Vittoria InvestiMeglio - Cedola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Vittoria InvestiMeglio - Cedola"

Transcript

1 FCCL FMV sscuraze Vta c versamet uc e cedla aua - Vttra vestmegl - Cedla Per raccglere g a frutt del tu vestmet l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva Cdz d sscuraze eglamet del Fd Vttra edmet Mesle Glssar Mdul ammstratv Fac-smle ctratt deve essere csegat al Ctraete prma della sttscrze della plzza Prma della sttscrze leggere attetamete la cheda tetca e la ta frmatva Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz

2 frmatva a ses dell artcl 13 del D.Lgs. 30 gug ses della vgete rmatva matera d prteze de dat persal (d segut l Cdce ), Vttra sscuraz.p.. (d segut la cetà ) qualtà d tlare del trattamet La frma sull us de u dat persal e su u drtt 1. () rattamet de dat persal per faltà asscuratve 2 l fe d frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest u favre prevst, la stra cetà deve dsprre d dat persal che La rguarda dat racclt press d Le press altr sggett 3 e/ dat che dev essere frt da Le da terz per bblgh d legge 4 e deve trattarl, el quadr delle faltà asscuratve, secd le rdare e mlteplc attvtà e mdaltà peratve dell'asscuraze. Le chedam, d csegueza, d esprmere l cses per l trattamet de u dat strettamete ecessar per la frtura de suddett servz e/ prdtt asscuratv. l cses che Le chedam rguarda ache gl evetual dat sesbl 5 strettamete eret alla frtura de servz e/ prdtt asscuratv ctat l trattamet de qual, cme l trattamet delle altre categre d dat ggett d partclare tutela 6, è ammess, e lmt ccret strettamete ecessar, dalle relatve autrzzaz d carattere geerale rlascate dal Garate per la prteze de dat persal. ltre, esclusvamete per le faltà spra dcate e sempre lmtatamete a quat d stretta cmpeteza relaze all specfc rapprt tercrrete tra Le e la stra cetà, dat, secd cas, pss debb essere cmucat ad altr sggett apparteet al settre asscuratv crrelat c fuze meramete rgazzatva avet atura pubblca che pera tala all'ester cme autm ttlar, sggett tutt csì csttuet la c.d. "catea asscuratva 7. l cses che Le chedam rguarda, pertat, ltre alle stre cmucaz e trasfermet, ache gl specfc trattamet e le cmucaz e trasfermet all'ter della "catea asscuratva" effettuat da predett sggett. Precsam che seza u dat ptremm frrle, tutt parte, servz e/ prdtt asscuratv ctat. pag. 1 d 2 F M V. 1 Cme prevst dall'art. 13 del Cdce (decret legslatv 30 gug 2003,. 196). 2 La "faltà asscuratva" rchede ecessaramete, teut ct ache della raccmadaze del Csgl d'urpa C(2002)9, che dat sa trattat per: predspsze e stpulaze d plzze asscuratve; racclta de prem; lqudaze de sstr pagamet d altre prestaz; rasscuraze; casscuraze; preveze e dvduaze delle frd asscuratve e relatve az legal; csttuze, esercz e dfesa d drtt dell'sscuratre; adempmet d altr specfc bblgh d legge ctrattual; aals d uv mercat asscuratv; geste e ctrll ter; attvtà statstche. 3 d esemp: altr sggett eret al rapprt che La rguarda (ctraet d asscuraz cu Le rsult asscurat, beefcar ecc.; cbblgat); altr peratr asscuratv (qual aget, brker d asscuraze, mprese d asscuraze ecc.); sggett che, per sddsfare le ue rcheste (qual ua cpertura asscuratva, la lqudaze d u sstr ecc.), frsc frmaz cmmercal; rgasm asscatv e csrtl prpr del settre asscuratv (v. ta 7, put d e put e); altr sggett pubblc (v. ta 7, put f). 4 d esemp, a ses della rmatva ctr l rcclagg d dear d cu al decret Legslatv.231 del 21/11/2007 e al decret legslatv. 109 del 22/6/2007 e successve mdfche. adempmet alle suddette rmatve la cetà è teuta alla detfcaze della cletela ache a f della dvduaze delle peraz amale da segalare all UF. Pertat la macata frtura de dat rchest ptrebbe determare l mpssbltà d esegure l peraze rchesta. 5 Cè dat d cu all'art. 4, cmma 1, lett. d), del Cdce, qual dat relatv all stat d salute, alle p pltche, sdacal, relgse. 6 d esemp: dat relatv a prcedmet gudzar dag. 7 ecd l partclare rapprt asscuratv, dat pss essere cmucat a talu de seguet sggett: a. asscuratr, casscuratr (dcat el ctratt) e rasscuratr; aget, subaget, medatr d asscuraze e d rasscuraze, prduttr, ed altr caal d acqusze d ctratt d asscuraze; bache, scetà d geste del rsparm, sm; legal; b. scetà d servz per l quetazamet; scetà d servz a cu sa affdat la geste, la lqudaze ed l pagamet delle prestaz; scetà d servz frmatc e telematc d archvaze; scetà d servz pstal (per trasmsse, mbustamet, trasprt e smstamet delle cmucaz alla cletela) (dcate sul plc pstale); scetà d revse e d csuleza (dcata egl att d blac); scetà d frmaze cmmercale per rsch fazar; scetà d servz per l ctrll delle frd; (v. tuttava ache ta 10); c. scetà del Grupp a cu appartee la stra cetà (ctrllat, ctrllate cllegate, ache drettamete, a ses delle vget dspsz d legge); d. sscaze azale fra le mprese asscuratrc (Va della Frezza, 70 ma), per la racclta, elabraze e recprc scamb c le mprese asscuratrc, alle qual dat pss essere cmucat, d elemet, tze e dat strumetal all'esercz dell'attvtà asscuratva e alla tutela de drtt dell'dustra asscuratva rspett alle frd; e. rgasm asscatv e csrtl prpr del settre asscuratv che pera recprc scamb c tutte le mprese d asscuraze csrzate, alle qual dat pss essere cmucat dvduat base a ctratt e a ram asscuratv teressat; V sttut per la Vglaza sulle sscuraz (Va del Qurale, 21 ma); CP Ccessara ervz sscuratv Pubblc (Va Yser, 14 - ma) la quale, base alle specfche rmatve, Vttra vestmegl CDL

3 pag. 2 d 2 F M V (B) Mdaltà d us de dat persal dat s trattat 8 dalla stra cetà ttlare del trattamet sl c mdaltà e prcedure, ache frmatche e telematche, strettamete ecessare per frrle servz e/ prdtt asscuratv rchest u favre prevst, vver, qualra v abba accsett, per rcerche d mercat, dag statstche e attvtà prmzal; s utlzzate le medesme mdaltà e prcedure ache quad dat veg cmucat tala all'ester per suddett f a sggett precedeza gà dcat ella presete frmatva, qual a lr vlta s mpegat a trattarl usad sl mdaltà e prcedure strettamete ecessare per le specfche faltà dcate ella presete frmatva e cfrm alla rmatva. ella stra cetà, dat s trattat da tutt dpedet e cllabratr ell'ambt delle rspettve fuz e cfrmtà delle struz rcevute, sempre e sl per l csegumet delle specfche faltà dcate ella presete frmatva; l stess avvee press sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. Per talue attvtà utlzzam sggett d stra fduca - perat talvlta ache all'ester che svlg per str ct cmpt d atura tecca d rgazzatva 9 ; l stess fa ache sggett gà dcat ella presete frmatva a cu dat veg cmucat. l cses spra pù vlte rchest cmprede, vvamete, ache le mdaltà, prcedure, cmucaz e trasfermet qu dcat. (C) Drtt dell teressat. Le ha l drtt d cscere, g mmet, qual s u dat press sgl ttlar d trattamet, cè press la stra cetà press sggett spra dcat a cu l cmucham, e cme veg utlzzat; ha ltre l drtt d farl aggrare, tegrare, rettfcare cacellare, d chedere l blcc e d pprs al lr trattamet. Per l'esercz de u drtt, ché per frmaz pù dettaglate crca sggett le categre d sggett a qual dat s cmucat che e veg a csceza qualtà d respsabl carcat, Le può rvlgers a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet, Va gaz Gardella Mla (. verde , e-mal ). ulla base d quat spra, Le può esprmere l cses per gl specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat dalla stra cetà e per gl altrettat specfc trattamet, cmprese le cmucaz e trasfermet, effettuat da sggett della "catea asscuratva. Vttra vestmegl CDL gestsce tra gl altr: l Fd d garaza per le vttme della strada; l Fd d garaza per le vttme della cacca; l Fd d rtaze per la sldaretà alle vttme de reat d tp mafs, dell estrse e dell usura; l Fd de rapprt drmet ; la taza d cmpesaze, prevsta dal D.P del 18 lugl 2006 per sstr r.c. aut lqudat a ses della cveze CD, ecc.; Uffc Cetrale tala UC..c. a r.l. (Crs empe, 39 Mla), l quale gestsce e lquda sstr prvcat tala da vecl mmatrclat tat ester alle cdz cu all art. 6 della legge 24 dcembre 1969,. 990, cme mdfcat dalla legge 7 agst 1990,. 242; garatsce le carte verd emesse dalle mprese asscuratrc sce; garatsce l rmbrs de sstr causat all ester da vecl mmatrclat tala asscurat asscurat press mprese asscuratrc pste lqudaze catta ammstratva; CVP Cmmsse d vglaza su fd pese (Pazza ugust mperatre, 27 ma); Baca d tala - UF Utà d frmaze Fazara (Va V Ftae, 123 ma), a ses della rmatva atrcclagg; CB - Cmmsse azale per le cetà e la Brsa (Va G.B. Mart, 3, ma); sttut azal che pera c faltà assstezal e prevdezal, qual, a ttl esemplfcatv ma esaustv: l P sttut azale per la prevdeza cale (Va Cr l Grade, 21 ma) e l L sttut azale per l sscuraze ctr gl frtu sul Lavr (P.le Pastre, 6 ma); sttut scetfc d stud asscuratv, d struze prfessale e stampa tecca asscuratva; t e rga azal e qual le mprese d asscuraze s rappresetate; ltr sggett bache dat e cfrt de qual la cmucaze de dat è bblgatra. L elec cmplet d tutt predett sggett è cstatemete aggrat e può essere cscut agevlmete e gratutamete chededl al ervz dcat ell frmatva ppure csultad l st teret 8 l trattamet può cmprtare le seguet peraz prevste dall'art. 4, cmma 1, lett. a), del Cdce: racclta, regstraze, rgazzaze, cservaze, elabraze, mdfcaze, seleze, estraze, raffrt, utlzz, tercesse, blcc, cmucaze, cacellaze, dstruze d dat; è vece esclusa l'peraze d dffuse d dat. 9 Quest sggett s scetà perse fsche stre drette cllabratrc e svlg le fuz d respsabl del str trattamet de dat. el cas vece che per autma cme dstt "ttlar" d trattamet retra, cme dett, ella c.d. "catea asscuratva" c fuze rgazzatva (v. ta 7 b). 10 al drtt s prevst e dscplat dagl artt del Cdce. La cacellaze e l blcc rguarda dat trattat vlaze d legge. Per l'tegraze ccrre vatare u teresse. L'ppsze può essere sempre eserctata e rguard del materale cmmercale pubblctar, della vedta dretta delle rcerche d mercat; egl altr cas l'ppsze presuppe u mtv legttm.

