiplomski studij Nautike Godina studija: Šifra kolegija: Naziv kolegija ECTS Semestar BRO Tradicionalno pomorsko nazivlje

Dettagli

Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017

Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017 Our Lady of Medjugorje's October 2, 2017 Message Given Through Mirjana Medjugorje October 2, 2017 A.D. Dear children, I am speaking to you as a mother with simple words, but words filled with much love

Dettagli

NEWSLETER 17. Februar / Febbraio 2016. Sport Sport. Događaj Evento. Finansije Finanza. Arhitektura Architettura. Pravo Diritto.

NEWSLETER 17. Februar / Febbraio 2016. Sport Sport. Događaj Evento. Finansije Finanza. Arhitektura Architettura. Pravo Diritto. NEWSLETER 17 Februar / Febbraio 2016 Finansije Finanza Pravo Diritto Događaj Evento Arhitektura Architettura Sport Sport Zdravstvo Sanita IMPRESUM Izdavač - Editore Saradnici - Collaboratori Komora italijansko-srpskih

Dettagli

NEWSLETTER NO 4/2014

NEWSLETTER NO 4/2014 NEWSLETTER NO 4/2014 Finansije Finanze Porez Imposte Pravo Diritto Marketing Marketing Obrazovanje Educazione Zdravstvo Sanita Poštovani članovi, dragi čitaoci, Impresum Izdavač - Editore Camera di Commercio

Dettagli

PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016.

PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016. PROGRAM DOGAĐANJA POVODOM DANA GRADA POREČA - PARENZO I PROSLAVE PRAZNIKA RADA 2016. PONEDJELJAK,25.travnja 18.00 - Koncert učenika porečke glazbene škole Kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Narodni

Dettagli

Delimano torta - Torta Delimano

Delimano torta - Torta Delimano Delimano torta - Torta Delimano Per vedere la ricetta in lingua italiana, andate sotto. Za početak vikenda, želi sa vama da podelim jednu divnu kremastu tortu koja je od degustatora, domaćih i stranih,

Dettagli

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK OSNOVNA ŠKOLA ITALIJANSKI JEZIK 1 2 Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. Oblast Br. bodova 1. Ascolto - Slušanje 20 2. Comprensione della lettura - Čitanje 25 3. Analisi delle strutture

Dettagli

*P091A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice

*P091A30212* ITALIJANŠČINA. Izpitna pola 2. Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne iztočnice Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P091A30212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ITALIJANŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajše (strokovno) besedilo B) Besedilo na podlagi (ne)besedne

Dettagli

I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione

I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione I Messaggi di Meðugorje: piccoli problemi di traduzione Presentando, nel 1990, la traduzione inglese dei Messaggi di Meðugorje (Messages of Our Lady to the Parish of Medjugorje) fr. Philip Pavich l accompagnava

Dettagli

INFORMATOR: ITALIJA. 1. Osnovne informacije. 2. Opšti uslovi ulaska i boravka. Glavni grad: Rim. Stopa nezaposlenosti: 6,1% Vrste viza

INFORMATOR: ITALIJA. 1. Osnovne informacije. 2. Opšti uslovi ulaska i boravka. Glavni grad: Rim. Stopa nezaposlenosti: 6,1% Vrste viza INFORMATOR: ITALIJA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Rim Stanovništvo: 58.147.733 Površina: 301.230 km 2 Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 6,1% 2. Opšti uslovi ulaska i boravka Vrste viza Italijanske

Dettagli

BIRČANINOVA 9 La Regina delle Ambasciate. BIRČANINOVA 9 Kraljica među Ambasadama

BIRČANINOVA 9 La Regina delle Ambasciate. BIRČANINOVA 9 Kraljica među Ambasadama BIRČANINOVA 9 La Regina delle Ambasciate BIRČANINOVA 9 Kraljica među Ambasadama Ko zna šta bi više iznenadilo, ili možda čak i zabavilo, kraljicu Jelenu kada bi danas prošla svojom Ambasadom, devedeset

Dettagli

ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA

ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA ORIJENTACIONI PLAN RADA GIMNAZIJA ITALIJANSKI JEZIK (DRUGI STRANI JEZIK) RAZRED: I, II, III, IV UDŽBENICI RETE! 2 i RETE! 3 Preporuke i sugestije 1 I RAZRED RETE! 2 Prvo polugodište Unità 1, 2, 3 Broj

Dettagli

O filmu Salò. Pier Paolo Pasolini 1975.

O filmu Salò. Pier Paolo Pasolini 1975. O filmu Salò Pier Paolo Pasolini 1975. Sadržaj Uvodna napomena 3 Odricanje od Trilogije života (1975) 5 Pazolini izbliza (1975) 8 Prolog................................................ 8 120 dana..............................................

Dettagli

anarhija/ blok 45 PORODIČ NA BIBLIOTEKA

anarhija/ blok 45 PORODIČ NA BIBLIOTEKA R AZGOVOR O PAZOLINIJU anarhija/ blok 45 PORODIČ NA BIBLIOTEKA RAZGOVOR O PAZOLINIJU I PLAN KNJIGE P. P. PAZOLINI, POVRATAK SVITACA SCRITTI POLITICI 1968 1975 2014 15. Preveo i priredio: Aleksa Golijanin,

Dettagli