4 cheda tetca La presete cheda stetca è redatta secd l schema predspst dall V, ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell V. Z: LGG M L FMV PM DLL CZ DL C. La presete cheda tetca è vlta a frre al Ctraete u frmaze d stes sulle caratterstche, sulle garaze, su Cst e sugl evetual rsch preset el ctratt e deve essere letta cgutamete alla ta frmatva. 1. frmaz geeral 1.a) mpresa d sscuraze Vttra sscuraz.p.. Grupp Vttra sscuraz pag. 1 d 4 C H D C 1.b) frmaz sulla stuaze patrmale dell mpresa l patrm ett dell mpresa ammta a eur: l captale scale è eur, metre le rserve patrmal s par a eur. L dce d slvbltà rfert alla geste vta è 1,7. ss rappreseta l rapprt tra l ammtare del marge d slvbltà dspble e l ammtare del marge d slvbltà rchest dalla rmatva vgete.. 1.c) Demaze del ctratt Vttra vestmegl Cedla. 1.d) plga del ctratt sscuraze a vta tera a Prem uc c dstrbuze d prvet au. Le prestaz asscurate dal presete ctratt s ctrattualmete garatte dalla cetà e s rvaluta aualmete base al redmet d ua geste separata d attv. 1.e) Durata La Durata del ctratt ccde c la vta dell sscurat. È pssble eserctare l drtt d rscatt sa ttale che parzale trascrs u a dalla Data d Decrreza. 1.f) Pagamet de Prem l Prem vee crrspst u uca sluze c u mprt mm d perfezamet par a ,00 eur e massm d perfezamet par a ,00 d eur. Vttra vestmegl CDL

5 pag. 2 d 4 C H D C 2. Caratterstche del ctratt Vttra vestmegl Cedla è u ctratt d asscuraze a vta tera a Prem uc c rcscmet auale d prvet dpedet dal redmet tteut dal Fd a Geste eparata Vttra edmet Mesle a cu l ctratt è cllegat. l ctratt, ltre a garatre ua prestaze cas d decess dell sscurat, csete u peraze d rsparm da parte del Ctraete. ale ctratt è rvlt a ch persegue l bettv d effettuare a med lug terme u vestmet rschs e, cseguetemete, utra aspettatve d alt redmet, ma puttst d redmet relatvamete stabl el temp. cmuque prevst u lvell mm garatt d redmet elle prme tre aualtà d ctratt. Ua parte del Prem versat vee utlzzata dalla cetà per fare frte a Cst del ctratt e ccrre duque alla frmaze del Captale sscurat. Per la cmprese del meccasm d partecpaze agl utl, dell svlupp delle prestaz e del valre d rscatt s rmada al Prgett semplfcatv llustrat ella seze della ta frmatva. La cetà è teuta a csegare al Ctraete l Prgett semplfcatv elabrat frma persalzzata al pù tard al mmet cu l Ctraete è frmat che l ctratt è cclus.. 3. Prestaz asscuratve e garaze fferte l ctratt prevede le seguet tplge d prestaz: a) Prestaz cas d vta cas d vta dell sscurat ad g crreza versara del ctratt, l pagamet al Ctraete d smme perdche d ammtare varable (prvet au). al prvet au ptra rsultare ferr all 1,50% del Captale sscurat e prm tre a dalla Data d Decrreza e all 0,00% egl a successv. b) Prestaz cas d decess cas d decess dell sscurat, qualsas epca avvega, l pagamet a Beefcar desgat del Captale sscurat cremetat del rate d prvet au maturat. c) pz ctrattual l valre lqudable cas d scatt tale, su espressa vltà del Ctraete, può essere cvertt : Vttra vestmegl CDL ua redta vtalza pagable f a che l sscurat è vta; ua redta pagable md cert e prm cque dec a e, successvamete, fché l sscurat sa vta; ua redta aua da crrspdere md cert f al cmpmet dell 80esm a d età dell sscurat e, successvamete, fché l sscurat sa vta; ua redta aua vtalza rvalutable su due teste, quella dell sscurat e quella d altra persa desgata (reversar), reversble ttalmete parzalmete sulla testa superstte.

6 Garaze fferte l ctratt prevede ua garaza d redmet mm base alla quale prvet au ptra rsultare ferr all 1,50% del Captale sscurat e prm tre a d ctratt e all 0,00% egl a successv. cas d rscatt l Ctraete, lmtatamete a prm a d asscuraze, spprta l rsch d tteere u mprt ferre al Prem versat. Maggr frmaz s frte ta frmatva alla eze B. g cas le cperture asscuratve ed meccasm d rvalutaze delle prestaz s reglat dagl artt. 6, 7, 8 e 9 delle Cdz d sscuraze. 4. Cst La cetà, al fe d svlgere l attvtà d cllcamet e d geste de ctratt e d cass de Prem, preleva de Cst secd la msura e le mdaltà dettaglatamete llustrate ta frmatva alla seze C. Cst gravat su Prem e quell prelevat dal Fd a Geste eparata rduc l ammtare delle prestaz. Per frre u dcaze cmplessva de Cst che grava a var ttl sul ctratt vee d segut rprtat l dcatre stetc Cst Percetuale Med u (CPM) che dca d quat s rduce g a, per effett de Cst, l tass d redmet del ctratt rspett a quell d ua aalga peraze gravata da Cst. l predett dcatre ha ua valeza retatva quat calclat su parametr prefssat. pag. 3 d 4 C H D C. l Cst percetuale med au (CPM) è calclat c rfermet al Prem della prestaze prcpale e tee pertat ct de Prem delle cperture cmplemetar e/ accessre. l Cst Percetuale Med u cas d rscatt e prm a d Durata ctrattuale può rsultare sgfcatvamete superre al cst rprtat crrspdeza del 5 a. ttl d esemp, c rfermet all ptes d u Prem versat d ,00 eur, trascrs 10 a dalla Data d Decrreza, l Cst Percetuale Med u rsulta essere par all 1,67%. Cò sgfca che se l ctratt vesse rscattat alla fe del decm a d asscuraze, l ptezale tass d redmet au rsulterebbe ferre d 1,67 put percetual rspett al tass d redmet au che s tterrebbe qualra l ctratt fsse gravat da Cst llustrat ella eze C della ta frmatva. Geste eparata Fd Vttra edmet Mesle ptes adttate Prem Uc: ,00 eur; ess: qualuque; tà: qualuque; ass d redmet degl attv: 4,00%; Durata del ctratt: vta tera CPM 1,72% 1,67% 1,65% 1,64% 1,64% Vttra vestmegl CDL

7 pag. 4 d 4 C H D C 5. llustraze de dat strc d redmet della geste separata questa seze è rappresetat l tass d redmet realzzat dalla geste separata Fd Vttra edmet Mesle egl ultm 5 a ed l crrspdete tass d redmet mm rcscut agl asscurat. l dat è cfrtat c l tass d redmet med de ttl d tat e c l dce de prezz al csum per le famgle d mpegat ed pera. edmet realzzat dal Fd edmet mm rcscut agl asscurat edmet med de tl d tat flaze ,23% 2,63% 3,54% 0,75% ,04% 2,44% 3,35% 1,55% ,13% 2,53% 4,89% 2,73% ,40% 1,80% 4,64% 2,97% ,91% 2,31% 3,35% 1,17% tteze: redmet passat s dcatv d quell futur. 6. Drtt d rpesamet. l Ctraete ha la facltà d revcare la Prpsta d recedere dal ctratt. Per le relatve mdaltà leggere la eze D della ta frmatva. Vttra sscuraz.p.. è respsable della verdctà de dat e delle tze cteut ella presete cheda tetca. L mmstratre Delegat bert Guarea Vttra vestmegl CDL Data dell ultm aggramet: 1 agst 2014

8 ta frmatva La presete ta frmatva è redatta secd l schema predspst dall V ma l su cteut è sggett alla prevetva apprvaze dell V. l Ctraete deve predere vse delle Cdz d sscuraze prma della sttscrze del ctratt.. FMZ ULL MP D CUZ 1. frmaz geeral a) Vttra sscuraz.p.. Grupp Vttra sscuraz; b) ede e Dreze - am Vta: tala, Mla, Va gaz Gardella. 2; c) elef t web: Psta elettrca: d) La cetà è stata autrzzata all esercz delle asscuraz a rma dell art. 65 del.d.l. 29/04/ e del successv D.M. del 26/11/1984. scrtta all lb mprese d sscuraze e asscuraze sez Capgrupp del Grupp Vttra sscuraz scrtt all lb de Grupp sscuratv pag. 1 d 11 t a F M V. B. FMZ ULL PZ CUV ULL GZ FF 2. Prestaz asscuratve e garaze fferte Vttra vestmegl - Cedla (detfcata cme tarffa ) è u ctratt a vta tera. l ctratt resta qud effcace per tutta la vta dell sscurat e può estguers sl su rchesta d scatt tale del Ctraete a segut del decess dell sscurat. l ctratt è a Prem uc e prevede la lqudaze d prvet au tteut c l vestmet d dett Prem. C la sttscrze del ctratt s acqussce l drtt alle seguet prestaz: ad g crreza versara del ctratt purché l sscurat sa vta: l versamet a favre del Ctraete d u prvet au, varable base al redmet del Fd Vttra edmet Mesle. Per gl aspett d dettagl s rmada all art. 8 delle Cdz d sscuraze; cas d decess dell sscurat: l pagamet mmedat a Beefcar dcat Plzza, d u mprt tteut smmad l Captale sscurat ed l prvet au maturat dall ultma crreza versara del ctratt f al mmet della rchesta d lqudaze. Per gl aspett d dettagl s rmada all art. 7 delle Cdz d sscuraze. l ctratt prevede ua garaza d redmet mm base alla quale prvet au Vttra vestmegl CDL

9 pag. 2 d 11 t a F M V ptra rsultare ferr all 1,50% del Captale sscurat e prm tre a d ctratt e all 0,00% egl a successv. 3. Prem Le prestaz prevste ctrattualmete s garatte a frte del pagamet, u uca sluze, d u Prem d mprt par al Captale sscurat cremetat della smma d 75,00 eur a ttl d carcamet fss. l Prem mm per la sttscrze è d ,00 eur metre quell massm ammta a ,00 d eur. l Prem dvut è dpedete dall età e dal sess dell sscurat e dpede esclusvamete dall ammtare del Captale sscurat. l Ctraete è ltre rcscut l drtt, trascrs u a dalla Data d Decrreza del ctratt, d rscattare tutt parte l Captale sscurat. l scatt tale determa l estze del ctratt. l versamet del Prem uc vee effettuat drettamete a favre d Vttra sscuraz.p.. a favre dell termedar carcat press l quale l ctratt è stpulat medate: pagamet c meta elettrca; asseg crclare asseg bacar trasferble; bfc bacar. 4. Mdaltà d calcl e d assegaze della partecpaze agl utl. d g crreza versara, purché l sscurat sa vta, la cetà prvvede a lqudare al Ctraete u prvet au che vee determat, al lrd delle mpste, base al redmet au del Fd cllegat al ctratt. Per gl aspett d dettagl s rva all art. 6 delle Cdz d sscuraze relatv alla clausla d rvalutaze ed al eglamet del Fd che frma parte tegrate delle Cdz stesse. f d ua maggre cmprese delle mdaltà d rcscmet del redmet au ché delle mdaltà d calcl delle prestaz asscurate, la cetà s mpega a csegare al Ctraete, al pù tard al mmet della Ccluse del ctratt, l Prgett semplfcatv d svlupp delle prestaz asscurate e de valr d rscatt, llustrat alla successva seze, elabrat frma persalzzata ssa base al Prem che l Ctraete teda versare sul presete ctratt. C. frmaz su Cst, sct, regme fscale Vttra vestmegl CDL 5. Cst 5.1 Cst gravat drettamete sul Ctraete Cst gravat sul Prem Carcamet Fss 75,00 eur

10 Del su dcat carcamet fss d 75,00 eur vee rcscuta meda agl termedar ua quta par al 526,67% Cst per rscatt cas d scatt tale parzale rchest e prm a d Durata ctrattuale, all mprt lqudable s applca le pealtà d segut dcate: Cst gravat su prvet au Data rchesta rscatt Pealtà d rscatt Durate l 1 a scatt csett Durate l 2 a 3,00% Durate l 3 a 2,00% Durate l 4 a 1,00% ltre 0,00% u cascu prvet au lqudat aualmete, a cpertura de Cst d lqudaze dell stess, vee tratteut l mprt fss, ssa dpedete dall ammtare del prvet, d 3,00 eur. pag. 3 d 11 t a F M V 5.2 Cst applcat fuze delle mdaltà d partecpaze agl utl La cetà rcsce al ctratt l redmet au csegut dal Fd Vttra edmet Mesle tratteed u alquta par a 1,6 put percetual. ale prelev s sstaza u Cst drettamete a carc del Ctraete. L ettà d tale Cst drett può evetualmete rdurs f ad azzerars tat pù l redmet tteut del Fd rsult prssm al ass Mm Garatt dell 1,50% prevst e prm tre a d ctratt.. ul redmet tratteut dalla cetà la quta parte rcscuta meda agl termedar è par a 0,00%. 6. ct vverteza: la cetà l termedar ha la facltà d prevedere specfc sct, tal cas frmaz dettaglate sulla lr msura e sulle relatve mdaltà d applcaze verra messe a dspsze press la rete d vedta della cetà medesma. 7. egme fscale D segut vee llustrat l regme fscale prevst per Prem e per le prestaz dalla rmatva vgre al mmet della redaze della presete ta frmatva. rattamet Fscale de Prem Prem versat sul presete ctratt s gravat da alcu tp d mpsta e gd d alcu beefc fscale. Vttra vestmegl CDL

11 pag. 4 d 11 t a F M V assaze delle smme crrspste - Captale lqudat cas d decess dell sscurat: l captale crrspst a segut d decess dell sscurat è esete dall mpsta..pe.f., pertat ccrre alla csttuze del reddt mpble de Beefcar perse fsche esercet attvtà d mpresa. - Prvet au e captale lqudat cas d rscatt: - el cas cu l Beefcar sa u sggett che esercta attvtà d mpresa, le prestaz s sggette ad alcua rteuta mpsta ssttutva da parte della cetà stessa; - el cas cu l Beefcar sa u sggett che esercta attvtà d mpresa (persa fsca et cmmercal, quest ultm a segut d presetaze d appsta dcharaze attestate tale requst), le prestaz s sggette ad mpsta ssttutva delle mpste su reddt applcata sulla dffereza (se pstva) tra l valre d rscatt e l ammtare de Prem versat rfert alla prestaze cas vta. - edta: la redta, percepta da persa fsca esercete attvtà d mpresa, tteuta cverted l captale al ett della tassaze dcata al put precedete, è sggetta ad mpsta ssttutva lmtatamete alla quta parte d g rata dervate dal redmet fazar maturat el perd d crrespse. La cetà lquderà qud la redta al ett d tale mpsta. D. ltre frmaz sul ctratt. 8. Mdaltà d perfezamet del ctratt rva all art. 2 delle Cdz d sscuraze per le mdaltà d perfezamet del ctratt e la decrreza delle cperture asscuratve. 9. sluze del ctratt La sluze del ctratt, c la cseguete decadeza d tutte le garaze e d tutt gl mpeg ctrattual, può avvere a segut d: ecess da parte del Ctraete: e lmt e elle mdaltà llustrate al successv Put 12); decess dell sscurat: a segut d tale evet srge l bblg della cetà d crrspdere a Beefcar desgat l captale calclat cme dcat al precedete Put 2); scatt tale: a segut d rchesta scrtta del Ctraete la cetà prvvede a lqudare a quest ultm l mprt secd quat dcat al successv Put 10). Vttra vestmegl CDL rva agl artcl 5, 7 e 9 delle Cdz d sscuraze per gl aspett d dettagl. 10. scatt e duze rascrs u a dalla Data d Decrreza del ctratt, al Ctraete è rcscut l drtt d rscattare ttalmete parzalmete l ctratt. La duze è prevsta dal presete ctratt.

12 Per gl aspett d dettagl e per le mdaltà d determaze de valr d scatt Parzale e tale s rmada all art. 9 delle Cdz d sscuraze e al precedete put per relatv Cst. l Ctraete deve prcedere alla sttscrze del ctratt ella csapevlezza che eserctad l rscatt e prm a d asscuraze sussste la pssbltà che l mprt cmplessvamete percept a segut del rscatt, ache csderad prvet au evetualmete rscss precedeza, rsult ferre al Prem versat. rchesta del Ctraete, da ltrare a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet Va gaz Gardella 2, Mla - umer Verde e-mal: la cetà frrà l frmaze relatva al valre d rscatt maturat a quel mmet. Per ua maggre cmprese de meccasm d calcl degl mprt lqudabl cas d rscatt l Ctraete può far rfermet al Prgett semplfcatv delle prestaz llustrat alla successva eze e, per ua putuale valutaze de valr d rscatt crrspdet al ctratt sttscrtt, al Prgett persalzzat d cu s fa ce ella medesma eze. pag. 5 d 11 t a F M V 11. evca della Prpsta Fchè l ctratt è cclus, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la Prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata, cteete gl elemet detfcatv del ctratt, drzzata al seguete recapt:. Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla. tr treta gr dal rcevmet della cmucaze della revca la cetà rmbrsa al Ctraete l Prem da quest evetualmete crrspst. 12. Drtt d ecess l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla Dreze della cetà c le medesme mdaltà dcate al precedete Put 11). tr treta gr dal rcevmet della cmucaze del ecess la cetà rmbrsa al Ctraete, l Prem da quest evetualmete crrspst. 13. Dcumetaze da csegare alla cetà per la lqudaze delle prestaz e term d prescrze l pagamet da parte della cetà del valre d rscatt e del captale cas d decess, avvee etr l terme massm d 30 gr dalla data d presetaze d tutt dcumet ecessar, elecat per var cas all art. 14 delle Cdz d sscuraze. rcrda che l Cdce Cvle (art. 2952) dspe che drtt dervat dal ctratt d asscuraze sulla vta s prescrv dec a dal mmet cu s è verfcat l fatt su cu l drtt stess s fda. Decrs utlmete tale terme le smme maturate sara devlute al fd plzze Vttra vestmegl CDL

13 pag. 6 d 11 t a drmet che, cme rchest dalla Legge. 266 del 23/12/2005 (e successve mdfche e tegraz), è stat sttut press l Mster delle Faze a favre delle vttme delle frd fazare. rva a mdul allegat al presete Fasccl frmatv, chesta d scatt, Deuca d str per Decess recat l elec della dcumetaze da csegare relaze alle suddette ptes d lqudaze. F M V. Vttra vestmegl CDL 14. Legge applcable al ctratt l ctratt s applca la legge talaa. 15. Lgua cu è redatt l ctratt l ctratt e tutte le cmucaz ad ess relatve veg redatt lgua talaa, salv che le part e ccrd la redaze u altra lgua. 16. eclam Fatta salva g cas la facltà d adre l utrtà Gudzara, evetual reclam avet ad ggett la geste del rapprt ctrattuale, segatamete stt l prfl dell attrbuze d respsabltà della effettvtà della prestaze, della quatfcaze ed ergaze delle smme dvute all avete drtt, dev essere ltrat per scrtt a: Vttra sscuraz.p.. - ervz eclam, Va gaz Gardella, Mla (fax: 02/ e-mal: Qualra l espete s rtega sddsfatt dall est del reclam cas d asseza d rsctr el terme massm d quaratacque gr, ptrà rvlgers all V - Va del Qurale ma. Dev essere presetat drettamete all V, quat d cmpeteza esclusva, reclam cceret: a) l accertamet dell sservaza delle dspsz del Decret Legslatv 7 ettembre 2005, Cdce delle sscuraz - e delle relatve rme d attuaze, ché delle rme sulla cmmercalzzaze a dstaza d servz fazar al csumatre, da parte delle mprese d asscuraze e d rasscuraze, degl termedar e de pert asscuratv; b) le lt trasfrtalere matera d servz fazar per le qual l reclamate chede l attvaze della prcedura F-. Per dvduare l sstema ester cmpetete è pssble accedere al st ec.eurpa.eu/teral_market/fservces-retal/fet/ dex_e.htm partclare reclam drzzat all V dvra cteere: - me, cgme e dmcl del reclamate c evetuale recapt telefc; - dvduaze del/ sggett/ d cu s lameta l perat; - breve descrze del mtv d lametela; - cpa del reclam gà presetat drettamete all mpresa crredat dell evetuale rsctr frt dalla stessa; - g dcumet utle a descrvere cmputamete le crcstaze del reclam. retra ella cmpeteza dell V: a) reclam relatv alla quatfcaze delle prestaz asscuratve e all attrbuze d respsabltà, che dev essere drzzat drettamete all mpresa: cas d rceze l V prvvederà ad ltrarl all mpresa d asscuraze etr 90 gr dal rcevmet, dade ctestuale tza a reclamat;

14 b) reclam per qual sa gà stata adta l utrtà Gudzara: l V prvvederà ad frmare reclamat che gl stess esula dalla prpra cmpeteza; c) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del est Uc dell termedaze fazara e delle relatve rme d attuaze dscplat la sllectaze all vestmet d prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, ché l cmprtamet de sggett abltat e delle mprese d asscuraze, relatvamete alla vedta dretta, ella sttscrze e el cllcamet de prdtt fazar emess da mprese d asscuraze, qual va vat alla CB va G.B. Mart ma; d) reclam cceret l accertamet dell sservaza delle dspsz del D. Lgs. 5 dcembre 2005,. 252 e delle relatve rme d attuaze dscplat la traspareza e le mdaltà d fferta al pubblc delle frme pesstche cmplemetar, qual va vat alla CVP - Pazza ugust mperatre, ma. cas d rceze de reclam d cu alle lettere c) e d), l V prvvederà ad ltrarl seza rtard alle cmpetet utrtà, dade ctestuale tza a reclamat. 17. frmatva crs d ctratt e rea servata La cetà frrà per scrtt al Ctraete le evetual varaz delle frmaz cteute ella presete ta frmatva el eglamet del Fd Vttra edmet Mesle che dvesser tervere ache per effett d mdfche alla rmatva successve alla Ccluse del ctratt. ualmete, etr sessata gr da g crreza versara, la cetà cmucherà per scrtt al Ctraete: l Prem uc versat; l redmet tteut dal Fd rfermet al mese della crreza versara; l redmet tratteut dalla cetà ed l redmet attrbut al ctratt a tale data; l mprt lrd e ett del prvet au lqudat; l mprt evetualmete rchest dal Ctraete el crs degl ultm ddc mes a ttl d scatt Parzale; l ammtare del Captale sscurat alla crreza versara; l valre d rscatt maturat alla crreza versara. pag. 7 d 11 t a F M V. La cetà frsce rsctr per scrtt ad g rchesta d frmaze presetata dal Ctraete dagl avet drtt mert all evluze del rapprt asscuratv e alle mdaltà d determaze della prestaze asscuratva etr vet gr dalla rceze della rchesta scrtta. rchesta del Ctraete, da ltrare a: Vttra sscuraz.p.. sssteza Clet Va gaz Gardella 2, Mla - umer Verde e-mal: la cetà frrà l frmaze relatva al valre d rscatt maturat a quel mmet. rea servata ses dell art. 38 quques del eglamet 35 V, s cmuca che sul st teret della cetà è dspble la uva rea servata dedcata a Clet Vttra. egstrads al servz l Ctraete ptrà csultare la sua psze Vttra vestmegl CDL

15 pag. 8 d 11 t a asscuratva md semplce e velce, seza lmtaze d rar e seza recars geza, attravers u semplce cllegamet teret. Per regstrars all rea servata sarà suffcete serre l umer d ua qualsas Plzza Vttra sscuraz attva, l Cdce Fscale la Partta V, u drzz e-mal vald e segure delle semplc struz che verra vate dal sstema va mal. Per tteere maggr frmaz sul servz tteere asssteza sull utlzz del sstema è attv l umer verde F M V. 18. Cfltt d teress l fe d persegure mglr redmet del Fd Vttra edmet Mesle, Vttra sscuraz scrve egl attv d quest ultm partecpaz relatve a scetà mmblar ctrllate dalla medesma. g cas Vttra sscuraz, preseza d u ptezale cfltt d teress, pera md da recare pregudz a Ctraet. lla data d redaze della presete ta frmatva la cetà ha essere alcu accrd base al quale percepsca da terz cmmss relaze a qute d C altre attvtà scrtte el Fd. Qualra futur vesser sttscrtt accrd d tale atura la cetà s mpega a: sttscrvere medesm persegued l mglr rsultat per l Ctraete; rcscere al Fd le cmmss e pù geerale le utltà percepte md tale che queste ccrra alla determaze de redmet au del Fd; dcare el redct auale del redmet del Fd le utltà rcevute e retrcesse agl sscurat.. Prgett esemplfcatv delle prestaz l fe d llustrare al Ctraete l svlupp delle prestaz ctrattual ché gl mprt mm garatt dalla cetà, a crred della presete ta frmatva vee frt u prspett esemplfcatv dell svlupp delle prestaz. ale elabraze csttusce ua esemplfcaze delle prestaz asscurate e de valr d rscatt prevst dal ctratt rfermet ad u ptetc Prem uc d ,00 eur seza teere ct della Durata (che quest ctratt ccde c la vta dell sscurat), dell età e del sess dell sscurat. La cetà s mpega a csegare al Ctraete, cmuque ltre la Ccluse del ctratt, aalg Prgett semplfcatv persalzzat elabrat a partre dall mprt d Prem che egl tede effettvamete versare. Vttra vestmegl CDL Gl svlupp delle prestaz asscurate e de valr d rscatt rprtat el prgett s calclat sulla base d due dvers valr: a) l ass d redmet Mm Garatt ctrattualmete; b) u ptes d redmet au cstate stablta dall V e par, al mmet d redaze del presete Prgett, al 4,00%. valr svluppat base al ass Mm Garatt - seze a) del prgett - rappreseta le prestaz certe che la cetà è teuta a crrspdere base alle Cdz d sscuraze e teg pertat ct d ptes su future partecpaz agl utl.

16 valr svluppat base all ptes d redmet stablta dall V - seze b) del prgett - s meramete dcatv e mpega alcu md la cetà. v è fatt alcua certezza che le ptes adttate tale svlupp delle prestaz s realzzera effettvamete. rsultat fazar csegubl dalla geste degl vestmet ptrebber dscstars dalle ptes d redmet mpegate. L peraze d rscatt cmprta ua pealzzaze ecmca. Cme s evce dalla tabella, l recuper del Prem versat ptrà avvere, sulla base del ass d redmet Mm ctrattualmete Garatt, e teed ct d quat gà percept term d prvet au, sl dp che dalla Data d Decrreza sa trascrs due a. pag. 9 d 11 t a F M V. Vttra vestmegl CDL

17 pag. 10 d 11 t a F M V. Prgett semplfcatv delle prestaz ) D DM MM G ass d redmet mm garatt per prm tre a: 1,50% ass d redmet mm garatt dal quart a: 0,00% Prem uc versat: ,00 tà dell'sscurat: Qualuque Durata: Vta tera ess dell'sscurat: Qualuque Prem uc versat ,00 trascrs Prem uc versat Prvet au Captale cas d decess a fe a scatt a fe a ,00 222, , , , , , , , ,75 4 0, , ,00 5 0, , ,00 6 0, , ,00 7 0, , ,00 8 0, , ,00 9 0, , , , , , , , , , , , , , ,00... Vttra vestmegl CDL Le prestaz dcate ella tabella s al lrd degl er fscal e prvet au s al ett del cst d cu al put della eze C, par a 3,00 eur. L'peraze d rscatt cmprta ua pealzzaze ecmca. Cme s evce dalla tabella, l recuper del Prem versat ptrà avvere, sulla base del ass d redmet Mm ctrattualmete Garatt, e teed ct d quat gà percept term d prvet au, sl dp che dalla Data d Decrreza sa trascrs due a.

18 B) P D DM FZ ass d redmet Fazar: 4,00% Mm ratteut 1,60% ass d redmet retrcess: 2,40% tà dell'sscurat: Qualuque Durata: Vta tera ess dell'sscurat: Qualuque Prem uc versat ,00 trascrs Prem uc versat Prvet au Captale cas d decess a fe a scatt a fe a ,00 357, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00... Le prestaz dcate ella tabella s al lrd degl er fscal e prvet au s al ett del cst d cu al put della eze C, par a 3,00 eur. pag. 11 d 11 t a F M V. Vttra sscuraz.p.. è respsable della verdctà e della cmpletezza de dat e delle tze cteut ella presete ta frmatva. Data dell ultm aggramet: 1 agst 2014 L mmstratre Delegat bert Guarea Vttra vestmegl CDL

19 pag. 1 d 9 c d z D C U Z. Cdz d sscuraze rt. 1 - Prestaz C l presete ctratt la cetà, a frte del pagamet d u Prem uc, s bblga a crrspdere a Beefcar desgat, cas d decess dell sscurat, le prestaz d cu al successv art. 7. d g crreza versara, purché l sscurat sa vta, la cetà s bblga a crrspdere al Ctraete le prestaz d cu al successv art. 8. pssble rscattare parzalmete ttalmete l ctratt csì cme reglat al successv art. 9. u rchesta del Ctraete, l valre d scatt tale ptrà essere cvertt ua delle frme d redta prevste secd le mdaltà ed vcl d cu al successv art. 10. rt. 2 - Cdz per la sttscrze ed etrata vgre del ctratt Per la sttscrze sussste alcua lmtaze relatva all stat d salute, alla prfesse e alle evetual attvtà sprtve dell sscurat. l ctratt è stpulable purché l sscurat abba alla Data d Decrreza u età ferre a 18 a é superre a 85 a. l ctratt è cclus el mmet cu l Ctraete ha csceza dell accettaze della Prpsta da parte della cetà, lug d tale accettaze, abba rcevut l rgale d Plzza sttscrtt dalla medesma. l ctratt s tede perfezat quad l Ctraete abba prvvedut a crrspdere l Prem pattut e la cetà abba emess e csegat la relatva Plzza. La cpertura asscuratva, prev pagamet del Prem, vee attvata a partre dalla Data d Decrreza dcata Plzza. l ctratt è a vta tera: la Durata è qud l arc d temp che tercrre tra la Data d Decrreza ed l decess dell sscurat la data cu è rchest l scatt tale. ssa, pertat, è determata é determable al mmet della Ccluse del ctratt. l ctratt resta qud effcace per tutta la vta dell sscurat e può estguers sl su rchesta d scatt tale del Ctraete a segut del decess dell sscurat. rt. 3 - Facltà d evca della Prpsta Fchè l ctratt è cclus, l Ctraete ha sempre la facltà d revcare la Prpsta d emsse del ctratt seza l addebt d alcu ere, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata, cteete gl elemet detfcatv del ctratt, drzzata al seguete recapt: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla. tr treta gr dal rcevmet della cmucaze della revca la cetà rmbrsa al Ctraete l Prem da quest evetualmete crrspst. Vttra vestmegl CDL rt. 4 - Pagamet del Prem l Ctraete è teut al pagamet d u Prem uc l cu mprt è par al Captale sscurat cremetat della smma d 75,00 eur a ttl d carcamet fss. l Prem mm per la sttscrze è d ,00 eur metre quell massm ammta a ,00 d eur. l Prem dvut è dpedete dall età e dal sess

20 dell sscurat e dpede esclusvamete dall ammtare del Captale sscurat. l versamet del Prem vee effettuat drettamete a favre d Vttra sscuraz.p.. a favre dell termedar carcat press l quale l ctratt è stpulat medate: pagamet c meta elettrca; asseg crclare asseg bacar trasferble; bfc bacar. rt. 5 - Drtt d ecess dal ctratt l Ctraete ha drtt d recedere dal ctratt etr treta gr dal mmet cu l ctratt è cclus, dade cmucaze alla cetà c lettera raccmadata al seguete drzz: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta, Va gaz Gardella 2, Mla cteete seguet elemet detfcatv del ctratt: umer d Plzza, me e cgme del Ctraete. tr treta gr dal rcevmet della cmucaze d ecess la cetà rmbrsa al Ctraete, preva csega dell rgale d Plzza e delle evetual appedc, l Prem da quest evetualmete crrspst. rt. 6 - edmet attrbut al ctratt Clausla d valutaze La cetà rcscerà, ad g crreza versara, u prvet au. tal fe la cetà gestrà sservaza del eglamet del Fd Vttra edmet Mesle attvtà d mprt ferre alle relatve serve Matematche. ale prvet verrà rcscut secd le seguet mdaltà: pag. 2 d 9 c d z D C U Z. a) redmet tteut dal Fd La cetà dchara meslmete etr l gr 1 del mese che precede la crreza versara, l redmet d cu alla lettera c) del eglamet del Fd che fa rfermet a 12 mes che preced l terz mese atecedete tale crreza versara. b) redmet attrbut al ctratt l ctratt, a f della lqudaze de prvet au, vee attrbut u redmet par al redmet tteut dal Fd d cu alla precedete lettera a) dmut d 1,60 put percetual. l redmet attrbut al ctratt csì calclat ptrà cmuque essere ferre al ass Mm Garatt d cu alla successva lettera c). c) redmet garatt La cetà s mpega ad attrbure e prm tre a d ctratt u redmet alme par al ass Mm Garatt cmuque ferre all 1,50% e par all 0,00% egl a successv. rt. 7 - Captale sscurat cas d decess cas d decess dell sscurat, la cetà s mpega al pagamet mmedat a Beefcar dcat Plzza, dell mprt tteut smmad: Vttra vestmegl CDL

21 pag. 3 d 9 c d z D C U Z. la prestaze zale dcata Plzza dmuta de captal evetualmete dsvestt c precedet scatt Parzal; l rate d prvet au determat secd quat specfcat alla lettera b) del successv art. 8. rt. 8 - Dstrbuze auale de prvet d g crreza versara della Plzza, sempre che l sscurat sa vta, la cetà prcede al pagamet a favre del Ctraete, d u prvet au d mprt varable determat base al redmet attrbut al ctratt deft al precedete art. 6. rage d quest meccasm l Captale sscurat vee mateut alterat e, fatt salv quat dett alla lettera c) del presete artcl, vee utlzzat cme base d rfermet per la determaze del prvet dell a successv. a) Lqudaze de prvet au L mprt del prvet au da lqudare, al lrd delle mpste, vee determat ad g crreza versara mltplcad l Captale sscurat per l redmet attrbut al ctratt relatv al mese cu cade la crreza versara d Plzza. Dall mprt csì tteut la cetà trattee, a cpertura de Cst d lqudaze, la cfra d 3,00 eur. b) ate del prvet au el cmput delle smme da lqudare a segut d scatt tale a segut d decess dell sscurat vee pres csderaze l rate d prvet au maturat dall ultma rcrreza d Plzza f alla data d rchesta d lqudaze. l rate d prvet au vee calclat pr-rata temprs base al redmet attrbut relatv al mese cu è stata rchesta la lqudaze. l prcedmet pr-rata temprs vee applcat ella cveze dell Cmmercale, dvded per 360 l umer d gr che alla data d rchesta d lqudaze rsulta essere trascrs dall ultma rcrreza auale d Plzza. Vttra vestmegl CDL c) Captale med d rfermet l captale med d rfermet vee utlzzat per l calcl del prvet au ( del rate d prvet au) e cas cu successvamete all ultma crreza versara trascrsa sa stat effettuat u scatt Parzale. tal cas l prvet au ( l rate d prvet au) vee calclat secd le mdaltà appea dcate utlzzad però, lug del Captale sscurat, l captale med d rfermet determat md tale da csderare data e ammtare del scatt Parzale. l captale med d rfermet vee dvduat dalla meda pderata degl mprt d Captale sscurat qual rsulta rspettvamete prma e dp l scatt Parzale. el calcl d detta meda pderata cme pes relatv al Captale sscurat f al mmet del scatt Parzale vee csderat l umer d gr trascrs tra l ultma crreza versara e la data d lqudaze del scatt Parzale; cme pes del Captale sscurat resdu dp tale peraze vee csderat l umer d gr trascrs tra la data d lqudaze del scatt Parzale e la data d calcl. tale calcl gr trascrs tra due date veg cteggat ella cveze dell Cmmercale. rt. 9 scatt u rchesta del Ctraete, la Plzza è rscattable sa ttalmete che parzalmete dp che sa trascrs u a dalla Data d Decrreza.

22 a) scatt tale L mprt lqudable cas d rscatt, al lrd delle mpste, è par al Captale sscurat cremetat del prvet au maturat dall ultma crreza versara d Plzza f alla data d rchesta d rscatt. l prvet au maturat alla data d rscatt è calclat mltplcad seguet tre fattr: l Captale sscurat quale rsulta alla crreza versara precedete, el cas cu el crs dell ultm a asscuratv sa stat rchest u scatt Parzale, altrmet l captale med d rfermet deft alla lettera c) del precedete art. 8; l redmet attrbut al ctratt base all ultm redmet del Fd dcharat dalla cetà per l mese cu è stata effettuata la rchesta d rscatt; l rapprt tteut dvded per 360 l umer d gr tercrs tra l ultma crreza versara e la data d rchesta d rscatt cteggat ella cveze dell Cmmercale (g a cmpst da 360 gr, g mese cmpst da 30 gr). cas d scatt tale l valre lqudable al lrd delle mpste è uguale al captale maturat csttut dalla smma de seguet due mprt: la prestaze zale dcata Plzza dmuta de captal evetualmete rchest c precedet scatt Parzal; l rate d prvet au determat secd quat specfcat alla lettera b) del precedete art. 8. Qualra l scatt tale vega rchest e prm a d Durata ctrattuale, all mprt lqudable s applca le pealtà d segut dcate: Data rchesta rscatt Pealtà d rscatt pag. 4 d 9 c d z D C U Z. Durate l 1 a scatt csett Durate l 2 a 3,00% Durate l 3 a 2,00% Durate l 4 a 1,00% ltre 0,00% partre dal 5 a d Durata ctrattuale s prevste pealtà. b) scatt Parzale l ctratt può essere rscattat ache parzalmete purché l mprt d captale rchest e l mprt d captale resdu sa ferr rspettvamete a 1.000,00 eur e a ,00 eur. è pssble rchedere pù d u scatt Parzale el crs d ua stessa aualtà asscuratva: l scatt Parzale è pertat csett sl ua vlta el crs de ddc mes che tercrr tra due crreze versare d Plzza csecutve. l scatt Parzale cmprta la rduze del Captale sscurat per l ammtare del captale rchest e la cseguete rduze d tutte le prestaz ctrattual. C l pagamet del scatt Parzale vee lqudat alcu prvet: quest verrà determat e lqudat alla crreza versara successva, teed ct dell mprt e della data del scatt Parzale. ccase del prm pagamet d ua prestaze mmedatamete successv ad u scatt Parzale, l prvet au dvut ( l rate d prvet au) verrà determat base al captale med d rfermet deft alla lettera c) del precedete art. 8. Vttra vestmegl CDL

23 pag. 5 d 9 c d z D C U Z. Qualra l scatt Parzale vega rchest e prm a d Durata ctrattuale, all mprt lqudable s applca le pealtà d segut dcate: Data rchesta rscatt Pealtà d rscatt Durate l 1 a scatt csett Durate l 2 a 3,00% Durate l 3 a 2,00% Durate l 4 a 1,00% ltre 0,00% partre dal 5 a d Durata ctrattuale s prevste pealtà. rt pz eserctabl cas d scatt tale u rchesta del Ctraete l captale, al ett delle mpste, lqudable a segut d scatt tale può essere cvertt ua redta rvalutable sulla testa dell sscurat. Le pz d redta s le seguet: ua redta aua vtalza rvalutable da crrspdere fché l sscurat sa vta; ua redta aua vtalza rvalutable da crrspdere md cert e prm cque dec a e, successvamete, fché l sscurat sa vta; ua redta aua vtalza rvalutable da crrspdere md cert f al cmpmet dell 80esm a d età dell sscurat e, successvamete, fché l sscurat sa vta; ua redta aua vtalza rvalutable su due teste, quella dell sscurat e quella d u altra persa desgata (reversar), reversble ttalmete parzalmete sulla testa superstte. La cverse del captale redta è pssble a cdze che l mprt au d quest ultma rsult ferre a 3.000,00 eur. ceffcet d cverse per la determaze della redta aua d pze, le cdz reglat l ergaze e la rvalutaze della stessa sara quelle vgre al mmet dell esercz dell pze e sara prevetvamete sttpste all apprvaze del Ctraete. l Ctraete che, all att della rchesta d rscatt esprma la sua teze d avvalers dell pze d cverse, la cetà frrà, tramte l termedar carcat medate v pstale, le Cdz d sscuraze, la cheda tetca e la ta frmatva relatve al ctratt d pze. rt Prestt l presete Ctratt csete la ccesse d prestt. Vttra vestmegl CDL rt Cesse, Peg e Vcl l Ctraete può cedere ad altr l ctratt, csì cme può darl Peg cmuque vclare le smme garatte. al att dveta effcac sltat quad la cetà, a segut d cmucaze scrtta del Ctraete, e abba fatt ataze sull rgale d Plzza su appedce. el cas d Peg Vcl, le peraz d rscatt, a secda de cas, rched l asses scrtt del credtre pgratz del vclatar. esta tes che le peraz d Peg e Vcl rguarda prvet fazar au

24 qual sara cmuque crrspst al Ctraete. rt Beefcar l Ctraete desga, al mmet della sttscrze del ctratt, l Beefcar e può qualsas mmet revcare mdfcare tale desgaze per scrtt (artt e 1921 C.C.). La dcharaze d revca mdfca del Beefcar deve essere fatta a mezz raccmadata dspsta per testamet, purché la desgaze testametara facca rfermet maera espressa alla Plzza. La desgaze de Beefcar può essere revcata e mdfcata e seguet cas: dp che l Ctraete ed l Beefcar abba dcharat per scrtt alla cetà, rspettvamete, la ruca al ptere d revca e l accettaze del beefc (c.d. beefc accettat); dp la mrte del Ctraete; dp che, verfcats l evet prevst, l Beefcar abba cmucat per scrtt alla cetà d vlers avvalere del beefc. tal cas, le peraz d rscatt, Peg Vcl d Plzza, rched l asses scrtt de Beefcar. rt Pagamet della cetà utt pagamet della cetà, ad ecceze de prvet au, avveg detr espressa rchesta degl avet drtt. La rchesta d lqudaze vee frmulata cmplad l crrspdete mdul allegat alle preset Cdz d sscuraze cmuque fred le frmaz v rcheste e allegad dcumet ecessar a verfcare l effettva essteza dell bblg d pagamet e ad dvduare gl avet drtt. La rchesta d lqudaze può essere csegata all termedar carcat press cu è stat stpulat l ctratt essere vata drettamete alla cetà. g cas la rchesta deve essere drzzata a: Vttra sscuraz.p.. Dreze Vta - Va gaz Gardella, Mla. f del calcl delle prestaz vee csderata cme data d rchesta d lqudaze la data cu tale rchesta è stata csegata alla cetà cmpleta d tutta la dcumetaze ecessara. La cetà esegue l pagamet dvut al pù tard etr treta gr dal rcevmet della dcumetaze d cu spra. Decrs tale terme, s dvut gl teress mratr, a partre dal terme stess, calclat base al sagg d teresse legale. l pagamet vee effettuat drettamete medate bfc bacar sul ct crrete dcat dal Ctraete dal Beefcar. vetual mdaltà alteratve ptra essere d vlta vlta ccrdate c l avete drtt. pag. 6 d 9 c d z D C U Z. a) Lqudaz per rscatt Le dmade d lqudaze per rscatt dev essere crredate: el sl cas d scatt tale, dalla Plzza dalla dcharaze d smarrmet della stessa, c evetual appedc; preseza d Peg Vcl, dell att d asses alla rchesta sttscrtta dal credtre dal vclatar; della cpa d u dcumet d rcscmet crs d valdtà del Ctraete; b) Lqudaz per decess lle rcheste d lqudaze a segut d decess dell sscurat dev essere Vttra vestmegl CDL

25 pag. 7 d 9 c d z D C U Z. allegat seguet dcumet: rgale d Plzza dcharaze d smarrmet della stessa, c evetual appedc; qualra la desgaze de Beefcar fsse stata resa frma geerca (ad esemp l cuge, fgl, ecc.) la dcumetaze dea a detfcare tal avet drtt; cpa d u dcumet d rcscmet crs d valdtà d g avete drtt; certfcat aagrafc d mrte dell sscurat; decret del gudce tutelare se u pù avet drtt alla lqudaze s mre capac. d ltre, sl el cas cu Ctraete ed sscurat sa la stessa persa: att tr dcharaze ssttutva dell att d tretà cteete ache l dcaze che l Ctraete/sscurat è decedut seza lascare testamet; el cas cu essta u testamet è ecessar frre ua cpa autetca. c) Lqudaz de prvet au d g crreza versara, sempre che l sscurat sa vta, la cetà prvvede al pagamet del prvet au a favre del Ctraete, medate bfc bacar c data d valuta ccdete c tale crreza versara. l pagamet de prvet au vee effettuat sul ct crrete dcat al mmet della sttscrze del ctratt. rt Prescrze ses dell art del cdce cvle, drtt dervat dal ctratt d asscuraze sulla vta s prescrv dec a dal mmet cu s è verfcat l fatt su cu l drtt stess s fda. Decrs utlmete tale terme le smme maturate sara devlute al fd plzze drmet che, cme rchest dalla Legge. 266 del 23/12/2005 (e successve mdfche e tegraz), è stat sttut press l Mster delle Faze a favre delle vttme delle frd fazare. rt Fr Cmpetete Per le evetual ctrverse relatve al presete ctratt l Fr Cmpetete è quell del lug d resdeza d dmcl del Csumatre. Vttra vestmegl CDL

26 eglamet del Fd Vttra edmet Mesle a) Vee attuata ua specale frma d geste degl vestmet, separata da quella delle altre attvtà della Vttra sscuraz.p.., che vee ctraddstta c l me FD V DM ML. La geste del FD V DM ML è cfrme al eglamet VP. 38 del 3 gug 2011 (d segut l eglamet. 38 ) e s atterrà a evetual successve dspsz. b) l FD V DM ML è demat ur. c) l perd d sservaze per la determaze del tass med d redmet decrre dal 1 gea f al 31 dcembre del medesm a. ll ter del perd d sservaze, vee ltre determat u tass med d redmet al terme d cascu mese d caledar c rfermet a 12 mes d caledar trascrs; tale redmet vee evetualmete rcscut ve prevst dalle Cdz d Plzza. d) L FD V DM ML ha per bettv la rvalutaze de captal vestt, garated el temp ua equa partecpaze degl asscurat a rsultat fazar della geste. tal fe persegue ua stratega d vestmet prevaletemete retata vers ttl bblgazar e strumet d lqudtà demat ur, ache tramte l acqust d qute d rgasm d vestmet Cllettv del sparm (C). l Fd può ltre vestre qute az d scetà mmblar, altr ttl d captale e geerale tutte le attvtà ammesse dalla rmatva d settre, el rspett de seguet lmt: gl vestmet ttl bblgazar e strumet d lqudtà demat ur, effettuat drettamete tramte l acqust d qute d C, dvra rappresetare alme l 55% del prtafgl; gl vestmet el cmpart mmblare (terre, fabbrcat, scetà mmblar, qute az d scetà mmblar qute d C mmblar) ptra superare l 40% del prtafgl; gl vestmet dvers da quell a put precedet ptra superare l 30% del prtafgl. al lmt ptra essere tempraeamete dergat partclar mmet d vta del Fd, ad esemp el cas d terme prssm della geste del Fd. La geste può cmpredere vestmet strumet fazar altr attv emess, gestt prmss da sggett apparteet al Grupp Vttra sscuraz cllegat all stess elecat ell art. 5 del eglamet VP 27 magg 2008,.25. al vestmet ptra superare l 30% del prtafgl. Gl strumet fazar dervat pss vere utlzzat el rspett delle cdz prevste dalla rmatva vgete matera d attvtà a cpertura delle rserve tecche. pag. 8 d 9 G L M D L F D. e) l Fd Vttra redmet Mesle è dedcat a u partclare segmet d cletela tp d plzze. f) l valre delle attvtà della geste separata ptrà essere ferre alle rserve matematche csttute per ctratt a prestaz rvalutabl base a redmet realzzat dalla geste stessa. g) La cetà s rserva d effettuare mdfche al presete reglamet dervat dall adeguamet dell stess alla rmatva prmara e secdara vgete ppure, se Vttra vestmegl CDL

Vittoria Crescita Continua

Vittoria Crescita Continua SCCL V Ctratt d sscuraze a Vta tera - tar. Vttra Crescta Ctua l presete asccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Scheda Stetca ta frmatva Cdz d Plzza eglamet del d Vttra edmet esle

Dettagli

linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza

linea Il presente Fascicolo Informativo contenente: deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di polizza lea SPM Fasccl frmatv SSCUZE V C VESME UC E CEDL U SEV EVESME D SCDEZE Ctratt d asscuraze a vta tera a prem uc e c dstrbuze de prvet (ar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196

Dettagli

Vittoria in Crescita - Costante

Vittoria in Crescita - Costante FCCL FMV Ctratt d sscuraze Vta c versamet cstat - tar. Vttra Crescta - Cstate Per valrzzare tu rsparm a dp a l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 cheda tetca ta frmatva

Dettagli

Vittoria Cresco e Lode

Vittoria Cresco e Lode FL FMV tratt d sscuraze sulla Vta a erme Fss a prem au lmtat, c Bus d mert - tar. Vttra resc e Lde La prevdeza sclastca tellgete che prema pù mertevl l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del

Dettagli

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA

linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA lea MPS e PFSS Cdz d sscuraze.c. PFSS PGS LB PFSSS SCÀ D PFSSS D GG ta frmatva (eglamet SVP 35/2010) frmatva ex art. 13 del D.Lgs. 30 gug 2003. 196 rattamet de dat persal per faltà asscuratve Mdaltà d'us

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PRTENE Fasccl frmatv SSCURNE VT TEMPRNE N CS D MRTE a captale decrescete e a prem au (Tar. 721) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti

Vittoria Tutela Futuro-Mutui e Finanziamenti FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale decrescete e prem uc - tar. Vttra Tutela Futur-Mutu e Fazamet Prtegg tu car da cambamet del futur l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più

Vittoria Tutela Futuro- Classic Più FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur- Classc Pù Per garatre Per garatre l futur l che futur vu, che alle vu, perse alle perse che am che am l presete Fasccl frmatv

Dettagli

Vittoria Tutela Futuro - Classic

Vittoria Tutela Futuro - Classic FCCL FMTV sscuraze Vta Tempraea captale e prem cstate - tar. Vttra Tutela Futur - Classc Per garatre l futur che vu, alle perse che am l presete Fasccl frmatv ctee: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del

Dettagli

Vantaggi della stratificazione

Vantaggi della stratificazione Lez. 4 0/03/05 etd Statstc per l aret - F. Bartlucc Uverstà d Urb Vata della stratfcaze I prcpal vata del campamet stratfcat s: mlramet ell effceza del stmatre del ttale e della meda; pssbltà d stmare

Dettagli

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta

linea Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nota Informativa Condizioni di Polizza Glossario Moduli amministrativi Fac-simile proposta lea PTEZNE Fasccl frmatv SSCUZNE VT TEPNE N CS D TE a captale decrescete e a prem uc (Tar. ) l presete Fasccl frmatv cteete: frmatva ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Nta frmatva Cdz d Plzza Glssar

Dettagli

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi

Linee guida Centro Studi ANACI Roma sull applicazione della normativa in tema di contabilizzazione, termoregolazione e distacchi D s s e r Lee guda Cetr Stud ANACI Rma sull applcaze della rmatva tema d ctablzzaze, termreglaze e dstacch c All apprssmars d g uva stage verale za prblem cess al rscaldamet. Quest a, dp l etrata vgre

Dettagli

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE

Piano di Miglioramento (PDM) Dell'istituzione scolastica LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Pa d Mglramet (PDM) Dell'sttuze sclastca LEIS00100E I.I.S.S.PRESTA COLUMELLA - LECCE Mdell d Pa d Mglramet INDIRE (Paga 1 d 67) Idce Smmar 1. Obettv d prcess - rfrmulaze 1.1 Cgrueza tra bettv d prcess

Dettagli

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi

Leasing: aspetti finanziari e valutazione dei costi Leasg: aspett fazar e valutazoe de cost Descrzoe Il leasg è u cotratto medate l quale ua parte (locatore), cede ad u altro soggetto (locataro), per u perodo d tempo prefssato, uo o pù be, sao ess mobl

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 - N 101 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 N. 101 Edtrale d Carl Pard........................ pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche

L OCCHIO. L OCCHIO: Proprietà Ottiche L OCCHIO La truttura dell cch può esser trvata svarat test, put fdametal per quat rguarda l str teresse: studad l spettr Elettr-Magetc s s trvat due ftrecettr c (per l rss, l blu ed l verde) bastcell (vse

Dettagli

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma LUGLIO - AGOSTO 2007 - N 100 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2007 N. 100 Edtrale d Pal Mhrc...................... pag. 3 Csulet sede....................

Dettagli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA Dpartmet Ammstratv e Te Cetrale Servz Aqst e Lgsta DECISIONE. 040 Mdea, 4 febbra 2015 OGGETTO: rv per l a 2015 tramte ttm fdar eslsva de tratt d mateze ed asssteza sstemsta a var sftware s press servz

Dettagli

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione

MODELLO 730/2014 redditi 2013 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Dichiarazione MDELL 0/0 reddt 0 Md'N' dcharaze semplfcata de ctrbuet che s avvalg dell'asssteza fscale CNTRIBUENTE CDICE FISCALE DEL CNTRIBUENTE (bblgatr) DATI DEL BNNMME8C9BM CGNME (per \ de dcare l cgme da uble) SNIN

Dettagli

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica

Design of experiments (DOE) e Analisi statistica Desg of epermets (DOE) e Aals statstca L utlzzo fodametale della metodologa Desg of Epermets è approfodre la coosceza del sstema esame Determare le varabl pù sgfcatve; Determare l campo d varazoe delle

Dettagli

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100)

La classe che mostra la distribuzione più elevata è quella 60-90, che corrisponde a un uso elevato dell automobile. f i fr (= f i/n) fr% (=fr*100) ESERCIZIO Il Moblty Maager d u azeda ha rlevato l umero d chlometr percors settmaalmete da 60 mpegat. I dat soo rportat ello schema successvo. 67 4 93 58 66 87 5 53 86 8 7 47 56 70 54 86 48 43 60 58 5

Dettagli

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x

frazione 1 n dell ammontare complessivo del carattere A x La Cocetrazoe Il cocetto d cocetrazoe rguarda l modo cu l ammotare totale d u carattere quattatvo trasferble s rpartsce tra utà statstche. Tato pù tale ammotare è addesato u sottoseme d utà, tato pù s

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 11 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, ammortamet

Dettagli

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO" - Mod. DEL 01/10

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO ESTINGUIBILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - Mod. DEL 01/10 . I 1 76931 T r b. d Bella.. 1 3478/2000 Iscrtta ell'eleco Geerale art. 1 06 T. U.. 3 2042 e ell'eleco Specale ar t. 1 07 T. U.. 32494 Imposta d bollo: eu ro 14,62 (Dec r. M. 24/05/2005), assolta modo

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2007 - N 99 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2007 N. 99 Edtrale d Umbert Atr..................... pag. 3 Le dffcltà d recuper delle

Dettagli

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza

2014-2015 Corso TFA - A048 Matematica applicata. Didattica della matematica applicata all economia e alla finanza Uverstà degl Stud d Ferrara 2014-2015 Corso TFA - A048 Matematca applcata Ddattca della matematca applcata all ecooma e alla faza 18 marzo 2015 Apput d ddattca della Matematca fazara Redte, costtuzoe d

Dettagli

i pericoli che ci attendono

i pericoli che ci attendono g r u p p d s t u d p r e v e z e f r t u ma SI C M Imparam a rcscere percl che c atted Le les pù frequet s le ferte (1 lese su 2), le fratture e le dstrs. Negl adult, atteze a lavr maual! I percl meccac

Dettagli

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

Università degli Studi di Milano Bicocca CdS ECOAMM Corso di Metodi Statistici per l Amministrazione delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI Uverstà degl Stud d Mlao Bcocca CdS ECOAMM Corso d Metod Statstc per l Ammstrazoe delle Imprese CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI 1. Carta d cotrollo per frazoe d o coform (carta U resposable d produzoe,

Dettagli

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145

GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 D s s e r SOMMARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2015 N. 145 c Edtrale d............................ pag. 13 Csulet sede.............................. pag.1 4 La tutela della destaze d us delle part cmu ed drtt de

Dettagli

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO

COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DEL 2,00% DELL IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Dettagli

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 - N 107 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008 N. 107 Edtrale: d Massmla Marz................... pag. 3 Csulet sede........................

Dettagli

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno

Indici di Posizione. Gli indici si posizione sono misure sintetiche ( valori caratteristici ) che descrivono la tendenza centrale di un fenomeno Idc d Poszoe Gl dc s poszoe soo msure stetche ( valor caratterstc ) che descrvoo la tedeza cetrale d u feomeo La tedeza cetrale è, prma approssmazoe, la modaltà della varable verso la quale cas tedoo a

Dettagli

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e

es e mpio Autodiagnosi Amministrazione personale 101 Domande ISPER AREA 6 INT g g i o r n a m e n t o o r m a z i o n e A g g i r a m e t F r m a z i e ISPER AREA 6 INT es e mpi Autdiagsi Ammiistrazie persale 101 Dmade tel.011.66.47.803 - isper@isper.rg ISPER ESEMPIO AUTODIAGNOSI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AUTODIAGNOSI

Dettagli

La comunicazione black list

La comunicazione black list La cmuncazne black lst Asscazne Italana Dttr Cmmercalst Mlan, 9 Nvembre 2010 La nrmatva rferment 1. Decret legge 25 marz 2010, numer 40, artcl 1 (legge sttutva) 2. DMEF 30 marz 2010 (decret attuatv) 3.

Dettagli

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici

Stim e puntuali. Vocabolario. Cambiando campione casuale, cambia l istogramma e cambiano gli indici Stm e putual Probabltà e Statstca I - a.a. 04/05 - Stmator Vocabolaro Popolazoe: u seme d oggett sul quale s desdera avere Iformazo. Parametro: ua caratterstca umerca della popolazoe. E u Numero fssato,

Dettagli

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MAGGIO - GIUGNO 2008 - N 105 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MAGGIO - GIUGNO 2008 N. 105 Edtrale d Sarah Pacett......................... pag. 3 I mrte del cdm (per

Dettagli

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014

Modelli di Flusso e Applicazioni: Andrea Scozzari. a.a. 2013-2014 Modell d Flusso e Applcazo: Adrea Scozzar a.a. 203-204 2 Il modello d Flusso d Costo Mmo: Problem d Flusso A u l V b c P S A ), ( m ) ( ) ( ), ( Problem rcoducbl a problem d Flusso Il problema del trasporto

Dettagli

Attualizzazione. Attualizzazione

Attualizzazione. Attualizzazione Attualzzazoe Il problema erso alla captalzzazoe prede l ome d attualzzazoe Abbamo ua operazoe fazara elemetare e dato l motate M dobbamo determare l corrspodete captale zale C L'attualzzazoe è la operazoe

Dettagli

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti

Dimostrazione della Formula per la determinazione del numero di divisori-test di primalità, di Giorgio Lamberti Gorgo Lambert Pag. Dmostrazoe della Formula per la determazoe del umero d dvsor-test d prmaltà, d Gorgo Lambert Eugeo Amtrao aveva proposto l'dea d ua formula per calcolare l umero d dvsor d u umero, da

Dettagli

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso

b) Relativamente alla variabile PREZZO, fornire una misura della variabilità della distribuzione attraverso ESERCIZIO Co rfermeto a dvers modell d auto del medesmo segmeto d mercato e cldrata s soo rlevat dat sul prezzo d lsto mglaa d euro (X), la veloctà massma dcharata km/h (Y) ed l peso kg (Z). I dat soo

Dettagli

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2008 - N 104 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbamet Pstale - 70% - DCB Rma SOMMARIO MARZO - APRILE 2008 N. 104 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ftvltac: l ct eerga fuza

Dettagli

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale

i~j.1-.. ~ ~~. n. 40 del i?-llo\ 2ro . e ~'t .!L' ~ ~ CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Città. Metropolitana di Roma Capitale .!L' r r : A(( :,;> _:.: / _/,_, \ '-',..,, L/ '; f l. J.1-.. r. Q "'. e 't -"" CITI A' DI GUIDONIA MONTECELIO Cttà. Metrpltana d Rma Captale I: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA IX_ SVILUPPO ECONOMICO

Dettagli

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE

ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Corso d Ifereza Statstca Eserctazo A.A. 009/0 ESERCIZI SU DISTRIBUZIONI CAMPIONARIE Eserczo I cosumator d marmellata ua data popolazoe soo l 40%. Determare la probabltà che, per u campoe beroullao d =

Dettagli

STATISTICA DESCRITTIVA

STATISTICA DESCRITTIVA COSIDERAZIOI PRELIMIARI SULLA STATISTICA La Statstca trae suo rsultat dall osservazoe de feome che c crcodao. Gl stess feome per essere oggetto d statstca devoo essere adeguatamete umeros modo tale che

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO

REGIONE LOMBARDIA. Comune di OTTOBIANO REGIONE LOMBARDIA Reglament Regnale n. 1 del 10 febbra 2004 ntegrat cn le mdfche apprtate da Reglament regnal 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2011 n.3 Cmune d OTTOBIANO BANDO DI ASSEGNAZIONE per la frmazne della

Dettagli

Analisi economica e valutazione delle alternative

Analisi economica e valutazione delle alternative Aals ecoomca e valutazoe delle alteratve Ig. Lug Cucca (Ph.D.) Producto Egeerg Research WorkGROUP Dpartmeto d Tecologa Meccaca, Produzoe e Igegera Gestoale Uverstà d Palermo Ageda Elemet d calcolo ecoomco

Dettagli

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere.

ammontare del carattere posseduto dalle i unità più povere. Eserctazoe VII: La cocetrazoe Eserczo Determare l rapporto d cocetrazoe d G del fatturato medo (espresso. d euro) d 8 mprese e rappresetare la curva d Lorez: 97 35 39 52 24 72 66 87 Eserczo apporto d cocetrazoe

Dettagli

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA Isttut Cmpresv Cmpet Rme Fusr V De Gsper, 30-26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) te. 0377/900482 fx 0377/901508 sttutfusr@ber.t PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI GEOGRAFIA IN USCITA DALLA SCUOLA

Dettagli

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue:

ERRATA CORRIGE. L intero contenuto del paragrafo 9.2.3 a pagina 47-48 del Capitolato tecnico Determinazione del Canone è sostituito come segue: Procedura aperta per l affdameto de servz tegrat, gestoal, operatv e d mautezoe multservzo tecologco da esegurs presso gl mmobl d propretà o uso alle Asl ed alle azede ospedalere della regoe Campaa ERRATA

Dettagli

ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE

ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELL'ERT ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Dettagli

Modello dinamico nello spazio dei giunti: relazione tra le coppie di attuazione ai giunti ed il moto della struttura

Modello dinamico nello spazio dei giunti: relazione tra le coppie di attuazione ai giunti ed il moto della struttura Damca Modello damco ello spazo de gut: relazoe tra le coppe d attuazoe a gut ed l moto della struttura smulazoe del moto aals e progettazoe delle traettore progettazoe del sstema d cotrollo progetto de

Dettagli

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma

MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma MARZO - APRILE 2009 - N 110 - Pste Italae S.p.A. - Spedze Abbaet Pstale - 70% - DCB Ra SOMMARIO MARZO - APRILE 2009 N. 110 Edtrale d Stefa Tabarr...................... pag. 3 Ctratt d auteze degl ascesr

Dettagli

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e

n Il passaggio dall ambiente client/server a quello cloud sta determinando un cambiamento epocale nel mondo dell informatica, simile per importanza e Clud Cmputig Il passaggi dall ambiete cliet/server a quell clud sta determiad u cambiamet epcale el md dell ifrmatica, simile per imprtaza e impatt alla trasizie dal maiframe all ambiete cliet/server.

Dettagli

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS

Corso di Laurea interclasse in Comunicazione e DAMS Dpartment d Stud Umanstc Crs d Laurea nterclasse n Cmuncazne e DAMS (L-3 - Classe delle lauree n Dscplne delle art fguratve, della musca, dell spettacl e della mda & L-20 - Classe delle lauree n Scenze

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Mnstro delle Infrastrutture e de Trasport VISTO l decreto legslatvo 30 aprle 1992, n. 285, come da ultmo modfcato dal decreto legslatvo 18 aprle 2011, n. 59, recante Attuazone delle drettve 2006/126/CE

Dettagli

Elementi di Statistica descrittiva Parte III

Elementi di Statistica descrittiva Parte III Elemet d Statstca descrttva Parte III Paaa Idce d asmmetra (/) Idce d forma che esprme l grado d asmmetra (skewess) d ua dstrbuzoe. Sao u, u,,u osservazo umerche. Chamamo dce d asmmetra l espressoe: c

Dettagli

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV)

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV) AVVISO PUBBLICO Costtuzone d short lst: Servzo d pulze presso l Isttuto d Rcerca Camporeale, Arano Irpno (AV) In esecuzone della Determna Presdenzale n. 15/103 del 10/09/2015, la Bogem Scarl ntende procedere

Dettagli

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl

Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Copyright 2004 The McGraw-Hill Companies srl Mauale d Estmo ttoro Gallera, Gacomo Za, Davde agg Copyrght 24 The McGraw-Hll Compaes srl Caso 5 Stma d u agrumeto d 3 ha ubcato ella paa d Cataa. 1. Cofermeto dell carco e uesto d stma... 2 2. Descrzoe

Dettagli

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1

Elementi di Matematica Finanziaria. Rendite e ammortamenti. Università Parthenope 1 Elemet d Matematca Fazara Redte e ammortamet Uverstà Partheope 1 S chama redta ua successoe d captal da rscuotere (o da pagare) a scadeze determate S chamao rate della redta sgol captal da rscuotere (o

Dettagli

DECRETA. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche.

DECRETA. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche. BANDO PER n. 64 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO IL C.I.A.O. DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA NEL PERIODO DA SETTEMBRE 2010 A FINE GENNAIO 2011 000280 IL RETTORE VISTO VISTO

Dettagli

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi.

In questo capitolo vedremo solamente un caso di rendita, che useremo poi per generalizzare le rendite e dedurre tutti gli altri casi. 7. Redte I questo captolo edremo solamete u caso d redta, che useremo po per geeralzzare le redte e dedurre tutt gl altr cas. S defsce redta ua successoe d captal (rate) tutte da pagare, o tutte da rscuotere,

Dettagli

Indicatori di rendimento per i titoli obbligazionari

Indicatori di rendimento per i titoli obbligazionari Indcator d rendmento per ttol obblgazonar LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A TASSO FISSO Per valutare la convenenza d uno strumento fnanzaro è necessaro precsare: /4 Le specfche esgenze d un nvesttore

Dettagli

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA

Statistica biennio Schede di lavoro LA STATISTICA LA STATISTICA Sai ched è la statistica? E a csa che serve pe fa u ct i geerale de la gete che asce, che sta male, che mre, che va i carcere e che spsa. Ma pe me la statistica curisa è dve c etra la percetuale,

Dettagli

RENDITE. Le singole rate possono essere corrisposte all inizio o alla fine di ciascun periodo e precisamente si ha:

RENDITE. Le singole rate possono essere corrisposte all inizio o alla fine di ciascun periodo e precisamente si ha: RENDITE. Pagamet rateal S defsce redta ua sere qualsas d somme rscuotbl (o pagabl a scadeze dverse, o, pù esattamete, u seme d captal co dspobltà scagloata el tempo. Tal captal soo dett rate della redta

Dettagli

Modelli di Schedulazione

Modelli di Schedulazione EW Modell d Schedulazoe Idce Maccha Sgola Tepo d Copletaeto Totale Tepo d Copletaeto Totale Pesato Tepo d Rtardo Totale Maespa co set-up dpedete dalla sequeza Tepo d Copletaeto Totale co vcolo d precedeza

Dettagli

Avvertenza. Rendite frazionate

Avvertenza. Rendite frazionate Avverteza Quest lucd soo pesat solo come u auslo per l ascolto della lezoe. No sosttuscoo l lbro d testo Possoo coteere error e svste, che gl studet soo vtat a segalare Redte frazoate L tervallo tra ua

Dettagli

Organizzazione del corso. Elementi di Informatica. Orario lezioni ed esami. Crediti. Dispense e lucidi. Ricevimento studenti

Organizzazione del corso. Elementi di Informatica. Orario lezioni ed esami. Crediti. Dispense e lucidi. Ricevimento studenti Orgazzazoe del corso Elemet d Iformatca Prof. Alberto Brogg Dp. d Igegera dell Iformazoe Uverstà d Parma Teora: archtettura del calcolatore, elemet d formatca, algortm, lguagg, sstem operatv Laboratoro:

Dettagli

ARGOMENTO: MISURA DELLA RESISTENZA ELETTRICA CON IL METODO VOLT-AMPEROMETRICO.

ARGOMENTO: MISURA DELLA RESISTENZA ELETTRICA CON IL METODO VOLT-AMPEROMETRICO. elazoe d laboratoro d Fsca corso M-Z Laboratoro d Fsca del Dpartmeto d Fsca e Astrooma dell Uverstà degl Stud d Cataa. Scala Stefaa. AGOMENTO: MSUA DELLA ESSTENZA ELETTCA CON L METODO OLT-AMPEOMETCO. NTODUZONE:

Dettagli

SIMULAZIONE DI ESAME ESERCIZI. Cattedra di Statistica Medica-Università degli Studi di Bari-Prof.ssa G. Serio 1

SIMULAZIONE DI ESAME ESERCIZI. Cattedra di Statistica Medica-Università degli Studi di Bari-Prof.ssa G. Serio 1 SIMULAZIONE DI ESAME ESERCIZI Cattedra d Statstca MedcaUverstà degl Stud d BarProf.ssa G. Sero ESERCIZIO. Alcu autor hao studato se la depressoe possa essere assocata a dc serologc d process autommutar

Dettagli

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA Progetto Preliminare Interventi di efficienza energetica sull Asilo Nido

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA Progetto Preliminare Interventi di efficienza energetica sull Asilo Nido Co mu ed Bu s s e t o Pr o g e t t opr e l m a r e Re l a z o et e c c o l l u s t r a t v a ASI L ONI DO v a A.T o s c a Pr o g e t t s t a : Ar c h. T o mma s oca e a r o Co l l a b o r a t o r :I g.

Dettagli

Analisi di dati vettoriali. Direzioni e orientazioni

Analisi di dati vettoriali. Direzioni e orientazioni Aals d dat vettoral Drezo e oretazo I tal caso, dat soo msurat term d agol e spesso soo rfert al ord geografco (statstca crcolare) Soo rappresetat su ua crcofereza Dat d drezoe: flusso ua specfca drezoe,

Dettagli

INTRODUZIONE. Manuale di Best Practice Pagina 3 di 79

INTRODUZIONE. Manuale di Best Practice Pagina 3 di 79 MANUALE DI BEST PRACTICE per la redazoe d u rapporto d valutazoe d mmobl a garaza delle esposzo credtze Il presete mauale è d utltà sa per tutt coloro che desderao affrotare l esame d certfcazoe e per

Dettagli

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale n n n n CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATOLA 4 QfVORZIATOW 5

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale n n n n CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATOLA 4 QfVORZIATOW 5 MODELLO730/204reddt203 dcharazoe semplfcata de cotrbuet che s avvalgoo dell'asssteza fscale Gl mport devoo essere dcat utà d Euro CONTRIBUENTE ««c....» Q «%«M KSS0"' l Srrtate CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Dettagli

Mod-N- L_l. dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Coniuga ^^1 Dichiarazione IffM

Mod-N- L_l. dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Coniuga ^^1 Dichiarazione IffM MOELLO / reddt Mod-N- L_l dcharazoe semplfcata de cotrbuet che s avvalgoo dellasssteza fscale /Ageza ff$ ^-LtratelS CONTRBUENTE * * N COCE FSCALE EL CONTRBUENTE (obblgatoro) l o BLNNTNEHR tu Q AT EL CONTRBUENTE

Dettagli

DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II

DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II FACOLTA DI INGEGNERIA Laurea Specalstca Igegera Cvle NO Guseppe T Aroca CORSO DI IDROLOGIA TECNICA PARTE II Aals e prevsoe statstca delle varabl drologche Lezoe X: Scelta d u modello probablstco Aals e

Dettagli

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona

(TRECASTELLI) Provincia di Ancona Comune d CASTEL COLONNA Comune d MONTERADO Comune d RPE (TRECASTELL) Provnca d Ancona AWSO Con Legge della Regone Marche del 22 luglo 2013, n. 18, a decorrere dal 01 gennao 2014, e sttuto nella Provnca

Dettagli

L assorbimento e lo strippaggio

L assorbimento e lo strippaggio assorbmeto e lo strppaggo Coloa a stad d ulbro (coloa a patt Il calcolo d ua coloa d assorbmeto/strppaggo d questo tpo parte dal blaco d matera. Chamado e le portate d lqudo A e d gas C relatve a due compoet

Dettagli

MANUALE DI BEST PRACTICE

MANUALE DI BEST PRACTICE Pag. 1 d 95 per la redazoe d u rapporto d valutazoe d mmobl a garaza delle esposzo credtze Pag. 2 d 95 Idce INTRODUZIONE... 3 TERMINI E DEFINIZIONI... 5 1. VALORE DI MERCATO... 8 2. VALORI DIVERSI DAL

Dettagli

Autori. Versione 2.0. Giorgio Della Rocca (*) Marco Di Zio (*) Orietta Luzi (*) Giorgia Simeoni (*) (*) ISTAT - Servizio MTS (**) ISTAT - Servizio PSM

Autori. Versione 2.0. Giorgio Della Rocca (*) Marco Di Zio (*) Orietta Luzi (*) Giorgia Simeoni (*) (*) ISTAT - Servizio MTS (**) ISTAT - Servizio PSM IDEA (Idces for Data Edtg Assessmet) - Sstema per la valutazoe degl effett d procedure d cotrollo e correzoe de dat e per l calcolo degl dcator SIDI Versoe 2.0 Autor Gorgo Della Rocca (*) Marco D Zo (*)

Dettagli

CODICE FISCALE. e PERIODICHE. SOCIETÀ' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 L_ ]

CODICE FISCALE. e PERIODICHE. SOCIETÀ' CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod N. 0 L_ ] MDLL IVA 20 CDIC FISCAL ^ G B L F N C 9 C 6 B 5 4 C Illllg^fc ** k 5s..8 j $ QUADRI VJ-VH-VK IMPSTA RLATIVA A PARTICLARI TIPLGI DI PRAZINI, LIQUIDAZ NI PRIDICH, SCITÀ' CNTRLLANTI CNTRLLAT Md N. 0 L_ ]

Dettagli

I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE

I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE Facoltà d Economa Valutazone de prodott e dell mpresa d asscurazone I MODELLI MULTISTATO PER LE ASSICURAZIONI DI PERSONE Clauda Colucc Letza Monno Gordano Caporal Martna Ragg I Modell Multstato sono un

Dettagli

MODELLO 730/2013 redditi 2012 II II II II I! Il i lili 11!ll I II I! i lii li 11! Mod. N.

MODELLO 730/2013 redditi 2012 II II II II I! Il i lili 11!ll I II I! i lii li 11! Mod. N. MDELL 0/0 redditi 0! l i lili!ll! i lii li! Mod. N. * P S T P R 4 8 D 6 H Q H * dichiarazioe semplificata dei cotribueti che si avvalgoo dellassisteza fiscale *, trate CNTRBUENTE DEL CNTRBUENTE (obbligatorio)

Dettagli

La volatilità storica, le misure di rischio asimmetrico e la tracking error volatility

La volatilità storica, le misure di rischio asimmetrico e la tracking error volatility Ecooma degl termedar fazar Lors Nadott, Claudo Porzo, Daele Prevat Copyrght 00 The McGraw-Hll Compaes srl Approfodmeto 4.3w La msurazoe del rscho (a cura d Atoo Meles Uverstà Partheope) La volatltà storca,

Dettagli

Algoritmi e Strutture Dati. Alberi Binari di Ricerca

Algoritmi e Strutture Dati. Alberi Binari di Ricerca Algortm e Strutture Dat Alber Bar d Rcerca Alber bar d rcerca Motvazo gestoe e rcerche grosse quattà d dat lste, array e alber o soo adeguat perché effcet tempo O) o spazo Esemp: Matemeto d archv DataBase)

Dettagli

VEA - PROTOCOLLO ITACA 2011 Mod. Energia

VEA - PROTOCOLLO ITACA 2011 Mod. Energia VEA - PROTOCOLLO ITACA 2011 Md. Energa Manuale d us Destnazne d us: Uffc Ambt d applcazne: Edfc Tplga ntervent: Nuva cstruzne Rstrutturazne Aggrnament: Ottbre 2011 Redazne a cura d SBE Itala e ITC- CNR

Dettagli

La valutazione dei credit derivatives. ed una sua applicazione a dati di mercato.

La valutazione dei credit derivatives. ed una sua applicazione a dati di mercato. La valutazoe de credt dervatves ed ua sua applcazoe a dat d mercato. a cura d Alessadro Matta. La valutazoe d credt dervatves..... Ipotes d base.....2 Strumet sgle-ame....2.3 Strumet mult-ame....4.4 Idc

Dettagli

* * * Nota inerente il calcolo della concentrazione rappresentativa della sorgente. Aprile 2006 RL/SUO-TEC 166/2006 1

* * * Nota inerente il calcolo della concentrazione rappresentativa della sorgente. Aprile 2006 RL/SUO-TEC 166/2006 1 APAT Agenza per la Protezone dell Ambente e per Servz Tecnc Dpartmento Dfesa del Suolo / Servzo Geologco D Itala Servzo Tecnologe del sto e St Contamnat * * * Nota nerente l calcolo della concentrazone

Dettagli

UNI CEI ENV 13005 (GUIDA ALL ESPRESSIONE DELL INCERTEZZA DI MISURA)

UNI CEI ENV 13005 (GUIDA ALL ESPRESSIONE DELL INCERTEZZA DI MISURA) UI CEI EV 3005 (GUIDA ALL ESPRESSIOE DELL ICERTEZZA DI MISURA Uverstà degl Stud d Bresca Corso d Fodamet della Msurazoe A.A. 00-03 Apput a cura d Gorgo Cor 3835 UI CEI EV 3005 0. ITRODUZIOE 0. COCETTO

Dettagli

L 04 AGO 2014. I PRO 1NCIA ii BRESCIA -%1F12 C4O. ntrate I I I I 1JI4I. I I I I I I I I I I i I I I FISICHE. genzia. Periodo d imposta 2013

L 04 AGO 2014. I PRO 1NCIA ii BRESCIA -%1F12 C4O. ntrate I I I I 1JI4I. I I I I I I I I I I i I I I FISICHE. genzia. Periodo d imposta 2013 1J4 CODCE FSCALE Perd d mpsta 013 ntrate FORMENTN PAOLO genza COGNOME NOME FSCHE 014 Rservat alla Pste talane Spa SGRETAR1O GENERALE Dat d presentazne N. Prtcll -%1F1 C4O L 04 AGO 014 COPA PER L CONTRBUENTE

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Mnstro delle Infrastrutture e de Trasport VISTO l decreto legslatvo 30 aprle 1992, n. 285, come da ultmo modfcato dal decreto legslatvo 18 aprle 2011, n. 59, recante Attuazone delle drettve 2006/126/CE

Dettagli

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a

Apparecchi di sollavamento. Classificazione apparecchi di sollevamento a Appareh d sollavameto A moto otuo: Nastr trasportator Sollevator a tazze Forze d erza lmtate; trastor d avvameto e arresto poo rlevat A moto dsotuo: Gru a torre Forze d erza rlevat Classfazoe appareh d

Dettagli

La contabilità analitica nelle aziende agrarie

La contabilità analitica nelle aziende agrarie 2 La contabltà analtca nelle azende agrare Estmo rurale ed element d contabltà (analtca) S. Menghn Corso d Laurea n Scenze e tecnologe agrare Percorso Economa ed Estmo Contabltà generale e cont. ndustrale

Dettagli

COMPLEMENTI DI STATISTICA. L. Greco, S. Naddeo

COMPLEMENTI DI STATISTICA. L. Greco, S. Naddeo COMPLEMENTI DI STATISTICA L. Greco, S. Naddeo INDICE. GENERALITA SULLA VERIFICA DI IPOTESI. Itroduzoe 4. I test d sgfcatvtà 5.3 Gl tervall d cofdeza 7.4 Le potes alteratve.5 La poteza del test 5.6 Il test

Dettagli

Incertezza di misura

Incertezza di misura Icertezza d msura Itroduzoe e rcham Come gà detto rsultat umerc ottebl dalle msurazo soo trsecamete caratterzzat da aleatoretà è duque sempre ecessaro stmare ua fasca d valor attrbubl come msura al msurado;

Dettagli

Lezione 1. I numeri complessi

Lezione 1. I numeri complessi Lezoe Prerequst: Numer real: assom ed operazo. Pao cartesao. Fuzo trgoometrche. I umer compless Nell'attuale teora de umer compless cofluscoo due fodametal dee, ua artmetca, l'altra geometrca. La prma,

Dettagli

17. FATICA AD AMPIEZZA VARIABILE

17. FATICA AD AMPIEZZA VARIABILE 7. FIC D MPIEZZ VRIBILE G. Petrucc Lezo d Costruzoe d Macche Spesso compoet struttural soo soggett a store d carco elle qual ccl d fatca hao ampezza varable (fg.), ad esempo ccl co tesoe alterata a (o

Dettagli

EH SmartView. Una SmartView sui rischi e sulle opportunità. Servizio di monitoraggio dell assicurazione del credito. www.eulerhermes.

EH SmartView. Una SmartView sui rischi e sulle opportunità. Servizio di monitoraggio dell assicurazione del credito. www.eulerhermes. EH SmartVew Servz Onlne d Euler Hermes Una SmartVew su rsch e sulle opportuntà Servzo d montoraggo dell asscurazone del credto www.eulerhermes.t Cos è EH SmartVew? EH SmartVew è l servzo d Euler Hermes

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE Metodi Statistici per le decisioni d impresa (Note didattiche) Bruno Chiandotto

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE Metodi Statistici per le decisioni d impresa (Note didattiche) Bruno Chiandotto CORO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE Metod tatstc per le decso d mpresa (Note ddattche) Bruo Chadotto 7. Teora del test delle potes I questo captolo s affrota l problema della verfca d potes statstche

Dettagli

Creato e Distribuito da

Creato e Distribuito da a P ap e n z u tr e h g n U c R z z l t U d e t Sn l e G t t d ed Pr Creat e Dtrbut da WWW.PICSNAILS.COM Manuale d Rctruzne Unghe n Gel dedcat alla prva de Prdtt per Unghe Ft Indurent Snte d Utlzz de Prdtt

Dettagli

COMUNE DI SESTU. Vigilanza SETTORE : Deiana Pierluigi. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 04/12/2015. in data

COMUNE DI SESTU. Vigilanza SETTORE : Deiana Pierluigi. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 04/12/2015. in data COMUNE D SESTU SETTORE : Responsable: Vglanza Deana Perlug DETERMNAZONE N. n data 1926 04/12/2015 OGGETTO: Affdamento dretto alla dtta Racca Umberto & C. s.n.c. per la forntura d 6 chav elettronche per

Dettagli